Na téma geopolitika

Napsal anlaz
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Nemám geopolitiku příliš v lásce. Představa světových dějin coby boje států o ovládání toho či onoho území je příliš zjednodušená. Nebere v úvahu vnitřní strukturu společnosti a její změny, nevyhnutelné v průběhu historického procesu. Proto je jakýkoliv geopolitický rozbor historických jevů vždy krajním zjednodušením. A tím méně je geopolitický model vhodný ke zkoumání událostí, probíhajících v průběhu dlouhého času.

Takže vše uvedené níže berte prosím jako čistě myšlenkový experiment v rámci uvedeného přístupu. Při tom jediné, co lze uznat za naprosto nevyhnutelné je to, že nekonečné pokračování současnosti v budoucnosti, Fukujamův „konec historie“, se konat nebude. To je to jediné, o co nemusíme mít strach. Vše ostatní se silně liší podle toho, jaký model pro své zkoumání zvolíme.

 

Budeme-li uvažovat v rámci geopolitiky, vidíme, že v současné ukrajinské bakchanálii je jeden nesporný vítěz. Je jím Čína. Něco takového vypadá podivně – vždyť za Janukoviče měla Čína na Ukrajině obrovské množství společných projektů, kdežto teď, jak to vypadá, jsou všechny zlikvidovány. Ale to jenom na první pohled. Jestliže se na situaci podíváme šířeji – samozřejmě v rámci geopolitického modelu – vidíme, že výhra Číny je podstatně vyšší, než její ztráty. Jde o to, že ztrativše řadu preferencí na Ukrajině, dostala Rusko…

Samozřejmě, může se zdát, že takovéto srovnání není správné. Rusko – je stát podstatně silnější, než Ukrajina, a těžko Číně může nabídnout ty možnosti, které měla na Ukrajině. Navíc Čína i tak vede aktivní spolupráci s Ruskem v různých sférách a dostat vice, než v současném stavu, může jen stěží. Ale to jen na první pohled. Jde o to, že dnešní Čína – to je země, která už dávno přerostla svůj status „regionální supervelmoci“ a „natvrdo“ míří k úrovni světové nadvlády. Mluví se o tom již dlouho, ale teprve nyní začíná být jasné, že situace bude dříve či později vypadat právě takto.

Co to ale znamená. Znamená to, že v první etapě bude prostě Čína muset začít „přeformátovávat“ svět k obrazu svému. (Bavíme se o úvahách v rámci geopolitických představ.) Což znamená, že svět se bude dělit na vojensko-politické bloky, podobně jako tomu bylo ještě nedávno (s jistými odlišnostmi, samozřejmě). A v této situaci Rusko těžko může stát stranou. Byť by si to sebevíce přálo, stát se něčím jako byl Sovětský svaz (z geopolitického hlediska, samozřejmě) se mu již nepodaří. Co se dá dělat – taková už je specifika novoruské ekonomiky. Degradace devadesátých let minulého století zasáhla ruskou společnost natolik, že hovořit o nějaké ekonomické explozi je nesmyslné. Za současného stavu ekonomiky maximum, čeho může Rusko dosáhnout, je role „regionálního hegemona“, o čemž jsem psal nedávno, v článku o ruském imperialismu.

Něco jiného je – Čína. Soudě podle tempa růstu čínské ekonomiky a, což je ještě důležitější, podle strukturálních změn v ní probíhajících, směrem ke stále složitějším a na bázi posledních vědeckých poznatků založeným technologiím, dá se říci, že dříve či později dosáhne úrovně Západu obecně a USA konkrétně. A jestliže z počátku Čína operovala pouze na pro hlavní hráče „nezajímavých“ částech trhu, nyní je zřejmé, že čím dál tím více proniká do těch sfér vlivu, které jí původně nebyly určeny. Poté, co rozvinul výrobu automobilů, přeje si „Rudý drak“ rozvinout výrobu letadel, což jednoznačně znamená vpád do oblasti, jež je pro Západ kritická. Jestliže se bude výroba letadel rozvíjet stejnými tempy jako výroba automobilů, pak je celkem pravděpodobné, že by se Čína mohla stát konkurentem západu v nejbližších 10-15 letech.

