Jak citelná bude ruská odpověď Západu?

Vzhledem k tomu, že mě zaujalo zdůvodnění USA k uzavření ruské ambasády v Seatlu (je to blízko naší ponorkové základny) a invektiva Vasilije Nebenzji směrem k britské straně: „co bylo dříve – rozhodnutí vyhostit ruské diplomaty nebo otrava Skripala?“, rozhodl jsem se přeložit článek Jevgenije Krutikova, publikovaný dnes na „vzgladu“. Originál ZDE.

Formálním důvodem masového vyhoštění ruských diplomatů je touha zničit ruskou zpravodajskou síť. Tak to s největší pravděpodobností je, v tomto smyslu se západní země nepřetvařují. Jde však o to, že systém jejich rozvědky utrpí „zrcadlovými opatřeními“ mnohem více.

Ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruska, Sergej Naryškin, označil vyhoštění ruských diplomatů za „špinavou a cynickou provokaci západních států, které se snaží vytvořit atmosféru rusofobie“. Zdůraznil, že Rusko dá „dostatečně tvrdou odpověď“ a uznává, že mezi vyloučenými zaměstnanci ruské diplomatické mise byli zaměstnanci rozvědky, jejichž úkolem bylo zajistit bezpečnost ruských velvyslanectví.

To je poprvé v historii ruské rozvědky, kdy její vedení oficiálně uznalo přítomnost svých zaměstnanců mezi vyhoštěnými. Které, připomínáme, formálně vyhošťují, aby zničili „ruská špionážní hnízda“.

Trochu konkrétnější byl velvyslanec v USA Anatolij Antonov, který napsal na Facebookové stránce agentury: „Vyhošťují se lidé, kteří měli na starost těch nemnoho oblastí, kde přežívá vzájemně prospěšná spolupráce – vesmír, věda a kultura, obchod, zjišťování osudu vězňů a pohřešovaných osob. Obnova vztahů a hledání společných styčných bodů bylo znovu zničeno. Rozsah poškození a předcházející informace o jeho přípravě a podpoře naznačují, že bylo s největší pravděpodobností plánována předem a bylo jednoduše odloženo – v očekávání vhodné příležitosti. “

Velvyslanec Antonov ví, co říká. A má naprostou pravdu ve výrazu „předem naplánováno, ale odloženo.“ Myšlenka masové „očisty“ ruských diplomatických misí se nenarodila v čele Teresy May nebo dokonce v Londýně, nýbrž ve Washingtonu pod vedením prezidenta Baracka Obamy. Teď byla prostě dotažena do ztřeštěnosti poddanými Jejího Veličenstva.

Kontrarozvědka požaduje slitování

Všechno to začalo v prosinci roku 2016, kdy americké orgány rozhodly o vyhoštění 35 ruských diplomatů ze země, zabavení vily velvyslanectví a budovy konzulátu v San Franciscu. Iniciátorem a hlavním motorem této akce byl tehdejší ředitel FBI James Comey. Na setkání v Bílém domě trval na deportaci téměř 100 lidí.

Vtip je v tom, že FBI, jako útvar zodpovědný za kontrarozvědku, prostě nezvládá své povinnosti. Vedení agentury se domnívá, že Amerika je zaplavena ruskými špióny, hackery, vrahy a kdoví kým ještě a její zaměstnanci prostě nemají na to, aby sledovali každého jednotlivce. V současnosti i poměrně příčetní představitelé americké zpravodajské služby mluví o nejméně stu „ruských špehů s diplomatickými pasy“. A každého z nich i jejich rodinné příslušníky musejí v každodenním režimu sledovat, přičemž externí dohled vyžaduje velké prostředky, včetně vyškolených pracovníků, které FBI v požadovaném množství nemá. Přesto však, kontrarozvědka s vytrvalostí medojeda (v Jižní Africe existuje takový jezevec, známý svým stiskem – když se zahryzne, nic jej neodtrhne), nadále sleduje téměř každého ruského občana.

Oddělení ve Washingtonu, New Yorku, San Francisku a ve státě Maryland si zoufaly, bily hlavou o zeď a čtvrtletní plány operačních činností stále vycházely pod psa. Rusové nadále navštěvovali recepce, nakupovali, jezdili na pikniky, pravidelně mizeli z dohledu.

Comey měl problém se zajišťováním těchto aktivit, a už vůbec neměl síly a zdroje pro boj s ruským vlivem, jak později řekl na slyšení v Kongresu. Kdyby mohl, vyhostil by všechny Rusy a ty, které by musel ponechat, by očipoval, aby svým „tajným“ ulehčil. Předtím loboval za ztřeštěné omezení diplomatů a personálu velvyslanectví, požadoval, aby předávali FBI plán svých cest. To všechno vedlo pouze k potyčkám mezi velvyslanectvím a efbíájníky k všeobecnému rozhořčení ministerstva zahraničí. Ale v prosinci 2016 měl Comey šanci vyřešit problém jednou ranou.

Předpokládáme, že Obama jako odcházející postava, chtěl Comeyovi vyjít vstříc – prostě aby Trumpovi zavařil. Ale proti masovému vyhoštění Rusů se postavilo CIA i Ministerstvo zahraničí, což se stává zřídka, že by jednali ve shodě a vydali ostré prohlášení. Není těžké je pochopit. Ve slavném telegramu tehdejšího velvyslance v Moskvě Johna Teffta se také mluvilo proti masovému vyhoštění, protože zrcadlové snížení moskevské agentury CIA by vedlo k naprostému zhroucení veškeré její zpravodajské činnosti v Rusku.

Teď se Američané ocitnou ve stejné situaci, jen ještě o něco horší. Takže komu toto vyhoštění způsobí větší škody – jestli ruskému zpravodajství v USA a Evropě nebo naopak – toť velká otázka. Tím spíše, že nové vedení CIA je odhodláno ke vzkříšení výzvědné zpravodajské služby jako hlavního zdroje autentických informací a bude to od něj vyžadovat, aby vynaložilo opravdové úsilí. Vedení už obnovilo praxi setkání s agenty na území třetích zemí. Návštěvy v pobaltských zemích a ve Finsku, stejně jako v Polsku, se staly populárními. Kazachstán je také populární – kvůli nevysoké kompetenci místních zpravodajských služeb, na rozdíl od služeb Běloruska. Ale přesto to omezuje možnosti Američanů, protože každý rekrutovaný člověk si takové výlety nemůže dovolit, aniž by přilákal nevítanou pozornost.

Zvláště utrpí rozvědka v regionech, včetně pro všechny tak zajímavého Krymu. Dost možná, že se Američané někde přizpůsobí, ale pokud jde o jejich zpravodajské možnosti v Moskvě, budou moci použít slovo devastated, tedy „zpustošeno“. Nemusíme tomu slepě věřit, nicméně problém je vyznačen. Budou pokračovat v práci, ale jak?

Kádrový hladomor

Rusové si zase nějak poradí. Bývalí zaměstnanci amerických speciálních služeb mají praktický účinek masového vyhoštění ruských diplomatů za velmi pochybný. Například bývalý náčelník „ruského“ oddělení Pentagonu, a nyní spolupracovník rusofobní kovářské dílny – Atlantické rady – Mark Simakovski trvá na tom, že „Rusům zůstaly pro špionáž velké možnosti“, protože „většina ruských průzkumných operací není prováděna zástupci, jednajícími pod rouškou diplomatického protokolu „. Evidentně tradiční strach Američanů z ruské nelegální rozvěky plyne z jejich nedostatečného systému.

Ostatně jejich jednorázoví kurýři jsou také svého druhu nelegálové. Ještě během studené války přišli na Západě s tzv. duplicitními liniemi. Jedná se o ty jejich spolupracovníci diplomatických misí, kteří se roky nepřiblíží k rozvědce, dělají prosťáčky, přátelí se s kým je třeba, a vykonávají své své služební povinnosti s horlivostí provinčního kariéristy, prostě nedávají záminku k podezření. Na konci pobytu v zemi se manželka takového prosťáčka klidně vydá vybrat „schránku“. Odhalit takovou jednorázovou operaci lze pouze cestou pozorného sledování, které tak vyčerpalo FBI.

