Prezidentův projev

Komentář napsal vittta

Taras napsal dle mého dobrý článek na téma projevu Miloše Zemana a čulíkismu, kterýmžto stylem se prezentuje i Hovorková či Šafr.
Nadšení pana prezidenta pro misi v Afgánistánu bych mu odpustil, nakonec, těžko někdo najde někoho, s kým bude souhlasit na 100%, ale s volebním rozborem Tarase nemohu souhlasit, protože nevolit není omluva, ať už je důvod jakýkoliv, a pokud se tedy někteří lidé rozhodnou nevolit mezi svrabem a neštovicemi, mají na to sice právo, ale ve skutečnosti stejně volí buď svrab, nebo nešťovice, podle toho, kdo ve volbách uspěje.
Asi je tedy chytřejší volit, byť nikomu neupírám právo nevolit.
S názory tam zatím prezentovanými souhlasím, částečně jsem to podobným způsobem viděl a napsal i tady, stejně jako některé prvky v článku Tarase, který si k rozboru vybral stejný článek z BL jako já, protože je skutečně extrémně debilní. (ten Kartouzův)
Co je mi jako obvykle divné, je názor Třešně, který se mi zdá jaksi úplně mimo téma, nebo že Třešeň (zase) nic nepochopila.
Nebo…
Třešni se nelíbí, že pan prezident označil demonstrace proti vládě za debilní, že jako kdyby vláda prováděla nějaké zrůdnosti…
Ale vláda zrůdnosti neprování, demonstrace byly vedeny bez jakéhokoliv konkrétního důvodu, jen že Babiš je StBák a Zeman ruský šváb a že zlí, zlí, zlí- což bylo zřejmé i před volbami, a občané si tedy zvolili i s těmito informacemi.
Třešeň si toho sice všimla, ale asi to považuje za důvod protestů, tedy konkrétně tvrdí, že třeba volby nepředurčily, že premier bude trestně stíhaný a že bude mařit vyšetřování.
Ale předurčily, Třešni, nebo si myslíte, že voliči ANO si mysleli, že premiér bude Telička, nebo Jourová, nebo kdo?
Voliči ANO nevolili žádné ANO, ale Babiše.
Ten je trestně stíhaný, nic víc, je tedy nevinný.
A že maří vyšetřování je konstrukt demonstrantů, resp. jejich mecenášů, samotní demonstranté možná vesměs ani nevědí, za co vlastně demonstrují, či proti komu.
A nakonec, ty protesty byly spíše trapné a směšné, než skutečně nějak masové, jen byly bombasticky medializované, asi tak 1 000 000 000x tolik, jak třeba protesty v Katalánsku, či teď ve Francii.
A o to panu prezidentovi šlo především, trapnost za podpory médií opravdu není masový protest lidu!

 1. astraustralia

  Ano je neco podivneho ve state Danskem :-(

  Jak to bylo se“ Somálkou“ ze zdrávky?
  Neziskově-lidskoprávní mafie vykoukla ze tmy.
  Dokonalý servis pro parazity. Na stopě nepřátelského koordinačního centra.
  Jak můžeme bojovat?

  V úterý 23. října začala další, už 20 schůze Poslanecké sněmovny. Zasedání, které by mohlo
  nečekaně vybočit ze standardní nudy a šedi poslanecké rutiny. Václav Klaus mladší, infant terrible
  ODS, má totiž právě na této schůzi v úmyslu interpelovat ministra vnitra. Hodlá mu položit pár
  otázek k jedné známé, staré a stokrát probrané cause.
  Tentokrát ovšem z jiného úhlu pohledu.

  Jde o známý případ „studentky“ Ayan Jamaal Ahmednuur. Ano té mladičké údajně somálské
  provokatérky, co se zapsala na střední zdravotnickou školu, aby ji vzápětí žalovala, že porušuje
  její náboženské práva tím, že jí při nemocniční praxi nepovolí hidžáb.
  Ovšem tentokrát nepůjde o svobodu vyznání, identitu, lidská práva a další vznešené, ale
  zprofanované fráze, vrhané do veřejného prostoru ombudsmankou Šabatovou. Půjde o věci
  mnohem přízemnější. Třeba o identifikaci a registraci takzvaných uprchlíků. O přehled, kdo se na
  našem území nachází a o díry v systému. A o zhoubné působení „neziskovek“. Toho všeho je
  mladá „Somálka“ přímo učebnicovým příkladem. Posuďte sami.

