Předběžná bilance

Napsal sl_lopatnikov
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Ještě před začátkem ostré fáze Majdanu v polovině ledna jsem předpověděl, že na Ukrajině bude válka, a stejně tak jsem jako jeden z prvních napsal, že pouhý Jihovýchod Rusko obsazovat nebude. Ekonomicky to nic nepřináší – vzhledem k zaostalosti Donbasu – a dnes by to navíc komplikovalo vojenské postavení Ruska. Rusko by potřebovalo CELOU Ukrajinu. Což v současnosti není reálné.

Ruská realita člověka nepotěší ani zvenku, ani zevnitř. Situace na Ukrajině je schopná zcela demoralizovat a diskreditovat vládu, včetně Putina. A to znamená – nestabilitu, reálně hrozící rozpadem Ruska a jeho fašizací. Neboť zvládání této nestability půjde cestou požadavků na skutečně silnou, ne silnou pouhými proklamacemi, vládu. Což nutně přivede k moci nacisty… a vyvolá abortivní reakci velkých menšin.

Již jsem psal o tom, že, jak se zdá, chtějí to s Ruskem zvládnout pomocí Napoleonsko-Hitlerovského scénáře. Stvořit, tentokrát ne korsickou nebo berlínskou, ale ruskou příšeru a tu následně zničit.

Při tom dnes již je naprosto zřejmé to, co v roce 1991 zcela zřejmé ještě nebylo: moc uchopili ideoví dědici Vlasovců, realizující blouznění Solženicina, zblblí do, co se týče celosvětového vlivu, absolutně neperspektivní sekty RPC (Ruská pravoslavná církev), a opakující všechny chyby carského Ruska.

V tomto ohledu, majíce na paměti, že v Doněcku a Lugansku ukrajinským nacistům čelí naprosto stejní nacisté bílo-vlasovští, jako například člen organizace „Paměť“ Borodaj, „carevnin věrný poddaný“ Girkin-Strelkov a paranoidní antisemité, bojující s žido-banderovci, je jasné, že nic dobrého nemůže Rusko očekávat jak v případě jejich vítězství, tak v případě jejich porážky. Neboť v případě jejich vítězství se prostě nepodaří udržet sifylis ruského šovinismu v rámci Novorosije, kdežto jejich porážka bude vypadat nejen jako vítězství banderovců, což je zřejmé samo o sobě – ale také jako „zrada na Rusech“. Což vyvolá výbuch nacionalismu, tentokrát ovšem namířený proti „vládě zrádců“. Obě varianty znamenají – konec Ruska.

Podstatné je, že Rusko není morálně a možná ani z vojenského hlediska připraveno k rozsáhlé a v případě nutnosti i jaderné válce. Čímž se zříká role světové velmoci.

Může to mít nějaký smysl? Může. Možná, že někdo pochopil, že zatahování Ruska do ukrajinského střetu ho nepřípustně oslabí – ani ne tak kvůli sankcím, jako kvůli nákladům které by byly zapotřebí na to, jakž takž dostat zpustošené ukrajinské teritorium na průměrnou ruskou úroveň. Tudíž – již jsem o tom psal – vzít Krym bylo strategicky nutné a politicky možné. Kdežto ostatní Ukrajina – je pro dnešní Rusko – pouze kamenem na krku. Zde je třeba hrát stejně jako v kartách – napřed seber svoje…

 

Problém ovšem spočívá v tom, že v případě, že to hodláme hrát na dlouho, zemi vnucovaná vlasovsko-kapitalistická pravoslavná idea zaručeně přivede stát k rozpadu. Je to pouze otázkou času, ničeho jiného.

Volba, kdy jako opěrný bod je zvolena ideologie relativně malé náboženské sekty a nacionalismus jednoho, byť i největšího národa, v mnohonárodnostním státě s kompaktními teritorii od pradávna obývanými menšinami – je hrubou chybou. Pokud tedy vláda nehodlá realizovat vnitřní program „Pravorusů“ – učinit z Ruska malé útulné <del>Švýcarsko</del> Moskevsko. Bohužel, ani tuto variantu nelze vyloučit. I když i tato idea je předem odsouzena k nezdaru. Rusko budou dobíjet do stavu Polska, a možná i Bulharska.

Druhá chyba – spočívá v iluzi možnosti domluvit se se „západními partnery“ a na perspektivě vytvoření „Evropy od francouzského Brestu po Vladivostok“.

Evropa si nikdy nepustí blízko k tělu Rusko, které je dvakrát až třikrát větší než státy, které jsou motorem evropské integrace.

Tato hrubá chyba je založena na absurdním legalistickém úhlu pohledu, předpokládajícím existenci jakéhosi „mezinárodního práva“ v situaci, kdy jediné reálné právo v mezinárodních vztazích, ať se nám to líbí nebo nelíbí, je právo silnějšího.

Žádná síla se nebude omezovat, pokud nebude omezována jinou silou. Je jasné, že když kdysi začal Primakov mluvit o „mnohopolárním světě“, měl na mysli typickou trinitární politickou konstrukci, ve které by Rusku připadla role „ducha svatého“. Vyvažujícího závaží, v situaci kdy se na miskách vah na jedné straně nachází „Západ“ a na druhé – „Východ“, nebo přesněji, rozvíjející se svět. Je to primitivní a hlavně v daném historickém okamžiku vysoce nebezpečný omyl, neboť toto „závaží“ nepotřebuje ani jedna, ani druhá strana. Islám a Chalifát jsou pro Anglosasy podstatně efektivnějším „závažím“ i proti Evropě – kdyby se chtěla cukat – i proti Číně s jejím ujgurským problémem, i proti Rusku s jeho volně driftující Střední Asií. A dokonce i – ó ano – proti věrné Indii. Je vůbec zcela zřejmé, že anglosaský Ostrov vsadil na agresivní Islám, coby „chaotizátor“ Evro-Asi-Afriky – nástroj odvrácení a oslabení jakékoliv potencionální kontinentální civilizační síly.

Třetí katastrofická chyba spočívá v úmyslném vytváření černých děr v historii.

Jsou věci, které jsou mezi rozumnými lidmi nemožné. Jsou pouta, která nelze zpřetrhat. Neboť pouze absolutní debil může uvěřit, že „lid zvítězil ve válce navzdory Vrchnímu veliteli“. To je – schizofrenie. Vítězství ve válce a obrovské úspěchy SSSR nelze odtrhnout od sovětského zřízení. A nejen od sovětského zřízení, ale i od jména Stalina a všeho s tím spojeného. Pozorujíce pohyby těla „inteligence“, projevy banderovštiny, pochody pobaltských esesáků, ruské nacisty a „monarchisty“ – stále větší počet lidí nejen že začíná chápat zákonitosti a nevyhnutelnost předválečného i poválečného pronásledování protistátních elementů, ale dostavuje se i pocit jistého rozčarování z přílišného humanismu sovětského systému ve vztahu k celé té bandě zrádců a šmejdů. Zde si je třeba vybrat: buď společenství rozumných lidí – a v tom případě „Stalin s námi“, nebo společenství klinických idiotů a paranoiků. No a v takovém případě „lid zvítězil navzdory…“

Takže, v důsledku vlasovsko-kapitalistické cesty zvolené v roce 1991 se Rusko ocitlo ve stavu nebezpečného oslabení při naprosté absenci ideologie atraktivní pro zbytek světa (pravoslaví to asi nebude), bez vůle a bez sil, s demoralizovaným obyvatelstvem, stěží ochotným snášet oběti kvůli Abramovičům, nebo Děripaskům…

Ne, drazí moji. Tak žít dále nelze. Nepůjde to.

Bez pověšení Sakašviliho se Rusko obešlo. I když, upřímně, já si dodnes myslím, že to byla obrovská chyba. Obešlo se proto, protože Gruzie je většinou vnímána jako „Kavkaz“. Podobná chyba na Ukrajině bude daleko dražší.

Rusko dnes provádí existenciální volbu. Volbu „Být či nebýt?“.

Reklamy

71 comments

 1. Vodník

  To, že „absolutně neperspektivní sekta Ruská pravoslavná církev“ je pro zbytek světa neatraktivní (rozumějme pro ten postkřesťanský Západ, protože zbytek světa s tím nemá nic společného) považuji za důležitou známku jeho kvality

  • Janika

   Ruská pravoslavná církev je možná mravnější, než „naše“ křesťanská. To, že ji nebereme, nesvědčí v této situaci vůbec o ničem, nevšimla jsem si, že by to v ukrajinských událostech hrálo nějakou roli.

