1. grasyk

  Tarasův článek – výstižný, trefný, přiléhavý. Nelze upřít, že Vlkovi asi jde tzv. „o věc“, a ne o vlastní prospěch. To mu je k dobru. Jinak je ovšem vidět, že se nadmul pýchou, začal mít výlučně správné mínění, zásadně se neplete, velikášské představy o sobě samém jej dovedly až k tomu, že si hraje na Brežněva.

 2. Ondřej

  Proboha to jsou výmysly a manipulace bez jakékoli opory v číslech a datech..

  Data – ty vždy spolehlivě usvědčí „zdravý úsudek“ člověka neinformovaného, který vidí věci optikou přáním (JEHO) myšlenky anebo naopak bedlivýma očima manipulátora. A pak je otázka jestli to dělá z přesvědčení nebo prostě lže.(já osobně si víc vážím těch, co to dělají za peníze, protože věřit věcem jako že někdo má v uších audio dodané CIA je přeci jen důkaz o jeho IQ zcela korelující s výrokem Miloše Zemana a debilech, alkoholicích a IQ tykve dolních 50% občanů, jak řekl psychiatr MUDR. Cyril Höschl (jedna z největších kapacit v oboru v Česku a navíc soudní znalec v oboru psychiatrie s největší autoritou u soudců) je tomu skutečně tak a je velmi lehce prokazatelné standardními empirickými nástroji sociologické stratifikace voličstva těch či oněch politických proudů. Za Rakouska -Uherska se podle stejných sociálních atributů vytvářely volební cenzy…

  takže agentura napravování politické agitIDEOgie na pravou míru začíná….

  Volbení účast důchodců je prý ve srovnání s ostatními voličskými skupinami marginální, protože prý je bolí nožičky a proto chodit nevolí (pomiňme že chodit nikam nikam nemusí, volební komise s urnou přijdou za nimi až do bytu nebydlí-li v Tajze v chaloupce s kuří nožkou

  Jak volili lidé podle věku a vzdělání:
  • Miloš Zeman měl velkou podporu zejména mezi lidmi nad 50 let bez maturit. Získal cca 50 % z nich, Jiří Drahoš jen okolo 30 % a zbytek se neúčastnil.Drahoš porazil Zemana mezi lidmi do 50 let s maturitou. Mezi staršími vzdělanějšími lidmi byla jejich pozice vyrovnaná.
  • Mezi pondělím před volbami a volebními dny vzrostla podpora Miloše Zemana zejména mezi mladšími lidmi bez maturity. Miloš Zeman dokázal tuto voličsky nejvíce pasivní skupinu mobilizovat k účasti a jeho podpoře.

  Jak volili lidé podle ekonomického postavení:
  • Miloš Zeman měl velkou převahu mezi lidmi v důchodu. Volila ho okolo 50 % důchodců a nezaměstnaných, třetina volila Jiřího Drahoše a zbytek se neúčastnil. Mezi pracujícími s podprůměrným příjmem byla pozice kandidátů vyrovnaná, mezi pracujícími s nadprůměrným příjmem vyhrál Jiří Drahoš.Příjem ale hraje ve volbě omezenou roli – výrazně nižší než věk a vzdělání.
  • V předvolebním týdnu vzrostla podpora Miloše Zemana zejména v pracující populaci. Zeman část těchto voličů mobilizoval k účasti. Srovnal pozici mezi nízkopříjmovými pracujícími a snížil náskok Jiřího Drahoše mezi lidmi s vyššími příjmy, což mu stačilo k celkovému vítězství.

  Click to access MEDIAN_PANEL_Prezidenti_SKUPINY_VOLICU_v09.pdf

  To že Taras zrazuje svoji neúčastí u voleb své třídní zájmy a je laxní k podpoře těch, kteří jako jediní jsou schopni vytáhnout na Prahu a zrádné intelektuály nacpat do Mišelinky tahat pneumatiky neznamená, že jsou i ostatní tací….Jsou emoce obvykle se jedná o špatně skrývanou zášť mající psychologické resentimenty v klasické třídní nenávisti, co dává i souchotinářům křídla (o podágristech ani nemliuvě:-)

  Termín voleb stanovuje ústava, říká Taras…To jistě, ale prezident stanovuje finální datum a má tam dost prostoru pro manipulaci. Kým a nebo čím si můžete domyslet sami…

  Článek 17

  (1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí

  Logika, že NEJIT de debat, kde je naturel a hodnotový profil kandidátů takový, že si dovolí s JEHO PRVOSCHODÍTĚLSVEM nesouhlasit, „slunce naše jasné“, chodit nemá – je zcela v souladu s principy demokratického centralismus a vedoucí úlohou strany:-)

  NEVEDENI kampaně (skrze tunelování podfinancovaných rozpočtů krajů, včetně placení hotelů a nákladů na jejich vyčištění za Zemanovo porušení pravidel zákazu kouření) a NEREGISTRACE volebních sponzorů resp. nechání této registrace a exekutorsko- olejářské mafii Mynář & Nejedlý jménem „Přátelé Miloše Zemana, je asi stejně jako přepsat firmu miliardáře Babiše v žádosti o eurodotaci mým milým „chudým dětem“ a pak si ji zase vzít zpátky. V Německu sám a dobrovolně podal prezident Wulff demisi z úřadu jen za to, že mu nějaká banka dala na základě přímluvy nějaké lobby asi O 2 PROCENTNÍ BODY výhodnější půjčku. Ne dar, jen obyčejnou jím do posledního eurocentu zaplacenou půjčku. Nu vot kakaja kultůra….

  Daly by se ty „protiargumenty“ činěné jen na základě emocí a sociálním postavením jeho autora dále pitvat a přinášet ČÍSELNÁ A A STATISTICKÁ DATA o nepravdách v nich obsažených, ale pro začátek, to myslím stačí.

  • grasyk

   No, ti, co dělají cokoliv jen pro peníze, udělají opravdu cokoliv. Pro peníze. PENÍZE – jejich smysl života. Blahopřeji k přiznání. Přiznání v tom případě NENÍ polehčující okolnost. Kdo vás platí za opisování a kopírování „rozumů“ zde?

   • Ondřej

    statistiky se citují, stejně jako jiné zdroje, patrně jste neabsolvoval žádnou VŠ, grasyku, abyste věděl, že při seminárních a diplomových pracech musíte opisovat jako mourovatý,abyste dostal zápočet a posléze diplom. Universitní knihovny jsou tu především proto, aby z nich studenti opisovali. Doporučuji se zaměřit na fakta a ne na exaltované výkřiky a jako vlastní tvorbu dávat na odiv pohádky našeho prvního hrobaře Svazu spisovatelů honosící se jmény jako Čapek, Seifert nebo už mnou jednou zmiňovaným Teigem, je chucpe když si myslíte, že intelektuální debata vašich představ začíná u princezny Dišperandy a ideologické fazety pyšného anachorety, jehož sobecký asketismus je dáván do protikladu lidového altruismu dragouna jenž jako symbol lidskosti, strachu nemaje, jde až do pekla osvobodit dvě dívky co se rozhodly s pomocí pekla domoci se manželského štěstí, ve kterém ony viděly jedinou formu naplnění smyslu jejich života..(to by samo o sobě bylo na dost provokativní diskusi, jak „pokrokově“ idealismus lidské emancipace – od jakékoli nadvlády – viděl ženy a jejich jediné možné uplatnění – jedině v manželství, a které si sami dosti vehementně na mužích vymáhaly skrze přirozenou ženskou vilnost, kterou měly popsat ve svém úpisu, ha:-)

    Takže více ad rem méně ah hominem a učit se, učit se, učit se…

    Peníze byly vždy tím, co si idealisté a překrucovači lidské psychiky do amébních sfér společenské dokonalosti a touhy a naplnění kolektivistických ideologií národního souručenství v rámci státního korporativismu, velmi podceňovali a i když se umělým rovnostářstvím snažili tuto přirozenou potřebu a touhu lidí jak zaopatřit si svůj blahobyt de facto zakázat, nikdy tento doslova živočišný pud nedokázali z lidí, třeba i násilím vytlouci. Postupná třídní genealogie „jednorozměrné společnosti“ údajné mravní a ideové čistoty pospolitosti, si oba dva totalitní režimy 20.století navzájem sobě vykradly nosné ideje pospolitosti, vnějšího a vnitřního nepřítele, tak tato genealogie vyústila do totálního rozkladu kolektivististických socialistických společenství východu Evropy prostřednictvím navýsost individualistického zaopatřování skrze meloucháře a šmelináře svůj osobní blahobyt a skončilo to de facto rozkladem jakékoli společenskosti ve frontách před Tuzexem ve Štěpánské ulici, kam se nakonec postavili i ti poslední zastánci společenského vlastnictví vyhnáni tam manželkami a dcerami pro kosmetiku, chtějíce vypadat aspoň trochu líp než domácí cuchta s nemožnýma kretónama z Kotony nebo Tiby Zálabí.

    Je to dobře viditelné, když porovnáme dvě zásadní díla – Zkáza Západu Oswalda Spenglera a Stát a revoluci V.I. Lenina.

    Obě obsahují nacionální atavismy a resentiment rodového a třídního darwinismu, které později částečně využil další ideolog Alfred Rosenberg ve svém pamfletu o tezích o nižších rasách „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ tak podobně odkryl před ním Trockij potřebu průmyslového vraždění Stalina a politického teroru v knize „Co je permanentní revoluce?“.Pro něj ale už bylo pozdě. Cepín v hlavně ani exulantská ochranná helma nedokázala zastavit.

    Je možné že též jste nepřišel do styku s díly, které předobraz politického souručenství fašismu a komunismu predikovaly a varovaly před ním. Ať už to byla Hannah Arendt ve svém politicky gnoseologickém popisu příbuznosti ideologií obou režimů které pak odhalil genius filosofie společenského uspořádání, který skrze akceptaci pro autoritativní pojetí společnosti definoval smrtelné hrožení pro autoritářskou nacionalisticky orientovanou společnost – nebezpečí „otevřené společnosti“ K. R. Poppera – v jeho doslova kánonickém díle „Otevřená společnost a její nepřátelé“ . Tato kniha stěžejního liberála spolu s dílem věřící komunistky (ale pro ni bohužel osudného židovského původu) s knihou „Původ totalirismu“, nejdříve hořely na hranicích když komunisté plundrovaly veřejné literární dědictví v mšstských knihovnách a na universitách, podruhé když Hitler ty samé knihy pálil na hranicích při pochodech NSDAP za zvuku píšťal a bubínků proti nepřátelům národa a rasy. Popper byl také žid a jeho filosofie liberální a otevřené společnosti tak byla smrtelným nebezpečím národní a rasové uzavřenosti.

    Bál bych se lidí, kteří podporovali Hitlera z přesvědčení o předurčenost nadřazenosti áriiské nadřazenosti než jeho placených pomahačů, kteří si nakonec knihami určenými ke spálení kde byly autoři jako Popper, Weber, Hegel, Adorno nebo náš krajan a rodák z Třešti Joseph Alois Schumpeter, doma vybavili posledními dostupnými exponáty jejich knih, své knihovny. Za peníze ale přdevším ze strachu. Příště si povíme něco o navazujícím odkazu tzv. „Erasmovců“ a kdo jimi byli…Souhlasíte? Doufám, že se též zapojíte…

    • grasyk

     Nemám sílu ani čas všechny ty vaše nudné plky číst. Jen bych podotknul, že jsme na VŠ mohli citovat prameny, ale ne kopírovat z nich a tvářit se, že pácháme své hluboké myšlenky – tudíž jsme asi byli každý na jiné VŠ. Pokud jste ovšem někde vůbec studoval. Kopírovat umí i učni.

     • Ondřej

      takže děkuji za pokec. A okopírujte mi zase něco z budovatelské Drdovy prózy, jo? Určitě tím potěšíte sám sebe že nejste učeň, ale mistr:-)

       • Ondřej

        ten film byl natočen podle jeho prózy, nemáte ani základní středoškolské znalosti, je mi líto. Bez jeho prózy by nikdy nevznikl. Ony by totiž všechny filmy bez próz spisovatelů těžko vznikly.

        Ale na ty Erasmovce se hned zaměřím, opravdu by mi zajímal váš názor třeba na takového jinak levicově zaměřeného Raymonda Arona když v 60.letech napsal knihu „Třídní boj“ a přesto měl odpor k jakékoli usurpaci osobních svobod jednotlivce. Jeho současník Michel Focault napsal v hodnocení tohoto díla následující – Nesmíme koneckonců zapomenout,
        že Marx napsal koncem svého života v roce 1882 Engelsovi: „Ale ty víš velmi dobře, kde jsme nalezli náš třídní boj: u francouzských historiků, když psali o boji ras.“.

        Analogii pak dokládá Focault dále v knize „Je třeba bránit společnost“ v tomto svém citátu.

        „Na jedné straně tedy máme nacistické znovuvepsání státního rasismu do staré legendy o rasách ve válce a na druhé straně sovětské znovuvepsání třídního boje do oněmělých mechanismů státního rasismu.“. Jestli to znáte, zkuste si z těchto výpisků udělat nějaký rámec, jestli je možné v 21.století dále chybně a demagogicky používat tyto jednoduché rasové předsudky a teorémy na základě ahistorického a nikterak sociologicky opodstatněného zevšeobecnění lidského chování a na základě rasy, kulturu a víry vidět stejně demagogicky a nenávistně druhé jako viděli lidé v onom nejukrutnějším dějinném záhybu vývoje lidské společnosti, na přelomu 19. a 20.století. V době formování národních států a identitární modernity plodící zkázu civilizovanosti evropské kultury počínaje od prostého vyloučení celých lidských komunit ze společnosti až po jejich fyzickou likvidaci? Proč opakujeme dnes stejná klišé (v prezidentské debatě třeba) jako naši krutí předci před 100 lety? I když třídní boj nikdy nevyvanul z pojetí společenského rozdělení, definice společenského zla zasazeného do etnicky a nábožensky nesnášenlivé společnosti jsme už jednou odsoudili jako zločinné a deterministcky chybně pojaté. Budu rád když se k tomu někdy alespoň s nějakými odkazy na to, od koho jste co na toto téma četl, že se nějak stručně vyjádříte…

        • vittta

         Myslím, že nejenom čtením jiných živ je intelekt člověka.
         I vlastní hlava je schopna vymyslet nějakou teorii.
         A stává se věru, že nějaký člověk, přijde na stejné závěry, jako před ním jiný člověk a před tím jiným další jiný.
         Společenských teorií není nekonečné množství.
         A že někdo byl dostatečně významný na to, aby se jeho myšlenky napsaly na papír ještě neznamená, že právě onen člověk je prvotním autorem té myšlenky!

      • pacifista

       Ondřej se nyní hodlá profilovat jako drzý pubertální chlapec? Však kde dochází argumenty nastupuje vulgární síla.

     • pacifista

      Grasyku, Ondřej se stále opakuje. Podle něj jsou všichni hloupí, sotva prolezli základní školou. Ke každému se vyjadřuje stejně aby se při své práci nemusel zdržovat čtením celých příspěvků. Nemá tak přehled kdo je kdo. Kdyby četl pečlivě a šlo mu o jádro věci, všechny by tu už za tu dobu dávno znal, ale nezná. Má toho moc.

      • grasyk

       To chápu. Jestli Ondřej trollí ještě na dalším blogu, tak nestíhá… :-) Navíc tvrdí, že uznává víc ty, kdo něco dělají za peníze než ty, kdo něco dělají z přesvědčení. Z toho mi plyne, že je za své plky placen. Pokud by plkal z přesvědčení, sám sebe by moc neuznával… :-)

    • oh

     Pokud začínáte svou „argumentaci ad rem“ naznačováním grasykovy nevzdělanosti – přitom o úrovni jeho vzdělání víte přesně „velký kulový s přehazovačkou“, elitní Ondřeji – a simulací své intelektuální a morální převahy a nakonec k tomu přilepíte Takže více ad rem méně ah hominem a učit se, učit se, učit se… je to z vaší strany vskutku velmi výstižná ilustrace významu pojmu chucpe.

     • grasyk

      On za to nemůže. Potřebuje si zvednout své ego pomlouváním a zpochybňováním jiných. Jako Drahoš proti Zemanovi. Nic svého nenabízí, jen opisuje a kopíruje. Asi to bude profesor… :-)

    • tt

     Nu což. Slov hodně, pochopení po málu. Typické například pro pravicové autoritáře. Mimochodem: Už v dobách studentských bylo hodně těch, co si sice hodně pamatovali, ale příliš nechápali. Bohem se člověk nestane biflováním Bible ;-) Pro pragmatiky: Je to dáno z velké části geneticky.

  • vittta

   To je ještě větší průjem, než ten vlkův.
   No, z Vlka se stal fanatik, ale vy jste zůstal idiotem!
   U toho fanatika se zastavím.
   Jak si postěžoval Taras- a že zrovna Vlk?
   To je určitá …řekněme degenerace frustrací.
   Vlk podle mě čím dál méně chápe politickou situaci nejen v ČR, ale i ve světě.
   Mělo to být TAKHLE, ale ono to je místo toho TAKHLE!
   Všiml jsem si, jak si Vlk potrpí na své skvělé odhady, a ano, vmetl mi to přímo do tváře v jeho odpovědi na mou polemiku s jeho „prvním“ článkem.
   Možná to mnozí nezaznamenali jako něco zvláštního, ale já si toho dobře všiml a dosadil pozadí.
   Byl to stejný kiks, jako když Drahoš ve své minutě pro budoucího vítěze začal vykřikovat, ať lidé volí jeho, a nevolí Zemana.
   Jde o to, že přání je podvědomě u slabších analytiků otcem myšlenky.
   Tedy pokud se politická situace vyvíjí dle přání či alespoň předpokladů analytika, dokáže jí vyhodnotit na slušné úrovni.
   Pokud se ale politická situace vymkne z hranic, které je takový analytik ochotný akceptovat, není schopen hodnocení prakticky žádného, jen se kouká všude kolem, kdo za to může, a samozřejmě ho napadne, že za to může blbý lid, blbý Čech, blbý tým favorita, blbé….blbé křeslo!
   On sám má jako vždy pravdu, ale ti blbci kolem to nějak zašmodrchají, a tak to dopadne úplně jinak.
   Postupně se tato frustrace mění v osobnostní degeneraci, a čím dál hlubší uzavírání do vlastního světa, jak lze pozorovat nejen na Vlkovi, ale na celé pražské kavárně a jejích pomahačích.
   Všimněte si, jak se z objetí kavárny a jejích bludů vymanil Horáček.
   Nelze vůbec pochybovat, že právě Horáček nejvíce toužil po svržení Pana prezidenta.
   Bojoval doslova jako tygr, nešetřil penězi a podporou.
   Jakmile ale bylo dobojováno, poblahopřál, a místo frustrovaných nářků označil Zemana i za svého prezidenta.
   Jakkoliv je politicky někde jinde, neztratil u toho rozum.
   Proto bych rád poslal Vlkovi nevyžádanou radu, která vždy zavání trapností od toho, kdo jí dává-ale přeci to udělám.
   Měl by si srovnat myšlenky a být opět nad věcí.
   Zeman není vtělené zlo, a Drahoš není zářivá budoucnost.
   Čeští voliči nejsou idioti, jsou to lidé, jako každý jiný.
   A měl by si též uvědomit, že přes všechny kiksy, kterých se Zeman dopustil v politice, prezidentskou funkci zvládl a zvládl jí nejen se ctí, ale jako skutečný státník.
   A lidé to prostě vidí!
   A že někdy poněkud přepískl své pověstné bonmoty?
   Vždyť je to jen člověk, a lid, sám nedokonalý, miluje nedokonalost i u svých předáků!

   • vlkp

    Moje babička vždycky říkala, že nejvíc duní prázdný sud. A to někoho jako jakýsi witta neznala. Ale znala plno jiných takových.

    • vittta

     No, Vlku, moudrá to žena.
     A to neznala ani Drahouše.
     Nic méně, i kdybych fakt byl prázdým sudem, duním jenom tady, na malém blogu.
     Moje dunění neovlivňuje dění ve státě.
     Vaše dunění ovšem také ne.
     Myslím ale, že jste známější jak já, a proto vaše dunění má poněkud větší dosah!

   • pacifista

    Já se vyjádřím k tomu, jak hodnotíte chování Michala Horáčka v presidentské kampani. Vsadil si, ale prohrál. Vyhodnotil situaci a řekl si, když ne president, mohl by kápnout nějaký ten post v jeho blízkosti. Když ani to nevyšlo, tak proč si rozházet zemanovi voliče? je třeba myslet na dobu za pět let. Utíká to velice rychle a jako miliardář už se docela nudí.

 3. Ondřej

  Vlk ačkoli vzděláním s ne příliš se státoprávním backroundem má podobný názor jako kapacita ve státoprávní vědě, právní filosof, prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., který působí jako profesor na Cardiff Law School, University of Wales,napsal hned po volbách tento status na Facebook

  Přibáň: Konec mýtu o demokratických Češích
  27. 1. 2018 16:24

  Co to znamená? Bezprostřední reakce:
  – konec mýtu o Češích jako bytostně demokratickém národu, kterému je cizí extrémismus a který se táhne až k Palackému. Nejsme oběť cizích mocností, ale sebe sama.
  – konec první české republiky jako ústavního státu s parlamentaristickým režimem
  – nástup benevolentního autoritarismu, který se zaměří na policii, státní zástupce, soudy, média atp. Druhá česká republika s vládou podporovanou ANO, SPD a KSČM a Zemanem jako hlavou státu nebude stejná jako pomnichovské Československo, ale už ta dikce parlamentní a prezidentské kampaně naznačuje, že to nic pěkného nebude.
  Více zítra v OVM, možná jedna z posledních příležitostí … :(

  ////////

  tato debata v ČT byla zcela zásadní informační hodnoty od lidí mající jasný vzhled do politologie, právní filosofie a státoprávní vědy než byly nějaké hloupoučké prezidentské debaty plné lží (třeba jako že Zeman jako prezident nepodepíše kvóty, protože je to prý mezinárodní dohoda (sic!) ne, není a podpis prezidenta na ní Evropský výbor rady ministrů (vnitra), kde byla odhlasováno i minulé rozdělení ohledně kvot, nikde nevyžaduje….

  Doporučuji si pana profesora z University of Cardiff poslechnout…

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce

  • tresen

   Ten pán z Cardiffu má v mých očích jednu podstatnou chybu: Když ho vyzývali, aby kandidoval, odmítl to.