Při tom je třeba si uvědomit, že ta země provádí velmi „specifickou“ politiku co se týče autorských práv a patentů. Což dále šetří čas a zdroje potřebné k dosažení úrovně komerčního využití na vědu náročných technologií. Tedy, letectví, kosmos, námořnictvo, elektronika atd. – zkrátka všechno to, co představuje moc západní civilizace – včetně sociálních sítí. Mimochodem, „specifický“ vztah Číňanů k autorskému právu představuje velmi důležitý trumf, který může být ještě vynesen.

Současná Čína vůbec připomíná Druhou Říši před První světovou válkou. Německo také začínalo výrobou levného a ne příliš kvalitního zboží – kdy značka „vyrobeno v Německu“ měla zhruba stejnou funkci jako má dnes „vyrobeno v Číně“. Bouřlivý rozvoj průmyslu, růst koncentrace kapitálu a využití centrálního plánování, současně s vytvořením určitého systému sociálního zabezpečení – toho, čemu marxisté říkali „pruský socialismus“ – v podstatě odpovídá současné Číně. Včetně toho, že se mění pohled na Číňany, stejně jako se měnil pohled na Němce, kteří se ze sentimentálních obyvatel „země filosofů a básníků“ počátku XIX. století, proměnili na obchodníky a úředníky, agresivní a naprosto materialistické vyznavače „ordnungu“, a tak byli vnímáni o sto let později.

Při tom, pochopitelně, zpočátku málokdo vnímal Německo jako evropského hegemona. Přirozeně, porážka Francie u Sedanu znamenala, že představy o něm jako o shluku nejednotných knížectví, obývaném „filosofy a básníky“, není úplně správná. Nicméně Evropané věděli, že vojenská vítězství ještě nemusí nic znamenat. Vždyť přece nevolnické Rusko svého času dokázalo porazit nejsilnější armádu své doby. Ale následný bouřlivý růst ukázal, že podobné představy byly chybné.

Stejně tak se představy o současných Číňanech vzdalují od představy obyvatel daleké východní země, kde je „Konfucius a Šaolin“, taoismus a pomalu tekoucí život naplněný prastarými ceremoniály (nebo řekněme Mao s jeho citáty a boj s vrabci) a přecházejí k dynamickému obrazu obyvatel země, kde mrakodrapy rostou jako houby po dešti a výroba všech světových novinek tam začíná hned druhý den ráno po jejich vzniku. „Stará Čína“, a je jedno jestli císařská, nebo komunistická, odchází do minulosti, transformujíc se v efektivní systém nové mythologie, nezbytný při budování buržoazního státu.

Takže Čína jde cestou „klasické“ imperialistické supervelmoci, kterou svého času šlo Německo, nebo tytéž Spojené státy. V praxi to znamená zřeknutí se politiky „izolace“ a vzestup do úrovně aktivního přerozdělování světa. A hlavně, přerozdělování světového trhu. Již dnes se Čína snaží překročit tradiční hranice svého světa, „stavíc mosty“, například do Afriky nebo Latinské Ameriky. Přitom provádí celkem vyváženou a rozumnou finančně-kreditní politiku, nezávislou na nejrůznějších amerických nástrojích vlivu, jako je například MMF. Mimochodem, právě v této sféře se možná nachází ta hranice, po jejímž překročení začne Čína vytvářet svou vlastní sféru vlivu. V situaci permanentní krize dolarového systému může juan vypadat docela přitažlivě…

Právě nějaký takový krok bude znamenat „rukavici“ hozenou USA. To je důvod proč se ten proces snaží neuspěchat. Čína se zatím necítí být dostatečně silnou k přerozdělení světa. Ale dříve nebo později bude podobný krok učiněn. Spolu s úsilím o převahu ve všech výrobních sférách to prakticky nevyhnutelně vytvoří situaci, ve které se Čína a USA ocitnou v podmínkách blízkých válce. (Na rozdíl od takového Ruska, které nemůže vystupovat jako soupeř USA ani v ekonomické, ani ve finanční oblasti, a tudíž válka s ním je nepravděpodobná).