   • lomikel

    neni, kazda cirekv je tak mravna jako jakakoli jina vlivova organizace, jsou to keci a vymyvani hlav, ale pokud to funguje a neni to destruktivenjsi nez to co je nabyzeno jako alternativa, tak jsem pro.

    stel je treba si opakovat ze rozdeleni lidi prichazi s liberalismem, opakovane deleni az zustane zmatene individuum bez socialnich vazeb, vykorenene a pouzitelne v ramci NWO.

   • Seal

    Hraje, jako státní náboženství se pravoslavná církev dostala i do ústavy Doněcké lidové republiky, což vyvolalo jisté rozčarování levicových stoupenců. Nejsilněji je to vidět právě v DNL, kde působí Borodaj, který už dřív pracoval pro K. Malofejeva, ruského oligarchu propojeného s církevními kruhy. V tomhle případě jde asi hlavně o zpolitizovanou podobu pravoslaví, která se projevuje jako součást ideologie různých ruských nacinalistických spolků a hnutí.
    Ze Slavjanska jsou třeba i tyhle dvě videa:


    Na druhou stranu má ale Kreml možnost uplatňovat svůj vliv alespoň v doněcké oblasti. Viz třeba prohlášení atamana donských kozáků Kozicyna, který se nechal slyšet, že zajaté pozorovatele OBSE (pro MID hodně velký problém) propouští na přímluvu patriarchy Kirilla.
    Spíš jsem se zarazil nad obratem“ideoví dědici Vlasovců“. Možná to bude vědět Hamilbar, který má šťastnou ruku na zajímavé překlady z ruských polozasutých diskusí. Samozřejmě se nabízí tehdejší politika vůči Německu a EU, ale nemůže to být současně i nějaká replika na tehdy zavedenou novou ruskou vlajku?

     • hans

      Chm, říkat prozápadním liberálům vlasovci je, no jak to říct, třeskutě originální.

     • Seal

      jj, teď je to srozumitelnější, protože ta trikolóra se táhne od únorové revoluce, přes Vlasovce až k dnešní vlajce RF. Ona to vlastně naznačovala ta věta, že vítězství ve 2. světové válce nelze odtrhovat od tehdejšího zřízení… Z druhého článku mě zaujala tahle replika: Луначарского нет – eсть Кургинян, protože ruské debatě teď právě dominuje víkendový konflikt Kurginjana s Gubarevem v Doněcku, resp. s polními veliteli. Točil se kolem toho známého: Jak moc RF pomáhá – nepomáhá povstalcům, a co by ve vztahu k RF (Kremlu) měli respektovat opolčenci. Ty reakce na Kurginjana přímo z DNL (ruský intertnet nechávám stranou) byly tak bouřlivé, že se mi nechce ani věřit, že by K. přijel do Doněcka jenom jako představitel Suť vremeni. Jinak autor je Rus, takže samozřejmě ani ukrajinské události nehodnotí z českého pohledu. Proto se také vedle globální šachovnice zajímá rovněž o to, jaké dopady může mít i v RF dneska hodně posilující militantní nacionalismus na tamní multinárodní a multináboženskou společnost.

      • merlin

       Se omlouvám všem za odbočení. Seale, vyskytujete se ještě na om? Jsem tam vikyho a vás onehdy marně hledala a dotaz po vikym mi někdo omylem smáznul. Tak abych se nepachtila zbytečně. :-)

       • Seal

        Už to jenom čtu, protože je to tam tak nějak furt dokola. Jinak ty diskuse s Vikym byly hodně zajímavé i pro mě. Jednak proto, že o těch událostech hodně věděl, a taky proto, že je vždycky fajn trochu si sladit pohled. Je to docela průšvih, že u nás je oficiálním „ukrajinologem“ Romancov nebo Svoboda, no a pak zase z druhé strany lidé, kteří ze stejného mustru dokážou popsat snad celý svět :-)

      • hans

       Co jsem četl, i od Kurgijana, tak ústřední bod konfliktu je Kurgijanovo nenávistné odsouzení Strelkova za to že nezemřel ve Slavjansku. Které je dáváno do souvislosti se selháním pokusu koalice moskevských liberálů, Achmetova a Kyjeva o „vyřešení“ situace zablokováním Strelkova ve Slavjansku (a jeho pozdější smrt i s jeho vojáky) za současného předání Doněcka Kyjevu achmetovskou frakcí ve vedení DNR.

       • Seal

        Tu verzi s Achmetovem jsem četl naposledy teď u Dugina: http://vk.com/duginag?w=wall18631635_3334
        Její slabina vedle rozkošatění až na Kurginjana je v tom, že spekulace o vazbách Chodakovského (velitel praporu Vostok; osobně zodpovědný za známý masakr opolčenců při pokusu zmocnit se letiště v Doněcku) na Achmetova se objevily už dřív, ale vedení DNR je až dosud striktně popíralo. Tu tiskovku Kurganjina jsem si pustil a byla hodně zvláštní: Z plánovaného setkání s novináři se přetavila v neplánovanou besedu se třemi činiteli DNR, na které vběcně diskutoval jenom NŠ od Střelkova. Proto si myslím, že ta hádka kolem vyklizení Slavjansku, při které se K. hodně znemožnil, byla vlastně zástupná. Kreml se v ukrajinském konfliktu přímo angažovat nebude, což po ženevském prohlášení „dohodli jsme se, že se dohodneme“ potvrdila červnová schůzka státníků při výročí invaze do Normandie. Už měsíc tak povstalci mají na výběr jenom ze dvou variant, z nichž každá je špatná: Buď kapitulovat pod rouškou přímých jednání s Kyjevem, kdy se jim Kreml snažil aspoň něco trochu málo předjednat, anebo vést boj až do úplného konce. Všechny ostatní varianty, jako třeba válka vz. Podněsteří (nepřímá podpora RF), jsou jenom chlácholivé iluze, které mají spíše význam pro veřejnost v RF, než aby se jimi dala zvládnout konkrétní válečná realita. No a Strelkov nebo aspoň jeho NŠ to díky svým vojenským zkušenostem samozřejmě ví (viz to, jak nevyklidili jenom Slavjansk, ale logicky stáhli frontu včetně Kramatorska, Družkovky a Artěmovska). To je dneska ten hlavní problém, na který až sekundárně navazuje to, na koho, jaký politický proud, je ta či ona větev opolčenců v Rusku napojena. Viz třeba poslední zprávy z dnešního dne: Padl Seversk, takže Mozgovyj, který drží Lisičansk, začíná mít velký problém. Ukrajinské síly ovládly Karlovku, takže severní okraje Doněcku včetně letiště, kde se drží ukrajinská posádka, jsou už v dostřelu dělostřelectva. No a už druhý den se střílí už přímo v Luhansku, což sice mají mít na svědomí podle LNR „jenom“ ukrajinské průzkumné hlídky, ale pokud by šlo ve skutečnosti o Kyjevem vyhlášenou změnu taktiky, tak v tomhle případě naopak: No nazdar. Jinak ta varianta Podněsteří, se kterou si myslím pohrával už Cassad (a znova ji na tiskovce v Doněcku příznačně navrhoval Kurganjin), je nejenom materiálově i jinak hodně náročná, ale současně předpokládá jak průchodnost státní hranice, tak i silnou podporu místního obyvatelstva. Nechci nikoho vyprovokovat k nějakým psychadelickým reakcím, ale podle běžně dostupných internetových informací ani jedna z těchto podmínek se už dneska v podstatě nekoná. A pro jistotu znova opakuji: Na skutečný význam různých nabízených „alternativ“ zočí do očí reálné situaci nemusí sedět ve Strelkovově štábu rovnou nějaký zasloužilý generál. Ať už je tedy ten střet s Kurginjanem z různých „prakticko politických“ důvodů představován činiteli DLR jakkoli, obecně o něm platí asi to, že je to hlavně střed mezi tím, co by ta povstalecká armáda teď hlavně nejvíc potřebovala, a co se jí z „Velké země“ nabízí kvůli nějakým dalším důvodům reálně ku pomoci.

        • Janika

         Děkuji, Seale, to je zajímavé, těší mě, že to podrobně sledujete. Ovšem situace se stále mění, dneska zase povstalci měli úspěch, jak jsem letmo zahlédla u murida.

         Možná by byli někteří uvítali, kdyby Strelkov hrdinně padl pod Slavjanskem. Pak by se stal legendou a nepřekážel. Protože kdoví, co mají za lubem.

