Demokracie rozkvétá…

Napsal Jan Hruška

Byly časy, kdy jsem věřil na demokracii jak hloupej Pepíček na čápa. To jsem ovšem nevěděl, že jsou nejméně dva typy demokracie. Demokracie řekněme prostá, která vychází z toho, že většina lidí si dovede se svými záležitostmi docela dobře poradit, takže se dělá, na čem se shodne většina. Další možnost je demokracie davovo – elitářská. Tady nějaká elita usoudí, že ostatní jsou nesvéprávní blbci a je třeba dělat to, co vidí jako správné ona. Aby byly zachovány demokratické procedury a „dav“ hlasoval proti svým zájmům, je lámán propagandou. Pokusím se vysvětlit, proč si tento systém vzdor všemu s vážnou tváří říká „svoboda a demokracie“ a lidi se tomu ani nediví.

Pro začátek připomenu, že určité znaky davovo – elitářského systému vykazoval už systém komunistický. Také tady byla komunistická strana předvojem dělnické třídy a z toho titulu jí byla určena vedoucí role. Tehdy tento rozpor demokrati viděli a příšerně jim to vadilo. Jenže komunistický systém byl zároveň velice rovnostářský. Komunista byl první mezi sobě rovnými – a nic víc (tedy teoreticky). Tohle možná některým demokratům vadilo daleko nejvíc, jen o tom nemluvili.

Když se dneska mluví o elitách, obvykle se myslí lidé velice, proti ostatním nesouměřitelně bohatí, kteří si koupili politiku, bezpečnost, kulturu – prostě všechno. Ovšem něco takového není dost dobře možné bez dalších opatření vydávat za demokracii. Takže to je ve skutečnosti složitější. Když se podíváte kolem sebe, vidíte lidi, kteří se považují za elitu, přestože by se o nich před sto lety řeklo „máte jednu kozu, trakař místo vozu“. Svoje elitářství zakládají na svém vzdělání, kreativitě, postavení a podobně, tedy na věcech, kterým se skutečná elita leda vysměje. To je výsledek propagandy a je to vlastně jistým zvráceným způsobem demokratické. Každý se může cítit elitou (nějakou zmíněnou vlastnost na sobě určitě najde) a tím pádem něčím víc než ostatní, když má ty správné názory, podporuje ty správné lidi, hlasuje tím správným způsobem. Tato propaganda je velice účinná, asi hlavně proto, že jí její oběti chtějí věřit.

Je jasné, že zde, jako v každé elitě panuje hierarchie. Členové vnějšího okruhu ze svého členství v elitě mnoho nemají. Vlastně jen vědomí, že jsou něco víc než ostatní a hřejivý pocit, že jsou členy klubu zasvěcenců. Oni sami by to asi nazvali jinak, tedy pokud by se pokusili své postavení definovat. Jenže – a to je specialita tohoto systému – je tu snaha, aby se co možno nejvíc odehrávalo na úrovni pocitů a instinktů, a pokud se už musí něco říct, aby to byl klam. Takže se tito lidé obvykle nedovtípí, že smyslem jejich existence je, aby dělali užitečné idioty členům kruhů vnitřnějších.

Celek si můžeme představit jako pyramidu, kola uprostřed kol (planetové soukolí?) nebo tajnou společnost, ve které jsou různé stupně zasvěcení. Je tu ale, jak jsem už řekl, jeden rozdíl. Tato struktura je jen tušená. Cílem je, aby se všichni cítili být „uvnitř“ a neviděli, že jsou jen materiálem pro ty, kteří jsou ještě víc uvnitř.

Na závěr jeden příklad ze života: O tom, jak dokonale může tento systém zmást lidi, svědčí postoj velké části umělců. Cítí se být kovanými pravičáky. Přitom standardní postoj pravičáků k umělcům je, že „komedianti mají být hladoví“. Naproti tomu levice i komunisti prohlásili umělce za ty, kteří vnímají tep mas, jsou hlasem pracujících, prostě jsou něco jako proroci. Takže tito lidé chtějí, aby byli vnímáni komunistickýma očima a přitom se zalykají hysterickým antikomunizmem. Nutno jim ale přičíst k dobru, že mimoděk prokazují správnost pravicového postoje.

 1. Janika

  Skvělé postřehy, Jane :-). K pocitu příslušnosti k „elitě“ stačí dnes – mít ten „správný“ názor. A kdo to určuje, který názor je momentálně ten správný a zaručující sounáležitost s elitou? No přece ten, kdo nejvíc huláká, kdo je nejagresivnější, kdo nejsprostěji dehonestuje a uráží příslušníky protilehlého tábora.

  • vittta

   Ono to zase tak jednoduché není.
   Těch správných názorů je víc a různě se prolínají.
   Jen namátkou:
   Správné je
   volit Drahoše
   odmítat Rusko
   chtít pomáhat migrantům
   chtít rovnoprávnost žen
   chtít respektovat kulturní odlišnosti menšin
   chtít se vyhnout jakémukoliv násilí….
   Atd.
   Tady vidíš, že různé směry si silně odporují a nelze je jakýmkoliv způsobem spojit.
   Nesmyslnost přiřzení elity mezi vyznavači „správných názorů“ lze vidět i tady na blogu.
   Já například (příklady dávám pokud možno na sobě, se mnou jako osobou to nemá nic společného) vyznávám několik „správných názorů“, z pohledu tohoto blogu.(ty jsou leckdy opačné ke správným názorům oficiálním)
   Takže:
   volil jsem Zemana
   v současném dění ve světě stojím na straně Ruska
   chci rovnoprávnost žen
   chci pomáhat potřebným
   nemám rád kapitalismus
   pokouším se objektivně uchopit socialismus, tedy na něj tupě nepliju
   Atd…
   Problém je, že v jiných oblastech už tak „dokonalý“ nejsem.
   A zase:
   chci rovnoprávnost žen
   chci pomáhat potřebným
   nechci v zemi migranty
   odmítám tolerovat kulturní odlišnosti menšin, pokud tyto nějak poškozují majoritu
   v případě nutnosti neodmítám násilí.
   Pozorný čtenář se jistě všiml, že se v pozitivech a negativech dva názory shodují.(ve skutečnosti jich je víc)
   Chci rovnoprávnost žen, ale ROVNOPRÁVNOST, ne buzeraci z blbosti.
   Chci pomáhat potřebným, ale nejprve vlastním-a máme jich dost.
   Výsledkem je, že mě čas od času někdo nazve různými tituly, které naznačují, že stojím na ABSOLUTNĚ opačné názorové straně jakési většiny, navštěvující tento blog.
   Nacista (v mnoha variacích, nejvíce se mi líbil nazivlastnec) ultrapravičák, rasista, násilník, lhář atd…atd…
   Co z toho vyplývá?
   Že žádná elita sama o sobě není nějak vytvořená.
   V článku se píše, že elity jsou vesměs oběťmi manipulace.
   Já bych k tomu ale doplnil, že vesměs se takovou obětí manipulace stávají ti, co už pocit elity v sobě nějak mají.
   Manipulace je v tom jen utvrdí.
   Lidé bez původního pocitu, že jsou něco víc, jsou vůči manipulaci do velké míry odolní.

 2. vittta

  K tématu samozvaných elit, by se mohlo vztahovat i řádění těchto elitářů ohledně tábora v Letech.
  Zde má nejblíže k pravdě právě Okamura, ale je za to štván a napadán.
  Každý si jistě může najít na internetu všemožná hodnocení tohoto tábora.
  Jakkoliv může každý vidět -dle svého přesvědčení- realitu tábora trošku jinak, tak ani v těch nejšílenějších výkladech nenajdeme ani jeden důkaz toho, že se o koncentrační tábor skutečně jednalo.
  Předně, na území protektorátu bylo zřizování koncentráků zakázáno německou stranou.(jakýchkoliv)
  Nikdo nikde netvrdí, že by byl kdokoliv popraven.
  Nikdo nikde netvrdí, že by byl kdokoliv ubit k smrti.
  Nikdo nikde netvrdí, že by byl tábor obehnán vysokým plotem ostnáče.
  Jsou ale jedinci, kteří tvrdí, že tábor hlídali stráže českého četnictva, což má nějak evokovat myšlenku, že se na vraždění (které se ale nekonalo) podíleli Češi.
  Ta myšlenka se má vylíhnout sama u samozvaných elit.
  Stráže nebyli do určité doby ozbrojeny, a četníků, střežící areál bylo údajně 9.
  Nikdo nezpochybňuje, že lidé zemřeli na nemoci, či nejvíce na epidemii skrvrnitého tyfu.
  Mlčí se ale o tom, že Cikáni měli spoustu nemocí už při příchodu do tábora.(TBC, svrab..atd..a mnozí byli ve velice špatném stavu)
  Nikdo nzpochybňuje, že nad táborem bděla německá policie, a nařízení byla německá, ale zdůrazňuje se, že byl tábor zřízen už 2.3.1939- tedy před obsazením zbytku republiky.
  Tábor ale nebyl pro Cikány, ale obecně pro netáhla a propuštěné kriminálníky.
  Cikánský z něj udělali až Němci.
  Strava byla špatná a bylo jí málo, rovněž vody bylo málo, též uhlí, ale na to bylo oficálně poukazováno.
  Velitel tábora nejspíše stravu i uhlí kradl,ale též se píše, že zásoby byly předávány k Hodonínu do druhého tábora.
  Cikáni si chodili pro dřevo do lesa.
  Velitel byl odvolán pro „neschopnost“, jeho neschopnost spočívala právě v nezvládnutí epidemie a kvůli množství mrtvých.(za to by měl dle logiky elit spíše pochválen a dekorován)
  Nemocní byli převáženi do nemocnic, a k dispozici byl i lékař. (zatčen Gestapem)
  Ženy rodily v nemocnicích.
  Četníci při práci nechávali vyčerpané a nemocné odpočívat a nenutili je pracovat. (dle svědectví)
  Na epidemii zemřeli i 3 strážní. (nezajímavá položka, jejich smrt se nedá politicky zneužít)
  Takto vypadá elitářství, založené na hlouposti, ale i vychcanosti, protože po hřbetech těch mrtvých se nyní dělají jak ekonomické, tak politické čachry, za asistence užitečných idiotů, rovněž samozvaných elit!
  Atd…každý si to může přečíst.
  ttps://www.seznamzpravy.cz/clanek/afera-zpochybnovani-utrpeni-romu-sili-odvolani-okamury-zadaji-i-dalsi-strany-a-padnou-trestni-oznameni-42464?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

   • vittta

    Ano, Terezín též nebyl oficiální koncentrační tábor v tom slova smyslu.
    Bylo to spíše jakési přechodné gheto, překladiště do skutečných koncentráků a továren na smrt.
    Vy speciálně byste měla ctít nález mezinárodního červeného kříže, který vysoce humánní zacházení potvrzuje.
    Ale když jste to nakousla, všimněte si, že o Terezínu se nijak zvlášť nemluví.
    Proč také, prasečák za 0,5 miliardy tam nestojí a památník tam postavili už komunisti.
    Navíc o Židech se toho nakecalo už dost, teď jsou na řadě Cikáni!
    Jinak,všimla jste si, že se v souvilosti s kárným táborem v Letech hovoří o holocaustu?
    Ten sice na Cikánech do určité míry páchán byl (Němci neměli na Cikány kvůli zabíjení Židů čas ani kapacity) ale ne na území protektoránu, ale až v německých vyhlazovacích koncetrácích v Polsku.
    Jenže… tam zajedno nesoužili čeští četníci, a za druhé to není na našem území a není tam prasečák za těch 0,5 mld.
    Takže to už není tak zajímavé.

    • tresen

     Památník /bez prasečáku/ má být v Letech proto, že zdrcující většina nedobrovolných obyvatel tamního tábora se stala obětí holocaustu. Shodou okolností to byli Romové. Pomník by tam měl být, i kdyby to Romové nebyli. Jasné?

     • Ondřej

      tento člověk co tu tak srdnatě obhajuje nacismus, se vám snaží přesvědčit, že ti Romové si za svoji smrt mohou sami. Pořádně se nemyli a nechtěli pracovat – to je přeci vážný důvod je zavřít do nikoli koncentračního ale „trestního“ tábora. Takže zemřeli – přirozenou smrtí. Nikdo jim přeci nic zlého nedělal.

      • vittta

       Starejte se o svůj kulturní národ, vy jste vraždění dotáhli až do průmyslové úrovně!
       VY, ne my.
       A to samé co Eddiemu, kde tady strnadně obhajuji nacismus?
       Leda ve vašich vlhkých snech.
       Ale jo, jinak tomu rozumím, v tomto tady máte určité politické příznivce.
       Nálepka „nacista“ je na západě velice oblíbená.
       Přitom děláte to samé, co oni, máte politický monopol, jedinou superideologii o nadřazenosti multikulturní rasy, a chtěli byste ukrást vojenskou silou bohatsví Ruska!

       • Petr Pelikán

        Vy jste takový tlučhuba, Vitto, že to bolí. K posouzení, zda a kde strnadně obhajujete nacismus nám může pomoct definice:

        Ottova encyklopedie uvádí pro heslo nacismus (národní socialismus), že jde o totalitní ideologii založenou na vypjatém nacionalismu, rasismu, prvcích socialismu, militarismu a antisemitismu.

        A když si to srovnám s Vašimi četnými, dehonestujícími komentáři, pak to pro mě osobně není jen obhajoba, ale i propagace.

        • Ondřej

         ještě pro doplnění velmi charakteristické prvky, které najdete dnes u mnoha dalších hnutí, která nemusí hned vyzývat k likvidaci jiného etnika, ale které zaměňuje etnikum za příslušníky víry či bez rozlišení etnicity snižuje lidské kvality u těch, co mají tmavší barvu kůže než je bílá….

         „Nacistická ideologie dále čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu či sociální demagogie (vyhovující nižším vrstvám), antibolševismu (vyhovující vyšším vrstvám), nacionalismu (umožňující získat podporu konzervativních sil) a antisemitismu. Filosofická podstata nacismu obsahuje prvky výrazného iracionalismu, okultismu a esoterismu.“

         Zde velmi plasticky víceméně všechny strany od SPD a DSSS napravo až po otevřené neonacisty jako je Adam B. Bartoš až po Národní odpor.

         Německá wikipedia uvádí „Nationaler Sozialismus“ bezeichnete im deutschsprachigen Raum seit etwa 1860 Verbindungen von nationalistischen und sozialistischen Ideen. Vom „Nationalsozialismus“ sprach zuerst die 1903 gegründete „Deutsche Arbeiterpartei“ Österreichs, die sich 1918 in Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) umbenannte.
         Mit der Bezeichnung „Nationalsozialismus“ grenzten diese neuen Parteien ihre Ideologie gegen den Internationalismus der Sozialdemokratie und den konservativen Nationalismus älterer Parteien ab und boten sich deren Wählerschichten (Arbeitern und Mittelstand) als bessere Alternative an. Dazu stellten sie einzelne antikapitalistische Forderungen in den Rahmen eines völkisch-rassistischen Nationalismus. “

         letmý překlad zní

         „národní socialismus“ v německy mluvícím světě již od roku 1860 odkazoval na spojení nacionalistických a socialistických myšlenek. S výrazem „národní socialismus“ tyto nové strany vymezily svou ideologii proti internacionalismu sociální demokracie a konzervativnímu nacionalismu starších křesťanských stran a nabídly svým voličům (dělníkům a střední třídě) „nacionální socialismus“ jako lepší alternativu. Pro kladou některé antikapitalistické požadavky v rámci lidově-rasistického nacionalismu jako součást svého politického programu“.

         Svým významem německý originál tedy odpovídá tomu, co je výsledkem překladu do češtiny (prý specifický český antilevicový diskurz hnaný militantním antikomunismem připisuje nacismu „levicové“ a antikapitalistické iliberální postoje nesnášející liberální demokracii, individualismus a kosmopolitismus). Ne, to není české specifikum ale objektivní fakt.

         Zdroje jsou zde

         Friedrich Kluge, Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

         Dále je zde uváděn doslovný citát Ludwiga von Misese, který o nacismu napsal – „Die Ideologie der Nazis, der deutschen „Nationalsozialistischen Arbeiterpartei“, ist die reinste und konsistenteste Manifestation unseres antikapitalistischen und sozialistischen Zeitgeistes“

         • vittta

          Raději o tom moc nepište, o tom antikapitalistického socialismu, či kolektivismu, či sociální demagogii nebo antibolševismu.
          Nebo se v tom najdou úúúplně jiní lidé, než já!

        • vittta

         Tak to mají špatně, Péťo!
         Chyhbí jim tam, že se jedná o šovinismus a rasismus německý!
         A pokuste se vy někde najít ode mně jedinou zmínku, kde bych obhajoval rasismus, vypjatý nacionalismus,militarismus či dokonce antisemitismus.
         A ano, prvky socialismu opravdu obhajuji, to je fakt.
         Pokud to stačí jako propagace nacismu, pak nacismus tímto skutečně obhajuji!
         Máte odvahu?
         KDOKOLIV najde odvahu se ujmout tohoto, zřejmě snadného úkolu?
         Eddieho jsem už konkrétně, žádal, neodpověděl, pokusí se někdo další?

         • Ondřej

          Neni třeba. Pakliže v Hitlerově díle Mein Kampf, kde se Hitler vyznává z rasismu a antisemitismu, vidíte něco liberálního (přesná citace vašeho vyjádření je, že Mein Kampf obsahuje „liberální‘ myšlenky) je pak jen přiznáním toho, že do té doby otevřeně společensky nepřípustný rasismus s touhou zbavit se navždy židů coby etnika , je pro vás něco progresivního a nekonformniho, protože to jsou politologická synonyma pro slovo „liberální“, pak.jste buď primitiv co nezná pojmy kterymi šermuje, anebo atributy nacismu coby ideologie vážně obdivujete.

          • vittta

           V Mein Kampf je liberální především jeho podobnost s tím, co vyznávají dnes lidé, co se hlásí k liberálům.
           Tedy odnárodnění států a vytvoření jakési IV. říše.
           Jistě, dnes lidé v tzv. vyspělých zemích tzv. bojují s rasismem, ale ve skutečnosti rasismus vyznávají, protože vytrvalá dehonestace bílých mužů vskutku není příkladný boj s rasismem v tom slova smyslu.
           Rovněž boj s antisemitismem, vyznačující se úpkem Židů z těchto zemí, a vyjadřování politického názoru vhazováním fajerflašek do synagogy, zní poněkud falešně!

          • Ondřej

           Podobnost nemůže být „liberální“. Ta věta je významově nesmyslna. Jste vážně tak hloupý, že vám není rovno. Proto platí na více než 100% co si tu o vás myslí Saul, já pan Pelikán a další, ať už je to zlehčování utrpení vám nesympatické skupiny obyvatel za nacismu, kteří byli definování stejne jako židé jako méněcenné rasy, používání slova negr a cmoud o lidech které jste nikdy v životě nepotkal a nepromluvil s nimi ani slovo, přesně tak jak o druhych etnikach s tmavší barvou kůže mluví nacisté.

           Jako o méněcenných lidech co mají automaticky nižší vzdělání ( u vás to sedí, vaše intelektuální schopnosti hranici s funkční gramotnosti už proto, že lžete o pojmech, kterým nerozumíte a urážíte celá etnika bez toho, že byste jejich jednotlivé kultury aspoň jako turista nějak poznal, což jako jazykové negramotný stejne nepoznate ani nám nejbližší anglosaskou kulturu, o níž píšete jen to, co se dočtete na Parlamentním Beobachteru) takže platí vše výše řečené, co tu předvádíte a co říká o vás jen to, co sociologové a freudovsti psychoanalytici mají za příčinu o původu zla v lidech, že je dáno především krutymi rodinnými poměry v mládí, nízkým vzděláním a sociálním vyloučením, které způsobuje regionální zaostavani, materiální deprivaci až po příjmovou chudobu.

           Dysfunkční rodina je bohužel to, se pak podepisuje na lidech vytvářející podhoubi extremismu jako je třeba T.Okamura, který značnou část sveho dětství prožil v dětském domově a zažil velmi krutou šikanu. Vás život který tu často lícite, vykazuje stejne symptomy deprivace jako u lidí, jejichž hlavní proklamovanou emocí je nenávist. Vase přiznáni, že jste před par lety byl ještě „normální“ ale že jste teď začal nenávidět a stal se z vás rasista (tento vas citát vám tady rád najdu) dokazuje že jste musel utrpět nějakou psychickou újmu. Otevřeně přiznání k určitě moralni perverzi bývá v psychologii hodnoceno jako hrdost na to být vyděděncem okraje společnosti neuznávající majoritní etické hodnoty člověka zoufalého co nemá co ztratit a co bojuje proti všem a jehož osobní zhouba je přáním která jej má vykoupit že světa, jenž mu tak ublížil.

           Pěkný den.

          • Ondřej

           Podobnost nemůže být „liberální“. Ta věta je významově nesmyslna. Jste vážně tak hloupý, že vám není rovno. Proto platí na více než 100% co si tu o vás myslí Saul, já a další, ať už je to zlehčování utrpení vám nesympatické skupiny Romù za nacismu, kteří byli definování stejne jako židé jako méněcenné rasa, vaše používání slova negr a cmoud o lidech, které jste nikdy v životě nepotkal a nepromluvil s nimi ani slovo, přesně tak jak o druhych etnikach s tmavší barvou kůže mluvili nacisté.

           Jako o méněcenných lidech co mají automaticky nižší vzdělání ( u vás to sedí, vaše intelektuální schopnosti hranici s funkční gramotnosti už proto, že lžete o pojmech, kterým nerozumíte a urážíte celá etnika bez toho, že byste jejich jednotlivé kultury aspoň jako turista nějak poznal, což jako jazykové negramotný stejne nepoznate ani nám nejbližší anglosaskou kulturu, o níž píšete jen to, co se dočtete na Parlamentním Beobachteru) takže platí vše výše řečené, co tu předvádíte a co říká o vás jen to, co sociologové a freudovsti psychoanalytici mají za příčinu o původu zla v lidech, že je dáno především krutymi rodinnými poměry v mládí, nízkým vzděláním a sociálním vyloučením, které způsobuje regionální zaostavani, materiální deprivaci až po příjmovou chudobu.

           Dysfunkční rodina je bohužel to, se pak podepisuje na lidech vytvářející podhoubi extremismu jako je třeba T.Okamura, který značnou část sveho dětství prožil v dětském domově a zažil velmi krutou šikanu. Vás život který tu často lícite, vykazuje stejne symptomy deprivace jako u lidí, jejichž hlavní proklamovanou emocí je nenávist. Vase přiznáni, že jste před par lety byl ještě „normální“ ale že jste teď začal nenávidět a stal se z vás rasista (tento vas citát vám tady rád najdu) dokazuje že jste musel utrpět nějakou psychickou újmu. Otevřeně přiznání k určitě moralni perverzi bývá v psychologii hodnoceno jako hrdost na to být vyděděncem okraje společnosti neuznávající majoritní etické hodnoty člověka zoufalého co nemá co ztratit a co bojuje proti všem a jehož osobní zhouba je přáním která jej má vykoupit že světa, jenž mu tak ublížil.

           Pěkný den.

          • vittta

           Né že by mě zajímalo, co si o mě myslíte zrovna vy, nadřazená raso, ale ten výrok mi tedy najděte.
           Já se sám přesvědčím, co jsem vlastně napsal.
           A že jsem tak smělý, co znamená přesně tento váš proslov?
           „Jako o méněcenných lidech co mají automaticky nižší vzdělání takže platí vše výše řečené, co tu předvádíte a co říká o vás jen to, co sociologové a freudovsti psychoanalytici mají za příčinu o původu zla v lidech, že je dáno především krutymi rodinnými poměry v mládí, nízkým vzděláním a sociálním vyloučením, které způsobuje regionální zaostavani, materiální deprivaci až po příjmovou chudobu.“
           To mi nějak nedává smysl….
           Rozhodně ne od takového bytostného demokrata, jako jste vy…

          • vittta

           Člověče, vy jste blázen!
           Než to začnete hodnotit, tak si to přečtěte.
           Vy vůbec dáváte hodně odkazů. které nečtete, jak jsem si všiml….

          • Ondřej

           Jinak ne, ale aby bylo jasno, nepovažuji rasismus za negativní a rasisty za méněcenné, pokud umí svůj postoj obhájit argumenty.

           Já se nebráním označení rasista,

           pokud má rasista černochy za opice, nic proti tomu nemám,

           A už tady nelžete, na policiii byste jen podepsal protokol a šel do chládku, nikdy by se u těchto výroků na nic dalšího neptal.

           Byl jste tedy usvědčen.

          • vittta

           No a co bych jako měl rasistovi na to říci, či měl bych proti tomu něco mít?
           Každý podle mě může vyjádřit svůj názor, ale určitě bych po něm chtěl, aby to nějak vyargumentoval.
           A opravdu se nebráním označení rasista, proč bych měl, to se mám nějak hájit před totalitáři, jako jste vy, to je zbytečné.
           Vy mě stejně budete titulovat, jak sám chcete, vy a Saul prostě žijete heslem, že kdo nejde s vámi, jde proti vám.
           Tak co s vámi.
           A ještě píšete o policii a usvědčení, vy tady neustále napadáte celou skupinu obyvatel, konkrétně skupinu jakýchsi „nevzdělaných, s nízkými příjmy a bydlících v chudých krajích“…
           Kdo ví, kdo by byl z něčeho usvědčen, ale zase, policajty a paragrafy tady citujete jen vy, jako kdybyste byl nějak nad zákonem, nebo co…..

          • vittta

           Hlavně tu pravdu vyhodnoťte i etnicky.
           Bylo by divné, kdyby v ústeckém a karlovarském kraji byly dobré výsledky, když jsou školy plné morgošů.
           Ti mají nízkou inteligenci a chabou docházku do škol, takže jejich testy jsou na 20 bodech.
           To pak samozřejmě dělá ten rozdíl.
           Jenže….řekněte to, abyste nebyl za rasistu, že jo.
           Nemůžete to říci, i když je to jednoznačně prokázané a romské děti mají u příznivců inkluze úplně jiné starosti, než dělat nějaký vědomostní test, ti ukazují, že mají IQ 70, potřebný k nástupu do běžné třídy…dnes už tedy ne.
           V tomhle oboru se vyznám, to mi věřte.
           Přesně tenhle vámi odkázaný výzkum by se dal v pohodě použít na zpochybnění inkluze ve školství.
           Další věc je, že s tím vzděláním je to obecně poněkud ošemetné.
           Vy třeba se pyšníte vysokým, až akademickým vzděláním, ale IQ máte jedno z nejslabších ze zde diskutujících.
           Takže třeba dokážete pracovat v Excelu pro nadnárodní firmu jako firemní homosexuál, který dokazuje genderovou a sexuální rovnost zaměstnanců firmy, ale jinak jste blbej jak necky.

         • Kamil Mudra

          Ále – žádný nacismus neobhajuješ, vittto, a neměl bys to o sobě psát ani žertem.
          Kvůli zmateným pseudointelektuálům (a jejich papouškům) jsou dnes nacionalistické myšlenky házeny do jednoho pytle s nacistickými. Přitom je úplně přehlížen např. fakt že se našim národním obrozencům právě díky jejich dost vypjatému nacionalismu podařilo zachránit náš jazyk z pozice kdy už zmíral na úbytě.

          Nacionalismus se vztahuje ke kořenům samotné osoby. Ke kořenům národním, zvykovým, kulturním…. není na tom nic špatného pokud je dotyčný nacionalista jen obhajuje (tj. nechce si je nechat vzít) aniž by je jiným vnucoval jejich násilným exportem na cizí území.

          Pro socialismus je zas charakteristická oddanost myšlence rovnosti. Ne však v tom pojetí že se lidé rodí stejní a že mají při narození stejné schopnosti a vlohy. Jde o to že většina důležitých forem nerovnosti je výsledkem nerovného zacházení s jednotlivci ze strany společnosti. Socialisté považují sociální rovnost za základní záruku toho, že svůj potenciál budou moci plně rozvinout všichni a ne pouze privilegovaní jedinci.

          Takže i když pojem nacismus vznikl coby zkratka pro sloučení nacionalismu + socialismu, stále to neznamená že osoba zastávající oba výše zmíněné postoje je automaticky „náckem“ či člověkem nacismus propagujícím, jakkoli je přidělování této nálepky v současné době populární. Být nacistou znamená přijmout škálu dalších prvků jiniž se tato ideologie projevuje.

          Tohle by si měl uvědomit každý člověk který se cítí být soudným a považuje se za demokrata respektujícího názorovou škálu ostatních.

          • vittta

           Vždyť jsou to pitomci, Kamile.
           Nic nechápu, ale staví se do role chápajících elit.
           Rozkrývají vnitřní nepřátele jak nacisté ve 30 letech a komunisté v 50 letech.
           Asi se to děje v každé době, bez ohledu na režim.
           To je pro mě nepříjemným překvapením ( už delší dobu), ale dneska už jde o daleko závažnější věci.
           Například je třeba za nacismus vydáván odpor proti migraci, navíc nelegální, agresivní a netolarantní.
           Přitom každý vidí, kam to v těch děsně vyspělých zemích s tím sluníčkařením dotáhli…..

          • Saul

           „Tohle by si měl uvědomit každý člověk který se cítí být soudným a považuje se za demokrata respektujícího názorovou škálu ostatních.“
           To jste napsal hezky Kamile,to se vam poved!o.
           Zvlast v souvislosti s tim, co vlastne komentujete i na dalsi rekce na vas komentar.
           No,mate tohle zapotrebi?

         • Saul

          „A pokuste se vy někde najít ode mně jedinou zmínku, kde bych obhajoval rasismus, vypjatý nacionalismus,militarismus…“
          „KDOKOLIV najde odvahu se ujmout tohoto, zřejmě snadného úkolu?“
          Ten ukol je snadny.
          Staci poopravit a upresnit,ze nejde o obhajobu,ale propagaci.
          Akorat pro vas je nesnadne se do te mnoziny kohokoliv sam zahrnout a uvedomit si,co tu prezentujete.
          Tak proc cekate,ze tu spinavou praci udela nekdo za vas?

          • vittta

           Vy budete blb i mimo virtuálno, vás bych nechtěl mít za podřízeného teda….
           Tušíte alespoň trochu, proč se s vámi vůbec bavím, i když je to fakticky bez jakéhokoliv smyslu?
           Vy si snad fakt myslíte, že se tady hájím, nebo co….
           Myslete si o mě co chcete, nějaký nacista a rasista, jiný zase mě má za komouše, putinistu…
           Kdybych se měl každým volem vážně zaobírat, tak nedělám nic jiného!

         • Petr Pelikán

          Máte odvahu? Jak patetické!

          Odvahu k čemu? Abych citoval z těch Vašich stok! Proč? Abyste mohl slovíčkařit. Na to není třeba odvahy. To je zbytečné. Číst umí každý.

          Nutné ale je jasně vyslovit, že ty Vaše propagované názory jsou silně rasistické, vypjatě nacionalistické a militantní. Nutné je to proto, že i v době počátku nacionálního socialismu bylo stejným způsobem argumentováno a to nejenom v Německu, i v Čechách, Itálii, Španělsku, Francii, Rusku a dalších zemích. A ty důsledky známe. Z Vašich slov je to paušální pohrdání a pocit nadřazenosti vůči lidem jiné rasy, jiné barvy pleti, jiného přesvědčení, jiné kultůry cítit na sto honů, a ty výkaly smrdí. Není nic horšího, než když je člověk schopen tímto paušálním způsobem pohrdat druhým člověkem, když takto podrývá osobní lidskou důstojnost jednotlivce a prodává to za ochranu svého národa, své rasy. To je třeba jednoznačně vyslovit, pojmenovat a odsoudit! Na to není třeba odvahy, ale zdravého rozumu. Odvahy bude třeba až tehdy, kdy Vy a Vám podobní nebudou jen řečnit a slovíčkařit, ale začnou svá slova měnit v činy.

