Diktátor

***

Diktátor provedl nekrvavý převrat proti vládnoucímu králi, zrušil monarchii a vyhlásil republiku. Heslem revoluce bylo svoboda, socialismus a jednota. V době, kdy převzal moc, byla jeho země oficiálně nejchudší zemí světa.

Diktátor přinutil vojska cizích imperiálních mocností opustit zemi. 

Diktátor neuznával okolní monarchy, podporoval ideu státu lidových mas, antirasistická hnutí, národně osvobozenecký a protikoloniální boj.

Diktátor nikdy nesouhlasil s velmocenským pojetím politiky a prosazoval přímou demokracii emancipovaných mas.

Diktátor se snažil sjednotit celou dříve kolonialismem porobenou oblast jednou měnou, jedním pasem, jednou armádou a sdílenou vizí skutečné nezávislosti a osvobození celého kontinentu od zbytků kolonialismu i postkoloniálního vykořisťování.  Podporoval mnohá národně osvobozenecká a protikapitalistická hnutí – finančně i rozsáhlým předáváním zbraní.

Diktátor prohlásil celou oblast za bezjadernou zónu.  

Diktátor odmítal stranický systém jako ovládání společnosti úzkou skupinou osob. Vytvořil proto stát lidových mas. Vzdal se titulu předsedy vlády, aby se stal pouze neformální hlavou země. Zemi vládnul od té doby oficiálně Všeobecný lidový kongres.

Diktátor zavedl vytváření (zdola i shora) místních lidových kongresů jako jakýchsi modelů přímé lidové demokracie. Je nesporné, že se často úspěšně postavily i proti administrativním orgánům (např. ministerstvu zahraničních věcí nazvanému lidový úřad). Demokracie zdola spolu s rozlohou země omezila centrální moc, ale zároveň mnohdy i efektivní řízení státu a silné centralizované armády. (Což se projevilo i nyní v pozdní reakci na organizované nepokoje.)  

Diktátor zavedl prvky teorie přímé samosprávy, založené na sociální spravedlnosti, zákazu vykořisťování a spravedlivém rozdělování bohatství, evropské rovnosti mužů a žen a na prvcích přímé demokracie, odvozené od kmenových tradic.

Diktátor ve svém pojetí demokracie převzal tradiční model kmenů, kde o všem podstatném pro život kmene rozhoduje shromáždění mužů. Myšlenku kmene tak dovádí až na úroveň státu a národa, nepřipouští spor idejí jako parlamentní systém, ale pouze definitivní pravdu jako výsledek konečného rozhodnutí shromáždění občanů.

Diktátor vedl relativně skromný způsob života a vytrvale pěstoval tradiční způsoby. Hovořil v nářečí a oslovoval prostý lid a kmenové náčelníky, nikoliv přezíravou elitu.  Pohádková bohatství shromažďoval nikoliv pro svou potřebu, ale jako finanční rezervu režimu.

Diktátor používal bohatství země k reálnému rozvoji v oblasti školství, zdravotnictví, výstavby bytového fondu a infrastruktury, především dopravní.  

Diktátor zajistil, aby se na obrovském ropném bohatství země podíleli všichni obyvatelé. Vládní dotace umožňovaly bohatou a cenově dostupnou nabídku potravin, každý vlastnil byt či dům a auto, vzdělávání a zdravotní péče byly zdarma pro všechny. Většina obyvatelstva je gramotných.

Diktátor zajistil základní zdravotní péči ve státních zařízeních všem občanům zdarma. Zdravotní stav obyvatelstva byl poměrně dobrý a zdravotnictví bylo na vysoké úrovni. V zemi byla vymýcena malárie, kdysi velký problém.   Podstatně se navýšil počet klinik a center péče o zdraví.  

Diktátor dbal, aby ulice měst byly až drženy úzkostlivě čisté a pitná voda v těchto městech byla kvalitní. Vláda vynaložila značné úsilí na zajištění nezávadné vody, což je v této oblasti základním předpokladem veřejné hygieny a snížení prevalence chorob jako je tyfus apod. Od roku 1970 do roku 1985 bylo uvedeno do provozu téměř 1500 vrtů a více než 900 vodních nádrží, kromě 9000 km sítí pitné vody a 44 odsolovacích závodů. Odpadním vodám byla také věnována značná pozornost, ve stejné době bylo postaveno dvacet osm čistíren odpadních vod. Kvalitu zdravotnictví a veřejné hygieny uznala i zpráva pro americký Kongres.

