Dveře ve zdi – 84

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Stav, ke kterému svět dospěl koncem XX. století, v němž byl možný souboj pouze dvou supervelmocí, byl výsledkem dlouhé evoluce. Svět k němu šel několik století a šel nespěchaje. Uspěchanost se s vlastním procesem výstavby nesnáší a už vůbec ne, když stavíme ne nějaký chlívek, ale svět, takže ti, kteří by to chtěli uspěchat jsou vyřazováni samotným životem, život spěchálky nemá rád, má rád důkladnost.

A když mluví (nejenom lidé prostí, ale i diplomaté) o mnohopolárním světě, je třeba mít na paměti, že za těmito prázdnými úvahami a nikoho k ničemu nezavazujícími prohlášeními se skrývá buď naprostý nedostatek umu, nebo sprostá lest. Mnohopolární svět je lidstvem již překonaná etapa a samo od sebe se tam lidstvo za žádných okolností nevrátí, protože mnohopolárnost znamená chaos a válku všech proti všem.

A když si lidé zabojovali na světě do sytosti, stalo se to, co se nemohlo nestát – v skleněné lahvi naší reality se pomocí přirozeného výběru vybral ten nejsilnější pavouk a pustil se do zavádění pořádku v lahvi. A přesto, že ostatní hýbajíce čelistmi snažili se dodat svým pavoučím tvářím výhružný výraz a hráli si na uražené, v hloubi duše byli všichni rádi konci evropského chaosu. Po zavedení „Vestfálského systému“ si milí Evropané ve své civilizovanost vydechli s neskrývanou úlevou, protože byl vytvořen nový světový (tehdejší lahev měla formu Evropy) řád. Účastníci této diplomatické novinky se domluvili o trvale platných pravidlech hry, která určovala, co je to suverenita, předali suverénu všechny vnitřní záležitosti a znemožňovali (nebo přesněji řečeno, snažili se znemožnit) vzájemné zasahování si do vnitřních věcí.

Jinými slovy, bylo rozhodnuto, že žádný evropský stát nesmí provést ve vztahu k jinému státu intervenci z politických nebo náboženských (což tehdy znamenalo „ideologických“) důvodů.

Vestfálský systém uspořádání světa byl v té době jevem v každém případě pokrokovým, protože nejenom postavil racionální překážku na cestě chaosu, ale „úmluva“ stvořila navíc i nový ideologický a významový prostor, „prostředí“, ve kterém se objevil Cíl. Tento Cíl mohl být správně pochopen pouze pomocí termínů státu a tak fenomén současného státu se ve svých podstatných rysech přišel na svět právě díky Vestfálskému systému. Do té doby v Evropě nebojovaly ani tak státy, jako spíše dynastie, čemuž byl učiněn konec, protože se objevilo to, čemu se dnešním jazykem říká nation-state neboli národní stát. Stalo se to ne samo sebou, nýbrž bylo to vykonáno několika nejen mocnými, ale ještě i velmi moudrými a předvídavými lidmi. Takovými, jako byli Richelieu a Mazarin. Vestfálský systém nejen že učinil přítrž nárokům Habsburků na rozlézání se Svaté říše římské po mapě Evropy, ale také na dvěstě let odložil sjednocení Němců v rámci jednoho státu. A aby toho nebylo málo, stala se Střední Evropa, coby prostor osídlený Němci, bojištěm bezpočetných malých i velkých evropských válek, z nichž většina byla iniciována toutéž Francií.

Jak napsal Henry Kissinger ve své knize Diplomacy: „…Německu se nepodařilo stát se národním státem a v důsledku toho Němci nedokázali vytvořit vlastní diplomatickou kulturu, upadli do provincionalismu, ze kterého se jim podařilo dostat až koncem XIX. Století, kdy se Bismarckovi nakonec podařilo Německo sjednotit, ale dokonce i potom nedostatek zkušeností v hájení svých národních zájmů měl za následek některé z nejhorších chyb XX. století.“

No a Francie, odstranivší svého, dnešním jazykem řečeno, „geopolitického konkurenta“, se stala hlavní evropskou silou a napomohla vzniku několika zhruba stejně silných států, „mocností“, přičemž si vyhradila roli „prvního mezi rovnými“. Při tom byla role „prvního“ chápána nejen jako čestná, ale i jako vysoce výhodná. Výhoda (ve všech smyslech tohoto slova) vyplývala z té nejjednodušší logiky – nejsilnější stát Evropy získával možnost donutit ostatní dodržovat stanovená a domluvená pravidla hry.

Stejná logika diktovala i to následující – odteď se Cílem stávala ne „teritoriální expanze“, ne „reparace“, Cílem se stalo „být prvním“. Potom, podstatně později, když se ohlíželi zpět na prošlou cestu, začali Evropané používat v novém významu staré slovo „hegemon“.

„Hegemonem“ stihla být sama Francie a ještě Velká Británie, která ji v této roli vystřídala. A trvalo to období „hegemonismu“ zhruba třista let, do konce Druhé světové války, která skoncovala se starým a tou dobou již stihnuvším zkostnatět obrazem světa.

Druhá světová válka, která zničila v sobě samém uzavřený evropostředný svět, současně zničila i „hegemona“, skoncovavši s ním jako s atributem státu.

V divadle Svět, nejenom že propustili herce hrajícího hlavní roli, ale byla zrušena i sama role, kterou hrál. A nejen to, z jeviště byla stažena i sama hra sklízející v průběhu tříset let takový úspěch.

Druhá světová válka vytvořila zcela nový, dosud nevídaný světový řád. Říkalo se mu bipolární svět, Bipolar World.

Zde je jeho tvář:
dvere 84
Dva solidní lidé klidně projednávají ty úplně nejzávažnější otázky týkající se osudu celého zbývajícího světa.

