Rozdíl mezi medvědem a exekutorem

V minulé diskuzi se objevila věta, která je typickým příkladem nesmyslu, o kterém si mnoho lidí řekne: „Vždyť je to pravda.“

„Hladový medvěd nemá se svou kořistí ani kousek soucitu, exekutor také ne, v čem je tedy rozdíl mezi jedním a druhým?“

Při střetnutí medvěda s jeho kořistí se setkávají dvě svobodné bytosti, každá sama za sebe. Při tomto setkání se naplno projeví jejich nejzákladnější přirozené vlastnosti, takové vlastnosti, které je určují a definují.

Při střetnutí exekutora s dlužníkem se setkávají dva produkty civilizace, dvě funkce, dvě věci, které jednají tak, jak jsou touto civilizací vytvořeny a zmanipulovány, často i proti svým vlastním zájmům. Naše vlastnická civilizace nás dnes a denně nutí druhé obelhávat, lhát jim, okrádat je a tak dále, ale přitom stále jednáme podle určených norem, které nám nedovolují jednat podle své přirozenosti.

Může snad exekutor poslechnout své přirozené lidské cítění, svůj soucit, a říci: „Ale tohle je už opravdu moc! Tohle dělat nebudu, i kdybych v té civilizační soutěži měl prohrát!“ Teoreticky může, nebo můžeme i my všichni v řadě dalších situací, ale jen málokdo je toho schopen.

Může snad dlužník jednat podle své přirozenosti a ve svém vlastním zájmu exekutora zabít a někde zakopat? Neudělal by to pravděpodobně, ani kdyby měl zajištěnou beztrestnost, a to z jediného důvodu – takové věci se členům vlastního společenství prostě nedělají. V přirozeném světě by oproti tomu takový exekutor dlouho nepřežil.

 1. Tribun

  Myslím, že přirozenost exekutorovi říká: „Ještě můžeš, Franto, ještě můžeš.“ Kdyby to nebyla jeho přirozenost, tak by se nestal exekutorem.

  • Ondřej

   Nicméně také tam někde padlo, tuším že to napsal pan Mudra, že dotyčný může dělat exekutora slusne a podle zákona (napsaného ovsem tak jako v západních zemích, kde nesmí být exekuovany lidem veci nutné pro jejich nejzákladnější potřeby. Myslim, že pak exekutor není ve větším konfliktu se svědomím obecné morálky více než třeba revizor v městské dopravě nebo dopravní policista vynikající pokuty od řidičů.

 2. tresen

  Člověk, který se chystá do lesa, kde žijí medvědi, si buďto zjistí, jak se chovat, aby se střetu s medvědem vyvaroval, anebo ho to nenapadne a pak riskuje, že ho medvěd napadne a zabije. Že je takový člověk blbec, se asi shodnou všichni.
  Exekutor není medvěd, nečíhá za bukem na nic netušícího nebožáka. Předchází ho varování.
  Varování ostatně přicházejí daleko dřív.
  Chápu, že do dluhů se člověk může dostat i přesto, že je maximálně opatrný, ale to platí i pro setkání s medvědem. Jenže zatímco pepřový sprej může i nemusí fungovat, vyhnout se exekuci se podle mne dá, když si dotyčný dá poradit včas. Na myšlenky, jak exekutora praštit topůrkem a zakopat na zahradě, pak nemusí dojít.

  • tresen

   Musím sebekriticky přiznat, že jsem opomenula aspekt lidské a medvědí přirozenosti, které Janika vetknula do svého článku coby péro do klobouku. Ale hledat lidskou přirozenost v jednání, jehož výsledkem je zabavování elektroniky v bytě dlužníka, je hrozně obtížné.
   Hledat ji v konání exekutora je marné stejně jako hledat ji v osobě pošťačky za okýnkem, když vám sděluje, že váš balík se ztratil.
   V jednání dlužníka něco jako přirozenost najdeme spíš, když připustíme, že ztuhnout na místě při pohledu na medvěda je přirozená reakce. Neschopnost dělat cokoli rozumného, když hrozí exekuce, může být něco podobného.

