Opakuje se MF Global?

Napsal Michail Chazin, 12.07.2012
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Pro začátek – oznámení (převzaté ze serveru forexpf.ru):

„Před sedmi měsíci byl případ MF Global vysvětlován oficiálními činiteli jako výjimka. Jenomže včera se PFGBest stal dalším brokerem, jehož klienti se ocitli v problémech. V současnosti mohou pouze uzavírat své pozice, ostatní operace jsou nedostupné a prostředky jsou zmrazeny. Důvodem toho jsou objevené účetní nepřesnosti. Poté co získala informaci o tom, že prezident a jediný vlastník PFGBest Russel R.Wasendorf možná falšoval výkazy, obrátila se NFA na banku, ve které se nacházely účty klientů. Ze 400 miliónů dolarů peněz klientů se podle výkazů mělo 225 milionů nacházet na segregovaných účtech v JPMorgan, ovšem prověrka ukázala, že v bance zůstalo pouhých 5 miliónů dolarů. Podle zpráv medií se Russel R.Wasendorf pokusil o sebevraždu a v současnosti se v kritickém stavu nachází v nemocnici. BFGBest oznámil, že plánuje propustit několik set zaměstnanců“.

Jeden případ – to je náhoda. Ale když se opakuje? Bavíme se již o zákonitosti? Jak reagovat ne takovéto zprávy? Naše odpověď je, že to není jen prosté opakování, je to nutná zákonitost, která se bude opakovat stále častěji. Podívejme se, jak vypadal ekonomický model posledních desetiletí. Podíl reálného sektoru neustále klesá, podíl finančního sektoru neustále roste (násobky!), hlavně díky neustálé emisi (jak kreditní, tak peněžní). Tudíž čím dál tím větší, a v posledních letech dokonce rozhodující, objem zisku byl dosahován díky přerozdělování peněz z této emise. Dokonce to, co se zdá být ziskem reálného sektoru jsou ve skutečnosti buď kredity získané na základě zvýšené kapitalizaci akcií, nebo příjmy z prodeje za peníze, které si vypůjčili klienti.

Tudíž nejrychleji se rozvíjejícími odvětvími se stala ta odvětví, jež se zabývala přerozdělováním právě těchto emisních peněz, a k nim patří společnosti citované ve výše uvedené zprávě. Jenomže začala krize – a co mají teď dělat? V rozvahách takových společností se vyskytuje velké množství finančních aktiv, z nichž mnohé slouží jako záruka dalším kreditům (hra „s pákou“), jejichž hodnota minimálně neroste. Příliv nových klientů se zastavuje, protože kreditní emise již dávno skončila (kreditní multiplikátory všude klesají), a peněžní emise nebyla prováděna již mnoho měsíců (od 29. února 2012).

Teoreticky je možné přiznat klientům problémy, prodat aktiva, spočítat ztráty a zavřít business. Jenomže lidé, kteří ho provozují, si zvykli dostávat ne velké, ale velmi velké osobní příjmy, zakládají si na svém postavení úspěšných a bohatých byznysmenů a členů společnosti, a nechce se jim přiznat si, že model jejich životního úspěchu nenávratně skončil… A začínají se kroutit a vrtět, a táhnou dál nyní již zjevně ztrátový byznys, doufajíce v zázrak.

No, přesněji, mají za to, že začátek růstu – to není zázrak, ale nevyhnutelná zákonitost. Poslouchají totiž „mejnstrýmové“ ekonomy, kteří také nemohou říci, že jejich vědomosti nemají žádný vztah k realitě a že jsou pouze planými demagogy a podvodníky – a nadále krmí společnost svými radami, už ani ne tak abstraktními jako spíše lživými a podvodnými. Ovšem získat informaci z jiných zdrojů je v totalitární „západní“ společnosti prakticky nemožné, a manažéři finančních společností a jejich klienti jdou jako krysy za zvukem Hamelnského muzikanta přímo do vody.