 4. vlkp

  Váhám, zd a s e Taras dopustil vědomé dezinterpretace neo jen nepochopil význam slovního spojení blbých 76 000 . Jak s e lze snadno v dodatku tohoto článku přesvědčit, chtěl jsme říci následující – to nebylo v našich silách přesvědčit nějakých mikroskopických 76 000 Zemanových voličů?
  Jenže tohle by neumožnilo vlka aKosu napadnout. Takže to není zajímavé. Větu jsme opravil a omluvil s e za formulační nešikovnost. Ale protože jsem tušil, že takoví jako Taras ,bohužel dodávám, že i Janica, nepřekvapuje mne že i někdo jako Grasyk , naopak překvapuje že Nerevar, „chytli stopu“ a pojedou dál. Jakkoli jim muselo dávno dojít, že nejsem Zeman, aby uváděl, že minimálně půlka národa jsou nesvéprávní dementi , alkoholíci a vůbec paka a proto nelze jim umožnit hlasovat v referendu – což jsem doložil linkem na jeho projev ve federálním parlamentu, připojil jsem zcela záměrněna konec té omluvy souvětí, že nebudu základt Podvazkový řád. Bylo to na místě – Janice, Tarasovi, Nerevarovi, Grasykovi a dalším podobným sděluji, že tento řád byl založen , jako důsledek toho, že jistý anglický král tančil na plese s dámou, které s e uvolnil podvazek z nohy a spadl jí. Tehdy obrovský prohřešek a ostuda. On na to reagoval založením podvazkového řádu, kteréžto vyznamenání s e nosí na příslušném místě a jehož heslem je: Hanba tomu, kdo špatně smýšlí!
  Tarasi, Janico, Nerevare, Grasyku a další – užijte si to!

  • Nerevar

   Vlku, to jste mi trochu zkazil odpoledne. Vás jsem svým příspěvkem nemyslel, spíš jsem měl na mysli všechna ta moudra typu „Zemana volí jen staré nevzdělané socky“. Tohle jsem si opravdu nezasloužil.

   • Ondřej

    To má být obhajoba? Že když někdo něco provedl před 16 lety, je mu jako automaticky odpuštěno? Jaký je rozdíl v tom, když někdo cituje třeba takový pamflet jako „Protokoly sionských mudrců“ v roce 1920 a tloukl jimi Masaryka po hlavě jako revanš za obhajobu Hilsnera a kdo je cituje dnes aby snad poukázal na zlo judaismu zasazené zasazené podstaty jejich víry? Cetl jste něco při vašem vzdělání o dědičném hříchu? Je možné, že toto berete dogmaticky, nicméně ani prvotní hřích není brán jako něco co by mělo být odpuštěno pro to, že dotyční žili v nevědomí. Tento hřích byl vykoupen na základě svobodného rozhodnutí o sebeobětování. To neudělal Miloš, ale mohl se omluvit, že to tak nemyslel s tím, že by měl polovičku voličů za dementy rozhodnout se kdo je pro jejich sociální postavení a vyhlídky na spokojenější život důležitější. Ovšem je otázka, kdo mu to bude věřit, když většina těch co jsou zcela sociologicky podle Gaussova „normativního rozložení“ kognitivních a inteligenčních schopností v těch 3 spodních decilech a oni sami o sobě nemají vysoké mínění v tom, jak jsou chytří, když by se měli sami dovolávat jeho omluvy.

    • vittta

     No, kdo ví, jak to tehdy Hoschl vlastně myslel.
     Proč bych mu to měl mít za zlé, když neznám celý kontext toho prohlášení?

     • Janika

      Jestli to mluvíte o tom citátu, že půlka národa jsou debilové, nebo tak nějak, tak tomu se už šestnáct let směju :-). Normální člověk to bere jako vtip, nadsázku.

      • vittta

       No jasně, ale já si vzpoměl mimoděk na známý výrok Sládka, že Cikán se provinil jen tím, že se narodil.
       Já měl to štěstí, že jsem ten výrok slyšel celý- a bylo to možná jen jednou, kdy ho celý vysílali.
       On zhruba říkal, že si po mýtingu šel dát kdesi v (myslím) Ostravě jídlo, a chlapi vedle u stolu měli tento výrok.
       No…a nyní lze zkoumat po ondřejovsku, co je pravda, a co ne.
       Řekl to Sládek?
       Řekl.
       Jistě, Sládek byl poněkud rasisticky založený, takže i tak se dá předpokádat, že cosi podobného tomu výroku si i myslel-ale jisté to také není.
       Ale Zeman?
       To je známý vtipálek, ten to citoval se značnou nadsázkou, jak správně píšeš, a nelze u něj předpokládat, že by snad lidem pohrdal….na rozdíl od Ondřeje, který se tím výrokem ohání!

       • Ondřej

        kdepak Sládek a v minulosti, ale vy, vittto a vám podobní ve žhavé současnosti, jste důvod abychom už nebyli považování za „bezpečnou zemi“ a hlavně kultivovanou podle hodnot (já vím, že je neznáte, protože při tom názvu vám vyskočí před oči ad hominem nálepkování jistého pana Jandy) kontinentu, kterého jsme součástí a kde prohrál třídní apartheid a kdy jsme se přihlásili ke kulturnímu odkazu osvícenství a humanismu jako elementární hodnoty Rousseauvské a Voltairovské hodnoty rovnosti a individuálních lidských práv jako projev svobody a demokracie – hodnot Západu a jeho civilizační nadřazenosti nad ostatními (tyranskými a nehumánními) pojetími organizace spolužití jednotlivých lidí ve společnosti.

        To kvůli vám a takovým jako jste vy, kdo nalezli znovuzalíbení ve slovu „negr“, musí druhé země pomáhat uprchlíkům z té hrozné země jménem Česko a dát jim z plateb místních občanů přístřeší, jídlo a základní zabezpečení. Je smutné že jako ti nebožáci co jim usilují diktátoři a tyrani v rozvojových zemích o život musí prchat i občané České republiky.

        https://www.novinky.cz/zahranicni/461855-ceska-rodina-dostala-na-novem-zelandu-azyl-kvuli-vyhruzkam-od-neonacistu.html

        • vittta

         Ano, ano, lidé, používající slovo „negr“ jsou skutečným nebezpečím.
         A ti cigoši….
         No, pokud tak někdo napadal je, dá se předpokládat, že takto napadáni jsou všichni.
         Doufejme, že na Novém Zélandu najde bezpečí a azyl co nejvíce těchto trpících, a náležitě obohatí tamější kulturu!
         Co mě udivuje, že se vydali až na Nový Zéland.
         Klidně mohli emigrovat do Německa, je to za rohem a dávky jsou obstojné, a jen těžko lze Němce obviňovat z nějakých přesudků.
         Obávám se ale, že Němci by jim jejich žádost zamítli jako neopodstatněnou.
         Vědí, jak to tady funguje.
         Nový Zéland je ale dostatečně daleko, aby to tam ještě nevěděli!

         • Ondřej

          no já bych našel prozaičtější vysvětlení. A to že Nový Zéland je svým původem tak trochu „negerský“, či alespoň „čmoudský“ a tudíž nikoho by nenapadlo takto urážet civilizaci, která všechny bílé tváře na daném ostrově hostí….

          • vittta

           Zřejmě to tam není třeba.
           Tady se to ještě před 3 lety také nepoužívalo, a věřte nebo ne, nepoužíval jsem to ani já.
           Ale pak přišel Zeman se svým iracionálním strašením, a….neštěstí je hotovo!
           Už to používám, a nejen já, i na západě je toho čím dál víc.
           Tam ovšem za to může jiný lump.
           Putin je jméno jeho!
           Nebýt Putina, Německo, Francie, Švédsko, ale i jiné vyspělé země, by dávno v pohodě zvládly příval nešťastníků, utíkajících před totalitou a válkou.
           Škoda, že je v USA prezident Trump.
           Ten má sice blbé nápady, ale osy zla zatím ještě nejmenuje.
           Osa zla by byla:
           Putin-Orbán-Zeman!

         • tt

          Dovolím si hrubě nesouhlasit. Záleží kdo, proč, při jaké příležitosti a s jakými úmysly a emocemi slovo „negr“ říká. Stejně tak lze urazit stejného člověka, aniž toto slovo použijete.

        • tt

         Nepochybuji, že ve Vašem případě se jedná jistě „o něco jiného“, ale i Vy jste právě použil a napsal slovo, cituji: „negr“. Tím jste spáchal stejný a „nezapomenutelný hřích“, za který si drze dovolujete kárat jiné.
         Všeobecně: Tábor sluníčkářů, Drahošovců a lze to specifikovat i pregnantněji, oplývá jedinci, kteří vzhledem ke svým kognitivním neschopnostem nemají potřebu používat expresivní slova právě pro svou defektnost v rozpoznávacích vlastnostech. I Heydrich byl verbálně slušný, leč psychopat a vrah. Tato patologická anomálie spojuje hodně lidí z „Pravého sektoru“, Charty 77, FSA, „kavárny“ nebo Contras (lze použít i příklady z hlubší historie).

     • čtenář

      vittto,
      vždyť to není až tak dlouhé k přečtení,vyšetřete si ten čas a přečtěte si to celé.

      já kopíruji jen závěr,který snad i skalního příznivce Zemana musí donutit se nad tím,26 let starým projevem zamyslet a přestat ho v tomto směru obhajovat.

      Poslanec SN M. Zeman

      Vážení kolegové, nechci pochybovat o pravdivosti statistik profesora Höschla. Ale uváděl jsem je jako poněkud paradoxní výraz své důvěry v tento i v budoucí parlament. Upřímně řečeno – kladu si někdy otázku, kolik procent poslanců v této síni je schopno pouze černobílého vidění, a přesvědčují mne o tom výsledky různých hlasování.

      Na druhé straně jsem jako ten, kdo byl odsouzen na dva a půl roku nepodmíněně sedět v této sněmovně, přesvědčen jako zúčastněný pozorovatel, že neplatí, že každý sedmý poslanec je notorický alkoholik. Případ, kdy poslanec alkoholem intoxikovaný s tupým žuchnutím dopadne mimo své poslanecké křeslo, je v této sněmovně poměrně vzácný. Stejně tak jsem přesvědčen, že neplatí, že dokonce každý sedmý poslanec je dementní, a to i tehdy, kdybych do této množiny sebekriticky zahrnul i sám sebe. A já se domnívám, že je to právě ona slabá, leč existující pozitivní deviace mezi parlamentem a veřejností, onen prostý fakt, že procento dementních mezi námi je o něco nižší, než je průměr, tento fakt zakládá moji důvěru k tomuto parlamentu. Proto bych chtěl varovat před nekritickým spoléháním na referendum. Proto bych si přál, aby tento i budoucí parlament byl natolik inteligentní, aby k referendu – pokud možno – nemuselo dojít. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

      http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/020schuz/s020006.htm

      • vittta

       Tedy není mi jasné, co mi chcete vlastně naznačit, čtenáři.
       To, co jsem četl, je svým způsobem běžný politický projev, mající za cíl přesvědčit posluchače názoru hovořícího.
       Uvědomte si, že se psal rok 1992 a tehdy se opravdu věřilo, že reálný socialismus podlomil morálku obyvatel a že se z toho během nějakých 10 let, kdy pochopíme demokratické principy a výhody kapitalismu dostaneme.
       Nikdo- a ani Zeman, tehdy nevěděl, že skutečné podlomení morálky obyvatelstva teprve přichází, nikdo nevěděl, že západ a jeho falešná morálka jsou jen dožívající v komatu na kapačkách, a nikdo nevěděl, jak komicky nefunkční kapitalismus vlastně je.
       Ta citace Höschla je poměrně dlouhá, (dejte pozor, kde začínají a končí uvozovky) a její kontext tam přesto chybí.
       Není zjevné, u čeho jí použil, ale domnívám se, že i on byl pod vlivem tehdejší společenské nálady, kdy se cokoli socialistického nekriticky odmítalo, a cokoliv kapitalistického se nekriticky přijímalo.
       Samozřejmě, proč Zeman tento výrok použil , tam zjevné je.
       Snažil se jím přesvědčit parlament, že v něm sedí přeci poněkud chytřejší lidé, než je průměr.
       Dovolím si mu dát za pravdu, protože tehdy v parlamentu seděli ještě absolventi socislistického školství, a nějaký vyhulený morgoš Feri by tam rozhodně nezapadl, jako dnes.
       Jinými slovy, tehdy se věřilo-a i já jsem tomu věřil- že zastupitelská demokracie je systém, kdy lidé volí ty lepší ze svého středu, aby rozhodovali ve věcech, ve kterých jsou kompetentní, prostě jsem věřil, že na svých místech sedí odborníci.
       V r. 1992 to tak dokonce i vypadalo, i když virus hniloby, už nezastavitelně napadl i náš zastupitelský systém.
       Téma referenda vypadalo tou dobou ještě nedůležitě, a obavy z něj dle mého pramenily spíše z toho, že lidé ještě žili jednou nohou v socialismu, a opravdu nebyli nijak zvyklí o něčem rozhodovat.
       Od té doby jsem svůj názor naprosto zásadně změnil, proč by nemohl Zeman?
       Že je polovina lidí „debilních“, vidím i já a dneska, ale myslím si, že ti chytřejší by bez těch debilních vůbec nemohli existovat, a teprve spolu tvoří kompaktní celek.
       To jsem pozoroval.
       Kdyby měli volební právo lidé jen s IO 12 a výš, což je asi 10% populace, myslím že ve výsledku by bylo jejich rozhodnutí daleko horší, jak je tomu dnes, když mohou volit všichni.
       Referendum je dneska ne nástroj řízení státu, ale nástroj na držení na uzdě všemocné mafiány a oligarchy.
       Zákon o referendu jim bere 50% moci.
       V r.1992 to tak ještě nebylo!

       • tresen

        Počkejme si na návrh znění o referendu.
        V IQ těch, co budou hlasovat, žádný háček není. Ten bývá ve formulaci otázky, která už v sobě obsahuje nápovědu. A v tom, kdo s ní přichází.
        Kdo bude zaručovat neutralitu otázek? Na to jsem zvědavá nejvíc.

        • vittta

         Jak se na to můžete ptát?
         Přeci ti, co by bez referenda zastupitelsky rozhodli daleko fundovaněji než lid.
         Určitě budou umět vymyslet otázku:
         Přejete si i nadále setrvat v EU?
         ANO, jsem jejím pokorným služebníčkem – NE, ať mě EU políbí prdel !!!

         • tresen

          Když jsou v nějakém městě Novákovice a Kovářovice a půjde o to, kterou čtvrtí mají jezdit kamiony, vsaďte se, že otázku budou jinak formulovat lidi ze čtvrti, odkud kamiony zmizí, a jinak ti, kterým se tam navalí.
          U toho vašeho příkladu s EU by šlo taky navrhnout dvojí znění.
          1. Máme zůstat v EU?
          Ano – ne
          2. Chcete odchod z EU?
          Ano – ne
          Anebo celkem banální, leč emocemi zatížená záležitost:
          1. Přejete si, aby naše staré divadlo zůstalo zachováno?
          2. Chcete, aby stará budova divadla přestala překážet moderní výstavbě?
          Formulace otázky může znamenat hodně a někdy dokonce pomůže zastřít záměr, proč je hlasování vypisováno.

          • vittta

           3 možnosti, Třešni, a schválit je sněmovnou.
           To navrhuji.
           Tím by se v referendu de facto ocit i parlament, který se obává debility voličů, především důchodců, lidí mez maturity, žijících v menších městech a na vesnicích- jinými slovy, voliči Zemana!

       • čtenář

        jestliže v devadesátkách byli schopni voliči vygenerovat ze svého středu ty odborníky tak by byli schopni i rozhodovat v referendu,protože i tito voliči byli absolventi socialistického školství.

        Miloš Zeman byl ale tenkrát jiného názoru,to jsem chtěl naznačit.

        nyní je ale vše jinak,

        voliči nejsou schopni ze svého středu vygenerovat ty odborníky,jak jste naznačil morgošem Ferim,mnoho nových voličů nemá už socialistické školství aby byli schopni ty odborníky vygenerovat,ale na rozhodnutí v referendu mají dostatek schopností.

        v té Zemanově otočce o 180 stupňů se mi něco nezdá.

        Miloš Zeman je nyní opačného názoru na referendum.
        změnilo se snad něco?
        podle toho jak jste mi to vysvětlil tak se změnila skladba voličů,vyšlo mi z toho,že spoluobčané jsou na tom hůře než v těch devadesátkách,těm novým voličům chybí to socialistické školství.

        tu Zemanovovu otočku nemohu chápat bez toho aniž bych sám sobě lhal,hlava mi tu jeho otočku vůbec nebere,jeho otočce ani za mák nevěřím.

        co by mi hlava ale bez sebemenšího problému pobrala je to,že Miloš Zeman je stejného názoru na referendum jako v těch devadesátkách,je stejného názoru na spoluobčany jak uvedl v tom r. 1992,možná ještě daleko razantnějšího názoru,ale na férovku už to hrát nemůže.

        to by mi hlava pobrala,to ano.

        na takových drobnostech kdybychom se dokázali shodnout tak bychom pomalu ale jistě začali zasypávat ty příkopy,si myslím.

        ostatně celé referendum,od kterého si někdo slibuje,že mu ONI dají možnost hlasovat o setrvání v EU dopadne nakonec tak,že mu dají maximálně možnost se v referendu vyjádřit o tom jestli chce za hejtmana Martina anebo Martinu.

        • vittta

         Ať si myslí, co chce, hlavně že referendum podpoří.
         A co je jiného?
         No přece politicko-ekonomická moc.
         To tehdy ještě nebylo.
         Dneska jsou u moci oligarchové, a těm referendum samozřejmě překáží!

         • MaB

          Politik, který řekl v r. 1992 ohledně referenda toto, byl velmi moudrý:
          „Chtěl bych varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím a že to, co nespraví Parlament, spraví občané,“ Argumentoval přitom tím, že lidé se nevyznají ve složitých otázkách.

          Jiný politik před ním si myslel totéž, ale hlásal opak:
          Das Individuum ist nichts, das Volk ist alles.

          I on věděl, že jedinec je schopen přemýšlet, zatímco „lid“ se dá zmanipulovat a chová se pak jako tupé stádo, což potřeboval .
          A celému světu dokázal, že tomu tak skutečně je.

          Proč asi populisté dnes tolik chtějí, aby v referendu dostal slovo lid ??

          • vittta

           Tak základem jakékoliv demokracie je lid, nebo hlas lidu, jak chcete.
           Před politickým uchvácením moci 1989 se o demokracii a vůli lidu hodně mluvilo v kruzích, oponujících režimu, a lid byl vzýván.
           Nyní se ale ukázalo, že největším nepřítelem současných „demokratů“ je demokracie.
           Lid prostě nerozhodne, jak chtějí oni, a tudíž je lid debilní a nesvéprávný.
           Celá politika západní ale i severní Evropy spěje k potlačení jakékoliv demokracie.
           Dělá se to z pozice zneužití zákona, kdy lid, jakkoliv může volit, nemá na výběr.
           Nepohodlné strany jsou zakázány, nebo infiltrovány zrádci a po jakémkoliv případném úspěchu rozvráceny.
           Média jsou plně na straně neofeudálů, a v lépe placených zaměstnáních se nikdo neodváží říci, že volí třeba Marii Le Pen, či AfD, dokonce se lidé neodvažují ani u nás veřejně říci, že volí Zemana.
           Výsledek neofeudální vlády je situace u vás ve Francii, ale i dalších „vyspělých“ zemích.
           Lid je hloupý, a tak elity rozhodly za něj, a země se nyní zmítají v chaosu, na samém pokraji zhroucení.
           Žvásty o superekonomických výkonech, a superspokojenosti občanů, supervýkonech dětí a mládeže….(atd) doložené nesmyslnými statistikami jsou naprosto bezcenné, a jen vyjadřují bezmoc elit, které sami pro sebe budují Potěmkinovské vesnice, aby jejich oči viděly jen světlé zítřky, a jejich chřípí aby necítila pach bídy a úpadku.
           Zase máte v ústech Hitlera…zrovna vy, kteří jste ho podporovali, a kteří jste byli jeho spojenci a vaši vojáci a dobrovolníci za něj více či méně nadšeně bojovali, a vaše státní policie honila Židy, vlastní občany, aby je odevzala smrti v německých továrnách na smrt.
           Čím zmanipulovali ve 30 letech vás, že vás Hitler neděsil, ale děsil vás Beneš?
           A nyní otázka, pokuste se odpovědět.
           Proč píšete, že referendum chtějí populisté?
           Máte nějaké relevantní poznaky, abyste mohla propagátory referenda takto označit?

          • MaB

           Proč píšete, že referendum chtějí populisté?
           Máte nějaké relevantní poznaky, abyste mohla propagátory referenda takto označit?
           Samozřejmě, že mám, jinak bych to, narozdíl od vás, nepsala
           Le référendum constitutionnel de Marine Le Pen : Moi présidente, je …
           https://www.lepetitjuriste.fr › Droit constitutionnel

           Marine Le Pen navrhuje, jestliže bude zvolena prezidentkou republiky, vyhlásí referendum o zásadní ústavní reformě,

           A stejná otázka pro vás.
           Máte nějaké důkazytohoto ?
           Čím zmanipulovali ve 30 letech vás, že vás Hitler neděsil, ale děsil vás Beneš?

          • vittta

           To jako že Marie Le Pen prosazuje referendum znamená, že ho prosazují populisté?
           Vždyť je to jen idiotská nálepka.
           Populistická je přece každá politika.
           Žádná politická strana vám nebude slibovat nepopulární kroky, aby vyhrála volby, a když, pak po nepopulárních krocích přijde vždycky doslova ráj.
           A samozřejmě, že důkazy pro francouzkou podporu Hitlera mám.
           V r.1935 nechala připojit Sársko, což dejme tomu bylo ještě do určité míry legální.
           V r.1936 nechala Francie vojensky Němce obsadit Porýní, a to už bylo jasné porušení versaiských dohod.
           Bez Porýní nemohlo Německo na žádnou válku vůbec pomyslet.
           V r.1938 nechala Francie obsadit Rakousko.
           V r.1938 nechala Francie obsadit československé pohraničí.
           V r. 1939 nechala Francie obsadit zbytek republiky.
           V r. 1939 nechala Francie Němce obsadit Polsko, i když Německu alibisticky vyhlásila válku, ale žádnou vojenskou akci na pomoc Polsku neprovedla.
           V r. 1939 pak Francie ani nepípla, když do Polska vtrhl SSSR, což ale měla, na základě stejné smlouvy, jako vyhlásila válku Německu.
           V r. 1940 svedla Francie bitvu v Alžírsku s Brity na straně hitlerovského Německa, když odmítla připojit svou flotilu k protiněmeckým silám.
           Po celou válku Francie aktivně a vlastními silami honila Židy a předávala je němcům k zavražděním.
           Na straně Německa vtrhli do Ruska i Francouští dobrovolníci.
           Posledními obránci říšského sněmu byli francouští SSáci z divize Charlemagne.
           Stačí?

