Zákon proti agresivním žvanilům

Když agresivní blbec neustále žvaní a žvaní, mělo by být zákonem povoleno, ba přímo nařízeno, mu jich pár vrazit.

Poslanec Ljaško hulákal a hulákal, urážel poslance Bojka, že prý si jezdí do Moskvy pro instrukce a pro peníze atd., a přitom si byl jist svou NEDOTKNUTELNOSTÍ, BEZTRESTNOSTÍ, NEPOSTIŽITELNOSTÍ. Mohl v rámci svobody slova cokoli, předvádět se a ukazovat, jak je chytrý a vtipný, mohl házet na soupeře jakoukoli špínu, protože máme přece „svobodu slova“. A soupeř, pokud nechce sestoupit do té samé žumpy, nemá proti němu šanci. Šanci proti sprostotě, vulgaritě a lhaní má totiž jen ten, kdo se neštítí klesnout ještě na horší úroveň. Nebo ten, kdo se do bahna nenechá zatáhnout, což je lepší.

Huckleberry Finn poznamenal, že když při mši konečně zazněla hudba po sáhodlouhých pokryteckých slovních litaniích,  bylo to osvobozující jako pramen čisté vody. Stejný pocit jsem měla, když Bojko vstal a pár jich Ljaškovi ubalil. A Ljaško, který na jiných videích hrdinně mlátí a ponižuje svázané zajatce, najednou zbaběle prchá.

Podobně vnímám zákon proti hanobení hlavy státu, a to bez ohledu na to, kdo by byl zrovna prezidentem. Vulgarita a sprostota se rozmáhá a bují, a když lidé nemají slušnost v sobě sami, je zapotřebí je k tomu přivést jinak.

Reklamy

74 comments

 1. Ondřej

  To už jsme tu měli. Nicméně, já jsem po vzoru pana Uhla pro to, tento institut zrušit. Je v našem ústavním systému zcela nepotřebný a podle toho, kdo je zrovna u moci, generuje zákony patřící do starého mocnářství, ze kterého si tak dokonale dělal legraci Jaroslav Hašek, anebo hůře, do doby komunismu, kdy se chodilo natvrdo do kriminálu nejen za urážky hlavy státu, ale i za pobuřování a rozvracení socialistického zřízení, tedy spojeno oboje dohromady, kdo si dovolil kritizovat systémovou podstatu i nekompetentnost stranické věrchušky. Pan Uhl je trockista, marxista a liberální socialista (každý nechť si vezme to, co mu vyhovuje více) a přesto ctí lidská práva a svobodu slova. Ta by mimo hanobení rasy, etnika, víry či podpory totalitních hnutí – měla být co nejširší. Implementací tohoto zákona jen kanalizujeme tyto projevy a budeme muset nasadit režimní Brettschneidery, protože existuje-li zákon s trestní sazbu, je potřeba zajistit i jeho vymahatelnost. V době komunikace přes internet pak nějaký team IT expertů na sledování identit na této platformě, aby se dal viník na virtuáklně-anonymní platformě převést na občanskou entitu co má jméno a rodné číslo. Dost nelehká a nelaciná záležitost.¨

  Ten článek P. Uhla teď nedokážu dohledat, ale je, jen asi zadávám do vyhledávače špatnou kombinaci klíčových slov.

 2. Nerevar

  Ljaško se vybarvil hned na začátku událostí na Donbasu. Párkrát už po tlamě dostal, nezabralo to. Zavřít ho, zahodit klíč.

  (Otázka k tématu: Měl Gustáv Husák nárok na prezidentský pohřeb? Mám zato, že měl, prezident je prezident.)

  • Janika

   Měl nárok na prezidentský pohřeb.
   Čím horší národ, tím víc plive po svých prezidentech. Logicky, jaké jsou možnosti: prezident je opravdu darebák a pak se národ nemá čím chlubit, že ho nechá u moci (to když není prezident volený lidmi – Husák, Havel, Klaus). Nebo když je volený (Zeman, Trump), tak ti plivající nerespektují demokratickou volbu a taky se nemají čím chlubit. Jiná možnost mě nenapadá.

 3. tresen

  Takže mám tomu rozumět tak, že se vám líbí myšlenka, aby šel do basy každý, jehož výrokem se hlava státu bude cítit zhanobena a uražena?
  Přemýšlím totiž, jak jinak by se měly ty výroky hodnotit než podle toho, jak to pociťuje prezident.
  Umím si totiž představit pohoršení způsobené neuctivými, obhroublými a potměšilými slovy, provázené voláním po zabásnutí jejich původce, zatímco prezident se srdečně zasměje a zvolá Nechte to být!
  Samozřejmě ani představa přesně opačná mi potíže nedělá.
  Nebo myslíte, že někdo vypracuje prováděcí vyhlášku, která vymyslí objektivní kritéria a stanoví odstupňování trestu podle použití zákonem vyjmenovaných slov? To by bylo taky zábavné, stejně jako ta první možnost.