A i když v průběhu posledních měsíců, se dokonce v populárních západních sdělovacích prostředcích začaly objevovat více či méně adekvátní informace o stavu věcí, přesto jsou téměř úplně schovány pod nánosem monetaristicko-ekonomistického žvanění o „cyklické krizi“ která „co nevidět“ skončí, jen co… Zde se návrhy různých ekonomyksistů liší, leč výsledek je podle jejich názorů vždy stejný – růst „musí“ začít.

A zde jsem nucen ještě jednou zopakovat základní teze naší teorie. Dnes v zemích „západu“ (tedy, rozvinutých zemích, podle vžité terminologie) výdaje domácností převyšují jejich reálné příjmy o 20-25% (z HDP).

Zdroje financování této nesrovnalosti jsou prakticky vyčerpány, tudíž je nutná její redukce, což znamená pokles soukromé spotřeby a jemu odpovídající pokles ekonomiky. Souhrnný pokles (s přihlédnutím k tomu, že příjmy budou s klesajícími výdaji také klesat), na úroveň odpovídající rovnovážnému stavu mezi příjmy a výdaji domácností, odpovídá poklesu HDP v rozvinutých zemích zhruba o 50% ze současné úrovně, a počítat s tím, že růst začne dříve – je naivní a hloupé.

Z hlediska odvětví zabývajících se přerozdělováním emise peněz, včetně společností, uvedených na úvod tohoto textu, bude jejich osud velmi smutný. Zdroje jejich zisků zmizí, ekonomika takovéto zdroje prostě neposkytuje. A v této situaci přežít „en masse“ prostě nemohou. Jistě, s jednotlivými výjimkami, které objeví nějaké unikátní zdroje zisku. Ale i tak měřítka jejich aktivit poklesnou, ne několikanásobně, ale řádově.

A výjimky nebudou, postiženi budou i ti, kteří spekulovali s penězi klientů, i ti, kteři pouze dostávali peníze za zprostředkování. Opakuji ještě jednou – příslušné niky budou v celkovém ekonomickém obraze uzavřeny. Přitom v žádném případě nechci tvrdit, že všichni manažeři jsou dnes podvodníci, mnozí z nich (i když ne všichni) upřímně věří, zvláště pod silným tlakem propagandy, že vše se v dobré obrátí. Nakonec i pokus o sebevraždu Wasendorfa je příznačný, nepokrytí podvodníci nepáchají sebevraždy. Že ale byl nedostatečně pronikavým, aby pochopil, co a jak se ve světě děje – to je fakt.

Celkově se dá říci, že konkrétní události probíhající ve finanční oblasti zatím potvrzují naší teorii, což je samozřejmě potěšující. Jenom je nám líto toho, že mnozí lidé, pro které je chápání situace v ekonomice zásadně důležité, zatím nemají možnost vyznat se v tom, co se ve světě skutečně děje.

 1. Janika

  „pokus o sebevraždu Wasendorfa je příznačný, nepokrytí podvodníci nepáchají sebevraždy“ – důvod pro takové krajní jednání bych viděla v natolik rozdílných životních podmínkách systémových vlastníků od ostatního lidu, že je pro ně přijatelnějším nebýt vůbec, než žít v dnešním světě jako ne-vlastník. A zdaleka to není o životě v přepychu.

 2. GeoN

  ÁÁÁaale :) … jakápak „pocta“, Janiko. Věci mají jistě své meze, kdyby bylo „prostoru“, tak bych to zarovnal na asi správnější míru … dneska se těžko dá cokoliv probírat poveřejnu, vlastně vůbec nedá – ale Hamilbarova práce je určitě případná, o to mimo vážnějších pochyb … přeji sílu optimistům.

  My stavíme faru, jde to pomalu, nejsou peníze … bratři budou muset sebrat po kraji, a asi budeme dovedeni s tím taky trochu pomoci, jinak bychom se díla asi nedočkali.

  Seriálek bude samozřejmě pokračovat. Hezký den.

 3. Janika

  Samozřejmě by mě, a jistě nejen mě zajímaly Vaše zarovnávající poznámky, GeoNe, ale to je snad zbytečné psát :-).

  Na další díly „seriálku“ se těším, pokud budu mít možnost si je přečíst.