Bylo to zcela nedávno, a právě díky té nedávností je bipolární svět v našem vnímání zkreslen až k nepoznání všudypřítomnou současnou propagandou.

Hlavní rozdíl mezi „hegemonistickým“ a bipolárním světem spočívá v následujícím:

V hegemonismu drží konstrukci světa na svých ramenou kolektiv „mocností“. První mezi rovnými „hegemon“, jež stojí mezi nimi, vidí svou roli v tom, že hlídá rovnoměrné rozložení břemene. Mocnosti disponují určitou samostatností a ulehčují si svůj úděl tím, že se opírají o své „klienty“ a vytvářejí si své sféry vlivu. Navíc, protože odpovědnost je rozdělena na několik zad, získávají mocnosti jako platbu za svoji nelehkou (a ona je skutečně, a ještě jak, nelehká) práci právo na svůj vlastní kulturní projekt a ony toto právo neomezeně využívají, v každém případě v rámci jasně definovaných hranic svých sfér vlivu.

Takový svět je celkem stabilní, ovšem pouze potud, pokud má hegemon sílu donutit ostatní mocnosti dodržovat pravidla hry, která určuje on, Hegemon Hegemonovič. Jakmile zeslábne, a to se dříve nebo později stane, na jeho místo se okamžitě najde nový zájemce si zahegemonit. To ale není zdaleka to nejhorší, horší je to, že začíná rvačka ne o roli „hegemona“, ale o možnost státi se adeptem na tuto roli, a k čemu to vede jsme viděli na příkladu obou Světových válek. Pokud je „hegemon“ silný – všechno je vynikající, máme belle epoque a takové tyhle věci, „Stříbrné století“, ale jakmile začíná slábnout – svět se začíná „sypat“.

No a bipolar world, jež se utvořil v průběhu evoluce, byl podstatně pevnější. Po druhé světové válce nedrželo svět několik „mocností“ v čele s „hegemonem“, ale dvě „supervelmoci“ a ty cizí služby k ničemu nepotřebovaly. A to proto, že držíce svět držely ještě i jedna druhou.

Ilustrovat to lze mnou již kdesi uváděným příkladem, jak se následníkovi anglického trůnu pokušeli vysvětlit součinnost Trůnu a Kabinetu v rámci státního mechanismu. Následník nechápal a tak mu uvedli následující příklad. „Vaše královská výsosti, – řekli mu, – představte si hru, kterou hrají týmy tvořené dvěma účastníky, kteří mají dosáhnout cíle držíce rukou jednu nohu ohnutou v koleni a opřeni vzájemně o svá ramena, zapřeni jeden o druhého, snažíce se to dělat synchronizovaně, začínají skákat směrem k cíli. Dvojice se určují losem, a jestli se jeden druhému líbí, nebo jestli jeden druhého nenávidí, nehraje ani tu nejmenší roli, jsou prostě nuceni držet se pohromadě, protože dosáhnout cíle mohou pouze společně, jestliže jeden z nich upadne, nevyhnutelně upadne i ten druhý.“

A přibližně totéž se děje i v bipolárním světě. Kromě toho dodatečnou stabilitu mu poskytuje to, že „supervelmoci“, nehledě na supervýhružnou rétoriku, ve skutečnosti spolu nemohou bojovat v horkém významu tohoto slova. Což o to, bojovat, tak to spolu supervelmoci bojovaly, jenomže ne přímo, dokonce byl vymyšlen temín Proxy War, znamenající válku ve které supervelmoci bojují, zůstávajíce při tom mimo a používajíce „třetí strany“ a využívajíce k tomu nejenom jejich armády, ale i jejich území, vzdušný a mořský prostor, jejich ekonomiky, jejich zdroje, jejich propagandistický aparát atd. Přímý střet supervelmocí by nutně vedl k tomu, že vítěz by na sebe musel převzít i tu tíhu světa, kterou do té doby držel poražený.

Studená válka byla válkou na opotřebování, válkou na „únavu“. Studená válka byla „válkou, která nešla vyhrát a nešla ani prohrát“. Protivník musel být vysílen, ale nesměl upadnout. Jenomže SSSR upadl. Nezeslábl, nezadýchal se, nezpomalil krok, ale – upadl. Upadl znenadání, upadl v mžiku, upadl jako podťatý. SSSR prohrál tak jako kdyby prohrál ne Studenou, ale tu nejvíce Horkou ze všech horkých válek.

Za tímto neočekávaným pádem se skrývala kalkulace. Kalkulace s tím, že upadne i Amerika. Jenomže ona neupadla. Americe se podařilo nabrat rovnováhu a zůstala stát.

 1. Taras

  Líbí se mi košatý styl pánů Alexandrova (a Hamilbara), jeho popis pádu SSSR coby kalkulu, že sebou švihne i Amerika je košatý až příliš. Rusko padlo na hubu z té příčiny, že každému jenom trochu racionálně uvažujícímu člověku bylo jasné, že v soutěži s kapitalismem stalinisticko-centralistický komunistický režim prohrává na všech frontách, s výjimkou fronty strategických jaderných zbraní. Ve chvíli, kdy racinálně uvažující člověk přišel a usedl do křesla generálního tajemníka a chtěl tohle změnit, bylo vymalováno. Jenže Gorbačov nebyl schopen uvažovat prognosticky: pokud chtěl nahradit direktivně řízený a nesvobodný režim kapitalistickým a demokratickým, nesměl pouštět otěže, ale naopak je v politice přitáhnout. Podle čínského scénáře. Rusko má navíc obrovskou výhodu v obrovských zásobách surovin: kdy použil kterýkoliv ruský vůdce vůči Západu plynový a ropný klacek?

