Jak citelná bude ruská odpověď Západu?

Vzhledem k tomu, že mě zaujalo zdůvodnění USA k uzavření ruské ambasády v Seatlu (je to blízko naší ponorkové základny) a invektiva Vasilije Nebenzji směrem k britské straně: „co bylo dříve – rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty nebo otrava Skripala?“, rozhodl jsem se přeložit článek Jevgenije Krutikova, publikovaný dnes na „vzgladu“. Originál ZDE.

Formálním důvodem masového vyhoštění ruských diplomatů je touha zničit ruskou zpravodajskou síť. Tak to s největší pravděpodobností je, v tomto smyslu se západní země nepřetvařují. Jde však o to, že systém jejich rozvědky utrpí „zrcadlovými opatřeními“ mnohem více.

Ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruska, Sergej Naryškin, označil vyhoštění ruských diplomatů za „špinavou a cynickou provokaci západních států, které se snaží vytvořit atmosféru rusofobie“. Zdůraznil, že Rusko dá „dostatečně tvrdou odpověď“ a uznává, že mezi vyloučenými zaměstnanci ruské diplomatické mise byli zaměstnanci rozvědky, jejichž úkolem bylo zajistit bezpečnost ruských velvyslanectví.

To je poprvé v historii ruské rozvědky, kdy její vedení oficiálně uznalo přítomnost svých zaměstnanců mezi vyhoštěnými. Které, připomínáme, formálně vyhošťují, aby zničili „ruská špionážní hnízda“.

Trochu konkrétnější byl velvyslanec v USA Anatolij Antonov, který napsal na Facebookové stránce agentury: „Vyhošťují se lidé, kteří měli na starost těch nemnoho oblastí, kde přežívá vzájemně prospěšná spolupráce – vesmír, věda a kultura, obchod, zjišťování osudu vězňů a pohřešovaných osob. Obnova vztahů a hledání společných styčných bodů bylo znovu zničeno. Rozsah poškození a předcházející informace o jeho přípravě a podpoře naznačují, že bylo s největší pravděpodobností plánována předem a bylo jednoduše odloženo – v očekávání vhodné příležitosti. “

Velvyslanec Antonov ví, co říká. A má naprostou pravdu ve výrazu „předem naplánováno, ale odloženo.“ Myšlenka masové „očisty“ ruských diplomatických misí se nenarodila v čele Teresy May nebo dokonce v Londýně, nýbrž ve Washingtonu pod vedením prezidenta Baracka Obamy. Teď byla prostě dotažena do ztřeštěnosti poddanými Jejího Veličenstva.

Kontrarozvědka požaduje slitování

Všechno to začalo v prosinci roku 2016, kdy americké orgány rozhodly o vyhoštění 35 ruských diplomatů ze země, zabavení vily velvyslanectví a budovy konzulátu v San Franciscu. Iniciátorem a hlavním motorem této akce byl tehdejší ředitel FBI James Comey. Na setkání v Bílém domě trval na deportaci téměř 100 lidí.

Vtip je v tom, že FBI, jako útvar zodpovědný za kontrarozvědku, prostě nezvládá své povinnosti. Vedení agentury se domnívá, že Amerika je zaplavena ruskými špióny, hackery, vrahy a kdoví kým ještě a její zaměstnanci prostě nemají na to, aby sledovali každého jednotlivce. V současnosti i poměrně příčetní představitelé americké zpravodajské služby mluví o nejméně stu „ruských špehů s diplomatickými pasy“. A každého z nich i jejich rodinné příslušníky musejí v každodenním režimu sledovat, přičemž externí dohled vyžaduje velké prostředky, včetně vyškolených pracovníků, které FBI v požadovaném množství nemá. Přesto však, kontrarozvědka s vytrvalostí medojeda (v Jižní Africe existuje takový jezevec, známý svým stiskem – když se zahryzne, nic jej neodtrhne), nadále sleduje téměř každého ruského občana.

Oddělení ve Washingtonu, New Yorku, San Francisku a ve státě Maryland si zoufaly, bily hlavou o zeď a čtvrtletní plány operačních činností stále vycházely pod psa. Rusové nadále navštěvovali recepce, nakupovali, jezdili na pikniky, pravidelně mizeli z dohledu.