         • asija

          A aby nebolo Strelkova tak jednoduché preradiť k mŕtvym hrdinom, dostal z Ruska k ruke (alebo ako dohľad – alebo ako parťáka) ďalšieho ostrieľaného harcovníka – „penzionovaného generálporučíka“ Vladimira Jurjeviča Anjufejeva, ktorý bol hneď menovaný ministrom-podpredsedom vlády Doneckej národnej republiky pre otázky štátnej bezpečnosti. Má sa zaoberať otázkami štátnej bezpečnostii, súdov, justície a „vnútorných záležitostí“.
          Anjufejev je starý skúsený kontrarozviedčik a spravodajca, ktorý vybudoval a dvadsať rokov riadil KGB Pridnestroskej Moldavskej republiky. Okrem toho je profesorom Akadémie vojenských vied Ruskej Federácie :) .

          To pre diverzantov, marodérov, záškodníkov, špiónov, i náckov a pohrobkov nedorazených fašistov neveští peknú budúcnosť. Tento ich vyhrabe, nech by boli akokoľvek zakrtkovaný – a v prípade potreby výsluchu ich vyhrabe i z hrobu, a ešte budú ochotne vypovedať.

 2. Janika

  To je smutný článek. Možná realistický. Našla jsem si něco o autorovi, má velmi rozumné názory: http://sl-lopatnikov.livejournal.com/profile
  Problém je v tom, že lidé rozumní nejsou. Když žijí v pořádku a dostatku, chtějí stále víc.

  Tohle je síla:“stále větší počet lidí nejen že začíná chápat zákonitosti a nevyhnutelnost předválečného i poválečného pronásledování protistátních elementů, ale dostavuje se i pocit jistého rozčarování z přílišného humanismu sovětského systému ve vztahu k celé té bandě zrádců a šmejdů“ . Nedokážu posoudit, může být.

  Autor se liší v hodnocení Borodaje a Strelkova od Lva Veršinina. To je pro mě důležitý ukazatel.

  • hans

   Ano, důležitý ukazatel, že autor je mimo.

   Vůbec je zajímavé, že ideologie povstalců je jasně antifašistická, protinacistická linie hraje velkou roli v jejich propagandě už od dob Krymu; všichni blogeři účastnící se povstání – Lev Veršinin, da-dzi, jurasumy, samozřejmě cassad, jsou jasní antifašisté. Ale přesto propagandisté jako autor (v Česku silně BL) tlačí do lidí, že ne následníci bandery, ale jeho odpůrci jsou fašisté; že lidé slavící 9. květen jako den vítězství jsou fašisté, že naopak lidé považující 9. květen za výročí porážky Ukrajiny jsou prozápadní liberálové…

   A faktické důkazy? Gubarev byl v 19 letech u nějakých nácků (zapomenul jsem jméno). Byl, no a? pak odešel a dal se k Pokrokové socialistické straně Ukrajiny, tj. levici zhruba na úrovni levého křídla KSČM.

   S logikou autora dokážu že v 80. letech vládli v USA komunisté – kdo byl tehdy prezident? Reagan. Co dělal Reagan v 19 letech? A jsme doma. I Chirac začínal u komunistů, celý zástup neoconů začínal u trockistů…. Podstatné není co dělal jeden z vůdců povstání jako teenager, ale jaká je ideologie povstání dnes.

   Podobně Strelkov jako „monarchista a nacionalista“. Důkazy? Baví se hraním na historické bitvy > existují jeho fota jako sovětského, carského, bílého vojáka > vybereme ty druhé a třetí > je monarchista > někteří monarchisté jsou nacionalisté > je nacionalista. Pche.

   Autor je mimo i v tom, že zcela opomíjí tradiční (minimálně od 13.-14. století) internacionální, charakter ruského nacionalismu (lépe vlastenectví) s jeho nepřítomností rasismu.

   • Janika

    Hansi, potěšilo mě, že jste potvrdil můj první dojem. Podle mého je autor velmi vzdělaný a přemýšlivý člověk, který nepřejímá žádná klišé. Viz ten odvážný a kontroverzní názor o obětech režimu. Jen mu možná na rozdíl od Veršinina schází kontakt s realitou. I s rizikem, že se člověk pro něco zapálí a přestane být nestranný.

    • hans

     To není ani odvážné ani kontroverzní. Teda mezi ne-prozápadními Rusy. Jsou lidi, co si na psaní takových věcí vybudovali živobytí (Jurij Muchin).

     Můj první dojem je, že autor blábolí. O „vlasovcích“, o Strelkovovi…

     • Janika

      Autor především nezastává ani jeden z nejrozšířenějších postojů u nás, ani ten oficiální, ani ten „lidový“. Už proto je podnětný, jak je vidět z komentářů.

  • merlin

   Jo. A smutný je nejen tento článek,. Nemyslím, že v dohledné době k nám odtamtud dolehnou nějaké radostnější zvěsti. Já jsem dostala svou šokovou kartu, nebo jak to mám nazvat, Oděsou. Od té doby už raději nečekám nic.

   • dixi

    Paní Merlin, jsem na tom podobně. Už jen bezradně a se smutkem čtu.

  • tomas

   no, jako profesor univerzity v delaware urcite nebude psat pekne veci o rusku, kdyz zobe z americke ruky.
   clanek v podstate o nicem. rusko dlouho spalo a tak trochu nestrategicky zaspalo a prosralo sve prilezitosti. z ceho se zda se probudilo. rusko se rozjizdi pomalu, ale az se rozjede, tezko ho nekdo zastavi.
   tady stranka pana vedatora lopatnikova
   http://www.ccm.udel.edu/Personnel/homepage/lopatnikov.html

 3. lomikel

  autor dela tu samou chybu kterou vycita tem nazorovym proudum ktere ho irituju. jebat se do pravoslavi muze jen neoliberal nebo ateista bez strategickeho mysleni. pravoslavi je sociokulturni fenomen ktery pomaha drzet rusko v celku, je uplne jedno jeslti buh je nebo neni a co ktery zaprdeny pop( v konetxtu clanku, jinde je to zaprdeny nekdo jiny) rika. To rikam jako politeista-animista :)

  pravoslavi, car i stalin jsou soucasti ruskeho dasain, je mozne pretavit a integrovat, neni mozne rozjebat vice, Dugin rules.

 4. Astr

  PUTINOVO ULTIMÁTUM

  Včera (Jul 7-2014)
  prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnou poradu s členy
  vlády. Taková setkání za přítomnosti televizních kamer za účasti
  novinářů se dělají nikoli za účelem projednání nějakých otázek, ale
  pro veřejné oznámení důležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno
  faktické ultimátum pro vlády Ukrajiny a Evropské unie. Mnohá fakta a
  čísla, zveřejněná ve čtvrtek 10.4. na veřejné poradě jsou všem dávno
  již známa. Ale tentokrát byla zopakována se zcela určitým cílem a jako
  potvrzení požadavků vz nesených Ruskem.

  CO ŘEKL PUTIN:

  1. Evropě
  Smlouva opřidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejen pro ekonomiku
  Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Po podpisu dokumentu by nutně
  započalo nekontrolovatelné zahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z
  Evropy a dalších zemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce.
  Navíc by Ukrajina byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky a stovky
  smluv, které by byly v rozporu s podmínkami asociační dohody s EU. V
  důsledku toho předkládaná varianta asociační dohody představuje hrozbu
  pro Rusko – v podstatě by zničila dvoustranné vzájemně výhodné
  tržně-průmyslové svazky Ruska a Ukrajiny a vedl a by k vytlačení
  výrobků ruského původu výrobky z jiných zemí. Cht ěli jsme tyto otázky
  řešit po dobrém, lidsky. Pokoušeli jsme se dohodnout. Ale všechny
  kompromisy, které jsme předkládali, a naše konstruktivní návrhy byly
  Evropskou unií odmítnuty. Bohužel. Nyní to tedy bude po zlém.

  2. Ukrajině
  Nehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehledě na protiruskou a
  otevřeně fašistickou rétoriku nových kyjevských mocných, jsme plnili
  všechny závazky a udržovali všechny svazky, čímž jsme živými penězi
  zajišťovali pro průmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechny
  pohledávky byly placeny včas a v plném objemu.
  Nechcete-li po
  dobrém, nedostanete nic. Rusko je připraveno se zcela vzdát
  ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.

  3. Evropě a trochu i Ukrajině
  Plyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budeme pouštět přesně tolik
  plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsíc dopředu. Pro zajištění tranzitu do
  Evropy na sezónu podzim – zima 2014-2015 do podzemních nádrží plynu
  Ukrajiny je nutno načerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů. Jestliže
  Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu.

  4. Ukrajině a trochu i Evropě
  Celková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení může Rusko požadovat okamžitě,
  činí 16,6 miliard dolarů. A my je požadovat budeme.

