Kontrarevoluce vždy vítězí nad revolucí. Ale potom…

Napsal blues
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.  

Kontrarevoluce vždy vítězí nad revolucí.
Z podstaty – to není třeba ani dokazovat.
Dobytí Bastily skončilo Napoleonem (samozřejmě zjednodušuji, ale povznesme se nad detaily – hledáme podstatu událostí), Dobytí Zimního paláce skončilo Stalinem.
Jak ten, tak onen byli docela význačnými „jakobíny“.
Ovšem fakta jsou jednoduchá – nakonec se stali kontrarevolucionáři.

Problém vždy spočívá v tom, jak dlouho trvá, než k tomu vítězství dojde.

Neboť k vítězství kontrarevoluce nad revolucí může dojít až po nějakém čase (jako u Stalina s Napoleonem), nebo rychle jako u Thierse v případě Pařížské komuny.
Proč se to Thiersovi podařilo rychle?
Před Paříží stáli Prusové.
OVŠEM TUTO VARIANTU TEĎ NEPROBÍRÁME.

Dále sledujeme logiku každé revoluce.

V případě revolučního uchopení moci, vždy existuje nějaké teritorium, které prohlásí takovéto převzetí moci za nelegitimní a ustaví svoji vlastní vládu, což vypadá jako odpor proti usurpací moci v hlavním městě.
Lid jásá a dámy vyhazují čepečky.
Vrátíme-li se k naší milé Francii – takovým teritoriem bylo Vendée.
Vrátíme-li se k Rusku – takovým teritoriem byla okrajová území země.

Jinými slovy – okrajová území se vzbouřila proti revolucionářům, a všichni se ihned dohodli, že uzurpátorům zbývá 20, maximálně 50 dní života.

A dále se děje neuvěřitelné – revoluční vláda začíná jednoho po druhém drtit své protivníky na okrajích.

Ti, které ještě včera považovali za lůzu, se překvapivě stávají génii mobilizace a mezi nimi se objevuje spousta schopných vojevůdců.

Zčistajasna.

Země je rozvrácena, ekonomicky by neměla vydržet ani měsíc, ale pomocí drakonických opatření revolucionáři zmocnivše se vlády vyvrací všechny správné matematické výpočty protivníků revoluce a pomalu začínají vítězit na všech frontách.

Výsledkem čehož je, že jednoho po druhém zničí všechny své nepřátele a triumfálně vyhlásí úplné a bezpodmínečné vítězství revoluce.

Jenomže my s vámi víme, že v každém případě vítězství revoluce končí kontrarevolucí a všechny revolucionáře čeká v horším případě majdan-nádraží-magadan, nebo v lepším kulka do zátylku.

Takže je jasné, že hlavní „zlosyn“ a hubitel revoluce je již živ a zdráv, jenom nikdo zatím netuší, kdo to je, přestože je značně aktivním jakobínem (to je axiom).

A nyní se pojďte zamyslet nad takovou jednoduchou věcí.

PROČ revolucionáři nakonec vyhrávají, přestože dámy v Krymu (pozn. překl. narážka na bolševickou revoluci) vyhazují čepečky.

Je to jednoduché – OKRAJE, vzbouřivší se proti revolucionářům, zůstávají vždy v hrdém osamění.

VŽDY zůstávají osamoceny ve svém „mírumilovném protestu“.

Nezkoušejí navázat spojení s jinými vzbouřenými okrajovými územími.
Vždy se považují za to nejdůležitější vzbouřené území.
Vždy doufají v to, že zítra přijde pomoc ze zahraničí a že je podpoří „světové společenství“.

A nakonec to nejdůležitější – VŽDY hájí jakousi připosranou, ale zato „legitimní“ vládu.

Místo toho, aby jednoduše revoluci oznámili – my jsme ještě důraznější revoluce než vy, – blekotají ti kreténi cosi o „právech a svobodách“ a podobný liberalistický blábol.

No a teď se vrátíme ke zkušenosti skutečných kontrarevolucionářů.
Čím že to vítězí a jak?

Velmi jednoduše – prostě rozmetají revolucionáře na atomy.
Děly jako Bonaparte, nebo dlouhou a důkladnou prací, jako Stalin.

