Minulost, domnělá minulost a současnost

aneb

nátlaková kampaň svědků Jehovových na ruské úřady.

 „NENÍ VYVOLENÝCH MEZI JEDINCI ANI MEZI NÁRODY, VOLBU MEZI LEPŠÍMI A HORŠÍMI MOŽNOSTMI, KTERÉ V SOBĚ NESEME, MUSÍME PODSTUPOVAT STÁLE ZNOVU A KAŽDÝ ZA SEBE“

Napsal Ladislav Sýkora

Možná jste viděli film HLAVA XXII (Catch-22). (Ve filmu exceloval mimo jiné Orson Welles.) Stejnojmennou knihu, která se stala předlohou filmu, napsal Joseph Heller.

Tento autor se nechal inspirovat mimo jiné také Biblí a zpracoval pronikavý rozbor myšlenek stárnoucího, vzpomínajícího biblického krále Davida s velmi uštěpačným pohledem na jeho nástupníka, krále Šalomouna. Český čtenář může blahořečit všem svatým, ježišmarjájosefovi, anebo prostě jen s vděkem vzpomínat na kumšt Antonína Přidala, jenž toto dílko přeložil do našeho jazyka. Úvodní citát je právě z Přidalova doslovu k Hellerově knize „Bůh ví“.

Kniha se stala jedním z důvodů, proč jsem se začal o „nejmoudřejšího krále všech dob“, krále Šalomouna, zajímat intenzivněji. Šalomoun vládl čtyřicet let (40 je vůbec oblíbené číslo autorů Bible – jen tak namátkou – 40 dní a 40 nocí padal déšť potopy světa, Izákovi bylo 40, když si vzal Rebeku, Ezauovi bylo 40, když si bral Jehúditu, Mojžíšovi bylo 40, když zabil Egypťana, pak se 40 let schovával v Midijánu, aby potom 40 let vodil Izraelity po poušti, v té době také stihl 40 dní a nocí pobývat s Hospodinem na hoře Sinaj – Exodus 34:28 – „Byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; a chléb nejedl a vodu nepil a napsal na desky slova smlouvy, Deset slov.“ Čtyřicet dní Goliáš vyzývavě provokoval, a schválně, tipněte si, kolik let panoval David? A kolik dní se postil Ježíš v poušti? Kolik dní se pak ukazoval po svém vzkříšení? To byste neuhodli – 40!)

Vraťme se k úžasnému Šalomounovi. Teď ze mne bude mluvit jen bledá závist: V některém z přechozích článků jsem napsal, že Šalomoun měl 300 manželek a 700 konkubín. Omyl. „Inspirované Písmo“ udává, že to bylo naopak:

1Kr 11:3 – Měl sedm set žen, kněžen, a tři sta konkubín. Pavlíkův překlad podává tento biblický verš – „měl sedm set žen-princezen a tři sta souložnic“.

A vládl čtyřicet let. Jak vychází průměr? 40 let – tisíc žen celkem. Na 4 roky 100 žen. Tzn. 1 rok – 25 žen. To je teda dvě za měsíc a na Silvestra se rozšoupl a sbalil ještě jednu. (Já vím, Silvestra možná neslavili, na svátek nekvašených chlebů se to moc nehodí, tak řekněme svátek stánků, to se oslavovala sklizeň, tam se na nějakou tu ženu navíc moc nehledí…) Jak říkám, bledá závist. Ale plodný moc nebyl. Vynecháme souložnice, přidržíme se manželek – kněžen, či princezen. Podle všeho se lze směle domnívat, že se s každou pustil do sexuálních radovánek nejméně jednou. Ze SEDMISET SOULOŽÍ jeden jediný syn? To je teda od nejslavnějšího, nejmoudřejšího, nejbohatšího a nejusexovanějšího biblického krále hodně velká bída. Kdy vlastně Šalomoun stavěl ten slavný chrám, co se nikdy nenašel, protože po něm nezbyl ani kamínek, ani nic jiného? A to nemluvím o jiných úžasných stavbách, o uzavírání smluv s okolními králi, o návštěvě královny ze Šeby:

1 Královská 10:1: Když se královna ze Šeby doslechla zprávy o Šalomounovi (a že postavil dům pro Hospodinovo jméno) přišla ho vyzkoušet hádankami.

2 Přijela do Jeruzaléma s ohromným majetkem — velbloudi nesli balzámy a velké množství zlata a drahokamy. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.

3 Šalomoun jí odpověděl na všechny otázky; nebylo nic, co by zůstalo králi skryto, na co by jí neodpověděl.

24 (Lidé z celého světa) vyhledávali Šalomounovu přítomnost, aby naslouchali jeho moudrosti, kterou mu Bůh vložil do srdce.

26 Šalomoun nashromáždil vozy a koně a měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Přivedl je do měst pro vozy a ke králi do Jeruzaléma.
A zase ta bledá závist! Řekněte mi – jak to ten chlap všechno stíhal? Když si zprůměrujeme manželky, aby se to dobře počítalo, vezmeme 35 let. Na stáří už se třeba tak moc neženil a bažil spíše po těch konkubínách. :-)

35 let – 700 svateb. 35×365= 12.775 Těch pár dní přestupných roků vynechme. 12775:700= 18,25 Ten chlap se co 18 dnů ženil! A královská svatba – ta přece nemohla být jen tak halabala. Ta musela trvat aspoň týden, ne? Sakra to byl MANIAK! Novomanželské lože ještě ani nevychladlo, co se z něj po svatební noci vyškrábal, a on už se na manželku – jak to říct slušně – ani neohlédl, a namlouval si další!

Tady máme skvělý příklad, že ani v přehánění se nemá přehánět. Nota bene, když to má být přehánění inspirované. :-)

Přesto se dnes najdou lidé, kteří učí, že to vše je Boží Inspirované Slovo. Je to Pravda Pravdoucí, a to do Puntíku. Možná s vámi mluvili také – svědkové Jehovovi. Přes všechny klady jejich osobností – a není jich málo, mají jeden závažný nedostatek, tak závažný, že ruší téměř všechny klady. Dá se s nimi neskutečným způsobem manipulovat. Manipulativní umění skvěle zvládá jejich „věrný a rozvážný otrok“, jak nazývají své ústředí, odkud dostávají „pokrm v pravý čas“, tedy literaturu, „vysvětlující“ především Bibli a někdy také to, co se dnes na světě děje. A z ústředí dostávají také „pokyny“.

Současný příklad:

 

Dopisová kampaň na podporu svědků Jehovových v Rusku

Pokyny

23.března 2017

 • Pomodli se ohledně té věci k Jehovovi. (1. Tim. 2:1–4)
 • Dopisy by měly být odeslány nejpozději 27. března 2017.
 • Pošli osobní dopis jedné nebo více úředním osobám, které jsou uvedené na konci těchto pokynů. Jedné úřední osobě můžeš poslat i více dopisů.

Forma

 • Pokud vlastníš firmu, můžeš použít hlavičkový papír.
 • Piš ve svém vlastním jazyce. Není potřeba překládat dopisy do ruštiny. Pokud umíš dobře rusky, můžeš dopisy napsat v ruštině.
 • Dopisy by měly být dlouhé na jednu stránku a měly by být napsané na počítači nebo úhledným rukopisem.
 • Dávej si pozor na pravopis, gramatiku a interpunkci. (be str. 71–73)
 • Pod dopis se vlastnoručně podepiš.
 • Není potřeba posílat kopie dopisů starším, pobočce nebo komukoli jinému.
 • K dopisům nepřikládej žádné publikace.
 • Na obálce použij svoji zpáteční adresu. Ujisti se, že adresa úřední osoby, které píšeš, se shoduje s adresou uvedenou na konci těchto pokynů.
 • Pošli dopisy poštou se známkou odpovídající hodnoty. Nepoužívej e-mail.

Obsah

 • Píšeš úřední osobě a žádáš ji, aby zakročila. Napiš, že věříš, že ruské státní orgány zastaví právní kroky, které jsou podnikány proti pobočce a sborům v Rusku, takže se naši bratři a sestry budou moct dál pokojně a bez překážek scházet na křesťanských shromážděních. Můžeš uvést, že si vážíš zákonů vytvořených ruskou vládou, které všem občanům zaručují svobodu vyznání.
 • Dopisy by měly být napsané otevřeně, ale uctivě. Vlastními slovy shrň klíčová fakta. Můžeš se zmínit o jednom nebo dvou faktech uvedených níže nebo o aktuálních informacích uveřejněných na jw.org. Pamatuj, že „odpověď, když je mírná, odvrací vztek“ a že „mírný jazyk může zlomit kost“. (Přísl. 15:1; 25:15)
 • Můžeš se stručně zmínit o tom, jak naše shromáždění a publikace pomohly nebo pomáhají tobě osobně a tvojí rodině. Nezmiňuj jména žádných svědků Jehovových v Rusku.