A dál – dál už může být cokoliv. „…Nějaká hloupost na Balkáně…“ – přesněji tam, kde se zájmy obou soupeřů střetávají nejostřeji (možná v Koreji) – a vše bude jako před sto lety. Pravda, mnozí si všimli, že obě strany mají jaderné zbraně, což buď dělá válku nemožnou, nebo jí dovádí do stavu naprosté apokalypsy, ve kterém žádné geopolitické cíle již nejsou nemožné. Ovšem nehledě na zdánlivou „neprůstřelnost“ tohoto argumentu, není tak absolutní jak by se zdálo. Ve skutečnosti v dějinách již byl případ, kdy strašlivá zbraň – prakticky „zbraň soudného dne“ nebyla ve světové válce použita. Mluvíme o chemických zbraních a Druhé světové válce.

Proč to tak vyšlo? Z jednoduchého důvodu- jde o to, že chemické zbraně, při všech svých přednostech, nejsou zase až tak efektivní coby „zbraň bojiště“. Přesněji, jsou efektivní, ale zhruba na úrovni jiných druhů zbraní, a nejsou cestou k získání naprosté převahy. To se ukázalo již v První světové válce. Ale ještě důležitější je to, že chemické zbraně byly mezi světovými válkami vyvíjeny jako zbraň hromadného ničení.

Existovala tzv. „Douhetova doktrina“ (nazvaná jménem italského generála, který ji vypracoval), podle níž bude v budoucnu zvláštní roli hrát letectvo, které rozsáhlým bombardováním měst chemickými a zápalnými bombami dokáže zničit průmyslový potenciál protivníka. Při tom se zdálo, že tato doktrína je vysoce efektivní a podstatně levnější, než „tradiční“ způsob válčení. Samozřejmě málokdo si troufl, podle Douheta, stvrdit svou touhu utopit protivníkova města v oblacích jedovatého dýmu, leč přes to vývoj chemických zbraní byl prováděn právě tímto směrem.

Jenomže daná doktrína, při všem svém antihumanismu, měla jeden nedostatek. Byla totiž doktrínou obranou. Jaký má smysl obrátit ve „spálené pole“ území které chceme dobýt? Jaký prospěch bude z kilometrů čtverečních jako takových, jestliže je tam zničeno všechno obyvatelstvo? A pro imperialismus, vidící smysl války v získání nových odbytišť, je něco podobného už vůbec nemyslitelné. Proto také žádný z účastníků války nerisknul začít „chemickou genocidu“ – prostě proto, že pro budoucnost to byl naprosto nesmyslný krok.

No a totéž se dá říci i o jaderných zbraních. Samozřejmě, mluvíme o strategických jaderných zbraních – o té „zbrani soudného dne“, jakou byly v „Duhetově doktríně“ chemické zbraně. Svět po jaderné apokalypse se nehodí nikomu, a těžko se asi najdou důvody pro její zdůvodnění. To ovšem neodstraňuje nebezpečí použití jaderných zbraní „bojiště“, ale mění je z „posledního argumentu“ na obyčejný nástroj války. Proti letadlovým lodím, například. Samozřejmě to není jediný důvod pro to, že existence jaderných zbraní zachrání svět od „obyčejného“ konfliktu, ale to je téma na trochu jiný článek.

Takže, apokalypsa se konat nebude. Ale ani věčný mír. Podrobně rozebírat strukturu hypotetického válečného konfliktu, použití různých druhů zbraní atd. je také třeba zvlášť. Ale dá se říci, že v každém případě, protože válka se povede v rámci industriální imperialistické struktury světa, bude velmi podobná (vcelku, samozřejmě, nikoliv v detailech) ostatním konfliktům podobného typu. Od střetnutí poválečného období se bude lišit tím, že oba protivníci se budou nacházet na stejné úrovni vyspělosti. No, a z toho také vyplývá, že tato válka se asi nebude skládat ze série blitzkriegů, ale že velmi brzy nabude vleklý charakter.