Comey měl problém se zajišťováním těchto aktivit, a už vůbec neměl síly a zdroje pro boj s ruským vlivem, jak později řekl na slyšení v Kongresu. Kdyby mohl, vyhostil by všechny Rusy a ty, které by musel ponechat, by očipoval, aby svým „tajným“ ulehčil. Předtím loboval za ztřeštěné omezení diplomatů a personálu velvyslanectví, požadoval, aby předávali FBI plán svých cest. To všechno vedlo pouze k potyčkám mezi velvyslanectvím a efbíájníky k všeobecnému rozhořčení ministerstva zahraničí. Ale v prosinci 2016 měl Comey šanci vyřešit problém jednou ranou.

Předpokládáme, že Obama jako odcházející postava, chtěl Comeyovi vyjít vstříc – prostě aby Trumpovi zavařil. Ale proti masovému vyhoštění Rusů se postavilo CIA i Ministerstvo zahraničí, což se stává zřídka, že by jednali ve shodě a vydali ostré prohlášení. Není těžké je pochopit. Ve slavném telegramu tehdejšího velvyslance v Moskvě Johna Teffta se také mluvilo proti masovému vyhoštění, protože zrcadlové snížení moskevské agentury CIA by vedlo k naprostému zhroucení veškeré její zpravodajské činnosti v Rusku.

Teď se Američané ocitnou ve stejné situaci, jen ještě o něco horší. Takže komu toto vyhoštění způsobí větší škody – jestli ruskému zpravodajství v USA a Evropě nebo naopak – toť velká otázka. Tím spíše, že nové vedení CIA je odhodláno ke vzkříšení výzvědné zpravodajské služby jako hlavního zdroje autentických informací a bude to od něj vyžadovat, aby vynaložilo opravdové úsilí. Vedení už obnovilo praxi setkání s agenty na území třetích zemí. Návštěvy v pobaltských zemích a ve Finsku, stejně jako v Polsku, se staly populárními. Kazachstán je také populární – kvůli nevysoké kompetenci místních zpravodajských služeb, na rozdíl od služeb Běloruska. Ale přesto to omezuje možnosti Američanů, protože každý rekrutovaný člověk si takové výlety nemůže dovolit, aniž by přilákal nevítanou pozornost.

Zvláště utrpí rozvědka v regionech, včetně pro všechny tak zajímavého Krymu. Dost možná, že se Američané někde přizpůsobí, ale pokud jde o jejich zpravodajské možnosti v Moskvě, budou moci použít slovo devastated, tedy „zpustošeno“. Nemusíme tomu slepě věřit, nicméně problém je vyznačen. Budou pokračovat v práci, ale jak?

Kádrový hladomor

Rusové si zase nějak poradí. Bývalí zaměstnanci amerických speciálních služeb mají praktický účinek masového vyhoštění ruských diplomatů za velmi pochybný. Například bývalý náčelník „ruského“ oddělení Pentagonu, a nyní spolupracovník rusofobní kovářské dílny – Atlantické rady – Mark Simakovski trvá na tom, že „Rusům zůstaly pro špionáž velké možnosti“, protože „většina ruských průzkumných operací není prováděna zástupci, jednajícími pod rouškou diplomatického protokolu „. Evidentně tradiční strach Američanů z ruské nelegální rozvěky plyne z jejich nedostatečného systému.

Ostatně jejich jednorázoví kurýři jsou také svého druhu nelegálové. Ještě během studené války přišli na Západě s tzv. duplicitními liniemi. Jedná se o ty jejich spolupracovníci diplomatických misí, kteří se roky nepřiblíží k rozvědce, dělají prosťáčky, přátelí se s kým je třeba, a vykonávají své své služební povinnosti s horlivostí provinčního kariéristy, prostě nedávají záminku k podezření. Na konci pobytu v zemi se manželka takového prosťáčka klidně vydá vybrat „schránku“. Odhalit takovou jednorázovou operaci lze pouze cestou pozorného sledování, které tak vyčerpalo FBI.

