Co řekl Miloš Zeman

Z debaty Václava Moravce 13.12.2009. Celá show je zde.

 1. Víte, já bych nepoužíval tak silné slovo, jako je rozval státních financí, protože tu změnu mezi původním vládním návrhem rozpočtu a mezi tím, co přijal parlament, můžeme hodnotit ze tří kritérií. To první je rozsah změny, druhé směr změny a třetí způsob provedení změny. Kdyby šlo jenom o rozsah změny, to je těch zhruba 12 miliard, tak si myslím, že je to tak trochu zbytečný povyk, protože 12 miliard je 1 procento z výdajů státního rozpočtu. Daleko horší je to s typem změny s jejím směřováním, protože ten státní rozpočet se ve výdajové struktuře přetáčí z investic do spotřeby a to je principiálně chyba, protože z krize se dostaneme investováním a nikoli, řekněme, spotřebními výdaji. No, a úplně nejhorší, pane Moravče, je podle mého názoru, způsob provedení té změny, protože si uvědomte, že když něco někomu přidáte, dejte tomu na tu spotřebu, tak někde musíte ubrat. A vy například uberete 1 miliardu důchodcům, třebaže ročně přibývá 30 až 40 tisíc nových starobních důchodců. No, a jestliže v listopadu, jak zněla vaše upoutávka, nebude na důchody, no, tak pak bude stát sanovat ty důchody a tím vzroste ten deficit, třebaže teď se tváříme, že deficit nevzroste. Když seberete další zhruba miliardu na dluhovou službu, tak se tváříte, že nemusíte splácet své dluhy, nebo že vám někdo sníží úroky, ač pravděpodobně opak bude pravdou. No, a konečně když seberete další miliardu na nemocenské, tak předstíráte, že v příštím roce budou lidé méně nemocní než dnes. Já, ač bývalý prognostik, bych si takovou prognózu nikdy nedovolil, takže bych shrnul, že způsob provedení té změny je buď dílem rozpočtového diletanta, nebo rozpočtového populisty, možná obojího.

2. Ne, já bych je naopak zvýšil a na rozdíl od Mirka Kalouska bych zvyšoval přímé daně a vrátil bych se od rovné daně k dani progresivní. Mě velice potěšilo, že ministr financí Janota veřejně, takže na něj nic neprásknu, jo, se rovněž přimlouvá za návrat k progresivní dani, která je obvykle ve všech vyspělých zemích, zatímco v těch zemích zaostalejších, viz Pobaltské země, kde došlo k ekonomickému kolapsu, platí rovná daň a já myslím, že je tady kauzální souvislost. Důvod, proč jsem pro návrat k  progresivní dani a to ne v té formě dvousazbové, jak navrhuje sociální demokracie, ale minimálně u čtyřech daňových pásem, páté daňové pásmo mimochodem zrušila moje vláda, to už bylo trošku přehnané, ale ty čtyři pásma ty by asi vyhovovaly, tak ten důvod je kromě určité daňové výtěžnosti také princip solidarity. Gerhard Schröder jednou řekl, že v době krize uklízečka nemůže nést břemeno té krize stejným procentem ze svého základu nebo ze své mzdy jako špičkový manažer, takže první, co bych udělal, by bylo samozřejmě zvýšení daní. Ponechání DPH na té dnešní sazbě a 10 procent, protože tam jsou nezbytné věci jako potraviny, tedy snížené sazby, mírné zvýšení korporátní daně, mírné zvýšení základní sazby DPH, kde by ovšem měly být především ty luxusnější spotřební předměty.

Na 22 procent, jo, čili na jedné straně zvýšení daní, což je samozřejmě nepopulární, ale podnikatelé, Mirku Kalousku, nepotřebují snížení daní. Podnikatelé potřebují zakázky a mají-li ty zakázky formou veřejných zakázek na investice, nikoli na spotřebu být hrazeny alespoň částečně ze státního rozpočtu, tak na to musíš někde vzít.

3. Ale teď a to je poslední poznámka, abych přešel k té výdajové stránce, já bych především seškrtal 70 miliard, opakuji 70 miliard, které v roce 1996, opravuji 2006, opravuji 2006 všechny politické strany odleva doprava v předvolební euforii naslibovaly svým voličům a protože to navrhovaly, pane Moravče, všechny politické strany, tak z toho neměla prospěch žádná. Takže tady se vyhodilo doslova oknem 70 miliard populistických výdajů a kdyby se to vrátilo na úroveň počátku roku 2006, tak máte polovinu státního schodku vyřešenou.

4. Promiňte, pane ministře, já bych to totiž musel řešit současně na obou stranách. To znamená osekat výdaje a nezvyšovat příjmy je cesta do pekel.

 5. Tak já, ač jsem nebyl a patrně ani nikdy nebudu prezidentem, tak jsem něco podobného udělal a to na Žofínském fóru, kde jsem byl i s Janem Švejnarem a když jsem doporučil politických stranám veřejně, aby do Janotova balíčku nekecaly. Ale protože teď na mě konečně došlo slovo, tak já bych navrhoval posunout se prognosticky poněkud dál o těch 6 měsíců a položit si otázku, co se stane po volbách. Takový příklad už jsme tady jednou měli.

 6. Já mám silné obavy, že politická reprezentace, ať na levici nebo na pravici začne veřejné finance dále zhoršovat, a to buď tím, že sníží daně a tím podlomí příjmovou stránku rozpočtu, anebo tím, že zvýší sociální výdaje a tím podlomí výdajovou stránku rozpočtu, přičemž v obou případech bude důsledkem narůstající deficit. A když mě teď konečně necháte dvě minuty mluvit, tak vám vysvětlím svoji prognostickou úvahu, co bude po volbách.