A zde začíná být jasné, proč vyhrála Čína. Samozřejmě jde, i když se to nezdá, o Rusko. Vleklý charakter války má za následek to, že do ní mohou být zapojeny všechny země světa. Mezi nimi i Rusko. A Rusko, jako země bezprostředně hraničící s Čínou, nemá příliš velký zájem na růstu její moci a vlivu. Proto, zdálo by se, je odsouzeno stát se spojencem protivníků „Rudého draka“ – tedy, spojencem USA. Což je situace velmi podobná té, jež donutila Ruské Impérium zvolit stranu Francie a Anglie před sto lety. Samozřejmě, tento faktor nebyl jediným, ale v té volbě hrál velmi důležitou roli.

Jenomže nyní, zdá se, se situace změnila. Politika vylučování Ruska ze západního aliančního systému ho v budoucnosti nevyhnutelně žene do čínské sféry vlivu. Pravda, zatím není známo, jak moc touží západ ztratit svoji strategickou výhodu kvůli nicotné ukrajinské zámince – zde situace překračuje rámec tradičních geopolitických představ. Je klidně možné, že po nějakém čase bude tlak na Rusko snížen. Jestli se to ale nestane, přechod pod vliv Číny bude nevyhnutelným.

Co to znamená pro Rusko? Znamená to velmi mnoho. Především je třeba chápat, že pro protičínskou koalici je Rusko zajímavé z jediného důvodu – jako potrava pro děla. Je schopno poskytnout vojáky, kteří ponesou „břemeno bílého muže“ na východ – no a budou vázat značnou část čínských zdrojů na sebe. Je jasné, že nic dobrého pro Rusko z toho nekouká. Dokonce i v případě vítězství může Rusko stěží získat něco podstatného, nemluvě o nevyhnutelném vyčerpání v důsledku války.

Co se týče Číny, nedostatek vojáků, zdá se, pro ni není charakteristickým. Nejen to, pro Čínu je přípustná i neúčast Ruska v přímém konfliktu a jeho využití jako „západní oddělovací bariéry“. Je samozřejmě jasné, komu se bude dodávat nafta a plyn, ovšem v porovnání k roli „kanonenfutru“ je to přece jen přijatelnější alternativa.

No a v případě vítězství Číny se Rusko ocitne v postavení čínské polokolonie, ale ani to není tak podstatné. Za prvé proto, že vyčerpání protivníků budoucí válkou mu může, zvláště ve výše uvedeném „poloneutrálním“ případě, umožnit dosáhnout více méně přijatelného postavení. A za druhé proto, že sama existence imperialistických států po takovém konfliktu je otázkou.

Ostatně, vítězství kterékoliv strany v nadcházející světové válce je velkou otázkou. Jde o to, že situace se začíná překvapivě podobat té, o které psal svého času Engels. Fantastické náklady na válku, přebudování světové ekonomiky pro potřeby války s nevyhnutelnou proletarizací příslušníků údajné střední třídy, téměř nevyhnutelný krach všech blitzkriegů a proměna války na vleklou poziční.

Za těchto podmínek je velmi vysoká pravděpodobnost růstu dělnického hnutí. Nevyhnutelná krutost potlačení jakýchkoliv akcí bude mít spíše za následek jeho radikalizaci, včetně zahájení ozbrojeného boje. Je také třeba si uvědomit, že každý z protivníků bude podporovat jakákoliv opoziční hnutí u protivníka, přičemž na to, vyznat se v jejich zvláštnostech, nebude ani čas, ani prostředky. „Předválečnou“ agenturu „vybijí“ hned z kraje a bude nutné ji organizovat od počátku. Tudíž místo pečlivého „pěstování“ potřebné opoziční struktury, jako v případě „oranžády“, nastane podpora kohokoliv, jako když za Druhé světové války západní spojenci podporovali komunistické protifašistické hnutí a Japonsko tratilo prostředky na podporu antikoloniálních sil.

