Ratko Mladič odsouzen

Napsal Eduard Limonov
Překlad a doplnění Janika, převzato odtud

Srbský generál Ratko Mladič byl Haagským tribunálem odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody.

Stalo se, že jsem měl tu čest poznat tohoto hrdinu srbského lidu, na což jsem hrdý.

Haagský tribunál, mám takový pocit, nepotrvá dlouho, pak budou propuštěni Ratko Mladič a prezident Radovan Karadžič, kapitán Dragan a mnoho dalších srbských vlastenců.

Evropa koneckonců praskne.

***

Generál Mladič: „A soudci jsou kdo? Vrahové Jugoslávie!“

Soudce Haagského tribunálu: „Vypněte zvuk!“

 1. vera

  Tak to jste ale vybral hodně špatný příklad. Je rozdíl, jestli je policicsta ve službě a brání lidské životy a majetek,potom má na použití zbraně právo. Vy byste tomu, schován za jeho zády, byl jenom rád.
  Na rozdíl od situace, kdy se ožralý zmetek s policejní uniformou a zbraní agresivně někam vnucuje, a ze strachu před držkobraním tu zbnraň použije.
  Trochu normálního rozumu, prosím…

  • tresen

   Postřílení tisíce neozbrojených ubožáků asi není nejpřiléhavější příklad oprávněného hájení majetku a životů lidí.
   Trochu normálního rozumu, prosím.

      • vittta

       Proč ne?
       Celou dobu jsem tak nazýván všemi,resp.mnohými, proč by nemohla Třešeň?
       Proto, že to řekla na plnou hubu?
       Tady je nálepkování oponentů vítáno, pak by to nemělo vadit ani takto.
       Sluníčka mají nálepku jako argument, podle mě je to- v kontextu tohoto blogu- v pořádku.

      • tresen

       Zřejmě vám unikl Vitttův výrok
       „Kdyby se hned na začátku této krize postřílelo 1000 migrantů, bylo by to jistě hrozné, ale předešlo by se tím milonům zabitých ve válce, která, jak se zdá, se kvapem blíží.“

       • vittta

        Myslíte, že by to tak nebylo?
        Že by 1000 zastřelených ve své podstatě nezachránilo už teď tisíce životů, o budoucnu nemluvě?
        1000 byl nic méně příklad, nepočítel bych je, ale už jsem vysvětlil, že bych je nestřílel jen tak, z plezíru, A nebyl bych to já, k tomu nemám zákonné oprávnění, a použití mojí zbraně je svázáno velice přísnými předpisy) ale jen v případě hrubého porušení zákona.
        Asfalt mě také moc nemusí, ale tohle pochopil hned, a budiž mu to ke cti.
        Máme zákony, a ozbrojenou policii, celní stráž a vojsko.
        A použití zbraní se drží přísnými, ale jasně definovanými předpisy, a Asfalt vám je vyjmenoval, a Asfalt je právník, takže pochybuji, že by vám je někdo vyjmenoval lépe.
        Když naši vojáci jsou vysíláni do cizích zemí, kde je jejich úkolem střílet a též může nějaká ta tříska odletět, když se tedy kácí les, a vám to nijak nevadí, proč by nemohli naši vojáci střílet- samozřejmě v mezích zákona- při obraně hranic naší země?

        • Ondřej

         Už jsem vám jednou napsal, že si vymýšlíte při spřádání plánů, kolik lze zastřelit uprchlíků KDYBY.,.,já vám už jednou dal příklad, kdy byl za to člen Policie ČR potrestán, jako aktu zabití, takže jestli se pořád ptáte (samozřejmě KDYBY že Kamile?) kolik uprchlíků lze najednou zabít, pak vám říkám, že ANI JEDNOHO NEOZBROJENÉHO. Jeden policajt to zkusil u jednoho člověka, o kterém si myslel, že na něj fyzicky útočí a navíc byl Čech, žádný uprchlík, a dostal basu 15 let. Kolik by to bylo za tu tisícovku, co myslíte?

         „Meze nutné obrany překročil podle Ústavního soudu bývalý strážník Pavel Koblížek, který v roce 2014 zastřelil neozbrojeného člena ochranky podniku a druhého zranil. Koblížek se u soudů bránil, že mu šlo o život. Ústavní soudci mu ale vzkázali, že použití zbraně nebylo přiměřené a jeho stížnost proti 15tletému trestu zamítli. Vyplývá to z odůvodnění, které v úterý zpřístupnil soud.“

         Jen doplním, Ústavní soud je jak jistě víte, instance nejvyšší s velmi kvalifikovanými ústavními právníky. Asfalt vám jistě rád potvrdí

   • Asfalt

    Tak nám tedy tresni řekněte, co je ten normální rozum pro případ, že 1000 osob (tedy 2 a více osob kvalifikované skutkové podstaty) zbourá policejní zátarasy a násilím tak překročí státní hranici. Z judikatury vám tresní prozradím,, že násilím je i zamčení uklizečny na záchodě při zcizení její peněženky, kdy z krádeže se tak v takovém případě stává loupež, natož zbourání plotu.

    Abyste to měla snažší, položím testovací otázku v přijmacím řízení správného velitele plotu:

    V případě, že 1000 osob násilím překročí státní hranici, příslušníci policie a celní správy:
    a) uvítají narušitele státní hranice zpěvem, chlebem se solí a kávou s obsahem cukru naximálně 10 %
    b) zůstanou s pusou otevřenou, odstraní další hraniční zátarasy, aby ty osoby náhodou nezakopli, zamávají jim k nerušené cestě do vnitrozemí a trpělivě vyčkají do doby, než jim bude sděleno obvinění z maření důležitých úkolů jejich služby
    c) za podmínek stanovených zákonem ozbrojené složky státu použijí i donucovacích prostředků, když to bude nezbytné, a toto jednání není ex tunc trestným činem, neboť jde o oprávněné použití zbraně, jež vylučuje protiprávnost

    Doplňující otázka: Odkud jste přiletěla?

    Studijní literatura:

    § 45 z.č. 17/2012 Sb.
    (1) Celník je oprávněn použít zbraň jen
    a) v případě nutné obrany nebo v krajní nouzi,
    b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt,
    c) nelze-li jinak překonat aktivní odpor směřující ke zmaření jeho závažného služebního zákroku,
    d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,
    e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje chráněný objekt orgánů celní správy nebo objekt ministerstva, orgánů finanční správy nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od tohoto útoku,
    f) aby přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle jiného právního předpisu nezastaví a nelze-li jej zastavit jiným způsobem,
    g) aby zneškodnil zvíře bezprostředně ohrožující život nebo zdraví osob nebo bezprostředně ohrožující život a zdraví jiných zvířat,
    h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby namířenou střelnou zbraní nebo donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne příkazů celníka směřujících k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby.

    Dále znění trestního zákona:
    § 339 Násilné překročení státní hranice
    (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
    (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže
    a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
    b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
    c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
    d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
    e) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
    f) spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

    § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
    (1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
    (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
    a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
    b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
    c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
    d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

    • tresen

     A kde máte paragraf, umožňující postřílet tisíc neozbrojených lidí, když není důvod považovat je za nebezpečné zločince a když nikoho neohrožují?
     Legalizovat takový malý hezký preventivní zákrok poté, co se několik z nich pokusilo přelézt plot, se ani takovému právnímu expertovi, jako jste vy, nepodaří.

     • vera

      Jenom vy a Ondra berete vitttova slova doslova a rozmazáváte je, všichni ostatní je berou jako nedsázku, hyperbolu, zveličení vnitřního bolu – v podstatě téměř umělecké dílo. Takových věcí člověk za život řekne…
      Ještě to má hodně daleko do vyhlašování 10tisíc dolarů za hlavu Rusa, jak na Ukrajině vyhlašoval kdysi Kolomojskij.

      • Saul

       „….zveličení vnitřního bolu – v podstatě téměř umělecké dílo.“
       Sebestředná nadutost,ze které teče agresivita a nenávist jako hnis z rány,manipulátorství,mesiášský komplex,rasismus,výzvy k boji…. to opravdu není žádné umělecké dílo,ale nechutná a nebezpečná póza.

       • pacifista

        Myslím, že se mýlíte. Je to spíše o tom „co na srdci-to na jazyku“, čili úplná otevřenost vůči druhým a je tam cítit odpovědnost za svoji vlast. Někdy trochu horká hlava, ale v jádru dobrý člověk. Jinak se také říká „podle sebe soudím tebe“ tak pozor! A to tvrdím já jež s ním nesouhlasím vždy. Asi proto, že se těžko dám zmanipulovat, jak říkáte.

      • Saul

       Tak co Verko?
       Vytesate umelci Vittovi sochu v zivotni,nebo nadzivotni ve!ikosti?
       Neuveritelne,co se tu deje….

     • Asfalt

      Nemám a nevím, proč takový paragraf po mně chcete. Vera mluvila o opravněném užití zbraně, vy jí odpověděla, že upchlíci jsou ubožáci beze zbraně (patrně když jde o uprchlíka, policista nesmí použít zbraň v žádném případě), já pak překopíroval doslova znění zákona o oprávněném užití zbraně proti možným pachatelům trestné činnosti a její formální znaky, jež mohou připadat v úvahu. Kde jste vy vzala, že zde někdo vůbec jen pomyslel na to, že se má střílet do cizinců, kteří nepáchají trestnou činnost? Jste už ve své posedlosti úplně cáklá nebo jaká? Proč mě urážíte svými výmysly?
      Například tyto lidi nemohu považovat za vaše „ubožáky“, kteří respektují zákon, tyto lidi považuji za možné pachatele tresné činnosti při pokusu o násilné překonání státní hranice.
      https://m.loupak.fun/video/ze-sveta/28657-uprchlici-na-hranicich
      Jistě, i zde platí přiměřenost zásahu, ale není to tak, že by policista nesměl střílet za splnění podmínek výše uvedených.

      • tresen

       Možná byste se příště mohl mrknout, od čeho /tentokrát od konkrétního Vitttova výroku/ se debata odvíjí.

       • vittta

        Zeptejte se jakéhokoliv odpůrce Zemana, proč je pro něj Zeman nepřijatelný.
        V 98% případů odpovědí, že je vulgární, chlastá a žene nás do náruče Ruska.
        Co se stalo?
        Zeman se motal (už hodně dávno) u korunovačních klenotů, řekl, že Pussy Riot znamená kunda a jezdí domlouvat kšefty do Ruska a Číny, kam ale jezdí kde kdo.
        Odpůrci Zemana nemají argument, tak papuškují mainstream, který lže.
        Já tady končím, a moc by mě zajímalo, co konkrétně vy, Třešni, budete dělat, a nejen vy.
        Už asi 14 dní tady nepropíráte nic jiného, než můj výrok, „kdyby jich 1000 zastřelili…“.
        To jsem už napsal u Tarase, u Pana Bavora i tady, a asi tak 1000x jsem vysvětlil, jak to konkrétně myslím, takže je bezpředmětné, psát to znovu.
        Ještě jsem hodil druhý pohled na věc, tedy počet teoreticky postřílených a počet fakticky utopených,
        Ta čísla utopených těžko bude někdo zpochybňovat, stejně jako to, že kdyby se hranice hájily dle zákona i zbraní, žádní utopení by nebyli, jen ti první.
        Asfalt se tady kácí, jak vysvětluje, jako právník samozřejmě zná paragrafy, umožňující použití zbraně.
        Píše to samé, co já, tedy že zbraň lze legálně použít za těch a těch podmínek, tedy i při násilném překročení hranice.
        Ale takovou odvahu zase nemá, aby napsal, že jsem já popisoval právě tuto variantu, nechce si zadat s rasistickým čunětěm.
        Dobře, pak ale máme dvojí metr, mě se nezastane, ale reaguje.
        Čtenáři si zase nedovolí, dát mu mínus.
        Kolik jste sem a třeba k Tarasovi dala autorských textů, Třešni?
        Kolik jich dal Saul?
        Na koho budete útočit, na kom si budete natřásat svá demokratická a humánní peříčka?
        Jaký je váš přínos tomuhle blogu?
        Položte si tu otázku, ještě tak měsíc vydržíte s mými „1000 postřílených“ ale co budete psát pak?
        Já autorské texty píšu, jistě jsou kontraverzní, ale píšu je.
        U každého odkazu dám stručný rozbor a zajímavou část, aby čtenář sám zhodnotil, jestli to chce číst, nebo ne.
        A názorové texty…
        Co budte proboha dělat?
        A koho budou mínusovat chroničtí mínusáci?
        Už teď vás lituju, vaše role, Třešni, a vám podobných, se mým odchodem ještě sníží.
        S kým budete bojovat proti násilí a za humanitu a lidskost?

        • pacifista

         To by byla ale škoda, kdybyste odešel zrovna kvůli této osobě. Ne všichni vás tak soudí. A vězte není jich zas tak málo, možná jen nepíší.

         • vittta

          Ále ne, to je Janiky kafe, Třešeň mě nebere, já ji jen při té příležitosti ještě plesknul, protože sama sebe notně přeceňuje, bez mých „1000“ by ze sebe nevydala ani hlásku.
          Jasně jsem Janice řekl, že mi nebude mazat texty.
          A smazala, což je výzva, abych vypadnul.
          Že jsem nazval Saula sviní, je podružné, byl to rozbor, mimochodem, celkem obstojný.
          To samo o sobě bych i přežil, ale jak je majitel prostoru pokrytecký, nemám na něm co dělat.
          Vy jste to četl, hele:
          „Sebestředná nadutost,ze které teče agresivita a nenávist jako hnis z rány,manipulátorství,mesiášský komplex,rasismus,výzvy k boji…“
          V čem je tohle slušnější, jako moje svině?
          A připomínám, že moje svině byla až reakcí na tohle, i když samozřejmě, pozadí bylo ještě hlubší.
          Já už jsem tak nějak všechno napsal, co už mohu víc poskytnout?
          Někde tady Sax píše, že přesvědčení jsou přesvědčení a nepřesvědčení nepřesvědčení, a žádné názorové pohyby už se nedějí.
          Napsal to jinak, to už nepamatuji doslovně, ale poselství bylo tohle.
          A má pravdu.
          Navíc, já nemám zájem jenom psát, a když se nic neděje, tak zkoušet odkazy…a pak mě budou ještě kopat do prdele, jaká jsem kreatura….to zrovna.
          Ať mi nadávají, to je v pohodě, ale v diskuzi, kde jsou k mání i protinázory.
          Takhle píšu jak blbej, a oponenturu nemám, leda nadávky.
          To fakt nemám zapotřebí.
          Co byste dělal vy?
          Zkuste se do toho vžít.
          Já mám kam psát, budou mi nadávat, budou mě chválit, ale je to v rámci diskuze.
          Takhle tady dělám leda fackovacího panáka někomu, kdo sám píše hovno…..

          • Saul

           Vitejte zpet Vitto.
           Ja vam daval par tydnu,nez vas tu budu znovu cist.
           Tak jste to trochu urychlil no,ale i tak je to slusny vykon.
           Ondrejovi jste po vyhlaseni bananu do konce listopadu psal uz po par hodinach.
           No nic,tak Tresen uz jste proplesknul,Janice dal mantinely….tak ted uz si muzete uzivat moderavani diskuse.

          • Saul

           Tato vase sebechvala riznuta sebelitostnou nedocenenosti je asi jeste odpornejsi,nez to strileni do civilistu.
           Ani ten palec dolu mi za tu ubohost nestoji.

          • Asfalt

           Běžte do prd.le, Sule. Vás v buranově neučili, že člověk v koutě se nefackuje? Vidím, že ne. Propásáte jedinečnou příležitost mlčet.

          • Saul

           Tady nikdo v koute neni Asfalte!
           Leda ten,kdo se do nej sam dobrovolne profackoval urazkami a aroganci vuci jinym.

          • Kamil Mudra

           No, Saule, vaše dva po sobě jdoucí komentáře výše, jsou typickou ukázkou přihazování polínka na oheň sváru. To neokecáte a nic dobrého to o vás nevypovídá. Navíc hovoříte z pozice toho kdo se se dočkal „v ringu“ vyššího zastání přesto že i u vás by se našlo nějaké to „máslíčko na hlavě“, což vám ubírá na chlapském postoji (byť třeba i nezaslouženě) a vrhá na vás stín poťouchlého šťourala. Vím že ode mne to pro vás nejspíše zní zaujatě, protože je už jste zřejmě postřehl že téměř vždy stojím na vitttově straně, ale tenhle váš postoj, jak vidno, nezaujal pouze mne, tak že něco na tom asi bude.

