Kamilovy otázky

Už čtyři měsíce pokládám lidem, kteří se v mé přítomnosti projeví „proimigrantsky“ dvě otázky:

1) Pokud by vláda vyhlásila že přijme do naší země tolik uprchlíků za kolik se (za konkrétní osobu) písemně zaručí nějaký občan ČR, kolika příchozím byste takovou záruku poskytli?

Po tom co odpoví následuje druhá otázka:

2) A co kdyby ten váš podpis znamenal, že se po dobu pěti let stanete jakýmsi „kurátorem“ té osoby, dohlížejícím na její integraci, a za každé její porušení našich zákonů budete nést stejné následky jako ona?

Odpověď Seala:
Vzhledem k tomu, že nevlastním žádné uprchlické zařízení nebo bezpečnostní službu, tak samozřejmě musím odpovědět na vaše otázky záporně (stejně tak jako kdybyste po mě obecně chtěl, abych garantoval třeba poskytování školního vzdělání, dostupnou zdravotní péči, požární ochranu…). Pokud byste se ale ptal, zda to má udělat stát, který si platím ze svých daní, tak bych odpověděl, že v přiměřeném rozsahu a za jasně stanovených podmínek bychom to jako ČR měli udělat (o tom se ale už diskutovalo i na tomto webu mnohem dřív v souvislosti s kvótami). Rád bych se vás na oplátku taky na něco zeptal: Pokud by vláda začala poskytovat dočasnou ochranu přiměřenému počtu uprchlíků (azyl, resp. doplňková ochrana, která se dnesk už zúžila na Sýrii, Irán a Afganistán; zatím na ČR připadá cca 3 tisíce osob, takže za přiměřenost berme počet do max. 10-15 tisíc lidí), byl byste ochoten:
a) Potkávat tyto lidi na ulici, v obchodech, kinech atd.
b) Nechat se jimi obsluhovat, kdyby vykonávali různá podobná zaměstnání.
c) Pracovat s těmito lidmi v jednom provozu nebo kanceláři.
d) Mít je za sousedy, tj. žít s nimi v jednom místě.
e) Bydlet s nimi v jednom společném domě.

A Kamilův dodatek:
Seale, to jste špatně pochopil. Vy byste těm uprchlíkům žádné materiální podmínky nezajišťoval. O ty by se staral stát. Konkrétní osobě za kterou byste se zaručil byste byl jen jakýmsi průvodcem v začlenění se do této společnosti a byl za ni odpovědný.

Co se týče vašich otázek: Pokud by tito lidé dodržovali běžné normy soužití a nejevili tendence vnucovat mi svůj životní styl, nemám nejmenší problém s tím abych vám na všechny body odpověděl ano. Ostatně – nejde o nic nového. Už dlouho je všechny naplňuji bez jakýchkoli potíží.

 1. tresen

  Tak aby se Kamil Mudra neurazil, že ho mám za antouška:
  1) Pokud by vláda vyhlásila že přijme do naší země tolik uprchlíků za kolik se (za konkrétní osobu) písemně zaručí nějaký občan ČR, kolika příchozím byste takovou záruku poskytli?

  V takovém případě bych usoudila, že naše vláda je naprosto nekompetentní, když alibisticky shazuje na občany, co má zajistit sama. Postup samozřejmě musí být opačný. Ať vláda nejdřív zjistí, odkud a před čím ti lidé utíkají a udělí jim azyl, když splní podmínky, a pak ať se teprve zeptá občanů, jestli jim pomohou induviduálně.
  Jak si vůbec představujete, že by se měl občan zaručit za konkrétní osobu? Kde vezme to konkrétno, dokud je adept někde v uprchlickém táboře?

  2) A co kdyby ten váš podpis znamenal, že se po dobu pěti let stanete jakýmsi „kurátorem“ té osoby, dohlížejícím na její integraci, a za každé její porušení našich zákonů budete nést stejné následky jako ona?

  Dosaďte si místo běžence třeba čerstvého absolventa autoškoly. Nedostane průkaz, dokud si na pět let nesežene kurátora, který ponese odpovědnost za všechny jeho přestupky. Už vám dochází absurdita té otázky?

  • Antimon

   Hmmm ….. spíše absurdita Vaší odpovědi. Srovnávat frekventanta autoškoly s někým, kdo nelegálně překročil hranice. Srovnávat lze pouze srovnatelné.

   • hank

    „…nelegálně překročil hranice…“ Podle mezinárodního práva není překročení hranic žadatelem o azyl trestným činem. Překročení hranic uvnitř schengenského prostoru může být nanejvýš (zdaleka ne vždy) přestupkem.

