K článku Borise Cveka na BL

 cvek

Hansův komentář (v odpovědi hankovi) k článku „Právní nihilismus a fascinace Čínou“:

Nejdřív k vaší otázce „V čem konkrétně…aby nám stálo za to obdivovat jejich způsob…“

Vaše otázka (a argumentace pana Cveka) vychází z předpokladu, že existuje někdo (čeští komunisté), kdo „obdivuje čínský/ruský způsob vlády a způsob zacházení jejich věrchušek s obyčejnými lidmi“. Tento předpoklad je nepravdivý a nesmyslný. Pan Cvek podsouvá komunistům vlastní výmysl, aby pak vysvětlil, jak jsou špatní. (Pokud jsem v Haló novinách četl uznalé články o Číně, vyzdvihován byl čínský ekonomický vzestup – jímž dokazovali prolhanost (pro)západních „reformátorů“, tvrdících, že přechod od socialismu ke kapitalismu je nemožný bez razantního úpadku ekonomiky a deindustrializace.


Proto je nesmyslná i vaše otázka „V čem konkrétně se jako obyčejní nemajetní Češi máme hůř než obyčejní nemajetní Číňani nebo Rusové“, když má kritika pana Cveka je zaměřena na jeho lživou argumentaci, na jeho lhaní o názorech komunistů, na jeho výmysl o „právním nihilismu a fascinaci Čínou“, na jeho lež o „pro mnohé lidi napříč politickým spektrem prostě Rusko a Čína představují ztrácející se normalizační domov“.

Fakticky právní nihilismus je v českém prostředí typický pro protičínské a protiruské havlolidi, kteří odmítají ctít právo, když by jim bránilo v „páchání dobra“, což na jedné straně ústí v podporu agresí a genocid ve světě, na straně druhé se projevilo u ústavního soudu v převzetí (od nacistů) teze o „duchu ústavy“, když se potřeboval vymanit z podřízenosti právu, ústavě a zákonům.

Podsouvání svých názorů konkurenci, abych je mohl vyvrátit a dokázat tak její špatnost je neférový způsob argumentace, dělám-li to v situaci, kdy čtenáři názory konkurence znají, je to hloupost.

Věta „…Evropská unie, která představuje vládu práva, nezávislé justice, ochranu základních práv menšin i pracujících.“ je příkladem do sebe zahleděné malosti a ignorance, potom, co předvedla Merkelová, když o své vůli naplivala na evropské právo a německé zákony a schengenská pravidla, potom co se „nezávislá justice“ zrovna tento týden v případě Karadžič (a předtím Miloševič) ukázala býti nezávislou na svědectvích, zato závislou na politicích…

No a co se týče ochrany menšin V EU a Číně; nejsem krutý rasista jako Cvek (a zřejmě vy), abych čínským menšinám chtěl brát jejich privilegia, jejich menšinové školství, státní podporu jejich kultur, státní uznání jejich jazyka, abych jim chtěl vzít státní občanství a s ním spojená práva (např. volební) jak se děje v EU, a udělat z nich tím podřadné lidi, abych jim chtěl změnit jména podle jmen panského národa, jak se děje v EU…

Hloupost pana Cveka bije do očí, když o protičínských a proamerických aktivistech píše že chceme právní stát, svobodný politický život a kapitalismus založený pokud možno co nejvíce na svobodné, průhledné soutěži a nikoli mafiánské propojení diktátorské moci s justicí a byznysem pod fíkovým listem formální demokracie“, v situaci, kdy se čínská vláda proti „mafiánských propojením“ poštvala policii a soudy a korupčníky posílá do vězení (a na popraviště), zatímco v USA i EU domácí korupčníci spokojeně bohatnou, zahraniční korupčníci nacházejí bezpečný azyl, a západní vlády nemají jiné starosti, než na Ukrajině i Rusku dosadit k moci ty nejchamtivější zloděje, které dokázaly najít (na Ukrajině dokonce Američané dosazují gruzínské bandity, protože ukrajinští nejsou dost aktivní – právě dnes jednoho Gruzínce ukrajinská konkurence přistihla při přebírání úplatku 13 dní po jmenování prokurátorem) a v Česku jsou mafiánské praktiky a propojení typické pro západní firmy.

Nesmyslné je i tvrzení o „archaičtějších, atavistických strukturách vůdcovského státu“, když naopak, některé jím jmenované režimy nebyly „vůdcovské“, a všechny byly prudce moderní.

Jsem dost věcný a konkrétní? Nebo si přejete něco rozebrat podrobněji?

Další komentáře zde.

 

 1. Janika

  Hanku, chtěla bych reagovat z toho, co jste k tomu napsal, jen na toto: “ Na trvalý jednostranný tlak režimních prádelen mozků na veřejné mínění reaguje veřejné mínění – nebo aspoň jeho významná část – nekritickým přijímáním, často až zbožněním ideových produktů a představitelů jiných prádelen mozků.“ – a podobné „o oblbování lidí“ následně citujete z článku v Literárních novinách.

  Já opravdu neznám nikoho, kdo nekriticky zbožňuje Čínu nebo Putinovo Rusko. Pokud by někdo takový byl, tak je možné, že to je reakce na režimní dehonestaci těchto zemí. Ale rozlišujte, prosím, mezi tím, před čím sám varujete – před takzvaným „ode zdi ke zdi“. To, že si uvědomuji, že Čína je obrovská země fungující na jiných principech, než jsou ty naše (všimněte si, že nehodnotím ani jednu stranu) a nechci jí vnucovat principy naše, to přece není výsledkem žádného působení režimních médií. Vidím sama, že svět je různorodý a složitý, lidstvo stále hledá uspořádání společnosti vhodné k přežití co největších mas, cesty a způsoby jsou různé a patent na rozum nemá nikdo.