          • Kamil Mudra

           „Takhle píšu jak blbej, a oponenturu nemám, leda nadávky.“
           Ale, vittto, co to povídáš? Já ti přece oponuji argumentací, slušně a bez nadávek. Viz. např. naše polemika o počasí a starých civilizacích v Africe. :-)

          • Kamil Mudra

           Tak si odpusť ty řeči o odcházení a nenechávej tu kamaráda ve štychu.

          • vittta

           Uvádíš mě do nepříjemné situace, Kamile, víš, že jsem paličák.
           Je někdy lepší přejít křivdu, no ale vlak už jede.
           Ať se vyjádří Janika, ta rozhoduje.
           Já jsem svým způsobem už druhý.

          • Kamil Mudra

           Víš, vittto, já být Janikou, tak napíšu asi takovýhle text:
           „Tak podívejte se milánkové. Já jsem paní tohohle webu, platí tu moje pravidla a z vysoka kašlu na to jaká byste chtěli vy. Berte na vědomí že to co se nelíbí mě, mažu bez výstrahy. A mě se nelíbí vulgarismy, takže pokud nějaký přehlédnu, tak jen proto že se mi bude jevit jako zapadající do kontextu. Ale žádnou záruku vám na to nedávám. Buďte rádi že se máte kde vykecávat a pokud se vám to tu nezamlouvá tak si běžte jinam.“

           A na místo toho jak tu bývalo to: „Vodvaž se a pak se uvidí“ (nebo tak nějak) bych tam dal: „Piš si co chceš, ale nediv se když to tu nenajdeš.“
           Nikoho bych nebanoval, smazal bych bych komentář a místo něj vložil odkaz na výše uvedený text, (případně rozšířený ještě o něco jiného než je ten postoj k vulgarismům, avšak definovaného tak aby bylo jasné oč jde).

           Tobě, ty bouřliváku, by např. nezbylo nic jiného, než si trochu učesat slovník (což jak oba víme že když chceš tak ti nečiní potíže), pokud bys chtěl abys „byl slyšet“. Někdo jiný by třeba musel slevit z něčeho jiného a napsat svůj komentář znovu, tak abych ho uznal alespoň za snesitelný. Kecy o cenzuře, OD KOHOKOLI, bych měl na háku – stejně jako návštěvnost.

          • vittta

           Teď ale co je vulgarita.
           Třeba je vulgární označit někoho za svini, ale tam ten problém, že slovo svině samo o sobě vulgární není, zato označení pohlavním orgánem nepochybně ano.
           Vulgární slovo je významově slovo obecné, lidové.
           No, pokud jsme na akademickém blogu, jistě to sem nepatří.
           Ale….jsme na akademickém blogu?
           Janika nic psát v podstatě nepotřebuje, je majitelka, a je na její libovůli, co pustí,a co už ne.
           Stejná libovůle ale může přijít od přispěvatelů.
           Nemusí zdůvodňovat, proč nepíší.
           Zde to možná vidím jinak jak ty, protože jakýkoliv blog potřebuje přispěvatele, kvalitní a rázné.
           A kvalitní a rázní přispěvatelé zase potřebují blog, nebo místo, kam by psali.
           Považuji tedy blogera i přispěvatele za rovnocené.
           Samozřejmě, není přispěvatel, jako přispěvatel, někdo přínos má, jiný ne.
           Když budou psát samé Třešně, Ondřejové či Saulové, těžko to někdo bude číst, blog nebude mít návštěvnost, kromě toho, oni bez podmětů psát nebudou, jsou v podstatě přisátí na těch, co píší- jakkoliv.
           Tito jedinci se tedy hodí leda jako prudiči skutečných přispěvatelů, sami o sobě jsou zbyteční.
           Moudrý bloger je si toho vědom a reaguje na to.
           S nulami potíže nemá, s osobnostmi ano, je tedy třeba osobnosti nějak zvládat, dle konkrétních vlastností jednotlivců.
           To je samozřejmě podstatě obtížnější, jak zvládání nul, no ale dobrý bloger se to zvládat naučit musí, jinak postupně upadne do zapomění.

          • vittta

           Já ti dám ještě takový příklad, je klasický.
           Tady, kus níže 9,54, Třešeň píše, myslím že je to na Asfalta, že by měl vědět, že na přesupek je střelba neadekvátní.
           A pak se jakoby diví, v čí prospěch tady šermuje.
           Ona mu normálně podsouvá, že vlastně souhlasí s těmi mými „1000“.
           Nechutné.
           Být Asfaltem, už bych napsal, že šermuji ve prospěch práva a zákonů.
           Asflat mimochdem autorské texty píše, a zná paragrafy, od něj vnímám kritiku i nadávky úplně jinak, než od nějaké…Třešně.
           Nezajímá mě, co mě svého času napsal, mou odpověď dostal a ještě pár kopanců nádavkem, ale to už čistě z „dlouhé chvíle“.
           Jinak si ho spíše- jako autora autorských textů- vážím, bez ohledu, co o mě napsal.
           Třešně ovšem si nevážím vůbec, jen trapně kope.

          • Saul

           Zřejmě jste si nevšimnul Kamile,k čemu se moje dva komentáře výše vztahovaly a co jim předcházelo.
           Pro mne už žádný oheň sváru nebyl.
           S Vittou jsme si to před pár dny vyříkal,rozloučili jsme se a šlus.
           Očekával jsem,že už tu zase budu jen pasivním čtenářem a to včetně Vittových příspěvků,myslím že já ani nikdo jiný ho nevyháněl.
           Ale zas tak pasivní,abych přešel že mne tu zase opakovaně vytahuje ,to prostě nejsem.
           („Že jsem nazval Saula sviní, je podružné, byl to rozbor, mimochodem, celkem obstojný.)
           Takže kdo tu znovu rozfoukal ohýnek a přiložil si polínko???
           „Vím že ode mne to pro vás nejspíše zní zaujatě, protože je už jste zřejmě postřehl že téměř vždy stojím na vitttově straně,“
           Ano,v tom jste se trefil stoprocentně.Mimochodem ke své škodě,nesluší vám to.
           A tímto už za mne opravdu šlus,nechám vám,Vittovi i všem ostatním právo posledního slova včetně rozebírání mých komentů i mne osobně.

          • Ondřej

           Klid Saule, diskutoval jste věcně a slušně….A díky, za vaše vstupy. Jinak vsadím svoji kletter-výbavu proti tomu, že pan Vittta se tu objeví hned jak ho naštve nějaký článek na Novinkách, jako že byl zase někdo popotahován na policii za to, že si dovolil rasisticky posílat děti Romů a Arabů z nějaké školky do plynu….nebo snad, že si německý starosta dovolil nenechat se Andreas Hollstein zabít německým náckem za to, že ti přijal nějaké ty migranty a že navíc, POVAŽTE, mu ti migranti přiskočili na pomoc a holýma rukama se vrhli proti nožem ozbrojenému útočníkovi a tím atd. Asi jim nikdo nevysvětlil že nejen dostat botou do hlavy je nepříjemné, natož pak nožem do krku:-)

         • vittta

          Saule, od chvíle, když jsem dal Ondřejovi banána, tak jsem mu nepsal.
          Jste křivák a lhář!
          A banána jsem mu dával už u Tarase.
          A já když odejdu, tak už nenapíšu, to vědí všichni, kdo mě znají.
          Dneska ještě vyjasňuji, od zítřka je konec.
          Já nejsem jako vy, bezduchý tlachal, když něco chci udělat a napíšu to, tak to také udělám, proč bych to jinak psal?

        • Asfalt

         Co po mně chcete, vitto? Pronesl jste výrok, který může být vykládán všelijak. Já vám do hlavy nevidím a jistou diskuzi jsme spolu také měli. Dál se v tom neangažuji a považuji to za vaši věc, svoji morální povinnost jsem podle mého soudu již spolnil a vy mi za to vynadal. Pokud smyslem vašeho výroku je pouze ochrana veřejného pořádku (objekt t.č. násilného překročení státní hranice) a někdo vám krivdí, pak to musíte říci vy sám. To jste udělal. Já osobně vám v tomto případě věřím, už jen proto, že sám poznávám, jak hloupí fanatici mohou být, ale nemohu klečet na druhých, aby učinili totéž.

         • vittta

          Já po vás nic nechci, Asfalte.
          Vy jste ale argumentoval směrem k Třešni, a ona vám protiargumentovala mým výrokem, který se stal u ní axiomem.
          To jsem pak nechápal, proč po ní nechcete ten výrok kopírovat a sám třeba nekopírujete moje vysvětlení, jak to myslím, je toho tady fůra.
          A že jsme se hádali, a rázně, to pro mě nic neznamená, to se stalo, nad tím mávám rukou, pokud usoudím, že máte v další diskuzi pravdu, dělám, že se nic nestalo.

       • pacifista

        Vy jste si nevšimla jak se narušitelé hranic strefují do policistů kamením? Je to podle vás ok?

    • tresen

     Nejspíš jste si na rozdíl od Vittty vědom, že nedovolené překračování naší hranice je přestupek, a že střílení na pachatele přestupku je velmi neadekvátní prostředek.
     O to víc mě překvapuje, čím a v čí prospěch tu šermujete.

     • vittta

      Nedovolené překročení hranice přestupek je, ale násilné překročení hranice už přestupek není, brouku!!!

      • tresen

       Násilný čin podle našich zákonů musí obsahovat útok na lidi. To, že někdo přeleze plot, této definici neodpovídá, beruško.

       • Asfalt

        Kde jste to vzala? Jako obvykle si cosi vymyslíte a je vám úplně jedno, co říkáte. Doložte prosím, že „Násilný čin podle našich zákonů musí obsahovat útok na lidi. “ Který paragraf to je? Já ho neznám. Vím jen, že násilí je užití síly a užití síly může směrovat proti osobě nebo třeba proti překážce. Násilné vniknutí, násilné překonání překážky, násilné otevření bytu, ale také násilné překonání stání hranice jsou zcela běžné pojmy, jež nejsou spojeny pouze s použitím síly jen proti osobě. Co tedy víte víc a dožte to, jak se to mezi slušnými lidmi dělá místo laciného plácání nesmyslů bez jakéhokoliv podkladu, tresni.
        Toto je podle mě pokus o násilné překonání hranice, neboť je použito síly k překonání překážky:

        • tresen

         Obecně přijímaná definice násilí praví, že jde o záměrné použití nebo hrozbu použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu.
         Na stránkách Policie ČR je uvedeno:
         Násilné jsou takové trestné činy vyjmenované v trestním zákoníku (TZ), které zahrnují násilí proti druhé osobě nebo pohrůžku násilím. Jde například o tyto trestné činy:
         trestné činy proti životu a zdraví – např. pokus vraždy (§ 140 TZ), ublížení a těžké ublížení na zdraví (§ 145 a § 146 TZ), mučení a jiné nelidské zacházení (§ 149),
         trestné činy proti svobodě – např. obchodování s lidmi (§ 168 TZ), zbavení osobní svobody (§ 170 TZ), loupež (§ 173 TZ), vydírání (§ 175 TZ)
         některé trestné činy proti rodině a dětem – např. týrání svěřené osoby (§ 198 TZ) a týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199),
         trestné činy narušující soužití lidí – např. nebezpečné vyhrožování (§ 353) a nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ).
         Za násilí se považuje použití fyzické sílyk překonání nebo zamezení kladeného či očekávaného odporu. Za násilí se považuje i uvedení jiného lstí do stavu bezbrannosti (např. do stavu opilosti), v důsledku které oběť není schopna se účinně bránit).

         Jestli najdete nějaký rozsudek týkající se násilí spáchaného proti stromu, květině, silnici, domu nebo plotu, aniž by odsouzené jednání neobsahovalo útok na zdraví nebo život lidí, sem s ním.

          • tresen

           Obydlí je chráněno ustanovením trestního zákoníku o porušování domovní svobody a tady o takových činech nebyla řeč, že?
           Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek /o které by eventuelně mohlo jít ve výše zmíněných případech/ spadá pod zákoník občanský. Samozřejmě není vyloučeno, že po takovém vniknutí dojde ke spáchání trestného činu, ale tam o odlišení od pouhého přestupku nebo přečinu rozhoduje převážně výše škody.

         • Asfalt

          Násilným vniknutím se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení, nebo násilným překonáním jiné jistící překážky, prostříhání plotu, vytržení latěk, rozbití domovních dveří, vylomení fabky, vytržení, roztažení, nebo přeřezání mříží, probourání zdi, stěny, stropu, stržení ohrady, plotu, nebo třeba jen odstranění sítě proti hmyzu.
          http://urbex.cz/2013/09/legislativa-2/

          • tresen

           ČEZ může používat termíny jak je mu libo, o klasifikaci toho vniknutí musí rozhodnout soud.

          • embecko

           „o klasifikaci toho vniknutí musí rozhodnout soud“
           Presne tak…o to preci jde v te debate vyse, a sice, ze se to nikdo neodvazi soudu predlozit, protoze soud by pak musel rozhodnout. A o to statni moc nestoji, nebot diky jasnemu zneni zakona by soudu zbyla jen jedna moznost, ktere se stat boji jako cert krize.
           Odmitnuti sve zakladni funkce, ochrany hranic, znamena konec statu, konec „spolecenske smlouvy“ a vypovezeni obcanskeho konsensu. Pokud plati dvoji metr (statniho) prava, nema smysl byt vuci statu jakkoliv loajalni, neb neni nikdy jasne, kterym metrem obcanovi bude, v pripade nejakeho sporu, mereno.
           Tedy nejde o to, jestli nekdo hazel kameny, jestli nekoho potrestali, anebo ne, ale ze se stalo v masivnim meritku zjevnym, ze nejde o opomenuti, ale ze se stat zamerne vzdal sveho pridomku „pravni“. To je prusvih, vyplyvajici z tehle situace.

         • Asfalt

          Takže vidím, že nestačilo k, cituji: “ násilí spáchaného proti stromu, květině, silnici, domu nebo plotu“

          Zde tedy z 8 Tdo 641/2004, Soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu:
          Trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. se dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu jiného nebo tam neoprávněně setrvá. Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu podle odst. 2 je vyjádřena znakem násilí nebo pohrůžkou bezprostředního násilí nebo překonáním překážky, jejímž účelem je zabránit vniknutí. Násilí může směřovat jak proti osobě, tak i proti věci; pohrůžkou bezprostředního násilí je pohrůžka takovým násilím, které má být vykonáno ihned, nepodrobí-li se napadený vůli útočníka.
          http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2007/4001/judikat-ns-32-Odo-1566-2005-GNS20074130/

          Opakuji:
          Násilí může směřovat jak proti osobě, tak i proti věci;

          Když jste úplný blboun (jinak to už opravdu říci nejde s tím,co předvádíte), tresni,.co tvrdí, že když existují jablka, nemohou existovat hrušky, tak se to naučte nazpaměť. Násilné překročení státní hranice může být spojeno jak s násilím proti věci, tak proti osobě. Pokud půjde o násilí proti osobě, pak se zde bude navíc jednat o tresný čin násilí proti úřední osobě podle § 325 t.z. Ten však bude konzumován činem násilného překročení státní hracice s vyšší společenskou nebezpečností.

          Víc k tomu nemám co říct, fanatickým hlupákům, kteří ví naprosté kulové, ale o to víc jen hubou melou, vymýšlejí nesmysly a podsouvají druhým sprostosti nemá smysl něco říkat. Nejsem psychiatr.

          • tresen

           Opakujete pořád to samé a neberete na vědomí, že naše legislativa vidí rozdíl mezi ochranou obydlí /trestní zákoník narušení domovní svobody vidí vždy jako trestný čin/ a ostatními případy neoprávněného vstupu na pozemek nebo do objektu, kdy při posuzování trestnosti hraje roli mnoho různých okolností. Násilným se tu dá nazvat jen takový čin, který směřuje nikoli proti věci, ale proti osobám.
           Zeptejte se nějakého právníka.
           A nevztekejte se. Nedělá to dobrý dojem.

