Dveře ve zdi – 85

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Proč se doba, po kterou existoval (jeho životnost) bipolární svět, ukázala býti podstatně kratší než životnost světa „hegemonistického“? To je velmi zajímavá otázka, zvláště bereme-li v úvahu tu skutečnost, že bipolární svět je mimořádně stabilní. Pro ten stav, ve kterém se nacházel svět v průběhu Studené války, existuje dokonce anglický termín – ultra-stable world. A skutečně, jestliže pomineme apokalyptický obraz světa, který malovala propaganda obou „pólů“, a pokusíme se pohlédnout na podstatu alespoň trochu nepředpojatě, s úžasem zjistíme, že v průběhu oněch zhruba čtyřiceti let, po které trvala Studená válka, reálná hrozba světu (lidstvu) vznikla pouze jednou – v průběhu tak zvané „Karibské krize“, která však byla celkem rychle vyřešena, protože byl nalezen kompromis vyhovující oběma stranám.

A teď si vezmeme svět XIX. století s jeho klasickým hegemonismem a pokusíme se představit si, co by se stalo s lehkomyslným lidským rodem, kdyby čtyři až pět evropských mocností v dobách Francouzsko-Pruské války mělo k dispozici jaderné zbraně.

To srovnání není až tak spekulativní, jak by se mohlo zdát, neboť nás vede k dalšímu zajímavému fenoménu „bipolarity“ – ve světě dvou supervelmocí byl fakticky zrušen institut „spojenectví“.

Svět doby hegemonismu je světem koalic. Zahraniční politika hegemona (Francie a potom Anglie) fakticky spočívala v organizování koalic zabraňujících objevení se „uchazeče“, a koalice znamenala alespoň přibližnou rovnost „statusu“ smluvních stran. Například koalice vzniklé před začátkem První světové války obsahovaly na jedné straně fakticky rovnoprávné Anglii a Francii, a podobně na druhé straně Německo a Rakousko.

Německo-Rakousko včlenily do koalice jako zdroj surovin a lidského „materiálu“ Osmanskou říši a Bulharsko, zatímco Anglie-Francie včlenily za tímtéž účelem Ruskou říši. Ohlížejíce se nazpět lze s jistotou říci, že ani Angličané-Francouzi, ani Němci-Rakušané, ať už dávali jakékoliv garance, nejen že nepovažovali RŘ a OŘ za rovnoprávné partnery, ale naopak, zcela nezávisle na výsledku První světové války, jak stát Rusů, tak stát Turků měly být oslabeny natolik, aby nadále nepředstavovaly hrozbu dostatečně široce chápaným zájmům Evropy. A když si představíme, že První světová válka by skončila vítězstvím Německa-Rakouska, pak nejen že by Rusko dále existovalo v lepším případě v hranicích současné RF, ale i Osmanská říše, která na papíře byla spojencem Centrálních mocností, by taktéž a ze stejných důvodů nezůstala celá, protože Německo, zaplňujíce sebou politické vákuum vzniklé vytlačením Angličanů a Francouzů z oblastí Blízkého a Středního východu, vynasnažilo by se odstranit hrozbu ze strany OŘ, tentokrát už svým zájmům. Jinými slovy – co se týče RŘ a OŘ byl výsledek války dán předem a při tom ani tu nejmenší roli nehrálo to, kterou stranu si v té válce vybraly a které koalice byly součástí, protože nebyly skutečnými spojenci, ale předem určenými oběťmi.

Ale ani skuteční spojenci nebyli skutečnými spojenci a velmi dobře si to uvědomovali, a stejně jako Anglie, která okamžitě po skončení První světové začala kout pikle proti Francii, tak by i Německo v případě vítězství začalo „dusit“ svého spojence Rakousko-Uhersko. Můžeme klidně říci, že v dobách „hegemonismu“ dokonce ani stejný „status“ členských států neznamenal skutečné garance spojenectví. Znamenal pouze možnost vyhrát čas v pokusech zaujmout výhodnější pozici před následující rvačkou. Taková byla podstata tehdejší Hry a taková byla její pravidla, ať už se nám to líbí, nebo ne.

