Dveře ve zdi – 110

Napsal alexandrov_g

Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Někteří z nás vědí, že skutečnost není uspořádána tak, jak vypráví hlava v televizi a mnozí, i když nevědí, to alespoň tuší. Ale ani ti vědoucí si zdaleka nedokážou představit do jaké míry je skutečnost složitá. Mnohovrstevná. A pro milovníky jednoduchých řešení se problém komplikuje tím, že skutečnost je nejen zašmodrchaná hůře než tisíc gordických uzlů, ale nedá se ani rozetnout. Ani jedním, ba ani tisícem úderů meče.

Pojďte se ještě trochu pohrabat v japonských událostech, stojí to za to. Tím spíše, že zkušenost přestavby japonského státu ze stavu, ve kterém se nacházel v polovině XX. Století, je drahocenná a její rozměr prostě bezprecedentní, když si uvědomíme, že japonský národ, nacházející se ve stavu typickém pro společnost konce XVII. století, skokem přemístili do druhé poloviny století XX. A protože se to dělo ne ve vakuu, ale na naší planetě, tak všechny tyto perturbace se nutně musely dotýkat i zájmů států sousedících s Japonskem, jedním z nichž bylo i Rusko, které se tehdy nazývalo SSSR, což nám umožní rozebrat předmět hovoru i z tohoto aspektu.

A tento aspekt je zajímavý tím, že umožňuje pochopit tu, pro obyčejného člověka nedostupnou, složitost života států.

Tak například atomové bombardování.

Masové vědomí nejen že nechce myslet složitě, ono vůbec není schopné myslet, a proto považuje použití atomových bomb za nesmyslnou krutost, přestože stát (kterýkoliv) zkrátka a dobře neuvažuje v pojmech jako je „krutost“ nebo „humanismus“, to i to je jazykem novin, kdežto stát činí to, co činí řídíce se pouze a jedině kritériem účelnosti. Hlavním, jestli ne jediným účelem je pro stát jeho vlastní přežití. A jestliže stát potřebuje k přežití krutost, bude krutým, a když to bude nutné, bude naopak humánním. Zdálo by se, že je to celkem jednoduché. Ale kdepak, jednoduchost je přeci horší než zlodějina, a zlodějina je z hlediska státu něco jako epidemie moru a léčí se velmi podobně, spoustou dobrých doktorů, jenomže tito nesepisují recepty, nýbrž seznamy rozsudků smrti.

Jenomže dvojakost krutost/humánnost vypadá jen zdánlivě jednoduše, ve skutečnosti je vše podstatně složitější, protože stát může být krutým dovnitř a milým navenek. Dovnitř – železné rukavice, kdežto navenek – dobrota sama. Svým – vyceněné zuby, kdežto cizím – holubice míru. A přitom tentýž stát se může v jediném okamžiku proměnit a náhle být hodným na své a cenit zuby na cizí. A ještě může být holubem jak dovnitř tak i ven. A ještě může být tam i tam – vlkem. A ještě může stát tyto čtyři hypostase skládat do různých kombinací. A ještě může, jsouce ve skutečnosti vlkem, vydávat se za ovci. Nebo, jsouce ovcí, strašně cenit zuby a řvát beraním hlasem jak na poddané, tak na opravdové vlky, kteří považovali za nutné hrát býložravce a simulovat strach z bečení. No a tak dále.

Kromě toho je důležité ještě něco – je třeba si uvědomit, že stát není vlk, a že stát není holub. Prostě jen hraje tyto role. Před svými i před cizími. Jiná věc je, že někdy stát hraje špatně, nebo si plete role a pak je to pro ty kdo v tom státě žijí špatné. A ještě se také stává, že stát zapomíná, že pouze hraje a vžije se do role tak, že začíná upřímně věřit tomu, že je buď vlk, nebo naopak. No a v takovém případě je to pro stát začátek konce.

