O Lidech, Mravech a Zákonech

Napsal Brok

Určitě to znáte, ale prosím, přečtěte si toto znovu:

Alexander Solženicyn z exilu v USA: Duchovní problém Západu

„Celý život jsem prožil v komunismu a tvrdím, že společnost, kde neexistuje nestranná právní instance, je hrozná věc. Ale ani společnost, která má na všechno jen a jen právní instanci, není opravdu důstojná člověka. Když je celý život proniknut právními vztahy, vytváří se ovzduší mravní prostřednosti, které otravuje nejlepší podněty v člověku. Právní berle nemohou stačit, aby ve zkouškách, které ohrožují toto století, lidé obstáli vzpřímeni.

V dnešní západní společnosti lze konstatovat nerovnováhu mezi svobodou dělat dobré a dělat zlé. Obrana práv jednotlivce je dovedena do takové krajnosti, že společnost sama je bezbranná vůči některým svým členům: pro Západ je už na čase, aby začal víc zdůrazňovat lidské povinnosti, než lidská práva. Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole působnosti. Například zneužívání svobody pro páchání mravního násilí na mládeži: pouhým teoretickým protějškem svobody nabízet filmy plné pornografie, zločinu a satanismu, je svoboda mládeže na takové filmy nechodit. Tak se ukazuje, že život pojatý takto právně a výhradně právně se nedokáže bránit zlu a nechává se pozvolna nahlodávat. A když v některé zemi začne státní moc rázně potlačovat terorismus, veřejné mínění ji ihned obviní z pošlapávání občanských práv zločinců atd.

Tisk – a říkám-li tisk, myslím tím hromadné sdělovací prostředky vůbec – se přirozeně těší té nejlepší svobodě. A k čemu ji používá? Dává si pozor, aby nepřekročil zákonný rámec, ale překračuje skutečnosti a zkresluje proporce bez jakékoli skutečné právní zodpovědnosti. Stalo se už někdy, že původci dezinformace veřejně přiznali svou chybu? Vinu? Ovšem že ne, protože by to vadilo prodeji. V takových případech to odnese stát, novinář se z toho vždycky dostane a můžete se vsadit, že bude se stejnou sebejistotou psát opak toho, co tvrdil dříve. Tisk má moc padělat veřejné mínění stejně, jako je kazit. Jednou nasazuje teroristům herostratovské věnce, jindy odhaluje i obranná tajemství vlastního státu a jinde zase nestoudně vniká do soukromí slavných lidí pod heslem „každý má právo vědět!“ (lživé heslo lživého století). Protože daleko výš stojí dnes potřebnější heslo – dnešnímu člověku vyrvané právo: PRÁVO ČLOVĚKA NEVĚDĚT. Nezaneřádit svoji Bohem stvořenou duši pomluvami, žvásty, hloupostmi. Lidé, kteří opravdu pracují a žijí naplněný život, nemají zapotřebí této mnohomluvné záplavy ohlupujících informací. Právě v tisku nejvíce vyniká ten spěch a ta povrchnost, které jsou duševní nemocí 20. století. Jít k jádru problému je mu zakázáno. Západ, který nemá cenzuru, přece jen provádí pečlivý výběr a odděluje myšlenky, které jsou v módě, od těch, které nejsou. A i když ty druhé nezakáže, nemohou se opravdu vyjádřit ani v periodickém tisku, ani v knihách a rovněž ne v universitním vyučování. Tak se v masách zakořeňují předsudky a zemí prochází slepota, nemoc v našem dynamickém století krajně nebezpečná. Vezměte například tuto iluzi zdejších lidí, že rozumějí dnešní světové situaci. Tato iluze obaluje hlavy tak tvrdou skořápkou, že jí nepronikne žádný hlas, který k nám přichází ze 17 zemí východní Evropy a východní Asie, dokud ji nevyhnutelná palice nerozbije na kusy.

Nikdo z přítomných mne nebude, doufám, podezírat, že jsem se pustil do této zaujaté kritiky západních systémů proto, abych na jejich místo vyzvedl myšlenku socialismu. Rozhodně nikdy nebudu navrhovat socialistickou alternativu. Kdyby se mě však někdo naopak zeptal, zda bych navrhoval dnešní Západ tak, jak je, za vzor pro svou zemi, musel bych odpovědět upřímně: NE, nemohu doporučit vaší společnost jako ideál pro proměnu společnosti naší. Při bohatství duchovního rozvoje, které naše země získala utrpením v tomto století, není západní systém v současném stavu duchovního vyčerpání nijak přitažlivý. Pouhý výčet zvláštností vaší existence, jak jsem jej tu nastínil, naplňuje člověka nejhlubším zármutkem“.

***

Toto je jen část výpovědi vyhnance sovětského režimu, autora knihy Jeden den Ivana Denisoviče. Doporučuji přečíst celý text. To, co Solženicyn řekl v roce 1976, před téměř 40 lety, platí dnes v ještě více exponované podobě a nic, ale zhola nic se nezlepšilo, spíš naopak.

Samozřejmě si netroufám sám pro sebe zpracovat na počkání, jestli vůbec, to množství podnětů, které navodil Alexander Solženicyn. Zkusím si promyslet otázku práva a bezpráví ve vztahu k ne/existenci právních instancí.

Když slyším sousloví „lidská práva“, vidím vraha 76 lidí Breivika v jeho fešáckém kriminále; vidím Pride Parade, lichý a zbytečný vzdor vůči normálnosti; vidím malé děti, které s prstíkem v puse mají volit své pohlaví a učit se masturbaci; vidím exkrementální „umění“, které vyvolává záchvaty zvracení, vidím dotazníky s otázkou: rodič 1, rodič 2… A vidím příživníky a velkozloděje v zákrytu za drahými advokáty, smějící se do tváře lidí…

Nepotřebujeme lidská práva. Celé je to zbraň individualismu, namířená proti souručenství lidí. Potřebujeme soulad mezi právy a povinnostmi v každé societě, od rodiny přes obec, národní společenství, stát až po lidstvo na této planetě. A morálku rovnováhy mezi nimi, zakotvenou dohodou uvnitř této society. Potřebujeme nástroj, jak povolat k zodpovědnosti a vydělit do izolace toho, kdo popírá práva jiných a odmítá povinnosti své. Potřebujeme vymezit prostor svobody uvnitř prostoru morálky společenství.
Ale pozor, ne výlučně cestou právních instancí. Solženicyn o tom tady mluví a já ho chápu.

Nesnáším výrok “ Všechno, co není zakázané, je dovolené“, základní axioma liberalizmu. Naopak, potřebujeme zákon, založený na zákaze. Zákaze udělat jinému to, co nechceme, aby udělali nám.

Kdo má stanovit pravidla společenství obce a státu a na jakém základě? Kdo má být hegemonem a strážcem morálky? Církev? Ne. Poslanci? Politici? Proloženě ne. Justice? Ale prosím vás.

Ale proč ne? Protože to nefunguje. Nechť se jakkoliv myšlenky chopí nějaká instituce, věc je v troubě. Příkladů je v historii víc než dost.

Toto není práce pro instituci. To je jaksi věc autority moudrého člověka, moudrých lidí, něčeho jako Rady starších.

Může taková rada vzniknout volbami? Ani nápad. Ta rada musí vzniknout ve vědomí society na základě sdíleného uznání mravní a inteligenční integrity určité osobnosti. Mám na mysli elitu, skutečnou elitu, nikoliv PR produkt.