 2. tresen

  Fakt někdo tvrdil, že přechod od socialismu ke kapitalismu je nemožný bez razantního úpadku ekonomiky a deindustrializace?
  To si, Hansi, pletete s tehdejším smutným poznáním, že naše zastaralé fabriky, z velké většiny udržované při životě a výrobě jen díky skleněnému poklopu, který se klenul nad naší ekonomikou a který ji chránil před závany skutečného trhu, v konfrontaci s tímto trhem nemají po zhroucení dosavadního systému odbytu nejmenší šanci.
  Nic takového se v Číně neodehrálo, tam se začínalo prakticky od nuly. Moment uvolnění hospodářských pravidel a vznik soukromých subjektů přišel za zcela odlišné situace, než byla ta naše.
  Ke komunistům a důvodům jejich pochvalného mručení na adresu Číny mohu říct jen to, že jim do hlav nevidím. Žeby echt levicový obdiv k tamnímu sociálnímu systému?

  • Janika

   Hans přece mluví o komunistech, sám to netvrdí. A pokud tomu dobře rozumím, uvádí to ve smyslu, že i ti komunisti na Číně obdivují prostě ekonomický vzestup, a ne zacházení s pracujícími.
   Jinak komunisti samozřejmě zjednodušují, to aby jim rozuměla členská základna :-).

 3. Morybundus

  Viděl bych to asi takhle: „Nač mi bude znárodněná fabrika, když v ní budu dřít stejně jako v dobách, kdy ji vlastnil nadnárodní kapitál?“
  Ono asi bude z dlouhodobého hlediska nutné oddělit „rozum a chtíč“, resp. ekonomickou stránku věci od ideologické. Faktem zůstává, že investoři z ČLR se sem nehrnou proto, že jim učaroval levicový (cha-cha) prezident, ale spíše proto, že cítí (a dobře cítí) obstojný zisk. Pokud se někdo tetelí blahem nad tím, že tu Čína postaví nějakou fabriku a myslí si, že ho tam čeká pravý opak toho, co ho potkává dnes ve fabrice německé…
  Ukrutně nízká cena práce společně s dostatečně „vycepovaným“ proletariátem, který se nebouří, toť ta nejlepší investiční pobídka!
  Tolik tedy z hlediska ekonomického. Z tohoto hlediska je nadšení významné části českých levičáků pro mě nepochopitelné.

  Z hlediska ideového je to jiná káva. ČLR je zemí, která snad využívá ekonomických pák k velmocenské politice, ale nevyužívá k ní zorchestrované převraty, operace pod falešnou vlajkou a podobné kratochvíle. Krátce řečeno-jakkoliv se komu nemusí líbit její geopolitické snahy, musí na druhou stranu uznat, že jich dosahuje mírovou cestou. A to je dnes docela velké plus.
  Dále jsou to stále dokola omílaná lidská práva…. K tomu asi tolik, že buď existují lidská práva univerzální, nebo žádná. Havloidi je redukovali na práva občanská, ale už zapomněli (myslím, že záměrně), že bez práv ekonomických jsou ta občanská docela bezzubá. Kritizování ČLR za stav lidských práv je kontraproduktivní od někoho, komu nevadil Pinochet v Chile, Guantanámo, waterboarding, Patriot Act, komu nevadí Assange v obležení na ambasádě Ekvádoru jen proto, že stál u něčeho, co se podívalo pod prsty mocným… Je to poněkud chucpce od těch, kteří na rovinu přiznávají, že se budou raději mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem a tím se vlastně sami diskvalifikují z účasti na disputaci o pravdě.
  No a pak tady nastane situace, kdy proti sobě stojí dva tábory – nekritičtí obdivovatelé, kteří jedou podle hesla „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ a nekritičtí kritikové, kteří jedou podle hesla „nepřítel mého přítele je můj nepřítel“.
  V takovém stavu je jakákoliv debata docela obtížná, ne-li nemožná.

  • hank

   Morybundus: Myslím si, že ti, kdo se posmívají Cvekovi, ho pořádně nepochopili. Tady jde o principy. Samozřejmě že hnijící euroamerický západ už na ně dávno rezignoval. Samozřejmě že stavba na nich postavená se začíná hroutit. Přesto její základy – racionalismus, dialektika, osvícenství, humanismus, rovnost, demokracie – jsou pořád ještě použitelnější pro založení nové stavby než kterékoli jiné, které se nám nabízejí odjinud. Stojím si za tím, že tyto základy, jakkoli staré, dávají pro kvalitu nové stavby mnohem lepší předpoklady než bezohledná konfuciánská hierarchie nebo pasivně odevzdaný buddhisticko-taoistický fatalismus, obojí dálně-východní provenience. Aspoň za předpokladu, že:
   a) každý má mít právo podílet se na uspořádání a řízení společnosti;
   b) každý má mít právo spolurozhodovat o způsobech užití nástrojů pro svou obživu i o způsobech užití výsledků své práce;
   c) nikdo nemá mít právo využívat jiných lidí jako zdroje svého zisku.

   Samozřejmě: Otázka je, co kdo chce stavět. Jestli někdo chce novou stavbu budovat na jiných základech než jsou moje předpoklady a), b), c), měl by především dopředu otevřeně říct na jakých. A taky by měl říct, jak ta stavba potom bude vlastně vypadat. Jestli její součástí bude firemní kultura à la Hyundai nebo Foxconn, tak za sebe říkám, děkuji, nechci.

   A ještě: Až někdo navrhne úplně jiné základy, můžeme o nich diskutovat a přít se. Zatím ale nikdo s ničím rozumnějším a principiálně novým nepřišel.

   • MaB

    hank: „Myslím si, že ti, kdo se posmívají Cvekovi, ho pořádně nepochopili. Tady jde o principy.“
    Ano, hanku, máte pravdu, jenomže oni se o pochopení ani nesnažíli. Cílem polemiky není pochopit. Cílem je ùtočit na názor protivníka, vyvrátit ho všemi prostředky,
    (z polemiké techné = válečnické umění)
    Camus (L’Homme Révolté, 1960) : „Dialog, vztah mezi lidmi, je nahrazen propagandou nebo polemikou, které jsou obě formou monologu“.