Američané, a zejména Britové ochotně používají jednorázové kurýry, kteří nejsou spojeni s diplomatickým personálem. Podnikatelé, vědci, novináři, studenti z dobrých rodin ve Skotsku, kteří se ocitají v ubytovnách v centru Moskvy – každý z nich může být potenciálním kurýrem, kterého nemůžete sledovat tradičními metodami. Jejich masové zatýkání (teoreticky možné) může v CIA zchladit mnoho hlav. A je pravděpodobné, že ve velmi blízké budoucnosti budeme čelit neočekávaným odjezdům pozvaných profesorů  a zaměstnanců humanitárních nevládních organizací z Ruska, snížení počtu zastoupení leteckých společností atp.

Další věcí je, že ani jedna rozvědka světa nedůvěřuje náboru agentů nekmenových spolupracovníků. Průzkum, předběžné shromažďování informací – je možné provádět někdy i „ve tmě“. Přímé nábory však provádějí pouze kmenoví zaměstnanci, což také přineslo používání třetích zemí jako bezpečné oblasti.

Ve spojení s tímto je pozoruhodná také „solidární podpora“, kterou poskytly „třetí země“ Velké Británii, tím, že se rovněž rozhodly vyhostit diplomaty. Velvyslanectví států, například pobaltských zemí v Moskvě jsou již tak malé. Zrcadlová reakce by jednoduše zastavila práci – řekněme – lotyšské mise, pokud by se Lotyšsko také odhodlalo k masovému vyhoštění. Odsud – oznámení druhému tajemníku velvyslanectví RF o „persona non grata“ pro zaměstnance Aeroflotu v Rize (který oficiálně nemá ani diplomatický statut). „Dohnali množství.“

Tyto technické aspekty určují skromný počet Rusů vyhoštěných z malých zemí, a ne pouze politické příčiny. Pro mnoho Evropanů byla důležitá symbolika „solidarity“ s chudinkou Británií, a ne boj s ruskou rozvědkou v pravém slova smyslu.

Po jednom diplomatu vyhošťují z Maďarska, Švédska, Finska a Chorvatska – je to víc než nic. Dva jsou vyhoštěni z Albánie – to je už vážným krokem pro Tiranu, kde je všeho všudy 16 ruských diplomatů. Albánci nemají dokonce v Moskvě ani vlastní dům – tísní se ve dvou apartmánech slavné budovy УПДК (Správa obsluhy diplomatického sboru) na ulici Mytnoj, která je současně akreditována pro Kazachstán a Uzbekistán. V důsledku toho se „zrcadlové opatření“ stane pro skromnou albánskou diplomacii značnou nepříjemností.

Vzhledem k takovým potížím žádná evropská země (s výjimkou samotné Británie a, ó Bóže, Ukrajiny, pokud ji považujete za evropskou zemi) nepodnikla radikální kroky. Po čtyřech vyhoštěných přidalo Německo, Francie a Polsko, což lze vysvětlit velikostí diplomatických misí a v případě polském – psychiatricky. Těch, kdo chtěli uškodit vlastním zájmům, se ukázalo nesmírně málo, pouze USA se ukázaly jako předvoj celé planety. A pokud dočasná úleva pro práci FBI přijde, celkový výčet ztrát nemusí být pro americkou zpravodajskou službu příznivý.

Přehnat toto mínění, se samozřejmě, nepatří. CIA je ohromný seřízený mechanismus, který také najde způsob, jak si poradit, a bude pro něj jednodušší zachránit situaci, než pro FBI orientovat se v nových podmínkách.

Už žádná shovívavost

Teď se vracíme ke starým dobrým dobám „velké hry“ za dob studené války a částečně v 90. letech, kdy bylo možné vše a jakékoliv prostředky byly dobré. Jiná věc je, že přebytečného přátelství na úkor na vlastních zájmů už nebude.

Jestlipak zbývajícím americkým diplomatům bude umožněno přednášet v profilových vzdělávacích institucích Ruské federace, včetně МГИМО (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě) a Diplomatické akademie, a navazovat známosti mezi perspektivními studenty. Mimochodem, v pobaltských zemích se ruští diplomati, kteří se snažili navštěvovat studentská setkání a diskusní kluby, setkávali v posledních letech s obtěžováním prostřednictvím sdělovacích prostředků („když toho člověka uvidíte – volejte kontrarozvědku“, jak tomu bylo v Litvě), což je nepředstavitelné při pohledu z hlediska klasické diplomacie.