Jenomže my jsme se zapovídali a zapomněli jsme, že na nás čeká atomová bomba a ta, jak známo, čeká nerada. Takže – holubi „mají zato“, že atomové bombardování bylo nesmyslné, kdežto tehdejší i současní vlci jsou přesvědčeni, že bombami přesvědčili Japonsko o nevyhnutelnosti kapitulace. Ani jedno, ani druhé není správně.

Shození atomových bomb nebylo nesmyslným, protože státy nekonají nesmyslné činy, vždy vychází z nějaké logiky. To se týká i kapitulace. Problém je v tom, že všichni se dívají ne na skutečný obraz událostí, ale na obraz vymyšlený potom, a posterior. Atomové bombardování bylo důkladně promyšlenou akcí, která sledovala několik cílů najednou. Jenom v novinách se o těch cílech nezmiňovali.

Verzi o podlomení vůle a připravenosti Japonců k odporu rovnou zavrhneme. Jaderný výbuch mohl cosi prodemonstrovat japonskému generálnímu štábu, ale japonskému masovému vědomí ukazoval pouze to, co již vidělo, a vyvolat po dříve uviděném v masovém vědomí šok atomová bomba nemohla. Počínaje březnem 1945 Američané zjistili, že „přesné“ údery po infrastruktuře nepřináší požadovaný efekt a přešli k masovým náletům stovek bombardérů, bombardujíce japonská města „plošně“. A vnější, „psychologický“ efekt této taktiky se od následků atomového výbuchu ničím nelišil.

Toto je všem známá fotografie Hirošimy:

1 hiroshima_bombing_enola_gay

A zde je fotografie stejně velkého města Šizuoka po náletu 137 bombardérů B-29 dne 19.června 1945.

2 Shizuoka_following_United_States_air_raids

V Hirošimě sice zahynulo více lidí než v Šizuoce, ale to se nepovažovalo za výhodu, neboť se mělo za to (a to platí i dnes), že je výhodnější vytvořit bombardovanému státu problém spočívající ve starosti o lidi bez přístřeší a bez prostředků k existenci, nemluvě o tom, že v průběhu náletu na Tokio v noci z 9. na 10. března byla způsobena škoda podstatně větší a zahynulo více lidí než v Hirošimě – přibližně sto tisíc. Jinými slovy, z hlediska obyčejného Japonce, rozdíl byl pouze v počtu letadel na obloze, rozsah zkázy na zemi se z jeho pohledu ničím nelišil. Pro pozorovatele následky jak jaderného výbuchu, tak masového náletu klasických bombardérů vypadaly stejně, a proto počítat s tím, že jaderné bombardování vyvolá šok ve společenském vědomí, bylo nesmyslné a také s tím nikdo nepočítal. Ještě jednou zopakuji, japonskému generálnímu štábu byl rozdíl jasný, ale jak ukázaly další události, nebyl to generální štáb, kdo rozhodoval o tom, zda pokračovat v odporu či nikoliv.

Leč bombu přesto nechali vybuchnout. A když rozsvěcují hvězdy, tak proto, že to někdo potřebuje, není-liž pravda? Tak proč ji tedy vybuchli? No, aby ukázali, že vůbec existuje, to je jasné. Aby ji vyzkoušeli v praxi, když už je pro to záminka, to je také jasné. Aby učinili japonskou „soldatesku“ povolnější, to také. Aby co nejvíc „zkrátili válku“, dokud si na ní nestihli ohřát svou polívčičku „anglo-francouzi“ – to také. Jakou skvělou věcí byla ta atomová bomba, kolik problémů umožnila řešit najednou! A vždyť existuje i taková verze, že bomba bouchla proto, že s ní Američané hrozili Stalinovi. No a já se domnívám, že tento důvod byl v dlouhé řadě dalších důvodů tím hlavním. Jenom Američané ne „hrozili“, ale – „demonstrovali“, a demonstrovali ne člověku, ne Stalinovi, ale jeden stát – USA, demonstroval druhému státu – SSSR.