  Shrnuto:

  Prezident Ruska připomněl: „Ekonomika Ukrajiny prudce klesá. Prohlubuje se
  propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se
  zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl
  útěk kapitálu ze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení
  výroby a k explozi nezaměstnanosti“.
  Dočasní představitelé různých úrovní“, jak zdvořile Putin nazval kyjevské
  mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou už nebude možná náprava.

  Putin varuje:

  Buďto:
  EU, USA a
  Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulované ministerstvem zahraničí
  a neprodleně je začne uplatňovat v praxi…
  nebo:
  Rusko zruší
  veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině. Nevratné ztráty Ukrajiny budou
  každoročně činit 15 miliard dolarů.
  Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zboží přicházející tranzitem přes Ukrajinu.
  Rusko zavírá
  Ukrajině plynový kohout.
  Rusko uplatní
  vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů v částce 16,6 milliard dolarů.

  Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházející podzim a zimu,
  jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá do podzemních nádrží objemy
  paliva nutné k zajištění těchto dodávek v částce 5 miliard dolarů.
  Jestliže
  Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směruje na své přátele v Kyjevě.
  V podstatě se
  jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putin formuloval v korektní podobě:
  “Doufám, že iniciativy ruského Ministerstva zahraničních věcí ohledně
  uklidnění a zlepšení situace budou mít nějaký efekt a výsledek bude kladný“.

  • Janika

   Děkuji, Astře, to je důležité a potěšující, že se Putin nenechá jen fackovat.

  • hans

   To se, Astře, týká jednání v Kremlu ze začátku dubna, nikoliv 7.7.

 5. Laco G. mlynář

  Nejdříve k článku, má jednu velkou slabinu. téměř si nevšímá vlivu ekonomiky na hlavní aktéry ukrajinské krize, kterými jsou jak Rusko, Ukrajina, EU, tak i USA. Zde, ne v pravoslavných chrámech se bude lámat chleba a už dost brzo, letos v zimě. V této oblasti, která je rozhodující, je situace Ruska napjatá, ale dlouhodobě, s ohledem na možný jistý stálý příjem z vývozu surovin lepší, než ostatních účastníků krize.

  A dostáváme se k vrcholně důležitému sdělení Astr, zde v diskusi. V předchozích řádcích jsem napsal, že „stálý příjem z vývozu surovin je pro Rusko MOŽNÝ“, nikoliv zaručený. Pokud opravdu dojde k tomu, co prý řekl 7. 6. 2014 Putin na zasedání vlády, neznamenalo by to nic jiného, než ekonomickou a studenou válku Ruska proti Západu. To ještě není proti VŠEM, ale je to velmi závažné. Jaká bude západní reakce? Nejspíš III. balíček sankcí, kterým už delší dobu vyhrožují a naposledy řekli, že je asi uplatní 9. 7. 2014. Ostatně jako správný šachista Rusko své pondělní prohlášení mohlo podniknout jako preventivní protiútok a počítat, že do plynové války si EU netroufne jít s ohledem na blížící se zimu. Jenže, jde-li o nějakých 6 miliard USD plynu, EU do této války půjde a riskne problémy, které ostatně v první fázi zasáhnou pouze Bulharsko, Srbsko a Maďarsko, Ukrajina je považována za asiatského exota, jehož obyvatelstvo holt bude muset tu zimu přečkat v zemljankách.
  Horší budou důsledky ekonomické a studené války pro EU v druhém, dlouhodobějším kroku. Bude to znamenat nepochybně pád řady zemí EU zpátky do recese, včetně Česka. Můžeme se tedy těšit na dalších nejméně 5 ztracených let. A bude to znamenat nejpozději do roka další revoluci na Ukrajině. tentokrát ale už nacistická ukrajinská vláda udělá to, na co si žádná její předchůdkyně netroufla. Vyhlásí výjimečný stav na celém území státu.

  Rusko jinou cestu nemá. EU ještě může tomuto vývoji zabránit, pokud přestane skákat, jak MacDonaldi pískají. Obávám se, že EU takového manévru není schopna. Nejdříve musí pocítit dopady svého konání v podobě rostoucí nespokojenosti obyvatel. Jenže na to je třeba čas, který k odvrácení oněch dvou válek nikdo nemá.

  • jan novak

   Ekonomika Ruska vypadá na strohých číslech tak, že rozhodně Rusko, dostane-li se do ekonomické války, do kompletního ekonomického embarga, pak to bude Rusko, které padne na kolena a budeme světky nějaké revoluce, ve svých důsledcích ne nepodobné VŘSR. To nakonec líčí autor článku, když tvrdí, že Putin se bojí revoluce (kdyby spojily síly národovci, komunisté a přidali se liberálové, bude to i pro tradiční ruské loajální občany ke svému vůdci těžké udržet si většinu ve společnosti).

   Přitom situace v ruské ekonomice je více než tristní a to nejen z pohledu makroekonomického, ale především z pohledu jak ta se odráží na životní úrovni běžných Rusů. Jistě bude hodně těch, co budou tvrdit, jak dobře se mají, když stráví dovolenou na svém záhumenku „zadkem nahoru“, jak tu popisoval nedávný článek, kde nějaká paní se rozhodla svěřit s tím, jak se mají v Rusku „dobře“.

   Tady je pár čísel.

   Roční inflace v Rusku je 6,9% a u nás v ČR podle dnešního údaje ČSÚ čístá nula (0%), eurozona má asi 0,5%. V alokaci průměrného HDP na hlavu podle parity kupní sily PPP je ČR 50. na světě, Rusko 100. Ekonomická rovnost v Rusku podle tzv. Giniho koeficientu, který měří dva percentily největšího rozptylu příjmů nejbohatších a nejchudších a kolik lidí a jak nominálně velký je mediánový příjem. Rusko patří mezi státy s největší příjmovou nerovností na světě, má přijmovou nerovnost podobnou jako Burundi anebo Cote d’Ivoire. Česko naproti tomu společně se Švédskem patří mezi nejrovnostářštější na světě.

   Poslední důležitý ukazatel v ekonomice je míra koruoce. Podle organizace Transparency International se Rusko nachází v míře korupce na 154. místě ze 180 zemí, tedy na místě mezi nejzaostalejšími. Pro srovnání ČR je 56. Co se stane když Rusko povede ekonomickou válku proti EU/USA/Kanadě, Austrálii, Novému Zélandu, Jižní Koreji a Japonsku, tedy proti celkem asi 35 nejvyspělejším zemím světa? Nevím, ale vím jak by dopadlo Česko, kdyby vedlo ekonomickou válku třeba s Rakouskem nebo Německem, velice rychle bychom jako stát zkrachovali. Doslova a dopísmene.

   Rusko můžeme mít rádi, ale nekriticky mu fandit, jo Rusko vot maladěc, to to natře Západu, má přeci ropu a plyn a ostatní potřebují Rusko, ale Rusko nepotřebuje Západ, je prostě lhaní si do vlastní kapsy.

   • vittta

    No jo…dobře.
    A jak to konkrétně bude vypadat-až Rusko padne na kolena?
    Mě z toho vyplývá,že západ je vlastně opravdu hodný,že nechá zlé Rusko vůbec existovat.

    Tak mě napadá-není tohle teorie,která byla v módě ve 20 a 30 letech minulého století?
    Tehdy také mělo Rusko (SSSR) každou chvíli padnout.
    Ale….nepadlo.
    A nejen to-ještě pak dokázalo vyhrát světovou válku.

   • lacogroesslingLaco G. mlynář

    Píšete, u nás je inflace čistá nula. To je informace k ničemu. Já jako obyčejný Antoušek vidím, že před rokem jsem nakupoval 1l mléka také za 12,– Kč, nyní běžně za 17,–. Eidamský sýr 10dkg před rokem za 12,– Kč, dnes za 17,– . Takže inflace toho, co potřebuji k běžnému životu je 40%, nula možná až když započítám slevy za prodej osobních automobilů, nebo elektronických varhan, věcí které se kupují 1x – 2x za život, nebo jestli vůbec.

    No a jestli je na tom Rusko tak špatně, jak špatně na tom asi musí být ta senzační Ukrajina, co se s ní teď tak kamarádíme a táhneme ji do EU. Devalvace hřivny za poslední rok -47%, další ukazatele radši nezmiňuji.

    Mezitím čtu informaci, že Rusko si mohlo dovolit odepsat dluh vůči Severní Koreji a Kubě á 35 miliard USD. Akcie Gazpromu jsou na tom na burze ve Frankfurtu o +17% lépe, než před rokem, sankce nesankce. rubl pravda devalvoval za poslední rok o 3%, jenže o kolik devalvovala česká koruna?