    Jak píše hans, 29.3.2016, 20:01
    „Ale ostatním nevyhovuje, když místo „polemiky s jejich názory“ jim přisuzujete názory jiných.“
    (Jaké nazory uvedeno neni…)

   • Janika

    „racionalismus, dialektika, osvícenství, humanismus, rovnost, demokracie “ nikdy nefungovaly, na rozdíl od konfuciánství a buddhismu. Nezlobte se, hanku, ale proto je asi „nepochopím“, zrovna tak jako nechápu karmu a podobné věci, o kterých ušlechtilí lidé vedou dlouhé hovory :-).

    • MaB

     Janiko, myslím, že Konfucius se nedožil ani snahy o naplnění svého ideálu. Po jeho smrti se o to jeho četní vyznavači (mezi nimi i osvícenci) pokoušeli, ale nakolik se jim podařilo vychovat mravně dokonalého a příkladného člověka podle Konfuciových představ, je otázka.
     Je ale vůbec žádoucí, aby bylo ideálu dosaženo ? Nestačí, když se snažíme k němu směřovat ? :)

     • Janika

      Tak to je skutečně otázka do pranice, MaB – má blíž k uskutečnění svého teoretického ideálu učení Konfucia, nebo principy západní demokracie? Vsadila bych na Konfucia :-).

      • MaB

       Janiko, já neznám většího humanistu a osvícenějšího ducha než byl Konfucius.
       Ironie je v tom, že učení Konfucia inspirovalo principy „západní demokracii“ a teoreticky se tedy oba ‚ideály“ příliš neliší. Řekla bych, že je až zarážející, jak si jsou podobné.
       Otázka je tedy : jak se Konfuciův odkaz komu, kde a kdy podařilo uskutečnit. :)

      • tresen

       Co je možné považovat za ideál konfucianismu? Dá se definovat ještě nějak jinak než osobní cesta k harmonii s přírodou a ke smíření s vlastním postavením v životě?
       Konfuciovo učení mělo samozřejmě vliv na společenskou elitu, přispělo k vybudování systému čínského vzdělávání, zejména co se týče výchovy adeptů pro státní správu, ale přiblížila se tím čínská říše Konfuciovu ideálu? Možná svou přísnou hierarchií, od vztahů v rodině až po složité rozvrstvení celé společnosti, kde prakticky neexistovala rovnoprávnost, vyjma přátelství mužů ze stejné vrstvy.
       Myslím, že jakýkoli pokus dokazovat úspěch konfucianismu v konfrontaci se stavem západní společnosti jakožto výsledkem ideálu občanské rovnosti a lidských práv je poměřování nesouměřitelného a nemůže vést k ničemu, leda k nesmyslu.
       Proč radši nezůstat u toho, co je obdobné, totiž ona cesta, která se může ideálu přibližovat, pokud ho neztratíme ze zřetele?

       • MaB

        Konfucius udělal pro lidstvo mnoho – dal návod, ukázal cestu (v jeho případě tu „zlatou střední“) a jestli po ní lidstvo půjde, to on bohužel už ovlivnit nemůže…
        Podle něho pro člověka, který chce být opravdu lidský, je ušlechtilost ducha ideálem. Aby se dosahlo ideálu , je nutno naučit se sebeovládání a respektovat “ rituály – “ rituály jsou základem společenského řádu a harmonie mezi jednotlivci “
        Spočívají na pěti principech: „úcta, tolerance, dobrá víra, píle a velkorysost“-.
        „Kultivovaný duch klade spravedlnost před své zájmy“..
        .“ušlechtilé srdce neobětuje nikdy své lidství svému přežítí, naopak nabízí lidství svůj život“ –
        Humanistické vzdělání spočívá na svobodě projevu a vůli – „Vzdělávat se neustále, mít vůli, tázat se otevřeně a podrobně analyzovat, v tom je ctnost lidství“-.