  Uprchlice z Audiny
  Údajná Ayan Jamaal Ahmednuur se na našem území objevila roce 2011. Byla odchycena
  v tranzitním prostoru Ruzyňského letiště po příletu spoje z Ruska. Ovšem bez dokladů a letenky.
  Což znamená, že je aktivně zničila buď už na palubě letadla, nebo někde v tranzitním prostoru.
  Bez nich a letenky by se totiž do žádného mezinárodního spoje nedostala.
  Po odchytu požádala o azyl a byla zaregistrována „na základě svého čestného prohlášení“. Dostala
  povolení k pobytu na deset let. Příslušné doklady ovšem dívka opakovaně a záhadně „ztrácela“.
  Dne 13. 12. 2011 byl této muslimce vydán její první průkaz – povolení pobytu č. 000453288 s
  platností do 13. 12. 2021. Dne 12. 1. 2012 byl vydán další průkaz povolení pobytu č. 000051658,
  který si Ahmednuur převzala 30. 1. 2012, tento je dnem 27. 9. 2013 veden jako ztracený. Přičemž
  již 22. 1. 2013 je Ahmednuur vedená jako poškozená při vloupání do vozidla Audi A6, které v té
  době parkovalo v Praze 9. Z tohoto vozidla, které nebývá běžně k vidění ani u domků naší střední
  třídy, jí měl být odcizen průkaz – povolení pobytu č. 000051658 a další doklady. Ztrátu povolení k
  pobytu tedy nahlásila až nějakých osm měsíců poté, co k ní došlo. Dne 9. 10. 2013 jí byl vydán
  další průkaz povolení k pobytu č. 00238610, který si Ahmednuur převzala o měsíc později. I toto
  povolení k pobytu je však od 12. 10. 2015 vedeno jako ztracené. A 12. 11. 2015 obdržela další z
  řady průkazů povolení k pobytu.
  Uvedené skutečnosti vzbuzují podezření, že pomocí dokladů Ayan Jamaal Ahmednuur mohl
  být v letech 2011 až 2015 legalizován pobyt několika dalších muslimek, přenejmenším
  dočasně. Oprávněný údiv vyvolává také její přijetí ke studiu na střední škole v době, kdy se
  nemohla prokázat jakýmkoli dokladem, opravňujícím ji k pobytu na území ČR.

  Detektivka
  Další zajímavosti o této osůbce prosákly na veřejnost později. Její jediná česká věta, která se
  zachovala, zní „noešane pokrěvký hlavy“. Myšleno pravděpodobně „nenošení pokrývky hlavy“. To
  napsala do „Sdělení o zanechání studia“ na SZŠ Ruská. Přitom měla vlastnit jakýsi doklad o
  absolvování základní školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou „dobrý“. Na tuto
  nesrovnalost upozornila už poslankyně Jana Černochová ve své interpelaci (tehdejší) ministryně
  školství. O naprosté neznalosti vyučovacího jazyka pak existuje i další doklad – když Ayan dělala
  řidičák, musel být zkoušce přítomen překladatel do angličtiny…
  Ale teď nám nejde ani tak o jazyk, jako o samotný pobyt. Zajímavá fakta se totiž vynořují i kolem
  jejího mateřství. Ze Somálska prý uprchla jako svobodná matka jednoho syna. Ale cizinecká policie
  vedla v souvislosti s touto ženou dvě různá řízení, jedno s dítětem ve věku 10 let a jedno s dítětem
  ve věku 12 let. A my víme, jak to s takovými „dětmi“ ze Somálska může být. Po Šojdrové
  „sirotkování“ už asi všichni. Když si ti chlapci oholí plnovousy….
  Jak je tohle všechno možné? Takové-hle díry v systému, taková nedůslednost, laxnost a
  benevolence příslušných úřadů? A zrovna u muslimky z rizikové oblasti? Na tyto a mnoho dalších
  oprávněných otázek nám nejlépe odpoví pohled do „právního zákulisí“ causy. Podívejme se na
  právničku, zastupující, Aylan. Na jistou Radku Korbelovou Dohnálovou.
  Na první pohled zase jedna zapálená sluníčkářka. V Praze nic zvláštního. Ale právě přes ni
  můžeme pootevřít dvířka do té právně-migrační pandořiny skříňky. A možná i dál.
  Pavučina
  Uvádí, že je členkou Pro Bono Aliance. A to je vám spolek! Motto mají (kupodivu) anglicky a zní
  zhruba takto: „Usilujeme o to, aby právní nástroje účinněji chránily lidská práva, veřejné zájmy a
  důležité společné hodnoty“. Už vám svítá, že? Komu snad ještě ne, najde o kus dál další nápovědu:

  „V naší síti bylo na konci roku 2017 zapojeno již 85 advokátních kanceláří či samostatných
  advokátů a 155 neziskových organizací“. Je tu i jejich seznam.
  Najdeme zde, mimo jiné, oblíbenou Romeu, IQ Roma servis, populární Gender studies, Svobodu
  zvířat, Sdružení pro integraci a migraci, Občanskou komisi za lidská práva, Ligu lidských práv… a
  další a další. Zvláštní kapitola je pak věnována spolupráci s Veřejnou ochránkyní lidských práv.
  S tou uzavřel spolek „Memorandum o spolupráci ve věcech bezplatné právní pomoci stěžovatelům.
  Na základě tohoto memoranda zprostředkovává PBA bezplatné zastoupení spolupracujícími
  advokáty pro oběti diskriminace, u nichž ombudsman dojde k závěru, že s největší
  pravděpodobností došlo k diskriminaci.“
  Celkově to působí dojmem, že jsme náhodou našli jakési koordinační centrum. Jakousi „střechovou
  organizaci“, která zajišťuje svým členům podporu a právní servis, ale také neoficiálně řídí a
  vzájemně slaďuje jejich činnost. Jakýsi uzel ve struktuře, přes který se tečou (něčí) pokyny
  k realizaci, k vykonavatelům. A o co v této „činnosti“ jde zjevné už ze seznamu oněch neziskovek.
  Podobných koordinačních center pro neziskově-lidskoprávní sektor je u nás více. Ty nejtěžší
  „neziskové“ váhy má v portfoliu, nebo chcete-li ve stáji spolek s nic neříkajícím názvem DEMAS.
  Jde o „Asociaci českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory
  občanské společnosti a lidských práv ve světě“ a patří k nim třeba Amnesty International, Člověk
  v tísni, EUROPEUM, Forum 2000, nebo Transparency International ČR… Ale o tom někdy jindy.