          • oh

           Protože „nepopulisti“ moc dobře vědí, že toho přemýšlejícího jedince je mnohem jednodušší zastrašit, zkorumpovat nebo zmanipulovat „cinknutými“ podklady pro přemýšlení?

          • Ondřej

           Kdepak ohu, právě naopak. Největší referendový „demokrat“ v Evropě lkterý svého času posadil zásadní státní změny referendem byl jistý Adolf Hitler. Chápu, že jsou tací, co se jim jeho verze „demokracie“ líbila. Měl přeci jasnou většinu, no ne?

           Nechte si někým, kdo skutečně na rozdíl od vás, umí německy, přeložit, co je na tomto hlasovacím lístku napsáno. Google by vám nejspíše napsal něco co neodpovídá skutečnosti a vy byste svůj překlad vydával za echt „německý zdroj“. Což v tomto případě sice je, jen s malou poznámkou. Je velmi důležité věnovat pozornost tomu, co je součástí otázky a co je napsáno menším písmem pod hlavní částí textu.

           Takže o Anšlusu Rakouska rozhodlo 99,75% občanů. Podobně jednoznačný souhlas ve volbě plebiscitem měli snad už jen lidoví komisaři či u nás kandidáti národní fronty:-)

           P.S. Švabach se sice špatně čte ale třeba i Google si s ním časem poradí.:-)

          • oh

           Ondřeji, i já, němčiny a švabachu dle vás neznalý, vidím, že jste ten lístek k referendu okopíroval blbě, přestože vy, opět dle vás, německy umíte dokonale. Tohle konkrétní referendum proběhlo současně s volbami do Říšského sněmu v 1938 a bylo pouze a jedině o „Znovusjednocení Rakouska a Německé říše.“ Jen historie zcela neznalý mimoň z alternativního vesmíru by byl schopen tvrdit, že jakýkoli jeho výsledek mohl něco změnit na mocenském postavení Adolfa Hitlera nebo dokonce „sjednocení“ zabránit.

           P.S: Mr Fake News, Adolf Hitler se k absolutní moci nedostal referendem, ale kombinací parlamentních dohod, účelové úpravy jednacího řádu a zavřením části opozičních potížistů. (všech poslanců komunistů a části sociálních demokratů ).

           P.P.S. Snad abyste si vyhledal pojem „Ermächtigungsgesetz“, němčináři. Překládat vám ho nebudu, vy to určitě zvládnete sám. :D

          • Ondřej

           Jen historie zcela neznalý mimoň z alternativního vesmíru by byl schopen tvrdit, že jakýkoli jeho výsledek mohl něco změnit na mocenském postavení Adolfa Hitlera nebo dokonce „sjednocení“ zabránit.

           To je ale věc, kterou tady tvrdíte jen vy. Já naproti tvrdím, že manipulaci, kterou Hitler vytvořil a nechal si ji legitimizovat lidem, pomohla pomocí referenda legitimitizovat jím dirigovanou totalitu. O to je to nebezpečnější, stejně jako volit kandidáty národní fronty v systému, jde má ústavně zakotvenou vedoucí úlohu KSČ. A úplně stejně jako hlasovat např, o tom, že jestli tu nechceme Šariju a tím pádem musíme deportovat i ty muslimy, co už tu žijí a zakázat jakékoli přijímání lidí co jsou miuslimské víry atd. atd,

           V politickém důsledky na tomto příkladu takto položené otázky je vidno – že pak je ÚPLNĚ JEDNO JESTLI TU JE PREZIDENT. HITLER, GOTTWALD ANEBO ZEMAN.

           Pravda, ještě tu pořád máme Ústavní soud, který nestačil Zeman rozehnat. Ale pomstu už chystá – jejímu emeritnímu ústavnímu justiciárovi – který si před volbami dovolil být „po ceplovsku“ prostořeký a vystoupit proti Zemanovi. Msta je Zemanova duševní strava, vlévá našemu Kostějovi Nesmrtelnému životodárnou tekutinu do žil a překročil nepsané pravidlo Zemanovců „omertá“:-)

          • Ondřej

           oprava….Kostějovi Nesmrtelnému životodárnou tekutinu do žil a Rychetský překročil nepsané pravidlo Zemanovců „omertá“

          • oh

           Ondřeji, to vaše manipulaci, kterou Hitler vytvořil a nechal si ji legitimizovat lidem, pomohla pomocí referenda legitimitizovat jím dirigovanou totalitu. je v rámci diskuze o škodlivosti referenda obecně zcela nesmyslné tvrzení, které IMHO obrací příčinu a následek.
           Navíc, to co prý tvrdíte, tvrdíte poněkud chybně. Fakticky Anšlus Rakouska proběhl v březnu 1938 vstupem německé armády – s jásotem a hajlováním vítané a předem plánovaně pozvané v rámci násilného převratu Arthura Seyß-Inquarta – jakékoli později pořádané (duben 1938) referendum nebyla manipulace – rozhodnuto už fakticky bylo – ale jen fíkový list, navenek překrývající skutečnost. Což je mimochodem přesně ta úloha, kterou pro referendum obhajují tzv. nepopulisti. Referendum pouze o tom, o čem „elita“ lidu rozhodovat dovolí, pouze tehdy, kdy mu to elita dovolí a tak aby výsledek naoko legitimizoval postoje a zájmy „elity“.
           Za „populisty“ říkám „Děkuji, nemám zájem!“

           Proč mají politici z referenda strach?

          • Ondřej

           nebudu váš přesvědčovat o věci, že když je o něčem předem rozhodnuto a nechám si to stvrdit lidem, pak že se nejedná o manipulaci…..je to jistě obdivuhodné spojení vůdce a lidu. Stejně jako v momentě, když zakážu ostatní strany a pořádám volby, ale to přeci není referendum, že? Co je vlastně referendum? Chtít třeba zavést trest smrti za vlastizradu, který když si 50,01% odhlasuje, bude používat proti těm, kdo s ním nebudou souhlasit, s tím, že příští referendum už rozhodně v tak těsném poměru nedopadne?.,,,

           Jinak máte vcelku problém vy, plebejci v údajném boji proti elitě. Z 45 nejvyspělejších států na světě v rámci OECD má celostátní referendum které supluje PARLAMENTNÍ DEMOKRACII jen Švýcarsko a některé části USA. Minimum lidí v těch nejvyspělejších zemí světa, kde se žije lidem nejvíce svobodně a blahobytně si nemyslí, že referendum je pro jejich spravedlivost a kvalitu rozhodování ten nejoptimálnější prostředek. Naopak, se jej většina bojí. Occamova břitva vám dá vcelku jasnou odpověď. Jednoduchost = najmout si pro pestrost názorů 3-5 specialistu na řešení komplikovaných věcí. Ne naučit 10 milionů laiků být odborníkem na všechno. Zvlášť, stojí-li celé skupiny lidí ve střetu zájmů. Specialisté, 1, 2, 5 či 7 v jednom celku, když by měli nejaké střety zájmů, lehce se odhalí a vymění. U lidu to nejde.

           Já věřím, že Británie a Francie jako nejstarší demokracie světa ví velmi dobře, proč tento mechanismus nemají na prvním místě před zastupitelskou demokracií. A ani USA ne. Lokálním referendům nikdo nebrání.

           Mějte pěkný den a učte se německy ať jste gramotnější než můj pákistánký nájemník a kolega co přednáší na Friedrich Wilhelms Universität v Bonnu informatiku a statistiku.

      • Dixi

       Aby pokud možno,nemuselo k referendu dojít,. Vlastně je upozorňoval,že tato situace v zemi může nastat, no a nastala.

      • vera

       A proč bych měla přestat obhajovat politika kvůli projevu z roku 1992, když mezitím došlo ke spoustě událostí, které ten původní názor musely poopravit, aby se jeho nositel necítil jako blbec. Maastrichtská smlouva, Lisabonská smlouva, a bůhví kolik dalších dohod, směrnic, nařízení… Opravdu si myslíte, že neměl zvažovat jejich dopady, a jenom stále stejně nadšeně hýkat nadšením ? To by mě zajímalo, jaká je vaše představa rozumného, inteligentního a zodpovědného člověka, fakt jo )

       • čtenář

        a jste si jistá že všechny tyto události dokázaly i změnit pohled pana prezidenta na nás,na nás voliče?

        anebo ve vás hlodají také ta zrnka pochybnosti,tak jako ve mně,že pohled na nás voliče je pořád stejný a podpora referenda je jen tak na oko,aby nám podkuřoval a aby mu ta nechuť k referendu,podle mě stále stejná jako v roce 1992,nesnížila oblíbenost?

        protože poslední dobou je to trend,to referendum,co si budeme povídat.
        kdo se vyjadřuje proti referendu tak je nepřítelem demokracie,nepřítelem lidu atd.,to je známý fakt.

        a například to,že druhým dechem pan prezident k případnému referendu o vystoupení z EU dodává že on by hlasoval PROTI vystoupení,tak tímto jako by nám voličům naznačoval že správná volba je ta jeho volba.

        přijde mi to jako masírovat voliče dostatečně dopředu aby se nám tato informace zaryla hodně hluboko pod kůži.

        vittta mimochodem uvedl,že „Dneska jsou u moci oligarchové, a těm referendum samozřejmě překáží!“

        no a mně nepřijde že by panu prezidentovi překáželi ti oligarchové,promiňte,ale nevšiml jsem si toho.

        takže v tom nějak tápu,jak to tak vypadá

        • vittta

         Panu prezidentovi oligarchové překáží, ale také ví, že bez nich to nejde.
         Příznačně se tomu tady říká „prohnilí proti prohnilým“.
         V každém případě si tím nelámejte hlavu, Čtenáři, byl výběr Drahoš- Zeman.
         A Zeman má intelektuální a politickou hodnotu 14,35 Drahoše!

         • čtenář

          no když už jsme si nedokázali porozumět tak mi nic jiného nezbývá než si přestat lámat tu hlavu.

          ale lhal bych kdybych tvrdil,že mě to nemrzí

          • vittta

           Prosimvás, to jsem měl jako volit Drahoše a nějak u toho doufat, že se zrovna ON s oligarchy nebude paktovat, nebo s nimi bude dokonce bojovat?
           To by ode mne opravdu nebylo moc chytré….

        • vera

         Na některé věci jdete moc rafinovaně, čtenáři. Názor Zemana na nás, na voliče, na lidi, na novináře…je furt stejný. Přece proto je tak čtielný, proto mu celou dobu všichni nadávají) A že mluví s oligarchy, to dá přece rozum, že musí. Sedí u šachovnice, nemůže měnit názor na jednotlivé figury, je jeho úkolem pochopit jejich sílu nebo slabost. Začněte nějakou figurou pohrdat, nebo ji dokonce dejte sám pryč, a nemáte čím tvořit strategii, nemáte odkud získávat prostředky. A vypadnete hned zkraje hry.
         A to jeho že je PROTI…já tomu rozumím tak, že nemůže mluvit jinak. Nemůže si to dovolit, protože by to bylo nemoudré z diplomatického hlediska. Jako prezident musí trochu brzdit. Aby se Evropa našeho referenda zas až tak moc nebála předem)

         • tresen

          Jeden citát převzatý z Tribunova blogu:
          V mnoha případech vyjde rychle najevo, že hlavním hybatelem není veřejný zájem, ale ukájení nepříliš hluboko utajených destruktivních sklonů. Přestože lhát je tak snadné a na předstírání byly vytvořeny celé štáby školených specialistů, je v silách průměrného občana odlišit autentického demokrata od diktátora, tyrana, oligarchy nebo plutokrata, který se za něj pouze vydává.
          (Lubomír Martínek, Funkční nefunkční demokracie, Přítomnost, 27. 01. 2018)
          V silách průměrného občana to sice je, ale zdá se, že průměrnému občanovi se do toho odlišování nechce.

        • vera

         jo, a ještě – jestli jsou referenda jenom trendem, nevím, za sebe je považuju za vývojově vyšší stupen poltického života, než barevné revoluce a majdany )

  • astraustralia

   Napsal VLK
   Bude tam i nadále mstivý sebestředný stařec. Kterého bude zajímat všechno jiné jen ne ti, co mu dali hlas.

   zde pripad, kdy veta vypovida vice o pisateli nez o cem je rec :-(

  • grasyk

   No, Vlku, vy jste se nadřadil nad všechny ostatní sám a dopředu, tak teď nekňučte. Podobáte se svému favoritu Drahošovi. Ten se taky nadřazoval bez jakékoliv politické zkušenosti matadoru Zemanovi. A Podvazkový řád s tím má tolik co do činění jako Řád Klementa Gottwalda. Až se zase vzpamatujete, budete se za to stydět. A čím dřív to bude, tím lépe pro vás. Přeji vám, ať vystřízlivíte.

  • Janika

   Vlku, Tarasův článek je věcný a slušný. Nevím, co Vás na něm uráží. Pokud si něco špatně vyložil, tak to je možné vysvětlit v klidu.

  • Brok

   Ovšem že teoreticky mohli. Mohli jste přesvedčit zhruba 76 tisíc lidí, aby namísto Zemana volili Drahoše. Ale čím? Jakou osobností, jakými argumenty nebo vizemi jste je vlastně mohli získat.? Jakou jste jim dali alternativní nabídku – technika a úředníka, člověka obsahově amorfního, slušného, (který ze sebe několikrát zhodil slupku slušnosti), „sjednotitele národa“, který se netajil nenávistí k – podle něj – „nevzdělané mase“, v jeho měřítcích dobré polovině českých občanů. Čověkem. který zavrhuje být presidentem deseti milionů svých lidí. A hlavně: člověka neschopného představit a doložit své stanovisko k existenční otázce současnosti: je nutná frontální válka mezi NATO a Ruskem? Je v našem zájmu? Opravňuje tento zájem opětné utrpení Evropanů včetně Rusů, případně zničení lidské civilizace a života na zemi v horké fázi té války? Je v našem zájmu rozpustit český stát, podřídit se prostřednictvím Německa okupaci světovým četníkem, islamizovat naši domovinu a směřovat k občanské a náboženské válce na území Evropské Unie? Proč jste takového „barda“ nepřipravili a neprosadili? Jednoduché: protože Vám tenhle sucidální paket nikdo nekoupí. A já bych nesměle ještě otevřel otázku, zda ten balíček neobsahuje tu 2000 let starou vytouženou ultimativní pomstu Sionu a závěrečné vítězství postkapitalistické kvázifeudální moci. Za těchto okolností je v Česku na na pováženou, zda je možné společný stát se skupinou skutečných idiotů, kteří dali svůj hlas Drahošovi, Jsou to opravdu jen ubozí pitomci nebo i zrádci a lidský odpad?

   • astraustralia

    Ne jsou to patrne lide kteri chteji zmenu a pan Drahos ji slibil :-)
    Zmenu v tom ze nebude proKremelsky a proPekingsky
    ze nebude prekladat do cestiny Pussy riots
    ze bude elegantneji pokladat vence
    ze uprchlici potrebuji pomoc a nejsou priprchlici
    ze bude vstricnejsi k novinarum a massmediim
    dalsi a delsi radu ze…..si doplnete opakem presidenta Zemana
    takovych statnicky zasadnich zmen a stale ne dost dobrych az zasadnich duvodu pro zmenu ?
    LID chce zmenu!
    A stale se ji nejak nemuze dockat !
    Tedy jak ktery, neb statisticka cisla jasne ukazuji ze lid se ma stale lepe.
    Jen nikdo nevi proc celej lid take ne stale radostneji.
    Ale i radostneji zijici lide se v CR vyskytuji a nejsou to jen presnocni milliardari.
    Obcas i na tento blog zavita nektery z tech stastnych vice nez mene :-)
    Haleluljaa :-)

    • tresen

     Od jeho volby si lidé mimo jiné slibovali, že nepovede vůči nikomu jedovaté řeči, včetně těch, co byli proti němu. Ale hlavně to, že obsahem jeho činnosti nebude vendeta za pomyslné křivdy, ale odpovědné plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.
     Přáli si opravdovou změnu proti tomu, jak se jim jevil Zeman.

    • embecko

     Pan Drahos slibil predevsim „jiny Hrad“ a zmenu politickeho klimatu…a zacal tim, ze odmitl vydat jmena svych ev. budoucich hradnich poradcu a kanclere.
     To mu se rika start do nove epochy! Nejsme jako oni!

     • tresen

      Ano, projevil se v dobrém světle i v tomto ohledu.
      Nechtěl předčasným jmenováním /po zkušenosti poradců z volebního štábu i zkušenosti vlastní/nikoho dalšího vystavit urážkám.

      • grasyk

       Spíše neměl tušení, koho by mu sponzoři nadiktovali na místo kancléře. Vždyť ten člověk neměl ve skutečnosti na nic žádný názor. Už ty klapky z očí sundejte. Vždyť už je PO VOLBÁCH. Agitace je marná…

       • tresen

        Kancléř je vedoucí prezidentské kanceláře. Má celkem přehledně vymezené povinnosti a pravomoci, které se s politickým rozhodováním naprosto míjejí. Předpokládám, že pokud by někdo Drahošovi skutečně radil, koho si má vybrat, doporučil by mu nějakého spolehlivého úředníka. Proti vašim konspiračním představám nuda, že?

        • vittta

         Napsala jste to samé, co Grasyk, ale ještě jste mu k tomu přifařila konspirační teorie.
         Jistě že by mu doporučili spolehlivého úředníka, ale…v čem, spolehlivého?
         Už se s tím smiřte, slušnost vyhrála na celé čáře a hejtři a kolaboranti musí sklapnout podpadky!
         Jistě že je nesklapnou, už běží nová předvolební kampaň, kde se počítá, kdo umře, a kdo bude volič.
         Hovno vám to bude platné, my jsme slušný národ, a nenávist a arogance u nás nejsou dobře hodnoceny!

         • tresen

          Úředník je spolehlivý, když ukládá lejstra na místa tomu určená, sleduje lhůty k vyřízení žádostí dle zákona a podobně. To vše v návaznosti na to, co má v popisu pracovního místa.
          Rozhodně nic neslibuje jménem svého nadřízeného, nezatlouká své průšvihy a omyly v médiích ani jinde a vůbec bere ohled na dobrou pověst svou i svého úřadu.
          Grasyk tu chrlí konspirační teorie jak na běžícím pásu, tak proč by měl vynechat „záhadu“ možného Drahošova kancléře?

          • grasyk

           Nevím, odkud berete to chrlení, :-), ale proč teda Drahoš – na návod svých rozumů v pozadí – tak chrlil nenávistně proti Mynářovi, když je to jen úředník, zakládající lejstra? To je blbý, když vás, drahošovce lze tak snadno usvěčit z pletení 5 přes 9 vašimi vlastními láskopravdnými bláboly, že?

    • Brok

     „Zmenu v tom ze nebude proKremelsky a proPekingsky
     ze nebude prekladat do cestiny Pussy riots
     ze bude elegantneji pokladat vence
     ze uprchlici potrebuji pomoc a nejsou priprchlici
     ze bude vstricnejsi k novinarum a massmediim“ …
     Astře, dívám se na Váš seznam a v duchu skučím. Nad nesmysly tohoto kalibru si prostě jen zoufám. Nechci Vás a další tady – i když zaslouženě – urazit. Odkazuji Vás raději na výrok pacifistu o pár řádků níže:

     pacifista
     Změnu? Vyměnit to, pro naše životy důležité za podřadné, to chce notnou dávku blbosti.

     • astraustralia

      Broku to neadresujte me :-)
      Mate patrne problem pochopit obsah meho komentare, ano opisoval jsem :-)
      To jsou argumenty slusnaku kteri rekli ze nebudou volit neslusnaka Zemana a proc :-)
      Ano pacifista to napsal srozumitelne polopatisticky:-)
      Take jsem v“ duchu skucel“ jako Brok kdyz jsem vyse vyjmenovane vyhrady vuci Zemanovi cetl, nejste sam :-)
      Jeste srozumitelneji co je podstatne a co se v presidentske debate neprobiralo napsal Taras !

   • tresen

    Co jste to vlastně chtěl sdělit vaší „nesmělou“ větou o balíčku, který možná obsahuje „2000 let starou vytouženou ultimativní pomstu Sionu“?
    Otázkou, proč se odpůrcům Miloše Zemana nepodařilo získat většinu, si po volbách lámou hlavu mnozí. Ti, co jsou zhruba na vaší myšlenkové úrovni, to svádějí na mentální či charakterovou nedostatečnost Zemanových voličů /ubozí pitomci, zrádci, lidský odpad/, ti přemýšlivější hledají příčiny složitější.
    Někteří, co se zabývají otázkou globálního příklonu k postfaktickému přístupu ke světu či problémy krize identity a s nimi spojené hlubinné touze po obnově pospolitosti, neboli zabývají se všeobecným nástupem iracionality, se možná blíží k pravdivému jádru.

   • Ondřej

    Ještě jste zapomněl na tyto důležité fragmenty toho, čemu voliči svolbouvoji Zemana zabránili

    1) akceptaci plánů UFO na kolonizaci Česka na UFONISTÁN, odkud by byli unášení lidé pro pokusy pro využití na nucené práce na „Klyngonní farmě“ při rekultivaci Neptunu na „chráněnou meziplánetární zónu“ placenou z peněz Impéria a nadačního fondu Darth Vadera provozovanou nadplanetární firmou AGROBERT
    2) Drahoš proklamuje meziplanetárimus jako novou protinárodní doktrínu
    3) Drahoš by zatáhl ČR pro unie planet Impéria a za jeho předsedu by prosazoval panplanetaristu Jean-Clauda Spoka velmi nebezpečného šílence který chce zajistit pozemským ženám sňatky s Venušanmi, kteří mají kultury matriarchátu, při svatbě si berou jméno svých žen a zavazují se, že budou ženě celý život pomáhat v domácnosti, starat se o děti a nechávat ji dost volného času provozovat své koníčky jako projev pojem nového meziplanetárního vztahového fenoménu „love-pozitivismu“, které je v přísném protikladu k sexismu a „haterismu“ (pozor neplést s thaterismem:-)
    4) Zeman by chtěl aby „nenakačenka a paraziti“ byli nuceni s oranžovými vestami odklízet odpadky, Drahoš je chce v rámci meziplanetáfní koedukativní výchovy k meziplanetarismu poslat na tematickou stáž na Saturn – „i péče o nemohoucí je práce“.
    5) Zeman by obohatil světové klima o nápomoc rychlejšího spalovaní alkoholu v těle tak, aby přinesl důkaz o tom, že globální oteplování probíhá jen v tělech lidí a ne v ovzduší. I když globální oteplování vlivem Slunce není prý dokázané protože to, jak známo hřeje furt stejně a třeba na takovém Plutu je kosa jak v morně, tak jakýpak oteplování:-:)
    6) Drahoš by opravdu naproti tomu podporoval omezování skleníkových plynů, které jak ví velmi správně Zemanovci mají společně s kouřením, pro zdraví prospěšné účinky.

