Jak citelná bude ruská odpověď Západu?

Vzhledem k tomu, že mě zaujalo zdůvodnění USA k uzavření ruské ambasády v Seatlu (je to blízko naší ponorkové základny) a invektiva Vasilije Nebenzji směrem k britské straně: „co bylo dříve – rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty nebo otrava Skripala?“, rozhodl jsem se přeložit článek Jevgenije Krutikova, publikovaný dnes na „vzgladu“. Originál ZDE.

Formálním důvodem masového vyhoštění ruských diplomatů je touha zničit ruskou zpravodajskou síť. Tak to s největší pravděpodobností je, v tomto smyslu se západní země nepřetvařují. Jde však o to, že systém jejich rozvědky utrpí „zrcadlovými opatřeními“ mnohem více.

Ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruska, Sergej Naryškin, označil vyhoštění ruských diplomatů za „špinavou a cynickou provokaci západních států, které se snaží vytvořit atmosféru rusofobie“. Zdůraznil, že Rusko dá „dostatečně tvrdou odpověď“ a uznává, že mezi vyloučenými zaměstnanci ruské diplomatické mise byli zaměstnanci rozvědky, jejichž úkolem bylo zajistit bezpečnost ruských velvyslanectví.

To je poprvé v historii ruské rozvědky, kdy její vedení oficiálně uznalo přítomnost svých zaměstnanců mezi vyhoštěnými. Které, připomínáme, formálně vyhošťují, aby zničili „ruská špionážní hnízda“.

Trochu konkrétnější byl velvyslanec v USA Anatolij Antonov, který napsal na Facebookové stránce agentury: „Vyhošťují se lidé, kteří měli na starost těch nemnoho oblastí, kde přežívá vzájemně prospěšná spolupráce – vesmír, věda a kultura, obchod, zjišťování osudu vězňů a pohřešovaných osob. Obnova vztahů a hledání společných styčných bodů bylo znovu zničeno. Rozsah poškození a předcházející informace o jeho přípravě a podpoře naznačují, že bylo s největší pravděpodobností plánována předem a bylo jednoduše odloženo – v očekávání vhodné příležitosti. “

Velvyslanec Antonov ví, co říká. A má naprostou pravdu ve výrazu „předem naplánováno, ale odloženo.“ Myšlenka masové „očisty“ ruských diplomatických misí se nenarodila v čele Teresy May nebo dokonce v Londýně, nýbrž ve Washingtonu pod vedením prezidenta Baracka Obamy. Teď byla prostě dotažena do ztřeštěnosti poddanými Jejího Veličenstva.

Kontrarozvědka požaduje slitování

Všechno to začalo v prosinci roku 2016, kdy americké orgány rozhodly o vyhoštění 35 ruských diplomatů ze země, zabavení vily velvyslanectví a budovy konzulátu v San Franciscu. Iniciátorem a hlavním motorem této akce byl tehdejší ředitel FBI James Comey. Na setkání v Bílém domě trval na deportaci téměř 100 lidí.

Vtip je v tom, že FBI, jako útvar zodpovědný za kontrarozvědku, prostě nezvládá své povinnosti. Vedení agentury se domnívá, že Amerika je zaplavena ruskými špióny, hackery, vrahy a kdoví kým ještě a její zaměstnanci prostě nemají na to, aby sledovali každého jednotlivce. V současnosti i poměrně příčetní představitelé americké zpravodajské služby mluví o nejméně stu „ruských špehů s diplomatickými pasy“. A každého z nich i jejich rodinné příslušníky musejí v každodenním režimu sledovat, přičemž externí dohled vyžaduje velké prostředky, včetně vyškolených pracovníků, které FBI v požadovaném množství nemá. Přesto však, kontrarozvědka s vytrvalostí medojeda (v Jižní Africe existuje takový jezevec, známý svým stiskem – když se zahryzne, nic jej neodtrhne), nadále sleduje téměř každého ruského občana.

Oddělení ve Washingtonu, New Yorku, San Francisku a ve státě Maryland si zoufaly, bily hlavou o zeď a čtvrtletní plány operačních činností stále vycházely pod psa. Rusové nadále navštěvovali recepce, nakupovali, jezdili na pikniky, pravidelně mizeli z dohledu.

Comey měl problém se zajišťováním těchto aktivit, a už vůbec neměl síly a zdroje pro boj s ruským vlivem, jak později řekl na slyšení v Kongresu. Kdyby mohl, vyhostil by všechny Rusy a ty, které by musel ponechat, by očipoval, aby svým „tajným“ ulehčil. Předtím loboval za ztřeštěné omezení diplomatů a personálu velvyslanectví, požadoval, aby předávali FBI plán svých cest. To všechno vedlo pouze k potyčkám mezi velvyslanectvím a efbíájníky k všeobecnému rozhořčení ministerstva zahraničí. Ale v prosinci 2016 měl Comey šanci vyřešit problém jednou ranou.

Předpokládáme, že Obama jako odcházející postava, chtěl Comeyovi vyjít vstříc – prostě aby Trumpovi zavařil. Ale proti masovému vyhoštění Rusů se postavilo CIA i Ministerstvo zahraničí, což se stává zřídka, že by jednali ve shodě a vydali ostré prohlášení. Není těžké je pochopit. Ve slavném telegramu tehdejšího velvyslance v Moskvě Johna Teffta se také mluvilo proti masovému vyhoštění, protože zrcadlové snížení moskevské agentury CIA by vedlo k naprostému zhroucení veškeré její zpravodajské činnosti v Rusku.

Teď se Američané ocitnou ve stejné situaci, jen ještě o něco horší. Takže komu toto vyhoštění způsobí větší škody – jestli ruskému zpravodajství v USA a Evropě nebo naopak – toť velká otázka. Tím spíše, že nové vedení CIA je odhodláno ke vzkříšení výzvědné zpravodajské služby jako hlavního zdroje autentických informací a bude to od něj vyžadovat, aby vynaložilo opravdové úsilí. Vedení už obnovilo praxi setkání s agenty na území třetích zemí. Návštěvy v pobaltských zemích a ve Finsku, stejně jako v Polsku, se staly populárními. Kazachstán je také populární – kvůli nevysoké kompetenci místních zpravodajských služeb, na rozdíl od služeb Běloruska. Ale přesto to omezuje možnosti Američanů, protože každý rekrutovaný člověk si takové výlety nemůže dovolit, aniž by přilákal nevítanou pozornost.

Zvláště utrpí rozvědka v regionech, včetně pro všechny tak zajímavého Krymu. Dost možná, že se Američané někde přizpůsobí, ale pokud jde o jejich zpravodajské možnosti v Moskvě, budou moci použít slovo devastated, tedy „zpustošeno“. Nemusíme tomu slepě věřit, nicméně problém je vyznačen. Budou pokračovat v práci, ale jak?

Kádrový hladomor

Rusové si zase nějak poradí. Bývalí zaměstnanci amerických speciálních služeb mají praktický účinek masového vyhoštění ruských diplomatů za velmi pochybný. Například bývalý náčelník „ruského“ oddělení Pentagonu, a nyní spolupracovník rusofobní kovářské dílny – Atlantické rady – Mark Simakovski trvá na tom, že „Rusům zůstaly pro špionáž velké možnosti“, protože „většina ruských průzkumných operací není prováděna zástupci, jednajícími pod rouškou diplomatického protokolu „. Evidentně tradiční strach Američanů z ruské nelegální rozvěky plyne z jejich nedostatečného systému.

Ostatně jejich jednorázoví kurýři jsou také svého druhu nelegálové. Ještě během studené války přišli na Západě s tzv. duplicitními liniemi. Jedná se o ty jejich spolupracovníci diplomatických misí, kteří se roky nepřiblíží k rozvědce, dělají prosťáčky, přátelí se s kým je třeba, a vykonávají své své služební povinnosti s horlivostí provinčního kariéristy, prostě nedávají záminku k podezření. Na konci pobytu v zemi se manželka takového prosťáčka klidně vydá vybrat „schránku“. Odhalit takovou jednorázovou operaci lze pouze cestou pozorného sledování, které tak vyčerpalo FBI.

Američané, a zejména Britové ochotně používají jednorázové kurýry, kteří nejsou spojeni s diplomatickým personálem. Podnikatelé, vědci, novináři, studenti z dobrých rodin ve Skotsku, kteří se ocitají v ubytovnách v centru Moskvy – každý z nich může být potenciálním kurýrem, kterého nemůžete sledovat tradičními metodami. Jejich masové zatýkání (teoreticky možné) může v CIA zchladit mnoho hlav. A je pravděpodobné, že ve velmi blízké budoucnosti budeme čelit neočekávaným odjezdům pozvaných profesorů  a zaměstnanců humanitárních nevládních organizací z Ruska, snížení počtu zastoupení leteckých společností atp.

Další věcí je, že ani jedna rozvědka světa nedůvěřuje náboru agentů nekmenových spolupracovníků. Průzkum, předběžné shromažďování informací – je možné provádět někdy i „ve tmě“. Přímé nábory však provádějí pouze kmenoví zaměstnanci, což také přineslo používání třetích zemí jako bezpečné oblasti.

Ve spojení s tímto je pozoruhodná také „solidární podpora“, kterou poskytly „třetí země“ Velké Británii, tím, že se rovněž rozhodly vyhostit diplomaty. Velvyslanectví států, například pobaltských zemí v Moskvě jsou již tak malé. Zrcadlová reakce by jednoduše zastavila práci – řekněme – lotyšské mise, pokud by se Lotyšsko také odhodlalo k masovému vyhoštění. Odsud – oznámení druhému tajemníku velvyslanectví RF o „persona non grata“ pro zaměstnance Aeroflotu v Rize (který oficiálně nemá ani diplomatický statut). „Dohnali množství.“

Tyto technické aspekty určují skromný počet Rusů vyhoštěných z malých zemí, a ne pouze politické příčiny. Pro mnoho Evropanů byla důležitá symbolika „solidarity“ s chudinkou Británií, a ne boj s ruskou rozvědkou v pravém slova smyslu.

Po jednom diplomatu vyhošťují z Maďarska, Švédska, Finska a Chorvatska – je to víc než nic. Dva jsou vyhoštěni z Albánie – to je už vážným krokem pro Tiranu, kde je všeho všudy 16 ruských diplomatů. Albánci nemají dokonce v Moskvě ani vlastní dům – tísní se ve dvou apartmánech slavné budovy УПДК (Správa obsluhy diplomatického sboru) na ulici Mytnoj, která je současně akreditována pro Kazachstán a Uzbekistán. V důsledku toho se „zrcadlové opatření“ stane pro skromnou albánskou diplomacii značnou nepříjemností.

Vzhledem k takovým potížím žádná evropská země (s výjimkou samotné Británie a, ó Bóže, Ukrajiny, pokud ji považujete za evropskou zemi) nepodnikla radikální kroky. Po čtyřech vyhoštěných přidalo Německo, Francie a Polsko, což lze vysvětlit velikostí diplomatických misí a v případě polském – psychiatricky. Těch, kdo chtěli uškodit vlastním zájmům, se ukázalo nesmírně málo, pouze USA se ukázaly jako předvoj celé planety. A pokud dočasná úleva pro práci FBI přijde, celkový výčet ztrát nemusí být pro americkou zpravodajskou službu příznivý.

Přehnat toto mínění, se samozřejmě, nepatří. CIA je ohromný seřízený mechanismus, který také najde způsob, jak si poradit, a bude pro něj jednodušší zachránit situaci, než pro FBI orientovat se v nových podmínkách.

Už žádná shovívavost

Teď se vracíme ke starým dobrým dobám „velké hry“ za dob studené války a částečně v 90. letech, kdy bylo možné vše a jakékoliv prostředky byly dobré. Jiná věc je, že přebytečného přátelství na úkor na vlastních zájmů už nebude.

Jestlipak zbývajícím americkým diplomatům bude umožněno přednášet v profilových vzdělávacích institucích Ruské federace, včetně МГИМО (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě) a Diplomatické akademie, a navazovat známosti mezi perspektivními studenty. Mimochodem, v pobaltských zemích se ruští diplomati, kteří se snažili navštěvovat studentská setkání a diskusní kluby, setkávali v posledních letech s obtěžováním prostřednictvím sdělovacích prostředků („když toho člověka uvidíte – volejte kontrarozvědku“, jak tomu bylo v Litvě), což je nepředstavitelné při pohledu z hlediska klasické diplomacie.

Samotní Američané vynalezli nové „diplomatické“ pojmy – „agresivní shromažďování informací“ a „zneužívání práva pobytu v USA“. Vysvětlit je z hlediska logiky je obtížné a v zásadě není možné určit stupeň „agresivity“ shromažďování informací a „zneužití práva“. Ale pokud pojmeme „zrcadlový“ výklad a použijeme jej na našem území, ukážou se ztráty americké a britské zpravodajské služby nenahraditelnými. Tady každý druhý „agresivně zneužíval“ – počínaje rokem 1988.

Otázkou je, jak daleko bude nutné zajít v povaze odvetných opatření, a to ani ne tak s ohledem na anglosasy, jako s ohledem na ty „solidární“. Může jít o vyhoštění nejen vedení rezidencí a „zjevných“ spolupracovníků, tedy oficiálních zástupců evropských zpravodajských služeb. Tyto pozice lze rychle doplnit, což neovlivní povahu spolupráce na společných zájmech, například v boji proti terorismu, ale lze si ponechat příležitost sledovat činnost rezidentur v Moskvě, aniž bychom musel věnovat čas „seznámení se s nově vyslanými zaměstnanci“.

Zároveň u Washingtonu může dojít k velmi delikátní situaci, kterou mimochodem velvyslanec Antonov zmiňoval. Doposud se například stále vede spolupráce na nalezení několika amerických pilotů, zmizelých beze stop ve Vietnamu. Ruský diplomat, který byl zodpovědný za spolupráci v této oblasti, je na seznamu vyhoštěných. A vláda USA bude vypadat dost hloupě, když se tato práce náhle zastaví. A zdá se, že hlavním efektem realizace Comeyovy myšlenky úplného zničení „ohnisek špionáže“ bude ukončení spolupráce v emocionálně citlivých sférách.

Ruské rozvědka přežije, to můžeme našim partnerům slíbit. Ale přežije-li reputace Washingtonu – to není tak jisté.

 1. grasyk

  Doufám, že to skončí u „diplomatické války“ a žádný magor nebude zkoušet „preventivní úder“.
  Kdyby ho někdo zkoušel, tak vám preventivně posílám sbohem. :-)

  • vittta

   Já to nechci zlehčovat, válka může být, protože lidé, na vedoucích místech jsou vesměs duševně nemocní, ale ono se to prezentuje tak, že bude USA s podporou (jakou?) EU válčit proti Rusku.
   Co na to Čína, nebo Indie?
   V jaderném konfliktu, ke kterému by dříve, nebo později došlo, i když počátek války by byl třeba konvenční, by těžko mohla jakákoliv země vyhlásit neutralitu.
   Už tím by se stala nebezpečnou, zejména pro hegemona, protože by tam jednoduše zůstalo živých nejvíce lidí a celých nejvíce industriálních jednotek, bez ohledu na to, že by jich kvanta zemřelo na nemoci z ozáření.
   Ale ne hned.
   Pak by mohli Číňané a Indové mohli v určité fázi konfliktu ostatní, aktivně bombardované účastníky války, jednoduše dorazit svými prostředky, a země zajistit a za pár desítek let v pohodě kolonizovat.

   • Jiří Kalvach

    no tak, buďte na zemi, nohama i hlavou. Jaderná válka je volovina, o které nikdo s mozkem vážně nepřemýšlí, jen vykřikuje své pomatené myšlenky, jako Un. A horká válka mezi velmocemi, no to už jděte do ústavu, ať vás trochu uklidní. Své spory si nyní vyřizují v Sýrii a Iráku, další bojiště se těžko najde, snad něco v Africe, ale ani tam Amíci neuspěli. A jsou tam všude čiňané. Chystá se souboj o vodu, na dost místech. Možná bude i spolupráce místo války, co vy víte ?

    • grasyk

     Taky si myslím, pane K., že válka je silně nepravděpodobná. Byl by to konec pro všechny. Jenže oni se najdou i magoři, co si myslí, že když mají protiatomový kryt, tak se nějak zachovají.. Co se týká Kima, ten rozhodně pomatený není. Jak ostatně ukázala jeho návštěva Číny. Za pomateného jej vydávají zdejší silně závislí političtí trpaslíci, aby vypadali větší.

    • Saul

     Presne tak!
     Kdyby zapad opravdu chtel valku s Ruskem,vzal by si jako zaminku ukrajinskou krizi,Krim,sestrelene letadlo…
     A nebo by uz Rusko davno zabral za vlady Jelcina.
     Tehdy by opravdu nejaky blitzkrieg mohl byt uspesny a min. evropska cast Ruska se mohla ocitnout v rukou zapadu i bez pouziti jadernych zbrani(mozna).
     Kvuli dvoum priotravenym Rusum u kterych vse nasvedcuje tomu,ze jde o praci nejspis jejich priozralych krajanu a nikoliv profesionalnich tajnych sluzeb(vcetne MI5) si nikdo valku neobhaji.

     • Kamil Mudra

      Za Jelcina k tomu nedošlo jen proto že byl západ tak zaujatý porcováním medvěda až mu uniklo že je ještě na živu. V době Ukrajinské krize, Krymu, sestřeleného letadla…teprve postřehl že je živý až moc. Pak následovala Sýrie a medvěd předvedl že už mu dorostly drápy. Teprve nedávno ukázal zdravé zuby.
      Ale chuť na medvědí pečínku ještě nikoho nepřešla. Bohužel.

     • pařez

      Kdyby Skripala otrávili jeho mstící se krajané, tak by zřejmě proběhlo standardní vyšetřování – dva, tři týdny by analyzovali, co je to vůbec otrávilo, jak se to k nim dostalo, asi by požádali Rusko o pomoc při vyšetřování…
      To, že k otravě došlo těsně před ruskými prezidentskými volbami, že T. Mayová a Johnson předčasně obvinili Rusko z této otravy svědčí o tom, že je to práce tajných služeb „západu“. A je otázka, k čemu všemu chtějí tuto aféru propagandisticky zneužít.
      To, že „západ“ – tedy hlavně USA – chtějí válku s Ruskem, nevidí jen ti, kdo jsou raněni intelektuální slepotou – tady argumenty nepomůžou, tady může pomoci jen jejich vlastní poctivé úsilí poznat, jaká je skutečnost.

      • tresen

       To, že „západ“ – tedy hlavně USA – chtějí válku s Ruskem, hlásají alternativní weby, co pamatuju.
       Průběžně se dostavuje zklamání, že věštby nevycházejí, ale nic jiného produkovat nedokážou, protože Rusko taky nic jiného nehlásá.

      • grasyk

       Myslím si, že článek Krutikova je výstižný. Tady o žádného Skripala nejde. Svět – ať už se nám to líbí více či méně – je do značné míry pod vlivem tajných služeb. USA by si možná rády něco vzaly silou, když to jinak nejde, jenže teď už to nejde ani silou. Takže postupně budou upadat. Už teď se zesměšňují podobně jako bývalé politbyro SSSR. A to je počátek konce. Role se převrátily. Komedie Skripal rozhodně Malé Británii ani USA neprospěje. Jejich prestiž jde ke dnu.

      • Saul

       A co ma byt,ze k otrave doslo pred prezidentskymi volbami?
       To by svedcilo spis o praci Ruska,protoze tahle afera Putinovi ve volbach neuskodila,naopak pomohla,jak zminovali i mnozi protirusti komentatori.
       Cimz ale nenaznacuji,ze to je prace Putina,protoze to rozhodne nemel zapotrebi.
       To ,ze Mayova a Johnson obvinili okamzite Rusko je pochopitelne i bez jakekoliv konspirace.
       Chteli nasbirat politicke body a cim urvanejsi,nenavistnejsi a hloupejsi vyjadreni,tim palcu nahoru vice.
       A to plati nejen v Britanii a nejen v politice,jak nekteri mistni diskuteri jiste dobre vedi.

      • Kamil Mudra

       JK: „Své spory si nyní vyřizují v Sýrii a Iráku, další bojiště se těžko najde,…“
       A proč by dalším bojištěm nemohla být Evropa? Rusové nesáhnou po jaderných zbraních dokud se boj nepřenese na jejich území. USA zrovna tak a mají to o to snazší že jsou od Evropy dál než Rusové, pro které je Evropa jakýmsi předpolím kde se budou muset „angažovat“ tak dlouho dokud zde boje neskončí. Ovšem šlo by o angažovanost značně vyčerpávající a to je přesně to oč válečným štváčům, „zmlsaným“ druhou světovou válkou, jde. Jejich evropští pohůnci počítají s tím že se včas uklidí do bezpečné vzdálenosti a na míru v Evropě jim nijak nesejde. Ti mají v hlavě jen poválečné odměny za zásluhy. „Přebytečná“ část populace (nárokující si vysoký životní standard) se zredukuje a přeživším, kteří si válku „ochutnali“, zajde chuť na to aby se míchali do kutění mocným tohoto světa.
       Ano, POTOM se možná velmoci dohodnou i na nějaké spolupráci na platformě napravování válečných škod i novým rozdělením sfér vlivu.
       Ale kolika z nás to bude něco platné?