Američané, a zejména Britové ochotně používají jednorázové kurýry, kteří nejsou spojeni s diplomatickým personálem. Podnikatelé, vědci, novináři, studenti z dobrých rodin ve Skotsku, kteří se ocitají v ubytovnách v centru Moskvy – každý z nich může být potenciálním kurýrem, kterého nemůžete sledovat tradičními metodami. Jejich masové zatýkání (teoreticky možné) může v CIA zchladit mnoho hlav. A je pravděpodobné, že ve velmi blízké budoucnosti budeme čelit neočekávaným odjezdům pozvaných profesorů  a zaměstnanců humanitárních nevládních organizací z Ruska, snížení počtu zastoupení leteckých společností atp.

Další věcí je, že ani jedna rozvědka světa nedůvěřuje náboru agentů nekmenových spolupracovníků. Průzkum, předběžné shromažďování informací – je možné provádět někdy i „ve tmě“. Přímé nábory však provádějí pouze kmenoví zaměstnanci, což také přineslo používání třetích zemí jako bezpečné oblasti.

Ve spojení s tímto je pozoruhodná také „solidární podpora“, kterou poskytly „třetí země“ Velké Británii, tím, že se rovněž rozhodly vyhostit diplomaty. Velvyslanectví států, například pobaltských zemí v Moskvě jsou již tak malé. Zrcadlová reakce by jednoduše zastavila práci – řekněme – lotyšské mise, pokud by se Lotyšsko také odhodlalo k masovému vyhoštění. Odsud – oznámení druhému tajemníku velvyslanectví RF o „persona non grata“ pro zaměstnance Aeroflotu v Rize (který oficiálně nemá ani diplomatický statut). „Dohnali množství.“

Tyto technické aspekty určují skromný počet Rusů vyhoštěných z malých zemí, a ne pouze politické příčiny. Pro mnoho Evropanů byla důležitá symbolika „solidarity“ s chudinkou Británií, a ne boj s ruskou rozvědkou v pravém slova smyslu.

Po jednom diplomatu vyhošťují z Maďarska, Švédska, Finska a Chorvatska – je to víc než nic. Dva jsou vyhoštěni z Albánie – to je už vážným krokem pro Tiranu, kde je všeho všudy 16 ruských diplomatů. Albánci nemají dokonce v Moskvě ani vlastní dům – tísní se ve dvou apartmánech slavné budovy УПДК (Správa obsluhy diplomatického sboru) na ulici Mytnoj, která je současně akreditována pro Kazachstán a Uzbekistán. V důsledku toho se „zrcadlové opatření“ stane pro skromnou albánskou diplomacii značnou nepříjemností.

Vzhledem k takovým potížím žádná evropská země (s výjimkou samotné Británie a, ó Bóže, Ukrajiny, pokud ji považujete za evropskou zemi) nepodnikla radikální kroky. Po čtyřech vyhoštěných přidalo Německo, Francie a Polsko, což lze vysvětlit velikostí diplomatických misí a v případě polském – psychiatricky. Těch, kdo chtěli uškodit vlastním zájmům, se ukázalo nesmírně málo, pouze USA se ukázaly jako předvoj celé planety. A pokud dočasná úleva pro práci FBI přijde, celkový výčet ztrát nemusí být pro americkou zpravodajskou službu příznivý.

Přehnat toto mínění, se samozřejmě, nepatří. CIA je ohromný seřízený mechanismus, který také najde způsob, jak si poradit, a bude pro něj jednodušší zachránit situaci, než pro FBI orientovat se v nových podmínkách.

Už žádná shovívavost

Teď se vracíme ke starým dobrým dobám „velké hry“ za dob studené války a částečně v 90. letech, kdy bylo možné vše a jakékoliv prostředky byly dobré. Jiná věc je, že přebytečného přátelství na úkor na vlastních zájmů už nebude.

Jestlipak zbývajícím americkým diplomatům bude umožněno přednášet v profilových vzdělávacích institucích Ruské federace, včetně МГИМО (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě) a Diplomatické akademie, a navazovat známosti mezi perspektivními studenty. Mimochodem, v pobaltských zemích se ruští diplomati, kteří se snažili navštěvovat studentská setkání a diskusní kluby, setkávali v posledních letech s obtěžováním prostřednictvím sdělovacích prostředků („když toho člověka uvidíte – volejte kontrarozvědku“, jak tomu bylo v Litvě), což je nepředstavitelné při pohledu z hlediska klasické diplomacie.

Samotní Američané vynalezli nové „diplomatické“ pojmy – „agresivní shromažďování informací“ a „zneužívání práva pobytu v USA“. Vysvětlit je z hlediska logiky je obtížné a v zásadě není možné určit stupeň „agresivity“ shromažďování informací a „zneužití práva“. Ale pokud pojmeme „zrcadlový“ výklad a použijeme jej na našem území, ukážou se ztráty americké a britské zpravodajské služby nenahraditelnými. Tady každý druhý „agresivně zneužíval“ – počínaje rokem 1988.

Otázkou je, jak daleko bude nutné zajít v povaze odvetných opatření, a to ani ne tak s ohledem na anglosasy, jako s ohledem na ty „solidární“. Může jít o vyhoštění nejen vedení rezidencí a „zjevných“ spolupracovníků, tedy oficiálních zástupců evropských zpravodajských služeb. Tyto pozice lze rychle doplnit, což neovlivní povahu spolupráce na společných zájmech, například v boji proti terorismu, ale lze si ponechat příležitost sledovat činnost rezidentur v Moskvě, aniž bychom musel věnovat čas „seznámení se s nově vyslanými zaměstnanci“.

Zároveň u Washingtonu může dojít k velmi delikátní situaci, kterou mimochodem velvyslanec Antonov zmiňoval. Doposud se například stále vede spolupráce na nalezení několika amerických pilotů, zmizelých beze stop ve Vietnamu. Ruský diplomat, který byl zodpovědný za spolupráci v této oblasti, je na seznamu vyhoštěných. A vláda USA bude vypadat dost hloupě, když se tato práce náhle zastaví. A zdá se, že hlavním efektem realizace Comeyovy myšlenky úplného zničení „ohnisek špionáže“ bude ukončení spolupráce v emocionálně citlivých sférách.

Ruské rozvědka přežije, to můžeme našim partnerům slíbit. Ale přežije-li reputace Washingtonu – to není tak jisté.

 1. astraustralia

  Zminka o tom ze Skripal je diabetik na insulinu by vysvetlovalo proc po otrave se zdrava dcera zotavila rychleji. O lidech s cukrovkou je obecne znamo ze se jim vse hoji pomaleji.
  Plus pribyvajici vek. Dnes uz to neni mlady geroj jako drive v Afganistanu, ale 66 lety senior ktery uz ma neco za sebou.

 2. astraustralia

  Deji se i jine veci na svete bez vetsiho massmedialniho zajmu.

  Pokus o zivot Skripala a jeho dcery at jiz agenta ci neagenta proste cloveka je svinstvo at to udelal kdokoli.
  Ale massmedialni pozornost neni vzdy rozdelovana stejne, rozhodne ne tak aby kazdy zmareny zivot byl pomerovan a zlocin odsuzovan stejne .
  Jsou i jine zivoty nez agentu Skripalu a zaslouzi si stejnou pozornost .

  Byl to kdo kdo opet vrazdil, v Gaze?
  Branici se stat israel, nebo nikoli stat ale jen sionismus?
  Byl to genocidální apartheid ?
  Pak všem sionistům připomínejte:
  ne v obraně, ne náhodou, ne kvůli Hamasu, který z nich dělal lidské štíty,
  ale ZÁMĚRNĚ zabíjeli neozbrojené demonstranty!

