Politické zpravodajství ARD

Napsal Brok

Telepolis* uveřejnil článek o zpravodajství ARD (první program Německé státní televize) o ukrajinské krizi. Zde je překlad úvodu:

Ukrajinský konflikt: Programová rada ARD potvrdila veřejnou kritiku
Malte Daniljuk** 18/09/2014

„Kusé“, „tendenční“, „nedostatečné“ a „jednostranné“: Programová rada se zabývá dlouhou cestou od veřejně vyslovené kritiky k nápravě zpravodajství.

Programová rada ARD kritizovala na svém zasedání v červnu 2014 zpravodajství největšího veřejného mediálního orgánu o konfliktu na Ukrajině. Obsah vysílání částečně „budil dojem zaujatosti“ a „směřoval proti Rusku a ruským pozicím“ jak vyplývá z protokolu devítičlenné Rady, předloženého Telepolis. Důležité a podstatné aspekty konfliktu „nebyly, nebo jen nedostatečně objasněné“ vydavatelem, zpravodajství „nebylo dostatečně diferencované“.

Programová rada ARD (dále Rada) zastupuje zájmy diváků ve vztahu k programovým redaktorům a zajišťuje, aby bylo respektováno poslání veřejnoprávního vysílání. Cílem ARD, největší mediální instituce v Německu, je nabídnout všem divákům „kvalitní informace“. Devět lokálních redakcí státní televizní stanice ARD deleguje na základě voleb do Rady po jednom členu/náhradníku.

Před červnovým zasedáním členové Rady analyzovali „celou sérii článků“ o krizi na Ukrajině. Důvodem pro tuto akci, kterou sama Rada označuje za „neobvyklou“, byla rozšířená kritika zpravodajství o Ukrajině na prvním programu z řad diváků. Diváci si stěžovali na, „jednostrannost na úkor Ruska, nedostatek objektivity a neúplnost,“ říká se v této zprávě. Výsledky této interní analýzy na zasedání poradního výboru se zástupcem programového ředitele Thomasem Baumannem vyvolaly mimořádně ostrou diskusi. Někteří zástupci veřejnosti v ní označili zprávy ARD jako „naivní, jednoduché a nebezpečné.“ Zpráva*** Rady byla delegáty přijata jednomyslně.

Tolik překlad.

Článek je dosti dlouhý a překlad tudíž nadmíru pracný. Dovolte mi, abych dále pokračoval formou (korektního, slibuji) výtahu.

Výtky zpravodajství ARD Rada formulovala do těchto bodů:

Rada postrádala informace:
• o jednáních EU o dohodě o přidružení s Ukrajinou
• o politických a strategických záměrech východního rozšíření NATO
• o legitimitě tzv. Majdanské rady
• o roli radikálních nacionalistických sil, zejména strany Svoboda, zvláště při zmaření Dohody o řešení krize z 21. 2. 2014
• o ústavnosti odstranění Janukoviče
• o úloze pravice na podzim 2013

a žádala

• kritický profil politiků Julie Tymošenkové a Vitalije Klička
• důkazy o infiltraci ruských sil

Pokud se týká pracovních metod ARD, Rada kritizovala zasahování např. do příspěvku o hlubších příčinách krize (zakázal vysílat pan Dr. Kai Gniffke), výběr odborníků k tématu, některé formáty vysílání, videa, jako „neúplné“, „neobjektivní“, „špatné“ a „jednostranné“.

Zvláště negativně bylo hodnoceno vydání Zrcadla, programu bavorské televize s rozhlasovým orchestrem, téměř připomínající jazyk studené války a také moderování pořadu „Zprávy z Berlína.“ Talk show s ARD také měly „často anti-ruské tendence“.

Závěrem Rada doporučila ARD „důkladné vyšetřování politických redaktorů“. Vzhledem k tomu, že krize trvá, by bylo žádoucí posílit přezkoumávání informací, určených k vysílání.

Rada má pouze poradní roli. Režisér Tom Buhrow a televizní režisér Jörg Schönborn kritiku odmítají a chápou jako interně urážlivou pro redakční linii, která se zaměřuje na „obranu západních hodnot“.

Mezitím šéfredaktor ARD Thomas Baumann reagoval na kritiku a takto ji komentoval:

„Tvrzení o jednostranném a neobjektivním zpravodajství ukrajinského konfliktu rozhodně odmítám. To jsem také objasnil Radě ARD. Četné články, vysílání a speciální vysílání v prvním programu popisují situaci na Ukrajině a příčiny krize na úrovni a jsou diskutovány různé aspekty a témata. Naši zpravodajové na místě pracují i za těch nejnáročnějších podmínek aby informovali své publikum pravdivě.“

Tolik článek Malte Daniljuka.

***

Dovolte mi pár poznámek.

1. Zdá se, že diváci ARD mají orgán, který se vážně zabývá jejich názory. Na druhé straně decizní sféra (politici a redakce) na připomínky Rady (přesněji diváků) nedbají. Tak mi napadá další rozdíl mezi komunisty a „demokraty“: kdo remcal v reálném socializmu, byl středem (nežádoucí) pozornosti. Demokrati si toho prostě nevšímají. Psi štěkají a karavana…

2. Překvapuje ještě někoho, že novináři dělají politiku? Zdá se, že už objektivita není důležitá, jde-li o na „obranu západních hodnot“.

3. Naše nářky nad stavem ČT jsou zřejmě přesně tak oprávněné jako protesty německých diváků a bude s nimi právě tak naloženo, jako tam.

4. Na závěr: Chci váženému publiku přiblížit překlad některých typických příspěvků německých čtenářů původního článku. Zdá se, že i v tam mají lidé problém pochopit předmět, k němuž se vztahují. A úplně nakonec vznést dvě zatracené otázky.

Ale nejprve ta diskuse:

29. září 2014
Ich bestehe auf positive Berichterstattung über Adolf Hitler….
gsxr1000 (632 Beiträge seit 07.01.04)
schließlich hat der Mann ja auch so schöne Autobahnen gebaut…..

Ne im Ernst, Ich verzweifele hier gerade so ein bischen.
Was gibt es bei Putin positives zu berichten?
Das ist ein durchgeknallter Agressor, Schwulenhasser und
Pussy Riot Inhaftierer.
Für mich war die Berichterstattung noch viel zu Putinfreundlich./

Trvám na pozitivním hodnocení Adolfa Hitlera, nakonec se postavily tak pěkné dálnice… Ne, právě trochu pochybuji. Existuje možnost informovat o Putinovi pozitivně? Je to prohnaný agresor, homofob a věznitel Pussy Riot. Pro mne bylo zpravodajství ještě příliš pro-Putinovské.

22. září 2014.
Wir sind die guten!
Gill.Bates
„Das wir immer wissen das wir auf der richtigen Seite stehen, dafür
sind unsere Medien da. Gut zu wissen das nicht alle alles dürfen. Was
du guten dürfen, dürfen die „Bösen“ noch lange nicht. Stellen Sie
sich mal vor Putin hätte das Handy von Merkel abhören lassen…“/

Naše media jsou tu na to, abychom věděli, že my, jako vždy, stojíme na té správné straně. Co mohou ti dobří, to nesmí ještě dlouho ti „zlí“. Představte si, že Putin by nechal odposlouchávat mobil Merkelové…

21. září 2014
Aha, Tom Buhrow soll wegen der Kritik des Programmbeirats getobt.
haben.Was interessiert da schon ein Programmbeirat, der Russlandhetze
kritisiert?/

Tom Buhrow měl zuřit kvůli Programové radě. Koho už zajímá Programová rada, která kritizuje hecování Ruska?

21. září 2014
SiccWorld (44 Beiträge seit 23.08.14)
Deutschlands MSM Journalie – der absolut wahre Trollismus Naja, in gewissen Punkten konnte man die Bader-Meinhofgruppe schon
verstehen,dass Sie zb. dem Axel-Springer Lügenimperium ein Ende
setzen wollten!/

Německá masmedia – absolutně pravý trolismus. No, v určitém smyslu možno pochopit skupinu Bader- Mainhof ,když chtěli zničit například prolhané impérium Axela Springera!

21. September 2014 15:51
Das selbe gilt für die damalige negative Berichterstattung über Griechenland
ksibln
Genauso einseitig war die Berichterstattung damals, als es um
Griechenland ging. Ich war zunächst verwundert, wie uneingeschränkt
negativ meine (80+-jährigen) Eltern über Griechenland bzw. „die
Griechen“ herzogen. Normalerweise sind sie nämlich nicht so
pauschalierend und eindeutig negativ gegenüber anderen drauf – bis
mir dämmerte, dass dies durch die permanente entsprechende
Berichterstattung in ARD herrührte.

Und wenn ich mich recht erinnere, gab es mal ein Abkommen als
Bedingung für das Zulassen der deutschen Wiedervereinigung seitens
der Russen, in dem versprochen wurde, dass die Nato sich nicht weiter
Richtung Osten ausdehnt. Das war eigentlich mal eine Bedingung für
die Wiedervereinigung./

Právě tak jednostranné bylo tenkrát zpravodajství, když šlo o Řecko. Nejdříve jsem se divil, jak nekonečně negativně moji rodiče (80+) Řecko případně „ty Řeky“ soudili. Obvykle nejsou totiž k jiným tak paušálně a jednoznačně negativní – až se mně vyjasnilo, že to zapříčinilo odpovídající a permanentní zpravodajství ARD.
Jestli si dobře vzpomínám, existovala kdysi dohoda, jako ruská podmínka německého znovu sjednocení, v níž se slíbilo, že se NATO nebude rozšiřovat na východ.

***

No a teď ty otázky:

Vyrovnal se německý národ skutečně se svou minulostí? Nedoutná tam kdesi hluboko zloba poraženého?
Zaslouží si lidé, kteří neumí naslouchat jiným, lepší zpravodajství?
___________________________________________________

* Telepolis ist ein Onlinemagazin des Heise Zeitschriften Verlags. Das Netzmagazin, das bis 1998 auch als Printausgabe erschien, reflektiert nach eigener Darstellung „kritisch die gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Aspekte des digitalen Zeitalters“./Telepolis je online magazín vydavatelství Horké časopisy (možno chápat také jako Horké spisy o čase). Magazín na síti, se objevoval do roku 1998 jako tištěný, odráží dle vlastní prezentace kriticky společenské, politické, vědecké, kulturní a umělecké aspekty digitální éry./

** Malte Daniljuk
Akademie für politische Bildung
Referent Internationale Politik und Soziale Bewegungen (Elternzeitvertretung)
Kontakt
daniljuk@rosalux.de

*** Rada své zprávy posuzuje kolektivně a přijímá hlasováním.

____________________________________________________
Link: http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/1.html

Reklamy

94 comments

 1. Janika

  Vítám na blogu dosavadního čtenáře a tímto i dalšího spoluautora Broka a děkuji za zajímavý a zasvěcený článek.

  Téma je snad jedno z nejpalčivějších v dnešní době, novinářská práce, která se stala pouhým lhaním a přisluhováním, zpravodajstvím se to nazvat nedá ani náhodou. Nevím, jestli nás má těšit, že nejen u nás.

  Co se týká uvedených citací z diskuze, tak tam si nejsem jistá, jak to chápat. Například toto: „Naše media jsou tu na to, abychom věděli, že my, jako vždy, stojíme na té správné straně. Co mohou ti dobří, to nesmí ještě dlouho ti „zlí“. Představte si, že Putin by nechal odposlouchávat mobil Merkelové…“ mi připadá jako jasná ironie, výkřik zoufalství, který se často v diskuzích objevuje a znamená pravý opak. Jako když řeknu třeba že „Kalousek mluví vždycky pravdu.“ :-). Ale člověk musí znát dokonale cizí jazyk, aby takové nuance zachytil.

  A položené dvě otázky – přiznávám, že zejména ta první mě zaskočila. Nevysypu hned nějaký názor z rukávu, nechám si to projít hlavou a těším se na názory ostatních.

 2. taras2

  Jestliže označíme zpravodajství ČT jako stoprocentně neobjektivní a protiruské, pak se neobjektivita ARD a ZDF pohybuje mezi 5 až 10 procenty výkonu ČT. Přesto už tohle mírné nadržování Ukrajině a EUSA vyvolalo protest zmíněné rady. Je to skutečně proto, že dohlížeci orgán nad veřejnoprávními médii nevytvářejí politici na základě svých obskurních handlů (proto se v Radě ČT objevují obskurní osobnosti), ale je tvořena představiteli všech možných společenských sil, včetně náboženských uskupení a odborů. Politické zastoupení představuje výraznou menšinu.

  Skutečně se jisté odchýlení od jinak bezchybně objektivního informování u obou německých stanic objevilo, nikoliv ale ve zprávách, ale spíš to bylo cítit v diskuzích. I když byli zváni hosté z širokého názorového spektra, včetně ukrajinských a ruských hostů, přesto bylo ze strany moderátorů (Maischbergerová i Illnerová) cítit jisté fandění, které se ovšem neprojevovalo v trapně angažovaných otázkách, jako je tomu v ČT, ale spíš v přidělování většího prostoru pro projevy nepříznivé Rusům nebo jistou netrpělivostí s topornou němčinou hosta.