Fakta

 • Dne 15. března 2017 ruské ministerstvo spravedlnosti podalo k Nejvyššímu soudu Ruské federace žádost, „aby byla náboženská organizace Administrativní centrum svědků Jehovových prohlášena za extremistickou, aby byla zakázána její činnost a aby byla zrušena“. Kdyby Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch ministerstva, mělo by to pro svědky Jehovovy v Rusku katastrofální následky. Bylo by zrušeno Administrativní centrum a 400 právních subjektů, které svědkové využívají k tomu, aby mohli vlastnit nebo si pronajímat sály Království. To znamená, že by stát mohl zabavit pobočku v Sankt Petěrburgu a sály Království v celém Rusku. Navíc by mohl každý z víc než 170 000 svědků být trestně stíhán pouze za to, že se účastní náboženských setkání, čte si s ostatními Bibli nebo mluví s lidmi o své víře.
 • Ruský federální zákon o extremistické činnosti je nesprávně uplatňován na svědky Jehovovy. Ti se snaží být dobrými občany. Jsme po celém světě známí svými pokojnými aktivitami a za žádných okolností bychom se neuchýlili k jednání, které by mohlo být oprávněně vnímáno jako extremistické nebo trestné.
 • Svědkové Jehovovi a publikace, které vydávají, povzbuzují k tomu, aby lidé milovali Boha a své bližní, měli rádi svoji rodinu a respektovali vládu. Na takových publikacích založených na Bibli není absolutně nic extremistického nebo trestného.

Adresy

Ruský prezident Vladimir Vladimirovich Putin, 23 Ilyinka Str,.Moscow 103132, RUSSIAN FEDERATION

Ministr spravedlnosti Alexander Vladimirovich Konovalov, Ministry of Justice of the Russian Federation, 14 Zhitnaya Str., Moscow GSP-1 19991, RUSSIAN FEDERATION

Ruský předseda vlády Dmitri Anatolyevich Medvedev, 2 Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, Moscow 103274, RUSSIAN FEDERATION

Ministr zahraničních věcí Sergey Viktorovich Lavrov, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 32/34 Smolenskaya-Sennaya Sguare, Moscow 119200, RUSSIAN FEDERATION

Nejvyšší státní zástupce Yury Yakovlevich Chayka, Prosecutor General´s Office of the Russian federation, 15A Bolshaya Dmitrovka Str., Moscow GSP-3 125993, RUSSIAN FEDERATION

Předseda nejvyššího soudu Viacheslav Mikhailovich Lebedev, Supreme Court of the Russian Federation, 15 Povarskaya Str., Moscow 121069, RUSSIAN FEDERATION

Dne 23. března 2017 bylo všech šest adres drobně upraveno, aby se urychlilo doručení. Pokud jste už použili předchozí adresy, není potřeba dopisy posílat znovu.

 

Tolik citát nedávného pokynu, jenž byl zaslán do sborů svědků Jehovových v ČR. V okolních zemích dostali SJ zřejmě podobný dopis. Trošku si ho projděme. Máme tu jedinečnou možnost rozebrat působení „vedoucích bratrů“ na své „bratry podřízené“. (A sestry. :-)

Úvodní tři body:

 • Pomodli se ohledně té věci k Jehovovi. (1. Tim. 2:1–4)
 • Dopisy by měly být odeslány nejpozději 27. března 2017.
 • Pošli osobní dopis jedné nebo více úředním osobám, které jsou uvedené na konci těchto pokynů. Jedné úřední osobě můžeš poslat i více dopisů.

Ovečky jsou tak nesamostatné, že potřebují navést i k tomu, aby se pomodlily předtím, než vykonají něco pro své bratry. (1 Timoteovi 2:1: Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.) Druhý bod je logický, nátlaková kampaň musí mít svůj časový rámec. Ostatně jako jiné – např. kampaň Brady. Třetí bod – kdyby se náhodou podřízení bratři nedomákli toho, že mohou obětovat více svých peněz a ještě více podpořit českou poštu, je třeba jim to naznačit.

Dále vyberu jen několik zajímavostí:

 • Pod dopis se vlastnoručně podepiš.

Což ovšem sami „vedoucí bratři“ ze zásady NIKDY nedělají. Nepodepisují se ani v případě, že píší jednotlivci, natožpak „sboru“. Jejich podpis zní: Tvoji (Vaši) bratři. A důvod – jsou skromní, nechtějí se vyvyšovat… Nebo že by to nebyl ten pravý důvod? Jistě, učení se čas od času mění, v souladu s tím i pokyny – mají pro tu změnu nádherný termín – „nové světlo“. „Víš, bratře, kdysi této biblické pasáži naši bratři rozuměli jinak, ale přišlo nové světlo, a teď víme, že je to právě tak.“ Za rok, za dva nebo za tři (nebo také za deset) se situace opakuje. Stejnými slovy. Prostě NOVÉ SVĚTLO. Kdyby ale to „nové světlo“ hlásal některý „podřízený bratr“ dříve, než zasvítilo z vedoucího sboru, byl by prostě vyloučen. Co má co hlásat nové světlo, když to světlo ještě nedolétlo? A tak podepisovat se pod pokyny není moc taktické.

Obsah

 • Píšeš úřední osobě a žádáš ji, aby zakročila. Napiš, že věříš, že ruské státní orgány zastaví právní kroky, které jsou podnikány proti pobočce a sborům v Rusku, takže se naši bratři a sestry budou moct dál pokojně a bez překážek scházet na křesťanských shromážděních. Můžeš uvést, že si vážíš zákonů vytvořených ruskou vládou, které všem občanům zaručují svobodu vyznání.

Jsou „podřízení bratři“ samostatně myslící osoby? Nebo manipulované osoby? Natolik manipulované, že přestože ví, že v Rusku mají jejich „bratři“ potíže, musí jim „vedoucí bratři“ sdělit, OBSAH! Co mají psát. O co mají žádat – „napiš, že věříš, že…“ „můžeš uvést, že…“ Prostě Američané píšou Američanům.

 • Dopisy by měly být napsané otevřeně, ale uctivě. Vlastními slovy shrň klíčová fakta. Můžeš se zmínit o jednom nebo dvou faktech uvedených níže nebo o aktuálních informacích uveřejněných na jw.org. Pamatuj, že „odpověď, když je mírná, odvrací vztek“ a že „mírný jazyk může zlomit kost“. (Přísl. 15:1; 25:15)

Všechno je „poctivě“ opřeno o „inspirované slovo“. V tomto případě o přísloví výše popsaného maniakálního krále Šalomouna. J A opět nenápadný návod pro nedovtipné „můžeš se zmínit…a můžeš to najít třeba u nás, na našich – pardon, na Jehovových internetových stránkách.

 • Můžeš se stručně zmínit o tom, jak naše shromáždění a publikace pomohly nebo pomáhají tobě osobně a tvojí rodině. Nezmiňuj jména žádných svědků Jehovových v Rusku.

 

To rozhodně můžeš, můžeš ukázat, jak ti vymýváme mozek a jak se opíráš o berličku našeho vedení až do roztrhání těla a duše.

To znamená, že by stát mohl zabavit pobočku v Sankt Petěrburgu a sály Království v celém Rusku.

Pozor! To není jen tak! Mohli bychom přijít o náš majetek. A jak známo, peníze jsou vždycky až na prvním místě!

Navíc by mohl každý z víc než 170 000 svědků být trestně stíhán pouze za to, že se účastní náboženských setkání, čte si s ostatními Bibli nebo mluví s lidmi o své víře.

A nemohli by rozšiřovat své bludy, založené na bludné Bibli. Osobně si myslím, že to za ně zvládne více než dostatečně ruská pravoslavná církev se všemi těmi popy a nad_popy.

… a za žádných okolností bychom se neuchýlili k jednání, které by mohlo být oprávněně vnímáno jako extremistické nebo trestné.

Vyjma ovšem případu, kdybychom dostali takový pokyn. Pak by to bylo zcela jasně biblicky podložené. Samotným věrným a rozvážným otrokem, který nás nyní vybízí k nátlakové akci na ruské úřady, a to ještě před rozhodnutím soudu. Toho soudu, co dohlíží na dodržování shora uvedených zákonů vytvořených ruskou vládou, které všem občanům zaručují svobodu vyznání. :-) Ale přece jen, v zájmu mé subjektivní objektivity, musím doplnit, že svědkové Jehovovi, jak je znám, jsou všechno jiné, jen ne extrémisté či teroristé. (V případě, že nebereme Bibli jako extrémistickou příručku) Pokud ruský soud bude jen trochu objektivní, nezakáže je. Ani by to nebylo moc prozíravé. Ruské úřady by si jen vyrobily „mučedníky“ a ilegální kazatele. Zveřejnit a rozebrat jejich falešné předpovědi „konce světa“, poukázat na opakující se zásadní změny v učení „božího vedení“, odhalit vypracované psychologické působení na ovečky, aby přijaly cizí názor za svůj, a pěstovaly autocenzuru, by bylo mnohem účinnějším postupem.

Na takových publikacích založených na Bibli není absolutně nic extremistického nebo trestného.

Ne, jen lidi ohlupují a dávají falešnou naději, založenou na falešné Bibli, jinak nic. Většině vlád tento stav dost vyhovuje. Ovládat stádo je snazší, když ovládneme pastýře. Nebo koupíme. Nebo se s ním dohodneme. Nebo ho zastrašíme a bude zpívat naši písničku a s ním celé stádečko. Bééé, bééé, béééýý.