  Israeli Military Admits Massacre of Unarmed Gaza Protesters Was Intentional – then Deletes Tweets
  (Izraelští vojáci přiznávají, že masakr neozbrojených demonstrantů v pásmu Gazy byl úmyslný – pak to smazali na Tweets)

  The Israeli military has admitted that its bloody crackdown on unarmed Palestinian protesters was “accurate and measured.”
  The Israel Defense Forces, which shot 773 Gazans with live ammunition,
  likewise said, “we know where every bullet landed.”
  (Izraelská armáda připustila, že její krvavé zásahy proti neozbrojeným palestinským demonstrantům byly „přesné a měřené“. Izraelské obranné síly, které zastrelily 773 lidi v Gaze
  „Víme, kde každá kulka přistala.“
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=21485#.WsE3pCdndHM.facebook
  PS
  Kde je platnost vsech tech reci ze neni rozdilu,
  ze zivot kazdeho cloveka ma stejnou cenu.
  VSICHNI Mistri korektnosti v hlasani nejspravnejsich mezilidskych vztahu, kde jste ?
  Kde jste massmedia ?
  Kde jsi spravedlnosti ?

  • Kamil Mudra

   „Kde jste massmedia ? Kde jsi spravedlnosti ?“
   Na stejných pozicích jako když se střílelo na Ukrajinském Majdanu.

    • Saul

     Me urcite ne.
     A vam?
     Debata o statu Izrael a jeho pravu na obranu tu prednedavnem byla a tak nejak si nevzpominam,ze byste mu ji upiral a odvazil se kritiky te brutality,kterou to dela.
     Tak hlavne ze jste konecne hbite a odvazne zareagoaval na zde okridlenou frazi „…..je vse v poradku“
     To to trvalo:-)

     • vittta

      Tak komu tedy?
      Mě se to tam v pořádku nezdá, ale právo na obranu bych jim nebral.
      Osobně to vnímám asi tak, jako když se u nás mluví o cigoších.
      Jak jsou utiskovaní, jak nemají přístup k pitné vodě, jidlu….dal jsem odkaz na nějakou zprávu evropské komise a přečetl jsem třeba celý rozsudek soudu ve Štrasburku o rodině XY.
      Tedy- když si to bude číst někdo, kde cigoši nejsou, určitě je bude litovat, když někdo, kde je mají také, bude se v něm vařit krev.
      My tady Palestince vesměs nemáme, až tedy na ten nepříjemný výbuch a nález zbraní pro celou brigádu na jakémsi jejich vyslanectví, kterážto zpráva rychle zapadla v zapomění.
      Tak je třeba litujeme.
      Kde je mají, nelitují je.
      Já- dejme tomu, nemohu vědět, jak přesně to v Izraeli reálně vypadá, ale zdá se, že palestinská komunita je od ranného dětství vychovávána jen a jen k nenávisti k Izraeli, takže v sobě nic, než tu nenávist, nemají.
      Tomu odpovídá jejich činnost, a jejich činnosti zase odpovídá činnost Izraele. (bez ohledu na to, kdo má vlastně pravdu, ta je ošidná, a nikdy se nemůže vyjevit v čisté podobě)
      Když dvě komunity nejsou schopné žít vedle sebe, nakonec vyhraje ta brutálnější, a nikdo, NIKDO dnes už nemůže věřit tomu, že se Židé a Palestinci někdy sblíží.
      Pozorovatelé jen strkají hlavy do písku a hovoří o lidských právech, ale reálná situace nemá jiné, než násilné řešení, na které jednou logicky dojde.(toto žádné skutečné násilí zdaleka není)
      To samé platí o západních zemích a jejich muslimských spoluobčanech.
      Tam to dospěje do stejného stádia, tedy původní obyvatelé se začnou bránit jak na občanské, tak na státní bázi.
      Obrana pak samozřejmě nemusí být nijak spravedlivá, ale ve válce se na spravedlnost obecně nehledí, pravdu má pak ten, kdo vyhraje.
      Tak to vždycky bylo, a vždycky bude.
      Tedy shrnuto, střetu se nelze vyhnout, je neodvratný, multikulturismus selhal, a Izrael, i kdyby dal Palestincům všechno, co má, svoje statky, svoje ženy, svoje děti, Palestincům to stačit nebude.
      To není proizraelský pohled, to je pohled realisty, podobně, jako když podporuji v současné době Rusko, není to proruský pohled, ale opět jen pohled realistický, tedy vycházející z nějaké situace, která je, a které věřím, že je taková, jak jí- na základě všelijakých zpráv- vidím.
      Mrkněte třeba sem.
      Nemusíte tomu věřit, ale je dobré si to přečíst, a dát do souvislosti s jinými zprávami.
      https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mame-problem-Zide-si-za-vsechno-muzou-sami-Teroristu-klidne-schovam-Prisne-tresty-podle-islamu-Ctete-co-si-mysli-muslimove-u-nas-v-Evrope-531299

      • Saul

       Já- dejme tomu, nemohu vědět, jak přesně to v Izraeli reálně vypadá, ale zdá se, že palestinská komunita je od ranného dětství vychovávána jen a jen k nenávisti k Izraeli, takže v sobě nic, než tu nenávist, nemaj

       A Izraelska??
       Ne,oni si z Palestincu opravdu nedelaji zive terce jen tak nahodou.
       S par Izraelci jsem kdysi par piv vypil a to co mi vypraveli,kdyz se „uvolnili“ mi stacilo.
       Rikal jsem si,ze jsem asi narazil na nejake extremisty,ale nasi lidi co tam zili se mi vysmali,ze to byl jen slaby odvar mistni (zidovske) reality.
       A mluvil jsem i s Palestinci.
       S temi bohatsimi a zijicimi mimo Izrael a Gazu.
       Byla z nich na rozdil od agresivnich Izraelcu citit rezignace a nechut jakkoliv to dal hrotit.
       Kdysi jsem stal na strane Izraele a dodnes si vzpominam,jak jsem jednoho Palestince v debate o jejich zemi dost drsne urazil.
       Nebezpecne mu blisklo v tech cernych ocich ale pak se na mne tak soucitne podival a v klidu povykladal osud sve rodiny.

       • vittta

        Stůjte si na čí straně chcete, ale bylo by možná dobré, kdybyste tam nějakou dobu bydlel.
        Jako Žid, a pak jako Palestinec.
        Já vám řeknu jednu věc, Saule.
        Izrael rozhodně nepáchá největší zlo na zemi, a Palestinci nejsou nejubližovanějích národem na světě.
        Kdyby je zabíjeli Američané, nikdo by po nich neštěkl.
        Kdyby Rusové, byl by to humbuk ještě větší.
        Nehrajte si na spasietele světa, a buďte rád, že jste se narodil na správné straně zeměkoule, ve správnou chvíli.
        To je náhoda, která se ZATÍM vyplatila.
        A nechtějte tu šťastnou náhodu zahodit sobě i jiným tím, že budete podporovat dávno mrtvý multikuturismus!

        • Saul

         Já jsem hlavně šťastný,že nemusím žít ve společnosti,která je většinově nenávistná,militantní a rasistická(a to v Izraeli je) a když už se tady někdo stejně tak projevuje,tak jsem nanejvýš šťastný,že mu to mohu sdělit, aby se nad sebou zamyslel a nezavlekl tuhle zemi do stejného stavu,jaký je v Izraeli.
         Takže si svoje rady a výchovné lekce nechte pro svoje kamarády a ta vaše ohraná písnička omlouvání jakéhokoliv svinstva tím,že ho páchají i jiní je už opravdu dost ohraná a já vám na ni určitě pískat nebudu.

         • vittta

          Domníváte se, že je nějaká jiná možnost militarizace české společnosti, než příval negrů a čmoudů, nebo agrese proti Rusku?
          A obě tyto varianty zásadně nepodporuji, na rozdíl od vás.
          Takže militarizace společnosti a rozmach násilí obecně není z mojí názorové díly, milej zlatej!
          Pokud vám to náhodou uniklo, pak společnost těch nejvyspělejších, dříve tzv. kapitalistických zemí, se neradikalizovala a nemilitarizovala (ano, milánku, ozbrojení vojáci v ulicích jako norma JE militarizace společnosti) proto, že nějaký xenofob či rasista hlásal nenávist, ale protože nenávist a agresivitu v praxi vyvolávají negři a jejich sluníčkoví zastánci, což jsou úplně náhodou ti samí, co by se rádi podívali do Moskvy na tankových pásech!