  Ale znovu: jestliže i takovéhle mírné vybočení ze standardu vyvolalo protest Rady, jak asi silná by musela být reakce na ty prasárny ČT? Pomazat dehtem, obalit peřím, posadit na kládu a vynést z Kavčích hor, Pazderky. Vykopat!

 3. vittta

  Chtě-nechtě musím dát do placu způsob,jakým se s kritikou svých čtenářů vyrovnal novinář nejpoctivější-Čulík.
  Ten v článku http://blisty.cz/art/74884.html,který pojednává o „také bití černochů“ u proruských separatistů použil tuto unikátní větu,jíž doplnil z angličtiny přeložený text,kde na vznesené zjištění
  „“Jestliže vám jde o lidská práva jen tehdy, když je porušují vaši nepřátelé, zjevně vám o lidská práva vůbec nejde“ reagoval tímto:
  “ To je důležitý vzkaz, odhalující hrubé pokrytectví nekritických stoupenců proruských povstalců v České republice. (JČ) “
  Vidíte,vidíte,vy všichni nekritičtí stoupenci proruských povstalců (kritičtí neexistují), jste hrubě porytečtí,protože oni TAKÉ dělali neplechu.
  To Čulík odhalil….
  To se mi líbilo úplně nejvíc-že to ODHALUJE……

  V jediné větě je řečeno vše.
  Pokrytečtí jsou všichni kolem,že západ podporuje kyjevské násilníky a vrahy (viz.“TAKÉ“) se tam významově poněkud vytrácí..

  • Mirror

   Jenda Čulík trucovitě požaduje, že „Rusko MUSÍ uznat, že proruští vzbouřenci na Ukrajině porušovali lidská práva“. Mně to zní divně. Proč Rusko musí a jak Čulík ví, že porušovali lidská práva? Byl tam? Kdyby mně někdo zakázal používat mou mateřskou řeč, byť by to bylo jen při úředním jednání nebo v zaměstnání, tak bych mu do konce života nevěřil. Čulík to považuje asi za úlet, na který lze lehce zapomenout. Nedivím se, že se Rusové na jihovýchodě Ukrajiny vzepřeli nátlaku, aby byli zneužiti proti svým příbuzným za uměle vytvořenými hranicemi.

   Čulíkova propaganda v BL selhala. Do Česka proudí přes internet zprávy, které jsou v rozporu se zprávami české televize a Jenda s Kájou se to pokoušejí zvrátit. Nevšiml jsem si, že by se oba mistři propagandy pokusili dokázat, že některé video na YouTube je lživé a bylo natočeno Mosfilmem v Moskvě. Místo toho nás ohromují zprávami s pochybným vysvětlením. Například, že někdo viděl v Rusku BUK, jak jede směrem k hranicím. Kája je schopnější než tajné služby, protože dokáže identifikovat číselné značení na vozidlech. Čulík se nechal slyšet, že Rusové z 99% lžou. Je mi záhadou, proč to není z 98 nebo z 99.9%? Teď chce, aby když se ušpinili jedni, tak se museli ušpinit zločiny také druzí.

   Je zajímavé pozorovat, kdo koho považuje za zlého a koho za hodného z obou soupeřících stran. Když vstupuje stoupenec jednoho názoru do prostředí s převládajícím opačným názorem, pak začne vykřikovat, že obě strany jsou stejné a páchají odporné zločiny. Občas se někomu přisoudí stejné názory, jako jsou většinově tady a třeba na OM. Stojí za to si pečlivě přečíst, jak to mysleli.

   • vittta

    Ale tedy musím uznat,že ten generální politruk chrlí článek za článkem.
    Ten jede něco „ostřejšího“…možná…
    A vyjadřuje se úplně ke všemu,to není obor,kterému by nerozuměl.

    Rusko a jeho námořní cíle třeba…
    Nebo jak hledat správně ty správné informace.(to ani nejde dočíst-jen pro otrlé,já to vzdal)
    Nebo o Porošenkovi a jeho obraně či útoku….
    Tam píše že „Ostatně patrně krátce po ukrajinských parlamentních volbách, během listopadu, nejpozději snad koncem roku, bude již mnohem jasnější, jak je to s mezinárodním postavením Porošenkovy Ukrajiny. Bez spojence a významné vojenské pomoci se Kyjev do války s Ruskem sám pustit nemůže a nepustí. A spojenectví ani pomoc mu dosud nikdo neposkytl.“(BL)
    Jak on to Karel vlastně myslí?

    Má tedy Ukrajina (ta hodná) válčit s Ruskem protože to je prostě správné-nebo nemá…
    Asi má,jen škoda,že jí nikdo nepomůže.,
    Tam je výčet možností,nějaké vrtulníky,američtí instruktoři…
    Je to neuvěřitelná šaškára,Kája úplně v tom rauši popletl pojmy.
    Modernizace ukrajinské armády jak jí popisuje by snad mohla porazit separatisty se zastaralou výzbrojí.
    Ale Rusko-to tedy URČITĚ ne….

    • merlin

     zrovna jsem na vás vittto myslela, když jsem dnes projela tisk narazila na blisty a vytáhla si článek dolejšího Domorodci informačního věku Už při třetí větě mě napadlo, že musí používat překladače, protože byla moc i na žvástavého pseudofilosofa, kterým zde bezesporu jednoznačně dokázal, že je: ,,Toto je jeden možných velmi přibližných rozvrhů takového domyšlení.,,

     • merlin

      po přečtení článku se mi asociovalo ono cimrmanovské Já seděl na větvi, když on hovořil.

      • vittta

       Vy jste to dokázala dočíst?
       Nu,je vidět,že máte s duševně nemocnými nejen praxi,ale nejméně i profesionální soucit.
       Ale ta otázka je dobrá…kde on ty hlášky vlastně bere?
       To je takový guláš….
       Podle mě má nějakou neotřelou manipulační techniku,spočívající v tak zamotaných výkladech,že čtenář-aby se nezbláznil- vyjme z nesrozumitelného textu to,co by jinak nebylo tak výrazné.
       Třeba že Putin je diktátor….

     • Mirror

      A vida, také čtete Dolejšího, věřím, že jen pro zábavu. Kája si stěžuje, že lidé nekriticky věří alternativním médiím a Jendovi a jemu nevěří, přestože jenom oni dokáži oddělit signál od informačního šumu. Sympatie Rusům měla podle Kájinka zajisti jedna herečka, která si hystericky stěžovala. Redaktoři BL se nevědomky přiznali, že nic nevědí a ani vědět nechtějí. Nepamatuji se, jak začal Majdan. Největší dojem na mne udělaly srážky demonstrantů a policie v Kyjevě. Mlácení kordonu neozbrojené policie a plameny nebylo možné nafilmovat v Mosfilmu, to byl život a charakter současných vládců. Dalšími kritickými scénami byla střelba na obě strany a Oděsa. Obě události byly podle redaktorů BL informační šum. Jen na nepřehlédnutelnou Oděsu reagovali v BL pochybným popisem událostí od pochybného zdroje. Ruská herečka měla být na několik způsobu zabita na jihovýchodě. Jednou urvaná hlava, podruhé noha. Tady je moje kritika jako nošení dříví do lesa. Škoda, že nám neoponuje Hank hledáním pravdy.

      • vittta

       Možná by stačilo,kdyby Hank vysvětlil,jak to Karel vlastně myslí,hledání pravdy by mohlo počkat…

      • vittta

       A teď jsem dočetl očité svědectví Dmytra Potěchina,vězněného separatisty.
       Ještě že byl sumbmisivní.(?)
       Zatahoval své vyšetřovatele do diskuzí a tím se snažil je přimět k uvažování podle zdravého rozumu.
       Úspěšně,vystřelili na něho jen jednou,(na jiné asi střílejí pořád) rovněž ho pouze jednou praštili..
       Ale je tady podezření,že byli používáni jako lidské štíty…podezření….divné.
       Z toho vyplývá,že ukrajinské jednotky na rukojmí nestřílí a to ani v případě,že je nevidí,jen tuší nebo co…
       Za to separatisté se vyznačují extremním násilím,také nenávistí ke katolíkům a západní kultuře obecně.(vč.homosexuálů)
       To ta ruská televize,ta manipulace je hrozná-Potěchin to dobře ví,protože na ruskou televizi asi pravidelně koukal. (to by byl obvzvlášť zvrhlý způsob mučení)
       A nucené práce byly tak nucené,že sotva zbyl čas na jídlo (studená polévka a ovesná kaše).
       Financial Times se pak pokoušel spojit s vyšetřovatelem Potěchina telefonicky,jenže telefon nikdo nebral .(zde předpokládám,že propuštěný dostal na cestu vizitku).
       Mluvčí separatistů sice telefon bral,ale žádné informace nepodával….

       Hrůůůza….

       • embecko

        Potechin, kyjevsky aktivista prezil separatisticke vezeni…deti roztrhane kyjevskymi bombami asi nejsou tak medialne vdecne.
        To mi pripomina nazev clanku na Tiscali: Rusko vyhrozuje, ze bude chtit po Ukrajine splatit dluh. kdyz nezaplatite za plyn, tak vas smetou exekucemi…anebo jsi uz cetl clanek Prazska plynaresnka vyhrozuje, ze bude chtit splatit dluh za plyn?
        Ze tohle media a novinari vydrzi, to je skoro obdivuhodne.

        • embecko

         Krome toho mi vyrazil dech clanek „USA, EU a Čína se „blíží ekonomické krizi““.
         Kdo by to rekl? O vsem, o cem se v CR nemluvi….
         Zasluhy Culikovi ponechme, ale zaroven nezapomenme, ze vse ma svuj cas.

         • vittta

          A Maďarsko nechce dodávat ruský plyn Ukrajině-samozřejmě pod tlakem.
          Rusům se nelíbí,že by jejich plyn dodával na Ukrajinu někdo jiný…
          To se jim divím…(v článku se řeší,jestli to je-či není legální-to je totiž to nejdůležitější pro EU-zákonnost)
          O čem se v ČR příliš nemluví bude asi to,jestli Maďarsku Ukrajina za ten plyn platila a pokud ano-tak kolik,jestli taky méně,jaká je tržní cena…
          Jenže o tom se nemluví ani na BL…

        • vittta

         Koho by zajímaly roztrhané děti,když navíc stříleli ti hodní.
         Ale romské děti-to je jiné kafe,ty byly diskriminovány přímo systematicky celé dekády.
         Segregovali je do méně kvalitních tříd…(zlí Češi)
         Tomu se lze jen divit,při pověstné schopnosti a chuti romských dětí se učit..
         Ale musím říci,že to vydržím,i když je to hrubá nespravedlnost.
         Lepší když se Amnesty international stará o „diskriminované“ romské děti v ČR,než aby se po jejich blbých starostech „jinde“ povalovaly po ulicích právě ty bombami roztrhané děti….

         • hans

          Imo BL nereagují na roztrhané děti, ale na masové hroby obětí praporu Ajdar v těchto dnech objevené opolčenci.

      • embecko

       „Škoda, že nám neoponuje Hank hledáním pravdy.“

       Tohle hezky predklada Badiou:
       „Výsledkem pravdy je Subjekt (tedy nikoliv samotná tvorba pravdy).“
       http://www.advojka.cz/archiv/2012/23/mysleni-jako-prikaz
       Pritomnost pravdy je zjeveni noveho ve svete, kde pravda pusobi. Takze pravda neni proces (hledani), ale ma nejen svuj pocatek (hledani), ale konec (skrze zjeveni se noveho je stvoren subjekt).
       Kdo jen hleda pravdu, nema s pravdou nic spolecneho, protoze mu nejde o jeji zjeveni, nybrz o procesni vztahy moznych pravd (teoretickych subjektu). Tak sve partnery nehodnoti z hlediska „fixniho“ objevu, ale z hlediska metody hledani=
       vzdy vas subjekt (nalezenou pravdu) odmitnou s argumentem, ze jste hledali malo :o)

       • vittta

        Přečetl jsem si ten odkaz,ale nemohu na něj dost dobře reagovat,protože jsem nečetl práce tam zmiňovaných autorů.
        Jen by mě zajímalo,jak by se-byť teoreticky-dala zpochybnit či popřít konečnost lidské zkušenosti.
        Zde si myslím,že ona konečnost je dána spíše prostou fyzikou než filosofií.
        Autor pak zmiňuje spíše mezi řečí cosi velice zásadního-kdyby se totiž podařilo politicky skloubit generační rozdíly (místo aby byly zneužívány,což je jakýmsi základem jak historického,tak současného bytí lidské civilizace-alespoň té,která umožňuje technologický pokrok),pak by v pravdě nastal nový věk lidstva a to by zákonitě šlo mílovými kroky kamsi skutečně kupředu,protože tato generační spolupráce či minimálně respekt by zcela vyloučila násilí a nenávost mezi národy.
        V podstatě si tak nějak představuji skutečné a smysluplné politické cíle opravdové levice,což jsme tady zrovna nedávno řešili…
        Je to jeden z důvodů,proč tak nesnáším tupý multikulturismus,či agresivní genederovou politiku,(apod) zdá se mi totiž,že je to slepá ulička,která ve skutečnosti politickou sílu jakési levice doslova ničí.
        Nutno říci,že za časů reálného socialismu (ne tkz.“lidové demokracie“) byl určitý pokus o „smíření“ generací učiněn,současný kapitalismus (a myslím,že jakýkoliv) naopak tvrdě staví na kultu mládí a obyčejné fyzické síly,či mentální rychlosti.(či spíše výdrže)
        Starší generace jsou naopak zesměšňované,při čemž pojem „starší“ začíná už poměrně brzo…

        • Sio

         Vzpoura šedé síly je na obzoru. Oslabí se tím, že do důchodu se půjde v sedmdesáti a dostane poloviční důchody, ať má vysoko do žlabu. Ale nejspíše to stačit nebude.

