Co by řekli lékaři ramadánu?

ramadan libia stamps

V těchto dnech začal pro všechny muslimy velký svátek – ramadán. Po celý měsíc se drží půst – ale podivně – jen ve dne, v noci, když zajde slunce a vyjde měsíc, už půst není. Výsledkem je jakési převrácení dne a noci. Muslimové se najedí před východem slunce, při společné modlitbě, potom obvykle znovu uléhají. Ulice měst jsou v tu dobu pusté a prázdné. Jíst a pít se může zase až po západu slunce.

Z půstu jsou vyloučeny těhotné ženy a ženy v průběhu menstruace, nemocní, staří a děti. Není tedy pravdivá zpráva, která se tu a tam objeví, že bylo ukamenováno dítě, protože v průběhu ramadánu porušilo půst. Půst také není povinný pro lidi při cestování, nebo prostě pro ty, co se na to necítí.

Leonor Massanet píše, že většina lidí si v době ramadánu bere dovolenou, rodiny se shromáždí, poskytuje se charita potřebným. Většina lidí obvykle analyzuje své životy a dělá nové plány do budoucna. Setkávají se i rodiny, které se v minulosti nepohodly. Je to měsíc plný symbolizmu a oslav, podobně jako vánoce a letní prázdniny.

Prastaré zvyky, i ty, které později dostaly náboženskou tvář, mívají nějaké opodstatnění, pro které jsou užitečné a prospěšné lidskému žití. Když pominu vliv na psychiku, tak půst nepochybně prospívá zdraví jako takový, ale co jeho varianta, kdy se dodržuje jen ve dne? Osobně bych měla asi problém s nemožnosti se napít vody, a to i kdybych ve dne pospávala. Ale možná je to jen utkvělá představa a další z pověr, kterým jsme přivykli. Zajímal by mě proto názor lékařů a léčitelů, i prostá lidská úvaha ostatních laiků, která může být smysluplnější, než některá dogmata. Kupříkladu to dogma o bohaté a teplé snídani, která někomu dělá dobře, ale jiné vyřadí z provozu a po jejím zkonzumováni by si mohli jít znovu lehnout.

Reklamy

54 comments

 1. Kamil Mudra

  „Půst“ spočívající v tom že se jí v noci místo ve dne, mi přijde jako řešení ve stylu: „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.
  A tak přemýšlím nad tím jak to asi vzniklo. Možná z původního pokusu zavést skutečný půst, který ovšem lidé nezvládali a tak v noci tajně jedli? No a pak se to noční jídlo raději, spolu s dalšími úpravami „uzákonilo“, aby se případným práskačům zatnul tipec? Jenom spekuluji bez jakýchkoli podkladů.
  Osobně bych asi s touto součástí ramadánu neměl problém – neb jsem typická sova. Jen bych po tu dobu opravdu potřeboval mít tu dovolenou.

  • Janika

   Ano, je to zvláštní půst. Ono taky jinak by to měsíc moc lidí nevydrželo, a tam jde o ten celý měsíc soustředění na něco společného a přitom niterného. Asi jsem položila otázku špatně, možná spíš než na doktory je to na psychology a filosofy. Asi takhle: co to s tebou udělá po psychické stránce?

   • Kamil Mudra

    Se mnou nic. Jsem schopný na takový režim přejít během víkendu. :-)

 2. Asfalt

  Možná by měl někdo seriozně zpracovat odpověď na otázku, jak moc ortodoxní je víra islámských věřících. Pokud by islámští věřící skutečně měli přesně dodržovat korán, pak by šlo o jednání zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem země. Do jaké míry tedy svoji víru i skutečně praktikují? Konkrétně, do jaké míry stojí jejich současná podoba práva patera familias nad právem státním? Jaký je jejich vztah k ženám a fyzickým trestům? Jaký je jejich vztah k polygamii, která je u nás i trestnou? A tak dál. Všechny tyto otázky řeší korán, který tak přímo zasahuje do práva. Ustupuje pak víra islámistů právu „západní civilizace“, nebo naopak naše právo v jejich případě ustupuje jejich víře?

