Jak citelná bude ruská odpověď Západu?

Vzhledem k tomu, že mě zaujalo zdůvodnění USA k uzavření ruské ambasády v Seatlu (je to blízko naší ponorkové základny) a invektiva Vasilije Nebenzji směrem k britské straně: „co bylo dříve – rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty nebo otrava Skripala?“, rozhodl jsem se přeložit článek Jevgenije Krutikova, publikovaný dnes na „vzgladu“. Originál ZDE.

Formálním důvodem masového vyhoštění ruských diplomatů je touha zničit ruskou zpravodajskou síť. Tak to s největší pravděpodobností je, v tomto smyslu se západní země nepřetvařují. Jde však o to, že systém jejich rozvědky utrpí „zrcadlovými opatřeními“ mnohem více.

Ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruska, Sergej Naryškin, označil vyhoštění ruských diplomatů za „špinavou a cynickou provokaci západních států, které se snaží vytvořit atmosféru rusofobie“. Zdůraznil, že Rusko dá „dostatečně tvrdou odpověď“ a uznává, že mezi vyloučenými zaměstnanci ruské diplomatické mise byli zaměstnanci rozvědky, jejichž úkolem bylo zajistit bezpečnost ruských velvyslanectví.

To je poprvé v historii ruské rozvědky, kdy její vedení oficiálně uznalo přítomnost svých zaměstnanců mezi vyhoštěnými. Které, připomínáme, formálně vyhošťují, aby zničili „ruská špionážní hnízda“.

Trochu konkrétnější byl velvyslanec v USA Anatolij Antonov, který napsal na Facebookové stránce agentury: „Vyhošťují se lidé, kteří měli na starost těch nemnoho oblastí, kde přežívá vzájemně prospěšná spolupráce – vesmír, věda a kultura, obchod, zjišťování osudu vězňů a pohřešovaných osob. Obnova vztahů a hledání společných styčných bodů bylo znovu zničeno. Rozsah poškození a předcházející informace o jeho přípravě a podpoře naznačují, že bylo s největší pravděpodobností plánována předem a bylo jednoduše odloženo – v očekávání vhodné příležitosti. “

Velvyslanec Antonov ví, co říká. A má naprostou pravdu ve výrazu „předem naplánováno, ale odloženo.“ Myšlenka masové „očisty“ ruských diplomatických misí se nenarodila v čele Teresy May nebo dokonce v Londýně, nýbrž ve Washingtonu pod vedením prezidenta Baracka Obamy. Teď byla prostě dotažena do ztřeštěnosti poddanými Jejího Veličenstva.

Kontrarozvědka požaduje slitování

Všechno to začalo v prosinci roku 2016, kdy americké orgány rozhodly o vyhoštění 35 ruských diplomatů ze země, zabavení vily velvyslanectví a budovy konzulátu v San Franciscu. Iniciátorem a hlavním motorem této akce byl tehdejší ředitel FBI James Comey. Na setkání v Bílém domě trval na deportaci téměř 100 lidí.

Vtip je v tom, že FBI, jako útvar zodpovědný za kontrarozvědku, prostě nezvládá své povinnosti. Vedení agentury se domnívá, že Amerika je zaplavena ruskými špióny, hackery, vrahy a kdoví kým ještě a její zaměstnanci prostě nemají na to, aby sledovali každého jednotlivce. V současnosti i poměrně příčetní představitelé americké zpravodajské služby mluví o nejméně stu „ruských špehů s diplomatickými pasy“. A každého z nich i jejich rodinné příslušníky musejí v každodenním režimu sledovat, přičemž externí dohled vyžaduje velké prostředky, včetně vyškolených pracovníků, které FBI v požadovaném množství nemá. Přesto však, kontrarozvědka s vytrvalostí medojeda (v Jižní Africe existuje takový jezevec, známý svým stiskem – když se zahryzne, nic jej neodtrhne), nadále sleduje téměř každého ruského občana.

Oddělení ve Washingtonu, New Yorku, San Francisku a ve státě Maryland si zoufaly, bily hlavou o zeď a čtvrtletní plány operačních činností stále vycházely pod psa. Rusové nadále navštěvovali recepce, nakupovali, jezdili na pikniky, pravidelně mizeli z dohledu.

Comey měl problém se zajišťováním těchto aktivit, a už vůbec neměl síly a zdroje pro boj s ruským vlivem, jak později řekl na slyšení v Kongresu. Kdyby mohl, vyhostil by všechny Rusy a ty, které by musel ponechat, by očipoval, aby svým „tajným“ ulehčil. Předtím loboval za ztřeštěné omezení diplomatů a personálu velvyslanectví, požadoval, aby předávali FBI plán svých cest. To všechno vedlo pouze k potyčkám mezi velvyslanectvím a efbíájníky k všeobecnému rozhořčení ministerstva zahraničí. Ale v prosinci 2016 měl Comey šanci vyřešit problém jednou ranou.

Předpokládáme, že Obama jako odcházející postava, chtěl Comeyovi vyjít vstříc – prostě aby Trumpovi zavařil. Ale proti masovému vyhoštění Rusů se postavilo CIA i Ministerstvo zahraničí, což se stává zřídka, že by jednali ve shodě a vydali ostré prohlášení. Není těžké je pochopit. Ve slavném telegramu tehdejšího velvyslance v Moskvě Johna Teffta se také mluvilo proti masovému vyhoštění, protože zrcadlové snížení moskevské agentury CIA by vedlo k naprostému zhroucení veškeré její zpravodajské činnosti v Rusku.

Teď se Američané ocitnou ve stejné situaci, jen ještě o něco horší. Takže komu toto vyhoštění způsobí větší škody – jestli ruskému zpravodajství v USA a Evropě nebo naopak – toť velká otázka. Tím spíše, že nové vedení CIA je odhodláno ke vzkříšení výzvědné zpravodajské služby jako hlavního zdroje autentických informací a bude to od něj vyžadovat, aby vynaložilo opravdové úsilí. Vedení už obnovilo praxi setkání s agenty na území třetích zemí. Návštěvy v pobaltských zemích a ve Finsku, stejně jako v Polsku, se staly populárními. Kazachstán je také populární – kvůli nevysoké kompetenci místních zpravodajských služeb, na rozdíl od služeb Běloruska. Ale přesto to omezuje možnosti Američanů, protože každý rekrutovaný člověk si takové výlety nemůže dovolit, aniž by přilákal nevítanou pozornost.

Zvláště utrpí rozvědka v regionech, včetně pro všechny tak zajímavého Krymu. Dost možná, že se Američané někde přizpůsobí, ale pokud jde o jejich zpravodajské možnosti v Moskvě, budou moci použít slovo devastated, tedy „zpustošeno“. Nemusíme tomu slepě věřit, nicméně problém je vyznačen. Budou pokračovat v práci, ale jak?

Kádrový hladomor

Rusové si zase nějak poradí. Bývalí zaměstnanci amerických speciálních služeb mají praktický účinek masového vyhoštění ruských diplomatů za velmi pochybný. Například bývalý náčelník „ruského“ oddělení Pentagonu, a nyní spolupracovník rusofobní kovářské dílny – Atlantické rady – Mark Simakovski trvá na tom, že „Rusům zůstaly pro špionáž velké možnosti“, protože „většina ruských průzkumných operací není prováděna zástupci, jednajícími pod rouškou diplomatického protokolu „. Evidentně tradiční strach Američanů z ruské nelegální rozvěky plyne z jejich nedostatečného systému.