Dne 23. března 2017 bylo všech šest adres drobně upraveno, aby se urychlilo doručení. Pokud jste už použili předchozí adresy, není potřeba dopisy posílat znovu.

Ještě že tak! To jsem si oddechl. Ale kdyby to bylo třeba, neváhal bych a utíkal na poštu znova. A víte proč? Protože patřím k vyvolenému lidu, který přežije tento zlý svět a vejde do Božího království. A kdybych nepřežil, kdybych se nedočkal, budu do království vzkříšen. Už se těším, jak zavládne na celé zemi a vyřeší všechnu nespravedlnost všech věků. PřijďkrálovstvíTvéabuďvůleTvájakovnebitakinazemi. Amen.

 

„NENÍ VYVOLENÝCH MEZI JEDINCI ANI MEZI NÁRODY, VOLBU MEZI LEPŠÍMI A HORŠÍMI MOŽNOSTMI, KTERÉ V SOBĚ NESEME, MUSÍME PODSTUPOVAT STÁLE ZNOVU A KAŽDÝ ZA SEBE“

Antonín Přidal v doslovu jím přeložené knihy Josepha Hellera – BŮH VÍ.

Reklamy

94 comments

 1. Janika

  Zajímalo by mě, jestli jde jednoduše vysvětlit, proč je to takzvané státní náboženství (v našem případě křesťanství, ale i jiné) lepší, než jehovisté.

  • hans

   V jednom aspektu je veliký rozdíl: jehovisté vkládají nepoměrně více energie do misionářské činnosti. Naše „státní“ katolická církev i ruská pravoslavná nechává na pokoji ty, kdo v ní nevěří.

   • LS

    Z hlediska obyčejného svědka Jehovova to má opodstatnění – pevně věří, že se v budounu zachrání do Božího království pouze ti, kdo se přikloní na „Jehovovu stranu“. Jím vydávaná energie je tedy (v jeho očích) výrazem lásky k ostatním, které chce zachránit.
    Z hlediska jejich šéfů je to vynikající kalkul, jak poměrně snadno a bez vlastní námahy získat více „oveček do stáda“, které ovládají.
    Oficiálně samosebou žádní šéfové nejsou. Všichni jsou „bratři“ a jsou si rovni. Pouze někteří jsou rovnější. :-)

   • Janika

    Misionářská činnost je ale poněkud zvláštní – oni nestojí o chudé a nemajetné. Představa jehovistů pořádajících nábor u bezdomovců je komická. To křesťané jim alespoň uvaří polévku. Protože křesťané mají hlavní příjmy z jiných zdrojů, nemusí lovit staré zmatené babky, aby jim vše odkázaly. Takže tento rozdíl vidím jen jako odlišný zdroj získávání majetku. Ale v principu je to to samé.

   • pacifista

    V podstatě je to jedno. Každé náboženství slouží k ovládání lidí.

    • tresen

     Zřejmě vždycky existovala vrstva lidí, kteří se cítili lépe, když byli ovládáni, když se v houfu sobě podobných poddali autoritě, když z nich tato autorita sňala nepříjemnou nutnost dennodenního rozhodování, jak žít.

     • Nerevar

      Jak brilantní. Můžete své závěry nějak rozvést? A prokázat?

      • tresen

       V čem byste rád oponoval?
       Podvolit se s úlevou autoritě je podle mne stejně zaznamenatelná lidská vlastnost jako je u jiných jedinců markantní snaha autoritu získat a využít ji k ovládání těch prvních. I k jejich prospěchu. Kdyby existovali pouze jedinci druhého typu, asi by se lidstvo tak nepřemnožilo, protože by se vyčerpávalo v nekonečných potyčkách.
       Představa, že v tlupách prehistorických lidí fungovala prostá horizontální kooperace, bez mocenských hrátek končících ustavením pevné hierarchie, kde měl své mocné postavení šaman, diktující /i odůvodňující/ pravidla, je podle mne zcestná. A tak to šlo s lidmi dál.

       • Hamilbar

        Zahanbeně se přiznám, že i já patřím mezi ty o nihž píšete třešničko. Mezi ty „kteří se cítili lépe, když byli ovládáni, když se v houfu sobě podobných poddali autoritě“. A závidím jedincům jako jste vy, kteří si vybírají prací prášek až poté co perfektně ovládají jeho chemické složení a brzdové destičky po zvládnutí kurzu pružnost a pevnost materiálů na fakultě strojní a přenost tepla na fyzikální fakultě UK (nebo MU pro vás moraváky). Já se v houfu sobě podobných poddávám autoritám.

        A opřen o autoritu Claude Lévi-Strausse dovolím si nesouhlasit s vaším tvrzením, že: „Představa, že v tlupách prehistorických lidí fungovala prostá horizontální kooperace, bez mocenských hrátek končících ustavením pevné hierarchie, kde měl své mocné postavení šaman, diktující /i odůvodňující/ pravidla, je podle mne zcestná.“ Normálně bych vám doporučil „Smutné tropy“ od výše zmíněného pána, což by bylo ovšem zbytečné protože vy autoritám nepodléháte. Ale stejně by mě zajímalo na základě čeho vyslovujete taková silná a daleko zasahující tvrení.

        • Janika

         „Představa, že v tlupách prehistorických lidí fungovala prostá horizontální kooperace, bez mocenských hrátek končících ustavením pevné hierarchie, kde měl své mocné postavení šaman, diktující /i odůvodňující/ pravidla, je podle mne zcestná.“ (tresen)
         Viděla jsem filmy o životě lidí v odlehlých oblastech pouští. Žádný šaman jim tam nic nediktoval, to je úplně směšná představa, snad z dobrodružných románů o zlých a primitivních divoších :-). Měli ustálené zvyky, zvyklosti, hluboce přijaté a zakořeněné zvykem, tradicí, stálým užíváním a současně stálým ověřováním a odsouhlasováním tím, že je žili. K čemu by je šaman nutil? Nepotřeboval je zapřáhnout do otrocké práce pro nějaké pány, to přišlo až daleko, daleko později.

        • embecko

         Smutne tropy jsou smutna kniha…ale proto se take tak jmenuje.
         Skvela publikace na tema je Justonova kniha (viz odkaz dole)- 99% mocenskeho tlaku bylo vykonavano skrze OVERENOU tradici a to vzajemne. Nejaka svevole, nerku- li mocenska, neprichazela u prirodnich narodu vubec v uvahu. Nikoliv z duvodu moralnich, ale bezpecnostnich, jakakoliv improvizace v rizeni a spolecenskych interakcich byla brana (zrejme opravnene) jako prilis rizikova a spolecnost ohrozujici. To az mesta a obchod (tedy prvotni kapik) zacal se skupinovou a individualni tyranii- viz prvy zapadoevropsky stat El Algar s prvymi doklady o uzurpovani si skupinove moci.
         Stejne tak tridy jsou dolozeny az se vznikem hutnictvi a s nim spojenymi sidly a stredisky obchodu. Saman diktujici pravidla je predstava vznikla ze sledovani modernich medii :o)
         https://www.knihydobrovsky.cz/ekonomie-prirodnich-narodu-76676

         • tresen

          Představa přímého diktátu či svévole je mi velmi vzdálená.
          Ale co moc magického slova, vyprávění příběhů, věštby?
          A na druhé straně skupinka naslouchajících, fascinovaná, s všudypřítomnou hrozbou kletby nad hlavou?
          Žeby si to Krabat neuměl představit?

     • LS

      Jsem přesvědčen, že v tomhle máte pravdu. Z jednoduchého a prostého důvodu, že lidé jsou prostě pohodlní. Vyhledávají berličku, o niž by se mohli opřít. (Hamilbar to sice „odklonil“ :-) někam – dle smyslu jinam, samozřejmě, že se nemůžeme ujišťovat v každodenních záležitostech o všem možném dokola a znovu. Já např. věřím, že existuje Macao, ačkoliv jsem tam nikdy nebyl.) Ale nechat se vést názorově, ideologicky, to je věc jiná. (Ačkoliv dávám za pravdu i Janice, že např. u australských aboriginců to takhle nefunguje, platí to pro obecně pro společenosti toho typu, v němž žijeme my.) Proto spousta lidí uvěřila, že socialismus je životaschopná cesta. Proto taky lidi věří organizovaným náboženstvím – protože jim „autorita“ odhaluje smysl života, směr. A pak si je zpracovává, jak potřebuje.

  • MaB

   Jehovisté jsou apokalyptická sekta.
   „Pod rouškou velmi zdvořilých, vždy dobře oblečených lidí, s kravatou i v tom největším horku, se skrývají osoby bez srdce, bez lásky, bez tolerance, bez soucitu. Tito lidé věří v pravdu a jednají s upřímností, ale běda, když se sami bolestně přesvědčíte o skutečnosti. Pak máte právo promluvit, svědčit, varovat.
   Pozor, nebezpečí ! Tito lidé žijí v autarkii. Nepodílejí se na ekonomickém, kulturním nebo společenském životě. Jsou nebezpeční, protože nás pomalu, ale jistě ničí. Oddělí vás od rodiny, od přátel, od společnosti. Jste izolováni od všeho, existuje jen společná indoktrinace všech stoupenců. Nesmíte se pokoušet být sami sebou. To je zakázáno…“
   Madame Coubert, ex-svědek Jehovův, z knihy Oběti mluví.