     • vittta

      Ale jděte, tady jen málokdo tvrdí, že západ či někdo jiný jadernou válku chce.
      Nechce jí nikdo, ale existují skupiny, které si myslí, že při dostatečně tvrdém jaderném úderu na Rusko toto nebude schopno reagovat, a válka bude během pár dnů vyhraná, tedy v překladu vlastně nebude, (viz. třeba Langšádlová) a též se mohou vyskytnout okolnosti, které nikdo z idiotů neočekává, a válka vznikne sama od sebe, bez ohledu na ně.

 2. vittta

  To se podívejme, tak Skripalová se probrala, protože MI5 jí zapoměla dorazit.
  Nakonec se ukáže, že se oba otrávili nekvalitní ukrajinskou vodkou, obsahující metyl, kterou povedený párek ve velkém pašoval mezi chudé vyznavače islámu do Anglie!

  • grasyk

   Jo, to je VELMI pravděpodobné, že bez úhony přežije zásah BOJOVÉ OTRAVN0 LÁTKY! To jsou fakt srandisti. Nejspíš to měl být špatně načasovaný apríl. Nebo že by Velikonoční Zmrtvýchvstání Skripalů?

   • Kamil Mudra

    Nejspíš se někdo postará aby to s tím jejím probíráním nebylo nijak slavné. Ono zrovna „dobrý dojem“ nedělá ani to že jsou ještě oba naživu. Pokud jim byl včas prodán protijed – jak Britové tak rychle věděli že ho mají použít? Pokud jim podán nebyl – jak mohlo jít o vysoce smrtící látku? Jsem zvědav zda se na západní straně najde politik který by měl dost kuráže na to aby ty dvě otázky položil.

    • Kamil Mudra

     Možná že se z mainstreamu už brzy dozvíme že se Skripalová před odjezdem z Ruska potkala s Putinem, od kterého dostala nějaký dáreček na rozloučenou, který si samozřejmě rozbalila až v Británii. :-/

     • vittta

      Ale vážně by mě zajímalo, jak tohle někdo vysvětlí.
      Pokud se tedy bude někdo s vysvětlením namáhat.
      Ona to není prakticky nikak bezvýzmaná událost, protože Skripalová by měla být minimálně vyšetřována, jak se k nim (s otcem) ta jedovatá látka mohla dostat.
      A v případě nějakých nejasností může být i obviněna…resp. by obviněna být měla, protože pašování takových látek je velice nebezpečný trestný čin, na který jsou nepochybnně ty nejvyšší trestní sazby.
      Pokud pak jí budou chtít zneužít proti Rusku, pak to také nemusí být tak snadné, protože pak by opravdu bylo reálné, že jí přejede auto, nebo prostě zmizí.

      • Kamil Mudra

       Inu, pokud by se nějak protirusky vyjádřila, pak by její přejetí či zmizení mohlo být druhým dějstvím již zahájeného divadelního představení. Ale vzhledem k tomu že na pokojích JIPky mnoho aut nejezdí a pacienti jsou tam intenzivně sledování, tak asi nic z toho nehrozí.
       Ovšem, do napojených hadiček se dá „cmrndnout“ ledacos a Skripalová to teď má dost blbé, protože je využitelná živá i mrtvá . Bohužel, ať se vyjádří ku prospěchu kterékoli strany. Když proti Rusku – Britové ji „neuhlídají“ (aby v budoucnu neřekla víc než je třeba ale Rusové „měli motiv“ k její likvidaci) a kdyby pro Rusko, bude třeba ji poslat do kytek dříve než to prosákne na veřejnost a Rusko mohlo být obviněno že ji zlikvidovalo kvůli obavám z jejího svědectví.
       Fakt té ženské nezávidím.

   • Brok

    A hned potom na „následky Novička“ zemře. Hodní lide z MI6 ji nemohou nechat žít, co kdyby řekla něco, co se nehodí do scénáře?

 3. grasyk

  Čerstvě: Ruské úřady daly USA dva dny na odevzdání budovy ambasády v Petrohradě. Z Moskvy vyhošťují 58 USA diplomatů, z Jekatěrinburgu 2.

  • pacifista

   To jsou mi tedy chemické zbraně, když se po nich lidé probírají a zázračně se uzdravují. Prý je v tomto případě naděje jen 1% přežití a trvalé následky, doživotně na vozíku. Inu mají to krásně zinscenované. Kdo chce psa bít, hůl si najde. Plánují svinstvo a potřebují se zbavit ruské rozvědky aby jim pak neškodila zevnitř. Nic jiného za tím podle mého názoru není.

 4. astraustralia

  Co rikate teto informaci.
  Otravna latka na Skripala pochazi odkud ?
  Pokud je informace pravdiva a president o tom vi, tak asi prave proto chce vyjadreni od verohodneho zdroje.
  Je nejaky lepsi v CR nez BIS ?

  Doznání z Brna
  Podle ředitele Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslava Šafáře se tyto látky u nás dosud vyrábějí – ovšem „výhradně pro laboratorní účely“. Podle zprávy, kterou přinesla ČTK a kterou zapracoval do svého zpravodajství již 19. března deník Právo, Šafář tuto informaci potvrdil. „Malé množství jich vyrábí i Vojenský výzkumný ústav v Brně“. Ústav k tomu má podle ředitele souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní. Řádově jde prý o gramy, takže vlastně nejde o výrobu. Spíše o laboratorní přípravu „malého množství“, kvůli testování jejich vlastností. Ano, laboratorní podmínky. Neviděli jsme právě jeden z těch „testů“ náhodou v Británii?

  Možná ano, možná ne. Je totiž otázka, zda onen slavný „novičok“ vůbec existuje, nebo zda si toto označení nevymysleli Britové ve spolupráci s několika dalšími „dvojitými agenty“. Právě o tom hovoří ředitel Šafář, když říká, že vidí problém již v tom, co se za novičok označuje. „Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je novičok“. Možná je také agent Kremlu, protože téměř doslova opakuje to, co od začátku říkají Rusové.

  Z toho vyplývá ovšem něco docela podstatného: V Brně ve vojenském výzkumném ústavu se dosud vyrábějí podobné nebo možná zcela identické látky, neboť nikdo neví, čím přesně byl Skripal napaden. Britové totiž tvrdošíjně odmítají vzorky látky vydat, aby je mohli prozkoumat nezávislí odborníci (a už vůbec ne ti ruští). Za dvacet čtyři hodin sice „identifikovali“ onen tajemný „novičok“, ale mezinárodnímu týmu expertů bude prý jeho identifikace trvat nejméně několik týdnů.
  V každém případě však zjištění, že se u nás k „laboratorním účelům“ pracuje „jen s malým množstvím“ těchto nebezpečných látek, je v tomto případě směšné, neboť několik gramů by bohatě stačilo ke stovkám útoků podobných tomu ze Salisbury.
  https://www.euportal.cz/Articles/18827-novicok-se-u-nas-skutecne-vyrabi-priznal-reditel-vojenskeho-vyzkumneho-ustavu-v-brne.aspx

  • tresen

   Jenom jestli to není fake /v tomto případě britský/, vypuštěný za účelem špatného spaní kohosi v Rusku. :-)
   Já bych té slečně samozřejmě přála, aby se uzdravila, ale moc šancí asi nemá. Ruský vědec, který byl tímto sajrajtem zasažený chybou ventilace či čeho v laboratoři, sice po aplikaci atropinu bezprostředně přežil, ale po pěti letech na následky otravy stejně zemřel.

 5. mistralius

  Ono to bylo vlastně jasné od začátku, že se migranti vyhnou ČR velkým obloukem, a budiž čest té mladé dívce z Horního Dvořiště, která oznámila místniho kominíka jakožto potenciálního migranta, protože naštěstí ČR nezajímá vůbec nikoho. Naproti tomu jsem pro změnu této současné ukňourané hymny, kde se ptá vcelku dementně Kde domov můj? Samozřejmě zde, ty demente.

  Tedy HUSITSKÝ CHORÁL má být naše hymna, a moraváci ať si těží uran a lithium v Beskydech.

   • Jan

    … pleteš se synku velice. Jsou tam velké zásoby kvalitního černého uhlí , ale doufám, že k jejich vyrabování v dohledné době nedojde

    • mistralius

     a my češi z čech máme černé uhlí na kladném Kladně
     byl jsem nedávno na exkurzi v Malešické spalovně (Malešice je část práglu) a dozvěděl jsem se zajímavou informaci, že odpadky mají výhřevnost hnědého uhlí

  • pařez

   Pořád lepší hymna, kde se člověk ptá po svém domově s výčtem jeho krás, než hymna, kde akorát kontrolují, jestli jim ještě vlaje vlajka (samozřejmě ta s proužky a hvězdičkami).
   Návrh na Husitský chorál coby státní hymnu je zajímavý, nicméně vzhledem k tomu, že patříme k nejateističtější zemi v Evropě a možná i na světě si jen těžko dovedu představit, že by se většina národa ztotožnila s tím, že jsou Boží bojovníci prosící o jeho pomoc. Zůstaňme raději u výčtu krás české země…
   Jen tak na okraj – nemáte doufám nic proti Moravanům, že ne?

   • mistralius

    Jestli nemám nic proti moravanům? Upřímně, když jsme byli skupina pražáků na vojně v Olomouci na spojovacím kurzu (naše odbornost byla spojaři) taková hovada – spojaři z Moravy . v životě nepoznám, doufám, že po patnácti letech jsou tyto exoti z posádky Olomouc – Tabulový vrch, nějak zařazeni do společnosti, třeba vysílají na Měsíc.

    • Kamil Mudra

     Zkušenosti mohou být různé. Když jsem ve dvaasedmdesátým působil coby vojcl na Doupově, tak na opačné straně potoka, než byl náš tábor, měli ze starého opuštěného baráku základnu spojaři. Všichni Moraváci jak poleno a fajn kluci. I když jsem jim ten jejich veget trochu záviděl, přece jsem raději chodil na pokec k nim, než do tábora mezi „své“ Pražáky.

  • Kamil Mudra

   To víte, grasyku. Však jistě znáte to rčení o sněhové kouli působící lavinu. Pokud by se takové schvalování více rozšířilo a postupem času proměnilo ve výzvy, mohli by se i najít lidé, kteří by je shledali coby dobrý nápad. Osobně si myslím že by si rány obuškem (střelba už je moc i plynová) zasloužili především lidé, kteří dali exekutorům pravomoci jaké (jak se domnívám) nemají v jiných státech obdobu. Nemluvě o realizaci praktik které umožňují mnohonásobný nárůst původního dluhu.
   Nu, ale za něco takového se u nás jistě demonstrovat nebude.

   • grasyk

    Taky nemám moc pochopení pro hloupé komentáře v internetových diskusích. A souhlasím s vámi, že ti, co poslali exekutory na IČ jsou tím zlem. Jednoznačně poštvali vlčáky, aby trhali. Tuším jsem někde zaznamenal, že to schvaloval Pospíšil. Ale nevím jistě. Ale pokud je tohle, o čem se bavíme, správný soudní rozsudek, pak by to mohlo dojít brzy tak daleko, že se bude střílet za „schvalování atentátu na říšského protektora…“

    • Kamil Mudra

     Nač si stěžovat když stále ještě máme na výběr ze schválených cílů, jako např. Asad, Putin (potažmo celé Rusko)… u nichž jsem zatím žádné omezení nezaznamenal?

  • Kamil Mudra

   Ovšem, takovéto svobodné vyjadřování lží a nepodložených tvrzení už je opravdu na přes hubu:
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/treti-muz-usa-naznacil-jak-nove-zasahnout-proti-rusum-44357?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp
   Místo toho si „Americký turista“ ještě odvezl dáreček v osobě Jevgenije Nikulina a deklaraci o zásluhách USA na vzniku našeho státu. Tomu říkám dovolenkový pobyt jak má být. V jeho domovině ho jistě čekají ovace a my se zde můžeme těšit na další „turistické zájezdy“ našich zaoceánských bratrů. Vždyť v České kolonii je tak příjemně a její lid neskutečně pohostinný a vstřícný, že?

   • vittta

    Nejhorší na tom je, že tomu ten vůl snad i věří, a co je neuvěřitelné, on dokonce věří tomu, že tomu věří většina lidí v ČR.

    • Kamil Mudra

     Nevěřím že něčemu věří. Dostal noty a zpívá podle nich. A naši sboristé se ochotně přidají. Všichni už to mají dopředu nacvičené. Tahá to za uši – ale kapelník je holt kapelník. :-(

     • vittta

      Tomu nevěřím.
      Jasně, noty dostal a naše stafáž povinně poslouchá a vesměs i tleská.
      Ale stejně si myslel, že přijel do postbolševicjkého pralesa, kde uctíváme Havla, a kde ještě tak úplně nevíme, co si počít.
      Vždyť i ten Schapiro mluvil úplně stejně.
      Mají špatný mustr, CIA prostě netuší, co se u nás děje, a co se děje jinde, takže on dostal špatné noty, ale vůbec o tom neví.
      Takže on přijel samozřejmě vydírat a machrovat, ale jeho úmysl byl svým způsobem dobrý, přijel nám, debilům a primitivům, i „pomoc“.

      • Kamil Mudra

       Já myslím že tuší (a nejenom tuší) co se u nás děje až moc dobře. Ostatně – je to vidět i na tom jak mu ten koncert, na který si jen tak „odskočil z dovolené“, vyšel k plné spokojenosti. Nebo ne?

       • vittta

        Podle mě tu tuší asi tak, jako bys to tušil ty, kdybys jen něco vyjednat mezi kmen jihoamerických indiánů.
        Ten cíl bys věděl, bylo by to třeba nahrazení náčelníka, věděl bys, jaká tam panuje kmenová mocenská stroktura, a že jednou za týden kouří dýmku míru u ohně, a že jedí kořínky a jednou za čas maso z ryb, ale jinak bys neměl naprosto šajn o jejich způsobu myšlení!

        • Kamil Mudra

         Pokud bych jejich způsob myšlení sám formoval skrze prodejného šamana měl by to náčelník už dopředu spočítané. :-)

 6. mistralius

  OK, vím že máš šest dětí, já nyní žiji ve strašnicích, což je ve z 12. století, kde se pěstovalo zelí, ale mám rád pivo.bráníček, tam se námořníci mohou sejít

  • Kamil Mudra

   Nechybí ti něco za tím „ve“? Kouřit se asi v té bývalé pěstírně zelí nesmí že? Tedy bych uvítal něco se zahrádkou, až bude tepleji. A mohl bych sebou vzít vitttu (pokud by byl pro)? Já se bez něj do hospody bojím. Jinak, čtyři z těch šesti už mají vlastní lodičky a plaví se na nich pozoruhodně úspěšně, tedy tu mou, péčí o ně, nijak nezatěžují.

   • mistralius

    taky bych to bral otevřenější různým názorům. Fakt je, že poslední akce z mé strany byla návštěva Frýdku-Místku, jeli jsme tam s kamarádem několik hodin vlakem, ovšem to jsem ještě mohl navštěvovat Outsider Media, pak mi to Stan zakázal.

    Na druhé straně uspořádat podobnou akci v Praze mi nedělá problémy, už jenom proto, že tady nemám s nikým zásadní spory.

     • vittta

      Klidně!
      Ale Bráníček mi teda moc netáhne.
      V hospodě preferuji Pilsner, nebo případně nějaké speciály.

      • Kamil Mudra

       Myslím že hospodu kde by se točil jen jeden druh piva už asi v Praze nenajdeš a Pilsner je jakousi stálicí která se vyskytuje, provázena další nabídkou, ve většině z nich. Samozřejmě, jistě se najdou nějaké výjimky potvrzující pravidlo, ale moc jich asi nebude.

        • Kamil Mudra

         Hmm.. i cenami – a to to ještě není to nejhorší. :-)
         Už mne kolikrát napadlo, jak se s tím srovnávají pivaři co byli zvyklí dát si za večer osm až deset kousků a přitom mají hluboko do kapsy.
         Co ty, saxi? Ještě v Německu nebo už zpět ve vlasti? Nechceš se také přidat?

         • embecko

          Diky za pozvani, ale jsem vicemene stale mimo. Jen jsem si vzpomenul, ze Vesela koza byla obvyklym mistem srazu lidi z jihu Prahy. Je na zajimavem dopravnim uzlu, ani naha, ani oblecena, ani pesky, ani na voze :o)
          Tech pivaru bude ubyvat, ona to byla dost generacni zalezitost. O prachy jde samozrejme v prve rade, ale i cas a zpusob traveni casu timhle zpusobem je passe. Treba v mem okoli vsichni z pivaru temer prestali pivo pit (jen k jidlu, sem tam na chut, ale uz zadne objemy). A stejne je to i s kuraky, automaticky je to z vetsiny opustilo, ani se nemuseli nejak premahat, jednoho dne se probudili a uz si nezapalili :o)
          Podle meho nastupuje potreba generacniho vyhraneni se: Stari sedi v hospode a chlastaj pivo, my jdeme na jednoho radlera s redbullem….proto mladi nemaji radi Zemana a komunisty, aniz vedi proc, uplne jim staci, ze jsou z minule pivni doby…a voli Piraty, aniz take vedi proc, Pirati jsou radlerem nasi politiky. Ze chteli prolomit mlcenlivost advokatu je jejich volicum z vetsiny jedno, nezajima je to, nevnimaji to, hlavne ze se nedostanou k moci komunisti… :o)

       • mistralius

        budu zcela upřímný, abstinentem jsem se nestal, ale řádně jsem přehodnotil svůj vztah k životu
        nicméně Kamil Mudra mě zajímá, protože na mě byl vždy internetově hodný, představuji si ho jako člověka s nadhledem :)

 7. astraustralia

  Neco o cem obcana CR netreba massmedialne informovat.
  Proc prijel na navstevu CR z USA Paul Ryan ?

  Tak už víme proč tady byl Ryan, chtěl si něco odvézt…
  Česko v noci vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Informaci potvrdily Radiožurnálu tři nezávislé důvěryhodné zdroje. Rus už odletěl do USA.
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/tak-uz-vime-proc-tady-byl-ryan-chtel-si-neco-odvezt-/
  PS
  Zajimave ze Nikulina chtely obe strany. Rusko rikalo je to nas obcan porusil nase zakony proto je stihan.
  Byl vydan do zeme kde se jiste prizna ze porusil i jeji zakony.
  Predpokladejme ze minimalne dozivotni trest si na polovinu rozdeli USA s Ruskem.
  I kdyz by to mohlo byt jinak.
  Za priznani ze hackeroval ve prospech Trumpa mu bude presidentkou Hillary trest odpusten:-)

 8. Rybka

  Oftopik jak z praku, ale nedalo mi to:
  My Češi neschováváme za bojovný pathos sviňárničky, ale slovenská vzepjatá část hymny fakt chybí, a proto:
  Nad Sněžkou se blýská
  hromy divě bijí
  zastavme se, bratři
  směj se každý za tři
  Čechové ožijí.

 9. Asfalt

  Jak jsem říkal s tou iracionalitou a válkou. Byla o tom někde tady i diskuze (už to nechci hledat). Oni jsou daleko šílenější, než si normální člověk umí představit.

  To není vtip. Britská premiérka Theresa May připravila k odpálení jaderné zbraně proti Rusku. Nemá žádné zábrany zahájit jaderný útok. Dokonce i kdyby zabil „sto tisíc nevinných mužů, žen a dětí“
  https://www.euserver.cz/Articles/12850-to-neni-vtip-britska-premierka-theresa-may-pripravila-k-odpaleni-jaderne-zbrane-proti-rusku-nema-zadne-zabrany-zahajit-jaderny-utok-dokonce-i-kdyby-zabil-sto-tisic-nevinnych-muzu-zen-a-deti-.aspx

  • Kamil Mudra

   Asfalte, to je hrách na stěnu. Na to video, které sem teď umístil Jafa, dal Astr odkaz už pod článkem „Odpovědi, které nám „naše“ média patrně nezprostředkují“. Pod tím článkem je 275 komentářů ale nikdo se k němu nevyjádřil i když jsem ho tam dvakrát svým komentářem připomenul.
   Ostatně, ani v samotné Británii jsem nepostřehl nějaké demošky proti Mayové, že je tak ochotná zatáhnout svou zemi (a potažmo celý svět) do jaderného konfliktu.

   Ne že by se mi nějak chtělo předčasně odcházet z tohoto světa a nebo že by mi nebylo líto (nejen) mých dětí a vůbec všeho živého… Ale občas si říkám že s takovým „zájmem“ o naše zájmy si vlastně ani lepší osud nezasloužíme a ostatní živočichové holt mají tu smůlu že nás tu maji. :-(

    • Asfalt

     Shrňme, co tedy konkrétně je tou neuvěřitelností:
     1) Rusové nejsou jiným rovným národem, ale nepřítelem (jen na základě nenávisti, protože Rusové žádný důvod k nepřátelství nedali).
     2) Je proti nim možné zasáhnout jadernými zbraněmi i za cenu tisíců civilních obětí (Ženevské dohody zakazující útok na civilní cíle pláčí)
     3) Odůvodněním je, že jaderné zbraně jsou na nic, pokud nemají být použity (to je v dané situaci řeč naprostého blázna bez jakéhokoliv smyslu pro přiměřenost a zdravý rozum)
     4) To vše jen v situaci kriminálního činu proti jednotlivci, který být nazván útokem na Británii. Co se stane, až Britům někde spadne stihačka, protože praskla palivová hadice, a Mi5 opět nahlásí, že za to mohou Rusové?