No a dodatečnou pevnost bipolárnímu světu, jehož vystřídal „hegemonismus“, dávalo to, že Hra, aniž by se proto stala jednodušší, se přesunula do jiné roviny – supervelmoci přestaly potřebovat koalice, ani USA ani SSSR nepotřebovaly spojence, potřebovaly vazaly. Místo koalic zaujaly dva „vojensko-politické bloky“. A to byl kvalitativně nový stav „světa“. Jestliže koalice minulosti představovaly cosi tekutého a jejich složení se lehce mohlo měnit, pak „bloky“ bipolárního světa byly složeny jednou provždy.

Vítězové druhé světové války našli jakýsi rovnovážný stav a zafixovali ho.

A právě proto se svět dostal do stavu ne pouze stability, ale „ultrastability“, což je pochopitelné, vždyť k tomu, aby se tento stav narušil bylo by zapotřebí, aby se například Francie náhle rozhodla změnit „stranu“ a vytrhnuvši se z jednoho bloku „zaintegrovala“ by se do druhého. Nebo aby Polsko neočekávaně opustilo Varšavskou smlouvu a vstoupilo do NATO. V poměrech které vznikly jako důsledek Druhé světové války se to i to zdálo být čirou fantazií, protože konstrukce politické reality byla mimořádně pevná. Pevnost jí totiž dávalo toto:

„Scénou“, kde proti sobě stáli, hlavním bodem vynaložení sil, místem, kde USA a SSSR, udržujíce rovnováhu, zapřely se rameny jeden do druhého, byl vybrán „poloostrov Evropa“.  Zapřít se jeden o druhého mohli kdekoliv jinde, ovšem zapřeli se ne kdekoliv, ale v Evropě, a jestli přesněji, tak v Německu. A vzájemně se USA a SSSR opřeli jeden o druhého ani ne tak sami sebou, jako svými bloky, a ty bloky se skládaly ze samých Evropanů. A stala-li by se náhodou válka, tak největší podněcovatel válek v historii lidstva by začal z toho, že by zapálil svůj vlastní dům. A i když členové obou „vojensko-politických bloků“ se nazývali spojenci USA či SSSR, všem bylo naprosto jasné, že to je pouze daň diplomatické etiketě a slušnému vychování, protože jak USA, tak SSSR nehrály ve vztahu k západním i východním Evropanům roli spojenců, ale spíše vojenských jednotek přehrazujících ústupové cesty, neumožňujícím Evropanům ani rozprchnout se, ani se sjednotit.  A ukázalo se, že tento stav, ve kterém USA a SSSR bojují za to, aby byl na celém světě mír a přitom nutí Evropany, aby se vzájemně drželi na mušce, je mimořádně blahodárný jak pro věc míru, tak i pro lidstvo, které po Druhé světové válce dosáhlo nevídaného vzestupu.

Zdálo by se – tak žij, jen žij! Bojuj za mír na celém světě, krm hladem trpící v Africe, svolávej Valné shromáždění a chceš-li – pronášej tam hezké řeči, a chceš-li – bouchej botou, létej do vesmíru, posílej někam armádu na žádost jedné suverénní vlády a stahuj ji odněkud na žádost druhé, prováděj politiku uvolňování, nebo naopak „vyhrocuj vztahy“, udílej jedny ceny a odmítej jiné, měň PAL na SECAM a SECAM na co si přeješ, zkrátka soutěž v soutěži systémů a pak se uvidí, čtyřicet let žili pod mírovým nebem, klidně mohli žít ještě dalších čtyřicet.

Mohli? Nebo už to nešlo? Dnes někteří říkají, že by to bývalo šlo, kdežto jíní, že nešlo a vůbec, co se dnes všechno neříká, uběhlo dvacet let, došlo k výměně pokolení, dnes můžete říkat, co chcete, tak mluví, až se jim od huby práší, co kdo chce, to říká a konec konců, v jakém že to žijeme světě, ve svobodném nebo snad ne?