Z toho je zřejmé, že globální válka může skončit tak, jak bylo předpovězeno před více než sto lety: „…všechno to skončí všeobecným bankrotem, krachem starých států s jejich rutinní státnickou moudrostí – takovým krachem, že koruny se budou válet na dlažbě a nebude nikoho, kdo by je zvedl..“

No což, Dějiny mají jistý smysl pro humor, a jestliže si lidstvo, jako nešikovný školák, přeje odmítnout svůj rozvoj, mohou ho klidně nechat „opakovat ročník“. A žádnými frázemi, že historie se podruhé opakuje jako fraška, se z toho nevykroutí. Kdepak, bude to stejná tragedie jako tehdy. Aby to došlo i těm zvláště nechápavým.

Leč opakuji, vše výše uvedené – je velmi silným zjednodušením. Takové cvičení intelektu v rámci navrženého modelu. Je velmi pravděpodobné, že žádná válka být nemusí, ale bude něco úplně jiného.

 1. vittta

  Je zde také možnost úplné neutrality Ruska.
  Pokud se chce Čína utkat s USA (či naopak),Rusko nemusí být do války vůbec zataženo.
  Je k tomu jen potřeba změna vnitřní ekonomiky státu-tedy ekonomická soběstačnost bez nutnosti prodeje základních surovin.
  To není u Ruska v dohledné době 15-20 let nijak nemožné.

  Ono tohle určitě napadlo i jiné.
  Celá ukrajinská šaráda může být klidně riskantním krokem USA,jak zabrzdit právě ten rozvoj Ruska.
  Nebo si prostě jen ověřují,jak na tom Rusko ve skutečnosti je,a do jaké míry se s ním dá počítat jako se spojencem,protivníkem-či neutrální zemí v konfliktu s Čínou,který je rozhodně plánován už dnes,ať už k němu dojde,nebo ne.

 2. Milan

  Je to velmi dobrý článek. Mám jen dvě výhrady:
  1. V druhé světové nebyl použit plyn, protože v té první byl Hitler plynem zasažen a pak prohlásil, že to není zbraň hodná árijců a že ji nepoužije. A také nepoužil, ani když prohrával. A druhá strana nechtěla použít plyn jako první, protože chtěla být přece ta lepší. Vítězství nemělo kalit žádné poukazování na zvířeckost horší poraženého protivníka.
  2. Atomové bomby budou použity v okamžiku, kdy se válečné operace přenesou na území některé z jaderných mocností.

  • jednooký

   Mýliš sa, hitlerovci bojové otravné plyny použili, napríklad aj pri dobívaní Krymu a Sevastopola. Ale to sa v západnej historiografii asi nepočíta, bolo to predsa proti rusom… Podobne použili bojové plyny Japonci proti Číne a to opakovane (niekoľko sto použití fosgenu a yperitu) v období 1935-1945.

   K bodu 2 súhlas, vlastník atomových zbraní a dostatočne účinných prostriedkov na ich dopravu je vojensky nedotknuteľný.

  • Janika

   „Atomové bomby budou použity v okamžiku, kdy se válečné operace přenesou na území některé z jaderných mocností“ – na území USA válka nebyla a přesto atomovou bombu použili. Takže tomuhle pravidlu bych moc nevěřila. Vlastně vůbec, bohužel…

   • jednooký

    Janika – jeden ruský konštruktér balistických rakiet povedal zhruba toto:
    Balistické rakety s jadrovými hlavicami plnia svoju HLAVNÚ ÚLOHU tým, že zostávajú vo svojich podzemných pevnostiach a hrozia nepriateľovi.
    Keď sú odpálené, znamená to, že svoju hlavnú úlohu nesplnili – nepriateľ NEUVERIL v ich zničujúcu účinnosť.