Tak se mi zdá, že tato úloha je zcela nad síly demokracie, i kdyby fungovala, což se zatím nikde a nikdy nestalo. Elita se prostě nedá vytvořit billboardy a koblihami.

Za mlada jsem žil na vesnici, kde když šlo o spory o půdu a pole, tak se šlo za starým panem Jeřábkem, ježto ten o tom věděl všechno.

Když se hned po svatbě začali mladí hádat, tak se na to podíval první radní, poněvadž nešlo o lásku, ale o řádný život.

Když holky přišly „do toho“, tak sdružené mámy udělaly mladému býkovi ze života peklo. Buď se ženilo, nebo děvče provdaly do zaopatření.

Když chtěli lidi vědět, jaké bude počasí, poradil jim pan řídící učitel, který si vedl po desetiletí příslušné zápisy. Taky si napsal: v tom a v tom roce se urodilo hojně obilí a kromobyčej ovoce … Krása, ne?

Neviděl jsem tam nikdy policajta a jediný právník v širokém okolí byl notář.

Zdá se, že staré časy měly cosi do sebe. Nesešli jsme s cesty?

Brok, 16. 10. 2014

***

P.S.: Tzv. liberální společnost se s úžasnou akcelerací obrací v žumpu. Proč jsme vlastně zavrhli na úrovni státu pojem „občanská práva“? Snad proto, že synonymum k pojmu Občan je pojem Zodpovědnost?

Mám pocit, že v naší společnosti už drahnou dobu není elita. Kde jsou lidé jako Vančura, Čapkové, V+W? Filozofové a buditelé? Možná mezi námi žijí, ale v epoše televize a komiksů jim prostě nikdo nenaslouchá. Nebo jsme je pošpinili, neboť nám média sebrala právo nevědět…. Možná, že tzv. blbá nálada, je prostě absence námi sdíleného vědomí o nás samých, o našich kořenech a pohybech, formulovaného znovu a znovu elitou, což je její úlohou a jediným oprávněním její existence.

 1. Janika

  To je krásné zamyšlení, Broku, děkuji.

  Doplním k popisu dřívějšího života na vesnici jen jednu poznámku o něčem, co mi připadá nesmírně důležité – snad v každé vesničce, i té nejmenší, bývala pastouška. Pro ty nejchudší, co nic neměli, ne že je vyhodili den ze dne na ulici. Jako dnes, v době „lidských práv“. Dnes by Kocáb kritizoval, že pastouška nemá potřebné vybavení a proto by v zájmu lidských práv žádal její zrušení ;-).

  Někteří čtenáři budou zase hledat v tomto článku rychlý recept „jak to řešit“. Myslím, že žádný není. Ale změna k lepšímu vždycky začíná změnou v lidském povědomí.

  • Kamil Mudra

   Pastoušky původně sloužily jako obydlí pro obecní pastýře (proto se jim tak říkalo). Když zůstaly stát i po tom co ztratily své využití, ti nejchudší se do nich uchylovali ale nebylo nějakým běžným zvykem je pro ně stavět. Vlastně šlo o jakýsi tehdejší squatting, obcí (pokud nikomu nevadili) spíše trpěný než podporovaný. Ti chudí mohli mluvit o štěstí, když se mezi obyvateli našel někdo, kdo zatoužil konat dobré skutky. Těžko se to ale dá považovat za nějaký „standard“.

   • Janika

    Kamile, podstatné je to, že pomoci se mohlo, stát tomu vyloženě nebránil. Dneska pomoci bezdomovci nemůžete. Nechte ho přebývat někde v zahradní chatce a exekutor vlítne za jeho dluhy na Vás.
    Nevím přesně, jak to tenkrát bylo, ale existoval institut „domovské obce“ a ta měla povinnost se postarat, alespoň nějak. Už jen to, že nevládla taková strašlivá byrokracie, bylo skvělé, lidi byli svobodnější, víc se toho smělo oproti dnešku.

    • Kamil Mudra

     Tak to máte pravdu, Janiko. O svoje lidi se obec musela postarat ze zákona.
     A s tím exekutorem dnes… To je úplná zrůdnost. Pokud by člověk chtěl u sebe nechat příbuzného, který se dostal do potíží, musí před tím udělat „domácí inventuru“, pokud nechce riskovat že bude úředně okraden. Žádné: „Můj dům – můj hrad.“
     Naopak: „Klidně si k tobě přijdeme i když nejsi doma a vezmeme si co chceme.“
     Hnus! :-(

     • embecko

      Odhlednuto od te zrudne stranky exekuci, Kamile, znam na druhou stranu 3-4 rodiny s temer zakladnim prijmem, ovsem s jiz nesplatitelnymi dluhy kazda za vice jak milion az dva. Bezi jim jeden preklenovaci uver za druhym, tedy uz jedou v letadle. A ty dluhy jsou za doslova blbosti, za spotrebni zbozi, nove fasady, mycky, pracky, televize (stara byla mala jen 80 cm uhlopricka) atd. A jsou naprosto, ale naprosto v klidu a nabiraji si dluhy dalsi a dalsi…co s tim?
      Nechci samozrejme odpoved, jen poukazuji na to, ze exekuce jako takove nejsou pouhym vymyslem nekoho zezhora, ale ze na nich participuji svym prispenim i jeji obeti. Ne konkretne, samozrejme, ale ze se ve svem velkem poctu chovaji naprosto nezodpovedne= exekutori maji zrejme opravneny pocit, ze jsou kralove situace. Mluvim o dnesni situaci, ne o idelanim socialnim statu.

      • lomikel

       s tim nic, to je problme tech kdo jim daji, opakovane, uver. ne kazdy je plne svepravny. reseni formou exekuci tak jak jsou kodifikovany v cr je deleko horsi zakonem posvecena zlodejina od lidi kteri plne sverpavni nepochyne jsou. kazde zakone opetreni prinasi + a -, mohl by jste rozvest jake dalsi + ma system exekuci tak jak je postaven v cr ?

       bych to od vas necekal ;)

       • embecko

        Uz predem se omlouvam za zrejme chybne zarazeni meho komentare, zatim pokazde skocil nekam, kam nemel…reaguji na lomikelovo „mohl by jste rozvest jake dalsi + ma system exekuci tak jak je postaven v cr ?“

        Postaven je samozrejme blbe, ale o tom jsem nemluvil…slo mi o samotny institut exekuce, ktery byl a musel byt zaveden coby substituce kastrofalni prace soudu. Exekutori jsou samozrejme „soudci v malem“ a ne nahodou jsou napojeni na soudni mafii.
        Jak vidime, kapitalove podnikani cestou financniho vycerpani veritele je ideologicky opravnena forma podnikani:
        Vy mi udelate nasmlouvanou praci, ja vam ji nezaplatim, ale jelikoz mam vice kapitalu na preziti nezli vy (tedy teoreticky :o), tak mam i cas si pockat na vas bankrot. Navic mam pravni oddeleni, schopne „bez nakladu“ (protoze je soucasti firmy) protahovat spor na cela desetileti.
        Tak vznika druhotna platebni neschopnost- no a tu nevyresite jinak, nezli exekucemi, tedy rychlym „soudem“. To byl take smysl zavedeni exekuci do ceske kotlinky (zacala s tim dokonce CSSD, pokud vzpominate). Ze se exekuce takrikajic vymkly z rukou je jina otazka.