  • Janika

   To je výborná otázka, Asfalte, jak moc jsou ortodoxní? Zrovna jsem někde četla větu, jak je nesmyslný pojem „islámský svět“, asi jako kdyby se říkalo „křesťanský svět“.

   • Asfalt

    Díky za hodnocení otázky :) Odpověď bychom ale skutečně potřebovali a nevím, zda ji lze podat. Například pokud by soudy z „křesťanského světa“, jak říkáte, měly aplikovat právo z „islámského světa“, musí jej odmítnout pro zjevný rozpor s pořádkem dané země. To však může vést k dalším nespravedlnostem, ba dokonce násilí v islámských rodinách.
    Např. situace, kdy by český soud musel vypořádat dědictví zůstavitele z „islámského světa“. Právo „islámského světa“ provádí diskriminaci podle pohlaví a český soud vázaný základními právy takové právo, jež by jinak měl aplikovat, musí odmítnout pro rozpor s veřejným pořádkem země a rozhodnout podle práva českého. Dědictví pak připadne i ženám, ale právo „islámského světa“ sice ženy diskriminuje, na druhé straně jim ale přiznává širokou vyživovací povinnost od mužů rodiny v rozsahu, který mi naprosto neznáme. Muži ale mnoho nepodědí, aby ženy (aplikací našeho práva stejně majetné) navíc mohli ještě živit. Slyšel jsem, že to pak může končit i povražděním žen jen proto, že se podřídily právu „křesťanského světa“ a přijaly dědictví. V očích islámistů je tato vražda legitimizována neuposlechnutím víry (koránu), která diskriminaci žen přikazuje. Jak moc jsou tedy islámisté ortodoxní? Jak autor výroku o nesmyslnosti „křesťanského“ a „islámského“ světa například tento podle mě až smrtelně vážný rozpor kultur řeší?

     • Asfalt

      No pokud je pravda, co článek píše, pak Británie nemá co dělat v Radě Evropy. To článkem zmíněné vytváření paralelního právního systému pro některé komunity nazýváme právním partikularismem. Již jsem tu již kdysi psal, že ten stál na počátku rozpadu státních institucí v Římě, jehož území rovněž začali osidlovat příslušníci jiných kultur, kteří si rovněž chtěli zachovat své tradice bez ohledu na právní řád Říma. Po několika desetiletích míchání různých právních systémů se v právu už nikdo nevyznal a nikdo právo nakonec nerespektoval. Právo pak nahradilo svépráví a nedůvěra v jakýkoliv řád a stát vůbec. Státní moc nahradila privátní moc držitelů půdy, čemuž dnes říkáme feudalismus (a doba temna). Na druhé straně je prý právní partikularismus uplatňován v křesťanské i muslimské Sýrii. S jakými úspěchy to funguje nevím, ale to, co se jinde vytvářelo horko těžko po staletí, nejde naordinovat Evropě ze dne na den a ještě k tomu příkazem.

      • tresen

       Pokud je mi známo, jde o ty části islámského práva, které s britským v rozporu nejsou. Zejména se jedná o smírčí soudy.

      • MaB

       Asfalte, zřejmě jste se ještě nestihl informovat, tak abyste nešířil nepravdivé nebo nepřesné dohady :

       1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

       Sňatky uzavřené před 1. zářím 1992 jsou předmětem zákona o společném jmění, zatímco sňatky uzavřené po tomto datu se řídí Haagskou úmluvou ze dne 14. března 1978 o právu použitelném na úpravu majetkových poměrů v manželství.