Diktátor realizoval rozsáhlé zemědělské projekty ve snaze, aby rozkvetl květ pouště a dosáhl soběstačnosti ve výrobě potravin. Zavlažované půdy je 4 700 km², Velká saharská umělá řeka má délku 4071 km velkokapacitních vodovodních transportních potrubí a 1679,5 km potrubí spojujících navzájem vrty ve vrtných polích a má kapacitu 6,5 miliónů m3 vody denně.

Diktátor zavedl, aby jakýkoliv občan, který se chtěl stát zemědělcem, dostal k bezplatnému užívání pozemky, dům, zemědělské stroje a zařízení, některá hospodářská zvířata a osivo.  

Diktátor zakázal zákonem vykořisťování práce. K tradici v zemi patří nepracovat fyzicky jako námezdní dělník, maximálně vlastnit svůj vlastní malý podnik a podnikat v něm jako rodina.  (Poznámka: je to přirozený způsob lidské existence. Být součástkou soukolí obrovského podniku a vykonávat odlidštěnou mechanickou práci přirozené není.)

Diktátor vždy toleroval pěstování náboženství a v určité míře ho podporoval výstavbou mešit.  Tvrdil však, že vnitřní, transcendentální prožitek víry je jediným vodítkem každého člověka a nikoliv její výklad a interpretace. (Popudil tím proti sobě církevní hodnostáře, kteří využili příležitosti mu to vrátit.)

Diktátor omezil kruté právo šaría pouze do mezí náboženského práva – mělo řídit pouze záležitosti, spadající do sféry náboženství.

Diktátor podporoval tradiční kmenové vazby a starobylou, svébytnou národní kulturu.

Diktátor v poslední době otevřel zemi daleko více okolním mediálním vlivům. Pevných telefonních linek je v současnosti více než milión, mobilních linek pak v zemi se šesti a půl miliony obyvatel 5 miliónů. Přístup k internetu má podle 353 000 obyvatel. Všichni mají přístup k satelitnímu televiznímu vysílání.

***

Různé síly rozpoutaly v zemi občanskou válku a diktátor regulérně bojoval s ozbrojenými jednotkami. Většina lidí však stála na jeho straně a hrozilo, že zvítězí. Celý demokratický spravedlivý svět se proto rozhodl, že je třeba diktátora odstranit všemi prostředky a s nesmírnou přesilou napadl jeho zemi.

***

Diktátor rozdal lidem zbraně, aby mohli bránit svou zem. Kupodivu, neobrátili je proti němu.

Lidé tvořili živé štíty a bránili diktátora vlastními těly.

*** 

(Podle článku Libyjské otazníky   a dalších zdrojů.)

Reklamy

35 comments

 1. Majka

  Janiko, když to tu tak čtu, tak ten Diktátor je vlastně kladnej hrdina, co myslí na blaho země. Možná tomu tak i může být. Ono se nám v mediích předkládá jen to, čemu věřit máme. Jenže mě tu zaráží jedna věc. Tedy diktátor nejdřív zavedl režim a pak se vzdal své moci. Jinými slovy, vzdal se zodpovědnosti, myje si ruce. A určitě si do svých řad zvolil po vzdání se své moci lidi, kteří mu vyhovují. On člověk může zůstat u moci, i když se jí formálně vzdá. Tedy pokud je to silný schopný člověk, co dokáže ovládat druhé. Tedy zas možná. Pokud nejsem obyčejným občanem jeho země, těžko mohu posoudit jeho konání. To asi nejlíp vědí právě ti prostí občané. Těžko říct, kdo jsou ti, co se nazývají "povstalci".:-) Ale je to zajímavý článek na zamyšlení :-)

 2. Majka

  Ještě jsem chtěla napsat, že každý kdo je v politice, se musí umazat. A tím, že se vzdal své moci za něj tu špinavou práci teď vykonává někdo jiný. A on zůstane "čistý". Tím chci říct, že každý politik má za sebou něco dobrého co vykonal a i tu krev vězněných a odsouzených v zájmu toho jeho režimu. Je to složité.