  • Seal

   Morybundus: Prakticky souhlas, jenže česká středostavovská společnost už tradičně chce ve své většině buď volit Losnu (sluníčkáři), nebo Mažňáka (fobíci). Čínský ekonomický zázrak je samozřejmě dítětem globalizace, protože základní konkureční výhodou se stala nízka cena pracovní síly a naprosto minimální náklady do ochrany životního prostředí. Díky tomu vznikl i symbiotický vztah s USA (nejenom největší odběratel, ale současně i největší „dlužník“), ze kterého se Čína snaží už tak 15 let vymanit tím, že začala po světě invenstovat své obrovské devizové rezervy, které má především v dolarech. Dalším důvodem pro čínskou politiku „going global“ je tzv. konektivita s EU. Ta samozřejmě neznamená jenom nějaké lepší dopravní spoje (v současném, typicky českém nesmyslném překladu kanál Dunaj-Odra-Labe), ale především propojenou hospodářskou politiku, která by dokázala konkurovat ostatním velkým ekonomickým centrům, a to včetně Ruska (připomínám zvláště pro některé „fobíky“, jejichž snaha vnímat obě velmoci jako potencionální spojence je silně idealistická; „progresivní sluníčkáři“ mají teď naopak snahu stavět proti Číně hlavně Indii, což je zatím z hlediska globálních strategií ještě větší chiméra). Takže shrnuto: Pro Čínu má ČR význam především jako „okno do struktur EU“ a současně země, která by prakticky podporovala její zahraniční investiční politiku. Je to vidět i z těch podepsaných dokumentů, ve kterých Čína nezdůrazňuje nějaký podivný říční kanál, ale naopak makroekonomickou spolupráci s důrazem na uzavření komplexní investiční dohody mezi EU a Čínou, jakož i na úzkou bilaterální spolupráci ve finační/investiční oblasti.
   Hank: Obecně máš pravdu, ale v té dnešní česko-čínské situaci to chce upřesnit.
   1) V případě Hyundai ty nelidské pracovní podmínky nastavoval v první řadě český management, tj. ti „vlastenci“, kteří si už dopředu nechali takzvaně sešikmit oči. To platí i o Foxconnu, kde primárně ale selhala i státní správa (v první linii úřady práce), která šla na ruku agenturním zaměstnavatelům. To je bohužel takový charakteristický rys dneška: Sice se uprchlíkům s oblibou předhazuje, že jsou to hlavně ekonomičtí migranti, ale ta skutečná ekonomická migrace má přitom oficiální podporu. Máme tu teď cca půl miliónu cizinců, z nichž samozřejmě naprosté minimum spadá do kategorie politických azylantů. V běhu je teď třeba další „usnadnění“ příjezdu pracantů z Ukrajiny, které primárně nepostihne dělnické profese (jak s oblibou straší fobíci), ale naopak ty středostavovské obory, ve kterých nefungují žádné odborové organizace (stejné je to třeba v Německu).
   2) V tom Zemanově stomiliardovém seznamu nejde primárně o investice do ČR (tj. rozšiřování zdejší výroby, kam by pak samozřejma patřila i ta otázka „konfuciánské“ firemní kulturty), ale o součet peněz, jimiž je ohodonceno tzv. vzájemné porozumění. Takže vedle hodně vyčuhujících Tkáčových finančních aktivit je tam třeba zahrnuto i rozšíření výroby německé Škodovky v Číně. Přímo nás (poplatníků českého státu) se týká tak zhruba desetina. A v ní na prvním místě ten bývalý Let Kunovice; jak správně v ČT jako jediný konkrétní příklad zmínil Mládek (tedy, ne že by byl zrovna můj šálek kafe, ale v tom zástupu různých komentátorů to vyhmátnul naprosto přesně).
   3) Ad principy: V globalizovaném světě by jedním z těch přirozených principů měl být i národohospodářský zájem. Tady si fakt nepomůžeme, když na jednu stranu budeme mávat tibetskou vlajkou, a na druhou stranu zavírat oči nad konkrétními státně kapitalistickými podmínkami, které stojí za čínským ekonomickým úspěchem. Nechci se nikoho dotknout, ale nejspíš jenom absoluntní ignorant by se optimisticky mohl ucházet o nějaké dělnické místo v typické čínské továrně. Čínské investice v ČR by na druhou stranu určitě vypadaly přívětivěji, kdybychom měli jistotu, že státní orgány budou schopny bránit základní sociální práva, a že i asijský vlastník se bude chovat jinak, než je doma zvykem, takže bude nejenom respektovat odbory, ale v první řadě zkrotí český pebejský management. Pak by to samozřejmě mohlo docela dobře národohospodářsky fungovat, jak u nás už tradičně dokládá příklad VW. Jenže o tuhle variantu těm dnešním lodivodům česko-čínské spolupráce podle všeho vůbec nejde. Pro všechny ty Kellnery, Tkáče, Nečase, Zemany, Tvrdíky atd. bohužel platí, že komparativní výhodu v obchodu s Čínou spatřují v tom, že vůči čínským podnikatelům budou mít z hlediska nějakých zaměstnaneckých práv radikálně menší požadavky, něž když podobné obchody uzavíraly s Německem. Zcela „přirozeně“: Zatímco třeba Škodovka ještě spadala pod zvlaštní režim tzv. transformace, tak dneska Žďas s cca 2,500 zaměstnanci se prodává už klasicky volnotržně (tj. bez záruk ve stylu: bude – nebude).
   4) Na první pohled to sice není vidět, ale svou cílenou imigrační politikou systém současně de facto snižuje potenciální náklady české zaměstnanecké střední třídy. Tohle téma se skoro téměř nediskutuje, ale už tak sedm let jej uvádím ho pro případ, že by snad někdo s tzv. lepších střeďáků chtěl vědět, jak si z hlediska priorit systému vlastně vede. Fobíci se samozřejmě můžou posmívat syrským kardiochirgům mezi uprchlíky, ale realita je taková, že po Slovensku by i česká zdravotní péče šla bez doktorů z tzv. třetích zemí pomalu do kytek (tuším, že současný poměr je 1/8). To samé platí třeba o stavebních profesích, které má podle posledních plánů fedrovat především Ukrajina: Fakt nevím, proč si mám platit ze svých těžce vydělaných peněz třeba takového vitttu, který neustále vysedává na internetu, a kdybych mu snad v okamžiku práce řekl nějaký svlj názor, tak riskuji, že mi k té jeho ceně začně i hodně nevybíravě nadávat. To samé platí o dalších zdivočelých klausoidech, kteří se sice rádi vymezují vůči Losnům, ale v reálu je jejich nabídka obvykle hodně nezajímavá. Klasicky IT: Asi bych nejdřív klopil nějakého zkušeného sluníčkaře (protože schopnost empatie mě jako klienta fakt zajímá), ale pokud by nebyl po ruce, tak to v druhém pořadí spíš kopnu „migrantovi“, protože spíš než spávný politický názor ho bude motivovat profesionální rutina.

   • Ondřej

    Magnificentni:). Nemám teď čas na konkrétní vstupy ale tato replika k tématu mi přijde velice konsekventni a vcelku dosti vycerpavajici. Bez potřeby vám přehnané lichotit. Díky, Seale.

   • Janika

    Víte, Seale, ty podmínky v čínských továrnách přenesené do našeho prostředí bych neviděla tak katastroficky, ono se to nějak srovná. Sám vidíte, jakou mají někteří vysedávači na internetu pracovní morálku. Na mě udělalo to masivní podpisování smluv s Čínou velký dojem, to se přiznám, hlavně proto, že to byla práce prezidenta, kterému to vlastně nepřísluší a který má být správně jen kladečem věnců :-).

    Gratuluji k výrazu „fobíci“ :-).