         • vittta

          Důchod v 70 není problém a dá se říci,že velká většina 70letých by pracovala ráda.
          Pokud by tedy měli síly a práci.
          A v tom to je.
          Nebudou mít ani sílu-ani práci….
          To ale může vyvolat tu „šedou vzpouru“…takže se stát bude muset o své seniory asi postarat.
          Viděno ovšem dnešníma očima.
          Za 40 let mohou občany nad 65 let střílet jako kamzíky…

 4. embecko

  Nemcouri naslouchat umi, podle meho jsou na tom ale presne jako my. A i kdyz se pan redaktor/ka snazi o stosest, kdo z nas neslysi tu mladeznickou angazovanost pri kladeni tendencne zbarvenych otazek?
  Ovsem takovahle parodie, jako na ZDF, by v CR asi mozna nebyla (bohuzel jen pro nemcinare):
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/09/26/glanzstueck-des-politischen-kabaretts-die-alternative-zur-tagesschau/
  Otazka nemecke viny je tema jako poleno, zvlaste u naroda, kteremu jeho vinu otloukaji o hlavu kolem dokola uz v treti generaci prave ti, co bombarduji jak pominuti…ale mozna proto, ze nezabiji Evropany, tak to neni tak zhave.

  Heise Media proto, ze patri rodine Heiseu, coz je jen drobna a nedulezita oprava.

  • taras2

   Tak k tomuhle by se naši umělci nepropůjčili, k takovému nadbíhání Putinovi. Jak pravil velící důstojník na námitku píšícího novináře, že přeci bojují za svobodu slova: „…Ano, ale v Rusku, ne tady!“

   Po pravdě ale jsem v jiném kabaretu na veřejnoprávních slyšel od kabaretiéra „fór“ – „ne, to není pravda, že by bylo možné srovnávat Putina s Hitlerem… vždyť má přece každý úplně jiný účes!“ A obecenstvo se povinně zasmálo. Tohle je zajímavý, jak se dodržujou přidělený role a Němci v roli bavených se pěkně poslušně smějou všemu, co se jim z jeviště hodí.

   • embecko

    No to jsem se nasmal, tarasi, tohle mi priste nedelej…
    Tohle ovsem znamena, ze 150 let budovani parlamentarismu (vemme to bajvoko od roku 1848) a 70 let tuhe povalecne demokracie nezanechalo na lidu ani skrabnuti a on sve tezce vydobyte svobody odhodil behem prveho mesice Majdanu (od vzoru Thermidor).
    Takze shrnuto: lide maji strach, moc dobre vedi, kdo je tu sefem a sve obcanske vydobytky jsou ochotni vymenit bez mrknuti oka za sve aktualni bydlo, driv nez stacis rict Putler.
    Takze jsme dosli, ahoj babi…

 5. Astr

  Z Internetu CR

  NĚKOLIK FAKTŮ O PUTINOVI

  Aneb co se v mainstreamu nedočtete

  Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu 30krát, hrubý domácí produkt 12krát.

  Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo.

  Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát.

  ———————————————–

  Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).

  Zrušil „liberální“ jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2 – 3 místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4 místě).

  Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14 krát.

  Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71 , 5násobné snížení úmrtnosti.

  Kromě toho Putin zrušil tzv.. „Chasavjurtovskú smlouvu“ (Smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl k ukončení tzv. 1 čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě ukončil válku v Čečensku.

  „Postavil do latě“ nevládní organizace a „5 kolonu“ a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.

  Svým postojem ubránil Sýrii.

  Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé.
  •Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
  •Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků…) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
  •Vypakovali ze země všechny „neziskovky“, napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
  •Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí „lidskoprávní“ organizace.
  •Zakázali geneticky upravené potraviny.
  •Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
  •Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
  •Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
  •Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.

  Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu. (S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se do politiky. Omezují jejich moc.)

  Na rozdíl od ostatních zemí Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů. Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), masa z EU a USA, zeleninu a brambory z EU… Vždy šlo o nějakou nemoc nebo hrozící otravu.

  V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.

  Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.

  Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.

  Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak mně se zase zdá, že špatně to děláme tady.

   • Kamil Mudra

    Teď ještě , Astře, nějaká negativa – ať se nežereme závistí :-))

    • Astr

     Pane Mudra staci otevrit massmedia
     a mate moznost si zopakovat ze se jedna o diktatora, KGBaka predtim NKVdaka, a hlavne Putlera ideologickeho to bratra Hitlera!
     Pro Vas stale malo,?
     Masmedialni kolecko se Vam polamalo?
     alias nectete iDnes o tom co se deje v Putlerove zemi kde vcera znamena neznamo kdy ?
     Pry letos roste v Ceske kotline mimoradne hribu a hub vubec:-)
     Pak ze Vam neni co zavidet:-)

     • Kamil Mudra

      Na massmedia mne neodkazujte, Astře. Já jsem neměl na mysli vymyšlená, nebo patřičně „dochucená“ negativa, ale nějaká skutečná.
      Neříkejte že se něco nenajde. To bych musel začít uvažovat o emigraci směr východ.

      • Astr

       Pane Mudra….
       negativa, ale nějaká skutečná. se jiste najdou ale nezaujate pomerovano nutno jeste upresnit jak pro koho a plati to obecne nejen pro Putinovske Rusko.
       Plati ze ne pro kazdeho je stejne dobre v CR v Rusku v USA, v Klokanii v Cine a i jinde.
       Jinyma ocima to bude z pohledu businessmana jinak z pohledu penzisty, jinak studenta atd.
       Pokud byste byl v posici velkeho byznysmana neco jako Chodorovskeho ci jineho velkeho, pujcil si velke penize a udelal velkou uspesnou privatisaci aby Vam potom nejaky Putin rekl ze to neplati pak to pro Vas bude jasne Putler.
       „Vami zminena „dochucenost“ a nechutnost tohoto dochuceni pro obycejneho ctenare a obcana je prave v tom ze tento pohled „okradeneho‘ privatizatora by mel obcan prijmout za svuj jedine spravny nazor na Putlerovske Rusko a timto smerem massmedialni brainwashing usilovne pracuje !
       Pokud bych porozumel Vasi otazce ze by Vas zajimalo jak je to opravdu z pohledu nejakeho prumerneho obcana v Rusku , pak se priznam ze nevim.
       Musel bych tam nejaky cas zit a to ne jako turista ale zkusit to jako jeden z nich.

    • jafa

     Třeba máme lepší zprávy:-),
     kolega si přivezl z Altaje manželku:-),
     a sousedi pochází z Moskvy:-)

     • Kamil Mudra

      No a jak se jim tam žilo?
      Jak vnímají v Moskvě Putina?
      Nemusíte být tak stručný(á) :-)

      • jafa

       Přišli sem za Jelcina:-) a říkají, že jsme teď na blbé straně. U nás prý není parjadok kolem Kaluska a kníže, u nich nebyl kolem Jukosu, sdělali amerikácy, Putin sdělal parjadok. Do sajuzu se nehrnou, vždycky řeší avtomatčiky na graníce. Jak dáme zase řeč, písnu.

  • Janus

   Jiný úhel phledu:
   Hromadné hroby, upalování lidí, ostřelování měst raketometama – úžasný, nepopiratelný a trvalý rozvoj demokracie v duch nejlepších tradic. Ale musíme si uvědomit, že Ukrajina by to sama nedokázala. Děkujme tedy hodným USA a ryzím lidem jako jsou K.J. N.J.N. F.A.W.M. Fürst zu Schwarzenberg, M. Kocáb, M.Štětina a i další osobnosti z okolí světoznámého dramatika a výjmečného umělce pana V. Havla, za jejich nezjištnou pomoc v rozvoji standardní euroatlantské demokracie. I živozní úroveň našeho východního parnera, přesně dle predikcí EU, rapidně stoupá. Teplá voda je vypnutá pouhé dva měsíce, elektřina je vypínána jen na nepostřehnutelné dvě hodiny, standart vytápění byl snížen na konfortních 16 stupňů, pokles platů a důchodů byl zanedbatelných pár desítek procent. Zato na Krymu to jede z kopce, a je to fičák. Zlý Rus ubohým zanektovaným Krymčanům zvýšil plat o pohopouhých 50%, a důchody dokonce jen o skandálních 70 %. A to vše pod hlavněmi samopalů! Je tedy zřejmé, že obyčejný Krymčan pod smrtícím protektorátem zlého, zaostalého a chudého Ruska na vysokou životní úroveň svobodného Ukrajince prostě …nedosáhne. Pavel.
   P.S. Zdravím kolegu Karasse.

 6. embecko

  „Autor pak zmiňuje spíše mezi řečí cosi velice zásadního-kdyby se totiž podařilo politicky skloubit generační rozdíly…pak by v pravdě nastal nový věk lidstva…“- viz vittta nahore.

  Pokud sem davam odkazy tohoto typu, vittto, pak je to jen proto, aby se osvezila diskuze zavanem cerstveho vzuchu zvenku. Netreba je samozrejme nejak pilne studovat, lze je i prehlednout, zalezi jen na zajmu. A lze si z nich nakonec vytahnout to, co sam chces.
  Na Badioua pravdu- subjekt upozornuji proto, ze tomu rozumim a souhlasim s tim. Pokud Hank hleda pravdu, stava se subjektem- hledacem a nelze pak porovnavat mezi nim a subjekty- nalezci. Hledajici a naleznuvsi jsou odlisne subjekty, jejichz predmet zkoumani je zcela odlisny a nelze je tedy nijak pomerovat v uspesnosti vysledku. Tim zaroven rikam, ze nemam nic proti Hankovi a jeho metode, ale uz mi vadi, kdyz rika, ze hledani je lepsi nezli nalezeni (snad jsem to zas moc nepokroutil :o)

  A ted k te generacni levici nahore:
  Opet se dovolam na ciziho autora, zde Belohradskeho z eseje „Prilis strizlivyma ocima II“:
  *
  „V postreprezentativní demokratické společnosti jednotlivci neusilují o to stát se celkem tím, že delegují moc svým reprezentantům. Jednotlivci žijí v síti kosmopolitních abstraktních vztahů, odpoutáni od teritorií, která ohraničovala svrchovanou moc reprezentantů starých celků….Tento antagonismus nelze popsat jako třídní boj; odpor neoimperiání moci mohou klást jen tekutá kritická množství, která se formují vně politických institucí v centru i na perifériích neoimpéria (subpolitics Ulricha Becka) a usilují o změnu podmínek života bez institucionalizované politické reprezentace.“
  *
  To jsou dulezita slova, vidim to podobne (jak jsem psal uz kdesi vyse): stat jako platforma odporu jiz neexistuje, a to ani ve sve socialni forme. Mezigeneracni rozdily bude nutno resit na nove urovni, bez institucionalni opory, tedy pouze na „dohodu“, ci v ramci porozumeni.
  To je i vyzva pro novou levici: nahore sice Sio pise, ze bez socialniho statu neni levice- tomu rozhodne a jednoznacne rozumime z hlediska toho, co probehlo, tedy z tradice. Ovsem co kdyz stojime zcela pred novou vyzvou, vymykajici se svym zakotvenim vsemu, co jsme doposavad znali?
  Tyto uvahy nejsou nijak nezname, vsak i Belohradsky cerpa od znamych autoru: zde je misto prave pro levici, mela by se s timhle nazorem- moznosti nejak vyrovnat, mela by ho zanest do svych uvah a diskurzu, zacit o moznosti „nestatni“ formy protestu vubec mluvit.
  Ty vsechny gendery a multikulti JSOU samozrejme neartikulovanym vykrikem z pochopeni prave tohoto problemu „konce statu“…pohrichu jsou ovsem zpracovany a implementovany prave etatisticky- tedy formou uchylneho zakona :o)

  • embecko

   Kdybych to shrnul, pak ukolem nove levice je vytvaret a podporovat hnuti, ktera se budou prosazovat nikoliv skrze stat, ale proti, ci spise navzdory statu.