Ostatně jejich jednorázoví kurýři jsou také svého druhu nelegálové. Ještě během studené války přišli na Západě s tzv. duplicitními liniemi. Jedná se o ty jejich spolupracovníci diplomatických misí, kteří se roky nepřiblíží k rozvědce, dělají prosťáčky, přátelí se s kým je třeba, a vykonávají své své služební povinnosti s horlivostí provinčního kariéristy, prostě nedávají záminku k podezření. Na konci pobytu v zemi se manželka takového prosťáčka klidně vydá vybrat „schránku“. Odhalit takovou jednorázovou operaci lze pouze cestou pozorného sledování, které tak vyčerpalo FBI.

Američané, a zejména Britové ochotně používají jednorázové kurýry, kteří nejsou spojeni s diplomatickým personálem. Podnikatelé, vědci, novináři, studenti z dobrých rodin ve Skotsku, kteří se ocitají v ubytovnách v centru Moskvy – každý z nich může být potenciálním kurýrem, kterého nemůžete sledovat tradičními metodami. Jejich masové zatýkání (teoreticky možné) může v CIA zchladit mnoho hlav. A je pravděpodobné, že ve velmi blízké budoucnosti budeme čelit neočekávaným odjezdům pozvaných profesorů  a zaměstnanců humanitárních nevládních organizací z Ruska, snížení počtu zastoupení leteckých společností atp.

Další věcí je, že ani jedna rozvědka světa nedůvěřuje náboru agentů nekmenových spolupracovníků. Průzkum, předběžné shromažďování informací – je možné provádět někdy i „ve tmě“. Přímé nábory však provádějí pouze kmenoví zaměstnanci, což také přineslo používání třetích zemí jako bezpečné oblasti.

Ve spojení s tímto je pozoruhodná také „solidární podpora“, kterou poskytly „třetí země“ Velké Británii, tím, že se rovněž rozhodly vyhostit diplomaty. Velvyslanectví států, například pobaltských zemí v Moskvě jsou již tak malé. Zrcadlová reakce by jednoduše zastavila práci – řekněme – lotyšské mise, pokud by se Lotyšsko také odhodlalo k masovému vyhoštění. Odsud – oznámení druhému tajemníku velvyslanectví RF o „persona non grata“ pro zaměstnance Aeroflotu v Rize (který oficiálně nemá ani diplomatický statut). „Dohnali množství.“

Tyto technické aspekty určují skromný počet Rusů vyhoštěných z malých zemí, a ne pouze politické příčiny. Pro mnoho Evropanů byla důležitá symbolika „solidarity“ s chudinkou Británií, a ne boj s ruskou rozvědkou v pravém slova smyslu.

Po jednom diplomatu vyhošťují z Maďarska, Švédska, Finska a Chorvatska – je to víc než nic. Dva jsou vyhoštěni z Albánie – to je už vážným krokem pro Tiranu, kde je všeho všudy 16 ruských diplomatů. Albánci nemají dokonce v Moskvě ani vlastní dům – tísní se ve dvou apartmánech slavné budovy УПДК (Správa obsluhy diplomatického sboru) na ulici Mytnoj, která je současně akreditována pro Kazachstán a Uzbekistán. V důsledku toho se „zrcadlové opatření“ stane pro skromnou albánskou diplomacii značnou nepříjemností.

Vzhledem k takovým potížím žádná evropská země (s výjimkou samotné Británie a, ó Bóže, Ukrajiny, pokud ji považujete za evropskou zemi) nepodnikla radikální kroky. Po čtyřech vyhoštěných přidalo Německo, Francie a Polsko, což lze vysvětlit velikostí diplomatických misí a v případě polském – psychiatricky. Těch, kdo chtěli uškodit vlastním zájmům, se ukázalo nesmírně málo, pouze USA se ukázaly jako předvoj celé planety. A pokud dočasná úleva pro práci FBI přijde, celkový výčet ztrát nemusí být pro americkou zpravodajskou službu příznivý.

Přehnat toto mínění, se samozřejmě, nepatří. CIA je ohromný seřízený mechanismus, který také najde způsob, jak si poradit, a bude pro něj jednodušší zachránit situaci, než pro FBI orientovat se v nových podmínkách.

Už žádná shovívavost

Teď se vracíme ke starým dobrým dobám „velké hry“ za dob studené války a částečně v 90. letech, kdy bylo možné vše a jakékoliv prostředky byly dobré. Jiná věc je, že přebytečného přátelství na úkor na vlastních zájmů už nebude.

Jestlipak zbývajícím americkým diplomatům bude umožněno přednášet v profilových vzdělávacích institucích Ruské federace, včetně МГИМО (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě) a Diplomatické akademie, a navazovat známosti mezi perspektivními studenty. Mimochodem, v pobaltských zemích se ruští diplomati, kteří se snažili navštěvovat studentská setkání a diskusní kluby, setkávali v posledních letech s obtěžováním prostřednictvím sdělovacích prostředků („když toho člověka uvidíte – volejte kontrarozvědku“, jak tomu bylo v Litvě), což je nepředstavitelné při pohledu z hlediska klasické diplomacie.

Samotní Američané vynalezli nové „diplomatické“ pojmy – „agresivní shromažďování informací“ a „zneužívání práva pobytu v USA“. Vysvětlit je z hlediska logiky je obtížné a v zásadě není možné určit stupeň „agresivity“ shromažďování informací a „zneužití práva“. Ale pokud pojmeme „zrcadlový“ výklad a použijeme jej na našem území, ukážou se ztráty americké a britské zpravodajské služby nenahraditelnými. Tady každý druhý „agresivně zneužíval“ – počínaje rokem 1988.

Otázkou je, jak daleko bude nutné zajít v povaze odvetných opatření, a to ani ne tak s ohledem na anglosasy, jako s ohledem na ty „solidární“. Může jít o vyhoštění nejen vedení rezidencí a „zjevných“ spolupracovníků, tedy oficiálních zástupců evropských zpravodajských služeb. Tyto pozice lze rychle doplnit, což neovlivní povahu spolupráce na společných zájmech, například v boji proti terorismu, ale lze si ponechat příležitost sledovat činnost rezidentur v Moskvě, aniž bychom musel věnovat čas „seznámení se s nově vyslanými zaměstnanci“.

Zároveň u Washingtonu může dojít k velmi delikátní situaci, kterou mimochodem velvyslanec Antonov zmiňoval. Doposud se například stále vede spolupráce na nalezení několika amerických pilotů, zmizelých beze stop ve Vietnamu. Ruský diplomat, který byl zodpovědný za spolupráci v této oblasti, je na seznamu vyhoštěných. A vláda USA bude vypadat dost hloupě, když se tato práce náhle zastaví. A zdá se, že hlavním efektem realizace Comeyovy myšlenky úplného zničení „ohnisek špionáže“ bude ukončení spolupráce v emocionálně citlivých sférách.

Ruské rozvědka přežije, to můžeme našim partnerům slíbit. Ale přežije-li reputace Washingtonu – to není tak jisté.