 3. merlin

  Dobře napsané, jeden z možných scénářů.
  Vezmu -li čínské moře jako sud prachu, tak Krym zapálil doutnák. Američané se vyděsili představou destabilizací Pacifiku, takže skočili oběma nohama do tahanice o ostrovy s Japonskem a Filipínami a soustavné ukrajování si dalších kousků salámu čínou jim asi přestalo připadat tak zábavné jako předtím. Ruské cvičení v rychlém překreslení hranic povzbudilo Čínu, aby se zasadila o své nároky – nehodnotím – neumím vyhodnotit legitimitu nároků ani ve vztahu k Japonsku ani ve vztahu Filipínám, /zde je o tyto ostrovy http://en.wikipedia.org/wiki/File:Second_Thomas_Shoal,_Spratly_Islands.png

 4. Astr

  Kdo bude rozhodovat, kdo rozhoduje kdo taha za nitky, komu slouzi I ty nejdemokratictejsi vlady?
  Kdo rozhodne jak se bude vyvijet vztah Zapadu k Rusku a Cine?

  Rozhodne tento odkaz nema byt provokaci pro ty z vas kteri jakoukoli moznost konspirace zasadne odmitaji.:-)
  Clanek je dalsim odkazem na informace o tom ze jen „konferujici“ Bilderberg „plny zajimavych prednasek “ jak to pojmenoval jeden z ucastniku- vas knize a TOP09 a TOP nejvyssi ze tato informace neni zcela presna, ba dokonce ze je to informace“ZAVADEJICI“ ……
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3783-unikatni-pisemne-zaznamy-o-bilderbergu-popiraji-ze-skupina-je-pouze-debatnim-forem
  HEZKY JARNI WEEKEND :-)

 5. hank

  Já se předem omlouvám, že sem teď vylepím tapetu, ale dám sem – zatím bez komentáře – něco k pojmu „geopolitika“ jako takovému. A dělám to ne proto , abych vitttovi zase dokazoval, jak jsem chytrej (což mi on pořád podsouvá jako hlavní důvod toho, co, proč a jak píšu), ale proto, aby si každý, kdo tohle čte a zároveň chce a umí kriticky myslet, uvědomil, že každý, kdo – jako nick anlaz – píše cokoli o geopolitice a zároveň neuvádí nejdřív svoji definici geopolitiky, nepíše poctivě a ve snaze najít pravdu, ale sleduje nějaké – taky blíže nedefinované – zájmy. Čímž netvrdím, že tu pravdu nemusí mít aspoň částečně.

  Ještě bych k tomu dodal, že někteří geopolitiku nepovažují ani tak za vědní obor jako spíš za ideologii, ale zase: I toto tvrzení je spíš projevem postoje a/nebo světového názoru nebo také často skrytou obhajobou něčích blíže nedefinovaných zájmů. A ještě: Sám si o tom samozřejmě taky něco myslím, v textu dole je zmiňován Wallerstein, řekl bych, že ze současných autorů nejpřijatelnější se mi zdá jeho pojetí, naopak si myslím, že jestli má něčí přístup povahu stranické nebo spíš stranící ideologie, tak je to ten Huntigntonův (a za těch 20 nebo kolik let od vydání jeho knihy se to x-krát projevilo, stejně jako nesmyslnost Fukujamova pojetí konce dějin)

  Takže tady je ta tapeta, podotýkám, že z české wikipedie, ale přesto se mi zdá celkem objektivní.

  Geopolitika je vědní disciplína, která se snaží o vysvětlení vlivu geografických faktorů na politiku a historii lidstva. Její jednotná definice neexistuje (existují názory, že je geopolitika součástí politické geografie či dokonce jejím synonymem). Dodnes nebyla přijata mezi klasické vědní disciplíny. Základem geopolitiky původně byl geografický determinismus (zdůrazňování geografických, zejména fyzickogeografických, faktorů). Výrazně se projevuje zejména na rozsáhlých územích, v rozsáhlých souvislostech. Problematikou geopolitiky se zabývají především velké země. Znovu ožívající zájem o geopolitiku je spojen se značným rozvolněním významu tohoto slova, které může označovat téměř cokoliv z oblasti mezinárodních vztahů.