  Zbytečnost těchhle světových pádů na hubu fascinuje. Jsou naprosto nesmyslné, nemají racionální jádro a jsou řízeny ideologickým fanatizmem na straně jedné a kalkulem těch, kteří na krizích vydělávají obrovské sumy, tedy finančním kapitálem a bezskrupulózními jedinci. Ruští oligarchové a zkorumpovaní úředníci jsou vítězi tohodle zmaru, prohrává pracující a zaměstnanecká sorta. Asi jsou to masochisti, potřebují nějakou tu přesdržku aby byli spokojení.

  • Janika

   Tarasi, tyhle změny a pády nejsou zbytečné, jsou zákonité. Podle mě to pořád kolísá, přelívá se cosi v uspořádání a vztazích a když to dosáhne do určité hladiny, tak to prostě bouchne. Každý systém má svá úskalí, která pracují v podstatě nezávisle na vůli lidí. Přesněji ta vůle se řídí nutností a lidi dělají to z pudu sebezáchovy to, co musí, ti dole, i ti nahoře.

   A ten překalkulovaný kalkul, to je spíš myšlené tak, že Rusko povolilo, i když by ještě mohlo „bojovat“. Jenže oni si asi vážně mysleli, že nastává nová éra.

  • Astr

   Tarasi dovolim si pripomenout ze nekdy hraje roli I naivnost potazmo az blbost.!
   Strucne zopakuji co nasledovalo po „jakoby dohode“ Reagan-Gorby.
   Nasledovala ukazova kopacka od Bushe ktery Goracova uzemnil slovy ze:
   Jeho a USA nejaka dohoda kterou on si domluvil z Reagen k nicemu nezavazuje a vlastne ani nezajima!
   Pak prisla demotaz Sov.Svazu pod privozralym vedenim Jelcina:-(
   Stacilo malo a povedlo se uplne !
   Tvoje veta ze:
   Jenže Gorbačov nebyl schopen uvažovat prognosticky:
   ma ve srozumitelne reci znit ze byl“politicky blbej“ !
   Ano existovalo .reseni ktere bylo tez realisovano.
   Podle čínského scénáře. jenze jak vidis ani tento scenar neni pro LID idealni.
   Vyrobil vrstvu bohatych, ale vetsina lidu tam stale marne doufa :-(
   Nejen tam, fsude,
   lide naivne very ze lepe bude :-)
   Kdyz tu ctu ta ruzna internetova moudra, tak stale jasneji vychazi na povrch ze o LID jde
   predevsim a vzdy kdyz jde o placeni dani, take o kanonenfutr a v soucasnem docasnem miru o cloveka jako spotrebitele!
   ,Jinak cumi jako tele jak nesametove demokratura s nim mele!
   Od voleb k volbam nadeje se posouva,
   tesinska jablicka politik podsouva:-(
   ================================

  • hans

   „každému jenom trochu racionálně uvažujícímu člověku bylo jasné…“

   Na světě žilo několik miliard lidí, ale racionálně uvažovala pouze skupinka štamgastů u vašeho stolu. Fakt myslíte, že vám někdo uvěří?

   • hank

    Tohle
    “každému jenom trochu racionálně uvažujícímu člověku bylo jasné…”
    je jedna z klasických figur demagogie.
    S oblibou ji používá např. prof. V. Klaus: „Každý rozumný člověk přece musí vědět…“
    Takže kdo neví, není rozumný… kdo si myslí něco jiného, není slušný… atd.

    Jediné, o čem tento výrok něco vypovídá, jsou skryté úmysly/zájmy a mluvčího a jeho snaha maniouilovat s okolím.

 2. Taras

  Nehádejte se se strejdou, když já jsem budoval socialismus v naší krásné vlasti, vy jste si ještě hráli v uhláku na horníky. Mimochodem – kde je Sax, aby mi dosvědčil, že mi neuvěřitelně pasuje přezdívka Náš Prorok?

  Nevěř tomu, Janiko, že systém existuje a pracuje nezávisle na vůli lidí. Už Hitler věděl (a podle toho se choval), že zákony, státy a hranice mezi nimi jsou lidmi vytvářeny a mohou být i z vůle lidí měněny. Stále se na tobě projevuje špatný vliv Geona.

  Astře, Rusy nemohlo potkat nic horšího než Jelcin a jeho pseudochicagští hoši Gajdar, Mau, Čubajs, Vasiljev a na ně navázaní Děripaskové. Všechno by bylo lepší, i ty čínské poměry, než tihleti grázli. Co se Gorbačova týká, neobstál, jistě, jenže komunisti proti němu zorganizovali puč a Jelci na ožralém meetingu v Bělorusku mu odstřelil kobylu Sovětského svazu pod zadnicí. V téhle situaci by neobstál nikdo, měl drsně a tvrdě použít kartu Jelcinova ožralství.

  Na ja, to jsme zase u mělo by sesese.

  • Janika

   No, na ten špatný vliv jsem neskonale hrdá :-). I když ve skutečnosti nemám být na co, jelikož nade mnou byla zlomena hůl…

  • zoom

   Kdypak GeoN tvrdil, že systém existuje a pracuje nezávisle na vůli lidí? Pche, říkal vždy pravý opak, jen umět číst by to chtělo… (Mimochodem nade mnou byla zlomena hůl také a jsem ochoten přiznat že z části i právem. :))

   • Janika

    Zoome, a kdepak já jsem tvrdila, že to GeoN tvrdil? Nic takového bych si ani ve snu nedovolila a to ani kdybych použila přesnou citaci. Protože vím, že kdyby například řekl „svítí slunce“, tak v souvislosti, kdy bych to použila, tak by vůbec svítit nemuselo :-). Takže cokoliv říkám, říkám sama za sebe, Taras jen tak špičkuje a já na tu hru přistupuju, protože Tarasovi něco vymlouvat to je nad moje síly :-).

    V tomhle případě ale myslím, že se na to dá taky dívat z různých pohledů. Když jsem napsala, že systém jede nezávisle na vůli lidí, myslela jsem tím, že jak vlastníci, tak nevlastníci dělají to, co musí, každý to svoje, co je jim tímto systémem určeno a není v jejich moci se z toho vymanit, leda za cenu sebezničení.