   • vittta

    Rozumím tomu,ale ne úplně jsem přesvědčen,že je to správná cesta.
    Hnutí „navzdory“ státu-v případě velkého úspěchu-nejspíš stát,proti kterému se vymezovaly,v pohodě pohltí.(úspěch je navíc podmíněn jednotou,což je po čertech velký problém)
    Tomu napomáhá i to,že svět je tkz,globalizován.
    Zásadní otázka ale nezní,jestli to je,či není správná cesta.
    Spíše se lze ptát,jestli existuje jiná.
    V každém případě je to těžký úkol,protože lidé v naší části světa žijí ve značném nadbytku a nijak je vznešené ideály nezajímají.
    Ale v dějinách to bývá i tak,že-aniž by kdo věděl proč-se z čista jasna o vznešené ideály spustí značný zájem.(např.Národní obrození)
    Tak uvidíme….

    • Sio

     Ano, také si myslím, že hnutí navzdory státu nejsou dobrým nápadem. Potřebujeme sociální a prosperující stát. I z článku je zřejmé, že Němci jsou na tom se státností podstatně líp. Slouží světové oligarchii v podstatně menší míře.
     Je bohužel jasné, že dnes lze něčeho dosáhnout jen nacionalizací. Internacionalizaci má pod palcem institucionizovaný nepřítel. Jde o EU a nadnárodní lidskoprávní a podobné organizace, pravděpodobně i Červený kříž, OBSE atd. Tvaří se sice velmi levicově a humanisticky, ale jednají ve službách nadnárodních elit. To se v poslední době jasně ukázalo. Levicově smýšlející lidi na západě se podařilo dokonale zmást a dezorientovat. Důsledkem je paralýza autentické levice a její náhrada jakousi potěmkiádou.

     • vittta

      Jenže co s tím?
      To se pak zase blížíme k revoluci v režii Ernsta Röhma…
      A to také nebyla právě vznešená levice.
      I když stát jako takový-tedy povýmarské Německo,určtých parametrů sociálního státu dosáhlo,to si musíme přiznat.
      Sice se říká,že Německo směřovalo k bankrotu nebo válce…a je na to plno studií…jenže jsou to jen teorie.
      Sociální nacionalistická revoluce do konce neproběhla,Adolf Hitler jí zradil.
      Kdo ví,co by se stalo,kdyby revoluce pokračovala bez války…

      • Sio

       Nemyslím, že lze dnes naplánovat nějakou revoluci. Není na to situace. V EU v US nebo v Rusku určitě ne, v Číně rovněž ne ani v Indii. Rozhodně ale přítomnost nacionalistických sil snažících se rozbít zkorumpovaný moloch EU je pro superelity dost nepříjemná.
       Revoluční situaci vytvářejí superelity tím, že se rvou o kost mezi sebou, což je nutí odírat své ovečky víc, než je únosné a likvidovat ekonomiku. Napadá mě, že tomu přesně odpovídá stav na Ukrajině. Co se tam asi stane, až lidem dojde, že jsou v pr.. a že je tam dovedla jejich fašounská věrchuška? Vůbec je mi záhadou, jak se EU a USA postarají o to, aby těch 30 miliónů lidí na západě ukrajiny neměli hlad, nadšeně vytahovali poslední hřivnu na válku a posílali chlapy na frontu.

   • Astr

    Saxi co je to za uvahu ?
    Tyto uvahy nejsou nijak nezname, vsak i Belohradsky cerpa od znamych autoru: zde je misto prave pro levici, mela by se s timhle nazorem- moznosti nejak vyrovnat, mela by ho zanest do svych uvah a diskurzu, zacit o moznosti “nestatni” formy protestu vubec mluvit.

    Z oblasti jen zboznych prani ?
    „nestatni“ forma protestu ?
    Stat to dovoli ? cha cha cha
    Recko usiluje o referendum a misto toho se mu dostane vlady bankovniho systemu!
    Pres million Katalancu vyjde do ulic, rekne ze chce referendum a Madrid rekne NE !

    Co to je za blabol mluvit o moznosti „nestatni“ formy protestu ?
    FSICHNI preci vidi ze tudy cesta nevede ale presto se o tom mluvi. Mluvi se a mluvi se. Tesinska jablicka. Proc ?
    System prestava fungovat, vi se proc I jak by bylo mozno zasahnout ale protoze je to zpusobem pro ty nejbohatsi a vladnouci neprijatelny proto se nic nedeje.
    Nestatni forma protestu to da do pohybu ? … cha cha cha :-)

    • embecko

     Uvaha vychazi z toho, ze tenhle stat uz vam (nam) nepatri, Astere. Vzdyt sam pises:
     „Recko usiluje o referendum a misto toho se mu dostane vlady bankovniho systemu!
     Pres million Katalancu vyjde do ulic, rekne ze chce referendum a Madrid rekne NE !“

     Stat ma policii, soudy, vojsko a skoly (viz clanek „Po návrhu cenzurovat ve výuce dějepisu „téma občanské neposlušnosti“ protestují v Coloradu studenti i učitelé“).

     Predstav si „vcerejsi“ a dnesni volby jako podnikovou schuzi za socialismu a kapitalismu: dnes sice muzes zvednout ruku a predlozit svuj navrh, ale nakonec stejne rozhodne majitel a to tak, aby mu to vyhovovalo.

     Jak zmenit stat na socialni, kdyz to majitel statu nechce?.
     Narodni revoluci? No to jsme u toho Röma, jak pise vittta: narodne socialisticky stat NIKDY neslouzil narodu, v nem se vse soustredilo jen na obnovu pracovni sily a de fakto fungoval jen na pridelovem systemu (i dovolena byla na pridel) za ucelem reprodukce sil pracujicich. Narodni revoluce neni NIKDY levicova. Uz jste nekdy slyseli spojeni levicovy nacionalismus? Vzdyt to jde proti podstate levice.

     Zde jeste Sio:
     „Němci jsou na tom se státností podstatně líp. Slouží světové oligarchii v podstatně menší míře.“
     To je preci jen zbozne prani, Nemci stali za bankovni kolonizaci Recka (Trojka byl jejich napad), Nemci stoji za proamerickymi (nepisi schvalne protiruskymi) sankcemi, nemecti zastupci podporuji prijeti TTIP…co jeste vice?

     Stat jiz neni nastrojem, ktery by patril lidu, jakou metodou ho opet znarodnit, kdyz majitelum statu patri vychovne a mocenske struktury?

     Ono je to nakonec jedno, ze se tu nedohodneme, sledujme pohyb moci a dejin. Alespon podle meho je trend jasny: velci vlastnici budou volat po regulaci kapitaloveho trhu (trh je nejvetsim nepritelem kazdeho podnikatele; komu by se take libilo byt soucasti konkurencniho boje). A k takove regulaci je potreba nejdrive stabilizovat pracovni silu tak, aby byly konstantni jeji ekonomicke vystupy (kupni sila). A to neni vubec k dobru obcanu, ti se opet ocitnou v pozici obeti cizi hry.

     • Astr

      To Ti podepisuje a I s palcem vzhuru ,ale nekdy to tu pri tom vysvetlovani si nazoru vypada na vice nez maly tedy az uplne odlisny pohled nac, jakoby jeden o voze a druhy o ….
      Uz nekolikrat jsem se marne ptal proc, kdyz zas tak velky rozdil v poctu nul na accountu tu mezi diskutery neni a presto je tu byvaji nekdy az tak rozdilne pohledy ze to az budi udiveni a podiveni.

      Zertovny priklad o rozdilnem pohledu ukazuje tato prihoda z posametove Ceske kotliny:
      ===================================================
      Vénovi bylo 55 let, šel do důchodu a začal novou kariéru.
      Ale zdálo se, že není schopen přijít včas do práce.
      Každý den přišel o pár až více minut pozdě. Jinak byl ale skvělý pracovník, takže si ho zavolal šéf, aby mu domluvil:
      „Véno, děláš svou práci výborně, ale už mě nebaví Tvé pozdní příchody.“
      „Já vím šéfe, pracuji na tom.“
      „Dobrá, to rád slyším. Vím, že jsi předtím byl v armádě. Co ti říkali tam, když jsi přišel pozdě?
      “ Dobré ráno, pane generále !!!“

      • embecko

       Tak to je vesela prihoda, Astere… :o)
       Ja take nejsem dvakrat nadseny z toho, co tu musim psat…vychazim ale z toho, ze revoluce neni zmena pomeru, nybrz „pouha“ zmena pomeru pravnich, ktera ma za ucel zakotvit nove a „konecne“ zakonne upravy, ktere by reflektovaly mocenske zmeny konkretni a fakticky jiz probehle.
       Na prikladu Francouzske revoluce: nikdy by se nemohly prijmout revolucni pravni zmeny, aniz by treti stav (podnikatele a mestanstvo) nedosahl tak silneho hospodarskeho vlivu na chod statu. Chybely by tu jednoduse paky, kterymi by zmeny zakonu bylo prez odpor „starych struktur“ mozne uskutecnit.

       Dnes doba tehotna revoluci rozhodne neni, prekariat je zcela vyrazen ze hry a chybi mu jakykoliv nastroj, jak by stat mohl donutit, aby fungoval v jeho prospech. A nic neresi ani mnozstvi lidi v ulicich (jak pises vyse): moc si jich budto na pocatku nebude vsimat, anebo, pozdeji, ma kapacity na to, toto mnozstvi rozehnat a pravne postihnout (muze napr. vycislit skody z nepokoju vznikle a ty pak exekucne pozadovat na zastoupenych organizacich jako jsou odbory, politicke strany atd.).

       Socialni stat je reliktem povalecne doby (malo zamestnancu, vliv CCCP a svetove socialisticke soustavy, levicove povalecne nalady, hnuti 68 roku po svete atd.). Tehdy se zamestnavatelum vyplatilo jit do holportu s delniky, rozdat jim penize a zajistit si tak odber vlastniho zbozi. Dnes je situace jina, protoze vyrobky jsou jiz distribuovany globalne a masa platicich konzumentu neni lokalizovana na Evropu. Tudiz podnikatele prestalo doslova vydrzovani vlastnich konzumentu bavit a jednoduse si je prestali cestou danoveho prerozdelovani vydrzovat a pritok penez utnuli.
       Na nejaky hlas ulice neslysi, protoze nemusi, je jim uplne jedno, co si ti dole mysli a sve jogurty nalozi na lod a z Danska je odvezou na Filipiny, kde je prodaji.

       A jaka je psychologicka nalada ve state?
       Firmy, dosahnuvsi strategicke velikosti zustavaji cool, protoze budto prestanou platit dane, anebo se odstehuji (vyrobne ci danove), takze danova podpora zbytku socialniho statu zustane na malych a strednich podnikatelich. Ti samozrejme skacou radosti, protoze jsou statem dreni o sto sest az na kost a stavaji se skupinou socialni stat (a tim i sve zamestnance) nenavidejici.
       Takze zbyvaji jen ti slavni zamestnanci, kteri ale diky svemu previsu v poptavce nemaji v rukach uz zadne nastroje, kterymi by se mohli nejak prosadit.
       Dnes je jiz pocet statem vydrzovanych vudci statu prispivajicich 2:1 (viz clanek „Sociální stát požírá nás všechny“ na Euroekonom tecka cz).

       Nemoznost navrhovaneho reseni cestou zakonneho donuceni platby do rozpoctu ci omezeni vyse vlastnictvi pak vidim v nehomogennosti „pravniho teritora“- tedy omezite vysi vlastnictvi v CR, podnikatel se zaregistruje v Nemecku atd. Podobne je to s Tobinovou dani: pokud by mela mit smysl, pak by musela zacit platit v jeden okamzik vsude na svete. A ja zkratka nevidim zadne paky na to, jak by cesky zamestnanec mohl donuti ke spolupraci na „revoluci“ treba australskeho.
       Nehlede na to, ze stat zadny takovy navrh neprijme, protoze si jej plati prave ti, proti kterym by mel stat zasahnout.