          V kontextu komentáře pana Mudry:

          Ále – žádný nacismus neobhajuješ, vittto, a neměl bys to o sobě psát ani žertem.
          Kvůli zmateným pseudointelektuálům (a jejich papouškům) jsou dnes nacionalistické myšlenky házeny do jednoho pytle s nacistickými. Přitom je úplně přehlížen např. fakt že se našim národním obrozencům právě díky jejich dost vypjatému nacionalismu podařilo zachránit náš jazyk z pozice kdy už zmíral na úbytě.

          je víc než nutné konstatovat, že jablka nelze srovnávat s hruškami. Ale jedno je jisté, doba formování moderního nacionalismu (v 18-tém – 19-tém století), kdy se utvářely novodobé národy, je původem a příčinou nacismu. Tehdy se pojem národ změnil. Od nepaměti byla lidská společnost a státní útvary mnohonárodnostní, a multikultůrní. Příklady najdete napříč dějinami. Od Mezopotámie, Egyptu faraónů, antického Řecka a starověkého Římu, přes Svatou říši římskou, Britské impérium, Rakouské císařství, carské Rusko, Osmánskou říši, Indii, Čínu a Japonsko. V té době byla národnostní otázka úzce spojena s místem narození a sdíleným jazykem, nikoliv s rasovou či krevní příbuzností, nebo barvou pleti. Proto je špatné a svůdné tak povrchně a bez souvislostí argumentovat.

          • vittta

           Kus dole se vás ptám, kde jste nějak doložil mé výroky, obhajující, či propagující nacismus, nemyslím, že by to mohlo být toto.
           Raději mě ještě odkažte na nějaké argumenty.
           Tady jste sice jasně vyslovil, že ty moje propagované názory jsou silně rasistické, vypjatě nacionalistické a militantní, ale nijak nedoložil, a to ani vlastními slovy.
           Argumentaci vlastními slovy, případně doplněnou o příslušné odkazy preferuji.
           V době počátku nacionálního socialismu bylo tedy podobně argumentováno….(jmenujete země) jak bylo argumentováno?
           A co mají uvedené země společného s nacionálním socialismem?
           Snad nechcete říci, že v ČSR byla strana národně sociální, jejíž členkou byla např. Milada Horáková, či Eduard Beneš?
           Ne, to jsitě nechcete, ale možná narážíte na spojení sudetských Němců s NSDAP, ano, to by být mohlo.
           Pak drahošujete, že moje paušální pohrdání a pocit nadřazenosti vůči lidem jiné rasy, jiné barvy pleti, jiného přesvědčení, jiné kultůry je cítit na sto honů, a ty výkaly smrdí….no jistě, ale JAK vypadá konkrétně to pohrdání?
           Že vy ho cítíte, má jako znamenat, že to tak i je, třebaže mnoho jiných to tak necítí, nebo jste nějaký soudce „smradu“, nebo co jste vlastně zač?
           Já právě v těchto vašich slovech cítím silnou, a ničím, než vašimi dojmy (a čichem) podloženou aroganci.
           Píšete, že „to“ (pohrdání atd.) je třeba jednoznačně vyslovit, pojmenovat a odsoudit! Na to není třeba odvahy, ale zdravého rozumu.
           To jsou vaše slova, no tak se dejte do práce, a pojmenujte to.
           Problém je, že vy jen stříkáte močku kolem sebe, ale nic nepojmenováváte, vyjma mě samotného.
           To se mi zdá málo.
           Nemáte na to, Péťo, to je celé, nemáte ani odvahu, ani schopnosti, ale ani možnosti, cokoliv pojmenovat.
           Můžete jedině napadat ad hominem, jako všichni vám podobní dobrodinci.
           A to je také to, co děláte.
           A je to JEDINÉ, co děláte, vyjma tedy toho, že při té příležitosti sami sebe prohlašujete naopak na slušné a skvělé lidi, rovněž bez jakýchkoliv argumentů.
           Pokud tedy není argumentem „slušnost“, ale té se vám ve vašem hodnocení výše prakticky moc nedostává.
           No…dosti slov, Péťo, odkažte mě na něco lepšího, konkrétnějšího, nechce se mi věřit, že vzdělanec a slušný člověk, jako jste vy, se zmohl jen na toto!

          • hans

           Ale jedno je jisté, doba formování moderního nacionalismu (v 18-tém – 19-tém století), kdy se utvářely novodobé národy, je původem a příčinou nacismu. Tehdy se pojem národ změnil. Od nepaměti byla lidská společnost a státní útvary mnohonárodnostní, a multikultůrní. Příklady najdete napříč dějinami. Od Mezopotámie, Egyptu faraónů, antického Řecka a starověkého Římu, přes Svatou říši římskou, Britské impérium, Rakouské císařství, carské Rusko, Osmánskou říši, Indii, Čínu a Japonsko. V té době byla národnostní otázka úzce spojena s místem narození a sdíleným jazykem, nikoliv s rasovou či krevní příbuzností, nebo barvou pleti.

           Bože dobrý, zase jeden co měl na základce kouli z dějepisu.

           Minimálně Egypt, antické Řecko a Japonsko v žádném případě nebyly útvary mnohonárodnostní. A žádné ze jmenovaných impérií nebylo multikulturní (s výhradou přechodně neasimilovaných periférií). Novodobé národy se vytvářely o mnoho století dříve, Češi například vznikli někdy v 7. století a od té doby se definice Čecha a češství nezměnila. A národnostní otázka byla samozřejmě obvykle spojena s rasovou a krevní příbuzností a barvou pleti; vyjímku tvořila pouze některá impéria (Řím/Byzanc, Rusko, Čína, Osmané) v nichž se členem titulního vládnoucího národa mohl stát kdokoliv loajální k impériu a sdílející imperiální kulturu.

          • Ondřej

           A národnostní otázka byla samozřejmě obvykle spojena s rasovou a krevní příbuzností a barvou pleti; vyjímku tvořila pouze některá impéria (Řím/Byzanc, Rusko, Čína, Osmané) v nichž se členem titulního vládnoucího národa mohl stát kdokoliv loajální k impériu a sdílející imperiální kulturu.

           Pak byla ona „vyjímka“ mimo Polynísie a Mikronésie – celý svět:-). Vy jste snad ani ten dějepis vůbec ve škole neměl, natož abyste z něj mohl vůbec být klasifikován:-)

          • hans

           Celý svět? Řím/Byzanc je pár století ve Středomoří, Rusko, Čína, Osmané je stěží polovina Asie. Zbytek světa pro vás neexistuje? Vás v dějepise neučili o takových státech, jako bylo Britské impérium, nebo koloniální říše španělská, portugalská, francouzská.. o afrických zemích, o indiánských státech, o Svaté říši římské, skandinávských zemích…

          • Ondřej

           v době těch imperií jako Řím/Byzanc, tak krom těch co jste vyjmenoval to byl v té době celý známý svět. Zbytek byl na mapě popsán jako „Hic sunt leones“. Takže Skandinávie byl divoký Barbaristán, velká část Británie byla vlastně pořád a jen Řím, atd..

           Nic lepšího nevymyslíte. Až o hodně, hodně později se začalo něco podstatně novějšího než platilo nějakých prvních 700 let, dít nového. Máte psát v historickém kontextu a ne kontextuálně absurdně, jako že kdyby nebylo Kolumba, neměli bychom baseball:-)

           Jinak pro vitttu – jen a díky územní a kulturní expanzi, proti nám „bílým Evropanům samým“, jsme byli obohaceni natolik, že aby k nám nedorazili díky arabských výbojů z Afriky „znásilňovači a řezači hlav“, by si někteří dodnes nebyli schopni přečíst co dobrého pro ně udělali Zeman a Babiš, případně jiní, by si s tím samým ani nemohli vytřít …:-)

          • vittta

           Pomalu abych si myslel, že nebýt Arabů, tak tady žijeme v negramotnosti a špíně.
           Je pozoruhodné, že samotní Arabové v kdovíjaké vzdělanosti a pokroku nežijí ani dnes, natož pak třeba před 100 lety.
           To asi nám to svoje předali.
           No ale Arabové k nám nijak extra neexpandovali, snad až na Maury, což ale nebyli čistí Arabové.
           Veliký bojovník a osvícenec Saladin pak byl Kurd a osmanští Turci a Tataři, kteří především do Evropy vojensky pronikali, neměli s Araby společného etnicky nic.
           Dívejte, tohle si zkoušejte někde na denníku referendum, o Arabech začalo být slyšet až v 7 století a to ne v souvislosti se vzdělaností, ale s válkou.
           Když Arabové ještě spali v písku a dělali tam bábovičky, tak už v Evropě- zcela bez jejich obohacení, byla velice vyspělá kultura s aquadukty, divadlem, poesií, literaturou, stavebním inženýrstvím, měnovým systémem,právním řádem, náboženskou volností, matematickými i technickými vědomostmi, metalurgií atd..atd…a byla tady min. 1500 let.
           Jak souvisí ve vašem kontextu Řím a Byzanc je mi dost záhadou, obě říše spadají do úplně odlišných období.
           Zatímco Řím bylo imperium starověké, s vyspělým občanským principem, Byzanc byla říše středověkou se systémem feudálním.
           Obě říše se kryjí poměrně krátkou dobu ranného středověku.
           Řím se definitivně zhroutil- jak známo- 476, ale prakticky byl tou dobou už v hlubokém úpadku.
           Byzanc padla 1453 dobytím Cařihradu osmanskými Turky, a rovněž byla v hluboké depresi, pověstná tou dobou především obludnou korupcí, která- ač je to k nevíře, byla ještě větší jak v samotné Evropě.
           Jestli VY potřebujete obohatit, protože jste degenerovali natolik, že nevíte kam dál, my takto obohatit nepotřebujeme, a bereme si od jiných národů jen to, co se nám hodí, a ne to, co nám vnucují, a jmenovitě na vnucování jsme tady až geneticky hákliví.
           Vy potřebujete, aby vám někdo vládl, a když nemáte zrovna nějakoho Führera, vezmete asi zavděk i islámem, my si vládnout umíme, jakkoliv to není žádná sláva a politici by nejvíce ze všeho potřebovali nakopat do prdele!
           Ale tak to tady funguje, lid jedná sám, a má svůj svět, a politici jednají proti lidu ve svém světě, a ty dva světy spolu naprosto nesouvisí, a jen těžko byste našel Čecha, který by si před politiky a politikou neodplivl, zatímco- jak jsem slyšel- v zemích germánských lidé politikům věří tak dlouho, dokud je v jejich zemích na kameni kámen!
           U nás si každý hraje na svém písečku, a kdyby to nebylo funkční, tak tady nebudeme- v těchto oblíbených končinách všech našich sousedů- už 1200 let, mluvit pěkně po našem- česky a nebudeme mít nejhomogenější stát v Evropě.

          • Ondřej

           Proboha vittto, vy nevzdělaný lháři, vy opravdiu lžete v každé větě a neznáte opravdu mezí kam až vaše drzost takhle lhát může zajít….

           Lež č. 1 „Jak souvisí ve vašem kontextu Řím a Byzanc je mi dost záhadou, obě říše spadají do úplně odlišných období.“.

           Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří. Vznikla roku 395 našeho letopočtu rozdělením Římské říše….ta období nijak odlišná nejsou Byzanc byla nástupnickou říší Římské říše a z jejího.ůna vznikla.

           Lež č. 2 „No ale Arabové k nám nijak extra neexpandovali, snad až na Maury, což ale nebyli čistí Arabové“.

           Córdobský chalífát (arabsky خليفة قرطبة) je historický státní útvar, který se v letech 929 až 1031 rozkládal nejen na území Pyrenejského poloostrova, ale jeho vliv zasahoval i do oblastí severní Afriky. Téměř všichni vládci tohoto státu pocházeli z rodu Umajjovců a vyznávali sunnitskou formu islámu.Za vlády posledních Umajjovců se muslimské Španělsko (Al-Andalus) dostalo na vrchol svých kulturních, hospodářských i vojenských sil. Po ovládnutí části severní Afriky a jejích přístavů (Ceuty,Tangeru, Melilly a dalších) spolu s Gibraltarským průlivem se stal chalífát jednou z evropských námořních velmocí.

           lež č.3. „Dívejte, tohle si zkoušejte někde na denníku referendum, o Arabech začalo být slyšet až v 7 století a to ne v souvislosti se vzdělaností, ale s válkou. Když Arabové ještě spali v písku a dělali tam bábovičky, tak už v Evropě- zcela bez jejich obohacení, byla velice vyspělá kultura s aquadukty, divadlem, poesií, literaturou, stavebním inženýrstvím, měnovým systémem,právním …“

           Arabská vzdělanost, kultura a náboženství
           Technické znalosti byly převzaty z Persie, Indie a Číny. Centrum vzdělanosti byl Bagdád. Společně tu pracují učenci různých národů. Rozvoj vědy ovlivňovali Chalífové a šlechta. Arabská věda byla nezávislá na náboženství. Na vysoké úrovni bylo školství – státní – dostupné každému, chudina neplatila školné. Vyšší vzdělání bylo na univerzitách – na jihu Pyrenejského poloostrova jich bylo 17. K rozvoji vědy přispívají i knihovny – např. knihovna Chalífa al Hukama – jeho knihovna měla 400 000 svazků. Křesťanská knihovna v Římě jich měla jen 192 000.
           V astronomii navázali na antiku, vytvořili katalog hvězd – souhvězdí měla ale jinou podobu. Rozšířili znalost kompasu.
           Zeměpis – arabští obchodníci se řídili podle přesných popisů tras či je tvořili. Vytvářeli kvalitní mapy – např. mapař Abů al Idrísí. Ibrahim Ibu Jakúb – arabský obchodník – vytvořil první popis Prahy, popsal obchodní cesty ve střední Evropě.
           Lékařství – navázali na antiku, zabývali se hygienou a životosprávou, sledovali vliv podnebí na zdraví, měli úspěchy v očním lékařství – zkonstruovali brýle, založili optiku jako vědní obor. Abů Alí Ibn Sina (Avicena).
           Chemie – vznikla z farmacie – zdokonalili destilační přístroj. Chemické poznatky využili i při barvení látek, prováděli chemické pokusy.
           Filozofie – ovlivněni Aristotelem, filozofem byl i Avicena. Abů Valid Ibn Rušd (Averrores) vytvořil učení o dvou pravdách – náboženské a vědecké – nedochází k ostrým střetům mezi vědou a vírou.
           Architektura – nejvýraznější projev výtvarného umění. Arabský sloh byl směsicí prvků jiných kultur. Používali kýlový a podkovovitý oblouk. Součástí je bohatá ornamentální výzdoba – arabesky – mají často rostlinné nebo geometrické motivy. Architektura se hlavně zachovala na Pyrenejském poloostrově. V městech bylo pouliční osvětlení, dlážděné ulice, lázně, mešity s modlitebním výklenkem směrem k Mekce.

           Je toho víc než pro vás coby evropského barbara a nevzdělance více než dost…Pro vás první dnešní domácí úkol – nastudovat kdo to byl Avicenna a co vynalezl v době, kdy v Evropě řádili barbarské germánské kmeny, divocí Sasové, Keltové a Galové – ty všechny měl Řím za barbary. Přitom proti perským učencům (muslimům) byli ti vaši Byzanci sami zaostalí např. v medicíně, kdy se až do konce 17.století učilo podle kanonických medicinských objevů tohoto muslimského učence na nejstarších universitách Evropy.

           Lež. 4 „Dívejte, tohle si zkoušejte někde na denníku referendum, o Arabech začalo být slyšet až v 7 století a to ne v souvislosti se vzdělaností, ale s válkou.

           První písemný zdroj etnonyma „arabský“ byl nalezen na asyrském nápisu r. 853 př.nl, kde Shalmaneser III uvádí krále Gindibu za vládce mâtu arbâi (arabské země) za osobu, kterou porazil v bitvě u Karkaru. Některá jména uvedená v těchto textech jsou aramejská, zatímco ostatní jsou podle prvních svědectví počátky starověkých arabských dialektů. Ve skutečnosti se v asyrijských textech vyskytují různá etnonyma, která jsou překládány jako „arabská“: Arabi, Arubu, Aribi a Urbi. Mnoho Qedaritských královen bylo takto popsáno jako královny Aribi. Hebrejská Bible někdy odkazuje na Aravi národy (nebo jejich varianty), které jsou v Bibli přeložený jako „aravský“ nebo „arabský“.

           „Seknu“l jste se tedy asi asi jen o 1400 let, tohle už není provokace a lež, ale esenciální důkaz vaší fatální nevzdělanosti

           Takže krátké shrnutí

           Prosím přečtěte si aspoň česky, lépe však si od někoho nechte přeložit anglicky psanou wikipedii a doučte se aspoň základy, co vám tady uvádím jako důkaz o vašich lžích uvedených takto na pravou míru.

           Pěkný zbytek dne.

          • vittta

           Hmmm….
           Nevím, no…
           Takže Byzanc byla současnicí Římské říše rovných 81 let.
           To se vám zdá hodně?
           To snad nemusí nikdo zdůrazňovat, že Bazanc vznikla z původní Římské říše, ale Byzac vznikla na konci, v časech poslední křeče Říma, a systémově už byla úplně jiná.
           Římská říše nebyla feudální, to byla až Byzanc.
           Zbytečně se snažím, jasně.
           Maurové přece byli právě Arabové a Berbeři (a konvertující Španělé), obývající ten váš chalífát.
           Citujete mi tady asi Wikipedii, aniž byste téma jakkoliv pochopil.
           No já nijak nesnižuji přínos Arabských učenců, každá říše měla svůj vrchol, ale vrchol Evropaské civilizace určitě nebyl v 10 století ale asi tak 1000-1500 let před tím.
           Pádem Říma podle mě nastala v Evropě doba temna, upadlo vzdělání, znalosti, vesměs cokoliv.
           A samozřejmě, k rozvoji bílé evropské civilizace zákonitě přispěla kultura čínská, perská (ta ale nebyla islámská), řecká, římská, egyptská,mínoiská atd..atd..
           Evropané uměli nejlépe využít oněch znalostí pro až neskutečně rychlý rozvoj, kdy během 200 let, cca od 17-19 století, předběhli o několik délek absolutně všechny ostatní civilizace.
           Pak mi tady píšete, kdy bylo poprvé slyšet o Arabech….děláte si kozy?
           V jaké souvislosti?
           To je jak když Saul argumentuje, že naši předkové byli černí.
           Tak dlouho se hledá negr, až se najde.
           Ale proč se hledá?
           Tak dejme tomu, že teorie o vzniku člověka v Africe je správná, no ale jak se tedy dostali do Británie, (kde je nalezli „vědci“)?
           V Africe klidně člověk vzniknout mohl protože tam je teplo a dostatek potravy, ale zároveť tyto podmínky jakoukoliv evoluci zpomalují, protože kde je dostatek, nic se nevyvíjí, evoluce je velice úsporná, a co dělat nemusí, to také neudělá.
           A i kdyby, co by sakra pravěcí lidé z Afriky hledali v Evropě, kde byly neprostupné lesy a zima jako kráva?
           To by museli být padlí na hlavu.
           Navíc, jakkoliv může člověk samotný pocházet z nějaké jednotné rasy, klidně i černé, jednotlivé národy se postupně začaly od sebe lišit.
           Bylo to zejména možnostmi rozmnožování, malé národy, žijící daleko od ostatních musely logicky degenerovat incestními svazky, zatímco národy větší, nebo žijící blízko u sebe naopak vhodnými svazky vyspívaly.
           Vidět je to třeba na Cikánech, kteří se dlouhodobě páří mezi sebou, a výsledek se musí dostavit, to není rasismus, nemůžete oblbnout přírodu.
           Také ti lepší Cikáni velice dbají na to, koho si jejich děti vezmou, je to pro ně zásadní věc, a je velice pochopitelná.
           Citujete mi z Wiki a myslíte, že mě ohromíte, ale to jsou teorie, navíc leckdy politicky podbarvené.
           I Darvinova teorie byla přijata politicky, kvůli oslabení náboženství.
           A jakkoliv evoluce prokazatelně funguje, vznik člověka její pomocí ještě nikdo neprokázal.
           Čeho se na té bílé rase tak bojíte, že hledáte za vším černé?
           Já…když vás čtu, nebo Saula, nějak se mi vybavila taková věta z knihy „Podzimní čas mocné říše“.
           To byla kniha o Aetiovi, výzmaném politikovi a vojevůdci, žijícím těsně před zhrocením Říma.
           A on řekl Atilovi, který mu nabízel, že spolu dobijí Řím, že „CIVILIZOVAT MOHOU JEN CIVILIZOVANÍ“.
           To si zapamatujte.
           A negři z Afriky či negramotní Afgánští pasáci koz NÁS civilizovat nemohou.
           Nejsou podřadní, jejich způsob života v jejich zemích jim nikdo nebere.
           Ale civilizovat v tom slova smyslu nás nemohou.
           Mohou nás jenom zničit!

          • embecko

           Historicke statni formace byly vzdycky multikulturni a bez hranic a vsichni jejich obcane byli homosexualove.

         • Ondřej

          Pro pozorovatele rozhovoru na Autobahnhof Lohne. Římská říše bez vnitřních hranic jako vrchol mutikulturalismu byla do uninarodni jednotné Evropy nacpána v takové podobe jaké už nikdy nebude rovno. Helénové, Makedonci, Britové, Germáni, Galove – všechno byl vždy a jen predevsim jednotný Říman.

          Vivat Caesar, embecko. Žádné Bonjour, Gruss Gott ale Vivat Caesar:-) Merkelova je proti němu identitami nacionalista šermujici Siegfriedovym mečem z Valhally:-)

          P.S. A ohledně těch homosexuálů, embecko, tak za takového Caliguly jich v Římě nebylo jen dnešních 4%, ale tak dobrých 40%…-) Kam jste chodil na gympl čoveče?

     • vittta

      Pomník tam je, a holocaust to nebyl, jasné?
      Slovo „holocaust“ znamená něco úplně, ale úplně jiného!

      • vittta

       Pokud tedy nemyslíte, že se tamější Cikáni stali obětí holocaustu v německých táborech.
       Jenže pak by bombastické památníky (s důrazem na to „bombastické“, protože jak jsem uvedl, památník tam je) měli být asi někde jinde, ne tam, kde k holocaustu nedocházelo.
       Jak jste sama uvedla, československých Židů bylo vyvražděno 277 000.
       Mají někde nějaký památník, vyjma Terezína?
       A jistě byly aglomerace, kde Židů, kteří nepřežili holocaust bydlelo více jak 326!

       • tresen

        Samozřejmě tím myslím, že se stali obětí nacistického vyvraždovacího programu. Co jiného?
        Stejně jako většina těch, co prošli Terezínem.
        Tam se nevzpomíná jenom na ty, co zemřeli na tomto smutném místě na tyfus a podvýživu, ale i na všechny, které odsud transporty odvezly na smrt do Osvětimi i jinam.

        • vittta

         Pak by bylo vhodné, aby v Oswietimi byl důstojný památník velikosti minimálně navrhovaného památníku v Letech, kde by bylo uvedeno, že tam zahynulo 512 (nevím přesně) romů z tábora v Letech.
         Pokud to tam není, je to…je to…je to co?

         • tresen

          Nevím nic o tom, že by byl v Osvětimi památník věnovaný výhradně obětem, které sem byly přivezeny z Terezína.
          Takže se ho asi nedočkají ani oběti, které prošly táborem v Letech.
          Kolik jich bylo přesně, se možná neví. Uvádí se, že holocaust přežilo zhruba 600 českých Romů, desetina předválečného počtu, ale to číslo nerozlišuje mezi těmi, co prošli tábory v Letech a v Hodoníně.
          Já sama jsem poznala jednu starou dámu, která patřila do té malé hrstky, která měla štěstí. Zažila jako dítě „ubytování“ v Hodoníně a přežila Osvětim. Ukazovala mi stále patrné číslo na předloktí. Ale to jen tak na okraj.

          • vittta

           A co jako?
           Prostě o táboře v Letech se mluví jako o čemsi děsivém, až ďábelském.
           Takže by si oběti tohoto tábora jistě zasloužili v Oswietimi samostatný památník, když mají mít speciální památník tak za miliardu u nás v Letech.
           Pokud se vloží 500 000 ,- jen na to, aby se zboural fungující podnik, který navíc vůbec nestojí na místě, kde ten tábor byl, ale kus vedle, a tady o tom „slušní lidé“ vedou divokou kampaň už asi 20 let, muselo to být i v parametrech celé 2. světové války cosi vyjímečného, protože tak nákladný památník nemají nikde na světě ani za statisíce obětí!
           Aby bylo jasno, téma je existence koncentráku v Letech ve formátu „byl, nebo nebyl to koncentrák“ a finanční či politické aktivity kolem toho, ne romský holocaust v režii Němců.
           Takže se držte tématu.
           Pokud snad chcete psát o romském holocaustu, je to o chlup jiné téma.
           Takže znovu, téma- tedy to, o kterém se veřejně hovoří, je „koncentrák“ v Letech, případně návazně úloha českého lidu v něm!

          • tresen

           Snažila jsem se vám ukázat, že památník v Terezíně a památník v Letech mají stejný nárok na existenci, protože jsou na místech se stejným tragickým určením.
           Nedokázal jste a nedokážete, že to tak není.

          • vittta

           Proč bych vám měl něco dokazovat, Třešni?
           Je to zbytečné.
           Nic méně….Terezínem asi prošlo o chlup víc lidí a o chlup víc lidí bylo zavražděno.
           Podle vaší logiky by si stejný památník, jako v Letech, zasloužilo jakékoliv místo, kde zemřeli v důsledku války, či byli dokonce zavražděni nějací lidé, i když si myslím, že jste ochotna akceptovat jen Židy a Cikány, kdyby to byli jiní lidé, tolik slz byste nepotřebovala, a kdyby to byli Rusové, tak ani jednu jedinou.
           No…ale má to ale ten problém, že by tady těch památníků bylo trošku moc.
           A také…..kdo by je platil, že?
           Romové by to nebyli, kde pak, ti ne!

         • vittta

          Mám dva mínusy, to by mě vážně zajímalo, co může mít kdo proti tomu, aby se v Oswietimi vybudoval důstojný památník romům, kteří prošli táborem v Letech!
          To tedy…to nevím, asi nějací náckové, nebo co!

          • tresen

           Ty minusy nepatří názoru, že by zavraždění Romové měli mít památník v Osvětimi, ale naznačování, že nemá být v Letech.

          • vittta

           Ale Třešni, v Letech už památník je.
           Osobně nejsem proti památníku jako takovému, ale jsem zásadně proti likvidaci prosperující potravinářské firmy, za státní peníze, a za tolik peněz.
           Rovněž jsem zásadně proti falšování historie, protože v Letech nebyl koncentrační tábor v tom slova smyslu.
           Českým vlastencům, padlým v boji třeba v Praze 5-10. 9. 1945 také stačí jen bronzová cedule.
           Rovněž jsou v některých místech republiky cedule, ukazující, že z toho konkrétního domu byla odvlečena rodina do koncetráku (skutečného) a tam zavražděna.
           A kde má sakra důstojný památník 25 000 padlých československých vojáků?
           Pamatujte si, Třešni.
           Jde o důstojnost, DŮSTOJNOST, ne pompéznost.
           A to, co se děje v Letech je pompéznost, důstojné to není ani trochu!
           Na lidském utrpení se tam honí pochybné politické body a samozřejmě- prachy!

          • Kamil Mudra

           Jak to s táborem v Letech skutečně bylo by si měli mezi sebou vyřídit historici a „historici“ píšící o něm rozdílným způsobem. Pro nás je v současnosti zajímavé především to, jak je zcela evidentně tato záležitost zneužívána coby bič na Okamuru.

          • vittta

           Podle toho, co jsem o tom četl, o tom historici i „historici“ píší úplně stejně.
           Jen „historici“ lecos vynechávají.

          • tresen

           K tomu biči, pane Mudro, se sluší poznamenat, že Okamura se o jakýsi pokusil, zapráskal, ale jak se říká, zapráskal leda sebe.

          • tresen

           A ještě pro Vitttu: V osvětimském muzeu je jedna část věnovaná romským vězňům, jejich utrpení a likvidaci.
           Takže není pravda, že by tam nebyli připomenuti, jak si myslíte.

          • vittta

           Ne, Třešni.
           Pokud tam nejsou připomenuti konkrétní romové, co prošli táborem v Letech, je to zločinné.
           Nebo se snad v Letech vykoupil prasečák a bude stavět památník všem romům?
           Podle toho, co se píše, jde o konkrétní romy z Let.
           A tento zločin byl měl být přeci v Oswietimi zmíněn konkrétně, když demokratické síly slušných lidí, dokonce nejen z ČR, vyvinuly takový tlak, a náš stát investuje do toho památníku něco kolem miliardy.
           Za to by byl obstojný hospic.
           Vy mě snad vůbec nechápete, nebo….snad nechcete nějak zlehčovat urpení konkrétních romů, co byli v táboře v Letech, a nějak je zašmodrchat do všech romů?
           Snad kdyby v té části toho muzea byl alespoň tábor v Letech zmíněn….
           Je tam zmíněn tento konkrétní tábor?
           Opakuji, v diskuzi jde o tento konkrétní tábor a vše, co se kolem něj dělo a děje, ne o romský holocaust stran Německa jako celek.

          • embecko

           Co je na tom podezrele? Ze kazdy vi, ze o Romy tu vubec nejde a ze se opet stali obetmi, tentokrat (zatim) cizi politicke propagandy. Pamatnik uz roky maji maji, prasecak je vykoupen a to je myslim v poradku. Podle meho kazdy soudny clovek vidi, ze tu jde o zneuziti pamatky mrtvych/ obeti. Pokud je jakasi vysvetlujici tabulka na Konevove pamatniku vyrazem nejvyssi formy demokracie a objektivity, proc neco takoveho neudelat i v Letech? Preci nechceme svym potomkum predat tendencni historiografii, copak na tom muze mit nekdo zajem?
           Osobne bych to takto ukoncil: zboural soucasny pamatnik (nestoji na puvodnim miste tabora), zboural prasecak (zcasti stoji na miste tabora) a postavil pamatnik novy. Co je cisarovo, dejme cisari, co je Romu, dejme Romum. Vsak on uz si osud kazdeho najde…

          • Kamil Mudra

           „K tomu biči, pane Mudro, se sluší poznamenat, že Okamura se o jakýsi pokusil, zapráskal, ale jak se říká, zapráskal leda sebe.“
           Tak v tom bych si dovolil oponovat, třešni.

           Ve slušné diskusi, když někdo použije mylný (nepodložený, nepravdivý, zkreslený…atd.) argument, vznese jeho oponent protiargument, v lepším případě i podložený nějakým důkazem. Autor mylného argumentu se omluví, uzná svůj argument za neplatný a diskuse se vede dál.
           Tak by to mělo být.

           Pokud však oponent omluvu nepřijme, začne se na vzneseném argumentu točit a skrze něj na autora argumentu útočit – pak už o slušnou diskusi nejde. Mívá to zpravidla dvě příčiny:
           1) Oponent je nezralý a hysterický a svým jednáním zakrývá skutečnost že mu protiargumen schází.
           nebo:
           2) Oponentovi nejde o diskusi samou nýbrž o dehonestaci protějšku.

           Četl jsem že Okamura se omluvil. Tím se, dle mého mínění, udržel v mantinelech té slušné diskuse. Jemu oponující však volají po jeho odvolání z postu a útočí na každého u koho vycítí že by mohl stát při něm.
           Pokud by se takový konflikt zrodil mezi Okamurou a pouze jedním oponentem, mohli bychom brát v úvahu příčinu č. 1)
           Pokud se však na oponentní straně vyskytuje více jedinců jednajících dle pravidel diskuse neslušné, pak je mnohem pravděpodobnější že jde o příčinu č. 2).
           Není to tedy Okamura kdo práská bičem ale jeho oponenti a také jsou to oni kdo se (alespoň z mého pohledu) zapráskávají.

          • Ondřej

           Jistě Kamile, chudáček Okamura, myslí to přeci s těmi cigány (jak říkávál Sládek) přeci jen dobře, ne?

           Proč by jinak léta páně 2018 otevíral kauzu HOLOCAUSTU (slabikujte si toto cizí slovo pamalu několikrát po sobě) Romů nacisty (opravdu Romové nebyli nacisty preferovanoým etnikem, jako my nordičtí míšenci několika národností mající jasné znaky že díky neměckému zaujetí pro původ, můžeme doložit nějakého toho germánského předka) proč to ten chlápek dělá? Je to aktuáoní téma pokračujících jednání o federalizaci EU? Je to protinávrh pro současné pojetí novely zaylového zákona ve verzi Dublin IV, co mysllíte Kamile? Proč toto vytahuje pan Okamura? No jestli jste takový farizej, pak vám rád odpovím..