 1. grasyk

  Doufám, že to skončí u „diplomatické války“ a žádný magor nebude zkoušet „preventivní úder“.
  Kdyby ho někdo zkoušel, tak vám preventivně posílám sbohem. :-)

  • vittta

   Já to nechci zlehčovat, válka může být, protože lidé, na vedoucích místech jsou vesměs duševně nemocní, ale ono se to prezentuje tak, že bude USA s podporou (jakou?) EU válčit proti Rusku.
   Co na to Čína, nebo Indie?
   V jaderném konfliktu, ke kterému by dříve, nebo později došlo, i když počátek války by byl třeba konvenční, by těžko mohla jakákoliv země vyhlásit neutralitu.
   Už tím by se stala nebezpečnou, zejména pro hegemona, protože by tam jednoduše zůstalo živých nejvíce lidí a celých nejvíce industriálních jednotek, bez ohledu na to, že by jich kvanta zemřelo na nemoci z ozáření.
   Ale ne hned.
   Pak by mohli Číňané a Indové mohli v určité fázi konfliktu ostatní, aktivně bombardované účastníky války, jednoduše dorazit svými prostředky, a země zajistit a za pár desítek let v pohodě kolonizovat.

   • Jiří Kalvach

    no tak, buďte na zemi, nohama i hlavou. Jaderná válka je volovina, o které nikdo s mozkem vážně nepřemýšlí, jen vykřikuje své pomatené myšlenky, jako Un. A horká válka mezi velmocemi, no to už jděte do ústavu, ať vás trochu uklidní. Své spory si nyní vyřizují v Sýrii a Iráku, další bojiště se těžko najde, snad něco v Africe, ale ani tam Amíci neuspěli. A jsou tam všude čiňané. Chystá se souboj o vodu, na dost místech. Možná bude i spolupráce místo války, co vy víte ?

    • grasyk

     Taky si myslím, pane K., že válka je silně nepravděpodobná. Byl by to konec pro všechny. Jenže oni se najdou i magoři, co si myslí, že když mají protiatomový kryt, tak se nějak zachovají.. Co se týká Kima, ten rozhodně pomatený není. Jak ostatně ukázala jeho návštěva Číny. Za pomateného jej vydávají zdejší silně závislí političtí trpaslíci, aby vypadali větší.

    • Saul

     Presne tak!
     Kdyby zapad opravdu chtel valku s Ruskem,vzal by si jako zaminku ukrajinskou krizi,Krim,sestrelene letadlo…
     A nebo by uz Rusko davno zabral za vlady Jelcina.
     Tehdy by opravdu nejaky blitzkrieg mohl byt uspesny a min. evropska cast Ruska se mohla ocitnout v rukou zapadu i bez pouziti jadernych zbrani(mozna).
     Kvuli dvoum priotravenym Rusum u kterych vse nasvedcuje tomu,ze jde o praci nejspis jejich priozralych krajanu a nikoliv profesionalnich tajnych sluzeb(vcetne MI5) si nikdo valku neobhaji.

     • Kamil Mudra

      Za Jelcina k tomu nedošlo jen proto že byl západ tak zaujatý porcováním medvěda až mu uniklo že je ještě na živu. V době Ukrajinské krize, Krymu, sestřeleného letadla…teprve postřehl že je živý až moc. Pak následovala Sýrie a medvěd předvedl že už mu dorostly drápy. Teprve nedávno ukázal zdravé zuby.
      Ale chuť na medvědí pečínku ještě nikoho nepřešla. Bohužel.

     • pařez

      Kdyby Skripala otrávili jeho mstící se krajané, tak by zřejmě proběhlo standardní vyšetřování – dva, tři týdny by analyzovali, co je to vůbec otrávilo, jak se to k nim dostalo, asi by požádali Rusko o pomoc při vyšetřování…
      To, že k otravě došlo těsně před ruskými prezidentskými volbami, že T. Mayová a Johnson předčasně obvinili Rusko z této otravy svědčí o tom, že je to práce tajných služeb „západu“. A je otázka, k čemu všemu chtějí tuto aféru propagandisticky zneužít.
      To, že „západ“ – tedy hlavně USA – chtějí válku s Ruskem, nevidí jen ti, kdo jsou raněni intelektuální slepotou – tady argumenty nepomůžou, tady může pomoci jen jejich vlastní poctivé úsilí poznat, jaká je skutečnost.

      • tresen

       To, že „západ“ – tedy hlavně USA – chtějí válku s Ruskem, hlásají alternativní weby, co pamatuju.
       Průběžně se dostavuje zklamání, že věštby nevycházejí, ale nic jiného produkovat nedokážou, protože Rusko taky nic jiného nehlásá.

      • grasyk

       Myslím si, že článek Krutikova je výstižný. Tady o žádného Skripala nejde. Svět – ať už se nám to líbí více či méně – je do značné míry pod vlivem tajných služeb. USA by si možná rády něco vzaly silou, když to jinak nejde, jenže teď už to nejde ani silou. Takže postupně budou upadat. Už teď se zesměšňují podobně jako bývalé politbyro SSSR. A to je počátek konce. Role se převrátily. Komedie Skripal rozhodně Malé Británii ani USA neprospěje. Jejich prestiž jde ke dnu.

      • Saul

       A co ma byt,ze k otrave doslo pred prezidentskymi volbami?
       To by svedcilo spis o praci Ruska,protoze tahle afera Putinovi ve volbach neuskodila,naopak pomohla,jak zminovali i mnozi protirusti komentatori.
       Cimz ale nenaznacuji,ze to je prace Putina,protoze to rozhodne nemel zapotrebi.
       To ,ze Mayova a Johnson obvinili okamzite Rusko je pochopitelne i bez jakekoliv konspirace.
       Chteli nasbirat politicke body a cim urvanejsi,nenavistnejsi a hloupejsi vyjadreni,tim palcu nahoru vice.
       A to plati nejen v Britanii a nejen v politice,jak nekteri mistni diskuteri jiste dobre vedi.

      • Kamil Mudra

       JK: „Své spory si nyní vyřizují v Sýrii a Iráku, další bojiště se těžko najde,…“
       A proč by dalším bojištěm nemohla být Evropa? Rusové nesáhnou po jaderných zbraních dokud se boj nepřenese na jejich území. USA zrovna tak a mají to o to snazší že jsou od Evropy dál než Rusové, pro které je Evropa jakýmsi předpolím kde se budou muset „angažovat“ tak dlouho dokud zde boje neskončí. Ovšem šlo by o angažovanost značně vyčerpávající a to je přesně to oč válečným štváčům, „zmlsaným“ druhou světovou válkou, jde. Jejich evropští pohůnci počítají s tím že se včas uklidí do bezpečné vzdálenosti a na míru v Evropě jim nijak nesejde. Ti mají v hlavě jen poválečné odměny za zásluhy. „Přebytečná“ část populace (nárokující si vysoký životní standard) se zredukuje a přeživším, kteří si válku „ochutnali“, zajde chuť na to aby se míchali do kutění mocným tohoto světa.
       Ano, POTOM se možná velmoci dohodnou i na nějaké spolupráci na platformě napravování válečných škod i novým rozdělením sfér vlivu.
       Ale kolika z nás to bude něco platné?

     • vittta

      Ale jděte, tady jen málokdo tvrdí, že západ či někdo jiný jadernou válku chce.
      Nechce jí nikdo, ale existují skupiny, které si myslí, že při dostatečně tvrdém jaderném úderu na Rusko toto nebude schopno reagovat, a válka bude během pár dnů vyhraná, tedy v překladu vlastně nebude, (viz. třeba Langšádlová) a též se mohou vyskytnout okolnosti, které nikdo z idiotů neočekává, a válka vznikne sama od sebe, bez ohledu na ně.