 3. Lee

  Tak Tak, Taras má pravdu, svět lidí, je vytvářen vůlí lidí. Samo o sobě nic není. Vždy někdo jedná s úmyslem…

 4. Taras

  Na vás všech se projevuje neblahý vliv GeoNa.

  Ani ten výkal nevzniká sám od sebe, Saxi, jeho výrobu řídí procesy v mozkových buňkách, potměšilí vědci ti uberou pár neuronů nebo přecvaknou jeden nervík – a už se nevyondíš.

  Ovšem řeč byla o společenských systémech, nikoliv o vyměšování, a ty vznikají čistě skrze lidské konání. I když pozorovatele nesmí zmást to, že některé systémy jsou skutečně k posrání.

 5. Taras

  Eště dodám, stejně to byly bohatýrské doby, na Konfrontaci jsme se jednou s GeoNem mydlili dva dny a přes pět stovek komentářů. Ovšem tyhle debaty s ním končily dost přízemně, on mi nadával do nevzdělatelných debilů a já zas poukazoval na to, že mu straší ve věži. Fatální střet teorie a praxe.

 6. sax

  „Ani ten výkal nevzniká sám od sebe, Saxi, jeho výrobu řídí procesy v mozkových buňkách…“

  Ale kdepak, peristaltika je autonomni proces, kdyz nebudes mit mozek, na zachod budes chodit stejne.
  Tohle je skoro zbytecna debata, ale nest…jde o delbu prace a o zadavatele (tedy toho, kdo plati).
  Je to jako na vojne anebo ve skole: kdyz nebudes chodit na nastupy/ delat ukoly, tak te zavrou…a ucitele/ dustojnika poslou na zebrotu a jeho misto zaujme nekdo jiny, kdo ma daleko do huby a svoji praci bude vykonavat podle prikazu tak, ze sve studenty/ vojaky donuti delat to, co je predepsano.

  Vule, ochota, mravni presvedceni atd. tu hraji druhe housle, nejdulezitejsi je se najist.
  Spolecenske systemy funguji podle nastaveni majetkovych/ vyrobnich vztahu a maji svoji vyraznou setrvacnost (lide maji radi jistoty, radi planuji a chteji vedet, co bude zitra).
  Kdyz vymyslis motyku, nemuzes s ni zachazet jinak, nez ze ji vezmes do obou rukou, zvednes nad hlavu a uderis s ni smerem dolu. A kopat budes na hline a ne na kameni.
  Tedy kazda instrumentace s sebou nese i povinny algoritmus nasledne cinnosti.

  Kdyz vymyslis penize, nemuzes s nimi jednat jinak, nez ze je budes investovat podle vyse jejich kurzu vzhledem k nejake investicni jednotce.

  Ergo kladivko spolecensky system neni lidsky vymysl, nybrz produkt lidskeho vymyslu- delby prace skrze mocenske instrumentarium.
  Stejne tak hovno.
  Nemuzes rici, aby lide pouzivali motyky tak, ze si lehnou na zada, vezmou je mezi nohy a budou kopat na skale. Namisto motyk zde mame vlastnictvi vyrobnich prostredku a podobne jako s motykami nelze rici, aby ho jeho vlastnici spravovali tak, ze jejich zisk musi byt primereny a ke svym pracntum se chovali ohleduplne…nastroj si rika sam, jak ma byt pouzit.

  A kazdy nastroj je svym zpusobem ostry a zpusobuje urazy (musi takovy byt, to je jeho funkce).
  Kdyz ostre sekaci hrany motyky zaoblis, aby si lide neublizili, pak nastroj ztraci funkci a nic s nim nenakopes…kdyz vlastnikovi seberes moznost uplatnovat jeho pravo ve vykonu „bazalnich“ vlastnickych prav (tedy maximalizaci zisku cestou maximalniho vytezeni zucastnenych lidi (pracantu a zakazniku)), pak je to, jako by mel v rukach tupu motyku a nic „nenakope“….a ty se nenazeres… :o)

 7. Taras

  Kua!

  „Enterická ganglia [editovat]Enterická ganglia, která inervují trávicí trubici, jsou lokalizovaná uprostřed jejích stěn a celkově obsahují tolik neuronů jako v celé míše zahrnujíc místní senzorické neurony (především sledující změny tenze stěn), motoneurony a interneurony. Enterický nervový systém je jedinou čistě samostatnou součástí ANS. Trávicí trubice proto může fungovat i v izolaci. Z tohoto důvodu označují někteří autoři enterický nervový systém za „enterický mozek“.“

  Všechny autonomní nervové systémy spolupracují s CNS, jenom to posraný trávení ne. Sice bych mohl použít pověstnou Tarasovu kličku a říct, že se s tebou dá bavit akorát o hovně, ale můj charakterní CNS to nedopustí. Tedy první část mého výroku byla chybná, to s tím mozkem, druhá pravdivá, když ti někdo přešmikne nervík, skončils s hekáním na záchodové míse.

  Ale s tím zbytkem nemůžu souhlasit. Dovedeno ad absurdum – když si koupím pistoli, tak s ní prostě musím někoho zastřelit a nemůžu si pomoct, pistole (nástroj) to vyžaduje? Ano, ty kurvy mezi náma takhle jednají. Zahodí to, co z opice udělalo člověka a když něco mohou, tak to udělají. Když mají peníze, používají je k okrádání, vykořisťování a ničení lidí, ve jménu svého profitu.