    • Seal

     Janiko, v případě fabrik v tuzemsku neselhává ani tak národnost investora, ale především český stát s tou svou představou vytváření exkluzivního prostředí pro zahraniční kapitál. První velkou kauzou byl korejský Hyundai; viz třeba známý film Závod ke dnu, ve kterém jsou nejenom popsány pracovní podmínky v Nošovicích, ale i to, že se na tomto stavu v hodně velké míře podílí český management (např. i v těchto měsících tam řeší šikanu zaměstnanců v souvislosti s dobrovolně povinnými pracovními směnami o svátcích a dnech pracovního volna). Aféra pardubické pobočky Foxconnu vypukla nejdřív v zahraničí, protože jde o nadnárodní firmu, která podniká i v dalších zemích. Klasický byl postup českých státních úřadů: Oproti nezávislému šetření nezjistily, že by se nějak fatálně porušoval zákoník práce a další předpisy. No a třetím příkladem je americký Amazon: Celkem dost českých papalášů naštvalo, že se ještě před podepsáním úžasné investiční dohody začalo psát třeba o tom, jak to vypadá s konkrétními pracovními podmínkami ve firemních skladech v Německu. Zkrátka ne každý zahraniční zaměstnavatel se chová zrovna tak jako VW, který primárně těží hlavně z toho, že tu máme dnes už i zbytečně levnou pracovní sílu. Stát by měl hlavně bránit práva všech svých občanů; když navíc některé důležité zákony dostal do vínku díky osvícenosti našich předků (viz třeba dnes typicky porušovaný zákon o osmihodinové pracovní době, který byl našimi předky přijat už v prosinci 1918).
     Jinak s tím podpisováním souhlas: Žofínské fórum jako symbol nových česko-čínských hospodářských vztahů vytvářelo mnohem přirozenější prostředí, než když si onehdá Zeman (nebo spíš jeho nejbližší solupracovníci) vybral pro návrat z důležitých jednání v Číně Kellnerovo soukromé letadlo :-)

     • Ondřej

      …který si jako vzorný český kapitalista protěžovaný panem prezidentem při budování česko-čínské družby váží naší země natolik, že je na seznamu offshoringové agentury Mossack Fonseca danící své české zisky na britských Panenských ostrovech.:-). Otázka je, jestli je to i názor pana prezidenta anebo jen jestli jeho ideový přístup ke „kapitálu“ (navíc údajně levicový) není selektivní natolik, že by ten rozlišoval podle toho, kdo je jeho držitelem a s jakými státy se obchoduje.:-)

      • Seal

       Nějakou případnou levicovost bych do toho netahal. Tohle se zkrátka už 25 let řídí podle toho populárního hesla: „Čechy Čechům!“ No a kdo by to snad chtěl vidět přes nějaké „panamské papíry“, tak asi už nejspíš brzy bude odhalen jako nějaký nadnárodní škarohlíd. Nakonec kauza MUS jasně prokázala, že jsou to ťřeba Švýcaři, kteří tak nějak kvůli vlastnímui u fiskálnímu profitu nebyli ochotni pochopit specificky české podnikatelské zájmy :-)

       • Ondřej

        Nu, jsem asi naivní, ale já jen myslel, že když už kážu národní zájmy a solidaritu, pak bych neměl dělat to, co by dělat to, být neoliberálním politikem by mě asi nemělo ideologicky moc poškodit od mých voličů podnikatelů, celebrit, sportovců a úspěšných zaměstnanců na postech profesionálů v high-tech oborech a obchodu:-). Zvlášť jsem-li „lidový diktátor“ co bojuje za svoji zemi jako lev. Ať jsou to příbuzní Asada nebo lidé napojení na administrativu venezuelského prezidenta Cháveze a následně Madura.

        Minimálně to znevěrohodňuje jejich ideologii a jejich oddanost myšlence socialismu. Což by mi vadilo víc, než že nějaký potentát v banánové republice si počas čtyřletého prezidentování přijde na peníze, jaký nevydělá průměrný zaměstnanec v jehož prospěch on má vládnout za celý život. OK, beru jako prezident máš mít půl mega měsíčně, zdaním je a po odchodu z funkce mohu mít jen majetek 0,5 mega x počet měsíců ve funkci minus daně. Jistě ty úspory budou kapitalizovaný v nějaké podobě aktiv, ale zase jako normální klient nějaké realitky či makléřské společnosti.

        Jednat takto můj levicový politik, tak by moje levicové přesvědčení v jeho oddanost levicovým idejím u toho, kdo má pro mě onen „socialismus“ v naší zemi zajišťovat, neotřáslo. Ale takhle, bych se musel jít zastřelit anebo se dát k nějakému kchudému mnišskému řádu (asi Řád bosých karmelitánů:o) jsa zhnusen falší ideje, že mezilidskou solidaritu budou dodržovat hlavně ti, co ji sami hlásají a ( proč si to nepřiznat i ti, co je pro ně taky výhodná, pro některé někdy vyloženě nutností k holému přežití) tak ji budou sami u sebe dodržovat, když se sami stanou bohatými.

        • Seal

         No tak solidaritu můžete kázat dál, protože jde o univerzální hodnotu. V případě národních zájmů je to už mnohem vachrlatější, protože jak psal i Jan Keller cca před deseti roky, jedná se v tomhle případě hlavně o jedno velké simulakrum: Pan továrník si s vámi jistě rád zacvičí v Sokole, ale už se bude národně hodně cukat, pokud by vám měl současně zajistit slušné pracovní podmínky a odpovídající mzdy ve smyslu přiměřenosti vlastního zisku. Všichni ti, kteří dneska volají po tom, aby levice příslušně radikálně zhnědla kvůli uprchlíkům, jaksi nechápou, že zrovna pro levici nepředstavuje ekonomická migrace žádné historické novum. Už na přelomu 19. století se v proletářských kruzích vědělo (na rozdíl od myšlenkového světa maloburžoazie), že kapitalismus nezná národnostních hranic, když jde o dosahování vlastních zisků. No a pokud by snad nějaký levicově přesvědčený krejčí nebo kavárník začal kvůli tomu zděšeně pištět a láteřit nad tím vynuceným „stěhováním národů“, tak ho třeba takový Lenin rovnou označí za reakcionáře, který vůbec nechápe, na jakém principu funguje kapitalistický režim. Zkrátka v tom, jak vidí migraci liberálové, a jak naopak levice, je vyjma lidského přístupu k běžencům hodně velký rozdíl. Snad dostatečně srozumitelně je to vyjádřeno třeba tady: https://www.youtube.com/watch?v=aKpgb2WrGo0#t=229

         • Ondřej

          Tady ale nejsme ve při. Jen dodám, že pan továrník, priznamemu-li, že snad aspoň produkuje neco aspoň zdánlivě užitečného, že on má přeci jen leckdy problém, existuje-li zde globální dumpingova východoasijské produkce, s vladtni konkurenceschopnosti. Takže potřebuje pro svoji konkurenceschopnost také nějakou „ochranu“, pak že by mu politik, co nic neprodukuje, měl jít v tomto příkladem a ne si ulivat své peníze před zdaněním jinam. Minimálně je-li politik i zákonodárce by to pak bylo s legitimitu jim v tomto pojetí přijímaných zákonů, jak říkáte, dosti vachrlate.