    Buďme rádi, že se máme tak dobře v ČR, protože tak dobře se na jiných planetách rozhodně nemají, mají tam rozšířen multiplanetarismus, venušismus a partenogenezi u osob nesnášející pohlavní diskriminaci na základě vymezení tzv. „životních rolí“. :-)))

    • astraustralia

     kosa jak v morně
     to neni vyraz ktery by patril k „Hessenskemu“ vzdelani.
     Ze by se s mladym Nemcem jeho rodice po Sametu urychlene vratili do sve zeme?

  • vittta

   Žádný třetí není.
   My se smějem, protože vyhrál „hloupý“ lid nad všemocnými médii!
   A ten „třetí“ platil ta média!

    • pacifista

     Volební účast byla 66,6 procent. Ty šestky jsou však ďáblovo číslo. Už z toho mi hned zatrnulo. Ale kdyby nebylo Rybky, nevzpomenu si na to.

     • Rybka

      Centrist Emmanuel Macron has won in the Sunday French presidential election with 66.06 percent of votes.

      • pacifista

       S čísly je to někdy moc zajímavé. Když sčítání vrcholilo a zbývalo sečíst už jen něco kolem 10 procent, přesně už si to nepamatuji, objevilo se v jednu chvíli na obrazovce velice zajímavé číslo za desetinnou čárkou u obou kandidátů. Zeman tam měl 63 a Drahoš 36. S Macronem je to také moc zajímavé, vím o tom. Tak teď si to můžeme vysvětlit třeba tak, že buď je to ďábelská výhra nebo ďábelská prohra, ve smyslu, že stačilo jen tak málo a bylo by to jinak. Nebo musíme počkat co přinese čas. Také se říká, že pomocí čísel se mezi sebou dorozumívají elity, ale ty v tom mají praxi, na rozdíl od nás obyčejných plebejců.

       • vittta

        To si pamatuji.
        Nějak jsme se s mou labutí domnívali, že asi ta setina jsou neplatné hlasy….
        Sledoval jsem to celé jak fotbal.
        Připadali mi ti na Nově jako idioti.
        Když bylo sečteno 92% hlasů, měl to Zeman obyčejně v kapse.
        Zbývalo spočítat cca 500 000 hlasů a Zeman o více jak 200 000 hlasů vedl.
        Ale ti na Nově stále čemusi věřili, i když se- jak jsem si všiml, průběžně počítala i Praha, takže nemohli tak úplně počítat s tím, že je Praha spasí, ta byla tou dobou nějak na součtu 50%.
        Ti blbci nemají základní logické myšlení.
        Byli tak klidní a tak mudrovali, že jsem si jednu chvíli říkal, jestli v těch posledních 8% Drahouš nezíská 75% hlasů a ještě to mocným finišem nevyhraje, i když před tím průběžně přičítali Praze oněch 65%.
        Takoková Deus ex machina, něco jako u TOP09 těsně před koncem!

      • MaB

       Rybka
       Centrist Emmanuel Macron has won in the Sunday French presidential election with 66.06 percent of votes.

       A co říkají sami Francouzi ?
       Populistka Marine Le Pen prohrála prezidentské volby s 33, 94 % hlasů.

       • vittta

        Protože jsou obyčejně blbí, nebo navedení.
        Kultivovaný člověk v pluaritní společnosti řekne:
        Marine Le Pen prohrála prezidentské volby s 33, 94 % hlasů.
        Idiotskou náleku si odpustí.

        • MaB

         Ne, to jsou spíš ti, kteří vědí, že politik-populista, vybírá záměrně taková témata, o kterých ví, že se občanům zalíbí, Usiluje o získání široké voličské základny údajnou ochranou zájmů prostých lidí proti různým ohrožením.
         Vzbuzuje emocionální reakce „lidu“ a slíbí mu i to, o čem ví, že nemůže splnit.
         Inteligencí lidu pohrdá (jsou to pro něho nemyslící hlupáci apod.)
         Zkrátka: jak Palacký říká, populista slíbí most i tam, kde není řeka… :)

         • Ondřej

          Máte pravdu MaB: Západní Evropa populistům až na vyjímky odolává. Le Penová skončila jasným propadem hlavně ve volbách do Národního shromáždění poté co dostala výprask 2:1 v prezidentských volbách od Macrona získala 8 křesel v Národním shromáždění. 8 z 577. To je „pěkný“ výsledek zastoupení 0.13%. Vittta je nejen analfabet který má problémy s počty ale netuší jaká slova by zvolil proto, že volby ( i kdyby dopadly jakkoli) mění jen to, co je v kompetenci toho postu co volím. Jinak populismus je problém, který ovšem řeší nadnárodní smlouvy a úmluvy OSN kooptované do ústavního pořádku Ty jsou de facto nezrušitelné. Leda nějakou násilnou revolucí.

          Ohledně Zemana. Namlouvat si, že díky Zemanovi se dostane společenské satisfakce proletářům je asi stejně, jako myslet si, že když budu volit miliardáře, stane se kapitalismus méně soutěživým, méně oceňujicí individuální výkon, že snad někdo bude dbát U MÉNĚ ÚSPĚŠNÉHO na něco jako v krasobruslení na druhém místě na „umělecký dojem“, že se jim to započítá a polepší si, je naivní. Ani náhodou, Číňan ani Rus žádný soucit s dělníkem mít nebudou, tam platí kapitalismus 19.století. Rusko je daňový ráj který láká bohaté aby tam šli žít a neplatili (na staré a potřebné) daně. Prostě polovině toho co dělá Zeman i Babiš (ponechání Topolánkovi rovné daně na stejné míře, bez další progrese, znovu zavedení poplatků u doktora jak navrhuje Zeman, zavedení nadstandardů jak plánuje nový ministr zdravotnictví 31letý Adam Vojtěch se nechal jasně inspirovat „managed health-care“ zavedeným ve Švýcarsku a Nizozemsku). Prostě neoliberál musí spojení Zeman + Babiš jen zatleskat.

          P.S. slyšeli jste někdy promluvit ekonomického poradce Babiše pana Michla, t.č. hlavním ekonomem Raiffesen Bank, kerého NA STEJNÉM POSTU zaměstnával i Kalousek? Mluví jako kdyby přednášel Hayeka Miroslav Ševčík z Liberálního institutu. Taky volil Zemana, Asi proto, že se mu Drahoš zdál moc „neomarxistický“….:-)

          Takže pane Zemane, díky vám a Babišovi se bude mít má podle všech prognóz peněženka lépe. Ale mé děti budou žít ve společnosti, kde se mluví jak v 30.letech v Německu. Jen slovo židé se změní na „negři“, „čmoudi“, „kozomrdé“, „znásilňovači“ a „řezači hlav“.

          To za mých mladých let nebylo. Irským katolíkům se neříkalo amputovači nohou, metači vyhřezlých střev, italským rudým komunistickým brigádám „zabijáci proletářů“ na nádražích a západoněmecké radikální levici „rudí katani“ poklidně nakupujících v obchodních domech. Ne, nedifamoval se sociální, ideový či náboženský okruh ze kterého pocházeli.
          Dnes ano. A stojí za ním spojené šiky hnědých a rudých fašistů (tento pojem jsme si tu snad už dostatečně vysvětlili).

         • Rybka

          Mně by se teda dost zalíbilo, kdyby střelba, vyhazování do povětří, najíždění do lidí, pálení aut, zůstalo v emerickejch filmech, v mé vlasti se mi to ne a ne zalíbit.

          • Ondřej

           jj, to za socialismu u nás přeci nebylo, že?. A nejen tehdy, ani za fašismu, nacismu ani bolševismu v SSSR. Schválně proč si myslíte, že zrovna v těchto režimech ne a v liberální Evropě Západu 60.-80.let ano…..

          • MaB

           Jako vždy, vše je – více či méně – jinak…

           La St Sylvestre, alibi idéal pour les incendies frauduleux ?
           Silvestr, ideální alibi pro podvodné požáry?
           Někteří motoristé během silvestrovské noci o tradiční „self-dafés“ sami pálí vozidla příliš archaická.
           „Významný podíl mezi spálenými automobily tvoří starší vozidla, která nejsou pojištěna, řekl Mathieu Bébéar, náměstek generálního ředitele AXA
           Jde o dobře vymyšlenou a dobře fungující strategii, protože majitelé spálených vozidel, jako následek trestného činu, jsou odškodněni z veřejných prostředků, i když motoristé nemají pojištění.

           „Na místě policejního důstojníka bych je vyzval, aby neblokovali veřejný prostor.“
           Tak to také je.

          • vera

           Lehce teoreticky by se dalo uvažovat, že starší, nepojištěná, a tedy v důsledku levnější auta, si pořizují lidé s menším příjmem.
           Jako třeba například imigranti.
           Ale ti by se zcela jistě podvodného jednání nedopouštěli, netuším proč mě to napadlo…

         • grasyk

          Ještě nedávno se u nás v tisku psalo (a ČT24 hlásala), že migrantská krize je výmysl. Že je to strašení a populismus. Dnes už o problémech s migranty píše i Baktuálně.cz. Tvrdilo se tu, že „no go“ zóny ani neexistují, atp. Je zjevné, že už tehdy to nebyla pravda. Pro výbuch sopky nebo k varování před zemětřesením instalujeme seizmografy. Činíme preventivní opatření. Pro výbuch násilí ze strany jakékoli sekty je rovněž potřeba činit preventivní opatření. Nejlépe je nepouštět do země. Pokud nějaká sekta okupuje ve státě veřejný prostor pro své sektářské uctívání, pak je zřejmé, že státní pořádkové síly situaci nezvládají. A je jedno, jestli je to sekta katolická, islámská, pravoslavná či jiná. Obrázky z Francie, kde je celá ulice zatarasená klečícími muslimy, jenom proto, že se zrovna rozhodli komunikovat se svým Alláhem, jsou toho příkladem. Na místě policejního důstojníka bych je vyzval, aby neblokovali veřejný prostor. Ten totiž patří i ostatním sektářům, popřípadě i nesektářům. Po neuposlechnutí bych na ně v pohodě použil vodní dělo. Ať si k Alláhovi doplavou.

         • vittta

          Heleďte, MaB. co se tedy vlastně lidem líbilo, co říkala, či chtěla provést Marie Le Pen?
          Vy to budete určitě vědět!
          Abych konečně věděl, kdo je to ten populista!

         • grasyk

          Podle wikipedie se termíny populistický či populista v češtině používá také v pejorativním významu, ve kterém se termínem populista míní člověk prosazující rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná řešení na složité socio-ekonomické problémy.
          No dobrá. Ale já jsem pro RYCHLÁ, LÍBIVÁ řešení, přestože by se těžko uskutečňovala. Opakem jsou POMALÁ A ODPORNÁ řešení, která by se uskutečňovala snadno. :-)

          • MaB

           LS, to je truismus, něco tak evidentního, že je zbytečné to připomínat.
           Komu by se to nelíbilo? Kdo z nás by si to nepřál ?
           .
           Jenomže, víte, jak to bylo s tím: „nemožné ihned, zázraky do tří dnů“ ?
           To snad dokázal jen Ježíš… Prý.
           Na složité otázky nejsou jednoduché odpovědi (ano – ne), stejně jako nejsou na složité problémy jednoduchá a rychlá řešeni.
           Kdyby tomu tak bylo, který politik by takovou politiku nepraktikoval ?
           My jsme velmi často nuceni vybírat mezi zlem a ještě horším zlem, přičemž tak jako tak, zlo zůstává zlem.
           Ti ne-populisté nemožné neslibují, ti říkají s Churchillem:
           „Nemohu nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot“ a stejně jako on navrhují řešení. Ta jsou často sice nepopulární, ale jsou realistická.
           K těm mám důvěru, protože vidím, že už si „vyhrnuli rukávy“ :)

          • grasyk

           Ano, ano, ano. Není to vynález dneška ani včerejška označovat nálepkami ty, kdo nám čímsi nevyhovují. Zkratkovitá nálepka „populista“ je mnohem snazší, než vysvětlit, proč cesta, populistou navrhovaná, ke kýženému výsledku nepovede. Mnohdy by se totiž mohlo stát, že by vysvětlující při tom svém řečnění buďto nic nevysvětlil, anebo by dokonce ukázal své vlastní zájmy. Odhalit pozadí svého smýšlení by pak ve výsledku mohlo vést k tomu, že by se odepsal z veřenjého života.
           Věc, která mluví sama za sebe je např. Bakalou financovaná Havlova knihovna. Co bylo dříve – vejce nebo slepice? :-)
           Každý, kdo má tohleto zázemí si může hlásat co chce, a dokonce to „může myslet upřímně“. :-)

          • vittta

           Tedy…
           Ti, kterým věříte, si vyhrnují rukávy, aby napravili, co sami posrali?
           To je chci vidět.
           Kdyby nebylo jich, tak žádné potíže tohohle rázu vůbec nemáte, a mohli jste si užívat sladké Francie.
           Takhle to tam páchne močí a výkaly, a nemůžete už vystrčit ani čumák.

        • MaB

         Jen na doplnění:
         Ve Francii kde je „režim osobní moci“ od r.1958, má prezident větší pravomoci než prezident USA, Volba populistky MLP by proto byla katastrofa.
         Česká republika zůstává parlamentním režimem, kde je vrcholným orgánem výkonné moci vláda, která odpovídá Poslanecké sněmovně, má prezident pravomoci poměrně malé.

         Jaký je aktuální postoj České republiky k Evropské unii ?
         Andrej Babiš v Bruselu na otázku, zda se považuje za zastánce EU, odpověděl kategoricky:
         „Samozřejmě, že ano.“
         A koho považujete za své největší evropské spojence ?
         „Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a rakouského kancléře Sebastiana Kurze. „

         • pacifista

          Andrej Babiš v Bruselu na otázku, zda se považuje za zastánce EU, odpověděl kategoricky: „Samozřejmě, že ano.“
          Samozřejmě, proč ne, když s námi Brusel bude jednat jako rovný s rovným a nebude potlačovat naši suverenitu, což by bylo ve federativním uspořádání Evropy, pak setrváme. Pokud však neustoupí od svého fašistického jednání, bude nabrán jiný směr.

          • Ondřej

           a jaký nabereme směr? A kdo jej bude prosazovat? Babiš?

          • MaB

           Evropský program MLP by se dal shrnout do 3 bodů:
           Fr. vystoupi z eurozony a vrátí se k franku, deportace uprchlíků, obnovení národní hranice..
           Na námitku, že to nepůjde, pohrozila, že se obrátí v referendu na „peuple“, aby rozhodl o vystoupení z EU.
           Což nebude nutné, lid rozhodl ve volbách.

           Macron svůj volební proigram vysvětlil na Sorboně a předložil ho ostatním státům jako podklad pro debatu o nutné reformě EU.
           viz zde
           Macron se chce pustit do znovuzaložení Evropy.
           http://www.ceskatelevize.cz/…/2254375-primy-prenos-macron-predstav...

          • vittta

           Jo pardon, vy zde odpovídáte.
           Takže mám tomu rozumět tak, že lidu by se líbilo, aby Francie vystoupila z eurozóny, vrátila se k franku, a obnovila národní hranici?
           Pak ale nechápu, proč volili Francouzi Macrona!
           Osobně se domnívám, že to musel být populista.
           Daleko větší, jak Marie Le Pen, jinak by ho přece nevolili.
           Nebo že by byli jen blbí?
           Také mohou být vyzrálí, a vědět, že po nějakém tom potu, krvi a slzách zase přijde svět, jaký byl ve Francii v r.1980.

          • MaB

           „Takže mám tomu rozumět tak, že lidu by se líbilo, aby Francie vystoupila z eurozóny, vrátila se k franku, a obnovila národní hranici?“(vittto)
           Rozumějte tomu tak, že to, co jim kandidátka Le Pen nabízela, se 66.06% voličů nelíbilo, proto není prezidentkou ona, ale Emmanuel Macron.
           Francouzi nebyli tak „blbí“ , za jaké je považovala a jak by byla potřebovala ke zvolení, tj. alespoň 50% + 1 hlas.
           Kromě toho rodinu Le Pen příliš dobře znají, otec Jean Marie kandidoval v prezidentských volbách již v r.1974, 1988, 1995, 2002 et 2007.
           Korunu tomu MLP dala, když jela dvakrát žádat na Putinovi, aby se vyslovil pro ni. V debatě pak argumentovala groteskními fake news ze Sputniku, což bylo její politické harakiri v přímém přenosu.
           Takže občanská válka nebude…:)

           PS: Víte, že Pamela Anderson opustila pláž Malibu a odstěhovala se za svým marockým boyfriend do Marselle ? I tam jsou moc pěkné pláže… :)

          • pacifista

           Souhlasím MaB, pláže jsou tam opravdu moc pěkné a jedna skoro opuštěná, od Marseille na sever, jmenuje se Lví zátoka a můžete si nasbírat mušle velké jako dlaň, někdy se tam vypravte.

          • vittta

           Občanská válka u vás nebude kvůli Marii Le Pen, ale kvůli vnitřnímu rozkladu státu.
           A jestliže Marie Le Pen nebízela něco, co se 66,06 % občanů nelíbilo, není to populistka.
           Francouzi pak asi moc chytří nejsou, když ve volbách zohledňují rodinu Marie.
           A Putin a Marie?
           No, co dodat, naši čeští voliči tuhle dnes už mezinárodní fintu nesežrali, a volili Zemana, aniž by je zajímalo blábolení duševně chorých, o Zemanově lásce k Putinovi.
           Mimochodem, co jako Marie měla mít z toho, že by se Putin vyslovil pro ní?
           A proč by to dělal?
           To je také nějaký populismus, jezdit se ptát k Putinovi?
           Fake news tady také zkoušeli, stejně jako jiné finty, nemělo to na voliče valný vliv.
           A jestliže se Pamela Anderson vdala za nějakého čmouda a bude poslušně chodit v hidžábu, proč by nemohla žít v Marseille?
           To na mě má mít nějaký vliv, nějaká Pamela, sakra co máte v té hlavě?
           Gérard Depardieu zase bydlí v Rusku, a co?
           Delon na sklonku živa řekl, že život, jaký je dnes v Francii mu nestojí za žití.(něco v tom smyslu)
           To jsou jiní kádři, než nějaká Pamela, co jí nikdo nezná, leda její umělé kozy, jinak ve světě filmu neznamená naprosto nic, jestli teda pro vás má film takovou cenu, že sem cpete nějakou pochybnou seriálovou neocelebritu.
           To musely být hlody, v těch vašich volbách.
           Ale zvolili jste si, vaše kafe.
           Hlavně si tam tu politiku dělejte u vás, a netahejte to k nám!

          • vittta

           Pláže jsou tam moc pěkné proto, že nevyhrála Marie Le Pen, jinak nevím nevím, Pacifisto, jak by vypadaly!

          • vittta

           Zase fake news!
           Tak do Evropy prý přijelo 50 džihádistů z Tuniska, na neoznačených člunech.
           A dokonce prý přijíždějí i jiní Tunisané, za lepším životem.
           Pěkná blbost, Tunisané utíkají do Evropy před válkou a totalitou, a je třeba jim pomoci, protože odsunout je nelze, oni neposlechnou.
           Navíc…je v Tinisku vedro, takže to mohou být i klimatičtí uprchlíci!
           Dozuám, že jejich cesta povede do Francie, tam je budou mít rádi!
           https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/462142-do-evropy-priplula-padesatka-dzihadistu-varuje-interpol.html

          • pacifista

           Kdoví jak ty pláže vypadají dnes. Tenkrát se ještě ženy ještě v „neoprenech“ nekoupaly. Ale oni jsou líní a na vzdálenější pláže od města se určitě nevypraví. Tedy dokud tam nepřesídlí celá Afrika.

         • MaB

          „To na mě má mít nějaký vliv, nějaká Pamela, sakra co máte v té hlavě?“ (vittta)

          To byl pouze humor ! a ten vy, bohužel, také nechápete…
          A zároveň reakce na ten váš někdejší odkaz, kterým jste chtěl dokazovat, že je Marseille už muslimské město, do jehož některých čtvrtí se nedá jít… A jen tak en passant, G. Depardieu je zase „doma“
          TOUTES les Calanques de Marseille

          • vittta

           To raději vždycky napište…POZOR HUMOR!
           Protože v těhle věcech se u vás nedivím ničemu.
           MaB, co mě vlastně dokazujete?
           Že to tam máte hezké, všechno je OK a žádné zásadní potíže s barevným organizovaným zločinem, NO-GO zónami a všemi těmito věcmi, nemáte?
           No dobře, tak pak je vše v pořádku, ne?
           Ale ať to vaši politici nenazývají krizí, a přestanou ty negry cpát k nám.
           My je tady nechceme, vy sice nemáte potíže, jste obohaceni, ale my je nechceme.
           Co je na tom k nepochopení?
           Proč nějaké kvóty a nejaké vydírání?
           Jste spokojeni, pak pohoda, ale nás nechte na pokoji, sakra .
           Jestli chcete pomáhat, pomáhejte, klidně si jich tam vemte dalších 20 000 000, Francie je velká, uživí je, ale čemu nerozumím, proč je chcete cpát k nám?
           1 000 000 000 se nevejte ani do celé Evropy, a chudých a nešťastných jsou na světě milirady nejméně 4.
           Vaše bomby vraždili v Libyii, ale jinak jste děsně solidární, přestaňte vraždit, a nebude si muset vylepšovat svědomí příjmem negrů!

          • pacifista

           Už před více jak 15 lety to vypadalo v Marseille takto: Ráno pěkně uklizeno, na večer strašný, ale strašný bordel po Arabech v místech, kde bylo jen trochu zeleně. A to tvrdím jen to, co viděly moje oči.

          • vittta

           No jo…Francouzi.
           Jsou hodně vyspělí.
           U nás to takto vypadá, když se do sebe pustí znesvářené cigošské familie.
           Ale ve Francii to dělají Francouzi,…no, jiný kraj, jiný mrav!

