Lustrační zákon po libyjsku

5.5.2013 byl v Libyi schválen Zákon o politické izolaci.

27698_2_1367785714

Přeloženo volně a zkráceně odtud.

Zákon se týká lidí v různých postech v období od 1.9.1969 do dne „osvobození“ 23. 10. 2011 a odstraňuje tyto lidi na pět – deset let (citace o „odstranění“ přeložena odtud – předpokládám, že se tím míní vyloučení z veřejných funkcí).

I. kategorie zahrnuje všechny, kteří působili za minulého režimu v následujících funkcích a činnostech:

1. Členové Rady revolučního velení po převratu v roce 1969 a všichni důstojníci, kteří byli členy Kaddáfího sboru.

2. Vůdcové lidových výborů na úrovni státu a měst.

3. Tajemníci generálního kongresu.

3. Sekretář kongresu lidové Libye, jeho zástupce a všichni členové předsednictva, stejně jako všichni tajemníci Kongresu na úrovni obcí a krajů.

4. Předsedové a tajemníci zařízení, organizací a agentur, které jsou podřízeny Lidovému kongresu, vládě či revolučnímu výboru.

5. Každý, kdo sloužil jako předseda vlády a jeho zástupci, na pozici ministrů a jejich zástupců na úrovni státních nebo obecních úřadů, starostové a hejtmani.

6. Každý, kdo zastával post velvyslance a stálého zástupce Libye v různých mezinárodních a regionálních organizacích, stejně jako konzulové.

7. Každý, kdo sloužil jako asistent rektora, rektor univerzity nebo tajemník.

8. Každý, kdo sloužil jako vedoucí vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, vojenských zpravodajských a bezpečnostních sil, byl šéfem nějaké jednotky v těchto organizacích.

9. Předsedové Studentské unie, a to jak uvnitř země, tak v zahraničí.

10. Každý, kdo zastával vedoucí pozice v odděleních, týkajících se rodiny Kaddáfího, nebo byl jejich obchodním partnerem.

 11. Členové a zaměstnanci Úřadu pro styk s revolučními výbory, členové revolučních výborů, „jeptišky revoluce“ (pozn. – to jsou ty slavné Kaddáfího amazonky), členové revolučních brigád, členové Matabiau (= revoluční propagátoři zabývající se popularizací Zelené knihy), členové týmů revolučních nebo mimořádných soudů, členové Revolučních gard a všichni, kdo se podíleli na řízení revolučních kongresů.

12.. Každý, kdo pracoval jako šéf vědeckého centra pro studium a propagaci Zelené knihy, stejně tak lektoři a vedoucí oddělení propagandy.

13. Každý, kdo sloužil jako vrchní velitel všech druhů vojsk ozbrojených sil, jakož i vedoucích vojenských útvarů a organizací.

14. Každý, kdo patřil k mezinárodním organizacím ohrožujícím celistvost Libye nebo se vůči ní dopouštějících násilí.

II. kategorie:

1. Civilisté, kteří spolupracovali s bezpečnostními službami a byli nápomocni porušování lidských práv.

2. Každý, kdo obhajoval Kaddáfího režim nebo Zelenou knihu ať v médiích nebo na veřejnosti.

3. Každý, kdo zaujal nepřátelský postoj k revoluci 17. listopadu podněcováním nebo materiální podporou.

4. Každý, kdo se dopustil nebo jakkoli přispěl k vraždě nebo uvěznění nebo mučení libyjských občanů doma i v zahraničí ve jménu systému.

5. Každý, kdo zabavoval a poškozoval veřejný majetek během předchozí vlády z politických důvodů.

6. Každý, kdo raboval peníze libyjského lidu a obohacoval se na jeho úkor, ať v tuzemsku nebo v zahraničí.

7. Vědci, umělci, intelektuálové, duchovní, kulturní pracovníci, kteří velebili Kaddáfího režim a podporovali jeho reformy.

8. Všichni, kdo prostřednictvím náboženského diskurzu podporovali vládu Kaddáfího.

Ostatní, nezahrnutí v předchozích kategoriích:

1. Předsednictví a členství v legislativních nebo řídících orgánech, v nadacích na úrovni státní nebo místní.

2. Státní funkce.

3. Výkonné funkce hlavy státu či předsedy vlády, řídící funkce na úrovni státu nebo místní.

4. Předsedové a členové správních rad a řídící nebo správní funkce v řídících orgánech a institucích, v bankách, veřejných a investičních společnostech zcela nebo zčásti státních, ať už vykonávali svou funkci uvnitř i vně země.

5. Členové soudních orgánů.

6. Vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti a ve vojenských institucích.

7. Velvyslanci a delegáti v mezinárodních a regionálních organizacích a jiné diplomatické funkce.

8. Předsedové a členové řídících orgánů v institucích a organizacích politické povahy.

9. Vedoucí univerzit, akademie, vysokých škol a institucí vyššího vzdělávání.

10. Finanční pozorovatelé.

11. Vedoucí pracovníci různých médií a vydavatelství.

***

Pro vykonávání tohoto zákona bude zřízena zvláštní komise se sídlem v Tripolisu, která bude zřizovat své pobočky v dalších městech.

Až jedním rokem vězení bude potrestán ten, kdo odmítne vyplnit nebo kdo nesprávně vyplní dotazník, vypracovaný touto komisí. Rovněž tak bude potrestán ten, kdo odmítne podat této komisi svědeckou výpověď, nebo zatají či zničí důkazní materiál – to je považováno za trestný čin.

***

V reakcích pod články například zde a zde, se projevuje radost a naděje, že odteď už zmizí v Libyi všechno špatné.

Alláhu Akbar!

Tripolis, Ministerstvo spravedlnosti 6.5.2013

Tripolis, Ministerstvo spravedlnosti 6.5.2013

Reklamy

12 comments

 1. Troi

  Tak to by mě zajímalo kolik lidí tímhle vlastně projde. TIpoval bych, že prakticky nikdo. (podporu režimu materiálně vyjadřovalo víc jak polovina obyvatelstva a rebelové mučili a okrádali Lybijský lid)

  A jsem taky skeptický kvůli tomu, že daný zákon by politicky izoloval lobisty, kteří tuhle válku financovali. Otázka jestli ten zákon plánují opravdu uvést do praxe nebo jej použít jen jako páku ve vydírání konkrétních lidí.

  • Janika

   Taky jsem žasla nad šíří záběru, Troi, proto jsem se s tím vypisovala. A říkala jsem si přitom to samé, co Vy – zbyde tam vůbec někdo, koho se to netýká? Takže ano, asi to má být jen páka. Islamisté dostali do rukou mocnou zbraň.

 2. vittta

  Tím zákonem projde každý,kdo bude třeba a zároveň neprojde nikdo,kdo není třeba.
  Klasický zákon,oblbující lid,taková politická finta.

  No co,Hitler také nebyl z nordické rasy a kdo z čelních potentátů NSDAP splňoval rasový i tělesný ideál?
  A přeci to všichni hlásali a na tom stavěli.

  Tak proč by nemohli podobnou sračku vymyslet v Lybii,ne?

 3. Janika

  To je výborné přirovnání s těmi fašisty, vittto. Tak to možná bude, ale možná taky ne. Záleží, kdo bude silnější. Na jednu stranu by to mohlo odrovnat celou partu zrádců, což by byla skvělá zpráva. A někde jsem četla, že paradoxně zákon není namířen proti Saifovi Kaddáfímu, ale proti jeho dosavadním ochráncům jako Jibril ano.

 4. vittta

  Nacisté,Janiko,fašisté jsou trošku jiní.
  Moc ani nechápu,proč se ten výraz fašismus tak vžil v souvislosti s II.světovou válkou.
  Byly zřejmě 3 země s fašistickým režimem-ale jen jedna se války účastnila.
  Portugalsko ani Španělsko se nijak výrazněji neangažovaly.
  Navíc dle mého je pojem „fašismus“ poměrně těžko uchopitelný,v podstatě je to asi cokoliv antidemokratického v souvislosti s bohatci (kecy o demokracii ještě neznamenají,že kecající je fanda demokracie)(antidemokratické má souvislost s bohatci vždycky,jen to někdy není zjevné)
  Nacismus se dá definovat poměrně přesně- i když je to politická záhada,kdy na levicových základech vznikla „pravicovými“ konzervativci podporovaná agresivní diktatura .

  No a nedělal bych si moc naděje,jestli doufáš,že zákon přinese cokoliv dobrého někomu jinému,než krví potřísněným lotrům.

  Jak je obvyklé,vlk se nažere,(lid má po čem toužil)koza zůstane celá (lid má,po čem toužil pouze teoreticky,prakticky to bude v nejlepším případě stejné jak za plukovníka) .

  Celý svět je veden lotry a idioty,vyjimky zahýbou dějinami ale po jejich smrti se vše vrátí do normálu-toho našeho slzavého údolí.

  • Janika

   Jo, to je pravda, u těchto termínů, které často používáme jako klacky k mlácení protivníka po hlavě, ztrácíme ze zřetele skutečný, původní nebo vůbec nějaký význam, zůstává jen emocionální nádech, kladný, nebo záporný. Typicky komunismus.

   Ale to neznamená, že se obsah vytratil. Co se týká toho fašismu, tak já tím rozumím čistě praktické úkazy, jakými je osobování si práva zasahovat do sféry lidského soukromí. A tohle vidím bohužel na mnoha blozích, šíří se to jako lavina především u těch „slušných“ lidí. Ano, fašisté jsou slušní lidé, takzvaná střední třída, měšťáci, jsou podhoubím fašismu, bez nich by neměl šanci na existenci.