          P.S. to video bohužel už neni dostupné.

          • Ondřej

           Tím neříkám, že by zde měl nastat nějaky národní celní boj proti zahraničním producentum ani to, že by se mu pak měl pardonovat offshoring. Ale vymyslet nějaka jiná systémovejsi pravidla.

 4. taras2

  Ano, Hansi, jste dost věcný a konkrétní a roznesl jste Cvekovy ochablosti (s nimiž se ztotožňuje Hank) takzvaně na kopytech. Neboť glorifikovat současný atlantický kapitalismus tak, jak to dělá svazácky nadšený Cvek, je prostě čistá a nefalšovaná hloupost. Vady systému jsou zjevné už i na o něco kulturnějším Západě, natož pak u nás, kde mafie státních úředníků, politiků a s nimi spojených podnikatelských kruhů, vše ozdobeno třídní modráckou justicí a nečinnou a lenivou policií, dostala tento stát do poloh, proti nimž se normalizační režim začíná jevit jako oáza klidu a míru.

  Fáma o resentimentech vůči Rusku (mnohem méně pak Číně) není fámou u některých skalních bolševiků, ale oni netuší, jak se mýlí. Dravý kapitalismus v obou vzpomenutých zemích (ve spojení s jistou pro Evropany záhadnou východní neuchopitelností) je jenom další varietou kapitalismu globálního. Co ale je směšné je vydávání příklonu veřejnosti k Rusku a Číně (resp. k jejich politickým postupům) jako výsledek ruské či Čínské propagandy. Obě země nemusí dělat vůbec nic, nemusí propagandisticky hnout ani prstem, protože úporně blbá a prolhaná propaganda západní, včetně té naší, za ně udělá veškerou práci.

  • tresen

   A není to nakonec úplně jedno, čí propaganda přivede jisté typy k obdivování Ruska a Číny?

   • Jednooký

    „Nakoniec“ to možno jedno je.
    Ak je to propaganda ruská a čínska, tak plní svoju úlohu. Ale ak je to propaganda „západná“, tak svoju úlohu neplní – a je priam kontrapruktívna. Čo je dostatočný dôvod na rozprášnie celého jej aparátu pre neschopnosť.
    Ale myslím si, že zdroj je niekde inde – na efektívnu „propagandistickú diverziu“ stačí Rusku a Číne šíriť „pravdu“ o vecia, v ktorých „západná“ propaganda klame, zavádza, alebo mlčí. Na rozdiel od „západnej“ popagandy nevytvárajú novú realitu, ale len cielene predkladajú a zobrazujú práve tie vynechané kúsky – to je veľmi efektívny spôsob spochybnenia úplnosti a hodnovernosti „západnej“ propagandy, ktorá proti takýmto postupom nemá efektívne obranné mechanizmy, zbavila sa ich už v 80.rokoch pri koncentrácii dovtedy samostatných – a konkurenčných – spravodajských agentúr, denníkov a televízií, ktoré si svoje témy vyberali samostatne. Miesto mnohonázorovej ďungle, kde žiadna významnejšia téma nebola vynechaná, tu vznika mononázorová monokultúra. A v monokultúre každá odlišnosť vytvára ostrý kontrast a priťahuje pozornosť „zvedavých“ – tak ako ruské a čínske spravodajstvo.

   • taras2

    Uchopit politickou záležitost v pojmech jako obdivuje (či miluje nebo dokonce zbožňuje) je zcestné, nedospělé, amatérské. A hojně tohoto přístupu využívají diktatury, dnes třeba ta severokorejská. Z opačného pólu se tomuhle pojetí blíží jeho negativní otisk, tedy ten kult nenávisti, zatracování a skandalizace, který používá západní propaganda vůči Rusku (a omezeněji i proti Číně). Oba přístupy jsou pak zavrženíhodné. Tedy byste pojmy jako to vaše obdivování neměla do diskuze zavádět. Nebo vy snad milujete Spojené státy (když o Havlovi u vás není pochyb)?

    • hank

     A přesto svou činností tento přístup podporujete. (Taky to tak nebylo vždycky.) Možná těch pár diskutérů, kteří Vám na stránkách ještě zbyli a kteří dostávají slovo u Vás, protože odjinud je už vyhnali, někoho neobdivují, ale za to někomu idiotsky fandí – úplně jako na hokeji. Což do politiky patří ještě méně než nekritický obdiv. Kdo neskáče, je vlastizrádce, hop hop hop, a až se chopí vlády ti naši, počkáme si na něj, hop hop hop…

     • taras2

      Kdo komu idiotsky fandí? Kdo říká, že kdo neskáče, je vlastizrádce, hop, hop, hop? Jakou svou činností podporuju fandění? Jste úplně dicht?

    • Jednooký

     Problém je tiež v tom, že „západné“ spravodajstvo už celkom stratilo schopnosť predkladať akýkoľvek pozitívny obraz sveta či skutočnosti.
     A rovnako „západná“ propaganda nie je schopná vyprodukovať žiadny pozitívny obraz budúcnosti, žiadnu pozitívnu víziu – a teda žiadnu NÁDEJ. A bez nejakej spoločne zdieľanej NÁDEJE stráca spoločnosť zmysel existencie.
     Podobne „západná“ propaganda nevytvára žiadne spoločne zdieľané komplexnejšie túžby, okrem tých najprimitínejších a individualistických – sex, vlastnenie vecí… Kolektívne, celo-spoločenské ciele celkom vymizly, nahradil ich akýsi „individualizmus pre všetkých a pre každého“.
     S tým je spojený aj ďalší „nový“ jav – „práva“ jednotlica sú radené nad záujem a potreby spoločnosti. Lenže veľká skupina jednotlivcov-indivíduí nie je spoločnosť, rovnako ako zhromaždenie autistov nie je kolektív.