Ale až potom.

Nebo jako Thiers, který prostě děly rozmetal na atomy Pařížskou komunu.
HNED, aby se potom netrápil.

Takže je to jednoduché a vše se děje jako vždycky – jakési OKRAJINY Ukrajiny jakoby vyhlašují svou nezávislost na nové revoluční vládě.

Je to tak?

Jedna po druhé budou smeteny.

Zatímco se zabývají demokratickou onanií na téma „ustavujícího shromáždění“ – budou je zařezávat malými silami, ale systematicky a cíleně.

Vzhledem k tomu, že od „odporu“ nelze očekávat ani náznak nějakého sjednocení a tím méně osvoboditelný pochod na Kyjev, je obrázek jasný – vše celkem rychle skončí vítězstvím majdownů.

Je to celkem jednoduché – jestli se DNES na Ukrajině neobjeví nějaký Thiers, majdowni určitě zvítězí.

A v takovém případě bude muset Ukrajina čekat na svého Stalina několik let.

Velice nepříjemných let.

***

Z diskuse pod článkem:

Dima –  Nějak jsi s omáčkou „historické pravdy“ odvodil nutnost brzké řeže.

blues –  Ne nutnost, ale nevyhnutelnost.

Tuktarov – On neodvozuje. To historie a ekonomika.

Po každé revoluci nastupuje období úpadku a přerušení ekonomických vazeb. Přicházejí expropriátoři a přídělové hospodářství. Masově přicházejí bandité. Tak je to vždycky. Proto hned za revolucí následuje buď kontrarevoluce, nebo ještě jedna revoluce. Ovšem výsledkem těchto procesů je vždy diktatura, jako nástroj navedení řádu. Po nějaké době dochází k ještě jedné explozi násilí – to řežou diktaturu. A nejsou li nějaké vnější jitřící faktory, situace se uklidňuje.

A celý tento cyklus trvá minimálně 10 let.

Blues – Rád bych všem připomněl, že nějakou dobu po bolševickém převratu panovala úplně stejná uvolněná nálada – čepicemi umlátíme, ani měsíc bolševici nevydrží.

Muller – Bolševici byli třešničkou na dortu Sovětů. Které existovaly již od února a ovládaly všechna spodní patra řídících struktur, na kterých ve skutečnosti závisel život země. Železnice, spoje, klíčové podniky, všechna moc na místech. Sovětskou se vláda nenazývala jen tak, nebyla bolševická, ale sovětská. I když místo třešničky mohla historie ozdobit dort višničkou, nebyl by býval proto méně rudým.

A kde jsou Sověty u banderovců? NEOVLÁDAJÍ spodní úroveň řízení o kterou by se mohli opřít. Měl ji dokonce i Machno, ovšem neměl ekonomiku – a Machno mydlil všechny dokud měl patrony a mazací olej do kulometů (ze skladů rakouské armády). Machna dokázal rozdrtit pouze Slaščov, jednou, a Slaščeva dokázal rozdrtit pouze Machno, jednou. Bolševici se věnovali válečné ekonomice hned od počátku – a rozdrtili bílé, kteří neměli ani Sověty, ani  ekonomiku. A s machnovci to sehráli jako rovný s rovným, integrujíce ve finále machnovské sověty do svých a machnovskou armádu do Rudé armády, bez nějakých zvláštních represí, a potom obě struktury nasytili bolševiky.

smilla – Když už tedy děláme paralely se sedumnáctým rokem, pak by tedy revoluce majdaunů měla propustit Východ a Jih (nemluvě už o Krymu) – tak jako bolševici propustili, coby neorganické součásti, Finsko a Polsko. To nejsou ta „okrajová území“ o kterých tak hezky – musím uznat – vyprávěl autor.

G G2008 – Bohužel musím souhlasit.

Píšu z Oděssy. Nedovedete si představit jak se tady zpčátku vyděsili. Aby ne – v Krymu ruské OT, v oblastech na „radnicích“ vyvěšují vlajky RF…

Ovšem to bylo před tím.