       Pokud se socialni stat bude prosazovat i nadale, pak vse skonci na bedrech zivnostnika ci maleho podnikatele a to s takovou vahou, ze sve podniky zavrou a prilepi se na stat…takze jde o zacarovany kruh, na jehoz proteti (tj. omezeni vyse vlastnictvi a zvyseni dani) neexistuji momentalne zadne nastroje. Jedina mozna cesta do budoucna je vzit zamestnance ( a obcany) jeste vice u huby, protoze ti se nemohou nijak branit (nemaji uspory, jsou nahraditelni atd.).
       Bohuzel, rikam bohuzel, samozrejme…

       • embecko

        „“V úvodu k sérii esejí si redaktoři Foreign Affairs Gideon Rose a Jonathan Tepperman všímají, jak vzestup sentimentů Tea Party ve Spojených státech a jejich ekvivalentů v Evropě přichází v důsledku rostoucího odlučování od politického systému. Podle autorů je kvůli tomu nezbytně zapotřebí, aby političtí vůdci „tyhle vášně veřejnosti vtělili do systému a kanalizovali správným směrem řešením legitimních důvodů k rozhořčení outsiderů, avšak obcházeli jejich zjednodušená řešení.“

        Jinými slovy podle CFR hrozba představovaná zdola vyrůstajícím populismem po celém Západním světě představuje hlavní problém pro přijetí existujícího světového řádu a ten populismus musí být proto unesen a přesměrován tak, aby se jeho potenciál rozptýlil.“
        *
        Dale googluj clanek „Výbor pro zahraniční záležitosti CFR odhaluje plán na neutralizaci „nevrlosti Američanů““ na AC24.

        • taras2

         A pro tohle tě obviňuju z defétismu: přesně popíšeš situaci, ale vidíš ji – zkažen Geonem – fatální, bezvýchodnou. Jenže to tak není: především se zaměstnanci (budu dál říkat lůza) na Západě mají pořád ještě dobře, naše poměry by nesnesli ani hodinu, proto je jejich revoluční nadšení otupeno. Lůza, aby se vzchopila, potřebuje rýt držkou hluboko v zemi – a v tom je naděje, kapoušové jsou tak zpovykaní, že je pravděpodobné, že to přepísknou, překročí pro lůzu ještě snesitelnou hranici. Česko, kde je ta hranice dávno prolomena, nelze brát jako vzor, protože rabství a schopnost snášet útlak jsou národu (i v ostatních východních zemích) vrozeny. Vždyť nevolnictví a poddanství byly tady zrušeny vlastně nedávno, včera.

         No a za druhé – je pravděpodobné, že slouhové kapoušů, politici, to přepísknou v agresivitě a vyvolají válku. Pak se rovněž budou dít věci, a hned, sofort, zůstane-li ovšem ještě někdo na pořádání revolucí.

         • embecko

          Ha- taras! :o)
          To zas ja vidim v diskuzi vzdycky rad optimistu, podle nejz je pocatkem nasi spasy valka. Vitej do klubu…receno s Asterem, doufam, ze neumreme driv, nez vypukne armagedon, to bychom opustili tohle slzave udoli bez spetky nadeje :o)

          • taras2

           Jakýpak ha – taras! Jenom jsem reagoval na tvůj defétistický názor, že se současným stavem nelze pohnout. Naznačil jsem dvě možná teoretická řešení, kdy by ke změně došlo velice rychle, tedy jednak válku a jednak velkou krizi. Samozřejmě úmrtnost by se limitně blížila sedmi miliardám, tedy by došlo na teorii Mrtvé kočky, kdy je pacient vyléčen z choroby jeho usmrcením. Jak jistě víš, jsem vždy zastáncem evolučního a demokratického vývoje (s výjimkou případů, kdy je nutno dát oponentovi přes kušnu), tedy pokojného návratu k principům sociálního státu, což ty ovšem vydáváš za horečnatou fantasmagorii. Ha – defétisto!

          • embecko

           Ja si taky myslim, ze bude „valka“. Davam to slovo do uvozovek, protoze, alespon dle meho, pujde spise o krach provazeny valecnymi operacemi.
           Paralela se socikem je totiz neodbytna: system a jeho rizeni je jiz natolik slozity, ze uz ani nejde ridit a jedine, co je mozne delat, je zaplatovat.
           Na konci normalizace se uz kazdy bal neco rozhodnout, protoze by nadrizenym musel slozite vysvetlovat, jake vedlejsi nasledky tim zpusobil. Ochrnuti postupovalo odspoda nahoru, az ve vlade nakonec sedely zombie, rochajici se v jakemsi Souboru opatreni, coz byl nerikajici car papiru s pouckami jak z materske skoly- tak tak vypadalo vedeni statu a neni divu, ze clovek az uplne citil tu jejich ulevu, kdyz museli predat v prosinci 89 vladu.

           Dnes naopak pri jeste vetsi slozitosti a po odebrani rozhodovacich pravomoci tem dole, postupuje ochrnuti shora dolu, ale podle uplne stejneho mustru: kapitani naseho financniho a dalsiho prumyslu se uz boji udelat jakekoliv rozhodnuti, protoze by pak museli slozite vysvetlovat trhum, jaky brajgl to zas nadelali. Dnes je rizeni tak slozite jako za sociku: kazde svepravne rozhodnuti s sebou nese nekonecne mnozstvi vedlejsich nasledku, o ktere nikdo nestal. Nakonec negativa z odstranovani nasledku prevazi nad prinosem vlastniho rozhodnuti.

           S tim soubezne vznika tezce odcizena prace, pri ktere jsou lide umele zamestnavani a vykonavaji cinnost, ktera je zcela zbytecna a take zcela k nicemu. To plati jak pro socik (nekonecne mnozstvi referentu, kontroloru, metodiku a usekovych duverniku), tak to plati pro kapik. Dnes kazdy vi, ze spolecnost ma kapacity na to, aby kazdy z nas mohl delat 10 hodin tydne s prstem v nosu a to s naprosto grandioznim vysledkem ve vysi zivotni urovne. Ovsem diky nerovne distribuci produktu/ bohatstvi tohle neni mozne uskutecnit, protoze se zavedenim robotizace a normalniho lidskeho setreni (!) by se razem ocitly na ulici 2/3 lidi- aby byl prusvih.
           Proto i kapik trpi na falesnou prezamestnanost, stejne jako socik- sice ne fakticky ale dnes o to hure: je to na intenzivni smyslove urovni, kdy 2/3 lidi vi, ze delaji uplne kraviny na hovno, ale delaji je jen proto, aby prezily.

           Takze tu jsou dva temne, rozezirajici proudy:
           – jeden systemove- ridici, dostavajici se do katatonicke pozice v predzvesti vlastniho kolapsu (imploze). Jednoduse receno, pro uroven slozitosti vyrobnich vazeb nam chybi odpovidajici ucinne ridici metody.
           – druhym proudem je konec osobni participace a spoluucasti obcanu na projektu zvanem kapitalismus. Zamestnanci (a s nimi i obcane) ztratili jakoukoliv motivaci k podpore rezimu a stali se oportunni 5. kolonou, ochotnou system, ve kterem vykonavaji zcela zbytecnou cinnost, svrhnout. Ne aktivne, samozrejme, na to je kosile blizsi nez kabat, ale prave onou oportunni metodou ne-pomoci, prihlizenim zkaze a v pripade jakehokoliv zavahani zcela inertnimi k jakekoliv vyzve o pomoc.
           Proto, napriklad, davam pomerne velkou sanci islamu a mozna i sarije- pokud nabizi alespon sebemensi naznak radu, zavaznosti a socialni spravedlnosti, pak je to vzdy lepsi, nezli rozplizle multikulti a soudci podmazani od exekutoru…to jen napriklad, tech prikladu je mnohem vice.

           Takze tyhle 2 proudy, to je podle meho smrtici koktejl, priprava na pohreb.

          • taras2

           Dovolím si souhlasit i nesouhlasit: kapitalismus je dobrý na okrouhání zbytečných činností (neboli zvyšování efektivity práce) skoro až na kost, kdy ti postižení už padají na hubu a ženský u pokladen musí mít plínky, protože nesmí na hajzl. To, co popisuješ jako “ lide umele zamestnavani … vykonavaji cinnost, ktera je zcela zbytecna a take zcela k nicemu“, to platí zcela pro státní správu a přeneslo se to výrazně i do EU a jejího aparátu. Přezaměstnanost v tomhle sektoru lze zhruba odhadnout na polovinu pracovních míst a podnikatelský přístup by tady měl hody. (Samozřejmě i u firem jsou některé zhovadilé a zbytečné pozice, ale to lze přičíst jednak nepotismu, jednak tomu, že někdo tu sekernickou práci musí udělat za vlastníka (typicky management a personalistika.)

           Nemyslím ale, že islám má nějakou šanci na ovládnutí civilizovaného světa. Je to idea pro primitivní a nevzdělané lidi, jejichž procento v populaci se razantně zvyšuje díky populační explozi. Proto také je na vzestupu v zaostalých zemích s obrovskou porodností. Strýček Sam ale už na ně začal pořádat hony a dopadnou jak králíci v Austrálii.

          • Richard Cranium

           Pred uzivanim analogii nebyva spatne se o nich trochu poucit. Kralici v Australii jsou stale morem pro ekologii, puvodni zvirectvo a neustale se premnozuji. Ani strileni, ani traveni ani buldozerovani na ne neplati.
           Jak ovsem vidno z debaty mezi embeckem a tarasem, spravne ideologicky zamirene hystericke blaboly bohate trumfnou nejaka stroha fakta, proto se jimi embecko vubec nezabyva a taras je strili od boku pravda/nepravda vsjo rovno, hlavne ze za vsechno muzou kapousi.

          • Astr

           Saxi
           Taras Ti odpovedel a ja to cekal, protoze Tvuj rozbor byl pesimisticky az za hranici unosnosti, tedy za hranici mozne nadeje.
           Taras Ti to poopravil navratem ku 2 starym resenim bud valka nebo krize, presneji po staru opet jako vzdy krize a nasledna valka ktera to resi tedy prerozdeli..
           Reaguji zde protoze nize uz odkazy nejsou a pridavam nazor cloveka (cekatele na trun ) ktery otevrene rika a pojmenoval problem dle meho spravne,
           ZE KAPITRALISMUS SE VYMKNUL KONTROLE
           Proto se to jevi byt FSECHNO v zandeli !

           Plati totiz a v tom je pro kapitalismus ta potiz
           ze FSECHNO je ve Vesmiru regulovano, take zakonem akce-reakce
           kecy o tom ze nic regulovat „Ono se to zreguluje samo“ jsou tak uplne mimo!
           I Princ to rika jasne:-)

          • Astr

           Saxi
           Taras Ti odpovedel a ja to cekal, protoze Tvuj rozbor byl pesimisticky az za hranici unosnosti, tedy za hranici mozne nadeje.
           Taras Ti to poopravil navratem ku 2 starym resenim bud valka nebo krize, presneji po staru opet jako vzdy krize a nasledna valka ktera to resi tedy prerozdeli..
           Reaguji zde protoze nize uz odkazy nejsou a pridavam nazor cloveka (cekatele na trun ) ktery otevrene rika a pojmenoval problem dle meho spravne,
           ZE KAPITRALISMUS SE VYMKNUL KONTROLE
           Proto se to jevi byt FSECHNO v zandeli !

           Plati totiz a v tom je pro kapitalismus ta potiz
           ze FSECHNO je ve Vesmiru regulovano, take zakonem akce-reakce
           kecy o tom ze nic regulovat „Ono se to zreguluje samo“ jsou tak uplne mimo!
           I Princ to rika jasne:-)
           viz odkaz nize cekajici na schvaleni:-)

  • Mirror

   Bělohradský je žvanil, to mi nikdo nevymluví. V projevu se zamotává, takže nikdo neví, co chtěl říci. Párkrát byl na předvolební schůzi socanů a už dostal státní cenu (před rokem). Zdrhnul odsud, žil v cizině a nemá morální právo se k ničemu vyjadřovat. Ať radí Italům, já na něho zvědavý nejsem.

   Zkuste si analýzovat, co chtěl vlastně v publikovaném citátu říci?
   „V postreprezentativní demokratické společnosti jednotlivci neusilují o to stát se celkem tím, že delegují moc svým reprezentantům. Jednotlivci žijí v síti kosmopolitních abstraktních vztahů, odpoutáni od teritorií, která ohraničovala svrchovanou moc reprezentantů starých celků….Tento antagonismus nelze popsat jako třídní boj; odpor neoimperiání moci mohou klást jen tekutá kritická množství, která se formují vně politických institucí v centru i na perifériích neoimpéria (subpolitics Ulricha Becka) a usilují o změnu podmínek života bez institucionalizované politické reprezentace.“
   Je to přeplácáno cizími slovy bez jasného významu. Co je to „síť kosmopolitních abstraktních vztahů“? Zkuste přeložit do angličtiny „tekutá kritická množství“! Jak se „se formují vně politických institucí v centru i na perifériích neoimpéria (subpolitics Ulricha Becka) a usilují o změnu podmínek života bez institucionalizované politické reprezentace.“?

   • vittta

    No…tak tohle od něj slyšet naživo,tak padnu za zadek údivem.
    Tím totiž chtěl říci toliko a pouze to,že posluchači jsou tupá a nevzdělaná hovada-na rozdíl od něj.
    Tomu už chybí jen to dítě-aby vykřiklo:
    Ten pán na sobě nic nemá!!!

    • Mirror

     Necítím se zaujatý k emigrantům. Bělohradský zdrhnul ze země, kde nebylo nezaměstnaných. Teď poučuje, když máme více než půl milionů ekonomicky a lidsky pronásledovaných spoluobčanů. Takových lidí, jako je Jírovec a Kaláb z Kanady, těch si pro jejich názory vážím.