    • Seal

     No,kdybych pominul, že se asi s třešní nejspíš kočkujete na různých webech tak nejmíň deset let, šlo by o naprosto dokonalé chucpe :-) Pokud chcete řešit nějakou nedospělost, zcestnost nebo amatérství diskuse, tak si nejdřív udělejte pořádek na vlastním webu. Nesmyslných, nenávistných výpadů tam máte díky známým internetovým firmám tolik, že by se za ně nemusela styděť ani ta provařená Bakalova knihovna (pokud se tenhle známý profitér Klausovy cesty ke kapitalismu rozhodl teď kvůli zisku finacovat kvůli občanské změně nějakou „antihavloidní“ stranu).

     • Janika

      Seale, při vší (opravdové) úctě, nemáte pocit, že jste se tímto komentářem poněkud posunul na úroveň Vámi kritizovaných nešvarů :-)?

     • Seal

      Janiko, to určitě nemám. Ale možná to bude tím, že to v dnešní situaci nevnímám jenom jako nějaký pouhý nešvar.

      • Kamil Mudra

       No vidíte, Seale, jak může být prostředí vnímáno různě. Mě by dost mrzelo kdyby začal Taras, na Terase, „dělat pořádek“. Je tam příjemné posezení, hovořící si naslouchají a reagují na sebe, namísto toho aby si „vytahovali triko“ nějakými „výkřiky do pléna“. Člověk se nenudí a stráví příjemný večer i když ho zrovna „prosedí někde v koutku“ a jen naslouchá probíhajícím hovorům. Už jsem kolikrát litoval že je Terasa pouze virtuální. No a že hovořícím občas unikne nějaké silnější slůvko? Co na tom? To je mi mnohem příjemnější než nějaká salonní rádoby uhlazenost, zakládající si na korektnosti i na úkor srozumitelnosti vyjádřeného.

       • Janika

        Souhlasím, Kamile, prostředí může být vnímáno různě. Cítíme se obvykle dobře s lidmi naladěnými na stejnou notu.
        Co se týká silnějších výrazů, tak ty samy o sobě nevadí, naopak, někdy diskuzi zpestřují, dávají jí živost a bezprostřednost. Tady ale dvojnásobně platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. A když někdo prohlašuje o Bělohradském, že je to idiot, nebo označuje za idioty všechny, kdo mají jiné názory, tak tím vypovídá především o sobě, o své úrovni intelektové a lidské. Já osobně se s takovými lidmi moc dobře necítím, ale nic proti gustu :-).

     • taras2

      Jak souvisí to, že vyčítám třešni používání (v politice) pojmů jako „obdivování“ k dehonestaci protivníků s tím, že se desítku let (ano, letí to) kočkujeme? Proč to má (nemá?) být chucpe? Pokud se vám zdá, že úroveň mého blogu je nízká, můžete tam pozdvihnout všeobecnou místní kulturu svými nechucpe příspěvky. Jsem zvědav, co byste mně nebo mým návštěvníkům vytýkal a jak byste nás posadil na prdel.

      • Seal

       Proč bych vás měl usazovat na vašem webu, když mi stačí to, co v poslední době píšete tady? Třeba to, jak jste pod minulým příspěvkem komentoval projev Adama B. Bartoše byla hodně názorná ukázka tzv. politické korektnosti.

 5. Ondřej

  Takže hans se ptá: „Vaše otázka (a argumentace pana Cveka) vychází z předpokladu, že existuje někdo (čeští komunisté), kdo „obdivuje čínský/ruský způsob vlády a způsob zacházení jejich věrchušek s obyčejnými lidmi“. Tento předpoklad je nepravdivý a nesmyslný. Pan Cvek podsouvá komunistům vlastní výmysl, aby pak vysvětlil, jak jsou špatní. (Pokud jsem v Haló novinách četl uznalé články o Číně, vyzdvihován byl čínský ekonomický vzestup – jímž dokazovali prolhanost (pro)západních „reformátorů“, tvrdících, že přechod od socialismu ke kapitalismu je nemožný bez razantního úpadku ekonomiky a deindustrializace.

  Profesor Krejčí o Číně: Nikdy tam nebylo tolik individuální svobody jako dnes. Směs sovětského socialismu a tržního hospodářství, originální jako sama Čína

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Krejci-o-Cine-Nikdy-tam-nebylo-tolik-individualni-svobody-jako-dnes-Smes-sovetskeho-socialismu-a-trzniho-hospodarstvi-originalni-jako-sama-Cina-428402

  jsou tam neskutečně vulgárně demagogická srovnání MINIMÁLNÍ KOLIZE konfucianismu s marxismem – prý učení vycházející z antického humanismu a konfucianismus je vlastně dřívější analogií k osvícensko-marxistické vize společnosti. Demagogie o individuálních svobodách v Číně pokračuje o kousek dále samotným popřením principu nedělitelnosti individuálních lidských práv poukazem na „egoistický individualismus“ hlásaných liberalismem a že obec či občina, je víc než samotný člověk a jeho práva.

  Tento článek je klasickou ukázkou té nejhrubší propagandy brežněvovského ražení zdůrazňující budovatelské úspěchy. Tentokrát jen asociálně vykořisťovatelského kapitalismu. Že Mao coby velký revolucionář lidi jen nevykořisťoval ale svými ekonomickými experimenty rovnou zabíjel, na podstatě výše vyřčeného pranic nemění a jestli snad někdo „levicový“ má omluvu pro režim, kde jsou lidé zavíráni do klecí přímo ve fabrice po 16hod. směně jako dělníci při stavbě pekingského stadionu „Ptačí hnízdo“ pro LOH, co byly v Číně v r. 2008, jako „pokrok“, protože soudruh Mao je nechal pomřít při hladomorech, pak takový „pokrok“ může brát za validní srovnání jen cynik toho nejhrubšího zrna….nebo komunista co tu dialektiku vůbec nepochopil:-).

