Předzvěsti časů příštích

Napsala merlin

gogolrep

Ilja Repin: Sebeobětování Gogola​

Onehdy jsem narazila na Lermontovovu báseň Předpověď, kterou napsal v 16 letech. Uvádím nezkráceně.

***

Rok přijde zlý, ó Rusko, v příštím tvém, když z hlavy carů sletí diadém,
kdy lůzy láska k nim se změní v hněv, kdy stravou mnohých bude smrt a krev
pak zákon pošlapán a potupen už nezaštítí dětí ani žen
a hladem, Rusko, budeš hynouti.
A budeš, Rusko, hladem hynouti,
záplava rudá zbarví vlny řek a povstane muž mocný v onen věk
ty pochopíš a poznáš hledíc naň, proč jílec nože svírá jeho dlaň
leč běda, na tvůj nářek, prokletí a sten ti leda smíchem odvětí.
V něm všechno bude déšť a mrak a zášť.
Ten chochol vlající (v druhé redakci básníka to čelo vznešené), ten černý plášť.

Michail Lermontov 1830

***

Jestli Vám přijde tahle báseň hodně předvídavá a výjimečná, pak ještě podivuhodnější je báseň Alexandra Bloka z roku 1905. Je již mnohem konkrétnější a časovější, jak si jistě všimnete sami.

“Lid v pořádku žije a v klidu?“
„Ne. Car zabit. Co dál?“
Kdosi se promlouvat k lidu o nové svobodě jal.
„Vzpoura je nedaleká?“
„Ne. Lid sní o své mstě.“
Kdosi řek „Vyčkat“. Tak těká s písněmi po městě.
„Kdo ale chopí se vlády?“
„O vládu nestojí lid.“
Spí občanské ctnosti a klady. Je slyšet kohosi jít.
„Je tím kdo nás spasí až vkročí?“
Je temný a sveřepý.
Jeden ho spatřil a oči jako když mu oslepí.
Krutý a spolčený se zlem
A nepravdou šíleně jist
Štve lidi jak stáda svým žezlem – „Bože! Hned pryč z těchto míst!“

***

Zdá se, že ta bytost přicházející do Ruska ze tmy byla delší dobu předjímána a vnímána ruskými básníky a spisovateli velmi intenzivně.

Zde ještě Saltykov Ščedrin popis Urgjuma Burčejeva z „Historie jednoho města“ (1869-70). Nepřipomíná Vám někoho? „Je to muž středního věku s jakoby dřevěnou tváří… Jako smůla černé vlasy rámují kónickou lebku. Oči ..jsou zakryty poněkud napuchlými víčky, pohled je čistý, pevný, rty jsou úzké, bledé, rámované zastřiženým knírem, vyvinuté čelisti bez výrazu smyslné žádostivosti, avšak se zvláštní připraveností všechno rozdrtit nebo rozkousat. Oděn je do saka z vojenské uniformy, zapnuté na všechny knoflíky. ….Na tváři nejsou patrny žádné otázky. Ze všech rysů naopak vyzařuje neochvějné přesvědčení, že všechny otázky jsou již vyřešeny. Jaké jsou to otázky, jak jsou vyřešeny? Možná je to otázka všeobecného vyvraždění nebo možná jen otázka toho, aby všichni lidé měli prsa vypnutá jako kolo? Nic není známo, známo je pouze to, že tato neznámá otázka bude co nejdříve uvedena do chodu. A jelikož takovéto spojení známého s neznámým dovede člověka poplést ještě více, důsledkem takovéto situace může být pouze jedno – všeobecný panický strach. … Není nic nebezpečnějšího než obrazotvornost darebáka, která není udržována uzdou a jíž nehrozí stálá představa, že bude potrestána na těle… Pokud je tato obrazotvornost jednou probuzena, shazuje ze sebe jakékoliv jho skutečnosti a začíná kreslit před svým majitelem ty nejgrandióznější podniky…. Město se přikrčilo, ve vzduchu byla cítit zatuchlina. Ještě nevydal žádné instrukce, ještě nevyjádřil žádné myšlenky, nikomu nesdělil své plány, ale všichni již chápali, že nastal konec“.

Pokud má nějaký kmen, (společenství národ) potíže, které není schopen řešit a vyřešit standardními prostředky, problémy, ve kterých už nepomáhají ani schopnosti jednotlivých individuí, jejich vůle, jejich sny ba ani zdravý selský rozum, tak z nevědomí začne vystupovat typ spasitele, hrdiny. Vynořuje se postupně z vírů kotle temnoty a obaluje neurčité, ale předem dané body krystalické mřížky čím dál určitějšími tvary. Překonání výše popsaných prolongovaných potíží vyžaduje obrovské vzepětí psychické energie všech zúčastněných. Vše končí opakovaně tím, že sáhneme do temných vod kolektivního nevědomí, spojíme se s ním a „porodíme si vůdce“.

Vhodným podhoubím takovéto situace může být (a v minulosti už mnohokrát byla) vysoká nezaměstnanost, materiální i duševní inflace a dezorientace v oblasti etických hodnot. Je ostatně pochopitelné, že jediným východiskem je jedině opravdu velká, převratná změna postojů a hodnot.

V národech Evropy dnes opět k této situaci dochází, situace je opravdu obtížná a já i v dnešních textech literátů a myslích jednotlivců začínám sledovat, jak se v našem nevědomí začíná konstelovat onen „archetyp“ spasitele. Nemusím být věštec, abych si trvala na tom, že opět přichází. Kdo si myslí, že to lze obejít, že lze oklamat psychologické zákonitosti, je bloud. Ale je na nás, zda si svého hrdinu promítneme do zločinného psychopata, který vše povede do naprosté zkázy nebo do osvícené a mravné osobnosti. Že se narodí, jest již nesporné. Záleží ale jen na nás, jaký bude. I když je to velmi těžké, zkusme nést každý svůj díl zodpovědnosti za budoucnost.