Ale ať už říkají cokoliv, mírové soutěžení systémů se popřít nedá, přeci jenom soutěžily čtyřicet let, ukazujíce světu lícovou stranu svého zboží. Jeden systém se nazýval socialistickým, ovšem pro svět to byl „ruský projekt“ a druhý systém se nazýval kapitalistickým, ale svět v něm viděl „americký projekt“. Oba měly svoje plusy, oba měly svoje mínusy a ti chytřejší lidičkové dokonce vymysleli takové slovo jako „konvergence“, jež předpokládalo vzít si z každého systému to rozumné, to horší zakopat na atomové skládce a poté s celým pokrokovým lidstvem nezadržitelně pokrokovat dle odkazu klasiků, leč stalo se něco nečekaného a dodnes nejen nepochopeného, ale dokonce ani pořádně neuchopeného. Jeden ze systémů zemřel. Jak to? No tak nějak to… Snad si lokla jedu, nebo kulku do čela, nebo z nějakého jiného důvodu, pitva se neprováděla, a co tam asi tak pitvat, poslední Generální doktor KSSS řekl „karačun“, tak tedy – „karačun“. (pozn. překl. karačun ve staré ruštině – smrt)

V roce 1991, 25. prosince, v den kdy lidstvo slaví Vánoce, přesně 7:32 večer moskevského času byla spuštěna státní vlajka zemřelého státu SSSR a nad Kremlem byla vztyčena vlajka jiného státu. Vztyčení trikolory bylo ekvivalentem vyvěšení bílé vlajky, Rusko se oficiálně vzdalo svého vlastního „civilizačního projektu“.

Král zemřel, ať žije RF!

Reklamy

43 comments

 1. Jednooký

  Dosť dobré…
  Lenže ríša – či veľký, rozľahlý štát – nemôže umrieť „len tak“. Ani vojenskou silou, ani zradou, ani „únavou“.
  Po veľkých ríšach zostávajú nespočetné zvyšky ich bývalej moci a slávy a tie sa musia, aby „ich projekt“ skutočne definitívne skončil, nejak „doraziť“, najlepšie zradou, propagandou a vojenskou silou. Zradou a propagandou sa to skúša neustále, vojenskou silou zatiaľ, našťastie, len nepriamo, pretože aj zvyšky ruského „civilizačného projektu“ vo vojenskej oblasti budia u nepriateľov des.
  Rusko se oficiálně vzdalo svého vlastního “civilizačního projektu”. Oficiálne možno ano. Lenže nositeľmi národného „civilizačného projektu“ nie sú oficiálny predstavitelia. Tí ho v lepšom prípade môžu prezentovať a reprezentovať, podporovať alebo potláčať, ale nie sú jeho tvorcami a nositeľmi.

  • Janika

   To je dobrá poznámka, Jednooký. Říše někdy vzkvétají, jindy jsou bořeny, ale málokdy mizí beze stopy. Rusko zdaleka nemizí ze scény, doufejme.

   • leho

    Janiko, vy doufáte v obnovení Gulagů s nejméně pěti miliony nevinných ubožáků? Ach bože, v jakém světě to vy žijete …

 2. vittta

  Tomu nerozumím,Leho.
  Samotná existence Ruska snad předpokládá existenci gulagů?
  USA mají také své gulagy,mučírny a jiná pochybná zařízení.
  Ještě dnes.
  Když bych to vzal doslova,pak USA vznikly na holocaustu indiánů a vyžírání milionů otroků.
  Hra na spravedlivé a čestné probíhá leda v médiích a politických školeních v US-army.

  • Janika

   Přesně tak, vittto. Ani mi ty lehovy nesmysly nestojí za reakci, pustila jsem ten komentář jen jako takovou kuriozitu :-).
   Mimochodem, kdybych si měla vybrat, tak radši gulag než Guantanámo.

   • leho

    Vřele bych doporučil takový Bělomořský kanál. Tam zahynulo nejméně 12 tisíc vězňů ze 120 tisíc, spíše ale dle dalších seriozních odhadů jich bylo 25 tisíc. To je víc než takový český Jičín. A dalších podobných údernických staveb bylo bezpočet.

    • hans

     Takových staveb nebylo bezpočet, tato byla naprosto ojedinělá,

     12 tisíc? Málo, taková Panama jich spolykala dvojnásobně. Číňany při stavbách železnic v USA nikdo ani nepočítal…

  • leho

   Politická školení US Army!!! Vy jste na nějakém takovém školení někdy byl? Že já o žádných nevím a nikdy jsem neslyšel.