          • Saul

           Vy jste schopen podpořit jakoukoliv agresi.
           Důvod je,že se prostě agresivní jste.
           Sice se tu snažíte instalovat do pózy hrdinného obránce spravedlnosti,ale vaše pseudoargumentace,lži,manipulace a arogance je úplně stejná jako u těch,které vyhlašujete za nepřátele společnosti i těch,kteří ji opravdu ohrožují.
           U vás je úplně jedno,na čí straně stojíte.
           Když na té správné,tak ji zprasíte,když na té nesprávné,tak jen uplatníte svoje podivuhodné schopnosti k vyvolávání nenávisti,militarizaci, rasismu….
           Ono se pak vlastně nedá dost dobře divit,že se obyčejní lidé v těch migračních, mezinárodních a hlubších politických problémech moc neorientují.
           Udělá se jim zle z obou stran a raději nad tím mávnou rukou.
           Za což jediné vy stojíte.

          • hans

           No vitto, je hlavně sprosté a nechtné mluvit v souvislosti s Izraelem o „obraně“. To je jako říkat o Němcích ve všech těch běloruských, ruských, ukrajinských a slovenských (a několika českých) vsích „oni se jen bránili“ násilnickým partyzánům.

           Němci se nebránili, Němci byli agrasoři, i když je zrovna partyzáni nebo regulérná armáda porážela. Stejně tak Izraelci se nebrání, Izraelci jsou agresoři v cizí zemi.

          • Kamil Mudra

           No já nevím… Podle posledních archeologických vykopávek (a mám dojem že i genetického výzkumu) o kterých jsem četl, to vypadá že mohou Židé oprávněně považovat území Palestiny (kdysi Kanaán) za svůj domov stejně jako ostatní semitské kmeny se kterými ho sdíleli. A nejen sdíleli ale také za něj svedli vícero bitev s příchozími agresory.

           Současný, až v devatenáctém století, uměle vytvořený stát Israel se sice chová agresivně a nedrží se v původně vymezených hranicích ale těžko lze jeho židovské obyvatele považovat za nějaké kolonisty území se kterým by v minulosti neměli nic společného. Jde přece (a nejenom) o potomky z diaspor které vytvořili jejich předkové po té co byli ze své domoviny vyhnáni nebo i rozváženi coby otroci ukořistění z válečných tažení. A nyní zas bojují převážně s potomky předků, kteří tu oblast osídlili až během velké arabské expanze po celém Blízkém východě – tedy jsou oproti nim Židé stále více původními obyvateli než oni.

           Ono je těžké hrát si v téhle „kauze“ na soudce, protože tím vytvořením státu Israel došlo k jakési nápravě podobným stylem jako u nás restitucemi – tedy k jakémusi nastolení spravedlnosti za cenu mnohých nespravedlností. Lze na to pohlížet dvojím způsobem: Buď z historického hlediska a nebo naopak ty tři tisíce let minulosti škrtnout a zabývat se jen státem Israel jako takovým. Jakmile se to začne míchat vzniká názorový zmatek.

          • vittta

           Je tom můj názor, Hansi.
           Třeba mluvím sprostě a nechutně, ale takový je prostě můj názor.
           Co bych měl dělat?
           Buď budu držet hubu- a nebudu sprostý a nechutný, ale jen navenek, protože uvnitř si to prostě myslím.
           Nebo to řeknu, či tedy napíšu, a budu sprostý a nechutný.
           Mám volbu být upřímný- nebo „zakalený“, bezpáteřní.
           Budu raději upřímný.
           Židé nemají kam couvnout.
           Když budou poraženi- zemřou do jednoho- a nikdo ani nepípne.
           My také, ale u nás může říci kdokoliv to povětstné „ale“, nebo „třeba“, chcípneme také, ale nemáme tu situaci, aby naše ženy musely na vojnu cvičit zabíjet lidi, vyberte si…zatím.
           U nich je to tutovka.
           Rozumím jim.
           Jsem jen človek, ne Bůh, nemohu soudit ani mentorovat.
           Hrají o všechno a kdo hraje o všechno, nemůže se dívat kolem sebe.
           Když Němci vtrhli do SSSR, také se nemohli sověti dívat kdo je dobrý- a kdo zlý.
           Buď zvítězí- nebo zemřou.
           Neunesu tíhu světa, kdybych byl Žid, a lépe řečeno, židovský důstojník, vydám rozkazy, jaké mi přikazuje prosté přežití národa.
           Nejsem agresivní ani násilný, byť mnozí poznali sílu mých pěstí.
           To ale byla jen hra, kdy se chlapi servou v hospodě kvůli malichernostem.
           Židé dávno hru nahrají.
           Na rovinu říkám, že bych vydal jakýkoliv rozkaz, i kdybych se měl pak zastřelit,či být do konce života duševně poznamenán, protože moje osobní morálka je jinde.
           Jako voják ale na morálku musím srát, morální voják je špatný voják, zbytečný, přítěž.
           Můžeme o tom polemizovat, třeba Kamil to dobře popisuje, ale být důstojníkem izraelské armády, budu velet rázně, se vší nechutnou a zavrženíhodou vojenkou brutalitou.
           A budu vědět, že je to odpornost.
           Ale zavelím, protože jiná možnost není.
           Psát filosofiské kecy můžeme tady, nic neriskujeme, maxiákně o nás, ( o mě) někdo řekne, že jsem kokot násilná svině.
           Co na tom záleží?
           Jim jde o všechno, a všichni to víme.
           Nikdy, NIKDY Hansi nemohu říci, že je to jinak.
           Nemohl bych se do smrti podívat do zrcadla!

 3. vittta

  Tak nám syrské vládní síly zaútočili v Sýrii v Dúmá.
  Strašné!
  USA budou požadovat vojeksý zákrok…..humánní vojenský zákok, abych byl přesnější.
  Podívejte se na ty záběry, ale klid, mohou i slabší povahy, záběry nejsou nijak děsivé, pokud tedy za děsivé někdo nepovažuje polévání zcela zdravých lidí studenou vodou!
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/desive-zabery-z-duma-pokud-se-potvrdi-utok-plynem-zadaji-usa-zakrok-proti-syrii-44722?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

   • vittta

    No, kdybych se zeptal, věříte tomu, že ty děti zabyl jedovatý plyn, shozený tam Assadovými vojáky?
    Co byste odpověděl?
    To za předpokladu, že to byly skutečné mrtvoly, protože já už nevěřím ani tomu, v dnešním podivném světě medializovaného zla, kdy zlo je to, co se ukáže a popíše, a ne to, co se děje.
    Má to určité…řekněme logické důvody, proč se tomu zdráhám uvěřit, protože v krátkém videu se záběry opakují, a myslím si, že v případě skutečného masového nasazení chemických zbraní- a jiné nasazení je z vojenského hlediska zbytečné- by se daly natočit daleko horší záběry daleko většího počtu mrtvých v daleko děsivějších polohách.
    Nic méně se nezdá, že by mrtvoly byly umělé, jenže…..
    Jenže jelikož jich je relativně málo, a jsou tam jenom děti, spíš bych uvěřil tomu, že je zavraždili vlastní lidé, aby měli co točit.
    Děti vzbuzují větší emoce, než dospělí, či dokonce staří, a jak vidno, zasaženy musely být jen děti, mrtvoly dospělých tam prostě nejsou!
    Na čí příkaz si tipnout nedovolím.
    Pak si také myslím, že BL se dopustily klasické sviňárny bezskrupulozních hyen, protože ty záběry použily na potvrzení svých politických vizí, aniž by věděly, o co vlastně jde.
    V klídku napsaly, že ten útok nese „přesný rukopis Assadových chemických útoků“.
    Takže Saule, na ně, ne?
    Chtělo by to vybombardovat zase pár Assadových „vojenských“ cílů, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost!

    • Kamil Mudra

     Je zajímavé že:
     Lékaři ze syrské Dúmy prohlásili, že neobdrželi pacienty s příznaky chemického otrávení, sdělilo Centrum pro smíření znesvářených stran. Lékař Yaser Abdel Majid uvedl, že „o víkendu, ani dříve od začátku válečné operace v Sýrii se k nim nedostali pacienti s chemickou otravou“. Podle jeho slov všichni lidé, kteří potřebovali pomoc, měli „obecná zranění“. „Pracuji v nemocnici města Dúma od roku 2015, od začátku vojenských operací. Od 6. do 8. dubna se k nám dostávali pouze pacienti se střepinovými poraněními a obecnými vojenskými zraněními“, uvedl lékař. To potvrzuje i řidič sanitky Ahmed Saur, který na tomto území pracuje několik let.
     Lékaři syrského Červeného kříže také nepotvrdili údaje o zraněných s příznaky chemické otravy.
     Důstojníci Centra se obrátili i na bojovníky, kteří opouštějí východní Ghútu se souhlasem vlády. Také „nic nevědí o využití chemické zbraně proti nim“.