 1. Janika

  To je slný článek, merlin, doslova mně vzal dech :-). A obdivuhodně jste skloubila mystičnost těchto dní s aktuálními událostmi.

  „Záleží ale jen na nás, jaký bude.“ A v tom je to zoufalství. V tupcích, kteří se dívají – ale nevidí.

  Mimochodem, konečně jsem taky shlédla ten film o Banderovcích, jak na něj upozorňoval vittta. A Vy jste to komentovala nějak tak, že neměli rádi ani Rusy, ani Poláky, ani Židy, ani komunisty, neměli rádi nikoho a nikdo neměl rád je. Na začátku filmu je nějaký „historik“ přirovnával k husitům. Nevím, ta doba už je tak vzdálená, že hledat fakta je skoro nemožné. Ale pokud byli husité opravdu takoví pitomci, co hledali spásu u toho, kdo jimi opovrhoval, tak by si bývali svůj osud zasloužili.

  • goliastmerlin

   Tak nejdřív Vám děkuju za uveřejnění . Jsem ráda, já tohle považuju za opravdu důležité sdělit dál.
   A co se týče husitského hnutí a Banderovců, to se moc srovnávat nedá. Patrně je to námět na další článek. Ale už kořeny, důvody vzniku hnutí byli dle mě značně odlišné. Bylo by to na další článek :-) Ukrajinským ,,aktivistickým,, pomocným sborům těžko taky někdo odpáře 43 tisíc mrtvých v Babi Jaru. Ano, neměli nikoho rádi, ke všem se chovali bezdůvodně a nahodile surově a krutě a není divu, že je kromě nich samých nikdo neměl a dodnes nemá rád.

  • BARON LE SAMEDI

   * Když nastal pesach, židovský svátek nekvašených chlebů, Ježíš Kristus v předvečer svého ukřižování usedl se svými učedníky, dvanácti apoštoly k večeři. V tento den Ježíš „…vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: ‚Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.‘ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.‘“ (Lukášovo evangelium, kapitola 22., verše 19 a 20)
   A tuto smlouvu křesťané na celém světě prostřednictvím svátosti eucharistie, tj. přijímání těla a krve Kristovy v podobě chleba a vína, pečlivě dodržují. Před husity křesťané přijímali podjednou, tj. pouze Kristovo tělo, avšak husité po vzoru prvotní církve zavedli přijímání pod obojí způsobou, tedy i Kristovu krev v podobě vína. Nejdůležitějším symbolem husitství a jeho základní ideou se proto stal kalich pramen husitství.cz Banderovci jsou totéž, co ustašovci. Ideologii, či náboženství a rovnost všech (tedy nejen husitů před husity) v tom nehledejte, Janiko.

  • lomikel

   napadlo me jednoduche vysvetleni, bez nutnosti se ponorit do historie husitstvi. kazdy historik je bud husita nebo katolik. ti co tvrdi ze jsou nad a objektivni lzou, nebo jsou to vlazni (neuvedomeli) husite nebo katolici.

   nalepka husita ( a katolik :) je pak pouzivana v kontextu osobniho postoje historika k tomu husitstvi a k tematu ktere tim nalepkuje nemajici zhusta nic spolecneho s nasi prvni a zda se posledni autentickou revoluci, takze mohou vznikat bizardni spojeni :).

   ja jsme husita amater ;)

   • dixi

    Taky se cítím být spíše husitou, tenkrát o tom, že existuje bůh nikdo, až na pár vzdělanců a ti museli mlčet, nikdo nepochyboval.Ovšem husitská myšlenka je v mnoha z nás dodnes. Určitě minimálně nedůvěra ke katolíkům.

    • lomikel

     ano paradigma v teto casti sveta bylo zcela urceno ZidoKrestanskymi proudy.

     pro sebe jsme dnes zvolil, protoze to umoznuje vybudovat osobnostni aparat k zkoumani, paradigma politeisticko-animisticke, uznavam existenci vsech bohu, duchu a sil. Co presne je ta existence neni take podstatne, dulezite je ze to funguje ( hrube to prirovnejme k tomu ze taky ne kazdy rozumi laplaceove transformaci, ale jejich vysledku vyuziva) a umoznuje pokusite se pochopit duchovni teorie a praxe tak nejak zevnitr.

   • BARON LE SAMEDI

    Řekněme, že to začalo českým vědomím, že přistěhovalého německého živlu je už mnoho, což navenek třeba rezultovalo ve sporech o hlasy v učení Karlově, kde nakonec to po zásahu Husově a krále bylo 3 ku 1 pro německý živel, jenž odplynul do Německa, kde založil jedno z tehdejších učení (Jena?). Čeští panovníci, jejichž moc nezřídka sahala až k Prusku, rozhodně zahrnovala Lužici, a na jihu rakouské hrady (průchod Alp) pojímali velmi často německy mluvící manželky, a tak jako oni se chovala i šlechta. Aby šlechtičnám nebylo smutno, měly doprovod, který se zde usadil, rozrodil, rozplodil manželsky i nemanželsky, a zpočetnil místní obyvatelstvo. Přirozeně, z německých parchantů (rozuměj levobočků) se stávali ctihodní patriciové, a německý patriciát vykupoval i zemanské tvrze, které přebudovával na hrady, Nakonec privilegia nemusel získávat od českého panovníka, stačilo poslat někoho z rodiny na křížovou výpravu, zaplatit, a titul s úřadem třebas církevním byl udělen, co na tom, že třeba vévoda z Bello Cielo. Italové mají stovky prelatur na smyšlená místa. A pak už jen záleželo na komunikaci s českou dvorskou kanceláří. Pokud jde o Židy, kteří také mluvili Německy, jde o věc jinou. Byli to královi- císařovi poddaní, a jejich počty byly přísně limitovány. Německý patricij byl téměř nedotknutelný, židovský bohatec byl bezprávný, byť oba hovořili německy. V obci Kasejovice se zhruba před pěti stoletími stalo, že Židé zbohatli obchodem v rámci plzeňského kraje. Někdo potřeboval jejich majetek, a snížit uměle jeho cenu, a proto pasáčci a děvečky našli poněkolikráte „neorganizovaně“ na obecních pastvinách valouny zlata. Protože obec žádala vrchnost o horní právo, museli se Židé spakovat, a začali horečně prodávat nemovitosti, a z Kasejovic skutečně odešli. Noví nabyvatelé levných nemovitostí pak ani netajili, že to byl vtip jak dostat Židy z města, neboť“ hrdlem by propadl ten Žid, který by se nalézal v horním městě našeho království“ (Hory Kutné a desítky dalších míst…) Takže to, co se jevilo ve 12. a 13. století výhodným (přivádění Němců- a chodili rádi, v Německu vinou křižáckých válek a výprav řádila černá smrt), bylo ve 14. a 15. století už vadou. Jenže, panovník i šlechta potřebovali poddané. Ber kde ber.