Teď správně pochopili že rozkaz bojovat vojáci nedostali. Stejně jako Berkut nedostal rozkaz střílet. Takže se bude opakovat známý scénář majdanu. Jenom místo Berkutu to budou vojáci RF, a místo titušek „proruští provokatéři“. V Šusterově talk-show už naplno vyrábějí stopu ruské rozvědky ve střelbe na Institutské ulici a jejím podílu na kompletaci Nebeské sotně. A až o tom přesvědčí obyvatelstvo (a otázka zní KDY, ne JESTLI), bude vina za totální ekonomický krach svalena na Rusko.

Takže, všechno by bylo v pořádku, kdyby Rusko nebylo tak moc humánní a neposkytlo přístřeší Janukovičovi.

I když, ještě není večer. Možná VVP ještě něco vykouzlí.

Reklamy

35 comments

 1. vittta

  Já si myslím,že na Ukrajině není v pravém slova smyslu revoluce.
  Tam jde o to,že místní šlechta hodlá prodat svou zem těm,které považuje za slabší,než je ona sama.
  Rusko samozřejmě za slabší považovat nemůže,tam panují (ve „šlechtických“ kruzích) podobné podmínky,jen je východní „šlechta“ ještě o hodně bohatší a mocnější.
  Revolucionáři jsou tam toliko v roli užitečných idiotů,resp.je to spíše jakýsi komparz,ulice dělala najatým žoldákům a provokatérům jen clonu.

  V tomto případě si myslím,že smeten bude spíše onen „Majdan“,který má teoreticky reprezentovat alespoň nějaké revoluční hodnoty.

  • Kamil Mudra

   Od šlechty by člověk očekával že si potrpí na tradice ale už se to asi v těchto kruzích nějak „přežilo“:
   http://www.trampsky-magazin.cz/blog/legendarni-brdsky-camp-zlate-dno-byl-znicen-213.html
   V restitučním řízení Colloredo-Mannsfeldové argumentovali tím že se za války zapojili do protinacistického odboje. Mohli by tedy být k pietnímu místu kolegů odbojářů citlivější. Zlaté dno přežilo válku i bývalý režim ale knížete už ne. Inu „kníže má k lidu blíže“. :-(

  • Janika

   Vittto, a co je revoluce? On totiž ten „lid“ je prakticky vždycky jen využit jako nástroj pro jiné.

    • vittta

     Já to říkal hned.
     Putin s nimi pěkně vyjebal.
     Doufám pevně,že EU ( či USA?) se spokojí se svými velkohubými prohlášeními a dají s tím rejpáním už pokoj-a po ukrajinských volbách se zbaví fašounů,kterých mají (zřejmě)sami Ukrajici plné zuby!

    • Janika

     Kamile, podle mě to bylo vyvoláno západem s cílem oslabit Rusko, a samozřejmě chudý a odíraný lid se přidal.

     Že Rusko Krym nechce, to je možné, čekají tam problémy s Tatary. Jen Rusko logicky nechce mít za souseda nepřítele, aspoň na Krymu, kde má přístup k moři z té základny.

     • vittta

      Rusko by Krym asi chtělo-ale z mezinárodního hlediska by to tak snadno nešlo a zisk by neodpovídal ztrátě.
      Krym,jako součást stabilní Ukrajiny má pro Rusko podobnou cenu,jako kdyby byl ruský.

    • Antimon

     Já si myslím, že je to od Putina mistrovský tah. Řekl bych přímo velmistrovský :) Celý svět, v čele s USA a EU, hysterický řičí, jaký jsou ti Rusové agresoři a jak je nutno s nimi zatočit, ale on si Putin najednou, s nevinnou tváří řekne, no my ten Krym nechceme. My se přišli jenom podívat, jestli tam neubližují našim soukmenovcům a když zjistíme že ne, tak zase půjdeme. Tím jednak dal na zadek tomu povyku o agresi (okupaci, …) a jednak postavil svět před otázku: „No jo, ohrožoval někdo ty soukmenovce? Co se tam vlastně děje?“ Najednou se bude muset místo spílání Putinovi zkoumat, co že se to vlastně na té Ukrajině doopravdy děje. Putin není ožrala Jelcin :)
     V této souvislosti mně také napadá, jakou pravdu měl prezident Zeman, když byl proti angažování Zaorálka. Dienstbiera a Stropnického v současné vládě. Jeden aby se fakt za svoji zemi styděl. Tedy ne za zemi, ale za její představitele.