 3. Janika

  Majko, máš pravdu v tom, že médiím se absolutně věřit nedá. Snažila jsem se vybrat jen fakta, která jsou známá a nezpochybňovaná. Líbilo se mi, co odpověděl Schwarcenberk na poznámku, že Kaddáfí je šílenec, řekl: "Vy máte lékařské osvědčení?" A taky řekl, že Kaddáfí je daleko lepší, než mnozí jiní. Řekla bych, že víc mrtvých mají na cvědomí ti, co tam teď bombardují. Kdo je požene k odpovědnosti?

 4. Janika

  [3] Nechápu, jak to myslíš, Roji? Jsou to strohá fakta. Zapomněla jsem tam napsat věnování tobě :-).

 5. Janika

  Ale co mě opravdu potěšilo – vůdce Libyjských povstalců Mahmúd Džibríl poděkoval spojencům za pomoc a požádal je, aby odešli. Ano, takoví povstalci by budili respekt a získali sympatie. Mimochodem, kdo je to vůbec ten Mahmúd Džibríl?

 6. Janika

  Chacha, taky dobrý:"Jestliže někdo na veřejnosti vzletně pohovoří o ochraně libyjských civilistů a nastolení demokratického režimu zprostředkujícího domorodcům západní vymoženosti, je namístě jediná kardinální otázka:Je blbej, nebo navedenej?" http://www.blisty.cz…t/57925.html

 7. Roj

  [9] "..že se jedná o předem připravený státní převrat v součinnosti domácích a zahraničních sil."Jasně, Sarkozy s Obamou to s Hlavním povstalcem na fejsbůku připravovali už loni během fotbalového MS!Já už fakt nevím, jestli tyhle bláboly má cenu seriosně komentovat :-)

 8. Hamilbar

  Nemá roji. My, opravdoví demokraté, víme, že rozvědky Francie a USA se zásadně nevměšují do záležitostí jiných států.Jo, říkali mi kluci americký takový fór.Víte proč v USA nemůže dojít ke státnímu převratu?No protože tam nemaji žádnou americkou ambasádu.

 9. Janika

  [10] Roji, mně to připadá pravděpodobné, že se různé scénáře plánují předem. Jestli chtějí Piráti do politiky, tak to možná taky časem poznají :-).

 10. Roj

  Různé scénáře se plánují předem. Vždy pak dopadnou úplně jinak, než se plánovaly. Výše uvedené tvrzení je úplně stejná pitomost, jako tvrdit, že Castro & spol. na Kubě je tam podle předem připraveného scénáře USA a Filipín, že v Palestině vyhrál volby Hamás podle předem připraveného scénáře USA a Izraele, že hypotéční krize v USA byla předem připravená akce Tuaregů a Mongolů a nakonec i naše hokejové zlato bylo dávno předem naplánováno v Bangladéši.A až nebudu mít co dělat, nevyvratitelně vám to dokážu, protože takovej slint zvládnu vyplodit taky.Psychiatři na to mají diagnosu. :-)

 11. Janika

  Roji, a je nějaká diagnóza na lidi, kteří věřej, že pan prezident Sarkózy a pan prezident Obama a pan bůhvíco Cameron se fakt tak trápí, když si lidi ubližujou, že si nemůžou pomoct a musejí se jít těch chudáků lidí zastat?

 12. Roj

  Psal jsem snad někde, že NEJDE O ROPU? :-) Samozřejmě že jde.Jen mě baví ta pravidelná vlna čerstvých generálů po bitvě, kteří všechno věděli už dávno, protože to přece předem málem že domlouvali s tím Obamou.Proč tihle lidi nesázejí nebo neobchodujou na burze? Byli by přece už dávno miliardáři a ty prachy by mohli dát na pomoc těm ubožákům, místo planých konspiračních keců.

 13. Roj

  No tak je jasný, že teď ty hodný kadáfíovce neženou svinským krokem na západ pomocí kyjů a pyjů. :-)

 14. Janika

  Kaddáfiovcům museli ušlechtile přidržet ruce za zády, aby si povstalci mohli praštit.