   • Janika

    „hledat lidskou přirozenost v jednání, jehož výsledkem je zabavování elektroniky v bytě dlužníka, je hrozně obtížné.“
    Tak, o to jde.

  • Tribun

   Medvěd číhá tak maximálně na kořist, ale ne na člověka. Na rozdíl od exekutora, pro kterého je kořistí právě člověk.

 3. Nerevar

  Mohl bych říci, že celý tento článek je typickým příkladem neporozumění (či rovnou překroucení) obsahu textu. Navíc, z kontextu vytrženého textu. Mám zato, že původně citovanýt text se objevil v diskusi o vrozené-přirozené-umělé morálce.

  Jinak ovšem svoboda medvěda je omezena tolika faktory (v životě medvěda), že se o nějaké medvědí svobodě nedá hovořit. Jinými slovy – medvěd nemá schopnost svobody. Tato schopnost je natolik svázána se schopnostmi jinými, že je pravděpodobně vyhrazena toliko člověku. Co se týká lidoopů nebo dalších tvorů, zatím s podobným názorem nepřišli ani vědci, kteří to (zkoumání psychiky zvířat) mají v popisu práce. A kromě dalšího, postavit před soud medvěda kvůli vraždě, to by dnes asi nezkusil nikdo, kdo nechce být za blázna. Medvědi i exekutoři jsou ale také produktem „systému“; příroda produkuje medvědy i exekutory.

  • Tribun

   Svoboda medvěda je omezena mnoha faktory úplně stejně, jako je jimi omezena svoboda člověka a mezi medvědí a lidskou svobodnou vůlí není žádný zásadní rozdíl, snad kromě toho, že medvědi si nemyslí, že nějakou mají.

   • Nerevar

    Pokud je to takhle, pak nejspíš každý běžný medvěd bude i plně zodpovědný za své činy. Až skončíme u trestní odpovědnosti zvířat.

    • Tribun

     Proč by byl? Lidé také všichni nejsou. A medvědi jsou běžně stříleni, nejenom za spáchání „trestného činu“, ale i preventivně.

   • Nerevar

    Proč říkáte „nesmysly“? Protože se mnou nesouhlasíte? Proč Vás tak dráždí porovnání zvířete (které chce přežít následující zimu, a proto musí lovit) s člověkem (který chce také přežít následují zimu, a proto musí nabízet svou pracovní sílu na trhu)?

    • Janika

     Protože lovit je činnost přirozená a svobodná, prodávat se na trhu je proti přirozenosti lidské bytosti.

     Ale za nesmysl jsem označila Vaše řeči o svobodě, nezlobte se, tyhle lidové výtvory na téma svoboda a podobně překračují mou mez bolestivosti (jak to kdysi vyjádřil Taras :-).

 4. Gatta

  Nevím kolik rozdílů je mezi medvědy a exekutory …
  Ale vím, že když se pár nebezpečných medvědů zastřelí, tak ostatní medvědi si začnou dávat na lidi pozor.

 5. MaB

  Slib soudníhp exekutora : „Slibuji na svoje svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora“.

  Jaka je „etika“ medvěda, abychom mohli oboji porovnat ? ;)

  • Gatta

   Možná by bylo zajímavé porovnat s nějakým slibem církevního Inkvizitora – patrně se ale příliš nelišil.

  • Janika

   Etikou exekutora je další cár papíru o dodržování jakýchsi předpisů. Podle předpisů byla také legálně zničena Libye.
   Etika medvěda je hluboká a přirozená, zabít jen když má hlad.

   • MaB

    Stejně jako všichni medvědi nezabíjejí jen z hladu, (i když ten může vést i kanibalismu na medvíďatech), tak nejsou všichni exekutoři predátoři.
    Ve Francii, kde jsou soudy spíše na straně dlužníka než věřitele, (stále přežívá pověra, že dlužník je nutně chudý a věřítel bohatý), tomu tak rozhodně není.