No, tak v každém případě, ať už vyhraje jakákoli strana, tak prohlásí, že bohužel současná ekonomická situace neumožňuje, opakuji neumožňuje splnit její předvolební sliby. Takový případ jsme už tady měli, po volbách v roce 2002 prohlásil tehdejší i dnešní 1. místopředseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka veřejně, cituji doslova: "Naše sliby nebyly zasaženy, dosazeny do reálného ekonomického kontextu." Konec citátu. Přitom on byl autorem těchto slibů. Takže něco podobného, ať už ODS nebo sociální demokracie mohou po volbách prohlásit rovněž. V podstatě teď opíjí voliče rohlíkem a já bych doporučoval, ať se v mnohém neshodneme, shodnout se alespoň na kompromisu. Není možné dělat drastickou redukci příjmů a vrátit je na začátek roku 2006, kdy to někoho zase tak moc nebolelo, bez drastického, no, razantního, dejme tomu, zvýšení i příjmové stránky státního rozpočtu. Je prostě třeba ten kompromis udělat na obou stranách. A já bych skončil kromě toho, že uvítám, když pro moji nově zakládanou stranu Práv občanů ministr financí Janota udělá analýzu jejího volebního programu. Já bych docela přátelsky skončil krásnou definicí kompromisu, Mirek Kalousek vždycky říkal, to už není v těch dvou minutách.

Že kompromis není sprosté slovo, tak já bych přátelsky skončil nádhernou definicí kompromisu, kterou řekl poslední britský vicekrál v Indii lord Mountbatten a která zní: "Dobrý kompromis je ten, když obě jednací strany po uzavření dohody stávají od jednacího stolku bledé vzteky." Bledé vzteky, pane Moravče, to je dobrý kompromis.

7. (Vychází) z ideálního modelu podnikatele, jo, který, když se mu sníží daně, tak si nekoupí soukromý tryskáč, nebo vily v zahraničí, ale investuje to do svého podniku. Kdyby tomu tak bylo, tak bych možná byl i nakloněn k této úvaze. Ale, pane profesore, my všichni víme a zejména v České republice, že tomu tak zdaleka není. A mně řada podnikatelů říká, že já se nezblázním, když mě o dvě, tři procenta vzrostou, ať už korporátní daně nebo daně z příjmu fyzických osob. Uvědomte si, že ty daně mají nejenom fiskální efekt, ale i sociální a politický efekt právě
tím, že vyjadřují jistou míru solidarity a jistou míru sociální soudržnosti. Ale vrátil bych se jenom jednou větou k tomu, o čem jsem tady mluvili. My všichni víme, že takzvaná obsluha státního dluhu neznamená splácení, ale jenom placení úroků, ale je to třeba přesto pro tuto televizní debatu připomenout.

To znamená ta anuita nám tady pořád vlastně narůstá a dluhová služba narůstá také. A když jsme mluvili o tom konvergenčním programu, tak ať mě ministr financí opraví, jestli to neřeknu přesně, ale ono to znamená snížit výdaje státního rozpočtu, opravuji snížit deficit státního rozpočtu o 40 miliard.

 8. No, takže my se jenom tento problém odsunuli a chováme se jako pštros, protože budou volby, pak, jak už jsem říkal, se prohlásí, že ty volební sliby napravo i nalevo, to zdůrazňuji, byly nerealistické, nebyly zasazeny do kontextu, no, a zklameme voliče o volbách. Není poctivější jim říkat před volbami – páni podnikatelé, vám ODS snižuje  daně, je to nesmysl, to se dá dělat v době konjunktury, ne v době krize. Zaměstnanci vy nepotřebujete prodloužení doby podpory v nezaměstnanosti, ale vy potřebujete práci. A dejme tomu, pokud jde o sociální dávky, tak já navrhuji a dlouho navrhuji ne až teď jenom jediné opatření. Podle mého názoru a tady Mirek Kalousek určitě nebude souhlasit, je stát povinen nabídnout těm, kdo nemají práci pracovní příležitosti například prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Ale na druhé straně stát není povinen vyplácet sociální dávky těm, kdo bez vážného, například zdravotního důvodu ty veřejně prospěšné práce odmítnul, a už tady máme nezanedbatelnou další úsporu. Když Václav Moravec, kterému bych chtěl, bych chtěl mimochodem blahopřát, že byl vyhlášen nejlepším moderátorem, tak když si přeje, abychom teď se bavili o výdajích, tak já vám předkládám toto schéma. Tím naštvu všechny flákače, kteří nás nebudou volit, jo, ale myslím si, že lidi, kteří shánějí práci a dnes ji nenacházejí ani na těch pracovních úřadech, by takovou nabídku uvítali.

Jenom jednu větu, státní dluh by se měl splácet v době konjunktury, to je naivní doufat, že se bude splácet v době krize.

 9. Já jsem velice rád, když i ti, kteří, a Mirka Kalouska z toho ani tak nepodezírám a ty kteří to říkali tady nejsou, když říkali my nepotřebujeme nějaké plánování, výhledy, vize, koncepce, programy, jo, nám stačí tržní mechanismus. Ale já bych se vrátil k profesoru Švejnarovi. Pane profesore, já samozřejmě čtu celou řadu prognóz jak české, tak světové ekonomiky a se zájmem si přečtu i tu vaši. Mně ta prognóza připadá optimistická zejména v tom parametru nezaměstnanosti. Víte proč? Platí ekonomická zákonitost, že nezaměstnanost roste s časovým zpožděním 1-2 roky i v době, kdy se ekonomika dostává do oživující fáze. Já sice pochybuji, vzhledem k vývoji světové ekonomiky, nezapomeňte, že Strauss-Kahn prohlásil, že 50% dluhů bank ještě nebylo rozkryto.