  Promazaný stroj
  Zpět k Ayan Jamaal Ahmednuur. Pomocí ní a jejího příběhu jsme na okamžik nasvítili jeden uzlík
  skryté, mimo pozornost veřejnosti působící sítě nepřátelských organizací. Neziskově-lidskoprávní
  mafie. Právě tito lidé, utajení vojáci neziskově-lidskoprávní války proti české majoritě, protlačili
  udělení jejího azylu, aniž předložila jakékoli doklady osvědčující její totožnost a státní příslušnost.
  Zajistili, aby po tom nikdo dál nepátral. Od jiných takových dostala potvrzení o absolvování základní
  školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou „dobrý“, aniž uměla česky kváknout.
  Oni ji (s jasným provokačním záměrem) taky vyslali „studovat“. A pak řádně rozmázli „událost“ její
  diskriminace. Jiní lidsko-právníci zas nějak „ošéfovali“, že se neřešil její problém se sociálními
  dávkami. Ty dostávala od městské části Praha 9 a magistrátu hlavního města Prahy. Přesto, že

  jedna z podmínek pro získání sociálních dávek je, že žadatel nevede s obecními úřady soudní
  spor. Což Ayan porušuje, protože vede soudní spor se školou, která pod úřady spadá. Ale nikomu
  to nevadí. Nebo nesmí vadit… A konečně pak právníci a spřátelené organizace z pod jedné
  (neziskové) střechy, jako třeba úřad ombudstmanky, vedli a dosud vedou neutuchající boj s českou
  společností za její „právo“ na islámský šátek. Ve jménu islámu, diverzity…
  Jak pravil zesnulý (velko)bankéř, světový politik a člen nesčetných nadnárodních organizací Peter
  Sutherland:
  „Je třeba rozbít etnickou homogenitu východoevropských zemí…“
  Co s tím? Můžeme proti téhle mocné, profesionálně řízené a penězi vyfutrované záškodnické síti
  s vynikajícím právním krytím něco dělat? Určitě. Začněme třeba tím, že si myšlenky, co nás
  napadají při četbě podobných příběhů, jako je causa Ayan Jamaal Ahmednuur, nenecháme pro
  sebe.

  • vittta

   Příběh téhle černé huby už jsem četl, ale myslím si, že jen nemnozí si plně uvědomují, co je tam vlastně popsáno.
   Tato kriminálnice je propojená s místními idioty a negerskými kriminálníky, a provozuje tady nelegální legalizaci nelegálních a neprověřených migrantů.
   Nejde o to, co se děje, ale že to jde tak snadno a také že místní dobrodinci za mrzký peníz udělají prakticky cokoliv!

 2. vittta

  A opět můj oblíbený tématický vstup pro příznivce, tentokrát rovnoprávnosti žen. Rovnoprávnost žen je dnes lepšolidmi hodně propagovaná a zmiňovaná prakticky neustále, dojemné příběhy před 80 lety osahávaných žen plní média ve vyspělejší části světa.
  Ale když nějaká rázná „Káča“ vrazí násilníkovi jednu do nosu, až mu ho přerazí, jdou ženská práva stranou.
  Proč?
  Barva kůže.
  Snědý mladík tedy v kampani méé-tóó zápornou roli hrát nebude.
  Nic méně, celý příběh je spíše ukázkou zvrhlé důvěry v zákony totalitazujících pseudodemokratur.
  Protože kdyby tomu čmoudovi jednu flákla, a vzala roha, před soud by jí nikdo netahal.
  Jenže ona s velkou pravděpodobností nějakým způsobem upozornila policii, dílem asi i proto, aby ochránila před zvrhlíkem ostatní ženy.
  Odměna následuje.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Afghanec-ji-sahal-na-prd-l-ona-mu-zlomila-nos-stat-ji-da-pokutu-Blbci-Nad-pripadem-silvestrovskeho-sexualniho-utoku-ve-Vidni-se-strhl-krik-565412

  • embecko

   Psal jsem tu nedavno, ze je pomalu cas na exemplarni rozsudky…tohle se uz rozsirilo a myslim, ze kazdy si ted rozmysli, se branit…ostatne ted v Amberku uz se to mozna i rozjelo. Tam parta nekolika vytrzniku bezduvodne mlatila na potkani lidi a to nekolik hodin (!). Celkem 12 zranenych. Komu by se chtelo se branit a jit za to do basy? A nahlasit to, to je koleda o ten samy prusvih. Aby ochranili sebe a sve deti, obcane sice najivne ustanovili obcanske hlidky, ale hned se o nich zacalo psat, ze jde o pravicove extremisty…tak co. Lepsi si nechat sahnout spodem az do krku, nezli mit letite opletacky s urady, polepeny kadrovy profil a pocmarany barak haknkrajcy…vsechno je naprosto v poradku!
   https://www.derbund.ch/ausland/europa/rechtsextremisten-patrouillieren-in-amberg/story/18148008
   „Pravicovi extremiste patroluji v Ambergu“
   A nic proti tomu nezmuze ani mestska rada, ktera skrze svuj tiskovy odbor vydala prohlaseni, ze zadni pravicovi extremiste v meste nepatroluji a ze podobne zpravy dementuji…proste obcane maji smulu…chteji se branit, je to jejich volba… tak jim to slunicka a stat spocitaji, co se do nich vejde.
   „Amberg dementiert rechtsextreme Bürgerwehren“
   (Amberg dementuje pravicove-extremisticke obcanske hlidky (obranu)“
   Clanek lze lehce vygooglovat.