           …PROTO PROČ TYTO STEJNÉ KAUZY OTEVÍRALI VŠICHNI EVROPŠTÍ FAŠISTÉ – ANO A SLYŠÍTE DOBŘE – A MOŽNÁ NĚKTEŘÍ Z NICH I NACISTÉ…..

           Co udělal papnek fašistky LePenové před volbami kdy proti němu stál neoliberál Chirac? Řekl něco k Eurovalu? Aktiálními to temátu, ne? Řekl něco k nové směrnici k obchodu s emisními povolenkami resp. tehdy se jasně prosazující agendy OZE jako unijní platformy zdravého udržitelného rozvoje? Řekl?

           Nikoli, řekl naprosto „aktuálně“ že koncentráky byly jen „banální epizodou II.sv. války“. Komu byla tatto zpráva určena? Eurokomisařka pro regionální politiku Danutě Hübner? Ne,, jeho ujařmeným dělníkům z oceláren z Lille, kteří chtějí „bílý fašistický stát“, chtějí zrušit liberalismus a globalizaci, protože je poškozuje jako komunisty svého času zaměření na těžký průmysl , kdy králem byl slévač a horník, tak kdy tato vize „vyspělosti průmyslu“ nakonec prohrála ve studené válce s poněud na intelektuální schopnosti náročnějšími obory – elektronikou a komunikačními technologiemi. Jenže tihle ještě chtějí „čístej bílej národní stát“. Jako Mussolini a jeho černé košile.

           Ale pojďme dál. Co řekl sedmašedesátiletý kandidát německé pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) Alexander Gauland před německými volbami v září 2017? Něco třeba o Energiewende (odkdy zakázat dieselové motory, jak se ted projednává spolu s definitivním určením termínu uzavření všech uhelných elektráren například?) Nene, kdepak řekl: „Pokud se Francouzi oprávněně pyšní svým imperátorem (Napoleonem) a Britové Nelsonem a Churchillem, máme my právo být hrdí na úspěchy německých vojáků ve dvou světových válkách,“ . Ano, opravdu aktuální programový prvek AfD. A která hrdiinství by pan Gauland vypíchl? Bombardování Londýna raketami V1 a V2? Co první použití chloru v I.sv. válce u franclouzské vesnice Nouve Chapelle, který schválil německý velitel Falkenhayn? Bylo by jich jistě spousta dalších….

           Co je to za program, pro koho je určen, komu toto pomůže? Exportérům, importérům, lidem pracujícím ve službách? Ne, jen zkormoucenému sebevědomí fašistů, kteří se těší že uštědří liberalismu revanš, protože ten má tyto lidi za intelektuální analfabety a mentální invalidy, kterým ublížili především jejich nejbližší. Jejich rodiče a sociální mikroklima ve kterém vyrůstali. A 90.leta s defnitivním vítězstvím liberální demokracie nad komunismem a představami klerokonzervativců, že fašistický stát jako bylo 40 let Španělsko nebo Portugalsko – je alternativa k ateistickému, multikultunímu konzumeristickému ekonomickému liberalismu se silnou lidských práv a podpory práv menšin, ekologismu, genderové politiky a podpory sexuálních menšín – jak se nakonec vyvinulo do dnešní podoby EU. Toto byla dějinná pohroma pro kryptokonzervativce, ortodoxní věřící a – poražrné komunisty ve východním bloku.

           Kamilovo propaganda, jak proti fašounovi Okamurovi někdo osobně vystupuje, je především hloupoučkou obhajobou tuctového nácka. Stejně jako proti Sládkovi, skinheadům z Národního odporu Filipa Vávry anebo emeritnímu xenofobovi Tomáši Vandasovi z Dělnické strany sociální spravedlnosti (lépe příznačný název pro pochopení z jaké ideologické líhně tento témeř padesátiletý původním povoláním instalatér pochází, snad ani nemůže být pochyb:-) zcela oprávněně vystupuje občanská veřejnost. A demokratické politické strany.

           Takže pak zbývá otázka proč Kamil coby adorant totalitní podoby komunistické diktatury s vedoucí úlohou KSČ a kriminály pro lidi co za svůj názor seděli a ještě i v době normalizace jich i tam pár zemřelo) teď obhajuje jasnou řeč PRAVICOVÉHO EXTREMISTY která nemá JINOU SDĚLOVACÍ HODNOTU – než – že cikání, tato verbež jak o nich běžně náckové v Krupce na shromáždění mluví, si svůj úděl který jim připravili nacisté, plně zasloužili, a my Češi, co jsme u toho asistovali – JSME SVOJI PRÁCI V TÁBOŘE V LETECH ODVEDLI DOBŘE! Zdá se, že komunisté jsou opravdu staršími bratry fašistů, když budu parafrázovat, že Musolliniho coby fašistu ideologicky odkojili jako vlčice Romula a Rema – Leninovi komunisté.

           Takže ano, toto je to sdělení. Jiné tato kauza nemá. Okamura nezvedl problém podfinancovaného školství, nezvedl problém potřebnosti reformy jinak neudržitelného důchodového systému – naopak – zvedl problém RASOVÉ minority a obhajoval její krutý osud za protektorátu. Protektorátu, který v mnoha institucích neřešilo žádné Gestapo ani SS, ale český protektorátní četník. Se „vší pílí a důsledností“….

           P.S. Chápu, že budete hájit rasistu vitttu, i kdyby posílal vaši dceru do Gulagu (který žádným koncentrákům nebyl, byl to pracovní tábor a kdo „makal“, měl se tam dobře:-), je to součást vašeho pokřiveného vnímání pojmu „Kriegskameraden“, ale degraduje to vaši osobu v tom, že opravdu nejste člověk, se kterým by mohl člověk s nějakým vyšším morálním profilem ztratit řeč aniž by se mu mohlo udělat nevolno…

          • Kamil Mudra

           Děkuji, Ondřeji, za ukázku typického účelového práskání bičem, které výše zmiňuji.
           Jenže já jsem komentoval pouze současnou situaci v konkrétním případě a můj příspěvek se týká jen způsobu jakým je ta konkrétní diskuse vedena.
           Tak si klidně práskejte dál. Mne naštěstí nic nenutí abych se tím vaším bičem nějak více zabýval.

   • oh

    On někdo také zkouší tvrdit, že Terezín byl „český koncentrák“? S důrazem na to český?

  • Eddie

   Jakykoli zarizeni, kde jsou drzeni lide nasilim na zaklade etnicity, nebo politicke prislusnosti JE koncentrak. Pokud Vam nevadi Entloesung pro Cikany, nemuze Vam ani vadit Entloesung pro Cechy treba. Ale jinak samozrejme muzeme byt uprimni a rici slovy Fantomase : Dobre je to, co je pro mne prospesne.

   • vittta

    Eddie, pokuste se někde vyhledat, kde bych byť jen naznačil, že mi „koncentrák“ pro Cikány nevadí.
    Je to pro mne důležité, abych věděl, co vlastně hlásám.
    Mě vadí politické zneužití, ale jakékoliv takové události, nyní je to aktuálně onen tábor v Letech.
    Dále pak bych rád upozornil, že koncentrák není to, co bystě chtěl vy, aby bylo.
    Má to svůj historický kontext, a pod pojmem „koncentrák“ si tady KAŽDÝ představí zařízení, kde je několik řad ostnáče, strážní věže s kulomety, brutální ozbrojené stráže se psy, s absolutními právy na život a smrt vězně.
    Dále pak výkony trestu smrti všemi možnými způsoby.
    V podstatě nikdo si pod tím pojmem nepředstaví tábory pro Búrské civilisty v Jižní Africe, ruské gulagy ani komunistické pracovní tábory 50 let.
    Pokud tedy někdo operuje tím slovem, něco tím naznačuje, nebo obyčejně manipuluje.
    Ať už sám sebe, nebo ostatní.
    Pokud tedy někdo používá slovo koncetrák v souvislosti s táborem v Letech, pak vyvolává v lidech představu právě onoho ostnáče, kulometů na věžích, všemocných strážích a popravčích četách, v tomto konkrétním případě ale ne v uniformách SS, ale v uniformách českého četnictva.
    A to je nehoráznost a sprostota!
    Jakkoliv je 326(7) mrtvých vysoké číslo, v kontextu obludných masakrů II.světové války je to banalita,rozhodně nezasluhující takovou pozornost, a také by jí neměla, kdyby šlo o bílé mrtvé, nebo dokonce o sovětské válečné zajatce, tam by tak max. dali nějakou „vysvětlovací“ ceduli jako k maršálu Koněvovi.
    Vím dobře, oč jde, cílem je vyvolat dojem, že jsme se chovali stejně, ba hůře,jak Němci.
    A jde též o současnou politiku a peníze.
    O nějakých 326(7?) zemřelých Cikánů takřka nikomu nejde, natož o ty 3 zemřelé české stráže, a nejde o ně ani Cikánům samotným, natož aby je zajímal nějaký památník.
    Však to znáte, Eddie, jak to píšete?
    „Dobré je, co je pro mne prospěšné“.
    Ve vašem krátkém textu je toho pro vás prospěšného až moc!

    • hans

     „Vittův koncetrák“ je pouze podmnožina běžného významu slova koncentrák.

     V podstatě nikdo si pod tím pojmem nepředstaví tábory pro Búrské civilisty v Jižní Africe, ruské gulagy ani komunistické pracovní tábory 50 let.

     No, řekl bych že gulagy, čs komunistické tábory 50. let a koncentráky se režimní propagandě podařilo ve vědomí lidí nerozdělitelně spojit. A kdo ví o táborech pro Búry, tak ví že to koncentráky byly.

     Lety byly koncentrák asi tak, jako gulagy anebo americký tábor ve filmu Frajer Luke. Pro vittu ne, ale širší definici odpovídají.

 3. vittta

  Demokracie rozkvétá i v Německu.
  Tam Afgánec údajně znásilnil 13 letou Němku.
  Ta s ním šla domů dobrovolně.
  To je ta výchova ve školách, všichni jsou si děsně rovní, a pak Němka jde k Afgánci do kvartýru v domění, že jí bude ukazovat svou sbírku kindžálů- a on jí ukáže cosi úplně jiného.
  Kuriozní je, že kdyby její rodiče dcerku učili, ať s migranty do bytů nechodí, tak jim holku seberou jako fašistům a xenofobům.
  Afgánec není žádný nováček, už si nějaké to znásilněníčko odseděl (je mu teprve 18, jak tvrdí) a jestli nyní dostane více jak 3 roky, tak MŮŽE být dokonce vyhoštěn!
  Už to slovo zní děsivě, a já proto věřím, že soud přihlédne ke kulturním odlišnostem a Afgánce nijak zbytečně týrat nebude.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Osmnactilety-Afghanec-si-pozval-domu-trinactiletou-nemeckou-divku-Skoncilo-to-jako-vzdycky-523554

 4. Milan

  Ano, pane Hruško.
  V zásadě mohu téměř se vším Vaším tvrzením souhlasit.
  Nejhorší je, když si lidé myslí, že patří k elitě, ač s ní nemají společného víc než to, že pro ni pracují, aniž by za to aspoň dostali pořádně zaplaceno.
  Jako když panský kočí hájil svého pána, který mu ani neumožnil mít normální rodinný život.

  • Eddie

   Asi by to chtelo definovat tu elitu, kdo je elita ? Cim se vyznacuje ? Je to fakt takovy stesti bejt elita ?

   • vittta

    Eddie já jsem si nedělal kozy!
    Já jsem se vás tady v tom tématu na něco konkrétně ptal-přesně 10,52!
    Najdete odvahu, nebo se ondřejovsko-třešňovsky z dotazu vytratíte?

    • Eddie

     Nevytratim. Nenasel, ale myslim si to proste, aspon mi to z Vasich vyroku vyplyva. Ale pokud se mylim, tak se samozrejme omlouvam. Predpokladam totiz , ze Vam jde o etnicky ciste Cechy, ale zatim je Vam to blby rict pokud se i tady mylim omlouvam se dvojnasob. Nebojte, ja Vam odpovim na kazdou otazku, jen se mi obcas nad tim nechce premejslet :-)

     • vittta

      Mě se nemusíte omlouvat, Eddie, já jsem rád, že jste odpověděl.
      Já byl vychován v duchu ..řekněme husitsko-masarykovských vlasneckých tradic .
      To jistě není historicky přesné označení, ale za 1. republiky se to takto bralo a rovněž za protektorátu, a já byl vychován lidmi, kteří tímto žili a především žili přímo v těch časech!
      Na pohřbech mých předků, kteří mě především vychovávali, byl kněz (v jednom případě kněžka) a kalichem na prsou, třebaže jsem nikdy nepostřehl, že by byli věřící.
      Babička byla v Národně socialistické straně.
      Rozbití republiky německými nacisty bylo těmito lidmi bráno jako drtivá pohroma, a nacismus jako to nejhorší, co tito lidé v životě prožili.
      Nikdy jsem netvrdil, že mi jde o etnicky čisté Čechy, ale považuji národně čisté Čechy za řešení přežití české státnosti, na které mi velice záleží.
      A i negr může být národně čistý Čech, byť to prostě není Evropan, jak se tady jednou řešilo.
      Pokud v mých názorech někdo spatřuje nacismus, je to buď hloupost, nebo hluboká neznalost dějin, ale i samotné podstaty nacismu…..
      Neznalost principů nacismu považuji za velice nebezpečný fenomén, protože…kdo se nepoučí z dějin, musí si je zopakovat!
      Ono nejde v dějinách o slovíčka, ale o kontext dějů.
      Samotné slovo „nacismus“ se dá vykládat všelijak, ale právě u tohoto slova je správný výklad jenom jeden.
      Jde o potlačení jakéhokoliv vlastenectví, ve prospěch německého šovinismu, a tedy prakticky o germanizaci Evropy pod nadvládnou Německa a Němců!

      • 1t

       “ i negr může být národně čistý Čech“
       Opatrně s obdobnými „na kost“ zjednodušenými slogany, které jsou možná dobré jako nahrávka na smeč asociálním deviacím typu „Ondřej“, ale ani trochu neřeší problém Váš a Vašeho okolí.
       (Jednoduchá lež nebo polopravda psychologicky vítězí nad složitější pravdou. Bohužel.)

       • vittta

        No je to tak, ale zase nemohu psát jen politicky mazaně.
        Chci tady být člověk, ne ostražitý místní „politik“.
        A také chci psát pro lidi, ne pro idioty, těm kdybych napsal cokoliv, tak se stejně poserou…

    • vittta

     To si nemyslím.
     Pod pojmem „elita“, jak je dnes chápána, je dnes spíše viděno jakési až antičeské zaměření.
     Kdo ho nemá, je různě frankován, jako nácek, rasista a xeniofob, v návaznosti na nevzdělanost.
     Zde se pak zmiňuje i osobní bohatství, ale to je spíše iluze, než skutečnost, protože za elity se leckdy považují i….já jim říkám „boháči-čekatelé“!

    • pacifista

     Můžeme hovořit o elitách jaksi poněkud z patra. To když budeme poměřovat penězi. Třeba elita, která vládne světu by snad nebylo ani celé jedno procento. Elity v Česku v tom smyslu podle mne vůbec nejsou. Jediné elity, které já uznávám jsou lidé, kteří něco umí a o kterých se dnes moc nemluví. Například lékaři vědci, inženýři ale i podnikatelé za nimiž stojí hmatatelná práce a výsledky, k nimž se dopracovali svým umem, zkrátka kapacity. Vážím si jich a to jsou pro mne elity. Nějací takoví co pořvávají po Praze a v médiích se za elitu považovat nemohou ani ve snu.

   • Eddie

    Taky se to z pana snazim dostat, stejne jako se snazim nekde vykopat presnou definici stredni tridy, me prijde ze si ji dela kazdej sam.

    • pacifista

     Já na to odpověď mám. Pro každého je to jinak. Co je pro jednoho málo, to je pro druhého moc a naopak. Tak to v životě chodí co svět světem stojí.

     • Ondřej

      tak abychom se posunuli – co je pro vás dobře zaplaceno? …..

      Jak jen soudruzi lepších zítřků se jak PolPot bojí čísel….:-)

 5. vittta

  Jak koukám, mnoho návštěvníků tohoto blogu bude jistě souhlasit s panem Hamáčkem.
  Pod jeho vedením by tedy ČSSD mohla v dalších volbách výrazně posílit, protože důležitost islámu, v kontextu boje proti nacismu, je na pořadu dne!
  Nejlepší hláška je bezpochyby tohle:
  „„Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.“
  To by mě zajímalo, jak by pan Hamáček řešil antisemitismus muslimů….
  Ale třeba…kdo ví.
  Ještě že se toho nedožil Jeruzalémský muftí Amín Al Husajní, ten se chudák asi v hrobě obrací…
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Islam-je-pro-lidstvo-dulezity-I-to-si-mysli-mozny-sef-CSSD-Hamacek-Fotil-se-rovnez-s-muslimy-v-islamskem-centru-ktere-tyto-fotky-nahle-smazalo-523580

  • Kamil Mudra

   No, mne by zajímalo i to čím má být islám pro lidstvo důležitý. Jestlipak by to pan Hamáček uměl vysvětlit?

 6. Pingback: Demokracie rozkvétá… – almanach.cz
 7. Pingback: Demokracie rozkvétá… – archiv2k
 8. tresen

  Prozraďte mi, Vittto, je pro neonacistu, zastánce bílé rasy před světovým spiknutím, který žije mimo germánské prostředí /například v Rusku, na Ukrajině, v Pobaltí anebo u nás/ a tudíž se vzdálil ideji o skvělosti germánské rasy a o vůdčí úloze německého národa, opravdu urážka, když mu někdo řekne, že je nácek?

  • vittta

   To se musíte zeptat jich, ne mě.
   Ale podle toho, co jsem se ptal známých skinů, co tedy už teď jsou dávno ve středních letech vesměs spořádaní občané, tak bývalo mnoho všemožných odnoží, a každý měl poněkud jiný výklad.
   Skuteční nacisté ale byli vesměs ti, co se hlásili ke svým německým kořenům.
   Jinak to byli nacionalisté či takoví spíše „vlajkaři“ (dle vlastenecké fašistické organizace, zakázané nacisty).
   Teoreticky jim byl společný rasismus a antikomunismus, ale moc jsem se v tom nevyznal, spíše šlo o mladické výstřelky.
   Protože už nějaký ten rok nikde žádné nácky nevidím, ani o nich neslyším, ať už jsou jacíkoliv.
   O to víc se o nich mluví.
   Možná jste měla na mysli ukrajinské neonacisty, ale jak jsem je tak sledoval, měli společný spíše antikomunismus,(tavený do antirusismu) než rasismus či cokoliv jiného.
   Tam asi nastala chyba v myšlení za II.světové války, kdy mnoho Ukrajinců v SS sloužilo, což by bylo v teorii národního socialismu naprosto nemožné!
   Těmi znaky oblbují svým způsobem sami sebe, Němci by je stejně nikdy na rovnocenné nepřijali.
   Skutečný nacista ale může být pouze Němec, na tom to bylo postavené, a to je základem klasického nacismu.
   Rasismus byla jen omáčka, poněkud v té době složitá, protože negři či čmoudi v Evropě nebyli, takže Němci, dle mého za účelem stmelení, rozdělovali všemožně bílou rasu, aby byli zajímaví, Židé a cigoši jim byli málo.
   Ten jejich nacismus navíc nevznikl jen tak, že si Hitler vzpoměl, byla to tradice už od 19 století, a na nacionalismu bylo postavené též sjednocení Německa 1871.

   • embecko

    „Rasismus byla jen omáčka“
    V dobe, kdy nebyla cenzura, par mesicu po Listopadu, bezel na ceskem rozhlasu rozhovor s cecho-nemcem, co byl v komisi, co chodila po skolach a vybirala rasove vhodne/ nevhodne deti.

    Rikal, ze narizeni (predpisy) byla tak slozite, ze jim nikdo nerozumel a to vcetne vedoucich nacistickych kadru, ktere je skolily. Tak se to pry bralo jen podle par intuitivnich kategorii, jako blond vlasy x cerne kudrnate vlasy, rovny x zahnuty nos, modre x cerne oci. A to bylo vsechno…co ale pry bylo nejdulezitejsi, to byly sympatie, takze na prevychovu sly kolikrat jasne cikanske deti a naopak nesympaticky blondacek byl odsunut.
    A kdyz jsme se stavili u Let, tak na prazske Letne pred Juldou Fuldou byl take koncetrak. Pamatuji jeste ty drevene baraky, staly tam dlouho, jako z Osvietimi. Tabor byl oploceny a umiralo se tam… vlakove transporty vyjizdely z prilehleho nadrazi v Bubnech. Dockaji se i Prazane sveho pamatniku, zboura se Parkhotel, ktery zcasti na miste byvaleho koncentraku stoji? Podle meho by ho mel stat vykoupit a zbourat a na jeho miste postavit pamatnik. Anebo jsou si nektere skupiny obyvatel rovnejsi a tedy v tomto pripade se to vyresi, v lepsim pripade, jen nejakou ceduli? A na miste, kde umirali nacistickou rukou Prazane, se budou zpijet smapanskym obtloustli turiste?

    • embecko

     Odkaz na obrazek spadl do schvalovani, tak ho sem soupnu rovnou. Dve rady budouv koncetraku napravo od kominu stoji na miste dnesniho hotelu, ktery by tim padem mel byt z pietnich duvodu zbouran a na jeho miste postaven pamatnik:

     • vittta

      Že se ptáš, samozřejmě vykoupit a zbourat!
      Pieta je pieta a jde také v neposlední řadě o náš obraz v zahraničí!
      I když počkej, jaká že byla etnicita uvězněných?
      To je důležité v takových případech, především pro slušné lidi!

      • tresen

       Takže abychom to uzavřeli:
       Na první pohled se to nezdá, ale nakonec se ukazuje, kolik je tu občanů, kteří mají své zásady a zásadně je dodržují.
       Za prvé jsou zásadně proti likvidaci prosperující potravinářské firmy, za státní peníze, a za tolik peněz.
       Rovněž jsou zásadně proti falšování historie, protože v Letech nebyl koncentrák. Koncentrák nesmí mít děravý plot. Když zásadový člověk sleví ze svých zásad a omluví se, tak ze zásady jenom za plot. A zásadně ho u toho omlouvání nikdo nesmí vidět ani slyšet. Nebo skoro nikdo. Babiš ano.

       • astraustralia

        Prasecak ano ci ne = to jsou po presidentske volbe hlavni starosti nekterych pisatelu na ostrove ?

        tresen a jeji perla alias Koncentrák nesmí mít děravý plot.
        Hlavickou na hrebicek :-)
        jak dlouho se jeste veprin ktery castecne stoji na miste tabora pro „nepracujici“ kteri odmitali pracovat bude verejne probirat a lidi stale vice nasirat ?
        Byli tam nejen lide Cikanskeho ethnika, byli tam udajne coby nemakacenkove i neCikani.
        Presto ze nechteli pracovat presto byli posilani na panstvi Schwarzenbergu na prace.
        Takze kdyz to byl koncentrak, je spravne ze prasecak z toho dela odporne zapachajici misto a musi byt odstranen?
        Ale, kdyby…
        kdyby jen pracovni tabor s „deravym plotem“ ( dle Okamury neoplocen ..fuj Okamuro ) a navic nejen
        jednoho ethnika nedavno(1971?) prejmenovaneho na Romske ale i jinych,
        pak uz to neni jen drive Cikanska dnes Romska zalezitost a mela by byt posuzovana jinak ?
        Pokud ne a plati ze kdyz tam byla vetsina Cikanu tak to bude od ted jmenovano coby pamatnik Romu,
        pak by melo i platit ze protoze 6millionu Zzidu a nikdy jinak,
        ze by podle stejneho vzorce mely byt brany veskere koncetracni tabory take podle nejpocetnejsich veznenych a prejmenovany podle nich ?
        Oder ?

        (ctete dobre nekteri radeji vicekrat a hlavne spravne palce dolu tady :-)
        a hlavne hlavne uz zacit se stavbou pamatniku na spravnem miste )

        V porovnani s cirkevnimi poplatky jsou to jen drobne takze cheese na tvari :-)
        Uz nemuze byt hure, bude jen lepe :-)

        • astraustralia

         No tresni :-)
         Ja Vam pochvalim děravý plot u koncentraku a Vy me palcem dolu ?
         Ale pokud je to jako odpoved na moji odhalenou provokaci a snahu „odklonit“
         az k hadce o vecech jasnych contra nejasnych a ktere ze ci jsou, tak to beru. :-)
         Palecek ‚sim jeste jeden navic :-)

         • tresen

          Ten palec dolů nemáte ode mne.
          Jestli jste taky zásadový podle zásadně zásadového Vittty, mohl jste to napsat rovnou a
          ušetřit si tak šest otazníků.

          • astraustralia

           Zasadovy jinak a proto ty otazniky:-)
           Sice dobre vite ze kazdy homosapiens je jiny tvor a i jinak se projevuje ale presto se pokousite me srovnavat. Ste mela zacit driv. Neznam srovnaneho seniora sebelepsi zenskou i kdyz o Vasich kvalitach nepochybuji.
           Kdyz porovnavate i zde nechte tam kde je, i vitttovi co jeho jest :-)

           Rozpalovani az do bela kolem tabora v Letech jasne ukazuje ze tu cosi graduje.
           Vypluje to obcas na povrch tu pri volbe presidenta tu pri volbach do parlamentu a dokonce i na Internetu pri kdejake prilezitosti. Pod poklickou to vre.
           Pritom stacilo zvolit presidenta ktery by sjednocoval misto rozdeloval.
           Rozdelovat se nema!
           Bez otazku ale s vykricnikem!
           Lide jsou nepoucitelni pritom dobre vedi jak dopadl kazdy Janosik co chtel brat a jinym davat !
           Pripada mi ze to vre stale vice.
           Proc asi ?

       • vittta

        Ani se vás nesnažím pochopit, co tím myslíte, protože tady už drzuhý den melete o nějakém svém snu, aniž by vás jakkoliv zajímaly názory jiných, ale lidé vás asi chápou….já ne.

     • astraustralia

      Na ministerstvu evidentně řádí banda rasistů (možná rasistů naruby, možná normálních). Tedy pod taktovkou Evropské komise.
      Fujtajxl.

      Neni to jen Václav Klaus ml. kdo si to mysli

     • embecko

      Sorry jako, Saule, ale proc to stejne nemuze pockat i u Romu? Anebo se zde meri dvojim metrem? Rasovym? Pokud ne, pak zbourat obe stavby a na obou mistech vystavet pamatniky a to neprodlene. Obec o to zadala uz pred 6 lety…ale urady mlci. Podle meho je to jasna diskriminace, proc jedna skupina ano a druha ne? Opravdu nikomu nevadi, ze „holesovicti“ zide (a dalsi prazane) se najednou ocitli na druhe koleji v pozici nerovnocenneho etnika?

      • vittta

       Ti povím…tyhle místa nějakého utrpení vyhledávat, a pak dávat žaloby a dohazovat kšefty nějakým spřaženým firmám…to by mohlo hodit pořádný balík!

       • embecko

        Ty bys byl clenem moralni komise, vyhledavajici mista bezpravi a dohlizejici na dustojny prubeh a realizaci pietni upravy a ja bych zas vzal misto v komisi, vyjednavajici spravedlivou vykupni cenu od statu. A Kamila bychom udelali vrchnim manazerem PR komise, co by mel za ukol sledovat a delat oznameni na vsechna fake news, kolujicich o nasich projektech, na kterych se nezistne podilime. A vsechny tri komise by samozrejme byly neziskovou organizaci a kdyby nahodou neco zbylo, tak by se to spravedlive rozdelilo mezi jejich cleny.

      • vera

       Protože z Čechů je nutné vytlouct tu holubičí povahu, a natlouct do nich pocit viny. Oni pořád vypadají tak slušně, a furt se na ně nedá nic pořádného najít, tak se musí zveličit a převrátit i to, co mělo dobrou podstatu. ) Pracovní tábory existovaly v meziválečném Československu, jako vcelku slušné řešení, jak přidržet nezaměstnané na veřejných stavbách. Všechny nezaměstnané, bez zkoumání původu! Lidi aspoň nebrali podporu zadarmo,jak je jim dnes předhazováno. Měli bychom za to dnes někoho z té doby soudit?
       Že se v době okupace s obyvateli takového pracovního tábora stalo něco zlého, je přece vina těch, kdo vytvořili představu volného prostoru pro germánskou rasu, a následně podle toho postupovali. My můžem litovat, že jsme tomu špatnému nedokázali zabránit. Ale přepisovat historii, a vybírat z ní jenom ty hole na Čechy, to je bizarní.

       • Ondřej

        Óóo jaké blahodiní jsme to vytvořili nezaměstnaným, jen díky koncentrákům, pardon pracovním lágrům, teda „nápravnám lenosti a nemakačenkovství“ jsme jim zajistili „důstojnost“ v pracovním táboře, kde se ze „sociálního parazita“ stal opravdový čliověk, člověk sociální a křesťanský, který pracuje pro národ. Ano, společnost mu jako později Černým baronům jistě ještě pořád nemohla svěřit (do rukou zbraň, tak dala aspoň lopatu) a cikánovi svobodu, to přeci každý musí pochopit, tak jej musela zavřít do lágru a pod dozorem bílých a uvědomělých křesťanů je musela přeci jen „trochu“ do té práce nutit (klackem), aleto přeci nic nemění na faktu paní věro, jak jste vělmi správně poznamenala, že to vše dělal stát pro jejich blaho a hlavně – „DŮSTOJNĚ“ jim zajistila to správné „humánní“ (pře)vychování, protože ten kdo nepracuje není člověk, je parazit a leckdy se i nemyje, že…..takže lágr je pro něj něco jako pro záškoláka polepšovna, která to s jím myslí dobře….

        Tohle by mohl podepsat vážně i ten Heydrich, díky vám, věruško, se v pekle musí smát až se bude za břicho popadat, jak „podlidé“ převzali věrně a nenuceně(!) jeho myšlenky o potřebnosti „polidštění“ nižších ras NUCENÝMI PRACEMI und deshalb werden wir jederzeit wiederholen: „Arbeit macht frei“.

        Opravdu paní, věro, díky za toto vaše vyznání, jistě velmi „upřímné“ a jdoucí přímo „od srdce“.. Pracovní tábory, to je přeci vynález, Ten blb Kalousek s Drábkem se dostali max. k oranžovým vestám a koštěti bez ohrady a dozorců ve veřejných parcích, žabaři…..Jen mi pořád není jasné, proč je (náčelníku..:-) lidé tak neměli rádi….Asi proto, že navrhovali jen „polovičatá“ řešení, že?

        • pacifista

         Óóo jaké blahodiní jsme to vytvořili nezaměstnaným, jen díky koncentrákům, pardon pracovním lágrům, teda „nápravnám lenosti a nemakačenkovství“ jsme jim zajistili „důstojnost“ v pracovním táboře, kde se ze „sociálního parazita“ stal opravdový čliověk, člověk sociální a křesťanský, který pracuje pro národ.

         Tak a teď se nad tím, co jste napsal, zamyslete. Nikdo takový nemohl být sociální parazit, protože žádné sociální dávky tenkrát neexistovaly. Ten člověk mohl jen žebrat, nebo krást. Tak co je důstojnější Ondřeji?

         • Saul

          To by mne taky zajimalo Pacifisto.
          Tak za mne:
          Dustojnejsi je urcite pracovat(dobrovolne!!!)
          Potom zebrat a nakonec krast.
          Koncentrak a pracovni lagr jsou v te dustojnosti az hluboko pod tim “ nakonec“.
          Pokud jste ale presvedcen,ze v tech lagrech vraceli lidem dustojnost,tak prosim.
          To ale se mnou v dalsi diskusi nepocitejte.