          • MaB

           ad Rybka: „Asi někde na pláži:“ ……tedy jste si sama neoverila, o co jde opravdu

           Zde byla policie nucena zasahnout do potyček mezi eritrejskými a etiopskými migranty v průmyslové oblasti Calais
           Přístavní město Calais je již léta magnetem pro migranty a uprchlíky, kteří doufají, že projdou Eurotunelem do Británie a kteří si založili tábor známý jako „džungle“.
           Jde tedy o lidi, kteří v žádném případě nechtějí zůstat ve Francii

           Jak jistě víte, jedním z prvních kroků nové vlády byla likvidace „džungle“ a schválení zákona o uprchlících. Macron pří návštěvě Calais v lednu řekl: V žádném případě zde nedopustíme, aby se obnovila džungle“
           Macron à Calais : « En aucun cas nous ne laisserons ici se reconstituer une “jungle” »
           A jak také víte, Emmanuel Macron a Theresa May 18. ledna na francouzsko-britském summitu v Sandhurstu podepsali smlouvu mezi Francií a Spojeným královstvím “ o společné kontrole migrace“ …

          • vittta

           Ale ta džungle tam už zase je….
           A nechtějí zůstat vě Francii…
           To je divné, utíkají před válkou a totalitou, to jim je Francie málo?
           Nebo to podle mezinárodních dohod funguje tak, že každý nebohý migrant může jít tam, kam chce on?

          • pacifista

           Rybko, jsou to přeci jen divoši. Divoši patří do pralesa, tam se mohou vyřádit jak je libo. Na pláži by nenašli ani ten klacek, a to by jim hlavně chybělo. Já nevím co bychom si tady s nimi počali. Nejdřív by to byla podívaná jak z Blesku, každý by koukal s otevřenou pusou, ale brzy by se to všem zajedlo. No a pak by nastala občanská válka, a o to přece nejvíce jde. Ten klid co tady je někoho velice dráždí.

    • vittta

     To je to.
     My berem pušky jen když se bráníme a to ještě se slzou v oku a maximálním odporem.
     Oni jimi útočí.
     Jasně, z počátku jde jen pušky v přeneseném významu, ale nakonec dojde klidně i na pušky slutečné.
     Těm je to jedno, oni si své žoldáky najmou, to my budeme krvácet!
     Jenže aby se nepřepočítali, nejedna korunovaná hlava v převratných časech padla do koše.
     My chceme mír a klid, na práci, na své děti, na své koníčky!
     Nechápu, co je pořád na tom boji tak baví.
     Jsou jak stiženi nějakou vzteklinou!

     • Rybka

      Trockismus není ideologické hnutí, nýbrž zvláštnost individuální a kolektivní psyché. Trockismus, jakožto psychický fenomén, jsou nároky parazitické menšiny na moc nad společností jménem pracující většiny.
      V temnověku se tomu říkalo posedlost.

       • vittta

        A co jako?
        Vy se tady jako jediný zmiňujete už asi 5 let o asi 50 lidech, a Frankfurtské škole, a nikoho to nezajímá.
        Tady u Rybky mě to zaujalo!

        • Ondřej

         kdo se tu zmiňuje o Frankfurtské škole a kde prosím? Rybka snad? A kde? Rád bych si to přečetl… můžete citovat?

          • Ondřej

           takže citaci nemáte? Tak proč si tak nestydatě vymýšlíte?

          • vittta

           O Frankfurtské škole a asi 50 všemožných pochybných myslitelích se tady zmiňujete neustále vy.
           Moc nerozumím tomu, proč to zpochybňujete, a přirozeně hledám důvod v nedostatečné medikaci!

          • Ondřej

           protože si vymýšlíte a když po vás chci citaci, tak ji nemáte, dejte mi nějaké příklad někoho z 50 pochybných myslitelů? A proč vám přijdou pochybní a jak to celé souvisí s Frankfurtskou školou….jestli nemůžete dát konkrétní příklad pak si přestaňte vymýšlet protože to nikam nevede..Nevíte o čem to vůbec mluvíte, protože ani netušíte co ty pojmy znamenají….

          • vittta

           Opravdu si myslíte, že se budu hrabat ve vašich hovnech a hledat nějakou citaci?
           Leda bych byl blbej.
           Každý, ale KAŽDÝ tady ví, že to dokola píšete, takže bych to hledal jen čistě pro vás, a na to s odpuštěním…kálím!

         • pařez

          ad) Frankfurtská škola – třeba zde:
          http://www.tedeum.cz/4_2014/frankfurtskola_0414.htm

          „…Münzenberg shrnul úsilí frankfurtské školy následovně: „Západ zkazíme tak, až bude smrdět.“
          …Škola rozlišuje dva druhy revoluce: politickou a kulturní. Kulturní revoluci, která rozkládá řád zevnitř, považují za dlouhodobý plán zaměřený zejména na rodinu, školství, sdělovací prostředky, oblast pohlavního života a populární kulturu…“

          „… Frankfurtská škola, aniž by ostatním blíže odkrývala své záměry, prosazuje pro zdárný postup „sametové“ kulturní revoluce mezi jinými následující věci:
          1. zvláštní trestnost rasových zločinů;
          2. zavádění nového jazyka a změnu obsahu a vnímání pojmů;
          3. sexuální výchovu a šíření homosexuality mezi dětmi;
          4. podkopávání autority učitelů a školy;
          5. podporu přistěhovalectví ke zničení kulturního rázu země;
          6. rozšíření užívání drog;
          7. útok na náboženství;
          8. nejistý právní systém nastavený proti obětem zločinů;
          9. závislost na státu nebo státních příspěvcích;
          10. ovládnutí sdělovacích prostředků;
          11. oslabování role rodiny a její rozbití.

          Jedna z hlavních myšlenek frankfurtské školy navazuje na Freudovo pojetí sexuality a vykládá jej ve smyslu „pansexuality“ zahrnující nevázané ukájení pohlavního pudu, stírání rozdílů mezi pohlavími a překonání tradičních vztahů mezi muži a ženami. Proto jsou jejími dalšími záměry:
          a) útok na autoritu otce, odmítání rozdílných rolí otce a matky a uzmutí rodičům jejich práv jakožto hlavním vychovatelům dětí;
          b) odstranění rozdílů ve výchově chlapců a dívek;
          c) odstranění veškerých projevů zvláštního postavení muže, např. přítomností žen v ozbrojených složkách;
          d) prohlášení žen za „vykořisťovanou třídu“ a mužů za „vykořisťovatele“…“

          • vittta

           Je to velice zajímavé, sice vím, co Frankfurtská škola je, ale nějak hlouběji jsem se tím nezabýval.
           Nijak hluboce se tím samozřejmě nezabývá ani odkázaný článek, ale…..
           Ale lecos z něj vyplývá.
           Nemá asi cenu hovořit o Ondřejovi, jako propagátorovi FŠ, ale lze najednou pochopit takového Tribuna, který chce pomocí negrů svrhávat kapitalismus.
           Naše česká společnost není zralá na přímou indoktrinaci sexuálními deviacemi, ultrafeministickými požadavky, či posedlostí pomáhat negrům, bez ohledu na vlastní ztráty.
           Jen těžko by se tady uchytily tiskoviny, které se dají najít na netu třeba ze Švédka, kde transvestitu šoustá do prdele chlap, a toto dílo je určeno pro děti ve školách i pro migranty jako uživatelská příručka na údržbu auta.
           Rovněž koukání na kozy, či koketování, není ženami vnímáno jako sexuální útok, ale jeko běžný jev přitažlivosti pohlaví, a v neposlední řadě svádění.
           Pomoc negrům tady také není nijak rozšířená, i lidé na naše poměry sluníčkoví, jim nechtějí vysloveně bezuzdě pomáhat, spíše jim nechtějí ubližovat.
           Rozdíl je vidět třeba v pohledu MaB a dejme tomu Janiky.
           Zatímco MaB nekriticky hodnotí uprchlíky jako nebožáky z války či totality, a pomoc je pro ní až povinností, Janika pouze chce poněkud nespecifikovaně pomáhat lidem, aniž by byla jakkoliv nadšená představou, zaplavení ČR negry.
           Původní zvědovat se změnila spíše v nejistotu, zatímco u MaB se jistota humanity proměnila v obyčejný strach, kterému už nelze uniknout.
           Jedna věc je v českém prostředí aplikovatelná velice dobře.
           Politická korektnost.
           Samozřejmě, že nelze říci, že něco je politicky korektní, ale používá se k indoktrinaci výraz „slušný“ a „neslušný“.
           Sleduji dlohodobě hodnocení vlastních textů, a všiml jsem si, že texty, v nichž se nevyskytují nekorektní slova, jsou dobře hodnoceny, zatímco významově velice podobné texty, nekorektní slova obsahující, jsou hodnoceny záporně.
           A to je třeba brát v úvahu, že mezi čtenáři je značná převaha příznivců Miloše Zemana, který si na nějakou korektnost moc nepotrpí.
           Nelze se pak divit, že je MaB zmatená už samotnou mou existencí, protože nedokáže pochopit, jak mohu psát leckdy antirasistické myšlenky nekorektními výrazy, protože je naučená, že výraz“negr“ používá jen heilující holohlavý nácek, který je okolí k smíchu.
           Nemohu nezmínit i Saula, který mě vytrvale označuje za nacistu u každé příležitosti, zřejmě z cílem, podlomit můj jakýsi, jakkoliv iluzorní „vliv“.
           Považoval jsem to za nedůležité, dokud tak dnes neoznačil i jiného diskutujícího, s jemu nepříjemnými názory.
           Dá se tedy říci, že indoktrinace české společnosti korektností je již úspěšná.
           Jako zrozenec vah mám přirozenou tendenci vyrovnávat nezdravé výkyvy, takže nekorektní výrazy nepoužívám ani tak proto, že chci urazit černochy výrazem „negr“ či Cikány výrazem „morgoš“, nebo homosexuály výrazem „buzerant“ (atd), protože barevní to tady stejně nečtou a buzerantů se to nedotkne, pokud sami nejsou politicky aktivní.
           Chci tím především urazit korektní, resp. překorektnělé čtenáře.
           Jelikož mě ale většina z nich zná, a moje texty významově nijak extra rasistické či nenávistné nejsou, tak tím ukazuji, že není třeba se nekorektních výrazů bát, ani se bát jejich nositelů.
           Do jaké míry jsem úspěšný se neodvažuji říci.
           Použitým nickům v textu se omlouvám, bylo to nutné pro celkový koncept základní myšlenky!

          • Nerevar

           Te Deum – to je nějaký sedevakantistický „disent“? Kromě toho, že celý článek zní jako laciná propaganda.

          • tresen

           Je Vittta na dobré cestě stát se zapáleným zastáncem katolických ctností a ultrakonzervativních postojů, inspirován autorem textu z Pařezova odkazu?
           Uvidíme, jak se nám vyvine, jestli z něj nakonec nebude druhý Semín.
           Zatím si může přeříkávat slova jednoho z dřívějších papežů:
           Nadarmo budete stavět kostely, udílet duchovní cvičení, zakládat školy, všechna vaše práce a vaše snažení přijdou vniveč, nebudete-li schopni vládnout zbraní vhodnou k útoku i obraně – věrným a ryzím katolickým tiskem… Přinesl bych jakoukoliv oběť, svůj prsten, pektorál i sutanu bych vložil do zástavy, jen abych mohl podpořit katolický časopis.

          • pařez

           Nerevar – tradičně orientovaní katolíci; mimochodem – pokud šli vůbec k volbám, tak řada z nich volila Zemana – a pak že Zeman rozděluje, když ho volí jak ateisté, tak křesťané (samozřejmě ne ti od sv. Salvátora).

          • vittta

           On to není první text, který jsem na téma Frankfurtské školy četl, ale tenhle byl nejdelší, milá Třešni…
           K přemýšlení pak nepotřebuji vysloveně žádné konkrétní rádce a inspirátory, co je psáno v odkazu, mě průběžně napadá také, a fakt, že jde o sehranou bandu rozvracečů, jen ukazuje, že celý proces rozkladu je přecijenom plánován, a též financován, i když není zjevné kým.
           Nic méně tihle lidé se spojí i s ďáblem.
           A já a ultrakonzervativní hodnoty….a kdyby, tak co by se dělo?
           Já se nebojím pouhých slov.
           Já reprezentuji nějaké hodnoty, jako většina lidí.
           Pokud v nich někdo vidí ultrakonzervativní, je to jeho věc.
           Jiní v tom vidí pozadí nacismu, a co jako, je mi to na háku.
           Další v tom spatřují komunismus, má bejt?
           Co je mi do nálepkovačů, u mě fakt, že něco řekl Hitler nebo Stalin nic neznamená, pokud se mi myšlenka líbí.
           Preferuji myšlenku před autorem!

      • tresen

       Nezapomínejte, že jistá parazitická menšina s nároky na moc nad společností jménem pracující většiny likvidovala své domácí konkurenty a odpůrce i tím, že je označila za trockisty.

       • pacifista

        Za trockisty je označila proto, že je vedl Trockij. Nezapomeňte, že toto křídlo vládlo v Rusku po revoluci 2017 a zapříčinilo mnoho zločinů, za které byl pak obviňován Stalin. Lev Trockij byl Žid a intelektuál, Stalin pocházel z chudých poměrů. Jejich pohled na svět a to jak by mělo vypadat Rusko se různil. Trockého Západ oslavuje ještě dnes a tak se můžeme dovtípit jak mu stranil i tenkrát, protože to byl jejich člověk, který měl dotáhnout revoluci 2017 v občanskou válku v Rusku. Stalin mu to ale překazil. Nebylo za tím nic jiného než vidina bohatství jež má tato země.Vlastně permanentně trvá boj o to dostat se k němu.

     • vittta

      Vy jste hodně přející, vám povím.
      A to přání, „snad vám nějakou dobu vydrží“…
      To myslíte jako že Zeman umře, nebo že se Janika bude děsně divit, protože náš starý ještěr zradí?
      Umřít může každý, mladý může, starý musí, ani vy už tady zítra nemusíte kydat hnůj.
      V tom bych se nerouhal.
      A pokud myslíte, že nás starý ješrě zradí…toho se nebojím, když to neudělal doteď….
      Hlavně ať panu prezidentovi ještě zdravíčko slouží!

     • pacifista

      Na můj vkus jste tresen hodně jedovatá, asi vám to vítězství leží dost v žaludku. Chartistka se ve vás nezapře. To jsou přece nesmířliví bojovníci.

      • tresen

       Chartistka nejsem, tolik odvahy jsem neměla.
       Že jsou dnes z některých nesmiřitelní bojovníci, je pravda. Viz Lenka Procházková.
       Jiní nad ní vrtí hlavou. Z chartistického nebe.

       • Rybka

        mistr Jan Hus:
        Učinil jsem si zásadou, že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně i radostně přijmu názor odůvodněný lépe.
        Slušný, inteligentní, neboť vzdělaný, tvor:
        Učinil jsem si zásadou, že moje mínění je správné, a kdyby měl svět padnout, neupustím od něj.

  • taras2

   Ano, je to možné, že to Vlk myslel ve významu vašich blbých dvou korun. V každém případě ale to komplikuje sousloví „bez odpuštění blbých“ a souvislost s ostatním textem okolo, takže jsem to na první ránu skutečně pochopil jako urážku Zemanových voličů. Ale vysvětleno, byla to pro mě stejně jenom startovací záležitost a jinak trvám na kritice Vlkova přístupu k volbě prezidenta, ne kvůli jeho kritice Zemana, ale kvůli nesmyslné až trapné adoraci Drahoše. To je snadno dokazatelný fakt a takové zabřednutí do polopravd a nepravd, jaké v téhle souvislosti předvedl, to se hned tak nevidí.

   • vittta

    Mě na tom udivuje i to, jak se z toho trapného označení vymotává.
    Tak to řekl- a měl by to nějak obhájit.
    A né tvrdit, že myslel jen těch konkrétních 76 000 voličů.
    Jenže- to my všichni, kdo Zemana volili, jsme těch 76 000!
    Nikdo není konkrétní!

   • grasyk

    To je přesně to, co nemohu pochopit – jak může někdo adorovat profesora, jenom proto, že to není Zeman, a to je pro něj dostačující podmínka!!. To přece člověk, který se o politiku zajímá musel vidět, i kdyby byl slepý. Ten pán – myslím Drahoš nepředvedl vůbec, ale vůbec nic. Kromě poskakování na pódiu, aby ukázal, jak má zdravé nohy. Chtěl vyhrát NOHAMA? Osobně jsem přesvědčen, že mu ČT s nějakou otázkou tajně dopředu pomohla. Ono se to jednou provalí, ale toho se už možná nedožiju.

 5. Rybka

  Ještě sem přifařím citátek z mého oblíbeného Ivo Andrice:
  Viděl jsem, v čem spočívá takzvaná bojovnost některých bojovných lidí. Vymyslí si svůj boj, vydupou si pro něj ze země důvody, dají mu jméno a bojují bez rizika a bezvýsledně.Bojují jenom aby nemuseli myslet a pracovat.

  • Rybka

   Nechci se hněvu vydat všanc
   mám přeci ňákou toleranc
   ale ne vůči sprostotě
   tomuto hovnu na botě.

 6. grasyk

  Hostem dnešního Hydeparku má být Pavel Fischer. Položil jsem mu otázku:
  Jistá skupina – z mého pohledu politických neumětelů – věnovala obrovskou podporu nepolitickému politikovi J.D. Kdyby jste takovou podporu měl vy, jste dnes prezidentem. Domníváte se, že má ještě smysl hledat Mesiáše – nepolitického politika?
  Tak jsem zvědav, jestli na tuhle otázku taky dojde. :-)

  • vittta

   Těžko říci, jestli by byl prezidentem.
   Já mám na to ten názor, že by byl pro Zemana těžším soupeřem.
   Na druhou stranu, dal se na rozdíl od dutého sudu „udělat“ na politickém extremismu, který- ve směru na západ i východ- jednoznačně zastává.
   On se tady na západ nikdo moc politicky nežene, a pro sankce proti Rusku také úplně každý moc není.
   Navíc, když Zeman mazaně potvrdil anexi Krymu….
   Takto by se z Fischerovy doktríny stal trhací kalendář, protože sankce poškozují náš průmysl, a Krym…na ten by měli oba stejný názor.
   To si myslím, že to mohl Zeman klidně rozvinout, protože složitější politické hodnocení událostí bylo s dutým sudem zbytečné, ale na Fischera by se uplatnit dalo.
   A Zeman ta hodnocení umí.

   • grasyk

    No, měl by to MZ mnohem těžší, protože Fischer myslí vlastní hlavou a nepotřebuje permanentní nápovědu. Možná by ho MZ „dostal“ na migranty, kdyby se k tomu F postavil nešťastně. Ale domnívám se, že když ta monstrózní mediální podpora nahnala Drahošovi 2,5 miliónu lidí!!! – Beznázorovému Antizemanovi – tak Fischer by za tohoto stavu s přehledem zvítězil. Navíc k Bakalovi by mohl zaujmout s prezidentem souhlasný postoj, přestože je F havlista jak víno, není na něm závislý.

    • vittta

     Je otázka, jakou má Fischer politickou minulost.
     A o té toho moc nevím.
     Příklon k Dublinu IV, radaru, atd…

     • grasyk

      Jako velvyslanec ve Francii toho snad moc nepokazil, ale rozhodně se pohyboval mezi politiky, sledoval co kdo jak řeší, jak se k tomu staví okolí, oponenti, atp. Tudíž má v tomto ohledu hlavě daleko jasněji než fyzikální chemik.

    • Rybka

     Myslím, že se záměrně zatáhlo za záchrannou brzdu, protože třetí světová potřetí rozfoukaná z Evropy? Tak Emerice by to nevadilo, ale ne každý z šachistů je z Emeriky.

 7. vittta

  Správné, a humánní rozhodnutí.
  V Německu je možné porušovat zákon, ale musí ho porušovat muslimský migrant.
  Moc ale nerozumím tomu, jak může soud vynést rozsudek v přímém rozporu se zákonem.
  To jako kdyby měla dejme tomu nějaká bílá ženská 5 dětí, a prodávala heroin.
  Soud by jí nepotrestal, pro blaho jejich dětí.
  I když, kdyby byla černá….tak by se oko dalo přimhouřit!
  Myslím, že v právnické mluvě se tomu říká precedens.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/461878-nemecke-urady-povolily-syranovi-bigamii-muze-si-privezt-druhou-zenu.html

 8. astraustralia

  Komentar od souseda:

  Společnost je rozdělená na intelektuální arogantní kosmopolitní elitu, která se domnívá, že má právo a nárok rozhodovat o důležitých společenských a světových otázkách, protože „zbytek“ společnosti není dostatečně chytrý na to, aby se v problematice vyznal a vyjadřoval, a nemá tedy ani nárok do jejich rozhodování zasahovat. A tuto část společnosti reprezentoval Drahoš. A protože mainstream jeho propagaci válcováním veřejnosti opět extrémně přepálil, např. i hyenistickým útočením na zdraví Miloše Zemana, a protože Jiří Drahoš nebyl přesvědčivý, nepřednesl žádné vlastní téma, tak společně se zájmovými skupinami, jež za ním stojí, prohrál volby.

  On ani nemohl razantně působit, protože dobře věděl, že jeho názory nesdílí velká část naší společnosti, musel se tedy brzdit, Tím pádem působil jako člověk nejistý a bez názoru, mlžil a v zásadních otázkách vyjadřoval floskule. A když už se k něčemu vyjádřil, tak to byl hloupý agresivní útok na Zemana. Takže další naprosto tragická kampaň arogantních kosmopolitních elit.

  další věc, Drahošova kampaň byla zaměřená i na oslovení nejrůznějších fňukalů, jejichž fňukání mělo být povýšeno na ctnost. A řekněme si na rovinu, kdo z normálních lidí by chtěl patřit mezi intelektuální fňukny ;) Takže šlo o nepochopení nálad veřejnosti a zásadní podceňování veřejnosti. A na nic není veřejnost TAK citlivá, jako když vnímá, že ji někdo takto podceňuje. Ano, verbálně se snažil Drahoš působit jako slušný člověk. Ale mnozí lidé vidí dál, než jen pouhá slova.

  Shrnutí – povýšená, ale hloupá agresivní Drahošova kampaň dosáhla svého opaku! Arogantní kosmopolitní elity se nepoučily – naštěstí. A domnívám se, že se neponaučí nikdy. Pýcha jim to nedovolí.

  Postačí tedy býti trochu bystrý a důvtipný, vnímat obsah místo povrchu a nemají šanci ;)

  Obavu mám jen z jedné věci – CO budou dělat až skutečně zjistí, že v demokratických volbách de facto nemají šanci ….

  • pacifista

   Ano, eurobolševici, to mi přijde jako nejvýstižnější pro ten shluk pražské kavárny. Jako by člověk četl noviny z doby před rokem 89. Ti co je nečetli ať laskavě prominou, ale vůbec neví o čem mluvím.