       1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

       Úprava majetkových poměrů se může řídit právem, které si manželé sami určí před uzavřením manželství. U manželských smluv vypracovaných před vstupem v účinnost Haagské úmluvy ze dne 14. března 1978 (1. září 1992) si manželé mohli zvolit jakékoli rozhodné právo. Od vstupu v účinnost Haagské úmluvy je tato volba omezena na jedno ze tří práv uvedených v § 3: právo státu, jehož je jeden z manželů státním příslušníkem ke dni volby, právo státu, ve kterém má ke dni volby jeden z manželů svůj obvyklý pobyt, nebo právo státu, v němž má jeden z manželů místo svého prvního obvyklého pobytu po svatbě. Haagská úmluva rovněž umožňuje manželům převést všechny nebo některé nemovitosti do působnosti práva místa, kde se nacházejí (§ 3 odst. 2). Haagská úmluva vyžaduje, aby bylo rozhodné právo výslovně stanoveno nebo aby jasně vyplývalo z ustanovení manželské smlouvy (§ 11).
       Manželé mohou změnit právo rozhodné pro jejich majetkové poměry i během manželství. V tomto případě Haagská úmluva platí i pro manžele, kteří uzavřeli sňatek před jejím vstupem v účinnost (§ 21). Zde je výběr omezen na jedno ze dvou práv uvedených v § 6: právo jakéhokoli státu, jehož je jeden z manželů státním příslušníkem ke dni volby práva, nebo právo státu, ve kterém má ke dni určení práva jeden z manželů své obvyklé bydliště. Haagská úmluva umožňuje manželům, aby převedli všechny nebo některé nemovitosti do působnosti práva místa, kde se nacházejí (§ 6 odst. 2). Nové právo je platné zpětně ode dne uzavření manželství s výhradou práv třetích stran (manželé však mohou zpětné použití napadnout tím, že ukončí svou předchozí úpravu majetkových poměrů). Zákon 97-987 ze dne 28. října 1997 novelizoval občanský zákoník tak, aby se přizpůsobil ustanovením Haagské úmluvy a upravil zveřejňování změny úpravy majetkových poměrů použitím cizího práva.

       • Asfalt

        Děkuji za starostlivost k mé informovanosti. Abyste pak vy sama nešířila nepravdivé nebo nepřesné dohady, sdělím pro změnu já vám, že islámské země, o nichž zde mluvíme, typicky nejsou členy Haagské konference mezinárodního práva soukromého, a proto vše, co zde na základě Haagskýcch dohod uvádíte, je v dané souvislosti nesmysl.
        Z právního poradce pro obvyklé situace jste překopírovala text, který se týká smíšených maželství mezi třeba českým občanem a italským, kanadským či jiným, ale v případě občana muslimského státu bude situace jiná. Ledaže byste chtěla „kroutit rukama“ i zde a nutit státy akceptovat právo, ke kterému se nezavázaly.
        Zcela vám však uniklo, že nastíněný problém není o kolizním určení rozhodného práva, ale o výhradě veřejného pořádku ( https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDhrada_ve%C5%99ejn%C3%A9ho_po%C5%99%C3%A1dku ), pokud by rozhodné právo mělo být islámské, ať už by hraniční určovatel měl být aplikovan podle Haagské úmluvy či jinak, a o právním partikularismu, ke kterému směřujeme, neboť jak ukázal Kamil Mudra, islámisté i vytvářením stínových právních struktur dávají najevo, že našemu právu se podřídit nehodlají, a na rozdíl od mafie, která má rovněž „svoje právo“, nelze předpokládat, že jejich právní partikularismus (zatím neformální) jednou nedostane politickou podporu.
        Jak výhrada veřejného pořádku a právní partikularismus souvisí zrovna s majetkem mezi manžely, netuším a ani raději vědět nechci.

        • MaB

         Asfalte, opět šíříte bludy.
         Haagskou úmluvou ze dne 14. března 1978 o právu použitelném na úpravu majetkových poměrů v manželství se řídí ty státy, které ji ratifikovaly, to je:
         Nizozemsko
         Lucembursko
         Francie ( Décret n°92-1024 du 21 septembre 1992)
         Text je platný všeobecně, proto jsem ho sem dala v češtině – pro vaši informaci.

         Zmíněné státy tedy aplikují pro své občany z muslimských států Haagskou ùmluvu dobrovolně ( jinak by ji asi neakceptovaly) a vůbec nevadí, že ji jejich vlastní státy neratifikovaly.
         A podle již dost dlouhodobé zkušenosti u zdejšího soudu je vidět, že tím nevznikly žádné problémy.
         Podřídit se „našemu právu“ nepůsobí muslimským spoluobčanům větší potíže než nemuslimům.
         (advokáti i soudci si rychle zvykli)

         Výhrada veřejného pořádku samozřejmě poskytuje státu ochranu před aplikací takových ustanovení právního řádu jiného státu, která by byla v rozporu se souborem jeho základních principů a hodnot

         Pro „smíšená maželství mezi třeba českým občanem a italským“, jak (mylně) uvádíte vy, platí články opatření Brusel II a i s těmi se zde čím dál častěji setkáváme.
         Když se např. u zdejšího soudu rozvádí Čech s Němkou, mohou si při likvidaci SJM vybrat zákon český německý nebo francouzský.