10. Takže toto je můj základ, že ta světová ekonomika nebude tak optimistická, jak si to představujete vy. Ale i kdyby byla, tak díky tomuto časovému zpoždění, teď je nezaměstnanost 8,5, 8,6. Vy v podstatě předpokládáte, že zůstane na stejné úrovni a to mně připadá jako téměř super optimismus.

11. Já vycházím z jiného indikátoru a to je počet volných pracovních míst a ten dramaticky klesl.

Pokud se nemýlím, tak je to teď 35 tisíc osob, což je strašlivě málo a když si to přepočtete na uchazeče o práci, tak o jedno pracovní místo se teď v průměru uchází 15 lidí.

Proto jsem taky mluvil o zásahu státu a o tom, že by měly být veřejně prospěšné práce na rozsáhlé komunální, regionální a samozřejmě i centrální úrovni.

12. Prosím vás, promiňte, ale za tohle můžete vy novináři, jo. A vy jste to teď ještě jako údajně nejlepší moderátor zopakoval. Tady nejde o snížení platů, tady jde o snížení mzdových fondů. Kdo nedokáže pochopit ani tuhle tu elementární kategorii, tak se jí musí naučit, naučit, naučit.

13. No podívejte se, za prvé, jak už jsem to dělal a dělal jsem to zejména v letech 2001 a 2002. Protože na snížení platů státních zaměstnanců a zabránění tomu rozbujelému parkinsonovskému státnímu aparátu nemůžete jít jinak, než komunisté tomu kdysi říkali nehezky kontrola korunou, ale on je to v podstatě jakýsi finanční, chcete-li výdajový limit. To znamená, jsem hluboce přesvědčen a mám v tom víceleté zkušenosti, že u nás minimálně 10% státních úředníků, teď mluvím o úřednících, nikoliv například o učitelích, je absolutně neschopných, líných a jedině co zasluhují je být propuštěn. Jestliže snížíte v těchto kategoriích o 10% objem mzdových fondů, tak můžete přidat 6% těm ostatním a celková úspora jsou ta zmíněná 4%.

No tak my teď mluvíme o snížení platů státních zaměstnanců a já uznávám, že je zapotřebí selektovat. Něco jiného jsou učitelé a něco jiného, zejména v době informatizace, kdy rutinní pracovníci mohou být pohodlně nahrazeni počítači, snižování počtu státního aparátu. Já bych a tady souhlasím s Miroslavem Kalouskem, šel do daleko většího snížení státního rozpočtu u kapitol ministerstev, protože János Kornai kdysi napsal půvabnou knihu o sacím reflexu. Prostě když nabídnete libovolnému ministrovi jakýkoliv objem prostředků, je vždy schopen ho utratit a to zpravidla tím neefektivněji, čím prostředků má. Ale dovolte mi jednou větou poznámku, protože na to nemůžu zapomenout. My si tady někdy útěšně říkáme, že máme jenom 40, ani ne 40% toho poměru mezi dluhem a HDP, kumulativním dluhem a že ostatní mají 60, 80, 100. Přátelé nezapomeňme, že Lotyšsko mělo 15%, jo, krásných 15%, dokonce pozor, mělo přebytkový rozpočet, to se málo ví a dostalo se do kolapsu -20% pokles HDP, protože Mirku Kalousku, tam mají pitomou rovnou daň.

14. Všechny ekonomické analýzy včetně Janotovy dokazují, že zejména v období krize rovná daň generuje trvalý deficit státního rozpočtu. Je to tak pane ministře? Napsal jste to ve své práci. Já vás pouze cituji.

15. Pane ministře, němečtí podnikatelé požádali svoji vládu asi před měsícem, aby jim zvýšila daně o 5% a to jste si jistě všimli.

16. Všichni dotujeme solární a větrnou energii.

17. Multiplikační efekt je nesmysl v okamžiku, kdy stavební spoření můžete použít na cokoliv.

18. Ale v současnosti musíme tlačit nejenom na výdaje, ale i na příjmy a není možné, jak si představuje Mirek Kalousek, že my se budeme dívat na to, jak je tady zbytečně nízká daňová sazba nebo složená daňová kvóta. Račte si to prosím porovnat, zda v západní Evropě, ve Spojených státech asi dál, ale o tom už jsme mluvili. Čili pokud jde o spotřební daně, rozhodně s výjimkou cigaret a tam odpověď na vaši otázku. Do roku 2012 to má být za 2,50 o krabičku víc, jo. Tak není důvod například zvyšovat daně z pohonných hmot, protože tady na rozdíl od toho stavebního spoření ten negativní multiplikační efekt skutečně platí, protože když zdražíte tento vstup, jo, tak co vyberete na spotřební dani, to ztratíte dejme tomu na korporátní dani a tak dále. Ale nesouhlasím s panem ministrem Janotou, že by bylo třeba sbližovat daňové sazby. O tom uvažujme v době konjunktury, protože v té snížené sazbě DPH máte v podstatě základní potraviny, máte léky, jo. A bylo by naprosto nesolidární, aby se tato snížená daňová sazby zvyšovala. Na druhé straně tam, kde jde o t
akzvané zbytné výrobky, nechci teda rovnou říkat luxusní, ale zbytné, tak tam bych to mírné zvýšení základní sazby DPH uvítal. Ale základní rozdíl mezi námi je a i s panem profesorem Švejnarem, že já doporučuji z fiskálních ale i samozřejmě těch politických důvodů, orientovat se daleko spíše na přímé než nepřímé daně, případně kombinovat obojí.