    • lomikel

     narodnostni trenice tam byly take, ale neni to jadro husiststvi, na tom bozi bojovniky vykovat nelze.

 2. BARON LE SAMEDI

  Myslím, že se už narodil. Ale není to Putin. Putin je nešťastník z Denní hlídky, zatímco lidé si vyloví zrozence Noci a Moci. Hle, jak to k sobě patří…

  • merlin

   to není novorozeně barone, on vystoupí ze tmy do světla – pódium svět. My všichni si v takových případem vybíreme někoho, do koho projikujeme ,,hrdinu, zachránce,,. A pokud se narodil tak jak to myslím já, tak už by byl na scéně. Už konkrétní, určitý a určený. Koho v tom případě myslíte? .

  • dixi

   Nestrašte, já věřím, že dobré síly, šedé, bílé a kdo ještě ví co je v hlubinách, budou spolupracovat.To je pro Barona, nějak to tady přeskakuje.

 3. BARON LE SAMEDI

  Samozřejmě, Anton Goroděckij aka Putin, merline. Pokud jde o Saltykov.Š., mám za to, že všichni Nikolajové a Alexandrové¨, tedy Romanovští carové, do popisu sednou, nikoli pouze Iosif Džugašvili

  • merlin

   já nemám moc času být na internetu, ale já bych ty romanovce viděla trochu jinak než Vy, spíš jako součást toho procesu, jako figury zmítané od plotu k plotu, zvláště pak Alexandra I /mysticismus, labilita a pověsti o jeho dožití v klášteře např. kromě známějších pramenů spisovatel, no spíš něco jako svérázný metahistorik, Daniil Andrejev vypráví o otom, že když byly otevřeny hrobky s carskými ostatky v petropavlovské pevnosti, ta Alexandra I byla prázdná/ nebo Mikuláše I. /verze o jeho sebevraždě viz Štakelberg Záhada smrti Nikolaje I. Ruská minulost: hiostorické sborníky. Musela bych najít přesněji. Podle mě je to taky bralo :-)

   • merlin

    I Metternich v pamětech píše, že svatá aliance 1815 byla vyjádřením mystických snah Alexandra /to si jistě najdete sám/. To že to bylo omezeno na křesťanský svět a tudíž to můžeme brát jako neúplnou snahu po universalismu je dáno reáliemi doby, Petru I. taky nebudeme vyčítat, že nebudoval letectvo.

 4. lomikel

  temne, takove velikonocni :)

  zvhledem k tomu ze zivot je prolongovana smrt, neni se v jadru ceho bat. Pomaha to ?

 5. Magnus Maximus

  No jen aby ten spasitel to pak nemyslel asi tak jako nějakej Áda Hitlerů … To at si tam raději zůstane.

 6. lomikel

  k tem husitum, na zacatku se umen snoubila Husova prakticka teologie, hlavne obraceni se ke korenum viry a z toho plynouci kritika a odmitnuti apriorni autority cirkeve a papeze, hlasana z Kaple Betlemske s siroce zakoreneou predstavou o brzkem prichodu Mesiase a jeho panovani na Zemi http://cs.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus byly starter revoluce a prvotni generator Bozich Bojovniku.

  V druhe fazi revoluce dosklo k strukruralizaci hnuti pod vedenim zkusenych vudcu ze slechty a mestanstva tak aby vzni struktura byla schopna resistence vuci okolnimu svetu. Ten se snazl Husity vybit, lze rici ze tim je pomohl stmelit a upozadil nazorove ruznice uvnitr hnuti. Chiliasticke proudy byly potlaceny, ruznymi metodami.

  No a po Lipanech nastala normalizace, ale velmi vkusna pod taktovkou Jirika z Podebrad, z jejichz plodu se Cecke zeme mohly radovat az do roku 1620, jsouce siroko daleko zemi nabozensky nejtolarentnejsi zemi.

  Revoluce to byla „cista“ z toho uhlu pohledu ze nebyla placena ani iniciovan treti stranou a ve sve prvni fazi opravdu lidova. Na druhou stranu je treba rici ze co se zverstev tyce aobe strany (katolicka i husitska) se cinili stejne, spravedlive je ale treba uvest ze teror zacala a husity k adekvatni odpovedi dohnala strana katolicka – ktera situaci mylne vyhodnotila jako rebelii snadno potlacitelnou prisnou rukou.

  Z ideoveho pohledu se jednalo o zmenu v ramci tehdejsiho systemu viry, krestanstvi bylo tak vtisttene (prisate) v organismu spolecnosti ze kazda zmena byla jen variaci na tema.

  Tazke prvni bod by tu byl, cekame na prichod ;).