    • Antimon

     Pokud v dané zemi, kde ty hranice překročil, o azyl požádá. Používá-li ale tu zemi pouze jako cestu dál, je to nelegální překročení hranice. Oháníte-li se mezinárodním právem, tak prosím důsledně a ne jen to, co se Vám hodí.

     • Petr Pelikán

      Antimone, pokud již samotné otázky jsou abstraktní a v rozporu s právním řádem, pak je víc než pošetilé, požadovat u odpovědí dodržení logiky a korektní aplikaci současného právního řádu.

     • MaB

      Antimone, Petr Pelikan je dusledny.

      Dublin nedovoluje žádat o azyl ve více členských státech zároveň (asylum shopping)
      Žádá se o něj v 1. zemi.
      Ale aby masový přiliv uprchlíku do pohraničních států neznamenal prilis velký tlak na tyto země, které mu nemohou čelit, podle Dublin II:
      „Jednotlivé země mohou přijmout, z důvodů humanitárních, žádost o azyl, i když to nespadá do jejich kompetence.“
      A na tom se, v rámci solidarity mezi členskými státy EU, tyto dohodly většinovým souhlasem.

   • tresen

    Antimone, uprchlík, který by se sem dostal dle „logiky“ Kamilových otázek, by přece naše hranice přešel legálně. :-)

    • Kamil Mudra

     Tak pokud bychom měli být opravdu důslední, měli bychom brát v potaz že „mohou“ neznamená „musí“. No a pak také to že v současné době už máme i Dublin III.
     Právním základem dublinského systému je v současnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (tzv. Nařízení Dublin III). Toto nařízení stanoví soubor kritérií, podle nichž je určen jeden členský stát, který je příslušný k rozhodnutí o podané žádosti o azyl. Mezi kritérii například figurují rodinné vazby žadatele o azyl, skutečnost, že žadatel je držitelem víza či povolení k pobytu v některém členském státě, nebo vstoupil na území členských států neoprávněně a v neposlední řadě i skutečnost, že poprvé již v některém členském státě o azyl požádal.
     http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx

     Ohledně neoprávněného vstupu a pobytu se v něm píše:
     „Příslušný je ten stát, jehož státní hranici neoprávněně žadatel překročil přicházeje ze třetího státu či kde alespoň 5 měsíců neoprávněně pobýval, nelze-li ji zjistit, jak na území členských států přicestoval.“

     V Dublinu II. se píše:
     „Pokud žadatel překročil nedovoleným způsobem hranice některého členského státu, je k posouzení žádosti o azyl příslušný tento členský stát. Tato příslušnost končí po 12 měsících ode dne, kdy k nedovolenému překročení hranice došlo.“

     Avšak: „Pokud se členský stát, ve kterém byla podána žádost o azyl, domnívá, že k posouzení žádosti je příslušná jiná země EU, může tento členský stát požádat, aby žádost převzal. Žádost o převzetí nebo o přijetí zpět bude muset poukázat na všechny prvky umožňující dožadovanému členskému státu určit, zda je skutečně příslušný. Pokud dožadovaný stát souhlasí s převzetím dotčené osoby nebo s jejím přijetím zpět, je žadatel uvědoměn o odůvodněném rozhodnutí, jímž se oznamuje, že žádost je ve státě, ve kterém byla podána, nepřípustná, a že je zde povinnost přemístit žadatele o azyl do příslušného členského státu.“

     Z Dublinu II. i III. vyplývá že třetím státem je míněn stát před vstupem do EU.
     Nemohu si pomoci, ale být imigrantem třeba ze Sýrie, potřeboval bych nejspíš nějakého „bruselského imáma“ který by mi to vše vyložil v nějaké srozumitelnější formě i kdybych to četl v arabštině.

     Jenže všechna ta úředničina a právničina není pro můj pohled na celou uprchlickou záležitost to nejpodstatnější když se tím zaobírám z prostého lidského hlediska. Snad to jediné v čem se se sluníčkáři shoduji je mínění že žádný potřebný člověk by neměl zůstat bez pomoci.

     Ale, jak už jsem psal Ondřejovi, na lidi, kteří nyní do Evropy houfně přicházejí existují zhruba tři názory:
     1) Jsou to všechno uprchlíci kteří potřebují naši pomoc.
     2) Jde o směs uprchlíků a ekonomických migrantů, z nichž si naši pomoc zaslouží jen ti první.
     3) Jde o směs uprchlíků a ekonomických migrantů, tvořících „křoví“ bojovníkům IS (potažmo, skrze IS, žoldákům USA) kteří mají za úkol rozvrátit Evropu.
     Tyto názory, se vyskytují na všech společenských rovinách a rozdělují jak úředníky v Bruselu, tak i politiky a vlády všech zemí Evropy. Média, (jak mainstream tak i alternativní) se s tímto nijak netají, naopak s gustem servírují proklamace ze všech tří názorových proudů. A jako na potvoru – nikde žádná všemi uznávaná autorita, která by prohlásila jeden z těch názorů za jediný správný.