    V případě soudních vykonavatelů je uplatněn numerus clausus – jejich počet je omezen. V r. 2011 bylo 3237 huissiers de justice (pramen : « Chiffres clés de la Justice »).
    Působí v obvodu soudu, k němuž přísluší a jsou pověřeni výkonem rozhodnutí soudce. Jsou
    povinně organizováni v národní komoře soudních vykonavatelů (veřejnoprávní korporace), která je zároveň i disciplinárním orgánem, jeho rozhodnutí jsou přezkoumatelná soudem. Komora řeší stížnosti podané i třetími stranami a je pravomocná při stanovení podmínek výkonu povolání a tarifů.
    Svévolné jednání exekutora je tedy prakticky zcela vyloučeno.

    http://www.sciencesetavenir.fr › Animaux › Grands mammifères

    http://www.dailymotion.com/…/xbc1wf_quand-un-ours-s-attaque-a-un..

    • MaB

     Spoj nefunguje, je to asi moc drastické, jde ale najit pod titulkem:

     Face à la pénurie de nourriture les ours polaires deviennent cannibales
     (Z nedostatku potravy se z polárnich medvědů stávají kanibalové)
     x
     Quand un ours s’attaque à un homme – vidéo Dailymotion
     (Když medvěd zaùtočí na človeka)

     • Janika

      Kanibalové medvědi znamená, že žerou jiné medvědy?
      Video jsem ještě neviděla, nějak ty drasťáky nemusím. Tuhle jsem se začala dívat na video s názvem myslím v ruštině „smrt ledního medvěda“. Ještě jsem se té hrůzy nezbavila, je to jak noční můra…

      • MaB

       Bohužel je to tak.
       Během expedice v arktické oblasti Jenny Ross filmovala samce ledního medvěda, který zabil a pak hltat mládě vlastního druhu..Takové chování proti přírodě by se pry mohlo stát běžným s táním ledu a s tím spojeným nedostatkem potravy.
       Je všeobecně známo, že lední medvědi jsou nemilosrdní zabijáci, britská fotografka ale netušila, že by jednoho dne mohla mit před objektivem skutečnou scénu kanibalismu.

       • Janika

        Myslím, MaB, že to v přírodě zas až tak ojedinělé není. Králičí samice někdy mláďata zabije, nebo abychom nechodili daleko od našich milých kočiček, tak kocouři někdy taky žerou čerstvě narozená koťátka.

        Lidé se dopouštějí daleko hrůznějších činů proti vlastnímu druhu. A ne z hladu.

        • MaB

         Třeba u lvů (a možná i u kocourů ?) se každý samec snaží předat potomstvu svoje geny. Když přijde jako nový do smečky, obvykle zabije všechna lvíčata, která nejsou jeho. Lvice se pak mohou brzy hárat a porodit jeho vlastní děti, které už nechá žít. Proto v jeho připadě nejde o kanibalismus (nezabíjí je, aby je sežral), ale o zajištění pokračování jeho vlastního rodu.
         Ani samice nezabíjí mláďata z kanibalismu. Asi instinktivně cítí, že je života neschopné nebo že by všechna nebyla schopna živit (?)

         • Janika

          MaB, ti divoce žijící kocouři to dělají bez výběru, tam se páří každý s každým, myslím :-). Králičí samice mívá někdy takovou úchylku, že ničí všechna svoje mláďata, králíkáři tenhle jev znají.
          Chtěla jsem jen říct, že my lidé nemáme žádné právo tyto jevy odsuzovat u zvířat, protože se chováme daleko hůř.

   • tresen

    To není etika. Etika není vrozená. Medvěd se chová pudově. Neloví, když nemá hlad, šetří energií. Nemá důvod zabíjet, pokud se nejedná o samici, která brání medvíďata, anebo naopak o samce, který zabíjí mláďata jiného medvěda, aby mohl uplatnit na daném teritoriu své geny. To vám asi etiku připomínat nebude.
    Výšeuvedené platí pro medvědy obecně. Výjimky ale existují. Občas se z některého jedince může stát zabiják, který útočí bez příčiny.