  • Janika

   Dáváte si pozor, abyste neurazila lidi natolik, aby Vás někdo neměl důvod žalovat? Já se přiznám, že na to teď už myslím, dříve jsem bývala lehkomyslnější. Žádný manuál na to zapotřebí není, jen člověk musí přemýšlet a sám sebe kontrolovat. A není to vůbec na škodu.
   Líbil se mi dnes, kupodivu, Zaorálek, když napomenul redaktorku, která prohlásila že prezident lhal, že Shapiro nebyl na Hradě. Prostě věřil mylné informaci, ale ne že lhal. Bylo na té agresivní štěkně vidět, jak se zarazila. A tohle by bylo zapotřebí. Nemusíte hned o base.

   • tresen

    Ale ten návrh zákona o base mluví.
    Jinak samozřejmě s vaší myšlenkou o kultivaci veřejného prostoru a výchově ke slušné mluvě bez bezdůvodného urážení protějšku /včetně hlavy státu/ naprosto souhlasím.

 4. Seal

  U zákona proti hanobení hlavy státu se běžně argumentuje tím, že není šit na triko Zemanovi. Tuhle námitku beru, ale jediný způsob, jak se přesvědčit o tom, že jeho navrhovaleté to myslí opravdu upřímně, spočívá v tom, aby tento zákon byl retroaktivní. Samozřejmě od roku 1918, protože úřad prezidenta je symbolem československé, resp. české státnosti. Tohle řešení by navíc mohlo odbourat všechny ty zákony o tom, že president XY se zasloužil o stát, při jejichž projednávání si našinec obvykle taky vyslechne spoustu historických nesmyslů, sprostot a vulgárností. Pokud jde zkrátka o úctu k úřadu prezidenta, je třeba ji chránit generálně, tj. nikoli jenom směrem k budoucnosti. Byl by to totiž poněkud zvláštní právní stav, kdyby příslušná legislativa současně trpěla, aby se dál mohlo nemístně žvanit o prezidentech, kteří patří k naší společné minulosti.

  • Janika

   To nevím, jak si představujete s tou retroaktivitou, nerozumím tomu. Zeman pomalu končí, než se zákon schválí, jeho se týkat nebude.
   Jinak ano, mám třeba problém s Havlem a jeho humanitárním bombardováním. Takové věci beru jako kritiku, tu nikdo zakazovat nechce. To samé hodnocení jeho umělecké tvorby :-).

   • Ondřej

    Retroakvita znamená právě to, že se týká všech a všeho o se v dikci daného zákona stalo v minulosti.

   • Seal

    Jednoduchá věta v závěru zákona o povinné úctě k prezidentskému úřadu: „Ustanovení zákona vstupují v platnost dnem jeho vyhlášení.“ Takže když pak třeba napíšete, že Masaryk nechal střílet do dělníků, aniž byste to byla schopna doložit, tak se to bude brát jako hanobení symbolu čs. státu. Pokud ale toto tvrzení naopak doložíte, tak to pak bude samozřejmě spadat do kategorie oprávněné kritiky.

     • Seal

      Hmm, tak v tom případě by se to asi odvíjelo od kontextuálního výkladu. Můj odkad je ten, že kdybyste projevila hodně účinnou lítost v tom smyslu, že vás ten původní autor svojí přesvědčivostí uhranul, tak by se to dalo brát jako hodně významná polehčující okolnost. ale fakt by to záviselo na příslušném soudu, protože třeba pan Škutina za jistý krátký výrok o prezidentu Novotném dostal pár měsíců natvrdo.

    • Asfalt

     Nesmysl. Se střílením do dělníku a posuzováním pravdivosti tohoto výroku nemluvíte o hanobení, ale možná tak maximálně o pomluvě. Hanobení je zvláště urážlivý projev, pomluva je sdělení nepravdivé informace. Navrhovaná trestní úprava mluví o hanobení, ne o pomluvě. Tedy, mluvíte o něčem úplně jiném, než čeho se diskutovaná zákonodárná iniciativa týká.

     • Janika

      Děkuji, Asfalte, taky to tak vidím. To by se nesměly psát dějepisy, autoři se často ve výkladu dějin liší.

    • hans

     No, je spousta lidí („kavárna“, Ondřej), kteří by se u soudu mohli úspěšně hájit tím, že výrok „střílel do dělníků“ není hanobení ani kritika, nýbrž pochvala.

  • Asfalt

   Že vás pusa nebolí, Seale. V 21. století by průměrně sečtělému člověku neměla retroaktivita v neprospěch adrestáta v trestním právu ani přijít na rozum, natož o tom vůbec mluvit. Článek. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, který nerespektujete, patří k základním fundamentům právního státu vůbec. Se svými nápady si počkejte až na nácky. Ano, až tak důrazně vám musím pro tu retroaktivitu nadat.

   Mám ale pocit, že sám nemáte retroaktivitu na mysli. Retroaktivita je zpětné působení zákona. Pokud ale máte na mysli, že od nyní, tedy nikoliv zpětně, budou trestné výroky i proti bývalým prezidentům, pak nejde o zpětné působení zákona, tj. o retroaktivitu, ale o to, co je objektem chráněného zájmu.
   Objektem navrhované trestnosti hanobení hlavy státu pak není ochrana osobnosti (abychom se zabývali nějakými bývalými prezidenty), ale ochrana veřejného pořádku, tj. ochrana současného ústavního činitele právě ve výkonu funkce.