   • embecko

    Po dlouhe dobe se Belohradsky zas dostal na spravnou kolej, minimalne ustoupil od polomoralnich naroku, kterym bychom meli byt zavazani jakousi logikou vyvoje spolecnosti. Z jeho clanku a knih jsem doted citil prave takovy podton, ktery dava do souvislosti spolecenske zmeny a reakce na ne a to v nejakem spolecnem meritku a vychodisku. Jako byste nemohli delat nic jineho nez co delate a zaroven jste na to meli od Dejin vystaven nejaky Gebühr, ze to delat jinak nelze. To myslim padlo obecne a Belohradsky to take reflektuje.

 7. Sio

  Embéčko:
  „Firmy, dosahnuvsi strategicke velikosti zustavaji cool, protoze budto prestanou platit dane, anebo se odstehuji (vyrobne ci danove), takze danova podpora zbytku socialniho statu zustane na malych a strednich podnikatelich.“
  Jste mě rozesmál … většina živnostníků neplatí žádné daně nebo jen minimální, to je dnes už silně profláknutá věc. Malí a střední podnikatelé jakbysmet. A většina z nich je navíc bez státních zakázek v dupě.
  a tady už rozchechtal:
  „Pokud se socialni stat bude prosazovat i nadale, pak vse skonci na bedrech zivnostnika ci maleho podnikatele a to s takovou vahou, ze sve podniky zavrou a prilepi se na stat…“
  Já jako zaměstnanec s nadprůměrným platem skrze solidární důchodové a zdravotní pojištění ty vaše živnostníčky rád podržím, neb neplativ, nevědí, co činí … Většina z nich jsou těžké socky, která by se pětkrát denně měly modlit za zachování sociálního státu. A další velká část zase za to, aby i v příštím roce měli státní zakázky. A také aby zaměstnanci i nezaměstnaní měli za co u nich nakupovat.

  • embecko

   „Já jako zaměstnanec s nadprůměrným platem skrze solidární důchodové a zdravotní pojištění ty vaše živnostníčky rád podržím“

   O zivnostnikovi mluvim, protoze je to nejpruhlednejsi element z cele skupiny podnikatelu, kteri musi platit dane, nebot nemaji konexe ci tak velky kapital, aby se jim mohli vyhnout- nechtel jsem to vzdycky cele vypisovat, tak jsem vypichl zivnostnika.
   Takze podle vas dane vlastne nikdo neplati…a odkud se berou vase zamestnanecke odvody? No samozrejme je „plati“ zamestnavatel, to jsou jeho penize, ktere vam „dava navic“, abyste je mohl odevzdat statu vy.
   Podobne hned po revoluci v zapalu prvotniho podnikatelskeho nadseni byl casto slyset: „Pocitac si kup, vzdyt te to stejne nebude nic stat, odepises si ho prece z dani.“
   Ze je ale na dane nejdrive treba vydelat, to doslo lidem az pozdeji. Stejne tak je zamestnanec presvedcen, ze je to on, kdo odvadi nejvice dani- neni to tak, aby mel co odvadet, musi na to nejdrive jeho zamestnavatel vydelat a penize mu predat.

   Pokud nejste zivnostnik, ale zamestnanec, pak delate pro nekoho, kdo je tvrde zdanovany a pokud delate pro zahranicni firmu, pak se „podilite“ na danovych ulevach („unicich“) v materske zemi sidla firmy- tedy delate druhym to, co nechcete, aby jini delali vam (nam).
   To neni proboha nic osobniho, jen vysvetluji, jak jsem to myslel. Pokud maji zivnostnici v soucasnosti nizke dane, pak je priste rada na nich, ale nelze nevidet, ze dane se vybiraji a ze jejim zdrojem je predevsim stredni trida.
   Jen to zopakuji: zivnostnik a maly a stredni podnikatel, to jsou vsichni ti, co nemaji na to se vymanit z danovych dopadu statu ve kterem sidli a kteri nemaji na to, aby se statem spolupracovali na vzajemne vyhodnych zakazkach.

   • Seal

    Ten Vámi zmíněný článek – Sociální stát požírá nás všechny – je teda fakt lahůdka: Uměle dotovaná místa včetně zemědělské výroby, většina invalidních důchodců systém zneužívá, nemáme pružný pracovní trh, minimální mzda je příliš vysoká, nemocenskou zaměstnanci většinou hlavně zneužívají, penzijní pojištění jde do krachu, pojišťovny nekontrolují simulanty a flákače, a jako důkaz toho, že díky štědré lékařské péči se lidi přestali starat o své zdraví, pozitvní příklad z ciziny: „Švýcaři snědí nejvíce čokolády na obyvatele na světě a přesto mají nejzdravější zuby. Důvod? Stát nehradí péči o zuby.“
    Nadějný pravicový autor nejenom že asi nežije mezi obyčejnými lidmi (takže by jim chtěl ještě víc utáhnout opasek), ale v tom základním se i zásadně mílí. Na určitém stupni ekonomického a společenského rozvoje, pokud se má udržet, nelze práci dělit na takzvaně produktivní (sféra získávání surovin a materiální výroby) a neproduktivní (terciární sektor). Z hlediska jednoduchého podnikového účetnictví to možná tak nevypadá, ale třeba už studie konkurenceschopnosti ukazuje, že k úspěchu potřebujete i fungující stát, který zajišťuje dostupné vzdělání a odpovídající zdravotní péči pro široké vrstvy, základní bezpečnost, dopravní obslužnost a spoustu dalších věcí, na které v plném rozsahu nedosáhl ani Baťa v té své pověstné péči o prvoprepublikový Zlín. Čili tvrzení, že „počet vydržovaných je téměř dvojnásobný ve srovnání s počtem přispívajících“, je chybné, protože nebere v potaz ty pověstné externality, které – ač to samozřejmě někteří podnikatelé nechtějí slyšet – taky hodně stojí.
    Další mýtus se týká individuálního zdanění (včetně pojištění). Nezdaňuje se totiž nějaká konkrétní vytvořená hodnota (na kterou by šlo pověsit tu pověstnou cenovou vysačku), ale mzda (individuální příjem) jako taková. V republikovém zřízení se to dřív považovalo za naplňování občanského principu, který dnešní pravičáci shazují třeba autorovým tvrzením, že „státní zaměstnanci daně fakticky neplatí, jelikož jejich daňové odvody vlastně nikdy neopustí státní pokladnu“. Umožňuje jim to nadbíhat některým sociálním skupinám, které považují za svoji přirozenou voličskou základnu. Kdo by přece chtěl sám od sebe platit daně, a to navíc státu, který je různými piškuntály tak systematicky vysáván, že třeba v českých živnostenských kruzích se záměrné očůrování berňáku dneska dokonce někdy eufemisticky vysvětluje jako forma sociálního protestu (teda nic proti podobným veselým teoriím, ale placení individuálních daní by přece jenom mělo být trochu souměřitelné, takže už snad konečně připravovaný institut minimální daně považuji za hodně dobrou cestu k tomu, aby vedle celkem zanedbatelného přínosu pro státní pokladnu se obnovil mnohem důležitější pocit občanské spravedlnosti).
    Základní problém byl už mnohokrát popsán, protože je hodně jednoduchý: Sociální stát sice stabilizuje společnost, ale stojí hodně prachů. Kdo ho tedy bude platit? Ti nejbohatší využili svůj vliv k tomu, aby se zbavili všech morálních závazků a mohli se tak soustředit na hrabání peněz a dosahování maximálního zisku. Ti střední, kteří zůstali trčet na „národní úrovni“ by je rádi následovali, protože to vnímají jako nespravedlnost. Jediný, kdo z toho systému nemůže reálně zdrhnout (na rozdíl i od té Vámi zmiňované podnikatelské skupiny), jsou samozřejmě zaměstnanci, které v tomhle případě drží pod krkem rukou nerozbornou jak stát, tak i zaměstnavatelé bez rozdílu velikosti: Stát zkrátka předepíše nějaké daně a zaměstnavatel to pak strhává – jak souhrnně coby nákladovou položku za využívání pracovní síly (účet 524 = zákonné sociální pojištění), tak individuálně v rámci výpočtu čisté mzdy zaměstnanců. No a společně si pak ještě podnikatelé a demiurgové pravicového státu rádi svorně zahýkají, že základní průšvih české ekonomiky je v tom, že má drahou pracovní sílu. Autor onoho jasnozřivého článku to vnímá spolu s dalšími pravicovými teoretiky tak, že kdyby se zrušily odvody zaměstnavatelů a současně i rozšířily neplnohodnotné formy práce, tak by se dalo ulevit sociálním výdajům státu zaměstnáváním většího počtu nuzáků. Naproti tomu podnikatelé přece jenom více chápou zákonnitosti trhu, ve kterém konkrétní poptávka pořád ještě určuje výrobu. Proč mají vytvářet nějakou umělou zaměstnanost, když stávající osazenstvo velikost zakázek v pohodě zvládne a ušetřené mzdové náklady se dají pohodově přesunout do zisku?!.
    Omluvám se, že jsem se tak rozepsal o něčem, co ve Vašem komentu asi původně představovalo jenom odbočku. Ale ten původní článek, na který se odvoláváte, představuje podle mě tak mladistvě jasnozřivý výron budování šťastných kapitalistických zítřků, že to až bije do očí. Teda samozřejmě z mého pohledu, protože všichni jsme formováni i nějakým sociálním prostředím, ve kterém se běžně pohybujeme. Ale tím spíš považuji za nutné připojit k tomu článku, který teď už dva citujeme, příslušný link: http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jj-socialnistat

    • embecko

     Diky za reakci, Seale.
     Paradoxne jsem presvedcen, ze pravdu mame oba :o)
     Rekl bych totiz, ze soucasny stat (ci vice statu, tedy tzv. system) uz nema zadny ekonomicky ucinek, tedy ze ekonomika neni ekonomikou a ze hospodarstvi neplni hospodarskou ale predevsim socialni (stabilizacni) ulohu.

     Zacina byt zjevne, ze stanoveni osobnich potreb nemuze byt ponechano na individuu samem. Prehnano, tak jak tu naznacuje Kamil, moji potrebou muze byt vystrilet skolu. Na mene viditelne moralni urovni muze byt moji potrebou denne produkovat tunu odpadku (ono staci jen vyhazovat barvy do smesneho odpadu).
     Vetsina produkce statniho hospodarstvi je zcela zbytecna a jeji spotreba je tazena zmanipulovanou spotrebou. Takze kdyz rekneme, ze pulka lidi zije na ukor druhe puky, tak je to pravda, ale stejne pokud rekneme, ze to neni pravda, protoze produkty obou polovin jsou spotrebovavany, tak to plati take.
     Take lze rici (to je nekde napul), ze polovina lidi udrzuje druhou polovinu ve stavu preziti- to je podle meho nejblize pravde.
     Tim se vracim na zacatek: ulohou statu neni uspokojovani potreb obcanu, ale zajisteni existence te casti (reknemez poloviny), ktera je v systemu, tak jak je ekonomicky nastaven, mimo hru.
     Takze cela slavna ekonomika je pouha stinova hra, jejiz konkretni vystupy se ztraci v prerozdelovani smerem do spolecenske stability.
     Tudiz mam zato, ze tenhle system ani nejde nejak ekonomicky popsat. No muzete, ale skoncite jako v sociku: ceslospolecenske vlastnitvi, kazdemu podle jeho zasluh, vseobecna rovnopravnost- ovsem pak stacilo nakouknout do ostravske delnicke ubytovny a vse bylo uplne jinak- k cemu pak ono ekonomicko- spolecenske socialisticke paradigma?
     Dneska mate trh, dotace, kazdy sveho stesti strujcem a ekonomicke zakonitosti, ale kdyz se kouknete, tak 90% zije uplne stejne (podobne) a tech 10% se nejen neridi trhem, ale ani se o sve bohatstvi nepricinilo vice nezli kdokoliv z tech 90% dole.
     Vsemim obdivovani Nemci se maji lepe jenom v tom, ze maji doma jine znacky vyrobku, jiny rozdil nenajdete.
     Takze vsichni jsou angazovani, vsichni vedi o co jde (jsou ekonomicky gramotni) a presto pulka lidi zije jen diky druhe pulce a navic jsou na tom vsichni stejne. A obe skupiny jsou maximalne frustrovane, nebot jim unika zcela smysl jejich prace, jejiz cilem je zatajene prerozdelovani.