Samotní Američané vynalezli nové „diplomatické“ pojmy – „agresivní shromažďování informací“ a „zneužívání práva pobytu v USA“. Vysvětlit je z hlediska logiky je obtížné a v zásadě není možné určit stupeň „agresivity“ shromažďování informací a „zneužití práva“. Ale pokud pojmeme „zrcadlový“ výklad a použijeme jej na našem území, ukážou se ztráty americké a britské zpravodajské služby nenahraditelnými. Tady každý druhý „agresivně zneužíval“ – počínaje rokem 1988.

Otázkou je, jak daleko bude nutné zajít v povaze odvetných opatření, a to ani ne tak s ohledem na anglosasy, jako s ohledem na ty „solidární“. Může jít o vyhoštění nejen vedení rezidencí a „zjevných“ spolupracovníků, tedy oficiálních zástupců evropských zpravodajských služeb. Tyto pozice lze rychle doplnit, což neovlivní povahu spolupráce na společných zájmech, například v boji proti terorismu, ale lze si ponechat příležitost sledovat činnost rezidentur v Moskvě, aniž bychom musel věnovat čas „seznámení se s nově vyslanými zaměstnanci“.

Zároveň u Washingtonu může dojít k velmi delikátní situaci, kterou mimochodem velvyslanec Antonov zmiňoval. Doposud se například stále vede spolupráce na nalezení několika amerických pilotů, zmizelých beze stop ve Vietnamu. Ruský diplomat, který byl zodpovědný za spolupráci v této oblasti, je na seznamu vyhoštěných. A vláda USA bude vypadat dost hloupě, když se tato práce náhle zastaví. A zdá se, že hlavním efektem realizace Comeyovy myšlenky úplného zničení „ohnisek špionáže“ bude ukončení spolupráce v emocionálně citlivých sférách.

Ruské rozvědka přežije, to můžeme našim partnerům slíbit. Ale přežije-li reputace Washingtonu – to není tak jisté.

 1. hans

  třešeň se před pár dny zmínila o Londonovu Doznání, že prý „obecně platná výpověď o hrůzách..“.

  The Guardian se před lety rozepsal o britských mučírnách v Německu a Británii ve stejném období. http://istmat.info/node/58755 Podle toho byly Londonovy zážitky procházku růžovým sadem proti tomu, co prováděli s vězni britští labouristé.

  • embecko

   Navrhuji jednu z moznych reakci: Ano, obe strany se dopoustely nedobrych skutku, ale jen komunisti to delali se zaujetim, zatimco demokraticka strana k tomu byla donucena.
   „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.“
   Jan 8:44

  • Saul

   Tak myslim,ze to nebyla Tresen ale Mab,nez ji drsny vlasaty undergroudovy intelektual Kamil poslal do prdele,ale uvaha je to
   urcite zajimava.
   A vy to vidite jak, Hansi?
   Vybral byste si prochazku ruzovym sadem zakoncenou pratelskym popovidanim se sovetskymi poradci v nejakem malostranskem domecku blizko Lorety,nebo to doporuceni z vaseho odkazu?

   • Kamil Mudra

    Nelžete, Saule. Neposlal. Přečtěte si můj komentář znovu, pokud jste ho napoprvé nepochopil.

   • hans

    Samozřejmě Malou Stranu. Češi i Sověti byli zcela zjevně výrazně slušnější, měkčí a humánnější a jejich svěřenci přestáli jejich péči v mnohem lepším stavu.

    Otázka je to zbytečná, každý tvor s aspoň malinkými zárodky pudu sebezáchovy by volil stejně.

  • Kamil Mudra

   Bylo by zajímavé sledovat jak by se dramaturgická rada a jiní svobodomyslní postavili ke hře ve které by Mohamed znásilňoval křesťanku. Přitom by, s přihlédnutím k historickým reáliím, byla taková scéna mnohem pravděpodobnější a v alegorii Islám versus Evropa i výstižnější.