 9. vittta

  Kultivovaný Pehe tvrdí, že půl milionu voličů Zemana zemře, a příště už to dopadne lépe.
  Pehe je, jak známo, jeden z nejslušnějších lidí u nás, hned po Halíkovi.
  Ve svém článku tento vysoce vzdělaný „intelektuál“ vychází z předpokladu, že každý rok zemře v ČR 100 000 lidí, zatímco se jich 100 000 stane voliči.
  Ti, co zemřou, jsou samozřejmě voliči Zemana, a ti, co jdou volit poprvé, jsou samozřejmě voliči Drahoše, vyjma neonacistických příznivců Tomia Okamury, samozřejmě.
  Článek vyznívá tak, že se v příští volbě opět střetne Zeman a Drahoš, i když možná Pehe ví, že se Zeman už o prezidentský post ucházet nemůže, ale z jakési setrvačnosti hovoří o Zemanovi, jako symbolu zla, a tedy očekává, že se za 5 let (ale možná už dříve, netají se nadějí kultivované Pehe) opět střetne Zeman, reprezentovaný ale někým jiným, a Drahoš, reprezentován mládím, vzděláním a tahem na branku. (Drahoš bude za 5 let ještě mladý, bude mu pouhých 73 let, a mladý byl v pouhých asi 75 letech i karel Schwarzenberk)
  O mimořádné inteligenci Pehe svědčí tento názor:
  „Před pěti lety vyhrál Zeman nad Schwarzenbergem o 800 tisíc hlasů, tentokrát je to o 150 tisíc hlasů. “
  No vidíte, to bude asi tím, že od těch časů 500 000 voličů Zemana zemřelo.
  Pehe si ale nevšiml, že i přes tento jeho pravý, ondřejovský fakt, měl letos zeman o 150 000 voličů více, jak před 5 lety!
  Kde se asi tak vzali?
  Jo, už vím, mnozí o 5 let zestrárli, stali se z nich důchodci, a začali tím pádem volit Zemana!
  ttps://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pul-milionu-volicu-Zemana-umre-a-nahradi-je-mladi-Priste-to-dopadne-dobre-tesi-se-Pehe-522307

  • Ondřej

   jak chcete dělat lidem střechu když neumíte ani matematiku pro ZŠ?

   Jiřímu Drahošovi stačilo k vítězství málo – aby sebral Zemanovi pouhých

   76 093 hlasů

   z těch, které dostal.

   Což navíc bylo pouhých

   1,37%

   z těch, co se v pátek a sobotu vypravili k urnám.

   Takhle těsné to bylo! Nikdo soudný nemůže tvrdit, že tohle nebylo reálně možné a dosažitelné.

   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2018/01/30/ii-kolo-prezidentskych-voleb-vyuctovani-iii-dnes-venovany-dr-michalu-skopovi-z-kohovolit-eu/#more-951727

   vy si totiž neuvědomujete že nejen ve světě matematiky ale I V REÁLNÉM ŽIVOTĚ je ztráta jednoho automaticky ziskem druhého. Tedy je ztráta s dvojnásobným účinkem, protože to co tratím AUTOMATICKY DRUHÝ ZÍSKÁ. Ztráta vašeho zisku při odmítnutí zakázky, je mým ziskem, když ji dostanu já. Vy nepojedete za ten zisk s rodinou k moři jak jste plánoval. Navíc zaplatíte tu dovolenou mě, kterého nemáte vůbec rád, a bude vás to tedy dvojnásob bolet. Je to jeden z. principů tzv. Teorie her, ale to vám vysvětlovat nebudu, bylo by to příliš složité na pochopení a nejspíše byste se o tom vyjádřil ve vašem „fekálním“ stylu.

   • vittta

    Je vidět, že o tom nevíte jako obyčejně nic.
    Ostatně, jako o všem ostatním.
    Jung či Jaspers o tom nepsali, takže je nemůžete citovat.
    Pěkně v prdeli, co?

    Chcete něco vidět?

    Jiřímu Drahošovi stačilo k vítězství hodně– aby sebral Zemanovi celých

    76 093 hlasů

    z těch, které dostal.

    Což navíc bylo celých

    1,37%

    z těch, co se v pátek a sobotu vypravili k urnám.

    Jo, milej zlatej….
    Kdyby to bylo za rok, tak by to podle Pehe už stačilo, protože 100 000 voličů Zemana umře a 100 voličů Drahoše získá volební právo.
    A kdyby to náhodou nevyšlo……..
    Tak zase za 5 let, jo?
    Další zemřelí pro Zemana, aneb dokud ti zkurvení důchodci nevychcípou, pořádek tady nikdy nebude.
    Už jich vychcípalo za těch 28 let 2 800 000 a pořád je to málo!
    Jestli oni se nakonec nerodí noví voliči Zemana…s tím jste nepočítali, co?
    Já vám to řeknu takhle, nejvíce se rodí morgošů- a ti nevolí.
    Bílí, co se rodí, vidí těch hodně morgošů, a těžko jim někdo vysvětlí, že jsou tady diskriminovaní, a že bychom se měli stydět, a nejen to, ještě sem brát další negry.
    Tak to prostě hází Zemanovi.
    Nekorektní-ale i neomšelý pohled!

   • vera

    Automaticky stejný zisk ? ale houbeles, Ondro. Jo, můžete získat zakázku místo někoho jiného, ale výše vašeho zisku, to je jiná kategorie, ta se může hodně lišit. Vy mně naslibujete super hyper dokonalost, jenže pak si všimnu, že nemáte ty správné znalosti, že váš pracovník je mameluk a dřevo, a už to pofrčí, už vám budu jen ukazovat – váš pracovník tady něco rozšlápl, támhle umazal, použil naprosto nevhodný pracovní postup i materiál – a ty škody půjdou na vaše konto, a váš zisk se sníží k nule. A bohužel, Drahoš takovým mamelukem byl. Kdyby nebyl, tak by byl býval ty hlasy získal )

    • Ondřej

     ano, jistě, i tak to může být. Ale obvykle nebývá. V obchodu s IT technologiemi a ekonomicky efektivními technologicky náročnějšími inovacemi je konkurence naprosto vyvážená a ztráta jednoho je zisk druhého, ve stejné výši. Marže se tu pohybuje kolem 10-15%. Velmi tvrdý přístup zahraničních gigantů na globálním trhu nedává prostor pro chyby. Jestli zakázku na Fusion Middleware přijde Oracle, přijde na řadu IBM se svými messaging & collaborations systémy. Vývoj je především v tom, ne že někdo něco odflákne, ale že nemá systém který více věcí zvládne najednou. Dezintegrace a proprietarismus se trestá na trhu pádem do minulosti (a pro akcionáře do chudoby a bankrotu).

     • vera

      Přesně tak to je. Company Drahoš neměla systém, který by zvládl víc věcí (myšlenek) najednou, tož dezintegrován ve svém proprietismu padnul do minulosti.
      Že vy furt nevíte, že lidi jsou nevypočitatelní )

 10. Ondřej

  Německý filosof a psychiatr Carl Jaspers napsal ve svém stěžejním díle Otázka viny schematizaci provinění lidí co žili resp. byli nuceni žít v totalitním nacistickém režimu. Po válce probíhala denacifikace, která nešetřila ani velká jména jako Wilhelm Futrwängler, slavný německý dirigent, který neodolal nátlaku na počest nacistů dirigovat Wagnera. Dostalo se mu za to velmi příkrého odsouzení v tribunálech, které zašťiťovaly americké okupační jednotky. Jaspers však řekl, že vina může být i morální a etická, tedy vina, která nezakládá trestní odpovědnost. Po roce 1989 jsme vinu jednotlivců vytěsnili z paměti, protože velká část obyvatel narozených před rokem 1968 si s režimem tak či onak zadala. Filosof Jan Patočka, kterého komunisté utýrali při výsleších, se zabýval analýzou Hegelovou Fenomenologii ducha a řekl že odpustit lze v době, kdy dojde ke smíření společnosti, když společnost přijme sebereflexi a dojde k odstranění největších nespravedlností, které způsobují lidé, kteří se dostali do pozic jako vlivní „poradci“, lidé dovedení někým, kdo slibuje lidem že narovná elitářskou společnost k větší rovnosti šancí, k inkluzivní společnosti. Pánové Mynář, Nejedlý, poradce pana Babiše a můj spolužák z ekonomky Aleš Michl, analytik Raiffeisenk Bank, který navrhuje ještě snížit Kalouskovu rovnou daň o 3 procentní body, nejsou opravdu ničím víc než zadostiučinení pro všechny architekty Topolánkova „batohu“ reforem a neoliberální ekonomy. A tomu asistuje „levicový“ pan prezident Zeman. Kdy bude navrhovat panu Babišovu progresivní daň? Aby lidé z Prahy co berou 50tis. a více také více zaplatili na daních? Pro velké firmy, které využívají síťových zakázek ve svých holdinzích, aby přesouvali zisk tam, kde mají největší náklady (Česko to rozhodně není).

  Bohužel nějaké pokání od vítěze, který tady má moc 20 let nepřišlo. Můj oblíbenec C,G,Jung napsal: „Většina přiznání má
  charakter jakési směsice pokání, sebeobrany a dokonce i jisté touhy po pomstě A tak jedním dechem přiznáváme své pochybení,
  ospravedlňujeme se a už přecházíme do útoku.“ To je zcela přesné, když jsme viděli povolební projev Miloše Zemana.

 11. Dixi

  Zajímavé že, o150000 vic pro vítěze,udělat z toho 76000, ktere chybí poraženému umí skutečně jen kouzelník. Křik poražených je opravdu veliký.No a my jsme rádi,že zdravé jádro národa se, ne poprvé, probouzi

   • tresen

    Pst.
    O matematice radši potichu.
    To je tajná věda. Ovládají ji jen kouzelníci a používají ji proti zdravému rozumu či jádru či čemu.
    Zatajují svou tělesnou vadu. Nechtějí přiznat, že oč mají jednu nohu delší, o to mají tu druhou kratší a že kdyby tu jednu zkrátili a druhou prodloužili o polovinu toho rozdílu, byly by stejně dlouhé. Nebo skoro, kdyby to neudělali úplně přesně.

   • Dixi

    Ta vaše matematika to je pouhé kdyby…… podle posledního průzkumu lidových novin,podotýkám, nikoli haló novin, 45% těch,kteří nakonec volit nešli, by dalo hlas Zemanovi a 10% Drahosovi . A to je sice taky jen takové kdyby,ovšem vypovídající víc než vaše tajná věda. Zkracovali jste, přidávali,zase prirezavali, nemyslíte to s lidma poctivě,tím to je. .

  • embecko

   A neni to nahodou tak, ze Drahosovi chybelo 76 tisic hlasu az v druhem kole? Tedy pote, deleno dvema koly, Zeman nakonec vyhral jen o 38 tisic a nikoliv 150 tisic hlasu? A neda se nakonec politicky rici, ze Zeman vubec nevyhral, protoze co je to 38 tisic hlasu oproti 500 milionum obyvatel EU? Cozpak nevite, ze politika neni matematika? Asi ne, protoze pak byste nemohla psat, ze volby vyhral Zeman, kdyz je vyhral Drahos! Minimalne politicky a moralne! Coz je mnohem dulezitejsi nezli nejake pocty, na ty trpi jen socky!

 12. Ondřej

  Starý dobrý levicový bard Hekrdla je opět nemilosrdný….Ke komu, k hnědým nacionalistům i rudým fašistům. Trvá na kapitalismu s lidskou tváří, to ale není ta Mynářova ani Nejedlého…

  „Ovšemže systém drtí lidi, kteří nutně potřebují zastání. Co je ale ten systém? Pražská kavárna? Náš starosta? Migranti? Moderátoři televizních studií? Bruselem zrušené pomazánkové máslo? O systému, o němž se ještě relativně nedávno psaly eseje, knihy a manifesty, se ve skutečnosti dneska už ani na pavlačích nedrbe. Skoro s dojetím vzpomínám, s čím se kdysi svěřil Václav Klaus: „Slovo kapitalismus, které je dnes naprostou samozřejmostí, jsem poprvé řekl v nějakém veřejném projevu a s jistým ostychem a s opatrností se rozhlížel, jaká na to bude reakce.“ (Přerušený rozhovor. Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem, Academia, Praha 2003.) Klaus se mýlil, pojem mezitím zase dokonale vymizel, zametli ho pod koberec, udusili polštářem; v říjnových parlamentních volbách ve svém programu nezmiňuje ani jednou „kapitalismus“ žádná strana, a platí to i pro KSČM.

  Zdál se mi sen. Miloš Zeman v něm náhle nemluvil o „nepřizpůsobivých“, o nutnosti snížit sociální dávky a ušetřené peníze reinvestovat do růstu. Ani o nelítostném boji s „cizí civilizací“. Ba ani o tom, že významný český intelektuál Ferdinand Peroutka, podlehnuv svodům doby, napsal (neexistující) článek „Hitler je gentleman“. Ne. Miloš Zeman místo toho najednou řekl: „Drazí přátelé, významný český intelektuál, odbojář a disident Václav Černý napsal článek, který mne, starého sociálního demokrata, chytl za srdce. Cituji: ,Obsahové složky socialismu jsou tedy dány povahou a počtem škodlivých nedostatků kapitalismu. Ty pak jsou dějinně zjištěny, totiž: konkurenční anarchie společenské výroby, jež je důsledkem soukromého vlastnictví výrobních nástrojů aktivizovaných k produkci jen za účelem osobního zisku; a nespravedlivé odměňování lidské práce, jehož důsledkem bylo nespravedlivé rozdělování společenských statků čili lidská bída.‘“ (In: Černý, V., Preisner, R.: O povaze naší kultury/Kultura bez konce, Atlantis, Brno 1996.)

  Jistě, ráno z toho byla jen kocovina, šlo o snové fake news. Kdyby se ale, napadlo mne, sen uskutečnil, měl by naráz dvě výhody: Jiří Ovčáček by článek nehledal – pod nechutnou palbou médií – celé měsíce. A statečný pan prezident by vůbec poprvé dal najevo, že přece jen lidi za ovce nepokládá.“

  //////

  Fenomenální odstavec. Václav Černý to asi moc lidem nic neřekne. Přestože lidé jako on byli režimem perzekvováni anebo levicový intelektuál jako byl Záviš Kalandra tento režim popravil, spousta lidí jej má za „spravedlivý“.

  • vittta

   Tak pan prezident ani tak nehovořil o názvu článku, jako o selhání tehdejších elit ve prospěch hitlerovského nacismu.
   Hledání názvu článku a jeho soudní anabáze měla za cíl je zakrýt skutečnost, že Peroutka skutečně s nacisty do značné míry kolaboroval, což- opakuji- byl prvotní význam v prosluvu Pana prezidenta na toto téma.
   Hekrdla už není, co býval, dnes už je kolaborantem i on.
   Falešné levičáctví, pohrdající občany a adorující (cizí) kapitalismus, tak dojemně pomáhající buzerantům, negrům a ultrafeministkám a zároveň z vysoka seroucím na vlastní pracující,(těch se neolevičáci bojí úplně stejně, jako se potencionálně revolučního proletariátu báli dříve kapitalisté a Feudálové) je nedílnou součástí každé takto narušené osobnosti.

   • tresen

    Jakou že to skutečnost mělo zakrýt hledání článku?
    Toť otázka za všechny drobné. Odpověď snad zná hledač Ovčáček, pro zbytek lidstva to zůstává záhadou.
    Vy jste, Vittto, fakt neskutečný. Ale musím uznat, že zábavný. To s tou Hekrdlovou adorací kapitalismu – to je perla.

    • vittta

     Jo…a Zeman mluvil o selhání intelektuálů za II. republiky a protektorátu, Peroutka se v tom objevil jen jako příklad, on nebyl tématem.
     Jak píše Kamil, Zeman nemá předpřipraveno, řekl, co měl na jazyku.
     Že jde o nějaký konkrétní článek byl manévr, který měl zakrýt tu podstatu jeho hovoru, navíc se ukázalo, že Peroutka opravdu Hitlera vychvaloval.

     • tresen

      A proč to teda Ovčáček celé týdny hledal?
      Na existenci článku se stejným titulkem, který ovšem nenapsal Peroutka, ho historici upozornili hned na začátku. Stejně si nedal pokoj.
      A že Peroutka Hitlera vychvaloval, prostě není pravda. Žádný článek, který napsal, se tak vyložit nedá. Snaha ze strany takových, jako jste vy, tu byla, ale je to nesmyslná pomluva.

      • taras2

       Tak si už ten „Dynamický život“ od Peroutky konečně přečtěte, abyste pořád nežvanila nesmysly. To je až únavné, sledovat tu vaši hloupou zarytost.

       • Ondřej

        Dynamický život „vzdává holt“ nacismus asi stejně jako Fučíkova „Reportáž psaná na oprátce“. I když ten prozradil soudruhy, a Peroutka byl v koncentráku jen sám za sebe.

       • tresen

        Smiřte se s faktem, že hloupou zarytost vidí jiní lidé jinde.
        Já například ve vás.
        Kdyby Peroutku neobvinil z holdování Hitlerovi váš guru, ani by vás to nenapadlo. Teď se toho držíte jak veš na holé lebce. Vší silou.
        Mnozí tenkrát skutečně selhali. V tom měl Zeman pravdu. Jenže to bohužel nebylo naposled.
        Na něj to ostatně pasuje taky. A historie jeho působení vyhodnotí jako selhání zcela jistě.

   • Kamil Mudra

    1) Článek nazvaný „Hitler – gentleman“ vyšel ale ne v Peroutkově Přítomnosti. Text skutečně vyšel vlevo dole ale autorem není Ferdinand Peroutka. Ve skutečnosti článek publikovalo na své titulní straně Rudé Právo v roce 1937 a autor ho nepodepsal.

    2) Peroutkův článek „Dynamický život“ vyšel u příležitosti Hitlerových padesátin a do jisté míry vzdává Hitleovi hold, byť v něm gentlemanem nazýván není.

    Zeman si v paměti mohl snadno ty články spojit a nabýt přesvědčení že skutečně takový článek od Peroutky četl – což je lidsky pochopitelné a už se jistě mnohým z nás něco podobného stalo také. Vzhledem k tomu že si Zeman své projevy předem nepřipravuje a vždy mluví z patra, to holt takhle plácnul a protože je starý ješita, přesvědčený o své pravdě, zapikoloval se ve své neústupnosti.

    To je samozřejmě chyba, udělal by lépe kdyby se omluvil, takto to vysvětlil a připravil o živnou půdu všechny „moralisty“, kteří nepřetržitě číhají na každé jeho sebemenší pochybení. Nicméně – věřím tomu že byl (a je dodnes) přesvědčený o tom že ten článek opravdu četl a kvůli téhle jeho zabejčenosti ho nepovažuji za lháře.

    Že by celý ten cirkus okolo měl něco zakrývat si nemyslím. Prostě se to hodilo všem kteří se neustále rozhlíží po nějaké holi kterou by Zemana praštili a tak po téhle s chutí sáhli.

    • tresen

     Že vzdává hold? To nemyslíte vážně, že?
     Ty, co skutečně vzdávali hold, nacisti nezavírali.

     • pacifista

      Inu, nebylo to asi dost přesvědčivé, musel by hajlovat a výrazně kolaborovat, ne takto „jemně“ oslavovat. Hlavně v jeho rukou bylo novinové vydavatelství. Dál už nemusím, protože vy tresen jste dost inteligentní abyste tomu porozuměla. Chybí vám však odvaha vidět a slyšet.

 13. astraustralia

  Zatim jen pan Drahos zvazuje zalozeni nove strany,
  melo by vsech 8 protiZemanovcu. !!!!!!!!!!!!
  Hlubsi demokracie vice rozdilnych pohledu na budoucnost i minulost.
  Uz aby, vzdyt co Cech to rozdilny nazor :-)
  Bohatry vyber a od toho jemneji rozpolcena spolecnost
  prelozeno do reci politicke korektnosti
  nikoli rozpolcena ale demokraticky lepe diferencovana spolecnost.
  A hlavne nadeje ze,
  konecne bude Zeman porazen
  demokracie a lepsich zitrku exploze
  u Janiky v debate o Vlku a o koze:-)

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2376712-drahos-zvazuje-zalozeni-nove-strany-mluvi-i-o-kandidature-do-senatu

 14. vittta

  To snad ani není možné!
  Už teď ty blbečky lituji.
  Lidé na ně vezmou tak leda vidle!
  Národ budou sjednocovat nadšení študenti.
  No co, Jehovisté to také dělají, stačí se podřídit jejich požadavkům, a jste s nimi hnedle jednotní.
  Za komunistů takto jezdili zoufakci z ČSM.
  A za Hitlera úderníci z Hitlerjugend.
  Naštestí tady máme demokracii, takže vyrazit s takovými fanatiky dveře ještě nenese koncentrák!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vysokoskolaci-vyrazi-do-chudsich-regionu-Ceska-Nabidnou-pomocnou-ruku-a-informace-522541

  • tresen

   Co si pamatuju, tak vysokoškoláci jezdili v listopadu 89 informovat lidi v krajích o tom, co se stalo a jaké požadavky zformulovali jejich zástupci pro jednání se státní mocí.
   Možná jsou ti dnešní studenti děti těch tehdejších.

   • vittta

    Vyprávěli pěkné žvásty, sám jsem je poslouchal.
    Jenže v revolučním nadšení jsem jim i věřil.
    No, byl jsem mladý a tehdy jsme tomu prostě chtěli věřit.

   • vittta

    Hlavně že nevolili Marii Le Pen, už tam mohla být občanská válka!
    Ale kdo ví, třeba trénují.
    Musím ale říci, že bych nikdy nevěřil, co mohou pro Francouze znamenat 3 Eura, že je ochotný se o ně rvát, při jejich skvělých platech!

   • MaB

    embecko, je až zábavné pozorovat, s jakou „gourmandise“ (poživačností) uveřejňujete vše, za co, jak předem s jistotou víte, vám vittto nadšeně zatleská.

    Zkusil jste si představit, jak by se asi chovali zákazníci v Kaufandu nebo Albertu, kdyby např. láhev plzeňského nebyla za 25 korun, ale pouze za 5 ?
    Já o tom určitou představu mám, v jedné z těchto prodejen jsem se náhodou vyskytla a byla tak svědkem „frmolu“, když bylo pivo „v akci“ (zdaleka ne tak vyhodné)
    To, na co upozorňujete, není totiž jen francouzská specialita. Dalo by se dokonce říci, že to platí obecně …:)

    PS:
    Asi jste si nevšiml, že v jině „promotion“ zde mohli rodiče ušetřit na balíku Pampers dokonce 20€ , To jen qbyste to sem nemusel dávat příště :))

    • vittta

     To musíte vzkázat Klusákovi a Remundovi.
     Ti natočli film Český sen, jací jsou Češi.
     A kolik vy tam máte plat na hodinu…průměrný?
     15-20Eur?
     Takže kvůli 3 Eur se tam servete jak zvířata, ale tady mají lidé třeba 80 pětek na hodinu…
     Ale my se tady nerveme, my ne!