          • Asfalt

           Ano, naše legislativa vidí rozdíl mezi ochranou boydlí a ostatními případy. Říká se tomu trestním zákonem chráněný zájem nebo také objekt trestného činu a vyplývá ze systematického výkladu trestního zákona. V případě loupeže je to osobní svoboda, proto rozhodující je násilí proti osobě. Objektem násilného překročení hranice je veřejný pořádek, proto lhostejno, zda užití síly směřuje proti osobě (o žádnou svobodu celníka tu jende) nebo proti věci. Podstatné je, že došlo k útoku na pořádek ve věcech veřejných násilným překonáním státní hranice, lhostejno, zda zmlácením celníka, nebo prolomením celních závor.
           Ne, právníka se ptát nemusím, to vy jste mimo, když popíráte jak běžný výklad pojmu, tak i judikát Nejvyššího soudu. Znovu vás vyzývám, abyste místo tohoto tlučhubství předložila konkrtétní pagraf zákona, který opravňuje vaše blouznění. Takový paragraf v našem normativním právním systému není a jedině on by vám mohl dát za pravdu. Jinak platí každodenní výklad tohoto pojmu, se kterým jste se v životě evidentněš nikdy nesetkala, ale jste chytrá jak rádio.

           Pokud byste to opět přehlédla, znovu zopakuji: žádám konkrétní znění zákona, ze kterého vás názor vyplývá. Jinak není o čem se bavit. Jste úplný fanatický magor, který už nevnímá realitu ani pojmosloví, a vůbec se nerozčiluji.

          • tresen

           Takže shrnu:
           Neoprávněné překročení hranice /když dotyčný nezmlátí celníka ani nezpůsobí hmotnou škodu velkého rozsahu/ není trestný čin, jde pouze o přestupek. Jako takový je trestán pokutou, případně následným vyhoštěním, nikoli však zastřelením pro výstrahu.
           Jde-li o žadatele o azyl, postupují státní orgány v souladu s mezinárodními úmluvami, kterými je náš stát vázán.

          • vittta

           Kolik takových dostalo pokutu, či byli vyhoštěni?
           A to…bude asi ten problém.
           Protože, nikdo by neměl být nad zákonem.
           Nepsal vám to už Asfalt?

          • embecko

           „Takže shrnu:Neoprávněné překročení hranice…není trestný čin“
           Nevim proc tu shrnujes neco, o cem tu neni rec.
           § 171b Násilné překročení státní hranice
           (1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem

          • tresen

           A jsme zase tam, kde už jsme jednou byli, tj. u toho, co je násilný čin.
           Proto, abychom to kolečko nemuseli absolvovat ještě jednou, píšu ve svém shrnutí o překročení hranic bez zmlácení celníka a zdemolování přepážky.
           To stejně připadá v úvahu nanejvýš na letišti.
           O čem tu teda celou dobu byla řeč?
           Podle mne o tom, v jakém případě může „orgán“ použít zbraň.
           Všichni jste mne tu přesvědčovali, že i při prostém úmyslu neozbrojeného jedince překročit hranici. A já celou dobu dovozuju, že doba, kdy se za takový pokus na místě střílelo, je za námi.

          • Ondřej

           kdepak náš „právník“ trvá na svém právním základu, že když potká celník na Boubíně uprchlíka jdoucí sem z Rakouska, tak do něj prostě vyprázdní celý zásobník své Beretty, anžto šlápl jednou nohou za hraniční patník….Njn, jsou jistě tací, co by si přáli aby lidé byli zase stříleni na hranicích a byl tam elektrický plot a další smrtící fíčurky,,

           přitom je to tak jasné….

           The right not to be punished for illegal entry into the territory of a contracting State (Article31);
           The right to be issued identity and travel documents (Articles 27 and 28).

           Prostě je to marný, marný, marný:-)

          • vera

           Tady vidím zádrhel – jedna strana mluví o jedincích a má na mysli jedince, druhá strana sice taky mluví podle práva, ale kromě jedinců má na mysli taky útočící dav – zřejmě má před očina obrázky z balkánských hranic, kudy se ještě nedávno přes hranice tlačily najednou stovky až tisíce lidí. Což ta první strana neviděla. Což asi způsobí, že se dvě strany nikdy nedomluví)
           Ono jde o takovou drobnost, kdyby se podobný dav lidí neznalých místních poměrů valil přes Moravu rovnou na Dukovany – byly by zátarasy a případně i střelba vhodnou obranou? Nebo je lepší nechat všechno jen tak, na dobré slovo?

          • embecko

           „překročení hranic bez zmlácení celníka a zdemolování přepážky. To stejně připadá v úvahu nanejvýš na letišti.“
           To video o par radku nahore je z letiste?

     • Asfalt

      Takže formální znaky skutkové podstaty popsané tresním zákonem, který ukládá trest v horní sazbě 10 let, je podle vás přestupek. Co je pak trestní zákon sám? Ruská propaganda? Gratuluji, treni, na ÚV z vás budou mít radost. Tady ale dostáváte 100 bodů s hvězdičkou do soutěže o největšího trola desetiletí. Je i pořád ještě černá černou a bílá bílou, nebo ani o tom v už nechcete nic vědět?

    • Ondřej

     Asfalte, dal jsem sem vittovi rozsudek ústavního soudu který dnes už bývalého policistu t.č. ve výkonu trestu, potvrdil trest za nepřiměřené užití násilí s výsledkem zabití ZA NEADEKVÁTNÍ a potvrdil mu trest za VRAŽDU (v USA by bylo I. stupně) 15 let vězení. Jestli myslíte, že můžete uprchlíka, co je zadržen na státní hranici a oznámí svůj úmysl podat žádost o azylj je tak zabít (zavraždit), je náš orgán povinen toto jeho LIDSKÉ PRÁVO PŘIJMOUT a podle zákona posoudit. Zaručuje to listina základních práv a svobod, garantovaná ústavním pořádkem ČR

     viz tato kauza se už řešila.

     Příchod uprchlíků na území Evropské unie totiž není „nelegální“. Zpráva AI hovoří o „nepravidelném“, „neregulérním“ přechodu hranice do EU. Ve zprávě Amnesty International je tato právnicky pečlivá formulace

     „Most of them said that they were intending or attempting to cross irregularly to the EU.“
     :
     Článek 3 Evropské konvence o lidských právech (European Convention on Human Rights, ECHR), jíž je Česká republika signatářem, konstatuje, že „Nikdo nebude podrobován mučení či nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání“. Osoba má právo požádat o ochranu přímo na základě článku 3, protože státy mají zakázáno vracet osoby do země, kde mohou utrpět porušení svých práv podle článku 3.

     Článek 31 Konvence o uprchlících z roku 1951 zakazuje státům, aby trestaly uprchlíka za ilegální vstup na jejich území, pokud je jeho účelem žádat o azyl. Základním principem Konvence o uprchlících z roku 1951 je zákaz vracení uprchlíků do situace, kde by mohl být ohrožen jejich život či jejich svoboda. Konvence o uprchlících z roku 1951 platí pro všechny lidi, bez diskriminace na základě rasy, náboženství či země původu. Uprchlíci nesmějí být trestáni za vstup na území jiného státu. Konvence o uprchlících uznává, že při vyhledávání azylu může být uprchlík nucen porušit imigrační předpisy.
     Konvence zakazuje trestat uprchlíky za porušování imigračních předpisů a zakazuje státům svévolně zadržovat uprchlíky na základě jejich úsilí získat azyl. Konvence především obsahuje četné záruky, že uprchlíci nesmějí být deportováni.
     Konvence také definuje základní minimální standardy pro zacházení s uprchlíky. Uprchlíci musejí mít právo přístupu k soudům (to ČR porušuje ), k základnímu vzdělání, právo pracovat a právo získat osobní dokumenty, včetně uprchlického cestovního pasu.

     http://www.unhcr.org/4ec262df9.html

     Snad vám to Asfalte už bude jasné, že zabít 1000 neozbrojených civilistů, byste asi neudělal ani vy, i když sám nazýváte vitttu „rasistickým čunětem“ a nevěřím tomu, že byste se snažil někomu coby právník vysvětlit, že BY to měl nějaký samopalník na hranicích udělat, protože mu náš ZÁKON NĚCO TAKOVÉHO UKLÁDÁ:-) Myslím, že by vaše právnická kariéra pak velmi rychle skončila, jste-li vůbec tím, za koho se vydáváte.

     • Kamil Mudra

      Avizuji předem že nejsem žádným zastáncem střílení uprchlíků – to speciálně pro vás, Ondřeji, abyste mi zas něco nepodsouval.

      Nicméně, musím podotknout, že přechází-li kdokoli hranici jakéhokoli státu, neznamená to automaticky že je uprchlíkem žádajícím o asyl, na čemž je vše co píšete postaveno. Navíc jde-li konkrétně o hranice ČR, pak je zhola nemožné aby člověk, který ji překračuje, přicházel ze země ve které je jeho život v ohrožení, protože ve všech státech s námi sousedících je onen článek 3 Evropské konvence o lidských právech, dodržován.

      Tedy člověk který takto činí, je povinen podřídit se standardní proceduře konané v souladu se zákonem a vzepře-li se tomu, může k tomu být i přinucen zákonnými prostředky. Stát který na takový postup rezignuje porušuje své vlastní zákony a jako takový neplní svou funkci. Námitky ze strany jeho občanů pak jsou pochopitelné a zcela oprávněné.

     • oh

      Ondřeji, zcela zjevně jste znalcem práva přímo z plzeňské turbofakulty. :D Usuzuji tak podle toho, jak dokonale nevhodným, přímo absurdním příkladem tu máváte.
      Dovolím si vás upozornit na:
      1) výrazy strážník a policista nejsou synonyma (je rozdíl mezi Policií ČR a Obecní policií)a nelze je tedy libovolně zaměňovat, zejména když se u toho oháníte rozsudkem ÚS.
      2) Důsledně a vytrvale se u toho mávání Ústavním soudem vyhýbáte popisu činu, za který byl (ex)strážník Koblížek potrestán. Buď to nevíte a nechcete vědět, nebo si jste vědom, že prokázané okolnosti případu vaše „lickoprávní“ výklady nijak nepodporují.
      3) Abyste nezůstal tak neinformován, stručný popis dění zde uvedu tak, jak jej popsaly
      novinky.cz ve svém článku:
      „Incident se odehrál v noci na 21. prosince 2014 před diskotékou Stodola ve Vysokém Mýtě, kam alkoholem posílený Koblížek v době volna spolu s bratrem a dalším kumpánem přijel autem. Muži se podle obžaloby snažili dostat zadarmo dovnitř pod záminkou policejní akce, Koblížek mával odznakem strážníka.
      Trojice narazila na odpor ochranky podniku, načež kdosi z podnapilých výtržníků vystříkal na schodišti klubu ampuli se slzotvorným plynem. Dvojice mužů z ochranky začala útočníky pronásledovat s úmyslem předat je policii. Koblížek, údajně z panického strachu o holý život (!), odpověděl nejprve v rychlém sledu výstražnou a posléze obrannou střelbou z legálně drženého devítimilimetrového revolveru. Kulky zabily jednoho člena ochranky a těžce zranily druhého.“

      Takže, když si to shrneme, Koblížek v době incidentu evidentně nevykonával povinnosti strážníka – měl volno – a byl „ožralý jak zákon káže“, tedy ve stavu vylučujícím jakýkoli „služební úkon“. Tedy, ještě před vlastní střelbou už měli Koblížek a spol. na triku velmi pravděpodobně řízení auta pod vlivem (spis neznám, ale pochybuji, že jediný z party bývalého strážníka Koblížka byl ve stavu, umožňujícím řízení motorového vozidla), Koblížek osobně pak zneužívání pravomoci a výtržnost.. Dokonce ani mávání legálně drženou pistolí ve stavu ožralém není zákony zrovna doporučováno a je možným důvodem ke ztrátě zbrojního průkazu. U policistů a strážníků je pak takové jednání i kázeňsky postižitelné a může vést i k propuštění dotyčného ze služebního či zaměstnaneckého poměru. Strážník Koblížek tedy své povinnosti neplnil, ale porušoval!

      Proto souhlasím s Kamilovým stanoviskem: „člověk, který takto činí, je povinen podřídit se standardní proceduře konané v souladu se zákonem a vzepře-li se tomu, může k tomu být i přinucen zákonnými prostředky. Stát který na takový postup rezignuje, porušuje své vlastní zákony a jako takový neplní svou funkci.“

     • Asfalt

      Vy pletete Ústavní soud s Nejvyšším soudem a spoustu dalších věcí. Mluvíte o § 29 odst. 2 trestního zákona, který považuje za objev. Jenže řeč je o oprávněném užití zbraně, což je § 32 trestního zákona a něco jiného než nutná obrana.

      Nikdo vámi uvedené lidskoprávní ustanovení nezpochybňuje. Uprchlíci nejsou trestáni, týráni ani ponižování tím, se po nich vyžaduje respektování platného práva. Uprchlíci nestojí nad zákonem a před zákonem jsou si všichni rovni.

      Konvence o upchlících nejsou přímoaplikovatelné (je jich víc). I v této souvislosti je pozoruhodné, že třeba i vynucení práva zákonnými prostředky státní moci považujete za „trestání uprchlíků“. To už je tedy úplně hotovo. Čím ti uprchlíci pro vás vlastně jsou? Bohové, že i dodržování zákonů by bylo pro ně trestem?

      Máte vůbec ponětí, Onřeji, co je obsahem vašeho odkazu? Myslím, že ne.

      K poslednímu vašemu odstavci budu raději předstírat, že vůbec neexistuje.

      • Ondřej

       je vidět že neznáte základni protokol mezimárodního práva. Já vám dal jen přesný překlad pro případ, že neumíte anglicky.

       Other rights contained in the 1951 Convention include:
       • The right not to be expelled,
       except under certain, strictly
       defined conditions (Article 32);
       • The right not to be punished for
       illegal entry into the territory of a
       contracting State (Article31);
       • The right to work (Articles 17 to 19);
       • The right to housing (Article 21);
       • The right to education (Article 22);
       • The right to public relief and
       assistance (Article 23);
       • The right to freedom of religion
       (Article 4);
       • The right to access the courts
       (Article 16);
       • The right to freedom of
       movement within the territory (Article
       26); and
       • The right to be issued identity
       and travel documents (Articles 27 and 28).

       Jestli myslíte, že když se napíše, že překročení hranic nemůže být ilegální pro toho, kdo tímto způsobem chce požádat o azyl, pak prostě není a vy ho nemůžete nutit jít na celnici anebo podat žádost na velvyslanectví v Damašku za doprovodu Aasadovi milice, kterou on uvádí jako důvod jeho žádosti o azyl. Mezinárodní právo má vyšší planost nad lokální zákony, to je pro Kamila i pro Vás, který máte studia jistě za dob hlubokého socialismu opentlené marxismem-leninismem a výkladem práva, které neuznávalo ani to, ke kterému se činovníci zavázali svým podpisem na Mezinárodním paktu o občanských a politických právech‘ a ,Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech‘, které byly jménem naší republiky podepsány v roce 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975.

       • Ondřej

        můj odkaz je tedy přesně zdrojem toho, co jsem se vám snažil i s uvedenými paragrafy přeložit do češtiny abyste si ráčil osvěžit paměť co je součástí našeho práva, i když mnozí lidé by tyto úmluvy coby nadřazené našemu lokálním zákonům z našeho právního pořádku rádi odstranili.

        P.S. příklad byl o tom že NIKDO Nikdo zabít NEOZBROJENÉHO člověka i kdyby se cítil 100x ohrožen. To, jaká je míra skutečného ohrožení opět podléhá nikoli subjektivním pocitům, ale přímo definované situaci, a hlavně útoku, který nikdy nebude adekvátní tomu, pokud je budou provádět neozbrojení lidé, i kdyby měli početní převahu. Odkazy si zajisté najdete.

        • Kamil Mudra

         „NIKDO Nikdo zabít NEOZBROJENÉHO člověka i kdyby se cítil 100x ohrožen.“
         Ale to je přece pitomost, Ondřeji. Pokud bude nějakého slabého střízlíka škrtit svalnatý vazoun o dvě hlavy větší, tak by se ve vašem pojetí musel ten slabý nechat uškrtit a pak si na útočníka stěžovat na nějaké spiritistické seanci, namísto toho aby sáhl po pistoli či noži, který by nosil po ruce, právě pro takový případ kdy je jeho život ohrožen. A to by šlo o konflikt jednoho proti jednomu. Neozbrojená skupina jednotlivce, který na svou obranu nepoužije zbraň, umlátí k smrti snadno.
         Vaše teoretické plácání je úplně odtržené od života. Potřeboval byste někdy ochutnat botu silnějšího neozbrojeného útočníka abyste přišel k rozumu. Ne že bych vám něco takového přál. Tak se místo toho aspoň podívejte na nějaký brutálnější film a zkuste se vžít do pocitů toho kdo leží na zemi.