     Tedy zastávám postoj (o kterém zde také píši, pro změnu Tribunovi):
     že více než samotní uprchlíci mi dělá starost jejich zneužití/zneužívání a to na celé té škále od „vstřícných“ a „přizpůsobivých“ zákazů a příkazů – až po fašizaci společnosti nebo sociální nepokoje vyhrotivší se do občanské války. A polívčičku si přihřejí všichni. Jak jejich radikálové a imámové tak i naši náckové a populisti. Proto od počátku volám po nastavení a důsledné dodržení rozumných, příchozím i domácím srozumitelných pravidel, kterými by se tomu předešlo jelikož nechci aby se vše „vyřešilo“ za cenu krve nevinných, v důsledku nedomyšlených hurá akcí ze strany těch kteří si myslí že se dům staví od střechy. Základy je potřeba položit na začátku. Pokud se k tomu rozhoupáte až když zjistíte že praskají zdi, musíte kvůli tomu všechno zbourat.

     Naše zem má to štěstí že může začít na zelené louce. Ale všichni na to prdí. Jedni chtějí stavět plot a druzí pokládat cihly na trávu. Obojí je špatně. Jen ten (třeba jen dočasný) plot se mi zdá v současné konstelaci moudřejší, protože zbourat ho je mnohem snazší a bezpečnější, než bourat zdi obydleného domu, po tom co jsme opožděně zjistili že neunesou střešní nástavbu.

     • Ondřej

      a já snažil odpovědět trochu opisem, poslední komentář ale asi spadl do spamu nebo je tam nějaké špatné slovo…snad se objeví…

     • MaB

       Kamile, z hlediska práva vnitřního (Ustava) i vnějšího (ty Dubliny aj) nám nic nebrání uprchlíky (ty skutečné !) přijmout.
      Jak tedy odpovědět na otázky, které „z morálního a lidského hlediska “ položil Petr Pelikán:
      „Jaké pomoci je třeba?“
      „Jakým způsobem lze zabránit zneužití pomoci?“

      Myslím, že na tu první je to docela snadné. Každá pomoc při integaci do cizího prostředí toho, kdo nic nemá a neovládá jazyk, je potřebná a vítaná.
      Ani ta druhá otázka není komplikovaná.

      Mnohem složitějši, jak vidět, bude najít způsob, jak v sobě překonat předsudky a vlastní obavy z příchodu uprchlíků.
      Měli bychom si uvědomit, že nejde o „invazi“ ani o „tsunami“, počet uprchlíků představuje pro ČR do 2 let asi 0,0004 % obyvatelstva. A záleží také na každé zemi, komu azyl udělí a komu ne.

     • Astr

      3 nazory
      1) Jsou to všechno uprchlíci kteří potřebují naši pomoc.
      2) Jde o směs uprchlíků a ekonomických migrantů, z nichž si naši pomoc zaslouží jen ti první.
      3) Jde o směs uprchlíků a ekonomických migrantů, tvořících „křoví“ bojovníkům IS (potažmo, skrze IS, žoldákům USA) kteří mají za úkol rozvrátit Evropu.

      Vzhledem k tomu ze i frau Merkel pravila ze ti kteri nebudou splnovat podminky budou vraceni, bod 1 se tim vylucuje i kdyz ze slunecneho pohledu stale plati.
      Protoze rozdil mezi 2 a 3 je pouze v priznani ci vylouceni obavy ze mezi nove prichozimi jsou IS radikalove a vyloucit to nelze ba naopak pravdepodobnost je vetsi nez mala,
      Nabizi se i odpoved jak dal. Take proto Merkelismus dnes priznava ze ne vsichni budou prijati a ze neuspesni zadatele budou vraceni.
      Pak zbyva jen ona ne malickost ale velikost problemu co s temi kteri neprojdou uspesne prijimacim procesem. Jak a kam budou vraceni.
      Stejne obtizne bude i odkryti tech kteri patri k IS a prisli rozsirovat chalifat do Evropy.
      Ti budou jen ve 2 kategoriich vybusnin. Chemickych a ideologickych.
      Vrcholem muze byt prekvapeni az se zjisti ze vetsi skody z pocatku jen latentni mohou delat ne ti co se obali trhavinou ale ti kteri zacnou expandovat obaleni virou ze nepujde li to po dobrem, pujde to nakonec po zlem..
      Proti Evropske nevire ci jak to co zatim predvadi zdrave jadro EU nazvat, jsou ve velke vyhode.
      Dale uz plati jak to na zaver pan Mudra moudre napsal.