  • Kamil Mudra

   Pokud je rčení že nikdy se nelže (a nepřekrucuje) tolik jako před válkou, tak už je válka asi za nejbližším rohem. :-(

 2. pařez

  Komentář v diskuzi na
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12629-britove-informace-skripal-lidstvo

  Letální dávka u VX (z něhož je VR odvozen) je 0,015-0,04 mg.min/l v případě plynu, a 0,07 mg/kg u kapaliny/aeroso lu (přenos kůží). Bavíme se o LCt50 a LD50.
  Jenže my se tu nebavíme o VX, ale o VR (A230 deriváty).
  Ty jsou na rozdíl od VX těkavé, takže jsou 5-8x účinnější v plynném stavu (v případě přenosu aerosolem/kapalinou je toxicita stejná jako u VX).
  Za druhé. a to je to nejdůležitější, jestli je léčba v případě otravy VX v případě včasného podání anticholirgenik (atropin), oximů (též nazývané reaktivátory, třeba náš špičkový oxim HI-6), a následně antikonkluziv (diazepam), tak v případě VR jsou s tím značné problémy (prostě není čas).
  Ten problém se totiž nazývá dealkylace.
  Což je chemická reakce, jejíž výsledkem je to, že AChe neuromediátor je chemickou reakcí v důsledku intoxikace natolik pozměněn, že ho již nelze reaktivátorem zpřístupnit normální reakci.
  A právě na rychlosti procesu dealkylace závisí účinnost léčby a množství následků, pokud zasažený člověk přežije.
  A zde je ten největší problém.
  V případě VX je dealkylace velmi pomalá (v řádech dnů) jenže v případě VR (stejně jako třeba Somanu) je naopak velmi rychlá.
  Proto je Soman z hlediska detoxikace podstatně větší problém, než VX.
  Tím se ti snažím říct, že v případě zasažení VX máš 5 (v případě nižší dávky i 10 minut) na podání antidota a i při podání antidota později je šance, že pacient nezemře (byť bude mít trvalé následky, nevratný stav nastává při letální dávce po 30-ti minutách, smrt zhruba po 60-120), jenže v případě A-230 to jsou desítky sekund maximálně minuty a pak už mu antidota nepomohou, protože dojde k nevratnému poškození AChe a nedochází k přenosu vzruchů mezi neurony. Takže i kdyby pacient přežil, tak pouze ve vegetativním stavu (napojený na přístroje zajišťující životní funkce).
  Takže je nemožné, aby Skripal a jeho dcera v případě zasažení A-230 přežili, navíc bez následků.
  Zkrátka, po hodině a půl už by ze Skripala vytáhla ten toxin jen hlína.

 3. astraustralia

  Predevsim bychom nemeli lhat sami sobe! Plati ve vsem a pro FSECHNO.
  Samkokova o Cikanskem ethniku se vyjadruje ve smyslu ze neni nejlepsi reseni to co nastartovali jiz komuniste tedy problem neni ze se jedna o ethnikum ne o narodnost ale predevsim ze „Romove“ nedostali moznost si ridit sve zalezitosti sami.
  Astr se domniva ze je treba odpovedet na otazku.
  Chteji nebo nejsou schopni?
  Je to prece tak proste. kazda spolecnost ma nastavena pravidla sveho fungovani.
  Po strance ekonomicke je to zcela jasne nastaveno kapitalistickou strukturou vztahu ma dati- dal.
  Kritici kapitalistickeho systemu vam reknou ze kapitalista si ze systemu bere vice nez do nej dal .
  Na stejnem principu funguji i Romove, berou ze systemu vice nez do neho davaji.
  Presne stejne bude fungovat i vlna uprchliku valici se na Evropu.
  Takova je realita, tak je nastaven system. Nic neni zadarmo za vse se musi platit.
  A jsme u konce a u otazky KDO to bude platit.
  K uprchlicke invazi zaujali Madari vecne stanovisko.
  Pochopili ze „solidarita“ a kooperace pri otevrenych dverich neni resenim.

  CR bych pral ministra zahranici jako ma Madarsko.
  V rozhovoru rozebira bez prikras problem uprchlicke invaze do Evropy.

 4. Mrkos

  Američané jsou snad tak dementní, že dají příležitost, jakémukoli islámskému radikálovi, aby užitím třeba chloru vyprovokoval konflikt jaderných velmocí ????? Nejlépe by bylo si přestat těchto incidentů všímat, Ale to by se nehodilo jestřábům do krámu. Chtějí si útoky na proti nim bezbraného vytahovat triko. Politika zastrašování. Jestřábi jsou ponížení, že jim Rusové odvedli útok na území Sirie, tek chtějí zaútočit z mezinárodních vod. Agrese ovšem zůstává agresí. OSN dosud nic takováho neschválilo, ani Syrii nevyloučilo.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s