Libyjské kmeny

Libyjská společnost je tvořena kmenovým systémem více, než kdekoliv jinde v celém regionu. Většina libyjských příjmení tvoří domorodá jména, a proto lze snadno identifikovat kmen osoby jednoduše tím, že znáte příjmení. Například plukovník Kaddáfí pochází z kmene Al-Gaddadfa. V Libyi existuje nejméně 140 klanů, nebo kmenů. 

 etnická mapa

Libyjská populace je odhadována na více než 5 milionů lidí, plus více než 1,5 milionu přistěhovalců, tedy celkem asi 6,5 milionu lidí. Většinu obyvatelstva Libye tvoří Arabové, kteří přišli do země v průběhu sedmého století našeho letopočtu z Arábie a přinesli s sebou Islám.  Nicméně podle nedávných genetických studií více než 90% Arabů v Libyi tvoří poarabštění Berbeři, to jest Berbeři, kteří přijali arabský jazyk. Například většina obyvatel Benghazi a Musrathy (Misraty) jsou arabští Berbeři. Arabové z Libye jsou členy islámské větve Sunni.

A) Arabské kmeny v Libyi

1. Západní Libye

Warfallah:  (Warfalla, Werfella) tvoří největší arabské kmenové skupiny v západní Libyi, skládající se z 52 kmenů a podkmenů  a zahrnuje přibližně jeden milion lidí, obývajících oblasti Baniwalid, Zamazam, Bey, Sirte, Sabha, Dernah , Benghazi a nejnověji oblast Misurata.  Původně byl tento kmen jedním ze tří kmenů (Al-Quaddadfa, Al-Magarha, Al-Warfalla), kteří se podíleli na vládě v Libyi. Ale v roce 1993 se kmen Warfalla pokusil o neúspěšný převrat proti Kaddáfímu a od té doby se jeho členové na moci podíleli v menší míře.  

Akram el-Sheikh Warfelli je vysoce postaveným členem kmene. Býval Kaddáfího klíčovým spojencem, ale potom se postavil do čela opozice proti němu  a stál v čele pokusu o puč  v roce 1993.

Az-Zintan: v blízkosti kmene Warfallah. Vyskytují se především v západních horách mezi berberskými městy  Jado, Yefren a Kabaw.

Awlad  Busayf:  v západní Libyi.

Maslata: v oblasti Masallata, v západní Libyi.

Masrata:  v západní Libyi, ve velkém počtu v Tripolisu.

Al-Rijban, Ar-Rujban:  Západní hory, pohoří Nafousa.

Al-Majabra, al-Mujabra: jihozápadně od Tripolisu, blízko Západních hor, a v oblasti Jalo v Cyrenaica ve východní Libyi.

2. Střední Libye

Centrální oblast se rozprostírá na poušti mezi Cyrenaicou na východě a Tripolitanií na západě, a od dávných dob byla hraniční oblasti mezi oběma regiony.

Qaddafi, Qadadfah: Gaddadfa, Gadhadhfa, Qathathfa, Gathafi – soustředěný kolem Sert [Sirte). Vlivný vládnoucí kmen v dnešní Libyi,  významný navzdory své malé velikosti. Někteří historikové tvrdí, že jeho členové jsou potomky proroka Mohameda. Vůdce revoluce v září 1969, plukovník Mua’mmar al-Qaddafi, patří k Al-Qaddafi kmen.

 Al-Magarha, al-Magariha, al-Megrahi je druhým nejpočetnějším kmenem v centrální-západní oblast Libye, v dřívějších dobách silným spojencem kmene Gaddadfa.