Reklamy

62 comments

 1. Jessie

  Neočekávám k tomuto tématu nějakou debatu, ty probíhají jinde. Ani o tom vlastně moc nevím a nějaké diskuze na toto téma bych nebyla schopná. Dala jsem sem tyhle citace jen proto, že jsem nevycházela z údivu nad tím, co všechno lidé Zemanovi přisuzují. Že prý je to populista, který chce jen rozdávat líným příživníkům a podobně, proboha… Lidská hloupost, zaslepenost, zavilá nenávist a omezenost opravdu nezná mezí.

 2. Taras

  Zeman neříká žádné zázračné objevy: to jsou známé a ověřené recepty, zásady, samozřejmá řešení. Asi jenom u nás je možné, aby v době přicházející krize byly těm nejbohatším odpuštěny daně a odvody ve výši 130 miliard korun, někdo uvádí až 200. Modří pitomci, jinak to nazvat nelze, bez těchhle zbytečných dárečků a propadu na straně příjmů by byl rozpočet bez větších potíží.Zeman nemá potíže coby národohospodář, on má potíže se mstivou povahou, i když ke svému chování má dobré důvody. Ale mám ten dojem, že jemu se do populistů moc nenadává.

 3. Jessie

  Populista – tak asi jiné slovo by bylo vhodnější :-). Fakt jsem narazila na nějaké pitomce, co chrochtají o tom, že kdyby byl Zeman u moci, tak všechno rozdá sockám a pak se bude divit, že není z čeho brát, protože zároveň zlikviduje ty ubohé podnikatele, kteří nás přece všechny živí. Jestli je mstivost to, že vrací rány a neodpouští podrazy, tak proč ne.

 4. Jessie

  Ještě výstižný citát, snad mi bude prominuto:"…systémový vlastník nejdříve vysaje dané společenství až na dno, pak ho zadluží, tento dluh opětovně rozkrade … a pak "požaduje", aby tento dluh totéž vysáté a okradené konkrétní společenství zaplatilo."

 5. Jessie

  Přemýšlela jsem o tom, v čem spočívá mylné mínění některých lidí v těchto věcech (tedy když uvažuju o těch, co se snaží aspoň trochu přemýšlet a neovládá je pouhá averze). Myslím si, že jim nedochází základní skutečnost, že má-li systém fungovat, musí být korigováno chování vlastníků i nevlastníků. Ve "vlastnících" vidí naivně stále jakési ideály bez chyb, a neuvědomují si, že v přirozenosti vlastníka je chovat se tak, že si tu větev pod sebou podřízne sám.

 6. ratka

  a co je system a co jsou vlastnici? kdyz mam barak a auto tak jsem vlastnik? a kdyz to mam na dluh – tak jsem taky vlastnik?a jak se to ma k systemu??? k jakemu? asi financnimu. tiskarna penez – centralni banka – stat a centralni banka. nebo co mas na mysli systemem?

 7. Jessie

  Systémem je stávající kapitalismus, a od toho je dovozen systémový vlastník, což určitě není pouhý majitel něčeho, co slouží pro jeho potřebu.

 8. Hamilbar

  Já bych se přimlouval za poněkud užší definici "systémového vlastníka". V mém vidění je to takový vlastník, který vlastní dost prostředků na to aby chod systému mohl ovlivňovat.Různé odhady hovoří o 200K – 1M lidí. Celosvětově.

 9. Jessie

  Moc děkuji, Hamilbare, já jsem se o tu definici ani nepokoušela :-). Ano, takhle je to dost přesné.

 10. ratka

  Takze globalni system. 200 K je jakoze 200 000? Takze si to muzu predstavovat ze 200 000 lidi se globalne domlouva pres finance (vlastnictvi) a tim vytvari system. Proc ne? nijak me to nevadi. At to vytvari jak umi.

 11. Saul

  mě to vadí!!!Tohle není žádná sranda,aby někdo vytvářel nějakej systém jen proto,že má něco,co druzí nemají.Ať už jde o cokoliv.To nikdy neskončilo dobře a neskončí ani teď!!!!Nevím co s tím,ale je potřeba na to minimálně upozorňovat!!!

 12. Jessie

  Je to zvláštní, Saule, že ano, mít takovou moc nad ostatními jen pro to, že něco "mám". Naštěstí ta moc neplyne z toho vlastnictví automaticky.

 13. ratka

  porad nechapu. kdyz nekdo chce moc tak se k ni muze pres penize dostat. Povazuji to za legitimni a v podstate celkem dobry postup.Kdysi to bylo za cenu vyvrazdeni celych klanu, valek ktere se tahly stoleti, vybijeni celych narodnosti.Dnes si staci poridit balik penez a mas moc. Zda se mi to dobre. Uklidujici. Strc volovi o chce moc balik penez a on da pokoj. Ma svoji moc a ostatni svuj klid k zivotu.

 14. Saul

  Jenže moc se musí začít uplatňovat ratko.Jinak by to nebyla moc.A uplatňuje se na těch,co ji nemají.A´t už zjevně,třeba násilně,nebo skrytě,např. manipulací,lží,vydíráním…

 15. ratka

  Saule, ackoliv jsem idealista s hlavou v oblacich nohama jsem pevne zarazena do zeme.A tak se muzu ptat jak chces uspokojit lidi kteri touzi po moci? Jen tak ze ji dostanou. A ze tu moc smeji vykonavat. At si vari v hrnci moci svoje lektvary. Psy vyjou a karavana jde porad dal.MOcenske hratky mocnych bezi mimo svet lidi kteri ziji svoje zivoty. Stejne tak jako slavne hratky slavnych. Nebo jine hratky.Kdo chce tyhle hry hrat at je hraje. Hra mocnych pres penize (ekvivlent zbrani) je jen hrou. Penize jsou jen penize. NIc vic.