   Jen pro vás: US Army nemá žádná politická školení, nepotřebuje je…

   PS: Víte co byl GULAG? Asi nemáte vůbec ponětí. Byl to vězeňský systém, který semlel desítky miliónů nevinných obětí. Naproti tomu na Guantanámu je ne více než 150 všehoschopných hrdlořezů a žádných neviňátek. O holocaustu Indánů a otrocích se bavit teďka nebudu, stejně mě Janika nic nepustí, divil bych se, kdyby mě pustila jenom tohle. Zkrátka ztráta času, ani nevím, proč sem vlastně chodím…

   • hans

    Desítky milionů, chm, nevinných, chm. Samí nevinní kriminálníci.

    V USA mimochodem tamní gulagy taky semlely desítky milionů lidí, a co? Přestaňte už obviňovat Sověty, že jsou ve srovnání s Američany mnohem horčí, protože provádějí stejné lumpárny v menším měřítku.

    Žádnému vězni z Guantánama nikdy nebyli schopni nic zločinného prokázat, proto je odmítají stavět před soudy.

    • Janika

     Tohle je správný přístup, nepopírat fakta, ale uvést je zároveň i u druhé strany. Díky za Vaše poznámky, hansi.

  • leho

   Rusko existovalo v minulosti jako velmoc pouze pomocí Gulagů. Ale co se namáhám, že …

    • Janika

     On je to i jinak „charakter“, na svém webu píše o dámě, se kterou si psal a která měla podle něj rozumné názory. Jenže mu prý začala nadbíhat, a poté, co jí vysvětlil, že je šťastně ženatý, změnila své politické smýšlení a přidala se k opačném táboru. Jak je vidět, různé stránky člověka spolu souvisí.

     • J. Hruška

      Janiko, dovolím si nesměle poznamenat, že věřit, co nějaká podivná existence o sobě tvrdí na Internetu je podobné, jako věřit, co o sobě říká nějaká podivná existence, která k Vám přisedla v hospodě.

      • vittta

       Ten člověk se ale nějak prezentuje-a nějak se projevuje.
       Zřejmě v tomto případě bude samoprezentace čestný,chytrý,charakterní a světaznalý člověk,zatímco z různých indicií vyplývá spíše opak.
       Nejde o důvěru ale o ten rozpor.

       Tedy-alespoň u mě by tomu tak bylo.
       Nemohu samozřejmě mluvit za druhé.

      • Janika

       Určitě je na internetu velká možnost předstírat. Ale přesto o sobě prozrazujeme kolikrát nesmírně mnoho. Kdo je člověk ve skutečnosti – upravený a stylizovaný v nějakém svém fyzickém zevnějšku, omezovaný zvyky a například „slušným chováním“, nebo volně se vyjadřující a projevující své myšlenky a postoje v byť relativní anonymitě internetu?

       • vittta

        Já si právě myslím,že předstírat na interenetu není o nic snadnější jak ve skutečnosti.
        Možná je to i naopak.
        V reálu si člověk vezme příslušné hadry,hodí příslušný účes a může se přetvařovat v příslušné komunitě nebo v jiné komunitě předstírat,že patří jinam.
        Každý podvodník tohle zná,pěkné kvádro,povrchní žvásty….
        Nikdo nemusí nikomu nic moc dokazovat,mlčeti zlato leckdy bohatě stačí.

        Na netu ale člověk musí sáhnout poněkud hlouběji do svých možností,navíc co napíše,to je napsáno,nelze jen tak říci „TO JSEM NEŘÍKAL“.(nepsal)
        Ani na znalce něčeho,či profesora čehosi si nejde tak obyčejně hrát,najde se kos,co věci opravdu rozumí a je po prdeli a ostuda-ta virtuální-může být úplně stejná jak ta reálná.

        Nevím,proč se obecně tvrdí,že na netu může každý být čím chce.
        Je to spíš taková fráze.

        • Janika

         Přesně, vittto, mluvíš mi z duše. Častokrát pociťuji na vlastní kůži, že nemůžu jaksi překročit vlastní stín, že když nějaké znalosti nebo myšlenky nemám, tak v internetové diskuzi to nezachráním ničím, jako je to možné v reálu.

    • J. Hruška

     No, a to zapomněl napsat, že v době svého založení měl Sovětský svaz 180 milionů obyvytel a z nich nejméně 200 milionů bolševici vyvraždili.