     • vittta

      Skutečně excelentní!
      A navíc jde i o to,že se to prostě dalo čekat.
      Skoro by se mohlo říci,že Putin ani neměl moc na výběr.
      A z těch kvokalů to nikoho nenapadlo,takže byli najednou o 3 tahy pozadu.
      Jedni měli starosti o Banderu,ti druzí zase o „demokratické“ hodnoty-tak neměli čas přemýšlet o politických možnostech.
      Tím je Putin úplně znemožnil.

      Doufejme,že se ještě něco nesemele,co by to nějak zkazilo.
      Ale nenapadá mě co.
      Tedy z těch klasických politických šachů.
      Že nějaký idiot začně střílet z rybářského člunu puškou po válečné flotile by se stát asi mohlo….

     • Kamil Mudra

      Jasně.
      Putinova pomsta za štěkání před olympiádou a mlčení po ní.
      Neocenili jste medvídkův úsměv?
      Tak takhle to vypadá když se smát nebude!
      Chcete přehlížet Rusko?
      Však ono se umí připomenout.
      A jako znalec bojového umění ví, že minuta výhružného mlčení vydá za víc než hodina chvástání.
      A proč neštěká Čína?
      Také tam znají bojová umění.
      A zbytek světa?
      V duchu přísloví: „Psi štěkají ale karavana jde dál.“
      A Putin?
      :-))))))))

      Jinak souhlas s vitttou – „Doufejme, že se ještě něco nesemele, co by to nějak zkazilo.“
      Putinovi zábavu přeji – ale jen když se kvůli ní nebude střílet.

   • vittta

    Já si myslím,že tomu tak bývá-ale není to hned.
    Když se podíváme na husitskou revoluci,pak „lid“ nebyl zneužíván poměrně dlouhou dobu.(samozřejmě by se to dalo rozebrat a dlouze diskutovat o tom,co je a co není zneužití-ale myslím,že víš,jak to myslím)
    Na Ukrajině bylo zneužití lidu plánováno zřejmě už dopředu a zdá se dokonce,že se to tam ani nepovedlo,lid se na ně doslova a do písmene vysral!
    Proto také museli přikročit k plánu „B“,a agresivní revolucionáře si zaplatit.

     • Kamil Mudra

      Mne by ale hodně zajímalo kdo jsou ti maskovaní muži v uniformách co se „potulují“ na Krymu a jiných místech východní Ukrajiny. Když jde o humanitní misi tak pod jakou hlavičkou tam působí? Není to armáda – tak kdo to je? Náhodně se přihlásivší dobrovolníci? A z Ukrajiny nebo z Ruska?
      Jako by Putin chtěl demonstrativně parodovat praktiky USA.

      • vittta

       Teď jsem koukal na TV Nova.
       Tam to bylo jasné.
       Ruská armáda tam dokonce jezdila tanky a střílela z nich.
       To bylo „napřesdržku“,ani za minulého režimu jsem neslyšel větší bláboly.
       Před tím na ČT1 to bylo obohaceno i o výpovědi raněných.
       Bohužel mi tam unikl začátek.
       Mluvil i Putin,vysmátý.
       To zřejmě TV Nova rozpálilo do běla,tak to doplnili svými trapnými komentáři…

      • hans

       Na Krymu oficiálně jde o místní domobranu, neoficiálně ruské vojáky.

       Mimo Krym jste první kdo o nich mluví.

 2. Janika

  Jestli tomu dobře rozumím, tak autor považuje Krym za ony OKRAJE, které se vzbouří proti hlavnímu revolučnímu proudu a zůstanou osamoceny a jsou odsouzeny k zániku. Tomu o okrajích bych rozuměla, vzpomněla jsem si na husity a ty různé sekty. Jen na ten Krym mi to nepasuje, jednak jsou prostě proti téhle revoluci a pak mají v rukávu silnou kartu.

 3. merlin

  věnujte pozornost demokratickým metodám v parlamentu, to u nás chybí, já bych to zavedla

  • Janika

   Tak představa, jak za každým poslancem stojí zakuklenec s tyčí v ruce mě nadchla :-). Myslím, že by to mohla být i funkce neplacená, zájemců by bylo dost.

