Masky jsou sundány

Lev Veršinin píše:

K dnešnímu dni je mně a myslím, že i většině těch, kteří mají mozek a ponětí o morálce, zřejmé, že:

a) tzv. „mezinárodní společenství“ není nic jiného než organizovaná zločinecká skupina, která se specializuje na vydírání a loupeže.

b) tzv. „mezinárodní právo“ přestalo existovat a tzv. „mezinárodní organizace“ se staly podporou skupiny nadnárodního organizovaného zločinu.

c) tzv. „svobodný tisk“ dnes není ničím jiným, než informačně-psychologickou zbraní výše uvedených mezinárodních skupin organizovaného zločinu, dodávající lidstvu ne informace, ale lži a pomluvy podle objednaných scénářů.

d) tzv. „demokratické síly“ působící v zemích, které jsou určeny k okradení (zpravidla s podporou z výše uvedených skupin) jsou „pátou kolonou“ agresora a jeho nástrojem jeho následné koloniální správy.

e) Seznam zemí, které jsou odsouzeny stát se dalšími Libyemi je vytvořen a dokonce (proč se ostýchat?) se ani netají. Hlavním kritériem, jak se do tohoto seznamu dostat, je mít prostředky, které si chtějí přivlastnit výše jmenované zločinecké organizace, plus potenciální nebezpečnost těmto organizacím v rámci jejich strategie přežití. Je nesporné, že žádná dohoda s lupiči není možná a jakékoli kompromisy jsou škodlivé. Jakákoliv slovní ujištění, nebo dokonce podpis dohod jsou bezcenné. Smysl má pouze aktivní obrana, to jest útok.

f) Je naprosto jasné, že odolat a zvítězit lze pouze tehdy, když má země, odsouzená být obětí, dostatek zbraní, a v jejím čele stojí neúplatný vůdce, připravený (bez ohledu na to, z jakých důvodů) bojovat se vší vážností. A to proti nepříteli vnějšímu i vnitřnímu. Pokud je takový vůdce, bude mít i podporu skupiny.

Masky jsou sundány. Všechny, do jedné. A to je nejdůležitější. Ve skutečnosti je to silná rána Temnotě, která se cítila nezranitelnou.

A protože tuto ránu zasadil plukovník Kaddáfí, který se odvážil, v rozporu se všemi očekáváními postavit se proti Zlu a který se tím stal symbolem Dobra (Cti, Důstojnosti, Odvahy, Vlastenectví a všeho dalšího, co se nehodí do schématu, že vše se dá koupit), nemám vlastně na výběr. Jsem na straně jeho a jeho spolubojovníků. Až do konce.  S plným vědomím a navždy.

Reklamy

3 comments

 1. Marek

  Cesty k člověčenství jsou nevyzpytatelné
  kdo jsme
  co je smyslem života
  kde jsme
  kdo vše stvořil a tedy i vlastní
  proč narozením se zařadíme do určitého rodu skupiny lidí myšlenkového proudu národního zřízení státu přilneme k rodičům rodině přátelům
  copak oni nás stvořili pakliže ano proč o tom jak nás stvořili neví nic kromě pár odpozorovaných skutečností

  vše se stále upřesňuje a tedy i vnímatelný VesMír tomu říkáme vývoj

  zajisté je lepší hrát v tomto zpřesňování roli bytosti tvořivé nežli bořivé

  co je tím hybným mechanismem který nás do těchto rolí staví a hlavně který dodává potřebnou energii motivaci konat

  že by lpění

  někomu stačí ukázat to je tvůj nepřítel a on ihned boří

  jinému je třeba dát argument

  a jinému je třeba říci pravdu

  ale výsledek je stále stejný všichni boří

  i když se zdá že ti poslední tvoří a dalo by se říci že tomu i tak je přesto je výsledkem jejich snažení v konečném důsledku destrukce
  tedy je zde vůbec něco na čem by člověk měl lpět

  třeba odpovědí na prvotní otázky nalezneme odpověď

  kdyby si člověk uvědomil že zde v tomto VesMíru není nic na čem bychom měli lpět pak co vlastně zůstane

  že by čistá radost a blaženost z prožitku té vší nádhery která nás obklopuje a je nám dána k dispozici

  že by toto byl stav vědomí které prožívají ti o nichž mluvíme jako o osvícených osvobozených duších

  proč oni a ne my