 3. vittta

  Leho,US-army nepotřebuje politická školení PROČ?
  Jsou Američané tak vyzrálí,nebo mají prostě ve všem jasno nebo…to by mě zajímalo.
  Všechny armády světa potřebují politická školení,jen US-army ne.

  Co se gulagů týká-ano,vím,co to byl gulag-ale nikdy jsem tam nebyl-stejně jako jsem nebyl na politickém školení US-army.
  Jistě jsi tam ale byl Ty,když tak dobře víš,jaká to byla hrůza.
  Co když to jsou jen kecy a v gulagu se napravovali prací různí darebáci,měli po práci dost jídla a sportovního vyžití?
  Oběti byly do gulagu odsouzeny,když budu škarohlíd-pak nebyly nevinní.
  To tak civilizované národy dělají.než někoho zavřou,nejprve ho odsoudí,prostě si dají tu práci,aby to alespoň vypadalo,je jedno,že soud trvá 30 vteřin a odsouzenec dostane do ruky leda papír,nebo mu ho prostě jen přečtou.

  To vy,na Guantanámu se nenamáháte ani tím.
  Proč také-vždyť to jsou samí hrdlořezové,na co se namáhat soudy.
  A jak to víte,že to jsou zločinci a hrdlořezové?
  No to pravý Američan,důsledně civilizovaný médii a nadšeným samostudiem pozná podle ksichtu!
  Černá huba-otrok.
  Hnědá huba-zločinec.
  Rudá huba-ubulínek,co se lituje.
  Bílá huba se slovanským přízvukem-primitiv.
  Bílá huba tlustá jako hovado-OK člověk.

  My tady v Evropě ale víme,že podle ksichtů se kvalita člověka nepozná-jakkoliv nás ty opálenější serou.

  Škoda,že se nechceš bavit o holocaustu indiánů-to by mě zrovna zajímalo,jak to ve skutečnosti bylo,tady si lidé myslí,že indiány američtí občané vyhnali ze svých domovů,povraždili,zavřeli do koncentráků,kterým se kultivovaně říká „rezervace“ místo nelidského pojmenování „gulag“ ničili je chlastem a neštovicema a…… atd…
  To máme z těch Májovek….

 4. Taras

  Alexandrov říká, že bipolární svět byl mimořádně stabilní a dokládá to tímto:

  „A skutečně, jestliže pomineme apokalyptický obraz světa, který malovala propaganda obou “pólů”, a pokusíme se pohlédnout na podstatu alespoň trochu nepředpojatě, s úžasem zjistíme, že v průběhu oněch zhruba čtyřiceti let, po které trvala Studená válka, reálná hrozba světu (lidstvu) vznikla pouze jednou – v průběhu tak zvané “Karibské krize”, která však byla celkem rychle vyřešena, protože byl nalezen kompromis vyhovující oběma stranám.“

  Nebylo to tak jednoduché. Karibskou krizi nelze zlehčovat, tam to bylo o pověstný vlásek (jenom díky chladnokrevnosti kapitána ruské ponorky jsme ještě tady), ale byly i menší krize, které snadno mohly přerůst ve světový konflikt s nedozírnými následky (Korea a Vietnam), Alexandrov však zapomněl na berlínskou krizi a na dva mimořádně vážné případy, kdy ruský důstojník na stanovišti balistických raket odmítl splnit rozkaz k odpálení na základě falešného poplachu (nová ruská špionážní družice vyhodnotila meteorologický jev jako start několika amerických balistických raket) a pak na krizi v první polovině osmdesátých let, kdy Rusové vyhodnotili manévry NATO jako poslední fázi přípravy na útok na SSSR a v Německu seděli piloti ve stíhacích bombardérech s jadernými bombami pod křídly. Tam stačilo jedno narušení prostoru Varšavské smlouvy, i neúmyslné, a byli jsme všichni v p…ekle.

  Bipolární svět byl vysoce nebezpečný, doutnák hořel pod zadkem každého z nás.

  • Astr

   Ano tehdy to bylo o kousek,
   ale
   o kolik je to nyni ?
   Pocet jadernych zbrani se sice snizil,
   ale
   kolik dalsich novych statu jiz jadernou zbran ma
   a kolik dalsich o ni usiluje?
   Je opravdu bezpecneji pod jedinym hegemonem ?