  • merlin

   to si kličko může kecat na kamery, co chce, ale kdo tomu bude věřit, když je zjevně baví pochodovat a řvát, že bandera je hrdina

 4. slobo


  В Бельбек (база ВВС Украины)

  Publisert 4. mar. 2014
  Ukrainian Troops Stare Down Russian Forces

 5. Milan

  Je to zajímavý článek, zajímavý pohled, ale pro neúnosné zevšeobecnění při zásadním pominutí všech teorii nepotvrzujících revolucí (podobně postupoval Marx při konstrukci své teorie) nelze tento sociologický závěr přijmout za obecně platný.
  Pro ty, kdo nejsou zmítání vášněmi (proč jsou Češi a Moravané a Slezané ve věci Ukrajiny zmítáni vášněmi, to je mně poněkud záhadou) a jsou schopni pohlížet na věc s analytickým klidem je zde velmi zdařilý pohled de iure od Kocoura:
  http://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=22383

  • vittta

   To je zajímavé….
   Tak (skoro) každý bloger v ČR to ví,(s těmi volbami,na kterých by se mělo postavit další jednání s Ukrajinou) jenom geniální EU politici to nevědí…..

   (Vzkaz do Bruselu) Ale my nechceme válku,vážení politici.
   Kraďte,lžete,smilněte,ožírejte a přežítrejte se,čert vás u toho vem!
   Ale do válečných dobrodružství,vyvolaných vaší blbostí nás laskavě netahejte!!!!!

   • Milan

    Oni v tom Bruseli poněkud nenávidí Slovany, přinejmenším námi pohrdají. Ale skrývají to.
    Podobně tuším pohlížel na Slovany Stálin: ruzné národy všelijak stěhoval, ale Slovany vyvražďoval (nejen Ukrajince, i Rusy a Bělorusy).

    • Janika

     No, u nás zase mnozí nenávidí Němce, někdo Američany, Romy, Židy a tak dále.
     O Stalinovi se toho vypráví… ;-).

   • dixi

    Putin se zachoval jako zodpovědný státník, to jen ti malí, co by rádi byli velkými a nemají na to, mu přičítají své záměry a pohnutky. O ostatních důvodech ,jak by si smlsli na bohatství této země, zde psali jiní.

  • goliastmerlin

   Jestli to nebude tím, že s nimi slovensko sousedí a už teď máme dost svých problémů. Vy myslíte, že spolu s ostatními nás tohle nebude stát majlant? Já myslím, že ano. A peníze jsou nakonec to poslední, mohlo by být hůř. Van Rompuy, Barosso, Fülle a podobní fašizující rypáci za dva měsíce končí, budou volby, jestli jste si nevšiml. Tudíž si klidně mohou dovolit velká gesta ve stylu : Po nás potopa. Hlavně že je za to někdo zaopatří.

  • Janika

   Žádné zobecnění není nikdy obecně platné, jen někdy pomáhá pochopit a předvídat.

   Ten odkazovaný článek je moc dobrý, díky. Jak tam píší v diskuzi, a jak zmínila myslím i tady dixi pod článkem merlin – zbývá si jen postesknout, že profesionálové píší takové s…ky a amatéři ve svém volném čase a zadarmo dokáží sdělovat informace takto kvalitně.

  • Janika

   No, Slobo, z toho bych se neradovala, bůhví, jak je k tomu přinutili. Tahle videa jsou podivná a podezřelá.

   • dixi

    Souhlasím s vámi, Janiko,většina z nich jsou zblblí kluci, kdyby to mělo skočit tím, že se zastydí ( někteří upřímně ) omluví a s rozbitou hlavou je pustí domů,bylo by dobře,ale obávám se, že tak jednoduché to nebude.když se rozvášní dav,nikdo neví, jak to skončí. Bylo mi z toho videa divně. Pak tam byli sice vidět policisté,oddělovali podium od lidí, ale stejně……

 6. vittta

  Ale musím tedy říci,že po době,kdy sleduji podobná videa,mi naše připitomělá demokracie a debilními politiky připadá jako ráj na zemi.