 2. vittta

  To se podívejme, tak Skripalová se probrala, protože MI5 jí zapoměla dorazit.
  Nakonec se ukáže, že se oba otrávili nekvalitní ukrajinskou vodkou, obsahující metyl, kterou povedený párek ve velkém pašoval mezi chudé vyznavače islámu do Anglie!

  • grasyk

   Jo, to je VELMI pravděpodobné, že bez úhony přežije zásah BOJOVÉ OTRAVN0 LÁTKY! To jsou fakt srandisti. Nejspíš to měl být špatně načasovaný apríl. Nebo že by Velikonoční Zmrtvýchvstání Skripalů?

   • Kamil Mudra

    Nejspíš se někdo postará aby to s tím jejím probíráním nebylo nijak slavné. Ono zrovna „dobrý dojem“ nedělá ani to že jsou ještě oba naživu. Pokud jim byl včas prodán protijed – jak Britové tak rychle věděli že ho mají použít? Pokud jim podán nebyl – jak mohlo jít o vysoce smrtící látku? Jsem zvědav zda se na západní straně najde politik který by měl dost kuráže na to aby ty dvě otázky položil.

    • Kamil Mudra

     Možná že se z mainstreamu už brzy dozvíme že se Skripalová před odjezdem z Ruska potkala s Putinem, od kterého dostala nějaký dáreček na rozloučenou, který si samozřejmě rozbalila až v Británii. :-/

     • vittta

      Ale vážně by mě zajímalo, jak tohle někdo vysvětlí.
      Pokud se tedy bude někdo s vysvětlením namáhat.
      Ona to není prakticky nikak bezvýzmaná událost, protože Skripalová by měla být minimálně vyšetřována, jak se k nim (s otcem) ta jedovatá látka mohla dostat.
      A v případě nějakých nejasností může být i obviněna…resp. by obviněna být měla, protože pašování takových látek je velice nebezpečný trestný čin, na který jsou nepochybnně ty nejvyšší trestní sazby.
      Pokud pak jí budou chtít zneužít proti Rusku, pak to také nemusí být tak snadné, protože pak by opravdu bylo reálné, že jí přejede auto, nebo prostě zmizí.

      • Kamil Mudra

       Inu, pokud by se nějak protirusky vyjádřila, pak by její přejetí či zmizení mohlo být druhým dějstvím již zahájeného divadelního představení. Ale vzhledem k tomu že na pokojích JIPky mnoho aut nejezdí a pacienti jsou tam intenzivně sledování, tak asi nic z toho nehrozí.
       Ovšem, do napojených hadiček se dá „cmrndnout“ ledacos a Skripalová to teď má dost blbé, protože je využitelná živá i mrtvá . Bohužel, ať se vyjádří ku prospěchu kterékoli strany. Když proti Rusku – Britové ji „neuhlídají“ (aby v budoucnu neřekla víc než je třeba ale Rusové „měli motiv“ k její likvidaci) a kdyby pro Rusko, bude třeba ji poslat do kytek dříve než to prosákne na veřejnost a Rusko mohlo být obviněno že ji zlikvidovalo kvůli obavám z jejího svědectví.
       Fakt té ženské nezávidím.

   • Brok

    A hned potom na „následky Novička“ zemře. Hodní lide z MI6 ji nemohou nechat žít, co kdyby řekla něco, co se nehodí do scénáře?

 3. grasyk

  Čerstvě: Ruské úřady daly USA dva dny na odevzdání budovy ambasády v Petrohradě. Z Moskvy vyhošťují 58 USA diplomatů, z Jekatěrinburgu 2.

  • pacifista

   To jsou mi tedy chemické zbraně, když se po nich lidé probírají a zázračně se uzdravují. Prý je v tomto případě naděje jen 1% přežití a trvalé následky, doživotně na vozíku. Inu mají to krásně zinscenované. Kdo chce psa bít, hůl si najde. Plánují svinstvo a potřebují se zbavit ruské rozvědky aby jim pak neškodila zevnitř. Nic jiného za tím podle mého názoru není.

 4. astraustralia

  Co rikate teto informaci.
  Otravna latka na Skripala pochazi odkud ?
  Pokud je informace pravdiva a president o tom vi, tak asi prave proto chce vyjadreni od verohodneho zdroje.
  Je nejaky lepsi v CR nez BIS ?

  Doznání z Brna
  Podle ředitele Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslava Šafáře se tyto látky u nás dosud vyrábějí – ovšem „výhradně pro laboratorní účely“. Podle zprávy, kterou přinesla ČTK a kterou zapracoval do svého zpravodajství již 19. března deník Právo, Šafář tuto informaci potvrdil. „Malé množství jich vyrábí i Vojenský výzkumný ústav v Brně“. Ústav k tomu má podle ředitele souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní. Řádově jde prý o gramy, takže vlastně nejde o výrobu. Spíše o laboratorní přípravu „malého množství“, kvůli testování jejich vlastností. Ano, laboratorní podmínky. Neviděli jsme právě jeden z těch „testů“ náhodou v Británii?

  Možná ano, možná ne. Je totiž otázka, zda onen slavný „novičok“ vůbec existuje, nebo zda si toto označení nevymysleli Britové ve spolupráci s několika dalšími „dvojitými agenty“. Právě o tom hovoří ředitel Šafář, když říká, že vidí problém již v tom, co se za novičok označuje. „Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je novičok“. Možná je také agent Kremlu, protože téměř doslova opakuje to, co od začátku říkají Rusové.

  Z toho vyplývá ovšem něco docela podstatného: V Brně ve vojenském výzkumném ústavu se dosud vyrábějí podobné nebo možná zcela identické látky, neboť nikdo neví, čím přesně byl Skripal napaden. Britové totiž tvrdošíjně odmítají vzorky látky vydat, aby je mohli prozkoumat nezávislí odborníci (a už vůbec ne ti ruští). Za dvacet čtyři hodin sice „identifikovali“ onen tajemný „novičok“, ale mezinárodnímu týmu expertů bude prý jeho identifikace trvat nejméně několik týdnů.
  V každém případě však zjištění, že se u nás k „laboratorním účelům“ pracuje „jen s malým množstvím“ těchto nebezpečných látek, je v tomto případě směšné, neboť několik gramů by bohatě stačilo ke stovkám útoků podobných tomu ze Salisbury.
  https://www.euportal.cz/Articles/18827-novicok-se-u-nas-skutecne-vyrabi-priznal-reditel-vojenskeho-vyzkumneho-ustavu-v-brne.aspx

  • tresen

   Jenom jestli to není fake /v tomto případě britský/, vypuštěný za účelem špatného spaní kohosi v Rusku. :-)
   Já bych té slečně samozřejmě přála, aby se uzdravila, ale moc šancí asi nemá. Ruský vědec, který byl tímto sajrajtem zasažený chybou ventilace či čeho v laboratoři, sice po aplikaci atropinu bezprostředně přežil, ale po pěti letech na následky otravy stejně zemřel.

 5. mistralius

  Ono to bylo vlastně jasné od začátku, že se migranti vyhnou ČR velkým obloukem, a budiž čest té mladé dívce z Horního Dvořiště, která oznámila místniho kominíka jakožto potenciálního migranta, protože naštěstí ČR nezajímá vůbec nikoho. Naproti tomu jsem pro změnu této současné ukňourané hymny, kde se ptá vcelku dementně Kde domov můj? Samozřejmě zde, ty demente.