     Ani nemluvím o dopadech, které musí nastat, když britská vláda nyní Brity ve sdělovacích prostředcích poučuje, kde jsou v UK protijadezné úkryty a podobně. I to je v dané situaci válečná propaganda.

     Netvrdím, že zítra vypukne válka. Jen upozorňují, v rukách jakých šílenců jsme.

   • oh

    Kamile, bohužel mě stále nenapadá žádný způsob, jak přínosně komentovat fakt, že vůdci demokratického světa jsou do sebe zahledění třeskutí idioti, neschopní přiznat, byť i jen skutkem, možnost vlastní chyby. A bez toho se změna nastoupeného kurzu politiky očekávat nedá. Vidíme tu neochotu opakovaně, při systematickém přehlížení „nedostatků“ ukrajinské a kosovské demokracie, saudské soukromé válčičky v Jemenu a dalších mediálně neviditelných sviňáren páchaných „našimi bastardy“.
    Kdo by asi proti Mayové měl demonstrovat? Její vlastní straníci o to nemají zájem, ty zajímá, jak si udržet nebo vylepšit vlastní postavení v rámci stávajícího systému, Corbyn byl „odhalen“ coby ruský špión (zajímavé načasování, že?) a „jeho“ poslanci by většinou v čele strany raději viděli kohokoli jiného. Někoho, kdo by rád a ochotně zahrál další Shakespearovské dilema volby mezi svědomím a násilím nezbytným k „obraně a šíření svobody a demokracie“ po vzoru Tonyho Blaira.
    A je to i ve vitttově mnohem stručnějším příspěvku: pro většinu je to příliš neuvěřitelné… :-(

    Poznámka – ta fotka hajlujících fotbalistů v článku není z Berlínské olympiády 1936, kdy by se to snad dalo chápat jako zdvořilost k podivínským zvyklostem hostitele, ale z pozdější doby, z 15. května 1938, dva měsíce po anšlusu Rakouska, kdy už jen civilizovaný šéf britské diplomacie mohl (chtít) nevidět, co je Hitler zač.

    • Asfalt

     To není jen o zahleděnosti do sebe nebo jen o nejakém přiznávání pochybení, pane oh. To je o přednosti pudů a ideologie před rozumem a právem a o ztrátě kontaktu s realitou.

     • Kamil Mudra

      „Kamile, bohužel mě stále nenapadá žádný způsob, jak přínosně komentovat…“
      Ohu, myslím si že vám rozumím. Jakmile začne člověk uvažovat nad potenciálem přínosnosti svého komentáře, pak je lepší se otočit ke klávesnici zády a jít do lesa na houby nebo vyvenčit psa… prostě dělat něco co má aspoň trochu smysl.

      Stále si ještě pamatuji jak silný jsem měl pocit přínosnosti když jsem množil samizdaty, hrál u ohňů Krylovky nebo vlastní protestsongy a pokoušel se lidem okolo sebe sundavat klapky z očí. Tehdy mne trápilo jen pomyšlení na to že nemám tak široký záběr jak bych si přál. Dnes sedím u mašiny s možnostmi o jakých se mi tehdy ani nesnilo ale pocit nějaké přínosnosti s praktickým dopadem se mi kamsi vytratil.
      Ale možná je to i věkem. Doufám v existenci mladších následovníků nezasažených malomyslností. A doufám že nedoufám marně.

   • Asfalt

    Lidé vychází sami do ulic, Kamile, až když jsou hladoví nebo hodně naštvaní. Ty ostatní veselice jsou prací specializovaných odborníků. Myslíte, že nějaká neziskovka nebo americké velsvyslanectví má důvod britům uspořádat demonstrace proti Mayové a rozdávat červené karty a jiná mávátka? Nebo naopak myslíte, že pokud by dnes existovali nějací významní míroví aktivisté, měli by sponzory na ty odborníky, co umí dostat i najezené lidi do ulic? Demonstrace proti válce ve Vietnamu a jiné se vedou, až když se konkrétní příbuzní vrací v rakvích a je jich takový počet, že se nespokojenost stane významnou. Obávám se, že pro WW III v době jaderných zbraní nebude na nic takového čas.

    Shodou okolností jsem se nedávno podíval na film „Cesta do války 2002“ a cituji:
    „(…) Čína má teď jaderné zbraně, nemáme ponětí, co je teď přinutí zasáhnout“
    „Já tomu nerozumím, o čem je řeč?“
    „Severní Vietnam má tajné smlouvy s čínskými komunisty, pane prezidente, a my nevíme, co by je přimělo v té zemi intervenovat.“
    „Můžeme Čínu vyřídit za 17 minut, nejsou přece blázni.“
    „A jak můžeme čekat, že jsou rozumní (jako my)“
    Přesto USA do války šly (a ještě si odpovědní o sobě mysleli, že jsou rozumní, jak jsme slyšeli). Pravda, jde jen o umělecké zpracování, ale tak nějak se to může stát i dnes, myslím.

    Přitom prvotní příčinou byl jen vyhraněný antikomunismus, nic víc. Na základě něho se USA do problému zaplétaly víc a víc. Dnes jen už nemáme komunisty, ale Rusy.

    • Kamil Mudra

     „Lidé vychází sami do ulic, Kamile, až když jsou hladoví nebo hodně naštvaní.“
     No právě ta naštvanost by mohla být dost dobrým důvodem. A nebo třeba i strach. Když se demonstrovalo proti radaru tak se nám také příbuzní od nikud v rakvích nevraceli a přesto se míroví aktivisté angažovali.

     Ale jsou i „drobnější“ důvody pro naštvaný projev nesouhlasu. Třeba veřejně deklarovaný záměr Starostů podat na prezidenta žalobu za velezradu z evidentně absurdní příčiny. Alespoň SPO-Zemanovci by se snad mohli o něco pokusit, když jde o jejich čestného předsedu.

     Kam se poděli recesisti? Jak to že se nenašli žádní kteří by nadělili Němcové místo kytek pleny, při té děkovačce za to jak odešla během prezidentova projevu?

     Kde je nějaký projev nevole proti tomu že se zde americký turista na dovolené chová jako by tu pobýval na oficiální návštěvě a naši politici mu servilně sekundují? Měl dostat na rozloučenou batoh se seznamem českých kempů a ne ruského hackera.

     Kdyby nedocházelo k jiným pouličním projevům jako např. před časem proti hostování Alexandrovců a nebo nedávno proti jediné větě z prezidentova inauguračního projevu, vysvětloval bych si to nárůstem národní apatie.

     Švejkuje se na politické scéně po tom co byl ze švejkování vypreparován jeho vnitřní náboj tvořený ironickým vzdorem a zachovalo se pouze ono „Poslušně hlásím…“. „Ulice“ si z něj ponechala jen ono: „Na Bělehrad!“, „vylepšené“ o navigaci.

     Vyprazdňují se nejen pojmy ale i myšlení, přičemž vůle k projevu vzdoru zůstává v lidech přítomna. To je možná horší než kdyby šlo o apatii. Takhle si člověk připadá jak v prachárně s bandou nerozumných děcek co mají kapsy nacpané zápalkami.

     • vittta

      Ale ty nálady dělají média.
      Ať už situaci komentují jakkoliv.
      Ale komentují-nebo nekomentují.
      Pokud nikdo nemluví o vyhlášení války Rusku, pak se to sice „rozřikne“, ale nikdo to nebere vážně.
      A klidně by to mohla média chvílit i hanět, výsledek je svým způsobem stejný- tedy informují, foukají do uhlíků.
      Takhle se jen zmíní- a nikdo nemůže řici že ne, ale nic se kolem toho neděje.
      Zeman má také tolik odpůrců jen kvůli médiím.
      Jasně, že jim moc lidí nevěří, ale píší, každé slovo je jim dobré.
      Na to reagují jiná média, které se ho zastávají, ale píše se o tom, a to i nepřímo, protože nejen zprávy o Zemanovi jsou zprávy o Zemanovi.
      Pokud někdo napíše studii, že mladí a vzdělaní nechodí do hospod,- to tady napsal Sax, tak to svým způsobem znamená, že do nich chodí staří a nevzdělaní, což jsou voliči Zemana.
      Prostě se mladým pochlebuje, propaganda není jen o tom, že se bude furt dokola psát, že je Zeman kokot, ale budou psát všelijakou, leckdy nenápadnou omáčku!
      Že mladí do těch hospod také, je nezajímá, stejně jako feministky nezajímá podřadná role ženy v islámu.
      Feministku urazí daleko víc, když se jí bílá huba podívá na kozy, než když jí černá huba znásilní a do bezvědomí zmlátí.
      Je to divné- ale je to tak!
      Prostě, o čem se nepíše, to se neděje…..

      • Kamil Mudra

       Nojo, no… Popsal jsi to co oba vidíme. Mě ale pořád vrtá hlavou proč se neděje nic z toho co by se dít mělo. Alespoň v nějaké, třeba jen malé podobě – když už tu máme ta alternativní média.
       Ale možná jsem spoutaný nějakým starým („pivním“ co o něm píše sax) myšlením a dost dobře se mi nedaří chápat ten „nový“ svět v jakém žijeme. Ale co… V mým věku už na to mám nárok.

       • vittta

        Divíme se stejnému.
        Dělal jsi v undergroundu, a litoval, že nemáš větší záběr.
        Domníval ses, že problém je ten záběr, ne lidé samotní, nevšiml sis, že jsou v podstatě spokojení.
        jen málokdo si toho všiml, dokonce ani ti spokojení si toho sami leckdy nevšimli.
        Ale problém jsou lidé, ne záběr, to je poznání z výměny režimů, ne věkem.
        Lidé jsou takoví, dáš jim nažrat, zábavu, a dají pokoj.
        Ale nelze se jim divit, vždyť konec-konců, o čem je život?

        • Kamil Mudra

         Problém ale nastává když nažraní a dostatečně mocní lidé si najdou zábavu v tom že nenechají žít v pokoji jiné lidi. A o tom je, bohužel, život také. A řekl bych že až moc často. :-(

    • hans

     To nebyl jen antikomunismus, Asfalte. v 50. letech vládla teorie domina. „Komunisti ovládnou Vietnam, pak jistě i Kambodžu a Thajsko, v Malajsii je s komunisty občanská válka (v 50. letech) a a po Malajsii přijde na řadu hlavní cena – Indonésie, kde už jsou komunistů miliony…

 10. astraustralia

  Aby bylo jasno co v zadnem pripade neni aprilovy hoax.
  Presnou charakteristiku jsem cetl na nazorove vymene jineho blogu.
  Jsme strední Evropa. Západ se k nám chová prezírave, V4 chce neustále trestat
  Brusel nerespektuje naše vitální zájmy, at je to zbranová smernice nebo nucené relokace.
  Nikomu nevadí menit zákony. Vadí nám to, co Brusel schválí proti nám, jako treba nucené relokace.

  Je to diktát proto, že nám Lisabon sebral ve vecech národního zájmu právo veta. Proto také o Lisabonu nesmelo být referendum.

 11. astraustralia

  Pondeli Velikonocni
  ze pry Brusel slehani pomlazkou zatim nezakazuje
  zvysenou agresivitu nevykazuje

  Zato Taras pomlazku zvednul a a bez bazne slehnul
  Hůře než za dob studené války
  a bohuzel ma pravdu, ze nasilnici na dobre slovo nedaji
  zas a znova duvod zautocit hledaji :-(

  • astraustralia

   Jeste k Culikovi ktery se opet raduje nad blbosti lidu v Ceske kotline kdyz hoaxu o zakazu pomlazky vetsina lidi uverila. Dobre o tom tento komentar:
   Kdyby pan Čulík napsal „škoda, že EU velikonoční šlehání žen zakázat nemůže“, mělo by to logiku. Pokud ale připouští, že EU k něčemu takovému legitimní je, pak těžko může Čechům, kteří nesledují vše, co z EU přijde, vyčítat, že zprávu o aplikaci tohoto legitimního práva neberou jako vtip.

 12. vittta

  To je legrace, tak Izrael v praxi předvedl migrační politiku, o kterou se snaží Německo (a spol).
  Negry sice nevyhostí zpět do Afriky (popsané jsou demonstrace, protesty akademiků a osobností…podle mě něco jako tady, červené karty a studenti jako zástupci demonstramntů, a nějaký židovský Halík či Svěrák jako zástupci „lepších lidé“) ale nacpou je do Evropy, kde se jich dobrácké země rádi ujmou.
  Němci a Italové….
  No hlavně aby si pak nestěžovali, že nestíhají.
  Tuhle taktiku chtějí totiž aplikovat také, vyhoštění se jim nedaří, vyhoštěný jedinec je stojí jak luxusní auto, a po dobrém na ně kašlou, tak by je rádi nacpali sem, na Slovač, do Maďarska a Polska, a klidně by to i zaplatili vysokými sociálními dávkami.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/467913-izrael-posle-16-tisic-africkych-migrantu-do-evropy-a-kanady.html

 13. Kamil Mudra

  Respektive – s kým se dohodl komisař OSN když už tu dohodu potvrdil. Ale možná si je chce vzít k sobě domů?

  • vittta

   To je Ital, ne?
   Tam jich mají málo…..
   Je smutné, když jakýkoliv člověk trpí, ale na světě trpí miliardy lidí, a nelze pomoci všem, a ani vysoký komisař OSN s tím nic neudělá.
   Co dělala OSN, když se bombardoval Bělehrad?
   Bagdád, Tripolis, Damašek?
   Co vlastně dělají, vyjma prázdných žvástů?
   A ano, ať si je nechají, prohlásili režim v Eritrei za nelidský…
   To byl režim Kaddáfího také, a Miloševiče, a teď Assada.
   Ať jdou s těmi nelidskými režimy do prdele, není režim, jako režim,tibetská vlajka vlaje pomalu všude, a jiné vlajky….vlastně je asi jinak svět v pořádku!

  • tresen

   Když si nátura jako Taras musí přiznat, že se už spousty věcí nedožije, tak si aspoň budoucnost vykreslí nejčernější černí, aby nelitoval. A navíc – těm nenáviděným mladým hajzlíkům, co mají celý život před sebou a na moudra Tarasů dlabou, by to patřilo.
   Co taky přát lidem, co si například váží papeže.
   „Bohužel, ono se ale ani v Evropě není o co opřít, když hlava nejkřesťanštější církve omývá nohy migrantům. Jaký to rozdíl od dob, kdy papež vyhlašoval křížové výpravy do Jeruzaléma, aby ho vyrval z rukou mohamedánů.“

 14. vittta

  Další hoax z xenofobně- rasistické dílny PL. (Putinovy listy)
  Jsou tady popsány desítky, a možná stovky znásilnění, sexuálních napadení, napadení policajtů, atd..atd..atd…
  O tom, že se jedná o jasnou fake news svědčí nezpochybnitelný argument.
  Uvedené činy jsou v Německu zakázány, navíc, pokud by se skutečně staly, byl by pachatel souzen a odsouzen, a to jak právně, tak morálně!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zdrcujici-prehled-Sexualni-zlociny-jizanu-severoafricanu-a-muzu-jizanskeho-vzhledu-v-Nemecku-Podrobne-zpracovani-530500

 15. vittta

  Tohle si nemohu odpustit, to tedy ne.
  Tak jsem po delší době zabrousil na BL.
  Jen tam článek o tom, jak nenávist proti neexistujícímu nepříteli otrávila politiku, z dílny časopisu Guardian.
  Shrneme si, „fakta“ v článku uvedená.
  Takže už v úvodu se lze dočíst, že existuje nenávist, ale neexistuje nenáviděný nepřítel. Tečka!
  Maďarsko je malá země, kde se mluví finno- ugrickým jazykem, který je matoucí a jen málokdo se ho naučí. (angličtina je asi nematoucí, a naučí se jí každý, ale přímo uvedené to není)
  V Maďarsku je korupce.Tečka!
  Maďaři mají konspirační teorie. Tečka!
  Orbán je KÁPO vládnoucí strany.
  Ta zpotvořuje ústavu (ta strana, Fidesz), volební systém, většinu sdělovacích prostředků, soudnictví, i kulturní instituce.Tečka!
  Budapešť už není evropské město, je to Moskva na Dunaji. Tečka, ale nutno říci, že i Moskva je ve skutečnosti evropské město, kdyby někdo nevěděl.
  Normální voličstvo by Orbána vyhnalo. (Maďaři nejsou normální voliči, ale untervoliči)
  Orbán si vymyslel kombinaci nenávisti Židů a muslimů (aby vyhrál volby)
  Soros je filantrop. Tečka!
  Vpuštění uprchlíků do Německa (psáno ale do Evropy) může být příležitost pro ultrapravici, asi jen tak, protože Orbán šíří nenávist.
  Polská vláda napodobuje Orbánovu taktiku se psí oddaností. (Polsko poslouchá Maďary, protože….protože letadlo)
  Brexit uspěl díky vylhaných plakátům o muslimské invazi, a též kvůli lži, že do EU vstupuje Turecko, což by jistě stálo za hlubší rozbor, protože Britové musí vědět, že islám je obohacení, a též musí vědět, že Turecko je spojenec, a též přítel, takže je dost podivné, jak mohli tyto lži zabrat, naopak, Britové by se jim měli spíše smát.
  Podmínky brexitu budou katastrofální. Tečka!
  A pak je tady otázka- KAM SE OBRÁTÍ BRITSKÁ PRAVICE PO ODCHODU Z EU?
  Máme zkusit hádat, a je hned naznačeno, jak máme hádat. ŽIDÉ!
  Pak je tam ke konci, že židi se spikli (ble, ble) – to tvrdí v Británii levice a v Maďarsku pravice, samozřejmě extremní, při čemž je dobré se podívat, že se nespikli Židé, ale židi, což je v tomto formátu daleko údernější.
  Tak si říkám, že někdo je tady asi blázen.
  Hlavně, abych to nebyl já!!!
  https://blisty.cz/art/90448-nenavist-vuci-neexistujicimu-nepriteli-otravila-politiku.html

   • vittta

    Ale to je fakt psycho, ten článek.
    Tomuhle se dneska říká v těch „vzdělanějších a kultivovanějších“ kruzích seriozní novinařina.

    • Kamil Mudra

     „Tak si říkám, že někdo je tady asi blázen.
     Hlavně, abych to nebyl já!!!“

     Jasně že jsi blázen. Jinak bys se takovým článkem tak hluboce nezabýval. :-)

     • vittta

      Tenhle článek je jen prostředníkem.
      Skrze něj se můžeme snažit pochopit sluníčkové myšlení.
      Já si totiž myslím, že my- tedy já, ty, a jiní, co o věcech přemýšlejí, v duchu mají dojem, že je to vše nějaká cílená hra.
      Myslíme si, že přijel třetí muž Ameriky a rozdával noty svým trapným žvaněním, a že parta lhostejných, či vystrašených a vydíraných poslanců hýkala a kývala, ale ve skutečnosti ho měla na háku, prostě jen udělali, co museli pod tlakem velmoci, nebo ani nepochopili, co se po nich chce, ale říkal to velký ON, tak to asi bude správné.
      A myslíme si, že Kalousek, Schwarzenberk, Němcová, Kocáb, Šídlo, Mitrofanov či Čulík že žvaní za peníze.
      Možnost, že tomu, co hlásají i věří a vlastně za to upřímně bojují sice připouštíme, ale tak nějak tomu stejně moc nevěříme.
      Jako když naši hokejisté hrají s Koreou, a jako jí nechtějí podcenit, ale podvědomě jí stejně podceňují.
      V Guardinu je takových článků většina.
      Ničím se neliší od blábolů tuzemských žvástalů, ale tito duševně nemocní jedinci otrávili sami sebe, a lžou čistě proto, že lež se pro ně stala normou, smyslem života, a běžným komunikačním prostředkem, až věří tomu, že lžou všichni kolem, a oni hlásají pravdu.
      Vlastně to ani není klasická lež, protože když přečteš ten článek, je to vykreslení reality, jak jí vnímají tihle lidé.
      Je to tak a tak- hotovo.
      Když se kdysi Zeman ptal toho Švéda na důkazy ruského vojenského angažmá na Donbasu, ten udiveně prohlásil, že důkazů je tolik, že snad je zbytečné, nějaké konkretizovat.
      On nelhal, věřil tomu, a kdo věří, nepotřebuje nic dokázat!

 16. pařez

  Dlouhý, tvrdý, ale obávám se že pravdivý, rozbor na Kose:
  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2018/04/03/kauza-nikulin-jak-babis-udelal-blbce-z-cele-ceske-politicke-sceny-a-zemana-osobne/
  „…Babiš moc dobře ví, že Brusel, Merkelová, Macron, Mayová jsou důležité figury na šachovnici, ale tou klíčovou jsou Spojené státy. U těch měl ministr spravedlnosti Pelikán nikoli vroubek, ale pořádný vrub. Američané, v rozporu s veškerou tradicí, vydali do Česka vraha Dahlgreena a očekávali, že recipročně dostanou Libanonce Abu Fajada. Jenže ten dokázal připravit /určitě ne bez české pomoci/ dokonalou léčku a nakonec Američané utřeli a Fajád byl vyměněn za česká rukojmí, držená v Libanonu. Skřípěli tehdy zuby a na adresu ČR padala velmi nelichotivá slova z Washingtonu. Jenže i v USA holt nakonec museli vzít na vědomí, že kdyby byl Pelikán vyhověl jejich přání a Abu Fajad se ocitl v americkém kriminálu jako Nikulin a zajatým Čechům se cokoli stalo, byl by Babiš stoprocentně utrpěl volební debakl. Což nemohl připustit. Takže Abu Fajad mazal do Bejrůtu.