  • Asfalt

   Sice jsem musel z ruštiny maturovat a jako každý v té době ruštinu znát i dál, ale dnes čtu jeden řádek půl hodiny. Nevím proto, co v článku je a co předkládáte. Dovolím si ale uvést vlastní shrnutí.

   Britská vláda zcela jistě lhala z těchto důvodů:
   – Ze vzorků krve se nedá v tomto případě zjistit původ jedu, jak BoJo výslovně tvrdil, jehož slova pak popřeli i samotní vědci, co pak museli zachraňovat odbornou prestiž svého pracoviště
   – Určení struktury jedu, a to ve stopové analýze, a ještě v tak komplikovaných interferencích krevní plazmy, je málem nebo možná i zcela nemozným úkolem. Nevěřím, že by to někdo dokázal za 3 týdny, a to ještě s příslušnou mírou jistoty. Něco takového by bylo možné, pokud by měli k dispozici vzorek samotného neinterferovaného jedu a k němu referenční vzorek. Ale za daných podmínek a čase v žádném případě, pokud ano, musí být daní vědci navrženi na Nobelovu cenu. Protože analýza závisí na správné interpretaci analytických dat, obávám se, že díky zpolitizování případu a vyloučení Ruska z odborné spolupráce (a samozřejmě nezbytné oponentury a kontroly), už nebude nikdy možné věřit jakýmkoliv závěrům tak složité analýzy, kterou teď provádí mezinárodní organizace. Přitom Britové se právě o to zasadili. Pokud by jim šlo skutečně o pravdu, nemohli by jednat tak, jak jednají.
   – Zpráva tajných služeb nemůže být použita jako důkaz v trestněprávní věci a uvedený případ je případem v trestněprávní věci. Přitom dobře víme, jak podle tajných služeb bombardovaly ruské stíhačky Ukrajinu, jak Rusové ve spolupráci s Assadem zosnovali chemické útoky v Sýrii, jak Rusové zfalšovali volby v řadě států a tak podobně.

   Vedle toho je zde byť ve slabší argumentační síle řáda dalších otázek, které mají hodně podivné odpovědi nebo žádné. Jde nejen o ta zvířata, která asi přežila útok, když zemřela z nedostatku vody, ale třeba i o to, kdo přistupoval tři dny po útoku pod jménem a heslem Skripalové na ruské sociální síti VK. Pokud tak učinil nějaký vyšetřovatel, nemá snad britská strana důvod to neříct, ale surfování po Internetu samotné Skripalové v době jejího údajného komatu je divné ( https://www.rt.com/news/422931-skripal-yulia-social-media/ ).

   Novičok ale nelze vyloučit z těchto důvodů (byť sám hypotéze o novičoku nevěřím):
   – Jeden gram prý byl ukraden při likvidaci chemických zbraní SSSR a měl být rozdělen do osmi(?) ampulí a prodán neznámému kupci na několik tisíc rublů. Jedna ampule možná byla použita v devadesátých letech, takže možná se několik ampulí po světě ještě někde stále toulá. Samozřejmě je toto možná smyšlená pohádka, ale někde jsem to četl a možné to je.
   – Existuje prý několik desítek „novičoků“ a laboratorní syntéza něčeho obdobného je možná na řadě míst. Myslím, že nejen v laboratořích armádních. Přitom „novičok“ popisovali Američané, nikdy ne sověti nebo Rusové (byť ho asi opravdu vyvíjeli a asi i vyvinuli). Američané a laboratoře jiných zemí ho tedy mít musí. Zdroj tu tedy být může, ruský i neruský.
   – Novičokem byl prý v devadesátých letech otráven i nějaký bankéř a jeho sekrétářka. Ostatní lidé z jejich okolí byli přiotráveni, ale otravu přežili. I zde tedy záleží na míře intoxikace, byť zde na velmi nízké hranici. To, že Skripalovi útok přežili, proto není důkazem, že novičok použít nebyl.
   – Dalším důkazem proti novičoku má být fakt, že oběti po kontaminaci odešli až kamsi do parku, kde byli nalezeni. I vědec, co se s touto látkou prý otrávil díky poruše odvětrávání aparatury, odešel po svých domů a teprve pak zemřel. Skripalovi tedy měli čas k odchodu do parku a uváděný důkaz není důkazem.
   – Novičok nejde selektivně použít na dvě osoby, přiotrávených by tedy mělo být víc. K tomuto argumentu se nelze vyjádřit, protože neznáme okolnosti. Může, ale také nemusí být oprávněný.

   Nic z uvedeného ale neopravňuje obvinit Rusko, a ještě navíc jako stát. To je výsledek společensky nebezpečné rusofobie, ne faktu nebo rozumu.

   Je ve Vašem článku něco jiného nebo nového?

 4. Asfalt

  Poprvé zazněl hlavní cíl britské provokace v Salisbury – pozastavit členství Ruska v RB OSN. Oznámil jej blairistický poslanec Chris Lesley, který nazval Rusko „strašným vyvrhelem“.
  http://outsidermedia.cz/diplomaticky-psouk-britska-operace-salisbury-proti-rusku-byla-zmarena/

  Je to pravda? Skutečně byl tento návrh vysloven? Oni jsou opravdu schopni všeho včetně takto šílených nápadů. Pokud ano, pak bez ohledu na oprávněnost takového návrhu by mnohé dávalo smysl včetně Vittovy čerstvé zprávy o údajném chemickém útoku i již několik měsíců staré prohlášení Macrona, že Francie zaútočí na Assada, pokud „znovu použije“ chemické zbraně, a další a další.

 5. Asfalt

  Už někdo přemýšlel nad tím, jak to bude vypadat, až se někdo nebo oba Skripalovi budou chtít po uzdravení vrátit do Ruska, které se je údajně pokusilo zavraždit? Myslím, že tak nedobře, že se Británie pokusí něco takového zmařit. Legálně by to šlo obviněním z čehokoliv, nelegálně ledajak. Mám o Skripalovi obavy.

   • Asfalt

    Díky za připomenutí. Ano, Skripalové není co závidět. Na druhé straně, kdesi jsem zahlédl, že jí byla připsaná značná částka na účet těsně před odletem do Británie. Nevím, zda je to pravda, a pokud ano, snad to má nějaké jiné vysvětlení. Každopádně my to tady nevyřešíme. Avšak o to hůř, že v takto zpolitizované kauze nebude možné už věřit ničemu od těch, co jsou v právním státě povoláni to vyřešit. Politici, jejich tupost a aktivismus (lhostejno, zda se záměrem nebo ne) je předběhli. Vzpomínám si dobře na jedno z pravidel úspěšného zločince: Chceš-li něco zakrýt, tím větší humbuk kolem toho udělej? Kdo měl možnost udělat takový humbuk, aby se na nic nepřišlo?

     • Asfalt

      No vida, to jsem ani nevěděl, že věci už jsou tak daleko. Ještěže alespoň použili metodu cukru před tím bičem. Chudák holka, měla se vdávat. Teď ani veřejnost nezkontroluje, zda je v té nové identitě ještě živa.

      • Kamil Mudra

       Nejenom veřejnost: „Britské úřady odmítly dát vízum ke vstupu do Británie Viktorii Skripalové, sestřenici Julie, která byla v Salisbury otrávena. Viktorie Skripalová chtěla Julii navštívit v nemocnici. Britské ministerstvo vnitra uvedlo, že její „žádost neodpovídala imigračním předpisům.“
       Tahle informace je z BL ale chvíli o tom visel článek i na Novinkách. O hodinu později jsem ho už nenašel ani v jejich archivu.