   • Seal

    Zdá se, že někteří sečtělí lidé nejsou schopni rozeznat ani pokus o vtip. Pusa by měla bolet hlavně ty, kdo ten obstarožní a gumový paragraf navrhli.

    • MaB

     „obstarožní a gumový paragraf “ ?
     „Gumový“ ano, ale „obstarožní“ ?
     Právě zákaz retroaktivity je starým právním principem –
     římskoprávní doktríny (iura quaesita), zakazují změnu, která by zpětně zhoršila právní postavení subjektu práva.
     Čl. I oddíl 9 Ústavy USA: „Nesmí být vydán žádný zákon se zpětnou platností …).“
     podobně ABGB (rakouský všeobecný občanský zákoník) „Zákony nepůsobí nazpět, nemají tudíž vlivu na jednání, která se zběhla dříve, …“
     Francouzský Code civil v čl. 2 stanoví, že „zákon působí jen do budoucna, nemá žádný zpětný účinek“,

     Z principu zákazu zpětné účinnosti norem pro oblast trestního práva je připuštěna jedna zásadní výjimka, která stanovuje, že se použije pozdějšího zákona tehdy, jestliže je pro pachatele příznivější (princip retroaktivity in mitius).

     • Seal

      Pokud bych to s tím TGM myslel vážně, tak to samozřejmě nemůžu udělat se zpětnou platností, ale od nynějška. A udělal bych to rovnou po vzoru Turecka: Kdo hanobí nebo znevažuje památku….
      K samotnému poslaneckému návrhu doporučuji přečíst si důvodou zprávu a posoudit, do jaké míry se její autoři popasovali s čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Kromě obevného konstatování,m že úprava je v souladu s ústavním pořádem, jsem tam nic konkrétního nenašel, ale třeba budete úspěšnější: http://www.psp.cz/doc/00/11/68/00116807.pdf

      • MaB

       Tak to je neuvěřitelné !
       Poslanec, který návrh tohoto zákona obhajuje, si dovolí argumentovat:
       „Češi jsou v cizině považováni za národ křupanů, kteří si nedovedou ničeho.vážit“
       Domnívá se tedy, že je potřeba trestním zákonem ke slušnosti Čechy přinutit.
       Samozřejmě se mi ihned vybavují slova německého historika Theodora Mommsena, který kdysi (v roce 1897) své soukmenovce vyzýval:
       „Buďte tvrdými! Rozumu lebka Čechů nepřijme, ale ranám i ona porozumí.“
       (Od konce 30. let se pak objevují v německých kruzích úvahy, zda by nebylo dobré vyřešit „český problém“ fyzickou likvidací českého národa…)
       Nezdá se, že je návrh v souladu s Ustavou.
       V demokratickém právním státě má totiž člověk- občan přednost před státními institucemi. Ti horliví poslanci také asi nevědí, že jsme si před zákonem všichni rovni a nikdo nemá privilegia. Ani pan prezident.
       Občané nesmí být kritičtí ? Svoboda projevu je v rozporu s poslušností ?

       • Seal

        Pokud ten zákon nebyl míněn jako politické gesto, tak se měla v důvodové zprávě řešit zásada přiměřenosti…
        Svoji podporu právě odvolala i strana Úsvit s následujícím zdůvodněním: „Stále si stojíme za principy, které nás vedly k podpoře tohoto zákona. Změnila se ale konečná podoba návrhu. Původní záměr této novely směřoval zejména k postihnutí hanobení symbolů našeho státu, jako je vlajka či prezidentská standarta, s čímž naše strana plně souhlasí. S čím ale nemůžeme souhlasit, je hrozba trestu odnětí svobody za hanobení úřadu prezidenta, místo původně zamýšleného přestupku. Respektujeme svobodu slova, a proto pro nás možnost odnětí svobody představuje příliš tvrdý postih…“
        Z citované tiskové zprávy si můžete současně udělat konkrétní představu o tom, jakým způsobem vznikají poslanecké návrhy zákonů. Zkrátka na začátku byla obecná představa, že by se něco mělo uzákonit, potom to někdo sepsal, a teď se někteří poslanci diví, co to už dopředu vlastně podepsali.

        • Ondřej

         Na začátku byla emoce, kterou si někdo chtěl pripsat body. Ale ten kdo se zamysli, jestli si někdo bude přát to, co se OBECNE za Husáka kritizovalo v hospodách, tak si při pohledu na statistiku že nový režim se jeví jako lepsi skoro 70℅ lidí, tak rychle zařadil zpátečku. ..aby tím nepoškodil toho, kterého měl tento zákon chránit…

       • Janika

        Milá MaB, tento národ není třeba mlátit po lebkách, stačí na něj trochu zadupat :-). Vždyť si to vemte, čtyřicet let většina kolaborovala s komunistickým režimem, a začali protestovat, až když se to smělo!
        Takže tento zákon povede (vedl by) k tomu, že si stateční budou stát za svým slovem a zbabělci zmklnou. Docela ráda bych to viděla, obojí. Slova statečných, byť urážlivá, by potom dostala jinou váhu.