         • Asfalt

          No, že sem, na české diskuzní forum, dáváte znění úmluvy, kterou jsou vázány jen 3, slovy tři, státy na planetě, k nimž nepatří ČR, je úžasné. To dokážete snad jen vy.

          Úžasnou je i formulace: „Zmíněné státy tedy aplikují pro své občany z muslimských států Haagskou ùmluvu dobrovolně ( jinak by ji asi neakceptovaly) a vůbec nevadí, že ji jejich vlastní státy neratifikovaly.“
          Co to prosímvás znamená: „aplikují pro své občany z muslimských států?“ O jaké tedy jde občany, proboha???? Jsou ti lidé v perzonální výsosti francouzské, nebo jiného islámského státu? Pokud jde o bipolity, pak má soud právo výběru a jistěže si vybere občanství jemu bližší. Jak „dobrovolně“ státy aplikují právo???? To jako se soud občana zeptá, zda smí nebo nesmí aplikovat právo, nebo jak si „dobrovolnou“ aplikaci prosím představujete???
          Vaše zmatečnost a vyjadřování jsou, MaB, naprosto otřesné. Tím vás nechci urazit. Jen říkám, že co píšete, nemá ani hlavu, ani patu, což pak vyvozuje jen zmatky. Pokud francouzské soudy skutečně nerespektují perzonální výsost jiných států, jak možná tvrdíte (kdoví, co vaše: „své občany z muslimských států“ vlastně znamená), pak to „vůbec nevadí“ jen do té chvíle, dokud nebude problém. Pochybuji, že by takový zásah do výsosti cizí stát uznal nebo vykonal, pokud by bylo třeba. Spíš si ale myslím, že jste zase něco dopletla a francouzské soudy z nepravosti obviňujete nedůvodně.

          „Pro „smíšená maželství mezi třeba českým občanem a italským“, jak (mylně) uvádíte vy, platí články opatření Brusel II a i s těmi se zde čím dál častěji setkáváme.“
          Od kdy? Pokud vím, Brusel II se na majetkové poměry nevztahuje (jen na osobní) a úprava majetkových poměrů manželů Evropskou unií je teprve ve stádiu návrhu. Mýlím se?

          • MaB

           Ano, Asfalte, tři státy. Proto opravdu nechápu obavy některých Čechů, kterých se to (zatím) netýká.
           Francouzům to potíže zjevně nepůsobí.
           Naprosto souhlasim s Janikou:
           „Tyhle katastrofické manipulativní zvěsti fakt nemusím. Je to psané tendenčně na efekt s určitým záměrem, není to seriózní.“

           O jaké občany se jedná ? To máte jasně napsáno v odkazu, který jsem vám dala v češtině.

           Jak „dobrovolně“ státy aplikují právo???? (Asfalt)
           To „dobrovolně je humorná reakce na vaše opětovné „kroucení rukou“: „Ledaže byste chtěla „kroutit rukama“ i zde a nutit státy akceptovat právo,“
           Znamená to, že ho nebylo potřeba Francii tímto způsobem nutit :)

           „To jako se soud občana zeptá, zda smí nebo nesmí aplikovat právo, nebo jak si „dobrovolnou“ aplikaci prosím představujete???“ (Asfalt)
           Ano, soud o to může být požádán a žádosti vyhoví, pokud není v rozporu s textem.
           Francouzští občané muslimského vyznání mají právo na to, aby byl aplikován zákon jejich země (nejčastěji samozřejmě Alžíru, Maroka nebo Tuniska.) Jak, viz opět odkaz v češtině.

           „Vaše zmatečnost a vyjadřování jsou, MaB, naprosto otřesné.“
           Ano ? Já jsem si nepředstavovala, že něco zde dnes už zcela bězného bude pro vás tak nepochopitelné.
           Navíc ten text je přeci naprosto „nezmatečný“ a jeho překlad je velmi dobrý.