   • hans

    Jehovisté jsou apokalyptická sekta – přesně.

    A apokalyptická sekta je neslučitelná s nesektářským okolím. Pokud se zapouzdří do sebe, může žít vedle společnosti (a státu). Pokud je expanzivní, misionářská, a roste, konflikt je nevyhnutelný, dřív nebo později dostane po tlamě buď sekta, nebo stát.

    Druhý případ – kdy dostal po tlamě stát – známe z českých zemí začátku 15. století. Vzpamatovával se dvě s polovinou staletí.

    • LS

     Zrovna od Vás bych takové černobílé vidění nečekal. SJ samozřejmě sektou jsou, o tom žádná. Ale proč vznikli, kdo byl zatím a jaké zájmy sleduje jejich „věrchuška“, to je na hodně dlouhé povídání. Především ale musím říct, že některé znám a pár z nich jsou prima lidi. Pravda, většinou ti, co už vědí, jak se věci mají, ale zůstávají součástí skupiny ze společenských nebo rodinných důvodů.

     • Janika

      Ladislave, tak mně to připadá naopak – prima lidi jsou u nich ti, co nevědí, o co kráčí :-).
      Jednou ke mně chodily dvě slečny, párkrát jsem si s nimi nezávazně povídala (byla jsem tenkrát z něčeho na dně). Od počátku věděly, že mě nezlomí, ale ty všeobecné hovory s nimi byly moc příjemné.

      • LS

       Je to jako všude, Janiko, lidi nejde „šuplíkovat“. Každý je svůj. A oni jsou vesměs upřímní a bezelstní. Až na výjimky. Každopádně mají klapky na očích. A až jim jednou spadnou, spadnou-li, bude to hodně bolestivé. Znám nejméně jednu, co podvědomě ví, že je to jinak, ale protože tomu obětovala podstatnou část svého života, brání se přijmout evidentní fakta. Kdyby měla zahodit všechno, co od mládí považovala za „pravdu“, přitom ztratit podstatnou část celoživotních přátel – to je na velkou depku. (přinejmenším). V těchto případech je už lepší, ať dožije v iluzi – aspoň myslím – než aby se člověk zhroutil, protože se nemůže vyrovnat s tím, že ho celý život někdo „vodil za nos“.

     • MaB

      Osoby, které provádějií proselytismus, jsou vesměs moc „prima lidi“.
      Alespoň v prvním a druhém stadiu manipulace. Ono „když ptáčka lapají…“
      1. Detekce potenciálních adeptů
      Svůdný přístup nebo přístup vzbuzující zvědavost
      2. Svádění
      Sliby – lichocení – „bombardování“ láskou a přátelstvím – buzení pocitu moci a příslib stát se součástí elity – tajný jazyk, kódovaný, tajemný – víra, že jde o „dobrou věc“
      3. Přesvědčování
      Systém „pravd“ zjednodušujících a redukujících – použití lži – nemožnost osobního dotazování – vyvolávání pocitů strachu a úzkosti – experimentování skupinového emocionálního zážitku…
      4. Odcizení
      kontradiktorní pokyny nebo zprávy – užívání psychoterapie – veřejná zpověď – mizení inhibice – řízený sexuální život – zadluženost – – být k dispozici sekty. – nekompromisní pravidla stanovená přísnou hierarchií – Izolace od původního prostředí – vykořenění – paranoia …
      A takoví to byli prima lidi…

       • MaB

        Černobilé vidění = vidění z obou stran ? Tedy i ze strany obětí ?

        Michèle Bastin: Du paradis à l’enfer : 23 ans chez les Témoins de Jéhovah (Z ráje do pekla : 23 let u SJ)
        Charline Delporte: Témoins de Jéhovah Les victimes parlent (SJ Oběti mluví)

        „Sekta je hyper-hierarchická. Mateřská organizace a její předseda v Brooklynu dává pokyny do celého světa. Je to teokratická organizace; vše, co říká je nezvratné. Něco jako Duch svatý a Bůh v živém vysílání
        Je to i velmi zisková organizace.
        V každé zemi je ústředním orgánem Bethel, „dům boha“ v hebrejštině. Téměř v každém městě je „Kongregace“ vedená skupinou starších, která zajistí, že všechny instrukce jsou předány.
        „Okresy“ s vedoucím pořádají ročně asi deset „shromáždění“. Každý rok se na nich setkají tisíce lidí s programy v několika jazycích… i ve znakovém jazyce pro hluchoněmé …
        Existují dva časopisy publikované dvakrát za měsíc: Strážná věž (13 milionů kopií po celém světě) a Awake (10 milionů výtisků).
        Stejně jako všechny služby organizace, jsou vyrobeny dobrovolníky, (ubytování a strava v soběstačnosti), kteří nemají sociální zabezpečení. Systém je velmi „lukrativní“ zejména proto, že každý svědek musí koupit celou řadu časopisů, které buď prodává nebo dává. Nemluvě o 500.000 kazetách a knihách prodaných za měsíc, jakož i o dobrovolných darech k financování „Kingdom Hall“ (modlitebny). Aby mohli přijímat odkazy z poslední vůle či dary, založili spolek (zákon z r. 1901).

        • LS

         Mluvit o „obětech“ je poněkud názorově nekompatibilní u někoho, kdo tady (v komentáři pod jiným článkem) opěvoval slova papeže Františka. SJ taky umí pěkně mluvit! (Aby nedošlo k mýlce, se slovem „oběti“ souhlasím. U SJ jde zejména o „oběti obětí“, jak to vystihl bývalý člen jejich vedoucího sboru Raymond Franz. Ten ovšem po svém odchodu vytvořil skupinu „studia Bible“. Jinými slovy – rozhodl se pro cestu získávání dalších obětí, tentokráte svého porozumění.)
         Copak katolíci nemají své „oběti“? A co restituce? Myslíte si, že s nimi politika Vatikánu nijak nesouvisí? Vlk v rouše beránčím už umřel. Ale pro mě je Duka jako Vlk a Vlk jako Duka. O tom prohnaném Halíkovi ani nemluvě.
         Můj názor je takový: Člověčí Víra (v něco, někoho, kdo jej a nás všechny přesahuje) je v pořádku. Jakékoliv organizované náboženství je už pouze mocenská struktura, která sleduje své cíle a manipuluje svými ovečkami – snaží se jim vnutit formulace víry a v případě potřeby je používá jako nátlakovou skupinu.

         • MaB

          Mluvit o „obětech“ je poněkud názorově nekompatibilní u někoho, kdo tady (v komentáři pod jiným článkem) opěvoval slova papeže Františka. (LS)
          Mýlíte se. Je to nejen kompatibilní, ale i koherentní a nepodjaté.
          Papež František ke mně promlouvá jako humanista, který se neobrací pouze na věřící. když považuje lidská práva (ta nezcizitelná) spolu s právním státem za základní pilíř demokratického systému, když klade důraz na důstojnost, kterou spojuje
          i s významem důstojnosti práce a s pojmem životního prostředí – naše Země a její bohatství je nám propůjčena, abychom mohli důstojně pracovat a žít … „Nelze tolerovat, že miliony lidí ve světě umírají hlady, zatímco tuny potravin jsou denně vyhazovány z našich stolů“, když poukazuje na to, že v Evropě již nemůžeme vnímat pouze jednu kulturu v rámci jednoho státu, když říká :
          „Nadešla chvíle opustit ideu ustrašené, do sebe shrbené Evropy a probudit Evropu, která bude protagonistkou, nositelkou věd, umění, hudby, lidských hodnot a také víry. Evropu, která si hledí člověka, brání jej a chrání“ (Papež František, projev ve Strasbourgu 2014).

          Sekta SJ své „oběti“ manipuluje, jejich lidskou důstojnost nerespektuje, „oběti obětí “ je proto výstižné vyjádření, s přidáním rodiny platí i „oběti obětí obětí“ …

          Jinak mi (jako neovečce) naprosto nic nebrání, jak jste si, doufám, také všiml, plně souhlasit s Vaším názorem, že:
          „Člověčí Víra (v něco, někoho, kdo jej a nás všechny přesahuje) je v pořádku. Jakékoliv organizované náboženství je už pouze mocenská struktura, která sleduje své cíle a manipuluje svými ovečkami …“

          • LS

           Tušil jsem, že z mé poznámky u Vás nastane „veliký pláč a skřípání zubů“, abych to vyjádřil stylově. Ať už si to zdůvodňujete jakkoliv, papež František, jako papež Wojtyla, jako papež Borgia a jako jiní papežové, jsou a byli pořád a pořád představiteli a mluvčí jedné z nejzločinnějších organizací za celou historii lidí. A svá krásná a libě znějící SLOVA si mohou strčit za klobouk. Amen.