Abychom pochopili, co konkrétně demonstrovali a proč to demonstrovali, je zapotřebí udělat malou odbočku.

Představte si v duchu Kanadu.

Proč právě Kanadu? Protože Kanada je velmi ilustrativní v jedné věci, umožňuje pochopit, čím se skutečnost liší od iluzí existujících v našich hlavách. Kanada okamžitě se zjevující v našich hlavách vypadá takto:

3 lj_canada_map

Velký stát, že? To není žádná legrace, podle velikosti jde o druhý největší stát na světě. To ovšem platí pouze na mapě. Kterýkoliv stát, to není jednou barvou vybarvené místo na mapě, ale – lidé. Nejsou lidé, není stát. Někdy se sice, pravda, stává, že lidé jsou a stát stejně není, ale my se teď nebavíme o krajnostech. V našem případě jsou lidé a stát na místě. Na místě Kanady, jasná zpráva. Jenom ve skutečnosti vypadá stát Kanada takto:

4 lj_canada_population_density_a

Ve skutečné skutečnosti je Kanada toto souostroví vzájemně nesouvislých ostrovů. A ve skutečné skutečnosti právě takto vypadá kterýkoliv jiný stát. Kanadu jsem jako příklad uvedl proto, protože je to příklad ilustrativní díky velké rozloze a nevelkému počtu ostrovů. A také proto, že je velmi dobře vidět jak jednoduché by bylo přestřihnout tenké nitky komunikací spojující kanadské ostrovy do jednotného celku.

Takže podívejte, v obraze Druhé světové války nic nepochopíme, nebudeme-li mít na paměti tu skutečnost (skutečnou, samozřejmě), že hlavním bojištěm byl pro USA Pacifik, kdežto to, co Evropané považují za hlavní bojiště, bylo pro Američany svého druhu „druhou frontou“, nebo také zastíracím manévrem. Odvádějícím pozornost od z jejich hlediska hlavní válečné trofeje – úmoří Tichého oceánu.

A Hirošima-Nagasaki ukázaly SSSR (a ukázaly velmi přesvědčivě), že v případě, kdyby porušil Jaltské dohody a pokusil se přenést těžiště na Dálný východ, odříznou Dálný východ spolu s Východní Sibiří. A stačit na to bude jediný bombardér.

A nepředváděli to Stalinovi. Stalin nic porušovat nehodlal. Demonstrace Bomby byla provedena pro ten případ, kdyby SSSR „nezvládl sám sebe“. S člověkem, dokonce i když se jmenuje Stalin, se může přihodit ledacos a zaměnit ho může leckdo a tomu se může v hlavě zrodit leccos, no a pro takový případ vzplálo nad Hirošimou sto tisíc sluncí.

Jestliže na dnešní realitu pohlédneme z tohoto úhlu pohledu, okamžitě uvidíme analog tehdejších událostí.

Současnou Čínu Američané pevně „obkládají“ ze všech stran z týchž důvodů a vůbec ne proto, že je děsí hypotetická čínská hrozba.  Čína zabírá niku, která jí perfektně vyhovuje a sama na rožeň v žádném případě nepoleze. Jenomže to platí – dnes. A co bude zítra, to nikdo neví a pro ten případ, že by Čína v budoucnu „nezvládla sama sebe“ a projevila v současnosti nepřítomné ambice, jsou prováděny přípravy.

Normální státy se nepřipravují pouze k tomu, co se bude dít zítra, ale i k tomu co by se mohlo stát. Protože až se to stane – bude pozdě se připravovat.

 1. Janika

  Byla jsem velmi zvědavá, co napíše pan Alexandrov o atomovém bombardování, jak se k tomu postaví. Protože to samozřejmě považuji za ničím neospravedlnitelnou krutost. „Masové vědomí nejen že nechce myslet složitě, ono vůbec není schopné myslet, a proto považuje použití atomových bomb za nesmyslnou krutost“ – nevím, co je na mém vědomí masového, moje vědomí je prostě moje vědomí :-).