  Jistě, papaláši rádi ukazují co velkolepého vybudoval „lid“ pod jejich vedením. Od skvostných paláců Říma, až po Hitlera a jeho moderní olympijský palác Olympiastadion Berlin v r. 1936 s kapacitou 100tis. osob. Jen je mi pořád záhadou, že autoritářští vládci mají i 70 let po druhé světové válce potřebu dávat na odiv svoji moc stejně imperativním způsobem jako ti vládci, které nám naše učebnice dějepisu na základě jejich činů vykreslují jako esenci čistého zla, a že to zlo bylo technicky vyspělé, o to to bylo pro lidstvo horší a na kvalitách takových režimů nic pozitivního nepřidávající. Jen nechápu, že čím zaostalejší a více autoritářský režim, tím má potřebu postavit megalomanštější stavbu za situace, kdy jejich lidi dřou bídu a nedostanou ani za práci včas zaplaceno.

  Pan Cvek mel tedy pravdu minimálně v tom, že je signifikantní, že Číny či Ruska se budou zastávat ti, co by před 50 let národnili i posledního soukromého ševce a co za vykořisťování kruťáckým liberálním západem, který když nedává alespoň minimální plat 3000 €, má ho za fašistickou korporativistickou diktaturu, ale přitom obhajuje komunistické oligarchy co se z nich za 20 let stali multimilionáři. Jistěže vlastní poctivou prací a s vyplácenými platy dělníkům takové úrovně, že u nich na rozdíl od asociáního liberalismu si nemají tamní dělníci na rozdíl těch evropských, právo na nic stěžovat. Ano, to „právo“ skutečně nemají:-)

 6. Ondřej

  Ještě tu o tom asi bude řeč, ale tady je dost zásadní rozdíl od podoby „lidového“ režimu (Čínská republika má v názvu „lidová“) a toho západně liberálního. Tady je už diskuse rozvířena natolik, že lze čekat že budou padat „hlavy“ (alespoň ty ve veřejných funkcích – min. v Británii to má Cameron dost nahnutý), zatímco v Číně naopak zavírají novináře, co se o tomto „útoku“ na lidově-demokratické zřízení pokusí informovat. Stejně tak se vyjádřil mluvčí Putina Peskov, že se jedná o přímý útok na Rusko a „jeho podstatu“ (jestli jí jsou oligarchičtí miliardáři napojení na Putina a vyvádějící ruský kapitál do daňových rájů, nesdělil)…

  V Číně byly zakázány jakékoliv zmínky o skandálu kolem Panama Papers. Čínským zpravodajským serverům bylo nařízeno odstranit ze svých stránek veškeré zmínky o Panama Papers. Byly varovány, že budou postihnuty přísnými tresty, pokud zveřejní materiál, který „útočí na Čínu“. Z výšetřování ICIJ vyplývá, že nejméně osm členů výkonného výboru politbyra Čínské komunistické strany vlastní offshorové firmy, které jim spravuje Mossack Fonseca. Zprávy, které v Číně vyšly – bez zmínek o vazbách čínských činitelů na firmu Mossack Fonseca – byly ze serverů odstraněny. Sociální sít Sina Weibo zablokovala vyhledávání pro výrazy “Panama + offshore”, “offshore + finance”, “Panama + Deng Jiagui”, “Panama + Li Xiaolin”. Podle serveru Free Weibo, který sleduje cenzuru sociálních sítí v Číně, je nejcenzurovanějším slovem slovo „Panama“

  http://www.theguardian.com/news/2016/apr/05/all-mention-of-panama-papers-banned-from-chinese-websites

  • Jednooký

   Ale iste, Čína bude medzi ľudom pospolitým udržovať „kľud a poriadok“.
   Zároveň sa v Čine bude na základe „Panamských papierov“ robiť poriadok medzi funkcionármi a podnikateľmi. Behom polroka-roka budú previnilci zdržaný (alebo utečú) a behom dvoch rokov bude problém riešený súdom a následne vyriešený – zastrelením. V prípade nespolupráce – aj s manželkou a potomkami.
   A tzv. cenzúra? Bežnému číňanovi to môže byť u prdele, skoro rovnako ako bežnému čechovi či slovákovi. Jedno to nebude previnilcom (vedia o mne? mám už utekať, alebo môžem ešte kradnúť?) – a vyšetrovateľom – ale na štátne bezpečnostné orgány sa samozrejme cenzúra nevzťahuje.

   • Ondřej

    Nemyslím si, že by pan prezident popravil své vlastní příbuzné. Není fanatik jako Kim Čong Un. Navíc by tím musel přiznat že jaksi sám není z obliga, a to jako člověk, moniturující kam a s kým chodí jeho generální tajemník s pokladníkem strany na Maotai, by tak vlastně prozradil, že buď je sám zločinec, protože o tom sám věděl anebo prdlajs autoritář co nedrží otěže pevně v ruce. Osobně si nedokážu vybrat, jaká z těchto dvou dedukcí by pro něj měla více zničující efekt:-)

 7. PeeBee

  cvek byl odjakziva intelektualne – slabsi? – , podobne jako culik nebo dolejsi, on jeste nekdo dnes cte jeho vyplody? a dokonce na blistech?

  zajimavejsi by mohlo byt pro nektere toto (i kdyz se to da samozrejme brat jako off-topic spam):

  panama papers…
  http://www.moonofalabama.org/2016/04/selected-leak-of-the-panamapapers-creates-huge-blackmail-potential.html#comments
  https://consortiumnews.com/2016/04/04/corruption-as-a-propaganda-weapon/
  http://off-guardian.org/

  jemen…
  http://www.globalresearch.ca/a-complete-year-of-united-states-coordinated-war-in-yemen/5518535

  islam (doporucuji i dalsi kadiho texty na sakerovi)…
  http://thesaker.is/the-daesh-chronicles-the-we-told-you-so-story/

  demokraticke volby v praxi…
  http://www.voltairenet.org/article191090.html

  preji krasny den.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s