           „úprava majetkových poměrů manželů Evropskou unií je teprve ve stádiu návrhu. Mýlím se?“
           Zřejmě ano, protože zdejší notárka s tím má dost potíže, podle českého zákona prý ještě „nelikvidovala“.
           Čl. 3 Brusel II rozhoduje o příslušnosti soudu. Manželům se nechá na vybranou a teprve když se nedohodnou, aplikuje se dělení „à la française“.

     • Janika

      Tyhle katastrofické manipulativní zvěsti fakt nemusím. Je to psané tendenčně na efekt s určitým záměrem, není to seriózní. Prosím, Kamile i ostatní, pro příště takové odkazy dávejte někam k sousedům, tam nad nimi budou chrochtat blahem.

      • Kamil Mudra

       Tak já tě, Janiko, uklidním: Britská organizace Law Society své kontroverzní doporučení v listopadu 2014 stáhla a omluvila se za ně. Ovšem kdyby se k tomu baronka Coxová stavěla jako ty stylem: „Nechci nic slyšet, nechci nic vidět.“, tak by to doporučení pro advokáty vydané cechovní organizací nespíš prošlo a bylo využíváno.

       • tresen

        Nemůžu tvrdit, že mám přehled o pravidlech, kterými se řídí právníci sepisující závěti, ale získala jsem dojem, že vůle britského zůstavitele je naprosto rozhodující, lépe řečeno neomezená v podstatě ničím.Takže nechápu, co na tom mohlo změnit to zmíněné doporučení.

        • tresen

         Nejspíš šlo o to, aby právnící poradili svým klientům, kteří neznají všechny důsledky možného napadnutí závěti u soudu, že místo nějakého vágního vyjádření, které by v islámských zemích fungovalo /vyloučilo by některé osoby automaticky/, je v Británii lepší všechny žádoucí dědice uvést jmenovitě.

         • Kamil Mudra

          To je zajímavá „otočka“, třešni, protože v článku se píše že dvokáti by mohli psát texty, které by pomohly v souladu s právem šaría vyloučit některé lidi z dědictví. Týkalo by se to žen, všech nevěřících, dětí a sňatků uzavřených v kostele nebo jen civilně na úřadě.
          „Směrnice, která byla v tichosti zveřejněna tento měsíc a distribuována advokátům v Anglii a Walesu, podrobně popisuje, jak by měla být poslední vůle navržena tak, aby se vešla do islámské tradice – a přitom platila podle britského práva.
          To znamená vymazání nebo změnu standardních právní pojmů a dokonce i slov jako „děti“, aby bylo zajištěno, že by osoby považované za nelegitimní byly vyloučeny z jakéhokoli nároku na dědictví.“

          Co vás přivedlo na myšlenku vnímat to přesně naopak? Nerejpu. Jen se ptám, protože předpokládám že asi vycházíte ještě z nějakého jiného pramene.

       • Janika

        „Britská organizace Law Society své kontroverzní doporučení v listopadu 2014 stáhla a omluvila se za ně“

        Tak proto jsi to uvedl slovy: „A nebo se přizpůsobí jako ty britské:“

        Nechutné. A výmluvné. O tobě.

        • Kamil Mudra

         V článku se píše:
         „Existuje ale také řada neoficiálních soudů, které fungují podle šaríi, které se zabývají náboženskými rozvody a otázkami ohledně výchovy dětí v souladu s náboženskou tradicí. Podle jedné studie je v Británii kolem 85 takových subjektů.“

         Dle mého mínění se britské právo přizpůsobuje už tím že toleruje v zemi fungování takové paralelní justice. Dovedeš si představit něco takového u nás?
         Asfalt uvedl teoretický příklad z českého prostředí a já jsem reagoval uvedením příkladu z toho britského.
         Nevím co to o mě vypovídá, ale tvoje reakce o tobě vypovídají že, ačkoli článek odsuzuješ za tendenčnost, sama jsi (alespoň vůči mě) tendenční „až na půdu“. Nakolik je tvoje vystupování nechutné či chutné si přeber sama.