         • Ondřej

          To rekněte zakonodarci resp. soudci. To on určil pravidlo, že míra nutné obrany je dána především, je-li útočník ozbrojený nebo ne, až pak se posuzuje míra vedení fyzickeho útoku a fyzických dispozic útočníka. Podívejte se do Velké Británie, kde chodí policisté běžné neozbrojení, jak odolávají útokům pripadne vedeným proti nim a jak to zvládají. Resp. vy se namísto akcnaku podívejte do zahraničí, Kamile, je to sice dražší než TV NOVA ale dá vám to podstatně lepší vědomosti o druhých zemich, politické situaci v nich a zakonech tam platných, než tady vami vedene plané a zcela nekompetentní diskuse o životě a politické situaci v nich. Treba o tom, že jsou země, kde neexistují občanské průkazy a prokázání totožnosti se neděje na místě na ulici jak známé od nás za přestupky typu přecházení na červenou, až po neozbrojenou pochůzkovou policii. Přitom pořádek a kriminalita není vyšší a život tam o dost příjemnější než tady.

          • vera

           …Policie v americkém městě Minneapolis o víkendu za dosud nevyjasněných okolností zastřelila Australanku, která přitom hlídku přivolala. Rodina ženy a také média se teď snaží objasnit okolnosti střelby, uvedla v úterý agentura Reuters. Vyšetřování komplikuje fakt, že policisté měli vypnuté osobní kamery, které přitom musí mít ve službě zapnuté. Justine Ruszczyková, která již několik let žila v USA, zavolala před sobotní půlnocí na policejní linku a ohlásila, že v okolí se možná pohybuje sexuální násilník. Když hlídka přijela, Ruszczyková se k ní vydala, ale jeden z policistů po ní vystřelil. Střela zasáhla oblast břicha a žena na následky zranění zemřela. Rodina Australanky žádá vysvětlení….
           https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/policie-v-usa-zastrelila-za-nevyjasnenych-okolnosti-australa/r~8cff721c6bd611e79de10025900fea04/
           Tak hlavně že ji nebuzerovali kvůli občanského průkazu….

          • Ondřej

           řeč je o civilizovaných zemích EU nikoli o divokém západě v USA, který je v případě užívání zbraní, jak policisty tak civilisty odstrašující zemí (po sérii jihoamerických zemí, kde jasně vévodí „socialistická“ Venezuela) o čemž mluví statistiky zcela jasně, že v USA vás spíše zastřelí než by vás na Route Nr. 2 srazilo auto, což v případě jiných zemí platí naštěstí opačně, přičemž kdo se bojí na silnici, jezdí vlakem (rychleji, pohodlněji a levněji).:-)

           https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate

          • Kamil Mudra

           To jsem zvědav jak dlouho ještě bobíci beze zbraně vydrží. Pokud vím tak se uvažuje o tom že alespoň část z nich zbraně nafasuje. Já tam sice jezdím navštěvovat dceru jen jednou až dvakrát do roka, ale určitě si všimnu až k té změně dojde.
           Za to vy, Ondřeji, na mne působíte dojmem člověka, který dřepí doma a hraje si na internetu na velkého (nejenom) cestovatele. Jinak si některé vaše hodně mimózní postoje ani nedovedu vysvětlit.

          • vera

           Když je Ondra „v pomykove“, schová se za nejbližší hračku:-) Bobíci možná beze zbraně vydrží, ale budou tvořit jen místní kolorit v centru města, turistickou atrakci. Protože co si vzpomínám, tak se v září po dalších teroristických útocích mluvilo v Británii o spolupráci policie a armády, a zatímco policistlů ubylo, do ulic bylo rozesláno na tisíc vojáků. Takový nenápadný půvab vyjímečného stavu. Co si budem povídat, voják má stejnou pravomoc užít zbraň jako policista, ale zkuste se s ním hádat.)

          • embecko

           Tradice anglickych bobiku beze zbrane je tezko vysvetlitelna, dle meho je to tak, ze tam meli historicky takove rezimy, ze se bali dat zbrane i policajtum, aby se nahodou nepridali na druhou stranu. A dneska se jim ta tradice dost hodi…

         • Ondřej

          jestli jste tak zcestovalý a mě máte za pecivála, jistě budete znát i další země, kde jsou policisté neozbrojení, pro jednoduchost se vás zeptám, kde ještě v EU chodí policisté beze zbraní, poradíte peciválovi, co nikde v zahraničí podle vás nebyl?..:-) I když odpověď nečekám, věřím, že na ni najdete nějakou příjatelnou (ad hominem) odpověď.

          Pěkný víkend všem.

          P.S. Moje postoje si nedovede vysvětlit vcelku málo lidí jak tady v Praze tak v Německu, nicméně mají toho dost společného, především to, že obvykle mi předhazují na netu různé youtubovské videohoaxy ze zahraničí, přičemž to druhé co je spojuje je to, že mají problém mi nadávat jinak než česky, což je jistě důsledkem jejich „zcestovalosti“.:-)

  • Ondřej

   To je hezký příklad, takže když máme činnou třeba italskou Etnu na Sicilii, tak si ještě sami budeme vypouštět smrad a popílek do ovzduší. No co, když máme Etnu v Itálii a na Altaussee v Rakousku ne, tak proč netůrovat Trabanty a nějaký ten diesel náklaďák typu Robur abych zůstal u jistých takyněmeckých reálií, které lidé budou jistě dobře znát. Protože pak by přeci jen ten současný obrázek míst, kde je ekologická doprava u obyvatel zásadní priorita, asi vypadal jinak…

    • Ondřej

     To jste řekl správně, Diesely už mají předem vyplněný úmrtní list. Vlády a občané je sami pohřbí. Jen ropáci si budou pořád smrdět pod okny s tím, co tam, kde je velká koncentrace znečištění mikročástečkami polétavého prachu a kde díky dalším průmyslovým exhalacím trpí na smogové kalamity. Tento stav má fatální vliv na vývojové poruchy dětí (astma, opakované záněty horních cest dýchacích atd.) stejně devastující účinek jako těsné slipy na mužskou plodnost.

     Odpočívej v pokoji, Rudolfe. Přineste kytku na hrob jestli nějaký najdete:-)

     Občané v Mnichově, Stuttgartu a Hamburku si odhlasovali zákaz vjezdu aut s diesel motorem do širšího centra města , Proti vůli občanů se postavili u soudu zástupci výrobců, ale neuspěli. Zemský správní soud Bádenska-Württemberska zakázal s platností od ledna 2018 vjezd automobilům s dieselovým motorem do Stuttgartu. Tohle je demokracie, a Zákaz provozu dieselových motorů má v nějaké míře KAŽDÁ demokratická německá strana zastoupená v parlamentu. Soud vůli voličů (neřkuli snad aby zkoumal a měl potvrdit pro ty, co podobně jako kouření zplodiny z dieselových motorů mají když ne přímo za zdraví prospěšné, ta aspoň za zdraví nikterak nepoškozující)

     http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.diesel-und-benziner-das-sagen-die-bundestags-parteien-zu-verbrennungsmotoren.07b27f6e-721d-4b5d-ac60-3bca3b45c4d0.html

   • pacifista

    A není to škoda odcházet kvůli jednomu smazanému příspěvku? Mě tu kdysi úplně blokli kvůli rýpavým poznámkám a jsem tu zas. Mám v povaze učenlivost a tak to prospělo věci. Nepovažuji to za slabost nýbrž za přednost. Lepší je nechat to být a život jde dál. Já už zde píšu výše, že by bylo toho vašeho odchodu škoda, ovšem je to napsáno tam jak jste reagoval na třešni neboť moje domněnka byla, že je to kvůli ní. Tak si to ještě rozmyslete, vždyť stačí jen zmírnit vášně, pozměnit slova a lidé tomu budou stejně rozumět. Určitě to bude lepší.

    • vittta

     Vy asi neznáte to pozadí, pacifisto.
     Já sem kdysi chodil, ale upadl jsem v nemilost, a nechal se zabanovat.
     Přímo nechal, Janika mi to říkala, že mě zabanánuje, a já psal tak, aby to udělala.
     Chtěl jsem, aby zabanovala kamaráda, aby jí došlo, že není o nic lepší jak ti, co se na ně tou dobou nadávalo, a co cenzurovali a zbavovali se redaktorů, protože třeba odmítají kopat do Putina.
     Že zneužití malé moci je v principu stejné, jako zneužití moci velké, a že jde jen o tu možnost, a že nikdo by neměl psát o zlém světě, když využívá svou malou, bezvýznamnou moc.
     Dlouho jsem sem nic nepsal, i když jsem věděl, že jsem odbanovaný…ale to byly snad dva roky.
     A pak byla ta nepříjemnost s Tarasem, a jelikož se sem přesunuli kamarádi, což je Kamil, Sax a Astr, a chvíli Rybka, čte to Věrka a možná Míša, šel jsem sem také, když jsem před tím neomaleně do Janiky ryl, abych se přesvědčil, že umí něco zkousnost a že má zájem, abych sem psal.
     Můj požadavek je jen jeden.
     Férovost.
     Nejsem zase takový, abych se urazil u každé blbosti, když to není unfér, dělám že nevidím, nebo to ještě drze okomentuju.
     Jenže tentokrát to byl podraz.
     Janika si oblíbila Saula, a tomu bylo dovoleno vše.
     Ten jeho urážlivý text tam zůstal, a ten můj, neméně urážlivý, je smazán, a to jsem ho ještě stylizoval tak, že nebyl mířen jen na Saula.
     Janika věděla, co přijde, zná mě, a dobře.
     Asi je to i osobní, ona dá najevo svou moc, a to je třecí plocha, protože i já dám najevo svou moc.
     I já mám moc.
     Nepsat.
     Já to beru tak, že jsem loajální k tomu, kdo mě poskytne prostor, má s tím práci, zaslouží úctu.
     Ale i já mám cenu, a jsem to já, kdo dává, protože i já mám s texty práci.
     Takže vyžaduji i já loajalitu, a to pro změnu od poskytovatele prostoru.
     Možná je to netradiční, ale já to tak beru, a Janika to ví, je to pro mě zásadní.

     • pacifista

      Škoda že to nejde zkousnout jak říkáte, protože vaše texty se opravdu dobře čtou. Máte výborný sloh. Myslím to vážně, nepochlebuji. Tvrdohlavost či paličatost jak sám říkáte je někdy dobrá věc a někdy je ráno moudřejší večera. Na šťouchy oponentů netřeba se ohlížet, ty vždy budou,vždyť nemůžeme být všichni stejní. Vzít to jako folklór a s nadhledem by snad pomohlo. Jsou přece lidské vlastnosti jako cynismus a jiné, horší, které budou útočit. Pro dnešní společnost už nejsou aktuální slova „z hlediska principu mravního“ to si pište.

  • vittta

   A ještě nakonec, označování za nacisty, vrahy, rasisty, to by mi možná také netrpěli, ale když to jde na mě, tak se to prostě trpí, vč. naprosto nesmyslných zdůvodnění.
   Mě to nevadí, vnímám to jako součást diskuze, ale když jsi taková citlivá na urážky, mělo by tě zaujmout i to.
   Nesnáším pokrytce, ale je to tvůj blog, a měj si ho tedy výstavně slušný, se skvělými, a především slušnými rozbory, aby ses mohla sluným lidem dívat do očí.

 2. embecko

  „…je obtížné se ubránit podezření, že se Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii (dále ICTY) nezaměřoval primárně na potrestání všech válečných zločinců, jako spíše na potrestání především srbských válečných zločinců, což znamená, že neměřil všem stejně.
  To není žádná srbská nacionalistická propaganda, jak šmahem tvrdí „nestranní“ autoři typu britského historika Marka Hoare (jeho matka je Chorvatka), ani postoj proruských agentů, což vykřikují někteří mladí mccarthisté zdivočelí „bojem“ proti kremelské propagandě, nebo blouznění levicových „intelektuálů“, jak kádrují někteří čeští publicisté.
  Je to vcelku zřejmý fakt, který je nejlépe demonstrovatelný na skutečnosti, že tribunál analogicky nepotrestal chorvatského generála Ante Gotovinu, kosovsko-albánského velitele UÇK Ramushe Haradinaje či bosensko-muslimského polního velitele Nasera Oriće. A to vynecháváme případy jako Hashim Thaçi či Ramiz Delalić. Ostatně například za zločiny proti chorvatským Srbům snad nebyl potrestán ani jediný pachatel.“
  https://www.irozhlas.cz/komentare/mladic-srebrenica-haag-verdikt-jugoslavie-genocida-gotovina-oric_1711291445_mls
  Uz i mainstream…

   • oh

    Tihle ovšem byli souzeni za zločiny proti muslimském obyvatelstvu. Válečné zločiny páchané na Srbech ICTY vesměs naprosto „nestranně“ přehlížel a ignoroval – nebylo dost důkazů, svědci nešťastnou náhodou umírali, ztráceli paměť nebo vůbec mizeli a nějak se nedařilo prokázat, že by některý obžalovaný něco osobně spáchal. Pro chorvatské, bosensko-muslimské a albánské vojenské velitele odpovědnost za činy podřízených nikdy neplatila – dokud pobíjeli Srby.
    Jinak doufám, že třešní pozornosti neuniklo ani toto vyjádření:
    „Vyjadřuji nejhlubší soustrast rodině Slobodana Praljaka. Jeho čin, jímž si vzal život, výmluvně vypovídá o hluboké morální křivdě vůči odsouzené šestici. Nad dnešním rozsudkem vyjadřujeme politování. Chci ujistit o podpoře Chorvatska Bosně a Hercegovině, když čelila srbské agresi. (…) Je nám to nesmírně líto. Dokazuje to, jak Praljak věřil, že vše, co konal, dělal s cílem, aby pomohl chorvatskému národu.(…) Všichni, kteří v té době žili, vědí, jakým způsobem se agrese uskutečnila a odkud přišla.“
    Chorvatský premiér Andrej Plenković ke smrti Slobodana Praljaka.

    • tresen

     Samozřejmě. Dodnes se tam všichni domnívají, že páchali dobro ve prospěch svého národa.
     Je těžké odhadnout, kolikátá budoucí generace se od tohoto náhledu dokáže oprostit.

      • tresen

       Užívej si, to ti schvaluju.
       Meze toho užívání vidím ve vybíjení rodin v sousedních vesnicích a ve vychvalování takové činnosti coby přispění blahu národa.

       • astraustralia

        Meze toho užívání vidím ve vybíjení rodin v sousedních vesnicích a ve vychvalování takové činnosti coby přispění blahu národa.
        s radosti vam tresni kliknu na palec vzhuru pokud jste schnopna videt slyset prijmout i argument Srbu kteri byli 1000 slovy tisic let v Kosovu doma a s pribyvajicim poctem nove prichozich Albancu ze svych domovu vyhaneni ! To byla ta roznetka ktera odstartovala eskalaci sporu.
        To ze tam nasledne bojovalo 2000 islamskych mudzahedinu ze zahranici to uz byla jen tresnicka dortu .
        Samozrejme ze bez pozehnani Madlenky coby predstavitelky Zapadu zapeceteny zamkem Rambouiet
        diktatem kterym Srbsko prislo o Kosovo stejne jako Ceskosolovensko o pohranici a bez „humanitarniho“ bombardovani by to tehdy Albancum nevyslo. Vysledkem je islamsky stat uprostred Balkanu a druhou tresnickou je nejvetsi vojenska zakladna za odmenu.
        Velice dobre tresni, i ja to vidim stejne jako Vy:
        Meze toho užívání vidím ve vybíjení rodin v sousedních vesnicích a ve vychvalování takové činnosti coby přispění blahu národa
        To jen s malym rozdilem ze pocet vyhnanych Srbu a zlikvidovanych vesnic mnohonasobne prevysuje pocet Albancu kterym bylo ublizeno.
        Cisla jsou nevyvratitelne jasna o tom kolik Albancu zilo v Kosovu pred 2 svetovou, kolik se jich tam pristehovalo behem valky, kolik za marsala Tita a jake cislo to bylo kdyz na konci 20 stoleti doslo k „vyhaneni“
        PRAVDU PADNI KOMU PADNI.