 8. Astr

  Zde co si mysli Saudi Arabia „Princ“ o kapitalismu a stavu soucasneho sveta :

  Kdo chce vice muze si toho najit vice o tomto monarchovi ktery se na Zapade presentuje jako velmi aktivni „podnikatel“

  Uvadim to jako priklad expandujiciho „kapitalisty“ ktery ma k soucasnemu kapitalismu vazne vyhrady

  • embecko

   Tak uz jsme to dotahli tak daleko, ze poslouchame kozla, ktery nam radi, jak zahradnicit…kdepak, Astere, kapik funguje naprosto znamenite.
   Kdyz jsem tu psal, ze kapitaliste se budou chtit sami omezit, tak jsem sklidil podiveni…tenhle princ je k smichu :o)

 9. Astr

  Zpet k clanku:
  Politické zpravodajství ARD
  Umite si predstavit ze by vam CT odvysilala podobny satiricky program ?

  • Kamil Mudra

   Cožpak o to. Já si to představit dovedu.
   Nepochybně na rozdíl od vedení ČT :-)

 10. vittta

  V diskuzi o sociálním státu vidím věci spíše jako Sax-tedy „pesimisticky“.
  Navíc si ještě myslím,že kapitalismus už snad ani nejede pro svou podstatu-tedy zisk-ale jen pro srandu králíkům.Už kolikrát jsem se ptal,kam se vlastně ten zisk poděje-a nikdo to přesně nevěděl.
  V tomto je potřeba vidět jako zisk čisté peníze-tedy po odečtení veškerých nákladů,hlášky,že kapouš používá zisk k zvelebení firmy mi připadají poněkd z jiného světa.
  Zisky už nyní jsou tak velké,že se nedají nejen utratit-ale i použít,prostě nejdou vrhnout do finančního systému,protože by vyvolay inflaci.
  Jsou tudíž prakticky zbytečné.(podle me existují dvě ekonomiky na sobě fakticky nezávislé-ta „jejich“,tedy člen X koupí železárny od člena Y a ten je prodá členu XX,aniž by toho kdokoliv všiml,zatímco lůza používá peníze na jídlo a bydlení)
  To svým způsobem vysvětluje mraky zbytečných míst,pro kapouše už totiž je největším ziskem jakás-takás stabilita.
  Kdyby bylo 40% nezaměstaných,ohrožovalo by to systém v základu,při čemž základ je vzorec:pán-otrok.
  Být jenom páni,neměli by se nad koho povyšovat a nikdo by na ně nemohl makat,být jen otroci,vygenerovali by se páni.
  Moc neruzmím tomu,jak člověk tarasova intelektu může věřit tomu,že kapouš řídí cokoliv efektivněji,to je totiž pouze teoretická rovina formátu ostrova Utopie.
  Prakticky se každá nadkriticky velká firma stane sama jakýmsi státem se vším všudy.
  Rovněž je mi záhadou,kde se berou doměnky,že lidé na západě si toho nechají líbit méně než konkrétně my,nechají si toho líbit úplně stejně,oni navíc šli od r.1990 daleko níž,než my.,
  U nás se nastupujícícm konzumem plno lidí uspokojilo.
  V překladu,oni si pohoršili a my jsme si polepšili-a tady je třeba brát v úvahu,že i když jsme si zase tolik nepolepšili,plno lidí si to myslí,protože na tom stojí propaganda. a dneska už půlka obyvatel socík nepamatuje a půlka těch,co si ho pamatuje si pamatuje fronty na banány.

  Siovi pak musím napsat,že živostník žádné státní zakázky nemá,je ze hry vyřazen už v zadání té zakázky,jsou tam různé kvalifikační či technické či ekonomické předpoklady,které ho v pohodě vyřadí.

  Živnostník tak leda dělá supdodávku a tam je jeho pozice stejná-ne li horší,jak posledního kopáče silnic.

  Co píše Astr asi docela sedí-kapitalismus se vymknul kontrole.
  Je ale třeba říci,že samotná kontrola čehokoliv je značně ošemetná.
  Možná by bylo lepší napsat,že kapistalismus „pracoval“ na tom,aby se kontrole vymknul (s tím,že si polepší)a když se to stalo,tak neví,co dál…

  Vhodný příměr by byl asi ten reálný socialismus,kdy jsme ve své většině tento systém odmítli a věřili,že kapitalismus přinese pokrok.
  A když ho nepřinesl-tak nevíme,jak z toho ven,obávajíc se toho,co už známe.
  Totiž selhání nového (zázračného) systému.
  Podle mě Sax defétista není,je to spíše realismus…což je tedy rozdíl.

  • embecko

   „Zisky už nyní jsou tak velké,že se nedají nejen utratit-ale i použít,prostě nejdou vrhnout do finančního systému,protože by vyvolay inflaci….Jsou tudíž prakticky zbytečné….To svým způsobem vysvětluje mraky zbytečných míst,pro kapouše už totiž je největším ziskem jakás-takás stabilita.“

   Presne tak, vittto, presne…proto take pan princ vola po „regulaci“…coz je eufemismus pro stabilni investice.
   A jinak take souhlas, vyjma toho, ze se kapik vymkl kontrole- viz ma odpoved nahore Asterovi. Na tehle urovni uz nic kontrolovat nelze a kapik je konecne tam, kde si pral byt a na co je staveny- dale jiz Karel Marx a jeho poucky o sebedestrukci.

   • embecko

    Z hlediska expanze/ regulace je nejlepsi definovat kapik teritorialne: pokud ma kde brat zadarmo a muze po sobe nechavat ekologickou a socialni spoust, pak jede jako drak; ovsem pokud narazi na teritorialni omezeni (dilny uprostred mest, maly vnitrostatni trh, zdecimovane obyvatelstvo atd.), pak se zacne „dusit“ a vyzaduje nova a netknuta teritoria. Pokud jich je relativne dost v dobrem dosahu, pak se muze sebeomezit (=stabilizovat) napojenim na statni moc (stredoveke cechovno organizace, statni monopoly barona Skody, Vojtecha Lanny a dalsich) a pod krytim statu zlehynka expandovat do blizkeho okoli (nova kralovska mesta, bourani hradeb, asance celych ctvrti, zakladani fabrik na zelene louce atd.)
    Jednou vytrhla kapiku trn z paty vnitrni kolonizace (anglicke ohrazovani, ale i „postoupeni“ zlinska Batovi), pak to bylo objeveni Ameriky, naposledy pad Zelezne opony. Podobne „Drang nach Osten“ a „Blut und Ehre“ nebylo zadne patologicke blouzneni nemeckych nacionalistu, ale racionalni obchodni potreba po odebrani vsech africkych a oceanskych kolonii.
    Nu a dnes je za nami dalsi kolecko, teritorium, zde globalni, je opet zcela exploatovano a neni kam expandovat, kde brat zadara, vsude jsou ti protivni lide se svymi „pravy“, uz nelze jen tak vzit reku a celou ji otravit a take neni mozne samovat vsechny externality, protoze tim by se snizil zisk a konkurence, jak znamo, neceka.

    Pro objektivitu musim dodat, ze slovo „regulace“ je zde zcela pochopitelne a na miste…v zasade nerikam ne, ale zaroven neverim, ze to muze udelat nekdo jiny, nezli kapitalist sam- a to pro sve vlastni dobro, tem „dole“ to nic moc neprinese, snad jen ze se zbavi tihy nejiste a krute budoucnosti obcansko- kapitalove valky. No treba to neni zas tak malo, on to bude muset kapitalist pekne nalajnovat a drzet pevne v ruce, protoze, jak podotyka i vittta nahore, v podstate jsou zamestnanci a zamestnavatel na jedne lodi (na co vyrabet, kdyz to nema kdo koupit, na co tak velke zisky, kdyz je nejde utratit?).

    • Astr

     Saxi
     pokud by slo pouze o to co jsi uvedl na zaver :
     v podstate jsou zamestnanci a zamestnavatel na jedne lodi (na co vyrabet, kdyz to nema kdo koupit, na co tak velke zisky, kdyz je nejde utratit?

     Problem je hlubsi v tom ze si kapousi (ti nejvyse postaveni) odbourali posledni regulace ktere jeste branili jejich expanzi.
     Bylo to za Clintona v r99, kdy posledni bariera padla a pocet umelych penez zacal prudce narustat, skrzeva hedgeove fondy s vyrobou derivatu, sazek na propady a to vse bez potreby ty penize I jen tisknout, staci si je dnes vygenerovat jen v podobe cisel ve spravny cas na spravnem miste.
     Penize jako capital ztratily svoji puvodni funkci , kdy peniz vlozen na spravne misto a spravne osetren pomohl vygenerovat dalsi hodnotu v podobe dalsiho zhodnoceni.
     Jaky prinos muze prinest sazka na propad Eura s vysledkem dalsich desitek milliard z toho na konte slavne Goldman-Sachs spolumajitele FEDu ?
     Prikladeeeee jeste srozumitelnejsim budiz priklad ruznych tech novodobych Sorosu kteri si na bursach vyrabi „penize“ aniz by spolecnost spatrila jedinou dobrou vec (s vyjimkou prave jen tech cisel na necim konte)
     Do jakeho absurdna se dostalo hrani na burse budiz prikladem srovnani casu minulych a dnes. Cena akcii padala a klesala s urovni te ci one company jak si dobre ci nedobre na trhu vedla. vzestupy a pady mely drive casovou hodnotu minimalne dni ci tydnu.
     NIkoli dnes , dnes je to otakou I millisec. ! !!! Co za prospesnou praci muze vykonat nejake cislo kdyz za tak kratkou dobu nemuze byt ani npsano, jen diky computerum je zazracne prevedeno odnikud nikam!
     Neverite ? Nevite o cem je rec ?
     Poslechnete si genialniho mathematika jmenem Karel Janecek (Algoritmus trading) ktery se pres tato cisla stal miliardarem!
     minuta 6:15
     ( I jen setina vteriny je moc dlouhy cas dle burzovniho hrace Janecka)
     Tak take proto ze svet cisel zvanych penize je plny takovych super rychlych Janecku je tech penez na svete 100x vice nez je zapotrebi !

     Prave proto ze vztah zamestnanec-zamestnavatel je pro tento druh vyrobcu penez zcela mimo a vyroba tohoto duhu cisel s jmenem penez nema s vazbou puvodniho vztahu skutecnych penez k vyrobe hodnost a statku pozemskych nic spolecneho je tu onen problem premnozeneho kapitalu a co s nim.
     Zjednodusene k veci je nutno si predstavit ze NEKDO by mel rozhodnout ktera ze to cisla a penize ze jsou ty ciste a spravne a ktere ty umele !
     Kdo to bude?
     V malem uz to bylo odzkouseno a cca 6tisic firem a jednotlivcu z CR zaplakalo a prislo o sve penize ktere si ulozili na Kypr a Svetova a Evropska banka rekly ze tyto penize jiz nejsou ! :-)
     Zatim nevidim nikohoho kdo by toto male Kyperske cisteni byl schopen udelat celosvetove !
     howk

     • taras2

      Jde to udělat jednoduše, to čištění kapitálu, Astře, s Naganem v buržujově týlu. Vzor Vladimír Iljič. Civilizovaněji to jde systémově: buďto stát řekne „Milý kapouši, budeš platit místo dvaceti procent padesát. Nebo šedesát. Tohle se ale těžko chytí, protože kapouš je kluzký úhoř a umi se vytáčet. Jednodušší je nastavit cenu práce tak, aby se zisky zmenšily o vyšší náklady práce. Stát si na své přijde na daních ze mzdy. V obou případech je nutná koordinace těchhle opatření celosvětově. K tomu se národy doklopýtají tehdy, až nastoupí ta dvě nahoře vzpomenutá řešení: velká krize či válka spojená s revolucí, tak, jak to šlo už v minulém století. Ani jednoho bych se už nechtěl dožít, tedy vydržte, kapoušové, ještě pár let u lizu. Ty vaše jachty Monte Carlu nebo Monaku, to je skutečně pastva pro oči.

  • taras2

   Wittta pravil: „Zisky (kapoušů) už nyní jsou tak velké,že se nedají nejen utratit-ale i použít,prostě nejdou vrhnout do finančního systému,protože by vyvolay inflaci.“

   Zisky jsou tak velké proto, že zaměstnanci jsou odrbáni na kost a tedy nízké mzdové náklady (plus nízké výrobní náklady díky odrbání bezpečnosti práce a vypouštění sajrajtů do vzduchu, země a řek, typicky Čína) zvyšují zisky, to jsou spojené nádoby. Zisky se skutečně nevracejí tam, kdy vznikly, tedy do výroby a na zvýšení kvality života pro zaměstnance, ale jednak je prožírá kapitalista ve stometrových jachtách, večeřích za tři tisíce dolarů (stejná částka za ubytování na jednu noc), auťácích za půl milionu, jednak jsou vrženy do rulety kasinového kapitalismu, kdy je protočení na finančním trhu vnímáno jako snadná množírna peněz. Viz krize roku 2008 a investiční bubliny tehdy i předtím.