        Samozrejme to lze udelat naopak, jak navrhujete: presunout starost na veritele, jak je to nekde na Zapade. Ovsem je tu jedno velke OVSEM a pisi nem vyse: nejdrive byste musel nastavit zakonodarstvi tak, aby dokazalo vyloucit financni vycerpani veritele skrze kapitalovy tlak dluznika a to na stredni urovni (banku asi nevycerpate, ze ne).
        A to samozrejme podrtzeno tim, co pisi nahore: v zapadnich pravnich systemech zijici lide se boji jako cert krize si brat pujcky, na jejichz splaceni by nemuseli sehnat prostredky (to urcite vite). Pujcky si berou bud na kraviny (splaci mobil), anebo na jiz zavazne veci (hypoteka), s pujckami na prumerne spotrebni zbozi, jejichz vyska presahuje nekolikanasobne rocni prijem dluznika, jsem se setkal jen v Cesku.

        • lomikel

         ano exekuce jsou projek nepric politickym spektrem, obhajuje je trebas „pomahac“ pi. Sabatove Krecek ( btw. to je super dvojka..)
         problem exekuci u nas je formalni dohled soudu, nezajisteni prokazetelneho upominani dluznika a fikce doruceni. Cely koncept je nepochybne sit na miru mafii podnikajci v tomto oboru.

         spotrebitelske uvery nejsou dovodem nastaveni exekuci tak jak sjou nastavene, ale dusledkem, je treba generovat dluzniky pro system. Spolecensky problem to neni kvuli tem kteri si beoru bez rozmyslu spotrebni uvery ( coz je rozdil proti tomu ze podnikate a nekdo vam neplati jak pisete vise) ale ze do systemu padaji i lide kteri zadno zasadni chybu neudelali, jen jejich causa( treba zapomenuta, a nepripomenutta, pohledavka na 1500Kc je nasobena pro zajisteni bezpravneho zisku exekutorske mafii.

         shrnuji: stat delegoval pravomoc okradat lidi na skupinu splnujici definici organizovaneho zlocinu. veskera obhajoba tohoto stavu je pro me souhlas a napomahani tomuto zlocinu.

         • embecko

          „shrnuji: stat delegoval pravomoc okradat lidi na skupinu splnujici definici organizovaneho zlocinu. veskera obhajoba tohoto stavu je pro me souhlas a napomahani tomuto zlocinu.“

          S tim mohu jen souhlasit.
          Na druhou stranu existuje ve spolecnosti coby urcita normalita byt masivne zadluzen za spotrebni zbozi, to je takovy ten celospolecensky podton (vsichni Americane ziji na dluh, tak my muzeme taky). Zde uz je i kazda osveta provadena statem naprosto zbytecna: exekuce uz trvaji mnoho let, jsou znamy jejich dusledky a presto se lide stale zadluzuji a doufaji, ze na ne nedojde.

          Samozrejme tohle neni spolecensky problem, protoze v normalne fungujicim state by se to normalne vyresilo…a ano, problem je v kriminalizaci bud drobnych chyb, anebo dokonce v chybach zamerne vyrobenych, to nepopiram.

          Jen se branim tomu, aby se rikalo, ze exekuce jako takove jsou spatne…nejsou, spatne jsou exekuce pod dohledem ceske justicni mafie.
          Osobne jsem prosel gründerskymi pocatky ceskeho podnikani a musim konstatovat, ze vklad „ceske povahy“ zde neni nezanedbatelny. Samozrejme se dostavame na moralni uroven: zatimco pro Nemce je dluh necim negativnim (Schuld= nemecky jak dluh, tak i vina), tak pro vetsinu podnikajicich Cechu byl tehdy nepostizeny nesplaceny dluh znamkou jiste obchodni zdatnosti, ba az obdivu.
          Je tedy otazka, zda- li lze v mravne rozlozene spolecnosti obrodu justice vubec uskutecnit, ci zda- li je na tom vubec nejaky opodstatneny a tedy i politicky zajem.
          Mozna se to do urcite miry i povede, ale pak opet prevladne ona touha po ojebavce :o) a vse se vrati zas nazpatek.

          Proto nahore pisi, ze dluznici jsou v CR spolupachateli exekutorske zvule. Chybi zde jakekoliv mravni opodstatneni odporu vudci justicni zvuli- ta je spatna jen tehdy, pokud je namirena proti me, ovsem pokud se nahodou obrati proti nekomu druhemu, pak je to naprosto v poradku.
          To mate nämlich to same jako s korupci: ta je spatna jen potud, dokud ji provadi nekdo druhy, ovsem jakmile se takova nabidka naskytne nahodou me, jsou ostatni svine a hlupaci a ja kralem.
          Proste tu chybi nejaka moralni soustava, dodrzovana predevsim dole (ta by si moralku nahore uz prosadila)…v politice neplati, ze ryba smrdi od hlavy, je to naopak od ocasu :o)

          Tak muzete klidne psat, ze „veskera obhajoba tohoto stavu je pro me souhlas a napomahani tomuto zlocinu“…ale budte si vedom toho, ze naprosta vetsina volicu vam tohle odkyve jen proto, aby maskovala svoji snahu na tom neco trhnout :o)

          • lomikel

           jsem tak nak tusil ze jste podnikal :), pomohli vam exekuce ?
           to ze musi existivat zpusob jak poresit pohledavky mezi institucemi a jednotlici je evidentni.
           to ze system tak jak je nastaveny v cr prinasi vice skody nez uzitku je IMHO evidetni take

           moralku bych do toho netahal, jedna se o zamerne spatne nastavene zakony.

          • embecko

           Ono to lze rozvinout i dal a sice takhle:
           jedinou moznou obranou na liberalni rozpad hodnot je vytvoreni paralelni society v ramci tzv. korupce, jak ji takto oznacuji liberalne demokraticke instituce.
           Korupce a s ni vznikajici mafie tak jsou obrannym mechanismem spolecnosti, hranicne se tak branici svemu vlastnimu zaniku.
           Ergo kladivko muzeme bez ztraty desitky nahlizet na korupci i jako na produktivni obrannou reakci.
           Problem prijde tehdy, kdyz i korupce zacne nabirat liberalni parametry (exekutori si sami protizakonne vyrabi sve klienty, farmaceuticke firmy zatajuji nove preparaty, aby se zbavily zasob starych atd.)

           To pak nezbyde, nezli koruptivni slozky integrovat do statni moci a dat jim nejaky pravni rad…ale tak daleko jeste nejsme, to prijde az za nejaky cas :o)

          • embecko

           „jsem tak nak tusil ze jste podnikal :), pomohli vam exekuce ?“

           Ja jsem nepodnikal v konkurencnim prostredi takze jsem se nemel s kym pretahovat :o) …ale jinak, co jsem zazival okolo, tak mohu rici, ze by pomohly, pokud by byly dobre nastavene (ale tehdy jeste vubec neexistovaly). Druhotna platebni neschopnost byla (a je) dost odporna vec. Me tehdy dluzuili take, neslo o velke penize, doslova par tisicovek, ale i to dokazalo vrazit klin do dobrych vztahu (clovek se bal) a bohuzel musim rici, ze hajzlici zlikvidovali temer celou generaci poctivych podnikatelu.

           Co se zakonu a moralky tyce, pak vam to samozrejme nemuzu vymlouvat. Samozrejme za to mohou zakony, kdo jiny, ale ja rikam, za za spatne zakony muze vseobecny spolecensky marasmus a ze tenhle mravni rozpad hraje vyznamnou roli v celem smerovani spolecnosti, ze tedy ze nejde jen o kratochvilne rozumovani zhrzeneho lokalniho filozofa :o)

 2. Sio

  Solženicin je podle toho, co o něm vím, takový ruský Havel. Čím větší nesmysly plácá, tím větší je z něho intelektuál.