          • MaB

           LS, výše říkáte: „Je to jako všude, Janiko, lidi nejde „šuplíkovat“. Každý je svůj.“

           Takže teď se trochu popíráte, když házíte všechny papeže do jednoho pytle. A s tou „stylovostí“ to také přeháníte. :)

           Jak známo, papež František si nebere servítky.
           Když vyjmenovává 15 neduhů ohrožujících vysoké duchovenstvo (kurii), je to: „duchovní Alzheimer“, „mentální a duchovní zkamenění“, „terorismus tlachání“, „existenciální schizofrenie“, „falešný narcismus“ „soupeření o slávu“…
           Stejně v jeho vystoupení proti „salonním“ nebo také „naškrobeným křesťanům“, kterým se daří a kteří zapomínají plnit svou povinnost k chudým.
           Nebo jeho varování biskupům: Když se církev sama považuje za „centrum“, je riziko, že onemocní „duchovní mondénností“, kdy si budou všichni jen vzdávat hold jeden druhému“, „Je pak jako ONG, ztrácí svou sůl, je bez chuti, jen prázdná organizace.“ Církev se musí „zbavit takové světskosti, která ji vede k marnosti a pýše a která je modlářstvím.“ V tomto smyslu je vyzývá, aby byli „blízko svým ovcim.“ a sám jim jde příkladem.
           Nejsou slova jako slova…zrovna tato mi znějí libozvučně, i když nejsem katolička.

          • LS

           A jinak, milá a bystrá paní MaB – nejde přece o to, co kdo říká, ale jakou organizaci reprezentuje, co má tato organizace za sebou a jak jedná i dnes – viz např. mnou zmiňované restituce.

          • MaB

           Právě proto se divím, že Vám unikly rozdily mezi touto organizací, která se reformovala a stále reformuje a jinou, která toho schopna nebyla a je dnes tak nebezpečná.
           A mělo by Vás těšit, že k pokračující transformaci její hlavní představitel tak vehementně přispívá.

           Pokud jde o restituce, to je záležitost společenskopolitická.

           Ve Francii tento problém dnes není, k definitivní a kompletní odluce, zaručující světonázorovou neutralitou státu a autonomii náboženských a světonázorových subjektů, došlo již v r. 1905.

           V České republice zákon dovoluje uznaným „církvím a náboženským společnostem“ ùčast na některých státních a společenských úlohách. Odluka tam tedy asi neznamenala ani akt oddělení církví od státních struktur, ani nastolení jejich finanční samostatnosti. Restituce jsou možná součástí procesu, který k tomu povede ?

     • hans

      Prima lidi, proč vznikli…

      černobílé vidění…

      No jo, no. Snadno vás přebiju :-) Argumentem nacismu: vznik a důvody síly NSDAP „to je na hodně dlouhé povídání“ a taky mezi nimi byli „prima lidi“. A dokonce minimálně jeden statečný a lidský člověk, co by zasloužil Nobelovu cenu míru víc než polovina jejích držitelů (John Rabe). Přesto je spousta lidí vidí černobílým viděním: černě.

      • LS

       Jsem úplně přebitý. A jeden z nás je vedle jak ta jedle – a já to nejsem. Kdopak to asi bude?

       • Hamilbar

        Správně LS. Důležité je si věřit.
        Ovšem jedinci slabšího intelektu, jako jsem třeba já, by přeci jenom přivítali nějaký ten argumentik.

        • LS

         Chápu. Dnes je jaksi v módě, aby kdekdo kdekoho srovnával s Hitlerem a nacisty. Je pravda, že na obrázku Mutti Merkel se mi knírek dost líbil, ale ani tam to nesedí. A máte smůlu – zrovna Vás za jedince slabšího intelektu nepovažuji. Tudíž předpokládám, že když byste po tom moc toužil, srovnání si uděláte sám. :-)
         Ale možná by Vám vyšel vstříc Hans a provedl by na požádání detailní srovnání – proč si to myslí a kde nalézá styčné body. (Já vidím jen jeden. A ten tu nejsem ochoten rozepisovat. Jednak vyžaduje dlouhé zdůvodňování a čtverak nechci být terčem jisté zpravodajské a speciální služby :-))

         • Janika

          Ladislave, to je úplně jedno, co je a není v módě. Fakt je, že tyhle styčné body jsou do očí bijící – takzvaní „slušní lidé“ u nacistů i jehovistů, to je závažný příznak, při kterém je třeba zpozornět, když se jím argumentuje ve prospěch něčeho. A vidět v konečném důsledku nacisty černě – proč ne? „Černé“ je „černé“, i když jsou v tom zahrnuti „slušní lidé“.
          Jinak vyjádření hanse jsou myslím natolik jasná, že nepotřebují žádné výklady kolem, ani tenhle můj kostrbatý pokus. To jen kvůli Vám, ze známosti :-).

 2. Nerevar

  Jen mne zaráží, že Watch Tower Bible and Tract Society sama sebe deklaruje jako neziskovku. A že je to prakticky výhradně americká záležitost …?

 3. we

  Potíž je v tom, že v tehdejším sousedním Egyptě o „velikém mocném židovském království Solomona a Davida“, stovky tisíc rozluštěných záznamů, ani pytel pšenice, který by tam prodali nebo od nich koupili, žádná ani jediná zmínka ve stovkách isíc rozluštených záznamů z e soudobého Egypta. A furt htrabou v Israelu židi v zemi – a nic, jediný archeologický důkaz.
  Takže – tato „veliká mocná židovská království“ nejsou nic než falešný mýtus, jen pohádky ze židem napsané falešné Bible. U nás máme praotce Čecha jako pohádkový mýtus, ale na rozdíl od tzv. židů z toho neděláme reálnou politickou historii a právo „na zemi zaslíbenou“ – a právo zabíjet a vyhánět jiné lidi, aby nám „zemi zaslíbenou“ uvolnili.

 4. karel

  Mám takové tušení, že tento“záměr“, zákaz Svědků Jehovových v Ruské federaci, se nezakládá na pravdě. Dávám odkaz na Wikipedii, ruskou: https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетели_Иеговы, anglickou:https://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah's_Witnesses,a českou:https://cs.wikipedia.org/wiki/Svědkové_Jehovovi. Na žádné z nich se výraz, název Administrativní centrum svědků Jehovových, nevyskytuje. Pokud něco s tímto názvem v R F existuje, bude to asi něco takového, jako byly desítky řídících center organizací z jiných států, které vyvíjely na území RF různé aktivity. A byly tam zakázány. Na příklad organizace Clověk v tísni. Takže Administrativnímu centru může být činnost zakázána po sdělení důvodu, ale že by i členům? Slováci už dokonce to mají jako fakt. Viz:http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=182215 Nepatřím mezi členy církve SJ, velmi si jich vážím. Mnozí z jejich bratrů skutečně ztratili svoje životy pro striktní dodržování přikázání Nezabiješ! Odmítáním vojenské služby v nacistickém Hitlerovo Německu! Za t.zv. totality v předsametovém Ceskoslovensku neměli snadné podmínky pro činnost. Dnes jsou podmínky jejich vyznávání víry v Cesku ze strany úřadů bezproblémové, ale ze strany Administrátorů …? No, raději dost… A odmítání transfuze krve?U jejich děti,mám takový dojem, že to není zákonem povoleno. Dospělí ať se řídí vlastním rozumem.Vážím si jich také proto, že se nepodílejí Zákonu o vyrovnání se s církvemi.

  • Janika

   To mě zaujalo, Karle – Svědkové se nepodílejí na restitucích proč? Protože sami nechtěli a odmítli to, nebo protože jim to nikdo nenabídl (neměli nárok)?

   A samozřejmě – pokud někdo odmítl nastoupit vojenskou službu v Hitlerově Německu, tak je to hrdina a zaslouží úctu – on sám jako člověk. Do jaké míry se na tom podílí nějaké společenství nebo víra, to posoudit nedokážu.

   • karel

    Pokud mě dovede něco vytočit do nepříčetnosti, mě, klidného člověka, je to například tento citát: MaB
    Jehovisté jsou apokalyptická sekta.
    „Pod rouškou velmi zdvořilých, vždy dobře oblečených lidí, s kravatou i v tom největším horku, se skrývají osoby bez srdce, bez lásky, bez tolerance, bez soucitu. Tito lidé věří v pravdu a jednají s upřímností, ale běda, když se sami bolestně přesvědčíte o skutečnosti. Pak máte právo promluvit, svědčit, varovat.
    Pozor, nebezpečí ! Tito lidé žijí v autarkii. Nepodílejí se na ekonomickém, kulturním nebo společenském životě. Jsou nebezpeční, protože nás pomalu, ale jistě ničí. Oddělí vás od rodiny, od přátel, od společnosti. Jste izolováni od všeho, existuje jen společná indoktrinace všech stoupenců. Nesmíte se pokoušet být sami sebou. To je zakázáno…“
    Madame Coubert, ex-svědek Jehovův, z knihy Oběti mluví.“