     • embecko

      „Proto od počátku volám po nastavení a důsledné dodržení rozumných, příchozím i domácím srozumitelných pravidel“

      Ta pravidla uz tu jsou, Kamile, a jsou i rozumna a vsem srozumitelna, jen nejsou z obavy z narceni fasistou uplatnovana. Treba kdo nema narok na asyl, ten musi byt navracen do zeme, odkud prisel. To je to nejzakladnejsi pravidlo, aby bylo vubec mozno s pravoplatnymi uprchliky (tedy jiz azylanty) dale pracovat.
      Cislo neuznanych zadosti na azyl je po cela desetileti pomerne konstatni: cirka 60%- 70%, coz za lonsky rok dela nejakych 3/4 milionu odmitnutych, kteri by meli byt vraceni.
      Ovsem uz z predlonskeho roku maji Nemci rest nenavracenych 600 tisic, to je dohromady skoro 1,5 milionu lidi, neopravnene pobyvajicich na uzemi BRD a znemoznujicich peci o opravdove azylanty.

      • Kamil Mudra

       Nu ano. To je pravidlo první a hned se stává ukázkou toho jak nejsou i stávající pravidla naplňována. Další na řadě, od kterého se mnohé problémy odvíjejí, je ignorování skutečnosti že Evropa je složena ze sekulárních států, kde jsou si všechna náboženství rovna před zákonem – nikoli nad zákonem, a tedy žádné z nich nemůže nárokovat nějaká privilegia, potlačující ta ostatní – alespoň ne ve veřejném prostoru. A na jeho postupné destrukci nepracují jen příchozí a jejich už domácí potomci ale houfně i domácí svými kořeny, vykládající si tu rovnost a svobodu vyznání, jako zákon džungle. Nazývají své snahy „tolerancí“a zcela scestně multikulturalismem a jsou schopni se klidně „vstřícně“ podělat a pak to vlastní lejno nejen sami sežrat ale ještě ho cpát do talíře těm kterým smrdí.
       Nemluvě o dvojím metru, díky kterému si kdejaký štvavý radikální imám může libovolně kázat o nastolení šarii, ale ten kdo mu připomene že nežije v Saudské Arábii je okamžitě označen za rasistu, fašistu nebo xenofoba.

       • MaB

        Kamile, podobná nedůvěra je moudrostí zbabělých a domnívat se, že zabarikádovat se před uprchlíky stačí, abychom se vyhnuli tomu, čeho se tolik bojíte, je iluzorní.
        V tomto případě není moudrosti bez štědrosti a solidarity. Solidarita a štědrost neznamená naivita ! :)

        • Kamil Mudra

         Inu, pokud vám názor že: „lepší barikáda na hranici než barikády na ulici“ přijde jako moudrost zbabělých, vzpomeňte si na ni až budete doma barikádovat dveře.

         • Janika

          Kamile, před bombami (nevím, jaké by to přesně byly, aby se mi kchodl neposmíval :-), se nezabarikáduješ. Hlavně před těmi shazovanými z letadel či vystřelované raketami. A takové běženci jaksi nemají. Až v blízkosti nějaká bouchne, pak si budou bojovníci proti uprchlíkům pozdě říkat, jací byli zpozdilí hlupáci, že se nechali naverbovat proti pseudonebezpečí a to skutečné neviděli.

          • Kamil Mudra

           Na co bomby? Úplně postačí zdivočelé hordy s beisbolkou nebo nožem v ruce. A je jedno z které strany budou a jistě si do té ruky opatří i něco výkonnějšího. No… proti těm ty zabarikádované dveře taky nepomohou, v tom máš pravdu. Jsem zvědav co si pak budou říkat bojovníci za uprchlíky. Asi: „Ale tohle jsme opravdu nechtěli.“, „Kdo to mohl tušit?“.
           Kdo? Každý kdo nezavírá oči před tím co se ve světe děje.

       • Janika

        Kamile, kroť se, prosím. A rozlišuj realitu kolem sebe od bludů. Nikdo tady nekáže o nastolení šaríi, to máš jen sny z těch hloupých videí.