         • tresen

          Kamile Mudro, pokud ty „soudy“ nerozhodují v rozporu s britským právem, pak je to na úrovni interního rozhodování v politických stranách, spolcích, církvích, korporacích a podobně, což naše právo toleruje taky.
          Pochybuju, že by britská policie a justice mlčely k praxi, kterou považují za trestnou.

          • Ondřej

           To co říká ČT je tendenční, říká co by mohlo být, anebo zveřejní nějaký výkřik náboženského radikála. Tady je poměrně zevrubný článek britského deníku The Indenpendent. Kdy pan Mudra četl britská média a měl lepší informace než jen od „dobrých známých pracující v Anglii“ co mu přijde od někoho do mailu, dověděl by se, že jsou i islámské soudy, co ženám pomáhají např. řešit domácí násilí, domoci se zpět plné výše věna od svých manželů (podle britských zákonů to je společný majetek co se při rozvodu rozdělí stejným dílem)

           Pravdou je, že ony paralelní soudy jsou problém, ale ve většině případů pomáhají řešit věci spojené s rozvodem mimosoudní dohodou, takže nejdou proti britskému civilnímu právu.

           Last night Khola Hasan, a scholar at the Islamic Sharia Council who has worked there for six years, rejected Ms Zee’s allegations: “We are there for a reason, and people come to us,” she said. “We show them sympathy, we certainly don’t condone domestic violence or force women to go back: we are there to get women out of religious marriages.”

           She described the allegations of bias towards men as “absolute rubbish”, saying: “The disputes are between a man and a woman and they are given equal weight. For anyone to claim men have more weight is a lie.” She said the council may consider legal action.

           The council does have a prominent banner on its website saying “Stop Domestic Violence” and leading to a webpage which says: “In an emergency always call 999.”

           Ms Zee’s experience in the Birmingham council was far more positive. There were three judges per case, plus an administrator on hand to write out divorce certificates. The four cases she writes about in her book all ended in success for the women, who recounted tales of husbands who physically abused them or got them into debt, and issued religious divorces.

           She spoke to the qadis in Birmingham about her experiences in London. “I told them about the Islamic Sharia Council case where the qadi told a couple that kaffirs cannot rule on Islamic matters and that the woman’s civil divorce means nothing under Islam. They seemed to be appalled. ‘We totally disagree. We cannot have two laws. This is totally wrong. We live as British citizens and accept the law of the land.’”

           The Birmingham Central Mosque did not respond to emails and phone calls.

           Ms Zee is still critical of the entire sharia system, which comes under fierce attack in her 193-page book. She believes that the cases – by allowing men to delay proceedings – can end up locking women in “marital captivity”. She also claims that the councils are doing nothing to report domestic violence.

           Zee will launch her book at an event organised by libertarian think-tank, the Henry Jackson Society, in the Houses of Parliament on 12 January. She is calling on the British government to introduce new laws to help women access the criminal and civil courts for religious divorce, as in the Netherlands, where in 2010 Dutch-Pakistani woman Shirin Musa won a precedent-setting civil case.

           There, a judge imposed damages upon Ms Musa’s husband for each day of non-compliance with the court’s ruling that he had to release her from the religious marriage. He instantly did, and in 2013 “marital captivity” became a criminal offence.

           http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sharia-in-the-uk-the-courts-in-the-shadow-of-british-law-offering-rough-justice-for-muslim-women-a6761221.html

 3. Tribun

  S dovolením se vrátím zpět k tématu: co když nejde především o ten půst, ale o to převrácení? Třeba proto, aby spolu mohli lidé být a rozjímat, když nejsou paralyzováni vedrem? Nebo prostě jen o změnu řádu, tak jako u nás masopust?

  • Kamil Mudra

   Pokud by šlo o to vedro – tak proč jen na měsíc? Jistě by se to šiklo i na delší část roku.

   • Tribun

    My také nemáme svátky celý rok, i když by se to jistě šiklo. Kdyby rozjímali déle, třeba by pak neměli co jíst.