  Zájem o to, co bychom dnes nazvali geopolitikou lze vystopovat až k Aristotelovi, Bodinovi či Kantovi. Obvykle se však o geopolitice mluví až v souvislosti s autory přelomu 19. a 20. století.

  Autorem tohoto pojmu je švédský politolog Rudolf Kjellén, který se inspiroval u Friedricha Ratzela, zakladatele německé politické geografie, a zakladatele ekologie Haeckela. Kjellen nahlížel na stát jako na živý organismus, na jeho myšlení měl vliv tzv. sociální darwinismus. Ratzel přišel s termínem životní prostor. V meziválečném období jejich myšlenky rozvíjel penzionovaný generál Karl Haushofer.

  Ratzel sám se inspiroval knihou Alfreda Mahana Vliv námořnictva na historii 1660 – 1783 (1889). Podle této knihy se v dějinách zásadním způsobem prosazovaly ty státy, které vládly mořím a plavbě. Z toho Ratzel odvodil nutnost Německa budovat námořnictvo srovnatelné s Británií před první světovou válkou.

  V reakci na tyto úvahy Halford Mackinder v Británii prezentoval názor, podle kterého v dějinách sice vítězila námořní síla nad pevninskou, ale s nástupem železnice se doba obrací a pevninská převáží. Přišel s tzv. teorií Heartlandu, podle které existuje území, (hodně přibližně se podobá dnešnímu Rusku), které má zásadní význam pro vládu nad světem, tzv. Pivotní oblast. Je rozlehlá, na jejím území leží velká část nerostných zdrojů a je obtížně vojensky ohrozitelná. Po První světové válce přikládal zvláštní význam kontrole východní Evropy.

  Mezi další významné světové geopolitiky patří Carl Ritter, Vidal de la Blache, Ó Thuathail či Petr Savický. Mezi významné československé geopolitiky se řadí Viktor Dvorský a Jaromír Korčák.

  Původní důraz na zeměpisný determinismus Ratzela, Mackindera a dalších autorů přelomu 19. a 20. století je považován za tzv. klasickou geopolitiku. Postupně vzniklo množství dalších škol. Spykeman po válce zdůraznil význam letectva a tím i zemských pólů. Dále existuje tzv. kritická geopolitika. Upozorňuje, že jednotlivé teorie nevznikají jako nestranné a nahlíží je jako na prostředek, kterým jednotliví teoretici prosazují svůj pohled na svět a zájmy svých států, své třídy apod.. Její nejznámější teoretik je Ó Thuathail. Wallerstein pracuje s teorií „světového systému“, které namísto dělení na Východ a Západ vede osu dělení světa mezi bohatým Severem a chudým Jihem a řeší vztah centrum – periferie. Lze se setkat i s termínem kulturní geopolitika, k té pak lze zařadit Huntingtonův Střet civilizací.

  Zatím však není ustavena obecně přijímaná periodizace vývoje geopolitiky ani jednoznačné dělení všech teorií.

  • merlin

   tý jo. se tedy vitttovi z určitého úhlu pohledu moc nedivím, pokud máte pravdu s jeho hodnocením Vás.. co máme dělat, než se vrátíte s komentářem, nastudovat si vidala de la blache a spol.? :-)

  • vittta

   Definice je to pekná,copak o to…
   Odkazuje se tam na hodně chytrých mužů…to by opravdu chtělo nastudovat,jak píše merlin.
   Mám obavy,že by studium zabralo více času,než jaký by byl jeho přínos.
   Ale co se mě týká,článek se mi líbil,i kdyby nebyl definován úplně přesně.