 7. lomikel

  k tomu cekani na prichod, v podstate je to jako ekonomika, ocekavani (pozitivni ?:) generuje jev – zvyseni prodeje, zvysene ocekavani prichodu atd.

  jinak mam dojem ze prichodu toho spasitele/nebo agregoru na ktereho je narazeno u ruskych autoru muzeme dekovat za ledacos, dobreho i zleho, na rozdil od spasitele Hitlera kde ty plusi nejak nejsou. Trebas v Rusku nemuzu SSSR a Stalina splachnou to WC ciste prot ze to je stejna cast jejich historie jako byl posledni degenrovany car ( u nej bych s kulkou nevahal, nevkusne a politicke nestastne bylo zabiti jeho rodiny a sluzebnictva , stacilo je na par let uklidit a pak vyhostit). To pisu z pohledu egregora spasitele o kterem je tu rec, samozdjernme ;).

 8. Sio

  Na to snad ani není potřeba mystiky, abychom pochopili, že lživá forma „demokracie“ se hroutí dovnitř jako nějaká supernova do černé díry a to nejméně už od počátku 70-tých let, které byly asi jakýmsi vrcholem zlatého věku drmokracie v euroatlantickém prostoru. Dialektické kyvadlo je už nejspíše dost daleko ve fázi cyklu, který by se dal nazvat „vůdcovský“ a směřuje k horní úvrati. To zas bude průšvih! Před sto lety, kdy to ti ruští klasikové psali, pohybovalo se kyvadlo spíše opačně, ne? Nebo snad svržení carského režimu byl aktem svržení demokracie? Ale vážně, bez ideologie, asi to byla spíše tragédie pro vyšší a střední vrstvy, obojí početně poměrně slabé, nebo se mýlím?

  • merlin

   vy si soustavně pletete psychologii s magií a mystikou :-) Jak začucháte Junga, tak máte osypky, páč to nechápete a nikdy nebudete, ale mi to nevadí, mám Vás docela oblíbeného i tak .
   Hele když už jste studoval v Moskvě, co vlastně víte o Romanovcích? To že jsou dege Vám řekli tam? Koneckonců se mísili s Němci, pokud mi paměť slouží. Slyšel jste někdy o ministerstvu opilství, Petru I a všešaškovských sněmech, na kterých dělal prodiákona. Dělal si srandu z pravoslaví. I to je od panovníka v pravoslavné zemi úlet – zase na stranu opačnou.

   • lomikel

    diky bohuum magie a mystika neni jen Jung, i kdyz proti monomaniakovi Freudovi je to nebe a .. dudy ;)

    K tematu hlavy statu, monaracha je vzdy osobne zopdovedy za situaci ve state. Poprava hlavy statu, jeste lepe, sebeobetovani se bylo vzdy pokladano za dobru medicinu pro danou zemi ( kde se tedy prolina magie, mystika s psychologii:). Mikulas II. to nedal, byl odejit a vratil se jako svaty, bezpecne mrtvy bez legitimich potomku, jeden ze symbolu stemelujici Ruskou republiku. Takze takto, po letech, byla obet, pravda nedobrovolna a pospinena neritualnim provedenim (coz jsou dve nazavysle veci), naplnena a Mukulas poslouzit lidu Ruska na ceste k mene tyranske vlade. Putin, nebo Dugin, je proste genius :).

    • merlin

     Ta poznámka o Jungovi je tam schválně, Sio ho totiž nesnáší Děsně se vzteká, když ho jen z dálky ucítí. Stačí to jméno a už se zmete. A nadává pak taky. Skoro by si jeden myslel, že ho Jung musel osobně v minulosti insultovat. :-)
     Ty reakce by ostatně samy o sobě stály za analýzu.:-)

   • Sio

    Jung mi nevadí, vůči němu samému jsem indiferentní, možná tu mystiku používal k tomu, aby blbům vlezl snadněji do palice a sám tomu moc nevěřil. Lidi jsou náchylnější k sugesci, když se trochu odýmí kadidlem nebo postraší magií a vyššími silami. Na jeho místě bych pacoše v jejich zájmu trochu (v mezích neslušnosti) oblboval taky. Je to ku prospěchu léčby, jistě to víte. Platí to i v medicíně. Víra tvá tě uzdravila (ne vždy), lekář léčí a přírona uzdravuje. ;-) Možná to naopak nechápete vy a já až moc dobře? Ale kdoví, vy na to máte skorolicenci. Nicméně od jeho obdivovatelů jsem už pár pitomostí četl. Taky vás mám celkem v oblibě. :-)
    Proti psychologii nic nemám, pokud to ní někdo netahá magii nebo mystiku. Leda by to léčitel dělal účelově, jak jsem výše zmínil. Ptákovin s esoterikou zasazenou do pseudověd dokážu vymyslet 13 do tuctu, ale sám bych si takových nápadů nevážil.
    V Moskvě jsem sice nestudoval, přímo v Petrohradě, ale o Petrovi I. něco vím z dějepisu stejně jako o těch Němkách a Romanovcích, třeba Kateřina II. Však oni Přemyslovci si taky brali Němky či Rakušanky, byli částečně Habsburkové. Habsburkyně byly dost plodné. To bylo kdysi v těch rodech normální, kde sehnat ruskou princeznu aby to nebyla sestra? Kdysi jsem také o něm četl Tolstého a v neposlední řadě viděl film. Takže jakási představa tu je, zajisté idealizovaná.
    Petr byl jistě extraordinérní osobnost a ty jsou jako děti, chtějí vyzkoušet všechno. Beru to jako část jeho integrity. Možná mu bylo pravoslaví fuk, ale popové mu chtěli kecat do řemesla. Tak se snažil to nějak kompenzovat. Dokonce znám jeden letopočet, petr založil Petrohrad (St. Petersburg) v roce 1703 na bažině. Dodnes se tam pod kažkou novostavbu zatloukají do země 15 m (cca) železobetonové piloty.