   A ten libyjský zákon – pokud zlikviduje zrádce, kteří si na vlastní národ přizvali cizí armády, budu z toho mít radost. Pokud se někdy dostane k moci nějaký Kaddáfí, byť ne jako zdaleka tak silný vůdce jako Muammar, tak budu potěšená dvojnásob.

 5. vittta

  Ovšem právě ti zrádci ho dávali dohromady-společně s cizími politiky,co tam vyslali vojáky.

  No právě-fašismem se dá nazvat lecos.
  Fašismus staví především na iluzi,že jeho vyznavači budou těmi,kteří budou vést a mít profit-ne že budou vedeni a z nich bude profitováno.
  Nevím sice jak přesně myslíš ty blogy ale jedna možnost je typická.
  Fašistické blogy svým vedením.
  To takový bloger hraje si na vládce a neomezeného diktátora a skutečně stírá veškeré své oponenty ne zrovna košer metodami- leckdy v domění,že je to skutečný svět a ne iluze.
  Tam se v každém případě tito hlupáci trénují na praxi a dávají tím najevo,kde by stáli kdyby….
  Osobně by mě celkem jen tak ze zvědavosti zajímalo,kolik z těch,kteří nadšeně vysadili Hitlera do sedla za to následně zaplatilo svým životem nebo min.svobodou.(mimo válku)

  Používám nacismus jako příklad proto,že mi připadá pro vyjádření myšlenky více typický,než sovětský drsný stalinismus,který až tak moc nevybočoval z praxe,kterou tam zavedli carové dávno před r.1917.

 6. Janika

  „právě ti zrádci ho dávali dohromady“ – jenže pod hlavněmi zbraní, to je ten pokus o puč v nedávných dnech. A mezi těmi, co hlasovali, nevím, jestli byli někteří, kterých se to bude týkat.

  Jaké blogy myslím, no kdysi jsem o tom napsala takové neumělé povídání, jak jsem se snažila definovat „fašismus“ a „fašistoidní“: https://janica9.wordpress.com/2010/07/25/857139-fasiste-jsou-slusni-lide/ Konkrétní VAROVNÉ! příklady prosazovaných názorů, vnucovaných ostatním „slušnými lidmi“:

  Je možné připouštět v určitých výjimečných případech fyzické násilí, nebo dokonce mučení, a odůvodňovat to tím, že by to sloužilo záchraně nějakých hodnot.
  Bezdomovce je třeba izolovat a evidovat, aby neobtěžovali a neohrožovali slušné občany.
  Lidé se musí podřizovat nařízení lékařů, protože jen ti jsou kompetentní rozhodovat o všem, co se týče našeho zdraví.
  Ženy musí rodit jen v nemocnicích.
  Potrat je vražda.
  Děti je třeba vychovat tak, aby…” (doplnit cokoli)
  Není možné respektovat volbu každého člověka na způsob jeho života.” (tím to začíná…)
  Je správné pracovat a zavrženíhodné nepracovat.
  Lidé bez práce musí být vděční za to, co dostávají, neboť na to nemají žádný nárok, je to jen dobrá vůle. Podle toho se musí také vhodně chovat a pokud jim něco bude nařízeno, musejí to vykonat, jinak po zásluze nedostanou nic.
  Když přijde o střechu nad hlavou duševně zdravý jedinec, tak jde do útulku – místa je tam dost – poněvadž mu nedělá problém v útulku nechlastat, nervat se, v noci spát a ve dne nespat (to jest dodržovat budíčka a večerku), což je pro typického bezdomovce nepřekonatelný problém.” (pro mě taky :-).

  Ty blogy, jak to myslíš ty, to je o něčem jiném. Jestli je bloger diktátor a sprosťák, případně psychopat, tak ještě nemusí být fašista. To je jen forma, záleží na obsahu. Opakuju, a o tom jsem přesvědčená, že právě kultivovanost a slušnost je pro fašisty příznačná.

  Samozřejmě, že ty příklady, které jsem uvedla, nejsou ještě samy o sobě fašismem, jak mi tam pod článkem vytknul Taras. A já jsem odpověděla, že jsem se snažila vystihnout, kde to ve společnosti plíživě začíná. Až k hořkým koncům, kdy se Němci diví, k čemu že to vlasně dospěli.

 7. vittta

  To spolu souvisí.
  Psychopat či pakoš-bloger možná není fašista-ale fašismus by podpořil v jakékoliv formě.

  No a jak říkám,fašismus je uchopitelný dost složitě,dá se jím nazvat lecos,dokonce i to zcela nefašistické.

  • Janika

   Ale to nevíš, vittto, možná by naopak takový „magor“ vylepoval protistátní plakáty a rozhazoval letáky :-).

 8. Pingback: Lustrační zákon po libyjsku | Me.sere.EU