        • Ondřej

         ale dejte pokoj, Asře, splašila se vám asi nějak ta čísla…

         Almost 480,000 people remained internally displaced in Yugoslavia at year’s end, 250,000 in Kosovo, 196,300 in Serbia, and 32,200 in Montenegro. These included some 176,500 ethnic Serbs, 28,500 Roma, 8,600 Muslim Slavs, 1,600 Albanians, and 13,300 with unknown ethnic backgrounds in Serbia and Montenegro. An estimated 210,000 ethnic Albanians remained internally displaced in Kosovo for lack of housing, as did an additional 40,000 persons who fled areas controlled by another ethnic group, including about 10,800 ethnic Albanians who fled southern Serbia to escape fighting between armed ethnic Albanians and Serb police.

         Zdroj – USCR Country Report Yugoslavia: Statistics on refugees and other uprooted people, Jun 2001

         Vzhledem k tomu, že celkový počet obyvatel Srbska oproti Kosovu je asi 6x větší, tvoří počet vyhnaných Srbů naproti Albáncům z Kosova ve skutečnosti jen velmi malý díl. Naproti tomu, u kosovských Albánců je to 20% všeho obyvatelstva, u Srbů je to 10x méně, tedy 2,4%.

        • tresen

         Kosovo – to byl úplný závěr balkánské tragédie, eskalací se to rozhodně nazvat nedá.
         Vždycky jsem považovala účast mezinárodního společenství v Kosovu za ostudné selhání. To, jak vojáci K-for nedokázali ochránit tamní srbské rodiny před příkořím ze strany Albánců toužících po pomstě /které mělo za následek masívní vysídlení/, je srovnatelné s řízenými i spontánními etnickými čistkami po druhé světové. Špatná evropská vizitka po takové zkušenosti.

       • embecko

        Zlata slova! Nakonec se jeste shodneme nad tim, ze haggsky soud meril dvojim metrem, jak ostatne tvrdi o CR a ze ti, kteri popiraji iniciacni ulohu kosovskych nacionalistu, se, podle vyse uvedenych paragrafu, mohou dopoustet trestneho cinu schvalovani genocidy.

     • oh

      Vzhledem k plnému kamionu vidlí a několika vagónům kvalitního kameniva, které do soukolí soužití a usmíření národů ráčili svou „nestranností“ přisypat ICTY a „mezinárodní společenství“, jsem nakloněn s vámi souhlasit v tom, že dobu, kdy dojde usmíření, lze jen velmi těžko odhadovat. A protože propaganda jede stále ve stejných kolejích, skoro se mi chce napsat, že odpovídající termín bude nikdy a vidíme praktické prosazování zásady „divide et impera.“

 3. astraustralia

  To nema byt reakce na Faganova cisla, ale jen jako priklad ze i % mohou byt nekdy zkreslujici byt jsou alarmujici :-)

  Na pr: vrazdy podle statistik v prepoctu odpovidaji za pouha 0,2 % umrti
  onemocneni a smrt z nevhodne stravy odpovida pry az za 60 % !

  O cem ze to cteme nejvice ?
  O nevhodne strave jen obcas a vetsinou jen kdyz nekdo pozre jedovatou houbu.
  Pripadnou prednasku o nadmerne konzumaci bucku v CR a pravdepodobnost ze se to podili na prednim miste v rakovine tlusteho streva a nutnosti neodkladneho prikazu z Bruselu
  rad prokliknu palcem vzhuru :-)

 4. Janika

  Děkuji, Kamile, napsal jsi to pěkně za mě:
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47451
  „Tak podívejte se milánkové. Já jsem paní tohohle webu, platí tu moje pravidla a z vysoka kašlu na to jaká byste chtěli vy. Berte na vědomí že to co se nelíbí mě, mažu bez výstrahy. A mě se nelíbí vulgarismy, takže pokud nějaký přehlédnu, tak jen proto že se mi bude jevit jako zapadající do kontextu. Ale žádnou záruku vám na to nedávám. Buďte rádi že se máte kde vykecávat a pokud se vám to tu nezamlouvá tak si běžte jinam.“

  Pokoušela jsem se vysledovat o co šlo mezi vitttou a Saulem, takhle to zde začíná:
  Saul – ironicky, ale drží se věci https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47147
  Vittta – dlouhý výlev, celé čistě osobní útok
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47150
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47152 vittta osobní útok úplně bez příčiny (akorát dostal mínusy…)
  Atd…, bohužel musím konstatovat, že osobní agrese je převážně na straně vittty, přitom úplně zbytečná, a dlouhé komentáře, ve kterých řešíš, vittto, stále dokola sám sebe, jsou fakt otravné. Už se nad tu věčnou ublíženost přenes, bylo by to prospěšné i tobě samotnému, protože místy píšeš skvěle.

  A poděkování novému komentujícímu s nickem Košara, který přispěl výbornými komentáři, které jsem bohužel schválila pozdě, tak aby nezanikly:
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47244
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47246
  https://janica9.wordpress.com/2017/11/22/ratko-mladic-odsouzen/#comment-47248

  Jinak tahle diskuze je opravdu moc zajímavá. Psali mi to i odjinud. Bohužel pro množství komentářů je to už nepřehledné…

  • Kamil Mudra

   No, když se ti líbí co jsem za tebe napsal, tak sem dám i reakci, kterou se mi včera nepodařilo vitttovi odeslat protože mi abnormálně blbnulo připojení k internetu a je svým způsobem pokračováním:

   Na téma co jsou vulgarismy a vulgarismus by se dala vést dlouhá akademická debata. Odrazil bych se od toho že označím-li kohokoli za cokoli co zcela evidentně není pak píši nesmysl. Označím-li ho za něco sporného, pak bych to měl doložit minimálně alespoň argumentačně podloženými indiciemi. Například: označení za prase = nesmysl, označení za xenofoba vyžaduje to doložení. No a od tohoto základu se lze v rozboru posunovat dál směrem k tomu co lze považovat za urážlivé a co ne. To už je rozlehlé názorové pole spjaté s kontextem, protože třeba označení za „kance“ může být jak urážkou tak, v některých kruzích, naopak pochvalou.

   Ale tohle „klání“ už bych nechal na diskutujících, ať se vyřádí, protože je vysoce nepravděpodobné, že z něj někdy vyjde takový výstup, který by bylo možné použít jako nějaký srozumitelný mustr.

   Já, coby bloger, bych k tomu přistoupil tak, že můj postoj, coby poskytovatele prostoru, je ten rozhodující a platný pro každého kdo mnou poskytnutý prostor chce využívat. Určitě by to vyžadovalo abych do diskusí často vstupoval, dával se názorově poznat a tak diskutujícím umožnil aby postupně rozpoznávali stále jasněji kontury těch mantinelů, ve kterých se mohou na MÉM BLOGU pohybovat.

   Časem by sami rozeznali co jim u Kamila ještě „projde“ a kde už musí „přibrzdit“. Právě tím že bych nebanoval a jen mazal bych dal diskutujícím možnost aby si metodou „pokus – omyl“ vyjasnili to „vodcaď až pocaď“ tak jak to chodí v každé partě ve které se člověk ocitne. Z toho důvodu bych musel být ve většině postojů co nejvíce čitelný abych sám tyto kontury nerozmazával. Žádné „jednou tak – po druhé onak“. Bloger dává svou tvář svému blogu a dodává mu osobitost právě tím jak se do něj „otiskne“. Nějakou „neslaností – nemastností“ se dobrý blog vytvořit nedá.

   Ale tak či onak – moje rozhodnutí by muselo být ta poslední instance o které se nediskutuje a lidé kteří by na blog chodili by to museli buď respektovat a nebo se vydat vlastní cestou. Mohli by pro mne být vítanou inspirací ale nikdy mými dirigenty. Ten dirigent bych přece byl já.

     • astraustralia

      Naopak jako humor by nemela byt brana tvrda realita i kdyz je sepsana ve stylu az sametove humornem :-)
      Nadpis clanku by sice mohl znit:
      „jak se promita 4x nizsi zivotni uroven nez u sousedu do zivota obcanu CR na silnici ? “
      Redaktori jsou ale spravne politicko ekonomicky korektni a tak napsali:
      Žijeme si nad poměry, Češi jezdí v autech, na která nemají
      Zdroj:
      https://auto.idnes.cz/auto-nad-pomery-0if-/automoto.aspx?c=A161213_181447_automoto_fdv

      Hezky weekend :-)

      • astraustralia

       3x a dost :-)
       Take o tom co je za dvermi a o cem je mozno se bavit na tomto blogu bez osobniho napadani:-)

       Diskusi o zdanění robotů letos také přiživil americký miliardář Bill Gates. Podle něj je zavádění robotů tak rychlé, že by bylo vhodné je daněmi přibrzdit.
       Z práce, kterou budou dělat roboti, stát nevybere daně, ani sociální a zdravotní pojištění. Bude muset vyřešit, jak výpadek nahradit. Možností je zdanění robotů.

       Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/volby-pirati-zeleni-roboti-pripravi-lidi-o-praci-f6z-/ekonomika.aspx?c=A170918_210859_ekonomika_dtt

       • Janika

        To je dobré téma, Astře :-). Jen tomu od začátku nějak nerozumím. Jaké roboty zdanit? Vždyť je jich všude plno, kdeco je vlastně robot. Nebo zdanit jen ty chodící s hlavičkou a ručičkami?

        • Kamil Mudra

         No jistěže, Janiko. Proto také píši že: „Ale tohle „klání“ už bych nechal na diskutujících, ať se vyřádí, protože je vysoce nepravděpodobné, že z něj někdy vyjde takový výstup, který by bylo možné použít jako nějaký srozumitelný mustr.“

        • pacifista

         Je to myšleno takto: Stát zdaní výrobu, která bude vyrábět za účelem zisku a k té výrobě bude využívat pouze robotickou výrobní sílu-chytré mašinky, které budou obsluhovat pouze „ajťáci všeho druhu“ a bude jich poskrovnu. Budou je udržovat v provozu, tj. programovat a případně opravovat. Vše co bude fungovat s pomocí další lidské práce (cukrářka míchá těsto v robotu a tak podobně) pod to nespadá, protože se to neobejde bez lidské práce. Ty firmy, které budou mít plně robotizované provozy, budou muset odvádět zvláštní daň aby se tak srovnaly s platbami, které ostatní nerobotizované firmy odvádí za zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění, protože by tam tyto finance jinak chyběly pro zdravotnictví a důchody. Dělit to nějak podle typů výrobků je omyl.

         • Janika

          Tak na to by stačila daň ze zisku. To sociální a zdravotní za zaměstnance se přece od zisku odečítá, i daň za zaměstnance je započtená do mzdových nákladů.

          • pacifista

           Zdravotní a sociální je stanoveno ze zákona procentem a to pro všechny stejně. Odvíjí se však od hrubé mzdy nikoliv od zisku. Platí ho zaměstnavatel zvlášť ve výši 35 procent S+Z dohromady. Zaměstnanec pak odvádí ještě sám za sebe S+Z poj. zvlášť, to je myslím nějak 15 procent opět dohromady a vypočítává se opět z hrubé mzdy zaměstnance. Ze zbytku po odečtení s+z se teprve vypočítává daň, kterou odvádí zaměstnanec. Ta je pro každého jiná s ohledem na děti a jiné okolnosti. Mzdy zaměstnanců včetně odvodů na pojištění s+z a daní je pro zaměstnavatele náklad, který mu snižuje výnosy neboli tržby. Zisk = tržby (výnosy) – náklady. Takže se může klidně stát, že zaměstnavatel nemusí mít skoro žádný zisk, nebo může být i ve ztrátě. Potom neodvádí žádné daně. S+Z se ze zisku neodečítá, tam se odečítá daň stanovená opět zákonem stejná pro všechny. Ta se ale pohybuje podle toho jak který rok vláda rozhodne či nerozhodne. Někteří podnikatelé šikovně upravují svůj hospodářský výsledek tak, aby měli co nejmenší zisk a neodváděli žádné daně. Tak to fungovalo po všechna ta léta od revoluce. Proto máme co máme.

       • Kamil Mudra

        Jaké roboty zdanit?
        Já bych zdanil všechny, úměrně počtu lidí které nahradí. Je to (v kapitalistickém systému) jediný způsob jak zařídit aby roboty vydělávaly na lidi. Jestli mají ručičky, chapadla, nebo nějaké výdejníky nehraje roli – o hlavičkách nemluvě.

        • Janika

         A co třeba míchačka na maltu, vysavač (nově též robotický), kuchyňské roboty na šlehání, hnětení, mletí, nebo takové ty přístroje v továrnách, co automaticky vyrábějí tisíce různých předmětů? I počítač je pro mnoho profesí robotem, nahradí spoustu kancelářských sil.

         • Kamil Mudra

          Já to vidím tak že robot je mašina která mimo naprogramování a údržby nevyžaduje lidskou obsluhu. Vše ostatní považuji za více či méně sofistikované nástroje. A zdanění by se samozřejmě netýkalo domácností.

          • Janika

           To celé výrobní linky v továrnách taky ne.
           A nemyslela jsem domácnosti, ale různé výrobny.
           Nakonec u každého robota je možné přidělat nutnost pravidelné kontroly člověkem.

          • Kamil Mudra

           Kontrola je součástí údržby. A zásobování matrošem lze převést do oblasti logistiky – tedy samostatné kategorie. Výrobní linka do které na začátku „nasypeš“ materiál a na konci z ní „vypadne“ hotový výrobek, je dle mého mínění robot. Stejně tak i obyčejný automat na prodej kávy kde jen naplníš zásobníky, občas ho vyčistíš (případně opravíš) a jen z něj pak vybereš prašule. Podle takového klíče bych to v základu dělil. Samozřejmě by bylo ještě třeba to doladit nějakým upřesněním ve specifických případech. Když se zavádí něco nového – dodatečnému „vychytávání much“ se nevyhneš.

          • Janika

           To není o mouchách, to je o principu. Chybí zásadní rozlišení zdaňovaného robota a dejme tomu té výrobní linky nebo robotického vysavače atd.

          • Ondřej

           Představa o tom, na jakém principu zdanit roboty existuje, a nenavrhuje ji nikdo jiný než guru IT technologií Bill Gates.

           Unemployment caused by increased automation is therefore an issue which political and business leaders are going to have to grapple with over the coming years. In fact, it is an issue that politicians are already considering; on 16 February 2017 the European Commission voted on wide ranging proposals regarding robotics, including a „robot tax“, which was rejected by MEPs. In anticipation of the vote, the MEP tabling the proposals suggested a broad definition of „robots“ as „physical machines, equipped with sensors and interconnected so they can gather data. The next generation of robots will be more and more capable of learning by themselves. The most high-profile ones are self-driving cards, but they also include drones, industrial robots, care robots, entertainment robots, toys, robots in farming…“ But from a legal viewpoint, how would a robot tax function? It is certainly legally possible to implement industry-specific levys. A recent example is the „bank levy“, which was introduced in 2010 following the financial crisis in order to raise more tax revenue from the banking industry. This was accomplished by taxing the value of large banks‘ balance sheets at 0.21 per cent.

           Mně se to líbí a myslím, že k tomu i dojde a to brzy, kdy začnou roboty přebírat administrátorské práce a především budou zde autonomní dopravní prostředky bez potřeby mít řidiče, či aspoň dispečera ze vzdáleného pracoviste provádějícího monitoring dopravy jednotlivých účastníků v daném perimetru.

          • Ondřej

           Příklady z praxe a hlavně čísla ze statistik mluví jasnou řečí – příklad.

           Velká Britránie – navíc odchází z EU – není tolik závislá na výrobě, protože provádí služby, Kamile. Služby, které lze díky IT provádět formou outsourcingu odkudkoliv na světě.

           Velká Británie
           HDP podle sektorů

           Zemědělství: 0,6%
           Konstrukce: 6,4%
           Výroba: 14,6%
           Služby: 78,4% (odhad 2016)

           Představte si Kamile, že zemědělství skoro vůbec nemají, přesto když zajedete do Londýna najdete tam obří obchodní dům s nejvybranějšími delikatesami z celého světa Fortnum & Mason. Každý den uvidíte stavbu nového bloku kanceláří pro společnost Google, kde bude, považte, až 7000 osob. Tolik lidí v kanceláři a tedy i tak velkou budovu musí stavět spousta dělníků, nemyslíte?

           https://i.guim.co.uk/img/media/7d0fbedc2fbce86eebb236cb7d4f516af12bd2a6/207_206_1445_867/master/1445.jpg?w=620&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=2fa4205780f8dce44622080a30ba3f1c

           Přesto Kamile je to málo, jedna z největších a nejúspěšnějších ekonomik světa, nezaměstnává skoro žádné dělníky, zemědělce ani strojaře. Max. pár stavebníků. Je mi líto, ta čísla jsou neúprosná a více než jasná.

           no a základní nepodmíněný příjem? Opět praxe a jak funguje, se dočtete zde.