  Takže jestli to dobře chápu, pan Alexandrov zdůvodňuje použití atomové bomby v Hirošimě různými důvody, především tím, že bylo třeba demonstrovat hlavně Sovětskému svazu, že USA takovou zbraň mají. S důležitým dodatkem, že kobercové bombardování města stovkami raket způsobí tu samou zkázu jako jedna jediná atomová bomba.

  Žila jsem v době, kdy pochybovat o zrůdnosti použití atomové bomby bylo takovým tabu, jakým je dnes pochybování o zločinech komunistů v padesátých letech. Je dobře, že jakákoliv tabu mizí. Přečtu si tedy se zájmem popis vysoké hry velmocí, ale stejně si zachovávám přesvědčení o míru jako nejvyšší hodnotě. I když by pro mě bylo úlevou, kdybych to dokázala brát racionálně a kdybych dokázala přijmout a pochopit, že to je nutnost – svět by pak vypadal mnohem líp :-).

  „A ještě se také stává, že stát zapomíná, že pouze hraje a vžije se do role tak, že začíná upřímně věřit tomu, že je buď vlk, nebo naopak. No a v takovém případě je to pro stát začátek konce.“ – zajímavé, jak tohle pan Alexandrov myslí? Jaký je rozdíl v tom, že stát svou úlohu krutého či hodného jen hraje a když tomu začne věřit? Mohlo by to být například tak, že Hitlerovo Německo bylo tím státem který překročil tu hranici hry a začal „věřit“?

  • dixi

   Masové vědomí je zřejmě nutno pořád masírovat,neboť pořád ještě existují pomýlené osoby jako vy Janiko,nebo já a jejda, ještě další se tady a nejen tady,vyskytují,kteří nechtějí pochopit nutnost zabíjení,mučení bombardování, ve jménu té správné věci. Nejde-li to jednoduchou propagandou,je třeba nasadit složitější,zabalenou do spousty rozumných,logických argumentů a doufat,že to zabere.

   • Hamilbar

    No, a úplně nejlepší je, když se pomýlené a propagandou nezpracované osoby dostanou do odpovědných funkci. Allendeho jeho šéf policie také přesvědčoval o tom, že je třeba pučisty pozatýkat předem. On však byl zřejmě stejně pomýlen jako vy dixi a nebo třeba Janika. Spoustu lidí to stálo život. Omlouvá ho pouze to, že jeho také.

    • Janika

     Hamilbare, ale to já jsem zase příznivcem pobití padouchů preventivně :-). Ale musí se nejdřív jako padouši alespoň projevit. Vždycky když vidím ušlechtilého hrdinu, jak dává lotrovi pořád další a další šanci a velkoryse ho nechává zvednout kord, tak tu velkorysost fakt nechápu. Nejtěžší ovšem bývá toho lotra rozeznat. Ve filmech stačí, když promluví, podíváte se mu do očí a všechno je jasné. Ale takový Berlusconi nejdřív uchváceně líbá ruce a pak vrazí kudlu do zad.

  • ;-)))

   Zduvodnil to Mr.Truman … True Man
   http://uloz.to/xmZ6hkqP/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e03-hdtv-xvid-afg-avi
   http://uloz.to/xp5E1v7K/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e03-hdtv-xvid-afg-srt

   Admirál William „Bull“ Halsey, velitel sil v jižním Pacifiku, byl nechvalně proslulý tím, že své muže pobízel, aby zabíjeli ty „žluté opice“ a „dostali víc
   toho opičího masa“.
   „Jsou to odolné opice, ale měly by být zvládnutelné.“

   Článek v magazínu „Time“ uváděl, že „běžný Japončík je nevzdělanec.
   Možná je to člověk, ale nic tomu nenasvědčuje.“

   Když byl populární válečný dopisovatel Ernie Pyle přesunut z Evropy do Pacifiku v únoru 1945, poznamenal si…
   V Evropě jsme cítili, že naši nepřátelé, ač hrozní a smrtící, jsou stále lidmi. Ale tady jsem brzy poznal, že na Japonce se nahlíží jako na šváby či myši.