    Janiko, církve nejsou můj preferenční předmět zájmu. Dívám se na ně, ač nepraktizující, ale věřící v Boha římský katolík, s nadhledem.Dám Vám sem několik odkazů, abych nemusel tolik psát. Psaní jedním či dvěma prsty mě zdržuje od čtení, které upřednostňuji. https://is.muni.cz/el/1422/jaro2010/MVV31K/um/11915752/12076967/Jager-Cirkve-a-nabozenske-spolecnosti-v-CR-str-113-238.pdf Odkaz je na náboženské církve,uznané českým Státem. Svědci Jehovovi mezi ně patří. Proto pro mě tak rozčilující odkaz z diskuze pod Vaším článkem,či článkem pana Sýkory. Necitelných lidí a organizací ve společnosti je o mnoho, mnoho více, než těch citlivých, empatických. http://zpravy.idnes.cz/svedkove-jehovovi-sve-byvale-ustredi-v-ramci-cirkevnich-restitucich-nedostanou-gpf-/domaci.aspx?c=A120113_194430_domaci_jj ,a http://www.osacr.cz/2012/06/21/cirkevni-restituce-jak-velky-uplatek-dostaly-jednotlive-cirkve/ . Pokud jde o restituční zákon, nepřipojily se ještě z jejich vlastních rozhodnutí Bratrská jednota baptistů a Církev adventistů sedmého dne. Jako perličku na ne úplný závěr příspěvku dávám http://zpravy.idnes.cz/pozastaveni-penez-pro-pravoslavnou-cirkev-fec-/domaci.aspx?c=A141120_070630_domaci_jj .To by tak hrálo dávat peníze církvi,státně preferované církvi ve státě, který je zosobněním všeho zla na Zemi! Tedy podle naší citlivé, empatické Vlády. Pravoslavní sehráli roli užitečného, posléze odkopnutého idiota. To, že se hádají,alespoň donedávna i v české Zidovské obci, nevadí…

    Mám mezi Jehovisty několik přátel. V osobním styku skuteční přátelé. Zvou mě na jejich nedělní setkávání, bohoslužby. Odmítám, nikdy jsem v jejich novém ani starém Domě světla nebyl. Nechodím,výjimka existuje, existují, ani do kostela katolického. Mezi mnou a Bohem nepotřebuji prostředníka, patera… Co bych Jehovistům vytknul je, že jsou moc pod vlivem jejich Ustředí. Vždyť i Strážní věž, kterou rozdávají případným zájemcům zdarma, musí před tím koupit za svoje peníze. Možná to je jeden z důvodů, proč v Rusku chtějí tu jejich dozorčí radu, Administrativní centrum, zakázat. Jehovisty ruská vláda určitě nezakáže…

    • Janika

     Váš komentář, Karle, určitě posouvá to celé naše diskutování k trochu jinému pohledu. Osobní zážitek je vždycky o něčem jiném. Na někoho nebo něco nadáváme snadno – pokud je to v určité vzdálenosti, pokud se nás to nedotýká a netýká. Vyčítal s gustem zazpíval, jak byl hrdý na svého tátu, který „nepil, nekrad, nebyl komunista“. Já jsem zase hrdá na svého tátu, který „rád se napil, nekrad, byl komunista“ :-). Věřím, že mít mezi Jehovisty přátele, skutečné a blízké, změní to náš pohled. Možná. Možná taky ne. Měla jsem spolužačku, veselou a správnou, pak se dala k jehovistům a to vystavělo mezi námi nepřekročitelnou zeď. Přestože jsem ji o ničem nepřesvědčovala, ani ona nepřesvědčovala mě. Najednou nebylo o čem se bavit, a hlavně – ona ani nechtěla. Takže se přiznávám, že přátelství ne-věřícího s křesťanem si dokážu představit, i přátelství sluníčkáře s novodobým náckem :-), jen s tím jehovistou jaksi ne. Protože on by nechtěl, ty překážky jsou z jeho strany, jakoby nebyl „svůj“, „svobodný“.
     Přesto díky za komentář i za moc dobré odkazy.

    • MaB

     „Pokud mě dovede něco vytočit do nepříčetnosti, mě, klidného člověka, je to například tento citát: MaB – Jehovisté jsou apokalyptická sekta….“(Karel)

     Vy sám, jak píšete, nejste jehovista a nemáte tedy zkušenosti stejného typu jako ti, kteří se považují za oběti sekty, jejímiž členy byli.
     Nejsem si jistá, jestli správně chápu, co Vás „dovede vytočit do nepříčetnosti“. Obsah jejich sdělení (někdy dost drastický) nebo pouhý fakt, že vypovídají ?

     Apokalyptické sekty jsou ty, které oznamují hrozící katastrofy, které povedou ke konci světa. Jen jejich stoupenci, kteří se řídí doktrinou nejvyššího orgánu, budou spaseni.
     SJ jsou nepochybně nejznámější apokalyptická sekta se čtyřmi oznámeními konce světa: v roce 1874, 1914, 1925, 1975.
     Sami její stoupenci se netají tím, že dělají vše pro to, aby byli mezi těmi 144 000 „pomazaných“, které Hospodin ušetří v Armageddonu…

     echo24.cz/a/…/svedci-jehovovi-tyraji-zeny-byvala-clenka-promluvila
     28.5. 2015 – Studentka a bývalá členka církve Svědků Jehovových odsoudila v silném projevu ke svým spolužákům tuto náboženskou společnost, z níž před nedávnem sama odešla…. Zadržovala slzy a vzpomínala na své osobní zkušenosti z doby, kdy byla všemi lidmi okolo, včetně svého otce, přesvědčována, že přijde apokalypsa…

     • Nerevar

      Echo24 – to je asi tak serózní pramen, jako Blesk nebo Aha! Až na to, že dva posledně jmenované tituly serióznost ani nepředstírají.

      Mám jít hledat Strážnou věž, nebo si ji najdete sami?

      • MaB

       Ťřeba toto ?
       Dymytry: Strážná věž:
       (ùryvek)
       Dvojice bizarní náhle se zjeví,
       když mozek vymejvá
       Každej je dobře zná,
       to jak jsou leví
       Všechno ti seberou a dělaj že nic neví

       Chytil mě nějakej pán,
       že prej jsem vyvolenej
       Celej svět zachránit mám,
       k tomu jsem povolán

       Nébo zde ?
       Strážná věž – Peníze a náboženský podvod
       od: Stanislav Ferfecki

       Podtitul: Svědectví bývalého Svědka Jehovova Svědectví havířovského autora, který byl léta členem Svědků Jehovových. Zabývá se mj. historií a praktikami této mezinárodní náboženské organizace.

       • Nerevar

        Jehovista sice nejsem, ale i tak se budu dovolávat Voltairova údajného výroku: sice s nimi nejsem zajedno, ale …

        • MaB

         V tom případě se shodujeme. :)
         Myslím, že tato Voltairova zásada je respektována, svoboda vyznání je státem zaručena všem.
         Fr. zákon nedefinuje sektu, zná pouze „sektářské odchylky“, které je ve většině případů obtížné
         dokazovat, omerta a zastrašování fungují naplno.

         • Nerevar

          Brutální nátlak, vydírání, končící i sebevraždou může člověku připravit i vlastní rodina. V naprosté většině ani tohle není kýžený cíl (té rodiny), jen si to čas od času někdo hodí. Probíhají snad ve Francii čas od času monstrkampaně proti domácímu násilí na mužích (nebo starých rodičích)? Snad víte, co tím chci naznačit.

 5. LS

  A ještě jednou k MaB – co jí slova Svatého Otce Františka znějí tak libozvučně – Mně, coby nezúčastněnému na všech církevních ceremoniích a ohlupovacích taktikách, je docela jedno, jestli podle jejich představ skončím v ohni apokalypsy nebo se budu škvařit věčně v katolickém ohni pekelném. Ale kdybych si moh´ vybrat, radši být zničen jednou, než být katolický škvarek, stále se škvařící. :-) :-) Až papežíček změní tyhle nesmyslné doktríny, otevře vatikánské archívy, potlačí homosexualitu a pedofilii u kněží … aha … těch až by bylo více než jsem ochoten naťukat do klávesnice. :-)

  • mistralius

   před velkým třeskem prý určitě nebyla hmota, možná snad jen kvantové stavy.Hověl bych si (atomy z mého bídného mozku by taky nebyly) v těchto kvantových peřinkách, vůbec by mi nechyběly zprávy TV NOVA

   • mistralius

    všichni jsme vznikli z hvězd, protože těžší prvky mohly vzniknout jen v ntitru hvězd, a jak všichni uznají, molekuly vodíku by jen těžko mohly šířit svá moudra na internetu

  • MaB

   Ne „slova“, LS, ale tato „přesná slova“: „duchovní Alzheimer“, „mentální a duchovní zkamenění“, „terorismus tlachání“, „existenciální schizofrenie“, „falešný narcismus“ „soupeření o slávu“…
   týkající se 15 neduhů ohrožujících podle papeže vysoké duchovenstvo.

