Týdenní rozhlásek

Já nevím, co znamená to
a jaký v tom smysl je pravý;
zkazka ze starých časů
mně nechce vyjít z hlavy.

Když Adama Pán Bůh stvořil
(tak patrno je v té báji),
přidal mu ještě Evu
a žili jako v ráji.

Leč v ráji tom též had byl,
jenž naštěstí sočil,
a proto se zastavil s Evou
a sem tam hovor stočil.

Následkem toho Eva
v důvěrné vzdychla chvíli:
„Kam pojedeme letos v létě,
můj Adame, můj milý?

Hleď, v ráji nejsou hory
a moře v ráji není,
zkrátka v tom ráji v létě
to není k vydržení.

Pořád jen dřepět v ráji,
já se té nudy lekám;
Adame, máš-li mne rád, ach,
Adame, jeďme někam!“

Hospodin slyšel to ovšem
a zahřímal v svém hněvu:
„Adame, s rájem je konec!
Já vím, že poslechneš Evu.

Teď jdi, kam je jí libo,
do hor anebo do lázní,
však slyš, jaký trest vás čeká,
vy první a dědiční blázni:

Jíst chléb v potu tváře budeš,
nevyjdeš nikdy z dřiny,
a místo odpočinku
pojedeš na prázdniny!“

//Karel Čapek, LN 4. 8. 1934//

Reklamy

5 comments

 1. pacifista

  Moc pěkné, pohladí na duši, osvěží humorem. Karel Čapek nezklame. Jako vždy.

  • LS

   Na Čapkovi obdivuji jeho schopnost co nejpřesněji vyjádřit určitý pocit, myšlenku, působení. Jiný „rozhlásek“ ze 17. 12. 1932 je aktuální, jako by jej napsal včera:
   Nač reptat jen / a skuhrat s citlivostí nemužnou? / Když není víc, / i cibulička je nám almužnou. // Když není víc, / i zprávy ze Ženevy rozjaří, / neboť i tam / se občas něco téměř podaří. // To vzácné je, / i diplomaté že se dohodnou; / buď sláva jim , / pokud to zase nějak nezbodnou. // Toť zajisté / je předvánoční dobré znamení, / že jednou zas / svět slavnostně se zřekl válčení. // A na důkaz, / že opravdu lze žíti v pokoji, / se například / Německo rovnoprávně ozbrojí. // Toť v pořádku / a zcela jasně z toho ovšem plyne, / že vyzbrojit / se budou muset taky státy jiné. // A potom zas / v Ženevě diplomaté k stolu sednou / a slavnostně / se budou odzbrojovat ještě jednou. // (Ba, přátelé, to žádná švanda není; / tomu se říká: cesta k odzbrojení.)

 2. Janika

  Vidím to takhle: kdyby nebyla škola, nemusely by být prázdniny. Kdyby nebylo zaměstnání, nemusela by být dovolená. A kdyby Adam v ráji nezavedl takové zvyky, které Evu unavovaly, tak by nechtěla ty prázdniny :-).

  Jinak dovolená je někdy fakt zabíračka. Kamarádka mi poslala fotku, jak balí před odjezdem na Lipno. Je to jak stěhování národů, desítky tašek, balíků a kdoví čeho. Je to jak zlý sen.

  • LS

   Aneb „jaký si to uděláš, takový to máš“ … :-) :-)

 3. tresen

  Bylo mi to povědomé.

  Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
  dass ich so traurig bin;
  ein Märchen aus alten Zeiten,
  das kommt mir nicht aus dem Sinn.

  Ale dál už je to jinak.
  Čapkovým vzdělaným vrstevníkům identifikace prvních veršů určitě netrvala ani pár vteřin.