   Prezident rise Dobra, Lidskych prav, Pravdy a Lasky blb Truman

   „Myslím si, že lidé jsou si rovni, pokud jsou poctiví a slušní a nejsou to negři nebo Číňani.
   Strýček Will říká, že Pán stvořil bělocha z prachu, negra z bláta a pak vzal vše, co zbylo, a vznikl Číňan.“
   Abychom byli fér, Truman byl produktem své doby a místa.

   Jeho životopisec Merle Miller napsal…
   „V soukromí pan Truman vždycky říkal „negr“.
   Alespoň pokaždé, když jsem s ním mluvil.“

   Rasismus zvítězil, když prezident Roosevelt v únoru 1942 podepsal rozkaz k evakuaci přes 110 000 Japonců a japonských Američanů z Kalifornie, Oregonu a Washingtonu z důvodu, že „představují hrozbu pro národní bezpečnost“. 70% z nich byli američtí občané, ale i když se našli tací, co bránili jejich ústavní práva, nakonec byli všichni umístěni do deseti různých táborů, v té době často označovaných jako koncentrační tábory.

   Ale jak se vývoj blížil ke konci, mnoho vědců se začalo ošívat.
   Leo Szilard a další samozřejmě rozuměli tomu, že bomba, kterou stavěli, byla jen primitivní prototyp
   toho, co bude následovat.

   Szilard, nositel Nobelovy ceny za chemii Harold Urey a astronom Walter Bartky se pokusili sejít s Trumanem, aby ho varovali před použitím bomby.
   Byli avšak odkázáni do Jižní Karolíny, aby si promluvili s Byrnesem, jehož odpověď Szilarda šokovala.

   „V té době již pan Byrnes věděl, stejně jako zbytek vlády, že Japonsko bylo již v podstatě poražené.
   Spíše se obával rozšíření ruského vlivu v Evropě a myslel si, že vlastnictví a demonstrace bomby učiní Rusko ovladatelnějším.“

   Leslie Groves také připustil, že pro něj bude Rusko vždy nepřítelem.
   „Po dvou týdnech, co jsem převzal tento projekt, jsem neměl jakoukoliv iluzi o tom, že Rusko je náš nepřítel a tento projekt je zřízený právě za tímto účelem.“

   … muzete si byt jisti, ze na vas Slovany pohlizi stejne…

   Slovan … Slav … se stal synonynem pro emericke slovo OTROK … SLAVE

   Citace:
   Ozaj, koľko je pravdy na tom, ako píšu niektorí autori [6, 35], že anglické slovo „slave“ (otrok) vzniklo ako synonymum slova „Slav“ (Slovan)? Napríklad v knihe [6] sa píše, že v deviatom storočí zotročení Slovania (Slavs) pracovali v baniach franského panovníka Karola Veľkého. Toto zotročenie východoeurópskeho národa bolo také časté a trvalo tak dlho, že slovo Slav (Slovan) sa stalo synonymom otroctva (Slave). Alebo zotročenie už bolo dávno predtým [35]?

   • embecko

    „Tím snáz je „odpovědí existující politické moci buď popírání, že třídy vůbec existují, nebo tvrzení, že kategorie třídy je tak matoucí a složitá, že je analyticky nepoužitelná“. Jak v „hegemonických intelektuálních výkladech světa, tak v praktické politice se tak otázka tříd opomíjí, popírá nebo ignoruje“.“
    http://www.obrys-kmen.cz/index.php?rok=2013&cis=36&cl=02

    Muzeme mluvit o „skupinovem hledisku“- v mezinarodnich aspektech jde o rasy, vnitrostatne pak o tridy.
    Astr by mohl vedet, kdy v Klokanii vyclenili Aborigince zpod spravy Ministerstva pro faunu a floru (=nebyli to lide= mohli se volne lovit)…1965?