Významným členem  kmene  je plukovník Abdulsalam Jalloud.  Byl členem skupiny důstojníků, kteří v roce 1969 umožnili Kaddáfímu zmocnit se nekrvavým převratem vlády.  Byl Kaddáfího pravou rukou až do roku 1995, kdy byl zbaven funkce pravděpodobně pro podezření, že se účastnil pokusu o svžení Kaddáfího v roce 1993. Nesměl vystupoval v libyjské politice, ale na konci roku 2010 Kaddáfí zvažoval  jeho návrat jako předsedy vlády (tuto funkci vykonával 1972 – 1977) a nahradit tak Mahmouda Baghdadiho. Přeběhl k opozici na počátku roku 2011 a veřejně se zřekl Kaddáfího. Spojenectví mezi kmeny Magariha a Warfella znamená velmi silný blok a Jalloud se se prý jeví jedním z nejvýznamnějších politických hráčů do budoucna.

Nejvíce prominentním členem jedné z podskupin tohoto kmene, Mejbari, je generál Abu-Baker Younis Džábir, jeden z členů 12 důstojníků revoluční  rady vedené Kaddáfím v roce 1969. 40 let byl náčelníkem štábu armády a během této doby zůstal loajální ke Kaddáfímu. V současné době jeden z vůdců protivládního povstání.

 Al-Magharba (západní)

 Al-Riyyah.

 Al-Haraba.

 Al-Zuwaid.  

3. Východní Libye:

Az-Zuwayya, Zuwayya, Zawiya: největší a nejvlivnější kmen ve východní Libyi (Cyrenaica), z velké části nacházejí v Benghazi, Ejdabiyah, Kufra, Tazerbu (Tazirbu) a okolních oblastí.

Bani Salim (Banu Saleem): stejně jako jejich bratři Bani Hilal ze Tripolitanie přišly Bani Saleem kmeny z Arábie v 11. století, na pomoc při šíření islámu v severní Africe vládci Fatimid. Zatímco Bani Slaeem se usadili ve východní části Libye v Cyrenaice jako první zastávce na posílení sil, Bani Hilal pokračovali ve své cestě do Tripolitanie.

Mesratha, Musratha, Misrata : východní libyjský kmen obývající řadu měst a obcí, včetně Benghazi a Darna (Darneh). Název je stejný jako název třetího největší města v Libyi: Misuratha, v západní Libyi.

Al-Awagir, al-Waqir: v regionu Barqa Cyrenaica, kmen známý z historie svým odporem proti Italům.

Tawajeer: jeden z významných kmenů Cyrenaicy.

Ramla: jeden z významných kmenů Cyrenaicy.

Kargala: jeden z významných kmenů Cyrenaicy.

Kawar: skupina kmenů v regionu Kaouar.

Al-Abaydat, Abdiyat: skupina 15 kmenů nachází v oblasti Tobruk.

Drasa:

Masamir, Masameer:

Al-Barasa:

Al-Fawakhir:

Al-Obeidi: nejsilnější kmen ve východní Libyi, sestává z 15 klanů v okolí Tobruku, v blízkosti hranice s Egyptem.

Významným členem je generálmajor Abdulfattah Younis al-Obaidi. Má rozsáhlé vojenské zkušenosti, ale nebyl zapojen do údajného násilí proti demonstrantům.  Younis al-Obaidi byl ministrem vnitra, 23. února 2011 přeběhl k povstalcům.  Po protestech v Benghází v roce 2006 byl v roce 2008 jmenován generálmajor al-Obaidi  ministrem vnitra, což představovalo ústupek východu.  Je považován za jednu z důvěryhodných vojenských osob, která my mohla vést zemi po dobu tří měsíců do voleb. Jeho přeběhnutí k povstalcům je pokládáno za velmi významné a mohl by se stát klíčovým zástupcem kmenů v oblasti Cyrenaica (východní Libye). Není ale prý schopen samostatně vést zemi a nemá autoritu, aby dokázal sjednotit ostatní kmeny.

Dalším prominentním členem kmene je Abdelati al-Obaidi, bývalý náměstek ministra zahraničí a diplomat.

Farjan: vyskytují se především na západ od Ajdabiya (Ejdabiyah), Sirty, a také v Zlitenu dále na západ.