 3. vittta

  A tady něco pro příznivce ČSSD.
  Ta prostřednictvím sociálně demokratických žen navrhuje odpustit lidem dluhy do 100 000.
  Nazval bych to „cikánský zákon“.
  ČSSD bych ale poradil, aby tento zákon byl ze zákona uplatňován každých 5 let.
  Pokud se totiž neodstraní příčiny, tak počet dlužníků za oněch 5 let dosáhne stejného čísla.
  Ovšem, pro levičáky je problém napadnout bohaté lichváře, šmejdy a právní lobby, kteří na exekucích impozantně bohatnou, a potažmo okrádají stát o desítky miliard ročně, protože zadlužený nebožák už NIKDY nemůže nastoupit legálně do práce, a naopak se mu vyplatí žebrat o dávky a dělat na černo.
  Samozřejmě jsem už kolikrát o věci přemýšlel, a není slušné jen napsat, že to někdo vymyslel blbě,jak to dělají lešolidé, aniž by sám to nevymyslel lépe.
  Myslím si, že problém by byl řešitelný zablokováním možnosti dalších pujček (kdokoliv by pujčil člověku v exekuci, právně by se dopustil přestupku a neměl by šanci získat peníze zpět), a možností své dluhy platit v nějakém % ze své výplaty, třeba 5-10%.
  Tak by sice svůj dluh leckdy reálně splatit nemohl, ale mohl by fungovat jako rovnoprávný člen společnosti.
  Pokud by dotyčný pracoval, byly by mu odpuštěny penále.
  Je samozřejmé, že by se musely změnit zákony ohledně samotných exekucí, a lichvy, to je základ úspěchu.
  Rovněž by se musel změnit zákon ohledně platnosti smluv, kde bych NAŘÍDIL, aby byla jakákoliv smlouva napsána přesně velkými písmeny (a přesnou barvou na přesně barevném podkladě -černé na bílém) tak velkými, že by je přečetl každý, při čemž důležité pasáže, jako pokuty, penále či termíny (atd) by MUSELY být červenou barvou.
  https://www.novinky.cz/diskuse?id=550861&articleId=/domaci/493387-cssd-promysli-dluhovou-amnestii-do-sto-tisic-korun.html&sectionId=8

  • embecko

   Nekde je to zarizeno dokonce tak, ze vztah dluznik- veritel je vnitrni zalezitosti smluvnich partneru a soud se do hry vklada jen v pripade, ze jde o podvod (to jest dluznik nemel uz predem v umyslu penize vratit). A vymahani nad ramec zakona (to jest prislusnym poctem pisemnych vyzev) je samozrejme brano za trestny cin a veritel je potrestan.
   Na tom neco je a neprijde mi to uplne spatne…kdyz ma nekdo neodolatelnou chut pujcovat, tak neni duvod, aby za jeho rizikove chovani nakonec zodpovidal stat, resp. sami obcane. V pripade pujcek je schopnost odhadnout a pojistit si smluvniho partnera soucasti podnikani a s nim spojeneho rizika a neni sebemensi duvod do snahy o navraceni (chybne) investice zatahovat vyssi instanci.

   • embecko

    A jeste jedna zhava novinka:
    https://www.krajskelisty.cz/praha/21157-hroziva-ceska-bilance-projedeno-propito-rozkradeno-stat-je-hloupy-temer-vse-prodal.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
    „Hrozivá česká bilance: Projedeno, propito, rozkradeno. Stát je hloupý, téměř vše prodal“
    Takze nakonec dobra zprava! Nejhorsi ze vsech moznych hospodaru je konecne ze hry a zodpovedni vlastnici to ted muzou rozjet tak, jak to umi jen oni! Booom, to bude booom…pokud jim to ovsem nejakou zaludnosti neprekazi Putin s Cinanem…

    • vittta

     To mě sral Zeman vždycky.
     Každý západní buzerant dostal investiční pobídku, i s infrastrukturou.
     To je samozřejmě levičácká chujovina, protože samotný průmyslový komplex nemůže existovat bez dělníků, a dělníci tam nikdy nebudou v tom množství, jak je třeba, protože v českém prostředí není zvykem, stěhovat se za prací. (tedy klesnout z otroka na podotroka)
     Stěhovat se za prací ani není možné, protože tam, kde je dobrá práce, je také drahé bydlení, a tak rodina, vydělávající podprůměrný plat v nějaké prdeli v podstatě má stejně, ba více, než by reálně měla na dobře placeném místě v nějaké moderní zahraniční fabrice.
     Takže se tyto komplexy postupně plnili otroky ze zahraničí, kteří klidně bivakovali ve sklepní kóji po šesti lidech za 12 000 klacků celkem.
     Kdyby se buržousti poučili od komunistů, (a Bati) tak by věděli, že když chceme mít stabilní dělnický kádr, (a když má chlap rodinu, je vždycky o hodně stabilnější, jak nějaký zahranční vejlupek, který se po práci logicky nudí) musíme jím dát slušné bydlení.
     Jenže, buržoust si raději otroky doveze, než aby domácím dělníkům vytvořil podmínky, ostatně, výchova vlastních kádrů ve vlastních učilištích se jim také asi nevyplatí, takže tlačí na děsnou výhodnoct zahranočních stachanovců.