           Alaska shows even people in the most conservative states prefer a basic income to lower taxes

           Příklad nejkonzervativnější země USA Aljašky ukazuje, že lidé před nízkými daněni preferují zaručený základní příjem.

           Nízké daně jsou dobré, ale základní příjem je lepší, alespoň takto to lidé vnímají na Aljašce. Ve stálém fondu Aljašky, je shromážděna částka ve výši 60,1 miliardy dolar, fondu založeném v roce 1976, od té doby shromáždil příjmy v této výši z aljašského ropného a nerostného průmyslu. Peníze poskytují každoroční stipendium studentům na aljašských univerzitách, stejně jako obecné příjmy. Lidé, co žijí na Aljašce mají základní zaručený příjem až do výše 2.072 dolarů na osobu, nebo 8.288 dolarů pro čtyřčlennou rodinu (což se minulý rok snížilo v době rozpočtové krize).

           Průzkum ESP ukazuje, že by se ve zbytku země mohl stanovit i vyšší základní příjem – zaručená minimální platba pro všechny občany. Veřejná podpora programu se v minulé generaci prohlubovala, a to navzdory možnosti zvýšení daní.

           Zdroj: Quartz – web portál patřící do skupiny Atlantic Media Research.

          • Kamil Mudra

           Ondřeji, mne určitě nemusíte přesvědčovat o prosperitě IT. Tři z mých šesti dětí v této oblasti působí (například můj nejstarší syn, během svého skoro tříletého pobytu v Londýně, pracoval coby projektový manager právě pro společnost Google a žil si po celou dobu na hodně „vysoké noze“.) a nežijí si špatně. A obecně, co se služeb týče: nejstarší dcera žije poblíž Manchesteru pátým rokem, rovněž působí v oblasti služeb (ne IT) a loni si kupovala domek v docela prestižní zóně. Prostřední dcera se dost dlouho živila v Jekatěrinburgu úspěšně výukou cizích jazyků (především češtiny), nejmladší dcera, až vystuduje, se bude pravděpodobně živit veterinou nebo v podobné oblasti (škálu možných uplatnění bude mít dost širokou) což má také mnohem blíže ke službám než k nějaké výrobě. U mne se v tomto dobýváte do otevřených dveří.

           Ale zamyslete se. Píšete že Velká Británie skoro vůbec nemá zemědělství a přece bohatou nabídku zemědělských produktů v obchodech. Co z toho vyplývá? Přece že o to více lidí musí zaměstnávat v logistice. A to je zrovna oblast kterou rád uvádíte coby příklad činnosti ze které má být člověk robotizací vytlačen. Velká Británie je příklad země která velice dobře „chytla vítr“ v oblasti IT (nejenom) a tedy má co nabídnout, díky čemuž také být dostatečně solventní v nákupu toho co potřebuje.

           Aljaška zas má nerostné bohatství. Nemusí se orientovat na výrobu kvůli zabezpečení obyvatel. Tedy ji nějaká robotizace trápit nemusí – dokud o její produci bude zájem – také má co prodávat a tedy i z čeho financovat nepodmíněný příjem.

           Pro ty země, které nakupují, musí někde někdo vyrábět/vypěstovat to co nakupují. To jsou země které nenabízí technologie ani suroviny a jejich obyvatelé se převážně živí, řečeno hodně zjednodušeně, manuálně. Dovedete si představit jak tvrdý dopad na jejich obyvatele by měla obsáhlá robotizace, pokud by se neodehrávala skrze státní podniky a zůstala pouze v rukou soukromých subjektů nijak nezatížených mandatorní odpovědností vůči občanům?

           Už jsem vám určitě někde psal, že i mě by se líbila představa ve které na mé potřeby vydělávají roboty a já si dobře žiji, aniž bych se kvůli své obživě musel nechat zaměstnat. Jsem ale toho mínění, že něco takového není možné v kapitalistickém systému. A „svět“ je v současné době téměř celý kapitalistický a ti kteří na tomto systému participují se ho nebudou ochotni vzdát kvůli těm pro které není přínosným. Každá země, která by se chtěla vydat opačnou cestou, jim bude trnem v oku a udělají vše pro to aby ji z takového směru odvrátili. Tvrdě a bezohledně, za jakoukoli cenu a budou na tom globálně spolupracovat. Zatím, bohužel, je „jednodušší“ se „přebytečné“ populace zbavovat než řešit její situaci. Proto, prozatím, vidím v robotizaci spíše riziko budoucích konfliktů než přínos, kterým by za jiných okolností nepochybně mohla být.

          • Ondřej

           Pro základní nepodmíněný příjem se dají vytvářet rezervy průběžně a i z jiných komodit než je ropa a plyn. Postupuje tak třeba Finsko i Kalifornie (ani jeden nemá nerostné zdroje). Co se týče zdanění robotů, to určitě nastane, je jen otázka kolik to bude. To je jako o škodlivosti nebo prospěšnosti tzv. Tobinovy daně. Jedni řeknou, že to nakonec zaplatí koncový zákazník, druhý že jen ten, kde mu za to budou stát nadstandardní služby takové banky protože banky jako AirBank a další alternativní“ tu Tobinovu daň počítat nebudou a budou stejně jako dnes bojovat proti velkým korporátním bankám bojovat cenou služeb (max.služeb zdarma). Na tomto principu lze zavést jakékoliv zdanění. Problém je, když máte rigidní daně, kde převládají náklady na cenu práce a není to daň ze zisku, ale „daň za zaměstnance“ (u nás absolutně zprofanované sociální a zdravotní pojistění, které o co méně je „pojištěním“ o to více je daní – a jestli se má někdy daňově unikat tak ně kvůli skutečné dani – z příjmu – ale právě kvůli tomu „falešnému“ pojištění. Takže nabízí se přímo otázka, proč stát „trestá“ zaměstnávání živých lidí jejich neúměrným zdaněním nikoli příjmů, ale placení nějakých pojistných částek, které mají být výsledkem úplně jiného druhu finanční politiky, nikoli daní?

           Ohledně toho, že víc postihne robotizace lidi pracující manuálně nesouhlasím, už jednou jsem uváděl studie, které říkají, že to bude především středoškolský administrativně technický staff. Ten ty služby jistě zvládne, nakonec ze své povahy, administrativa je vlastně (podpůrná) služba. Musí se změnit i pohled na zaměstnání. Pohled na na řidiče vlaku či autobusu jako na „kvalifikované povolání“ je prostě nonsens. To je jako ta obsluha vleku na horách v podobě kabinkové lanovky. Kvalifikace na úrovni strojního zámečníka, který dokáže jen jednoduché obrobky na soustruhu čí fréze také už dávno není nějaké dělnická kvalifikace. Ale svářeč co svařuje podle strojařských nákresů v ochranné atmosféře. Technik pracující s průmyslovými plyny pro průmyslové chlazení a klimatizace např. Žádaní jsou chemičtí laboranti v potravinářském či petrochemickém průmyslu (pan Babiš by mohl mluvit:-).

          • Janika

           A já říkám, že žádné jasné principiální není. Leda množstevní, kvantitativní. Kvalitativní ne.

          • Kamil Mudra

           No, my to asi, Janiko, nerozhodneme a nikdo se podle nás řídit nebude. :-)
           Ale kvalitativní to určitě nebude protože robot může klidně vyrábět i šunty které se prodávají jen proto že jsou levné a nebo není nic jiného na trhu.
           Ony se i roboty dělí do více kategorií a těm Čapkovým by se dnes asi říkalo androidi, protože byli částečně biologičtí a měli inteligenci člověka. Pro danění by se to ale muselo zjednodušit, protože jinak by v tom byl zmatek a v daňovém zákonu plno děr. V prvé řadě by bylo nutné rozhodnout zda se budou danit jen roboty a nebo i automaty, protože z hlediska vstupu a výstupu se průmyslový robot může jevit stejným strojem jako už mnou zmíněný prodejní automat na prodej kávy. Přitom ten automat fungující nonstop nahradí tři prodavače za předpokladu standardní pracovní doby.
           Pro zdanění by nejspíš bylo nutné postavit tu definici na míře samostatnosti a zaměřit se především na průmyslovou výrobu. Časem by nejspíš zasáhlo i jiné oblasti ze kterých by byl člověk postupně vytlačován. Ty „přebytečné lidi“ můžeš zaopatřit nebo vyhubit. O žádné třetí možnosti nevím, protože odvézt je nemáš kam. Ale odvezení ani vyhubení vlastně také není řešení, protože pak by ty produkty (i nehmotné) robotů neměl kdo kupovat.

          • Kamil Mudra

           Jo, ještě jsem chtěl dodat že nepředpokládám že by byly daněny roboty, nýbrž že by majitel/provozovatel odváděl daň z robota(ů).

          • Kamil Mudra

           Dnes není problém vyrobit automat na kávu, který si zapamatuje zákazníky a každému nabídne jeho oblíbenou – plus přidá nabídku na vylepšení dle individuální chuti. Tedy je schopen shromažďovat data a pracovat s nimi. V pohodě tak naplní definici navrženou tím poslancem.

           Pod tím daněním sektorů si představuji přibližně to co jsem psal o zdanění průmyslové plně automatizované výroby. Žádnou definici Billa Gatese jsem v té vaši citaci nenašel ale vím o něm že už delší dobu varuje před příliš rychlým postupem nahrazování lidské práce tou robotickou aniž by byla průběžně a dostatečně kompenzována takto narůstající nezaměstnanost.

           Ve vámi odkazovanem článku je – stručně řečeno – informace o tom že Jižní Korea sníží podporu robotizace což není přímou daní z robotů a vzápětí konstatováno že Korea je první zemí která zavedla daň z robotů. Tak nevím co si z toho mám vybrat. POdrobnější informace k této dani v článku nejsou a tak netuším k čemu se váš výrok „Nic složitého“ vztahuje.

           Mne by docela zajímalo jaké řešení nabízejí poslanci Evropské komise odmítající zdanění robotů. A taky by mne zajímalo jaké si představujete vy, když jste z té robotizace tak nadšený. Mimo otřepané mantry o rekvalifikaci jsem od vás nikdy žádnou odpověď nedostal a ne že bych se vás na to ptal jen jednou.

           Každému logicky uvažujícímu člověku musí být jasné že rekvalifikovaných se uplatní jen část a jejich počet se bude zmenšovat, protože rekvalifikace je adaptací na stávající pracovní příležitosti, nikoli vytváření nových. A jakékoli nově vytvořené příležitosti se stanou objektem zájmu robotizace, která je rovněž schopna se „rekvalifikovat“ a to jistě rychleji než lidé kteří budou postupně svou možnost uplatnění ztrácet.

           Jaký život/obživu nabízíte těm co tzv. „vypadnou z kola“ ať už kvůli vlastní absenci adaptability a nebo z objektivních příčin které nebudou moci ovlivnit? Tedy za předpokladu že nepočítáte s přechodem od kapitalismu ke komunismu.

          • Ondřej

           Zdanění je věc účělová, tedy má téměř vždy něco korigovat (majetková daň bohatství, daň z nemovitosti podle atraktivity místa, kterého je málo, spotřební daň brání nadměrně škodlivé spotřebě, sektorové daně nadměrný zisk z pozice tržní nerovnováhy atd.). Takže robot a dań by byla podmíněna kapacitě a schopnosti rozhodovat – tedy tomu, co je právě tím, co je unikátní na člověku, protože vykopat jámu umí každý, stejně jako vařit kávu, Kamile. Ale řídit auto, lokomotivu, letadlo, loď či autobus – každý ne. A nejen to, nedokáže každý vyhodnotit ekonomický přínos, celá teorie her je jednoduchý program s pár proměnnými, napsaný na pár řádcích, přitom jsou lidé když jim řeknete „teorie her“, řeknou vám že to bylo něco ve starobylém Řecku, aniž by uměli ty formulace vyjádřit alespoň slovně, nemuseli by vymýšlet rovnice či nerovnice.

           Takže chytrý kávovar je nesmysl, protože on vám tu kávu nedonese a to je problém. Chytrá lednice vám zajistí dodávku jídla, jenže její služba vám šetří čas, je proto pro vás užitečná, ale autonomní řídící systém, automatické vytěžování dat z tištěných dat, automatické bankovnictví, vás vyhodí z práce – takže je mezi těmito systémy a chytrý kávovarem PRINCIPIÁLNÍ ROZDÍL.

           Stačí poslat fakturu, elektronicky, systém ji z databáze sám přečte a upraví případně splatnost tj, jen neopisuje, ale rozhoduje a to podle toho, co třeba dělají automatické telefonní systémy kdy vám spojují specialistu a ten na základě dostupných dat o zákazníkovi (takový ten vtip, jak automatický systém prodává zákazníkovi v r. 2035 pizzu – dnes mají velké CRM napři CISCO Call Manager, určuje prioritu obslouženosti podle bonity klienta, tedy mění pořadí v čekací frontě (priritize rank over queue) a tedy blížíme se do fínále, jsou schopny řešit obecné zadání – tedy ne konkrétní operaci, tedy zaplatit platbu, zadat objednávku na základě hlasové detekce óbjednávky, ale nabídnout zboží, které nejde příliš na prodej, smlouvat o ceně, zajistit logistiku a vyhodnocovat zpětně spokojenost zákazníka – to dnes už existuje jako součást eshop marketů. Je to svým zpúsobem autonomní software nahrazující živé lidi. založený na IBM InfoSphere Content Manager Enterprise Edition – tedy automatická správa obsahu schopná email komunikace (převod na hlas je také funkční, ale více těžkopádný, takže se zaměřuje na online komunikaci (Mobil, tablet, PC/Notebook).

           Zdaněné – je by se tedy řídilo vyspělostí (chytrostí, počet schopnosti jednotlivých operací za/s, počítá se dnes v petaFLOPSECH (PFLOPS) a tím kolik lidí a na jakých platových pozicích je schopen nahradit, a druhá proměnná je podíl na zisku, jaký je schopen vytvořit (automat, který dělá 100x rychle ji než člověk ovšem produkt, co NIKDO NECHCE je z hlediska trhu a jeho ekonomie BEZCENNÝ) tj . zdanění by bylo průmětem daně z příjmu (zisku) a počtu lidí zapotřebí tuto práci vykonávat na základě nějakých mzdových tabulek (nikoli vydaných ZEUMS II) ale na základě HR analýz pracovních agentur. Nakonec je tu potenciálně i třetí parametr a to „napojení“ na budoucí nutnost zavedení „základního nepodmíněného příjmu“ což bude ROBOT NEROBOT, vlastně nový systém základní podpory lidské existence a to ne na základě SELEKCE – ALE TEĎ POSLOUCHEJTE – INKLUZE a společenské stimulace nikoli k individuální výkonnosti, ale společenské kohezi. Ta je opakem toho prvního, co stimuluje trh práce.

           A rekvalifikakace – no jednoznačně do téměř kapacitně nekonečně vysoké nabídky služeb, kam jinam. Ti co mají málo volního času ale jsou hodně pracovně vytíženi, chtějí být po celou dobu svého volna obsluhováni. (a zaplatí za to třeba 3/4 výdwlku, alespoň já platím ze svého příjmu asi 3/4 za služby a jen onu 1/4 za produkty) a výhodu tohoto sektoru?

           a.) Nezatěžuje přírodní zdroje
           b.) Zisk je přímým vyjádřením fyzické lidské práce (kuchař, masér) , nikoli výroba, v té je dnes obsažen patent (tedy licence na právo vlastnit něčí intelektuální práci, ale ne fyzickou!)
           c.) je ze svého principu lokální a je tedy ze hry globální korporátní konkurence mající zdroje a do Řecka si nechat udělat kosmetický zabal s mořskými řasami má zásadní náklad dopravu, což bohužel zboží kvůli rozdílné ceně práce a zdrojům se pořád vyplatí převážet přes půl planety
           d.) služby i složitější mají své mezinárodní mustry, úspoěšné procesy a zavededné postupy – do se tedy začít na zelné louce bez potřebného vývoje „know-how“ – viz kapitala sama o sobě „franchising“
           e.) sloužit může každý druhému i bez oficiální smluvně oficiální byrokratické evidence a má tedy čím dál větší potenciál neplatit „desátek“ panovníkovi/státu, protože za to, že někdo někomu uklidí, uvaří, nechá přespat VE SVÉM PŘÍBYTKU by stát neměl vůbec vybírat daň – viz „Uberizace ekonomiky“.