 16. ratka

  Japrece vidim co je na tom spatneho, ale vidim i to dobre. A nevidim (zatim) lepsi nahradu penez (moci) nez penize. MOzna si myslis ze existuje ideologie ktera by mohla penize nahradit.Buhvie co ideologie udela v praxi. U penez alespon vidim jak pusobi. U ideologie je to jedno velke tajemstvi co z toho vzejde v realu.Ja verim ze penize system dokazou uridit. Dokud budou mit pro lidi cenu. Vetsi nez ideologie.

 17. Saul

  "mocenské hrátky mocných běží mimo svět lidí kteří žijí svoje životy"To si nemyslím.Ty hrátky do životů obyčejných lidí zasahují velice výrazně-viz. válka v Iráku,Afganistánu,Kosovo…To je válka zbraní.Na naší úrovni jde o válku peněz,o vymazání základních lidských hodnot,infiltrace moci peněz do vědomí a svědomí všech.Zatím.

 18. Saul

  18:nemám nic proti penězům,pokud jsou něčím kryté.Do té doby mají nějakou hodnotu.Dnes už nejsou kryté vůbec ničím,nemají ani hodnotu potištěného papíru.

 19. ratka

  Dobre, zkus se chvili SAule oporostit od toho ze zbrane se kupuji za penize a podivej se jeste hloubeji. Ti lide byli rozdeleni ideologii (narodnostni i nabozenskou) kdyby ta ideologie nebyla a byly by jen penize tak by za ne mozna koupili novou technologii, postavili silnice a nemuseli se mezi sebou mydlit. Kvuli tomu ze jeden je muslim a druhy krestan. Ze jeden je srb a druhy albanec. dohle nejsou penize, to je ideologie. kdby vladly jen penize tak by si lide vzaly penize a neco si za ne koupili a pak by to sli spolu oslavit.Ja vimze zjednodusuju, ale koukni se kde je spolecny jmenovatel lidi. Co je rozdeluje? IdeologieCo je spojuje? Spolecne dilo.

 20. ratka

  penize jsou SAule jen symbolika. obecna "hodnota". Moznaneni podlozena nicim. Ale tvari se jako hodnota ktera ma obecnou platnost nezavisle na vyznani, vire, narodnosti. Penize (at jsou to papirky, kolecka nebo cenne kovy) proste na zemekouli vymenis za material amuzes stavet nebo nakrmit hladove. To jeuplne jedno.Ano muzes za ne nakoupit zbrane. Ale kdy? Kdyz jeden narod jde proti jinemu narodu, jedna vira proti jine vire. jeden nazor proti jinemu nazoru.

 21. ratka

  urcovat hodnotu lidi pres penize je spatne. A ja to nedelam. Urcite ne.Lide maji hodnotu sami o sobe stejne jako zvirata a zive bytosti.Nekdy se prevadeji na penize. To je pak ale taky symbolika. KOlik stoji zivot. Kolik stoji zachrana jednoho zivota. Jakou ma hodnotu.V tom jsou ty penize zradne. Ze bez nich treba umreme, protoze jich neni dost. Tohle je fakt na filosofickou uvahu. Jak vytvaret ekvivalenty penize a jejich pridelovani a rozdelovani. System vytvareni penez (tisknou se v bankach) a jejich distribuce.

 22. ratka

  takz pak jsmeu tech politickych stran a smeru a to jsou v mych ocich vsecko tajtrdlici. Ani to nesleduju. At se na to divam z jakekoliv strany tak je to jako pobihani slepic v kurniku. Pobihaji kolem, kvokaji, obcas zakokrhaji (predstiraji ze jsou kohout) a az se nazerou to co zbyde sezobou kurata. Kazdy kdo se dostane ke korytu si neco nazobe. Takhle funguje stat.Muj nazor je ze nema smysl do kurniku lozit a ani cekat na nejake zrno. Kdyz se neco dokutali ke me tak to sezobnu. ale jinak me ten pobihajici kurnik nezajima.

 23. Saul

  "…Ty dnes ovládají svět, tisknou peníze podle své potřeby, někde je třeba inflace, někde zakrytí burzovního podvodu, vše je jen hra, zrůdná, syntetická hra na to, aby to prasklo co nejdéle, že jsme absolutní otroci požitkářských zrůd. Což by ještě nebylo tak hrozné, kdyby si jen užívali, ať prasknou ze svých požitků, jejich požitek ale jsou války, krev, ponižování, týrání a ovládání a to je více než zlé, to je blížící se neodvratná katastrofa.http://www.matrix-2001.cz…rcholi/

 24. ratka

  to je zajimave. Vcitit se do pozitku miliardaru je dost tezke. O tom by mohl referovat ten kdo je osobne zna. Treba Gatese a tak. Zda fakt pocituji rozkos z ponizovani a tyrani jinych.Zde jsem dokonce ochotna verit tomu ze tyhle pozitky podsouvaji "miliardarum" prave ti co maji malo uziraji se vnitrne nenavisti.Proc bych si mela myslet ze Gates nebo nejaky jiny miliardar touzi aby lide kolem nej trpeli? Kdyby byl blazen tak by nebyl miliardar.Tohle je populisticke podsouvani a shazovani tech co maji penize.Ja bych treba nechtela byt miliardar. Pro me to znamena odpovednost. A myslim ze tuhle odopovednosti musi miliardari citit. Proto je i v jejich rodinach celkem dost sebevraz a ruznych poruch. Ono to vubec neni jednoduche zit s takovou spoustou penez.Ale tohle je tema ktere bezi mimo me. Ja miliardarum nezavidim, ani si nemyslim ze jsou krvelacne bestie. Ten svet bezi mimo me.Opet se vratim na zem. My zde nepotrebujeme penize nejakeho miliardare. My potrebujeme fakt malo a to malo si dokazeme zajistit sami.