  V takto nastavených rámcových podmínkách neměl Nikulin ani stín šance, že by byl odeslán do Moskvy! Že by Američané znovu žádali marně. Babiš prostě musel ukázat za oceán, že je ten správný chlapík v Praze a že jím vždycky bude. Nejlepší cesta k tomu je zesměšnit vůči Rusku vstřícného prezidenta! Američané pochopili. A poslali sem Ryana, aby demonstroval americko českou nerozbornou jednotu. Vůbec nechápu, že to Zeman nepochopil!

  Navíc celá ta hra s Nikulinem byla připravena dlouho dopředu. V době, kdy nikdo nemohl vůbec něco tušit o incidentu s nějakým Skripalem!!!! Proto, se Babiš pustil s takovou vervou do vypovídání Rusů a klidně naštval Zemana. On věděl, že má v rukávu něco daleko většího, kde se chytne s Hradem tak jako tak,ale že mu to stojí za to.

  Babiš si vytřel tímto také s celou opozicí, zejména pravicovou. Ta, s nadšením a politickou krátkozrakostí sobě vlastní, Babišovi, za Brusel i Nikulina vyslovila uznání!!! Aniž by přemýšlela, že si jinak jí nenáviděný premier právě došel pro generální odpustek z Washingtonu. A tím jí sebral v podstatě jakoukoli politickou argumentaci. Nejen to, ono jim ani nedošlo, že Washington evidentně Babiše akceptoval.O tom svědčí pozvání nýmanda Vondráčka do Kongresu. Všichni ti, Kalouskové, Schwarzenbergové, Pospíšilové, Klausové, Fialové, Topolánci, Němcové, Bělobrádci, Gazdíci atd. se k něčemu takovému nepřiblížili ani na 1 000km. Nemají co nabídnout. Kromě teatrální věrnosti. Babiš měl a vydal Nikulina. To platí, nikoli řeči. A Babiš má pod palcem i objednávku na vrtulníky. Prostě pro americkou administrativu je hráčem ten, kdo něco drží v ruce. Nikoli ten kdo je nejdevotnější! …“

  Rozhodně není pravda, co říkal Miloš Zeman po vítězství ve volbách, že už nezažije porážku – asi to v tu chvíli myslel jinak, ale situace vypadá tak, že politicky je se vstřícnou politikou vůči Rusku a Číně v těžké defenzívě. Až je z toho člověku smutno…

  • vittta

   No, tedy z toho, co je zkopírováno zde vyplývá, že Vlk učinil mírně řečeno polovičatý rozbor.
   Vlk hodnotí politický kousek Babiše okem rozdaných karet, tedy máme nějakého prezidenta, kterého Babiš (asi) nasral, i když nechápu, proč by to Zeman neměl pochopit, on prostě Ryana nepřijal….k tomu se ještě vrátím.
   A Babiš nasral, či zesměšnil výše uvedené nuly, to je určitě pravda, a těmto nulám nezbylo, než mu blahopřát.
   Jenže!!!
   Když se podíváme na to, proč jsou výše uvedení kolaboranti nuly, pak dojdeme k tomu, že právě pro politiku kouření americké a evropské prdele.
   Prostě voliči je nevolí právě proto.
   Takže se lehce může stát, že nakonec voliči nebudou- opět právě proto- volit ani Babiše.
   A může mít amerických kámošů, kolik chce, kolik jich měl Kcharl a jak dopadl?
   A Zeman?
   Ten naopak udělal přesně to, co od něho lid očekává.
   Poslal amerického loutkovodiče do prdele!
   To není žádný politický debakl, to je příležitost, kterou pan prezident využil, když před tím neuváženě podpořil vyhoštění ruských zpravodajců…resp. diplomatů.
   Má to jen jednu vadu na kráse, není to medializované, jak by to chtělo být!
   Babiš si zahrává.
   Hospice nikde, nemocnice nikde, hasičské vozy nikde, pivo po EET za 4 pětky (a víc), služby drahé jak kurva, ale jinak žádná sláva.
   Takhle Babiš padne, i když..zřejmě až v dalších řádných volbách, protože nyní už předčasné volby nikdo chtít nebude, protože získat mohou po posledních událostech leda komunisti a Okamura, a komouši by měli na Babiše hodit bobana, protože jak ho podpoří, je s nimi konec.
   Babiš už toho moc co lidu nabídnout nemá.

  • Janika

   Nemusí to být pravdě odpovídající rozbor. Zemanovi do karet nevidí, a i kdyby to nedopadlo podle jeho přání, jsou to jen prkotiny, nezblázní se z toho. A hlavně, jak píše vittta, prezident udělal přesně to, co od něj lid očekává. A to je možná nejdůležitější ze všeho.

 17. astraustralia

  Průzkum ukázal, že zatímco 78 procent všech Evropanů se domnívá, že nelegální přistěhovalectví do jejich země je problémem, v každé evropské zemi je více občanů, kteří tvrdí, že jde o „vážný problém“, než těch, kteří tvrdí, že to není problém nebo není to velmi vážný problém.

  Zdroj: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/219635-chrante-lepe-nase-hranice-bojime-se-muslimu-i-africanu-vzkazuji-obyvatele-eu-svym-lidrum/

  • vittta

   Putinova propaganda nese své ovoce.
   Ultrapravicová, abych to napsal přesně.
   Kdyby místo čtení proruských, propagandistických webů se tito hlupáci rozhlédli kolem sebe, tak uvidí, že žádné problémy s migranty či dokonce muslimy nejsou, až…až na zcela vyjímečné a ojedinělé výstřelky!

  • Saul

   Nejaky odkaz primo na ten „vetsi“ pruzkum by nebyl?
   At to nedopadne jak s temi aprilovymi EU Velikonocemi.
   Uz i zde oblibeny Culik zaznamenal zajem.
   https://blisty.cz/art/90444-co-si-pocit-s-frustrovanymi-lidmi.html
   Jakoby sem i nahlizel:
   „Sociální sítě (a další formy online komunikace) vytvářejí skupiny, kde je obvyklé pojmenování „názorová bublina“ už nedostatečně – vhodnější by bylo říkat třeba „hodnotová ghetta“. Obyvatelé jsou v nich uzavření, do odlišných světů nevstupují. Sdílejí stejné hodnoty, vzájemně se v nich utvrzují a chválí se navzájem, tím se v nich cítí komfortně, příjemně. Cokoli, co je do ghetta někým z jeho členů (či organizátorů-manipulátorů) vneseno, je přijato všemi ostatními se souhlasným nadšením a šířeno dál. Je těžké tomu odolat. Ve skupině, kde si notujete, vyjádří před vámi třicet lidí stejný názor (často jej „stupňují“, tedy soutěží, kdo vymyslí nejtvrdší vyjádření) – kdo se odváží říci opak? Kdo se odváží říci je to apríl, žert, hoax, vy všichni jste naletěli? Nikdo.
   Je v tom až mentalita davu – poutník přijde zdálky do města, tam na náměstí dav, křičí „ukřižovat!“, poutník neví co a jak, ale za chvíli to křičí taky. Převezme názor davu – jakýkoli.“
   Vystizne,ze?

    • vittta

     Jak oni na BL vlastně vědí, že takto diskutují voliči SPD?
     Já se v těch všelijakých facebocích nevyznám, ale i kdyby to byla stránka voličů SPD, stejně přece nelze zjistit, kdo je volič skutečný, a kdo ne.
     Též nelze říci, jak by dikutovali voliči ODS či ČSSD a jiných.
     Třeba by pro změnu jásali nadšením, nad rozumným rozhodnutím EK!

     • oh

      Čulík ví všechno. Čulík ví všechno nejlíp. A co Čulík neví, to Dolejší vyanalyzuje.

      • vittta

       NE!
       To není jedno.
       Čulík totiž na pozadí aprílu- neaprílu (protože ve skutečnosti to apríl nebude, v dohledné době se to fakt zakáže, o tom jsem přesvědčen- za velké chvály Čulíků) obul docela obyčejně do BLBÝCH a NEVZDĚLANÝCH voličů SPD a tím i do SPD samotné, což byl také jediný účel jeho „novinařiny“!

       • Saul

        NE?
        Proč ne?
        Jeden sympatizant SPD tam uveden je a to stačí.
        Čulík nelže,jen si zřejmě myslí a je přesvědčen,že takoví jsou voliči SPD všichni,nebo alespoň jejich „drtivá většina“,tak to tak uvádí.
        Máte snad něco proti takovému postupu,který jste tu před pár dny sám u sebe obhajoval?

          • vittta

           Pardon, ale já fakt nemohu diskutovat s někým, kdo je o 5 levelů blbější.
           Vy nepochopíte nic, co napíšu, a já se tím, co píšete vy, nudím.
           Přeberte si to jak chcete….

          • Saul

           Diskutovat samozřejmě nemůžete.
           V podstatě s níkým,kdo s vašim levelem „inteligence“ nesouzní.
           Protože při odhalení „urovně“ a lží vašeho levelu začnete v panice dokládat své dlouhodobé postoje argumentací níže.
           29.3.2018 – 14.30
           vittta
           Saule, z mého pohledu není pro diskuzi nijak zásadní, cokoliv dokládat.
           To je můj dlouhodobý postoj v této věci…..

           29.3.2018 – 17.28
           vittta
           ….Argumentuji to, že nelžu.
           Význam toho slova je ten, že někdo vědomě šíří nepravdu.
           Pokud bych věděl, že to tak není, a napsal to, pak lžu.
           Pokud ale jsem přesvědčen o té věci, pak nelžu.
           Argumentuji to, že nelžu.
           Význam toho slova je ten, že někdo vědomě šíří nepravdu.
           Pokud bych věděl, že to tak není, a napsal to, pak lžu.
           Pokud ale jsem přesvědčen o té věci, pak nelžu.

           Na což samozřejmě máte právo,zvlášť když vaše schopnosti dále nesahají.
           Jen pořád nerozumím,proč vám tento postup vadí u jiných,jmenovitě teď u Čulíka,který jen projevil svůj „dlouhodobý postoj“ k úrovni jisté skupiny lidí,aniž by to tak úplně věrohodně doložil,ale dle vaší teorie rozhodně nelhal.
           Tedy přesně to,co děláte vy.
           Ale raději mi to nevysvětlujte,to bude zřejmě jedno z tajemství vašeho levelu a do až tak temných hlubin se nořit nehodlám.

          • vittta

           To je ono.
           Čulík projevil dlouhodobý postoj, že voliči SPD jsou idioti, a doložil to, zjevnou lží.
           To, co tam ukázal není žádné doložení jeho postoje, je to nesmysl.
           On neví, a nemůže vědět, kdo tam diskutuje, a jelikož to vědět nemůže, ale tvrdí to, pak lže.
           Myslet si o voličích SPD jinak mlůže co chce, ale volby jsou tajné, a aby mohl v této věci cokoliv dokládat, musel by stát za plentou, a sledovat, kdo volí SPD,a toho pak zpovídat.
           Ještě by se dalo brát za relevantní, kdyby sám dokladoval nějaký průzkum, kde by uvedl, kde ho prováděl, a jaké byly výsledky, jiné výsledky vám vyjdou v Praze na Václaváku, a jiné v Ostravě.
           Co se týká toho, co jsem dokladoval…jasně, nepochopil jste to, já nedokladoval tu věc, ale to, že to vnímám tak, jak jsem napsal, takže dokladuji to, že nelžu.
           JÁ to dokladovat tímto mohu, a vy samozřejmě tomu můžete, nebo nemusíte věřit, ale já vím, co cítím a jak co vnímám.
           Vy to vědět nemůžete.
           Byl to trošku jiný případ, z vaší strany je to jen trapný pokus o spojení těchto různých situací, a velice mě baví, že jste si dal takovou práci s vyhledáváním, zřejmě jste tím chtěl dokázat, že jste skvělý a inteligentní chlapík.
           Což sám sobě dokazovat klidně můžete a můžete tomu i uvěřit.
           Samozřejmě, také tím zřejmě chcete dokladovat, že jsem lhář a idiot, a to jak mě samotnému, tak ostatním čtenářům, ale zde si můžete být prakticky jistý, že mě tím nepřesvědčíte, protože já samozřejmě vím, co jsem psal a proč, takže jste se snažil v tomto zbytečně.
           A též se to, že jsem idiot a lhář snažíte dokázat ostatním čtenářům, ale zde též nemůžete vědět, do jaké míry to zabere.
           Někoho jste třeba přesvědčil, jiného ne, dá se asi předpokládat, že ti, co mě za lháře a idiota už mají, jste přesvědčil, ale vlastně nepřesvědčil, protože už mě tak stejně vnímají.
           A ti, co mě tak nevnímají, jste asi nepřesvědčil, ale zde to já nemohu vědět, nic méně to nemůžete vědět ani vy.
           Mno….
           A jelikož jste idiot, tak jste si ani neuvědomil, že jste urazil —řekněme většinu (většina je více jak 50%, jednou jsem to uvedl, tak abyste to nehledal), protože jste napsal, že diskutovat se mnou mohou jen ti, co souzní s levelem mé inteligence, která je dle vás velice chabá, jak se právě snažite konkrétně dokazovat.
           A jelikož se mnou v pohodě diskutuje většina zdějších diskutérů, tak jste je pasoval na můj level, jak jsem uvedl, velice chabý.

          • vittta

           Asi bych měl, čistě pro vás, ještě upřesnit, co vlastně v kontextu vnímám jako dokladování „něčeho“.
           Jsou to odkazy.
           Někdo třeba odkáže, že Rusko otrávilo Skripala, a že důkazů jsou mraky, jen je britská tajná služba neřekne.
           A jiný zase odkáže, že důkazy nejsou žádné a nějak to bude v odkazu argumentováno.
           V obou případech ale nelze v našich sférách vědět, co je pravda, protože klidně to Rusko udělat mohlo, dokonce to mohl nařídit i Putin.
           Nelze to ani vyloučit, ale ani dokázat.
           Je ale určitá logika věci, která říká, že Putin, ani Rusko by z toho nemohlo mít jakýkoliv prospěch, zatímco Britové z toho politicky těží, resp. z toho může politicky těžit- nyní skrze Británii- mocná, válečná lobby v USA, či mocná multikulturní lobby v EU, protože jestli je někdo barierou před novým, světovým řádem (nazvěte si to jak chcete, ale ta snaha o NWO je zjevná) tak je to právě Rusko.
           Samozřejmě, jiní mohou vidět logiku v tom, že Rusko a Putin a letadlo, ale i v kratší diskuzi bude brzy příznivce takového pojetí zcela bez argumentů, zatímco příznivce pojetí …řekneme nepřesně proruského…, bude s argumentací teprve začínat!
           Takže dlouhodobě vnímám odkaz- JAKÝKOLIV- jako zajímavost, či podmět k diskuzi, též střípek do nějaké mozaiky,ale nikoli jako důkaz čehokoliv!

          • Saul

           Proc tolik slov pro nic?
           To podstatne jste tam vyjaril jednou vetou.
           Jste lhar a idiot.
           A k tomu Rusku a odkazum….
           https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=468290&sId=&mId=
           Co tomu rikate?
           To asi v MI5 chlapci krapet zpackali,ze?
           A co je nejhorsi,na jadernou valku to zatim nevypada.
           Dokonce uz i Nemecko chce po Britanii dukazy o ruske vine.
           Asi ten svet nebude tak jednoduchy,jak si to predstavujete a zkousite to zde prezentovat.

          • vittta

           Co bych tomu měl říkat?
           Nic.
           Může to tak být, ale nemusí.
           Viděl jsem ukázku z ruské televize.
           Hoši z MI5 ještě nějakou reakci mít budou.
           Ta ženská se podle mě probrat neměla, ale….probrala.
           Nejvíc pravděpodobné mi připadá, že hoši z MI5 naletěli na svůj vlastní špek, a mysleli si, že se už neprobere, a tak tam nikdo nehlídal.
           A doktoři neměli chuť jí dorazit, asi to byli civilní doktoři.
           A pak jí někdo viděl, rozkřiklo se to, a minžule je najednou živá až moc.
           Kdyby jí teď zabili, tak tu causu nádherně vyhrotí.
           To se uvidí, já nevím, co se hraje.
           Jednoduchý svět je pak mou životní filosofií.
           Negr = špatný!
           Bílý = dobrý!
           A k tomu taková ta omáčka, jako
           Rusko = dobrý.
           USA = špatný.
           Saul = genius.

     • vittta

      Přiznám se, že poslední dobou to čtu už jen občan, cca 1x za týden.
      Nevím, jestli se u toho mám smát, nebo brečet.
      Velice silnou radikalizaci, minimálně hraničící s duševní chorobou, jsem zaznamenal u Kartouze, který- jak se zdá, redakci BL plně převzal, a sám Čulík už tam píše jen občas více či méně zoufalé štěky, svědčící o jeho zjištění, že se celou dobu mýlil, a silnou, až patologickou neochotou si to přiznat.

 18. astraustralia

  vitta zminuje „putinovskou“ propagandu:-)
  Zde odkaz na Putinuv projev.
  Na rozdil od Hillary ktera mela ve vsech predvolebnich projevech Ruske nebezpeci
  Putin v projevu zacina pripravenosti se branit a konci virou ve spolupraci. Evropskou zduraznuje
  a o nebezpeci USA stylem jako neoconi o nebezpeci Ruska nemluvi.
  Pokud vam Putinuv proslov jiz nabidla CT, pak jiste spravne dosli k zaveru ze se nejedna o „putinovskou propagandu“ ale jen o spravnou informovanost bez hranic:-)
  http://rutube.ru/play/embed/10976719

  • vittta

   No hele, fakt!
   Podle Koláře to nařídil sám Putin.
   Protože Kolář ví, jak to v Rusku chodí.
   Nebo se chtěl někdo Putinovi zavděčit…
   Jistě to ale ví jen britská kontrarozvětka.
   …..“zaznělo z úst Petra Koláře. Britové se podle jeho názoru nezachovali hystericky. Zřejmě mají k dispozici materiály, které je dovedly až k tomu, že požádali o pomoc partnery. Jsou to ale citlivé informace, které se podle všeho nemají dostat na veřejnost.“
   Takže ZŘEJMĚ mají k dispozici nějaké materiály, které dovedly až k tomu…ble, ble.
   Kolář se tady trošku mýlí, Britové, co já vím, především sami naprosto zmrazili mezinárodní vztahy, a aby to nevypadalo tak blbě, tak ještě pak požádali otroky…tedy partnery, aby jim to posvětili, a mezinárodní vztahy se tím ještě více vyhrotily.
   Nejlepší úvaha spočívá v tom, že ne všechno musí veřejnost vědět, jsou to citlivé informace!!!
   Veřejnosti úplně postačí, že to udělali Rusové, na příkaz Putina, a že to je válečný útok na Brity a celé NATO.
   Moc by mě zajímalo, co citlivějšího by ještě mohla veřejnost vědět, pokud by to tak fakt bylo.
   Leda že by tam byl sám Putin v převlečení za afrického negra a osobně to otrávené zrní tomu povedenému tandemu nasypal!
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Petr-Kolar-vypustil-tyto-informace-Pokyn-k-likvidaci-Skripala-vzesel-zrejme-primo-od-Putina-A-Zeman-Nasi-spojenci-ho-maji-za-exota-530687

 19. astraustralia

  Bylo to jeste v minulem stoleti , v dobe kdy si Taras spokojene zil se svym kocourem Helmuthem
  a jak hezky si zil, tak take hezky o svem Helmutovi psal :-)
  Skoro dve desetileti ubehla, Helmut zije uz jen ve vzpominkach ale psavec Taras zustal
  a dokonce i chut opet neco zabavneho napsat dostal.
  A opet ze zivota.
  Napsal o rybareni:-)
  Pohádka o zlaté štice

  • vera

   Čekat na zdravý rozum, od Evropy?? Mají ti Rusové smůlu. Ten vůz už jel, a na všech rozích byla zelená )
   Sotva jim bude co platné, že na dnešek požádali o zasedání Rady bezpečnosti OSN. Kdo by se chystal ukončit tuhle báječnou aktivitu k utahání medvěda…

 20. vittta

  Článek, odkázaný panem Hudcem k Panu Bavorovi.
  Článek je z 31.10. 2009.
  Kde jsou ty časy, kdy jsme tyhle články ani nedočetli, protože to byly jen bláboly, pomlouvající ubohou levici, a navíc hovořící o věcech, které se nás netýkají, přece- co je nám do pár britských negrů?
  Dnes už jsou některé věci zjevně naopak.
  Ti vzdělanější dávno nevolí pravici, resp. zvyšování počtu študentů nepřineslo zisk pravici, jak se píše.
  Změnila se studijní témata, a dá rozum, že romisté a multikulturisté, kterých VŠ chrlí čím dál víc, nikdy pravici volit nebudou.
  A tak pravice zanikla, a místo ní je ultralevicový paskvil typu TOP09, nebo pseudopravicový guláš ODS, kteří vyznávají základní multikultikulturní ultralevicové teze, a zalévají je bezbarvou omáčkou podružných podideologií, tvářících se možná lehce tu pravicově, tu levicově- to v případě dávno nelevicové ČSSD.
  Levice zanikla také, ale o tom jsme tady toho už nakecali dost.
  https://www.lidovky.cz/import-vhodnych-obcanu-07h-/noviny.aspx?c=A091031_000040_ln_noviny_sko&klic=233993&mes=091031_0

 21. grasyk

  Dostal jsem do mailu, tak se podělím:
  Craig Murray
  19.3.2018 Komentáře Témata: Británie, Biologické zbraně 948 slov
  Již v r. 2016 dr. Robin Black, šéf detekční laboratoře v jediném britském zařízení na chemické zbraně v Porton Down, bývalý kolega dr. Davida Kellyho, uveřejnil v mimořádně prestižním vědeckém časopise, že důkazy o existenci Novičoku jsou nedostatečné a jeho složení neznámé.
  V posledních letech se objevilo mnoho spekulací, že v Rusku byla vyvinuta čtvrtá generace nervových činitelů, typu „Novičok“ (novinka), a to již na počátku 70. let, jako součást programu „Foliant“, s cílem nalézt látky, které by představovaly obranná opatření. Informace o těchto sloučeninách byly ve veřejných doménách zřídkavé a jejich zdrojem byl většinou jen odpadlický ruský vojenský chemik Vil Mirzajanov. Žádná nezávislá potvrzení ohledně složení či vlastností takových sloučenin uveřejněny nebyly. (Black, 2016).
  Robin Black. (2016) Vývoj, historická použití a vlastnosti chemických bojových látek. Královská chemická společnost.