  To je ale rozdíl mezi zlými (je jich víc) a civilizovanými slušnými lidmi (je jich málo a začíná se na ně hrát stabilní přesilovka pět na tři), nikoliv nějaká vyšší, automatická funkce systému. Dělba práce je technická, organizační záležitost, a negeneruje nějaké vyšší a neovlivnitelné funkce (jak se domnívá GeoN). Všechny společenské systémy jsou dílem člověka, jeho špatných i dobrých vlastností. Jsou výsledkem mnohočetných politických, společenských, vlastnických, filozofických, mravních (i nemravných) zákonů (Kant), vědomých i nevědomých motivů chování, střetávání charakterů zlých i dobrých. Není to tak, že pokud mám stranickou legitimaci NSDAP s trojmístným číslem, musím být kurva a velitelem v Osvětimi, ale protože jsem kurva, tak mám stranickou legitimaci s nízkým číslem a organizuju vyrábění a spalování mrtvol.

  Není to zbytečná debata, protože tvůj názor v konečném výsledku znamená rezignaci na změnu k lepšímu. Sax fatalista.

  • hank

   Myslím, že v tomto
   „Dělba práce je technická, organizační záležitost, a negeneruje nějaké vyšší a neovlivnitelné funkce…“
   nemáš úplně pravdu.

   Systémy jako celky často při určitém uspořádání vykazují jiné vlastnosti a fungují jinak než jejich jednotlivé části nebo prvky každý zvlášť. (Nebudu se teď ptát, cos myslel přívlastky „vyšší“ a „neovlivnitelné“…)

   Píšeš:
   „…ty kurvy mezi náma takhle jednají. Zahodí to, co z opice udělalo člověka a když něco mohou, tak to udělají. Když mají peníze, používají je k okrádání, vykořisťování a ničení lidí, ve jménu svého profitu.“

   Přesně řečeno, tvorba zisku je vlastností jen jedné funkce peněz, a to kapitálu. Ti, kdo se takhle „kurevsky“ chovají, nemohou jinak ne proto, že by to byla jejich mentální nebo morální charakteristika, ale proto, že zcela neosobní mechanismus fungování kapitálu si to prostě vyžaduje. Je to jízda na tygru: Držíš se a jedeš. Neudržíš se, tygr tě sežere. Oni se „jen“ vyznačují vyšší mírou přizpůsobení tomu mechanismu, schopnosti se na tom tygru udržet. Za každou cenu. Jinak by je sežral.

 8. sax

  „když si koupím pistoli, tak s ní prostě musím někoho zastřelit a nemůžu si pomoct, pistole (nástroj) to vyžaduje?“

  No kdyz uz si ji koupis, co jineho bys s ni delal, nezli strilel?
  Znas tu o ozralem myslivci, co lezel v lesiku a kolega to do nej napalil v predstave, ze jde o prase?

  Delba prace je jen dalsim nastrojem (jak zvysit efektivitu- i zisku), nic negeneruje a naopak je generovana.
  Vem si ten vojensky utvar jako priklad- velitele na stabu (ktere uvidis jen z 200 metru na prehlidce) rikaji kam se pujde a co se bude delat, zbytek pod nimi uz jede automaticky, v ramci delby prace (to je velmi efektivni a nebezpecny nastroj).
  System zmenit lze, ale ne vychovou lidi- trebas bys mohl prevychovat stabni dustojniky, aby se chovali lidsky… ovsem pri prvnim stretnu ti je pak pozere konkurence.
  Ale uz toho necham, narazil jsem celem na zed na konci slepe ulice… :o)

  • Janika

   Saxi, děkuji za Vaše komentáře k tomuto tématu, vyjadřujete inteligentně to, co já jen tak neuměle nadhazuji. Věta „System zmenit lze, ale ne vychovou lidi“ je jedna z klíčových a musím se přiznat, že jsem vždycky smutná, když lidé, kterých si vážím a kteří jsou moudří a vzdělaní apelují na lidskou morálnost jako cestu ke změně k lepšímu. Snad tak lze změnit snesitelnost prostředí ale systém ne. I to je dost, jenže tihle lidé to berou jako jakousi zásadní změnu a taková změna to není, nemůže být.

   Jinak s pistolí je to složitější, víte, jak taková zbraň dokáže pozvednout sebevědomí průměrnému chlápkovi :-)? Mimochodem, Colombo pistoli nenosil, prostě byl chlap i bez pistole. Ale to jsem to zase otočila mimo téma.

 9. Taras

  V 8:43 jsi – osvěžen vydatným spánkem a ranním prckem – pravil: „Ergo kladivko spolecensky system neni lidsky vymysl, nybrz produkt lidskeho vymyslu- delby prace skrze mocenske instrumentarium.“

  Unaven dopolední promiskuitní honbou za ženskými v 15:11 tvrdíš: „Delba prace je jen dalsim nastrojem (jak zvysit efektivitu- i zisku), nic negeneruje a naopak je generovana.“

  Pokud tedy jednou říkáš, že společenský systém je produktem dělby práce a vzápětí tvrdíš, že dělba práce nic negeneruje, tedy ani ten společenský systém, tak se jedná o klasický protimluv a já jsem za tu lapálii s vegetativním systémem pomstěn.

  Ale něco mi s Janikou, vy dva žáci velkého GeoNa, nad nimiž zalomen klacek, vysvětlete. Filozofie a její školy z větší části stojí na tom, že vymejšlí pro již existující pojmy své vlastní termíny, pozmění jejich původní význam a skrze tohle zmatení myslí i jazyků vypadají učeně, neboť je nikdo nechápe.

  Tedy pojem „dělba práce“, který já chápu v technickém slova smyslu jako produkt vyšších forem organizace práce (dovedeno ad absurdum na montážním pásu kdekteré automobilky), zřejmě ve vašem pojetí vystupuje jako dělba údělu, tedy na jedné straně otrokář a na druhé rab. Je to tak?