          • pacifista

           Tak si představte Saule, že tito lidé pracovat dobrovolně nechtěli, sami se zbavili svobody, protože prováděli trestnou činnost, při níž kradli a jinak se obohacovali. Tábor byl zřízen pro trestané co nechtěli pracovat. Takže hájit jejich svobody nemá cenu. Jsou ale také lidé, kteří by rádi svobodně pracovali, ale nemohou. V 90. letech, krachovalo národní hospodářství jako celek. To jste vy ale nezažil, jinak byste nemohl takto mluvit. Mnoho lidí bylo najednou bez práce a byli z toho fakt na palici. Z ničeho nic přestali fungovat velké národní fabriky jako například Svit Gottwaldov, Zetor Brno, Nové hutě KG a další, které zaměstnávaly desetitisíce lidí. Tyto giganty měly svoje závody v dalších městech republiky. Když takové okresní město muselo zavřít fabriku o 6000 zaměstnancích, byla to pro ně pohroma. Nevěděli co si počít a kam se podít, protože ve vedlejším městě to bylo stejné. Mě toto naštěstí minulo, naštěstí a v té době si toho člověk považoval, to mi věřte. Zkušenost je to nepřenositelná, každý si to musí prožít aby věděl o čem mluví. To se mu pak ty hodnoty nějak přeřadí ani neví jak. Vy plácáte a nevíte o čem to je. Zrovna tak dnešní mladí studenti plácají o čem nemají ani šajn, teprve až si něco prožijí, potom budou mluvit jinak. To už ale bývá obvykle pozdě. Jó to kdybych byl býval věděl, říká se pak. Ale zrovna tak jsme to říkali i my.

          • tresen

           Tak to tedy lžete, pacifisto.
           Romové, kteří byli vězněni v Letech a jejichž památce náleží celá tahle diskuse, sem byli sváženi na základě nařízení z července 1942. Soupis a deportace romských rodin proběhly počátkem srpna 1942, kdy se zcela změnilo zaměření tábora. Z původního pracovního tábora tu zůstalo pouhých 20 vězňů, na které by snad pasovala vaše slova. Šlo o muže, kteří měli provádět rekonstrukci tábora pro nově příchozí vězně – muže, ženy a děti.
           V prosinci 1942 rozhodla berlínská vláda postavit Cikány na stejnou úroveň s Židy, což mělo za následek jejich deportace do vyhlazovach táborů.

          • Saul

           „V 90. letech, krachovalo národní hospodářství jako celek. To jste vy ale nezažil,“
           Ale ano,zazil a v produkrivnim veku.
           Zazil jsem i propusteni ze zamestnani pro nadbytecnost behem minule krize a to bylo s hledanim nove prace jeste horsi.
           Takze je mi lito,mylil jste se.

          • vittta

           Jaká to je jako památka, Třešni?
           Památku mají bojovníci za svobodu, či lidé, podílející se na chodu společnosti, víte?
           Ano, umírali tam lidé a bylo to ve zlých časech a celý německý holocaust byl obludný.
           V tomto případě je to pieta, ale ne památka.

          • pacifista

           Ale já vůbec nelžu Tresen, tábor byl založen přece dříve než v tomto roce, kdy nad ním převzalo moc Hitlerovské Německo. Nepodsouvejte mi něco, co vůbec netvrdím a neotáčejte řeč jinam, jak je to vaším zvykem. Diskutujte laskavě k tomu co píši a když to neumíte, tak nediskutujte.

          • pacifista

           Pro Saula: pakliže jste to zažil a to v produktivním věku, tak jsme na tom byli úplně stejně. Jen mám asi větší sociální cítění než vy, protože i když mě to minulo, přesto mi těch lidí bylo líto. No a ta krize před deseti lety, to nebylo nic proti devadesátkám. Vlastníci podniků si chtěli trochu nahrabat a tak propouštěli a zbytek nutili dělat přesčasy. Takové „dvanáctky“ byly běžné a kdo by odešel dříve byl černou ovcí. Neměl moc práce a tak se mu přidalo. Mé drahé polovičce nezbylo než se učit anglicky a skládat z ní zkoušky. Zaměstnavatel si na to pozval firmu a ta zhodnotila pomocí testování jaká je úroveň toho co umí. Platit si to ale musel zaměstnanec sám. Pro nás to dobře dopadlo. Jiní ale neuspěli a byli odejiti pod touto záminkou. Společnost měla určitou vizi a pozvala si na to poradce z USA. Zkušení zaměstnanci s praxí se té vizi smáli, protože věděli, že nemůže fungovat za situace jaká byla. Nikdo ale ani nešpitl aby nebyl vyhozen. Tak se stalo že odešli dobří „obchoďáci“ s letitou prací co měli neocenitelné kontakty. Samozřejmě jazykové vybavení za těch deset let nikdo v té společnosti nepoužil, byť jen telefonicky. Kdyby to nebylo k pláči bylo by to k smíchu. Tak to vypadá, když koupí firmu diletanti, co nikdy nic nevedli a zbohatli na kdovíčem. Proto budu dál zastávat názor, který vyjadřuji v předchozím článku.

        • vera

         Důstojně… ach jo Ondro…
         Ty původní prvorepublikové pracovní tábory nebyly v podstatě nic jiného než brigoš baráky na velké stavbě, bývaly to krátkodobé akce a proto ty dřevěné baráky, nevyplatilo se držet pracovníky dlouhodobě, tedy se v zimě nestavělo. Baťova kolonie ve Zlíně je původem taky pracovní tábor. Primitivní podmínky, to ano, ale tak se tehdy žilo téměř všude, taková byla doba.
         Zajímavé ale je, proč tyto tábory přešly od roku 1938 pod správu vojska a četnictva.
         Protože ve vzduchu byla citit válka. Protože tu byli mladí lidé, pod vojenskou povinností.
         Protože z českého pohraničí přicházely do vnitrozemí stovky a tisíce lidí, kteří přišli o všechno, a bylo nutné zajistit jejjich pobyt, ubytování, bezpečnost, udržet pořádek, zajistit pro ně práci. Velmi narychlo.
         Kolik jich nakonec bylo, 150 tisíc ? rozmístěte dneska celé brno někam do Čech…
         Zapomínáme že to přece muselo být strašně těžké. A takoví jako vy nám k zapomnění napomáhají, nutí nás říkat tomu koncentráky…
         ale koncentráky z toho udělal někdo jinej.
         Takže s vaší starostí o důstojnost těchto lidí jděte laskavě o dům dál, jo?
         Jestli tu je někdo povinen stavět památníky a omlouvat se nám všem a platit Romům nějaké bolestné, tak je to německo.

         • tresen

          Trestní pracovní tábory – to byla skvělá věc, co?
          V roce 48 bylo na co navázat. TNP, VTNP, PTP nebo jak se ty vojenské i civilní útvary nucených prací označovaly, měly společné jedno: lidi na té časově neurčité rekreaci nebyli dobrovolně, ale platili si ji.
          Bez soudu. Vše jen z úradku jakýchsi komisí.
          Téma pracovních táborů ale s tématem internace romských rodin před jejich zplynováním v roce 1943 nijak nesouvisí.

          • pacifista

           Vy tresen abyste u něčeho nechyběla. Vera to říká jasně nebo jste něčemu nerozuměla? Opakuji, diskutujte k tomu co píše a neodvádějte řeč jinam.

          • tresen

           A není naopak odvádění pozornosti Věřina řeč o příležitostných táborech u velkých staveb, neboli zamlžování podstaty toho, o čem se zmínil Ondřej, což je nedobrovolný pobyt na střeženém místě?

       • Mrkos

        Když se stavěl Strahovský stadion byl tam také pradcovní tábor. Rano státní vlajce zdar, nařízené pracovní výkony, vycházka a malé kapesné. Mladí nezaměstnaní tam měli šanci.
        Prostě není tábor jako tábor a čeština má holt smůlu, že pro odstupňování charakteru táborů nemá víc pojmů.
        Pojem koncentrák vyvolává jsně ty nejhorší představy, které jswou ovšem s realitou Letů v rozporu. Pár jedinců si na této nedostatečnosti jazyka chce nahonit body a využít toho k likvidaci politických odpůrců. Novinářská cháska se toho drží a rozviřuje to, aby měla o čem psát a zasloužila si svou mrzko mzdu slouhů.

      • Saul

       U Romů to také pár let čekalo.
       A v té Vladislavské zrovna tak (od nalezení židovských hrobů po přijetí nějakého řešení přijatelného pro všechny strany)
       A obojí nebylo zadarmo.
       Když budou chtít Židé památník v Holešovicích,nechť ho tam mají.
       Nevím,jestli by k tomu bylo nutné bourat hotel.
       Rozdíl mezi prasečákem a hotelem v blízkosti pietního místa snad chápete.
       A památník židovských transportů do KC už v Praze je.
       https://echo24.cz/a/ifZgf/koleje-miri-do-nebe-pripominaji-transporty-zidu-z-prahy

       • embecko

        No jo, Saule, ale u Romu se cekalo stejne dlouho jako v Holesovicich, az pohar trpelivosti pretekl a cekat se prestalo. Neni duvod predpokladat, ze u lidi koncentrovanych v Holesovicich cas na vzpominku a dustojnou pamatku plyne nejakym jinym zpusobem, nezli u Romu, nemerime preci dvojim metrem.
        Dale pak Vladislavska nejsou Holesovice a utrpeni jedne skupiny nesplachnete poukazem na utrpeni jine skupiny.
        Zide pamatnik chteji, ale stat jim neni naklonen, jako v Letech, coz, jak pisi minule, povazuji za diskriminacni, to preci musi uznat kazdy objektivni pozorovatel- u jedne skupiny to jde, u druhe ne, proc asi?
        Pokud povazujete hlavni misto vyskytu holesovickych prostitutek, pasaku a dealeru (a drive vexlaxu a estebaku), jimiz Parkohotel vzdy byl, je a pravdepodobne i bude, za odpovidajici pietnim predstavam, pak mozna pouze vasim.
        Velkochov zvirat pro potreby potravinarskeho prumyslu take neni nic hanliveho, anebo ano? Stydite se za to, co jite a jak se takove potraviny pripravuji/ vyrabi?
        Velkochov zvirat a hotel pochybne povesti (jako kazdy takovy, diky poloze u mezinarodniho vystaviste a sportovni areny) si tedy opravdu srovnat dovolim a kdo vi, kdo z nich by, v pripade lidove ankety, vysel jako pietne prijatelnejsi.

        • embecko

         A jeste tady k tomu: „A památník židovských transportů do KC už v Praze je“.
         Ted nerozumim, na co narazite. Ze holesovicti maji spolecny pamatnik v Bubnech? No ale Romove v Letech pamatnik take maji, takze co? Pamatnik jako takovy zde preci neni predmetem sporu, jde o jeho lokalizaci a okoli. Tudiz odkaz na pamatnik Bubny tu neni relevantni argument.

         • Saul

          No nezlobte se na mne,ale srovnávat hotel,byť s pochybnou pověstí a prasečák v blízkosti památníku, zase nepřipadne jako relevantní argument mně.
          Takže v čem je problém?
          Památník v Letech je,vadí tam prasečák,takže bude vykoupen
          A tu výkupní cenu Romové o stovky milionů neznásobili,to je akce nás poctivých,pracujících,vlasteneckých bílých Čechů.
          Židovská obec žádá památník v Holešovicích.
          Požaduje zbourání toho hotelu?
          Já to nepředpokládám a přeji jim ,aby tam ten památník měli.

          • vittta

           To není žádná akce vlasteneckých bílých Čechů!
           To je akce zkorumpovaných, bezectných kurev!
           Jediné, co je pravda, že jsou mezi nimi i bílí.
           Píšete pak poněkud obecně.
           Co znamená „vadí tam prasečák“?
           Komu tam vadí?
           Mě ne, a jak se zdá, tak většině lidí také ne.
           Pokud tam vadí vám, pak uspořádejte sbírku a prasečák vykupte.
           Ale netahejte do toho ostatní.
           To vám píše už Sax, je jako něco odporného na pěstování zvířat, aby bylo co žrát?
           Také vám páchne hnůj a močka na poli?
           Také se štítíte hlíny, či nože, abyste mohl porazit zvíře, a maso si-jako kulturní a slušný člověk- kupujete úhledně zabalené a zbourané, bez známek pachu a krve?
           Prasečák není nedůstojný, a prase není žádný podřadný tvor!
           Je to zvíře, živá bytost, kterou používáme k jídlu, protože na světě to tak prostě chodí.
           Není to žádný znak méněcennosti, nebo nečistoty.

          • tresen

           No, konečně jste to řekl naplno a odpustil jste si všechny ty kecy, co je koncentrák a co ne. Fajn.

          • Saul

           Co vam mam na to vitto odepsat?
           Ja jen zasnu,jaka kafkovska promena se ve vas za pos!edni mesice odehrala.
           Kdysi jsem vas cetl rad a se zajmem,ale ted uz se tu opravdu projevujete jako nemocny psychopat.

          • vittta

           Člověk se nemění, Saule.
           Jenom se vybarví.
           Od té doby, co jste mě odhalil jako nacistu a rasistu se cítím nesvůj, navíc….moje hra na city věrných evropanů už nepřináší tolik úspěchů…
           Však si všimněte, jak slušní lidé přímo touží po památníku v Letech za miliardu, marně Okamura šíří- i pomocí vitttů- nenávist a zlo, marně Zeman rozděluje společnost.
           Slušní lidé začínají mít převahu, i tady.
           V ČSSD konečně pozitivní změna, Hamáček bojuje za islám, jako za svou rodinu….
           Takže brzo v zemích českých zmizí nenávist, xenofobie a rasismus na smetišti dějin, protože lidé, stejně jako třeba v Německu či Francii při kontaktu s muslimy poznají, že nejsou všichni stejní, a že nás obohatí jak ekonomicky, tak kulturně, a všichni vespolek se přiblížíme k vysněné, multikulturní Evropě, ke které má západ rázně nakročeno.
           No…a já mám být klidný?
           Vždyť živnou půdou pro nacismus je nenávist, a ta mizí….
           Navíc, pádnými dahgumenty mě přímo rozmáznul Petr Pelikán, a snadno prokázal mé sklony….
           Těžko mi je, přetěžko.
           Nic méně, rada pro vás je snadná.
           Nečtěte mě, a nebudete se muset trápit.
           I když chápu, že cítíte nutkavou potřebu vyniknout před zdejšími slušnými lidmi, a máte tedy potřebu reagovat.
           A nakonec ten psychopat….
           To je zajímavé, proč třeba používáte spojení „nemocný psychopat“?
           To jako mám k té psychopatii ještě jinou nemoc?
           Podle je už nemocí samotná psychopatie.
           Nemusí to tak být, může to být jen porucha, ale pak jsem nemocný ještě jinak, a měl byste to napsat, aby bylo každému jasno, jestli mám třeba chřipku, nebo patologickou schizofrenii….
           A samozřejmě, vaše označení za psychopata je podepřeno ráznými dragumenty, prostě se projevuji tímto způsobem…
           Tak se zase mějte, a klid, nebuďte z mé psychopatie tak smutný.
           Ostatně, kdo o sobě může říci, že je normální (vyjma vás a Ondřeje, samozřejmě), no ne?

       • Ondřej

        Rozdíl mezi prasečákem a hotelem v blízkosti pietního místa snad chápete.

        Embéčko tento dozajista nezasloužený „třídní“ rozdíl asi chápe, ale jinak než si vy nebo já myslíme, Saule….On si nejspíš myslí, že je to provokace, postavit židovi na místě jeho lidské terminace luxusní hotel (es ist natürlich die Schuld der jüdischen Plutokraten Rothschild und Rockefeller, dass dort anstelle eines Schweinestall oder Kehrichthaufen ein Hotel stehen – by s tou správnou dikcí a energickým boucháním rukou do mluvnického pultu jistě znělo autentičtěji) když jiným proletářským nežidům tam nestojí ani zájezdní hostinec a ještě ani žádná židovská obec placená sionisty nějaký památník za peníze chudáka českého proletáře, postavit ani nechce…..

        • astraustralia

         es ist natürlich die Schuld der jüdischen Plutokraten Rothschild und Rockefeller, dass dort anstelle eines Schweinestall oder Kehrichthaufen ein Hotel stehen
         Fagan jak kdyz voda tece…
         Poturcenec horsi Turka :-(

         • astraustralia

          Ale palecky dolu, copak :-)
          Pozor Fagane der jüdischen Plutokraten Rothschild und Rockefeller zminovat o pruser si koledovat.
          Lidove receno, neco jineho kdyz de vo palce a neco jineho kdyz de vo krk !

          • Ondřej

           asi jste neporozuměl tomu souvětí, je cizí řečí, já vím, ale to už je váš problém. A o čí krk jde prosím? A proč?

           I když že se ptám zrovna vás…:-)

        • hans

         Rozdíl mezi prasečákem a hotelem v blízkosti pietního místa snad chápete.

         Prasečák je užitečné zařízení, kde žijí milá a dobrá zviřátka, která máme rádi a chutnají nám.

         Hotel je také užitečné zařízení, kde bydlí lidé. Na rozdíl od prasat k lidem máme individuálnější vztah, ne všechny máme rádi, ne všichni jsou dobří.

         Na pietní místo má hotel negativnější vliv, pořád se okolo trousí lidé a jejich auta, naopak prasečák je mnohem klidnější soused.

  • pacifista

   Nepochopím, jek někdo může dát za tuto píseň od Karla Kryla palec dolů. V jeho písních je jen samá pravda. Dřív to neunesl komunista, dnes havlista.

    • vittta

     To je také nápad, zpívat pravdu!
     Kdyby byl dnes nový Kryl, nějaký mladý, a psal podobně jako Karel, budou ho vláčet médii a po soudech jak nacistu, rasistu a rozvraceče!
     I Ježíše Krista by znovu ukřižovali ty špíny prodejné!!!

     • Saul

      Myslite vitto toho pana,co kazal lasku k bliznimu svemu?
      No tak toho by nejaka spina ukrizovala urcite a vam by se radeji do splneni sveho poslani zdaleka vyhnul.

      • vittta

       Vy jste zvláštní tím, že skvěle znáte poslání jiných, ale o tom svém se nikdy nezmiňujete.
       No tak, Saule, nedělejte „zagorku“, jaké je vaše poslání?

       • Saul

        Ja k zivotu zadne zvlastni poslani nepotrebuji.
        To je vas problem,ze se se svym zivotem nedokazete smirit a potrebujete si porad nejake poslani hledat a vymyslet.
        Pak pisete,co pisete.
        Nastesti jen pisete.

        • vittta

         To je tou frustrací….
         Ale jak koho, protože když si tak čtu vaší reakci Rybce, tak frustrován budete spíše vy, co?
         A píšu, co píšu, naštěstí, ale tak nějak, no, nestyďte se, co tak vám asi nejvíc vadí, co byste určitě nechtěl, aby se dělo, z toho co píšu….
         Pokuste se, neskrývejte svůj názor, nemáte se přece za co stydět…nebo ano?

         • Saul

          Tak moje (ne) poslani jsme si uz vyjasnili a muzeme se venovat tomu vasemu.
          Neni mi moc jasne,proc se zastitujete Krylem ci dokonce Kristem.
          Vasemu vytribenemu vkusu a intelektu by sluselo spis tohle:
          https://racskins.wordpress.com/2015/06/17/hlas-krve-rozhovor-1997/
          „Hrdost, naděje ve vítězství, elita národa.“
          I ty negry tam mate.
          Peclive si to prectete a nebojte se nam pochlubit,ze jste se citli osloven
          Take preji hluboky umelecky zazitek z poslechu hudby.

          • vittta

           Hmm….
           Tak co votravujete, když nemáte poslání?
           Podle toho, na co si tu hrajete bych si myslel, že vaším posláním je zchránit svět před vlastenci a jinými rasisty!
           A s tím zaštítěním, já tedy nevím, na čí stranu by se dnes postavil Karel Kryl, či Ježíš Kristus, takže si je mohu dosadit kam chci, tyhle věci vědí lidé jako vy, i když přiznávám, že nemám ponětí, odkud to ak dobře víte.
           Ale mám dojem, že jsem se zašťiťoval jen Krylem, Ježíše jsem jen uvedl.

          • Saul

           To urcite je.
           Milostiva je predpokladam take vlastenka:-)
           Farizej ale nezni moc cesky,co kdyby zkusila treba ZRADCE.

          • Rybka

           Milostivá je natuty nacistka, ale slovo farizej má poněkud sofistikovanější význam než slovo zrádce. Dokonce bych řekla, že mnozí farizejové jsou spíše někde jinde, než přímí zrádci. Mnozí ne. Nevím, kde jste vy a fakt nechci urážet.

          • Saul

           S urazkami si nelamte hlavu a hlavne ji dal pouzivejte.
           Jen tu svoji.
           To vam chvalim i kdyz vam dedukce asi vzdycky nevyjde.
           Ale chybami se clovek uci.

          • vittta

           Saule, vyserte se na to..
           Zdáte se mi poslední dobou nějaký zbytečně akční.
           Mě jste už rozkryl, a teď chcete rozkrývat Rybku, jo?
           Tak mladý, abyste mohl být zblblý svazáček či nadšenec z Hitlerjugent už nejste, co tedy máte s tím vaším politickým exorcismem?
           Trošku jste se radikalizoval, no, dobře, ale teď se zase hoďte do pohody, dejte si někde pivko, pokud máte s kým, hluboce se nadechněte a zase bude dobře, jo?
           Tohle, co předvádíte je nad čáru, fakt jo.

          • Saul

           Ale bez obav vitto.
           Ja na rozdil od vas o nejakych carach a co je nad ne poneti mam.
           A o svoji akcnosti a volbe koho a jak budu komentovat si rozhodnu jen ja sam,pripadne majitelka blogu.
           A zatim vam to tady nepatri (i kdyz to tak vypada)
           Takze si na uk!idneni prectete toho Capka,MeinKampf….proste cokoliv z vasi oblibene literatury a vyprazdnit se na zachod si skocte sam.

          • vittta

           Vy máte- na rozdíl ode mne- toho hodně, jak jsem si všiml.
           No prosim, jste holt na výši.
           A s tou četbou, to jako myslíte jak?
           Vy si nějak zakazujete autory, kteří nejsou spojené s vaším viděním světa, neb jste už dosáhl Nirvány, nebo jak si to mám vysvětlit?
           Vy máte problémy, Saule….problémy!

          • Saul

           No to vite vitto,problemy ma dnes kazdy.
           Ovsem ne kazdy na ne naleza tak rychla a jednoducha reseni,jako vy.
           S tim dotazem na zakazovani autoru zase nevim,jak si to mam vysvetlit ja.
           Ach tak,zase nejaka vase projekce.
           Jen klidne ctete kohokoliv.
           Ono neni ani tak dulezite kdo co cte,ale jak si ty informace potom v hlave srovna pro sve videni sveta.
           Takze az tu budete zase prezentovat vase videni sveta a reseni jeho problemu,tak se k tomu mozna vyjadrim,ale cist vam opravdu nezakazuji:-)

          • vittta

           Nevšiml jsem si, že bych vymýšlel jednoduchá řešení.
           Snažím se vymyslet řešení, alespoň teoretické.
           Vy jak papušek píšete o „jednoduchých“ řešeních a sám nemáte řešení ničeho žádné.
           Sluníčková nichuba, všichni kolem jsou blbí a radikální, je vy jste letadlo.
           No…ale z vás ani argument vypadnut nemůže, to už dříve projde velbloud uchem jehly, nežli sluníčkář vyplodí myšlenku.
           Počkejte si na nějakou předlohu, a tu pak papouškujte, sice budete vypadat jak idiot, ale jelikož je předloha pro každého papouška stejná, nebudete v tom sám.
           Takže třeba bojujte za toleranci a lásku k bližnímu, a nadšeně hleďte vpřed, k lepším zítřkům, ještě zbourat pár prasečáků a přijmout tak milion migrantů, trpících vedrem (už ne válkou) a na světě konečně bude lépe!

          • Saul

           „Nevšiml jsem si, že bych vymýšlel jednoduchá řešení.“
           To se hloupym lidem stava,ze si ani nevsimnou hlouposti,ktere z nich padaji.

          • vittta

           Ano, a ti chytří to vidí.
           Jenže vy to asi nevidíte, i když to tvrdíte.
           Takže z vás leze je ta teze, ale ne argument.
           Prostě papagáj!

          • Saul

           Ve vasem pripade je to videt tak zjevne,ze na to clovek uz asi ani moc te chytrosti nepotrebuje.
           Na to staci cloveku normalni intuice,ze je svedkem neceho hodne nenormalniho.

           No kdyz papagaj,tak papagaj.
           Co noveho na PL?
           Nemel byste natrit zase par odkazu ,at v tom papouskovani kdeceho za mnou nezaostavate?

          • vittta

           Papoušku, PL jsou zlé, co?
           Když se budete řídit svým rozumem (pardon) a ne rozumem Čulíka, tak zjistíte, že PL jsou veoice seriozní médium.
           Jistě, bombastické nadpisy tam jsou, ale jinak je tam plno rozhovorů se VŠEMI, kdo mají zájem, bez ohledu na politickou příslušnost, jsou tam články, co jinde nejsou, s odkázanými zdroji, každý politik tam může sám a bez cenzury vložit svůj názor, Jsou tam zveřejňovány analýzy různých velice kvalitních i uznávaných analytiků….
           To je náhodou velice kvalitní médium, a víte, co odpůrci PL vyčítají?
           Právě tu kvalitu.
           Ta má totiž podle papagájů zakrýt jakési blíže neurčené ruské manipulace, ale jako se vesměs nedozvíte.
           To je jak vy, všechno o druhých víte, ale nevíte odkud to víte a co vlastně víte, jen víte, že je to špatné….
           Kakadu…

          • Saul

           PL samy o sobe nejsou z!e.
           Jsou v nich opravdu jinde nepublikovatelne rozhovory a nazory.
           Zle je,kdyz si z nich fanatici a hlupaci zacnou vyzobavat informace pro potvrzeni sveho svetonazoru a nejake pochybne a zvracene ideologie.
           Napr. rasisticke,ze?

          • vittta

           Můžete to zpochybnit argumenty, ne, papoušku?
           Jenže vy umíte jen nálepkovat a dát mínus.
           To je takový vrchol papouška.

          • Saul

           Vidim,ze ty minusy jsou take vydatnym zdrojem vasi frustrace.
           Argumentovat samozrejme muzu,ale vy nejste schopen celit argumentum,pravidelne to v diskusi dokazujete,kdyz podlehate svym povestnym amokum.
           Ale dobra tedy,ze jste to vy a ze jsem ten papousek,tak vam prepapouskuji,co jsem prave pred chvili slysel v TV.
           Vedci pry dle DNA prokazali,ze prvni lide na britskych ostrovech meli cernou plet.
           Oni ji meli zrejme vsichni prvni Evropane.
           Co tomu rikate,ze vasi predci byli negri??

          • vittta

           He, he, papušku, takže máme papuščtí argument ve znění:“Vedci pry dle DNA prokazali,ze prvni lide na britskych ostrovech meli cernou plet“ a pak „Oni ji meli zrejme vsichni prvni Evropane“
           Hmmm…takže „prý“ a „zřejmě“ a to „zřejmě“ je už z vaší vlastní hlavy, což samozřejmě odpovídajícím způsobem stojí za to.
           Takže prý a zřejmě jsou zásadní slova.
           A co myslíte, styděli se za své černé huby stejně, jako se za ně černí stydí dnes?
           Asi jo, jinak by nezběleli, ne?
           Zkuste mi několikrát po sobě zopakovat, že jsem běloch a použijte pokud možno co nehrubší vyjádření.
           např. bílá huba, bělouš,běloba, prostě co chcete, schválně, jestli se zastydím, nebo jestli se urazím, nebo jestli vás nařknu z rasismu.
           Jistě už tušíte, že se nic takového nestane, naopak, řeknu“ Jsem hrdý na svou bělost a heterosexualistu!
           To ale řeknu, jen abych vás nasral, ve skutečnosti to se mnou ani nehne, papušku, protože jsem se prostě nějak narodil, a nikomu to nedávám na odiv, jako že jsem vyjímečný svou bělostí, nic za to od nikoho nechci a že jsem heterosexuál mě také nepřijde ponižující, ale normální.
           A pak to samé řekněte černému, co se bude dít!
           A co na to říkám, že moji předci byli černí…
           No, až to nebude „zřejmě“, tak k tomu třeba něco řeknu, zatím se ani přesně neví, odkud Slované vlastně přišli, takže Evropa byla černá, ale my jsme byli bílí někde v Asii, což by vysvětlovalo, proč si „vyspělí“ Evropané s černými tak rozumí, a my moc ne!

          • Saul

           Mozna to vedci jeste poopravi a vydaji nove prohlaseni,ze predci Evropanu byli cerni,jen ti vasi byli snehulaci.:-)
           Jinak v tom prispevku klasicky predvadite svoji tupost a neschopnost racionalni diskuse bez pravidelnych vyhrezu vasi emocni nevyrovnanosti a rasistickeho fanatismu.
           Proste nic noveho.
           A ten posledni odstavec,no to je opravdova perla.

          • vittta

           Vědci třeba zjistí, že bílí jsou podřadná rasa, stejně jako jiní vědci zjistili, že jsou podřadná rasa černí.
           Záleží jen na politickém systému a politickému zadání, a vědci vždycky přijdou na to, co se zrovna hodí.
           Klidně si pak můžeš začernit ksicht mourem, vole!
           Třeba pak nedostaneš žluté kolečko na kvádro…
           Člověk nikdy neví, co bude, ale může se poučit z toho, co bylo.
           A o čem bys chtěl disktovat, papušku, o tom, že PRÝ měli první lidé na Britských ostrovech černou pleť?
           Nebo že ZŘEJMĚ měli černou pleť všichni první Evropané?
           No to si musíš dělat kozy, troubo, o tom si diskutuj někde u Tribuna se sobě rovnými nácky!
           Tam můžete dát černou pleť i flotile Aštara Šarona, ale na mě to nezkoušej, nácíčku přihřátej!

          • Saul

           Copak vitto,nervicky nejsou v poradku?
           No nejsou,nejsou…to my vime.
           Uz byste i znacky na kvadra rozdaval.
           A tak to mate doufam natudovane,jake ty barvy trojuhelniku rozdavali v koncentracich vasi ideovi kolegove.

          • vittta

           Mám nervy v kýblu, Nick Carter zase vítězí, vole!
           A teď už jsi spát, je 10, bramboráku!

          • vittta

           Podívejme, tak hrdina, a držitel ceny Václava Havla „černej kluk“ Radek Banga vidí situaci kolem tábora v Letech takto:

           „Já do prdele čekám už dvacet let na to, až nějakej představitel Česka přijde a řekne pravdu o omluví se za to, co se dělo v Letech. Proč sakra už někdo na rovinu neřekne, že to byli místní četníci a nikoliv jen Němci, kdo měl na svědomí romskou krev?“

           Kolega papoušek, co?
           Radek je tak blbej, že tomu opravdu věří, ideální užitečný idiot.
           Je natolik arogantní a přesvědčený o vlastní nadřazenosti, že se nenamáhá ani cokoliv o tom táboře přečíst.
           Ty zas, kakadu, přijdeš s ohromující myšlenkou, že v Evropě byli pravěcí lidé černí.
           Rád bych věděl, co bych měl jako dělat, fakt že jo, protože i kdyby to byla pravda, tak co by se měnilo teba na obrovské zničující migrační vlně, či o problémům „slušných“ lidí s táborem v Letech?
           Co by se změnilo na vypláceným dávkám za barvu kůže, či na rozkladu právního systému z rasových důvodů?
           Asi nic.
           Já nevím, jací byli první Evropané, jediné co vím, že moji předci nebyli sněhuláci, ale mě na tom nezáleží.
           Nyní je důležitý dnešek, a vaši vědci ať si zjišťují, co chtějí.
           To je jen pro takové voly, jako jste vy….

           https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Za-tyhle-sracky-by-v-Nemecku-dostal-deset-let-natvrdo-Romsky-bloger-Banga-se-neudrzel-a-zacalo-to-litat-523878

          • Saul

           Myslel jsem,ze s tou vecerkou pujdete prikladem.
           Tak jsem mel pravdu,prece jen doslo na PL a vase papouskovani.
           Ale jsem rad,ze jste si uvedomil nevyznamnost barvy pleti nasich predku.
           Proc otevirate otazku migrace mi neni jasne.
           Jasne je to,ze kvuli barve pleti opakovane vylucujete skupinu lidi zde zijicich z plnopravnych obcanu Evropy,nazyvate je negry,cmoudy,opice…
           Ja mam mezi nimi nekolik spolupracovniku i jednoho dobreho kamarada,ktery mi dost pomohl.
           Mohu vas ujistit,ze nikdo z nich neni takovy agresivni vidlacky krupan,jak jste to vyse v komentech predvedl vy.
           Tak a ted uz vam dovoluji jit spat a dobre se zakryjte.
           Staci jak jste se zase odkopal tady.