          • Kamil Mudra

           Zákony máme. Stejné jako v zemích, kde už toho vahábisté prosadili tolik, že se proti tomu původní domácí obyvatelstvo bouří a závidí nám našeho prezidenta. Jenže ten to sám bohužel nevytrhne. A ti „strašící“ lidé jako Petr Robejšek, Václav Cílek, Jan Keller, Oskar Krejčí a nebo třeba i orientalista a muslim Petr Pelikán, jehož jmenovec sem také přispívá, nebo Petr Chobot který křižuje svět křížem krážem … a vícero dalších lidí, kteří ještě nepozbyli zdravého rozumu, mu v tom také mnoho nepomohou. Ano, zatím tu máme muslimů málo. Ale posily jsou už na cestě. A když zjistí že to u nás jde stejně snadno jako v těch západních zemích, přiloží ruku k dílu. Že jich tu máme málo… Svatá prostoto! Už jsi si všimla jak velký dub vyroste z malého semínka? A o zahradníky kteří rádi přihnojí u nás zas taková nouze není.

          • Divoženka

           Zákony máme, ale jaká je skutečná vymahatelnost práva ? Myslím, že my Češi jsme mistři v tom, jak něco obejít a přečůrat. Už dnes se má průměrný Čech problém dovolat spravedlnosti, pokud není dost movitý :)

         • MaB

          Od toho jsou zakony a ti, kteri dbaji na jejich respektovani.
          Ve Francii je z 8 500 vedenych jako „radikalizovani“ 40% konvertu a z nich 38% zen.
          A jen velmi nepatrna cast se radikalizovala v mesitach. (2500 mesit, 92 salafistickych, imamové nefrancouzské narodnosti vyhosteni)

          • Kamil Mudra

           Ta čísla jen dokazují že salafisti, ani ve Francii, nesedí s rukama v klíně a z těch kteří dbají na respektování zákonů si mnoho nedělají.

          • MaB

           A v kolika muslimských státech kromě Iránu, Saudské Arábie, Yemenu a Pakistanu je právnim systémem šaria ?
           Češi by neměli být „poturčenější než Turek“.

           Je zajímavé, že máme strach z něčeho jen proto, že nás připravují na to, že strach z toho mít budeme. A ten strach nám brání snažit se věci chápat inteligentně.
           Co říká ten slavný výrok papeže Jana-Pavla II ?
           „Nemějte strach ! Ignorance vede ke strachu, strach k nenávisti a nenávist k násilí.“

           Pokud jde o salafisty ve Francii, je to jako jehovisti v CR.
           A paradoxne prave oni vystupuji nejhlasiteji proti atentatnikum a nerikaji nic, co je zakonem trestano.
           Podobni jsou i katolicti tradicionalisté.

          • Kamil Mudra

           Ve Francii je z 8 500 vedenych jako „radikalizovani….“
           Tak to se asi radikalizují nějak „sami od sebe“ a nebo ve Francii řádí nějaký „virus vahábicus“ který dělá za salafisty jejich práci.
           A paradoxne prave oni vystupuji nejhlasiteji proti atentatnikum a nerikaji nic, co je zakonem trestano.
           Prostě nejsou hloupí a vědí jak se navenek chovat. Pokud je to tak, jak rozpoznáváte ty radikalizované?

          • Kamil Mudra

           To nahoře samozřejmě není žádný citát, jen jsem to špatně označil.

          • MaB

           Kamile, toto je amalgám přímo ukázkový !
           Proč ? Čtete nepozorně ? Takto Vám to lépe vyhovuje ?
           Ten „virus vahábicus“ řádí na internetu (spolu se spoustou jiných, jako třeba „xenofibus“ atp.), můžete se jím nakazit kdekoli na světě i ve vlastním bytě.
           Neřekla jsem, že proti atentátům vystupují radikalizovaní (většína z nich do mešity nikdy nevstoupila), ale imamové salafističí a jejich věřící. Jednoho jste mohl na blogu vidět:
           Káže : hudba = satan, ti, co zabijeli ve jménu Allaha = satani.

           Ptáte se, jak rozpoznáme ty radikalizované ?
           Malý příklad:
           Skoro polovina jich je 15 – 18 let a jsou ze všech sociálních vrstev. Když rodiče vidí, že jejich ratolest přestane jíst vepřové, pod postelí schovává kobereček k modlitbě, zanedbává učení, čte korán, mají možnost telefonovat na speciální čislo dříve než dostanou SMS ze Syrie.
           Mohou se setkat s těmi, koho to již postihlo (aniž si jakýchkoli anomálií stačili všimnout ) a společně s psychology a dalšími odborníky přemýšlet, proč se mladiství radikalizují a hledat řešení, jak tomu zabránit.
           U dívek to je často z lásky a tomu se dá zabránit asi jen těžko. :)

          • Kamil Mudra

           Typicky sluníčkářská reakce. Přesně proto to v Anglii takhle vypadá.

          • Ondřej

           A jakze to tam vypadá? Vy to víte? Odkud a jak rigorózne?