           Snad má odpověď je vyčerpávající.

          • Ondřej

           automat na kávu nedokáže sám vymýšlet inovace/ rozšiřování nabídky (nevím jak vám ji dokáže roznést, to jsem vážně nikde nevyděl, maimálně sushi na otáčejícím se pásu kolo pultu, tam jste ale stejne musel přijít a sednout si k němu). A to je ten základ co patrně nejste schopen pochopit. Automatizace prodeje dokáže fungovat autonomně, dokáže vymýšlet prodejní STRATEGIE, ale rovněý ne INOVACE. Patrně citíte jaký je v tom rozdíl.

           Služby zaplatí lidé, co jim díky vyšší kvalifikaci v informační společnosti průmyslu 4.0. zůstanou a těm by měl stoupnout plat, resp. jinak, po zavedení průmyslu 4.0 BY MĚLASTOUPNOUT POČET ZAMĚSTNANÝCH LIDÍ S VYŠŠÍM PLATEM než předtím. Ti co budou dělat služby, budou bohatí podle úspěchy zakladatele firmy, což může v tomto případě být každý sám. Ve službách totiž jak jsem jednou už psal nefungují všechny negativní jevy, které levice v nějaké jejich nedokonalosti či patologičnosti kritizuje

           1) kapitalismus založený na expanzi a akumulaci
           2) globalizace a masivní outsourcing a offshoring
           3) kartelizace, monopolizace
           4) sektorový networking jaký známe od našeho oligarchy Babiše kdy propojil zemědělství, potravinářství-chemický-průmysl-druhotné zpracování, nakládání s odpady ad.

           Takže nebudu psát zeširoka, ale budu příště dávat příklady jako jsem vám dával minule jak lze pomocí IT transformovat do autonomních celků samotné firemní celky. Kdy automat/SW dokáže organizovat nákup, prodej, logistiku, reklamace, řídit skladové hospodářství. Víte, je potřeba si uvedomit jedno. Ty roboty s ruikama a jemnou motorikou v paletě ekonomických činností co dnes jsou TVOŘÍ MENŠINU, PROTOŽE PRÁCE RUKAMA SAMA TVOŘÍ MENŠINU.

           Sdílená ekonomika může připadat jako švarcsystém jen tomu, kdo si myslí, že všechny produkční vztahy musí být založeny na bázi kapitalismu (firmě a vlastníkovi). A nikoli svobodné mezilidské „interaktivní“ výměně. Přitom je to sám o sobě sektor, kde se točí miliardy dobrých 15% ekonomiky! Veškeré drobné úsluhy, a pak především půjčování a sdílený věcí co jsou a teď POZOR, V OSOBNÍM NIKOLI SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ.A to může být opravdu hodně široký ekonomický záběr, který sám když je zařazen do ekonomiky „vykořisťování“ , tvoří dnes více než jen u těch drobných věcí mnou odhadovaných 15%.

          • Ondřej

           oprava + doplnění – Víte, je potřeba si uvědomit jedno. Ty roboty s rukama a jemnou motorikou v paletě ekonomických činností co dnes jsou TVOŘÍ MENŠINU, PROTOŽE PRÁCE RUKAMA SAMA TVOŘÍ MENŠINU, nebudou v ekonomice 4:0 nikdy převažovat.

           Práce rukama bude dále ubývat, ale většinu netvoří ani dnes kdy je jí pořád dost. Roboty jak je představují romány scifi, zatím nemají jakoukoli technickou základnu pro svoji aplikaci. Umělá inteligence především v IT systémech a posléze možná i na bázi humanoidů, bude až za hodně dlouho, V tomto jsme stejní optimisté jako soudruzi v 60.letech, co si mysleli jak se (podle komunistických představ) za 30 let změní svět. Nezmění, bude jiný ale nikterak diametrálně.

          • Kamil Mudra

           „automat na kávu nedokáže sám vymýšlet inovace/ rozšiřování nabídky…“
           Ondřeji, to přece nedělá ani většina stánkových prodavačů. Jsou placeni za to aby připravili kávu (natočili pivo, ohřáli klobásu…) a prodali vám ji z výdejního okénka. To je jejich pracovní náplní, více od nich není žádáno a jsou v tomto nahraditelní automatem. Tím že si pro ně (nebo pro automat) budete vymýšlet další činnosti na tom nic nezměníte. Příště zas můžete argumentovat neschopností automatu ve vymýšlení vtipných hlášek, např. „Ráno, ráno, raníčko – dejte si naše kafíčko!“ Kolik prodavačů to dělá? To že občas na nějakého takového narazíte ještě neznamená že to má zakotveno v pracovní smlouvě.
           No a co se týče té obsluhy… Nesnažte se mi namluvit že je dnes nějaký technický problém v sestrojení mobilního automatu, který vám přijede ke stolku na nějaký světelný nebo zvukový signál. Zatím se finančně více vyplatí zaměstnat člověka a proto nejsou takové automaty k vidění. Ale technicky to problém není.

           Prostě, stánkový prodavač kávy (a dalších nápojů) je nahradidelný automatem. Proto na automaty už dnes narážíte na každém kroku, ačkoli by na místě té skříně mohl stát něčí zaměstnanec s potřebnou výbavou a to kafe vám uvařit a prodat. To nějak stále nejste schopen (nebo ochoten?) pochopit vy.

           Ale já začínám chápat proč vy nechápete, díky vašemu výroku: „Práce rukama bude dále ubývat, ale většinu netvoří ani dnes kdy je jí pořád dost.“
           Vy totiž nejste schopen uvědomit si to množství, lidmi provedených manuálních činností, okolo vás každý den probíhající. Ano, čím sofistikovanější nástroje člověk používá, tím je i menší počet lidí kteří se na manipulaci i výrobě čehokoli podílí. Jeden člověk s bagrem nahradí deset kopáčů, kamion nahradí padesát nosičů… atd. Ale zatím jsou stále potřeba lidé kteří s těmi nástroji pracují. Stejně tak mnoho manuálních úkonů probíhá i na úřadech. Projděte se po ulici, nebuďte zahleděný do sebe a pokuste se uvědomit si kolik jich je a to jich spousta zůstane vašim očím skryta za zdmi různých přípraven, výroben a kanceláří. Pokud by ti lidé měli být nahrazeni roboty a přejít od své činnosti do sféry služeb, pak je takoví, kterým jejich zaměstnání zůstane, nedokáží uživit. Ne proto že by si jejich služby nemohli zaplatit ale prostě proto že nabídka služeb převáží nad poptávkou.

           Třeba zjednodušený příklad:
           Dejme tomu že si deset procent obyvatel nějakého města výrazně finančně polepší, třicet procent „zůstane na svém“ a současně šedesát procent o výdělek přijde. Kolik z těch deseti procent asi začne využívat služeb taxíkáře, uklízečky, paní na hlídání, maséra…? A kolik z nich, kteří již takových služeb využívají, rozšíří svou poptávku? Nemluvě o tom že např. taxíkářům může stále více konkurovat zdokonalující se automatizovaná MHD svým pohodlím, přesností a dostupností. A podobná konkurence se nemusí ani zdaleka týkat jen taxíkářů.
           No a dejme tomu (buďme optimisty) že se z těch šedesáti procent lidí, kteří o svou obživu přišli, třicet procent rekvalifikuje a uchytí v těch službách aspoň do té míry aby si zajistili přežití i v tom tvrdě konkurenčním prostředí, které silně srazí cenu jejich práce, ale jakžtakž ještě na únosné minimum. To nebudou lidé, kteří by poptávku po službách navýšili.

           Co však bude s těmi zbývajícími třiceti procenty které už uplatnění nenajdou?

           To by asi měl podle vás řešit stát tím nepodmíněným příjmem – pro všechny občany. Jenže: ti kdo se přesunou do sféry služeb tedy do oblasti „svobodné mezilidské „interaktivní“ výměny“, nejen že nebudou vykořisťováni ale dle vašeho modelu nebudou také ani daněni. Tím se sníží příjem státní pokladny o nemalou sumu. O to více bude stát muset zdanit práce vykonávané roboty. To ovšem bude v rozporu se zájmem vlastníků robotů a ti se budou neustále snažit o pravý opak, tedy aby za roboty odváděli daň co nejnižší. Netuším jaké páky na ně stát použije ale prozatím to vypadá tak že se mu v oblasti výběru daní příliš nedaří.

           Takže co myslíte – vybere stát dost na to aby mohl financovat ten nepodmíněný příjem? A máte představu o tom jak toho dosáhne?

         • pacifista

          Ty pod to nespadají, protože slouží k usnadnění lidské práce, nikoliv k jejímu úplnému nahrazení.

          • Ondřej

           o tom, co budeme „robotem“ se do budoucna povede ještě polemika, chtěl jsem jen Kamilovi dát pár příkladů toho, jaké systémy asi do budoucna připraví lidi o pracovní místa. Ty systémy už reálně existují, jen jejich nasazení zatím nemá harmonogram a návaznost na další procesy (Deployment Scheduling). Co ztracená pracovní místa bude kompenzovat jsem také naznačil a zdanění je jen otázka míry a metrikou hlavního parametru „měřitelné bolesti“.

           Základní nepodmíněný příjem, „daň ze schopnosti autonomního řízení nějakého procesu“ bych to nazval, by neměla celou záležitost průmyslu 4.0 nějak zdramatizovat.

          • Kamil Mudra

           Stánkový prodavač nápojů tu kávu také nepřinese, rovněž nevyhodnocuje ekonomický přínos, ani neurčuje prioritu obslouženosti podle bonity klienta a už vůbec nikoho nevyhodí z práce. Přesto jde v jeho případě o plnohodnotné pracovní místo, na kterém může být automatem nahrazen.
           Pokud rozmístíte okolo stánku stolky a pověříte prodavače obsluhou, pak vám tu kávu přinese. Té roznášky lze technicky dosáhnou i u automatu. V čem tedy vidíte ten PRINCIPIÁLNÍ ROZDÍL?

           Píšete mnoho slov aniž byste se držel meritu věci, kterým je nahrazování lidské práce tou automatizovanou. Opět bazírujete na hypoteticky široké škále služeb ale zcela ignorujete že nejde o jejich vymýšlení nýbrž o jejich prodej. Nabízet můžete cokoli ale živit se poskytováním služby můžete jen když vám ji někdo zaplatí. Pokud neseženete solventní klientelu pak vám nápaditost nebude nic platná. Nepodmíněný příjem by musel být dostatečně vysoký aby lidem zbylo dost peněz na to aby si nabízené služby mohli dovolit. Dejme tomu že by tak vysoký byl. Co je však v takovém případě bude motivovat k tomu aby je nabízeli? Nuda, prestiž nebo touha po společenském uplatnění?

           Píšete že „produkt, co NIKDO NECHCE je z hlediska trhu a jeho ekonomie BEZCENNÝ“. To ale platí i pro patenty, „know-how“, rekvalifikaci i služby a to nechtění může být zapříčiněno i jeho finanční nedosažitelností u rozhodující části populace.

           Vaše: „sloužit může každý druhému i bez oficiální smluvně oficiální byrokratické evidence“ není nic jiného než kulantně vyjádřený „švarc systém“. Z něho není žádný daňový výnos. Pokud by nepodmíněný příjem poskytoval stát (Kdo také jiný že?) z čeho by ho financoval?

           Vaše „vyčerpávající odpověď“ stojí jen na nereálné představě že si podnikatelé pořídí roboty aby s jejich pomocí mohli živit zbývající populaci. Znáte takové?

    • Janika

     Nemusím ani jedno – jak uprchlíky, tak „rodinné“ vyřizování. Vždycky si vzpomenu, jak jsem dostávala jako malá kázání a musela slibovat, že se polepším a už to neudělám :-).

   • Janika

    Nepovedu o vulgarismech žádnou učenou debatu. Sprostou nadávku a urážku pozná každý. Taky si nehodlám udělat z blogu povinnost všechno číst a na vše reagovat a pátrat v podtextu čím kdo koho urazil. Kdo by se cítil něčím opravdu dotčený, může mi napsat a o smazání požádat.

    • Kamil Mudra

     No jistěže, Janiko. Proto také píši že: „Ale tohle „klání“ už bych nechal na diskutujících, ať se vyřádí, protože je vysoce nepravděpodobné, že z něj někdy vyjde takový výstup, který by bylo možné použít jako nějaký srozumitelný mustr.“
     Ale s tím vyhověním ohledně mazání bych byl opatrný. Nejsi tu ničí uklízečka. Docela se mi líbilo řešení které měl svého času na blogu Tribun, když ty nepřijatelné komentáře šoupal do jakési karantény v níž nefungovala diskuse ale každý tam mohl nahlédnout a tak si připomenout čím přestřelil.

     • Janika

      Vyhověla bych samozřejmě jen jasným a pokud možno stručným žádostem, z mého hlediska oprávněným. Nenechám se nutit do luštění dlouhých statí kdo co komu, ani k dělání soudce. A nějakou karanténu, to je dost pracné a myslím i zbytečné.

      • Kamil Mudra

       Pokud bys chtěla posoudit tu oprávněnost tak se tomu luštění a soudcování nevyhneš. Já bych ty žádosti neumožňoval. Karanténa je dobrá na to že jak pisatel tak i ostatní mají možnost poučit se o těch mantinelech. Pracnost technicky, nejsa blogerem, neumím posoudit, ale myslím si že jinak se odvíjí od četnosti využívání takového opatření – tedy spočívá jen na tvé vůli.

  • vittta

   Chtěl jsem ti to napsat na mail, ale je to trapnější, jak to dát sem, i když jsem tu skončil.
   Takže koukáš špatně, milá zlatá.
   Půlka téhle diskuze je o tom, že chci střílet bezbranné civilisty v počtu (min.) 1000 jen za to, že přešli hranice.
   Ondřej tady vyhrožuje dokonce paragrafy.
   V tebou uvedených textech jde o to, že o Pazůrovi začala- mimé téma- Třešeň.
   Já reaguji tak, že jsem četl článek, jak se Češi vyrovnali s Němci-(fakt jsem ho četl) a téma byl nakonec Slovák Pazůr a jeho vojáci (Slováci), protože Třešeň má ráda sudeťáky a sebemrskačství…sakra já s Pazůrem nezačal, a ona ještě jebe Saxe, že se nedrží tématu.
   Saul mě napadl úplně mimo to, co jsem napsal, a vyznívá z toho, že div nepodporuji Pazůra a komunistickou justici, ale pozornému čtenáři neunikne, že v podstatě napadá moje vlastenectví, a já byl k němu vychován, jsem na něj hrdý a nemůžu to jen tak přejít.
   Já jsem dal do placu rozbor,(co ho odkazuješ) kde jsem sice pohovořil nevlídně o Saulovi, ale aby to právě nebyla nuda, použil jsem příměr k prezidnetovi, který schytal aktuálně moře úderů za svou cestu do Ruska a za to, že se nepostavil článku (asi měl protestovat už v ledadle, které by ale už letělo zpět do Prahy) o r.1968 a pak že ze mu rázně postavil.
   Byl to mírný útok na Saula, a že to bylo děsné si myslíš jen ty, má to jeden mínus (asi do tebe) a 3 plusy, a to mě tady čtenáři s mínusy nijak nešetří.
   Ten třetí odkaz byl výsměch Saulovi jen první 3 řádky, při čemž ten druhý řádek je jedno slovo.
   A měl jsem pravdu, mínus mi fakt dal, a to čistě jen proto, že jsem to byl já, a útočil jsem oklikou, a zároveň při té příležitosti vysvětlil, že to byla ironie, ten můj původní text, to jsem psal i ostaním.
   Pokračování pak už je normální názorový text na aktuální téma, byť ne k tématu, ale mimo téma článku je tady 75% textů, a nejen tady, různě to samozřejmě navazuje.
   A Saul jestli mu za to dám přes držku….pche….jako kdybych tady někdy někomu, nebo dokonce Saulovi vyhrožoval.
   Zneužívá tě, ví, že mu pochlebuješ a využil tě, to je celé.
   A jsou moje komentáře otravné?
   Však se jich zbavíš, takže máš vyhráno.
   Já neřeším sám sebe, já to dělám tak, že svůj případ zabalím do aktuálního dění.
   Sem prostě nejde psát mým stylem, protože já to nejsem, kdo rozesírá diskuze, byť se motám kdesi u hrany, ale ti, co diskuze rozesírají jsou chváleni, pokud ovšem hrají tvojí muziku, samozřejmě.
   Jak jsem napsal, mě nevadí boj, i kdybych se měl hádat s deseti naráz, ale vadí mi nefér jednání a křivda.
   A to ty v mém případě děláš.
   To mě vadí, ale umím se tomu bránit, a nebráním se nijak přehnaně, to zase ne.
   Když jsem šil do tvého neoblíbeného Gravera, tak ti to moc nevadilo- a byl jsem tvrdší, daleko tvrdší….prosimtě Janiko, nehraj to na mě, když už to hraješ na sebe.
   Já proti tobě tak nějak nic nemám, vím jaká jsi, už když jsem sem přišel jsem tušil problém, ale prostě,nikdo nezmění svou přirozenost.
   Ani ty, ani já.
   Tak se měj, a omlouvám se kamarádům a příznivcům, ale já musím mít prostor psát tak, jak chci já a snažím se fakt být majiteli loajální, ale samozřejmě, nemusí mu to tak připadat.
   K vidění jsem občas u Pana Bavora.