     • grasyk

      „Nová identita“ je fajn. Nikdo je nezná, nikdo nic neví – teda kromě FBI, že? Takže např. nějaká „nešťastná autonehoda“ nebo „loupežné přepadení“ nebo jiné rány osudu, co se přiházívávají, toho dost vyřeší. :-)

   • Asfalt

    Ještě k uvedenému. Takto reagovala May na námitku opozičního Corbyna, že Británie by měla počkat na důkazy před tím, než obviní Rusko:
    https://www.mirror.co.uk/news/politics/theresa-slams-jeremy-corbyn-not-12186751
    Všiměte si té jednoty fašistů za zády, co hučí na někoho jen proto, že navrhl pro slušného člověka naprosto samozřejmý postup, a toho výrazu emoce, řekl bych přímo nenávisti, v závěru, když říká, že ruský stát musí být obviněn (i bez důkazů). To už není sranda ani zlý sen, Kamile, to je realita dnešního světa.
    Pokud byste se zeptal na média, hlídacího psa demokracie, pak BBC začala od May vzteky poprskaného Corbyna, jak jsme viděli, ještě očerňovat, že si hraje s ruskými panenkami, je agentem Kramlu atd, zkrátka jak to známe.

    • Kamil Mudra

     Ta realita je děsivá. Když už i v nejvyšších politických kruzích je argumentace nahrazována hlasitým řevem (= osočováním bez potřeby dokazovat), pak už je opravdu zle. Dokud se tak chovali jen diskutéři na internetových fórech, bylo možné se nad tím jen pohoršit z hlediska lidské nezralosti, ale na téhle úrovni už jde skutečně o život nás všech. To už by snad mohla vyřešit jen defenestrace všech politiků kteří se takto chovají. Ona by postačila i pouze mediální, ale jak to tak vypadá tak ztrácejí pud sebezáchovy i zaměstnanci téhle mezinárodní velmoci. Kdejaký výrok řadového občana jsou schopni rozmáznout coby štvavé šíření nenávisti ale když se něčeho takového dopouští politik takto vyloženě ohrožující světový mír – tak mlčí. Děs běs!!

     • embecko

      Je to zvlastni smesice valky obcanske, studene a horke proxy. Dle meho byla situace podobna za tricetilete valky, tam byly take podobne bloky, hon na hugenoty, permanentni podryvava propaganda, vojenska likvidace celych mest (na severu dnesniho Nemecka). Je pravda, ze drive to bylo vice zkomprimovano, zatimco dnes je konflikt roztazen na severni Afriku a stredni vychod a navic jeden z ucastniku je nedosazitelny za Atlantikem.
      Jeste jedno zdanlive OT pro Kamila: Ze se ti tu nedavno nekdo vysmival v pripade nastineneho spojeni Charty a Sorose?:
      https://zpravy.idnes.cz/rozhovor-frantisek-janouch-nadace-charty-77-havel-soros-pg9-/domaci.aspx?c=A180406_205555_domaci_pmk
      OT je to zdanlive, protoze ted si diky valce nedavaji pozor a tak z nich vypadavaji drive tutlane informace.
      Jak se pise v clanku Pavla Letka Jsme ve valce na e-Republice:
      „Ke kauze Skripalových, otráveného dvojitého agenta a jeho dcery, se sluší napsat pár slov. Jen pár, za víc to nestojí:
      Přidali jsme se k vlně hysterie, důkazy již nic neváží, protože nikoho nezajímají. Doba, kdy si panovník či vládnoucí klika hledali pro válku nějaké záminky na základě vyfabulovaných důkazů, je pryč. Na vyšetřování se už ani nehraje.*

     • astraustralia

      Zde uderil Kamil Mudra hrebicek na hlavicku !
      Kdejaký výrok řadového občana jsou schopni rozmáznout coby štvavé šíření nenávisti ale když se něčeho takového dopouští politik takto vyloženě ohrožující světový mír – tak mlčí. Děs běs!!

      Dvoji metr.
      Oni mohou vrazdit bez obav a nasledku, nejvetsi zlocinci nepostizitelni,
      ale obcan dostava stale pevnejsi nahubek :-(
      Kam az to pujde ?

      • blbíš

       a já si myslím, Asfalte, že je to mnohem „jednodušší“, protože je to všechno o psychopatických osobnostech. U nich prostě nikdy nevíte, jak to proběhne, ale hlavně, jak to dopadne. S logikou či s zavedenými běžnými standardy do nedávna fungující ve vysokých politikách a diplomaciích už nepočítejte (koneckonců to teď předvádějí!). Někde jsem četl, kolik jinakostních jedinců je jenom v Evropě ve vrcholných pozicích (a to píšu s vědomím, že tam započetli pouze ty, o kterých se to není veřejným tajemstvím). To nemůže totiž dobře dopadnout!!!

       • astraustralia

        protože je to všechno o psychopatických osobnostech.

        Jedna osobnost system nedela.
        To nejsou jednotlivci to je rozesiraci program pod hlavickou noveho pohledu na svet,
        novych prav a svobod ktere tu jeste nebyly a servirovany lidu jako by se jednalo o cosi zasadniho pro dalsi chod spolecnosti.
        Rikam program tedy rizene akce a neni to jen Soros ale ruzna hnuti. Uz kde kdo a kde co se hlasi o sva prava a nekterym vybranym se doprava sluchu. Koordanice massmedialnich a vladnich nazoru uz dosahla takove urovne ze jedno jsou. S vyjimkou kdyz politik vyboci z rady a zacne veci pojmenovavat tak jak se nesmi. Seznam tech kteri se vzepreli a mluvi tak jak to vidi obcan je znam. Kazdy stat ma nejakeho takove politika a kazdy z nich ma nalepku populista. Pokud se nezaradi dostane dalsi oznaceni.
        Haider v Rakousku vyhral volby protoze byl populista, Taktez Berlusconi v Italii, Babis v CR, Zeman taktez,Orban v Madarsku a dalsi populiste.
        Jakoby politik s nalepkou populista byl nejvetsim nebezpecim lidstva !
        Jaci ze to politici maji na svedomi Irak, Afganistan, Libyi, Syrii , co kde rozlozeno zniceno, ?
        Nepopuliste? predevsim „Nicitele“ !
        Po tak dlouhem lhani lid massmediim veri stale mene, prestoze jen v mediich vedi kde je pravda a kde je co spatne.
        Stale vice lidi je stale vice nespokojenych a stale se jede dal krajinou temnou, cim vetsi rozhadanost mezi lidmi tim lepe, v takovem prostredi se nejlepe vladne.
        Staci pohlednout cim massmedia lid krmi . Co z toho je opravdu zasadni pro lepsi zitrky?
        Za „realneho socialismu“ poslusni novinari lhali protoze museli a nekteri pry i z presvedceni :-(
        Co ti dnesni ?

        • blbíš

         myslel jsem to tak, že do vedoucích míst toho systému jsou někým vybírány ony osobnosti (a pokud jsem si všiml, byla tady řeč o neadekvátních reakcích konkrétních deprivantů!).

         Sice ano:“Uz kde kdo a kde co se hlasi o sva prava a nekterym vybranym se doprava sluchu.“ … ale to také bude tím, že se jim dopřává právě toho sluchu!

 6. astraustralia

  Nejen na mezinarodni scene, i na domaci je zamraceno :-(
  A Taras opet pritvrdil:

  A je logické předpokládat, že pokud Babiš dostane do své péče ministerstvo vnitra ČR a postupně nahradí socdemácké funkcionáře svými, že se i časem domákne, jak to vlastně bylo a trestní stíhání okolo Čapího hnízda se změní v jeden největších skandálů v dějinách ČR, který by definitivně pohřbil naši nejstarší a psychicky i fyzicky rozloženou partaj v troskách Lidového domu.

  A proto to tvrdošíjné lpění Hamáčka a Zimoly na vládnutí v ošklivém baráku na Letné.

  A Babiš jim nemůže ten barák dát, protože mu jde o politický kejhák.

  Češi jsou zkažený národ. Čestné, poctivé, rovné a odpovědné jednání v mezích zákona je už skoro celé jedno století považováno za slabost až hloupost, obdivovány jsou podrazy, přetvařování, nezákonné obohacování, lhaní, finty a nečestné triky. Měli jsme za totáče ředitele firmy, který byl kvalifikován pouze svou stranickou legitimací a leštěním klik na OV a KV KSČ. Když jsme chtěli, aby se za nějakou naši věc postavil i proti odporu nadřízeného orgánu, museli jsme mu to podat jako fintu, kterou ochčijeme vrchnost. Pak se za ni postavil a bojoval ze všech sil.