       • Ondřej

        To je správná argumentace. Nícmene tento argument ústavní právník Jan Kysela dává až do souvislosti s přímou volbou prezidenta. Podle něj by tedy měla relevanci až teď v souvislosti s přímou volbou. Tedy podle něj je protiústavní až nyní, přijmout tento zákon podle něj v předchozí situaci, nebyl by nutně ústavně nonkonformní.

 5. Janika

  Bylo by zajímavé porovnat to s tím, jak to mají jinde. Tohle jsem si přečetla v jiné diskuzi:

  Zákon za hanobení platí např. i v Německu.
  Tresty za hanobení (nebo jen pomluvu) veřejného činitele:

  „Under Art. 188 of the German Criminal Code, defaming “a person involved in the popular political life” publicly or via the media, in a way that “may make [the person’s] public activities substantially more difficult” is a criminal offence. The punishment is imprisonment for three months to five years. Slander under the same conditions can result in six months to five years behind bars.“

  Tresty za hanobení hlavy státu (německého prezidenta):
  Defaming the German president publicly or through the media is a criminal offence under Art. 90 of the German Criminal Code. It carries a potential sentence of three months to five years in prison. The punishment may be mitigated in less serious cases, but the minimum punishment is increased to six months in prison if the defamation was an intentional act. In addition, a court may, at its own discretion, forbid the offender from practicing his or her profession and suspend certain of his or her civil rights, including “the ability to hold public office, to vote and be elected in public elections” (Art. 92a).

  • MaB

   To je zajimavé.
   Trestný čin Hanobení hlavy státu byl ve Francii odstraněn 5 srpna 2013 zákonem n° 2013-711,
   Evropský soud pro lidská práva odsoudil Francii za používání tohoto obvinění. Článek 10 § 2 Evropské úmluvy vyžaduje, aby každý státní zásah do svobody projevu byl stanoven zákonem.
   Národní shromáždění tedy hlasovalo o zrušení deliktu a s ním spojené pokuty až 45.000 eur.
   „I když si prezident samozřejmě zaslouží respekt svých spoluobčanů, taková odchylka od obecného práva se nadále nejeví jako opodstatněná v moderní demokracii,“ praví text zákona.

   • MaB

    Jen na doplnění. Ve Francii neexistoval samostatný zákon o Hanobení prezidenta republiky.
    Vztahovaly se na něho derogace ze zákona na základě článků 23, 26, 36 a 37 zákona o svobodě tisku ze dne 29. července 1881, s cílem trestat takový delikt.

 6. MaB

  Není snad pochyb o tom, že občané ve své velké většině plně respektuji prezidentský úřad. Právě proto mají dost vysoké požadavky na toho, komu ho svěřili a od koho čekají, že ho bude důstojně reprezentovat. Nejsou tolerantní, když vidí, že prezident jejich důvěru zklamal a svým vystupováním tuto funkci pravidelně degraduje.

   • hans

    Néé, jako například Václav Havel, s jeho podlézavostí cizím zájmům, nedůstojnému vystupování, pohrdání občany…

    • tresen

     Vy to vidíte tak, já zase úplně jinak. Jde o to, abychom nebyli stíháni ani já ani vy za to, když si na nemilovaného prezidenta zanadáváme.

    • Nerevar

     … a Klausovy zločiny jsou bez povšimnutí přecházeny mlčením.

  • Janika

   „vidí, že prezident jejich důvěru zklamal a svým vystupováním tuto funkci pravidelně degraduje.“

   Mohla byste uvést konkrétní příklady, MaB?

   • MaB

    Myslím, že toto platí obecně.
    Já za sebe se samozřejmě vyjadřuji pouze k těm, které mohu hodnotit: Holland a Sarkozy (u toho je „zklamal“ slabý výraz… )

    • Janika

     Aha, já myslela, že myslíte Zemana :-).
     Ono je to tak, že obecné nadávky lidem jdou, ale když mají říct konkrétní příklad, tak najednou nic. To nemyslím na Vás.

 7. Asfalt

  Ano, trestnost hanobení hlavy státu by měla být znovu obnovena, než se jednání dnešních fašounů stane normou jenání příjímanou společností. Kritiku lze vyjádřit slušně a ta samozřejmě s návrhem zůstává beztrestná. Pokud ale někdo něprovádí kritiku, ale hanobí, pak útočí na pořádek ve věcech veřejných, který je a má být pod trestněprávní ochranou.

  • taras2

   U Černého (patrně koprofilik) je potěšující jednota charakteru, vyjadřování a díla. Všechny jeho umělecké výboje jsou pěkné sračky.

   • Janika

    Musí to být depresivní společník. Asi to není správné, ale napadá mě, kolika let se asi dožije, když to s ním takhle lomcuje. Ne že bych mu přála něco zlého, spíš ho lituji.