***

B) Berberské kmeny

Berbeři jsou původními obyvateli Libye a Sahary. Nacházejí se tam četné kmeny ve východní Libyi, západní Libyi a na celé poušti Sahara, kde byly od počátku civilizace. Jejich počet je obtížné zjistit, protože kočovný charakter způsob života Saharských Tuaregů neumožňuje plně je zahrnout do žádného sčítání lidu. Odhaduje se, že Berbeři tvoří mezi 10% – 23% populace Libye, což činí asi jeden milión Berberů. Berbeři jsou hamité.

Berberské kmeny Libye se skládají ze stovek podkmenů, z nichž každá se skládá z několika klanů. Následující přehled je pouze obecným popis hlavních kmenových skupin. Libyjské Berbery lze rozdělit do tří domorodých skupin:

1. Západní Berbeři:

Ait Willoul: tyto kmeny, obývající pobřežní město Zwara nebo Zuwarah, se skládající ze skupiny 12 podkmenů. Jméno Zwara se vyskytuje v různých formách, jako Zuwarah, Zowara, Zuwara, Zwagha a Zouara, a pocházejí od starověkých tripolitánských kmenů Zwawa a Hawwara, jak je uvedeno různými historiky (al-Bakari, 11. století n.l.). Území Zuwarah údajně zahrnovala většinu Tripolitanie, od Tripolisu až k tuniské hranici. V současné době území Zuwarra sahá od al-Manqoub (asi 20 km východně od Zuwara) až k tuniské hranici (asi 60 km západně od Zuwara). Rybářská vesnice Abu-kemmash je dosud stále obývána různými kmeny Zuwarah. Mezi hlavní podkmeny a klany Zuwarah patří:

Ind Mensor (Elmansori či Almansouri kmen), U-Lellou (At-Lalla kmen), Ind Idris (Al-Edrisi kmen), Ind Esa (Esa kmen), Ind Zeffour (Zfafra kmen), Ind Gezzoul (Legs’sr kmen), Ind A’ettoush (Al-A’tt’oush kmen).

Tyto podkmeny zahrnují různé klany, které se liší příjmením:  Al-A’azzabi, Boushwashi, Bousahmeen, FDIS ‚, Dehhan, Etwinee, Yea’la, H’naya, A’ekkari, En-nayel, Shelghem, Bouzriba , Bousennouga, A’eshshini, Jerrafa, Ben A’ribi, Ghriba, Merkous, Baskal, H’elmi, Boukria’at, Debaba, Malt’i, Boudeeb, Gereb, T’bia’a, Nannees, Annejjar; Alma ‚ rouq, atd.

Nafousah: velká skupina kmenů obývající Západní hory, známé také jako pohoří Nafusa, včetně měst Yefren, Kabaw, Jado a Nalut, stejně jako další malé vesnice a osady pod vrcholky hor. Mezi nejvýznamnější kmeny v Yefren patří kmen Al-Barouni, jehož příslušník Sulaiman Al-Barouni bojoval proti italské okupaci a později se pokoušel založil Tripolitánskou republiku, což se mu nezdařilo.

 2. Východní Berbeři

Tyto kmeny obývají oázy Jalo a Aujila (Jalu, Awjla nebo Awjilah) v Cyrenaicae ve východní Libyi. Tyto kmeny byly součástí větší skupiny berberských kmenů obývající různé oázy v libyjské poušti v Libyi a Egyptě, z nichž pouze Siwa v Egyptě přežila do dnešních dnů.  