  • hans

   V třiaosmdesátém prý americké bombardéry dokonce i odstartovaly…

   • leho

    Ano, s největší pravděpodobností odstartovaly, bylo to někdy na podzim roku 1983. Ale ještě než odstartovaly začala evakuace všech rodinných příslušníků amerických vojáků z Německa a všechny americké jednotky byly tehdy v plné pohotovosti. To vše se událo kvůli simulovanému útoku Rudé armády v rámci manévrů v oblasti Německé Fuldy. Jednalo se ale pouze o test americké odpovědi na skutečný a masivnější budoucí útok armád Varšavské smlouvy. Jak známo z odkrytých archívů v době Jelcina a rovněž z archívů amerických, tehdejší generální tajemník SSSR Jurij Andropov věřil, že SSSR atomovou válku vyhraje už kvůli své rozloze. K eskalaci studené války ve válku horkou mělo dojít pravděpodobně někdy na jaře roku 1984, ale chudák generální tajemník bohužel už v únoru téhož roku zemřel a tak se válka nekonala. Pamatujete KAL 007, sestřelení korejského civilního Boeingu? To se tenkrát hodilo a byl to pravděpodobně sám generální tajemník, kdo dal rozkaz k sestřelu a vraždě více téměř tří stovek nevinných.

    O tom, že SSSR se vážně připravoval na invazi do Západní Evropy také svědčí nejen natištěné peníze a dopravní značky pro Západní Evropu nalezené po sjednocení Německa v roce 1991 v bývalých skladech Rudé armády na území někdejší NDR. Přesně tak, Kubánská krize v 62 nebyla nic v porovnání s krizí v roce 1983, akorát že se o tom tenkrát nepsalo v novinách.

    Rovněž se nic nepsalo o odpálení balistické rakety s atomovou hlavicí ze sovětské ponorky na Pearl Harbor v roce 1968. Tajné služby na obou stranách událost dodnes zametají pod koberec, ale to je úplně jiná kapitola (jestli vás to zajímá, vyhledejte si „Red Star Rogue“). Také v tomhle měl prsty tenkrát ještě mladý budoucí generální tajemník Jurij Andropov …

    PS: O evakuaci rodinných příslušníků vím z vyprávění mých kolegů v roce 1990, kdy jsem nastoupil ke službě v Německu. Mnozí tam sloužili v 83 a byly to jejich rodinní příslušníci, kdo byli evakuováni. Ale co já se namáhám, tohle je na vás určitě silná káva, to by Janika nerozchodila. Příspěvek si tedy nechám a publikuji později a někde jinde …

    • vittta

     Ještě zvývá doplnit,co by asi tak SSSR s případného dobytí západní Evropy a USA prakticky měl.
     Surovin mají dost,práce ve vlastní zemi též…
     Trh nenasytný doma..

     Za to si celkem dobře dovedu představit,co by z dobytí SSSR měli USA a jejich nohsledi.

     Co by měli oba světy ze zamořené zeměkoule si ale představit nedokážu.
     Ti mrtví by jim samozřejmě až tak nevadili,rovněž zničená infrastruktura by nebyla od věci.
     Ale to zamoření…to je ten háček…

     Jenže to je zase trochu moc na Tebe,vojáku.

     Ale bez legrace,chtěl bych velet jednotce vojáků,jako jsi Ty.
     Naprosto ideální skupina,slepě poslušní,pevně věřící ve svou pravdu a ve spravedlnost věci,za kterou bojují.
     Zdá se,že ani výcvik jsi nezanedbával-už kvůli skvělé politické přípravě.

     Ale možnost postupu na max.velitele čety.
     Velitel většího útvaru už by měl mít nadhled,což nemáš.

     • leho

      „Ještě zvývá doplnit,co by asi tak SSSR s případného dobytí západní Evropy a USA prakticky měl.“

      Světovládu. Jinak řečeno, vyplnění předpovědí Karla Marxíků, V.I. Lenina, Velkého Voždě Stalina, atd…

      „Velitel většího útvaru už by měl mít nadhled,což nemáš.“

      Takový nadhled abych mohl také být komunistou, to nemám a mít nikdy nebudu…

      PS: Komunista nemusí být pouze držitel červené knížky, pro mne je to stav mysli jako např. přesvědčení, že SSSR byl dobrý, že bych raději byl v Gulagu než Guantanámu, atd…

      • vittta

       Rozumím.
       Takový stav mysli,jako máš Ty,vojáku.
       Něco mi totiž říká,že bys byl raději na Guantanámu než v Gulagu.