          • vittta

           NE!
           Používám především výraz negr, a ani tak ne kvůli nim, ale kvůli vám.
           Čmoud používám málo a opice vůbec.
           A co sakra chceš říci tím, že mezi nimi máš známého?
           Nebo kamaráda?
           A co má bejt?
           To má nějak znamenat, že současný typ migrace není nebezpečný, nebo že s nimi nejsou potíže ve Švédsku, Německu a všude, kde jsou?
           Nebo to má nějak „legalizovat“ bourání prasečáku a házení viny za cikánský holocaust na Čechy?
           Protože Saul má mezi barevnými kamarády, tak my se všichni kolem poserem, a budeme sem zvát tisíce a tisíce negrů.
           Tady je plno čtenářů, co může mít mezi barevnými kamarády, já znám plno Cikánů, zdraví mě, a já je.
           To ale přece nic neznamená, je to normální, ale nijak to nesnižuje nebezepčí dneška.
           Že ty seš blbec přece ještě neznamená, že my ostatní hodíme do sraček českou státnost, za kterou cedili krev naši předkové!
           Český stát je odkaz, ne hromada sraček to si uvědom.
           A je povinnost občana vychovávat děti k úcte k vlasti, k Českým zemím, Moravě i Slezku, a utužovat pospolitost mezi námi.
           Vaše kosmopolitní slinty se narvěte do řiti, dneska už, milej zlatej, nejsme ohroženi jen my, s 10 miliony duší, ale Francie a 66 miliony a Německo s 82 miliony duší, tak daleko jste to dotáhli, vy dobrodinci!
           Jděte s tím do hajzlu, a vy tam jděte také, protože tohle smrdí po krvi a střelném prachu, ale vám to nedojde nikdy, papoušku!

          • Ondřej

           Saule, zeptejte se našeho rasisty – co je na podobnosti Mein Kampfu s dnešním světem „liberální“….Opravdu by mě to zajímalo a zatím tedy nedokázal vysvětlit ani to, jaké že to myšlenky jsou v Mein Kampfu ty „liberální“…. Pořád jsme se nedověděli a to se na to ptám aspoň PODESÁTÝ, abychom si tu připravili další uvedení „románového příběhu ala vittta – na pravou míru“…

   • Saul

    Ode mne ten palec dolu sice neni,ale nijak se mu nedivim.
    Na diskusi,kde se volne a bez ostychu propaguje nacismus,xenofoboie a rasismus,nema Kryl co delat!!

    • vittta

     Jak vy jste se naučil ta slova používat, to tedy čumím.
     Ale i drahého psíka lze naučit aportovat za cukřík, proč by Saul nebohl házet závažnými slovy jako kuličkami Pámelníku, které jsme v dětství tak rádi rozšlapávali, protože to hezky prasklo!

    • tresen

     Ale on by tu měl co dělat, kdyby se na něj neodvolávali takoví, nad většinou jejich příspěvků zůstává rozum stát, a to v souvislostech, o kterých to platí taky.

    • Rybka

     Saule, někteří lidé se chybama, představte si, učí! Já obden. Viz Věra Linhartová:
     Leckdy také panu Jesvelovi vytýkali bezcharakternost, a to, že mění svůj názor třeba ze dne na den, nebo z hodiny na hodinu. Na to pan Jesvel odpovídal: ,,Ale to je hluboký omyl. Nikdy jsem nezměnil ani čárku na jediném svém názoru. Každý můj názor naopak je tak pevný, že se s ním vůbec nedá hýbat. Názor, který zastávám, je nezvratný jako skála. Je dokonce tak pevný, že ho musím vždycky, hned jak ho vyslovím, nebo třeba jenom pojmu, v tu chvíli zase opustit, aby mi nepřekážel. Nikdy jsem žádný názor nezměnil, ani v nejmenším: ale jakmile nějaký mám, musím se sám hned změnit. Je to, jako kdybych hodil kámen rovnou nad sebe: musím všeho nechat a utíkat odtud, aby mi při dopadu nespadl zpátky na hlavu. Tak taky každý názor nechám stát, tak jak je a tam, kde jsem se k němu přihlásil. – Vám se to žije, jestli se vaše názory dají přizpůsobit tak, aby se daly použít dneska, zítra, a třeba ještě zas za pár let. Já to mám horší, protože sice neměním názory, ale zato názory mění mne, a opouštějí mne, sotva jsem o ně zavadil.

 9. vittta

  Když koukám na to bodování, to je fakt unikum…
  Co tady chodí ovcí….
  Hlavně bacha na nácky, jsou všude kolem vás, jen je odkrýt.
  POZOR, i soused může být nácek, xenofob a rasista- POZOR!
  A hlavně nechtějí romské památníky a jsou to islamofobové, a islamofob je to samé co antisemita a nacista…
  A také letadlo, vy pitomci!
  Jinak tohle jsem nepsal, že bych nějak urážel politickou opozici, ale tady hodnotitelé jen tupě hodnotí + a – dle moderního klíče, aniž by se kdo namáhal napsat na to nějaký názor, až tedy na Třešeň, která ale vytrvale píše o romském holocaustu, místo aby se zajímala o tábor v Letech a všechno, co se kolem něj děje, a když se jí pošklebuji, a navrhuji stavbu památníků v Oswietimi na ucnění těch, co v táboře v Letech byli, tak si ještě myslí, že jsem se zbláznil, že Romové tam mají svou cimřičku v památníku, přitom já to navrhuji proto, abych ukázal absurditu bombastických památníků, protože z pohledu Oswietimi je tábor v Letech jen rekreačním střediskem a v počtech tisíců a tisíců povražděných je epizoda v Letech bezvýznamná, a její nabubřele rádoby kultivované nafukování je hanebné a nedůstojné lidských bytostí…..
  ČSR ztratila ve válce 360 000 občanů, ale jen pár tisíc má nějaké památníčky.
  Ale 326 romů bude mít památník zvíce Hagia Sofia!
  Dokončím mou nacistickou myšlenku slokou z pístě neznámého vojína Karla Kryla!
  Co tady čumíte? Vlezte mi někam!
  Copak si myslíte, že na to čekám?
  Co tady civíte? Táhněte domů!
  Pomníky stavíte, prosím vás, komu?

 10. astraustralia

  Janiko neni cas na novy clanek?

  ZOH 2018
  Zeman se nedostavil. A tak českým sportovcům přál slovenský prezident!
  a se pružným krokem vyhoupl na pódium,
  Slovenský prezident Andrej Kiska nadšeně chválil právě otevřený Český dům na olympiádě v Koreji.
  Venku jemně zářilo zimní slunce, od moře vál lehký vítr. Kiska se pružným krokem vyhoupl na pódium,……

  Zdroj: https://oh.idnes.cz/cesky-dum-olympiada-pchjongcchang-otevreni-fef-/zoh-2018.aspx?c=A180209_074627_zoh-2018_ten

  Jeste ze pochvala od presidenta Slovenska ktery se „pružným krokem vyhoupl na pódium“ … a pak ze novinari z iDNES neumi:-)
  (jen ze ta napoveda dolnim 10millionum jim nejak nevysla)
  Ale to nic, pristich 5 let utece jako voda a pak pristi president se jiste pružným krokem/skokem vyhoupne na pódium, stejne dobre jako president Kiska na ZOH 2018 :-)

     • vittta

      A nakonec naprosto nekorektní výklad, „nacistický“.
      Dle mě je nejkvalitnější, a vychází evidentně z úplně stejných zdrojů, jako dva předešlé, jen je seřazen chronologicky a velice přesně, nic z toho zřejmě nelze vyvrátit, ani to, že stráže nebyly ozbrojené, resp. byly ozbrojeny až v r. 1943.
      Takže když někdo řekne, že stráže byly ozbrojené, tak sice nelže, ale…poněkud to páchne.
      Psi, z prvního hodnocení jsou dle mého evidentně vymyšlení, protože pes vyžaduje speciální péči- psinec, žrádlo, psovody, a nikdo se o ničem takovém nezmiňuje ani náhodou.
      Ale i tento výklad se od dvou předešlých liší vlastně jen v detailech.
      http://www.zwittau.cz/WEB/lety.htm

     • embecko

      Osobne si myslim, ze ti mrtvi a vubec vsichni tam v Letech zavreni si zbourani prasecaku zaslouzi, stejne jako pamatnik. Ale ptam se, a myslim zcela legitimne, proc si neco takoveho nezaslouzi i lide koncentrovani a zemreli v Holesovicich. Byt jich tam zemrelo nepomerne mene, tak bych rekl, ze hodnota lidskeho zivota nejde merit na jeho zmarene pocty. A nelibi se mi, ze ministerstvo, neziskovky a internetovi aktiviste se soustredi jen na jednu lidskou tragedii a pro druhou nemaji kapacity, ci je dokonce vubec nezajima. Podle ceho si tedy vybirali? Podle barvy pleti? Podle poctu mrtvych? Je to ospravedlnitelne?

   • tresen

    Je sice fajn, že Reflex uveřejní věcný článek o Letech, ale co je to jeho žurnalistické úrovni platné, když o dva dny později na své stránky zařadí blábol VK Juniora, který opětně temně naznačuje cosi, co vyčetl v jednom románu. Ale jen něco, co se mu zrovna hodí. Autor toho románu, jakýsi Polansky, háže vznik a praxi tábora na krk otci Karla Schwarzenberga, ale kromě toho si vymýšlí i strašné podrobnosti o zabíjení romských dětí a podobné věci, které se v Letech nikdy nestaly. To už ale Junior vynechal.

    • vittta

     Nechtěla jste napsa „názor“ VK juniora?
     Máte tam překlep, píšete blábol, a jelikož vás znám, jako slušnou voličku Drahoše, pak je jasné, že podobná vulgární dehonestace politického oponenta je u vás vyloučena.
     Mimochodem, ten článek k táboru v Letech není věcný, ale zmanipulovaný a dílem vylhaný, jak dokazuji na dalších dvou odkazech.
     Takže pokud se chcete nějak vyjádřit, pak rozporujte uvedené odkazy a netahejte do problematiky pohled VK juniora.

  • vittta

   Typické náckovství.
   Budoucí prezident svými nepodloženými dotazy, ohledně zřízení tábora v Letech jen ukazuje, že je příznivcem Adolfa Hitlera!
   A celkově….veganská strava je super a mnoho vědců tvrdí, že je zdravá.
   Proto také vegani tak dobře vypadají…toho poznám na 100 m a vypadá jak ten nebohý Cikán z tábora v Letech!

  • oh

   Ach jo. Ono je to víceméně jedno. Do srpna 1942 se v Letech vyskytovali pouze vězni ve výkonu trestu.
   Tábor Lety, tak jak byl původně protektorátní vládou zřízen, byl kárný pracovní tábor a dostat se do něj bylo poměrně jednoduché; žádné rasové důvody k tomu nebyly třeba. Stačilo se stát odsouzeným ve výkonu trestu.
   Statut tábora byl změněn v roce 1942 na základě tzv. „výnosu o potírání cikánského zlořádu“, vydaného vrchním velitelem neuniformované protektorátní policie, jistým SS-Standartenführerem Horstem Böhmem.
   Institut vrchních velitelů uniformované a neuniformované protektorátní policie zavedla v roce 1942 „Heydrichova správní reforma“. Samotné úřady vrchních velitelů přitom nepodléhaly „svému“ protektorátnímu ministru vnitra, nýbrž přímo vyššímu vůdci SS a policie v Protektorátu Čechy a Morava K. H. Frankovi. V policejních záležitostech pak byly vůči ministru vnitra v postavení jeho stálých a všeobecných zástupců, disponujících všemi ministerskými pravomocemi. Ve věcech výcviku, školení, způsobu organizace a nasazení rozhodovali sami vrchní velitelé, ministerstvo vnitra bylo o závažných rozhodnutí pouze informováno.
   Mnohem zajímavější by IMHO bylo se ptát po tom, kdo a proč pociťuje neustálou potřebu připisovat českým protektorátním úřadům podobu cikánského tábora, vytvořenou přímým rozkazem německé okupační správy.

   • tresen

    Nevím nic o tom, že by byl tábor v Letech ve fázi, o které je řeč, tj. kdy se stal sběrným zařízením pro romské rodiny a konečnou štací před transportem do Osvětimi, připisován protektorátním úřadům.
    Úloha českých četníků podle mne taky není zdůrazňovaná víc než třeba v Terezíně.
    Máte nějaký odkaz?

    • Rybka

     Vykoupit letiště! Postavit pomník!
     Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska – Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4.září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO

     • vittta

      No to je skandál!!!
      Co dělají neziskové, lidskoprávní organizace?
      Co dělá EU?
      Co dělá Třešeň, jako reprezentantka slušných občanů, co chtějí důstojná a pietní místa na místech, kde trpěli lidé, lhostejno jaké národnoti, či barvy pleti?

     • tresen

      Ještě zbývá připomenout britské tábory z dob búrské války, lágry z padesátých let a gulagy. A co tábořiště na pochodu smrti německých žen a starců v pětačtyřicátém?
      Jsou tam taky prasečáky? Podejte zprávy!

      • Ondřej

       já bych hlavně nezapomněl na staré keltské opidum v okolí Ivančic, které bylo Germány vyhnanými Římany z Bavorského lesa přeměněno na Lager na výrobu pěstních klínů a žvýkání kůží. Hoj, Slované, na tohle Jirásek zapomněl…

      • vittta

       Už jsem se ptal Saula, máte nějaký dojem, že je prasečák symbolem něčeho špatného?
       Jste muslimka, nebo…nebo co je tak špatného zrovna na prasečáku, a případě, kdyby tam byla nějaká konírna, byla by také špatná, nebo je kůň vyšší tvor jak prase?

       • tresen

        Prasata jako taková mi nevadí. V okolí pietních míst, jako jsou hřbitovy nebo památníky podle mého názoru nejvíc ruší smrad z jejich velkochovu plus provoz, který je s tím podnikem spojený. Mě aspoň by to rušilo hodně.

        • vittta

         Myslím, že smrad z autobusů školních zájezdů na pietní místo bude daleko horší, byť ne tak ostrý.
         Nic méně, kdyby se mělo každé místo, kde někdo vnímá pietu, zablokovat i s okolím k nějaké činnosti, pak by se toho moc dělat objektivně nedalo.
         Buďte rozumná, přece nejste fakt tak blbá, že vám tak děsně záleží právě na těch 326 Cikánech, okázale kašlete na ty 3 zemřelé dozorce a jsou vám lhostejní jiní trpící na jiných místech jak v ČR, tak minimálně po celé Evropě.
         Musíte přece vědět, že je to účelové a rasistické, kdyby tam zemřelo 10x tolik Rusů a 20x tolik by jich bylo zplynováno, tak vám žádný prasečák vadit nebude a nikomu z těch „slušných“.
         To by tam ale byl důstojný památník z minulého režimu, ale ten by vám děsně vadil, natíraly byste ho na růžovo, malovali tam hákenkrojce a dávali cedule, vysvětlující, že to byli tak trochu okupanti.
         Sakra nejhrajte tady komedii, nechce se mi věřit, že jim to plně žerete!

         • tresen

          Ano, je asi ještě mnoho míst, která by zasloužila pietní úpravu a zatím tam rostou kopřivy a v okolí páchne kejda.
          Slyšela jsem vyprávět o jednom lesíku mezi poli tady v našem kraji, že tam po válce Sověti drželi vojáky Rudé armády, kteří padli do německého zajetí. Prý tam byli několik týdnů. Pak přišel rozkaz a postříleli je. Pokud je to pravda, pak tam jejich těla práchnivějí v neoznačené jámě už přes sedmdesát let a nikdo se o jejich osud nezajímal.
          Tady beru svůj díl viny na sebe.

          • vittta

           Kopřivy….
           Milá zlatá, to je rasismus jak vyšitý!
           Začíná to kopřivama a končí vyhlazovacími tábory!
           Kopřiva má mnoho vitamínů, železa a zdraví prospěšných látek, to je Žeň-šeň střední Evropy, ale milostpaní Třešni se nelíbí, protože ošklivě kvete!
           Naopak třeba Oleandry či Rododendrony jsou prudce jedovaté, i když dobře vypadají.
           No?
           Co je víc, kopřiva, nebo oleandr?

    • vittta

     No ale proč si myslíte, že se celá ta maškaráda kolem toho lágru odehrává?
     Kvůli 326 zemřelým Cikánům?
     Jste fakt tak naivní?
     Jde přece jen a jen o to, aby se manipulací a lhaním dalo do podvědomí Čechů, že i my tady měli vyhlazovací koncentrák, kde vraždili čeští četníci.
     A jelikož se nic lepšího nenašlo, tak se vzal na mušku ten tábor v Letech.
     Nebo si fakt myslíte, že šel náhodou někdo kolem Let, a všiml si z čista jasna prasečáku, a jen malého, byť vkusného památníku, a to ho rozhořčilo, a tak celou věc předal médiím jako úplnou bombu, protože slušní občané se začali otřásat hnusem nad tou nespravedlností, a dožadovat se zbourání prasečáku a postavení mnohem, ale mnohem důstojnějšího památníku?
     Že se ta causa vytahuje proti politickýcm oponentům, dnes Okamurovi, je jen třešnička na dortu.
     Cílem je něco, čemu se obecně říká „hvězdná hodina vrahů“.
     Skuteční vrazi jsou bagatelizováni či i oslavování, a jejich oběti jsou prohlašovány za vrahy!
     A oběti toho tábora byli i ti četníci a personál, tam nikdo nešel sloužit za odměnu!

     • Rybka

      Je to takový klacek na nás, zlé lidi. Kolik by se pořídilo bytů pro romstvo, které trpí ve vybydlených, padajících objektech?
      Vsetín pod Čunkovým vedením vybudoval bytové domy z obytných kontejnerů v Poschle. Město sem přemístilo ty, u kterých měla radnice soudní rozhodnutí o jejich vystěhování bez nároku na náhradu. Vybudování 36 bytů jednopokojových a dvoupokojových bytů s vlastním sociálním zařízením a kuchyňskou linkou vyšlo celkově na 40 milionů korun.

     • tresen

      Budete donekonečna opakovat, že památník je tam pouze na památku lidí, kteří zemřeli přímo v tom táboře, a ignorovat, že připomíná i ty další, kteří táborem prošli, aby skončili v nacistických plynových komorách?
      Ano, i kvůli nim se „odehrává celá ta maškaráda“, která vaší rasistické dušičce nedá spát.

      • Rybka

       Bože, zeptejte se nějakého neziskovkového Cikána, jestli by mu bylo milejší slušné bydlení nebo další pomník, ke kterému se bude běhat zviditelňovat pár provařených gádžů!

        • Rybka

         No, za třetí by mohl postačovat ten jeden pomník, je vkusný. Třeba by někoho napadlo nechat si vydělat na to druhém, nelevném, Davida Černého. To by nás vyspělý svět za ten rasismus zakous.

       • Petr Pelikán

        K čemu že je památník?

        Na památku někoho – určitě, ale nejen k tomu. On je také proto, aby se nezapomělo! Abychom měli před očima, jak cenný je lidský život, jak důležitá je lidská důstojnost a jak lehce jsou zranitelné.

        • vittta

         Jen se tak zeptám, kde jste mi dokladoval vaše obvinění, že nejen podporuji, ale i propaguji nacismus?
         Omlouvám se, ale přehlédl jsem to!

        • vittta

         A k věci- je na připomenutí nějaké neblahé události třeba nějaká speciální velikost památníku, či případně odstranění…řekněme prasečáku z okolí, nebo je dostačující nějaký vkusný, menší památník?

        • Rybka

         Jeden, a pěkný, památník tam je. A ono se okolo toho dělá takových tanců, že se nezapomene ani kdyby se chtělo.

        • Kamil Mudra

         „Abychom měli před očima, jak cenný je lidský život, jak důležitá je lidská důstojnost a jak lehce jsou zranitelné.“
         Pane Pelikáne, mentálně zdravý jedinec, na to aby si tohle uvědomoval žádné památníky nepotřebuje. A těm ne-zdravým žádný památník nepomůže.

         • Kamil Mudra

          Hmm…. Fakt nevím co je na tom co jsem napsal tak hrozného, že můj komentář musí počkat na schválení.

         • Saul

          Argumentoval byste stejne,kdyby se tu probirala napr. likvidace nejakeho pomnicku padlych sovetskych vojaku z valky?

          • vittta

           Tedy Saule, nevím, na co reagujete, ale musíte mít horečku!
           Tady se totiž neprobírá a neprobírala žádná likvidace jakéhokoliv pomníku.
           Tady se probírá stavba pomníku na místě, kde už pomník je.
           Vy jste načal, jak vidím- nové téma, takže sem s tím konkrétně.
           Kde se likviduje pomník padlých sovětských vojáků?
           A hned uvidíte, jak budou lidé reagovat!

          • tresen

           Ten argument, který zmínil Saul, zní, že mentálně zdravý jedinec, na to aby si uvědomoval, jak cenný je lidský život, jak důležitá je lidská důstojnost a jak lehce jsou zranitelné, žádné památníky nepotřebuje. A těm ne-zdravým žádný památník nepomůže.
           Podle mne jsou památníky právě kvůli připomenutí potřeby lidské důstojnosti a křehkosti lidské existence.
           A to platí, ať už se zrovna dohadujeme o bourání anebo stavění pomníků lidem, kteří zažili hrozné věci a kteří následně přišli o život.

          • Saul

           Vy neumite cist vitto?
           Reaguji na smysl a podstatu Kamilova tvrzeni a ptam se ho,jestli je jeho argumentace platna obecne,nebo jen v tomto konkretnim pripade.
           Vas bych se na to samozrejme neptal.
           U vas jsou argumentacni fauly temer v kazdem komentu,takze by dotaz byl zbytecny.

          • Kamil Mudra

           Myslím to obecně. Podrobněji o tom píši níže, v odpovědi panu Petrovi P.

         • Petr Pelikán

          Skutečně pane Mudro? Víte, co všechno by mentálně zdravý člověk normálně taky nepotřeboval? Třeba zákony, protože by věděl, jak se chovat. Nebo chartu lidských práv, protože by věděl, že každý člověk má stejnou důstojnost, stejná práva, bez rozdílu barvy pleti, rasy, vyznání, místa narození atd. Tak samozřejmé by to bylo.

          • Kamil Mudra

           Pane Petře (nepoužívám příjmení protože jsem vysledoval že „odesílá“ příspěvek do „schvalovačky“), já nevím ani o jediném památníku, který by svou existencí dokázal změnit myšlení nebo chování člověka, který je schopen druhým lidem ten život a důstojnost vzít. Pro takový účel považuji památníky za neúčinné a tedy i zbytečné.

           Vy osobně takové památníky potřebujete vidět k tomu abyste si uvědomoval jak cenný je lidský život jak důležitá je lidská důstojnost? Pokud by okolo vás takové památníky nebyly, byl byste ochoten zabíjet a ponižovat jiné lidi? Nebo se považujete za lepšího člověka než jsou ti kteří, dle vašeho mínění, takové památníky potřebují aby také byli těmi lepšími?

           Jiný přístup mám k památníkům postaveným coby projev vděčnosti či ocenění, osobám které vykonaly něco významného. Takové jsou skutečně jen připomínkou a nekladou si za cíl změnu čísi morálky nebo názoru na cokoli. Tedy je, coby určitý druh vyznamenání za zásluhy, jako zbytečné nevnímám.

           No a mezi památníky a zákony vidím ten rozdíl, že zatím co prohlížení památníků je dobrovolné, tak dodržování zákonů je povinné.

          • Petr Pelikán

           Někdo, pane Mudro, může mít přístup k památníkům jako Vy. Pro jiného to může být místo připomenutí. Pro dalšího zase jediné místo setkání a rozloučení se svými předky, neboť na tom místě byli pohřbeni. Pro jiného zase místo, které má varovat budoucí generace, které se nemá zapomenout. A nědo rozlyšuje podle důvodu jeho zřízení. V němčině existuje pro slovo památník vícero výrazů, které to ukazují:

           Mahnmal – označuje památník který má napomínat, varovat
           Denkmal – označje památník, který připomíná
           Ehrenmal – označuje památník, který je projevem vděčnosti či ocenění

           Jedno je ale viditelné, ona výzva výboru OSN pro lidská práva o uzavření toho vepřína z roku 2013, která měla také určitý kontext, vedla a vede k diskusi. Vidíte to i zde. To už určitá změna je.

           Vaše poslední poznámka o tom rozdílu, který Vy vidíte mezi památníkem a zákonem, mě trochu pousmála. Vy jste ji zřejmě tolik nedomyslel. Jen tak namátkou se zeptám, kolik případů Vás napadne, kde někdo jednal protiprávně a nebyl za to vůbec postižen, kolik případů Vás napadne, kdy byl zákon tak dlouho ohýbán, až to pasovalo? Dovolím si tvrdit, že jich málo nebude. Nebyl to zrovna dávno, kdy se diskutovalo o samotném výkladu zákona? A v kontextu naší diskuse – byli ti lidé tenkrát do toho tábora posíláni protiprávně a nebo v souladu s tehdy platným právem, tedy na základě zákona?

           Takže pokud mi chcete tvrdit, že dodržování zákona je skutečně povinné, pak Vám odpovím, že pokud bude ten vepřín uzavřen a na jeho místě postaven památník, pak ten památník bude stálým varováním, že na tomto místě došlo k nejhorším zločinům, totiž zločinům proti lidskosti. Toto místo, stejně jako mnoho druhých, svědčí o tom, že slepé dodržování zákonů povinné není. Že nad zákonem by měla stát lidská důstojnost. Toto místo svědčí o tom, že jedinou zárukou právního státu a spravedlnosti je morálně zdravá společnost, respektující lidskou důstojnost jednotlivce, bez ohledu na barvu pleti, vyznání, rasu či místo původu.

          • Ondřej

           pan Mudra neví, že je zde (už 60 let, Bohudík!) nejvyšší PLANETÁRNÍ právo na odpor PROTI PRÁVU (kdy toto je aplikováno jako BEZPRÁVÍ). Platili v dobách, kdy platilo např. právo komunistické totality, kterou Kamil tak velmi uznává jako systém spravedlivějšího soužití lidí a lepší aplikace „jejich práv a svobod“ než je současný liberalismus….

           Jen pro připomenutí, citace tohoto celým civilizovaným světem akceptovaného (NAD)zákona….

           „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

           Tedy i proti pracovním táborům zřízeným pro (každý nechť si tyto lidi nazve podle své ideologické korouhve a jejího nenávistného zaměření) jako nemakačenka (Zeman, svého času ČSSD) jako osoby práce se štítící (Miloslav Macek, svého času ODS), jako ti, kteří jsou už trestně odpovědní tím, že se narodili (Miroslav Sládek (SPR-RSČ),jako paraziti, co nechtějí pracovat a chtějí žijí z dávek (Tomio Okamura SPD)

           Jak vidno, pravice, konzervativní levice i fašisté – ,mají stejné názory i východiska…Jaké to překvapení:-)

    • oh

     Nevím jak se to jeví vám, ale u mě například žaloba Petra Uhla na Ransdorfa za údajné „popírání holokaustu“ i další příležitostné spršky žalob, obvykle doprovázené záplavou mediálního řevu na každého, kdo si dovolí říct, že v Letech nebyl koncentrační tábor, vzbuzují silný dojem, že by někdo rád takového výkladu dějin dosáhl.

     „Nejsem odborník na ocenění vepřínů, ale vím jednu věc, že jenom dva koncentráky, ten v Letech a na Moravě, sloužily k vyhubení Romů u nás. A že to nebylo v německé režii, nýbrž to bylo v české režii. Lety byly zřízeny protektorátní vládou a hlídány českými četníky, kteří bohužel se tam vyrovnali ve výkonu své služby německým koncentračním strážcům. To je naše ostuda, pokud mluvíme o Letech! To není německá, to je naše ostuda. A neměli bychom škudlit, když jde o to naši ostudu odstranit. To hyzdilo obraz českého národa a českou zemi dlouhá léta, i po sametové revoluci. Je nejvyšší čas, aby se tento vepřín odstranil. A bohudíky se to stane. Ale především, pamatuji se na rozdíl od různých poboček německých koncentráků u nás, tento a v Hodoníně byl jediný, který byl opravdu český koncentrák, což je naše ostuda.
     Děkuju za pozornost.“

     (pronesl Karel Schwarzenberg v parlamentu ČR)
     http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/okamura-a-filip-zautocili-na-rozhodnuti-vlady-o-nakupu-veprina-v-letech-u-pisku

     • Rybka

      Tak od něj to sedí, celý náklad té knihy, o které mluvil VK mladší, byl den před distribucí, náhodou, vytopen, zničen. Voda věděla proč.

     • vittta

      Proč on používá výaz „naše“ ostuda,v kontextu k Čechům, to nechápu.
      Zajedno to není Čech, a za druhé to je- když už- ostuda tak maximálně jeho famile a Němců.

 11. Pingback: Demokracie rozkvétá… » Oral.sk - Porno Politika
 12. vittta

  Něco se děje, můj komentář čeká na schválení, asi „někdo“ už má mého hrůzného rasismu, spočívajícícho v odmítnutí stavby dalšího, ještě důstojnějšího památníku v Letech dost!

  • Janika

   Hele, já to ani nečtu, jen se občas podívám, jestli něco nespadlo do spamu nebo schvalování, tak doufám, že nepřekračuješ zákon.

   • vittta

    Néé, znáš mě, já ti nechci dělat potíže, byť se pohybuji…tak nějak na hraně, ale spíše tím mým ironickým stylem, než doslovnou interpretací nějakého brutálního názoru.
    To jsem jen odpovídal tomu vocasovi Saulovi, co mě má za psychopata…prej poslední dobou, ten mě má za něj-pokud vím, pořád, a jestli mě za něj dříve neměl, je to rozhodně psychopat on, protože já se nějak extra nezměnil.
    Ani jsem ně něj nebyl sprostej…
    Tohle je téma na hovno, ale dotlačil jsem to sem já…
    Koho by ale napadlo, že se mnozí čtenáři tak zakousnou do tématu tábora v Letech, který nese všechny známky politické korupce, defraudace a nekalých a nechutných politických pletich?
    Tedy věcí, proti kterým se tady spíše vystupovalo.
    Co je na těch Cikánech tak zvláštního, že je kvůli tolik lidí ochotno tolerovat něco, co by jinak netolerovali v žádném případě?
    Přitom i ti nejodvážnější romští obhájci si zapínají kapsy, když vidí romskou familii v obchodě, a kolem romského baráku by svoje děti neposlali ani ve dne, natož v noci…..

    • Kamil Mudra

     Mne by hlavně zajímalo kdo, z těch co volají po zbourání vepřína, u toho památníku někdy byl. Cesta k památníku okolo vepřína nevede a samotný památník je tak obklopený zelení že od něj stavby zmíněného podniku ani nejsou vidět. Pokud by se návštěvník památníku nevydal po louce k rybníku Lipeš, tak pohledem ani nezjistí že tam nějaký vepřín je. Takže o nějakém rušivém vlivu na pietu toho místa nemůže být řeč.
     Na druhou stranu – investice přes půl miliardy do nákupu a zbourání fungujícího podniku z toho památníku udělá spíše připomínku vítězství mamonu nad zdravým rozumem.

     • tresen

      Nenapadlo vás nikdy, pane Mudro, když to tam tak dobře znáte, proč je připomínka toho tábora úplně jinde, než kde se skutečně nacházel?

      • vittta

       Tak to je zásadní zjištění!
       Takhle to vypadá, že byl ten tábor přímo v areálu dnešního prasečáku.
       To by ovšem bylo….sakra, jaké by to vlastně bylo?
       Já si vzpomínám, jak staví třeba supermarket, a při jeho stavbě se najdou lidské kosti.
       Spousta kostí.
       Zjistí se, že jde o nějaký středověký „morový“ hřbitov, nebo že je to pohřebiště doby bronzové.
       Co je neuvěřitelné, ve stavbě se pokračuje,aniž by kdo bral zřetel na nějakou pietu.
       Přitom, stavba by se měla zastavit, a okolní stavby zbourat, a a na tom místě postavit památník.
       Protože kdo ví, třeba byl mezi mrtvými i rom….