 25. ratka

  jo jasne, ted to vidim. 11. listopad si USA zorganizovali sami. no jasne. jsou to sadisticti troubove.

 26. Saul

  nejsou to troubové!Díky WTC můžou být v Afganistánu a kontolovat trh s opiem.Kosovo-nemlich to samý!

 27. ratka

  aha, tak at ho kontroluji.Jestli si nekdo chce jit kontrolovat opium a ma na to dost penez a i dost zbrani ta si ho stejne kontrolovat bude a ja mu v tom nezabranim. Ja opium nemam tak na to hazim bobek.Porad totez.Furt je to to same dokola. Chyta se te to co jsi ty sam. ja nepujdu delat poradek do afganistanu ani do kosova. A ani nepujdu manifestovat ani za jednu a ani za druhou stranu. A celkove si myslim ze velke obchody se zbranemi, opiem, ropou a kdecim si mezi sebou resi opet urcita vrstva lidi ktere se to tyka. Ktera nejak s tim zije a v tom zije. Jedine reseni pro sebe vidim ve snaze nebyt zajimava pro prekupniky zbrani, ani prekupniky opia ani prekupniky s uranem a tak. nevytvaret energie ktere by tyhle lidi do meho domu prilakali.TAky si nebudu kupovat pozemky ani v KOsovu a ani v Afganistanu a nebudu se plest do veci po kterych mi nic neni. A budu se snazit zit tak abych se tam nedostala ani po smrti. protoze z pekla uniku neni.

 28. ratka

  jestli nekoho takovehle veci fascinuji tak at tam jede. At si to zkusi jake to tam je a uzije si to. Fakt ze ziju zde a ne v Afganistanu me naplnuje obrovskou ulevou a kazdodenni vdecnosti.nechapu lidi, kteri remcaji ackoliv jim nikdo nevyhazuje baraky do povetri a nehoni je jak zajice na poli. Jsou v bezpeci. A oni hadaji kvuli odpadkum za plotem a soudi se kvuli blbinam. dyt by mohly zit jako zvirata v lese. v neustalem strachu ze je nekdo odstreli. nebo je chytne a obetuje svym bohum. Treba jim ureze hlavu a tak.Nasi slepičí politici me nijak nepoburuji. Jsem rada v Evrope a jsem rada v EU. Dikybohu za ty dary.Vim proc

 29. Saul

  "Chyta se te to co jsi ty sam"Ach jo,to je tedy argument Ratko!!!"Ktera nejak s tim zije a v tom zije."a ty žiješ kde,na měsíci???Dnes už je finančnictví i politika globální.To se tě taky týká a ten fakt,že si to nechceš uvědomit na tom nic nemění.Kdybys přišla o střechu nad hlavou,o rodinu,o svůj standart…tak by sis to uvědomila velice rychle.A miliony lidí o to přicházejí,právě díky té skupině lidí,kteří mají moc a kterým velice vyhovuje,když se nikdo neptá,jak ji zneužívají.Můžeme stčit hlavu do písku…na to se oni spoléhají a za to nás platí!!!

 30. ratka

  Saule, ty kecko :o)) Proc si mysim ze se tak intenzivne zabyvam nelpenim. Dyt jsem si vedoma moc dobre ze o vsechno muzu kdykoliv prijit. Behem okamihu nebudu mit nic. Mozna jsem si toho vedoma vic nez ty. Ziju to to co ziju a tak jak nejlip umim. Myslim ze to je nejlepsi vyjadreni meho postoje k zivotu. Ze se neposeru.Jasne, ja mam hlavu v pisku a ty ji mas hrde vztycenou :o))))

 31. Jessie

  Ratko, když čtu o tom, jak se psychicky připravuješ na to, že bys mohla skončit s dětmi hladová a zmrzlá pod mostem, a přitom budeš litovat ty ubohé miliardáře, co mají chudáci starostí :-D, tak to nevydržím a dám sem jeden citátek, snad mi to bude odpuštěno: "… a zatímco si to starý náklaďák vrzal po cestě na jatka, tak si prasata namačkaná břicho na břichu sborově chrochtala Marseillaisu … moc se těšila, byla statečná, všechno vydržela a byla moc hrdá, že se na tu cestu poznání a odhodlání vydala … byla to zralá, moudrá … a heroická prasata."

 32. ratka

  hehe, to je dobre. NO ano. Mozna to na me pasuje.Ja se akorat ptala Saula, v cem je ten jeho pristup jiny. Co on dokaze zmenit nebo jakym zpusobem to meni. Fakt by me to zajimalo.Klidne budu za tluste prase, ale pokazde si budu vedoma ze jsem tluste prase, a taky realne vsech moznosti ktere mam k preziti nebo i k osvobozeni. A kdyz zadne moznosti nevidim tak se budu modlit abych mela smrt lehkou.Nekdo me muze vycist ze do takoveho sveta kdy vim ze jsemvezena na porazku a moje deti taky, ze jsem je porodila. Ale ano. Porodila. Vsak i trava vi ze uschne, ze bude osekana a presto necha semena dozrat. Pokud je to mozne.A to je tak vse.Nakonec se z prasete vsichni dobre naji.TAk co bych si nezachrochtala.Kdyz chrochtani je mi prirozene.