  Avšak nyní britská vláda tvrdí, že je schopna okamžitě identifikovat látku, kterou její jediné středisko biologických zbraní nikdy předtím nevidělo a nebylo si jisto její existencí. A co hůř, tvrdí, že je schopna ji nejen identifikovat, ale také určit její původ. Vzhledem k publikaci dr. Blacka je evidentní, že takovéto tvrzení nemůže být pravdivé.
  Světoví experti na chemické zbraně sdílí názor dr. Blacka. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) je institucí OSN sídlící v Haagu. V r. 2013 zpráva jejího Vědeckého poradního výboru (VPV), jejímiž členy jsou američtí, francouzští, němečtí a ruští zástupci vlád, a v níž byl dr. Black zástupcem Velké Británie, uvedla:
  (VPV) zdůraznil, že definice toxických chemikálií obsažená v Konvenci by měla pokrývat všechny potenciální chemikálie, které je možno použít jako chemické zbraně. Ohledně nových toxických chemikálií, které nejsou uvedeny v příloze týkající se chemikálií, avšak mohou představovat riziko pro Konvenci, VPV odkazuje na „Novičoky“. Název „Novičok“ se používá v publikaci bývalých sovětských vědců, kteří oznámili zkoumání nové třídy nervových látek vhodných k použití jako binární chemické zbraně. VPV uvádí, že nemá dostatečné informace, aby mohl koment ovat exi stenci či vlastnosti „Novičoků“. (OPCW, 2013)
  OPCW: Zpráva Vědeckého poradního výboru o vývoji ve vědě a technologiích, pro třetí hodnotící konferenci 27. března 2013

  Skutečně, OPCW byla ohledně schopností „Novičoků“ tak skeptická, že rozhodla – za souhlasu USA a Británie – je na seznam zakázaných látek nepřidat, ani jejich údajné prekurzory. V krátkosti, vědecká komunita široce akceptuje, že Mirzajanov pracoval na „Novičocích“, ale pochybuje, že byl úspěšný. Vzhledem k tomu, že OPCW dospěla k názoru, že důkazy o existenci „Novičoků“ jsou pochybné, tak pokud Británie skutečně má vzorek jednoho z nich, je extrémně důležité, aby Británie tento vzorek předla OPCW. Skutečně, Británie je vázána smlouvou, aby tento vzorek OPCW předala. Rusko – aniž by o tom korporátní média informovala – předložilo OPC W požad avek, aby Británie předala vzorek materiálu ze Salisbury k mezinárodní analýze.
  Avšak Británie jej předat OPCW odmítá.
  Proč?
  Druhou částí obvinění vznesených May je,, že „Novičoky“ lze vyrobit pouze v jistých vojenských zařízeních. Avšak i to je prokazatelně nepravda. Pokud vůbec existují, byly „Novičoky“ údajně navrženy tak, aby je bylo možné vyrobit na zařízení jakékoliv komerční chemické laboratoře – to bylo jejich hlavní charakteristikou. Jediným skutečným důkazem existence „Novičoků“ byla výpověď bývalého sovětského vědce Mirzajanova. A toto napsal Mirzajanov skutečně:
  Je třeba mít na paměti, že chemické komponenty či prekurzory A-232, či jeho binární verze Novičok-5, jsou běžnými organofosfáty, které lze vyrobit v komerčních chemičkách vyrábějících takové produkty, jako hnojiva a pesticidy.

  Vil S. Mirzajanov, „Demontáž sovětského/ruského komplexu chemických zbraní: Pohled insidera“, v „Odzbrojení Ruska v oblasti chemických zbraní: Problémy a vyhlídky, Stimsonova zpráva č. 17, říjen 1995, str. 21, autorů Amy E. Smithsona, dr. Vila S. Mirzajanova, Gena Rolanda Lajoie a Michaela Krepona. (“Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View,” in Amy E. Smithson, Dr. Vil S. Mirzayanov, Gen Roland Lajoie, and Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report No. 17, October 1995, p. 21.)
  

  Je vědecky nemožné, aby zařízení v Porton Down bylo schopnp provést test na ruské „Novičoky“, pokud nikdy nevlastnilo ruský vzorek, aby je mohlo porovnat. Mohou analyzovat vzorek odpovídající Mirzajanovu vzorci, ale protože ten jej zveřejnil světu před dvaceti lety, tak to není důkazem původu v Rusku. Pokud ho může Porton Down syntetizovat, může i spousta jiných, nejen Rusové.
  A konečně – Mirzajanov je uzbecké jméno a program Novičok, za předpokladu, že kdy existoval, byl program v Sovětském svazu, ale daleko od dnešního Ruska, v Nukus v současném Uzbekistánu. Navštívil jsem zařízení na výrobu chemických zbraní v Nukus osobně. Bylo demontováno a zabezpečeno a všechny zásoby zničeny a zařízení odvezeno americkou vládou, a odvoz ukončen, když jsem tam působil jako velvyslanec. Ve skutečnosti neexistovaly jakékoliv důkazy, že nějaké „Novičoky“ kdy existovaly v samotném Rusku.

  Shrnuto:

  1) Porton Down ve svých publikacích přiznalo, že žádné ruské „Novičoky“ nikdy nevidělo. Britská vláda nemá naprosto žádné informace s „otisky prstů, jako nečistoty, na základě kterých lze s jistotou přisoudit tuto látku Rusku.
  2) Doposud ani Porton Down, ani světoví experti v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) nebyli přesvědčeni, že „Novičoky“ kdy existovaly.
  3) Británie odmítá poskytnout vzorek OPCW.
  4) „Novičoky“ byly specificky navrženy tak, aby je bylo možno vyrábět z běžných přísad v jakékoliv vědecké laboratoři. Američané demontovali a prostudovali zařízení, které je údajně vyvíjelo. Je zcela nepravdivé, že je mohli vyrábět pouze Rusové, když je může vyrábět kdokoliv.
  5) Program „Novičok“ byl v Uzbekistánu, nikoliv v Rusku. Jeho odkaz zdědili Američané během jejich aliance s Karimovem, nikoliv Rusové.
  Velké poděkování zdrojům, které nelze v tuto chvíli uveřejnit.
  The Novichok Story Is Indeed Another Iraqi WMD Scam

  vyšel 15. března 2018 na thetruthseeker.co.uk.

  • vittta

   Zatím to jde dobře.
   Britská vláda vypadá jako čím dál větší parta debilů, a světové veřejné mínění asi nijak netouží po velké válce.
   Já bych se ani nedivil…už jsem to tady jednou naznačil, kdyby cílem celé té kašpařiny bylo nakonec setrvání Británie v EU.
   Vláda Mayové padne, a další vláda vypíše nové referendum, které už loutkovodiče nezaskočí.
   Nic méně jsem z celé té situace nervozní, nemám rád, když mi na barák míří nějaké jaderná raketa, nebo se na něj přižene otrávený, radioaktivní mrak!

   • Kamil Mudra

    Zkusme si na chvíli představit že Britové budou nakonec nuceni přiznat že pro obvinění Ruska neměli a nemají relevantní podklady.
    Co by pak mělo následovat? Podle mne, alespoň formalní omluva, byť třeba s nechutí „cezená mezi zuby“ aby z ní ta „jen formálnost“ přímo čišela. No a co my a ostatní státy, co jsme Británii tak hujersky skočili na špek? Inu, logicky, měli bychom učinit totéž – už méně formálně, protože se můžeme vymluvit na přehnanou důvěřivost k Britům.
    Samozřejmě že k ničemu takovému nedojde. Případ se prostě bude tak dlouho hrát do ztracena až se na něj „zapomene“ a Rusové se nejspíš vykašlou na to aby to lámali přes koleno. Raději si to nechají v záloze coby šikovný argument a připomínku pro nějaká další jednání.

    Ale co na naší domácí scéně? Tu bude, v takovém případě, zajímavé sledovat. Protože pak by se ukázalo že měl Zeman se svým střízlivým přístupem ten správný pohled na věc, na rozdíl od všech těch proevropských eurohujerů, kteří se mohli přetrhnout při vychvalování Stropnického a Babiše za jejich pohotový a vstřícně solidární postup ohledeně ruských diplomatů.
    Vůbec největší prča by byla v tom, kdyby se nakonec zjistilo že ani nešlo o novičok, což zas není tak nemožné, jestli se z otravy Skripalová vzpamatovává ve shodě s odkazem který jsem vyvěsil tady:
    https://janica9.wordpress.com/2018/03/29/jak-citelna-bude-ruska-odpoved-zapadu/#comment-55135

    • vittta

     Na Primě ve zprávách tvrdili, že Britská tajná služba už ví, že novičok pocházel z Ruska.
     Tak nevím…..
     Hlavně nevím, jak by to mohli zjistit, podle mě by museli mít látku, tutově pocházející z Ruska na srovnání.
     Ať jdou s tím žvaněním do prdele, to je svět, negři, islám, dálnice a železnice pro přesuny vojsk, a nakonec ještě válka.
     Za socialismu pindali píčoviny, ale takhle masivně…to byli fakt učedníci!

    • vera

     Nakonec se ukáže, že to nebyl novičok, ale artyčok…ale, co jsme si to jsme si (bylo někde v diskuzích:-)
     Existuje malinká naděje, že k takovém krkolomnému obratu dojde, a že Británii podají pomocnou ruku sami Rusové…oni totiž zastávají taktiku „dát protivníkovi šanci neztratit tvář“.
     Protože, jestli si všimnete, tak se v poslední hodiny pomalu. ale stále silněji, ozývá nějaká Skripalovic rodina s poznámkami o posledním jídle a možností otravy, třeba z ryby.
     Nemůže to skončit jinak, američani už přitáhli s prosíkem na vzetí zpátky svých diplomatů, chybí jim zdroje informací a vlivu na ruské straně )
     Naše scéna se nepohne ani o píď, takové prkotiny jsou pod její rozlišovací schopnosti, budou se držet klasiky – stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil :-)

  • embecko

   To mas chybne nastavene priority, vittto, nejdrive je treba se bat Putina, zbytek pocka…vem si priklad z Nemcu, ti uchopili problem stranicky zcela spravne: Pred tydnem vyhostili a teprve dnes se ptaji Anglicanu po tom, zdalipak nahodou nemaji i nejake dukazy.

   • vittta

    Však ono by se na Putina také něco našlo.
    xx.xx.2017- Putin se blbě podíval.
    xx.xx.2017- Putin dle gest trpí duševní chorobou.
    xx.xx.2017- Putin bombardoval civilisty v Sýrii.
    Atd…atd…

 22. Asfalt

  Záhada vyřešena, otec i dcera Skripalovi překonali kritický stav ohrožení života. Z čerstvých výpovědí lze rekonstuovat celý příběh.
  Když Julie přijela za otcem, dali si pizzu v místní restauraci. Že britové vůbec nejsou zdatní kuchaři, dávno víme, ale že se hned dvěma ruským občanům z jejich kuchyně udělá tak španě, dokonce už překvapilo celý svět. Britové by měli určitě ponechat pečení pizzy na Italech.
  Když se pan Skripal s dcerou po anglické večeři dopotáceli domů, bylo jim už tak blbě, že omdleli. Všimli si toho sousedé, co zavolali místního strážníka. Strážníkovi, který poctivě čte místní mainstreamový tisk, zvláště všechna ta povídání o Rusech, se pak zase pochopitelně udělalo nevolno jen z toho, že vidí Rusy se zkaženým žaludkem na vlastní oči, a také omdlel.
  Co měl pak dispečink místní policie dělat se třemi válejícími se těly na chodníku, že? Okamžitě zavolal armádu, protože k Rusům, co hned odrovnali strážníka jako muchu a napadli tak Británii, se už nikdo nechtěl ani přiblížit. Když místní zasahující velitel armádnímu generálovi sděloval, že britská média o strašných Rusech, co jsou teď opravdu v Británii, vůbec nelžou a mluví jen a jen pravdu, použil slova: „Nyní jsme to ověřili (angl.: Now we check, čti nau vi ček)“. Protože ve sluchátku chřastilo, anglický armádní generál to pochopil tak, že v britských ulicích řádí ruský plyn noviček a na místo pak pochopitelně okamžitě poslal chemickou jednotku.
  Znáte pak chemické jednotky. Košile bližší než kabát, a když už jsou na místě, určitě něco najdou. Našli. Tentokrát Biolit na mravence, organofosfát jako novičok, co tam sousedka tetka Oaková nastříkala předevčírem, protože jí ty potvory chodily na cukr. To však experti nevěděli a data z Ramanovy spekrometrie, nukleární magnetické rezonance a tandemové chromatografické hmotnostní analýzy byla jasná a neúprosná, a když organofostát, tak hned bojový plyn novičok.
  Jakmile se o incidentu dozvěděl místní diskošoumen, toho času ministr zahraničních věcí, BoJo, okamžitě běžel za premiérkou May. Ta pak jen plnila svou úřední povinnost nejlépe jak umí, tedy okamžitým uvedením jaderných zbraní do bojové pohotovosti a hledáním mezinárodní koalice pro boj s agresivními Rusy a jejich šéfem Putinem.
  Když se o tragédii, která postihla Británii tím, že ji navštívili dva ruští občané a dali si tam večeři, na kterou opravdu nebyli zvyklí, dověděli v EU, okamžitě byli solidární. Ne, nenabídli Británi nové recepty ani čisté nádobí, ale vyhostili dipolomaty. Nevěděli totiž nic o tetce Oakové ani o evropskými hodnotami vypěstované alergii strážníka na Rusy. Tak se věc dostala až k OSN kvůli Biolitu.
  Teď bude samozřejmě obtížné celý zamotnaý příběh zase rozmotat. To víte, Britové byli, jsou a vždy budou neomylní, i kdyby skutečnost měla být neskutečná.

 23. Saul

  Ja ted jen netrpelive cekam na potvrzujici zpravu,ze se agentum MI5 ve spolupraci s kolegy ze CIA podarilo uspesne otravit aspon ty Skripalovy morcata.
  To uz by za jadernou valku stalo,ne?

  • Kamil Mudra

   „Nemocná kočka byla posléze převezena do výzkumné laboratoře britského ministerstva obrany v Portdownu, kde ji experti podrobili testům. Podle vedoucího veterinární laboratoře bylo zvíře v natolik špatném a podvyživeném stavu, že ho vyšetřovatelé raději utratili. Tělo kočky pak spálili, aby se zabránilo kontaminaci smrtícím jedem novičok. Stejný osud potkal také dvě Skripalova morčata.“

   No ještě že stejný „osud“ nepotkal také Skripala a jeho dceru.
   Jak to vypadá tak si vyšetřovatelé vzpomněli na zvířata až po ruském dotazu. Morčata v kleci nejspíš zahynula žízní ponechána spolu s kočkou v bytě. Ta byla podvyživená protože se o ni nikdo od té doby nepostaral. Varianta že by mohla být podvyživená během péče páníčků je nepravděpodobná. Takže přežila otravu, několik dní bez potravy a pak ji utratili aby své okolí nekontaminovala „smrtícím novičokem“! No a pak ta zvířata, která mohla mít dost velký důkazní význam, spálili protože v Portdownu zřejmě laboratorní experti neměli žádný dostatečně spolehlivý box ve kterém by je uchovali.
   A tomu máme věřit.
   Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/sergej-skripal-julija-utok-jedem-novicok-rusko-fr0-/zahranicni.aspx?c=A180406_121821_zahranicni_dtt

   • oh

    Jasně, že tomu máme věřit. Britská vláda nikdy nelže. :D
    Stejně jako můžeme vzít jed na to, že Skripalové jsou zjevně novičkuvzdorná rodina.
    „Zdravotní stav bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala už není kritický a „rapidně se zlepšuje“,“ oznámila dnes nemocnice v Salisbury. Za Julií Skripalovou nesmí ani příbuzní, co kdyby..: „Odmítli jsme žádost Viktoriji Skripalové o cestovní vízum z důvodu, že její žádost nevyhovovala příslušným pravidlům,“ řekl Reuters mluvčí cirkusu Borise Johnsona.

    • Kamil Mudra

     Takže si to shrňme:
     Skripalovi jsou „vyčištěni“ a jejich mazlíčci vyletěli komínem – není tedy už co zkoumat. Buď jsou Britové zázrační lékaři a nebo Rusové neschopní traviči – žádná jiná varianta se ve „slušné společnosti“ nepřipouští. Rosofobové mají ve svém arzenálu další bezdůkazní „fujku“ ve které budou při každé příležitosti máchat Rusům čumák protože: „Každý soudný člověk přece ví jak to bylo a chtít po něm aby své tvrzení nějak doložil by byla rusofilní drzost.“
     Jó přátelé, tak se dělá ta správná (pro)západní politika. Učme se a zvykejme si.
     https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/468448-jak-to-ze-skripalovi-prezili-skvela-prace-nasich-lekaru-vysvetluje-toxikolog.html

     • Hudec

      Sire, KGB otrávil svého bývalého špiona – zrádce!
      Je mrtvý?
      Ne, pane.
      Pak to nebyl KGB.

   • vittta

    Klid, Kamile!
    A všichni, hlavně nepodléhejme nepodloženým desinformacím.
    Britové určitě, ale určitě nějaké důkazy mají.
    Ale znáte to, ne všechno může veřejnost vědět, to je třeba chápat!

    • Kamil Mudra

     No jistě že ne všechno může veřejnost vědět. Ještě by mohlo veřejnosti docvaknout že celý náš parlament v čele s premiérem se několik dní vehementně cpal do zadele prolhanému americkému turistovi :-)

     R:
     „Tento ruský hacker porušil naše zákony. Jeho vydání bylo klíčovou záležitostí, kterou jsem v Praze řešil, a jsem potěšen, že česká vláda dospěla k tomuto rozhodnutí,“ napsal na twitteru Paul Ryan .
     P:
     „Rozhodnut jsem byl už několik týdnů, čekal jsem na splnění odkladných podmínek,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) k vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. A dodává že se s Ryanem ani nesetkal.

     Vzhledem k tomu že na Nikulina čekal několik dní na našem letišti americký speciál pro přepravu vězňů, věřím spíše Pelikánovi. A pravdu může mít jen jeden z nich.

 24. astraustralia

  Vyjde zajimava kniha

  Právě dokončený úryvek z připravované knihy Karel PACNER: „HOŘKÉ KONCE VYZVĚDAČŮ“:

  Sergej Skripal, dvojitý agent, který donášel Britům i Rusům, má
  pohnutý osud. Manželka zemřela na rakovinu, syn podlehl těžkému
  onemocnění ledvin. Bylo to divné, protože nikdy nepil alkohol. Nyní i
  sám Skripal leží v nemocnici v ohrožení života. Byl otráven. Tady je
  jeho příběh.

  V nemocnici v Salisbury leží bývalý plukovník ruské vojenské výzvědné služby GRU Sergej Skripal a jeho dcera. Oba podle dostupných informací otrávil nervový plyn, přičemž britští odborníci za pomoci dalších zjistili, že pocházel z Ruska, což Moskva vehementně popírá. Podle britské premiérky Theresy Mayové se podařilo shromáždit o původu tohoto bojového prostředku nezvratné důkazy.