      • Kamil Mudra

       A víte, třešni, že na území protektorátu Čechy a Morava bylo 52 koncentračních táborů? Pro Němce byli vězni zdrojem levné pracovní síly pro válečný průmysl. Byly tu i pobočné tábory pro větší lágry ve Flossenbürgu, Gross-Rosenu či Osvětimi, kde dohromady zemřelo na 1 170 000 lidí z celkových 6 milionů obětí lágrů.
       Co asi dnes stojí na jejich místech? Kolik přesně umístěných památníků?
       https://img.blesk.cz/img/1/full/2308876_koncentracni-tabory-lagry-koncentraky-druha-svetova-valka-osvetim-cesko-serial-70-let-od-valky-v0.jpg?v=0

       • Rybka

        z Macka:
        Památkářka B. A.:
        Oproti jiným rezortům, kde rozpočty a dotace rostou (bodejť, je ekonomický boom), tak na památky v letošním roce jde o několik desítek milionů méně. Kdoví proč, protože si MK ČR koupilo vepřín.

     • vittta

      Právě že do tak nedůstojného prostředí se nikomu nechce.
      Jakmile ale bude prasečák zbourán, a vystaven nový, daleko větší a hnosnější památník, příznvci piety se tam jen pohrnou.
      Nejvíc jich tam bude u slavnostního otevření, a hned pak se tam budou konat pouti z dalekého i blízkého okolí a mezi prvními přijede položit kytici s tichou vzpomínkou myslím Třešeň, protože důstojnost musí být!
      Hlavně ať tam nejsou nějaké prvky z barevných kovů….
      A až budou hotové ty softwéry na rozeznávání ksichtů, ať si nějaký občan zkusí tam nepřijet, a dát tím na vědomí, že ho utrpení romů nezajímá.
      Moderní technologie ve službách demokracie, to je zářná budoucnost!

   • Kamil Mudra

    Tedy Janiko… jak můžeš nečíst diskusi na vlastním blogu? Mě by to zvědavost nedovolila. :-)

 13. astraustralia

  Co zmenit thema ?
  O novinarich a konci smrtelnem
  radeji nez o prasecaku smradlavem ?

  Kdo o novinarich umi nejlepe? Kdi jiny nez opet Taras :-)

  Slezák se snažil zabránit tomu, aby novináři natáčeli zkolabovavšího Rokytku. Ten se do stavu osobní nouze dostal tak, že nadměrně nasával ve volebním štábu prezidenta Zemana. Co je na tom tak zajímavé, že se jedna figurka z novinářského prostředí zmrskala? Přece to prostředí Zemanova štábu, takhle to tam vedou, v Zemanově duchu, chlastají, žerou ovar a válí se po zemi. To je ta senzace, kterou nutno natočit a dát na hlavní stranu novin, protože kus ostudy ulpí i na Zemanovi. A Zemana k tomu přidáme na fotce, která ho znázorňuje ve chvíli, kdy strouhá nějakou nelichotivou grimasu, ze stovky normálních fotek vybereme právě tuhle jednu. Takhle pracujeme my, mladí a flexibilní novináři, co máme za sebou stáž u novin v Británii a mluvíme plynně anglicky.

  A na hlavě máme bejsbolku s brýlemi proti slunci, protože pak vypadáme jako amerikánci. Takhle pracujeme ve službách liberální demokracie, alias pražské kavárny, alias žumpy už řadu let. Skoro třicet.
  https://taras2.wordpress.com/2018/02/09/bejsbolka-a-smrt/

 14. 1t

  Smutné čtení. Smutný pohled. Nepoučitelní lidé.
  Matka, která pošle své dítě přes dálnici pro vodu a nechápavě truchlí nad hromádkou masa, která byla ještě před chvílí „to jediné“, co měla.
  Sloní samice, která se nemůže odtrhnout od pytláky zabitého mláděte.
  Přitom VŠICHNI měli možnost vidět již na přelomu let 1989 / 1990 kam směřuje tzv. „svoboda“ a „demokracie“, nebo lépe DEMOKRATISMUS.
  Přitom bylo a JE vcelku lehké rozpoznat jak ano nebo jak NE.

 15. 1t

  Bot, troll s nickem „Ondřej“
  Využívá církevní „Halíkovskou“ rétoriku, zneužívající podpásové údery „red herring“, „ad hominem“ aj., včetně jejich modifikací, spojených s encyklopedickými informacemi. Na jednu stranu ztráta času. Tato entita NEHLEDÁ pravdu nebo sociální smír. Navíc pokud tuto kognitivní anomálii někdo ohrozí nebo nad ní zvítězí, a bude-li mít ještě tento patologický element dostatek sil, bude sociální jedinec vystaven až smrtelnému nebezpečí, jako např. Jan Hus a miliony lidí před ním i po něm.
  To: Vittto. Užitečná práce hlavně pro mladé, školou a médii záměrně formátované.
  To: ??. Psychopata nelze předělat. Má to „ve vínku“. Konformní psycholog Vám poradí: „Utíkejte od takových jedinců a NEOTÁČEJTE SE!“ Bohužel, pokud tuto tezi přijme většina společnosti, spěje taková společnost k zákonité tragédii.

  • Kamil Mudra

   Myslím že o předělávání psychopata se na tomto blogu už nikdo nepokouší. A utéci před ním není kam, pokud člověk nemíní blog opustit. Ovšem takový „útěk“ příliš zavání „vyklizením pozic“. Toto se, skrze domácího, podařilo Ondřejovi na Terase a já nevidím žádný důvod k tomu, aby mu stejné vítězství bylo dopřáno podruhé.

  • Saul

   Mozna by stalo za to vyslat vittu ,aby udelal tem mladym nejakou osvetu.
   Nejlepe na pude skoly,ale neni podminkou.
   Takova prednaska zakoncena diskusi by byla bez ironie prinosna pro obe strany.
   Vitta by oponenty oznacil za zmrdy a buzeranty,pak byl odveden v poutech a
   osvetovou akci by ukoncila policie jeho obvinenim z sireni rasismu a xenofobie.
   Mladi lide by se po takovem zazitku jeste pevneji primkli k prazske kavarne a dlouho si pak o tom psychicky nevyrovnanem panovi predavali na skolnich chodbach i jinde cernohumorne historky.

   • vittta

    Ale Saule, já tak neoznačuji oponenty, ale idioty, což je rozdíl.
    Vy jste typický kavárenský produkt .
    Diskutovat jsem vás tady ještě neviděl, za to nálepkování vám jde navýsost skvěle.
    Rovněž všemožné urážky, tady ale moc nevynikáte, i když se hodně snažíte.
    Já si jinak nedovedu dost dobře představit diskuzi o rasismu a xenofobii.
    Ta je v dnešní době nemožná, protože rasismus i xenofobie jsou dnes jen slova, používaná v úplně jiném významu.
    Např. za rasistu je označen ten, kdo odmítá negerskou invazi, nebo požívá slovo negr či cigoš.
    To ale není rasismus, dokonce ani nejsou rasistické poznámky, či rasistické verbální útoky, v tomto směru jsou to poznámky či útoky toliko rasové, ale ne rasistické.
    Xenofobie je pak jakýmsi předstupněm rasismu, slovo se používá na označení třeba odpůrce cigošů v inkluzivních třídách či jako sousedů, rovněž pak na odpůrce migrace.
    Přitom xenofobie je strach z neznámého, takže odpůrce cigošů v inkluzivních třídách nelze označit za xenofoba, pokud by se nějak nezjistilo, že přijel z jiné planety, a nemá nejmenší ponětí, co to inkkuze je.
    O cikánských sousedech ani nemluvím, i když samozřejmě nejsou všichni stejní, tak za sousedy by si je vybral málokdo, protože zkušenosti jsou tristní.
    U migrantů to samé.
    Tech by se nikdo nijak extra nebál, ale bohužel, zkušenosti ze zemí, kde negři řádí, jsou varující.
    Ano, mohou to být hoaxy a soužití je bezproblémové až příkladné.
    Pak ale takový člověk není xenofob, ale oběť manipulací, protože se nebojí neznámého, ale známého, byť to zná špatně.

    • Saul

     Ale kdepak vitto,zase se snazite mast zmenou tematu,ale zkousejte si to na svoje kamarady.
     Mne nezlbnete.
     Ja jsem s vama nikdy zadnou negerskou invazi ani cigose neresil.
     Jednou jsem se vas ptal,jak byste resil souziti nas a v Evrope generace zijicich Evropanu tmave barvy pleti.
     Skakal jste na Mab jak certik z krabicky,tak jsem se domnival,ze jiste znate nejake reseni.
     Znal jste jako vzdy hovno.
     Jedine co z vas vypadlo je to,ze zadni negri a ani polonegri Evropane nejsou .
     A i pozdeji jste se presne tak vyjadril i ke konkretnim osobam.
     Takze bezte nekam mezi studenty na universitu a zopakujte jim to!
     Tam ale budete muset celit diskuterum a argumentum,ne se jen vztekat nad palci dolu.
     Opravdu to zkuste,bylo by to pro vas jiste uzitecnejsi ,nez tady vzyvat k bojum a delat ze sebe kaspara.

     • vittta

      To má nějaké řešení?
      Nebo lépe řečeno, tam se má vymýšlet nějaké řešení?
      Jsem blázen, nebo co?
      Nikdo přece nemusí ŘEŠIT nějaké soužití s lidmi tmavé barvy pleti, protože samo řešení by bylo rasistické v tom pravém slova smyslu.
      U nás máme zákony a kdokoliv se sem podle těch zákonů přestěhuje a podle nich žije, může tady žít.
      Jenže to platí u nás, a vy se mě ptáte na Evropany.
      No, to ať si řeší oni, ne?
      Co je nám do toho, že si do „vyspělých“ zemí pozvali nezákonně tolik tmavých migrantů, že je nemají kam dát?
      Navíc to bylo nezákonné, a jejich příliv je nezákonný neustále.
      Co je nám do toho, že pak tito migranti nedodržují zákony, a že je v Německu soudy povolována třeba bigamie, která je nezákonná?
      Já se tady bavím právě o tom, jenže vám vymáhání zákonů páchne, a vymáhání je vždycky nějakým způsobem násilné, protože pokud je třeba zákon vymáhat, pak to svědčí o tom, že ho někdo nedodržuje.
      Nechci, aby se u nás měnily zákony dle potřeby barevných příchozích na úkor starousedlíků, to jsou třeba ty všemožné cenzurní zákony v Německu.
      Nechci, aby se měnili Dubliny jak fusekle, a aby si země, které si nezákonně nacpali k sobě migraty, řešili problémy s nimi tak, aby je cpali sousedům.
      Že vy to nechápete, není můj problém.
      Jediné, co jste ze sebe vyplodil, bylo to, že jste mě označoval za rasistu a nacistu, což je samozřejmě přiměřená reakce k vaší inteligenci.
      Tomu rozumím, kde nic není, ani smrt nebere, ale laskavě někdy vytáhnětě hlavu z EU análu a podívejte se, o čem se diskutuje.
      Pokud jsou zde na diskuzi- a nejen mnou- zmíněni negři, pak je to vždy v souvislosti s porušováním zákona, případně jeho ohýbání, protože aby byla islamofobie nějak speciálně vkládána do zákona, aniž by tam byly zároveň vloženy křesťanofobie a budhistofobie..atd… pak tady něco nehraje!

   • oh

    Hlavně je potřeba zasáhnout včas a liberálně odstranit z dětských, školních i veřejných knihoven všechny ty otevřeně rasistické texty, které čtenáře pouze kazí a uvádějí ho na scestí rasismu a xenofobie.
    http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/83019/cenzura-ve-svedsku-nektera-slova-ze-slavneho-detskeho-dila-pipi-dlouha-puncocha-jsou-pry-rasisticka.html
    Pak teprve vypukne ten pravý liberální ráj, kde nikdo nebude nejen používat, ale ani znát všechna ta ošklivá politicky, rasově nebo genderově nekorektní slova….

    • vittta

     Saul by asi věděl, co s tím a proč to je.
     Zřejmě je to ono „řešení“ soužití s tmavými spoluobčany.
     Saule, právě tohle je to, co se mi nelíbí, kdybyste nevěděl.

       • astraustralia

        Bude stale hure protoze merkelismus vi ze nove prichozi jsou obohacenim, presne tak jak vam zde inseruje merkelista Fagan.
        Opet se vytahnou cisla statistik jak si ekonomika za posledni leta polepsila.
        To presto ze vetsina nove prichozich jeste nepracuje. Predstava o obohacujicim vlivu nove prichozich vetsinou pry „dochtoru a ingenouru“ pomalu prechazi do poznani ze se jedna o jinou uroven vzdelanosti a s ohledem na prichazejici industry 4,0 a dale kdy vzdelani Nemci budou prichazet o praci je pravdepodobnost zamestnatelnosti nove prichozich jaka ?
        Ze nove prichozi dostanou penize ktere nedostanou Nemci kteri pracovali cely zivot? Nezajem k vyhradam.
        Co s nespokojenci kterym tohle vadi ?
        Odpoved uz tu je.
        Mainstreamoví novináři označují důchodce za ultrapravičáky! (viz odkaz vyse)
        A tak se bude od Merkel stale dale timto stylem zatapet pod kotlem.
        A opet si v pristich volbach vetsina zvoli Merkel, protoze je nejlepsi.? Kolikrat jeste ?
        Az jak moc se to musi posrat aby se v BRDu lide probrali?
        Vzpomenme si kdy se probrali naposledy?
        Ne po prvnich prohranych bitvach, ale az jim bomby zacaly likvidovat strechy nad hlavou.
        Tentokrat to bude kdy ?
        Vi nekdo (krome Fagana zde) proc by okolni staty mely prijimat lidi ktere si Merkel pozvala?
        Nebo se v Nemecku domnivaji ze kdyz CR a ostatni staty na vychod od zdraveho jadra je jejich podhradi a montovna, ze budou slouzit bez odmluvy i v tomto ?

        • tresen

         Proč pořád někdo opakuje, že Merkelová chce přerozdělit azylanty, které pozvala do Německa?
         Tahle mantra je už fakt únavná.

         • astraustralia

          Vyborne tresni, uz to konecne prestala rikat? Opravdu ?
          Ja pamatuji (Vy patrne ne) jak ji na to Sarkozy odpovedel ze kdyz je zatopeny dum tak se neotviraji vsechny dvere aby potopa byla rovnomerna !
          Dnes to pro ni a pro Nemecko rikaji jmenem EU jini. Zni to lepe a „kolektivneji“ :-(
          Ona pozvala ale je z toho venku protoze ona neprerozdeluje a o „solidarite“ za ni mluvi jini !
          Mimochodem na jeji snahy reagoval i president Zeman kdyz pravil ze
          kdyz si nekoho pozvu, neposilam ho na obed k sousedum !
          Ale samozrejme to je president CR ten kdyz nelze, tak alespon prehani ! Nicht wahr ?
          Jak Merkelovske Nemecko mluvi s lidmi kteri prerozdelovani odmitaji pripomenu tim,
          ze si lze najit na videu odmitave hovory Richarda Sulika a velmi zlostne reakce Schulze a dalsich merkelovcu.
          Je nekolik hovoru ktere si muzete najit kdy Richard Sulik odmitl merkelovske prerozdelovani a zduvodnil proc jsou Slovaci proti, ja davam jen jeden odkaz z poslednich nebot jen jeden je tu povolen.

          • Ondřej

           nevím proč tu reprodukujete tyhle lži.

           Itálie není nejbohatší země Evropy, neb právě naopak, je jednou z nejchudších ze zemí států EU15 a celkově je 17: nejchudší ze zemí EU (včetně asociovaných nepřímých účastníků volného trhu EU). Před ním je dokonce malé Finsko a Island v PPP přepočtu parity kupní síly na hlavu (per capita)

           zde

           https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_(PPP)_per_capita

           Dále jak je na tom hospodářství Itálie?

           HDP jim už 9. rokem nižší než bylo v r. 2008 a nezaměstnanost je s 11% nezaměstnanými 4. zemí EU s největší nezaměstnaností. Další smutný primát má Itálie v zadluženosti bank, tam hroutí přímo státní krach, jako byl svého času na Kypru a ztrátou vkladů občanů za toxické úvěry.

           Jen v minulém roce Itálie vydala na řízenou likvidaci dvou krachujících regionálních bank z Benátska 5,2 miliardy eur (13,7 miliardy Kč). Celkové náklady operace pro italský stát však mohou dosáhnout až 17 miliard eur odhadují finanční experti. Poslední zprávy hovoří o fatální ztrátě nejstarší italské banky Monte dei Paschi di Siena, která může přerůst v řetězovou reakci. Pan Sulík tedy o „bohatství“ Itálie lže, stejně jako psalo Rudé Právo o hladovějících nezaměstnaných na Západě.

           Měl byste se zaujetím psát o zemích, o kterých přeci jen něco víte, Tasmánče, třeba takovou Papuu – Novou Guineu budete jistě znát lépe než Itálii. Politici se ve svobodných zemích nestarají o to, aby se lidé měli dobře, to si dnes lidé už umí zařídit sami, ale dohlíží nad spravedlivým výkonem státní správy, spravedlivého přerozdělování zdrojů pro ty, které si je díky svým nezaviněných hendikepům nedovedou opatřit sami, dohlížejí na rovné životní šance, podmínky právního státu a hlavně – na uzavírání mezinárodních dohod, řešení globálních problémů spojených s udržitelnými zdroji a se zachováním ekologické kontinuity života na planetě, Doby kdy dal feudál poddaným jednou za rok pytel pšenice, raný buržoust v době primitivní parní industrializace deputátní uhlí a pak bolševik týdenní dovolenou na zotavovně Jitřenka – jsou už vážně pryč, člověče, tohle si dnes koupí i lidé na sociálce v množství, o jakém se stachanovcům a straníkům co nakupovali ve speciálních prodejnách s vybraným zbožím pro soudruhy ani nesnilo.

           Co je problém? Aby lidé, co si myslí, že se mají špatně kvůli nějakému etniku, či snad v „nespravedlivém“ přístupu státu k pomoci druhým, že by se, kdyby snad došlo na jejich recepty z dob nástupu fašistických diktatur v Evropě po I. sv. válce. měli lépe, že se mýlí, hluboce mýlí, Mohli by totiž zažít řeckou 25% nezaměstnanost anebo nejnižší důchody v Evropě, které nemají nikde jinde než v Rusku – kde je průměrný důchod 2,4 tisíce rublů (asi 4600 Kč).

          • tresen

           Merkelová v roce 2015 učinila rozhodnutí, které sama označuje za nevyhnutelné – umožnit do Německa vstup uprchlíkům, kteří tam stejně mířili a které země, přes které procházeli, nebyly schopné ani ochotné zvládat.
           Bylo to za situace, kdy se z Řecka valily přes Balkán tisíce lidí do Maďarska, na rakouské hranice.
           Merkelová nikdy ani náznakem nedala najevo, že by tyto uprchlíky, kterým umožnila, aby se jejich cílovou zemí stalo Německo, chtěla házet na krk někomu jinému.
           Kdo říká něco jiného, lže.

         • vera

          Jako mantra se to opakuje, aby se nezapomnělo :
          „Deutschland ist weiterhin bereit, seinen Beitrag zu leisten“, so die Kanzlerin. Von den EU-Staaten forderte sie die Bereitschaft, sich an einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa zu beteiligen. Es könne nicht sein, dass die Mehrheit der Flüchtlinge nur von einer Handvoll von Mitgliedstaaten aufgenommen werde, sagte Merkel.
          „Solidarität und Verantwortung müssen Hand in Hand gehen.“ Deutschland werde deutlich machen, dass alle Mitgliedssaaten das gemeinsame europäische Asylsystem umsetzen und anwenden müssten. „Wir brauchen gleichwertige EU-weite Standards bei der Aufnahme und bei den Asylverfahren.“

          „Německo je stále připraveno přispět,“ řekl kancléř. Vyzvala státy EU, aby se zapojily do spravedlivého rozdělení uprchlíků v Evropě. Nemohlo by být, aby většinu uprchlíků přijala jen několik členských států, uvedla Merkelová.
          „Solidarita a odpovědnost musí jít ruku v ruce.“ Německo vyjasní, že všechny členské státy musí zavést a uplatňovat společný evropský azylový systém. „Potřebujeme rovnocenné celoevropské normy pro přijímací a azylové řízení.“

          Nalezeno :
          https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2015/06/2015-06-18-regierungserklaerung.html
          Enorme Herausforderungen für Europa.
          Migrationspolitik, internationaler Terror, Ukrainekrise und EU-Reformen – das sind zentrale Themen des Europäischen Rates am 25. und 26. Juni. Europa stehe vor enormen inneren und äußeren Herausforderungen, sagte die Bundeskanzlerin in einer Regierungserklärung.

     • Saul

      Ano Vitto,věděl bych čím a proč to je.
      Ale nejdřív byste si ten článek mohl otevřít a přečíst,než mi budete dávat sugestivní a manipulativní dotazy.
      Takže vám to podstatné zkopíruji:
      „Policie dokonce předala celou záležitost místnímu soudu, ten ale rozhodl, že neučiní proti slavnému dětskému dílu žádné právní kroky.“
      Dále se píše:
      „opatření proti knize provede samotná knihovna v Borås. Její šéfka Åse Hedberg Karlssonová oznámila,..“
      Takže je to tím,že se nějaká dezorientovaná husa,podle jména ale nepochybně sněhobíle bílá(!!!),snaží zviditelnit a to pravděpodobně nad rámec svých pravomocí.
      Takových a podobných různých úletů horlivých funkcionářů se dnes a denně stávají tisíce a jsou i zveřejňovány.
      Nejen vám se ale hodí jen právě tento jeden,abyste přifouknul svoji ideovou bublinku a snažil se omluvit úlety vlastní.

      • vittta

       Jo….
       Jenže to jste zrovna vy, kdo nad rámec svého..řekněme levicového pohledu, dělá z oponetů nacisty a rasisty a svou levicovost jste přetavil do neolevicové, nacismu podobné pózy!
       Já jsem to už kolikrát psal, ale pro vás ještě jednou.
       Ti negři jednají přirozeně, když se jim povolí a nikdo je nenutí dodržovat zákony a zvyky hostitelské země, a nikdo je za jejich trestnou činnost netrestá, a naopak je ještě omlouvá a vše, co udělají bagatelizuje, nikdo je nenutí učit se řeč a pracovat, proč by to sakra dělali?
       A když je vítají a přímo zvou, aniž by byly jakékoliv důvody pro udělení azylu, a nikdo po nich nechce doklady a nikdo je nevyhošťuje, tak proč by nepřišli a proč by pak odcházeli?
       Já jim rozumím, jednají naprosto přirozeně!
       To vy, VY, takoví Saulové je tímto vaším přístupem vyzývají k takovému jednání.
       Když nebude dobře vychovávat vlastní dítě, tak ho beznadějně zkurvíte, a uděláte z něj zmrda, natož už pohlavně dospělého muže z úplně jiné kultury!!!

       • Saul

        Jo,už to zase začíná,
        „to Vy,vy,vy,vy…….“
        A kdokoliv se ohradí proti vašim plkům,tak je do té množiny okamžitě zahrnut a od hlavy k patě polepen plakáty vašich strachů,bludů,nočních můr,projekcí,podsouvání…
        Úžasná strategie,ale na diskusi určitě ne.
        Možná tak na útrpné pousmání a beznadějné pokrčení rameny.
        A o to vám i v podstatě jde.
        Ne diskutovat,ne hledat řešení,ne snažit se vnímat protistranu,ale zadupat ji do země aby konečně zmlkla a bylo slyšet jenom vás a možná pár těch,co s vámi bezvyhradně souhlasí.
        A pak kejhat “ já,já,já,případně my,my my.“

        • Ondřej

         že vás to baví, poslouchat ty jeho výrazy Saule, které jej vyřazují z civilizované lidské společnosti někam do kriminálního podsvětí. Jeho výrazy jasně dokreslují, že jeho rodiče se opravdu na charakteru tohoto nebožáka podepsali tak, že tohle nespraví už žádné vlídné zacházení ani rodinné terapie v kruhu podobně postižených či snad zapojit jej do kultivované diskuse, jak to s ním zkoušíte teď vy.. Libovat se ve „zmrdech“, fekáliích a pohlavních orgánech je prostě fenomén mentální deprivace a sociální diskvalifikace, kterou uplatňuje společnost na členy jejího společenství, které nedokáží respektovat vyšší formy socializace než jen agresivně naruralistický pudový reflex divokého zvířete. Omlouvám se, že se vám do toho pletu, je mi jasné, že to s ním myslíte dobře..

         • vittta

          A to samé v bledě modrém.
          Diskuze po sníčkovsku.
          VYŘAZUJÍ MĚ ZE SLUŠNÉ SPOLEČNOSTI (výrazy), pak rodiče (špatní) se na NEBOŽÁKOVI podepsali.
          Tohle dle Ondřeje nespraví žádné vlídné zacházení, ani rodinné terapie v kruhu podobně POSTIŽENÝCH (copak by to asi spravilo?) nebo mě nějak zapojit do kultivované diskuze (snad ne s Ondřejem či Saulem?)
          Pak že si libuji ve ZMRDECH, FEKÁLIÍCH A POHLAVNÍCH ORGÁNECH- což je lež, zmrda sice používám, ale málo (tedy si v tom nelibuji) fekálie..no, slovo hovno používám, a pohlavní orgány opravdu vyjímečně, i když hodně používám slovo prdel, což je možná pohlavní orgán pro Ondřeje, ale ne pro mne.
          Pak tam máme MENTÁLNÍ DEPRIVACI a SOCIÁLNÍ DISKVALIFIKACI, nějaké ty VYŠŠÍ FORMY SOCIALIZACE (které nemám) a pak je to slušně a věcne doplněno o AGRESIVNĚ NATURALISTICKÝ PUDOVÝ REFLEX ZVÍŘETE.
          To bude asi nějaká touha po rovnosti ras a lidí, prakticky prosazována inkluzí, kterou jinak Ondřej bezvýhradně podporuje, protože to je člověk s opravdu vysokou formou socializace.
          Kdyby pak byl přeci někdo na pochybnách o Ondřejově slušnosti, která pod smrští urážek jaksi přechodně zanikla, pak se Ondřej OMLOUVÁ, že se do toho plete, prostě ale musel zasáhnout.

         • Rybka

          Neslušnost nejsou sprostá slova
          neslušnost je zas a znova
          lhát jako když tiskne
          jen si vrchnost pískne.

          • Petr Pelikán

           Každý má svou definci.

           Právní věta: 1. Hrubou neslušností je jednání, jímž jsou hrubě porušována pravidla občanského soužití a zásady občanské morálky (zákon příkladmo zmiňuje hanobení historické nebo kulturní památky, hrobu nebo jiného pietního místa, hrubé rušení přípravy nebo průběhu organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí). Může jít i o hrubý útok na čest a vážnost občana (např. vulgární nadávky, oplzlé řeči, urážky skutkem aj.).

          • tresen

           A to je právě Vitttův případ. Lže, tak jak jeho vrchnost, kterou ani nezná, na internetu pískne.

          • vittta

           No výborně, Třešni.
           Tak zkuste vy, jako další představitel (ka) slušné části společnosti nějak konkrétně předložit nějakou mou lež, a můžeme o ní podiskutovat.
           Marně to zkouším.
           Saul- jen nadávky a urážky.
           Ondřej-…ani nemluvím.
           Vy…jen že lžu.
           Petr Pelikán- jen útoky a nálekování.
           Zatím jsem zklamán takovým přístupem.
           Sice už jsem byl onálepkován všelijak, ale zdůvodnění jsou poněkud vágní, nic konkrétního.

          • vittta

           No výborně, Třešni.
           Tak zkuste vy, jako další představitel (ka) slušné části společnosti nějak konkrétně předložit nějakou mou lež, a můžeme o ní podiskutovat.
           Marně to zkouším.
           Saul- jen nadávky a urážky.
           Ondřej-…ani nemluvím.
           Vy…jen že lžu.
           Petr P.- jen útoky a nálekování.
           Zatím jsem zklamán takovým přístupem.
           Sice už jsem byl onálepkován všelijak, ale zdůvodnění jsou poněkud vágní, nic konkrétního.

          • Saul

           No,bzděte Vitto s těmi nadávkami a urážkami z mé strany,
           Ať vám místo seriozní odpovědi na váš výše položený dotaz nezkopíruji ještě čerstvé sobotní vaše nadávky směrem ke mně.
           To by nebylo moc pěkné čtení,že?
           Takže to raději přejdeme,nemyslíte?

          • vittta

           Zkopírujte co je libo, ale já bych raději něco k věci.
           Co se vám nelíbí na mém politickém či morálním přístupu k dnešnímu světu.
           A musí toho být dost, když mě nazýváte náckem a rasistou.
           Do toho, Saule, velká chvíle se blíží.
           Diskuze!!!
           Pokud pak máte za nejhorší právě to, že jsem vás označil za kokota, nebo za co jsem vás to vlastně označil, pak je možné to samozřejmě nějak probrat, ale myslím si, že jakákoliv sebevulgárnější nadávka směrem k vám vám NEMŮŽE zavdat příčinu, k označení nacista a rasista, ale max. tak hulvát ši sprosťák.
           To ale zase budete tahat za kratší konec, protože že jsem sprosťák a hulvát tady nijak nerozporuji, prostě to jsem.
           To vy jste ten slušný, ne?
           Takže by se naše projevy měly na první pohled lišit- u mě vulgárností a napadáním ad hominem, a u vás kultivovaností a věcnou argumentací.
           Bohužel to tak ZATÍM není.
           Tak na tom když tak nějak zapracujte,ano?

          • Saul

           Vy si pletete nadávku či urážku s identifikací vašeho ideového přesvědčení.
           Hlavně že identifikovat „negry“ vám žádný problém nečiní.

          • vittta

           Klid, klid, Saule.
           To jsme si přeci už vyjasnili.
           Já jsem hulvát a sprosťák, a vy slušný člověk.
           Dejme tomu, že se to třeba liší tím, že já používám výraz „negr“ a vy ne.
           Dobře.
           Ale co ve vás KONKRÉTNĚ vyvolává největší nesouhlas, z mých názorů?

          • Ondřej

           kolikrát vám mám kopírovat vaše vlastní vyjádření o rasismu, kde říkáte že vám nevadí, že na základě barvy pleti máte lidi s tmavší barvou pleti za opice, negry a nevzdělatelné primitivy. Přitom jediný takový jste tu vy sám, usvědčený z toho, že i jen klasické vzdělání nejste schopen pobrat k tomu, abyste tu nelhal třeba o Mein Kampfu – kde ani nejste schopen napsat jednu větu, co je tam „za liberální myšlenku“, aby ta věta dávala smysl.

           Protože věta „V Mein Kampf je liberální především jeho podobnost s tím, co vyznávají dnes lidé, co se hlásí k liberálům.“ je sémantický nesmysl, už jsem vám napsal, žádná „podobnost“ nemůže být „liberální“. Je to nesmysl pramenící z vaší funkční negramotnosti. Neznáte ani význam slov ve větě, ani filologický výklad některých odborných termínů jazyka co máte za svůj mateřský.

          • vittta

           NE, to jsem nikdy nepsal.
           Napsal jsem, že mi nevadí, pokud rasista označí negra za opici.
           To je jeho věc.
           Pro úplnost dodám, že mi ani nijak nevadí, když mě označujete za nacistu s nějakými sociopatickýcmi sklony.
           Na rozdíl od nepřítomného rasisty, který byl v mém příspěvku imaginární, ale vy můžete své tvrzení nějak dokladovat.
           Což tedy neděláte.