  • Kamil Mudra

   Ten zákon je potřebný (a měl by být přísný) už jen k tomu aby si někteří zabedněnci uvědomili že je rozdíl mezi nadávkami a kritikou. Pokud by tedy byl pouze o hanobení státních symbolů a prezidentského úřadu (samozřejmě včetně osoby ho zastávající) – nikoli proti kritice výše jmenovaného, nemám s takovým zákonem nejmenší problém a uvítal bych ho. Jde prostě o opatření proti vulgárním hovadům, kterých se žádná společnost nikdy zcela nezbaví, zrovna tak jako se nikdy nezbaví podvodníků, zlodějů atp.

   • Janika

    Přesně tak, vidím to stejně. Omezit vulgárnost a sprostotu, to fakt nikomu žádnou újmu nezpůsobí.

   • MaB

    Ano, Kamile, ta „opatření proti vulgárním hovadům,“ budou opravdu nutna,…

    8 nov. 2014 – Ajouté par Pytel Hovadin

    • Janika

     Tedy MaB, jestli jste to video shlédla, tak obdivuji Váš žaludek :-). Mě vyděsila už ta zmítající se postavička v úvodu.

     • MaB

      Janiko, jsou bohužel mnohem horší věci, na které jsme nuceni se dívat,
      Na toto video mne upozornili studenti, s kterými jsem se u nás setkala. Překvapilo mne, s jakou nevážností se vyjadřovali o prezidentovi. Je mi dost smutno když vidím, že se jim takto jeví ten, kdo by měl u nich vzbuzovat respekt.

 8. embecko

  Podle meho je vsecko na cucky a ted se jen vybiji klin klinem.
  Ceske pravo samozrejme urazku na cti (difamaci) zna a je soucasti zakoniku:
  „Ochranu osobní cti poskytuje občanský zákoník výlučně proti takovým jednáním, která jsou objektivně způsobilá přivodit újmu na osobnosti subjektu práva tím, že snižují jeho čest u jiných lidí a ohrožují tak vážnost jeho postavení a uplatnění ve společnosti. Není tu rozhodné, zda k újmě skutečně došlo postačuje objektivní způsobilost příslušného jednání takovou újmu způsobit.“
  http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/62D9E7649A4CFE04C1257A4E0065847C?openDocument&Highlight=0,

  A proc se nemuze Zeman branit zakonnou cestou? No protoze by tim jen potvrdil, ze ona urazka nebyla zadnou urazku, ale ze tim (doplnte prislusne urazlive oznaceni) opravdu je.
  Zeme je v rozvalu, v chaosu, zakon dokonce nemuze vyuzivat ani jeho hlava, protoze ruzne kliky, ktere si rozparcelovaly spolecnost, by se na nem vyradily, oslabily ho a samy zaroven ziskaly na moci.

  Proto navrh noveho zakona: aby se Zeman vyvinil a stahl se z dosahu mocnych klik (ja nic, to zakon). Ja ho tedy docela chapu a stejne chapu i poslance, kteri si timhle delaji predpoli pro rozsireni pusobnosti zakona a i na zastupitele.
  Na druhou stranu je mi to sumak, protoze jestli jsme to dopracovali uz tak daleko, ze ani prezident se nemuze branit pomluvam a urazkam jinak, nezli za cenu extrovniho zakona, pak ani specialni zakon nic neresi a utoky na hlavu statu budou pokracovat jinym zpusobem.
  Je to takova vexlactina: na jedne strane bezzuby a rozkladajici se politicky system, na druhe strane rychli smejdi, na ktere je zakon kratky“, protoze sam sotva dycha. Osobne jsem se uz smiril jak se satanem Halikem, tak existenci polosveta Horackem, jaky pan, takovy kram, takze Milosovi bych pral,aby to zabalil a sel do klidu, svoje si uz odpracoval a delal to dobre :o)

  • tresen

   Slovo dobře bych nepoužila, raději účinně. Co si předsevzal, to udělal, něco ho ale občas zklamalo, třeba jak vybouchla ta jeho strana. I přes tenhle dílčí neúspěch je země v chaosu, v rozvalu, abych použila tvoje výrazy, ale jestli si přál až takový stupeň, je otázka. Každopádně to není jen jeho zásluha. V podstatě pokračuje v předpřipravené cestě, i když do toho vnáší osobité prvky.

   • embecko

    Stat je v rozvalu, protoze Cesi nejsou narod, ale hasteriva entita, ktere chybi jakekoliv naznaky ochoty prijmuti spolecneho cile. Od 89. roku to jde vsechno pomalu dolu a nasim osudem je stat se cizi montovnou, v tom nemaji prsty ani privatizatori, ani Zeman. Odmitani a neprijmuti autorit a tim padem pozvolny rozklad sebeorganizace je nas vnitrni kod a zastavit ci zvratit to dokaze jen cizi moc, prichazejici v nasili a zvenku.

    • tresen

     Z montovny není třeba Zemana vynechávat, na té zásluhu rozhodně má.