 6. Mirek - pozemšťan

  Myslím, že každá společnost od nepaměti potřebuje, aby měla většinu členů pod dohledem a ve své moci, jinak by společnost nešla řídit. Společenství vzniklo proto, aby byl život jednoduší a barevnější – to první je primární. Současná společnost vyhověla požadavkům obyvatelstva na větší svobodu rozhodování o svém osudu, ale aby moc zůstala v jejích rukou nabídla lidem různé formy pomoci, z nichž některé jsou vlastně pastičkami na jednotlivce, kteří neodhadnou své možnosti a možný vývoj situace dopředu viz: zaměstnání, splátky, zdraví, nemoc,…kdy v danou chvíli při sjednání úvěrů toto nevidí, nebo nechtějí vidět a riskují, protože většinou záměr je ušlechtilý – budování rodinného hnízdečka, nákup radostí pod stromeček, dovolená apod. Jiným nic jiného nezbývá, protože chtějí vytlouci klín klínem pro již existující dluhy. Bohužel, exekutor – pokud chce svoji práci provádět úspěšně a efektivně a je to jeho primární zájem, nebude a nemůže brát ohledy. Zde je nutné se zamyslet, co je vlastně ve skutečnosti lidskost a proč tato vlastnost vůbec u lidí vznikla. Je to vlastně zjemnění dopadů životních realit a povzbuzení k přežití slabších jedinců. Slabších ve smyslu ne nutně trvale slabších, ale i v momentální nevýhodě. Jde o to, jakým způsobem lidé prosazují své zájmy- Exekutorem se nemůže stát každý, je potřeba určitého charakteru a vlastností. Ten kdo se stal exekutorem, se jím chtěl stát z nějakých důvodů-pohnutek a proto si je vědom, že pokud se chce uživit, nesmí brát ohledy a ani ho to nenapadne právě díky svým povahovým vlastnostem. V minulém režimu jsme slovo exekuce prakticky neznali a to proto, že režim měl moc v rukou za pomoci jiných pák a aby udržel mocenskou stabilitu , nemohl si dovolit exekuce a proto lidem plošně ani nedal příležitost se zadlužit tak, aby vznikla potřeba exekuce. Já bych si půjčku dnes nevzal ani omylem a kdybych měl současné zkušenosti před lety, některé z úvěrů bych si nevzal.

  • Janika

   Ahoj, Mirku, ráda tě tady vidím :-).

   To s těmi dluhy není tak jednoduché, bylo by, kdyby se jednalo skutečně jen o půjčky. Jenže lidi se dostávají do dluhů třeba když onemocní a nemají na nájem, elektřinu atd. (nebo když jim zaměstnavatel nedá výplatu). Spousta lidí bez práce nemá z čeho platit zdravotní pojištění. Nebo spousta malých dluhů za malé prohřešky (klasicky jízda načerno) mnohonásobně naroste. Je to prostě hned. Za lehkomyslnost dětí přicházejí rodiče o celoživotně budované rodinné domy, znám z okolí několik případů, je to moc smutné. Připadá mi, že je to u nás obzvláště propracovaný byznys, jak ždímat lidi.

   • Mirek - pozemšťan

    jasně, úvěry jsem uvedl jako jeden z příkladů. Systém to má podchycené na více frontách, aby jedinec příliš nevyrostl a nestal se moc samostatným. Je to moderní podoba otroctví s tím rozdílem, že otroci si myslí, že jsou svobodní.

    • Janika

     Ano, o to jde, držet lidi zkrátka, aby si nevyskakovali. I když stejně nevím, jak by to vyskakování mělo vypadat, aby to k něčemu bylo.

 7. Pingback: Rozdíl mezi medvědem a exekutorem | Outsider Media
 8. Pingback: Anonymous Slovensko UK &raquo Rozdíl mezi medvědem a exekutorem
 9. Pingback: Rozdíl mezi medvědem a exekutorem | ALMANACH

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s