   • vittta

    Už mě to také napadlo.
    Co je komu do toho, když někdo nesplácí své osobní dluhy jiné osobě?
    Ale musela by asi existovat státní banka, která by zajišťovala úvěry prověřeným občanům.
    A aby na to měla, musela by sama dávat dobré úroky na termínované vklady.
    A hele, ocitl jsem se v socialismu!

    • embecko

     Kdo ale v tehle prezrane spolecnosti potrebuje pujcku? A na co? Dobre, hypoteku..ale to lze lehce osetrit pravne a kdyz se do toho vlozi ucinne stat, pak bez problemu muze jako kryti poskytnout socialni bydleni.
     Exekuce zavedla CSSD vcelku opravnene v situaci, kdy hrozil celkovy kolaps statu z druhotne zadluzenosti…a kdo za to muze? No samozrejme soudy. Ze rychle soudnictvi je velmi casto nespravedlive, je asi jasna vec, na druhou stranu pomale soudnictvi neni o nic nespravedlivejsi.
     Stat musi udrzet cenovy strop najmu, aby byl dostatek pristupnych bytu a vedle toho zaridit socialni bydleni pro ty, kdo meli smulu (reorganizaci podniku zamestnanec ovlivnit nemuze). Tady se dotykame terminu „kvalita zivota“ a jeho naplne. To, co se deje dnes je kastrofa. Prumerny socialni pripad je na tom hmotne 100x lepe, nezli jeho predkove za sociku a presto nelze rici, ze ti by vedli nekvalitni (spatny) zivot. K tomu staci totiz velmi malo a hodnoty, ktere kvalitu zivota urcuji, jsou lehce dosazitelne i za realtivne (!) materialni chudoby. Vzpomen, jak bidny zivot vedli tvi prarodice a jak stastne zili. Kdyz umreli moji (nakratko po sobe), tak po nich zustala televize, pracka a lednicka, 2 postele, stul a 4 zidle, skrin s 2x tremi saty (prace, vsedni den a svatecni) a jeden pradelnik o 4 suplikach s osobnimi vecmi. Dovolena v cizine? Proc, ani je to nenapadlo. Auto? Proc, kdyz jezdi autobus. Dnes by navic meli tak pocitac a mobil. Pujcka? Na co?
     Dneska lidi hledi jen na to, jak ziji, ale proc, to uz jde mimo ne a pritom je to ta nejdulezitejsi otazka…byt se svymi, povidat si, delat spolecne vylety…V lete, zamala, me vodili 3 kilaky k rece, kde jsem se koupal s kamarady, pak zas 3 kilaky nazpatek, se zastavkami, jablickem k snedku, vse pomalu, v klidu…cesta byla cil :o)
     Hodne veci uzira zivot, protoze veci potrebuji peci. S iluzemi je to to same, i iluze jsou svym druhem vecmi, co te obklopuji a vyzaduji tvou pozornost. Plane sneni povazuji budhiste za nejvyssi hrich…a neco na tom je…ne ze bys byl po planem sneni nejak potrestan pravne, ci moralne, ale kus te ubyde, protoze musis kus sveho casu venovat myslence, ktera k nicemu nevede.

     • embecko

      „Češi plýtvají potravinami nejvíce v Evropě, varuje odbornice. Každý vyhodí 80 kg jídla ročně“
      „…ročně české domácnosti vyhodí jídlo za 20 tisíc korun. Měsíčně tak v popelnicích skončí kolem 1700 korun…“
      https://magazin.aktualne.cz/cesi-jsou-nejvetsi-plytvaci-s-potravinami-v-evrope-tretinu-n/r~696492ac8f7c11e5bc8c002590604f2e/
      Vis, co je v tom planeho sneni? :o) Te energie, penez, casu a nakonec i zdroju a to jen proto, abys to nakonec hodil do popelnice…
      Na jak dlouho muze stacit cloveku „80 kilo jidla“ ? Na ctvrt roku?…a to je jen jidlo…u nas treba uz charita odvezla kontejner na nepotrebne obleceni (uz ani nepisu stare), protoze ho nebylo pod vyhazenymi saty skoro videt…ale co bylo videt, to byl vztah k vecem: zaprasene, roztrhane saty, nedbale pohozene…Valku na vas deti! … to se myslim stava pomalu aktualni…

      • pacifista

       Jestliže spočítali, že každý vyhodí 80 kg jídla, tak to musí někteří vyhodit mnohem víc, protože my doma nevyhodíme nic, ani ten okoralý chleba, protože usušený jej zkrmíme s králíky. Jsme tak vychovaní. U nás se nikdy nic nevyhodilo, protože rodiče i prarodiče zažili válku. Vyprávěli jak pár kilometrů v lese zajatci okousali kůru stromů. Všichni se po válce do toho lesa chodili dívat. Je pravda, že my, když jedeme autem, vidíme často jakéhosi Radka s plnými igelitkami. Víme, že se dostal do dluhů a teď žije v pronájmu ve svém bývalém vlastním domě. Říkal nám, že nakupovat vůbec nemusí, jenom prohlédne popelnice v malé vilové zástavbě. Mě to nejde na rozum. Hlavně to myšlení lidí, kteří takto jednají. Pořád si myslím, že mají o kolečko míň a nedokážou o tom přemýšlet. Když mohou takto habat, proč to neušetří a nepodpoří nějakou chudou rodinu?