        • vittta

         No vidíte.
         Tak si tu vaší touhu diskutovat rozebereme.
         Úvod je pohrdavý a bagatelizující už dopředu cokoliv, co jsem tady kdy napsal.
         „Už to ZASE začíná..“
         Pak že každého osočuji. (vy, vy, vy)
         Následuje že KDOKOLIV se ohradí (tím mi podsouváte, že nediskutuji s NIKÝM), proti mým PLKŮM (dehonestace mých argumentů na jakési plky, tedy nesmysly) tak je polepen mými PLAKÁTY BLUDŮ STRACHŮ NOČNÍCH MŮR, PROJEKCÍ, PODSOUVÁNÍ.
         Tím velice agresivně útočíte na mé názory, ale nenamáháte se jakýkoliv konkretizovat, a nějak protiargumentovat, je to čistá nálepka.
         Takže na 4 řádcích jste mě už náležitě ofrankoval, ale diskutovat jste ještě nezačal.
         Pak to ironizujtete jako ÚŽASNOU strategii, ale že to jako na diskuzi není. (sám jste diskutovat ještě nezačal, asi se chystáte)
         A chystáte se na diskuzi asi dál, to je to UTRPNÉ POUSMÁNÍ A POKRČENÍ RAMENY.
         Člověk by si myslel, že už začnete diskutovat, ale ještě to něco chce- a tak mi naprojektujete, že mi právě o to jde- zřejmě mi jde o ty STRACHY atd,…co je zmíněno výše.
         Tak snad teď začne diskuze…
         Nééé, ještě ne, pro jistotu mi podsunete, že mi nejde o hledání řešení (řešení čeho, když problémy nejsou) a o vnímání protistrany (protistrana ještě nezačala s diskuzí, snažím se to vnímat, ale nic jste neřekl, než urážky), ale o zadupání do země.
         No, argumentačně mohu někoho zadupat do země jen v tom případě, že druhá strana nemá žádné argumenty, což jste zatím potvrdil, stále jste žádný argument, vyjma nálepek nedal.
         Tak že by teď začala diskuze?
         Ne!
         Ještě je třeba ukázat, že jen já chci být slyšen (ve skutečnosti chce být každý, kdo píše slyšen, jinak by přece nepsal) a pro jistotu ještě urazíte těch PÁR jedinců,(blbci, je jich jen málo v množině slušných Saulů) co se mnou BEZVÝHRADNĚ souhlasí. (tím se mě snažíte dostat do pozice jakéhosi vůdce, který razí nějaké názory, se kterými moji jacísi služebníci bezvýhradně souhlasí, neb by sami na nic nepřišli, a stejné, či podobné názory by beze mne ani mít nemohli).
         Tak teď už určitě začnete diskutovat pomocí argumentů.
         Nééé, ještě označíte moje myšlenky za kejhání, a to podepřete posměšně já. já, já, případně my, my my (můj vůdcovský princip psaní)
         Tak, a konečně přijdou nějaké argumenty, návrhy řešení a tak…už se těším.
         Sakra, ono tam už nic není…
         Čím to?
         No, a vidíme tady saulovu diskuzi „slušných lidí“ proti neslušnému vitttovi a jeho názorových souputníků!

         • Saul

          „No, a vidíme tady saulovu diskuzi „slušných lidí“ proti neslušnému vitttovi a jeho názorových souputníků!“
          Vidíme Saulovu diskusi s vámi,který téma jako vždy odklonil a použil hrubého a agresivního podsouvání
          („Jenže to jste zrovna vy, kdo nad rámec svého..řekněme levicového pohledu, dělá z oponetů nacisty a rasisty a svou levicovost jste přetavil do neolevicové, nacismu podobné pózy!
          „To vy, VY, takoví Saulové je tímto vaším přístupem vyzývají k takovému jednání.“)
          a obdržel k tomu moji reakci vysvětlující motivy vašeho jednání,protože si je pravděpodobně vůbec neuvědomujete.

          • vittta

           Nóó, tak jsme si to vyjasnili, a nyní Saule ukažte to svou pravou tvář.
           Tedy nahoďte téma, se kterým jste u mě obzvlášť nesouhlasil, a nějak to rozporujte.
           Tedy nějaká vaše případná řešení, či názory na danou problematiku.
           Podiskutujeme, ano?

          • Saul

           Jak je libo.
           Já tvrdím,že jiná barva pleti než bílá,nikoho automaticky nevylučuje ze společenství,ve kterém žije.
           Nikdo ho také kvůli ní NESMÍ nejen persekuovat,ale ani urážet.
           Označení „negr“ v dnešní době jednoznačně urážlivé a hanlivé je a pokud ho někdo používá,tak je to on, kdo jako první porušuje pravidla.
           Takže těžko může za totéž kritizovat druhé a očekávat od nich nějaké přizpůsobení se našim pravidlům.
           Pokud máte s tímto mým názorem nějaký problém,napiště proč.
           Jestli mne ovšem hodláte přesvědčovat,že to vaše „negrování „urážlivé a hanlivé není,tak si ušetřete psaní.
           PROSTĚ JE a o tom s vámi nehodlám diskutovat!!
           V širším kontextu samozřejmě nepopírám problematiku soužití jednotlivých ras a kultur.
           Problém to vždycky byl,je a bude.
           A Evropa mu vždycky nějak čelila a vyrovnávala se s tím a ne vždycky šťastně.
           Žádné šťastné a jasné řešení toho problému neexistuje,protože je to živý proces s neustálou změnu.
           Ale jediné možné řešení je cesta vzájemných kompromisů a domluvy(už teď je mi jasné,jak mne budete chytat za slovíčka a vytrhávat je z kontextu),ovšem za striktního dodržování našich zákonů ,právních norem a dalších pravidel,což se dnes bohužel z NAŚÍ strany vždycky neděje.
           Napsal jsem „našich zákonů ,právních norem a dalších pravidel „.
           Našich nemyslím nějakých našich „bílých“,ale vzniklých na základě naší civilizace,našich historických zkušeností včetně těch humanistických a duchovních.
           Co se mne týká,je mi jedno jestli Evropa bude bílá,černá,žlutá,nebo třeba fialová.
           Záleží mi pořád na tom,aby to byla Evropa vyrůstající ze svých vlastních kořenů ,které vysadili naši předci a to nejen ti bílí!
           Nakonec malé připomenutí,kterých by vám asi Mab mohla dát mnohonásobně víc,pokud byste byl vůbec schopen vnímat protistranu.
           Po teroristických útocích před časem proti útočníkovi zasahoval se zbraní policista,Francouz tuniského původu a byl to muslim.
           Takže žádný NEvropan, čmoud,negr,slimák…byl to Francouz a riskoval život pro svoji vlast a svůj vlastní národ a NIKDO ho z toho národa nemá právo kvůli barvě pleti vylučovat(tak jak jste to v jiných případech dělal vy)
           A tento příklad je zároveň i odpověď a náznak řešení,na které jste se mne ptal.

          • vittta

           Ano…
           Takže souhlasím, že samotná barva pleti nikoho nemůže sama o sobě vyloučit ze společnosti, ve kterém žije.
           Zřejmě narážíte na mé názory, že bílá barva pleti neznamená, že je dotyčný méněcenný, potažmo ve své vlastní zemi, a že je za to vytrvale napadán, jmenovitě když je to navíc muž.
           Ano, to považuji dnes za veliký problém, rasismus je skutečně čím dál rozšířenější, a je velicě těžké být bělochem.
           Dále už s vámi souhůasit nemohu, protože nechápu, jaká pravidla porušuji používáním slova „negr“.
           Naše pravidla to nebudou, protože slovo „negr“ není na žádném indexu, není zákonem zakázané.
           Pokud jsou to nejaká pravidla příchozích, pak ale nechápu, proč bych se měl já nějak přizpůsobovat oněm příchozím, přece oni jsou povinni dodržovat naše zákony a pravidla, a ne my ty jejich, tady neexistuje nějaká právní reciprocita, že jako oni nemusí dodržovat naše pravidla, protože my nedodržujeme jejich- navíc ve vašem podání je to tak, že ONI nemusí dodržovat naše pravidla, protože ta jejich nedodržuje vittta.
           Váš nosný argument „PROSTĚ JE (slovo negr urážlivé) a o tom s vámi nehodlám diskutovat“ je poněkud egoistický, vy nejste soudce ani Bůh, abyste určoval co je a co není urážlivé, ale samozřejmě o tom nemusíte diskutovat, ale pak se daleko nedostaneme, protože diskuze není o tom, že jedna strana má pravdu, protože letadlo, o té pravdě či nepravdě se právě diskutuje.
           Dále pak nesouhlasím s tím, že by se nějaké problémy (bohužel je nespcifikujete, jen uznáváte, že jsou) měli řešit nějakými kompromisy.
           Tady není kompromis, tady je nějaký právní řád, a tedy kompromisy NEEXISTUJÍ.
           Buď budou zákony dodržovat, nebo ne, a pak musí být potrestáni dle zákona.
           Kompromis jako takový napadá podstatu právního systému (to je třeba známý kompromis s uznáním druhé manželky syřana v Německu) a ohrožuje stát jako celek.
           S tímto výkladem ale kupodivu souhlasíte, a naopak tvrdíte, že se zákony nedodržují za naší strany.
           Zde by bylo asi vhodné, kdybyste uvedl nějaký konkrétní příklad, abychom se na něj mohli podrobněji zaměřit.
           Dále pak mám určitý problém s evropskými kořeny, které vysadily naši předci, nejenom ti bílí.
           Na co zde narážíte je mi záhadou, Evropa byla bílá a kořeny jsou bílé, minimálně té současné Evropy, pokud tedy nepočítáte kořeny Tatarů či Osmanů, kteří tady ve válečných výbojích znásilňovali ženy, jak je tedy zvykem více-méně všech vojáků za všech věků.
           Francouz tuniského původu pak jistě zaslouží ocenění, ale ne za svlj tuniský původ, ale za svou statečnost a plnění povinností.
           Myslím si totiž, že své povinnosti řádně plnili i bílí Francouzi-policisté, ale těch si nikdo nevšímá, protože namjí právě ten tuniský původ.
           Pokud pak bych měl brát tento argument nějak doslova, pak mohu snadno nemítnout, že kdyby ve Francii nebyl ŽÁDNÝ migrant, nemusel by žádný policista statečně plnit své úkoly, protože by uvedená situace vůbec nenastala.
           Nakonec jste- byť do závorky- napsal toto: „……..nemá právo kvůli barvě pleti vylučovat(tak jak jste to v jiných případech dělal vy)“
           NE, nikdy jsem nikoho kvůli barvě pleti z ničeho nevylučoval, pokud to chcete tvrdit, snadno to jistě prokážete nějakým příkladem.

          • Ondřej

           Nic o „bílé Evropě“ nevite, vittto, Co píšete je lež pramenící v vaší nevzdělanosti.

           takže. „Evropa byla bílá a kořeny jsou bílé, minimálně té současné Evropy, pokud tedy nepočítáte kořeny Tatarů či Osmanů, kteří tady ve válečných výbojích znásilňovali ženy, jak je tedy zvykem více-méně všech vojáků za všech věků.“.

           Je otázka co považujete za kořeny ale mohu vás ubezpečit, že islám byl v Evropě už předtím, kdy vaše velkomoravská teta (coby snad nejstarší váš dochovaný předek v nějakém existujícím státním celku který vy můžete prohlásit za, eh, „český“) mohla poprvé zařvat „ať žijou bílé Čechy“. Osmany ani Tatary počítat nemusíte, ale byli to nakonec oni kdo pokořili Byzantskou říši – vygooglujte si co je dnes a co byla předtím jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa – Hagia Sofia)

           Nicméně na vyspělém západu už byli od roku cca 700 Ujmanovci v Hispánii. Výskyt islámských Berberů byl zachycen v Evropě už dříve kolem roku 630 v Benátkách, ale nedobyli celé územní celky jako v té Hispánii aby šlo říci, tento region (Cordobský emirát) byl muslimský dříve než tam začalo dominovat křesťantví. Cordoba je to místo které budete spíše znát jako pojmenování auta značky Seat, než byste znal její historii, jak ukazují vaše lži a nevědomosti uvedené ve vašem tvrzení, kdy tak žadoníte o to aby vám ostatní dokazovali co je na vašich tvrzeních lživé.

           A propos- Ujmanovský chalífát byl svoji rozlohou ve své době asi 2x tak větší než celá Římská říše. a rozkládal se na třech(!) kontinentech. Primitiv neovládne v té době 1/2 známého světa.

           Takže rádi vám posloužíme, vittto, ale mějte strpení, nikdo z nás totiž nemá tolik času sedět u internetu jako vy, takže klidně se dokazováním vašich lží budu věnovat vždy když budu mít trochu času. Vy jako pokrývač co se stará navíc údajně o domácnost a děti jste patrně dlouhodobě nezaměstnaný co si za dávky platí připojení na internet anebo jste možná osamělý důchodce, co zoufale shání sociální kontakt.

           Pěkný den.

          • vittta

           Pokud vám imponuje islámská rozpínavost, pak to napište rovnou.
           Je to skutečně tak a dodnes Turci okupují Cařihrad a Arabové zotročili a okupují celou severní Afriku.
           Jejich hlavním příjmem pak byl obchod s otroky, což vám asi imponuje.
           Ale laskavě pak nenapadejte rozpínavost Evropskou.
           A jen tak mezi námi, včera jsem o Hagia Sofia psal, jaká to náhoda.
           Takže jste se podíval do Wikipedie, co to vlastně je, a nyní se tím stavíte moudrým.
           Jak ubohé…

          • Ondřej

           Tak to jsem moc rád, že svoji lež o „kořenech bile Evropy“ přiznáváte. Kořeny Evropy nejsou vůbec jen bile, ale jak vy rikate, stejně tak „cmoudske“.

           V chramu Hagia Sofia v Instanbulu jsem byl stejně jako půlka turistu Evropy, tady není třeba nic googlovat.

          • vittta

           Kořeny Evropy jsou rozhodně Řecko Římské.
           Křesťanství přišlo až za Římského císařství.
           Islámské kořeny Evropy nejsou ŽÁDNÉ, islám se pouze do Evropy vojensky vecpal, a byl zase vojensky vyhnán.
           Ne tedy z Istambulu, který okupují osmanští Turci.
           Kořeny Istambulu ovšem nejsou islámské, jsou také římské.
           Samozřejměm, i muslimové měli svou zlatou éru, která nastala právě po dobytí Cařihradu sultánem Mehmedem II.
           Notnou roli hráli vyloupené vědomosti velké části dějin lidstva.
           Pro smůlu islámu nechal Kalif Omar v 7 století vypálit alexandrijskou knihovnu, která obsahovala též celé vědění lidstva, a zastavil tak celé dějiny a uvrhl středovek do dob temna!

          • Ondřej

           Istanbul není žádný Istambul. Vygooglujte si aspoň jak se to píše. Zadní Osmanští Turci Istanbul neokupuji. To je jako tvrdit že Krym okupují Sověti:-). Mluvil jste o bílé Evropě, Féničané co tu byli společně s Římany nebyli bílí, ale podle vaší rasistické terminologie „čmoudi“. Vy lžete snad v každé větě. Nakonec jak jsem řekl, španělské dějiny a kultura je stejně tak islámská jako dějiny středomořských státu. Kypru, Malty, Sicílie, Baleárů, Korsiky a Sardinie.

           Přestaňte číst Parlamentní listy a ušetřete si na dovolenou do těchto zemí, a učte se cizí jazyky, abyste se mohl tamních lidí sám zeptat na to, jestli mají ‚bílé kořeny“ a sám si přiznat, že nic o nich nevíte.

          • Saul

           „Jejich(muslimu) hlavním příjmem pak byl obchod s otroky, což vám asi imponuje.“
           Zkuste si doplnit alespon samostudiem vzdelani vitto a zjistite,ze napr. Praha se stala evropskou metropoli take hlavne diky obchodu s otroky.
           Hlavne temi bilymi,evropskymi i krestanskymi.
           A hadejte kdo ho organizoval a kdo na nem bohatl.
           Aspon si pritom zopakujete ty svoje pod kuzi zazite norimberske zakony,ktere zase imponuji vam a kdyz uz budete merit,tak vsem stejne.
           Ale vy uz radeji nemerte a nehodnotte vubec nic.

          • Saul

           Vitta 19:25:
           „……Křesťanství přišlo až za Římského císařství…..“
           Jiste.
           A take z bile Evropy,ze?

          • tresen

           Každý příspěvek v téhle diskusi obsahuje připomínku arabského přínosu pro evropskou vzdělanost a vědu v raném středověku.

          • vittta

           Takže když napíšu, že Arabové bohatli z obchodu s otroky, argument je ten, že Paha se stala centrem díky obchodu s otroky, přičemž neopomenete dodat ad hominem, že mi to imponuje.
           Dokonce těmi bílými, křesťanskými.
           Chtělo by se mi říci, jak to s tím souvisí?
           A následně opět útočíte ad hominem a projektujete mi, že mi imponují Norimberské zákony a že bych měl měřit každému stejně.
           A pak ještě dodáte, že bych neměl měřit a hodnotit vůbec nic.
           Tady vidíte, že pokus o diskuzi vám vydržel přesně jeden příspěvek, při čemž na mou reakci-velice slušnou- jste nereagoval vůbec.
           Zkuste to ještě jednou, třeba se ještě do té diskuze tak nějak …položíte.
           Budete vnímat oponenta, jak to chcete po mě.
           Pokuste se.
           Co se týká toho křesťanství, opravdu si myslíte, že bez Říma a císaře Konstatnina, kterému se křesťanství začalo politicky hodit, by o něm dneska někdo věděl?
           Starý zákon je pokud vím židovský, nový zákon už zřejmě tak úplně ne, evangelia nejspíš také ne, to ale nevím přesně.
           Osobně nejsem zase tak vážnivým příznivcem žido-křesťanských tradic Evropy, Evropská kultura je daleko starší, myslím si spíše, že tradice jsou pohanské.
           Islám vstoupil do Evropy až v 7 století válkou, ale to už Evropská kultura nejméně 1500 let v pohodě fungovala.
           Ale pokusme se držet vámi udaných tématu, nastíněných vámi v 15,40, které jsem oponoval v 16,18.
           Poprosil bych vás ale, je-li to možné, abyste z témat vybral pokud možno to dle vás nejzávažnější, protože takto je diskuze omezena svou délkou, která je bohužel nutná k obsáhnutí tak širokého tématického okruhu.

         • Rybka

          Pane Pelikáne, vy právní větu, já říkanku a F.S.Fitzgerald zas:
          „Chování zůstává nedotčeno i nějaký čas po tom, když se zhroutí morálka.“

      • oh

       Dezorientované husy a dezorientovaní husáci:
       https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/slovu-genialni-odzvonilo-podle-akademiku-je-vyraz-sexisticky_434117.html
       https://zpravy.tiscali.cz/zacmarat-sundat-vyhodit-zakazat-jak-politicka-korektnost-nici-umeni-308950
       https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/mark-twain-rozhodne-nepouzival-slovo-negr_190466.html
       https://zpravy.aktualne.cz/domaci/z-holek-maji-byt-maminky-stoji-v-citance-jste-genderove-dzih/r~edeb82ded9a811e6aa860025900fea04/

       • vittta

        Co k tomu dodat….
        Mark Twein podle mého používal slovo Afroameričan, a nějaká nacistické špína ho schválně naradila slovem negr.
        V druhém odkazu mě zaujala tato pasáž. (odkaz je o básničce na zdi univerzity)
        „A této odpovědnosti se studenti vyhnuli. Debata o básni se neodehrávala na základě objektivních faktů, ale zmatených pocitů. Pod ochranným pláštíkem laciného feminismu ani nepociťovali potřebu prokázat, v čem by Gomringerův text měl jako být sexistický. Bohatě stačilo, že se s jistou dávkou snahy a fantazie mohl sexisticky vnímat.“
        To je jak aktuálně tady zrovna se mnou.
        Akorád to je ochranný pláštík laciného rasismu, a přesně jako tady, sice to Saulové a Ondřejové nijak neprokazují, ale při troše fantazie bych jako nacista klidně vnímán být mohl.
        A od náznaků je, jak známo, už jen krůček k vyhlazovacím táborům, a tomu je třeba zabránit, i kdyby měli všechny vittty vyhladit!
        Co je na tom všem zajímavé je nezpochybnitelný fakt, že tento pohled na umění, na vnímání ženské krásy, či na pseudogenderovou rovnost prakticky nikdo nesdílí.
        Ani muži, ani ženy, dokonce ani ti študenti ne.
        Nikdo to nechce, a přeci to ďábelsky rezonuje ve spolenčnosti, protože odhadem 1% obyvatelstva (u ultrafeministek je zajímavé, že je mezi nimi víc mužů než žen) to pomocí všemožných dobroserských (sorráč, Ondřeji) organizací dává do všech médií i dokonce do reálné politiky.
        Na to jsou ovšem potřeba prachy, a běžní občané je nemají.
        Pak ať se nikdo nediví, když tyhle lidi, co sami sebe kdovíproč nazývají levičáky, nazývým otroky velkokapitálu!
        A nakonec, těžko říci, jestli je to k smíchu nebo k pláči, ale když si představím, jak ti samí študenti, co nechali odstranit báseň ze zdi univerzity kvůli sexismus, demonstrují nadšeně za přijímání dalších a dalších negrů, kteří jsou známí svým ne právě zdvořilým vnímáním ženy.

       • pacifista

        Chci se vyjádřit k vašemu druhému odkazu Ohu. Co říct na to, když studenti univerzity brojí proti nevinné básni na fasádě této budovy. Nejen to, že mají vymyté mozky, ale představte si, když pak tyto vymyté mozky začnou vládnout světu. Už jednou vymyl německému národu mozek jeden takový co uvěřil ve svou geniálnost a jak to dopadlo! Tresen, Saule, Ondřeji, Petře, chcete takovou budoucnost?

        • tresen

         Nešťastný pacifisto, co to povídáte?
         To jste si nevšiml, že my se tu naopak snažíme o zachování pravidel, jejichž hlavním smyslem je zabránit veškerým samozvaným „geniálním mozkům“, aby zblbli občany a chopili se moci?

         • pacifista

          Vaše pravidla podporují právě ty studenty co zmiňuji. Nevím jak chcete zabránit tomu, aby jednali jinak jako dospělí, když je podporujete v takovémto zcestném myšlení. Jsou lehce manipulovatelní a snadno je pak někdo takový zmanipuluje. Vy už tresen na to nebudete mít žádný vliv neohlídáte nic neboť vše si půjde bezohledně svou cestou, cestou bez rozumu.

          • tresen

           Ti studenti žádnou skutečnou moc nemají a žádnou ani nezískají, pokud nezmoudří a nezačnou se zabývat něčím jiným než takovými pitomostmi. Svědčí o tom všechny reakce zmíněné v tom článku.

 16. astraustralia

  Odpoved pro Fagana z Hessenska, ktery mimo jine pise:

  Pan Sulík tedy o „bohatství“ Itálie lže, stejně jako psalo Rudé Právo o hladovějících nezaměstnaných na Západě.
  Měl byste se zaujetím psát o zemích, o kterých přeci jen něco víte, Tasmánče, třeba takovou Papuu – Novou Guineu budete jistě znát lépe než Itálii. Politici se ve svobodných zemích nestarají o to, aby se lidé měli dobře, to si dnes lidé už umí zařídit sami,…

  Pokud jde o vyjadreni poslance EU pana Sulika necht se Fagan obrati na nej, mozna mu svysvetli kde cerpal odlisne informace o Italii.
  Dalsi veta na thema Papua-New Guinea v ad hominem stylu a nevhodnou zminkou Tasmanie dobre ukazuje co je Fagan zac. Ohrazuje se vuci ad hominem od vittta a jinych sam vsak sve poznamky vylepsuje osobnimi poznamkami , aby nakonec predstiral rozhorceni kdyz mu vittta odpovi „od plic“.
  Rozlozil to u Tarase a zde smeruje k temuz.:-(

  • Rybka

   Já jsem už u Tarase psala – jediná obrana proti frankfurtské destrukci ze strany pana O. je důsledná nereakce a doteď mě mrzí, že mě pan Taras nakop. Pan O. přece očividně nediskutuje, ale jen škodolibě šlape na nášlapné jedince.

   • Kamil Mudra

    A navíc je pan O. dobře vycvičený v urážení obsahem bez použití vulgarit čehož očividně s chutí využívá.

  • Ondřej

   jestliže pastujete lži o Itálii, která je vzhledem k vašemu pobytu asi 15k km vzdálena, pak moje spekuleace, že budete znát lépe zemi, co od vás leží „jen“ 2,5k km, je logická a s čímkoli spojeném s ad hominem nikterak nesouvisí. Každý zná více to, co mohl spíše poznat díky tomu, že to má „za humny“. Pravda je, že jsou tu ti, co píší o Německu co mají 100km vzdáleno nesmysly z Parlamentních listů a přesto neví, jaká je skutečnost v této naší nejdůležitější sousední zemi.

   Ale vám přeji určitě hodně zdraví a až se něco stane třeba s ekonomikou Rakouska (to je země co bezprostředně na jihu s Itálií sousedí a kde se nedávno změnila vláda směrem k více nacionalistickému pojetí – pak si dovolím odhadnout, že spíše bude se stejnými protofašistickými silami Itálie ve sporu než „eine a dva načernalé režimy se budou mezi sebou prát. Takže žádný příklad bych si z nich nebral.

   Protože kdybychom tu oslavovali nácky z AfD (kámoše Okamury) mohli by totiž chtít zpět Sudety jako to chtějí (už zase poprvé to měli v programu v roce 2009) fašouni z rakouské FPÖ po svých „kolezích“ z fašounské Ligy severu a tedy po celé Itálii – zpět Jižní Tyrolsko což určitě „bohatství“ země, o které se mluví jako jednom z adeptů, kdo jako první opustí Euro a půjde prodávat své ne příliš kvalitní produkty za inflační Liru na Balkán a na střední východ, protože v EU je téměř nekonkurenceschopné, opravdu
   – tak toto Itálii „bohatství“ zcela jistě nepřidá.

   Takže až budete chtít vážně lepší informace než má neokonzervativní kalouskovský propagandista Sulík (kdo používal v kampani j- a byl s ní nakonec úspěšný – jako teď Sulík „řeckou kartu“? No vláda rozpočtové odpovědnosti dua Nečas & Kalousek, přece…:-), pak se ozvěte. Dám vám z Rakouska nebo i Itálie čerstvé informace i s tolik potřebnými čísly.

   https://www.profil.at/ausland/suedtirol-kompatscher-doppelstaatsbuergerschaft-8622868

   • Ondřej

    oprava….tady se mi připletlo do clipboardu překlad jiného textu z italštiny …..T.ak si dovolím odhadnout, že spíše bude se stejnými protofašistickými silami Itálie ve sporu než „die Kameradschaft machen“. Takže žádný příklad bych si z nich nebral.

    • Kamil Mudra

     Jestliže pastujete lži o Itálii, která je vzhledem k vašemu pobytu asi 15k km vzdálena, pak moje spekuleace, že budete znát lépe zemi, co od vás leží „jen“ 2,5k km, je logická a s čímkoli spojeném s ad hominem nikterak nesouvisí. Každý zná více to, co mohl spíše poznat díky tomu, že to má „za humny“.

     Fajn, Ondřeji. Hlavně mějte toto na paměti až zase budete pastovat nějaké lži o časech minulých a požadovat jejich akceptování od lidí kteří je, na rozdíl od vás, zažili. Zkuste si připustit že máte šanci operovat pouze se zkušenostmi zprostředkovanými, které si nikdy osobně neověříte a budete tak vždy odkázán pouze na vlastní výběr toho čemu chcete nebo naopak nechcete uvěřit.
     A berte také v úvahu okolnost, že zatím co vaši oponenti mají možnost využít existující dopravní prostředky, tak pro vás zatím nikdo žádný stroj času nepostavil, tedy pro vás tato „humna“ v osobní rovině zůstávají nedosažitelná. Což je více než sebelogičtější spekulace, jelikož jde o prostý fakt.

     • Ondřej

      No ovšem, pak bychom nemohli učit dějepis a číst životopisy. Cestování a hostorický artefekt je ale něco jiného Kamile, patrně jste nikdy moc necestoval a ani nestudoval abyste to mohl posoudít, jak se tyto věci tak děsně liší. Když jsme byli v archivu německé STASI na stáži u Ústavního soudu v Karlsruhe, abychom vyřešili problém jednoho disidenta, zůstali jsme v tom sklepě s profesorem jeho asistentem a pracovníkem archivu, asi do 23.30hod. přesčas, protože jsme „od stolu“ přišli na něco, co nesouhlasilo v jeho výslechových spisech a co prokazatelně se stalo, protože archivní spis obsahoval i to, že v době, kdy měl údajně přejít hranice do Západního Berlína – stál někde jinde a pořídil fotografii, kde byla letmo zachycena jedna veřejně působící osobnost, která ten den náhle zemřela. Dali by se shánět svědkové anebo být na třech místech zároveň, ale jedna fotografie (dnes třeba záznam z kamery) osvětlí něco, na co by nepřišel ani „sněm dědečků co sedí celý den na náměstí pijí pastis a hrají pétanque“ a celé náměstí a co se šustne mají jak na dlani……a hlavně „všechno vědí, protože všechno zažili“…Já tvrdím, že krom hospody ná náměstí a parčíku kde hrají pétangue nevědí o světě vůbec nic a nakonec díky svému prožitému životu na návsi, nic z našeho světa a jeho zákonitostí ani nemohli pochopit. Protože žili nesvobodně, zavřeni v kleci jako morče. Tak je to Kamile. Tací jsou tihle lidé „specialisté“….

      No a pak je tu rozdíl. Jeďte do Bangkoku s cestovkou anebo stopem z Hanoie. Zkusil jsem oboje, ale věřte, že z prvního tripu si už noc nepamatuji a už nevím vůbec co jsem tam dělal, kde jsem byl a s kým se potkal, V druhém případě je to zcela něco jiného. Takže jistě – mohu se bavit o komunismu v ČSSR s bývalým okresním tajemníkem anebo se svými rodiči, původem ze smíšené česko-německé rodiny, podívat se na černobílé filmy z doby konce 60.let, kdy tanky v Praze připomínaly spíše pražské povstání (ty barikády) než „bratrskou pomoc“ a spontánní odpor proti komunistickým okupantům. Mám vylíčen (a to byl můj nejoblíbenější příběh před spaním, když jsem se chtěl „bát“) i barvitě útěk rodičů z ČSSR, a to vše proto, abych na druhé straně měl poslouchat nějakého jiného „železného dědka“ jak se krásně žilo jen bylo nejdřív udělat v republice „pořádek“ a poslat zrádce a keťasy do koncentráků….Oh, pardón, já zlolajný – do pracovních lágrů.

      Takže nezlobte se, Kamile, pro mne bude autorita vždy 1. akademicky vzdělaný odborník, 2. rodilý občan z nějakého občanského spolku či veřejně činná autorita a až na 3.místě anonymní „orální zdroj“/pamětník. Pokud se nebudu moci přesvědčit sám, pak platí stejné pořadí jako v předchozím případě…Ale jednou to bylo jiné – a to když jsem jel coby ještě ne plnoletý dobrovolník s dalšími studenty s humanitární pomoci do chorvatského Vukovaru, neměl jsem ani odvahu(!!!) zeptat se místních:“ A kdo to tady tu hrůzu zavinil“? ….mlčel jsem a seděl s těmi Chorvaty večer u ohně a popíjel Travaricu a věděl vše okamžitě…. jen tím, že jsme byli s těmi místními spolu a 1,5km odtamtud byli lidé, co po nás občas vypálili kulometnou dávku….Neptal jsem se, kdo a co jsou zač….Aniž bych se ptal, tak jsem to věděl naprosto přesně…

   • vittta

    Nemáte v Německu problémy?
    Nemají je Italové?
    V pohodě, tak o nich nemluvte a nechte si ty obohacovače doma.
    Co k tomu víc napsat?
    Není problém, nemusí se hledat řešení, jak tady pořád vnucuje Saul.
    Řešit NIC je přece úplně zbytečné!

 17. tresen

  Říkáte si, Vittto, o ukázku nějaké vaší lži?
  Tak tady máte jednu z dneška:
  „Ti negři jednají přirozeně, když se jim povolí a nikdo je nenutí dodržovat zákony a zvyky hostitelské země, a nikdo je za jejich trestnou činnost netrestá, a naopak je ještě omlouvá a vše, co udělají bagatelizuje, nikdo je nenutí učit se řeč a pracovat, proč by to sakra dělali?
  A když je vítají a přímo zvou, aniž by byly jakékoliv důvody pro udělení azylu, a nikdo po nich nechce doklady a nikdo je nevyhošťuje, tak proč by nepřišli a proč by pak odcházeli?“
  Není pravda, že uprchlíci, kterým říkáte negři, nemusí dodržovat zákony a zvyklosti hostitelské země. Není pravda, že je za překročení zákona nikdo netrestá. Není pravda, že někdo zve do Evropy lidi, kteří nemají nárok na azyl. Atd. Co věta, to lež.