   A co se týče mých představ, alespoň jak mi je vy podsouváte: „podle jejich představ skončím v ohni apokalypsy nebo se budu škvařit věčně v katolickém ohni pekelném“ ?
   To už u vás hraničí přímo s obsesí…Ujišťuji vás, předmětem jakýchkoli mých představ opravdu nejste :)
   O papežovi mluvíte podobně jako zdejší náboženští fanatici, integristé a sédévacantisté, tedy něco jako katolická extrémní pravice. To je zajímavé.
   Ve srovnání s nimi je papež tolerantní, např. o homosexualitě se vyjádřil: „Kdo jsem, abych soudil ?“, vy, stejně jako oni, chcete, aby ji „potlačil“…

   • LS

    Možná jsem se nevyjádřil úplně jasně. Ty představy se vztahují ke katolíkům a apokalyptickým sektám, jako jsou adventisté či SJ, popř. jiní. Vůbec to nesouvisí s Vašimi představami – aspoň doufám.
    O papeži mluvím tak, jak si to představitel inkviziční mašinérie zaslouží. A opravdu se divím, že Vám to nedochází. Jinak působíte vcelku inteligentně. Teda až na to podsouvání obsese. (že by podle sebe soudím tebe?)
    Mně je totiž úplně šumafuk, jestli se jedná o sektu katolickou, budhistickou, luteránskou či jinou. Všechny založily své zvrácené působení na lidi na svém prospěchu. Ty tzv. křesťanské nebo judaistické ještě navíc na umném biblickém melíru – černé je tu namícháno s bílým, aby se vyzvedla pochybná „vyvolenost“ jisté skupiny lidských parazitů.

    • MaB

     Ano, není nad to vyjadřovat se jasně !
     Divite se, že mi „nedochází“ ? Bude to tím, že nemám ráda (s použitím vašich termínů) „šuplíkování“ a pouze „černé“ vidění.skutečnosti.

     Minule jste sem dal článek s ùvahou Gustava Le Bon-a. Za zamyšlení stojí i jeho:
     Si l’athéisme se propageait, il deviendrait une religion aussi intolérante que les anciennes.
     Kdyby se ateismus rozšířil, stal by se náboženstvím stejně netolerantním jako ta stará.

     Díky vašemu „že by podle sebe soudím tebe?“ ale už vím, na čem je založeno vaše (mylné) tušení, třeba zde:
     Tušil jsem, že z mé poznámky u Vás nastane „veliký pláč a skřípání zubů“…

     • LS

      Máte tak velikou potřebu vyhrávat slovní při, že Vám semo-tamo ujde podstata. Tak budiž Vám to přáno. Trvejte si na svém zjevném omylu, že slova jsou důležitější než skutky. Už Vám jej nebudu vyvracet. Napsal bych třeba, že jsem fascinován Vaším trváním na své omylné „pravdě“, ale už z minula jsem poučen, že fascinován být nesmím, tak zůstanu pouze „v údivu“. Ačkoliv si myslím, že na zdejším fóru by bylo více těch, kteří by spíše ocenili, že jste si schopna přiznat mýlku, než těch, kdo by takové přiznání považovali za Vaši „prohru“. Přeji pěkné další slovní souboje.

      • MaB

       LS, zpočátku mne zaujala Vaše trochu donquichotsky patetická snaha „otevřít katolíkům očí“. Ta se však záhy ukázala jako téměř obsesní umíněnost, bránící Vám vidět skutečnost nejen objektivně, ale i jasnozřivě.
       Nietzsche by Vám vysvětlil, že se náboženství zrodilo ze strachu a z potřeby.
       Marx by dodal:
       „Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, srdce světa bez srdce, jako je duchem éry bez ducha. Je to opium lidstva.“
       A bojovat proti této „tvrdé droze“ je stejně pošetilé, jako dávat rány mečem do vody…
       Chcete důkaz ?
       * 1 milliard 131 millions (2006)
       * 1 milliard 147 millions (2007)
       * 1 milliard 166 millions (2008)
       * 1 milliard 181 millions (2009)
       * 1 milliard 196 millions (2010)
       Dnes je ve světě
       1,254 miliard katolíků a 2,18 miliard křesťanů…

       Což takhle žít a nechat žít každému jeho víru nebo nevíru tak, jak mu to vyhovuje ? :)

       • LS

        je lepší zapálit jednu svíčku, než nadávat na tmu.
        každému nevyhovuje, že je manipulován. A když, tak zpravidla jen tehdy, když o tom neví. Když mu to dojde, manipulaci se vzepře.
        spíše než jako Don Quijote se cítím jako don Chichot, zejména nad Vámi uváděnými čísly. Co se tady „po sametu“ najednou objevilo katolíků! A rychle je to přešlo. Církevní matriky jsou jedna věc a názor člověka druhá.
        vůbec nebráním Vaší soukromé víře, věřte si čemu chcete (a radši nečtěte jiné názory, nechte si jen ty své, ty jsou zaručeně nejsprávnější … ale probůh, berte to jen jako dobrotivé, nezávazné doporučení, to vůbec není míněno jako nátlak, žijte tak, jak Vám to vyhovuje … a mně dopřejte totéž, ačkoliv já si přece jen dělám malou, nepatrnou naději, že aspoň někoho k přemýšlení přivedu … Vás samozřejmě ne, to je nad mé síly, ale nijak mě to netrápí, aspoň se pocvičím v argumentaci :-))

        • MaB

         .“..si dělám malou, nepatrnou naději, že aspoň někoho k přemýšlení přivedu … Vás samozřejmě ne, to je nad mé síly, ale nijak mě to netrápí, aspoň se pocvičím v argumentaci :-)) “

         Možná Vás potěším, mne, coby věřící v neexistenci Boha, přesvědčovat netřeba. :)

         Problematičtější jsou pro mne Vaše matody.
         „Trvejte si na svém zjevném omylu, že slova jsou důležitější než skutky. “

         Trvala bych spíše na tom, abyste mi dal odkaz na komentář, kde něco podobného tvrdím.
         „Přiznat vlastní mýlku“ mi problém nepůsobí. Vy však na mně chcete, abych přiznala něco, co mi Vy podsouváte.
         Z toho usuzuji, že v argumentaci skutečně ješte máte určité slabiny.:)

         • LS

          A to je právě Váš největší argumentační nedostatek – vychvalujete SLOVA papeže F, a odmítáte vidět, jakou organizaci reprezentuje. Čili naprosto jasně se slova rozcházejí se způsobem života, skutky. Že jste to TAKHLE PŘESNĚ neřekla, na věci nic nemění. Takže chyba není na mé straně.
          A za poslední) svým ateismem mě nijak nepotěšíte. Spíše to svědčí o dalším nedostatečném závěru, který jste učinila. Je pro Vás logičtější VĚŘIT v Prapolévku, ze které se vše „vyvinulo“, než VĚŘIT v inteligemtní – řízený – počátek. Inu, každý máme nějakou tu slabinu. (A zase – žijte si a věřte si, jak Vám to vyhovuje, pokud tím neškodíte jiným. :-))

          • MaB

           Nešpekulujte a nevymýšlejte, v co věří nebo co si myslí jiní. je to nejen dětinsky naivní, ale i zbytečné a nikam nevedoucí gestikulování. :)

          • LS

           „Nešpekulujte a nevymýšlejte…“
           Zas tak moc možností nemáte. A opět prokazujete, že SLOVY chcete zatemnit podstatu problému.

          • MaB

           „Až papežíček změní tyhle nesmyslné doktríny, otevře vatikánské archívy, potlačí homosexualitu a pedofilii u kněží …
           (LS 4.4. 14:52)
           „naprosto jasně se slova rozcházejí se způsobem života, skutky. .“ (6.4. 14:35

           Nebo Vaše tvrzení s pravdou ?

           http://www.francetvinfo.fr › Société › Religion
           Il y a 12 heures (6.4.2017)- Le Vatican a demandé à l’évêque d’Aire et Dax (Landes), Mgr Hervé Gaschignard, de démissionner en raison d’être soupçonné d'“attitudes inappropriées“ contre des jeunes
           Vatikán požádal biskupa Aire a Dax (Landes), Mgr Hervé Gaschignarda, aby rezignoval kvůli podezření z „nevhodných postojů“ vůči mládeži

           Vatican: «tolérance zéro» pour la pédophilie – Le Figaro
           http://www.lefigaro.fr › ACTUALITE › Flash Actu
           2 janv. 2017 – Le pape François a renouvelé la consigne de „tolérance zéro“ pour le prêtres coupables de pédophilie, –
           Papež František obnovil příkaz „nulová tolerance“ pro kněze, kteří se provinili pedofilií,…

           Pédophilie: la tolérance zéro selon Benoît XVI | Slate.fr
           http://www.slate.fr/story/17497/pedophilie-pape-eglise-tolerance-zero-benoit-xvi
           19 févr. 2010 Pedofilie: nulová tolerance podle Benoît XVI |

          • LS

           „Nebo Vaše tvrzení s pravdou ?“
           No vidíte, jak jste mi to vytmavila. Tak teď šup, šup, poohlédněte se po nějaké faře a vhodném velebném pánovi, možná budete lepší než Kelišová. :-):-):-)

   • Nerevar

    Když už zmiňujete ty sedevakantisty: neuznávají papeže zpátky až po Jana XXIII., tím pádem ani Druhý vatikánský koncil (ten zejména). Mohu Váš příspěvek považovat za názor, že tolik nenáviděný Joseph Ratzinger (a s Druhým vatikánským další související osoby) představují spíše progresivní křídlo římského katolicismu?

  • Nerevar

   Zdá se, že katolickou (potažmo křesťanskou) věrouku znáte lépe, než sami Vámi kritizovaní.