  Jedna věc jen tak mimochodem, pokud se sem ještě náhodou podíváte Vy, GeoNe, nebo někdo jiný. Zaujala mě poznámka, položená jako dotaz Martinem Škabrahou na DR. Byla jsem moc zvědavá na „řešení“ té hádanky, ale nikdo se k tomu neozval (já tam registrovaná nejsem) a tak to utichlo. Něco mi to moc připomínalo, o čem už byla řeč, ale nějak si nemohu vzpomenout. Je to tahle „hádanka“:

  http://www.denikreferendum.cz/clanek/13296-nedanove-prijmy-statu#comment_21522
  Deník Referendum, Martin Škabraha 19.Července 2012, 23:07:58

  Dovolím si poněkud přechýlit jeden výrok pana Dolejše, a to takto: „lidská práce je zboží, se kterým se obchoduje – to je i Marx a ne nějaká nepřátelská ideologie“. Tento výrok je jistě správný. Přesto v něm něco chybí či něco nehraje. Co to je? To je váš domácí úkol na zítra. Dobrou noc :-)“.

 4. GeoN

  Můžete si je výhledově vyčíst z kontextu jinde. Bez obav, až to budu chtít def-zapíchout, dám vědět předem.

  Lidská práce není zboží, Janiko … netuším, co tím pan Škabraha v hovoru s panem Dolejšem sleduje – žádné „hádanky“ nevídím, spíš frajeřinky. Faktem je, že jsou-li peníze zbožím, co čemž mám osobně vážné pochyby, pak nejdříve a prvně jsou abstraktním výrobním prostředkem, z jakéhos specifického (… s rezervou) zboží vzniklým, to prvně k výrobě disponibilní pracovní síly jakožto zdroje „živé“ práce, tedy práce jakožto výkonu … jinak se totiž cosi takového obstarat nedá – musí se k ní někdo donutit – jde tedy o výrobní prostředek, který zprostředskovává cokoliv dalšího … tedy až „donedávna“ konce sedmdesátých let, dnes jsou věci, které se takto obstarat nedají, což je pro tatíka kapitalismus trabl … již delší dobu. Odtud pak jednoduše plyne, že peníze se vskutku v dané systémové situaci rozdávat fakt nedají, neb pak by jednoduše ztratily svou výrobní sílu-schopnost (… tedy schopnost být kapitálem, že ano? … to je i trabl krize, jak by ne Janiko, i bez rozdávání, aby mohly být někdy ještě produktivním kapitálem, tak je třeba nějako anihilovat, nikoliv rozdat … způsoby a důsledky jsou všeliké) = peníze vyrábějí tak, že je „lidé“ nemají – až se začnou rozdávat (… jakkoliv) peníze, tak si připravte kulomet a vysokou ohradu, anebo se modlete, ať se vynoří nějaký nový pan Anakin Skywalker, jenž to vezme pořádně (… s řádnou Silou :) do ruky, abyste přes noc nemusela hlídkovat u dveří … pokud Vás do „chráně“ dílny nesbalí právě pan Anakin.

  Tenhle „liberální“ kapitalismus je u konce, a je docela jedno, jak se tak stane – máme tři reálné možnosti, pěkně seřazené dle masy a kvality téže možnosti … ta nejpozitivnější je zároveň tou nejméně možnou – ale to Vám (… bez jakýchkoliv pokusů o dotčení :) a jiným už vykládám dlouhá léta bez valných efektů, takže k čemu dříví v lese, že ano … někdo fakt „uvěří“, až je dobrman kousne do zadku – milióny blbů s ukousnutými prdelemi. :) Vyberte si tedy-asi ze dvou vemi zlých možností, sám netuším, která je horší … he :) … „otázka vkusu“. :)

  Pro mě pan Dolejš mele páté přes deváté (… tedy všechni pěkně dohromady, bez rozlišení) a pan Škabraha v tom bruslí obdobně-„paralelně“, a žádný Marx (… ani pan Tejkl se svými okousanými moudry :) jim v tom nemůže nijak pomoci, to ani v jakkoliv uchopené a nejapně rozžvýkané „teorii“ … poslanec a akademik, no jo, ti mají jiné starosti, jak dočista empiricky vidno … :)