  • Janika

   Tarasi, to, co napsal sax, si přece nijak neodporuje. Pokusím se to vysvětlit svými slovy:

   Nějaké společenství se dostane do situace, kdy pro přežití je nutné velké množství namáhavé manuální činnosti, kterou nikdo nechce dělat. K tomu je třeba společnost vhodně rozdělit, aby se vygenerovaly nástroje pro donucení mas k takové práci.

   Ano, tu dělbu práce v tomto smyslu chápeš v podstatě správně. Někdo tu práci zorganizuje, rabové vykonají pod tlakem těch, kdo dostali nástroj – přivlastnili si to, co rabové nutně potřebují k životu a tím jsou k takové práci donucováni.

   Takže z toho je jasně vidět, že tato dělba práce je nástrojem (je vygenerována jako nástroj) a současně se podílí na ustavení momentálního společenského systému.

   Mimochodem, výše jsi zmiňoval nějaké debaty na Konfrontaci, u toho jsem ještě nebyla, je to někde k nalezení?

   • Taras

    Jenže dělba práce je přirozený a pozitivní fenomén a je generována především schopnostmi jednotlivce, ať uř přes fyzické schopnosti nebo intelektuální. Smečka pak vyžadovala od členů, aby vykonávali práci přiměřenou jejich schopnostem a neposílala tedy těhotné matky na lov mamutů.

    Současná tragédie je ale daleko lépe vysvětlitelná přes fousatýho Káju, než přes dělbu práce, tedy přes prašule, kapitál, vykořisťování, přičemž všechno tohle svinstvo se dostalo do spirály. zrychlujícího se víru, o němž se Karlíkovi zřejmě ani nesnilo, který rozetne nějaká vhodná revoluce, při níž a po níž si zase na své přijdou sadisti. (Ale to je jiná historie.)

    Tedy dělba práce samozřejmě generuje lépe a hůře honorované pracovníky, ale míra stratifikace jejich příjmů je deformována jak v komunismu (rovnostářství, udržované primárními mocenskými nástroji), tak i dnes (nehorázné platy kapitalistické věrchušky). Jenže jak se v tomhle schématu uplatňují rentiéři, akcionáři, vlastníci, když se vlastně dělby práce vůbec nezúčastňují?

    GeoN fantazíroval o tom, že „vedoucí úlohu“ převezmou ti, kteří vykonávají nejkvalifikovanější práce a že zmačknou i vlastníky. Vedoucí úlohu ale mají ti, co maj prachy, co se nestydí krást, podvádět, podrážet, kšeftovat, podplácet, mafiózovat, loupit a vraždit, dřít své bližní až do krve, přičemž je to často doprovázeno kvalitou IQ tykve.

    • sax

     Karl to samozrejme tusit nemohl…ovsem jsem presvedcen, ze nazpet, do nejakeho umereneho stavu, to uz vratit nejde, dzin byl vypusten.
     Nejsem konzervativec… :o)

  • hank

   Přece jen jsi na marxáku chrápal, Tarasi…
   Ten tvůj „technický smysl“ je dělba pracovních operací. Jenže diskuse je evidentně o společenské dělbě práce. Nechci mluvit za saxe, ale on zřejmě jednou měl na mysli jedno a podruhé to druhé.

 10. vittta

  Dost akademická diskuze,vyjadřující potřebu lidských jedinců vyměňovat si informace,i kdyby to prakticky bylo úplně k ničemu.
  To se čistě náhodou týká i oněch systémů.
  Předně to závisí na podstatě života vůbec.
  Tedy co nejvíc energie přijmout a co nejméně jí vydat-bez ohledu na ty ostatní.
  Zabíjíme zvířata,abychom mohli jíst maso a zabíjíme stromy,abychom mohli stavět.
  Kašlem na to,že zabíjme a ani nám nic jiného vlastně nezbývá.
  Taktéž každý organismus degeneruje,což řeší smrt a následné zrození jiného jedince stejného druhu.(v podstatě tedy tím,že zabíjíme zas takovou škodu neděláme,organismus by stejně zemřel)
  Tak to je zde,v slzavém údolí chodí a je třeba se s tím smířit,jakkoliv se nám to nemusí líbit.
  Dále pak forma života zvaná „ČLOVĚK“ má určitá svá specifika,tedy žít ve smečce se všemi klady a zápory.
  Někdo tu smečku vede,členové spolupracují.
  I špatné vedení je vedení a špatná spolupráce je spolupráce.
  Dejte lidem svobodu bez vedení a sežerou se navzájem.
  Např.naše vedení stojí obecně úplně za hovno ale základní prvky splňuje.
  Je co žrát,vesměs kde bydlet a vesměs nemůže někdo silnější přijít a sebrat vám třeba auto,protože se mu prostě líbí.
  Pokud tyto základy vedení splňovat nebude,zákonitě padne,vznikne určitý chaos a nastoupí vedení nové,které bude postupně jednat dle základní potřeby života-tedy co největší příjem energie a co nejmenší její výdej.

  Banální záležitost.

  • sax

   Takze bombardovani Libye= banalni zalezitost?
   To jste ten prispevek mohl zkratit na „trh vse vyresi“ a bylo by to, protoze banalne to tak opravdu je…

 11. vittta

  Jde o pohled.
  Z hlediska vysvětlení základů lidské společnosti to banální skutečně je.
  Kdo o tom bude vědět za 20 nebo dokonce 40 let?
  Jde jen o ekonomické zájmy.
  Ani nepřítel nemusí být pořád stejný.
  Taková Itálie bojovala proti Německu a za 20 let s Německem,aby záhy ještě stihla bojovat proti němu.
  K smíchu- a ti mrtví…koho dnes zajímají,tak tak,že jim vyleští pomníčky.(pokud je mají)

  A to když se podívám jiným pohledem-o co je větší utrpení Lybijců než nějakých Somálců nebo kdovíkoho odkudsi z nitra černé Afriky?
  A koho to zajímá……nikoho.
  A jak žijí nějací cigoši z Ostravy už je konkrétně nám také u prdele.
  Tady ovšem tak nějak každý ví,kde je zhruba chyba (proto jsem to vybral jako příklad,v Lybii také chápou ty boje lépe jak my nebo sebelepší novinář či analytik) u Lybije se jen domníváme a jde o určité osobní sympatie.
  To bych mohl donekonečna rozebírat každý bol světa.