 33. ratka

  Jessie, to je moc dobry priklad co jsi uvedla.Hned jsem si to predstavila :o)) Nektera prasata s ichrochtaji, nektera se vzajemne obvinuji kdo za to muze a nektera nadavaji na vrchnost ze je nenazrana :o)))

 34. Saul

  třeba k tomu,abych hledal informace a vyhodnocoval je.A z mého vyhodnocení mi vychází,že je tu opravdu propojená skupina lidí,kteřívlastní moc a kteří záměrně ženou civilzaci do záhuby.To mi připadá jako dost důležitá informace,než abych nad tím mávl rukou,že se mě to netýká.Týká!! Co stím můžu udělat?Asi nic.Pro tuto chvíli jen to,že nebudu tuhle zvrácenou energetickou centrálu vyživovat svou důvěrou.To totiž dělá většina lidí-protože se jim to vyplatí.Je to taková telepatická kolaborace a podpora-"dejte mi relativně spokojený život a dělejte si co chcete".Postarejte se mě a já se nebudu starat o vás.

 35. Jessie

  Ratko, tady nejde o chrochtání, tady jde o pokorné přijetí toho, že někdo chcípá hlady a někdo vlastní miliardy. Ty to přijímáš jako danou a neměnnou věc, což ti nikdo nebere, máš na to právo. Mně to vadí a prvním krokem, jak to změnit, je uvědomit si to. A pak jsou volby, zákony, stát, to znáš, ne?

 36. ratka

  ale ja si to uvedomuju prece. ale ridim se pravidlem To co muzes zmenit – zmen, to co nemuzes zmenit – nech byt a pak se jeste nauci rozlisovat mezitemi dvemi moznostmi.Nekdo rad bojuje s vetrnymi mlyny. Uspokojuje ho to protoze dela "velke veci". je dulezity. tyhle pocity nemam, necitim se povolana k velkym cinum. Zametam si pred vlastni prahem. A vymetam trisky z vlastnich oci. Divam se na svet pozorne prs okoli kolem sebe. A snazim se nekecat jinym do jejich zivota. (no nekdy kecam a pak me to mrzi)jasne ze miliardari jsou hrozni. tam nekde. no urcite vadi. kdyz mi hovada saji krev tak mi taky vadi. A co s tim?Kazdy z nas ma dost masla na hlave sam. Proc mame resit miliardare, kdyz mame svych nedostatku hromady.Resit globalni svet a delat ramena jak jim to tam nandame zavani u me hospodskymi recmi: Jo jakdbych byl milardarem, politikem, financnikem ja bychjim vytrel zrak .o)) tohle proste nemusim. A uznavam ze jsem protivna. Ze me ty ruzne obskurni teorie prijdou jak hospodske reci. Proste globalni hospoda, buhvi jake pivo tam cepujou.

 37. ratka

  Jessie, pises: ty to beres jako danou nemennou vec.To je prece blbost! neberu. vse se kolem porad meni a vyviji. nic neni trvale. Ale tem vecem je uplne jedno co si o nich myslim ja.Mockrat jsem mela pocit ze mi chybi pokora. Ale cim dal tim vic se mi zda ze snad do ni konecne rostu. Ze snad i chapu co pokora je. Vse plyne a meni se a prechazi jedno v druhe. miliardari plynule prechazeji v hromadku kosti a ja se v tu hromadku kosti premenim taky. volby, stat, zakony. JO ty jsou fajn.

 38. Jessie

  Já jsem z tebe úplně na větvi, ratko :-). Připadá mi, že tvrdíš věci, které si odporují, a obdivuju Saula, že ti rozumí a dokáže s tebou komunikovat :-).

 39. ratka

  treba mi taky nerozumi a jen tak dela :o) Ja ti jessie rozumim.Veci si neodporuji. jen se treba na ne nedivas tak jako ja.

 40. Jessie

  Tak to Saul fakt dělá dobře, že rozumí :-). Chvílemi mi připadá, že je štěstí vás obou, že jste od sebe tak daleko, jinak by mohl skončit v base za ublížení na zdraví. Ale to je možná jen můj mylný dojem :-).

 41. ratka

  aha, jakoze ho tak moc vysiram ze by me prizabil :o)) hmmm, Me muzi nebijou. Ael byla by to urcite zajmava zkusenost.

 42. ratka

  Saule, k 40. tu jsem prehlidla. ja tu duveru nedavam. nikdy jsem nedavala. muj zpusob (mozna infantilni) vzdoru je ten ze se snazim od velemasinerie co nejvic odpojit (jak je to mozne) a nevyzivovat ji. ale do jeskyne nepujdu (to jsem taky psala) ta jeskyne b bylo jedine dustojne reseni kdybych se chtela odpojit.Psala jsem sice ze bez reptani platim vysoke zdravotni a socialni pojisteni. OK. ale v tomhle davani smerem do centralniho kolace zatim nemam jinou volbu. Z tohoto spolecneho kolace byli jiz operovani muj ttinek i moje maminka takze moje kolaborace zde v tomhle pripade je. Nic si od statu neberu, ziju tak abych neprovokovala a nevyzadovala ochranu statu, soudy atd atd. Nesleduju ideologicke propagandy a kdz ano tak je poustim spodnim otvorem dal. a to plati pro vsecky propagandy obecne. jasne asi jsem infantilni. az budu videt lepsi moznost (mene infantilni variantu) tak ji urcite prijmu.Vetsinou jsou to blaboly co pisou ruzne obskurni spolky. Neprokazane a nedokazane domnenky. stvave propagandy.Ukazovani na nepritele. TAkhle muze kdokoliv ukazat na kdekoho kdo je neoblibeny (ma hodne masla na hlave) a rict, on je tvuj nepritel. Bez ho nenavidet. A ja vul …. Tyhle teorie muzou byt pravdive. Stejne jako vzkriseni jezise krista, nebo stvoreni sveta pomoci slova. vse je mozne.