    O tridach se nesmi mluvit, protoze tridni hledisko je stale uplatnovano…u rasismu je to stale to same.
    Zmena je v tom, ze vladne silna medialni manipulace= kdyz mluvite o tom, ze se nekdo chova tridne, anebo rasisticky, jste umlcen…logicky pak nezbyva, nezli se „v ramci odboje“ tridne a rasisticky chovat… bohuzel…
    Pozor tedy na „intelektualni vyklady sveta“, skryva se v nich vice skody, nezli uzitku 8-)

   • embecko

    A jeste k otrokum: slovo je opravdu zrejme odvozeno od slovanske obce, sdelujici si sve „slovo“.
    Slav-> byzantske sklabos-> latinske sclavus-> stredoveke sclave.
    Tedy s tim zacali v Byzanci- tam meli na rozdil od zapadni rise Slovany pri ruce.

 2. ;-)))

  Oliver Stone – Nevyřčené dějiny Spojených států
  http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Stone%27s_Untold_History_of_the_United_States
  World War II
  http://www.uloz.to/xCvqjV1/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e01-hdtv-xvid-afg-avi
  http://www.titulky.com/index.php?Fulltext=The+Untold+History+of+the+United+States+S01E01
  Roosevelt, Truman & Wallace
  http://uloz.to/xZ8PrRE/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e02-hdtv-x264-sho-mp4
  http://www.titulky.com/The-Untold-History-of-the-United-States-S01E02-222883.htm
  The Bomb
  http://uloz.to/xmZ6hkqP/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e03-hdtv-xvid-afg-avi
  http://uloz.to/xp5E1v7K/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e03-hdtv-xvid-afg-srt
  Cold War
  http://uloz.to/x5gJwpz/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e04-hdtv-x264-sho-mp4
  http://uloz.to/xTJVv2wJ/oliver-stones-untold-history-of-the-united-states-s01e04-hdtv-x264-sho-srt

 3. Astr

  Doplnte si.
  Když si vypůjčíte z článku to podstatně, tedy to co se dá přesně aplikovat na současnou politiku USA na zájmy snahy a cíle, pak stačí vyměnit jen pár slov a platnost uvedeného se jeví jako universální!
  Cituji:
  Problém je v tom, že všichni se dívají ne na skutečný obraz událostí, ale na obraz vymyšlený potom, a posterior. Atomové bombardování bylo důkladně promyšlenou akcí, která sledovala několik cílů najednou. Jenom v novinách se o těch cílech nezmiňovali.

  Situace na polické scéně která se vyvíjela přímo ideálně pro USA, v době kdy po Gorbyho vzdání se Raganovi a prohře z Bushem přišlo na řadu bezproblémové demontování Ruska za přihlížení Jelcina. Pak se to ale zaseklo a nastal problém KGBak Putin se přestal chovat jako Jelcin , už to nebyl sloužící
  SLAVE(otrok) od slova slova SLAV( (Slovan). ale někdo kdo řekl dost výprodeji Ruska! V období Balkánské kríze ještě Rusko nenašlo sílu postavit se a přijít Jugoslávii na pomoc, dnes je však situace jiná. A jak je videt ať je nazýváno třeba I Obamovou slabosti na názor Ruska a Číny USA z nějakého důvodů ať chtějí nebo nechtějí musí dát a dávají !
  Proč asi? Že jsou tak mirumiluvni a demokracii od teď nebudou vyvážet násilím ale nabízet mírumilovné?
  Že Sýrie byla v panu již řadu let a jej jen dalším krokem na cestě ovládnutí vyplývá z prohlášení které pronesl gen.Wesley Clark v r.2008 a kteryzto scenar se presne plni!
  7 zemí do 5 let – Generál Wesley Clark

  Zopakujme si
  4:30 Wolfowitz řekl = máme 5-10 let na vyčištění prostoru od pro-Ruských
  režimu !
  5:15 tato země byla znásilněna mocnými lidmi (Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld)
  6:20 ..nemůžou se dočkat až dodělají Irák aby mohli vlítnout do Sýrie.. !
  Přiznání na stříbrném tácu pravdy 