  • Kamil Mudra

   Mno…. Možná měl Solženicyn, když to psal, zrovna kocovinu z poznatku, ke kterému se dříve či později dostane každý kdo chodí světem s otevřenýma očima.
   A sice:
   1) Že svoboda je v lidské společnosti k mání jen pro toho kdo má na to aby si ji koupil, protože prostý člověk, denně si chléb svůj vezdejší v potu tváře dobývající, je v každém režimu znesvobodněn tolika způsoby že si může o svobodě tak akorát nechat zdát.
   2) Že demokracie (obzvláště ta zastupitelská) je pouhý nástroj sloužící k ovládání davu, tak aby si nevšiml toho že je ovládán a setrvával v iluzi že o něčem rozhoduje.
   3) Že necenzurovaný projev má svůj význam pouze tehdy, kdy je vám ochoten někdo naslouchat a přemýšlet o tom co říkáte.

   Také mi nebylo zrovna nejlíp když mi tyhle věci došly a přestože je to už dost dlouho, občas mám pocit že se té kocoviny nikdy úplně nezbavím :-(

   • vittta

    Kdo chodí „naším“ světem,Kamile.
    Jen v „jiném světě“ by šlo se té kocoviny zbavit.
    Nebo….nebo jen na čas?
    Ten úpadek je asi trvalý,i Římská republika byla prohnilá,o císařství nemluvě a středověku vůbec.
    Možná je ta kocovina jen znakem jakési „zralosti“.

    • Kamil Mudra

     No, jiný svět není k mání :-(
     Prý se dá vyzrát i z té kocoviny. Ale asi to trvá delší dobu než se k ní dopracovat.
     Tak nevím…
     Asi si ji vemu do urny :-)

     Hele. Starý text:
     „Lidé jsou spoutáni dřinou a chudobou pevněji, než kdykoli předtím. Jsou spoutáni otroctvím a nevolnictvím; z nich se mohou různými způsoby osvobodit. S tím se mohou vyrovnat, ale od nouze se nikdy neosvobodí. Do ústav jsme vložili taková práva, která jsou pro masy pouze fiktivní, nikoli skutečná práva. Všechna tato takzvaná “lidská práva” mohou existovat pouze jako ideje, které nikdy nemohou být realizovány v praktickém životě. Co znamenají pro proletářského dělníka, ohnutého jeho těžkou lopotou a životním osudem? Čím jsou pro mluvku, když dostane právo žvanit, když žurnalisté dostanou právo psát vedle hodnotných děl jakékoli nesmysly? Proletariát nemá z ústavy jiný zisk, jen pár ubohých drobtů, které mu hodíme z našeho stolu na oplatku za jeho hlasování ve prospěch toho, co jsme mu nadiktovali, ve prospěch mužů, které dosazujeme k moci, služebníků naší agentury. Republikánská práva nejsou pro chudého člověka ničím jiným, než hořkým kouskem ironie, protože nutnost neustálé celodenní dřiny mu znemožňuje jich užívat, ale na druhé straně jej obírají o pravidelný a jistý výdělek tím, že jej činí závislým na stávkách jeho soudruhů, nebo na milosti jeho pánů.“

     Protokoly, před více než sto lety. A změnilo se na tom něco?

  • Mirror

   Dávám Siovi palec nahoru. Doporučuji životopis Solženicyna zkrátit:
   Nelíbí se mu v SSSR a zalíbily se mu USA. Přestěhuje se tam. Nelíbí se mu v USA a vrátí se. Doma se mu zase nelíbí.

   S čím byl ten člověk v životě spokojen? Co věděl o USA než se tam přestěhoval? Normálním lidem v Rusku a v USA se musí jevit Solženycin nějaký pošahaný. Buď se s poměry měl smířit nebo si vytvořit prostor, kde nikdo nemůže a ostatní mu mohou vlézt na záda. Také mohl svým vlastním příkladem a vůlí vnutit okolí, aby nepáchalo zlo, například pitím alkoholu na pracovišti. Jestliže to není možné, tak mohl změnit pracoviště, protože všichni nejsou od přírody alkoholici (ten alkohol je jen příklad, netvrdím, že Solženicyna trápil). Když už chce být Solženicyn morálním vzorem, pak svoje poznání ostatním lidem odkáže v souboru rad a poučení o tom, co kde bylo lepší. Není pravda, že všechno všude stojí za hov….

   Při jeho genialitě mu mohlo dojít, jak jeho života a nevyrovnanosti zneužili. On je spoluviníkem toho, že Československo vykradli a je v ČR více než půl milionu nezaměstnaných. On pomohl otevřít cestu gaunerům k moci. On je spoluviníkem toho, že za Jelcinovské éry žilo zase v Rusku množství bezprizorních dětí jako kdysi po občanské válce. Na YouTube jsem viděl video o dětech, které žily v šachtách teplovodů kolem stanice metra Leningradskaja v Moskvě.

   • lomikel

    fascinujici odhaleni, tedy spise vaseho stavu ducha nez neco o Solzenicinovi ale kazdopadne zajimave.

    na om jsem psal, nize uvedeny post, zda se ze se hodi i sem

    lomikel • 22. Říjen 2014
    pokud se nekdo vozi po Solženicynovi za to ze nema zivotni perspektivu (tim nerikam ze ji ma ) a nahrazuje si ji resentimentalizaci ruska v letech 1917-1992 tak necht se nejprve podiva na svuj zivot a zrovna ho s jeho. muze vam to dodat utechu ze neni tak zle jeste, jen asi ta nobelovak nebude, za clanky na om .. ;o)

 3. Hamilbar

  „Když slyším sousloví „lidská práva“, vidím vraha 76 lidí Breivika v jeho fešáckém kriminále…“, píše vážený autor.

  No a já zase když slyším sousloví „lidská práva“, vidím Havla a Solženicina. A když slyším slovo „souručenství“, vybaví se mi „národní“.

    • vittta

     Ano…to je správná otázka.
     A-čím vlastně byli víc jiní…
     Tihle dva jen dostali šanci ukázat se ve své době „světu“.
     Ta šance jim ale nebyla poskytnuta těmi,které teoreticky měli hájitale těmi,kteří je utlačovali.
     Je možná i otázka,jestli o tom vůbec věděli.

    • Astr

     Cim?
     Uz jen tou prednaskou na Harvardu kdy si dovolil vyjadrit myslenku na kterou Havel nikdy nemel.
     Ten mel svuj „lidsky“ vrchol na svem nejslavnejsim proslovu ktery je mu dodnes pripominan.
     Solzenicin Zapadem vyzdvihovan za svuj antikumunisticky postoj byl skoncen a odepsan prave po tomto projevu kdy si dovolil vyjadrit svuj nesouhlas i se Zapadem !
     Po jeho navratu zpet do Ruska jej jeho nejsilnejsi kritici oznacili za „ztroskotance“ ktery ztratil smysl zivota a nevi co chce. Ti nejhorsi pridavaji navic I stareckou demenci.
     Kdyby zustal jen u kritiky komunismu byl by dodnes pro Zapad hrdinou.
     Ted je jen odhalenym agentem KGB a tak jeho slova vlastne ztraceji nejen na vyznamu ale I sve opravneni.
     Takovy nizky character si dovolil kritizovat zapad ?
     Fuj!
     Jeste ze ma lidu stale dost svobody na to aby mohl alespon agenty odhalovat
     a do slov Pravdy(nekdy I lasky) svobodu Zapadu zahalovat:-)

    • Janika

     Těší mě, že se ptáte na „lidsky“ a ne na „umělecky“, Hamilbare, alespoň to nezpochybňujete :-).
     Samozřejmě, těžko se na to odpovídá, abych zůstala u faktů a nesklouzla k frázovitým tvrzením. Tak jednoduše:
     Solženicyn nezaštítil svým jménem žádné humanitární bombardování.
     Když se vrátil do Ruska, byly tam neutěšené poměry, starým lidem se buď důchody nevyplácely vůbec, nebo nestačily k přežití. A Solženicyn si vytvořil seznam těch nejpotřebnějších z těch, kdo se na něho obrátili, a pravidelně jim vyplácel „důchod“. Jaký rozdíl oproti hrabivému Havlovi, nevzpomínám si, že by kdy něco potřebnému dal.