  Skripal byl elitním ruským vyzvědačem, ale během své služby v zahraničí začal předávat informace britské výzvědné službě MI 6. Jaký byl jeho osud?
  Zhrouceni na lavičce v parkuSalisbury,
  poklidné město s pětačtyřiceti tisíci obyvateli (a nádhernou gotickou katedrálou), leží západně od Londýna. Na jaře 2011 koupil na jeho okraji domek Sergej Skripal.
  Jako důstojník GRU předával informace Britům, byl zatčen a odsouzen do
  vězení, ale stal se součástí výměny špionů mezi Západem, především USA, a Ruskem. Když ho britské tajné služby vytěžily, Londýn opustil – necítil se tam bezpečně.Přesto ho opouštělo štěstí.
  Manželka Ludmila onemocněla rakovinou ženských orgánů a po roce
  zemřela. Dcera Julie, která uměla anglicky líp než otec, pracovala v
  hotelu Holiday Inn v Eastleigh (u Portsmouth – asi 40 km od Salisbury). V roce 2015 se však vrátila do Moskvy, měla tam milého, s otcem často mluvila po Skypu. Syn Saša skončil podivnou smrtí v červenci 2017 v Petrohradě – třebaže nepil alkohol a před tím byl zdráv, postihla ho těžká choroba ledvin.
  Sergej Skripal se nenechal zlomit a dál konzultoval britským a španělským tajným službám aktuální otázky. Měl neocenitelné znalosti. Dobře znal prostředí GRU a
  spoustu bývalých kolegů, kteří vyrostli do hodností plukovníků a generálů.
  Dvojitý ruský agent Skripal i jeho dcera pravděpodobně zemřou. Jednou z „výhod“
  jedu novičok totiž může být mnohonásobné a nevratné poškození nervového
  systému. Útok na Skripala je pak zřejmě prvním použitím tohoto jedu. I to je důvod, proč jeho vzorek v tuzemských vojenských laboratořích nenajdete.

  Policista, který v Salisbury sledoval záběry z bezpečnostních kamer, si v neděli
  4. března 2018 všiml mladší ženy a dva kroky za ním staršího muže, jak podivným způsobem kráčejí parkem.
  Za okamžik, v 16.08 je viděl zhroucené na lavičce. Oba byli podivně zkrouceni a okolo úst měli pěnu. Lidé, kteří je spatřili, si nejdřív mysleli, že jsou opilí. Když si uvědomili jejich drahé oblečení a nepřirozený vzhled, volali záchrannou službu.
  V 16.15 zastavil u lavičky policejní vůz řízený osmatřicetiletým
  seržantem Nickem Baileym. Minutu poté dorazilo auto záchranné služby.
  Záchranáři v lehkých ochranných oblecích odvezli muže a ženu do nemocnice. Lékaři
  konstatovali otravu. Ale co ji způsobilo, na to nemohli přijít.
  Skripalův stav je podle posledních dostupných informací špatný, dcera Julie je schopna mluvit. Bohužel to neznamená, že by měla vyhráno. Ruský vědec Andrej Železňakov, díky němuž se svět také o jedu novičok dozvěděl více, po otravě dokonce odešel z práce domů. Jeho umírání bylo dlouhé a při plném vědomí.
  Výsadkář obchodníkem s víny.
  Bývalý plukovník GRU Sergej Viktorovič Skripal se narodil 23. června 1951 v
  ukrajinském Kyjevě. Byl zdravý a silný, od mládí tužil být vojákem, nejlépe parašutistou.
  Po maturitě se přihlásil do vojenského inženýrského učiliště
  v Kaliningradu. Když v roce 1972 absolvoval, poslali ho na Kujbyševovu
  vojenskou inženýrskou akademii v Moskvě, kde se cvičil na výsadkáře. Po
  jejím dokončení se stal příslušníkem speciálních leteckých sil, kterým
  se populárně říká Desantniki – patří mezi nejlepší na světě.
  Oženil se s Ludmilou Košelnikovou, svou láskou z Kaliningradu. V roce 1974 se
  jim narodil syn Voloďa a o deset let později dcera Julie.

  Když sovětská armáda přepadla koncem roku 1979 Afghánistán, patřil Skripal
  do oddílu, který dobýval prezidentský palác a zavraždil jejího pána.
  Osvědčil se. Všiml si ho i generál Boris Gromov, velitel 40. armády.
  Ve volných chvílích Skripal boxoval, stal se armádním přeborníkem. Třebaže
  vypadal jako mlátička, měl bystrý mozek. Není divu, že si ho vyhlédla
  GRU. Tato vojenská zpravodajská služba zaměstnává dnes šestkrát víc
  lidí, než civilní rozvědka SVR. V jejích útvarech speciálních sil slouží
  na 25 tisíc vojáků.
  Po dokončení zpravodajského výcviku na
  počátku devadesátých let poslali Skripala do Valletty, metropole Malty,
  jako člena štábu vojenského atašé. Podle ruského tisku se velice
  osvědčil – „energický profesionál, schopný verbovat nové agenty a
  získávat důležité informace“.
  V roce 1993 ho přeložili do Madridu a povýšili na vojenského atašé. Ve Španělsku museli překonávat ruští špioni spoustu překážek,protože je hlídali příslušníci Národního zpravodajského střediska (Centro Nacional de Inteligencia – CNI).
  O Skripalovi si brzy poznamenali, že má „nos na peníze“ a je jako agent
  „přístupný“ …..
  Skripalova získali Britové na „medovou past“, domnívá se generál GRU na penzi Valerij Malevannov, který deset let komentuje v ruských médiích činnost tajných služeb. Ve špionážním žargonu to znamená, že na něj nastražili přitažlivou ženu, vyfotografovali v intimních situacích a pohrozili mu, že je ukážou jeho manželce.

  Nikdy neodhalený špion. Američané měli krtka přímo v kosmickém programu*
  Dodnes americká CIA neodtajnila,kdo byl jejím špionem přímo ve hvězdném městečku, kde vznikal sovětský kosmický program.
  Musel to být někdo v SSSR vysoce postavený. *
  Informace totiž podával přesné – a mimo kanály CIA.
  Když Kennedy byl se svým štábem
  důstojníkem CIA informován o startu Jurije Gagarina (12.dubna 1961), Prezident Kennedy * už tuto informaci už věděl. ……….. Pravdu se asi nikdy nedozvíme………

  Skripala v Madridu zavolal Antonio Akvarez de Hidalgo, ve skutečnosti důstojník MI 6 Pablo Miller. Představil se mu jako „Luis“. Také ho nalákal na společný podnik se španělskými víny. S nemalým ziskem je budou prodávat do Ruska, pokud tam najde kupce.
  Majoru Skripovalovi se tento nápad líbil. Za prezidentování Borise Jelcina
  tonulo Rusko v chaosu, ani zpravodajci a diplomaté v zahraničí
  nedostávali včas platy. Tady bude východisko z nouze.
  Oba zpravodajci se sblížili. Skripal „Luisovi“ vyprávěl o tajných operacích
  GRU i o svých kolezích. Brit mu brzy mu představil kolegu, takže
  spojení s ním obstarávali dva lidé. V roce 1995 mu dali krycí jméno „Forthwith“.
  „Prozrazoval množství vysoce tajných zpravodajských informací včetně operací GRU,
  aktivních agentů a jména zpravodajských důstojníků sloužících v Moskvě i
  mimo Rusko,“ uvedl deník Times 13. března 2018. „Platili ho
  hotově, na každé schůzce 5–6 tisíc dolarů, které si ukládal ve španělské
  bance.“ Získané informace předávali Britové americké CIA, jak v těchto
  případech zvykem.

  Kádrovákem v „Akváriu“

  Skripal trpěl cukrovkou. V roce 1999 už mu dostoupila do nejvyššího stádia,
  musel si píchat inzulín. Centrála ho povolala zpátky.
  Zkušeného zpravodajce pověřili vedením kádrového oddělení „Akvária“, jak se
  familiárně říká ředitelství GRU v Grozodobové ulici na severozápadě
  Moskvy. Skripal získal jedinečný zdroj informací pro Brity – měl přehled
  o všech důstojnících vysazených v zahraničí, případně o jejich tajných
  operacích.
  Čas od času vyjížděl do Španělska, aby se setkal se svým řídicím důstojníkem, předal mu nové informace a inkasoval honorář.
  Scházeli se v restauracích a barech, spolupráce fungovala jako „dobře
  namazaný stroj“, uvedly Timesy. Nicméně pro „Forthwithe“ to bylo stále víc psychicky namáhavé, žil ve stresu, který se stupňoval.
  Britům předal na 20 tisíc stran dokumentů včetně informací o vojenském
  kosmodromu Pleseck na severu Ruska, prozradil na 300 příslušníků GRU
  sloužících v zahraničí a měl zprávy z generálního štábu.
  Občas se stávalo, že Skripal byl tak těžce nemocen, že nemohl do Madridu
  přiletět. Posílal za sebe manželku. Ludmila o jeho zrádcovské činnosti
  nevěděla, domnívala se, že peníze, které dostává, jsou zisky z
  vinařského obchodu.
  V roce 2000 odešel plukovník Skripal – ve věku 50 ket do penze…..
  Zůstal však záložním důstojníkem GRU. Okamžitě ho zaměstnali na
  ministerstvu zahraničních věcí. Po čase si ho vyhlédl Gromov, nový
  primátor Moskvy, přítel prezidenta Putina, který k sobě na radnici
  stahoval důstojníky osvědčené v Afghánistánu.
  Skripal se dál scházel s kamarády z GRU ve vybraných restauracích, kde klábosili o
  tajných operacích. Kromě toho získal přehled o zákulisí metropole. Ve svých cestách nepolevil, vždyť sortiment jeho informací se značně rozšířil.
  Agenti CNI schůzky dvojitého ruského agenta s jeho řídicími důstojníky sledovali. Dvaapadesátiletý Roberto Flórez Garcia z centrály španělské služby potřeboval v roce 2001 peníze.
  Dopisem Petru Mělnikovovi na ruskou ambasádu, o němž věděl, že je zpravodajcem, nabídl jedinečnou informaci za jednorázový honorář 200 tisíc dolarů. Rusové na
  obchod přistoupili a dověděli se o dvojitém životě Sergeje Skripala.
  I Flórez byl podezřelý. Rok před tím španělská kontrašpionáž zavětřila,
  že se chystá ke zradě ve prospěch Moskvy. Přímé důkazy však nenašla.
  Španělský zpravodajec si byl jist svou bezpečností. Rusy dál informoval o
  různých akcích CNI, zvláště pak proti GRU a SVR. Samozřejmě za peníze. V
  roce 2003 jim prozradil totožnost sedmi kolegů zavražděných v Iráku.

  O rok později raději ze služby odešel a přestěhoval se na ostrov
  Tenerife, kde si založil detektivní kancelář. Myslel, že tím za sebou
  zamete stopy o zradě. Kontrašpionáž na něj nezapomněla a v roce 2007
  shromáždila tolik důkazů, že ho zatkla.
  O tři roky později s ním proběhl soudní líčení, vzhledem k citlivosti případu v utajení. Žaloba Flóreze obvinila, že zničil strukturu „dlouhá léta budovanou proti Rusku“. Soud mu vyměřil vězení v délce dvanácti let. V historii
  Španělska to byl první případ špionáže od smrti generála Franca a
  obnovení království v roce 1975.

  „Vy jste mě přehráli!“

  Do sledování Skripala se pustila Federální bezpečnostní služba
  (Federalnaja služba bezopasnosti – FSB). Její agenti postupně zjistili,
  že se v Moskvě schází s britskými diplomaty a v zahraničí s lidmi, kteří
  zřejmě slouží v MI 6. Ovšem museli sebrat naprosto neprůstřelné důkazy,
  vždyť šlo o vysokého důstojníka, osvědčeného zpravodajce a hrdinu z
  Afghánistánu.
  Až v prosinci 2004 se rozhodli Skripala zatknout.
  Právě se vrátil z návštěvy Velké Británie. Policisté v civilu si na něj
  počkali ráno na ulici, když se chystal do zaměstnání.
  Museli postupovat opatrně, aby ho dostali živého – celý postup před tím důkladně
  nacvičili. Muže obstoupili, zabránili mu, aby případně nespolkl tabletku
  s jedem, a zavlékli do auta. Neměl šanci.
  Na počátku vyšetřování si Skripal posteskl: „Vy jste mě přehráli!“
  Zatčený dablér s vyšetřovateli FSB spolupracoval. Bez okolků je seznámil se
  všemi podrobnostmi své činnosti ve prospěch Britů. Přiznal, že během
  devíti let od nich dostal přes 100 tisíc dolarů, které má uložené ve
  španělské bance.
  Podle názoru Malevannova lze význam Skripalových informací srovnat se škodou,
  jakou Sovětskému svazu způsobil plukovník GRU Oleg Peňkovskij na
  počátku šedesátých let minulého století. Zatímco Olega Peňkovského popravili,
  Skripala poslal 30. listopadu 2006 (…. to už byl 6 let Ruským prezidentem Putin …..) vojenský soud na třináct let do pracovního tábora s nejpřísnějším režimem.

  Situace se radikálně změnila. I v Kremlu si uvědomili, že zatčený špion je „cenným zbožím“ pro budoucnost. Jestliže na Západě zatknou naše „hrdinné
  rozvědčíky“, jak se jim říkalo, můžeme tyto lidi vyměnit.
  Tato příležitost se naskytla v létě 2010. Americká FBI zatkla desítku ruských
  špionů, většinou nelegálů, a nabídla je k výměně. Na Západ tedy putoval
  i Skripal. Za svůj nový domov si vybral Velkou Británii, které sloužil.

  Právě dokončený úryvek z připravované knihy HOŘKÉ KONCE VYZVĚDAČŮ

  Zdroj: https://technet.idnes.cz/sergej-skripal-novicok-fsb-putin-kreml-mi6-oleg-penkovskij-gru-pbl-/vojenstvi.aspx?c=A180331_103433_vojenstvi_kuz

  • Saul

   „Syn Saša skončil podivnou smrtí v červenci 2017 v Petrohradě – třebaže nepil alkohol a před tím byl zdráv, postihla ho těžká choroba ledvin.“
   V nasich mediich jsem se nekolikrat setkal s tou informaci,ze Skripaluv syn zemrel i se svou pritelkyni pri navsteve Ruska pri autonehode.

 25. astraustralia

  Zminka o tom ze Skripal je diabetik na insulinu by vysvetlovalo proc po otrave se zdrava dcera zotavila rychleji. O lidech s cukrovkou je obecne znamo ze se jim vse hoji pomaleji.
  Plus pribyvajici vek. Dnes uz to neni mlady geroj jako drive v Afganistanu, ale 66 lety senior ktery uz ma neco za sebou.

 26. astraustralia

  Deji se i jine veci na svete bez vetsiho massmedialniho zajmu.

  Pokus o zivot Skripala a jeho dcery at jiz agenta ci neagenta proste cloveka je svinstvo at to udelal kdokoli.
  Ale massmedialni pozornost neni vzdy rozdelovana stejne, rozhodne ne tak aby kazdy zmareny zivot byl pomerovan a zlocin odsuzovan stejne .
  Jsou i jine zivoty nez agentu Skripalu a zaslouzi si stejnou pozornost .

  Byl to kdo kdo opet vrazdil, v Gaze?
  Branici se stat israel, nebo nikoli stat ale jen sionismus?
  Byl to genocidální apartheid ?
  Pak všem sionistům připomínejte:
  ne v obraně, ne náhodou, ne kvůli Hamasu, který z nich dělal lidské štíty,
  ale ZÁMĚRNĚ zabíjeli neozbrojené demonstranty!

  Israeli Military Admits Massacre of Unarmed Gaza Protesters Was Intentional – then Deletes Tweets
  (Izraelští vojáci přiznávají, že masakr neozbrojených demonstrantů v pásmu Gazy byl úmyslný – pak to smazali na Tweets)

  The Israeli military has admitted that its bloody crackdown on unarmed Palestinian protesters was “accurate and measured.”
  The Israel Defense Forces, which shot 773 Gazans with live ammunition,
  likewise said, “we know where every bullet landed.”
  (Izraelská armáda připustila, že její krvavé zásahy proti neozbrojeným palestinským demonstrantům byly „přesné a měřené“. Izraelské obranné síly, které zastrelily 773 lidi v Gaze
  „Víme, kde každá kulka přistala.“
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=21485#.WsE3pCdndHM.facebook
  PS
  Kde je platnost vsech tech reci ze neni rozdilu,
  ze zivot kazdeho cloveka ma stejnou cenu.
  VSICHNI Mistri korektnosti v hlasani nejspravnejsich mezilidskych vztahu, kde jste ?
  Kde jste massmedia ?
  Kde jsi spravedlnosti ?

  • Kamil Mudra

   „Kde jste massmedia ? Kde jsi spravedlnosti ?“
   Na stejných pozicích jako když se střílelo na Ukrajinském Majdanu.

    • Saul

     Me urcite ne.
     A vam?
     Debata o statu Izrael a jeho pravu na obranu tu prednedavnem byla a tak nejak si nevzpominam,ze byste mu ji upiral a odvazil se kritiky te brutality,kterou to dela.
     Tak hlavne ze jste konecne hbite a odvazne zareagoaval na zde okridlenou frazi „…..je vse v poradku“
     To to trvalo:-)

     • vittta

      Tak komu tedy?
      Mě se to tam v pořádku nezdá, ale právo na obranu bych jim nebral.
      Osobně to vnímám asi tak, jako když se u nás mluví o cigoších.
      Jak jsou utiskovaní, jak nemají přístup k pitné vodě, jidlu….dal jsem odkaz na nějakou zprávu evropské komise a přečetl jsem třeba celý rozsudek soudu ve Štrasburku o rodině XY.
      Tedy- když si to bude číst někdo, kde cigoši nejsou, určitě je bude litovat, když někdo, kde je mají také, bude se v něm vařit krev.
      My tady Palestince vesměs nemáme, až tedy na ten nepříjemný výbuch a nález zbraní pro celou brigádu na jakémsi jejich vyslanectví, kterážto zpráva rychle zapadla v zapomění.
      Tak je třeba litujeme.
      Kde je mají, nelitují je.
      Já- dejme tomu, nemohu vědět, jak přesně to v Izraeli reálně vypadá, ale zdá se, že palestinská komunita je od ranného dětství vychovávána jen a jen k nenávisti k Izraeli, takže v sobě nic, než tu nenávist, nemají.
      Tomu odpovídá jejich činnost, a jejich činnosti zase odpovídá činnost Izraele. (bez ohledu na to, kdo má vlastně pravdu, ta je ošidná, a nikdy se nemůže vyjevit v čisté podobě)
      Když dvě komunity nejsou schopné žít vedle sebe, nakonec vyhraje ta brutálnější, a nikdo, NIKDO dnes už nemůže věřit tomu, že se Židé a Palestinci někdy sblíží.
      Pozorovatelé jen strkají hlavy do písku a hovoří o lidských právech, ale reálná situace nemá jiné, než násilné řešení, na které jednou logicky dojde.(toto žádné skutečné násilí zdaleka není)
      To samé platí o západních zemích a jejich muslimských spoluobčanech.
      Tam to dospěje do stejného stádia, tedy původní obyvatelé se začnou bránit jak na občanské, tak na státní bázi.
      Obrana pak samozřejmě nemusí být nijak spravedlivá, ale ve válce se na spravedlnost obecně nehledí, pravdu má pak ten, kdo vyhraje.
      Tak to vždycky bylo, a vždycky bude.
      Tedy shrnuto, střetu se nelze vyhnout, je neodvratný, multikulturismus selhal, a Izrael, i kdyby dal Palestincům všechno, co má, svoje statky, svoje ženy, svoje děti, Palestincům to stačit nebude.
      To není proizraelský pohled, to je pohled realisty, podobně, jako když podporuji v současné době Rusko, není to proruský pohled, ale opět jen pohled realistický, tedy vycházející z nějaké situace, která je, a které věřím, že je taková, jak jí- na základě všelijakých zpráv- vidím.
      Mrkněte třeba sem.
      Nemusíte tomu věřit, ale je dobré si to přečíst, a dát do souvislosti s jinými zprávami.
      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mame-problem-Zide-si-za-vsechno-muzou-sami-Teroristu-klidne-schovam-Prisne-tresty-podle-islamu-Ctete-co-si-mysli-muslimove-u-nas-v-Evrope-531299

      • Saul

       Já- dejme tomu, nemohu vědět, jak přesně to v Izraeli reálně vypadá, ale zdá se, že palestinská komunita je od ranného dětství vychovávána jen a jen k nenávisti k Izraeli, takže v sobě nic, než tu nenávist, nemaj

       A Izraelska??
       Ne,oni si z Palestincu opravdu nedelaji zive terce jen tak nahodou.
       S par Izraelci jsem kdysi par piv vypil a to co mi vypraveli,kdyz se „uvolnili“ mi stacilo.
       Rikal jsem si,ze jsem asi narazil na nejake extremisty,ale nasi lidi co tam zili se mi vysmali,ze to byl jen slaby odvar mistni (zidovske) reality.
       A mluvil jsem i s Palestinci.
       S temi bohatsimi a zijicimi mimo Izrael a Gazu.
       Byla z nich na rozdil od agresivnich Izraelcu citit rezignace a nechut jakkoliv to dal hrotit.
       Kdysi jsem stal na strane Izraele a dodnes si vzpominam,jak jsem jednoho Palestince v debate o jejich zemi dost drsne urazil.
       Nebezpecne mu blisklo v tech cernych ocich ale pak se na mne tak soucitne podival a v klidu povykladal osud sve rodiny.