    • Kamil Mudra

     O to snadněji by se jim dodržoval půst. Kdyby v tomto byli důslední už od časů Mohamedových, mohlo by třeba dnes už platit: Co muslim – to bretharián. :-)

  • Janika

   Tribune, o změnu zaběhlého řádu jde určitě. A ten půst tomu dává důraz. Jen se podívejme, jak se u nás lidé setkávají – jídlo a alkohol jsou nedílnou součástí. A tady se najednou lidé setkávají a nic přitom nekonzumují. Musí to být magické, zvláštní. Dokázali bychom to my?

   • Kamil Mudra

    Já určitě. Setkávám se s přáteli třeba jen u čaje nebo kávy, případně i bez obojího, skoro půl století.

 4. Eddie

  me to nejvic pripomina intermittent fasting, ozdravujici metodu bezne pouzivanou v Raw a Crossfit komunite, sam provozuji. Pravdepodobne to byla nejaka ocistujici metoda, neco jako krestansky masopust.

  • Janika

   Skvělé, Eddie, díky, to je ono!
   http://www.paleolifestyle.cz/2012/05/27/co-znamena-tajemna-zkratka-if-2/
   Výhody IF:
   – zlepšení inzulinové citlivosti, zvýšení lipolýzy
   – zlepšení regulace ghrelinu (hormonu, který ovlivňuje pocit hladu)
   – zvýšení sekrece HGH (lidského růstového hormonu), HGH je jeden z hormonů spalujících tuky
   – zpomalení stárnutí mozku a pozitivní vliv na mozkovou činnost
   – zrychlení zotavení po intenzivním tréninku
   – podpora „samočisticí“ funkce našeho těla
   – oproti obecnému povědomí je půst úspěšnější při redukci tuku a současném zachování svalové hmoty, než pouhé omezování kalorií (a pro mnoho lidí také snazší)
   – je to jedna z možných strategií v prevenci i boji proti rakovině

   • Kamil Mudra

    Nic nového pod sluncem. Půst byl součástí jógy nejen dávno před Intermittent fastingem ale i mnoho staletí (dle mnohých autorů i nějaké to tisíciletí) před ramadánem. Pro své zdůvodnění nepotřeboval žádnou „boží vůli“ a vystačil s prostým odůvodněním své prospěšnosti člověku jak po stránce fyzické tak i psychické.

 5. tresen

  Jen prostá logika, Kamile Mudro. Vycházím z toho, že v Británii může každý napsat do závěti, co chce. Takže muslim může sepsat poslední vůli podle práva šária a nikdo neřekne ani popel, ledaže by pak došlo k soudnímu sporu – potom by mohl britský soud přiznat právo na dědictví třeba i nemanželským dětem, kdyby v závěti bylo napsáno, že dědí děti. Ačkoli to zůstavitel rozhodně nechtěl, protože podle šárie bastardi zřejmě nedědí nic.
  Tak jim měli advokáti radit, jak to sepsat, aby to odpovídalo šárii /bastardi nedědí/ a přitom to bylo u britského soudu nenapadnutelné. Neboli vypsat dědice jmenovitě.

  • tresen

   Je docela možné, že za advokátským odporem k té směrnici byl tento motiv:
   Co blbnete, proč jim máme radit? Jen ať čmoudi jednoduše nadiktují znění testamentu, jaké se jim zdá nejlepší. Víte, kolik právníků se pak uživí na jejich sporech?

   • Kamil Mudra

    Možné je cokoli, tedy i existence advokátů s vámi uvedeným motivem. Stejně tak jiných, s jiným motivem.

 6. mistralius

  Běží teď na ČT2 seriál BBC něco jako Dějiny lidstva v sedmi dílech, skutečně mě tyto zkratky velcie baví. Ano arabský svět ve svém vrcholném období mě skutečně baví (jakožto vystudovaného matematika), jelikož jsme zdědili arabské číslice 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 a to mě baví skutečně nejvíce :)

  • MaB

   Nula je velmi důležitá. V matematice.
   A co figurky ? Třeba takový Shâh ? Taky pěkné !