    • BARON LE SAMEDI

     Vy máte evidentně problém s JUNG-frau. Řekněme, ve vší počestnost, že s tou horou. Je telepatie magickou disciplínou? Nechtěl jste leckdy, jako žák a student, aby Vás učitel nevytasil, a on se na to skutečně vy…a vyvolán jste nebyl? Určitě ano. Takže telepatie, třebas, funguje. Jinak máte názory jako Karel Kuffner, psychiatr, před sto lety. Bohužel, profesor Kuffner posledních čtyřicet let svého života odborně nekomunikoval, než svými odsudky do Ottova slovníku naučného. Jehož hesla psychiatrická jsou tím bezcenná.

     • Sio

      Nemám zas tak velký problém. Jen jsem to řekl za toho profesora Kuffnera, což je jasný důkaz čeho? No přece reinkarnace! Nebo telepatie v časoprostoru? Moment, zeptám se ho. Jung se se mnou nebaví.

    • lomikel

     aniz bych vas chtel nejak presvedcovat to tom ze mystika, psychologie, nabozenstvi nejsou zneuzivani k ovladani lidi, zcela souhlasim ze jsou (zajimavy dokument od profesionala, je tam doc. http://afinabul.blog.cz/1404/techniky-presvedcovani-a-vymyvani-mozku), rad bych upozornil na to co ve vasi uvaze chyby. Stavite se do pasivni role, veskere techniky ktere lze jiste pouzit neeticky na druhe, zle stejne dobre aplikovat na sebe same. Tohle je pro me to prave dobrodruzstvi ducha.

     Jung puvodne vysel z klinicpe praxe, ale skoncil s ponekud sircim zaberem, vytvoril most mezi chosem starych nauk a racionalni mysli 20. stoleti. Po tomto mostu muze jit kazdy sam za sebe, za svych duvodu. Je to most k arcetypalnim silam, at jiz personalnim nebo transpersonalnim ktere jsou v podstate nelidske ( neobsahnutelne vedomim), jedna z funci Bohu a Bohyn je je ze tyto li zlidstuji a umoznuji s nimi pracovat.

     Uvedu priklad, zajima se o predkrestanske Slovany protoze jeden z pantheonu se kterym jsem ve vztahu jsou Bohove Veledbu. Vramci toho me zajima dulezita udalost a to je zmena pohrebniho ritu, ke ktere dochazelo pod vlivem avaru a krestanu ( na sobe nezavsle). Do te doby preferovali slovane pohreb zehem, v 10. stoleti n.l. zacinaji prechazet k pohrbu kostrovemu. Nabizi se tedy otazka jak tato zmena ovlivnuje rozpad jednoty telo-mysl-duch v ramci nekolika dnu po smrti.*

     Rozhodle jsem se pouzit metodu rizene vizualizace – vstoupite do zmeneho stavu vedomi (barvy duhy, pocitani pater dolu jedouciho vytahu napr.) nastavite uvodni scenu a nechate vecem volny prubeh s tim ze v ramci toho co prozijete muzete delat male korekce.

     Takze jsem umrel a byl oplakavan pribuznimy ( je treba zapojit emoce, to je palivo duse) a nasledne prozil pohreb zehem a pohreb kostrovi.

     Zeh – je jako vytah, katapul smerem vzhuru do horniho sveta. Ocistny Svaroguv ohen rychke a definitivne odtrhne casti do sebe, neni zadne vahani, zadna nejistota. Vizualizace ukoncena na hranici kam proste nelze jit jen naoko.

     Kostrovy pohreb – je pomale sjednoceni se se zemi, na vse je dost casu, deleni je postupne, katalizovane pri nizke teplote, struktura je prostupovana vsim co je v okoli. Zustava mnoho cest kam jit, neni zde radikalnost zehu. Na druhou stranu se muze vice veci podelat :o).

     Krome zakladniho pocitu, ktery je nereprodukovatelny, to nahore je jen chaby pokus (digitalizace analogoveho, ztrata dat), jsou zde i dalsi benefity. Nahledu ze zalezi na drevu stromu na kterem budu spalovan, mel bych snim byt zadobre, souladny. Ze muj popel bude dobre vhodit do vetru pro dokonani procesu, ne ulozit do urny ( to by bylo neco mezi).

     Ze pri ulozeni do zeme je nutne byt s ni srozumen, smiren a enbranit se ji, ze daleko vice nez u zehu zalezi na obradech ktere jsou provedeny kolem hrobu a vytvareji potrebny klid pro praci :). atd.

     —-

     *pro pochopeni konceptu doporuciji http://www.dumknihy.cz/smrt-mezistav-a-znovuzrozeni-v-tibetskem-buddhismu-131856
     vlastni Tibetska kmiha mrtvych je bez svetlujicich komentaru ze vnitr nauky nepochopitelna. V podstate se rika ze k rozkladu dochazi postupne jak jsou uvolnovany jednotlive casti struktury telo-mysl-duch , v TKM kategorizovane podle elementu ( je zde trochu rozdil vuci elemtum evropskeho pojeti). V navazosti na vyhasinani funkci dane struktury doporucuje TKM predcitat urcite pasaze textu pro snadny pruchod jednotlivymi stavy (bardy).