  • Asfalt

   „A proc se nemuze Zeman branit zakonnou cestou? “
   Protože to, co zde uvádíte, se na prezidenta republiky nevztahuje. Práva a povinnosti z občanského zákoníku mají jen osoby (§ 17 odst. 1 obč. z.). Prezident republiky ale není osoba (soukromého práva), ale složka moci výkonné práva veřejného (hlava třetí Ústavy).
   Podle obč. zák. by se mohla bránit jen soukromá osoba pan Miloš Zeman, ne hlava státu, a to za své bez pomoci např. prostředků prezidentké kanceláře apod., a to od služebního telefonu až po právníky (opak by byl zneužitím postavení). Naprosto nevím, proč by to měla soukromá osoba vykonávající funkci hlavy státu, která je urážena právě pro výkon funkce hlavy státu, dělat. Vám by to ani trochu nepřišlo padlé na hlavu?
   Hlavu státu je třeba chránit předpisem veřejného práva (alespoň i mně se z těch fašounů už zvedá kufr). Trestní zákon je pak typickým předpisem veřejného práva.

   • embecko

    Jasne, ze by se musel branit jako soukroma osoba, proto pisi Zeman, to jsem i jako totalni pravni laik z toho zakona vycitil. Ale zaroven tam cmucham i dalsi vec, a sice „…ohrožují tak vážnost jeho postavení…“, coz mi napovida, ze zakon je docela dobry (v tomhle smeru, jinak nedokazi posoudit) a pamatuje i na tyhle pripady, kdy stiznost/ zalobu muze opodstatnene podat i osoba verejna (jak hezky pisete „slozka prava“).
    Kdybyste nemel nejakou „verejnou čest“ a tedy nebyl zaroven verejna osoba, pak by preci neslo vasi cest nejak snizit a zakon by byl zbytecny.
    Termin „poskozeni cti“ implicitne predpoklada, ze čest je verejny statek a soukromnik Zeman se muze citit poskozen na sve cti coby verejna osoba, cimz se naplni litera „ohrozeni vaznosti postaveni“.

    Ja pravo moc rad nemam, na mne pusobi prilis scholasticky tim smerem, ze se zapredete do debaty, dojdete ke skvelemu zaveru, ktery ovsem popre smysl vasi puvodni snahy, anebo se ji, v lepsim pripade, vubec nedotkne :o)

    Proto vam take nerozumim, kdyz pisete:
    „Naprosto nevím, proč by to měla soukromá osoba vykonávající funkci hlavy státu, která je urážena právě pro výkon funkce hlavy státu, dělat. Vám by to ani trochu nepřišlo padlé na hlavu?“

    Proc myslite, ze Zemana urazi pro vykon funkce? Mohou ho urazet treba jen proto, ze je jim nesympaticky a ze ho maji na ocich a musi ho poslouchat, to si myslim nema co s „vykonem funkce“ co delat. Pominme ted „vykon funkce“ jako pravnicky termin, protoze jen tak pochopite, ze by mi to na hlavu nepripadlo.
    Kazda instituce si preci hlida svoji autoritu, i ta statni a na jeji predstavitele se „nesmi sahat“. Jinak tyhle instituce totiz nefunguji a potazmo prestava fungovat cely stat.
    Kdyby osoba Zeman zazaloval treba vyse citovaneho Cerneho, ze svymi vyroky snizil vaznost jeho postaveni, pak by mi to prislo uplne normalni…pokud tady za to dostanete pesti jednu v hospode, pak plne chapu, ze se bude branit i clovek, vykonavajici prezidenstskou funkci :o)

    „Hlavu státu je třeba chránit předpisem veřejného práva…“ no proc ne, ale to je uz priznak toho, ze veci jdou do kopru. Normalni smerem k nenormalnimu je v poradi: 1) nenadavat prezidentovi, 2) ze se prezident muze branit jako bezny clovek a za 3) chranit prezidentovu cest specialnim zakonem, coz mi uz prijde jako zacatek konce.

    • tresen

     Na jedné straně tu figuruje majestát, zosobněný prezidentem, na straně druhé člověk, který se na post majestátu dobrovolně vydrápal.
     Ochrana majestátu z trestního zákoníku vypadla. Podle mne z dobrých důvodů. Už od dob much kálejících na obraz císaře pána byly totiž ty paragrafy v podezření, že jsou zneužitelné. Že kromě trestů za hanobení samotného majestátu, rozuměj symbolu státu a státní moci, neboli za skutky zaměřené proti těmto víceméně abstraktním entitám, budou trestány i urážky, týkající se osobní vlastnosti či poklesků konkrétního Ferdinanda Vaňka, který momentálně dřepí na trůně. Včetně poklesků, které „majestát“ znevažují samy o sobě, a to možná daleko větší měrou, než poukazování na ně, ať se třeba děje hrubými slovy.
     Myslím, že nebyla náhoda, když Havel krátce po zrušení těchto ustanovení požadoval po Knížákovi satisfakci za Václavku a Dášeňku u civilního soudu. Myslím, že tím chtěl především dát najevo, že preferuje úlohu občanského práva, které mu neposkytuje nic navíc, než kterémukoli jinému smrtelníkovi.
     To ostatně dokazoval i tím, že před zrušením trestnosti hanobení hlavy státu vytrvale zastavoval stíhání, která byla pod touto záminkou vedena.
     Myslím, že jím zvolená cesta nevedla do kopru, ale do normálního civilizovaného světa.