    Já myslím, že mít hospodářství jako Rusko, může být snem každého českého premiéra.
    Jo a HDP na obyvatele za rok 2013? Rusko 48. na světě 14.819 USD/obyvatele, Česko 43. 18.858 USD. Do pěti let bude mít Rusko nejspíš vyšší HDP na obyvatele než Česko.

    • jan novak

     Já mám ta tada o HDP jiná, dost odlišná od těch co uvádíte vy.Rusko je 70. za Francouzskou polynésií a my 50. Oni mají 18k $ a my 27,5k $.

     http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2013_0.html

     Ale jistě můžete stranu co volíte, tak jejímu předsedovi doporučit aby zvedl inflaci, zvýšil míru korupce, zajistil pomocí rovné daně z příjmu 10% jako mají v Rusku zvýšit majetkovou nerovnost, snížit věk dožití u mužů na 62 (takže asi „jen“ o 10 let) – pak vaše strana jistě volby vyhraje, protože jak vy říkáte, její předseda sní o tom, být v těchto parametrech tak „dobrý“ jako Rusko.

     Otevřu-li občas Haló noviny (možná pro tento deník a stranu co jej vydává máte sám slabost), pak byste si měl někdy přečíst přepis nějakého projevu vůdce ruských komunistů Zjuganova při kritice ekonomické a sociální situace v Rusku a kritiky Putina. Tyto parametry, které tu uvádím používá zrovna tak on sám.

     Paní Janiko no co jiného by mělo charakterizovat „že někdo fandí Rusku kvůli jeho úspěšné ekonomice“ než tato Lacova věta

     „…Já myslím, že mít hospodářství jako Rusko, může být snem každého českého premiéra.“.

     Já bych takového premiéra chtěl vidět, kdyby měl usilovat o to dostat nás někam k Bhůtánu v HDP anebo v míře korupce k africkým diktaturám typu Konga nebo Mozambiku. resp. ono mnou zmiňované Côte d’Ivoire je o 6 příček před Ruskem na 136. místě. Náš sešup z 50. místa až skoro nakonec musí být snem snad kdyby měl být premiérem Rittig nebo Janoušek. Anebo toho, kdo do písmene splňuje onen můj předpoklad, že Rusko je pro něj něco jako pro Ostraváka Baník nebo pro Brňáka Kometa. Spolek lidí které zbožňmuje nekriticky jim fandí, a když v něčem zrovna prohraje, pak je jasný, že za to může rozhodčí, kterého si plutokraté koupili.

     • lacogroesslingLaco G. mlynář

      Jene Nováku, mezi zdroje mých informací nepatří ani pan Zjuganov, natož Halo noviny. Čerpám zásadně z ověřených a důvěryhodných evropských zdrojů. V případě HDP ZDE: http://countryeconomy.com/gdp .
      Domníváte se, že kromě hloupých ideologických argumentů a zfalšovaných dat dokážete použít ještě také něco rozumného?

      A pokud jde o české premiéry, jejich země, tedy i má země bohužel, trpí dlouhá léta záporným zůstatkem běžného účtu platební bilance, na rozdíl od Ruska, které je dlouhodobě v plusu včetně vytváření rezervních fondů, o kterých se nám ani nesní.
      Je to milý Jene Nováku, jako když Vaše rodina, měsíc za měsícem, rok za rokem, utrácí víc, než si vydělá. Tak to je přesně obraz naší ekonomiky, na rozdíl od ekonomiky ruské.

     • vittta

      A sakra.
      Musel jsem se podívat,kde jsem se to ocitl.
      S úlevou jsem zjistil,že jsem u Janiky.
      Chvíli mi připadalo,že jsem omylem zabloudil na I-dnes.
      Tam je také každý nepohodplný oponent označen za komunistu,či nejméně za příznivce komunistů,zobajícícho komunistickou (nesmylnou) propagandu.

      • Janika

       Máš pravdu, ale nebyla jsem si jistá a čekala jsem, jak se pán projeví. A někdo tu zmínil, že je to snad známý, tak se nechci unáhlit.
       Ale fakt je, že vytrvalost některých při stále nových pokusech se sem dostat pod jiným nickem je neuvěřitelná.

      • jan novak

       Jestli tato replika byla mířena na mně, pak jste to asi špatně pochopil. Nikoho jsem z příchylnosti ke KSČM neobvinil, naopak pak maximálně sám sebe, když jsem se odvolal na Haló Noviny a kritiku Zjuganova současných poměrů v Rusku ze strany ruských i našich komunistů. Takže jestli je někomu komunistická kritika blízká, pak mně samotnému. Samozřejmě můžu být obviněn z lecčeho, ovšem za argument tiskem který provozuje naše přední levicová (antikapitalistická) strana, bych tu nečekal jako logickou oponenturu vzhledem k ideovému zaměření tohoto blogu. Ovšem pakliže je vyloučena jakákoli kritika, tedy i ta z pozice radikální levice, protože Rusko kdo kritizuje napomáhá neoliberálnímu Západu, pak vás nechám ve vašem duchovním souznění lkát na proradnou a perfidní úlohou Západu a všech jeho i v Rusku místních agentů, a pochvalovat si jak ten Putin dobře ekonomicky vede Rusko, jak se tam lidé mají dobře…

       Je zbytečné chodit do kostela a přesvědčovat lidi o tom, že jejich víra v dobro někoho kdo dopouští takovou míru zla u nás na Zemi, to nemůže s lidmi myslet tak dobře, že by snad toto mělo být projevem jeho „lásky“. Vypráskají vás cobydup, že to je rouhačství a že Ježíš se nekritizuje. A když tak ne těmi, kdo by jakoukoli jeho kritikou napomáhali nepřátelům církve. Kolektivní myšlení a konzenzus jednoty ve víře v dobro jednoho člověka, strany, společenství nebo ideologie nelze narušit bez narušení podstaty látky myslí těchto věřících.

       • vittta

        Abychom nechodili kolem horké kaše,Nováku.
        Já přijám každou kritiku i polemiku.
        Dokonce mi ani nevadí,když do někoho zareju a osočím ho,už jsem to udělal i tady,kdy jsem označil názory mého oponenta za kopie textu z Der Stürmer či Volkirche Beobachter.
        Bylo to ale po dlouhé při a mělo to určitou logiku.
        V tomto případě ale došlo k tomu,že na argumentačně velice slušný text Laco Mlynáře jste reagoval takto“
        „Otevřu-li občas Haló noviny (možná pro tento deník a stranu co jej vydává máte sám slabost),… “
        To tato situace v žádném případě-alespoň podle mě-nevyžadovala,bylo to tam naopak totálně navíc.
        Laco Mlynář logickou oponenturu použil,zpochybnil množství čísel,která jste uvedl.
        Ani já nemám argumentační čísla rád,vlastně o ničem až tak nevypovídají.
        V USA mají HDP jaké?
        Asi bude vysoké.
        Přes to tam zápasí s rasimem (třeba nesmyslnou pozitivní diskriminací,která vyvolává nejvíce efekt potěmkinovy vesnioce),je tam vysoká negramostnot,špatný přístup ke zdravotní péči,vysoká kriminalita kontrastuje s buzeračními zákony..atd..atd…
        Co je nějakému negrovi v ghetu,co nezavadí o práci, po statistických číslech?
        Co je nějakému 50 letému bělochovi,co onemocní,po skvělém HDP na jeho hlavu?
        Atd..-a o tom Laco Mlynář psal.

        Vy útočíte na naší (v podstatě domělou) slepou podporu Ruska jen proto,že je to Rusko.

        Já si myslím,že se tady „bojuje“ spíše za spravedlnsot-a ta je podle názorů zdejších přispěvatelů na straně Ruska.
        Jak konkrétně je na tom Rusko v HDP či věku dožití mužů se tady až tak neřeší.
        Rusko nic -méně bylo v r.1991(2-3-4) úplně na hubě a zvedá se pomalu.
        Úspěch v tam obrovské zemi,s tolika různorodými národy nemůže přijít hned.
        Kdyby přišel,byla by to s nejbvětší pravděpodobností spíše iluze.
        Ale pod schopných vedením se úspěch v několika dalších dekádách logicky dostaví,Rusko je země s neskutečnými zdroji,vysokým vědeckým a technickým potenciálem,s dobrou organizací škol.
        To podle mě západ ví.
        A chtějí Rusko položit,či minimálně zabrzdit dříve,než se skutečný úspěch stane hmatatelný natolik,že je Rusko převálcuje.
        Zahnívající EU se už dnes nemůže Rusku rovnat-především ve výhledu do budoucna.
        Jestliže země EU dobrovolně zamořují svá území neregulovaným přistěhovalectvím a svůj průmysl přesouvají tržně do chydších zemí,je to znamení budoucího úpadku,který snadno přeroste ve zhroucení.
        A to-ví dobře pro změnu Rusko!!!!!