  Tyto vlastnosti si sebou národ a především jeho vůdci vzali i do kapitalismu a hladce tak skloubili charaktery dvou tak odlišných režimů. Je ovšem pravda, že tahle flexibilita se často vymstí. Například v tom, že máme nejchudší důchodce na západ od řeky Moravy, třetinové mzdy proti sousedům, chování řidičů na silnicích připomíná hromadný výlet chovanců třetí nápravné skupiny a půl roku po volbách jsme se nepřiblížili sestavení nové vlády ani o fous.

  Ale nebojte, oni to páni nakonec zase nějak ochčijou.

  • vittta

   My Češi, jsme fakt hrozní.
   Jo, takoví Britové, to je úplně jiná kultura.
   Nebo Němci, Francouzi….tam vše v pořádku.
   Obecně je politika- až na ČR- čistá jako lilie.
   A řidiči?
   Nevím….mě připadá naprosto v mezích normy, naopak, hodně se pouští, a já také pouštím, usmívají se, a já se usmívám….
   Idiota vidím 1x za 2 dny.
   To ale může být i tím, že jak se chovám já k ostatním, tak se v podstatě chovají ostatní ke mě.
   Myslím to tak, že když někoho třeba pustím, a usměju se a parádním gestem mu ještě ukážu, nemá důvod se na mě ksichtit.
   O když někdo pustí mě, tét se usměju, gestem poděkuji, proč by dělal na mě někdo držky?

 7. vittta

  Sakra včera byl mezinárodní den romů, a nikdo si tady na to nevzpoměl, aby jim vzdal hold.
  Naštěstí máme evropské inštituce, a ty se rázně opřely do ČR.
  Romové tady nemají třeba přístup k čisté vodě a potravinám. (u nás mají nárok na taxíka, když jedou z ….hubeného nákupu)
  Tohle když si přečte Čech, neví, jestli se má smát, plakat, nebo spáchat sebevraždu, ale když si to přečte úředník v Bruselu, tak plakat musí, a hned také musí zjednávat nápravu dalším sociálním programem, a třeba též chtít zapojení romů do řízení státu.
  Aby nám bylo všem lépe, a skvrna na demokracii byla odstraněna.
  A já blbec jsem si vždycky myslel, že demokracie je politický termín, kdy vláda- či prezident, vládne pomocí všeobecných voleb.
  A ono ne, on je to termín sociální, kdy všichni- a romové především- se musí, MUSÍ mít lépe (řečeno jazykem EU stejně), jak ostatní, bez ohledu na to, jak se sami zapojí do budování společnosti!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EU-Romove-jsou-diskriminovani-Nemaji-pristup-k-ciste-vode-hygienickemu-zarizeni-a-potravinam-Je-to-skvrna-demokraticke-spolecnosti-531263

 8. astraustralia

  Samkova o Romech v parlamentu opet presne.

  Tentokrát se její vystoupení týkalo tématu integrace romské komunity a opět vyvolalo rozruch. Samková uvedla, že miliardy sypané do Romů prostřednictvím sociálního systému ve skutečnosti vedou ke genocidě národa.
  A podle advokátky je to předobraz toho, jak pod vlivem moderních sociálních inženýrů dopadneme i my.

  Hlavní ambicí Romů stále zůstalo i přesto získat podíl na správě svých věcí a své agendy. Byl například podán návrh na zřízení úřadu zmocněnce vlády pro romskou národnost – neúspěšně. Počátkem devadesátých let také vzniklo množství romských organizací, kdy se Romové podle Samkové, která se v té době romskou problematikou intenzivně zabývala, skutečně upřímně snažili zapojit do společenských změn. Z více než stovky těchto organizací prý dodnes zůstalo asi pět.

  Vláda podle Samkové dala najevo, že o spolupráci s Romy nemá zájem, a místo toho začala vytvářet další a další nevládní organizace, kam dosadila profesionální úředníky, kteří romské problematice nerozuměli.

  „Místo autentické občanské angažovanosti vláda dosadila profesionální tzv. nevládní a neziskové organizace, které tuto sice často naivní, neumětelskou,
  avšak upřímnou a akční občanskou angažovanost Romů prostě převálcovaly. Z Romů vlády udělaly klienty sociálních středisek, a ačkoliv to po vládě nikdo z Romů nežádal, ba právě naopak, jejich národnostní identitu vyměnila za identitu nepřizpůsobivého občana,“ líčíla Samková. Na námitky Romů se reagovalo tak, že se založila nějaká nová agentura.
  Nakonec to byla Agentura pro sociální začleňování, o které Romové od počátku říkali, že nemůže fungovat.

  „Tato obecně známá fakta, totiž, že příslušnost k národu či národnosti je součástí individuální lidské duše, a tu když člověku seberete, tak mu seberete i jeho vlastní identitu, jeho vlastní já a tím z něj vytvoříte mentální trosku, vláda, respektive všechny vlády České republiky soustavně ignorují,“ shrnula advokátka.
  Vlády nejenže svůj přístup nemění, ale ani nejsou ochotny přiznat, že dosavadní přístup byl chybný.

  Výsledkem je paradoxní situace, že do Romů jsou přes nejrůznější sociální programy pumpovány miliardy, ovšem ve skutečnosti je tím na romském národě páchána genocida. Česká společnost Romům závidí, přitom podle Samkové by si měla uvědomit, že Romové jsou v podstatě „pilotním projektem“ sociálních inženýrů. „Sociální experiment na Romech je pouze pilotním projektem zkoumajícím, jak zlikvidovat jakoukoliv národní identitu, tedy včetně té české,“ obává se Samková.

  „Romům tak zbyla jediná identita, totiž identita sociálně nepřizpůsobivých, neboť jejich národnostní identita není ani dnes v zásadě povolena, natož aby byla podporována. Všechny vlády se pak velmi diví, že Romové v této své umělé sociální identitě, podporované obrovskými granty pečujících organizací, přetrvávají,“ dodává Samková.

  Pak jmenovala pány, kteří se romskou problematikou na úrovni vlády zabývali. Nejprve to byl Pavel Bratinka, pak Petr Uhl, Vladimír Mlynář a nakonec Michael Kocáb.
  Ti všichni Romům místo možnosti podílet se na rozhodování o svých věcech dali nálepku sociálně patologické skupiny a klientů neziskového sektoru.

  „Jen na okraj podotýkám, že ti stejní lidé, kteří dovedli řešení romského problému do dnešního zcela neutěšeného stavu,
  se aktivně hlásí k řešení problému tak zvaných migrantů a poučují nás, jak jsme xenofobní, když odmítáme islám,“ upozornila advokátka.
  Se suverenitou sobě vlastní se prý tito lidé pasují do role kompetentních řešitelů těchto nových problémů soužití.
  „Po zářných výsledcích, kterých dosáhli při řešení romských záležitostí bych řekla, že už stačilo,“ dodala Klára Samková.

  Sociální systém je podle Samkové ve skutečnosti tou největší bariérou integrace romské komunity. Ten systém je principiálně zvrácený, proto nemá smysl diskutovat o tom, jaké má rezervy a jak ho napravit.

  Řešením romské otázky tedy podle Samkové je opuštění současného systému, návrat k řešení romské otázky jako otázky národnostní, což v praxi znamená zejména začít debatovat se skutečnými zástupci Romů, ne s těmi, kteří se za ně vydávají.

  „Zavedení stálého dialogu s byť i roztříštěnou romskou reprezentací. Současné omezení aktivit těch, kteří si tak zvanou romskou otázku v podstatě privatizovali a udělali si z ní dojnou krávu,“ uzavřela v Poslanecké sněmovně svůj návrh řešení.
  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Havel-Uhl-Kocab-Cesi-vite-vubec-ze-vas-chteji-zlikvidovat-Klara-Samkova-znovu-otrasla-Poslaneckou-snemovnou-530664
  PS
  Zadna vlada si zatim neporadila s problemem zacleneni Cikanskeho etnika,
  jak by asi vypadala snaha o zacleneni nove prichozich ze zcela jineho prostredi?