  • vittta

   Aha…
   No tak to nějak zkuste prokázat.
   Já začínám hromadnými útoky v Kolíně nad Rýnem na Silvestra 2016, kde byli potrestáni 3 (myslím) migranti podmínkou, při podaných asi 1200 trestních oznámení.
   Pak třeba pokračuji tou přestřelkou někde v Marseile kdy se do sebe pustili migrantské gangy afričanů a Afgánců, až došlo ke střelbě.
   A já se ptám:
   Zasahovala tam policie, to je fakt, ale mě by zajímalo, kolik lidí bylo zatčeno za výtržnictví, kolik obžalováno, a kolik bude či bylo souzeno, a především mě zajímá, jestli střelné zbraně měli migranti legálně, a pokud ano, jak je možné, že se migrant dostane legálně ve Francii ke zbrani, a pokud ne, jestli policie vyšetřuje nedovolené ozbrojování a dokonce pokusy o (hromadné) vražy, protože se určitě shodneme, že střílet ve městě nelegálně drženými zbraněmi po lidech, je jedním z nejzávěžnějších trestných činů!
   Co vy na to?

  • Kamil Mudra

   Ale, třešni. Vittta poukazuje na rozpor mezi teorií a praxí který evidentně existuje, zatímco vy tvrdíte že tomu tak není. To se vám jeví jako pravdivé tvrzení?
   A pak ještě označíte citované věty tázací za věty lživé.
   Kdepak je váš vytříbený cit pro přesnost a důslednost? :-)

   • Saul

    Ne Kamile.
    Vitta na žádný rozpor neupozorňuje.
    Píše naprosto jednoznačně NIKDO
    „Ti negři jednají přirozeně, když se jim povolí a nikdo je nenutí dodržovat zákony“
    Takže cit pro přesnost a důslednost bych moc nezmiňoval.

    • vittta

     Upozorňuji právě na ten rozpor co o něm píše Kamil.
     Ne každý to ale pochopí.
     Očekávám odpověď od Třešně, protože poukázat na něj by bylo předčasné, ona totiž používá výraz „lež“.
     To slovo ale znamená úmyslné vymýšlení něčeho, co není, nebo se nestalo.
     V tomto případě se jedná- zejména u Třešně, spíše o víru, protože ona nemůže nijak prokázat, že trestné činy se trestají, nebo že se po migrantech chtějí doklady atd..
     Stejně tak ani já nemohu prokázat, že se to neděje, nic méně média- a to i mainstreamová, jsou doslova nacpaná porušováním zákonů ze strany migrantů a zemí, které je k sobě zvou (to jsou ty záběry pašeráckých lodí, pouličních rvaček a přestřelek, násilností všeho druhu, policejních statistik, či beztrestného napadání policajtů zejména ve Švédsku (policistek) či Francii..atd.atd.) zatímco odsouzených migrantů či jejich potomků tam je jako šafránu, a tresty jsou komicky malé.
     Pokud pak Saule používáte moje slovo NIKDO jako doslovné, pak je to klasické slovíčkaření, protože tím výrazem v kontextu nelze pojmenovat nikoho, jako ani jedno jedince, ale spíše situaci, kdy se o to sice mnozí snaží, ale nemají valných výsledků, především kvůli nechuti těch migrantů.

   • tresen

    Kamile Mudro, Vittta se neptá, jestli ta tvrzení, která jsem vyznačila, jsou pravdivá anebo nejsou. Předkládá je jako hotovou věc. Jeho otázka, jestli migranti přicházejí do Evropy a zůstávají z důvodů, které jeho tvrzení obsahují, je čistě řečnická. Odpovídá si na ni sám, jak je jeho zvykem.

    • vittta

     Třešni, já jsem na vás reagoval, možná jste si nevšimla.
     Pokračujte prosím v diskuzi.
     Jen bych vás rád upozornil, že jste ve svém pokusu o diskuzi okopírovala část mého textu, a doplnila do něj toto:
     „Není pravda, že uprchlíci, kterým říkáte negři, nemusí dodržovat zákony a zvyklosti hostitelské země. Není pravda, že je za překročení zákona nikdo netrestá. Není pravda, že někdo zve do Evropy lidi, kteří nemají nárok na azyl. Atd. Co věta, to lež“
     Já bych neřekl, že vaše oponentura „NENÍ PRAVDA“ a „CO VĚTA, TO LEŽ“ jsou nějaké argumenty.
     Myslel jsem si, že to uvedete do nějaké diskuzní podoby, a nějakým konkrétním argumentem něco z toho vyvrátíte, nebo zpochybníte a dáte mi tím možnost svá slova obhájit.

    • Kamil Mudra

     Máte pravdu, třešni, že vitttovy otázky jsou řečnické. Jenže úplně stejně řečnické je vaše tvrzení: „není pravda že…“.
     Protože pokud by vaše tvrzení bylo pravdivé, pak by se neděly události které vaše tvrzení vyvracejí.
     Rozdíl mezi vámi a vitttou spočívá v tom, že on se řečnickost svého „nemusí“ a „nikdo“ nijak nesnaží zakrývat a ochotně použití svých slov odůvodní, kdežto vy svoje „není pravda že…“ používáte jen proto abyste ho mohla označit za lháře.
     A to navzdory svému, jindy často projevovanému, požadavku důkazů když jde o tvrzení vašeho oponenta v debatě.
     Tak zkuste být stejně důsledná i k sobě a dokažte vitttovi že lže. Protože to, že se na někoho vztahují zákony a zvyklosti hostitelské země, ještě neznamená že je musí dodržovat (jak už níže naznačil sax).

     • tresen

      Kamile Mudro, případ, že někdo z migrantů nedodrží zákon, podle vás dokazuje co?
      Dokazuje to něco jiného, než když sami občané těch hostitelských zemí páchají trestné činy a občas jim to dokonce i projde? Taky byste připustil pravdivost tvrzení, že po nich nikdo nechce dodržování zákonů?
      Trochu logiky bych prosila.

      • vittta

       Ono jde o to, že původním obyvatelům porušení zákona projde, když je u toho nikdo nechytí.
       Přivandrovalcům- pokud jsou černí- to projde, i když je u toho chytí.
       To je právě ten zásadní rozdíl….

      • Rybka

       Autor: Andrew Hamilton

       Nedávno (článek vznikl na podzim 2014 pozn. překl.) zveřejněné zprávy o systematickém fyzickém týrání, nucené prostituci, znásilňování a sexuálním zneužívání nejméně 1 400 bělošských nezletilých dívek v severoanglickém městě Rotherham, kterého se v průběhu mnoha let dopouštěli jihoasijští imigranti z Pákistánu, Afghánistánu a odjinud, vyvolaly „vysvětlení“ z řad policie, sociálních pracovníků a dalších státních zaměstnanců, kteří údajně nezasáhli proto, že se „báli“ obvinění z rasismu, kdyby se zneužívání pokusili zastavit. Jistě, každý občan totalitního státu zná stranickou linii a drží se jí – to z něj ale ještě nedělá tajného disidenta.

      • Kamil Mudra

       Trochu logiky bych prosila.
       Neproste o logiku, třešni, ale jednoduše používejte zdravý rozum.

       U domácího obyvatele se jaksi samozřejmě předpokládá že pravidla své země zná a bude se jimi řídit. Dokonce v morálním a trestně-právním kontextu, pro domácího platí známá věta „ignorantia juris non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“). Takže když spáchá nějaký špatný čin v rozporu s těmito pravidly, je za to odsouzen aniž by se přitom z řad domácí veřejnosti (médií) ozývaly nějaké hlasy na jeho obhajobu, či alespoň polemika o tom co ho k takovému chování vedlo.

       Ale u imigrantů tomu bývá často jinak. Ihned se objeví hlášky o tom, že dotyčný pochází z jiné kultury a že v jeho zemi by jeho čin byl vnímán jinak, ba i návrhy na přizpůsobení našich pravidel těm jeho. Mnohdy už jen očekávání takové reakce ovlivní domácí justici k vyslovení mírnějšího rozsudku než jaký by vynesla nad domácím. A tenhle očekávací postoj se netýká jen soudů ale i policie, školství, úřadů… o politické scéně nemluvě.

       Vám snad tenhle přístup společnosti k jednání jež je v rozporu s jejími pravidly přijde normální? No potěš vás pánbu jestli ano. No a potěš nás všechny ostatní, pokud je vás takových (jak se obávám) hodně. Příklady toho kam takový postoj vede si přečtěte níže u saxe.

       • tresen

        Cože? Z čeho jste proboha usoudil, že podporuju nebo toleruju jiný přístup úřadů /v případech trestné činnosti/ k domorodcům a k žadatelům o azyl?
        Naopak, jsem pro stejné zacházení se všemi. Řádné odsouzení pachatelů z řad migrantů povede ke zrychlené osvětě o zákonech a pravidlech u těch ostatních.

        • vittta

         Je ovšem otázka, kam je zavřít, když kriminály jsou už nyní přeplněné.
         Snad postavit nové…
         Dále je tady nepříjemný praktický důsledek zavírání provinivších se migrantů.
         Z kriminálů se pak totiž stávají náborová střediska islamistů.
         Podobné dilema zřejmě řeší i na západě.
         Počet věznic do určité míry kopíruje kriminalitu původního obyvatelstva, a jejich tvrdost je též přizpůsobena domácím zvyklostem.
         Takže co je pro domácího značné omezení svobody, může být pro delikventa jiné kultury jen komická lehárna!
         Pokud pak třeba do Německa v rychlém sledu přijde 1 000 000 migrantů, pro které jsou sice právníci a vyžírkovské organizace, ale není zajištěna ani práce, ani vzdělávání, ani budoucnost, (navíc samotní migranti s domácími úřady spolupracují, jen když si jdou pro dávky) dá se předpokládat, že nejméně 20 % se jich dříve nebo později nějakého závažného trestného činu dopustí, už i proto, že to jsou ze zásadní většiny mladí muži, kteří nemají k dispozici žádné ženy.(což má i opačný efekt, protože kdyby je domácí ženy chtěly, pak se jich zase nedostane na mladé muže domácího obyvatelstva- čímž logicky dochází k obrovskému společnskému pnutí, protože- jakkoliv se to nezdá- muži touží po ženách- a naopak)
         To je ale 200 000 míst v nápravných zařízeních.
         Takže prakticky je bez obrovských státních investic nemožné, do kriminálů je poslat, protože prostě žádné nejsou.
         Nějaké odsouzení k odnětí svobody je tedy z praktického hlediska iluzorní, i kdyby je zavírat chtěli!

        • Kamil Mudra

         Ohledně trestné činnosti bych u vás podporu neočekával. Ale toleranci ke změnám pravidel směrem ku větší vstřícnosti k požadavkům imigrantů ano. Je to jen předpoklad, takže pokud se mýlím, omluvte mne.

         • tresen

          Nechci žádnou změnu pravidel ve smyslu vstřícnosti k požadavkům nějaké etnické anebo náboženské skupiny. Kterékoli. Stačí?

          • vittta

           Jó, to já vím.
           A už jsem to mnohokrát napsal.
           Až tady bude průser jak v Německu, tak vy všichni, co u vás byl každý nacista a xenofob a rasista budete nejvíc řvát, že jste to nechtěli, a že jste proti neřízené migraci vždycky bojovali.
           Jako bych vás slyšel…

       • Ondřej

        Nikoli trestné činy – Kamile, to jak bych řekl u vittty, je lež, u vás možná jen nevědomost daná tím, že „sjíždíte svět“ z obýváků kde konzumujete „cestopisné hoaxy“ na YouTube a virálním spamovým (dez)infotainmentem. Rozdíly jsou především v kulturním zázemí. Takže jsou lidskoprávní aktivisté, kteří se zastávají práva (navíc v liberalismu jasně deklarované) oblékat se podle svého vkusu, včetně nošení šátku, nic nikomu trestného netolerují. Leda že nošení šátku (džín, podvazků, vysokých podpatků, latexových kozaček a všeho dalšího) trestným.

        Právníci teď v Německu řešili jestli povolit v rámci slučování rodin bigamii muže a několika žen. Udělili vyjímku z hlediska převážení práva na rovné podmínky pro ženu a děti, protože pak by museli absolutně sociálně inženýrsky určit, která je ta „první a pravá“ a které děti jsou ty „přednější“. Co je ale za problém?

        Může u nás žít muž s několika ženami, máme liberalismus, může žít v polyamorii a nikomu to nevadí. Může žít v bisexuálním skupinovém svazku – střídavě u partnera a partnerky. Může mít s kým chce děti, ženy mohou mít děti s anonymními „dárci spermatu“ (nikoli skrze oficiální spermabanky, ale obvykle se vytipuje student, který sperma zdarma poskytne). Jsou ženy, co nechtějí mít rodinu – s mužem/otcem – ale chtějí žít a vychovávat děti samy.

        Co tohle vše, když naše společnost toleruje, by mělo dělat problém „chudáku“ muslimovi, co „ctnostně“ své oficiální svazky netají, ale jsou veřejně známé, bedlivě se stará o obě ženy a všechny děti rovným dílem, tak muslimové jsou v tomto ohledu podstatně „konzervativnější“ ve smyslu křesťanské(!) kultury – ano,, křesťanská kultura i islám zcela shodně velmi silně sociálně pranýřovaly a i formálně i neformálně trestaly jakýkoli mimomanželský styk – takže to co se naše pokrytecká společnost i nadále pranýřuje u „ctnostného“ muslima, milujícího otce a manžela, pak zcela toleruje u divokých liberálních vztahů – našich single/swingers:-) liberálních ateistů.

        Kamil patrně namítne, že ani s tím nesouhlasí, ale pak bude mít problém – a tím u všeho je Listina základních práv – každý si může souložit s kým chce a v jakémkoli počtu chce, může žít každý sám a na souložení se scházet v bytu u jednoho z nich atd. Není na to žádný právní zákon aby tomu tak nebylo. Takže muslimům naše společnost pouze vychází vstříc v kulturně-etických otázkách žití. Náš stát sice nedokáže právně tolerovat manželství může s více ženami, ale toleruje polyamorii, polygamii, gruppen…..svazky – a děti, které vznikají v partnerských svazcích s více než „pouhýma“ dvěma účastníky…:-). Kamile, proberte se, do 21.století a budete vědět, že muslimové jsou co se týče „některých kulturních odlišností“ docela konzervativně praktikující křesťané a větší puritáni než my. Takže já jejich svobody a kulturní zvyklosti rozhodně ctím a ANI V NEJMENŠÍM MĚ NIKTERAK NEOMEZUJÍ.

        P.S. Jestli snad myslíte, že liberální země „tolerují“ muslimům znásilňovat a krást, pak se jistě mýlíte. Mému íránskému sousedovi vykradl byt nějaký Afričan. Oznámení podal zcela standardně – ale jen kvůli – pojišťovně. Na to potřeboval policejní protokol – ale jestli ho chytnou a kdo to je, (že to byl onen Afričan odkudsi z Maghrebu se dověděl až z následné zprávy policie o ukončení vyšetřování) mu bylo jedno. Věřte tomu nebo ne, mě by to taky bylo úplně jedno. Protože v civilizované společnosti řeší krádeže pojišťovna a policie je jen jakási „morální instance“, kterou ale někdo právě na ochranu majetku NIKDO nepotřebuje. To obstará alarm, info na mobil o vniknutí do objektu přes systém čidel na ochranu perimetru a pak to celé „zlikviduje“ pán v obleku, co se na nás usmívá a pořád nám říká, že jako jejich nejlepší klienti máme nárok na i na péči psychologa na účet pojišťovny, jestli jsme tím nepřišli k nějaké psychické újmě atd. Vidíte, že nakonec i krádeže, trestní to čin, se dají řešit jinak než je klasické „právo útrpné“ ale ryze EKONOMICKY…..A vo tom to je, Kamile:-) Morálka je jen konstrukt vládnoucí autokratické třídy (státní úředník, moc, režim, církev, občina, Matice česká, okresní tajemník, Závodní výbor KSČ atd.), která byla liberálními právy ala Listina smetena na smetiště dějin. Marx v komunismu předpokládal odumírání státu coby určovatele hodnot a morálky a vykonavatele autority na hlídaní jejího dodržování – do jakési anarchovoluntaristické komuny.

        A to máme MY už dnes, Kamile

        „Karl, du hattest Recht“.

        • vittta

         No hlavně aby ten hodný pán v obleku také vyřešil, až vás někdo při tom okradení do bezvědomí zmlátí, a posadí vás na invalidní vozík.
         Nebo vám nějak nahradí rodinný šperk po prababiče s nějakou zásadní cenou právě jen pro okradeného.
         Ne všechno se dá vyjádřit penězi.
         U práce policie jde také o prevenci.
         Pokud policajt jen podepíše papíry a nic víc se neděje, asi se počet krádeží bude zvyšovat, a jak se tak bude zvyšovat, bude samozřejmě klesat i ochota hodných pánů ty škody platit- za stávajících podmínek.
         Takže abyste pak za takové pojištění neplatil půl vejplaty.
         Jóó, by máte vysokou, opravdu vysokou vejplatu, ale vesměs je to tak, že vybavení bytu odpovídá té výplatě a pojistné plnění bude jiné u vás, jako zástupce pracháčů, a u dělníka, jako zástupce frustrovaných neúspěšných chudáků.
         A pak….dokazujte, co jste vlastně měl, a neměl.
         Vy se pohybujete v jakési strojní teoretické rovině, ale praxe se o ní leckdy dost liší!

        • Kamil Mudra

         Ondřeji, z vás mám často pocit že z toho obýváku sjíždíte nejenom svět ale i život jako takový. Jako byste byl jeden z těch přivázaných v Platónově jeskyni.

         • Ondřej

          Ach, Kamile, vaše „argumenty“ jsou jistě závažné a velmi mnohovrstevnaté na prostudování, takže jistě dovolíte mí dát pár dní času, abych vám mohl na ně odpovědět…:-)

          ale přesto si vás dovolím opravit…nikoli jeskyni, ale v sudu v Metróu:-)

          • Kamil Mudra

           Tak to jste si tam musel zalézt až po tom co se jeho původní uživatel odstěhoval do Korintu, protože ten by vás tam nesnesl. Nuž tedy – přeji vám úspěšné zrání.

 18. Saul

  A to je něco nového?
  To jste nevěděl,že se vždycky v dějinách přemalovávaly obrazy,nápisy,přepisovaly učebnice a knihy,bouraly sochy…a pak se to třeba zase vracelo všechno do původního stavu?
  Na rozdíl od jiných dob se takovému počínaní ale teď můžete veřejně postavit a protestovat proti němu,aniž byste byl vymazán vy sám.

  • vittta

   Takže konečně téma k diskuzi.
   Podle vás se neděje nic zvláštního, je to normální.
   Naopak pozitivní se vám jeví, že nyní nelze nějak „vymazat“ toho, kdo se veřejně postaví.
   Mě to naopak přijde jako velice závažné, jmenovitě pokud se přemalovávají obrazy a přepistují knihy.
   Učebnice se mohou čas od času upravit, protože vědomosti se mění, ale i tady platí, že by to mělo projít nějakou veřejnou diskuzí.
   Zde jde především o tom, kolik je vyznavačů těch změn, tedy jestli je nějaká zásadní většina, či alespoň vysoké % občanů, kteří s takovými změnami souhasí, nebo jde- jak je patrné, jen o nepatrný zlomek aktivistů, na jejichž popud se toto děje.
   To je, myslím, velice důležité.
   Protestující pak tak úplně vyjádřit svůj názor nemůže, protože je často „vymazáván“ z práce, a nebo, jak jsem viděl na videu i tady na blogu, je napadán fanatickým davem, jako mladý Američan, který salutoval u sochy gen. Lee, kterého se aktivisté rozhodli zbourat, a myslím, že kdyby neměl na zádech pušku (legální) byl by roztrhán na kusy!
   Nakonec ho stejně musela odvést před rozvášněným davem policie, třebaže dle zákona onen mladík jednal naprosto v souladu se zákony, na rozdíl od oněch aktivistů.

   • embecko

    Co si jen tak rychle vzpominam: Zharsky utok na synagogu je povolenym vyjadrenim politickeho nesouhlasu, pokus o znasilneni je svebytnym kulturnim zpusobem komunikace, mnohozenstvi je vyjadreni kulturni odlisnosti, korekti postup policistu je nepochopenim odlisnosti a placeni v autobusech je pro uprchliky diskrimancni opatreni.
    To je vse z mainstreamu….tezko se ale proti tomu lze postavit a potvrdit, ze „zakon neplati pro vsechny“, kdyz je to sam zakon (soudy a policie), stanovujici si autokraticky vyjimky.
    Chapej, molotova na synagogu ty hodit nemuzes, to muze jen Palestinec. Ale ano, pritom zakon plati pro vsechny stejne! Proc? Protoze vyjimky jsou jeho soucasti! Stejne tak zakony o konecnem reseni zidovske otazky platily i pro krestanske/ arijske Nemce…proc by nemely? Rika se tomu rovnost pred zakonem. Proste padni komu padni! Tezko si pak zid muze stezovat, ze sel do transportu a jeho soused ne…ovsem soused nebyl zid a jelikoz zakon plati pro vsechny, tak ho netransportovali. To je preci logicke, ne…dneska je to podobne.

    • vittta

     Píšeš to přesně „v rychlosti“.
     V rychlosti si lze vzpomenout na určité konkrétní události, z nichž některé se nedají zpochybnit, jako třeba ta fajerflaška.
     U těch znásilnění mohou říci, že asi tak 1% znásilňujících dostalo tvrdé podmínky, a pokud u toho i vraždili, pak šli sedět do kriminálu, který jim připomíná dovolenou.
     Ale pokud by se průběžně diskutovalo o nějakých konkrétních odkazech, pak by samozřejmě došlo k tomu, že naprosto zásadně převáží přesně to, co píšem, tedy do očí bijící nerovnost před zákonem a bezbřehá tolerance k nezákonnému jednání migrantů, a to POUZE barevných.
     Zde si myslím, že to sluníčkáři- pěšci (tedy ti, co sluníčkaří zadarmo z dobré víry) podvědomě vědí, takže zásadně nediskutují.
     Nemohou, těch důkazů- ale fakt důkazů je strašně moc, a jako důkaz se dá klidně použít i odsouzení migranta za závažný trestný čin- konkrétně prokázané loupeže v Kolíně na náměstí- na podmíněný trest (což v praxi znamená žádný) a ještě u toho tvrdí, že se znásilnění neprokázalo.
     Ale loupež je násilné přepadení za účelem obohacení, a u nás za to bylo 3-10 let kriminálu, a za komunistů šel každý lupič sedět i netrestaný!

    • tresen

     Těžko říct, kolik by za stejný incident dostali levicoví aktivisté z nějaké německé propalestinské skupiny.
     Pamatuju, kolikrát jsme se v diskusích hádali, kde končí propalestinský a protiimperialistický antisionismus, na který se aktuálně odvolávají berlínští paliči izraelských vlajek i útočníci na synagogy, a kde začíná antisemitismus.
     Uvidíme, jak to pojme švédský soud. V Göteborgu mají tři žháře, zatčené v prosinci.
     Anebo se budeme pořád točit na tom jednom mírném německém rozsudku?

     • vittta

      Každému rozsudku se může říkat precedens.
      A uvidíme….jak uvidíme?
      Nejste si jistá?
      Přece jak by asi tak mohl švédský soud rozhodnout?
      Budou souzeni a odsouzeni.
      Pokud si ani vy nejste jistá, pak ale zpochybňujete to, co sama nadšeně hlásáte.
      Mimochodem, se mnou diskutovat nehodláte?

     • oh

      Nemohu si pomoci, ale stále vidím jistý nezanedbatelný rozdíl mezi spálením izraelské vlajky a spálením synagogy. Dokonce i tehdy, když to druhé zůstalo jen ve stádiu neúspěšného pokusu.

      • tresen

       I já samozřejmě vidím rozdíl. V tzv. skutkové podstatě.
       Poukazuju jen na na shodnou ideologii, která je za obojím.
       A považovala bych za nešťastné, kdyby se tato ideologie měla stát precedentní polehčující okolností při posuzování žhářských útoků na synagogy i jiných násilností. Tím chci říct, že se mi německý rozsudek nezamlouvá. Podle mne měl být přísnější.

       • vittta

        Ne, máte to špatně zpracované.
        Nejde o výši rozsudku, ale o velice pravděpodobnou varinatu, že kdyby se dopustili stejného činu bílí Němci, šli by- za zcela mimořádného zájmu médií- sedět na dlouhé roky.

  • oh

   Nového ani moc ne. Jen si náhodou myslím, že by by bylo vhodné tuto etapu přelakovávání zarazit dřív, než se pořádně rozjede a přetvoří své předsudky a obsese do podoby paragrafů, protože pak nadlouho skončí veškerá sranda.
   Protestovat jistě můžete. Sice si myslím, že v takovém případě budete protistranou veřejně označen za mačistu, sexistu, rasistu, cokolifoba, či rovnou nácka, případně kremlobota, putinovu děvku.. (fantazii se meze nekladou) a při jakémkoli pokusu o veřejnou obranu budete nejspíše uřván a mediálně zlynčován, ale do kriminálu vás opravdu nezavřou. Zatím nemohou.
   Všichni tihle odkázaní „aktivisté“ a spolu s nimi i ti další, co „zkoumají“ škodlivost například zákeřných ruských animáčů, nebo Teletubbies, vytvářejí společenskou poptávku. Až ta bude v kupě, nějaký ten dobrovolný a soukromý spisovatel blacklistů (cenzor) po vzoru IWF, kterému by stát mohl „outsourcovat“ velmi nepopulární cenzorskou činnost, už se najde. A nepochybně se najde i právník, který za patřičný honorář sepíše ty „správné“ paragrafy a někdo, kdo je bude protlačovat.

   • embecko

    O patro vyse davam odkaz na Guardian…zadna etapa prelakovavani se zarazet nebude, dokonce se uvazuje o tom, ze sarija zas neni tak spatny napad a ze prelakovana kredenc je vlastne mnohem lepsi, nezli ta stara, lety proverena.
    Zase jsme u stare tragedie: Jak je mozne, ze za sve budouci ponizovani nejaktivneji vystupuji ti, co budou ponizeni nejvice? Jeblo jim, anebo jak tomu ma clovek rozumet?

    • vera

     Rozmazlenost Lidskými právy. Nikdy se nesetkali s protivenstvím, všechno se podřizovalo jejich potřebám, neustále se jim tvrdí, že jsou v pořádku, a naopak, že v nepořádku jsou ti, kterým se to nelíbí. A těm se nelibost zakáže zákonem. Skleník naplněný Tolerancí. Takže bohužel, jako všechny rozmazlené děti, i oni jsou přesvědčeni, že všichni na světě myslí stejně a že jim všichni budou pořád vycházet vstříc. Vždyť se k nim oficiálně dostávají zprávy typu Sex nebude možný bez písemného souhlasu obou partnerů, nebo když budou nosit náramek s nápisem Nedotýkej se mě. Proč by teda měli mít z něčeho strach?
     No, anebo je tu ta druhá možnost. Obecně očekávaná rozkoš z ponížení, jaké ještě nezažili )

     • Ondřej

      to má být nabídka-). Jinak nemyslím si, že byste si cokoli z toho co tu píšete také udělat ve skutečnosti, že? Už jenom požádat někoho na ulici o něco, o radu třeba je dnes problém, nemyslíte? Natož pak se snažit „znásilnit“ jeho práva….Jak byste to tak chtěla udělat? Na to by i SS – oddíly na úrovni divize byly početně malé….a propos, když nebude vyloženě fabulovat ten „váš bizarre“ věrko, kdybyste měla zařídit aby někdo druhý nedělal co se vám nelíbí (vyberte ze tří věcí)

      1.) nevhodně se oblékal
      2.) mluvil jazykem kterému nerozumíte
      3.) nežil s partnerem nebo partnerkou podle příručky chování Ústavu pro zdravý vývoj národa českého

      JAK konkrétně byste zjednala nápravu, anebo aspoň když byste to považovala pro vaše názory zadostiučinění – jak byste vy sama u někoho koho potkáte na ulici a kdo nežije podle hodnot co vy, aby cituji: „abyste mohla očekávat rozkoš z ponížení“?…..Zkuste mi nastínit v které říší za Zrcadlem to žijete, jak se tam lidé „přivádějí“ k národnímu cítění a kolektivní identitě…:-)))) Moc by mi to zajímalo….

      • Ondřej

       oprava….to má být nabídka?-). Jinak nemyslím si, že byste byla schopna cokoli z toho co tu píšete také udělat ve skutečnosti, že? Už jenom požádat někoho na ulici o něco, o radu třeba je dnes problém, aby vás v lepším případě neignoroval anebo neposlal kamsi, nemyslíte?

      • vera

       Ondro, ty seš ale trumbera, to ti povím , popleteně čteš, oj to mě fakt rozesmálo ) Proč já bych měla čekat radost z ponížení, když o mně nebyla vůbec řeč?
       Myslela jsem na příslušníky/ice LGBT, a na ženy feministky, co tak nadšeně bojují za přijetí cizího vlivu. jsou zvyklí, že naše bílá civlizace jim dopřává ochranu, pohodlí, protekci. Až nadmíru -třeba takové Duhové parády… No a dotyčné osoby vůbec nepřemýšlejí o tom, že Duhové parády se v některých zemích nepořádají. A vůbec si nepřipouštějí, že tam prostě lidé mají jiné pohledy na svět, jiné hodnoty, a že k některým věcem jsou tvrdší než my. Nechápou to. Stejně jako vy.
       Jinak, co udělám, když za a), za b), za c) ? Například tlupa barevných cikánek, hlučných a romštinou mluvících, vpadne na středisko a začne všechny předbíhat, zvednu se, a zvýšeným hlasem řeknu držte huby a vypadněte. Můj hlas dost zní, a ony osoby velmi rychle porozumí )

     • Rybka

      No jo, první soukromý dobrodinec mi dnes hodil klacek do odeslání dcerce odkazu na článek Martina Kollera z Parlamentních. Říkala jsem si – to bude ta svoboda a ústavní právo na informace a jejich šíření. Tak i ten poslední popřevratový benefit jde s.át. Spát.

 19. embecko

  „Často vidíme, že důležité funkce obsazují ti, o jejichž názory většina občanů nemá zájem a dokonce je odmítá.To jsou členové domnělé elity, kteří mají pouze vysokou pozici. Ke skutečné elitě patří jen ti, které navíc uznávají občané. Jedná se přece o reprezentativní demokracii. No a Martin Schulz je učebnicovým příkladem člena domnělé elity a zároveň dokonalým ztělesněním současného západoevropského politika. Sebestředný, intelektuálně podprůměrný, neuvěřitelně arogantní a nespolehlivý.
  http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=31013
  Odstupující předseda německé sociálně-demokratické strany Martin Schulz dokázal něco zcela vyjímečného. Během několika měsíců svého předsednictví stačil popřít své sliby, rozpoltit svou stranu a zničit svou politickou karieru. A tenhle génius určoval osud evropského kontinentu….A takoví lidé jako Schulz vedou Evropskou unii. A takovým lidem přisluhují naši samozvaní exekutoři dobra. Ti se poznají podle toho, že opovrhují obyčejnými lidmi za to, že odmítají „více Schulzovské Evropy“. Mimochodem více té samé Evropy, pro kterou byl i pan Drahoš.“

  • Kamil Mudra

   Nu, nezbývá než spolu s panem Robejškem, vyslovit lítost nad tím jak jsou takové politické pády sporadické. Navíc „elita“ tohoto druhu takovým pádem nijak neutrpí protože jde o snadno nahraditelný matroš, povalující se vždy nadosah.
   A pak je tu ještě jedna věc: I ten nejobyčejnější balvan, vržený proti zdi katapultem, nadělá spoustu škody než skončí zpátky na zemi. A opravovat zeď pod palbou balvanů je takřka nemožné. Obzvláště za hustého výskytu sabotérů v zednické patě. :-(

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s