     Podobnosti, byt ne tak strukturovane, lze najit v Moodyho knichach.Zajimave je srovani TBM a Moodyho ktere umozni rozkryt kulturni podminenost stavu – proto trebas bych vahal s uzitim TBM pro netibetana.
     http://knihy.abz.cz/prodej/zivot-po-zivote-2

    • merlin

     Já fakt nevím, jak zrovna vám to mám přiblížot, Zkuste to celé vzít jinak, jako pokus o přechod od zdroje informace v podobě náhodných /např. rorschakovských/ vzorců ke vzorci, který bude obsahovat geometrický řád, případně numerický. Dám Vám jiný příklad :První magický čtverec se objevuje v Číně, písemné prameny zachytili z 650 př.n.l legendu o Lo-šu /taky jsem to viděla překládané jako lo shu nebo lou-šu/. Podle tohoto starého čínského příběhu se magický čtverec objevil na zemi tak, že za obrovské potopy objevil císař Yu želvu, které měla na zádech vzor magického čtverce o straně 3. Lo-šuu čtverec je zajímavý mimo jiné tím, že kterýkoli magický čtverec o straně 3 / http://astrologie-dagmar.cz/obrazek/jantra1.jpg / lze vytvořit z Lo Shu pomocí zrcadlení a rotace. /můžete to brát i jako první nám známou matici./ Číňani věřili, že v základech vesnmíru je uložený číselný rytmus a předpokládaliže vzájemné vztahy jakýchkoliv věcí ve všech oblastech jsou výrazem tohoto základního vzorce, předem daného rytmu. Chápejte to jako základní zrcadlo, rytmický obraz vesmíru v jeho časovém aspektu. Čas tak chápali ve dvou rovinách, jako cyklický proud energie, pod kterým existuje věčný čas a při mimořádných situací může dojít k tomu, že se smíchají. Běžný cyklický čas normálně sleduje vzorec Lo-šu , podle kterýho byly uspořádány pokoje císaře, ladily se podle něho hudební nástroje, tance, pohřební obřady atd. Uplatňoval se v umněí, hudbě, architektuře. Čá¨íselné uspořádání věčnosti tvořil kříž, zároveň mandala che-tchu, 5 uprostřed, horizontálně 83549, vertikála odzdola 61527. V tanci jste se vracel přes kříž vždycky ke středu, pohyb šel do všech světových stran a pak se stáhnul, něco jako systola a diastola. Na a nad tím ta množina. Jsou to ve své podstatě velmi složité systémy. Konečně jim to funguje. Osobně se domnívám, že je důvodem, proč jsou Číňané takoví hráči a gambleři. :-)

     • merlin

      Jo sio, ten magický čtverec (3) tam máte na obrázku abyste si ho uměl představit a neměl s tím nějaký problémy. :-) Vím, že je to náročný. Jinak je ale zajímavé, že Řekové konstruovali magické n stranné trojúhelníky, nikoliv čtverce jako číňani. Mám teď na mysli skutečně magii a věštění, nikoliv geometrii jako takovou, že.

      • Sio

       Ale jděte, takovými magickými čtverci jsem se zabýval, když mi bylo 10, mám matný dojem, že jsem i vymyslel další. Bylo to v ABC, což byl můj neoblíbenější časopis. Dodnes si vzpomínám, jak jsem ho vždy vyhlížel ve schránce, byl to čtrnáctideník. Jak se dostanu na Senovážnou, hned mi to naskočí. To je halt magie. Podle Freuda, pokud vím, byl magický spíše kosočtverec, což se dá pochopit. Něco pro vás na hraní – doplňte číslo:
       9864
       6903
       8732
       432?
       Jednička to není.

       • merlin

        To už jste mi dával. Už zase zapomínáte. Máte pocit, že když něco spočítáte, máte to pod kontrolou? Asi jo, viďte. Dejte si bacha, Cantor se z toho zbláznil, páč to je sice logickej, ale špatnej pocit. Nejistota = úzkost. Jako vždy jsme mimo, jeden o voze, druhý o koze. :-)

        • Sio

         Zase už něco o mě předpokládáte. Domníváte se. A zase mylně. Koukám, že moje osobnost je pro vás složitější, než kvadratura kruhu. A fakt se tomu divím.
         Četla jste Čtyři dohody? Pokud ne, doporučuji. Pokud ano, mrkněte ještě jednou na třetí z nich. Nevytvářejte si domněnky.

     • lomikel

      nevm jeslti jste to nepepiskla, ja bych jecel :), vzdycky kdyz narazim na ten formalismus u cinanu, vzpomenu si na Lao’C: Tao je i v hovnu a chcankach!

      • merlin

       Víte, se siem je mnohdy dosti těžká debata, většinou probíhá, jako viz výše. Odmítne Vaši argumentaci a pak Vám dá matematický úkol, když ho vyřešíte /intelektuální ješitnost/ tak Vám řekne, Ježiš, už je dlouho, to zadání je trochu jinak. Tak znovu řešíte. Dodáte výsledek. Načež řekne A algoritmus by nebyl? Pak odmítne spoustu řešení včetně správného. Jste znechucený, ale po čase si to sestudujete, asi je někde fakt háček. Chvíli to řešíte i na celoplanetární úrovni a výš a pak se omylem jen tak bokem dozvíte, že správné řešení jste vlastně už dávno dodali, ale on ho velkomyslně přehlédl. A to teď neagravuju. Další krok je, že s takovým blbcem už nikdy nepromluvíte a vymažete si vztekle všechny maily. V tom jsem už docela machr. Takže se nedivte, že s ním člověk trochu absolutizuje, se siem je třeba se nemazat a být tvrdej :-)

 9. BARON LE SAMEDI

  Nebo snad svržení carského režimu byl aktem svržení demokracie? v podstatě, sio, ano, po roce 1860 byla v Rusku jistá míra demokracie, jako u nás po odvolání Metternicha Franz Josefem v 48.

   • BARON LE SAMEDI

    Lomikele, to jste vytrhl z Vyprávěj z ČT? Vždyť je to nesmysl. Americká vlajka na Rusi byla ve Vladivostoku v roce 19, 48 hvězd, ne padesát, vexilologicky se ohrazuji i od současné vlajky Ruska, imperátorské barvy byly černá, žlutá, bílá, no a žlutá hvězdička nad srpem a kladivem do VŘSR, a po ní nebyla. Až za SSSR. Také ti mrtví po dělostřeleckém útoku….(že by Krymská válka- až První světová…) To se na bojiště přivezly čtyři velké sudy, a do jednoho se házely utržené ruce, do druhého utržené nohy, další- na trup po odejmutí části známky a další na hlavy. A pak se to pochovávalo. Tyto makabrózní sudy mají lidé leckde na zahradě. Žádný mužik by po svém panovníkovi neházel bláto. Gosudar je gosudar. Leckdo by kostel vypálil…ale Panně Marii by si šavlí hlavu odetnout neodvážil.