     • tresen

      Klusák a Remunda vytvořili fiktivní nabídku, ale filmem zachycená akce lidí, kteří tu nabídku vzali vážně, fiktivní nebyla.

     • MaB

      Nic nového pod. sluncem.
      „Bída z lidí lotry činí a vlky z lesa žene hlad“
      říkal už v 15. slol. Francois Villon .

      „Práh chdoby“ ve Francii je 1050 €, to znamená 5 – 8,9 millionů chudých (z 67,5 milionu)
      Hranicí je 400 eur v Rumunsku proti 1 400 eur Norsku.

       • vittta

        No, a to bylo o levnější pivo, nebo se prostě chlapi v hospodě jen servali?
        Abychom oba hovořili o tom samém, víte?
        Vy se tam rvete o levnější kšunt, to je sakra rozdíl.
        Ale na druhou stranu, když se v USA rvou u takových slev negři….tedy chci říci Afroameričané, tak je vždycky i pár mrtvých a zmrzačených, to ve Francii jste poměrně kultivovaní…

     • Ondřej

      Vážně, tolik?! No to bych se taky nerval…pro celkové oslabení organismu bych byl v kómatu..

      • Ondřej

       Pritom aby to nebylo 80 na hodinu stačilo namísto rvani nic než národ hlasovat pro progresivní zdanění podle programu ČSSD a celkově navýšit daňovou zátěž. Ale to voliči kamošu pana prezidenta Babiše a Okamury odmítli. Společně s neoliberaly Kalouskem a celou Klasovic rodinou, že by trestalo schopné a úspěšně.

    • embecko

     To mate tezke, MaB, ve francouzskych realiich je tezke se vyznat. Tisice horicich aut rocne je brano jako kulturni zvlastnost, ktera nikoho nevzrusuje, tak jsem si myslel, ze nejaka rvacka o nutelu je ve Francii normalka. V Cesku se rvou lidi samozrejme ve slevach take, ale ne takhle. Navic Francie je motorem nove Evropy a tedy prikladnym zakem Berlina, zatimco Cesko je zaostaly ostruvek xenofobie kdesi na vychode a tedy jista uroven by se u Francouzu nejen dala, ale primo mela predpokladat: tezko chtit vest Evropu a chovat se pri tom jako cesky domorodec.
     Co se Dzungle v Callais tyce, pak, pokud si vzpominam, pred ni tam byl take tabor, ktery byl zavren a uprchlici z nej vyhnani s tim, ze francouzsky stat neco podobneho uz NIKDY nedopusti. A za par let tam byla Dzungle s 10- 15 tisici ilegaly. Ted tedy Macron nechce opet dopustit jeji obnoveni…clovek se pta, proc to vubec rika, kdyz uz k likvidaci doslo. Co se treba stalo s temi tisici obyvateli? Zrejme cast internovali a cast se rozprchla, aby zalozila novou Dzungli. Jinak by nebylo mozne cisti v tisku, ze na dalnici /privadeci se opet objevily blokady uprchliku, par set metru od byvaleho tabora. Pokud nekdo nechce dopustit obnoveni, pak je jasne, ze neco neni v poradku a navic se nabizi otazka, zda- li do doby vrazd ridicu tabor nikomu nevadil. nechteji obnovit neco, co tam uz nejakych 16 let existuje… to jako doted to bylo v poradku? 15 let je vyznamana cast zivota jedne generace.
     http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/20/van-driver-dies-migrants-block-calais-road-tree-trunks/
     Ridic uhorel diky blokade silnice.

     • MaB

      embecko, z „intelektuální poctivosti“ vám vlastní, jste měl uvést i to, že Macron 20 June 2017 • 1:42pm teprve přebíral ùřad, ale že už v lednu 2018 podepsal s T. May smlouvu o spolupráci a má zákon o uprchlících. To se těm před ním nepovedlo žádnému.

      Jiste se tu zmíníte i o standing ovation, které se Macronovi dostalo 28.1.
      v Davosu, kde pozval mocné kapitalistického světa k radikálnímu zkoumání svědomí. Ne, řekl jim, „růst není cílem sám sobě.“ Zanedbali jsme „to, co jsou lidé ochotni přijmout“. Umožnili jsme „superstar hospodářství“ rozkvétat, což je stále nespravedlivějši…

      Když vidí, co vše stihl za pouhých 7 měsíců, i jeho odpůrci uznávají (ač možná neradi), že je jeho energie opravdu neuvěřitelná…

      Ale chápu, proč to neuděláte. Za to by vás vittta asi sotva pochválil a o to vám jde přeci nejvíce… / HUMOR/

      • embecko

       “ … v lednu 2018 podepsal s T. May smlouvu o spolupráci a má zákon o uprchlících. To se těm před ním nepovedlo žádnému.“
       No…:o) Francie preci dlouhodobe vydirala Britanii, aby participovala na ochrane/ bezpecnosti spojene s uprchliky a to jiz na uzemi Francie. Pariz odmitala dat finance do bezpecnostniho vybaveni (spise na to nemela) a nechavala vsechno na Britech. Tam to doslo preci tak daleko, ze Britove museli zridit na francouzskem uzemi vlastni (neoficialni) exteritorialni enklavu (!), protoze Francouzi nebyli schopni vubec niceho :o) Uzavreni tuneloveho terminalu ploty je totiz prace britske vlady a ne francouzske, jak by se dalo ocekavat.
       Nakonec, v souvislosti s brexitem, Mayova couvla…cela ta „smlouva“ je jen o tom, ze Londyn zaplati za Francouze bezpecnostni vybaveni, na ktere sami nemaji.

       • MaB

        embecko, zase je všecko jinak. Ostatně nevím, proč s vámi ztrácím čas.
        Vaše nenávist k Francii je tak velká, že jsou vám všechny prosředky dobré, hlavně že si do ní můžete rýpnout ?

        Anglická hranice není v Calais ale v Dover.
        Ale za účelem řízení vstupu a výstupu ze schengenského prostoru, do něhož patří Francie, ale nikoliv Spojené království, protokol Sangatte (1991) a dohody z Touquet (2003) zavedly přemístění do Calais kontroly u vchodu na britské území.
        Připomínáme, že Britové souhlasili s finanční podporou na zabezpečení přístavu a tunelu (100 milionů eur), ale náklady na toto řízení jsou pro Francii mnohem vyšší, mezi posílením policie a odškodněním slíbeným regionu. kvůli ekonomickým ztrátám, které trpí…Ostatně Tereza May velmi ochotně dává 44,5 milionů liber (50,5 M€) na bezpečnost hranice. Mohlo by se totiž stát, že po Brexitu budou Francouzi žadat návrat k hranici původní…

        Vsadila bych se, ze ten palec nahoru je od vittta.:)

        • vittta

         Přesně tak, lásko!
         Ale zase vás nechápu.
         Co to píšete, posílení policie, odškodnění regionů kvůli ekonomickým ztrátám…
         Snad nemyslíte, že to je kvůli migrantům, kteří prchají z hrůz války a totality a jsou vděční za jakoukoliv pomoc?
         Vy nečete Ondřeje, nebo co?
         Chcete mi namluvit, že nevíte, kdo je majitel továrny na autodíly – Flex-N-Gate – se sídle v Naples na Floridě – pan Shahido Khan?
         A to je také muslim!

      • vittta

       Já vám nevím, s tím humorem.
       Vy mě buď milujete, nebo obdivujete, nebo ke mě vzhlížíte, nebo mě nenávidíte.
       Ale nemyslím si, že mě nenávidíte, jen to beru jako možnost.
       Abych byl upřímný, mě nijak nevadíte, i když máte fůru keců, ze kterých se mi točí hlava.
       Náhodu jsem si vás oblíbil.
       Taková nevinná ovce, co je třeba jí ukázat i odvrácenou stranu světa, ale vy si ty klapky na očích držíte fakt pevně.
       Dokonce si myslím, že sedět někde v hospodě, velice byste si se mnou rozuměla, a moje názory byste přímo hltala, když bych navíc ještě čas od času umlátil argumenty nějakého vašeho pseudointelektuálního polokamaráda.
       Nic méně….
       To už čtu podruhé, že Saxovi, neboli Embéčku podsouváte, že jeho texty jsou psány jaksi pro mě.
       Já nevím, je to řečeno slušně, ale stejně mi to připadá tak trochu přes čáru.
       Milujte se se mnou rovnou, a ne skrze prostředíka! (nadsázka s trochou humoru, ale i projev značné tolerace k vašemu vidění světa- a já nebývám tak tolerantní, to zase ne!)

       • MaB

        Vittto, ty nenávist si hned škrtněte , stejně jako ten obdiv k vám. Milujiu vás pouze jako bližního svého, i když nejsem věřící.
        Vím, že to, co tu předvádíte, je spíš poza, chcete být zajímavý, ale v jádru špatný chlap nebudete. Jsem přesvědčena, že jste obětavý táta. A i dobrý houbař :)
        Moc mi ale na vás vadí vaše netolerance, což zde není nutné rozvádět.
        A chlap, který se dokáže chovat jako troll, to znamená, že když mu dojdou argumenty, sníží se k osobním, a to i velice vulgárním ùtokům, u mne nemá šanci.
        Pochybuji, že se nad tím zamyslíte, ale co kdyby…

        • vittta

         Tedy kdybych byl netolarantní, určitá…nemalá část mých textů by vypadala jinak!
         To co tu předvádím, je názorová různost, kterou obohacuji tento blog, leckdy i k velké nevoli majitelky.
         Dovedete si představit tu nudu, kdyby třeba všichni obdivovali Macrona a Drahoše?
         Chvíli by vás to bavilo, ale pak……
         A to nemluvím o praktickém osobnostním výstupu.
         Kdyby totiž člověk žil v uzavřené názorové komunitě, a platí to i ve virtuálnu, stal by se z něj postupně buď idiot, nebo člověk naprosto neschopný života v reálním světě.
         Což je dobře vidět na mnoha sluníčkářích, ti už věří dokonce tomu, že česká levice má sídlo v Praze na Klinice, fakt.
         A to si vyprošuji, nechovám se v žádném případě jako troll, troll, milá Mab, diskuze nesmyslnými plky, mimo téma, či převáděním témat, diskuzi narušuje.
         Já jí- přes všechny moje špatné vlastnosti, iniciui.
         A přestaňte se bát vulgarity, ta nikoho nebolí.
         Rána nožem, či střela z pušky bolí daleko víc.
         Kromě toho, nepoužívám vulgaritu když mi dojdou argumenty, ty mě docházejí málokdy.
         Vulgarita je leckdy podepřením mého argumentu, a má za cíl přesně to, čemu se oddáváte vy- vyvolat emoci.
         Moje vulgarita je výsměch těm, kdo sami sebe mají za slušné, a věřte tomu Mab, že jsou tady lidé, kteří to chápou, aniž bych jim to kdy řekl.
         Neřaďte se k těm, které to odpuzuje, vždyť je to dětinské a leckdy pokrytecké.
         Učte se, i já se učím, a to od všech přispěvatelů, dokonce i od vás.
         Snažím se vcítit do jednotlivých diskutérů, abych mohl pochopit, proč píší to, co píší.
         Pochopení je mezi lidmi velice ušlechtilá a velká věc, a naopak nepochopení leckdy vede k potokům krve.
         Přece není jen můj svět, či váš svět.
         Svůj vlastní svět mají všichni, snad kromě Ondřeje, u kterého dodnes přesně nevím, jestli je to člověk, nebo trollící bot- a to bez legrace.

         • MaB

          Jo tááák, to jste měl říct hned ! Ono vám tady jde hlavně a především o legraci neboli psinu, srandu, prču ! O fikce, pardon, o výmysly, kde čím bujnější fantazie, tím líp.
          Tak to dám taky něco do placu a nebude to ani OT.
          Uvidíte, že i ze zapřísáhlého tupého antisemity lze udělat Žida židovštějšího než Žid !
          RABBI JACOB : LA DANSE DE LOUIS DE FUNES – vidéo Dailymotion
          2:20
          http://www.dailymotion.com/video/xykvd

          • vittta

           No tak schválně, kde jste si přeložila, že mi jde o psinu čili legraci, a proč?
           Nic takového tam nepíšu ani vzdáleně.
           Ale pokud to tam vidíte, dost mě zajímá kde a z jakých důvodů!
           Nepíšu fikce a nikdy výmysly, pokud napíšu názor, který by mohl být fikcí, popíšu ho jako možnou, ale málo pravděpodobnou možnost.
           Výmysly nikdy, ale někdy bývám k tupcům jízlivý, a popisuji ve své reakci události tak, jak je popisují oni, ale udělám to opačně.
           Samozřejmě jim to nedojde.
           Pokud takto reaguji na dobrého diskutéra, a člověka, pak popisuji realitu- nerealitu s vysokou, leckdy až extremní ironií.
           Ten, komu to takto píšu to chápe, ostatní leckdy ne, ovšem…tak to chodí.
           Takový příklad…Ondřej se velice sofistikovaně vymezuje proti rozlišování lidí podle barvy pleti a původu atd…a při té příležitosti označí všechny nesouhlasící za nevzdělance, frustráty, fašisty a nacisty a leckdy způsobem, že nemůže být pochyb o podřadnosti těchto lidí v jeho hlavě.
           Co je zajímavé, za nevzdělance označuje i vzdělané, ba vzdělanější než je on, s lepším jazykovým vybavením.
           Proto si myslím, že by to mohl být trollící bot, protože člověk není takového uvažování schopen, pokud je tedy duševně zdráv.
           No..nekopněte si do něj.
           Ale zase, jak jsem psal, kopanec do idiota se leckdy setkává s negativními reakcemi, naposledy zrovna od vás, když jste mě opovržlivě označila za sprosťáka, který kamsi klesl, když jsem Ondřeje nazval buznou nebo kuřbuřtem (nebo něčím takovým), což on nejspíš je, pokud je to tedy člověk-a může to být i člověk, ovládající bota, takže když přijde na jeho nějaký názor, vyplodí neskutečnou slátaninu.
           Kupudivu toto moje označení rozeznáte hned, ale hlubokou vulgaritu a aroganci jeho projevu jste ještě neidentifikovala nikdy, nebo alespoň ne tak, abyste na to reagovala.
           Což je jistě k zamyšlení, především pro vás, protože je naprosto zjevné, že vás ten hovnohlt manipuluje….

          • vittta

           No jo, šaty dělaj člověka, to je známá věc.
           Proto také Hugo Boss navrhoval uniformy SS, ale to byli fešáci a lepší lidé už od pohledu.
           A tedy….český dabing je výrazně lepší jak originál.

          • MaB

           To je prachobyčejná DEDUKCE, což je, milý vittto (jak každý ví to) vaše oblíbená metoda. Vaši kamarádi vám horlivě vyhledávají podklady, o kterých vědí, že je vittta uvítá A že, aniž by si sám cokoli ověřil, z nich okamžitě VYDEDUKUJE, že je např. ve Francii chaos, ne-li už přímo občanská válka ! atd, atp.
           Schválně, vsadím se, že nejste schopen mi dát odkaz ne na dva, ale na jeden jediný pozitivní komentář o Francii. S výjimkou těch Ondřejových, samozřejmě.

           Jinak: De Funès pronest pouze „C’est un miracle !“ (to je zázrak.)
           Souhlasím s vámi, že F.Filipovský byl vynikající herec i dabér, ale originál zůstane originálem. To ale záleží na čistě subjektivním pohledu každého.

           Pokud si však dovolím dělat závěry, platí zásada:
           O všem je nutné pochybovat.
           Vše je proto dobré si ověřovat
           Kde je žalobce, musí být i obhájce. (kromě totality)
           Nelze generalizovat.
           Pokud tomu tak není, jde jen o plané žvásty, i když jsou sebezábavnější a sebežádanější…

          • vittta

           Mám s vámi velkou trpělivost, jak jistě vidíte, neb trpelivost s politickými oponenty je hlavním znakem příznivců Miloše Zemana, Tomia Okamury a KSČM, kam patřím i já.
           Tak postupně.
           Ano, jsem dobrý.
           Jsem velice dobrý, ale….
           Mám dojem, že mou roli tady na tom blogu poněkud přeceňujete.
           Mám tady kamarády, a i já jsem kamarád mnohých, ale rozhodně kvůli mě nevyhledávají nějaké odkazy, a už vůbec ne horlivě.
           Nevím, jak to dělají oni, ale já třeba odkazy nevyhledávám, přečtu si „noviny“ a když objevím něco obzvlášť šťavnatého, nebo se to náhodou týká probíraného tématu, odkážu to, a myslím, že moji kamarádi to mají velice podobné.
           Tím se tvoří prostor pro diskuzi, kdyby tomu tak nebylo, bylo by tady pusto jak na pláži v Marseille.
           Pozitivní komentáře o Francii…neznám tuto zemi, a už jí ani poznat nechci.
           Dle mého už žádná Francie není, jen se to tam tak jmenuje- a to mě, věřte tomu, upřímně mrzí, protože u nás jsme měli rádi francouzkou kulturu, filmy s Belmondem a Delonem a Gabunem a Richarde, Funesem, knihy od Verna (Zeman na nich udělal speciální filmy) a poesii od Villona a další a další autoři, milovali jsme filmy o mušketýrech a Angelice a Fanfánu tulipánovi- ale to je všechno pryč, a Francie už není zemí světla, ale temnoty, jak naznačil právě jeden z velikánů, Delon na sklonku života.
           A ano, je nutné o všem pochybovat, a já o všem pochybuji, obávám se ale, že to tak úplně neplatí pro vás, je třeba ty zásady dodržovat, a ne je jen ondřejovsky citovat a stavět se moudrým ale chovat se podle nich.
           Vše je sice dobré si ověřovat, ale to je věc ošidná, protože zdrojů je mnoho, nelze si je leckdy ověřit nijak.
           Dokonce i dva rodilí Francouzi budou mít na dění ve své zemi úplně odlišný pohled (viz u nás příznivci Zamana a Drahoše) a aby toho nebylo málo, lišit se budou i názory na francouzkou minulost, a to jak prožitou, tak vzdálenější. (viz naprosto odlišný pohled na normalizaci od pamětníků, či Rakousko-Uhersko )
           Takže se střezte přílišného ověřování, lidé mají ve zvyku, vybírat si ty informace, které se jim hodí, a navíc se u toho řiďte bodem 1 (o všem pochybovat)
           Kde je žalobce, musí být i obhájce…ano, to dělám, (např.) žaluji na jednu stranu příznivce Drahoše za jejich pokrytectví, a obhajuji příznivce Zemana dle potřeby- ale PŘEDEVŠÍM chápu, či se o to snažím, ty jedince, kteří to dělají opačně.
           Nelze generalizovat…ano, MaB, to nelze, a nikdy jsem to nedělal, a vím, že i muslim může být dobrý člověk, stejně jako negr či klidně příslušník SS, ale to lze dělat jen v časech míru.
           Současná situace bohužel už mírová není, Evropa je v předválečné křeči, kdy se leckde už bojuje.
           Pak generalizovat musím, a tedy musím odmítnout všechny, a to dělám, takže tady nechci NIKOHO, a nic se neohlížím na to, že mohou trpět nevinní, protože musím hájit svou rodnou hroudu.
           Z 2 500 000 německých vojáků, co vtrhli do ruské země, také nebyli všichni svině a vrazi, ale kdyby na to sovětští obránci filosoficky brali zřetel, už bychom neexistovali…i když Francie asi ano…
           Plané žvásty pak odlehčují komunikaci, za jedno nelze mluvit jen o podstatném, to by lidé mluvili tak 10 minut denně, a za druhé řeč není jen o sdělení toho důležitého, jak by se mohlo zdát, ale je to komunikace mezi jedinci stejného druhu, (lidmi) a nám je komunikace přirozená, a jistě víte, že i ve věznicích je samovazba krutý trest pro otrlé kriminálníky, především proto, že nemohou komunikovat!

         • MaB

          Francie už není zemí světla, ale temnoty, jak naznačil právě jeden z velikánů, Delon na sklonku života. (vitta)
          Další z vašich nepochopení nebo další z vašich LŽI ???

          Tady vidite, že je lepší vycházet z autentického textu, nikoli z jeho vlastní interpretace,
          Podotýkám jen , že Alain Delon byl (loni) po smrti své bývalé družky Mireille Darc, v depresi, jak řekl, život odchodem „ženy jeho života“ pro něho ztratil smysl.
          „Je n’aurai pas beaucoup d’années à vivre sans elle, pas trop d’années à souffrir. Elle, au moins, ne souffre plus. Elle se repose. Sans elle, je peux partir moi aussi.“
          „Nebudu muset žít bez ní mnoho let, nebudu mnoho let trpět. Alespoň ona už netrpí, odpočívá. Bez ní mohu odejít i já“

          „Život už mi toho moc nepřináší. Poznal jsem všechno, všechno jsem viděl. Ale především tuto epochu nenávidím, zvracim ji. Jedná se o slova Alaina Delona ve speciálním čísle „Paris Match“ věnovanému jeho 60leté kariéře.
          82 letý herec v rozhovoru s Valerií Trierweiler s názvem „Já, Delon: rozhovor o mém životě,“ bilancuje svou kariéru, mluví o ženách, o svých psech, o mezilidských vztazích, ze kterých je zoufalý. „Jsou bytosti, které nenávidím. Všechno je falešné, všechno je falšované. Už neexistuje žádná úcta, žádné dané slovo. Jen se počítají peníze. Vím, že opustím tento svět bez lítosti, „říká Alain Delon (který kvůli daním ve Francii požádal o švýcarské občanství…)

          «La vie ne m’apporte plus grand-chose. J’ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis». Ce sont, parmi d’autres, les mots d’Alain Delon dans le numéro spécial de «Paris Match» consacré à ses 60 ans de carrière.
          L’acteur de 82 ans, dans cette interview réalisée par Valérie Trierweiler intitulé «Moi, Delon : l’interview de sa vie», fait le bilan de sa carrière, parle des femmes, de ses chiens, des rapports humains qui le désespèrent. «Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n’y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n’y a que l’argent qui compte. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets», lance Alain Delon.