 15. Janika

  Hmm…, Roji, tak si říkám, jaké mají Piráti a spol. měřítko pro rozlišování toho, co je na diagnózu, a co je záslužné vypátrání a zveřejnění faktů ála Wikileaks. Tohle je například co:http://www.outsidermedia.cz….aspx

 16. Roj

  "Několik týdnů"… óoo, jak skandální odhalení :-)))Akorát že se to ví celou dobu od chvíle, kdy tam vypuklo povstání, například o tom psal 27.února Washington Post ( http://www.halonoviny.cz…w/216873 ) což je taky "několik týdnů".Ale jen vůl může napsat, že to bylo PŘED tím, než arabská revoluce začala (tedy cca 26.12.2010), stejně jako jen idiot si může myslet, že hrneček, který spadl se stolu se rozbil PŘED tím, než spadl.Sorry, ale tohle už JE diagnosa, k tomu jeden ani nemusí být Pirát, aby si to spočítal.

 17. Janika

  Myslím, Roji, že v tomhle případě si nerozumíme proto, že ty bereš všechny ty nepokoje v těch zemích jako shodné co do příčiny i účelu. Což je nesmysl, není žádná jednotná arabská revoluce. Tunisko bylo o něčem jiném, Egypt taky a Libye tuplem.

 18. Roj

  A já myslel, že je jednotná. Že to předem všechno a všude domluvili a vyprovokovali američtí imperialisté a Mossad a Sarkozy. Psali to na Blistech! Tak už vážně nevím, takže najednou zase ne, jo? :-)

 19. Janika

  Ale Roji, to jsi přece psal ty o jakési "arabské revoluci", která začala 26.12.2010.

 20. Roj

  Ano začala. V každé zemi ji provedli jiní lidé, kteří měli společného to, že už měli dost diktátora. A inspirovali se nejdřív Tuniskem, pak kdekoliv u sousedů. Udělali to spontálně, protože díky informačním technologiím mohli někde najít platformu, na které se sjednotili v odporu – to je společný rys, který všichni diktátoři podcenili.A proto jakékoliv bláboly, že to někde bylo předem připravené a podobné konspirační žvásty o USA a světovém sionismu – stejně jako o Al Kajdě, mi nebudou sloužit k ničemu jinému než zesměšnění. A pokud je hodláš nekriticky baštit i ty, je mi holt líto, ale nedá se nic dělat, někdy se člověk zamiluje do nesprávné :-)

 21. Roj

  Dobrá práceKoukal jsem na to topologicky. Je to pulkruhová cesta okolo tábora příznivcu, kteři stihaji přeběhnout z jednoho mista na druhé po sečně zkratkou, takže to vypadá, že jich je tam víc než 100, i když je jich tak odhadem 100.Kamera se úzkostlivě snaží nezabrat celek, aby se podvod neodhalil :-)Janiko, s Tebou si člověk užije legrace :-)

 22. Janika

  Nevšimla jsem si, ani mi to naaranžované nepřipadalo. Zato nějaká protikaddáfiovská povstání civilistů, brutálně potlačená, nebyla vidět vůbec nikdy a nijak. Docela ráda bych znala postoje lidí v Libyi, kolik je jich pro režim a kolik proti. Ale nevím to a nevíš to ani ty. Jen logicky – kdyby byla většina proti Kaddáfímu, tak by už dávno padl.

 23. Roj

  Jasně, kdyby v lednu 1989 byla většina proti komoušům, komouši by v už tom lednu padli. Ale my jsme je tam chtěli, dyť dostali 99%! :-))))Kolik měl Kadáfí? 99.9? Tak to je jasný, je to milovaný president :-))Tys v těch záběrech viděla pohled na CElĚ to náměstí? Kdy? Asi jsem něco přehlídl :-)

 24. Janika

  No vidíš, Roji, to je ono, však bychom se s těmi komunisty vypořádali daleko dřív, nebýt cizích vojsk. Zahraniční intervence je to největší myslitelné svinstvo. A povstalci, kteří se jí dožadují, jsou trapné figurky.

 25. Roj

  Kdežto použít proti vlastnímu obyvatelstvu vlastní žoldnéřskou armádu je zcela košer :-)Ano, to si nedovolil ani Novotný a Gottwald.

 26. Janika

  Houby s voctem, Roji, dělal a dělá to kdekdo, včetně tatíčka Masaryka. Kaddáfí je z té sebranky ještě nejlepší, brání se zcela legálně těm, kdo zaútočili zbraněmi. Že jsou mezi nimi teroristé z Al-Kaidy, to už dneska přiznávají i USA a spol.