3. Jižní Berbeři

Tuaregové  (Tuareq, Twareq, Twareg, Imushagh, Imuhaq) tvoří velké a složité skupiny kočovných berberských kmenů a klanů, které jsou doma v poušti Sahara a jejích různých oázách, jako Ghadames a Ghat. Tuaregové jsou přírodními kočovnými kmeny a jejich domovem je Sahara. Bývají také nazýváni Modří lidé ze Sahary, protože jejich indigem obarvený šat zanechává modrou i jejich pokožku. Nejcharakterističtějším poznávacím znakem Tuaregů je jejich „závoj“, který bohužel pomalu mizí spolu s tradičním způsobem života Tuaregů. Původ závoje není znám, ale je možné, že jeho původním účelem byla ochrana před pouštním pískem a větrem při cestování v karavanách pouští. To se po mnoho generací stalo součástí kultury, takže muži nosí závoj dokonce i při jídle uvnitř jejich stanů – jídlo a nápoje si podávají do úst pod závojem. Tato hypotéza může vysvětlit, proč ženy Tuaregů závoj nenosí, protože se neúčastní těchto cest a tudíž nejsou vystaveny pouštnímu písku a větru jako jejich muži.
Typický vysoký Tuareg je velmi důstojný, vznešený, kráčí dlouhými, pomalými kroky v souzvuku s kroky svého velblouda. Jejich oči jsou obvykle tmavé a hluboké. Ženy Tuaregů mají snědou pleť, velké černé oči, jemně tvarované nosy, a dlouhé spletené vlasy. Stejně jako jeho předci v době Herodota, moderní nomád je nápadně silný a zdravý, jí a pije velmi málo, na dvoudenní pěší pochod 60 mil mu stačí hrst sušených datlí a pár doušků vody. Osamělost a rozlehlost Sahary mu dává pocit svobody, který se dědí z pokolení na pokolení. Tento svobodný život je nyní ve vážném ohrožení.

***

C) Kmeny Tebo

Tebo (nebo také Tebu, Tibu, Tibo, Tibbo, Tibbos) jsou skupinou kmenů žijících na rozlehlém území na jihozápadě Libye. Vzhledem se liší se od jiných centrálních afrických kmenů. Jsou štíhlí a jejich chůze je rychlá a lehká. Mají výrazné oči a silné rty, jejich vlasy nejsou tak kudrnaté, jako u jiných afrických kmenů. Ženy jsou půvabné a štíhlé a na jejich zevnějšku je pozoruhodný orlí nos a jemné rty. Vlasy nosí spletené po obou stranách obličeje. Tebo z Kufra byli napadeni klany Senussi v roce 1840, a následně někteří obyvatelé uprchli do jižních oblastí, kde se k nim připojili další Tebo kmeny. Hlavní oblast Tebo je Bilma, severně od jezera Čad. Počet Tebo v Libyi se odhaduje přibližně na 5000 členů, ale větší část skupiny bydlí v Čadu a Nigeru.   

***

mapa kmeny

 

Reklamy

28 comments

 1. Janika

  S tímhle jsem se sepisovala (podle různých zdrojů) proto, abych vypátrala, jak by tedy vlastně vypadala situace kolem Misuráty, jestli se Kaddáfího vojsko stáhne a vyzbrojí okolní kmeny. Jaké? Zdá se, že v té oblasti by se to mohlo týkat především nejsilnějších dvou kmenů, Warfalla a Magarha. A to je divné, protože tyhle dva kmeny mají být podle všech dostupných informací proti Kaddáfímu. Nerozumím tomu…

 2. pavelhaston

  skrátka, ani divá sviňa sa v tom nevyzná…:-)inak zaujímavé čítanie. tieto genetické výskumy dokážu zistiť všeličo. napr. maďarská akadémia vied robila genetický výskum vlastného obyvateľstva a zistilo sa, že asi 85% obyvateľstva nie sú pôvodní kočovníci zo severu eurázie, ale slovania…

 3. Janika

  No jo, nevyznám :-)).Máš pravdu, Pavle, zajímavé to je. Já miluju ty Tuaregy, jakoby na mě dýchla atmosféra pouště z těch krásných románů Exupéryho :-).

 4. pavelhaston

  priznám sa, že z literárneho dedičstva antoinea poznám akurát Malého princa s jeho "boa fermé" a boa ouvert"… :)

 5. Janika

  To je ten hroznýš, co spolknul slona? Malý princ je taky dobrý. Ale o té poušti psal nádherně. "Poušť je krásná tím, že někde skrývá studnu".