          • Kamil Mudra

           No, já nevím jaká máte měřítka pro rigoróznost tohoto druhu. Přijde mi to jako bych se vás třeba zeptal jak rigorózně znáte Prahu.
           Odkud? Z internetu, od dcery která tam už pátým rokem žije, od jejího anglického přítele který se tam narodil, od syna který tam žil tři roky, od přítele mé druhé dcery který, coby Angličan, tam s výjimkou posledních dvou let prožil svůj život, od známých kteří tam jezdí a pobývají pravidelně. Mě to stačí.

          • Ondřej

           Pak tvoří menšinu ve svém mínění. I když věřím že si nevymýšlíte, je zajímavé že přicházíte do styku se sociologickým vzorkem mínění menšiny. Protože já bych Vám řekl opak, a moje rogiroznost je 1 roky studijního pobytu v Londýně a další rok pracovní praxe, ale mě naopak věřit nemusíte. Čemu byste věřit měl, je většinové mínění samotných Britů

           The former Tory chairman Lord Ashcroft did a representative survey of British ethnic minority voters last week, and found that 90% think we have become a multicultural country, and a similar proportion say this is a good thing. A broader national survey found that 90% of all Britons also agreed Britain had become a multicultural country, and 70% were in favour of this development.

           Just to reiterate: 70% of all Britons think becoming a multicultural country was a good thing for the UK.

           Click to access Ethnic-minority-poll-Nat-Rep-comparison-full-tables.pdf

           Pro Vás volný překlad

           Bývalý předseda konzervativců Lord Ashcroft minulý týden udělal reprezentativní průzkum u britských voličů pocházejících z etnických menšin a zjistil, že 90% souhlasí s tím, že jsme se stali multikulturní zemí, a podobný podíl říká, že je to dobrá věc. Širší národní průzkum zjistil, že 90% všech Britů se shoduje na to, že Británie se stala multikulturní zemí, a 70% bylo ve prospěch tohoto vývoje. Znovu pro zopakování: 70% všech Britů si myslí, že stávající multikulturní podoba země je dobrá věc pro Velkou Británii.

 2. Ondřej

  Celé je to směšné, jako by Itálie, Řecko či všechny země ve Středozemním moři jako jediné musely příjímat uprchlíky. Co když vypukne někde hladomor, přírodní katastrofa v důsledku globálního oteplování jako z filmu „The Day After“, budeme říkat že když nemáme moře že se nás to netýká a že ať si koupí nafukovací čluny? Kým budou prchající před přírodní katastrofou? RYZÍ EKONOMIČTÍ uprchlíci, nikdo je přeci politicky perzekvovat nebude, tak co?. Takže, pak můžeme tvrdit, že jsou bezpečné země, jen tam mají trochu mokro a že se chtějí přiživit za našich polí, protože oni ta svá mají zanesená bahnem. Že jsou parazité, jak někteří nevzdělanci o nich tvrdí, přitom sami jsou živi ze sociálního státu a kdejaký Babiš co vydělává díky dotacím miliardy a pak se chlubí jak tyto „socky“ živí, protože na daních platí stamiliony (ó jak nevýhodné:-), takže jsou díky němu vlastně živi a nebudou-li dostatečně vděční, budou označeni jako parazity.

  To je logika jako jednoho „myslitele“ od Tarase, který tvrdí, že nikdo kdo není Němec nemůže být nacista. Prý nacionální socialismus vymysleli tam a týkal se nadřazenosti Árijské rasy. Z toho vyplývá že ani nikdo krom Itala nemůže být fašista, také vymysleli tam a komunista nemůže nikdo jiný než Rus, patrně proto, že tam jako první zavedli komunistický stát tvořený sověty a vládou komunistické strany. Je pak otázkou, když budu uvažovat, kdo je vlastně uprchlík, protože pak musím říci, že jimi jsou v naší křesťanské civilizaci potomci Noea, ti jako první prchli na archu nebo židé co bloudili 40 let po Sinajské poušti. Tedy pak musíme říci, že křesťansko-židovská kultura vznikla sama o sobě EXODEM. Jen pro hlupáky zaklínající se naší „kulturou“ netuší, že na EXODU stojí naše kultura, bez které by v této mytologické podobě nikdy nevznikla a jmenuje se tak jedna z knih popisující vznik naší křesťanské civilizace. Stejně jako i druhá popisující vznik té židovské.