  Tedy HUSITSKÝ CHORÁL má být naše hymna, a moraváci ať si těží uran a lithium v Beskydech.

   • Jan

    … pleteš se synku velice. Jsou tam velké zásoby kvalitního černého uhlí , ale doufám, že k jejich vyrabování v dohledné době nedojde

    • mistralius

     a my češi z čech máme černé uhlí na kladném Kladně
     byl jsem nedávno na exkurzi v Malešické spalovně (Malešice je část práglu) a dozvěděl jsem se zajímavou informaci, že odpadky mají výhřevnost hnědého uhlí

  • pařez

   Pořád lepší hymna, kde se člověk ptá po svém domově s výčtem jeho krás, než hymna, kde akorát kontrolují, jestli jim ještě vlaje vlajka (samozřejmě ta s proužky a hvězdičkami).
   Návrh na Husitský chorál coby státní hymnu je zajímavý, nicméně vzhledem k tomu, že patříme k nejateističtější zemi v Evropě a možná i na světě si jen těžko dovedu představit, že by se většina národa ztotožnila s tím, že jsou Boží bojovníci prosící o jeho pomoc. Zůstaňme raději u výčtu krás české země…
   Jen tak na okraj – nemáte doufám nic proti Moravanům, že ne?

   • mistralius

    Jestli nemám nic proti moravanům? Upřímně, když jsme byli skupina pražáků na vojně v Olomouci na spojovacím kurzu (naše odbornost byla spojaři) taková hovada – spojaři z Moravy . v životě nepoznám, doufám, že po patnácti letech jsou tyto exoti z posádky Olomouc – Tabulový vrch, nějak zařazeni do společnosti, třeba vysílají na Měsíc.

    • Kamil Mudra

     Zkušenosti mohou být různé. Když jsem ve dvaasedmdesátým působil coby vojcl na Doupově, tak na opačné straně potoka, než byl náš tábor, měli ze starého opuštěného baráku základnu spojaři. Všichni Moraváci jak poleno a fajn kluci. I když jsem jim ten jejich veget trochu záviděl, přece jsem raději chodil na pokec k nim, než do tábora mezi „své“ Pražáky.

  • Kamil Mudra

   To víte, grasyku. Však jistě znáte to rčení o sněhové kouli působící lavinu. Pokud by se takové schvalování více rozšířilo a postupem času proměnilo ve výzvy, mohli by se i najít lidé, kteří by je shledali coby dobrý nápad. Osobně si myslím že by si rány obuškem (střelba už je moc i plynová) zasloužili především lidé, kteří dali exekutorům pravomoci jaké (jak se domnívám) nemají v jiných státech obdobu. Nemluvě o realizaci praktik které umožňují mnohonásobný nárůst původního dluhu.
   Nu, ale za něco takového se u nás jistě demonstrovat nebude.

   • grasyk

    Taky nemám moc pochopení pro hloupé komentáře v internetových diskusích. A souhlasím s vámi, že ti, co poslali exekutory na IČ jsou tím zlem. Jednoznačně poštvali vlčáky, aby trhali. Tuším jsem někde zaznamenal, že to schvaloval Pospíšil. Ale nevím jistě. Ale pokud je tohle, o čem se bavíme, správný soudní rozsudek, pak by to mohlo dojít brzy tak daleko, že se bude střílet za „schvalování atentátu na říšského protektora…“

    • Kamil Mudra

     Nač si stěžovat když stále ještě máme na výběr ze schválených cílů, jako např. Asad, Putin (potažmo celé Rusko)… u nichž jsem zatím žádné omezení nezaznamenal?

  • Kamil Mudra

   Ovšem, takovéto svobodné vyjadřování lží a nepodložených tvrzení už je opravdu na přes hubu:
   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/treti-muz-usa-naznacil-jak-nove-zasahnout-proti-rusum-44357?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp
   Místo toho si „Americký turista“ ještě odvezl dáreček v osobě Jevgenije Nikulina a deklaraci o zásluhách USA na vzniku našeho státu. Tomu říkám dovolenkový pobyt jak má být. V jeho domovině ho jistě čekají ovace a my se zde můžeme těšit na další „turistické zájezdy“ našich zaoceánských bratrů. Vždyť v České kolonii je tak příjemně a její lid neskutečně pohostinný a vstřícný, že?

   • vittta

    Nejhorší na tom je, že tomu ten vůl snad i věří, a co je neuvěřitelné, on dokonce věří tomu, že tomu věří většina lidí v ČR.

    • Kamil Mudra

     Nevěřím že něčemu věří. Dostal noty a zpívá podle nich. A naši sboristé se ochotně přidají. Všichni už to mají dopředu nacvičené. Tahá to za uši – ale kapelník je holt kapelník. :-(

     • vittta

      Tomu nevěřím.
      Jasně, noty dostal a naše stafáž povinně poslouchá a vesměs i tleská.
      Ale stejně si myslel, že přijel do postbolševicjkého pralesa, kde uctíváme Havla, a kde ještě tak úplně nevíme, co si počít.
      Vždyť i ten Schapiro mluvil úplně stejně.
      Mají špatný mustr, CIA prostě netuší, co se u nás děje, a co se děje jinde, takže on dostal špatné noty, ale vůbec o tom neví.
      Takže on přijel samozřejmě vydírat a machrovat, ale jeho úmysl byl svým způsobem dobrý, přijel nám, debilům a primitivům, i „pomoc“.

      • Kamil Mudra

       Já myslím že tuší (a nejenom tuší) co se u nás děje až moc dobře. Ostatně – je to vidět i na tom jak mu ten koncert, na který si jen tak „odskočil z dovolené“, vyšel k plné spokojenosti. Nebo ne?

       • vittta

        Podle mě tu tuší asi tak, jako bys to tušil ty, kdybys jen něco vyjednat mezi kmen jihoamerických indiánů.
        Ten cíl bys věděl, bylo by to třeba nahrazení náčelníka, věděl bys, jaká tam panuje kmenová mocenská stroktura, a že jednou za týden kouří dýmku míru u ohně, a že jedí kořínky a jednou za čas maso z ryb, ale jinak bys neměl naprosto šajn o jejich způsobu myšlení!

        • Kamil Mudra

         Pokud bych jejich způsob myšlení sám formoval skrze prodejného šamana měl by to náčelník už dopředu spočítané. :-)

 6. mistralius

  OK, vím že máš šest dětí, já nyní žiji ve strašnicích, což je ve z 12. století, kde se pěstovalo zelí, ale mám rád pivo.bráníček, tam se námořníci mohou sejít

  • Kamil Mudra

   Nechybí ti něco za tím „ve“? Kouřit se asi v té bývalé pěstírně zelí nesmí že? Tedy bych uvítal něco se zahrádkou, až bude tepleji. A mohl bych sebou vzít vitttu (pokud by byl pro)? Já se bez něj do hospody bojím. Jinak, čtyři z těch šesti už mají vlastní lodičky a plaví se na nich pozoruhodně úspěšně, tedy tu mou, péčí o ně, nijak nezatěžují.

   • mistralius

    taky bych to bral otevřenější různým názorům. Fakt je, že poslední akce z mé strany byla návštěva Frýdku-Místku, jeli jsme tam s kamarádem několik hodin vlakem, ovšem to jsem ještě mohl navštěvovat Outsider Media, pak mi to Stan zakázal.