 6. Hamilbar

  Janiko smekám. Po přečtení se mi vybavil onen De Gauleův povzdech o tom jak je těžké vládnout zemi mající 163 druhů sýra.PS Zdá se že Warfalla je na plukovníkově straně. Ovšem k čerstvým ověřeným informacím se v podstatě nedá dostat. NATOvci celkem úspěšně ničí spojovou infrastrukturu.

 7. Hamilbar

  A ještě dvě poznámky.1) Celá tahle válka není pouze kmenovou válkou. Důležitým faktorem je i městská maloburžoazie. Ta ovšem ve své většině není lybijská ale jsou to osedlí gastarbajtři.2) Chápu vaše zaujetí, ale v morálních hodnoceních bych byl opatrný. Východ je východ.Teď jsem si to po sobě přečetl a ono to vypadá jako bych vás chtěl mentorovat. Tak to v žádném případě, naopak ještě jednou smekám.

 8. Janika

  Děkuji, Hamilbare, i za to napomenutí. Dala jsem to "moralizování" pryč, sama si uvědomuju, že takové přehánění degraduje a znevěrohodňuje všechno ostatní. Někdy ten hlásek soudnosti v zápalu boje přeslechnu :-).To s kmenem Warfalla by dávalo smysl. Také jsem četla, že prý mladí v některých kmenech se rozcházejí se starými. Přidala jsem ještě jinou mapu kmenů, podle té už vypadá pravděpodobněji, že 6 kmenů okolo Misuráty by mohlo dát dohromady 60000 ozbrojených bojovníků.

 9. Janika

  [8] Kouzelná atmosféra, nic vyumělkovaného pro oči turistů, je z toho cítit pohodový život. Líbí se mi to :-).

 10. Liška

  No to je všechno hezký, takové zajímavé informace, ale ty "různé zdroje" jsi jaksi zapomněla uvést. Bacha, je to v podstatě krádež. To sis to taky mohla celý vymyslet včetně jmen, když ty zdroje neuvedeě. Uvádět zdroje je základ.

 11. Janika

  Zdrojů jsem měla dost, tohle v první složce: http://www.dallasnews.com…ost.ecehttp://books.google.cz…mp;f=falsehttp://translate.google.cz…anno=2http://www.temehu.com…s/Libya.htmhttp://en.wikipedia.org…_of_Libyahttp://www.airforcetimes.com…111/http://www.ocnus.net…rinter.shtmlhttp://www.armytimes.com…-033111/ Zřejmě hlavním zdrojem bylo toto: http://www.temehu.com…-People.htm , ale když se člověk projde internetem, najde z toho zkopírované pasáže na mnoha místech, takže co je původní zdroj? Tvoje silná slova o krádeži fakt nechápu, Liško, to bylo zbytečné.

 12. Janika

  [13] Jo, ratko, tam jsem byla taky, díky za připomenutí. Tuaregy jsem odbyla, protože do aktuální situace zřejmě nijak nezasahují, ale miluju je :-). Ten web je moc pěkný.

 13. Janika

  Kdosi sem dal odkaz na tenhle můj článek s tím, že většina kmenů podporuje Kaddáfího: http://www.sme.sk…-na-odchod.htmlAle nic takového tady přece netvrdím. To jen na ujasnění.