      • pacifista

       Tak teď nevím. Mám tam už od včerejšího večera komentář, který čeká na schválení a já nevím proč.

      • Janika

       Zaujalo mě to spojení termínu „plané snění“ s vyhazováním potravin a dalších vyrobených věcí :-). Zbytečná práce je planým sněním? Když upeču pekáč buchet a půlka skončí v popelnici – tak moje zbytečná práce je „planým sněním“? Jenže kdybych to dělala za plat v pekárně, tak už je to přece o něčem jiném, může mi být jedno, co se s buchtami stane. Asi moc dobře nechápu, co je to to buddhistické plané snění.

       • tresen

        Planým sněním je zřejmě myšlena nezřízená touha po těch buchtách.
        Prostě musíte je mít.
        A pak vám nechutnají a hodíte je do popelnice.

         • kočka šklíba

          Vy jste jaksi nepostřehla že Janika mluví o tom, že je upeče co? A mimochodem tyhle „průzkumy“ jsou jen často čísla vytáhnutá z nějaké hlavy. Nesmíte taky všemu věřit víte? Oni se nějak živit musí a taková hausnumera si dokáži vymyslet také. I vy.

          • tresen

           Ne pro každého platí, že „plané snění“ je spojeno s materiálnem.
           Tak třeba vy. Jak jste na tom?

        • vittta

         To myslím ne.
         Plané snění je chtít ty buchty 3x denně.
         Pak když je máte, tak zjistíte, že je zase tak nutně nepotřebujete, a že se vám z nich zvedá kufr, a že z nich je reálně menší radost, než když jste je měla svátečně 1x za týden.

         • Kamil Mudra

          Plané snění je z hlediska budhismu, chtít ty buchty, trávit čas představami o tom jak je máš a vůbec nic nedělat proto abys je měl. To proto že čas je pro duchovní zrání příliš důležitý než abys s ním takto plýtval.
          Budhismus nezná hřích ve smyslu provinění které by si zasluhovalo potrestání. Zná pouze škodlivé myšlení a jednání kterým, si člověk komplikuje cestu k duchovní vyspělosti.
          To že zjistíš že ty buchty vlastně nepotřebuješ, tě naopak na té cestě posune kupředu, protože ti ubude jedna z mnoha závislostí které tě na cestě za vysvobozením zatěžují.

          • vittta

           No musíš to ale zjistit, a né si buchty kupovat, a pak je vyhodit.
           Jak řeší Budhismus běžnou situaci, kdy konkrétní člověk nemá intelektuální výbavu na nějaké duchovní posunutí?
           Nebo třeba nemá chuť hledat osvícení, případně hledá osvícení tak, že se nažere buchet?
           To mě tak teď napadlo, o budhismu se tady moc nemluví, mají oni nějakou danou správnou cestu, a mají daný správný cíl, ve formě nějakých dogmat, či snad vodítek, jak by to mělo vypadat?
           Podle mě se totiž může snadno stát, že dva jedinci mohou dojít k naprosto rozdílným zjištěním, co osvícení je, a jak by měla vypdat cesta k němu.

          • Ondřej

           budhismus říká v tomto něco více asertivního – že každá duše má svoji karmu a někdo se převtělí (nejvyšší duchovní počin resp. odměna za duchovní vyspělost do bytosti hodné UROVNĚ jeho života) představme si někoho jako třeba Grygar na straně jedné, třeba ten by s duchovním potenciálem mohl být převtělen do koně a vy anebo abych vás do toho netahal, ale dal příklad třeba aktivisty proti liberálním vládám taxikáře Ponerta – do hovnivála:-)

          • Janika

           Já ty buchty nepotřebuju, ale manžel je snídá. Nevím, jestli nenakrmit manžela by bylo to pravé podle budhismu :-).
           Ale třetí den už by to nejedl, proto ta popelnice. Když se řekne vyhazované potraviny, tak je třeba si představit to, co bylo potravinami, ale už se to změnilo v něco, co se s chutí sníst nedá. A možná to ani není zdravé. Čerstvé potraviny nikdo vyhazovat nebude.

          • vittta

           Jééé, Otik, no, ještě že nejste budhista,resp. ten, co o tom rozhoduje, to by se duše převtělovaly podle Frankfurtské školy.

        • embecko

         Jinak si vsimni, jak presnou ruku budhiste maji: takova bezvyznamna poznamecka…nejake plane predstavy…a je to jako bys pichla do vosiho hnizda :o)

         • Janika

          Něco jsem o tom hledala – oni zavrhují nejen plané snění, ale všechny možné lidské touhy. Nic nechtít je cesta ke štěstí.