  O tom ovšem můj text naprosto nebyl,ani vzdáleně.
  Zde jsem nebyl pochopen.

  • sax

   Banalni to byt muze, ale mam ten pocit, ze cele kulturni dejiny lidstva jsou o tom, aby to prave takto banalni nebylo…vic vas chapat nedovedu…

 12. vittta

  Saxi,vidíte svět tak,že se lidstvo snaží dostat někam „dál“,tedy nastolit jakýsi mír a blahobyt.
  Nejprve se přestaneme zabíjet navzájem,pak přestaneme zabíjet jiné organismy,přestaneme se okrádat navzájem a pak přestaneme okrádat svět kolem nás.

  V tom nám brání právě ty faktory,které jsem uvedl a ukončil jsem svůj text spojením „banální záležitost (čímž jsem v krátkosti myslel to,že je ten běh světa jednodušší, než jak to vypadá a zároveň tak trošku i naznačil,že nejsou jen lidé na světě, a když zmizíme,nic moc se také nestane a vše bude pryč a asi spíše k smíchu).
  Předně je to princip života na zemi (tedy boj o energii) a také lidská přirozenost,vycházející z tohoto principu.

  Cestou „vpřed“ nám může být věda (což je v tomto významu jiný výraz pro inteligenci).

  Levný zdroj energie nám každé ráno vychází na východě,nebo je v každém kousku hmoty ukryto energie obrovské množství,jen ji z toho neumíme vytáhnout.
  Jakmile to umět budeme,nebudeme muset o energii bojovat.
  Jestli je ale možné v praxi nezabíjet jiné tvory-tedy zvířata nebo rostliny-to bych se celkem divil,rostliny by nás zahltily a i zvířata se mohou přemnožit (o hmyzu ani nemluvím).
  Můžeme ale pak bojovat o místo,však už dnes v obrovských městech lidé žijí v klecích 1x1x2 m.
  Abychom nemuseli bojovat o místo,musíme redukovat naše stavy-nebo objevit a kolonizovat nové světy.

  Potrava se snad dá také vyrobit synteticky,asi jde o to,aby bylo z čeho.

  Stejně je pak ale otázka,jestli by pak byli lidé spokojení………..

  Snad patří k lidskému životu i to,že přemýšlí marně o lepších zítřcích, a když jich dosáhne,pak je mu to málo a to celé je princip evoluce a bez ní by se vše na zemi zastavilo.

  Ale degeneraci se nám nepodaří zastavit nikdy-a degenerace je pád,konec kultury a civilizace (jakékoliv a kohokoliv).

  Jenže jak jsem si všiml-právě dostatek degeneraci notně podporuje…a jsme zase zpět u základu života na zemi.
  Tedy agresivnímu boji o místo na slunci.
  Samotný boj totiž-Bohužel-umožňuje rozvoj a sílu…..

  • sax

   No to vite, vittto, ja jsem k banalnim zaverum velmi opatrny, na vulgarnim Darwinismu neco uplne neklape, protoze vice studii (a i vlastni zkusenost) rika, ze kde je boj, tam je stagnace (relativni) a ze to nejlepsi, co lide vymysleli, bylo vzdycky v klidu.
   Tenhle link jsem sem uz daval, ale presto pro oziveni:
   http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11063939
   Podle tehle teorie rozmanitost druhu („vymysleni“ a rozvoj) neni zapricininena bojem ale naopak moznosti obsadit nova teritoria=
   potencialita rustu a rozvoje je v nasem organismu jiz obsazena a jde jen o to, jestli dostane volny prostor k realizaci.

   Velmi podobne byl vlastne internetovou praxi vyvracen i vulgarni freudismus:
   neexistuji nejake lokalni perverze, „vyrobene“ okolnostmi, ale vsichni jsme potencialne perverzni v celem moznem spektru uchylek…a „prislusna“ uchylka se projevi (nikoliv vznikne) v okamziku, kdy se ji otevrou dvere.

   Podobne „samotny boj“, umoznujici rozvoj a silu…tak to podle meho neni- rozvinul byste se i bez boje…sila tam uz „je“ a rozviji se i mimo boj (ne kazdy silovy ukon lze povazovat za boj). Mozna tak se sebou samym, ale to je podle meho uplne jina kapitola.

   Cimz nerikam, ze boj silu a rozvoj nerozviji…jen trosku jinak, nez jak bylo „nastaveno kulturnim lidstvi“. Rozvoj bojem je jen jedna z potencialit, ktera se obcas hodi, rici ale ze rozvoj je mozny jedine bojem je podle meho velmi nedostatecne, je to jen zlomek nasich zpusobu byti a neni vseobecne platny jako jediny modus.

   Rozmanitost prezivacich taktik samozrejme svadi k tomu, vybrat z nich tu „nejdulezitejsi“, ale tady pozor, osvicinecka biologie, stojici na „taxonomii“ jiz neplati, jsme spise hologramy zivota, kde i ta nejzapadlejsi, zaprasena taktika ma svoji absolutni platnost a stoji na urovni tech ostanich, overenych.

   Co se poctu obyvatel tyce, pak s tim si priroda take nejak poradi. Jsou dve krivky poctu jedincu prislusneho druhu:
   jedna „hmyzi“ : jeden rok (v jedne generaci) hodne, druhy rok malo
   druha „savci“: po cele generace je pocet jedincu vice mene konstantni.