 14. Hamilbar

  Nejsem si jist, že to sem patří.Opsal sem to u Lva Removiče tady: http://putnik1.livejournal.com…d1(Liška bude spokojena)Ale je to dobrá ilustrace toho, že východ je východ a my se ani nesnažime mu porozumět.Etiopané, jak známo, bojovali velmi statečně, dokonce vítězili, ale potom italové nasadili yperit a fosgen, následkem čehož císařská armáda přestala existovat.Jeho veličenstvo podle rozhodnutí vojenské rady opustilo zemi aby se, coby symbol odporu, nevystavovalo nebezpečí. Velitelem vojska, které přešlo k taktice partyzánské války, byl jmenován ras (kníže) Michael Imru, monarchův příbuzný a jeden z nejurozenějších aristokratů tohoto na prastaré rody bohatého císařství, s rodokmenem sahajícím až do předkřesťanských časů. Velel partyzánským operacím celé "první partyzánské období", přitom velmi úspěšně, v něj věřili (jeho rod byl považován za jeden z "posvátných"-fůra biskupů, množství svatých, taky pár mučedníků a tak dále ….), k němu šli, a makaróni z toho šíleli. Samozřejmě ho zkoušeli přetáhnout, nabízeli italský knížecí titul (vzhledem ke svému postavení na něj měl právo), funkci v koloniální administrativě dle vlastního výběru, ale neúspěšně. Nakonec ho, ovšem, dohnali a s mnoha poraněními vzali do zajetí. Vzhledem k tomu že pojem "banditismus" se na rasa nedal napasovat, – přeci jenom oficiální zástupce císaře zplnomocněný k vedení války, navíc bývalý zástupce v Lize národů, – byl svolán soud, – s úkolem ne odsoudit, ale za každou cenu přesvědčit obviněného složit přísahu Viktoru Emanuelovi jako císaři etiopskému právem dobyvatele. Což se ukázalo nemožným: zajatec – nemohl stát, takže mu povolili sedět na židli, – odpovídal na všechny otázky které se týkaly jeho, na každou zmínku o přísaze odpovídál ale stále totéž: žádná přísaha nebude, protože Etiopie není dobyta. Nakonec to předseda senátu nevydržel a zařval cosi o "černoprdelatém makaku, který nám bude vyprávět o právu", nebo tak něco. A tehdy, jak napsal válečný korespondent Giovanni Vincenza, "etiopan zvedl hlavu, velmi tiše, ale tak, že každé jeho slovo se zdálo být hlasitým, řekl: " Já jsem potomkem čtyřiceti pokolení válečníků, můj rod sahá k Menelikovi, Šalamounovi a královně ze Sáby. Tvé urážky, milánský uzenáři, se mě nemohou dotknout. Vstát!", – a, přísahám ke Svaté Panně, nepřemýšlejíce vyskočili ze židlí nejenom soudci, ale i celý sál včetně mne. Přiznám se, že nechápu co mě zvedlo z místa."Půl hodiny poté byl ras Michail Imru odsouzen k smrti a ráno následujícího dne, před 73mi lety, 27. dubna 1938 popraven. Popravčí četa, etiopané ve službách italů, odmítla splnit rozkaz nehledě na hrozbu šibenicí, avšak odsouzený požádal seržanta Volde Ychagou aby k němu přišel a dal mu svůj kříž se slovy: Vem si ho chlapče a udělej co musíš. Střílejte až vám přikážu a dobře miřte. Nezlobím se, věřím vám, vždyť jste etiopané." Salva byla smrtelná, ras se netrápil. Za dobrou práci dostali vojáci seržanta Ychagou peněžní prémii a opušták ze kterého se ani jeden nevrátil. Téže noci celá četa i se zbraněmi odešla do pohoří Tigraj, což se stalo počátkem "druhého partyzánského období", které jak známo skončilo v květnu 1941 vstupem angličanů a vojsk Haile Selassie do Addis Abeby.

 15. Hamilbar

  No Janiko [15], jestli jsem to správně pochopil, oni ani netvrdí, že vy tvrdíte.Já ovšem tvrdím.

 16. Janika

  [16] Krásný příběh, Hamilbare, díky, že jste to přeložil. A moc zajímavý web, koukala jsem i na jiné věci, tam budu určitě denním hostem.[17] Taky se přikláním k Vašemu tvrzení, ale jistotu člověk mít nemůže :-). Našla jsem těch 61 kmenů, jejichž zástupci prý podepsali nějaký protikaddáfiovský dokument:http://laregledujeu.org…nt-quune/Asi to vyštrachávali, kde se dalo. Porovnávala jsem si ty kmeny. V mém přehledu, kde jsou obecně známé kmeny (počítám jen ty arabské), je jich i s pár navíc podle map celkem 42. Z těchto 42 uvedených kmenů jsem v tom soupise 61 našla jen asi 12 shodných. Všechno ostatní jsou nové názvy, takže zřejmě podkmeny a klany. Pořád zbývá kolem 30 "důležitějších" kmenů, které nepodepsaly. Snad je tomu rozumět, co se snažím vysvětlit :-).