       Předpovědi Marxů a Leninů jsou jen iluze-ale vy máte jiné cíle světovlády-peníze.
       Za ty už se vyplatí prolít krev jek nebohých civilistů,tak vojáků,jako jsi ty.

       JEN za iluze by nikdo do války nešel……

 5. vittta

  Docela bych s „chladnokrevností“ odpalovačů jaderných zařízení i počítal.
  Komu by se chtělo skočit hlavou do sraček?
  Vystřelit z kanonu-prosim-ale tohle je jiný level.

 6. Astr

  U Janiky, u Tribuna a na dalsich se corporal Emericke armady snazi a ve vlastnich“argumentech“ se smazi.:-)
  Dale bude obihat vase blogy a kazat sve argumenty corporala USarmy!
  ============================================
  leho 21.5.2013 v 1.30
  Rusko existovalo v minulosti jako velmoc pouze pomocí Gulagů. Ale co se namáhám, že …
  ================================
  Uff to muselo dat namahy takoveto moudre sdeleni:-)

  Ctenarari a obcane z CR by meli coprporala ujistit ze ctenar v CR umi cist a ze si jiz pred casem precetl priznani z rad nejvyssich funkcionaru Kremlu kteri priznali obeti gulagu a dokonce I cislo 20 millionu vlastnich obeti.
  Omlouval se Chruscov, posleze Gobacov, nasledne Jelcin az po Putina a stale je to malo,
  nebot zivoty millionum jiz nevrati,.

  Zato v USA se zatim nikdo neomluvil. Vsem tem statum kde USarmy intervenovala!
  Pocinaje masakrem na Filipinach na prelomu minuleho stoleti az po soucasnou invazi do Iraku! O masakru a likvidaci puvodniho obyvatelstva a dovozu otroku nemluve!
  Jak a na cem existoval stat corporala K..s nickem Leho
  to neni stejne jako v pripade komunistickeho Sov.Svazu take zadne vypraveni o miru bratrstvi pratelstvi a objimani!
  Stoji za pripomenuti jak funguje dnes a s jakymi problemy se tento stat vyvozu demokracie sam doma potyka!
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2158-nejvetsi-skandal-usa-budou-pojidat-sve-vlastni-maso

 7. Janika

  Abych nezapomněla, tohle bych tady ráda vypíchla, protože jsme se o tom několikrát bavili jinde – jaká je definice komunisty?

  Leho nám předložil jednoduché pravidlo:

  „Komunistou je ten, kdo by byl radši v gulagu, než v Guantanámu.“

  :-)

  • Astr

   Janiko, sice to corporal takto napsal,
   ze ON pozna komunistu podle :

   …přesvědčení, že SSSR byl dobrý, že bych raději byl v Gulagu než Guantanámu,

   ale nesnazte se za tim hledat neco hlubsiho, nejakou skutecnou „ideologickou hloubku“,
   je to jen dalsi placnuti a v podstate nesmysl prave v „uhozenosti“ argumentu.
   „radeji gulag nez Guantanamo“
   Takove rozhodnuti by snad neudelal ani ten nejblbejsi komunista:-)
   Hlavne ze vam tu corporal opakovane zduraznuje ze to je marne, ze zijete v jinem svete:-)
   Kdo opravdu zije v jinem svete?

   • hans

    Takove rozhodnuti by snad neudelal ani ten nejblbejsi komunista:-)

    To jako proč by si ani nejblbější komunista nevybral evidentně lepší a pohodlnější variantu?

 8. vittta

  A nacista se pozná podle toho,že Německo bylo dobré a byl by raději v Osvětimi než na Guantanámu!

  Je třeba podotknout,že pravý komunita by chtěl být jistě spíše na Guantanámu,které-jak známo-leží na ostrově svobody,a tudíž by byl blízko skutečně revolučnímu prostředí.