   • LS

    Jestli to třeba nebude proto, že jsem se o to trochu zajímal.

    • Nerevar

     A kteráže to denominace dneska straší lidi škvařením bez konce? Římskokatolická to rozhodně není.

     • LS

      Pokud jsem špatně pochopil níže uvedenou řeč katolické svaté, zapsaný v katechismu, pak se katolíkům omlouvám:

      „Dnes mě můj anděl strážný zavedl do propasti pekla. Je to místo ohromných muk, jeho plocha je velmi velká. Druhy muk, které jsem viděla, jsou tyto:
      Prvá muka, která činí peklo peklem, je ztráta Boha. Druhá: nepřestávající výčitky svědomí.
      Třetí: tento osud se nikdy nezmění.
      Čtvrtá: oheň, který proniká duší bez toho, aby ji zničil. Je to čistě duchovní oheň, zapálený Božím hněvem.
      Pátá: stálá temnota a hrozný zápach. I když je tma, ďáblové a zatracené duše se vidí, pozorují všechno zlo nejen druhých, ale i své.
      Šestá: trvalé společenství so satanem.
      Sedmá: hrozná zoufalství, nenávist vůči Bohu, rouhání se Bohu, proklínání a tupení.
      To jsou muky, které prožívají všichni ztracení společně. To však není konec. Jsou ještě zvláštní muky, a to muky smyslů. Čím víc jednotlivec zhřešil, tím hrozněji bude potrestaný. Jsou v tom hrozné propasti mu
      čení, kde se jedna muka od druhé odlišuje. Hříšník má vědět, že bude celou věčnost mučen tím
      smyslovým orgánem, kterým zhřešil. Píši o tom na Boží příkaz, aby se žádná duše nemohla vymlouvat, že peklo neexistuje, anebo že tam ještě nikdo nebyl, proto nikdo neví,
      jak to tam vypadá.
      Já, sestra Faustina, jsem na příkaz Boží byla v propasti pekla, abych duším oznámila a dokázala, že peklo existuje.Satani vůči mně projevovali velkou nenávist, ale na příkaz Boží mě museli poslouchat. To,
      co jsem napsala, je pouze skromný stín skutečností, které jsem viděla. Jedno však mo-
      hu potvrdit: jsou tam většinou duše, které v peklo nevěřily.“
      „Nikdo nesmí mít strach ke mně přijít, ani tehdy, kdyby jeho hříchy byly těmi nejzvrhlejšími. Jsem št
      ědřejší k hříšníkům než ke spravedlivým, protože právě kvůli nim jsem na tuto zemi přišel.“ (Kristova
      slova, adresovaná sestře Faustině.

      • LS

       Ještě bych rád dodal, že z téhleté pasáže skutečně vyplývá že se mluví o ohni symbolickém. Mám k tomu ale dvě podstatné úvahy:
       1) hlásala to tak římskokat. církev i před sto lety? Anebo si už katechismus „upravila“? Já želbohu – totiž co to povídám – želVesmírnéPrapolévce, žádný starší katechismus nevlastním.
       2) rozumím-li dobře slovu „věčnost“, pak milosrdný, dobrotivý a spravedlivý židovský, potažmo katolický Bůh, trestá za nějakých cca 70 let života hříšného hříšníka nesrovnatelně déle…

      • Nerevar

       Máte po ruce souřadnice zdroje? Zatím to působí dojmem nějakého privátního zjevení, které má k obecně závaznému dost daleko.

       • LS

        Pomohl mi strejda Gúgl, stačilo zadat „katechismus“: web.katolik.cz/feeling/library/kkc.pdf

        • Nerevar

         Děkuji, ale Vámi uvedený text opravdu není součástí schválené verze (viz vertikální text na okraji). Ergo – nejedná se o platou část katechismu.

         • LS

          Aha, a máte tu schválenou verzi? Třeba je ještě horší. :-)

         • LS

          Děkuji za poslední odkaz na katechismus. Mám otázku. Jak dlouho tohleto vysvětlení existuje? Vysvětlovali to tak stejně byť jen před sto léty, když už nepůjdeme třeba jen až k Petrovým kamenům a Kladivu na čarodějnice?
          § 1034
          Ježíš často mluví o „pekle“, o „neuhasitelném ohni“, vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit a obrátit se, tam mohou zahynout jak duše, tak tělo. Ježíš ohlašuje přísnými slovy, že „pošle své anděly, ti posbírají z jeho království … ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece“ (Mt 13,41-42), a že vynese rozsudek: „Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně!“ (Mt 25,41).
          To je sice hezké, že něco katecheti DNES dávají do uvozovek, ale v Bibli samotné uvozovky ani nic podobného, co by naznačovalo „relativnost“ výrazu – není. A nejspíš to katolická inkvizice také doslovně chápala. Ani jednou se tam nevyskytuje slovo „očistec“.
          § 1056
          Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před „smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti“, nazývanou také „peklem“.
          § 1031
          „Co se týká některých lehkých hříchů, je třeba věřit, že před posledním soudem je očistný oheň;

          Dle mého mínění to vše „nevychytali“. :-)
          Budete se divit, já proti katolíkům nic nemám. Jsou jen zmanipulovaní velmi podobně jako SJ, o nichž měl článek hlavně být. Jen malinko odlišným způsobem. A jednotlivci to tak ve velké většině „nebaští“, aby chodili a přesvědčovali o své „pravdě“ jiné.

          • pařez

           ad) „Jak dlouho tohleto vysvětlení existuje?“
           Tento katechismus vyšel 15. 8. 1997 za JP II.
           Jinak správně píšete „vysvětlení“ – katechismus vysvětluje v co a proč církev věří (zde katolická). Toto vysvětlení se může měnit – co změnit nelze, je samotná nauka – její asi nejstručnější přehled máte např. zde:
           http://vendeecz.blogspot.cz/2014/10/souhrn-dogmat.html
           Toto změnit nelze – a toto také představuje zábranu pro možnou manipulaci „těch nahoře“ vůči „těm dole“ – to, v co se věří, je pevně a jasně dáno (což je asi jeden z rozdílů vůči SJ), a i papež, pokud by popíral některý z přijatých článků víry, by ztratil svůj úřad a byl exkomunikován – podle výroku dřívějšího papeže (tuším Pavla V.) Bohužel tento papež nestanovil způsob, jakým k tomu má dojít – nedávno se tímto aktuálním tématem měla zabývat konference v Paříži:
           http://www.lifenews.sk/content/kanonick%C3%AD-pr%C3%A1vnici-teol%C3%B3govia-usporiadaj%C3%BA-konferenciu-na-t%C3%A9mu-zosadenie-p%C3%A1pe%C5%BEa
           Čili s tou manipulací to není tak jednoduché….

     • LS

      Pokud vím, tak církev zakázala prolévat klerikům krev, a tak milosrdní katoličtí kněží vysvobozovali hříšné duše z těla tím, že tělo upálili. Skončil tak i Wiklefem ovlivněný kazatel z kaple Betlémské. No, třeba máte pravdu a podle katolíků se jejich heretici věčně nesmaží, ale zato kdyby ta permanentně se reformující Církev svatá katolická, v čele s osvíceným Fratiškem měla takovou moc jako kdysi, jistě už bychom byli skoro všichni na hořlavém seznamu. Včetně MaB :-)

      • LS

       Poslední větu opravuji. MaB ne, ta by se ze seznamu vyslovíčkařila. :-)

      • tresen

       Milosrdní církevní otcové vynesli verdikt pouze z hlediska pravé víry. Osud tělesné schránky heretikovy duše nechali na světské moci.
       Tak tomu bylo i v Kostnici.

       • LS

        Čímž se zachovali obdobně jako údajní farizeové k údajnému Ježíšovi.

 6. mistralius

  Vymeťme ty anglo-americké imperiální sračky z našeho prostoru!!!! Začít můžeme realistickým pohledem na průběh 2. sv. války, na ČT2 běží ruský dokument o této válce. (ČT se uvolila tento seriál zopakovat)

 7. LS

  Jan Kozák: Gnostická tradice lidstva (přednáška pro Unitáře)

  Jan Kozák v Unitárii – diskuze

 8. MaB

  Jak se dalo čekat…
  Tipneme si, jak to bude dál ?
  Svědkové Jehovovi se proti tomuto rozhodnutí, jasně ilegálnímu, pokud jde o dodržování lidských práv, odvolají, v Rusku prohrají, půjdou k Evropskému soudu pro lidská práva, tam vyhrají, ale Vladimir Putin (nebo Dmitrij Medveděv nebo jeho nástupce), odmítne vykonat rozsudek a označí ho za evropský diktát, který se netýká nového Ruska…

  • grasyk

   Podle článku na „Vzgljadu“ už sepisují apelační stížnost, kterou by se měli zabývat 3 soudci Nejvyššího soudu RF. Takže to je pro ně poslední instance – pak už jen „ta Nejvyšší“. :-) Domnívám se, že na nějaký Evropský soud stejně nebude RF brát zřetel. A ani se jim nedivím, s dvojím metrem mají své zkušenosti…
   Přesto si myslím, že uplatnit zákon proti terorismu na SJ není správné. Je za tím nejspíš něco jiného.