  … já ty jejich úmorně nudná kolečka, Janiko, nečtu, je to furt stejné (… asi sto let, ba déle – oni si asi myslí, že to bude trvat věčně :), co by se jeden od nich mohl dozvědět … dočista nic. Mě teďkons trápí jiné věci, třebas že jeden dá truhláři vcelku citelnou zálohu … a on zmizí jakoby neexistoval …. tu-túúúú uživatel není dostupný … a tak podobně … to se potom těžko něco dělá, něco-cokoliv … řekl bych. Trapné, bohužel.

  No :) … zase někdy jindy. Hezký večer.

  *

  My už se těšíme na premiéru nového Batmana … má skvělé „promo“, k nezaplacení. He :) … krapet „morbidní“, že ano? … nojo, morbidní doba, morbidní proma. :)

  • Janika

   Děkuji za reakci, GeoNe. Lidská práce není zbožím, vím, však já si to zdůvodnění někde najdu :-). Pan Škabraha asi v tamní společnosti víc nemůže. Nedávno u Pussy Riot tak setřeli pana Kopeckého, až mi z toho bylo úzko…

   Takové případy jako s tou zálohou zažívám dnes a denně na vlastní oči, a to z obou stran. Je to strašlivě traumatizující vidět tolik zklamaných očekávání. Kdo a kdy má zaplatit, to je asi taková situace jako s předáváním výkupného za rukojmí, ostražitost a „zbraně v rukou“, a stejně si kolikrát člověk nepomůže.

   Co se týče Batmana, tak mě napadlo až teď po tom, co jste napsal, GeoNe, že by to „skvělé promo“ mohlo fungovat reklama. Na mě tak nepůsobí, zřejmě nejsem morbidní, nebo mám spíš delší vedení :-).

   • GeoN

    Jenom to doplním-odpovím, Janiko …

    … je to marxistická (… tedy nejenom :) elementaritka = pracovní síla je zboží, práce nikoliv – kupuje se a prodává právě a jen ona (… asi jako otrok, vlastně docela stejně, je docela jedno, jestli se prodáte docela, anebo „jen“ nejproduktivnější část dne … kupovat kapitalisticky definovanou /reálně/ pracovní sílu je vlastně „praktičtější“, neb pracovní síla si obstaravá celý svůj servis, aby zůstala tím, čím se prodává, což strejda kapouše může vypustit, že ano). Z produktu aktového užívání (… již jako prosté věci, co se jakosi prodala :) pracovní síly jest pak „naturální“ (… užitná nebo kvazi-užitná hodnota) sub-strát (… hypokeinenom :) budoucího(!) kapitalistického-kapitálového zisku … o tom se ovšem rozhoduje až a jen mezi kapitalisty samotnými a samými v jejich konkurenci na jejich(!) trhu = kdo z nich „stáhne“ nejvíce na trh emitovaného kapitálu (… hlavně mezd, tedy kapitálu tazvaně „variabilního“) ve správném (… rovném nebo vyšším) poměru ke svým nákladům, tak ten „vyhrává“. To je v cuku a hroudě asi-tak vše … je to prosté, pružné, dynamické, a donedávna bylo fungujícím.

    ***

    Snadné …

    „Pan Škabraha asi v tamní společnosti víc nemůže.“

    … kdo napíše:

    „… a to takto: ‚lidská práce je zboží, se kterým se obchoduje – to je i Marx a ne nějaká nepřátelská ideologie‘.“

    … není marxista, Janiko, ani kdyby to o sobě říkal, bohužel … s tím nic nenaděláte. A pan Kopecký to přehání s tím Kosíkem, tedy panem Kosíkem se vší úctou a respektem.

    ***

    „Je to strašlivě traumatizující vidět tolik zklamaných očekávání.“

    Nojo víte, Janiko, v tomhle případě si za to krapet můžeme sami … víte běžného hajzlíka už snad poznám na první půlku pohledu, takže s ním ani nic neprovozuji ani nezamýšlím … prohodíte slovo, dáte si malé pivo, s blbým usměvem poloidiota se poplácáte … a rychle-zvolna pryč.