  Kdo pamatujete 2003 připomeňte si ohnivé debaty o tom jak USA přišla do Iráku najít jaderné zbraně kterými Sadám chtěl ohrozit svět.!
  Dnes úsměvné a směšné?
  Dnes je to Írán který má přijít na řadu po Sýrii! Dřív Irák dnes Írán ohrožuje svět jadernou hrozbou. Mezitím malá vložka likvidace Sýrie se záminkou nutnosti likvidovat režim který používá chemické zbraně !
  Přesná slova gen. Clarka u úspěšně destabilisaci Middle Eastu se vyplňují a jste zpět u slov válečného zločince Wolfowitze.
  „Máme 5-10 let na vyčištění prostoru od pro-Ruských režimu !“
  Co je za tím vším?
  Dopřát demokracii a lepší život lidem na Středním východě a všude tam kam USA vstoupí
  a nebo snaha o ovládnutí světa, snaha upevnit svoji velmocenskou pozici ?

 4. Milan

  V autorově mosaice důvodů použití A-bomby proti Japonsku chybí to, že Hirošima a Nagasaki byly katolické oblasti. Většina japonských katolíků žila právě zde.
  V Nagasaki byla bomba svržena přímo na katolickou katedrálu zasvěcenou Panně Marii (vybuchla samozřejmě nad ní) v době bohoslužby v den národní pouti.

  • Astr

   Vyborne Milane:-)
   Tak presne podle tohoto scenare dojde k naplneni predpovedi Nostradamuse?
   Predpovedel, ze Vatikan bude znicen !
   Kym? Samozrejme „nepritelem“.
   Sami krestane si jej preci nerozbombarduji jak lici Milan o bombardovani Nagasaki !
   Ze bude nasledovat odveta nebot neco takoveho si „krestansky“ Zapad nenecha libit, o tom nemuze byt pochyb. !
   Odveta bude jeste prisnejsi nez za 9/11 !
   Amen

   • ;-)))

    zapad je krestansky? ktery?
    francouzsky buzi zapad? belgicky musli zapad nebo emericky judazapad?
    my prijde ze zapadu delaji krestane akorat krovi

  • zoom

   A není to tak, že chtěli ukázat, že jsou opravdu tvrdí a nezastaví se před ničím, že na nějaké náboženské příslušnosti jim nezáleží?

   • Janika

    Já bych řekla, že to byla pouhá náhoda, nic bych z toho nevyvozovala. Nagasaki původně být bombardováno nemělo, jenže na tom původním cíli byla mlha či co a tak změnili plán. To jsem aspoň četla, když jsem se snažila najít, jaký postoj mají katolíci k Hirošimě a Nagasaki.

    • vittta

     No jo vlastně..a ta Kokura-jak je na tom s náboženstvím?
     Já jsem děsně líný to hledat.

     Tak nanejvýš si najít,co znamená „okcidentální“,když se ten vodníkův obrat tak zalíbil.
     Byl jsem ale zklamaný-myslel jsem,že to bude mít cosi společného se chrupem….

 5. vittta

  Zajímavé postřehy.
  Já jsem ovšem nikdy nechápal ten ideologický guláš.
  Tak jsou lidé,kteří nemají rádi Židy,zároveň nemají rádi Araby ale mají rádi Němce.
  Pak jsou lidé,kteří nemají rádi Němce a Židy a Rusy.
  Také jsou lidé,co nesnáší Rusy-ale Židy mají rádi.
  Nebo mají rádi USA a nemají rádi Rusko,při čemž mají rádi Židy.(nebo je rádi nemají)
  Vyjímečná není ani varianta,kdy nemají rádi ani USA,ani Rusko-ale mají rádi Německo.
  Velká množina je takových,kteří nemají rádi Čechy (ač jsou Češi),mají ale rádi Němce.(důvod je mi záhadou,tvrdí ale,že si neumíme sami vládnout,jako by to snad Němci uměli,když za své samovlády co trvala 74 let neprohráli 2 světové války)
  Obstojně by bylo takových,kteří nemají rádi nikoho,kromě psů.(tedy ani Židy)