  • blbíš

   Abych řekl pravdu, moc jsem Samkovou nepochopil. Jako že menšina ne a jako národ ano? A kde jsou ti skuteční, rozptýlení a zřejmě i nejednotní Rómové, slyšel někdo z vás o nich?
   Zkusím si to ještě jednou přečíst, ale nějak mi to …

  • embecko

   Samkovou jsem videl nazivo v TV jenom jednou a az jsem se pri tom stydel, jak a co ta dobra zena povida.
   Vice pro uspokojeni Romu, nezli komuniste, vykonat nelze. Ovsem i komunisti byli zcela bezuspesni, tudiz vidim situaci jako neresitelnou.
   https://echo24.cz/a/Svnqy/seberme-deti-antisemitum-zada-sef-nemeckych-policejnich-odboru?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
   Nektere kolize jinak, nezli socialne- inzenyrsky zrejme resit nelze. To je logicky dusledek multikulti; Romove zde pobyvaji uz nejakych 500 let a pochybuji, ze by to byla prave Samkova, ktera vi, kudy na to. Nejcestnejsi a nejkorektnejsi reseni by bylo Romy uplne nechat na pokoji, jen davat kazdemu z nich 50 tisic mesicne na ruku (vcetne deti). Casem by puvodne vetsinova skupina zjistila, jak zla byla a jake to je, nebyt vitan ve spolecnosti…a to bychom si, myslim, zaslouzili.

 9. hans

  třešeň se před pár dny zmínila o Londonovu Doznání, že prý „obecně platná výpověď o hrůzách..“.

  The Guardian se před lety rozepsal o britských mučírnách v Německu a Británii ve stejném období. http://istmat.info/node/58755 Podle toho byly Londonovy zážitky procházku růžovým sadem proti tomu, co prováděli s vězni britští labouristé.

  • embecko

   Navrhuji jednu z moznych reakci: Ano, obe strany se dopoustely nedobrych skutku, ale jen komunisti to delali se zaujetim, zatimco demokraticka strana k tomu byla donucena.
   „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.“
   Jan 8:44

  • Saul

   Tak myslim,ze to nebyla Tresen ale Mab,nez ji drsny vlasaty undergroudovy intelektual Kamil poslal do prdele,ale uvaha je to
   urcite zajimava.
   A vy to vidite jak, Hansi?
   Vybral byste si prochazku ruzovym sadem zakoncenou pratelskym popovidanim se sovetskymi poradci v nejakem malostranskem domecku blizko Lorety,nebo to doporuceni z vaseho odkazu?

   • Kamil Mudra

    Nelžete, Saule. Neposlal. Přečtěte si můj komentář znovu, pokud jste ho napoprvé nepochopil.

   • hans

    Samozřejmě Malou Stranu. Češi i Sověti byli zcela zjevně výrazně slušnější, měkčí a humánnější a jejich svěřenci přestáli jejich péči v mnohem lepším stavu.

    Otázka je to zbytečná, každý tvor s aspoň malinkými zárodky pudu sebezáchovy by volil stejně.

  • Kamil Mudra

   Bylo by zajímavé sledovat jak by se dramaturgická rada a jiní svobodomyslní postavili ke hře ve které by Mohamed znásilňoval křesťanku. Přitom by, s přihlédnutím k historickým reáliím, byla taková scéna mnohem pravděpodobnější a v alegorii Islám versus Evropa i výstižnější.

  • Kamil Mudra

   Pokud je rčení že nikdy se nelže (a nepřekrucuje) tolik jako před válkou, tak už je válka asi za nejbližším rohem. :-(

 10. pařez

  Komentář v diskuzi na
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12629-britove-informace-skripal-lidstvo

  Letální dávka u VX (z něhož je VR odvozen) je 0,015-0,04 mg.min/l v případě plynu, a 0,07 mg/kg u kapaliny/aeroso lu (přenos kůží). Bavíme se o LCt50 a LD50.
  Jenže my se tu nebavíme o VX, ale o VR (A230 deriváty).
  Ty jsou na rozdíl od VX těkavé, takže jsou 5-8x účinnější v plynném stavu (v případě přenosu aerosolem/kapalinou je toxicita stejná jako u VX).
  Za druhé. a to je to nejdůležitější, jestli je léčba v případě otravy VX v případě včasného podání anticholirgenik (atropin), oximů (též nazývané reaktivátory, třeba náš špičkový oxim HI-6), a následně antikonkluziv (diazepam), tak v případě VR jsou s tím značné problémy (prostě není čas).
  Ten problém se totiž nazývá dealkylace.
  Což je chemická reakce, jejíž výsledkem je to, že AChe neuromediátor je chemickou reakcí v důsledku intoxikace natolik pozměněn, že ho již nelze reaktivátorem zpřístupnit normální reakci.
  A právě na rychlosti procesu dealkylace závisí účinnost léčby a množství následků, pokud zasažený člověk přežije.
  A zde je ten největší problém.
  V případě VX je dealkylace velmi pomalá (v řádech dnů) jenže v případě VR (stejně jako třeba Somanu) je naopak velmi rychlá.
  Proto je Soman z hlediska detoxikace podstatně větší problém, než VX.
  Tím se ti snažím říct, že v případě zasažení VX máš 5 (v případě nižší dávky i 10 minut) na podání antidota a i při podání antidota později je šance, že pacient nezemře (byť bude mít trvalé následky, nevratný stav nastává při letální dávce po 30-ti minutách, smrt zhruba po 60-120), jenže v případě A-230 to jsou desítky sekund maximálně minuty a pak už mu antidota nepomohou, protože dojde k nevratnému poškození AChe a nedochází k přenosu vzruchů mezi neurony. Takže i kdyby pacient přežil, tak pouze ve vegetativním stavu (napojený na přístroje zajišťující životní funkce).
  Takže je nemožné, aby Skripal a jeho dcera v případě zasažení A-230 přežili, navíc bez následků.
  Zkrátka, po hodině a půl už by ze Skripala vytáhla ten toxin jen hlína.

 11. astraustralia

  Predevsim bychom nemeli lhat sami sobe! Plati ve vsem a pro FSECHNO.
  Samkokova o Cikanskem ethniku se vyjadruje ve smyslu ze neni nejlepsi reseni to co nastartovali jiz komuniste tedy problem neni ze se jedna o ethnikum ne o narodnost ale predevsim ze „Romove“ nedostali moznost si ridit sve zalezitosti sami.
  Astr se domniva ze je treba odpovedet na otazku.
  Chteji nebo nejsou schopni?
  Je to prece tak proste. kazda spolecnost ma nastavena pravidla sveho fungovani.
  Po strance ekonomicke je to zcela jasne nastaveno kapitalistickou strukturou vztahu ma dati- dal.
  Kritici kapitalistickeho systemu vam reknou ze kapitalista si ze systemu bere vice nez do nej dal .
  Na stejnem principu funguji i Romove, berou ze systemu vice nez do neho davaji.
  Presne stejne bude fungovat i vlna uprchliku valici se na Evropu.
  Takova je realita, tak je nastaven system. Nic neni zadarmo za vse se musi platit.
  A jsme u konce a u otazky KDO to bude platit.
  K uprchlicke invazi zaujali Madari vecne stanovisko.
  Pochopili ze „solidarita“ a kooperace pri otevrenych dverich neni resenim.

  CR bych pral ministra zahranici jako ma Madarsko.
  V rozhovoru rozebira bez prikras problem uprchlicke invaze do Evropy.

 12. Mrkos

  Američané jsou snad tak dementní, že dají příležitost, jakémukoli islámskému radikálovi, aby užitím třeba chloru vyprovokoval konflikt jaderných velmocí ????? Nejlépe by bylo si přestat těchto incidentů všímat, Ale to by se nehodilo jestřábům do krámu. Chtějí si útoky na proti nim bezbraného vytahovat triko. Politika zastrašování. Jestřábi jsou ponížení, že jim Rusové odvedli útok na území Sirie, tek chtějí zaútočit z mezinárodních vod. Agrese ovšem zůstává agresí. OSN dosud nic takováho neschválilo, ani Syrii nevyloučilo.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s