    Na druhé straně uspořádat podobnou akci v Praze mi nedělá problémy, už jenom proto, že tady nemám s nikým zásadní spory.

     • vittta

      Klidně!
      Ale Bráníček mi teda moc netáhne.
      V hospodě preferuji Pilsner, nebo případně nějaké speciály.

      • Kamil Mudra

       Myslím že hospodu kde by se točil jen jeden druh piva už asi v Praze nenajdeš a Pilsner je jakousi stálicí která se vyskytuje, provázena další nabídkou, ve většině z nich. Samozřejmě, jistě se najdou nějaké výjimky potvrzující pravidlo, ale moc jich asi nebude.

        • Kamil Mudra

         Hmm.. i cenami – a to to ještě není to nejhorší. :-)
         Už mne kolikrát napadlo, jak se s tím srovnávají pivaři co byli zvyklí dát si za večer osm až deset kousků a přitom mají hluboko do kapsy.
         Co ty, saxi? Ještě v Německu nebo už zpět ve vlasti? Nechceš se také přidat?

         • embecko

          Diky za pozvani, ale jsem vicemene stale mimo. Jen jsem si vzpomenul, ze Vesela koza byla obvyklym mistem srazu lidi z jihu Prahy. Je na zajimavem dopravnim uzlu, ani naha, ani oblecena, ani pesky, ani na voze :o)
          Tech pivaru bude ubyvat, ona to byla dost generacni zalezitost. O prachy jde samozrejme v prve rade, ale i cas a zpusob traveni casu timhle zpusobem je passe. Treba v mem okoli vsichni z pivaru temer prestali pivo pit (jen k jidlu, sem tam na chut, ale uz zadne objemy). A stejne je to i s kuraky, automaticky je to z vetsiny opustilo, ani se nemuseli nejak premahat, jednoho dne se probudili a uz si nezapalili :o)
          Podle meho nastupuje potreba generacniho vyhraneni se: Stari sedi v hospode a chlastaj pivo, my jdeme na jednoho radlera s redbullem….proto mladi nemaji radi Zemana a komunisty, aniz vedi proc, uplne jim staci, ze jsou z minule pivni doby…a voli Piraty, aniz take vedi proc, Pirati jsou radlerem nasi politiky. Ze chteli prolomit mlcenlivost advokatu je jejich volicum z vetsiny jedno, nezajima je to, nevnimaji to, hlavne ze se nedostanou k moci komunisti… :o)

       • mistralius

        budu zcela upřímný, abstinentem jsem se nestal, ale řádně jsem přehodnotil svůj vztah k životu
        nicméně Kamil Mudra mě zajímá, protože na mě byl vždy internetově hodný, představuji si ho jako člověka s nadhledem :)

 7. astraustralia

  Neco o cem obcana CR netreba massmedialne informovat.
  Proc prijel na navstevu CR z USA Paul Ryan ?

  Tak už víme proč tady byl Ryan, chtěl si něco odvézt…
  Česko v noci vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Informaci potvrdily Radiožurnálu tři nezávislé důvěryhodné zdroje. Rus už odletěl do USA.
  http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/tak-uz-vime-proc-tady-byl-ryan-chtel-si-neco-odvezt-/
  PS
  Zajimave ze Nikulina chtely obe strany. Rusko rikalo je to nas obcan porusil nase zakony proto je stihan.
  Byl vydan do zeme kde se jiste prizna ze porusil i jeji zakony.
  Predpokladejme ze minimalne dozivotni trest si na polovinu rozdeli USA s Ruskem.
  I kdyz by to mohlo byt jinak.
  Za priznani ze hackeroval ve prospech Trumpa mu bude presidentkou Hillary trest odpusten:-)

 8. Rybka

  Oftopik jak z praku, ale nedalo mi to:
  My Češi neschováváme za bojovný pathos sviňárničky, ale slovenská vzepjatá část hymny fakt chybí, a proto:
  Nad Sněžkou se blýská
  hromy divě bijí
  zastavme se, bratři
  směj se každý za tři
  Čechové ožijí.

 9. Asfalt

  Jak jsem říkal s tou iracionalitou a válkou. Byla o tom někde tady i diskuze (už to nechci hledat). Oni jsou daleko šílenější, než si normální člověk umí představit.

  To není vtip. Britská premiérka Theresa May připravila k odpálení jaderné zbraně proti Rusku. Nemá žádné zábrany zahájit jaderný útok. Dokonce i kdyby zabil „sto tisíc nevinných mužů, žen a dětí“
  https://www.euserver.cz/Articles/12850-to-neni-vtip-britska-premierka-theresa-may-pripravila-k-odpaleni-jaderne-zbrane-proti-rusku-nema-zadne-zabrany-zahajit-jaderny-utok-dokonce-i-kdyby-zabil-sto-tisic-nevinnych-muzu-zen-a-deti-.aspx

  • Kamil Mudra

   Asfalte, to je hrách na stěnu. Na to video, které sem teď umístil Jafa, dal Astr odkaz už pod článkem „Odpovědi, které nám „naše“ média patrně nezprostředkují“. Pod tím článkem je 275 komentářů ale nikdo se k němu nevyjádřil i když jsem ho tam dvakrát svým komentářem připomenul.
   Ostatně, ani v samotné Británii jsem nepostřehl nějaké demošky proti Mayové, že je tak ochotná zatáhnout svou zemi (a potažmo celý svět) do jaderného konfliktu.

   Ne že by se mi nějak chtělo předčasně odcházet z tohoto světa a nebo že by mi nebylo líto (nejen) mých dětí a vůbec všeho živého… Ale občas si říkám že s takovým „zájmem“ o naše zájmy si vlastně ani lepší osud nezasloužíme a ostatní živočichové holt mají tu smůlu že nás tu maji. :-(

    • Asfalt

     Shrňme, co tedy konkrétně je tou neuvěřitelností:
     1) Rusové nejsou jiným rovným národem, ale nepřítelem (jen na základě nenávisti, protože Rusové žádný důvod k nepřátelství nedali).
     2) Je proti nim možné zasáhnout jadernými zbraněmi i za cenu tisíců civilních obětí (Ženevské dohody zakazující útok na civilní cíle pláčí)
     3) Odůvodněním je, že jaderné zbraně jsou na nic, pokud nemají být použity (to je v dané situaci řeč naprostého blázna bez jakéhokoliv smyslu pro přiměřenost a zdravý rozum)
     4) To vše jen v situaci kriminálního činu proti jednotlivci, který být nazván útokem na Británii. Co se stane, až Britům někde spadne stihačka, protože praskla palivová hadice, a Mi5 opět nahlásí, že za to mohou Rusové?

     Ani nemluvím o dopadech, které musí nastat, když britská vláda nyní Brity ve sdělovacích prostředcích poučuje, kde jsou v UK protijadezné úkryty a podobně. I to je v dané situaci válečná propaganda.

     Netvrdím, že zítra vypukne válka. Jen upozorňují, v rukách jakých šílenců jsme.