  Zde raději přestanu,text začíná být nesmírně akademický,až filosofický!!!!!

 9. hans

  ..priznani z rad nejvyssich funkcionaru Kremlu kteri priznali obeti gulagu a dokonce I cislo 20 millionu ..

  Jen velmi naivní člověk bere vážně na kecy politiků o zločinech jejich úhlavních nepřátel.

  • sax

   Navic se historicka pamet nejakym zahadnym zpusobem zastavila v roce 1917, jako by predtim existovalo pouze sero davnoveku.
   Zde jakysi diskuter „major“ pekne probral tri nejstezejnejsi udalosti:

   *
   major
   ano, to byla opravdová pravice. loupežící angličtí grazlové . Obchodníci s opiem. Když čínská vláda zakazála obchod s narkotiky, tak je vojensky přepadla anglie. Proste banda gangsterů , která neuznával žádná pravidla. Britové nutili Indy pěstovat bavlnu a zakazovali pěstovat obilniny, následně určili výkupní ceny. Série hladomoprů v Indii 36 milionů mrtvých. A co takový Svobodný stát Kongo? Osobní majetek krále Leopolda a financováno nějakým Morganem z NY City. Vesnice která neodevzdá tolik a tolik kaučuku musela odevzdat tolik a tolik usekaných rukou. Během dvaceti let počet obyvatel klesl na polovinu. 10milionů duší, ale akcionáři si připisovali zisky. Jo to je vláda liberální kapitalistické pravice!
   *

   • vittta

    To mě připomíná Kosovo.
    Kdo jediný může být reálně silnější jak narkomafie?
    Armáda,resp.někdo,armádou jištěný.
    Tak tam USA poslaly armádu-a ta už si ten obchod s narkotiky pohlídá.
    Pohlídá si ho i v Afgánistánu,sice to vypadá,že dostávají po hubě ale ve skutečnosti to hlavní-tedy opium-pod kontrolou mít mohou.

    • sax

     Kdybychom to podrthli, pak za „zlate ery liberalismu“ maji jen Britove na triku bajvoko 50 milionu obeti jen ve Velke Indii. Kam se hrabe Stalin.

     Zde tabulka nastupu produkce afghanskeho opia s popiskamu epoch:
     http://www.az-customs.net/en/hq15.htm
     a zde do roku 2009:
     http://noagendastats.wordpress.com/2010/08/22/opium-production/

     Podle meho je bezpochybne, ze zisk z nej je vyznamnou soucasti financovani US bezpecnostni agendy.

     Vlastne je to vsechno na hlavu postavene (myslim ideologickou manipulaci), bila je cerna a vpravo je vlevo, ovsem kdyz nekomu predlozite dukaz, pak zavre obe oci a septa si dal svoji mantru.

     • sax

      Za Rusu se produkce zvedla z nejakych 200 na maximalne 500 tun, s jejich koncem, tedy s nastupem „akce Taliban“ se to vysvihlo skokove na nasobek.

     • vittta

      No vida,tak mám moje úvahy i graficky potvrzené.

      Však jen proto jsou drogy ilegální-co jiného může tak „tržně“ zvednout ceny,že?

      Čas od času mám řeč,o neblahém působení drog na společnost.

      Prosazuji myšlenku úplné legalizace všech drog.
      Leckdo se mi směje.

      Ovšem tato varianta má vesměs samá pozitiva.
      Feťák by dostával přesně naváženou a čistou drogu.
      Dostal by jí podstatně levněji.
      Nikdo by neměl zapotřebí,učit mládež fetovat.
      Prodej by byl na občanku-tedy by byl vlastně více-méně pod kontrolou.
      Organizovaný zločin by přišel o své obrovské příjmy.

      (hrubý nástin)

       • vittta

        Když bude chtít-kdokoliv-sehnat jakoukoliv drogu,bude mu stačit 24 hodin.
        Na tu první dávku-ty ostatní už bude mít na zavolání.
        Drogy u nás jsou sice ilegální-ale nikoli nedostupné.
        V tom je ten problém.

        Dá se tedy říci,že zákaz drog a neustále nové zákazy nových drog nejsou schopny problém jakkoliv vyřešit,nebo alespoň zmírnit.

        Musí se na to tedy jinak.