     • MaB

      Ano ! Svobodná vyspělá demokratická společnost si musí umět poradit i s projevy, které jsou pro někoho nechutné, aniž by je represívně postihovala.
      Respekt, úctu a vážnost prezidenta si nelze vynutit prostřednictvím zákona či postihu státem.
      Komunistický právní řád znal trestný čin hanobení prezidenta. A Kam vedla aplikace této skutkové podstaty ? Nebyla mnohdy používána proti kritikům režimu ?
      I když prezident musí snést větší míru kritiky, jeho čest nelze stavět nad čest ostatních občanů.
      Proto je chrana jeho důstojnosti otázkou soukromého práva a je na něm, zda se jí bude prostřednictvím soudu domáhat.

      • PeeBee

       ano, povidejte, prehanejte… „Kam vedla aplikace této skutkové podstaty ?“ dejte nam par pribehu, prosiiiiim!

       • MaB

        Jak vdíte, já pouze kladu otázky. Nějaký příklad kolem sebe známe každý.
        Pokud ne, odpověď byste jistě našel u některých zde.
        političtí vězni po roce 1948 a 1968: TOTALITA
        http://www.totalita.cz/vysvetlivky/vezni_pol.php
        I po druhé amnestii zůstávalo ve vězení 2985 politických vězňů. Ti si své tresty většinou dosloužili, poslední političtí vězni prvního období komunistické totality …

        • embecko

         A co to ma co delat s aplikaci skutkove podstaty cinu hanobeni prezidenta?
         Vy uz mluvite stejne jako ti komunisti, MaB, neco se sebou udelejte.

         • MaB

          embécko, když už, tak jako Svobodní :
          „S pocitem návratu do totalitních 80. let minulého století jsme si přečetli návrh šesti desítek poslanců levicových stran na zavedení trestného činu hanobení prezidenta republiky. „Papalášská“ ochrana, která odebírá lidem svobodu projevu a posílá je do vězení, podle nás nepatří do současné české společnosti.
          Se zaváděním podobného typu trestních činů zásadně nesouhlasíme. Jsme totiž přesvědčeni, že vždy by měli být chráněni občané před zlovůlí politiků a ústavních činitelů, nikoli naopak.“

          Tehdy byla všechna ta „hanobení“ v jednom balícku – strana, jeji představitelé, třída…

          • embecko

           Odpovim tedy ve stejnem duchu:
           10 let nezadrzitelne se sirici chudoby ve Francii, prez 50% potrebnych, obslouzenych charitou, tvori rodiny a jejich prislusnici:
           http://www.secours-catholique.org/actualites/letat-de-la-pauvrete-2016
           Nevim, co s vasimi hrabecicmi radami, kdyz si nedokazete udelat poradek ani doma, to se pak tezko bere vazne, co tu pisete.
           Jinak co se hanobeni predstavitelu moci tyce, maji Svobodni take rozpracovano, jak postupuje totalita v Holandsku, kde maji obdobny zakon? Nemate nejaky seznam holandskych politickych veznu, to by mne docela zajimalo.
           Stanovisko EU pro mne neni zadnym meritkem a to v zadnem ohledu, protoze Brusel je schopen vyjednavat o moznosti pristupu k EU s Erdoganem, vrazdicim sve obyvatelstvo po tisicovkach.

          • tresen

           Protagonisti holandského monarchistického skanzenu jsou něco jako zvířátka v kleci, na které návštěvníci nesmějí házet šutry.

          • MaB

           ad embecko: Nevím sice, jak to souvisi se zákonem o hanobení prezidenta a rovněž nevím, proč by mi tento fakt měl bránit vyslovit názor (nikoli rady) na něj, ale secours catholique má pravdu , ve Francii 9 milionů lidí skutečně žije pod hranicí chudoby , tedy s méně než 840 – 1 008 eury měsíčně,
           Přičemž Francie, 1% světové populace, vydává na sociální dávky 7% z celkové sumy ve světě.
           Já platím daně dostatečně vysoké, necítím tedy vinu za tento stav, ale budu při volbě brát v ùvahu návrhy na jeho řešení .

           Holandsko znám pouze jako turista, tak nemohu posloužit. Naproti tomu s jistotou vím, že ve Francii političtí věznové nejsou.

           Rikate : „Stanovisko EU pro mne neni zadnym meritkem a to v zadnem ohledu, protoze Brusel je schopen vyjednavat o moznosti pristupu k EU s Erdoganem, vrazdicim sve obyvatelstvo po tisicovkach.“
           Pro mne snad ano ?
           Vidím, že proti vstupu Turecka jsou jednomyslně všichni kandidáti v prezidentských volbách.
           Mimochodem, v Turecku jistě zákon o hanobení prezidenta také existuje.