  Nejslavnější uprchlík naší křesťanské civilizace, Ježíš, se jako UPRCHLÍK sám narodil. Sám fakt jeho uprchlictví a solidarity, které se mu dostalo je ZÁKLADNÍ genom naší kulturní a hodnotové identity. Být uprchlíkem/přijmout uprchlíka. Křesťané, Židé i Arabové žijící v kolébce naší společné kultury v Palestině, si byli navzájem uprchlíky a azylanty podle toho, jaký římský „místodržící“ tam byl dosazen a koho zrovna pronásledoval. Uvažovat o kultuře je tedy irelevantní, neznám-li ani to, jaká ta má kořeny a co je jejím zdrojem. Že křesťanství stojí na své identitě s idejí pomoci a sebeobětování a následného vykoupení, je základní kánon smyslu naší existence- je tedy odměnou za nezištnou pomoc a trpitelství. Agresivita a nenávist je naopak to čemu jsme měli čelit a díky tomu měli dojít k vykoupení. Nikoli se jako nenávistně a agresivně se chovající „primus“ co žije v dostatku a co ode svých dveří odežene žebráka, aby mu neujídal chlebíčka. Či snad i bez toho že by automaticky žebral, ale zaklepe u našich dveří s žádostí o chleba a o práci, na základě které si ho odpracuje. Tak jako sv. Jozef hledal práci tesaře získal ji na stavbě bárky, aby uživil sebe a Marii v očekávání.

  Je navýsost hloupé uvažovat o tom, že snad jsme něco jiného než potomci uprchlíků. S nacismem a fašismem to souvisí bohužel jen tak, že tyto jsou pokusem o najití v mystických pohanských kulturách důvod jak se z kultury naší civilizace založené na solidaritě s trpícími vymanit, přestat být kajícníky a stát se agresivními vládci, když cítíme, že jsme natolik silní, že bychom se jimi mohli stát. Jen je zapotřebí k tomu vymyslet nějakou ideologii a v ní rekonfigurovat náš původ a kořeny a vytvořit falešný mýtus o naší vyjímečnosti. Bez ohledu na to jestli jsme Němci, Britové nebo snad dokonce Češi.:-))

  Jestli jsme tedy něčím vyjímeční, tak tím, že hlupáky a nenávistníky neházíme do studně ani nepřivazujeme na pranýř, ale snažíme se s nimi vyjít tak, že jim budeme neustále vysvětlovat, že hloupost ani nenávist jim jejich vlastní štěstí nemůže nikdy přinést.

 3. Ondřej

  Nemám problém živit potřebné, koho vidím jako ty kteří pomoc potřebují v danou chvíli nejnutněji, jsem také řekl a proč. Jestliže myslíte že by to mělo být jinak, pak na svůj názor máte jistě právo. Já dal jen do souvislosti to, že jsem daňový poplatník a že někdo nechce aby má nadprůměrná daňová kontribuce nebyla vůbec použita pro uprchlíky. Protože prý nezbývá na naše. To jsem odmítl s tím, že z hlediska toho, jaké je celkové naše bohatství, je pro ty, kteří v danou chvíli potřebují jen tu nejnutnější pomoc, se jedná o částku zanedbatelnou. A mluvil jsem o tom, že není spravedlivé, aby mi jako daňovému poplatníkovi, jehož daňový přínos je vyšší než bývá obvyklé u těch, co se zaklínají potřebností našich vlastních, že by nebylo spravedlivé, aby to někdo rozhodoval za mne jen proto, že těchto je „většina“. Jsou státy kde mají daňové asignace a poplatník si malou část svých daní může určit jakému sektoru ze škály veřejně prospěšných činností je poskytne. Nechci nic víc, než je na západě běžné.

  • Kamil Mudra

   „…někdo nechce aby má nadprůměrná daňová kontribuce nebyla vůbec použita pro uprchlíky.“
   Nechce aby nebyla… To chápu tak že chce aby byla. To by vám přece nemělo vadit. Vždyť tu někde píšete že byste ty peníze poskytl raději uprchlíkům než svým spoluobčanům. Pokud někdo rozhodne za vás, ale ve shodě s vámi – co vám na tom vadí? Nejste příliš puntičkářský?

 4. Ondřej

  Tady jste si správně všiml, že tam mám chybu, mělo to znít tak, že někdo (kdo pořádně tomu státu neplatí na daních a zaklíná se češstvím) chce abych platil (pokud možno stále více) a to jen Čechům, protože i to co teď už platím (nějakých 52,7% přímých i nepřímých daní včetně pojištění které je tu koncipované jako daň) je více než je běžný % průměr celkového zatížení.