 6. hans

  Jeden žasne. Podle místních je Slavjansk plně kontrolován domobranou, kolem města jsou skupiny provládních útočníků, které občas zkoušejí překonat barikády (např. http://rusvesna.su/news/1397387441 ). Podle kyjevského ministerstva vnitra město dobyly a kontrolují vládní síly, pouze dvě barikády na krajích se ještě brání ( http://www.mk.ru/politics/sng/article/2014/04/13/1013239-spetsoperatsiya-v-slavyanske-na-ukraine-snova-prolilas-krov-mer-nelya-shtepa-pokinula-gorod-onlayntranslyatsiya.html v 11.15)

  Je snad jasné, komu věřím.

 7. vittta

  Svině jedny…
  Ani upíři nepotřebují tolik krve k životu,jako ta „demokratická“ sebranka!!!

   • Slobo

    na OM Ukrajina 10. – 12. 4. 2014
    Hans napsal
    „Blábol. ( UA-vytahla-na-Rusko-kartu-zvanou-zbrojni-pr-mysl )
    Např.
    motory Zenit „dodávané do Ruska“ neexistují, existuje raketa Zenit vybavená ruskými motory;
    výroba Ruslanů skončila roku 2004, debatuje se o jejím obnovení na závodě v ruském Uljanovsku.“

    —————————————————
    Mohol / mal, by reagovat E-republika.cz
    ked uz neuvadza zdroje.
    -se domniva Slobo

 8. Troi

  Mě teda nejvíc zaujala tahle část: „Je také třeba si uvědomit, že každý z protivníků bude podporovat jakákoliv opoziční hnutí u protivníka, přičemž na to, vyznat se v jejich zvláštnostech, nebude ani čas, ani prostředky. “Předválečnou” agenturu “vybijí” hned z kraje a bude nutné ji organizovat od počátku. Tudíž místo pečlivého “pěstování” potřebné opoziční struktury, jako v případě “oranžády”, nastane podpora kohokoliv, …“
  To co mě děsí je, že s aktuální mírou propagandy a manipulace s lidmi, si státní moc nikdy nebude moct být jistá zda protesty jsou reakcí na to, že dělají něco špatně nebo jestli jsou organizované zvenčí. Takže se pro jistotu přikloní k druhé variantě – plošnému potlačení hlasu lidu (a nemusí si nechat kecat do vládnutí) A v okamžiku, kdy se začnou zavírat lidi (či hůř likvidovat) protestující proti válce s Nepřítelem, tak jsme úspěšně naplnili Orwelovu vizi.

  • vittta

   Co se Ukrajiny týká,tak naštěstí je pojem „státní moc“ pouze ve vlhkých snech nikým nevolených pučistů.
   Alespoň to tak vypadá a doufejme,že to vydrží.

   Co se tam stane po volbách ví jen ďábel sám,jestliže budou volby jakkoliv zmanipulované-a tím myslím i legální mediální masáží s vyloučením čehokoliv „závadného“,nebudou výsledky voleb většinou obyvatel akceptovány (po nějakém čase) a Ukrajina se zhroutí.
   Nás to ovšem do té doby bude něco stát…..a nebude to málo.

 9. lomikel

  prakticka geopolitika stredoevropskeho prostoru

  A.Dugin

  podle Dugina jsem zapadni cast sanitarniho kordonu mezi RF a Evropu. No treba se ted posunem do na druhou stranu kordonu
  kdyz si usa vytvorila zapadni ukrajinu :)

 10. lomikel

  politika, ekonomika, kultura – tri castecne nezavysle a castecne substituovatelne, v ramci geopolitickych hradek, nastroje valky vedene jinymy prostredky.

  zaostreno na kulturu (v sirsim smyslu slova tj. vcetne zivotniho stilu) jakozto nejsnazeji pouzitelny nastroj negenerujici takovy odpor jako je pokus o ekonomickou gegemonii nebo instalace loutkove vlady. Je to pomalejsi ale vice pronikajici do osobnich zivotu lidi, i tech kterym je ekonomika, politika a geopolitka sumak.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s