        • Janika

         Přesně argumentuješ, vittto, a obdivuji tebe i každého, kdo má sílu, energii i chuť takhle odpovídat nelogickému neustálému zamotávání debaty pánů „nováků“. Já nemám ani jedno z toho, ale ráda se poučím, jak se dá smysluplně reagovat na to, co já prostě cítím jako nesmyslné a jdu od toho. Správně zdůrazňuješ, že tohle NENÍ! o jiném názoru. A taky to časté vnášení do rozhovoru nejrůznějších statistik a údajně zaručených čísel, která mají cosi dokazovat, ale co dokazují, to je snad jasné jen autorovi. Ten příklad s HDP a rasismem je půvabný :-).

         P.S.: jana novaka vám tu nechám do doby, dokud si to budete přát. Pokud by kvůli tomu byl někdo otrávený a chtěl odejít, tak mě upozorněte, prosím.

       • Saul

        Pane Nováku,kostel bývá označen křížem,což je symbol Kristova,tedy Božího umučení.
        Z logiky skutečnosti(nebo křesťanské víry),že dokonce i Bůh tady na Zemi podlehl zlu(lidskému zlu) se dá vydedukovat,že Boží láska,které se dovoláváte je poněkud jiných účelů a kvalit a nedá se od ní očekávat nedopouštění zla na Zemi(alespoň prozatím),což ostatně Ježíš jasně potvrdil i slovy o původu svého království.
        Víte,já se do kostela chodím jen ovlažit v parném létě a za křesťana se nepovažuji,ale z toho vašeho argumentu,který bývá bezvěrci omílaný furt a furt dokola,mi vždycky spadne brada.
        Nikdo z nich není ani schopen jasně definovat podstatu zla,zřejmě proto že by musel uznat svoji osobní účast na něm,tak raději začne špekulovat o krutosti Boha,ve kterého ani nevěří, popřípadě o hlouposti a fanatizmu jiných,kteří v něj věří.
        Taktéž na ten zapeklitý problém,jak by to měl vlastně pánbů udělat,aby zamezil lidem páchání zla a přitom je všechny miloval(jak to od něj všichni očekávají),jsem ještě neslyšel uspokojivou odpověď.
        Naopak naprosto jasno v odstranění zla a páchání dobra mají ti,kteří zlo cíleně vyvolávají a používají k potvrzení svých dobrotivých „pravd“.
        Jak by jim to ale měl Bůh nedát dopustit,když je má zároveň v popisu práce milovat(což obnáší i nechat jim svobodu volby) a zla se sám nedopouštět,to je trochu oříšek že?

        • lomikel

         tenhle protiargument proti tvrzeni ze se jezis nekritizuje pac to podryva kolegtivni iluzy jsme nepochopil. nejak jste se do toho zamotal s tim dobrym vsemohoucim bohem co podlehl lidskemu zlu aby nas mohl milovat. pripadam mi to jako nabozenska agitka, i kdyz tedy do kostela se chodite jen wochladit. Zamotene je to v tom ze bud argumentujete v ramci krestanskeho paradigma nebo ne, preskakovat mezi nim a jinym paradigamtem neobsahujicim krestanskou versi boha a vubec nejde protoze se nelze potkat.

         • Janika

          A jak byste chtěl lépe protiargumentovat na takovéhle perly, lomikeli: „Ovšem pakliže je vyloučena jakákoli kritika, tedy i ta z pozice radikální levice, protože Rusko kdo kritizuje napomáhá neoliberálnímu Západu, pak vás nechám ve vašem duchovním souznění lkát na proradnou a perfidní úlohou Západu a všech jeho i v Rusku místních agentů, a pochvalovat si jak ten Putin dobře ekonomicky vede Rusko, jak se tam lidé mají dobře…“
          Saul to vzal inteligentně. Já bych volila jiný způsob, lopatou po hlavě.

        • vittta

         Pokud by Bůh skutečně existoval,pak bych jeho postoj v pohodě chápal.
         Co je nějakých 80 let lidského života proti věčnosti?
         Čím kratší dobu by tady člověk pakatěl,čím lépe,po smrti by pak byla věčná pohoda.
         Horší by bylo,kdyby Bůh nebyl.
         To je pak každý rok navíc dobrý-a každá minuta utrpení má svou váhu a nedostane se za ní žádné zadostiučení.

       • lomikel

        mate rech ze zde je putin vniman jako mesias z tohoto sveta, ale zese bych se tak moc nedivil, doba je svinska, az s nabehem na apokalipsu. lide potrebuji nadeji. obzvlast tvari v tvar vlastni nemohucnosti cokoli ovlivnit, krome brilantnich analyz :)

        mate nejake levicove reseni pro zivot, cr, rf a vubec ? sem snim, flustrace plyne z nemoznosti prevest vnitrni nasrnou energii, a jakou jinou take ziskat kdyz ctete nezavysle politticke blogy, do neceho fyzickeho, do nejakeho dila ktere by se alespon pokusilo o participaci na strukturovani spolecnosti.

        • jan novak

         Levicové řešení? Inu, krom laciného filosofování a partikulárním útržkům jistých „řešení“ z dob dávno mrtvých klasiků bych snad jako jediné funční řešení viděl Skandinávskou zelenou levici, která dokáže udržet vysoce funkční a zároveň vysoce ekonomicky konkurenceschopný model „socialismu“ 21.století (Švédsko a Dánsko). Navíc jsou tyto země příkladem liberálního přístupu a tolerance, ať se jedná o genderovou politiku, přístup k přistěhovalcům, podpory matek (i těch svobodných – ve Skandinávii roste počet žen, co se rozhodne mít děti bez partnerského soužití s jeho otcem),přístup k homosexuálům (ve Skandinávii byl již před 10 lety přijat zákon umožňující homoparentalitu) ekologická politika.

         Takže opak toho co můžeme vidět v Rusku. Vysoké daně pro bohaté (naproti tomu Rusko je považováno za daňový ráj podobný Kypru nebo britským Panenským ostrovům), které k sobě láká milináře na které socialistická vláda ve Francii uvalila až 70% daně, vysoká míra přerozdělování směrem od bohatých jedinců a korporací k sociálně potřebných, startovací byty pro mladé, státem garantované půjčky pro studenty, finanční podpora rodiny – to vše je charakteristické pro Skandinávii, kde vládly do půlky 90. let čtvr století(!) sociálnědemokratické strany, korupci budete ve Skandinávii marně hledat, jak na straně úředníka, že by si řekl o úplatek, tak na straně soukromého podnikatele v soutěži o státní zakázku, míra korupce je u nás v ČR oproti té Rusku „fair trade“, ve Skandinávii (mimo doposud téměř nulový výskyt fanatiků typu jednoho Breivika) neuvidíte rasové nebo xenofobní vystoupení extremistů, zatímco Rusko má početnou extremistickou politickou scénu ultrapravicových radikálních uskupení, proti které Putinův režim vystupuje velmi zdrženlivě.

         http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_nationalism_in_Russia

         Když se podíváme na světový výzkum „Best place to live“ tak podle výzkumu Legatum Prosperity Index zahrnjící kvalitu života nejenom na základě ekonomických údajů (např. výše hrubého domácího produktu, míry nezaměstnanosti, inflace či míry exportu), ale také dle radosti ze života, možnosti seberealizace, bezpečnosti a svobody. Výsledný index prosperity tedy hodnotí země světa dle ekonomické vyspělosti, materiálního blahobytu občanů, osobní svobody a příležitostí, sociální vyspělosti. Konečné pořadí neovlivňují pouze ekonomické výsledky, ale taky svoboda, bezpečnost nebo zdravotní stav obyvatel.

         Výsledek? První Norsko, druhé Švédsko, třetí Dánsko. ČR je 28. Rusko 61. Za ním jen všechny nově vzníklé státy bývalé Jugoslávie mimo Chorvatska a Slovinska, Bělorusko, Albánie a Moldavsko.