       • vittta

        Stůjte si na čí straně chcete, ale bylo by možná dobré, kdybyste tam nějakou dobu bydlel.
        Jako Žid, a pak jako Palestinec.
        Já vám řeknu jednu věc, Saule.
        Izrael rozhodně nepáchá největší zlo na zemi, a Palestinci nejsou nejubližovanějích národem na světě.
        Kdyby je zabíjeli Američané, nikdo by po nich neštěkl.
        Kdyby Rusové, byl by to humbuk ještě větší.
        Nehrajte si na spasietele světa, a buďte rád, že jste se narodil na správné straně zeměkoule, ve správnou chvíli.
        To je náhoda, která se ZATÍM vyplatila.
        A nechtějte tu šťastnou náhodu zahodit sobě i jiným tím, že budete podporovat dávno mrtvý multikuturismus!

        • Saul

         Já jsem hlavně šťastný,že nemusím žít ve společnosti,která je většinově nenávistná,militantní a rasistická(a to v Izraeli je) a když už se tady někdo stejně tak projevuje,tak jsem nanejvýš šťastný,že mu to mohu sdělit, aby se nad sebou zamyslel a nezavlekl tuhle zemi do stejného stavu,jaký je v Izraeli.
         Takže si svoje rady a výchovné lekce nechte pro svoje kamarády a ta vaše ohraná písnička omlouvání jakéhokoliv svinstva tím,že ho páchají i jiní je už opravdu dost ohraná a já vám na ni určitě pískat nebudu.

         • vittta

          Domníváte se, že je nějaká jiná možnost militarizace české společnosti, než příval negrů a čmoudů, nebo agrese proti Rusku?
          A obě tyto varianty zásadně nepodporuji, na rozdíl od vás.
          Takže militarizace společnosti a rozmach násilí obecně není z mojí názorové díly, milej zlatej!
          Pokud vám to náhodou uniklo, pak společnost těch nejvyspělejších, dříve tzv. kapitalistických zemí, se neradikalizovala a nemilitarizovala (ano, milánku, ozbrojení vojáci v ulicích jako norma JE militarizace společnosti) proto, že nějaký xenofob či rasista hlásal nenávist, ale protože nenávist a agresivitu v praxi vyvolávají negři a jejich sluníčkoví zastánci, což jsou úplně náhodou ti samí, co by se rádi podívali do Moskvy na tankových pásech!

          • Saul

           Vy jste schopen podpořit jakoukoliv agresi.
           Důvod je,že se prostě agresivní jste.
           Sice se tu snažíte instalovat do pózy hrdinného obránce spravedlnosti,ale vaše pseudoargumentace,lži,manipulace a arogance je úplně stejná jako u těch,které vyhlašujete za nepřátele společnosti i těch,kteří ji opravdu ohrožují.
           U vás je úplně jedno,na čí straně stojíte.
           Když na té správné,tak ji zprasíte,když na té nesprávné,tak jen uplatníte svoje podivuhodné schopnosti k vyvolávání nenávisti,militarizaci, rasismu….
           Ono se pak vlastně nedá dost dobře divit,že se obyčejní lidé v těch migračních, mezinárodních a hlubších politických problémech moc neorientují.
           Udělá se jim zle z obou stran a raději nad tím mávnou rukou.
           Za což jediné vy stojíte.

          • hans

           No vitto, je hlavně sprosté a nechtné mluvit v souvislosti s Izraelem o „obraně“. To je jako říkat o Němcích ve všech těch běloruských, ruských, ukrajinských a slovenských (a několika českých) vsích „oni se jen bránili“ násilnickým partyzánům.

           Němci se nebránili, Němci byli agrasoři, i když je zrovna partyzáni nebo regulérná armáda porážela. Stejně tak Izraelci se nebrání, Izraelci jsou agresoři v cizí zemi.

          • Kamil Mudra

           No já nevím… Podle posledních archeologických vykopávek (a mám dojem že i genetického výzkumu) o kterých jsem četl, to vypadá že mohou Židé oprávněně považovat území Palestiny (kdysi Kanaán) za svůj domov stejně jako ostatní semitské kmeny se kterými ho sdíleli. A nejen sdíleli ale také za něj svedli vícero bitev s příchozími agresory.

           Současný, až v devatenáctém století, uměle vytvořený stát Israel se sice chová agresivně a nedrží se v původně vymezených hranicích ale těžko lze jeho židovské obyvatele považovat za nějaké kolonisty území se kterým by v minulosti neměli nic společného. Jde přece (a nejenom) o potomky z diaspor které vytvořili jejich předkové po té co byli ze své domoviny vyhnáni nebo i rozváženi coby otroci ukořistění z válečných tažení. A nyní zas bojují převážně s potomky předků, kteří tu oblast osídlili až během velké arabské expanze po celém Blízkém východě – tedy jsou oproti nim Židé stále více původními obyvateli než oni.

           Ono je těžké hrát si v téhle „kauze“ na soudce, protože tím vytvořením státu Israel došlo k jakési nápravě podobným stylem jako u nás restitucemi – tedy k jakémusi nastolení spravedlnosti za cenu mnohých nespravedlností. Lze na to pohlížet dvojím způsobem: Buď z historického hlediska a nebo naopak ty tři tisíce let minulosti škrtnout a zabývat se jen státem Israel jako takovým. Jakmile se to začne míchat vzniká názorový zmatek.

          • vittta

           Je tom můj názor, Hansi.
           Třeba mluvím sprostě a nechutně, ale takový je prostě můj názor.
           Co bych měl dělat?
           Buď budu držet hubu- a nebudu sprostý a nechutný, ale jen navenek, protože uvnitř si to prostě myslím.
           Nebo to řeknu, či tedy napíšu, a budu sprostý a nechutný.
           Mám volbu být upřímný- nebo „zakalený“, bezpáteřní.
           Budu raději upřímný.
           Židé nemají kam couvnout.
           Když budou poraženi- zemřou do jednoho- a nikdo ani nepípne.
           My také, ale u nás může říci kdokoliv to povětstné „ale“, nebo „třeba“, chcípneme také, ale nemáme tu situaci, aby naše ženy musely na vojnu cvičit zabíjet lidi, vyberte si…zatím.
           U nich je to tutovka.
           Rozumím jim.
           Jsem jen človek, ne Bůh, nemohu soudit ani mentorovat.
           Hrají o všechno a kdo hraje o všechno, nemůže se dívat kolem sebe.
           Když Němci vtrhli do SSSR, také se nemohli sověti dívat kdo je dobrý- a kdo zlý.
           Buď zvítězí- nebo zemřou.
           Neunesu tíhu světa, kdybych byl Žid, a lépe řečeno, židovský důstojník, vydám rozkazy, jaké mi přikazuje prosté přežití národa.
           Nejsem agresivní ani násilný, byť mnozí poznali sílu mých pěstí.
           To ale byla jen hra, kdy se chlapi servou v hospodě kvůli malichernostem.
           Židé dávno hru nahrají.
           Na rovinu říkám, že bych vydal jakýkoliv rozkaz, i kdybych se měl pak zastřelit,či být do konce života duševně poznamenán, protože moje osobní morálka je jinde.
           Jako voják ale na morálku musím srát, morální voják je špatný voják, zbytečný, přítěž.
           Můžeme o tom polemizovat, třeba Kamil to dobře popisuje, ale být důstojníkem izraelské armády, budu velet rázně, se vší nechutnou a zavrženíhodou vojenkou brutalitou.
           A budu vědět, že je to odpornost.
           Ale zavelím, protože jiná možnost není.
           Psát filosofiské kecy můžeme tady, nic neriskujeme, maxiákně o nás, ( o mě) někdo řekne, že jsem kokot násilná svině.
           Co na tom záleží?
           Jim jde o všechno, a všichni to víme.
           Nikdy, NIKDY Hansi nemohu říci, že je to jinak.
           Nemohl bych se do smrti podívat do zrcadla!

 27. vittta

  Tak nám syrské vládní síly zaútočili v Sýrii v Dúmá.
  Strašné!
  USA budou požadovat vojeksý zákrok…..humánní vojenský zákok, abych byl přesnější.
  Podívejte se na ty záběry, ale klid, mohou i slabší povahy, záběry nejsou nijak děsivé, pokud tedy za děsivé někdo nepovažuje polévání zcela zdravých lidí studenou vodou!
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/desive-zabery-z-duma-pokud-se-potvrdi-utok-plynem-zadaji-usa-zakrok-proti-syrii-44722?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

   • vittta

    No, kdybych se zeptal, věříte tomu, že ty děti zabyl jedovatý plyn, shozený tam Assadovými vojáky?
    Co byste odpověděl?
    To za předpokladu, že to byly skutečné mrtvoly, protože já už nevěřím ani tomu, v dnešním podivném světě medializovaného zla, kdy zlo je to, co se ukáže a popíše, a ne to, co se děje.
    Má to určité…řekněme logické důvody, proč se tomu zdráhám uvěřit, protože v krátkém videu se záběry opakují, a myslím si, že v případě skutečného masového nasazení chemických zbraní- a jiné nasazení je z vojenského hlediska zbytečné- by se daly natočit daleko horší záběry daleko většího počtu mrtvých v daleko děsivějších polohách.
    Nic méně se nezdá, že by mrtvoly byly umělé, jenže…..
    Jenže jelikož jich je relativně málo, a jsou tam jenom děti, spíš bych uvěřil tomu, že je zavraždili vlastní lidé, aby měli co točit.
    Děti vzbuzují větší emoce, než dospělí, či dokonce staří, a jak vidno, zasaženy musely být jen děti, mrtvoly dospělých tam prostě nejsou!
    Na čí příkaz si tipnout nedovolím.
    Pak si také myslím, že BL se dopustily klasické sviňárny bezskrupulozních hyen, protože ty záběry použily na potvrzení svých politických vizí, aniž by věděly, o co vlastně jde.
    V klídku napsaly, že ten útok nese „přesný rukopis Assadových chemických útoků“.
    Takže Saule, na ně, ne?
    Chtělo by to vybombardovat zase pár Assadových „vojenských“ cílů, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost!

    • Kamil Mudra

     Je zajímavé že:
     Lékaři ze syrské Dúmy prohlásili, že neobdrželi pacienty s příznaky chemického otrávení, sdělilo Centrum pro smíření znesvářených stran. Lékař Yaser Abdel Majid uvedl, že „o víkendu, ani dříve od začátku válečné operace v Sýrii se k nim nedostali pacienti s chemickou otravou“. Podle jeho slov všichni lidé, kteří potřebovali pomoc, měli „obecná zranění“. „Pracuji v nemocnici města Dúma od roku 2015, od začátku vojenských operací. Od 6. do 8. dubna se k nám dostávali pouze pacienti se střepinovými poraněními a obecnými vojenskými zraněními“, uvedl lékař. To potvrzuje i řidič sanitky Ahmed Saur, který na tomto území pracuje několik let.
     Lékaři syrského Červeného kříže také nepotvrdili údaje o zraněných s příznaky chemické otravy.
     Důstojníci Centra se obrátili i na bojovníky, kteří opouštějí východní Ghútu se souhlasem vlády. Také „nic nevědí o využití chemické zbraně proti nim“.

  • Asfalt

   Sice jsem musel z ruštiny maturovat a jako každý v té době ruštinu znát i dál, ale dnes čtu jeden řádek půl hodiny. Nevím proto, co v článku je a co předkládáte. Dovolím si ale uvést vlastní shrnutí.

   Britská vláda zcela jistě lhala z těchto důvodů:
   – Ze vzorků krve se nedá v tomto případě zjistit původ jedu, jak BoJo výslovně tvrdil, jehož slova pak popřeli i samotní vědci, co pak museli zachraňovat odbornou prestiž svého pracoviště
   – Určení struktury jedu, a to ve stopové analýze, a ještě v tak komplikovaných interferencích krevní plazmy, je málem nebo možná i zcela nemozným úkolem. Nevěřím, že by to někdo dokázal za 3 týdny, a to ještě s příslušnou mírou jistoty. Něco takového by bylo možné, pokud by měli k dispozici vzorek samotného neinterferovaného jedu a k němu referenční vzorek. Ale za daných podmínek a čase v žádném případě, pokud ano, musí být daní vědci navrženi na Nobelovu cenu. Protože analýza závisí na správné interpretaci analytických dat, obávám se, že díky zpolitizování případu a vyloučení Ruska z odborné spolupráce (a samozřejmě nezbytné oponentury a kontroly), už nebude nikdy možné věřit jakýmkoliv závěrům tak složité analýzy, kterou teď provádí mezinárodní organizace. Přitom Britové se právě o to zasadili. Pokud by jim šlo skutečně o pravdu, nemohli by jednat tak, jak jednají.
   – Zpráva tajných služeb nemůže být použita jako důkaz v trestněprávní věci a uvedený případ je případem v trestněprávní věci. Přitom dobře víme, jak podle tajných služeb bombardovaly ruské stíhačky Ukrajinu, jak Rusové ve spolupráci s Assadem zosnovali chemické útoky v Sýrii, jak Rusové zfalšovali volby v řadě států a tak podobně.

   Vedle toho je zde byť ve slabší argumentační síle řáda dalších otázek, které mají hodně podivné odpovědi nebo žádné. Jde nejen o ta zvířata, která asi přežila útok, když zemřela z nedostatku vody, ale třeba i o to, kdo přistupoval tři dny po útoku pod jménem a heslem Skripalové na ruské sociální síti VK. Pokud tak učinil nějaký vyšetřovatel, nemá snad britská strana důvod to neříct, ale surfování po Internetu samotné Skripalové v době jejího údajného komatu je divné ( https://www.rt.com/news/422931-skripal-yulia-social-media/ ).

   Novičok ale nelze vyloučit z těchto důvodů (byť sám hypotéze o novičoku nevěřím):
   – Jeden gram prý byl ukraden při likvidaci chemických zbraní SSSR a měl být rozdělen do osmi(?) ampulí a prodán neznámému kupci na několik tisíc rublů. Jedna ampule možná byla použita v devadesátých letech, takže možná se několik ampulí po světě ještě někde stále toulá. Samozřejmě je toto možná smyšlená pohádka, ale někde jsem to četl a možné to je.
   – Existuje prý několik desítek „novičoků“ a laboratorní syntéza něčeho obdobného je možná na řadě míst. Myslím, že nejen v laboratořích armádních. Přitom „novičok“ popisovali Američané, nikdy ne sověti nebo Rusové (byť ho asi opravdu vyvíjeli a asi i vyvinuli). Američané a laboratoře jiných zemí ho tedy mít musí. Zdroj tu tedy být může, ruský i neruský.
   – Novičokem byl prý v devadesátých letech otráven i nějaký bankéř a jeho sekrétářka. Ostatní lidé z jejich okolí byli přiotráveni, ale otravu přežili. I zde tedy záleží na míře intoxikace, byť zde na velmi nízké hranici. To, že Skripalovi útok přežili, proto není důkazem, že novičok použít nebyl.
   – Dalším důkazem proti novičoku má být fakt, že oběti po kontaminaci odešli až kamsi do parku, kde byli nalezeni. I vědec, co se s touto látkou prý otrávil díky poruše odvětrávání aparatury, odešel po svých domů a teprve pak zemřel. Skripalovi tedy měli čas k odchodu do parku a uváděný důkaz není důkazem.
   – Novičok nejde selektivně použít na dvě osoby, přiotrávených by tedy mělo být víc. K tomuto argumentu se nelze vyjádřit, protože neznáme okolnosti. Může, ale také nemusí být oprávněný.

   Nic z uvedeného ale neopravňuje obvinit Rusko, a ještě navíc jako stát. To je výsledek společensky nebezpečné rusofobie, ne faktu nebo rozumu.

   Je ve Vašem článku něco jiného nebo nového?

 28. Asfalt

  Poprvé zazněl hlavní cíl britské provokace v Salisbury – pozastavit členství Ruska v RB OSN. Oznámil jej blairistický poslanec Chris Lesley, který nazval Rusko „strašným vyvrhelem“.
  http://outsidermedia.cz/diplomaticky-psouk-britska-operace-salisbury-proti-rusku-byla-zmarena/

  Je to pravda? Skutečně byl tento návrh vysloven? Oni jsou opravdu schopni všeho včetně takto šílených nápadů. Pokud ano, pak bez ohledu na oprávněnost takového návrhu by mnohé dávalo smysl včetně Vittovy čerstvé zprávy o údajném chemickém útoku i již několik měsíců staré prohlášení Macrona, že Francie zaútočí na Assada, pokud „znovu použije“ chemické zbraně, a další a další.

 29. Asfalt

  Už někdo přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat, až se někdo nebo oba Skripalovi budou chtít po uzdravení vrátit do Ruska, které se je údajně pokusilo zavraždit? Myslím, že tak nedobře, že se Británie pokusí něco takového zmařit. Legálně by to šlo obviněním z čehokoliv, nelegálně ledajak. Mám o Skripalovi obavy.

   • Asfalt

    Díky za připomenutí. Ano, Skripalové není co závidět. Na druhé straně, kdesi jsem zahlédl, že jí byla připsaná značná částka na účet těsně před odletem do Británie. Nevím, zda je to pravda, a pokud ano, snad to má nějaké jiné vysvětlení. Každopádně my to tady nevyřešíme. Avšak o to hůř, že v takto zpolitizované kauze nebude možné už věřit ničemu od těch, co jsou v právním státě povoláni to vyřešit. Politici, jejich tupost a aktivismus (lhostejno, zda se záměrem nebo ne) je předběhli. Vzpomínám si dobře na jedno z pravidel úspěšného zločince: Chceš-li něco zakrýt, tím větší humbuk kolem toho udělej? Kdo měl možnost udělat takový humbuk, aby se na nic nepřišlo?

     • Asfalt

      No vida, to jsem ani nevěděl, že věci už jsou tak daleko. Ještěže alespoň použili metodu cukru před tím bičem. Chudák holka, měla se vdávat. Teď ani veřejnost nezkontroluje, zda je v té nové identitě ještě živa.

      • Kamil Mudra

       Nejenom veřejnost: „Britské úřady odmítly dát vízum ke vstupu do Británie Viktorii Skripalové, sestřenici Julie, která byla v Salisbury otrávena. Viktorie Skripalová chtěla Julii navštívit v nemocnici. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že její „žádost neodpovídala imigračním předpisům.“
       Tahle informace je z BL ale chvíli o tom visel článek i na Novinkách. O hodinu později jsem ho už nenašel ani v jejich archivu.

     • grasyk

      „Nová identita“ je fajn. Nikdo je nezná, nikdo nic neví – teda kromě FBI, že? Takže např. nějaká „nešťastná autonehoda“ nebo „loupežné přepadení“ nebo jiné rány osudu, co se přiházívávají, toho dost vyřeší. :-)

   • Asfalt

    Ještě k uvedenému. Takto reagovala May na námitku opozičního Corbyna, že Británie by měla počkat na důkazy před tím, než obviní Rusko:
    https://www.mirror.co.uk/news/politics/theresa-slams-jeremy-corbyn-not-12186751
    Všiměte si té jednoty fašistů za zády, co hučí na někoho jen proto, že navrhl pro slušného člověka naprosto samozřejmý postup, a toho výrazu emoce, řekl bych přímo nenávisti, v závěru, když říká, že ruský stát musí být obviněn (i bez důkazů). To už není sranda ani zlý sen, Kamile, to je realita dnešního světa.
    Pokud byste se zeptal na média, hlídacího psa demokracie, pak BBC začala od May vzteky poprskaného Corbyna, jak jsme viděli, ještě očerňovat, že si hraje s ruskými panenkami, je agentem Kramlu atd, zkrátka jak to známe.

    • Kamil Mudra

     Ta realita je děsivá. Když už i v nejvyšších politických kruzích je argumentace nahrazována hlasitým řevem (= osočováním bez potřeby dokazovat), pak už je opravdu zle. Dokud se tak chovali jen diskutéři na internetových fórech, bylo možné se nad tím jen pohoršit z hlediska lidské nezralosti, ale na téhle úrovni už jde skutečně o život nás všech. To už by snad mohla vyřešit jen defenestrace všech politiků kteří se takto chovají. Ona by postačila i pouze mediální, ale jak to tak vypadá tak ztrácejí pud sebezáchovy i zaměstnanci téhle mezinárodní velmoci. Kdejaký výrok řadového občana jsou schopni rozmáznout coby štvavé šíření nenávisti ale když se něčeho takového dopouští politik takto vyloženě ohrožující světový mír – tak mlčí. Děs běs!!

     • embecko

      Je to zvlastni smesice valky obcanske, studene a horke proxy. Dle meho byla situace podobna za tricetilete valky, tam byly take podobne bloky, hon na hugenoty, permanentni podryvava propaganda, vojenska likvidace celych mest (na severu dnesniho Nemecka). Je pravda, ze drive to bylo vice zkomprimovano, zatimco dnes je konflikt roztazen na severni Afriku a stredni vychod a navic jeden z ucastniku je nedosazitelny za Atlantikem.
      Jeste jedno zdanlive OT pro Kamila: Ze se ti tu nedavno nekdo vysmival v pripade nastineneho spojeni Charty a Sorose?:
      https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-frantisek-janouch-nadace-charty-77-havel-soros-pg9-/domaci.aspx?c=A180406_205555_domaci_pmk
      OT je to zdanlive, protoze ted si diky valce nedavaji pozor a tak z nich vypadavaji drive tutlane informace.
      Jak se pise v clanku Pavla Letka Jsme ve valce na e-Republice:
      „Ke kauze Skripalových, otráveného dvojitého agenta a jeho dcery, se sluší napsat pár slov. Jen pár, za víc to nestojí:
      Přidali jsme se k vlně hysterie, důkazy již nic neváží, protože nikoho nezajímají. Doba, kdy si panovník či vládnoucí klika hledali pro válku nějaké záminky na základě vyfabulovaných důkazů, je pryč. Na vyšetřování se už ani nehraje.*

     • astraustralia

      Zde uderil Kamil Mudra hrebicek na hlavicku !
      Kdejaký výrok řadového občana jsou schopni rozmáznout coby štvavé šíření nenávisti ale když se něčeho takového dopouští politik takto vyloženě ohrožující světový mír – tak mlčí. Děs běs!!