    • lomikel

     realie nejsou az tak podstatne, i dkyz diky za komentare, me to pripada jako zajimave ztvarnene vyjadreni toho jak je car a revluce v rusku vnimana casti populace.

     • Antimon

      Vždycky se najde část populace, která reálie vnímá úplně jinak než ten zbytek. To je život a s tím nelze dělat nic více, než to vzít na vědomí. Ještě jiná věc je to, jak ten jejich jiný pohled na svět zpracuje „umělec“. To se myslím ani ti, jejichž názor to má vyjadřovat, mnohdy nestačí ani divit :)

 10. Laco G. mlynář

  Umělci jsou umělci také proto, že dokáží předvídat katastrofy. Jejich tradičně slabou stránkou je analýza příčin těch katastrof. Tam mají tendenci hledat je v duchovní sféře, jak jinak. Ony však byly vždy ve sféře ekonomicko-sociální.

  • lomikel

   cim se lisi genialni umelec, rekneme od ..Knizaka ?:) tim ze jeho vztah k muze(am) osobnim daimonum spojijici jeho personalni matrici s transpersonalni matrici sveta je velmi zivy. Nerikam vedomi a riditelny, mnoho Umelcu vedlo strasny zivot dany tim ze nebyly schopni integrovat svoje spojeni s transpersonalni matrici do bezneho zivota (resili chlastem, sexem a strelbou do hlavy), opet pro srovani muzem uzit Knizaka ktery se integroval az az za statni penize :).

   a jsem zase u toho Junga ktery vlastne jen pervypravel pribehy o takovem to propojeni do reci , tehdy, soucasne.

   • merlin

    Nelze srovnávat Knížáka s Repinem nebo Lermontovem. Je ovšem otázkou, koho lze v oblasti umění s Knížákem srovnat. Myslím že nikoho, protože to není umělec. Je to jedna velká barnumovská bublina bez špetky přesahujícího obsahu. Jeho zátiší s ruskou barevnou televizí, sekyrou, pařezem a vylitou barvou lze přirovnat možná tak k Texaskému masakru motorovou pilou. Sice to něco, co je stejně ekelhaft, je, ale uměním se to nazvat nedá. Taky do osvícení tomu leccos chybí – úplně všechno :-))).

    • dixi

     Knížáka jste vystihla, chtěla jsem napsat, umění chytí za srdce, to se nedá o Knížákovi říi, ten člověka leda znechutí.

       • BARON LE SAMEDI

        ne, tady se jen tak zcela volně kecá, než to paní Janika začne mazat. Když máte takovou paměť, Saule, měl jste připomenout dnešní 144. výročí narození Lenina. Celá Čína slaví (Lenina a Maa uznávají), ba i soudruh Obama jistě přičinil poznámku ke svým šikmookým chlebodárcům Ameriky, a my probíráme jakéhosi autoritáře- kapitalistu Putina. Lenin ovšem- toť praktik revoluce. Třeba CO DĚLAT? když člověk doma najde jen jednu čistou fusekli…Mnoho zásadních odpovědí nám předčasným odchodem zůstal dlužen…(Předpokládám že soudruh Pol Pot by radil amputovat nohu, na níž nevybyla ponožka.) Pak je ovšem otázkou, zda by se neměly prodávat nejen levá a pravá ponožka v balíčku, ale i třetí, řekněme centristická. Vezmeme-li Stalinovu zásadní tezi „jdeš-li vpravo, vyjdeš vlevo“, kde jsou ponožky snad záměrně zamlčeny, ač víme, že právě o ně samotné při pohodlné chůzi jde především (proč jinak by to Stalin veřejně proslovil?) tvoří rub ponožky pravé ponožku, jevící se býti levou, pak nám zbývá co možnou jen ponožka střední, centristická. Ovšem, tady je pravda, že s centrismem obecně i centrismem Martovovým se Lenin důsledně vypořádal, a nezbývá než se tázat, zda ne-Martovský centrismus z úzce utilitárních praktických důvodů (ne ovšem v teorii), jest možný. Tedy zda jest přípustná ta centrální , ovšem nijak klíčová ponožka, která, jak teoreticky víme, není svým významem ústřední, leč pouze mezilehlá. Přirozeně, u kabbalistické triády ponožek nemůžete dosáhnout oné dialektické jednoty dualit levo-pravých….( Konec leninské oslavy)..

    • Sio

     Nevím, co se vám nelíbí na Knížákovi, když se přátelíte s Jungem. Je to jasně jeden z jeho žáků. Akorát pro Knížáka je pojem superego jen čajíček, kterým se Knížákovo bytostné Já pojmenovat nedá. Spíše bych navrhoval pojem SuperKlaus, ale tady jsem na rozpacích, protože Klaus=Bůh. Čili mám problém – existuje SuperBůh? Při pohledu na Knížákovy přenosové projekce (prý z NG i ledacos „přenesl“) musím konstatovat že jsou prostě „super“ a „boží“.
     Je to uznatelné jako vědecký důkaz existence SuperBoha? Někde v temných hlubinách nevědomí, když upadám do bezvědomí jsem přesvědčen, že 42.