   Seriál (zde v osmi dílech) super ! Kvalita BBC.
   Naše kořeny. První říše. Síla víry. Moudrost a chaos. Velké objevy. Revoluce. Čas strojů. Věk nemíry (přehnanosti)
   PS
   „pourfendre“ = rozseknout po délce na půl (i obrazně) = bojovat proti (neùnavně… :)

    • MaB

     Nicméně:
     Středověcí Evropané se s nulou naučili počítat od 12. století od Arabů. (viz Wiki)

     Jak je uvedeno v etymologii, její („0“) zavedení na Západě je důsledek následných překladů arabských matematik, zejména práce al-Khwarizmi, kolem osmého století. V 976, Mohamed Ibn Ahmad ve svých „Klíčích vědy“ navrhuje – jestli se neobjeví žádné číslo namísto desítek, používejte malý kruh, abyste „zachovali řadu“

     Comme l’indique l’étymologie, son introduction en Occident est consécutive à la traduction de mathématiques arabes, notamment les travaux d’al-Khwārizmī, vers le VIIIe siècle. En 976, Muhammad Ibn Ahmad, dans ses « Clés des Sciences » suggère -si aucun nombre n’apparait à la place des dizaines – d’employer un petit cercle pour « garder le rang »

     • PeeBee

      tak po 5 sekundach hledani, jen tak pro pouceni a pobaveni:

      asi 500 let př.n.l.: neznámý indický mudrc vynalezl geniální způsob psaní číslic – vyloučil všechny znaky pro čísla větší než 9 a sjednotil zápis těchto prvních devíti číslic, kterýžto zápis zachovává svou podobu prakticky dodnes: každá číslice podle svého postavení znamenala buď počet jednotek, stovek, tisíců … a tak vznikla desítková soustava.
      dalším slavným objevem Indů bylo zavedení nuly – hindské slovo pro kroužek je sunya, což znamená ‚prázdnota‘, a teprve dalším myšlenkovým pochodem byl kroužek ztotožněn s nulou, tedy s ničím; první písemná zpráva o nule je v tzv. rukopise Bakhšálí, kde v pojednání o řešení neurčitých a kvadratických rovnic nacházíme slovo sunya, tedy nula – vyjadřovala se kroužkem nebo tečkou
      indická desítková poziční soustava pomalu pronikala podél karavanních cest do všech oblastí Blízkého východu (Egypt, asi 3. stol. př.n.l.); z r. 622 n.l. je první psaná zmínka o použití indických číslic mimo Indii (Sýrie); tím, že arabští kupci také obchodovali (v době mezi válčením) na Pyrenejském poloostrově, šířily se indické číslice také do Evropy, především prostřednictvím maurských univerzit ve Španělsku…

   • mistralius

    když jsem se učil frančtinu, zaujalo mě že „fendre“ je blízké slovu „feindre“ – to druhé je „tvářit se“, aspoň myslím, ale rád riskuji trapas

  • Kamil Mudra

   Vrah z floridského klubu toužil být policistou
   Úřady si po průšvihu v Chrastavě posvítí na další pasťáky
   Muže stáhli zaživa z kůže. Praktiky Tálibánu jsou stále brutálnější
   Zdraví dětí je ovlivněno věkem a životním stylem otce v době početí
   Pracovník T-Mobilu ukradl a prodával data 1,5 miliónu klientů
   Martin Písařík: Stále hledáme své štěstí

   Titulky na Novinkách v pořadí v jakém jsem je zastihl. :-)
   Černý humor reality.

   • Ondřej

    Možná pro ty, co jej nejsou schopni u sebe dlouhodobě nalézt, je jeho náhradou neštěstí druhých. Už třeba pro ty, co hledají zprávy, ve kterých jim pro ně samotné vychází, že se vlastně mají pořád dobře, když se jim neděje nic z toho, o čem čtou, že je dnes ve světě běžné. Inu, taky „kultura“.:-(

   • mistralius

    Jestli tedy Geon skutečně odešel do věčných lovišť, pak se můžeme bavit skutečně vážně či nevážně:)

   • mistralius

    Václav Bělohradský tvrdil, že první věc, kterou „totalitní režim“ zruší je černá kronika. Hollywood to zrušil už dávno.

    • mistralius

     pozor! vysílám z nouzového režimu. Tento počítač též dlel v úschovně zavazazadel na nádraží Praha-Libeň