   • Kamil Mudra

    „Wittta pravil: Zisky (kapoušů) už nyní jsou tak velké,že se nedají nejen utratit-ale i použít,prostě nejdou vrhnout do finančního systému,protože by vyvolay inflaci.“

    Ale to je zásadní omyl. Žádné zisky nejsou dostatečně velké aby si za ně zbohatlík toužící po moci mohl koupit takovou moc po jaké touží. Tedy moc – rozhodovat o čemkoli, bez jakéhokoli zdůvodňování. Nejen na „ubohém pískovišti“ své (jakkoli velké) firmy ale hrát si na Boha a cítit se tak. Být tak viděn všemi kterým vládne jen proto že se narodili a žijí v dosahu jeho moci.

    Nějaké vlastní jachty, letadla, zámecká sídla a absurdně předražené párty?
    Nuda!
    Zábava tak trochu začíná až ve chvíli kdy si hrajete s osudy států.

    • embecko

     Takovych psychopatu je malo, Kamile, vetsina saha po moci jen proto, aby z ni mela vice penez. Penize->moc->penize atd.
     Podle meho ma vittta naprostou pravdu, nebot velky kapital se ted toci jen na konkurencnim boji a vyse majetku je realne nepouzitelna. Samozrejme lze investovat do statu jako takovych (privatizace), ale to neresi o cem pise vittta nahore: system se uz toci jen dokola, beze smyslu s jedinym cilem alespon nejake stability. A funguje to na zaklade podvojne ekonomiky: te virtualni nahore (cenne papiry za cenne papiry) a te dole (penize za jidlo), pricemz tyhle dve sfery neni mozne propojit.

     Vzpomen na zakladni Geonovu poucku: Cilem podnikani neni zisk, ale nestat se zamestnancem.
     Proto kdyz jedna firma prebira druhou, nejde o to, ze jako majitel koupene firmy bys nebyl za vodou, ale ze musis zacit poslouchat prikazy noveho sefa- veskery konkurencni boj neni bojem o penize, ale psychologickym bojem o pozice.

     Ale ani kdyz jsi za vodou, tak tam uplne nejsi, protoze te novy majitel zbavi clenstvi ve vybranem klubu insideru- tady to hezky ilustruje pripad spartanskeho Petra Macha, kteremu, co by ve vezeni, nekdo vyluxoval svycarske ucty. Ztratil svym zatcenim vliv, prime kontakty a konkurence toho vyuzila a proste ho okradla, protoze opustil hlavni scenu :o)
     http://www.novinky.cz/domaci/303274-svycarska-banka-nekoho-nechala-vysat-ucty-byvaleho-majitele-sparty.html

     • Kamil Mudra

      Chtěl jsem, saxi, jen poukázat na to že pro toho, kdo se zaměří na navyšování vlastní moci, neexistují žádné přebytečné peníze.
      Co se psychopatů týče, očekával bych jejich poměrné zastoupení na špici ve stejné (ne li vyšší) výši jako ve kterékoli jiné vrstvě. Přitom pro „udávání tónu“ pro ostatní, i ty „pod sebou“, by klidně stačil jeden.

      Ale boj o moc může probíhat na všech úrovních a myslím že postoj, který jsem takto nazval, bychom klidně mohli pojmenovat i jako psychologický boj o pozice, o kterém píšeš ty. S Geonovou poučkou to nijak není ve sporu – jen se domnívám že, od nějaké úrovně výše, kapouš vůbec neuvažuje o tom že by se mohl někdy zaměstnancem stát.

      U Macha by mne zas ani tak moc nepřekvapilo, kdyby si to vyluxování účtů objednal aby prachy z nich zašil na nějaké bezpečnější místo – pokud možno nespojované s jeho jménem :-)

     • Janika

      Musím si ty základní G-poučky poznamenávat :-). Jak že byla ta předchozí?

      Saxi, nechci se s tím vnucovat, ale možná by stálo za to jich pár sepsat, dala bych je nahoru na lištu. Třeba jako dárek k vánocům by mi to udělalo velkou radost :-). Nebo to zkusím sama. Možná i Zoom by mohl přispět.

      • Kamil Mudra

       Inu – děti píšou Ježíškovi – co třeba napsat GeoNovi?
       Aspoň by bylo jisté že nedojde k žádnému zkreslení.
       Třeba by naježil.
       Nebo by se naježil? :-)

   • vittta

    Je otázka,co by se konkrétně dělo,kdyby měl otrok plat místo současných 10-15 000 čistého najednou 25 000.
    Podle mě by v kapitalismu nastala chvíle pro zdražení a otroci by byli za chvíli tam,kde před tím.

    Před nějakými 150 lety stačila člověku bohatě střecha nad hlavou,teplo v zimě,co do huby a co na sebe+ nějaká ta roztomilá zbytečnost.
    Této mety dosáhlo tak (podle mě) 40% obyvatel.
    Dneska už je třeba pěkné auto,TV 3d,splachovací hajzl s mytím prdele teplou vodou,domácí sauna,dovolená v zahraničí (2x ročně),jídlo z druhého konce světa a hlasem ovládané vypínače.

    Tento stav nenastal proto,že lidé jsou jiní-ale proto,že vědeckotechnická revoluce umožnila neskutečně zefektivnit jakoukoliv výrobu-a aby lidé vůbec měli co dělat,musely se jim vnutit další a další potřeby.(a dělat se musí,však to každý zná-kdo si hraje-nezlobí)

    Tím chci v podstatě říci,že jsme v jakési slepé uličce,technologický pokrok za nás pracuje a zisky z toho jsou kamsi „mizeny“, (viz:zisk je zbytečný a nepoužitelný) s tou vyjimkou,že lidé mají uvedené nároky.

    Já si myslím,že plody tohoto pokroku nelze rozdělovat nějak po kapitalistiku,tedy že kapouš dobrovolně lidem přidá a jiní kapouši je o to oberou,neboť v podstatě vše je podobno těm zmiňovaných „cechům“.

    Jediná možnost je asi ta,že by to rozděloval stát.
    Všude by byly pěkné silnice,krásné parky,do důchodu by se chodilo v 55 (důchod by ani nemusel být nijak vysoký),základní potraviny by byly levné a lidé by pracovali 32 hodin týdně.
    Fungovalo by právo,policie,úřady.

    Jak toho dosáhnout nechám na každém-ještě ale dodám,že je to teoretická úvaha,velice krátký výsek z mých myšlenek,které jsem interně nazval „jak to udělat,aby se lidé měli dobře“…

    Mě se líbí se tím zabývat alespoň teoreticky,protože bez snů by byl život smutný.
    Jako tvrdý praktiky pak vím,že dál než k teorii se nelze dostat,alespoň ne v dohledné době a především bez potoků krve.

    • Sio

     No nevím, myslíte, že 25000 Kč/měs je nějaký luxus? V Německu mají po přepočtu podstatně více a spousta zboží je tam levnější, než u nás.

     • vittta

      Mohu napsat klidně 70 000.
      Je to jen teorie.
      Ale z 15 na 70 je to až moc velký skok.
      Plno lidí by bylo v exstázi z těch 25 000.
      V Německu mají v přepočtu hodně ale z nějakých tržně-záhadných důvodů je vyjde bydlení dost draho.
      Daleko dráž,jak u nás…asi větší zima.A našlo by se pár věcí,které jsou dražší jak u nás stejně tržně záhadně.
      Když už jste to nakousl,pak si Němci nežijí o tolik lépe,o kolik více mají peněz.
      Dokonce i boháči,vydělávající 1000x víc jak otrok se nemají 1000x lépe.
      Mají jiné potřeby a peníze se jim rozkutálí…oni platí nesmyslné ceny za nesmyslné věci-které nutně potřebují.
      Pro mě tohle bylo vždycky trošku tržní záhadou.
      Stejná práce,u stejné firmy-a rozdíl ve výplatě 400%-při čemž ale zisky té firmy jsou stejné tam jako tady.
      To jsou věci mezi nebem a zemí.

      • vittta

       A těch tržních záhad by se našlo víc.
       Když totiž v Německu mají v průměru 4x vyšší mzdy,mají také 4x vyšší příjmy z daní.(+- dle daňového systému).
       Jak je tedy možné,že mají daleko větší dluh,jak my?
       A to se tam ještě daleko méně krade….

       • Sio

        Mají dražší pracovní sílu a stát zřejmě dost drahý, sociální programy asi lepší, než u nás. Podle všeho vydávají na zdravotnictví stejné procento HDP jako my (cca 7 – 8%) ale mají opravdu o tolik lepší zdravotnictví? Nevím, chtělo by to komplexní analýzu, to je pravda. Pro ně by asi bylo lepší žít v Česku a vydělávat v Německu. :-) Ale vážně, setkal jsem se s případem manželského páru v Holandsku, který z Německa (ač Holanďané) dojížděli 20 km přes hranici do Holandska uklízet kanceláře s tím, že v Německu jsou levnější nemovitosti, takže si tam mohou dovolit domek.

        • vittta

         Analýzu by to chtělo.
         Mám dojem,že by to ani ten nejdokonalejší analyzátor nezanalizoval.
         Protože záhada je záhada.

      • Sio

       To chápu. Ale mám zkušenosti s vyššími příjmy a přece se to všechno utratí. Prý lásku vymysleli bankéři, aby měli chlapi důvod se brát půjčky. Další důvod proč bankstery nemít rád. :-)

       • vittta

        Já také.
        A ani se nekupují kdovíjaké blbosti.
        Tedy v překladu-ve výši platu štěstí nespočívá.
        Lidé by spíše chtěli víc jistot,drtivá většina by se spokojila s 5000 navíc a zákazem lichvy.

  • Sio

   Byla řeč nejen o živnostnících, ale také o malých a středních firmach, třeba do 50 zaměstnanců. Ty žijí mnohé ze státních zakázek, ať už přímo, nebo zprostředkovaně. Například malá IT firma disponující speciálním know-how jde do tendru společně třeba s HP. Cena zakazky třeba kolem sto miliónů, formička dostane třeba 15 mil. a majitelé se tetelí štěstím. Zažil jsem to. HP shrábne 85 mil za trochu HW a propůjčení jména + lobbing.

 11. taras2

  Richard Cranium pravil: „Pred uzivanim analogii nebyva spatne se o nich trochu poucit. Kralici v Australii jsou stale morem pro ekologii, puvodni zvirectvo a neustale se premnozuji. Ani strileni, ani traveni ani buldozerovani na ne neplati.
  Jak ovsem vidno z debaty mezi embeckem a tarasem, spravne ideologicky zamirene hystericke blaboly bohate trumfnou nejaka stroha fakta, proto se jimi embecko vubec nezabyva a taras je strili od boku pravda/nepravda vsjo rovno, hlavne ze za vsechno muzou kapousi.“

  Odpovím tady, protože nahoře se vlákno už zadrhává.

  Analogie s králíky spočívala v tom, že přemnožené islámské bojovníky už začali Američané střílet, trávit a buldozerovat, tedy jste sám potvrdil, Richarde, že analogie stoprocentně sedí.

  Co se strohých faktů týká, pokud je s embéčkem opomíjíme, tak sem s nimi, měl jste k dispozici velikej chlívek na odpověď, ale, bohužel, jste příležitost nevyužil. Tedy je celý váš příspěvek nutno hodnotit jako zcela bezobsažný.

  • merlin

   že jsem štoura, ale vsjo rovno mě zatahalo za uši víc než obsah Richardova příspěvku. určitě by dal přízvuk nad to první o, kdyby se s ním obtěžoval. Brrr. :-)

  • merlin

   někteří králíci Tarasi jsou chránění. Nejopečovávanější jsou pak králíci ze Saudské Arábie, Kataru, spojených emirátů a Kuvajtu. Těm na kožíšku nesmí spadnout ani vlásek na rozdíl od syrského králíka určeného aktuálně k vyhubení. Nepaušalizujte. Saudské zpravodajské služby hrály divnou roli už i v rozpadu bývalé Jugošky, natož když to mají za bukem :-)

   • taras2

    Co se králičích kožek týká, tak počínání jejich pěstitele, strýčka Sama, je možné hodnotit ze dvou úhlů pohledu. Ten první říká, že Amíci jsou strašně rafinovaní, když si napřed za velké peníze vypěstují zárodky Al-Kájdy nebo Islámského státu, aby s nimi pak urputně a za velkých obětí a finančních nákladů bojovali. Tento postup pak způsobí, že nepřátelé hvězd a pruhů jsou z toho celí tumpachoví a neví, kde jim hlava stojí a co si vlastně mají myslet.
    Ten druhý pohled pak říká, že Amíci jsou strašně blbí, když si pěstují svoje budoucí nepřátele.

    Já se přikláním k té druhé variantě, protože jsem jednoduchý vidlák.

    Je tu ovšem ještě verze další, která říká, že Amerika si musí vyrábět nepřátele, aby s nimi pak mohla udatně bojovat. Smyslem téhle operace je pak to, že jejich vojenskoprůmyslový komplex se pořádně nažere.

    • taras2

     Oprava: USA jsou sice významný pěstitel (Monsanto), v tomhle případě však vystupují jako chovatel (CIA).