      • Sio

       Ale já vím, že to vymyslel jeho starší kamarád z Příbora v záchvatu sexuální deprivace. Jak se tomu říká? Sublimace sexuální energie do enormní tvořivosti? :-)) Ale to 42 je stejně lepší vysvětlení …

       • BARON LE SAMEDI

        . Jste zapomněl na římany. Hele , jsou jazyky, kde já nepoužívají vůbec, obcházejí ho. př. v bahasa malaya Jmenuji se x se řekne Nama saya X, což je doslova Jméno říkat X. co myslíte, mají ego a pokud jo, tak čím se liší od našeho? :-)

 11. BARON LE SAMEDI

  no a ještě, v rámci jakého systému ten vůdce pracuje? To by přece neměla být holografická figura. Když vezmeme paměti „vojevůdců“ 3. říše, je to: Guderian chtěl to a to, názor Himmlerův byl ovšem jiný, a podobal se názoru Göringovu, neboli, ti šašci spotřebovali dvě třetiny své energie na intriky a vzájemné pomlouvání u Hitlera. Připadá mi to, jako vztahy v mateřské škole.

   • BARON LE SAMEDI

    Blbnu a pak mám problémy s vkládáním. V tyto dny chyitl pravý sektor na mostě v Dněpropetrovsku mladíka, který se nechtěl omluvit (není jasné za co), a tak jen, jsa bit, provolává slávu Ukrajině. Tak, těm co ho poté hodí z mostu (chtěl jsem napsat do Dunaje, ale tam hodili Schellingera) se nemá říkat fašisté, takže navrhuji jim říkat BIDENOVCI. S Banderou se to rýmuje. Jo, a podle vyšetřovací komise Věrch rady Muzičko spáchal nešťastnou náhodou sebevraždu zastřelením. Několikanásobným. Holt, neměl mít pistoli nastavenou na dávky …(špatný humor).

    • Kamil Mudra

     Inu, takové období jakým teď prochází Ukrajina je zlatými časy pro hovada která si tímto způsobem ráda pošimrají ego. A ani k tomu nepotřebují nějakou konkrétní ideu. Hodí se jim jakákoli co je zrovna k mání :-(

   • BARON LE SAMEDI

    když jsme ale u toho shazování z mostů: je dobře jít co nejdále od zábradlí, ne se ještě zábradlí držet, protože pak Vás může kdokoli, na bázi páky- máte 20 procent těla nad zábradlím, a taky těch dvacet procent váhy,- kdokoli člověka může převážit- viz video.. A pak už jen záleží, zda spadnete na břicho, zda na člun, v podstatě jde člověku, co padá, o život.. U nás se po dostavbě Nuseláku aka Mostu Klementa Gottwalda (kromě toho, že podle záhadologů je v pilíři pochovaný člověk) říkalo, že na mostě řádí banda darebáků, kteří přijedou autem, shodí třeba v půli mostu holku, co jde u zábradlí, a naskočí do auta a odjedou. Možná to je urban legend, ale někteří lidé ji připisovali skupině závadové mládeže z lepších pražských rodin, tzv. vyšehradským Černým jezdcům-.Úmrtí bez motivu na mostě, či spíš pod ním, byla. Po zvýšení zábradlí a zřízení zábran zůstali jen klasičtí skokani. Z těch či oněch důvodů. Černí jezdci nebyli oblíbeni, protože na triku toho měli více, ale při realizaci a po soudu efektivně seděli jen pár měsíců. Ale byl to fenomén, který proběhl i stránkami Kriminalistického sborníku, pokud si pamatuji.

    • Kamil Mudra

     Mohu potvrdit. Také mám na kontě jednoho shozeného. Dřep-obejmutí kolen-prudký vztyk-a hop! Ale bylo to v sebeobraně proti dvěma a v Chocni, tak že to měl dolů, na rozdíl od Nuseláku, jen asi čtyři nebo pět metrů a do vody. Nejspíš to odnesl jen leknutím a nachlazením, jelikož to bylo v listopadu večer. Výhodou bylo že ho ten druhý hned běžel lovit, takže jsem se zbavil jedním chvatem obou najednou :-)
     Ono toho na klasickém mostu, mimo zábradlí, moc k držení většinou není. Takže, pokud se nedá zdrhnout, nezbývá než držet se útočníka a pokud vás neumlátí, může vám poskytnout možnost aby za tím zábradlím skončil on.

 12. BARON LE SAMEDI

  Velkorysá nabídka v uvozovkách. Není jasné komu. Ta ruštin mi připomíná česky jazyk kterým mluvila německý armáda 15.3.1939, když zvát ceské obywatel na teplá nemecká polífka do fojenska kuchyň. Hojně využíváno pražskou německou mládeží.

 13. Hamilbar

  Jako člověk s technickým vzděláním se domnívám, že v případě v článku uvedených jedinců máme co do činění s projevy popsanými v Evansově dodatku Murphyho zákona. Vzhledem k tomu, že Murphyho zákon všichni znáte, ocituji pouze Evansův dodatek:

  „A poté co se to pokazí, vždy se najde někdo, kdo to už dávno předpovídal.“

 14. Astr

  Hallo hallo FSICHNI co se tu dusujete ze zadnou dusi nemate …. :-)
  Co treba DELFIN, muze mit „dusi“ ?
  Video z Hawaii I s komentarem :-)
  =============================================
  Delfín požádal člověka o pomoc
  Krásný příklad, jak by se člověk měl chovat nejen k delfínům…

  Při nočním potápění na Havaji připlaval ke dvěma potápěčům delfín a začal kolem nich kroužit.
  Když si potápěči delfína prohlédli pozorně zblízka, jeden z nich zjistil důvod jeho podivného chování.
  Delfín měl kolem ploutve namotaný rybářský vlasec, který ho omezoval v pohybu.
  Potápěči vlasec rozřezali, delfína vysvobodili a on odplaval.
  Skutečnost, že se delfín přiblížil k lidem, aby mu pomohli, svědčí o jeho inteligenci.
  Většina poraněných zvířat se k člověku nepřiblíží.
  Je zajímavé celou tu příhodu zachycenou kamerou pozorovat.
  Musela to být pro ty dva potápěče úžasná.životní zkušenost. :-)

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s