  Zajímavé je,že všichni používají podobné argumenty,Židé chtějí světovládu (pomocí USA nebo Ruska-dle libosti)Muslimové chtějí světovládu (pod pojmem „muslim“ je věsměs viděn Arab)(pomocí Židů),komunisté chtějí světovládu (pomocí Židů,resp.židobolševiků),kapitalisté chtějí světovládu (pomocí Židů a USA)

  Tak to na mě „pojďte z boku“,kdo se v tom má vyznat?
  Jediné,co je z toho jasné je to,ža za vším stojí Žid-co ale jasné není je to,že většina se staví odmítavě k německému nacismu.

  Já dobře rozumím tomu,proč USA rozvracejí stabilní islámské státy a také lze chápat,proč rozvracejí KONKRÉTNÍ islámské státy (suroviny,paranoia z Ruska) ,rovněž jejich podpora militantního islámu je pochopitelná,protože se moc neptají a vraždí a navíc se jimi dá dobře strašit vlastní obyvatelstvo (protože se moc neptají a vraždí)
  Také chápu,proč jsou Američtí vojáci jsou krutí a proč míří svoje rakety často na školy a nemocnice.(kdyby byli hodní,nikdo by se jich nebál)
  Proč bylo Japonsko jaderně bombardováno chápu též-i když si tedy myslím,že ta demonstrace síly (a ochoty jí použít) zdaleka nemířila jen na SSSR.

  Ale jak by mohli dobýt svět a co by z toho konkrétně měli (kdokoliv),to jsem nepochopil…vyjma obyčejné lidské blbosti-ale ta doufám na praktickou aplikací světovlády stačit nebude.

  Lidé prostě blbnou,no,všude se kecá,div že se od hub nepráší,negři nemohou v nejsvobodnější zemi do autobusu,domorodci se mohou teoreticky střílet,někde se teoreticky musí běhat s praporkem před autem,všude se nenávidí Židé ale s Hitlerem se bojuje…

  Co dodat,jako když nějaké zvíře hlídá svoje teritorium,víc za tím (snad) nebude.
  Píčoviny.(s vážným pozadím)

  • hank

   Poslední tři odstavce: Bingo.

   Nejsme nic než vysoce specializované opice pokryté tenkou slupkou „civilizace“, která opadá v každé krizi, načež se neomylně a nemilosrdně projeví těch 98,5% genů, které máme společné se šimpanzem. Až nad tímhle dokáže rozum vítězit, a to soustavně nebo aspoň ve většině opravdu závažných krizí, nebo ještě lépe: až rozum ty krize dokáže předem zažehnávat, pak se teprve budeme moci prohlásit za skutečné lidi. Do té doby je potřeba hledat vysvětlení většiny historie lidstva i současných společenských procesů u sociálních biologů a specialistů na etologii člověka.

    • Janika

     Slobo, nedokážu posoudit, kdo je u motorkářů zabanovaný a proč :-). Ale v zásadě proti banování nic nemám a je to právem každého admina. Ono je to totiž o výběru, každý diskutující si vybírá, s kým chce být a s kým ne, a i admin si podle toho vybírá, aby mu jeden člověk nerozvrátil fórum. Ale opakuji, že na Motoride to neznám a je možné, že někdy adminovi prostě „hrábne“ :-).

     Jo a vitttovi ani hankovi tady rozhodně ban nehrozí :-).

 6. ;-)))

  Nacisticke nemecko … cely narod sel za Hilerem..protoze ten pocit vyjimecnosti vyvolene rasy je tak lakavy a prijemny…
  Ze stejneho duvodu zide mlci kdyz je pasou sionisti

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s