     Jinak se přiznám, že jeho podrobný životopis neznám. Líbí se mi, jak to napsal Astr, takhle to taky vidím.
     Očernit samozřejmě jde každý a taky všichni chybujeme, ale zatím jsem nenarazila na nic, co by mě Solženicyna znechutilo.

     Ještě jsem našla, co řekl o Putinovi: „Putin zdědil zpřevracenou a vyděšenou zemi chudých a demoralizovaných lidí. A začal s tím jediným, co se dělat dalo: s pomalou a postupnou restaurací. Jeho úsilí nebylo hned zaznamenáno ani oceněno. Jen těžko ostatně najdeme v dějinách příklady, kdy snahu vlády jedné země znovu získat ztracenou sílu přijaly jiné vlády pozitivně.“
     http://ihned.cz/2-21741390-000000_d-4e

 4. BARON LE SAMEDI

  Kdyby Alexandr Isajevič Solženicyn nebyl odměňovaným agentem V. hlavní správy KGB, milý Broku, bylo by možné z jeho slov vycházet. Jinak, vrah káže o morálce. Mravnost je to, co lidé mají dodržovat mezi sebou, jednou větou, nedělej mně to, co nechceš, aby druzí dělali (páchali/ na Tobě…..Řídící orgán Solženicyna se jmenoval Felix Děnisovič. Felixem či Filipem si nejsem jist, otěčestvem ano. Co robili agenti páté hlavní správy? Inu: válka se blíží, Charkov obsazují Němci. Ředitel cihelny na okraji města dostává návštěvu přítele rozuměj agenta. Agent radí: je zmatek, musíš zavřít fabriku, vezmi peníze a mazej k rodině. V chaosu se o peníze nikdo nestará…Ředitel závod zavře, peníze dá do kufru, a vloží je, proti potvrzení, do goskassy. Jde na nádraží, a tam ho vyhmátne čeka. Kde máš peníze..?..Ředitel vytáhne bumáčku, že peníze odevzdal, a čeka zmizí, Kdyby je měl u sebe, k rodině by nikdy nedojel.. Nebo: v třicátém sedmém zatkli mužika. Výplatu si tehdy každý dával do levé náprsní kapsy, na bankovkách byl totiž portrét Stalina, a tak vůdce proletariátu měl každý u srdce, a jistě i v srdci. Mužik si do práce vzal rubášku bez kapes. Výplatu pak strčil do pravé zadní kapsy kalhot. Udavač agent napsal, že Stalina měl…..u prdele.Mužik dostal polnyj srok s nášupem. Z GULAGu se vrátil v třiasedmdesátém…..

  WordPress.com / Gravatar.com credentials can be used.

  • BARON LE SAMEDI

   aby bylo jasno. Nemám za zlé Solženicynovi, že se stal agentem s krycím jménem Větrov. Za zlé mu mám, že další půlku života v kapitalismu, USA či Jelcin. Rusku, tvrdě moralizoval

   • vittta

    Co měl dělat,Barone…
    Všichni tihle moralisté dopadnou stejně.
    Citovat se bude to,co se bude hodit a co se hodit nebude,to se uloží na chvíle,kdy se to hodit bude.
    Takhle ovšem dopadnou i ti opravdovější či skuteční nositelé morálky.
    Prašť jako uhoď-to by nesměl nikdo říkat či psát nic.
    Tihle Havlové a Solženicinové mají ovšem „morálku“ jaksi zakořeněnou,cití se být přímo povoláni…

    A mezi námi-kdo dneska ví,jaký byl ve slutečnosti třeba Aristoteles….

  • Brok

   Hamilkare: o Solženicinovi to není. (Mimochodem – v originále je Solženicyn). Jde o text. Byl byste tak ostře vyhraněn k textu, kdyby ho pronesl někdo jiný? Stále znovu na to narážím: lidé nezkoumají výrok, ale kdo ho pronesl. V internetových diskusích se to jmenuje trolling. Mně je v principu úplně jedno, kdo byl Solženicin. Je zvláštní, že přesně tohle pojednáváme: právo nevědět lidem umožňuje uchovat si vzor či příklad. Když čtu Čapka pociťuji vzrušení z mistrovské češtiny. Jeho Povídky jsou úsměvné, důmyslné a voní člověčinou. Kdyby psal Čapek dnes, Blesk by určitě zjistil že mu například – promiňte – páchnou nohy. A už je tu neodbytná obskurní asociace. Takže: nejde o Solženicyna. Neodsuzuji ani neobhajuji jeho osobu. Zabírám se názorem, který mě zaujal.

 5. Seal

  Možná, že by autor mohl sám hodit lehkou zpětnou vazbu, když už vedle Solženicyna zmiňuje Vančuru, bratry Čapky a V+W. Podepsali by i tenhle jeho text? Silně o tom pochybuji, protože jestli něco obhajovali, tak to byla kolektivní politická práva a nikoli nějaké lokální mariášové bratrstvo, ve kterém už tradičně měli hlavní slovo pan starosta, farář a obecní učitel, případně i mlynář, řezník a pan polesný.

  • Brok

   Seale, nevkládejte mi do klávesnice co tam není a nebylo. Popsal jsem, jak vznikají přirozené autority na základě určitých, členy komunity uznaných vědomostí a/nebo vlastností. Pan starosta, farář, učitel, mlynář a řezník nejsou automaticky přirozené autority. Ukázal jsem to na příkladě konkrétních lidí a událostí, které znám. Tyto autority svým působením vytváří kritéria co je dobré a co ne; co se cení a co se zavrhuje. Vytváří komunitní morálku. Její formalizovaný abstrakt jsou např. obecní vyhlášky; nebo ústava. Jsou-li autoritami lidé moudří, je naděje, že společnost si osvojí jejich žebříček hodnot. Nemíním rozebírat instituty a technologii vedení a spravování obce či státu. V malých společenstvích zpravidla efektivně funguje veřejné mínění a lidé si dokáží vyřešit věci bez právníků a soudců.
   Ostatně: v USA je údajně více právníků než v celém zbytku světa.

   • Seal

    Broku, nedal jsem vám do klávesnice nic, co byste sám nenapsal. Vaše zážitky vám neberu, ale věřte – nevěřte i taková přirozená morálka má takzvaně třídní chartakter. V podstatě jsem se vás ptal jenom na to, jestli ti příslušníci české prvorepublikové kulturní elity, které jste vyjmenoval, by si ten svět přirozené „komunitní morálky“ spíš nespojovali s obrazem Maryši bratří Mrštíků. Nakonec jejich „elitní“ osud, kdy se za druhé republiky proměnili ve štvance, běžence a ilegalisty, je snad dostatečným důkazem toho, že samotná moudrost tenhle svět nespasí. A zase věřte – nevěřte, ale pokud budete chtít nějaký příklad vrtkavosti světa, tak si klidně můžete vybrat právě to zmiňované veřejné mínění. Na vesnici nebo malém městě si lidé vždycky víc viděli do talíře, což docela dává šanci pro renesenaci tradiční politiky, jak to snad naznačují poslední české volby. Ale že by se lidé z lokálních komunit současně i míň soudili a nedávali tak vydělat právníkům, to se mi fakt nechce věřit.