    • Kamil Mudra

     Ironie může někdy vyznít i jako ignorantství, Hamilbare. U vás, jako u inteligentního člověka, za kterého vás považuji, bych očekával že si to dokážete uvědomit.

     • Hamilbar

      Velice mě mrzí pane Mudra, že jsem nedostál vašim očekáváním. Velmi se vám za to omlouvám.

         • Hamilbar

          Vy mě nemůžete ničím naštvat pane Mudra. Naopak. Z lidí kteří se mě snažili vychovávat zbyla již jen moje manželka, takže já si každého takového nově se objevivšího jedince přímo hýčkám.

    • Ondřej

     Stalio se co všichni čekali, takže pláče netřeba, Hamilbare, Kamil jistě také, jen nás asi tak trochu napínal, předstíraje pietu. Ale on jistě lépe zná přičemž u dotyčného i stav vnitrřních cév a pnutí v hypothalamu, takže si z nás tak trochu vystřělil:-)

     Svoji řečnickou sázku jsem vyhrál a kletter výbava zůstává a pomyslná výhra je potvrzení moje edukace v oblasti psychologie, ta ač se to nezdá, má už hezky dlouho, své zákonitosti. Jsou víceméně neměnné, pokud nepodléhají terapii. Práce s vůlí, sebeovládaním, emoční lability a cholerismu jsou dnes známá a lze je trénovat před zrcadlem jako jógu. Ale když vezmeme, že třeba jen v ČR je asi závislých alkoholiků 20% ze všech konzumentů alkoholu nad bežnou hranici častosti a celkového objemu konzumovaného alkoholu na osobu , pak to samé je i lidí, kteří mají problémy se sebekontrolou. Jinak buďme rádi, že máme možnost naslouchat všem těm zvukům, které bežně ve svém okolí neslýcháváme, protože každý má svoji bublinu která vykazuje abnormalitu směrem k převažující koncentraci sociálních trendů daných pro dané společenské mikroklima. To vždy má sice redukcionistický přesah na základní psychologické modely a jejich četnost v populaci, nicméně jsou bubliny, kde koncentrace těch pro ni charakterizujících skupin má, limitní charakter.

   • Kamil Mudra

    Hele, vittto, házení ručníku do ringu mi k tobě nesedí. Já tě mám za bojovníka, ty se tak cítíš i prezentuješ také, z ringu tě nikdo nevyhazuje – tak co ti v boji brání?

   • vera

    vittto, opravdový bojovník nedovolí, aby křivda cloumala jeho majestátem…nezapomněl ty ses trochu smát? hned hrrr ven ze zákopu…drž se věci, a nevšímej si střel)

    • vittta

     Ono nejde o ty střely Věrko, to mi je lhostejné, naopak, pořádný mumraj vítám.
     Jde o to, s kým mám vlastně bojovat.
     Snad ne s Třešní, Ondřejem, Hamilbarem nebo dokonce Saulem?
     Do nich mohu leda tak rejt, ve vhodný okamžik, až se to bude hodit.
     Bojuji, když to nadnesu, za vlast, a za jakousi pravdu, i když samozřejmě jiní mohou ty pojmy vnímat jinak.(hlavně tu pravdu, vlast nevnímají vůbec, nebo si představí Hitlera, někteří Miloševiče či Asada)
     Ale spíš prostě píšu, abych čtenáře pobavil…nebo jak to říci.
     A samozřejmě kvůli kamarádům,(kám) to jako na rovinu, bez vás bych tu nebyl.
     No a tihle elementi jsou takovou kaluží, a já musím mít tu samou možnost obrany, jako oni útoku.
     Janika nemůže mazat mě, a jiné za to samé ne, když to zjednoduším.
     Osobně samozřejmě nevyžaduji, aby mazala cokoliv, i útoky na mě, protože to je ke škodě věci, aby to na blogu žilo, jsou ty útoky třeba a já si v nich, zase to nadnesu, libuji.
     Když k ní budu spravedlivý, okřikla i Třešeň, ale tu tak nějak nemá ráda, to je zase už výběrové.
     Tohle je sakra politická diskuze, zase, psal to tady Sax, nebavíme se o kytičkách, u politiky to buď jiskří, nebo jsi na stránce sekty, kde si všichni myslí to samé…to není samozřejmě jen tady, jiskří to v politice všude, vč. reálného života.
     A co já tady teď….
     To už úplně vypadá, že se nechám jako přemlouvat, no, a to bude od přísavek následovat, kecy v tom směru, a moje odpověď bude samozřejmě patřičně rázná.
     Podívej jen tady, už se Hamilbar ozval, a pláče, nemůže se utišit, a diví se, jak to Janika beze mě vydrží.
     Všímal jsem si ho?
     Nevšímal, a přeci si rýpul, trapně a především zbytečně.
     Jistě, on to píše dobře, byť kouzlem nechtěného, Hamilbarův blog to není, proč by plakal, je to blog Janiky.
     Ta to beze mě určitě vydrží, ale Hamilbar v tomto předlouhém vláknu napsal 3 texty, celkově o 6 řádcích, takže bez něj by se Janika asi obešla podstatně snadněji- leda by Hamilbar začal něco psát, tedy něco jiného, než posměšné poznámky.
     Nakonec to dopadne tak, že mě Janika zabanánuje, a může to být i pod tlakem mimo blog, protože jsem si všiml, že se to tady hemží podivíny a sluníčky, co se čtenářské obce týká.
     Ne že mi dávají mínusy, když odečtu ty, co mi dá Janika, Saul, Hamilbar, Ondřej a Třešeň a nejspíš Tribun, tak si vedu dobře.
     Ale ty plusy některým názorům jsou dost podivné….
     Tak co já, chudák teď?
     To píšu i pro Kamila, no co já teď a tady?
     Pro mě je to těžké rozhodování, protože mám tu podporu, a takový pacifista by to asi každému nepsal.
     Takže- zase to silně nadnesu- mám odpovědnost vůči příznivcům, no ale ta atmosféra stran majitelky, co si budeme povídat, dobrá není.
     (pro Ondřeje- nadnesu znamená „pro názornost zveličím“)

     • Janika

      Vittto, nechceš přestat blbnout a radši napsat nějaký smysluplný článek pro kamarády, aby měli kam psát komentáře a nemuseli tady rolovat?
      A bez Hamilbara by tenhle blog vůbec nebyl, a tresen mám ráda, abys věděl.

      • vittta

       No, to už zní smířlivěji.
       Já vím, že Hamilbar tady má zásuhy, však se do něj také nemontuju, jenže tak nějak očekávám to samé od něj, i když mě-kdovíproč- nemá rád.
       Nějaký článek by to chtělo, ale abych řekl pravdu, jsem nějaký unavený z té politiky, a nejsem si jistý, jestli zrovna můj článek by byl ten pravý, však víš, že by byl …řekněme poněkud nekorektní.
       Problém toho článku je také ten, že nepřinese nic nového, politická situace v ČR zamrzla na stupni „slaboduchá“ už od doby prezidentování Miloše Zemana…- né že by to před tím bylo kdovíco, ale z dnešního pohledu to byla taková hra chlapců na politiku, dneska už ovšem legrace skončila.
       A nemaž mi texty, máš napsat:
       „Přestaňte mě štvát, mám vás dost“ s tím hádáním, a né že nepíšeš „fandím tomu a tomu“, to pak samozřejmě ta věc vygraduje.
       No, kouknu na nějaké dění, ale poslední dobou je mi nějak blbě, a jsem utahaný, posraná zima, vůbec tady u nás……

     • Hamilbar

      Vážený oh nejsme v Americe. V Čechách se střílí pouze verbálně. Takže já bych to teď viděl spíše na happy end. Hlavní hrdina překoná všechny úklady svých nepřátel a všemi ctěn a vážen, moudře vládne na ostrově zalitém sluncem.

 5. vittta

  Co tohle, je to aktuální na článek?

  Světlá budoucnost Evropy, aneb kouzelná hra čísel.
  Tak se to občan Evropy konečně dozvěděl.
  Mráz přichází z Afriky.
  Už se bojíte?
  Zbytečné, titulek je z PL a to je, jak známo médium manipulační, pod přímým vlivem ruských trollů, mající za cíl nahnat iracionální strach do dobráckých srdcí Evropanů.
  PL mlží už od samotného začátku.
  Nějaký Soeren Kern, z amerického think-tanku Gatestone Institute, píše o migrační krizi.
  Žádná migrační krize není, to všichni víme, Evropa má krizi natalitní, vymíráme, a je tedy třeba nových, práceschopných občanů.
  Jinak nebude postupně na důchody a už samotné neustálé protahování věku odchodu do důchodu svědčí o tom, že je tomu tak.
  Takže migrační krize je ve skutečnosti migrační nutností, miliony vzdělaných, a do práce přímo nadržených cizinců z blízkého výhodu a Afriky jsou nadějí pro šťastnou budoucnost evropských dětí.
  Podle ohadů expertů pak čeká dalších 6 000 000 Afičanů na převoz do Evropy…no výborně, sem s nimi, práce se pro každého najde a ze 750 000 000 občanů Evropy je to 0,8%, takže slušný člověk se musí divit, v čem vidí Antonio Tajani nějaký problém.
  Ano, Antonio Tajani, předseda EP dokonce řekl, že EU podcenila velikost a závažnost migrační krize, z čehož jednoznačně vyplývá, že je pro přímým vlivem samotného Putina.
  Čísla jsou totiž jasná.
  Tedy 6 000 000 je 0,8% obyvatelstva Evropy, takže to nemůže být problém.
  Snad jen aby se spravedlivěji dělili, a každá evropská země pak bude mít svůj díl…odpovědnosti.
  Podle Tajaniho bude Evropa čelit v budoucnu mnoha nehezkým hrozbám, z migrace vyplývajících, zřejmě ho vyděsila prognoza, že do r.2050 se počet obyvatel Afriky zvýší z 1,2 mld, na 2,5 mld.
  No a co má být?
  Afrika, na rozdíl od Evropy nevymírá, lze jim jen pogratulovat, ti do důchodu chodit v 70 nebudou, kde pak, tam se bude chodit v 55.
  K tomu je potřeba jediné, zdvojnásobit počet obyvatel Afriky za dalších 30 let na 5 mld, protože- a to je nepříjemné, za určitý čas se ze sebelepšího pracovníka stane starý člověk, který musí pobírat důchod, na který si vydělá jak sám, tak pomocí státu dostane příslušný peníz z průběžného systému…u nás tenhle úžasný systém dobře známe, myslím, že se tomu říkalo „letadlo“, které se z toho stalo tím, že čas od času se nějaký ten mírný peníz ze systému odklonil, v letadle do kapes jeho zakladatelů, v průběžném sociálním systému poněkud bohuliběji do kapes sociálně slabých už v pracovně produktivním věku, kteří nemohou sehnat práci, která by- a to je důležité- odpovídala jejich schopnostem a též jejich chuti pracovat.
  Je tady i druhá možnost, a i o té Antonio Tajani hovořil, totiž že jim dá nějaké peníze někdo jiný.
  Pan Tajani hovoří o 48 000 000 000 dolarů na pomoc Africe, což je zřejmě jen začátek, protože pro každého Afričana to vychází na nějaké 4 dolary, a to jistě uznáte…že je málo.
  No a nakonec se Evropa musí připravit na příchod dalších milonů migrantů, ale nejen z Afriky, ale i z blízkého východu a Asie.
  No, neměli bychom otálet, protože v Asii žije 4,43 mld lidí, takže těch milionů může být docela dost.
  Navíc, pokud má nyní Afrika potíže s 1,2 mld lidí, aby měla za 32 jen stejné potíže, museli by se ti 1,3 mld nově narození přestěhovat do Evropy všichni.
  Myslím ale, že obavy nejsou na místě, svět bez potíží uživí i 20 000 000 000 lidí, a Evropa bude mít 2 000 000 000 duší.
  Takže lze vidět budoucnost víc jak růžově.
  Zdroj:http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hrozive-predpovedi-pro-Evropu-Mraz-prichazi-z-Afriky-514805

  • Ondřej

   Vítejte zpět vítto, už dlpouho jsme nečetli nic o uprchlické hrozbě, skoro jsme na ty neznabohy machmotánský zapomněli v zácpách na parkovištích v shopping centrech, je zvláštní, že tolik utrácime, když jsme tak chudí, montovničtí otroci by přeci neměli kupovat každý týden nové mobily s IPS displejem a TV se 4K rozlišením.

   viz E15 Češi utratí za Vánoce o pětinu více než loni

   ještě že já se toho neúčastním a odlétám vždy na týden od vánoc do silvestra mimo křesťanské běsnění do kultury, která daleko více než křesťanský materialismu v duchovních vědách respektuje synkretismus a je založena na vzdělanosti, universalismu a kosmopolitismu.

   V každém případě, abyste měl také nějaké informace mimo vaše oblíbené peridiokum pána co jej financuje zbohatého od chudáků závislých na jím vyráběné droze pocitu naděje, že i z chuďase se může dílem štěstěny stát boháč /kod F63.0 patogické hráčství/, dám vám sem pár příkladů o tom, co se děje v Evropě. Tam kam nejezdíte, ale přesto píšete o místech v druhých zemích jako byste byl tamní korespondent Tmesů v daném místě…

   Nakonec není vše ztraceno se západními křesťany, když mají teď na svém čele Františka.

   Papež František v sobotu oslovil členy Mezinárodní federace katolických univerzit na závěr své konference s názvem „Uprchlíci a migranti v globalizovaném světě: odpovědnosti a reakce univerzit“.

   Vzkázal studentům a akademických hodnostářům evropských univerzit a vyjádřil naději, že katolické univerzity budou rozvíjet programy, které „podporují uprchlické vzdělání na různých úrovních, a to jak poskytováním distančních kurzů pro ty, kteří žijí v táborech, tak recepcemi středisek a poskytováním stipendií, které umožňují jejich přemístění
   Během své řeči pozval papež katolické univerzity, aby vzdělávali své studenty, z nichž někteří by byli politickými vůdci budoucnosti, podnikatelů a umělců kultury, aby studovali migrační fenomén, spravedlnost a globální soužití.

   A tohle poselství si přišlo poslechnout více lidí, které se vejdou na jedno náměstí, než čte v celé České republice ty vaše Parlamentní listy.

   http://www.catholicworldreport.com/2017/11/03/catholic-universities-study-how-to-respond-to-migrant-refugee-crisis/

   Takže už se na nás nezlobíte? To je dobře…

    • tresen

     Dobrý podnět.
     Potřeba transformace negativních emocí se zvyšuje. Tohle údajně funguje. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek, mé chamtivost a lakotu a konečně húm nenávist a hněv.
     Návod pro Vitttu: opakujte po ránu stokrát „húm“. Nejlépe v pozici lotosového květu.
     Postupně můžete dospět k celé mantře.

      • tresen

       Myslíte, že by to nezvládnul?
       Já si naopak myslím, že to je dobrá metoda, jak se zbavit největší klády. Pak už by možná mohl zkusit celou mantru.

       • vittta

        Podle všeho víte, o čem mluvíte, ale pokud bych měl tímto cvičením dosáhnout podobné úrovně, jakou máte vy, pak se budu raději věnovat chlastu!

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s