          • embecko

           Vyklad je ponekud slozitejsi. Na prikladu buchet:
           Plana cinnost je ta, jez vede k planym vysledkum. Ze nic nechtit je cesta ke stesti, je mylny vyklad, protoze kazdy budhista se chce vyvazat z kola osudu= neco vzdycky chce a to i sam budha.
           Pokud ti osud nadelil ted a tady pect buchty, pak je peceni buchet zcela v souladu s cinnosti, vedouci k vysvobozeni se.
           Na tahu je pak jedlik, zda-li je i pro nej pojidani buchet stejne smysluplnou cinnosti.
           Zapad ma pro plane mysleni take svuj termin: sneni v bdeni. Sice to neni uplne presne, ale v zasade to je synonymum.
           Je hrichem premyslet, jestli tve peceni buchet je prinosne pro jedlika, protoze ten ma svuj vlastni osud.
           Pokud je tvym aktualnim osudem peci buchty pro manzela, pak nakoupis tolik surovin, kolik je treba pro jeden pekac a to tak, aby se najedl…. a peces :o) Nakoupit vice a pak to vyhazovat je plana cinnost, vyverajici z planeho mysleni (usilujes o neco, co pak neprijmes).
           Pokud budes premyslet v rozmeru „ted a tady“, pak se k touham vubec nedostanes. Plane mysleni je tedy mysleni „za roh“- ne ted a ne tady.
           Proto taky tantra, ktera z touhy udelala „ted a tady“. Pokud musis, tak musis, pak uz touha neni touhou, ale aktualni cinnosti, cestou k vysvobozeni se.
           To je velmi demokraticke uceni, nebot z nej vyplyva, ze neexistuji zadne vyssi a nizsi skutky, zadni lesi a horsi lide…pokud kazdy dela to, co ma, nezadelava si na dalsi zrozeni v tomhle slzavem udoli.

          • pacifista

           Já mám také jeden tip na plané snění. Tak tedy jak ho chápu já. Za poněkud již dávné doby jsme si zpestřovali přestávku v práci, což byla tenkrát svačina, planým sněním. A sice jsme si představovali, co bychom dělali, kdybychom vlastnili miliardu, tenkrát ještě Kčs. A řeknu vám, to tedy bylo snění. Zapojili se všichni.

          • Kamil Mudra

           Skupinové fantazírování, není plané snění ale dobrý trenažér pro rozvíjení představivosti. Ostatně – máte jistotu že se někdo ze zúčastněných nestal alespoň milionářem, když už ne tím miliardářem?

           Jeden z mnoha příběhů o Babádžím vypráví o tom jak svému žáku, který už měl velký kus duchovní cesty za sebou, splnil jeho velikou touhu (zřejmě za pomoci hypnózy a sugesce) po zlatém zámku a nechal ho v něm nějakou dobu žít. Pak vyslyšel jeho volání a ze zámku ho opět přivolal zpět. Když se ho zeptal na jeho pocity, ten odpověděl: „Nuda a strach! Děkuji ti mistře že jsi mne uzdravil.“

           Na budhismu je fascinující jak dokáže za pomoci snadno uchopitelné logiky zpracovat proces příčiny a následku, aniž by se přitom utápěl v nějakém moralizování či mazání medu kolem huby v podobě „vyvolenosti“ skrze zásluhovost či původ. Kdepak! V něm platí: Co si nadrobíš to si také vyzobeš – pán či kmán – bez výjimky.

          • pacifista

           No jo, co se dá dělat, tak to nebyl zase ten správný tip. Zkusím tedy jiný. Ležím na gauči tak v šesté třídě a sním s otevřenýma očima o tom, že by to chtělo těm spolužákům nějak nandat, protože jsou tak protivní a všechno ví nejlíp. Jó, být tak génius, to by si ani neškrtli. Nebo malé holky, co chtějí být princeznou aby nemusely nic dělat a jenom chodily v krásných šatech. Nebo v sedmnácti snít o tom mít krásnou holku nebo kluka. To je také plané snění nebo se zase pletu?

          • Kamil Mudra

           Když to zjednoduším, tak planým sněním, je každé takové které se člověk za celý svůj život nepokusí realizovat ani činem (učením, hledáním, tréninkem…) ani myšlením (tj. bádáním nad tím jak vysněného dosáhnout).
           Tedy snít např. o krásné holce, není plané snění, pokud se po takové každý den rozhlížíš. Pokud bys ovšem žil v celibátu a nehodlal ho nikdy porušit, třeba ani tak že bys ji alespoň namaloval nebo vysochal či jinak umělecky ztvárnil – jen bys si představoval jak s takovou žiješ – pak by šlo o plané snění.

          • embecko

           „A sice jsme si představovali, co bychom dělali, kdybychom vlastnili miliardu“
           To je ale skvely priklad, ne? Plane je to, co nenese ovoce, v tomhle pripade myslenka, ktera nema realizaci.
           Otazka je, jak je to s planym snenim, kdyz vis, ze je plane a presto mas nutkani ho provadet. To by pak slo nazvat jako sneni ulevne a hrich bych v nem nevidel, to uz by pak byl cisty osud :o)

          • vittta

           To je ale plané až moc, takže zde bylo spíše důležité to snění, než to, o čem se snilo.
           Pokud tedy mezi chlapy nebyl přítomen Viki Kožených, který snění v realitu proměnil.