  Ale asi se ve smyslu toho co Vám tu vysvětluji míjíme, protože jednak proto, že bez ohledu na moji výšku odvodů

  STˇAT MUSÍ podle mezinárodního práva poskytnou adekvátní pomoc uprchlíkům žádající po ČR krátkodobou ochranu nebo politický azyl s trvalým pobytem včetně finančního zajištění a přímé podpory uprchlíkům na jejich životní potřeby včetně kapesného po dobu azylového řízení

  Jen si postesknu v těchto debatách, že v Německu, kde též platím daně by nikoho nenapadlo zpochybnit ten fakt, že výplata dávek a podpory ze sociálního systému by snad měla být rozdělována podle národnostního či etnického klíče, resp. jen pro ty, co tu mají trvalý pobyt . To naštěstí už má Německo dávno za sebou.

  Mimo to je v Německu je daňová asignace 5% z celkového daňového výběru daně z příjmu a je možné jej poskytnout školství a sportu, církvím, kultuře, vědě a výzkumu, ekologii – a pak samozřejmě charitativním organizacím. Jestliže jsou u nás obecně podfinancovány sektory péče o děti, seniory a dlouhodobě nemocné, které by měly spadat (v případě české tuhé centralizace ) pod konkrétní ministerstvo, je to v Německu právě a to až z 80% neziskový sektor, charita a především církve kdo provozuje hospice, dětské domovy, hospice, a to včetně masivní pomoci uprchlíkům. V Německu má církev svůj vlastní majetek (Česko 24 let nebylo schopno vrátit alespoň část majetku co ji znárodnili komunisté, a když k tomu došlo viděl jsem tu takovou hysterii jako snad v 50.letech při honech na církev a rušení mnišských řádů, klášterů a diecézní charitativní spolky. Nic proti tomu, že Češi trpí dosti silnou averzí proti církvím, ale problém je, že z poměrně vysokého zdanění občané nechtějí připustit větší diverzitu daňového rozložení mimo ty tzv. „mandatorní výdaje“ a hlavně mimo centrální government sídlící v Praze. A není to věc jen exotů z Liberlandu, ale pro mě nevídaná věc, velká část tzv. „levice“ razí verbální nenávist konzervativců proti „sockám, povalečům, netáhlům a parazitům“, přitom jistý „expert“ na sociální eugeniku od Tarase dokonce lidi dělí na „potřebné a nepotřebné“, těm nepotřebným by omezoval možnost reprodukce, resp. dal peníze za to, že by se nechali vykastrovat či deportoval je kamsi do třetích zemích (kamže to chtěli nacisté vystěhovat židy, co také odněkud do Evropy „přitáhli“, na Madagaskar?). Také jim říkali verbež a pakáž. Slovník vždy člověka prověří jak je to s jeho pohnutím mysli. Zvlášť ty, kteří každý den přemýšlí o tom, jak snížit počet „nepotřebných lidí“ a že by redukce obyvatelstva rozhodně neškodila…Je zjevné, že se jedná lidi o převážně sami sociálně slabé a na výkonu sociálního státu závislé. Klasický příběh Jana Nerudy „Přivedla žebráka na mizinu“ kdy pomluvy a závist přivodila tu nejhorší bídu i na toho, kdo jen do té doby chabě a s námahou přežíval. Proto jsou ti uprchlíci „boháči“ s iPhony a dostávají dávky, proto Romové žijí královsky v bohatství placené sociálními dávkami námi nebohými Čechy…

  Ale to bychom odbočovali, Kamile. V každém případě platí co jsem řekl, a to mj. i to že ČR dostala od EU půl miliardy na uprchlíky a ČR čtvrtinu z toho ukradne na jiné učely. Co si potom o tom celé myslet, nechtějí dávat sami ze svého (ačkoli jsou tu poplatníci vyžadující v rámci třeba těch asignací větší příspěvek pro přímou pomoc uprchlíkům), ale i to co vyberou od daňových poplatníků na západě od svých občanů a dají nám na řešení uprchlické krize, tak my vykalkulujeme tak, že nám ještě zbude a uprchlíkům dáme méně než bychom mohli a ještě křičíme jak sami nemáme a že živíme parazity? Vy se za takové postoje nestydíte, Kamile? Já ano. A to mám české občanství teprve 15 let.

  http://www.lidovky.cz/cr-na-bezencich-vydela-0uu-/zpravy-domov.aspx?c=A150919_173311_ln_domov_ELE

  • hank

   Ondřejovi: Nejen že nejsi celý „náš“, jak ses právě přiznal, ale především se dopouštíš toho v Čechách nejhroznějšího myslitelného hříchu – nastavuješ „nám“ zrcadlo… Takže v tom prosím pokračuj, já s tebou sice někdy souhlasím a jindy ne, ale hlavně už před sebou na konci života nemám tolik času, takže jeho zbytek chci trávit raději něčím příjemnějším než házením hrachu na internetovou zeď…

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s