         Takže jiný recept vážně nevidím. A rozloučím se, nebudu rušit skupinovou idylku a nerozbornou jednotu. Je vidět, že tam, kde panuje sektářství, fanatická oddanost „vudci“, tak tam skutečné levicové hodnoty neobstojí, proto snad by Česko ve všech ukazatelích by mělo klesnou na úroveň Ruska, což by prý mělo být cílem příštího českého premiéra. Inu netuším kdo by jím pak chtěl být, taková strana co by měla „ruskou životní úroveň“ v programu věru neznám. Možná někdo z tohoto portálu.

         Na shledanou.

         • vittta

          Do skupinové idilky se tady může každý zařadit-ale není to rozhodně tím,že bude tupě předkládat proruské či prolevicové názory.
          Je to spíše rozumnými argumenty či názory,nebo i takovými názory,které si dotyčný umím obhájit jakousi logikou. (ne čísly)
          Že by tady psali lidé se stejnými názory na všechno jsem si nevšiml,a také jsem si nevšiml,že bychom se tady „nehádali“.
          Píší sem zkrátka lidé,s názory různými a různé jsou též naše povahy.
          Ale co tady opravdu nemá nikdo rád je „pan chytrej“,který všechno ví a nedovede pochopit,že po salvě skvělých argumentů nepřejali všichni jeho názory.
          Vás Nováku nejvíc štve právě to,že tady nejsme sekta a že vás ještě nidko neposlal do prdele s označením nějakého nácka,jak je často vidět na „pravicových“ prostorech,kde je kde-kdo komouš.
          Naopak se vám dostalo prostoru k diskuzi,

          K textu:
          Skandinávský model mě osobně není nijak milý,ostatně činnost „neolevice“ mě oslovuje pramálo a považuji jí za činnost v podstatě antilevicovou,resop.přímo zrádcovskou k původní myšlence levice,tedy jakési rovnosti a spravedlnosti pro všechny stejné.
          Spravedlnost a rovnost je znásilňována jen na rasovou,genederovou a juvenilní otázku v extremistickém ladění a jakkoliv je životní úroveň vysoká,stupeň osobní svobody bude asi pomerně malý.
          Také si po pojmem „životní úroveň“ nechci představovat množství žrádla a spotřební elektroniky,které lze koupit za měsíční plat.
          Zkráceně tedy shrnu,že skandinávský model-jakkoliv ho nelze považovat za nějak neúspěšný-je pro mě slepou cestou,co se vývoje lidstva týká.
          A mě jde v mých úvahách o možný budoucí vývoj lidstva především.
          Tržně globální kapitalismus nemůže lidstvo posunout dále než k apokalypse a radikáně pseudolevicový model skandinávský k otroctví.

         • lomikel

          tazke multikulty nova liberalni levice ala nase CSSD, jen mozne vice schopna, v tom dobre i spatnem smysl.

       • merlin

        ,,…bych tu nečekal jako logickou oponenturu vzhledem k ideovému zaměření tohoto blogu. Ovšem pakliže je vyloučena jakákoli kritika, tedy i ta z pozice radikální levice, protože Rusko kdo kritizuje napomáhá neoliberálnímu Západu, pak vás nechám ve vašem duchovním souznění lkát na proradnou a perfidní úlohou Západu a všech jeho i v Rusku místních agentů…,,
        Fakt díky za upozornění, konečně mi to někdo vysvětlil. Protože jsem si doteď nevšimla, že chodím na ideologicky zaměřený blog a ještě nedejbože snad mezi nějaké agenty. Až díky Vám mi spadly šupiny z očí. Se mi doteď zdálo, že tady jsou zajímavé články a překlady, z nichž mnohé mi konvenují.
        Se teď budu muset hluboce zamyslet, zda např. baron nebo sio nenosí tajně rubášky nebo zda nevykazují jiné známky zákeřného agenta diverzanta. Třeba jestli nepijí moc vodky. :-) Nebo tak něco.

        • Janika

         Tak na vodku pozor, to je jasné, že kdo ji pije, je jasný komunista. A Putin je taky komunista, protože je to Rus. Ale jestli pije vodku, to se neví. Ale zase každý Rus pije vodku. Vychází mi z toho hezká logická úloha do IQ testu.

         • merlin

          Když ruský agent pije vodku, americký whisku, český pivo a anglický koňak, co vlastně pije agent Mossadu? :-)

          • asija

           tak, tak – pred „druhými putinovými voľbami“ (tušim 2004) sa dokonca objavila pesnička, v ktorej bolo sloha (voľný preklad):
           chcela by som
           muža ako putin
           že by nepil
           a mňa nebil

           A ćo sa týka pitia u rusov – v čechách sa vychlastá na hlavu viac…

          • vittta

           No neboj,Asio,však to máme každou chvíli na talíři od „přemluvbábabalů“.
           Pak přijede dánský zájezd nezletilých-a ejhle,chlastají víc,než cikánské gheto…
           Tyhle statisticky……

     • brtnikvbrlohu

      K popukání – občas do hano zabrousím, ale toho co píše novák (nebo novotný?) tam moc nevidím. Zjuganov má kritiku vlády v popisu práce – copak by to bylo za opozici – pravdaže – a že v redakci u Politických vězňů nemají zrovna echt ekonomy je stará vesta. Jenom jsem se nedávno dočetl jak Putin Zjuganova při příležitosti životního jubilea přijal a vyznamenal.

   • Janika

    Proč si myslíte, jane novaku, že někdo fandí Rusku kvůli jeho úspěšné ekonomice? Nebo kvůli očekávání, jak to natře západu?

  • Janika

   Děkuji za připomenutí, Brtníku, Ransdorf je tím nejlepším, co jsem v poslední době četla. Tedy jen podle mého skromného mínění, a přiznávám, že hodně toho přestávám číst už po pár větách :-).

   • brtnikvbrlohu

    Dneska dodal poslední část – nástin vývoje, a moc se neliší třeba od Krejčího.

 6. vittta

  Mě na tom článku zaujalo,že ani vítězství,ani porážka separatistů Rusku nepomůže a následují dost katastrofické scénáře,navazující právě na tyto základy.
  Podle mě jsou ale výrazy „porážka“ a „vítězství“ dost široký pojem,autor tyto výrazy používá nejspíš v extrémním výkladu.
  Co to prakticky bude,když nakonec separatisté zasednou k jednání s banderovci a dohodou bude ..řekněme federalizace Ukrajiny,s JASNÝMI ruskými zárukami nedotkutelnosti ukrajinských hranic?
  Je to porážka-nebo vítězství a pokud je to jedna z možnsotí-koho je to vítězství a koho porážka?

  Rusko záruky rádo dá,stejně Ukrajinu nepotřebuje,přičlenění Ukrajiny by byl asi Ruský..když ne konec,tak minimálně silné oslabení.
  Za Krym stálo Rusko riskovat,Ukrajina za to nestojí.

  Z Ukrajiny se pak-ať už do dopadne jakkoliv-stane balvan na krku EU-a EU na to,aby se zdobila balvany dávno nemá.
  Je ale otázka,jestli je třeba balvan na krku EU v zájmu Ruska,jakkoliv to tak může vypadat,být to tak nemusí.
  USA se ovšem smějí,jim se tenhle balvan bude hodit určitě.

  Jaký má pravoslavná církev potenciál nevím-nezdá se mi pravděpodobné,že by byla schopna oslovit mladé Rusy vírou-určitě je ale osloví tím,že je prostě ruská.
  Je otázkou,jestli to bude stačit a jestli to nebude přehnané,v článku i reakcích tyto obavy zazněly,radikální nacionalisté nemusí zdaleka všem Rusům sedět a jejich nadšení pravoslavím od něj může plno Rusů odradit.
  Pak by tato církev nebyla sjednotitelská-ale naopak rozbíječská,zakládající na vnitřní konflikty.

  Jaký je pak vliv Strelkova na samotné východní Ukrajince jsme tady už řešili-a já byl na straně výkladu,že je poněkud sporný.
  Za tím si stojím i dnes,jakkoliv prostí Ukrajinci nenávidí (zřejmě prokazatelně) kyjevské fašisty,separatističtí bojovníci si jejich srdce taktéž nezískali,stejně jako jejich ideály,o kterých tady asi moc nevíme.

  • Janika

   Taky si neumím představit u obou stran, co by bylo vítězstvím. To spíš tu porážku, u obou, ta je pravděpodobná při jakémkoli výsledku.

   Co se týká Strelkova, tak ten je v situaci sedmi statečných, co šli chránit vesnici a nakonec je vesničané sami Calverovi prodali.