 6. taras2

  Což to brát tak, jak je to napsáno, jako úvahu nad současnou společností? (Současnou z hlediska roku 1981, kdy Solženicyn přednášku proslovil, ono je to už třetina století nazad a svět se od té doby hodně pohoršil.) Myslím, že ve spárech Gulagu a NKVD by se každý z nás hlásil ke spolupráci oběma rukama a vrtěl přitom ocáskem, jen kdyby to dalo nějakou šanci na přežití.

  O tom, že současný systém je ve svém účinku na lidi už téměř tak odpudivý, jako byl ten komunistický, není sporu. Počet depresí se za dvacet let zvýšil o sto procent a psychiatra vyhledá za rok 2,8 milionu lidí. Jak jsem se zrovna dnes dočetl. Z nadšení nad sličnou současností a z radosti nad zářivými zítřky to asi nebude.

  Nahoře to napsal Kamil: jsme esenciálně nesvobodni tak, jak ani za socialismu nebylo, režim je krutý ke všem, kteří se nechtějí nebo neumí nechat zotročit nebo jsou slabí a bezmocní. Každá úvaha o tom jak z toho ven je dobrá. Ta Solženicynova obzvlášť. Nejde o to kdo moralizuje, ale jak moralizuje.

  • taras2

   On to přede mnou už napsal Brok, já ale neopisoval, jak je možno z časových údajů porovnat, když jsem začal psát svůj koment, ještě to tam nebylo. Ta námitka je totiž samozřejmá.

   • vittta

    O to přece nejde.
    Jde o názor.
    Ten text má něco do sebe.
    A mělo by,i kdyby to napsal Havel.
    Nebo kníže.
    Jenže ten druhý by to takhle dohromady nedal…

  • vittta

   Za komunistů měl člověk,který se o nic nestaral od toho „účinku na lidi“ do značné míry pokoj.
   Stačilo chodit do práce a moc nevyčnívat.
   Což tedy dnes už zdaleka nestačí.
   Dneska už se musí hrbit i někdo,kdo chce mít obyčejně co do huby a střechu nad hlavou.

  • Astr

   Tarasi souhlas a to se smutkem v dusi

   Nahoře to napsal Kamil: jsme esenciálně nesvobodni tak, jak ani za socialismu nebylo, režim je krutý ke všem, kteří se nechtějí nebo neumí nechat zotročit nebo jsou slabí a bezmocní. Každá úvaha o tom jak z toho ven je dobrá.Ta Solženicynova obzvlášť.
   PS
   Mate to Tarasi v CR bohuzel trochu komplikovanejsi s temi agenty. Kdyz drive svobodny cestovatel po komunistickem CCCP a nyni senator CR kaze Pravdu a lasku, dozene tim normalniho obcana CR az k nasratosti a neduvere ke kazdemu slovu byt bylo I pravdive.
   O zkazenosti dnesni spolecnosti svedci prave ten fakt ze to byl „agent“ Solzenicin ktery si dovolil napsat knihu o GULAGu a pak jeste kritizovat Zapad, misto aby zalezl kamsi a nechal to napsat nejakeho „cisteho Nesolzenicina“ Jedine pak a tak by to to bylo spravne !

  • embecko

   Jde o to, tarasi, ze ty v blazinci nejses. A aby ses tam nedostal, musis v malem okruhu svych znamych udelat to, co ve velke spolecnosti sentimentalne popisuje clanek. Lide nevedi, ze se maji blbe a nikdo je o tom nepresvedci, na to musi prijit sami.
   „…současný systém je ve svém účinku na lidi už téměř tak odpudivý, jako byl ten komunistický“.
   Neni pro ne odpudivy, naopak, lidem zcela chybi sebeuvedomeni a jsou presvedceni, ze se maji vyborne. Ze blbnou, je jejich vec, jejich hrich z nich nikdo cizi sejmout nemuze.

   Osobne ten clanek beru jako vzpominku na to, jak hezke to bylo, kdyz jsme jeste byli pospolu…ale je tu jedna velka vina, utajena, o ktere se nemluvi, protoze patri vsem nam dohromady, tam jsou, jak rikame my soudruzi, jeste velke rezervy.
   Rekl to za me jeden z diskutujicich na Zvedavci, tady to je:
   *
   „Jádro pjůdla je ale V TOM, že všichni Zápaďané jsou SPOLUPACHATELI non-stop loupeže Vrchnosti a vrchnostenské vrstvy v poměru cca 1:10 (Zápaďané versus zbytek (BRICS+zbytek světa).
   Zkuste nezaměstnaného západoEUropana, letícího si v zimě vykoupat kotníky na TY Kanáry (nebo do TOHO Ýdžiptu), požádat, aby se o svoji podporu v nezaměstnanosti rozdělil s deseti pozemšťany mimo EU a NATO. Zajistíte si nasměrování k Prof. Chocholoušku.
   VŠICKNI jsme SPOLUPACHATELI – a naše Vrchnost dovedla naše spolupachatelství K DOKONALOSTI.
   Nikdo, opravdu nikdo, nemá ve skutečnosti zájem měnit Status Quo. I tady na Zvědavci se původní návštěvníci kdysi re/krůt/ovali zejm. z xenofobů a rassistů. Tedy z těch, kterým nepřipadalo divný, že bílá nezaměstnaná huba pracuje na černo, lítá při tom 3x ročně do Ýdžiptu, neplatí daně – ale vadilo jim, že zlý Zikán „bere dáfky“.
   Můžete milionkrát psát sáhodlouhé litánie o „Rozmetání buržoazního systému a spravedlivém státu“. Jádro pjůdla je ale ve skutečnosti v „dokonalém“ spolupachatelství mlčící, lídlující, majority – Vrchnost jen virtuózně dokázala pro sebe – I PRO NÁS – vytvořit Ráj na zemi – na účet ostatního světa.
   *
   To je myslim naprosto vystizne a vystihuje cele to nase „velke mlceni“, jak obcanu, tak jejich zastupcu, tedy levice :o)

 7. Astr

  Saxi az tak daleko to s Tebou doslo
  ze kupecke pocty uz nezvladas
  a tem co umi pocitat nadavas ?/
  To si picnul vedle. Delit se s jinym to mas spravne ale
  jen pres malou nasobilku a kupecke pocty kolik ze Cechu co jsou na podpore jednak dela na cerno a k k tomu jeste si dovoli Kanary nabizene za lidovou cenu mezi 11-15 k korun?
  Je to jeden ze sta cestujicich nebo dokonce az 10 ze 100 „normalne“ pracujicich a platicich dane co si daji Kanary?
  Ona ta podpora nezamestnaneho v CR neni na Kanary ale souhlas , ze tam jsou penzisti a mozna I na podpore, ale to jsou Nemci a podobni. soused.
  Zazil a videl jsem je na vlastni oko v r2001 kdyz jsem si dal Kanary protoze mi nejak po teplem Klokanim lete byla na Vanoce v CR zima:-)
  On I chudy Cikan leta do Englicka a take nema plnou penezenku, neb social benefit je tam mnohem vyssi nez v CR !
  Ale delat z toho obecnou zalezitost by mohlo svedcit o neschopnosti odlisit podstatne od nepodstatneho.
  Tu neochotu se delit ktera je spolecn jak bohatci tak chudasovi Ti potvrzuji, ale
  sorry tak jak si to napsal se mi zda ze si to prejodloval:-)