          • Ondřej

           Embecko, SPD se s CDU shodl na tom, že zákon o hanobeni císařského majestátu pocházejícího z 2. poloviny 19.stoleti zruší. Aktuální věci z politiky se řeší i jinde než tam, kde kempuji uprchlíci.

           Jinak OBSE doporučuje zrušit.

           http://www.osce.org/fom/246521

          • embecko

           Cisarsky majestat se tehdy nazyval Bundespräsident? Nemlzite vy tu NAHODOu zase? :o)
           A kolik veznu ma na svedomi tenhle zakon, pred kterym varujete? Podle MaB byste meli mit preplnene veznice.
           Vase duvera v soucasny demokraticky rezim je opravdu nakazliva…jinak se mylite i v tom, ze aktualni otazky se resi v nejakych kempech, nikoliv, ty uz jsou na predmestich a ctvrtich, ktere si rozebrali a obsadili uprchlici, muzete googlovat treba „parallelgeselschaft+gewalt+flüchtlinge“, clanku na vas vyskoci urcite dost.
           Jinak z plneho srdce hodne zdaru pri budovani opravdu otevrene spolecnosti, jenom ji nechtejte trockisticky exportovat:
           https://jungefreiheit.de/?p=180456
           Migrantske organizace si daly za cil zmenu ustavy a povyseni imigrace za statni cil, jejich navrh noveho ustavniho clanku zni: „Nemecko je pestrou imigrantskou zemi.“
           Tak vyhrnout rukavy, aktivovat uderky a do prace!

          • Ondřej

           Změnil se protokolární status představitelé státu, ne litera zákona. Prectete si něco o tom více. I to, jak s tím zákonem bude naloženo. Mohl byste vědět, že se v Německu zavírá za hanobení řady, o prezidentovi (slunicrkari) se řekne (stejně jako o Merkelove) tolik sprostot, že by za tento delikt musela sedět půl bývalé NDR:-)

         • MaB

          Pozor, embecko, „Those who cannot remember the past are condemned to repeat it“.
          varuje americký filosof George_Santayana…:)

          • Nerevar

           Dlouhá léta mi nedá spět otázka, zda citovaná věta je spíše varování, nebo už jen „zdůvodnění rozsudku“.

           (Ale čím jsem starší, tím víc se přikláním k té druhé možnosti.)

        • PeeBee

         jiste, jiste, ale abychom se nedostali jinam:
         „Komunistický právní řád znal trestný čin hanobení prezidenta. A Kam vedla aplikace této skutkové podstaty ?“

         takze kam vedla? povidejte, prehanejte!!!

         • MaB

          Kam vede, PeeBee ?

          Klasik KHB odpovida:
          „Za pravdu je různá sazba,
          někdy pomník,
          někdy vazba.
          Kdo jí řekne dřív než včas,
          tomu pravda zláme vaz! “

          Petr Cibulka:
          Před listopadem 1989 byl opakovaně vězněn. Z poslední vazby byl propuštěn těsně po sametové revoluci.
          17.3.1994 – nařídil V.Havel zastavit trestní stíhání vydavatele Necenzurovaných novin Petra Cibulky pro trestný čin hanobení prezidenta republiky 28.3.1994 se Petr Cibulka vyjádřil, že trvá na tom, aby byl postaven před soud.
          Pavel Karhánek:
          29.3.1996 – prezident Václav Havel nařídil, aby bylo zastaveno trestní stíhání Pavla Karhánka pro hanobení republiky a jejího představitele s tím, že trestní stíhání Karhánka pro další trestné činy zůstává nedotčeno.
          Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/milosti-prezidenta-jsou-take-na-internetu-fjj-/domaci.aspx?c=991210_110954_domaci_lsd

          Případ Jaromír Šavrda –
          Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě – viz nositele

          Proto souhlas s premiérem:
          Hlava státu si zaslouží úctu. Ale pokud mám volit mezi svobodou projevu a zaváděním trestnosti hanobení hlavy státu, volím svobodu projevu.

       • Ondřej

        Říká vám něco jméno Škutina? Předpokládám že s jeho trestem za hanobení pana prezidenta Novotného souhlasíte..

        • embecko

         No to mate pravdu, na prezidentova vezne svedomi, co v podmince zopakoval, ze prezident je vul a sel za to uz sedet, na toho jsem zapomenul :o)

         • taras2

          Bylo to ještě o něco fajnovější, Škutina kdesi v hospodě prohlásil, že Antonín Novotný by se neměl míchat do věcí, kterým nerozumí (bylo to po jakémsi Novotného výletu do kulturní oblasti). V hospodě seděl fízl, napráskal a Škutina musel před soud, kde se zodpovídal z toho, že měl říci, že A.N. je vůl. A dostal tu podmínku. Po soudu Škutina zamířil opět do hospody, nepoučitelný, a tam učinil oslnivě logické prohlášení, že když tedy byl odsouzen za něco, co neřekl, má to svým způsobem předplacený, a tedy že s plnou odpovědností prohlašuje, že Antonín Novotný je vůl. Fízl, soud a dostal to, coby recidivista, natvrdo.