    V tomto případě nás zase přemohl ten slaboduchý altruismus … šlo o mého letitého známého z mého mateřsko-otcovského neighbourhood … dlouho nevidět, pak potkat a massa Bob plakat a skuhrat, že žádné zakazky, že nebýt práce, že děti plakat hlady a povodeň vzala všechen vercajk. Jo, massa Bob asi docela šikovný, tak se massa GeoN poradil se svou madam, že ho zkusíme … že stejně budeme truhláře trvale potřebovat (… nedávno jsme vyráběli veliké podkroví a tak dále) … tak zkolaborovat testovací zakázku, a massa a madam uvidět, esli to ním půjde. Test vlastně dopadl na 100% … dokolale oveřil nemožnost jakékoliv spolupráce. No, a co teď … mám na něj poštavat nějaké úchylné dobrmany, matně vím, kde bydlí a motuje ty své kšeftíky? Když opravdu jde z ruky do huby? Hmmm, that question – systémová dilemata. Proto docela úporně po nocích ve spánku a ve snech řeším, jak to nějako kulatně bez kapitalistických prasáren řešit, a nepříjit kvůlevá tomu na altruistický buben. To nejlépe předem, však já na to přijdu. „My“ nejsme kapitalistická firma, i když to zvenku není rozlišení … což je správně.

    ***

    „Na mě tak nepůsobí, zřejmě nejsem morbidní, nebo mám spíš delší vedení :-).“

    … třebas jste opravdu ještě nedošla morbidity doby, Janiko – ještě nejste asi „zralá“ na groteskní perverzitku lynchovské postmoderny a její hluboce esteticko-mravní romatický realismus. :o) No, kdo ví … třebas jste na tom „lépe“, nebo „hůře“ … ale to já nerozhodnu, na cosi takového fakt nemám prostředky. :) Ale pro nás to určitě promo bylo, filmu to dává takový ten nervně-pokrytecký odér … onen závan fiktivní reality, kulisu skutečného komixu – krásně úchylné. :)

    No, reklama to jistě nebyla :) … šlo důrazné (… to dočista reálné a skutečné, ba autenticky bytostné) sdělení z jiného kulturního „nivó“, které zase nikdo „neslyší“. Terminální slabost a choroba doby, Janiko, nikdo neposlouchá žádná sdělení. Co naděláte.

    ***

    Hezký den Vám i přítomným. :)

 5. Janika

  Aha, už si vzpomínám, to bylo u povídání o tom, že „pracovní teorie hodnoty“ ztroskotává na tom, že není žádná abstraktní hodnota práce, tohle jsem se snažila najít, děkuji za trpělivost a omlouvám se.

  Těmi zklamanými očekáváními jsem nemyslela vás, ale spíš ty, co tu zakázku poctivě odvedou a marně čekají na zaplacení. Dnes vychovávat děti k „poctivé práci“, která bude odměněna je opravdu těžké…

  Děkuji za Vaše poznámky, GeoNe.

 6. GeoN

  Není třeba se za nic omlouvat. Omluva na mé straně všem okolo, to že tu zase straším. „Svobodný“ pracovní den končí, dobrou noc. :)

   • GeoN

    To se netýká vstřícnosti hostitelů, ale vadnosti, nesmyslnosti, marnosti, zhovadilosti, nemravnosti a nebezpečnosti jakýchkoliv dnešních „veřejných“ hovorů – to vše se soukromým akcentem, ve smyslu kterého na tomtéž nepotřebuji, nechci a nehodlám kolaborovat (… mít dostečně „čistou duši“ je podstatné) … ti ostatní bohatě postačují. Pokud chcete třebas se mnou o nečem-čemkoliv mluvit, tak jistě můžete … ale omlouvám se, nikoliv kdekoliv ve „veřejnu“.

    Dobrou noc. :)

    *

    Jo … u mě-nás není rozdílu mezi pracovním či „svobodným“ či ne-pracovním atd dnem, Janiko … dalo práci to dát dohromady. :)

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s