 43. ratka

  ridim se v zivote tim o cem pises i na svem blogu. vnitrnim instinkem ktery postupne prechazi do urcite spirituality. V zadne nauce jsem nenasla ze se ma honit vnejsi nepritel. ktereho jsem nikdy nepotkala a o kterem jsem jen cetla.

 44. Jessie

  Ratko, ty nejezdíš po silnicích, nechodíš po chodnících? Nechodila jsi do školy a tvoje děti nechodí do školy? Nežiješ v zemi, kde policie zajišťuje celkem slušnou bezpečnost, kde stát kontroluje kvalitu potravin? A tak dále…, proboha, jak můžeš napsat, že od státu nic nechceš? A co do toho pleteš nějaké instinkty a boj prozi zlu, to už vůbec nechápu, je to přece obchod, ty si ten stát za to platíš. A co je špatného na tom, vyžadovat dobré služby a kontrolovat to? Když si zaplatíš v restauraci jídlo, tak přece taky chceš odpovídající kvalitu.

 45. ratka

  netoc to Jessie zase naopak. DYt to co rikas rikam prece celou dobu ja. Rec byla prece o tom jak je financnictvi a vysoka politika zlocinecka organizace a ze prispiva k zaniku civilizace. A ze jsou lide mehho typu kteri strkaji hlavu do pisku alias prasata jeoduci na porazku kteri to ignoruji. Co na to rict? jsem teda ten pstros co kolaboruje se statem nebo nejsem? ty v 52 delas jakoby ta diskuse predtim vubec nebyla. Co teda chces? je to v poradku ze clovek tim chrochtajicim prasetem je nebo to neni v poradku?Vubec nechapu tu 52. Nejdriv mi se salulem vycitate ze existuju a nebojuju proti oligarchum a politickym zlocincum a pak najednou to spatne neni. nebo je?ja uz to nebudu dal komentovat prijde mi to jako totalani nesmysl pokracovat.

 46. Jessie

  Ratko, ty jsi přece výslovně napsala v [50], že od státu nic nechceš. A pak dál do toho, nevím proč, zaplétáš instinkty, spiritualitu, nenávist. Napsala jsi toho předtím dost, to je pravda, vždyť jsem ti psala, že mám dojem, že píšeš věci, které si odporují. Možná by to chtělo trochu víc vážit slova. A urážet se fakt nemusíš, nemyslím to ve zlém, jen se snažím poctivě reagovat na to, co píšeš.

 47. Saul

  "a nebojuju proti oligarchum a politickym zlocincum "nikdo tu po tobě ratko nežádal,aby ses pustila do nějakého boje.Ani s náma!Já jsem psal jen o tom,že ti oligarchové a žločinci existují a že jsou vrostlí do aparátu a systému,ve kterém všichni existujeme.Ani já ani Jess jsme tu neřešili,co a jak se proti tomu dá zásadně dělat,natož pak vzývali k nějakému boji.Ty jsi to ale celé položila tak,že je ti to jedno.A to jsem ještě ve výkladu tvých slov dost benevolentní.Např.tvá 12 a 15 je hodně silný kafe!Na to si opravdu dovedu představit ze své strany dost divočejší diskusi a také odkazy na historické události,které z podobných přístupů většiny,jako je ten tvůj, vzešly!Zdá se,že jsme nepoučitelní.No nic,nechme to a nekažme si Vánoce.

 48. Saul

  Ještě přece něco.51:spirituální nauky jdou ještě dál,protože hledají vnitřního nepřítele.Když začnou bojovat s ním,bojují současně i s tím vnějším.A potom o něm nemusí číst,vidí ho velice jasně,v reálu,v jeho projevech.V motivech lidského jednání…V míře lidského uvědomění…Nikdo si nemůže dovolit oddat spiritualitě ve falešné naději,že tím bez úsilí unikne nepříteli,který je v něm už zakořeněný!!!

 49. Saul

  44,45,46,Je to jinak Jess.Ratka rozumí mě a to v takových věcech,kterým nikdo jinej nerozumí.A věř,že jsou to věci naprosto neosobní,ale já ji za to mám osobně rád,nebo…spíš jsem jí za to osobně vděčnej a tím jsem tedy moc lidí ve svém životě neobdařil:-000.To ovšem neznamená,že rozumí všemu a že ji nemůžu poslat do prdele,když si to začne myslet.A s radostí:-)

 50. ratka

  mozna az budu mit vic casu takse pokusim vysvetlit. Proc jsem napsala to co jsme napsla a na co jsem reagovala a co jsem tim chtela vyjadrit.nevim zda to vnese vic jasna do cele zalezitosti :o)) ale dobra vule je zde porad. Vule odhalovat to co neni videt.

 51. ratka

  Saule, ja jsem ti taky moc vdecna. Protoze se mi obcas zda ze mi rozumis. Teda tedy moc ne ale to neva :o))

 52. Jessie

  [57] Já vím, Saule, vy dva jste se fakt našli. Jen jsem blbě vtipkovala. Děkuju vám oběma za milé oživení tady :-).

 53. Jessie

  Ježiš, to je vůl:http://sejra.bloguje.cz…nisty" Lidé velmi rychle zapomněli, že banány byly jenom na vánoce, maso bylo na příděl, místo toaleťáku sloužilo rudé právo"Co si pamatuju, tak banány jsme měli pořád, masa bylo plno a toaleťák jsme měli taky vždycky… To jsou fakt neskutečné kecy…