   • asija

    Zatiaľ ešte nepredali, pretože sú schovaní po pivniciach…
    IMHO Strelkov si vedie celkom dobre, s ohľadom na to, že začínal s nejakou stovkou bojovníkov a to ani nemali všetci zbrane. Rôznych hurá-vlastencov od klávesnice a kanape-stratégov dosť nasral, pretože odmietol „hrdinne padnúť“, ako mu odporúčali. Skôr sa drží rozumnej zásady „na houby je hrdina, ktorý sa nezúčastní ďalšej bitky“ – a výroku pripisovnému Pattonovi: „Vojaci, nie je vašou úlohou padnúť za vlasť – ale donútiť tých bastardov, aby oni padli za tú svoju“.

  • hans

   No, jestliže (podle El-Murida) se do domobrany přihlásilo šestkrát víc lidí než může dostat zbraň (v Doněcku se zapsalo 50 tisíc, ale Strelkov se měl vyjádřit, že nejsou zbraně ani pro 10 tisíc), tak bych podporu ze strany obyvatelstva neviděl tak špatnou.

   • vittta

    On o tom někdo psal..možná tady.
    Že by to chtělo generální stávku,jako jasné vyjádření podpory lidu.
    Jenže i kdyby bylo dobrovolníků opravdu 50 000,masová podpora to pořád není.
    Ověřit se dost dobře nic nedá.

    Když to trochu nadsadím,pak je důležitá především masová podpora žen-které svým kafráním a krtizizováním dovedou své muže či syny buď k boji-nebo apatii.
    50 000 dobrovolníků se může vyskytnout i tak,že jsou to ze značné části dobrodruzi a ti,co nemají co ztartit
    než ti,co by chtěli něco vznešeného získat.

    • hans

     Referendum nestačilo? jako příklad jasné podpory.

     Imo v Doněcku není problém podpora lidí, (ti prostě poslušně dělají svou práci, udělají co se po nich chce, ale v Doněcku po nich nikdo nic nechtěl, problém byl v organizační neschopnosti vedení republiky (než přišel do města Strelkov), patrně v nemalé míře zapřičiněný tím, že republika vznikla jako Achmetovův nástoj nátlaku na Kyjev.

     • vittta

      Referendum vyjádřilo podle mě spíše nesouhlas s Kyjevem.
      Ovšem nesouhlas s Kyjevem a odtržení Doněska za cenu brutální války-to je celkem rozdíl,tím spíš,že lidé asi věřili v otevřenou pomoc Ruska-která nepřišla.

      Rád bych ale zdůraznil,že nejsem tím kdo tvrdí,že separatisté nemají podporu.
      Jen tvrdím,že nemají takovou podporu,jakou by mít (za dané situace) mohli.

      A to může lecos naznačovat…
      Podle mě za to může i nejasnost faktického cíle.

      Vy čtete ruské texty-jaké jsou v současné době vlastně cíle povstalců?
      A jak jsou reálné?

      • Janika

       Myslím, že mají většinovou podporu. Ale o to se není třeba přít. Podstatné je to, že i kdyby měli podporu stoprocentní, tak je stejně budou bombardovat a svět tomu bude přihlížet a neudělá nic. A to je na tom hrozné, že na nějakém mínění lidí absolutně nezáleží, jsou bezmocní, většina na celém světě je bezmocná..

       • vittta

        Teď se všude píše o Izraeli a jeho akcím proti Palestincům a jak na ně USA tlačí…ble,ble,ble…

        A Ukrajina?
        Kde to je?

        Ten svět je pokryteckej,fuj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. vittta

  Ještě tady dodám mimo téma ukázku z BL,která na mě udělala velký dojem.
  http://blisty.cz/art/73855.html

  Co to vlastně znamená?
  Rusy dodaná letadla zaútočila na Kurdy.
  Následuje výklad,co to bylo za stroje a kde to bylo-což 95% čtenářů netuší.
  Není ani jasné,kdo vlastně těmi ledaly zaútočil-v názvu článečku se objevil Irák.
  Pak jsou popsány organizace,na které bylo útočeno (skoro nikdo je nezná-ale pokud je nějaká organizace vlastenecká,zní to dost vznešeně) a oběti,kde nechybí dítě.

  Poselství článku je jasné,Rusko je zde v roli ďábla,dodávajícmu letadla NĚKOMU,který s nimi útočí na děti a civilisty.
  Ostatní zbraně,kterými je Irák a okolí doslova přecpán,tam spadly z nebe,nebo…nebo tam prostě JSOU.

  Nutno dodat,že v anglických podrobnostech je to asi vysvětleno lépe-ale plno lidí se tím namáhat nebude a jestli je to opravdu lépe,nemohu posoudit.

  • hans

   Normálka, Čulík už dvacet let kritizuje česká média za neprofesionální propagandu a lhaní bez nadšení. Tak ukazuje, jak se to na Západě dělá, jak se nasazuje psí hlava vybrané oběti.

   • Astr

    Culik na jeho BL by mel mit na uvodni strance varovne motto“
    Co Ceske jest, spatne jest!
    Veskere jeho clanky a I komentare ze kterych couha jen Ceska malost, zaprdenost, provincionalismus a dlouha rada dalsich necnosti.. presto ho zde opakovane mnozi pripominate. Jiny uz nebude ! Budte tedy vy :-)

    Jeste na thema osidnost a relativita nekterych cisel viz
    jan novak
    Já mám ta tada o HDP jiná, dost odlišná od těch co uvádíte vy.Rusko je 70. za Francouzskou polynésií a my 50. Oni mají 18k $ a my 27,5k $.

    Obecne plati ze I ona nejvice rovnostarska“CR a take Svedsko“ jak pan Novak uvadi ma proti puvodni „rovnostarske“ urovni ktera byla za realneho socialismu kdy temer FSICHNI meli skoro stejne s vyjimkou par stranickych kadru, dale vexlaku, a nekolika obchodniku se zeleninou , dnes I ta nejrovnostarstejsi spolecnost v CR rika ze na onen prumer ktery je pry 25k/rok a vyse dosahne jen cca 30% lidi. 70% je tech kteri jsou casto I hluboko pod prumerem. Jisteze neni cela spolecnost jen spolecnosti prodavacek v supermarketu za max.8tisic, ale rozdily jsou a prave ono cislo25 tisic prumerneho platu to dokazuje.
    Presne totez plati v mene rovnostarskem state ve kterem ziji.
    Promer pres $800 tydne uvadeny tedy 50tisic rocne je plat dle statistiky prumerny, ale stejne jako v CR na ten prumer nedosahne 70% populace !
    Prumery cisla statistiky, to je idelani thema se do krve pohadat. :-(
    Idealnim prikladem je priklad prumeru spotreby kolik v prumeru pripada krocanu upecenych vzdy posledni ctvrtek v Listopadu den zvany Thanksgiving Day, Pry v prumeru jedn krocan na rodinu. Prumer vznikl tak ze urcity pocet rodin zkonzumuji krocany 2 ba I vice a jine rodiny NULA krocanu!
    Tento dosud klasicky priklad o tom jak funguje prumer asi prestane brzy patit nebot Obama pripravuje zakon, ktery stejne jako povinne zdravotni pojisteni novy zakon bude vuci chudemu lidu jeste vstricnejsi a e kazdy kdo je na potravinovych listkach ( food stemps) bude mit na Thanksgiving Day narok na krocana :-) Ze cca300 millionove Emeriky se cislo chudych na food stamps blizi cislu 50millionu ! Tolik krocanu navic jiste pozmeni i prumerne cislo a nesmyslnost prumerovani bude
    pak nutno uvadet na jinem prikladu :-)
    Jak se nekde lide maji dobre ci spatne uvadeno n prumernych cislech tedy rozhodne ne.
    Protoze obecne vzdy plati ze nutno upresnit jak kteri :-)

    Jen poznamka na zaver o padu Ruska jako nejyssi touze Zapadu a jeho zachrane. rozkradenim tamniho prirodniho bohatstvi.
    Myslim ze se Rusove poucili a ze jim jedno kleknuti a uklona pred USA a Zapadem stacilo a poucilo.
    To kdyz Gorby se dohodl z Reaganem aby nasledne mu Bush senior sdelil ze predesla Gorbyho dohoda s Reaganem USA k nicemu nezavazuje.
    Malem zcela rozebrane a rozkradene Rusko je dodnes pro vetsinu Rusu varovanim.
    Pristi uz by Rusko nemuselo prezit !

    • vittta

     No jo,Astře,však také dávám do placu jen nejkřiklavější příklady čulíkismu.
     Podivných článků je tam podstaně víc.
     Ty statisticky…pro mě je to spíše forma zábavy,může to být svým způsobem zajímavé a asi to má i svou důležitost.
     Ala když to někdo začne používat jako argument nějakých politicky motivovaných tvrzení….tak….tak to koutím jen hlavou.