      Dvoji metr.
      Oni mohou vrazdit bez obav a nasledku, nejvetsi zlocinci nepostizitelni,
      ale obcan dostava stale pevnejsi nahubek :-(
      Kam az to pujde ?

      • blbíš

       a já si myslím, Asfalte, že je to mnohem „jednodušší“, protože je to všechno o psychopatických osobnostech. U nich prostě nikdy nevíte, jak to proběhne, ale hlavně, jak to dopadne. S logikou či s zavedenými běžnými standardy do nedávna fungující ve vysokých politikách a diplomaciích už nepočítejte (koneckonců to teď předvádějí!). Někde jsem četl, kolik jinakostních jedinců je jenom v Evropě ve vrcholných pozicích (a to píšu s vědomím, že tam započetli pouze ty, o kterých se to není veřejným tajemstvím). To nemůže totiž dobře dopadnout!!!

       • astraustralia

        protože je to všechno o psychopatických osobnostech.

        Jedna osobnost system nedela.
        To nejsou jednotlivci to je rozesiraci program pod hlavickou noveho pohledu na svet,
        novych prav a svobod ktere tu jeste nebyly a servirovany lidu jako by se jednalo o cosi zasadniho pro dalsi chod spolecnosti.
        Rikam program tedy rizene akce a neni to jen Soros ale ruzna hnuti. Uz kde kdo a kde co se hlasi o sva prava a nekterym vybranym se doprava sluchu. Koordanice massmedialnich a vladnich nazoru uz dosahla takove urovne ze jedno jsou. S vyjimkou kdyz politik vyboci z rady a zacne veci pojmenovavat tak jak se nesmi. Seznam tech kteri se vzepreli a mluvi tak jak to vidi obcan je znam. Kazdy stat ma nejakeho takove politika a kazdy z nich ma nalepku populista. Pokud se nezaradi dostane dalsi oznaceni.
        Haider v Rakousku vyhral volby protoze byl populista, Taktez Berlusconi v Italii, Babis v CR, Zeman taktez,Orban v Madarsku a dalsi populiste.
        Jakoby politik s nalepkou populista byl nejvetsim nebezpecim lidstva !
        Jaci ze to politici maji na svedomi Irak, Afganistan, Libyi, Syrii , co kde rozlozeno zniceno, ?
        Nepopuliste? predevsim „Nicitele“ !
        Po tak dlouhem lhani lid massmediim veri stale mene, prestoze jen v mediich vedi kde je pravda a kde je co spatne.
        Stale vice lidi je stale vice nespokojenych a stale se jede dal krajinou temnou, cim vetsi rozhadanost mezi lidmi tim lepe, v takovem prostredi se nejlepe vladne.
        Staci pohlednout cim massmedia lid krmi . Co z toho je opravdu zasadni pro lepsi zitrky?
        Za „realneho socialismu“ poslusni novinari lhali protoze museli a nekteri pry i z presvedceni :-(
        Co ti dnesni ?

        • blbíš

         myslel jsem to tak, že do vedoucích míst toho systému jsou někým vybírány ony osobnosti (a pokud jsem si všiml, byla tady řeč o neadekvátních reakcích konkrétních deprivantů!).

         Sice ano:“Uz kde kdo a kde co se hlasi o sva prava a nekterym vybranym se doprava sluchu.“ … ale to také bude tím, že se jim dopřává právě toho sluchu!

 30. astraustralia

  Nejen na mezinarodni scene, i na domaci je zamraceno :-(
  A Taras opet pritvrdil:

  A je logické předpokládat, že pokud Babiš dostane do své péče ministerstvo vnitra ČR a postupně nahradí socdemácké funkcionáře svými, že se i časem domákne, jak to vlastně bylo a trestní stíhání okolo Čapího hnízda se změní v jeden největších skandálů v dějinách ČR, který by definitivně pohřbil naši nejstarší a psychicky i fyzicky rozloženou partaj v troskách Lidového domu.

  A proto to tvrdošíjné lpění Hamáčka a Zimoly na vládnutí v ošklivém baráku na Letné.

  A Babiš jim nemůže ten barák dát, protože mu jde o politický kejhák.

  Češi jsou zkažený národ. Čestné, poctivé, rovné a odpovědné jednání v mezích zákona je už skoro celé jedno století považováno za slabost až hloupost, obdivovány jsou podrazy, přetvařování, nezákonné obohacování, lhaní, finty a nečestné triky. Měli jsme za totáče ředitele firmy, který byl kvalifikován pouze svou stranickou legitimací a leštěním klik na OV a KV KSČ. Když jsme chtěli, aby se za nějakou naši věc postavil i proti odporu nadřízeného orgánu, museli jsme mu to podat jako fintu, kterou ochčijeme vrchnost. Pak se za ni postavil a bojoval ze všech sil.

  Tyto vlastnosti si sebou národ a především jeho vůdci vzali i do kapitalismu a hladce tak skloubili charaktery dvou tak odlišných režimů. Je ovšem pravda, že tahle flexibilita se často vymstí. Například v tom, že máme nejchudší důchodce na západ od řeky Moravy, třetinové mzdy proti sousedům, chování řidičů na silnicích připomíná hromadný výlet chovanců třetí nápravné skupiny a půl roku po volbách jsme se nepřiblížili sestavení nové vlády ani o fous.

  Ale nebojte, oni to páni nakonec zase nějak ochčijou.

  • vittta

   My Češi, jsme fakt hrozní.
   Jo, takoví Britové, to je úplně jiná kultura.
   Nebo Němci, Francouzi….tam vše v pořádku.
   Obecně je politika- až na ČR- čistá jako lilie.
   A řidiči?
   Nevím….mě připadá naprosto v mezích normy, naopak, hodně se pouští, a já také pouštím, usmívají se, a já se usmívám….
   Idiota vidím 1x za 2 dny.
   To ale může být i tím, že jak se chovám já k ostatním, tak se v podstatě chovají ostatní ke mě.
   Myslím to tak, že když někoho třeba pustím, a usměju se a parádním gestem mu ještě ukážu, nemá důvod se na mě ksichtit.
   O když někdo pustí mě, tét se usměju, gestem poděkuji, proč by dělal na mě někdo držky?

 31. vittta

  Sakra včera byl mezinárodní den romů, a nikdo si tady na to nevzpoměl, aby jim vzdal hold.
  Naštěstí máme evropské inštituce, a ty se rázně opřely do ČR.
  Romové tady nemají třeba přístup k čisté vodě a potravinám. (u nás mají nárok na taxíka, když jedou z ….hubeného nákupu)
  Tohle když si přečte Čech, neví, jestli se má smát, plakat, nebo spáchat sebevraždu, ale když si to přečte úředník v Bruselu, tak plakat musí, a hned také musí zjednávat nápravu dalším sociálním programem, a třeba též chtít zapojení romů do řízení státu.
  Aby nám bylo všem lépe, a skvrna na demokracii byla odstraněna.
  A já blbec jsem si vždycky myslel, že demokracie je politický termín, kdy vláda- či prezident, vládne pomocí všeobecných voleb.
  A ono ne, on je to termín sociální, kdy všichni- a romové především- se musí, MUSÍ mít lépe (řečeno jazykem EU stejně), jak ostatní, bez ohledu na to, jak se sami zapojí do budování společnosti!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EU-Romove-jsou-diskriminovani-Nemaji-pristup-k-ciste-vode-hygienickemu-zarizeni-a-potravinam-Je-to-skvrna-demokraticke-spolecnosti-531263

 32. astraustralia

  Samkova o Romech v parlamentu opet presne.

  Tentokrát se její vystoupení týkalo tématu integrace romské komunity a opět vyvolalo rozruch. Samková uvedla, že miliardy sypané do Romů prostřednictvím sociálního systému ve skutečnosti vedou ke genocidě národa.
  A podle advokátky je to předobraz toho, jak pod vlivem moderních sociálních inženýrů dopadneme i my.

  Hlavní ambicí Romů stále zůstalo i přesto získat podíl na správě svých věcí a své agendy. Byl například podán návrh na zřízení úřadu zmocněnce vlády pro romskou národnost – neúspěšně. Počátkem devadesátých let také vzniklo množství romských organizací, kdy se Romové podle Samkové, která se v té době romskou problematikou intenzivně zabývala, skutečně upřímně snažili zapojit do společenských změn. Z více než stovky těchto organizací prý dodnes zůstalo asi pět.

  Vláda podle Samkové dala najevo, že o spolupráci s Romy nemá zájem, a místo toho začala vytvářet další a další nevládní organizace, kam dosadila profesionální úředníky, kteří romské problematice nerozuměli.

  „Místo autentické občanské angažovanosti vláda dosadila profesionální tzv. nevládní a neziskové organizace, které tuto sice často naivní, neumětelskou,
  avšak upřímnou a akční občanskou angažovanost Romů prostě převálcovaly. Z Romů vlády udělaly klienty sociálních středisek, a ačkoliv to po vládě nikdo z Romů nežádal, ba právě naopak, jejich národnostní identitu vyměnila za identitu nepřizpůsobivého občana,“ líčíla Samková. Na námitky Romů se reagovalo tak, že se založila nějaká nová agentura.
  Nakonec to byla Agentura pro sociální začleňování, o které Romové od počátku říkali, že nemůže fungovat.

  „Tato obecně známá fakta, totiž, že příslušnost k národu či národnosti je součástí individuální lidské duše, a tu když člověku seberete, tak mu seberete i jeho vlastní identitu, jeho vlastní já a tím z něj vytvoříte mentální trosku, vláda, respektive všechny vlády České republiky soustavně ignorují,“ shrnula advokátka.
  Vlády nejenže svůj přístup nemění, ale ani nejsou ochotny přiznat, že dosavadní přístup byl chybný.

  Výsledkem je paradoxní situace, že do Romů jsou přes nejrůznější sociální programy pumpovány miliardy, ovšem ve skutečnosti je tím na romském národě páchána genocida. Česká společnost Romům závidí, přitom podle Samkové by si měla uvědomit, že Romové jsou v podstatě „pilotním projektem“ sociálních inženýrů. „Sociální experiment na Romech je pouze pilotním projektem zkoumajícím, jak zlikvidovat jakoukoliv národní identitu, tedy včetně té české,“ obává se Samková.

  „Romům tak zbyla jediná identita, totiž identita sociálně nepřizpůsobivých, neboť jejich národnostní identita není ani dnes v zásadě povolena, natož aby byla podporována. Všechny vlády se pak velmi diví, že Romové v této své umělé sociální identitě, podporované obrovskými granty pečujících organizací, přetrvávají,“ dodává Samková.

  Pak jmenovala pány, kteří se romskou problematikou na úrovni vlády zabývali. Nejprve to byl Pavel Bratinka, pak Petr Uhl, Vladimír Mlynář a nakonec Michael Kocáb.
  Ti všichni Romům místo možnosti podílet se na rozhodování o svých věcech dali nálepku sociálně patologické skupiny a klientů neziskového sektoru.

  „Jen na okraj podotýkám, že ti stejní lidé, kteří dovedli řešení romského problému do dnešního zcela neutěšeného stavu,
  se aktivně hlásí k řešení problému tak zvaných migrantů a poučují nás, jak jsme xenofobní, když odmítáme islám,“ upozornila advokátka.
  Se suverenitou sobě vlastní se prý tito lidé pasují do role kompetentních řešitelů těchto nových problémů soužití.
  „Po zářných výsledcích, kterých dosáhli při řešení romských záležitostí bych řekla, že už stačilo,“ dodala Klára Samková.

  Sociální systém je podle Samkové ve skutečnosti tou největší bariérou integrace romské komunity. Ten systém je principiálně zvrácený, proto nemá smysl diskutovat o tom, jaké má rezervy a jak ho napravit.

  Řešením romské otázky tedy podle Samkové je opuštění současného systému, návrat k řešení romské otázky jako otázky národnostní, což v praxi znamená zejména začít debatovat se skutečnými zástupci Romů, ne s těmi, kteří se za ně vydávají.

  „Zavedení stálého dialogu s byť i roztříštěnou romskou reprezentací. Současné omezení aktivit těch, kteří si tak zvanou romskou otázku v podstatě privatizovali a udělali si z ní dojnou krávu,“ uzavřela v Poslanecké sněmovně svůj návrh řešení.
  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Havel-Uhl-Kocab-Cesi-vite-vubec-ze-vas-chteji-zlikvidovat-Klara-Samkova-znovu-otrasla-Poslaneckou-snemovnou-530664
  PS
  Zadna vlada si zatim neporadila s problemem zacleneni Cikanskeho etnika,
  jak by asi vypadala snaha o zacleneni nove prichozich ze zcela jineho prostredi?

  • blbíš

   Abych řekl pravdu, moc jsem Samkovou nepochopil. Jako že menšina ne a jako národ ano? A kde jsou ti skuteční, rozptýlení a zřejmě i nejednotní Rómové, slyšel někdo z vás o nich?
   Zkusím si to ještě jednou přečíst, ale nějak mi to …

  • embecko

   Samkovou jsem videl nazivo v TV jenom jednou a az jsem se pri tom stydel, jak a co ta dobra zena povida.
   Vice pro uspokojeni Romu, nezli komuniste, vykonat nelze. Ovsem i komunisti byli zcela bezuspesni, tudiz vidim situaci jako neresitelnou.
   https://echo24.cz/a/Svnqy/seberme-deti-antisemitum-zada-sef-nemeckych-policejnich-odboru?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
   Nektere kolize jinak, nezli socialne- inzenyrsky zrejme resit nelze. To je logicky dusledek multikulti; Romove zde pobyvaji uz nejakych 500 let a pochybuji, ze by to byla prave Samkova, ktera vi, kudy na to. Nejcestnejsi a nejkorektnejsi reseni by bylo Romy uplne nechat na pokoji, jen davat kazdemu z nich 50 tisic mesicne na ruku (vcetne deti). Casem by puvodne vetsinova skupina zjistila, jak zla byla a jake to je, nebyt vitan ve spolecnosti…a to bychom si, myslim, zaslouzili.

 33. hans

  třešeň se před pár dny zmínila o Londonovu Doznání, že prý „obecně platná výpověď o hrůzách..“.

  The Guardian se před lety rozepsal o britských mučírnách v Německu a Británii ve stejném období. http://istmat.info/node/58755 Podle toho byly Londonovy zážitky procházku růžovým sadem proti tomu, co prováděli s vězni britští labouristé.

  • embecko

   Navrhuji jednu z moznych reakci: Ano, obe strany se dopoustely nedobrych skutku, ale jen komunisti to delali se zaujetim, zatimco demokraticka strana k tomu byla donucena.
   „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.“
   Jan 8:44

  • Saul

   Tak myslim,ze to nebyla Tresen ale Mab,nez ji drsny vlasaty undergroudovy intelektual Kamil poslal do prdele,ale uvaha je to
   urcite zajimava.
   A vy to vidite jak, Hansi?
   Vybral byste si prochazku ruzovym sadem zakoncenou pratelskym popovidanim se sovetskymi poradci v nejakem malostranskem domecku blizko Lorety,nebo to doporuceni z vaseho odkazu?

   • Kamil Mudra

    Nelžete, Saule. Neposlal. Přečtěte si můj komentář znovu, pokud jste ho napoprvé nepochopil.

   • hans

    Samozřejmě Malou Stranu. Češi i Sověti byli zcela zjevně výrazně slušnější, měkčí a humánnější a jejich svěřenci přestáli jejich péči v mnohem lepším stavu.

    Otázka je to zbytečná, každý tvor s aspoň malinkými zárodky pudu sebezáchovy by volil stejně.

  • Kamil Mudra

   Bylo by zajímavé sledovat jak by se dramaturgická rada a jiní svobodomyslní postavili ke hře ve které by Mohamed znásilňoval křesťanku. Přitom by, s přihlédnutím k historickým reáliím, byla taková scéna mnohem pravděpodobnější a v alegorii Islám versus Evropa i výstižnější.

  • Kamil Mudra

   Pokud je rčení že nikdy se nelže (a nepřekrucuje) tolik jako před válkou, tak už je válka asi za nejbližším rohem. :-(

 34. pařez

  Komentář v diskuzi na
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12629-britove-informace-skripal-lidstvo

  Letální dávka u VX (z něhož je VR odvozen) je 0,015-0,04 mg.min/l v případě plynu, a 0,07 mg/kg u kapaliny/aeroso lu (přenos kůží). Bavíme se o LCt50 a LD50.
  Jenže my se tu nebavíme o VX, ale o VR (A230 deriváty).
  Ty jsou na rozdíl od VX těkavé, takže jsou 5-8x účinnější v plynném stavu (v případě přenosu aerosolem/kapalinou je toxicita stejná jako u VX).
  Za druhé. a to je to nejdůležitější, jestli je léčba v případě otravy VX v případě včasného podání anticholirgenik (atropin), oximů (též nazývané reaktivátory, třeba náš špičkový oxim HI-6), a následně antikonkluziv (diazepam), tak v případě VR jsou s tím značné problémy (prostě není čas).
  Ten problém se totiž nazývá dealkylace.
  Což je chemická reakce, jejíž výsledkem je to, že AChe neuromediátor je chemickou reakcí v důsledku intoxikace natolik pozměněn, že ho již nelze reaktivátorem zpřístupnit normální reakci.
  A právě na rychlosti procesu dealkylace závisí účinnost léčby a množství následků, pokud zasažený člověk přežije.
  A zde je ten největší problém.
  V případě VX je dealkylace velmi pomalá (v řádech dnů) jenže v případě VR (stejně jako třeba Somanu) je naopak velmi rychlá.
  Proto je Soman z hlediska detoxikace podstatně větší problém, než VX.
  Tím se ti snažím říct, že v případě zasažení VX máš 5 (v případě nižší dávky i 10 minut) na podání antidota a i při podání antidota později je šance, že pacient nezemře (byť bude mít trvalé následky, nevratný stav nastává při letální dávce po 30-ti minutách, smrt zhruba po 60-120), jenže v případě A-230 to jsou desítky sekund maximálně minuty a pak už mu antidota nepomohou, protože dojde k nevratnému poškození AChe a nedochází k přenosu vzruchů mezi neurony. Takže i kdyby pacient přežil, tak pouze ve vegetativním stavu (napojený na přístroje zajišťující životní funkce).
  Takže je nemožné, aby Skripal a jeho dcera v případě zasažení A-230 přežili, navíc bez následků.
  Zkrátka, po hodině a půl už by ze Skripala vytáhla ten toxin jen hlína.

 35. astraustralia

  Predevsim bychom nemeli lhat sami sobe! Plati ve vsem a pro FSECHNO.
  Samkokova o Cikanskem ethniku se vyjadruje ve smyslu ze neni nejlepsi reseni to co nastartovali jiz komuniste tedy problem neni ze se jedna o ethnikum ne o narodnost ale predevsim ze „Romove“ nedostali moznost si ridit sve zalezitosti sami.
  Astr se domniva ze je treba odpovedet na otazku.
  Chteji nebo nejsou schopni?
  Je to prece tak proste. kazda spolecnost ma nastavena pravidla sveho fungovani.
  Po strance ekonomicke je to zcela jasne nastaveno kapitalistickou strukturou vztahu ma dati- dal.
  Kritici kapitalistickeho systemu vam reknou ze kapitalista si ze systemu bere vice nez do nej dal .
  Na stejnem principu funguji i Romove, berou ze systemu vice nez do neho davaji.
  Presne stejne bude fungovat i vlna uprchliku valici se na Evropu.
  Takova je realita, tak je nastaven system. Nic neni zadarmo za vse se musi platit.
  A jsme u konce a u otazky KDO to bude platit.
  K uprchlicke invazi zaujali Madari vecne stanovisko.
  Pochopili ze „solidarita“ a kooperace pri otevrenych dverich neni resenim.

  CR bych pral ministra zahranici jako ma Madarsko.
  V rozhovoru rozebira bez prikras problem uprchlicke invaze do Evropy.

 36. Mrkos

  Američané jsou snad tak dementní, že dají příležitost, jakémukoli islámskému radikálovi, aby užitím třeba chloru vyprovokoval konflikt jaderných velmocí ????? Nejlépe by bylo si přestat těchto incidentů všímat, Ale to by se nehodilo jestřábům do krámu. Chtějí si útoky na proti nim bezbraného vytahovat triko. Politika zastrašování. Jestřábi jsou ponížení, že jim Rusové odvedli útok na území Sirie, tek chtějí zaútočit z mezinárodních vod. Agrese ovšem zůstává agresí. OSN dosud nic takováho neschválilo, ani Syrii nevyloučilo.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s