   • oh

    Kamile, bohužel mě stále nenapadá žádný způsob, jak přínosně komentovat fakt, že vůdci demokratického světa jsou do sebe zahledění třeskutí idioti, neschopní přiznat, byť i jen skutkem, možnost vlastní chyby. A bez toho se změna nastoupeného kurzu politiky očekávat nedá. Vidíme tu neochotu opakovaně, při systematickém přehlížení „nedostatků“ ukrajinské a kosovské demokracie, saudské soukromé válčičky v Jemenu a dalších mediálně neviditelných sviňáren páchaných „našimi bastardy“.
    Kdo by asi proti Mayové měl demonstrovat? Její vlastní straníci o to nemají zájem, ty zajímá, jak si udržet nebo vylepšit vlastní postavení v rámci stávajícího systému, Corbyn byl „odhalen“ coby ruský špión (zajímavé načasování, že?) a „jeho“ poslanci by většinou v čele strany raději viděli kohokoli jiného. Někoho, kdo by rád a ochotně zahrál další Shakespearovské dilema volby mezi svědomím a násilím nezbytným k „obraně a šíření svobody a demokracie“ po vzoru Tonyho Blaira.
    A je to i ve vitttově mnohem stručnějším příspěvku: pro většinu je to příliš neuvěřitelné… :-(

    Poznámka – ta fotka hajlujících fotbalistů v článku není z Berlínské olympiády 1936, kdy by se to snad dalo chápat jako zdvořilost k podivínským zvyklostem hostitele, ale z pozdější doby, z 15. května 1938, dva měsíce po anšlusu Rakouska, kdy už jen civilizovaný šéf britské diplomacie mohl (chtít) nevidět, co je Hitler zač.

    • Asfalt

     To není jen o zahleděnosti do sebe nebo jen o nejakém přiznávání pochybení, pane oh. To je o přednosti pudů a ideologie před rozumem a právem a o ztrátě kontaktu s realitou.

     • Kamil Mudra

      „Kamile, bohužel mě stále nenapadá žádný způsob, jak přínosně komentovat…“
      Ohu, myslím si že vám rozumím. Jakmile začne člověk uvažovat nad potenciálem přínosnosti svého komentáře, pak je lepší se otočit ke klávesnici zády a jít do lesa na houby nebo vyvenčit psa… prostě dělat něco co má aspoň trochu smysl.

      Stále si ještě pamatuji jak silný jsem měl pocit přínosnosti když jsem množil samizdaty, hrál u ohňů Krylovky nebo vlastní protestsongy a pokoušel se lidem okolo sebe sundavat klapky z očí. Tehdy mne trápilo jen pomyšlení na to že nemám tak široký záběr jak bych si přál. Dnes sedím u mašiny s možnostmi o jakých se mi tehdy ani nesnilo ale pocit nějaké přínosnosti s praktickým dopadem se mi kamsi vytratil.
      Ale možná je to i věkem. Doufám v existenci mladších následovníků nezasažených malomyslností. A doufám že nedoufám marně.

   • Asfalt

    Lidé vychází sami do ulic, Kamile, až když jsou hladoví nebo hodně naštvaní. Ty ostatní veselice jsou prací specializovaných odborníků. Myslíte, že nějaká neziskovka nebo americké velsvyslanectví má důvod britům uspořádat demonstrace proti Mayové a rozdávat červené karty a jiná mávátka? Nebo naopak myslíte, že pokud by dnes existovali nějací významní míroví aktivisté, měli by sponzory na ty odborníky, co umí dostat i najezené lidi do ulic? Demonstrace proti válce ve Vietnamu a jiné se vedou, až když se konkrétní příbuzní vrací v rakvích a je jich takový počet, že se nespokojenost stane významnou. Obávám se, že pro WW III v době jaderných zbraní nebude na nic takového čas.

    Shodou okolností jsem se nedávno podíval na film „Cesta do války 2002“ a cituji:
    „(…) Čína má teď jaderné zbraně, nemáme ponětí, co je teď přinutí zasáhnout“
    „Já tomu nerozumím, o čem je řeč?“
    „Severní Vietnam má tajné smlouvy s čínskými komunisty, pane prezidente, a my nevíme, co by je přimělo v té zemi intervenovat.“
    „Můžeme Čínu vyřídit za 17 minut, nejsou přece blázni.“
    „A jak můžeme čekat, že jsou rozumní (jako my)“
    Přesto USA do války šly (a ještě si odpovědní o sobě mysleli, že jsou rozumní, jak jsme slyšeli). Pravda, jde jen o umělecké zpracování, ale tak nějak se to může stát i dnes, myslím.

    Přitom prvotní příčinou byl jen vyhraněný antikomunismus, nic víc. Na základě něho se USA do problému zaplétaly víc a víc. Dnes jen už nemáme komunisty, ale Rusy.

    • Kamil Mudra

     „Lidé vychází sami do ulic, Kamile, až když jsou hladoví nebo hodně naštvaní.“
     No právě ta naštvanost by mohla být dost dobrým důvodem. A nebo třeba i strach. Když se demonstrovalo proti radaru tak se nám také příbuzní od nikud v rakvích nevraceli a přesto se míroví aktivisté angažovali.

     Ale jsou i „drobnější“ důvody pro naštvaný projev nesouhlasu. Třeba veřejně deklarovaný záměr Starostů podat na prezidenta žalobu za velezradu z evidentně absurdní příčiny. Alespoň SPO-Zemanovci by se snad mohli o něco pokusit, když jde o jejich čestného předsedu.

     Kam se poděli recesisti? Jak to že se nenašli žádní kteří by nadělili Němcové místo kytek pleny, při té děkovačce za to jak odešla během prezidentova projevu?

     Kde je nějaký projev nevole proti tomu že se zde americký turista na dovolené chová jako by tu pobýval na oficiální návštěvě a naši politici mu servilně sekundují? Měl dostat na rozloučenou batoh se seznamem českých kempů a ne ruského hackera.

     Kdyby nedocházelo k jiným pouličním projevům jako např. před časem proti hostování Alexandrovců a nebo nedávno proti jediné větě z prezidentova inauguračního projevu, vysvětloval bych si to nárůstem národní apatie.

     Švejkuje se na politické scéně po tom co byl ze švejkování vypreparován jeho vnitřní náboj tvořený ironickým vzdorem a zachovalo se pouze ono „Poslušně hlásím…“. „Ulice“ si z něj ponechala jen ono: „Na Bělehrad!“, „vylepšené“ o navigaci.

     Vyprazdňují se nejen pojmy ale i myšlení, přičemž vůle k projevu vzdoru zůstává v lidech přítomna. To je možná horší než kdyby šlo o apatii. Takhle si člověk připadá jak v prachárně s bandou nerozumných děcek co mají kapsy nacpané zápalkami.

     • vittta

      Ale ty nálady dělají média.
      Ať už situaci komentují jakkoliv.
      Ale komentují-nebo nekomentují.
      Pokud nikdo nemluví o vyhlášení války Rusku, pak se to sice „rozřikne“, ale nikdo to nebere vážně.
      A klidně by to mohla média chvílit i hanět, výsledek je svým způsobem stejný- tedy informují, foukají do uhlíků.
      Takhle se jen zmíní- a nikdo nemůže řici že ne, ale nic se kolem toho neděje.
      Zeman má také tolik odpůrců jen kvůli médiím.
      Jasně, že jim moc lidí nevěří, ale píší, každé slovo je jim dobré.
      Na to reagují jiná média, které se ho zastávají, ale píše se o tom, a to i nepřímo, protože nejen zprávy o Zemanovi jsou zprávy o Zemanovi.
      Pokud někdo napíše studii, že mladí a vzdělaní nechodí do hospod,- to tady napsal Sax, tak to svým způsobem znamená, že do nich chodí staří a nevzdělaní, což jsou voliči Zemana.
      Prostě se mladým pochlebuje, propaganda není jen o tom, že se bude furt dokola psát, že je Zeman kokot, ale budou psát všelijakou, leckdy nenápadnou omáčku!
      Že mladí do těch hospod také, je nezajímá, stejně jako feministky nezajímá podřadná role ženy v islámu.
      Feministku urazí daleko víc, když se jí bílá huba podívá na kozy, než když jí černá huba znásilní a do bezvědomí zmlátí.
      Je to divné- ale je to tak!
      Prostě, o čem se nepíše, to se neděje…..