          Při pozornějši četbě zjistíte, že se jeho slova nevztahují jen na Francii, ale platí obecně. Jsou tedy adresována i vám…

          • astraustralia

           Pochybovat a overovat, hledat ty nejpravdivejsi zdroje……
           Uz souzi v realnem socialismu znali moudre pouceni „duveruj ale proveruj“
           MaB Vas rozbor Delona je jiny nez jak jeho prohlaseni pretiskla i nektera media v CR a je v podstate velmi potesujici ze plati jak pisete s „obecnou platnosti“ . Pro Francii obvzlast
           Vas rozbor je obohacujici predevsim v tom ze jste srozumitelne rozebrala jeho slova a obsah vysvetlila
           jak to vlastne myslel.:-)
           Silne mi tato situace pripomnela situaci pred lety v Praze tehdy jiz sametove, kde si nekteri mysleli ze kdyz svoboda plati obecne ze si mohou nejen rikat ale i psat a vydavat tiskem co chteji,
           ale ouha, neplatila a neplati a tak bylo souzeno vydavatelstvi za knihu Mein Kampf.
           Bylo konstatovano ze pokud by mela kniha uvodni vysvetlujici predmluvu, bylo by jeji vydani bez vyhrad.

           Kdyz obecne tak opravdu obecne! S platnosti nejen pro dolnich 10 millionu v CR a 66.9 million (2016) ve Francii ale s platnosti 7 milliard + celosvetove.
           Pochybovat vyhledat spravne informace a spravne je prelozit pro dolni milliardy, spravne vysvetlit az predzvykat, to je velice moudra myslenka MaB ktera aplikovana do praxe
           by jiste pohnula svetem homosapiense na ceste vpred za svetlejsimi zitrky :-)
           Bez spravneho vedeni jsou lide schopni volit i Zemana , no neni to hruza kavarno ?

          • MaB

           Ne ne, Astře, mýlíte se.
           Já jsem nic nevysvětlila, já jsem jen „dala slovo“ samotnému Alainu Delonovi :)
           aby on sám uvedl na pravou míru, co bylo vitttem (že by snad záměrně ?) „zfalšováno“
           Předžvýkávat, jak říkáte, je myšlenka velice špatná, stejně jako dělat vše pro to, aby – nedej
           Bože ! – lidi „dole“ začli sami myslet a navíc dokonce kriticky…

           Mohu dát odkaz na rozhovor s AD, i videa, ale je to jen ve francouzštině.

          • vittta

           Je pozoruhodné, jak rozumíte Alanu Delonovi a jeho myšlenkám.
           Zrovna tou dobou mu zemřela žena, tak měl depresi, to se stává.
           Píše třeba :
           „Ale především tuto epochu nenávidím, zvracim ji.“ (zřejmě spíše je mu z ní na zvracení)
           No, je mu na zvracení a tak požádal o švýcarské občanství, tam asi mají jinou dobu,více čestnosti,více úcty, více dodržování daných slov, nebo menší daně, kdo ví, ale Delonovi už moc na životě nezáleží, ale na daních, na těch ano.
           Já bych si to ale spíše vysvětlil tak, že je mu na zvracení ze společnosti KONKRÉTNĚ francouzké, a o švýcarské občanství požádal spíše na protest, protože už mu fakt o moc nepůjde a není vyloučeno, že už si nic moc nevydělává, takže mu hovno záleží na daních, s jeho majetkem.
           To by bylo blíže mojí variantě, která se bai voko spíše ukazovala u nás, i když nepopírám, že Delon mohl vše říci jen v pohnutí mysli a depresi, jak to vnímáte vy.
           A nyní pochybujte a ověřujte, jak vám poradil velice dobře Astr, a pamatujte u toho, že některé věci ověřit nelze, jak jsem vám napsal já.
           Protože….jen těžko se bude bavit Delon s vámi o svých pocitech, a novinářům se moc věřit nedá, protože šou, překrucování a bulvár je jejich živobytí.
           To už spíše věřte mě, já tady píšu zadarmo, i když- i zde je třeba pochybovat, neb mohu psát pro své zbytenělé EGO, a to je nad všechny prachy, ho ukojit.
           Ale chtělo by to nějak prověřit, jak sama píšete ve svém doporučení mně.

          • MaB

           Francie už není zemí světla, ale temnoty, jak naznačil právě jeden z velikánů, Delon na sklonku života. (vitta)
           Takže, vittto, především: s Delonem (velikánem), jste zde vyrukoval vy. (hodilo se vám do krámu a co na tom, že to neřekl)

           „A především tuto epochu nenávidím, zvracim ji.“ (zřejmě spíše je mu z ní na zvracení) „(vittto)
           Nikoli, vittto, proto jsem sem dala i fr. text
           Delon říká: „Je la vomis“ = zvracím ji (epochu) jako by zvracel třeba krev
           Kdyby chtěl říci: je mi z ní na zvracení, řekl by: „elle me fait vomir“

           „Delonovi už moc na životě nezáleží, ale na daních, na těch ano.
           Já bych si to ale spíše vysvětlil tak, že je mu na zvracení ze společnosti KONKRÉTNĚ francouzké, a o švýcarské občanství požádal spíše na protest,“ (vittto)
           Delon je i Švýcar od r. 1985
           Alain Delon, acteur né en France il y a 82 ans, réside en Suisse depuis 1985,
           Kdyby tomu bylo tak, jak říkáte, nežil by jistě ve Francii, ale ve Švýcarsku.

           “ A nyní pochybujte a ověřujte, jak vám poradil velice dobře Astr“ (vittto)
           Astr napsal: Pochybovat a overovat, hledat ty nejpravdivejsi zdroje……
           Uz souzi v realnem socialismu znali moudre pouceni „duveruj ale proveruj“
           Nemyslím, že mi tím chtěl Astr radit, on reagoval na moje „pochybuj, ale ověřuj“. což je moje zásada již dlouho a mám ji dokonce i v pracovní náplni :)

           Dobrou radu mi dáváte vy: „pamatujte u toho, že některé věci ověřit nelze“
           Právě proto nikdy s jistotou netvrdím, co si ověřit nemohu
           Zajímalo by mne, kdy se jí konečně začnete řídit vy sám. zatím jste příliš často mimo. Takže člověk, nebo mimoň ? (humor)

           PS: AD vždy byl a i zůstal, velice charizmatická a sebevědomá osobnost, vždy řekl naplno to, co si myslí.

          • vittta

           Nechci vám do toho kecat, ale použil jsem výraz „naznačil“, ne řekl.
           Když někdo něco řekne, řekne to, když někdo něco naznačí, neřekne to těmi slovy, ale buď to z toho rovnou vyplývá, nebo minimálně vyplynout může.
           To je takový…prostě překladatelský oříšek, kolik třešní, tolik višní.
           Nemenší překladatelský oříšek je to vaše „zvracím ji“.
           Víte to mě fakt zajímá, jaký je k tomu český ekvivalent, protože tohle v češtině nic neznamená.
           Nelze zvracet epochu, a dle vás se zdá, že je to ve francouštině velký rozdíl, tedy zvracet epochu, nebo být z ní někomu na zvracení.
           Nejprve se pokusím sám.
           Jaká jsou fakta:
           Delon myslí současnou epochu.
           Pokud jí tedy zvrací, pak jí jeho tělo odmítá, jako cosi nepřirozeného, škodlivého až jedovatého.
           Tělo lze přeneseně vyložit i jako mysl, protože Delon těžko hovořil o zvracení, jako tělesné funkci, v tom slova smyslu.
           V češtině použiju výraz „je mi z toho (v tomto případě konkrétní epochy) na zvracení, tedy odmítám jí jako škodlivou, jedovatou.
           Použít výraz „zvracím jí“ by byl významově stejný, pokud by ho někdo používal, ale přeneseně možná i větší, protože pokud mi je z něčeho na zvracení, ještě nezvracím, takže když už bych přeneseně zvracel, byl by asi vyšší stupeň odporu, pokud by se v češtině uchytil.
           To odmítání té epochy…v češtině „je mi z ní na zvracení“, je stupeň už velice silného odmítnutí, o stupeň slabší odmítnutí by bylo vyjádřeno třeba spojením „něco mi tu nehraje“ či „mám z té epochy divný pocit“, při čemž vulgární označení „kašlu, či dokonce seru na tuhle epochu“ spíše znamená, že je mi lhostejná, takže pokud je mi z epochy na zvracení, je to v českém jazyce už opravdu silné odmítnutí, výše by se asi dalo posadit třeba „nenávidím jí“, ale kdyby chtěl Čech vyjádřit nej nejvyšší odpor, použil by zřejmě všechna tato zvrzení v rychlém sledu za sebou.
           Jak je tomu tedy ve francouštině?
           Je spojení „zvracím jí“ silnější, či slabší stupeň odmítnutí, nebo se tím myslí něco úplně jiného?

         • MaB

          Vittto, tak na tohle pole se raději nepouštějte ! :))
          Básnická licence = výrazně záměrně odchyluje od ustálené jazykové, literární, historické, společenské (či jiné) normy, zvyklosti, úzu, tradice, faktografie apod.

          Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio – doslova „přenesení“) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.
          Metafory mohou využívat různých druhů podobnosti: zub času hlodal potil krev zvracel svou epochu

          Zde je svoboda fantazie a představivosti absolutní…a „velikán“ Alain Delon je umělec výjimečný s vyjadřováním. nevšedním. Nemůžete ho soudit podle sebe !:))
          A to, co se mu tady snažíte podsouvat, nejen že nikde neřekl (o Francii se vůbec nezmínil), ale ani nic takového nenaznačil…

          • MaB

           vittto, tentokrát se vám musím omluvit. Jsem už zřejmě unavená z těch vašich neustálých a nesmyslných ùtoků, tak jsem vzdala četbu komentáře před koncem , ale teď vidím, že jste se nad tím zamýšlel a slušně jste se ptal.
           Proto PARDON a berte to, prosím, jako vysvětlení.

          • Kača

           „Zvracím ji“ fakt není česky, to spíš „bliju z ní“.

          • vittta

           Hmmm….
           Takže vlastně jen tak plácal do větru.
           Frustrován ztrátou manželky.
           Ale to je normální, každý výrok kohokoliv má své vykladače.
           I největší válečník může být pacifista, a největší pacifista válečný štváč.
           To moje….to přece nejsou útoky, jenom proto, že mám jiný názor, tak útočím?
           Útočím na někdy Ondřeje, nebo třeba na Třešeň, ale na vás….
           Ani vám nic nevyčítám, když polovina mých dotazů zůstane bez reakce.
           Tento můj velice obšírný konkrétní dotaz ohledně skutečného významu spojení „zvracím ji“ ve francouštině jste mi také nezodpověděla, byť alespoň nezůstal bez reakce.
           Vysvětlila jste mi, co je básnická licence, a co metafora.
           Já vím, co je metafora, řeknu nějakou myšlenku jinými slovy, které v původním významu vlbec neodpovídají té myšlence.
           Jak píšete, třeba „zub času hlodal potil krev zvracel svou epochu“
           Ale co tím tedy Delon myslel, tím spojením „zvracím ji“?
           Jaký je původní význam?

          • MaB

           Tak ještě do třetice ):
           výraz „je vomis mon époque“ je silnější než „mon époque me fait vomir“, protože je neoobvyklý, upoutá proto víc pozornost a tím je i působivějši.

           ad Kaca
           Když k tomu přijde, není to ani francouzsky a běžně se to užívá jen vzácně. Doslovný překlad to ale je a říci je to možné.
           Ekvivalent k „bliju z ní“. by byl „elle me fait dégobiller“, což by ale bylo velmi vulgární ve srovnání se „zvracím ji“

          • MaB

           „Frustrován ztrátou manželky.“ ((vittto)
           Nikde jsem toto neřekla. ….nešlo totiž ani o frustraci, ani o manželku

           Jako jsem neřekla, že ùtočíte na mne. To by mi vadilo asi nejméně.
           Pouze to, že jsou vaše ùtoky na kohokoli (Francouze především) nepodložené, tedy také často velmi nespravedlivé.

           Považute „zvracím ji“, navíc ve spojení s „nenávidím ji“ za metaforu, kterou také je. I v češtině.

          • vittta

           Tak teď jsem z toho jelen, MaB.
           Nejprve mi píšete, že řekl „Je la vomis“ = zvracím ji (epochu)
           Kdyby chtěl říci: je mi z ní na zvracení, řekl by: „elle me fait vomir“.
           Že jako jsem to napsal úplně blbě.
           Ale pak mě vysvětlujte, že výraz „je vomis mon époque“ je silnější než „mon époque me fait vomir“
           Dobře, neumím francouzky a může být, že „Je la vomis“ je velice podobné tomu „je vomis mon époque“ a to „elle me fait vomir“ je velice podbné tomu „mon époque me fait vomir“.
           Pokud je to tak, pak ale to „zvracím jí“ vyjadřuje ještě větší hnus z té epochy, jako kdyby mu z ní jen na zvracení bylo.
           Tak proč jste mě tedy mravokárně opravovala?
           A s tou manželkou, jasně, psala jste družkou, ale sakra, co na tom záleží, šlo přece o depresi ze ztráty blízké osoby, jestli je to manželka nebo družka nebo přítekyně je v tomhle hovoru nepodostatné, stejně jako je nepodstatné, jestli to psal ve frustraci (jak jsem použil já) nebo v depresi.
           Podstatná je přece jakási snížená schopnost zdravé úvahy (nebo jak to napsat) z té ztráty, kdy podle vás měl právě proto napsat onen odsuzující koment na dnešní dobu…píšete že nepsal ve Francii, já nevím, francouzky neumím, ale domnívám se, že když ve Francii bydlí, těžko mu bude na blití…tedy bude blít epochu v Salvádoru..
           Vy mu „visíte na rtech“ jak manšaft Zemanových rozborářů“, ti také, ať řekne co řekne, vždycky vědí lépe, jak to myslel, a když to náhodu nevědí, tak to dostanou befelem, co měl říci…
           Vy sice nic befelem nedostáváte, ale jak to myslel, také víte lépe než on….

          • Saul

           Asi tezko se najde v dejinach lidstva nejaka epocha,kterou by stari a moudri muzi nezhodnotili tak,jak to udelal Delon.
           A zrovna tak kazda epocha ma spoustu svych primitivu,kteri ji nejsou schopni hodnotit objektivne, ale o to vic umi nabizet a vnucovat sva primitivni reseni na jeji napravu.
           Nebo spis na napravu sve frustrace.

          • vittta

           Jistě, ale zde je to podáváno tak, že své frustrace- či deprese (významově v tom totiž není velký rozdíl) napravoval starý, moudrý muž.
           A nenechte se mýlit nějakými vznešenými kecy, co řekl ten či onen moudrý muž nikoho moc nezajímá, jak to přesně myslel, hodnotí- a též předkládají k věření, úplně jiní lidé.
           Pak se třeba z vizionáře a bojovníka proti agresivní totalitě Orwela stal bojovník proti komunismu!
           Hodně lidí, tedy konzumentů těch upravených pravd, pak je učena (a naučena), že všichni to dělají blbě, mají frustrace z toho či onoho, nabízejí snadná a líbivá řešení,navíc primitivní -ale sami nenabídnou NIKDY řešení žádné…
           A jelikož se takoví dobrodinci leckdy nacházejí i ve vládách, doba je předběhne, a z pokojně žijích občanů se pomalu stává lovná zvěř kriminálníků a pakáže, ale kdokoliv navrhne nějaké řešení je blbec….už proto, aby to nevypadalo, že to zkurvili ti chytří, co tak dobře věděli, co je špatně, ale nevěděli, co dělat a co je dobře.

       • MaB

        Zde je to, co navrhuje i prezident Zeman, pomoc zemím přímo na místě, v praxi.
        Francie věnovala Senegalu školu (místo 60 dětí ve třídě jich bude jen 30), podepsala smlouvu o spolupráci ve školství a do zákadu vložila 300 milionů eur (v ukázce se téměř nemluví, porozumí každý.

        To je Macronova aktualita. Pokud jde o EU, vycházejme z předpokladu, že je pravda, co autor píše.
        EU má ale 27 členů, z nichž každý přijde se svým návrhem. A bude se o nich debatovat a potom hlasovat. Jeden stát = jeden hlas. Pak uvidíme, jaká bude dohoda společná a konečná.

        visite de Macron au Sénégal – YouTube
        3:57

        • vittta

         Ten je hodnej….
         Kolik uprchlíků je ze Senegalu, stiženého válkou a totalitou?
         Ale vyjde do docela lacino, bomby na Libyii byly určitě dražší, jenže…tam se svrával diktátor, tam je to něco jiného!

        • grasyk

         Správně, ČR kolonizovalo Alžírsko a okupovalo Maroko, mělo z toho obrovské příjmy. Akorát všichni ti Afričané se rozhodli odstěhovat do Francie. Asi proto, že jsme malá země uprostřed Evropy a je to k nám daleko. Později ČR vybombardovalo Libyi, protože Káddáfí půjčil Zemanovi na volby a ten mu to nemínil vracet. A zase se to (z nepochopitelných důvodů) obrátilo proti Francii. České banky zruinovaly Řecko, Češi donutili Řeky vyhazovat nesmyslné peníze na NATO účely, tak teď musí Francie vymyslet něco, aby se spravedlivě rozvrstvily náklady, aby to neplatila s Německem sama. Tak jste to myslela? Jeden hlas ČR, jeden Slovensko, Francie jeden, Německo jeden, Řecko jeden …

         • vittta

          Ale začíná to dobře, škola v Seenegalu otevřena…..
          Já nevěřím svým očím, jak může taková maškaráda Francouze zaujmout, copak jsou všichni padlí na hlavu?
          A hledat společně řešení….nebo jak píše MaB, dohodu…
          Dohodu čeho sakra?
          Přece se už dohodli, že v Eurozóně nesmí být větší deficit jak (myslím) 3% HDP a plno dalších děsně pokrokových dohod.
          Nikdo to nedodržoval, a teď jako má někdo zase vymýšlet nějaké řešení, resp. dohodu, která se stejně nebude dodržovat, pokud to Bude Francie, kdo nebude dodržovat, kdyby to byli Slováci, nebo Rumuni, nebo my, tak se všichni ti kultivovaní zápaďáci poserou, ale sami nedodržují nic a nikdy a my jim to máme…jak píšete- platit?
          To je vrchol arogance, nebo spíše i debility, ale Francouzům- a MaB tady reprezentuje tu slušnou část Francouzů- se to líbí.
          Neskutečné!!!!!

        • vittta

         Tak to je trapárna, teď jsem se na to díval.
         Ještě tomu chybělo, aby ti najatí vítači stáli v řadě a Macron jim dával do otevřených pusinek bonbónek.
         Mimochodem, v jednu chvíli jsem si všiml….Marcon, jako by se tak divně usmál a tak divně šel ze schodů…nedal od si někde pár panáků?
         A nyní vážně, MaB.
         Tahle maškaráda se vám líbí?
         Proč by měla jakákoliv země otvírat školu zrovna v Senegalu?
         Co mají říkat chudáci v Kongu, Súdánu či třeba Somálsku?
         A v dalších 100 zemích plných daleko, daleko větší bídy jak v Senegalu.
         Ať Francie postaví v každé chudé zemi 100 škol, a platí jejich provoz, pak snad to může mít nějaký vliv…
         Ale tohle….tohle NE!

        • MaB

         To jsem sem dala jen jako „dárek na rozloučenou“ !
         Efektem jsem si byla jistá, nezklamali jste mne. :)
         Tentokrát se se mnou ale už nikdo nechtěl vsadit, takže další láhev šampaňského nebude.
         Přeji vám zajímavá temata a fair play klání na blogu !
         Já se jedu přesvědčit, jak to vypadá v Israeli. Když se vrátím, tak zase někdy na shledanou.

         • vittta

          Jedině blbec by se s vámi mohl vsadit o flašku v tomhle tématu.
          Macron je fakt trapný, stejně jako jeho komedie.
          Když jste navíc „obecenstvo“ předběžně „připravila“ naprosto naivní adorací Macrona a jeho politiky, nemohl výsledek dopadnou jinak.
          Ale mezi námi, reagoval jsem na to jen já, a dílem Grasyk, který ale reagoval až na mě.
          Já reagoval navíc jen proto, že jsem s vámi už vedl diskuzi před tím, o Francii, tak jsem to považoval za jakési pokračování.
          Takže pokud byste se vsadila o flašku, že zareaguji já, vyhrála byste.
          Pokud by jste se vsadila o flašku, že budou bouřlivé reakce obecně, prohrála byste.
          Předpokládám tedy, že váš komentář se týká trapného otevírání školy Macronem!

          • tresen

           Efekt, o který by se MaB mohla vsadit a vyhrála by, je vaše reakce, ve které to vidíte jako trapnost.
           Já bych se vsadila, že jako trapárnu byste ze zásady viděl všechny záběry, kde by se Macron vyskytoval, i kdyby třeba jen vystupoval z letadla a zamával lidem na uvítanou. Určitě byste na tom něco našel.

          • vittta

           Ano, protože to je trapnost.
           Je ale mezi námi jeden zásadní rozdíl, a MaB by si ho měla uvědomit.
           Zatímco já bych viděl jako trapnost i návštěvu Husáka a květy od pionýrů, co tady nastínil Grasyk, vy byste viděla trapného jen toho Husáka.
           Macrona by jste tak vidět ani nemohla, protože zvolat „císař je nahý“ lidé, jako vy, nikdy nedokáží.
           V každém případě, MaB se nevsadila, ale vyhrála by, jak je patrno.
           Takže sázela čistě na mou reakci, která se měla nejspíše týkaz spíše mého negativního vidění Francie, než konkrétně Macrona.
           MaB je přesvědčena, že Francii nemám rád, nebo že jí nesnáším, či cosi tomu podobného.
           Proč si to myslí, to nevím, protože já nemám nic proti Francii.
           Za to něco a to zásadního- mám proti EU jako totalitnímu vyděračskému celku, a Francie je jeho zásadní součástí.
           Za pokytectví EU politiky ale Francie jako taková nemůže, stejně jako nemůže ČR za vyjebance typu Mitrofanova či Čulíka.
           Jako demokrat mít EU ani rád nemohu, to jen podotýkám.

          • vittta

           Abych nezapoměl- MaB píše „nezklamali jste“. což by naznačovalo, že nešlo jen o mě.
           Vzhledem k tomu, že nikdo jiný nezareagoval a video bylo omínusování pouze jedním mínusem, se MaB ale pouze překlepla.
           Když budu úplně přesný, tak Grasyk reagoval na MaB jen v její jedné části reakce, a já v té druhé, tedy já na Macrona, a Grasyk na návrh hlasování 27 zemí.
           Takže i tady je množné číslo fakticky vyloučeno.

        • MaB

         A to navzdory všem jejím „hříchům“…:))

         Мирас Ашимовil y a 2 ans
         О боже! как я тебя люблю Франция!
         Lire la suite
         Moins
         Répondre 6 7

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s