  • embecko

   Ja z toho treba take nemusim mit uplnou radost, Astere, ale na druhou stranu tahle teorie vyborne vysvetluje prave ono „velke mlceni“.
   Dle vetsiny levicovych diskuteru (hned nahore treba Taras) se lide citi bezmocni, nesvobodni a je na ne vyvijen kruty tlak.
   Ovsem oni se nebouri, ba ani nereptaji, ale zato jako natruc zvoli nejvyssi zlo, prapricinu jejich problemu, superpodnikatele Babise (a bokem to soupnou TOPce s KDU).
   Proc to delaji? Jake pro to maji levicaci vysvetleni? … Ze lide jsou blbi.
   To se na me Astere nezlob, ale to je opravdu pravdepodobnejsi, ze lide mlci proto, ze na necem, behem sveho mlceni a volby, tise a nenapadne participuji. A ze to neco je na Zapade absolutne vyssi a neudrzitelna zivotni uroven…pokud nekdo z nich byl i v Recku, pak vi, ze zivotni uroven ceskeho nezamestnaneho je vyssi, nezli reckeho zamestnance, o Bricsu ani nemluve. Je to ticha dohoda mezi verchuskou a rozhodujici casti obcanu- tady bychom se dostali k otazce, co dela lumpenproletare lumpenproletarem, ale to by se to jen zamotalo, nechme si to na priste.
   Ty Kanary ber samozrejme s nadhledem, jako hyperbolu, muze to byt klidne i Balaton, anebo Chorvatsko, ale konecne i Machovo jezero, anebo Slapy. Uz slysim levicaka, jak se rozciluje, proc by si nezamestnany nemohl dovolit Slapy ci Nove mlyny.
   Samozrejme si je dovolit muze a take si je dovoluje…. a prave proto voli proti levici, ktere to na to konto rozum nebere :o)

   • taras2

    Že je český volič většinově kretén, o tom byla řeč už mnohokrát a napsal jsem o tom i pár článků, protože to rozum skutečně nebere. Jde to poměrně lehce doložit na volebních výsledcích posledních deseti let. Kdo jiný by mohl volit Věci veřejné s tím jejich kalendářem polobnažených hloupých kačen, než úplné pako?

    Půjdeme dál. Proč jsou lidé blbí? Myslím, že je to jednoduché. Hlupství je významná vlastnost většiny populace, svého času to kvalifikovaně pravil slavný český psychiatr. (Neplést s vychytralostí např. při mistrovském zacházení se sociálními dávkami nebo úžasným přehledem o slevách v superhyper.)

    I hlupák ale pozná, že mu teče do bot, nepozná ale, proč tomu tak je. A tady nastupují proslavená česká média a vysvětlí mu, že za to mohou komouši, cikáni, socani a nakonec i volič sám, protože je lůzr. A kdyby se víc snažil, tak by se měl jak Viktor Kožený. Pro hloupé kačeny je tu Blesk, pro pitomé chalany forbál a kdo neskáče. A neštěstí je hotovo, protože pravice má na své straně tvrdé dvacetiprocentní jádro, které ze současného amorálního až zločinného stavu společnosti profituje. A zrovna dnes, za současného neblahého stavu, je obnaženo až na dřeň.

    Velcí duchové byli ke stáru skoro stoprocentně zhnuseni lidskou společností a nedávali jí žádné šance. A tohle poznání pak opravňuje postoj „trhni co můžeš a na ostatní se vyser“ i u té části rozumných, kteří v sobě mají morálku a sociální cítění, v současné situaci zbytečné a překážející harampádí.

    • embecko

     „Velcí duchové byli ke stáru skoro stoprocentně zhnuseni lidskou společností a nedávali jí žádné šance.“
     Jak se vyjadril jeden muj kamarad: „Ty vole, tak tohle jestli ma bejt ta krize stredniho veku, tak to ji pak mam uz od svych 6-ti let!“
     Blesk a fotbal tu byly co svet je svetem tarasi, me spise zajima opravdu inteligentni a chytra stredni trida, coz je na ceske pomery, byt se to vymyka obvyklym definicim, skoro 60-80% populace (muj odhad).

     Tady jsem si na tebe vzpomenul, tohle je prispevek zpod debaty o vesmirne temne hmote a axionech:
     *
     „Mě na tom fascinuje pár věcí. Tvrdí, že temná hmota by měla být temná proto, že nijak elektromagneticky nezáří, neabsorbuje či jinak neinteraguje, ale tady najednou zběsile interaguje s obyčejným magnetickým polem naší planety, a to dokonce tak zběsile, že místo černoty září až v rentgenovém spektru. Je-li to pravda, tak není vůbec temná a netečná, jen my jsme trochu nešikovní, že její jinak dost značné projevy neodlišíme od šumu. To mi připadá jako když chtějí z temné hmoty udělat universálního pachatele všeho, o čem nemají ponětí, i když to může být třeba nějaká zvláštní interakce mezi slunečním větrem a ionosférou.
     Nechtějí oni z temné hmoty udělat Putina vesmíru?*
     *
     :o)

     • taras2

      Ti neštymujou čísla. Zeman kdysi v parlamentu citoval toho vzpomenutého významného českého psychiatra (Vondráček?), podle něhož je třetina národa debilní a zbytek do padesáti procnt dělají dementi a alkoholici. Z tohodle materiálu slušnou střední třídu nevytlučeš.

    • Kamil Mudra

     Proč jsou lidé blbí?
     Myslím že ta to existuje poměrně jednoduchá odpověď:
     Protože většina chytrých se dává do služeb těch co oblbují.
     A já bych k tomu ještě dodal že ani nemusí být tak moc chytří, protože si v té službě vystačí s držením se mustrů, které pro ně vypracovali ti opravdu chytří.
     Hele, v tom současném náporu, snad ani nelze nikomu tu blbost vyčítat :-(

    • vittta

     Český volič je většinově kretén toliko u manstreamových médií,Tarasi.
     Pokud ses k nim přidal,budiž ti zatleskáno.
     Kolikrát už jsem se ptal,koho by tedy měl volit český volič,aby většinově kretén nebyl.
     Přímou odpověď jsem ale nedostal.
     A na tu jsem se samozřejmě těšil,protože bych velice rychle a efektivně volbu chytrého voliče rozebral a dokázal,že je to volba stejně špatná,jako když volí totální a skutečný kretén totální a kreténskou stranu,která vůbec neodpovídá (a to ani teoreticky) jeho postavení.

     Rád bych ještě dal do placu několik bodů,o kterých si myslím,že jimi je vymýván mozek běžného českého občana za účelem jeho naprostého vnitřního rozkadu co se hodnot a morálky týká.
     1) Za II.světové války nevíce trpěli Židé.(to se tvrdí nejspíš proto,aby se za nejvíce trpící nemuseli dát po právu Rusové)
     2) Za světové války nejvíce udávali Češi.(bez jakékoliv souvislosti-protože dát souvislost,tento mýtus by se zhroutil)
     3)Po II.světové válce byli nejodpornější kruťasové Češi.(samozřejmě bez souvislostí)
     4)Na západě všechno funguje skvěle.(v pozadí z toho vyplývá,že na vině je především národnost,při čemž Češi a Rusové jsou totální hovada)
     5)U nás nefunguje nic.(důvodem je množství „typicky“ českých vlastností-všechny záporné)
     6)Největším nepřítelem člověka a lidstva je komunismus.(český a ruský-ostatní komunismy byly hrdinské-hlavně ten polský))
     7)Největším přítelem člověka je církev a vše,co se kolem toho dobrodiní točí.
     8)Největší debil je český občan,který není schopen té správné demokratické volby.(s nenápadným poukazem na to,že všichni ostatní té demokratické volby schopni jsou)

     Zde je vidět,že drtivá většina těch bodů má cosi společného s českou národností a lidé jsou tím bombardováni od rána do večera a od večera do rána jak od „pravice“,tak od „levice“,tak od mainstreamu,tak od alternativců a revolucionářů a pravdoláskařů a antipravdoláskařů.