   No a pak je ta treti, „lidska“ :o) podle ktere jedou lide exponencialne stale nahoru…tusim ze sami bilologove nevedi, proc se lide takhle vymkli obvyklemu.

   Takze podle poctu obyvatel na planete neusuzujme vubec na nic, protoze nevime o co jde. Treba to skonci a lide vyhynou, ale treba se sami nenasilne zreguluji (proc nedosahuji Evropane hranice proste reprodukce?).

   Je zajimave, ze hodne lidi, ktere nadava na premnozeni lidskeho druhu, zaroven povazuje nizkou porodnost za znak degenerace…a pritom je to naopak, to jen etnicke hledisko tady dava prednost vlastnim pred nejakmi cigany z Afriky :o)

 13. vittta

  Myslím Saxi,že píšeme každý trošku o něčem jiném.
  Já si četl Vaší zajímavou diskuzi s Tarasem a zdálo se mi,že tomu chybí ten „základ“.
  Oba jste hodně zeširoka probírali kde-jaký detail,ale ne a ne se dostat k samotnému jádru,resp.to jádro ani jednoho jakoby nezajímalo,jelikož je tak zjevné,že není třeba se jím zabývat.
  Ovšem nyní se zdá,že můj text byl pochopen jako vstup do té „akademické“ pře,a ne jako jakási vulgarizace problému.
  Pokud vezmu Váš poslední text,pak je tam třeba zmíněn boj,ale to slovo jakoby vyjadřovalo skutečný boj-v mém minulém podání.
  Já to ale chápu tak,že…řekněme někdo vymyslí bagr,co udělá práci za 30 dělníků.
  Ti by jinak kopali,nakládali (řekněme bojovali s pevností půdy a s gravitací) ale nyní pracují jen 4 a těch dalších 26 v klídku sedí a nedělá nic.(v ideálním případě ale má prostředky za práci,kterou vykoná stroj)
  Už nebojují-bagr udělá ten boj za ně.
  Za nějaký čas ale tito lidé (nebo jejich děti) nebudou schopni onoho prostého boje,když bagru dojde nafta a budou jen tupě čumět a ti nejchytřejší možná budou shánět tu naftu,aby pracovali,to je ani nenapadne.
  Vlastně tedy vnímám ten boj jako práci,ať už fyzickou,nebo duševní,dle schopnsotí a nadání jednotlivců.
  Nebo řekněme ženské v rodině.
  Dříve se pralo na valše,nádobí se mylo v ruce,každý den se vařilo.
  Dneska se hodí prádlo do pračky,nádobí do myčky(nebo se rovnou vyhodí) a žrádlo se dá jen ohřát v mikrovlnce.
  Přitom se nezdá,že by byly ženy šťastnější nebo měly více času.
  Zajímavé na tom všem ale je,že nikdo nemá potřebu pracovat (bojovat) a tím se rozvíjet,spíše velká většina bere za vděk povalováním a degenerací.
  Budoucí blahobyt by tedy byl „zaplacen“ degenerací.

  Už jsem se do toho koukám také zamotal.

  Ale původní myšlenka byla systém vlády,zde se zavýváme degenerací-rozvojem.

  Zmínil jste tu Lybii.
  Tam fungoval nějaký systém a Lybie měla taktéž nerostné bohatsví a schopného vůdce.
  Země,které Lybii napadly ale nepotřebují stabilní systém někde jinde,tím,že je někdo schopnější teoreticky ohrožuje je samé.
  Pod slovem „je“ můžeme v pohodě doplnit „nás“,protože ať už se nám to líbí nebo ne,jsme součástí evropské civilizace,ne africké.
  Svět nemůže fungovat tak,že budou všichni vyspělí,musí být vyspělí,co vymýšlejí a vyrábějí a méně vyspělí,kteří kupují a konzumují (nebo s vděkem přijmou odpad)-protože ti vyspělí jsou vyspělí tak,že jsou schopni zásobovat zbožím (a odpadem) celý svět.
  Západní-a tedy i naše životní úroveň je vykoupena utrpením jiných jinde (uměle je tam podporována nevyspělost) a zřejmě to tak musí být…..a už se ocitám na tenkém ledě politiky….dokud bude jediným měřítkem zisk.
  Jakákoliv forma socialismu ale časem degeneruje opět k systému,kdy bude zase zisk jediným měřítkem.
  Samotný zisk je pro mě veliká záhada,kam ten jejich posraný zisk vlastně proudí se mi nepodařilo zjistit ani teoreticky,protože utratit se prostě nedá-alespoň ne vlastníky toho „zisku“.

  Jám mám napěchovanou hlavu takovými myšlenkami,ale neumím je srovnat a předat,alespoň to neumím tak,aby to druzí pochopili tak,jak to vnímám já.
  Nemohu ani použít prací všemožných myslitelů a citovat je,protože jsem je nečetl ale jak to tak sleduji,i když uměli své myšlenky srovnat určitě dobře,každý si je stejně vysvětluje po svém.

  S tím růstem populace-ani se mi nezdá,že se lidé vymkli z obvyklého,dokud je planeta uživí,budou se množit-ale na příkladu bílé civilizace je vidět,že přirozený pokles reprodukce možný je,aniž by to někdo nařídil nebo dokonce zařídil.
  Zde je problém ten,že ubýváme jenom my a ti ostatní přibývají,takže si lidé stěžují,že bílí degenerují,protože se obyčejně (a oprávněně) bojí.
  Navíc je ta menší reprodukce k ničemu,protože úbytek vlastních lidí,jakkoliv by byl prakticky prospěšný (snižovala by se asi nezaměstnanost,když ty stroje udělají práci za desítky lidí) se dožene přívalem notně se množících opálenců,kteří nijak nehodlají ani ubývat,ani splývat s domácí popuací a jsou z toho jen a jen potíže……..

  Snad se v tom někdo zorientuje,dnes jsem z formy jak koukám.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s