 17. Hamilbar

  Janiko, kdyby to byla pravda, tak plukovník už není. As simple as that.

 18. Janika

  Napsal mi Marion a s jeho svolením sem kopíruji:Moc hezké vysvětlení uspořádání libyjské společnosti, z něj je snad jasné, že situace v Libyi není stejná jako v Tunisku či Egyptě a že Kadáfí nikdy nevezme peníze a neuteče, protože je kmenový vůdce a ne zbohatlík s konty v cizině. Buď u moci zůstane nebo jej vystřídá jiný vůdce z jiného kmene, proto nechápu akce západu vůči Libyjcům, kdy navíc v Libyji jako jediné zemi žijící z těžby ropy se zisky ve velké míře investovali do společnosti a ne jen do luxusu vládnoucího klanu jako jinde. Nejhorší možností bude podpora vámi nezmíněného, ale v diskusi uvedného "kmene" městských maloburžoázních přistěhovalců, kteří se samozřejmě budou tvářit jako skupina usilující o vybudování "demokracie", ale jak vidíme po celém světě vybudovat "demokracii" evropského typu v kmenových společenstvech nelze. Berte můj příspěvek jen jako okamřitou reakci na váš jezký článek a vyjádření myšlenek, které mám v hlavě už delší dobu. Odpovídat nemusíte. Marion PS-nestraním Kadáfímu ani jiným vůdcům, jen jsem chtěl nastínit, že systém uspořádání společnosti se nezmění a kmenový vůdcové budou vždy hledat výhody pro svůj kmen, dříve to byl boj o podporu západu /viz dříve Afganistan, Angola/ nebo východu /Kádáfí, Angola/, ale nikdy to nemělo nic moc společného s politikou evropského stylu, vždy to bylo jen pro podporu vlastní moci a moci svého kmene. Už bychom to mohli pochopit.

 19. ratka

  22. toakhle to taky chapu. kdyz Kadafi jiz neni schpenudrzet na uzde ostatni kmeny, je pro zapad bezcenny. oni potrebuji osobnost, ktera zajisti bezproblemove obchody s ropou. Nekoho kdo je dost silny na to aby naleziste kontroloval a pravidlene dodaval.Zapadu je uplne jedno kdo to bude. At je to cerst s rohama a kopyty. Hlavne ze je funkcni.A to Kadafi (bohuzel) uz nebyl. Uz nebyl funkcni, protoze uz nedokazal oblast udrzet pod kontrolou.Ted se ceka na vyseldek. Kdo bude kontrolovat ropu.

 20. Janika

  [23] Tak to jsi totálně vedle, ratko :-). 1. Kmeny stojí v naprosté většině za Kaddáfím, protože jinak by už nebyl. Žádná náhrada za něho není, ani omylem, nikdo jiný, než on, kmeny takhle śjednotit a udržet nedokázal a nedokáže.2. Západ nepotřebuje žádnou silnou osobnost, ale poslušnou loutku, která bude skákat, jak oni pískají. A to Kaddáfí nebyl, tomu šlo vždycky o zájmy země a tvrdě je prosazoval a nepodřizoval se Západu. Vytěžit ropu a prodat, to fakt není problém.3. USA a i jiní Libyi za ropu dluží obrovské miliardové částky. Kaddáfí jim pohrozil, že když nezaplatí, uzavře další kontrakty (když ty staré vyprší) s Čínou. Tak ho musejí odstranit.

 21. ratka

  aha, ja tomu nerozumim. Zdalo se mi, ze zapadu je jedno kdo tu ropu prodava. Hlavne aby fungoval.

 22. Janika

  Západ hlavně považuje tu ropu za svou a né že by do toho měl co kecat nějaký beduin.

 23. ratka

  26. to jo, to povazuje. vsichni chteji jezdit. maji mraky aut. letadla