      • Kamil Mudra

       Nojo, no… Popsal jsi to co oba vidíme. Mě ale pořád vrtá hlavou proč se neděje nic z toho co by se dít mělo. Alespoň v nějaké, třeba jen malé podobě – když už tu máme ta alternativní média.
       Ale možná jsem spoutaný nějakým starým („pivním“ co o něm píše sax) myšlením a dost dobře se mi nedaří chápat ten „nový“ svět v jakém žijeme. Ale co… V mým věku už na to mám nárok.

       • vittta

        Divíme se stejnému.
        Dělal jsi v undergroundu, a litoval, že nemáš větší záběr.
        Domníval ses, že problém je ten záběr, ne lidé samotní, nevšiml sis, že jsou v podstatě spokojení.
        jen málokdo si toho všiml, dokonce ani ti spokojení si toho sami leckdy nevšimli.
        Ale problém jsou lidé, ne záběr, to je poznání z výměny režimů, ne věkem.
        Lidé jsou takoví, dáš jim nažrat, zábavu, a dají pokoj.
        Ale nelze se jim divit, vždyť konec-konců, o čem je život?

        • Kamil Mudra

         Problém ale nastává když nažraní a dostatečně mocní lidé si najdou zábavu v tom že nenechají žít v pokoji jiné lidi. A o tom je, bohužel, život také. A řekl bych že až moc často. :-(

    • hans

     To nebyl jen antikomunismus, Asfalte. v 50. letech vládla teorie domina. „Komunisti ovládnou Vietnam, pak jistě i Kambodžu a Thajsko, v Malajsii je s komunisty občanská válka (v 50. letech) a a po Malajsii přijde na řadu hlavní cena – Indonésie, kde už jsou komunistů miliony…

 10. astraustralia

  Aby bylo jasno co v zadnem pripade neni aprilovy hoax.
  Presnou charakteristiku jsem cetl na nazorove vymene jineho blogu.
  Jsme strední Evropa. Západ se k nám chová prezírave, V4 chce neustále trestat
  Brusel nerespektuje naše vitální zájmy, at je to zbranová smernice nebo nucené relokace.
  Nikomu nevadí menit zákony. Vadí nám to, co Brusel schválí proti nám, jako treba nucené relokace.

  Je to diktát proto, že nám Lisabon sebral ve vecech národního zájmu právo veta. Proto také o Lisabonu nesmelo být referendum.

 11. astraustralia

  Pondeli Velikonocni
  ze pry Brusel slehani pomlazkou zatim nezakazuje
  zvysenou agresivitu nevykazuje

  Zato Taras pomlazku zvednul a a bez bazne slehnul
  Hůře než za dob studené války
  a bohuzel ma pravdu, ze nasilnici na dobre slovo nedaji
  zas a znova duvod zautocit hledaji :-(

  • astraustralia

   Jeste k Culikovi ktery se opet raduje nad blbosti lidu v Ceske kotline kdyz hoaxu o zakazu pomlazky vetsina lidi uverila. Dobre o tom tento komentar:
   Kdyby pan Čulík napsal „škoda, že EU velikonoční šlehání žen zakázat nemůže“, mělo by to logiku. Pokud ale připouští, že EU k něčemu takovému legitimní je, pak těžko může Čechům, kteří nesledují vše, co z EU přijde, vyčítat, že zprávu o aplikaci tohoto legitimního práva neberou jako vtip.

 12. vittta

  To je legrace, tak Izrael v praxi předvedl migrační politiku, o kterou se snaží Německo (a spol).
  Negry sice nevyhostí zpět do Afriky (popsané jsou demonstrace, protesty akademiků a osobností…podle mě něco jako tady, červené karty a studenti jako zástupci demonstramntů, a nějaký židovský Halík či Svěrák jako zástupci „lepších lidé“) ale nacpou je do Evropy, kde se jich dobrácké země rádi ujmou.
  Němci a Italové….
  No hlavně aby si pak nestěžovali, že nestíhají.
  Tuhle taktiku chtějí totiž aplikovat také, vyhoštění se jim nedaří, vyhoštěný jedinec je stojí jak luxusní auto, a po dobrém na ně kašlou, tak by je rádi nacpali sem, na Slovač, do Maďarska a Polska, a klidně by to i zaplatili vysokými sociálními dávkami.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/467913-izrael-posle-16-tisic-africkych-migrantu-do-evropy-a-kanady.html

 13. Kamil Mudra

  Respektive – s kým se dohodl komisař OSN když už tu dohodu potvrdil. Ale možná si je chce vzít k sobě domů?

  • vittta

   To je Ital, ne?
   Tam jich mají málo…..
   Je smutné, když jakýkoliv člověk trpí, ale na světě trpí miliardy lidí, a nelze pomoci všem, a ani vysoký komisař OSN s tím nic neudělá.
   Co dělala OSN, když se bombardoval Bělehrad?
   Bagdád, Tripolis, Damašek?
   Co vlastně dělají, vyjma prázdných žvástů?
   A ano, ať si je nechají, prohlásili režim v Eritrei za nelidský…
   To byl režim Kaddáfího také, a Miloševiče, a teď Assada.
   Ať jdou s těmi nelidskými režimy do prdele, není režim, jako režim,tibetská vlajka vlaje pomalu všude, a jiné vlajky….vlastně je asi jinak svět v pořádku!

  • tresen

   Když si nátura jako Taras musí přiznat, že se už spousty věcí nedožije, tak si aspoň budoucnost vykreslí nejčernější černí, aby nelitoval. A navíc – těm nenáviděným mladým hajzlíkům, co mají celý život před sebou a na moudra Tarasů dlabou, by to patřilo.
   Co taky přát lidem, co si například váží papeže.
   „Bohužel, ono se ale ani v Evropě není o co opřít, když hlava nejkřesťanštější církve omývá nohy migrantům. Jaký to rozdíl od dob, kdy papež vyhlašoval křížové výpravy do Jeruzaléma, aby ho vyrval z rukou mohamedánů.“

 14. vittta

  Další hoax z xenofobně- rasistické dílny PL. (Putinovy listy)
  Jsou tady popsány desítky, a možná stovky znásilnění, sexuálních napadení, napadení policajtů, atd..atd..atd…
  O tom, že se jedná o jasnou fake news svědčí nezpochybnitelný argument.
  Uvedené činy jsou v Německu zakázány, navíc, pokud by se skutečně staly, byl by pachatel souzen a odsouzen, a to jak právně, tak morálně!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zdrcujici-prehled-Sexualni-zlociny-jizanu-severoafricanu-a-muzu-jizanskeho-vzhledu-v-Nemecku-Podrobne-zpracovani-530500

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s