     Drtivá většina z nich naprosto netuší,proč to tvrdí,prostě je to bráno jako nějaký fakt,na kterém stojí a PŘEDEVŠÍM na kterém se zhroutí česká státnost,aby nám konečně vládl někdo moudrý a schopný,což jsou v náznaku Němci (Rakušané).

     A cíl?

   • Kamil Mudra

    „Samozrejme si je dovolit muze a take si je dovoluje…“
    No, já nevím saxi. Podle toho co pozoruji, tak si ten Mácháč nebo Slapy atp. mohou dovolit jen ti nezaměstnaní šťastlivci kteří v těch lokalitách podědili nějakou chajdu a nebo jim ji půjčí někdo známý, kdo není nucen ji pronajímat proto aby si přilepšil. Pak ty lidi ta dovča vyjde na stejné peníze jako by byli doma, protože vynechají restaurace, občerstvovadla, půjčovny všeličehos a nechodí tam kde se platí vstupné.
    Samozřejmě beru v úvahu opravdové nezaměstnané a ne ty co využívají nezaměstnanost jen jako krycí manévr v ochraně před placením daní nebo exekutorem.

 8. Ignacius

  PROČ UŽ SE V ČESKU NEDĚLAJÍ DOBRÉ FILMY A SERIÁLY ?
  (Postřeh z internetové diskuze od insidera).

  Kdysi jsem studoval FAMU, obor marketing reklamy a režie a dost mne otrávilo to, co jsem tam viděl.
  Tipuju, že za posledních 15-20 let to ještě podstatně přitvrdilo.

  Co mne nejvíc dostalo, bylo, jak tam těm studentům vsugerovávali, že jsou bohové a že oni jsou ti, kdo určují, co si ten dav bude myslet a jak se bude chovat.

  Výsledek je, že v rámci takzvané autocenzury (zavedené již za socialismu) se každý tvůrce snaží zavděčit svým učitelům, autoritám a jejich názorům. V roce 1995, když v rámci hodiny nám psycholog tvrdil, že nenávist k Cikánům a menšinám je daná tím, že ten, co je dole a je fakt úplná nula, si musí najít ještě větší nulu, kterou nenávidí. Tehdy jsem oponoval tím, že to může být dané také zkušeností – a zkazil jsem hodinu a pak jsem dostal instrukce, že příště mám držet hubu.

  Nicméně, prostě ti kluci a dívky, co jsem tam viděl, se vyznačují tím, že jsou buď z dobrých až protekčních rodin, nebo jsou z chudiny, ale strašní snaživkové odněkud z prdele mimo Prahu (ti převládali), Vybíráni na režii jsou ovšem víceméně ti z těch elitních rodin, a na ostatní obory se bere v podstatě namátkově, podle „talentu“, který ale nelze exaktně hodnotit, takže je to jako prosít namátkovým sítem, třeba podle abecedy.
  Výsledek jsou strašní snaživkové, kteří chtějí být elita za každou cenu. Na uměleckých večírcích šuká kámen cihlu i psa, všichni se všemi, aby se zalíbili, zavděčili, pronikli do těch správných sfér, protože co umělec, to úchylák.

  No a pak ti samí, co jsou morálně i fakticky naprostá prasata a hnus, tak ti pak obyčejným slušným lidem kážou o morálce a říkají jim co mají dělat, co si mají odepřít, co je správné a to všechno jim servírují formou příběhů, kde se hrdinové chovají a mají názory jak se právě teď má v dnešních filmech a seriálech.

  Pokud by si snad člověk myslel, že tihle lidé dělající kulturu se budou za něco stydět nebo cítit zodpovědnost, tak je na velikém omylu. Oni si jenom myslí, že jsou něco víc a snaží se šířit to, co považují za správné, co jim někdo nakukal, protože obvykle ani nemají na to, to posoudit sami ..
  Kromě sexu a prdelolezení (doslova) jiný rozhled obvykle nemají a život běžných lidí a jejich starosti jsou pro ně naprostá sci-fi ..
  Proto jsou seriály plné pseudoproblémů a blbostí…

  Také proto tu nikdo netočí filmy, které za socialismu vznikaly i přes cenzuru běžně, protože kontakt s realitou dnes z umělců skoro nikdo nemá a místo toho řeší naprosté koniny. A hlavně jim jde o to, aby je ostatní umělci měli rádi a dali jim kšeft. A především neurazit ty všemocné Židy (proto se snad každý rok točí v Česku film o válce s utrpením Židů, holokaustu apod).

 9. Jan

  „Štěstí každého národa ( a státu ) spočívá v naplnění nutných předpokladů a podmínek: 1.dostatečné množství obyvatel, 2.úrodná země, 3.samostatná sídla, 4.dobří sousedé, 5.případně dobře zajištěná obrana proti sousedům špatným, 6.vnitřní mír, 7.dobré zákony, 8.spolehlivé úřady , 9.jejich obsazení vlastními lidmi, 10.jejich spravedlnost vůči poddaným, 11.rychlé vyřízení potřebných věcí, 12.prosperující zemědělství a řemesla, 13.obecný blahobyt, 14.osobní a majetková bezpečnost, 15.pečlivá výchova mládeže, 16. vroucí zbožnost (tj. i mravnost národa), 17.příznivé znamení Boží milosti ,18.respekt ze strany jiných národů.“
  …. vypsáno z díla Jana Amose Komenského : “ Štěstí národa “ ,(1654), které je částí publikace
  Cesta světla, vydané nakladatelstvím Miloš Palatka – ALMI v roce 2009, ISBN : 978-80-904344-2-4

 10. pacifista

  Vše co je v tomto článku od Alexandra Solženicyna uvedeno cítím naprosto stejně. Pro mne je to pravdivé jak sám život. Je v tom hluboké poznání, lépe se to vyjádřit ani nedá. Nemám co dodat. Snad jen to, že některé kritické reakce v této diskusi jsou naprosto od věci.

 11. Gatta

  Re Brok – to jste napsal moc pěkně. Radost vědět, že někdo taky …

  On jen „smysl a účel“ dává věcem a dějům jejich skutečný „smysl a význam“.

  A tak se zamysleme – jaký „smysl a účel“ má třeba ten moderní individualismus ?
  Nelze ho absolutně zavrhnout – je důležitý jak pro uspokojení našich živočišných pudů a všech těch tradičních lidských nectností, ale i pro rozvoj a vývoj společnosti. Problém tedy není v samotném individualiusmu (nebo čemkoliv jiném), ale v jeho špatném zařazení, v jeho špatném používání, ve špatné príoritě cílů. Individualismus není cíl a smysl. Ani demokracie není cíl a smysl.

  Jsou to jen prostředky pro organizování společnosti – skutečným smyslem je „aby to fungovalo“ – „tedy trvale udržitelný život lidské společnosti na Zemi“.
  Známe-li cíl a máme-li zájem ho naplnit – cesty a prostředky lze odvodit už snadno.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s