          • Kamil Mudra

           Pro úlevu má budhismus meditaci. Ono je to také svým způsobem snění, protože kdybych to měl nějak povzneseně popsat řekl bych: „Napojíš se na sen Všehomíra“. Jenže to má být snění sdělné a přínosné, které člověka povznese, namísto toho vlastního, přízemního, uplácaného ze svého omezeného rozhledu a tužeb.
           Ale ono fakt záleží na úhlu pohledu :-)
           Řešili dva žáci jak je to s meditací a kouřením. Pak se dohodli že se na to půjdou zeptat Mistra. První šel ten mladší a zeptal se: „Mistře, mohu při meditaci kouřit?“ Schytal pohlavek a mistr ho vykopl ze dveří.
           Pak šel ten druhý a když vycházel tak si už ve dveřích spokojeně zapaloval.
           Ten mladý se ho ptá: „Jak to že tobě mistr to kouření povolil?“
           Starší se spokojeně usmál a řekl: „Zeptal jsem se ho zda mohu meditovat i při kouření. A on mi odpověděl že meditovat mohu kdykoli u čehokoli.“

          • embecko

           No presne tak..ale tohle je prah, jez moderni zapadni clovek nikdy prekrocit nedokaze. Ten se bude stvat v praci a pak si chodit ulevovat do meditacnich kurzu, coz je pravy kontrapunkt meditacniho uceni.
           Zavorou prave meditace je tu odcizena prace, ktera nuti moderniho cloveka delit svuj zivot na stres a ulevu. Z meditace se pak stava smesna obezlicka…to uz je lepsi si po praci prolejt hlavu pivem. Drogy, meditace, zabava, to jsou jen ruzne formy uteku od vlastniho zivota. Tedy od vlastniho…od toho, ktery mu vnucuje kapital.

          • Kamil Mudra

           Nu ano. Při meditaci se má člověk cítit součástí něčeho úžasného. Ale když se dnes člověk tak rozhlédne – tak spíše žasne čeho že je to součástí. Pak není divu že první co ho napadne je ten útěk.
           I když na druhou stranu – když si pustím třeba tenhle západní produkt – tak mám pocit jako bych si vzal nějaký zatraceně dobrý matroš. A to jen v dobrém.

          • pacifista

           Nojo, Pinkfloidi, hudba zpočátku jakoby zádumčivá se pomalu rozvíjí v bohatou kytici jejíž vůně provoní celé okolí. To se pak sní. Ale tak je to se vším co si můžeme spojit s dobou, kdy jsme byli ještě mladší.

           Nedá mi to a ještě se vrátím k tomu snění. My jsme věděli, že to je plané a přesto jsme se k tomu tématu miliardy vraceli každou přestávku a po docela dlouhou dobu, bavilo nás to a představy v tom hrály hodně velkou roli, bavilo nás přemýšlet tak aby se vybralo to podle nás nejdůležitější a abychom nezapoměli na nikoho z rodiny, vždyť taková miliarda skýtá tolik příležitostí. V té době to byla suma téměř nevyčerpatelná. Když to tak zvážím, přikláním se ke Kamilovi, že šlo hlavně o fantazírování, ale když jsme se do toho vžili, nechali jsme se unést tak, až nám z toho bylo dobře, tak teď zase nevím.

          • Kamil Mudra

           Ono je to vcelku jednoduché. Pro toho kdo netouží jen po vysvobození se z toho kolotoče nových zrození, nějaké dumání nad plaností nebo ne-plaností snění, nemá valný význam. Snění má drtivá většina populace ve své standardní výbavě pro život v běžně vnímané realitě a jeho prožívání je s ní v souladu, stejně jako prožívání lásky, touhy po poznání, po seberealizaci v čemkoli… A nakolik se ukáže planým, nebo naopak někoho „nakopne“ k nějakým výsledkům, prostě ukáže čas. Překážkou na cestě je pouze pro toho kdo vědomě pracuje na tom aby se z té reality co nejdříve vymanil a cokoli co nesměřuje k tomuto cíli je pro něj brzdou a ztrátou času.

           Třeba já osobně nikam nepospíchám. Klidně si tu odkroutím ještě kdo ví kolik inkarnací, protože se mi náš svět jeví jako docela zajímavé místo a Svět mi nikam neuteče. Tedy si rád dopřeji takovou kratochvíli stejně jako jiné příjemnosti.

           Na počátku Buddhova učení stojí tři pravdy:
           Existuje utrpení.
           Vše co existuje má svůj vznik i zánik.
           Existuje tedy i zánik utrpení.

           Celé další učení směřuje k individuálnímu co nejdřívějšímu dosažení toho zániku utrpení a toho nelze dosáhnout jinak než ukončením oné dlouhé série reinkarnací. Až toho dosáhne poslední člověk skončí tím i lidské utrpení.

           Jenže já to vidím tak, že běžný lidský život neobsahuje pouze utrpení ale také spoustu toho co za ten život stojí. A když už má člověk tu možnost prožít mnoho životů, tak má smysl žít tak aby si to do těch následujících inkarnací co nejméně pohnojil, tím se tomu utrpení co nejvíce vyhnul, ale ve vzdání se dalších životů jako takových moc smyslu nevidím. Sice se mi jeví dost přitažlivá ta možnost volby „hotového“ člověka spočívající v návratu v podobě vyspělé bytosti v lidském těle, která už je na takové úrovni že ji nic co se s jí děje nemůže „rozhodit“ ale i to je cosi co s největší pravděpodobností (jsou i jiné teorie) nikomu neuteče.

           Takže, pacifisto, pokud vás baví snít a nespěcháte s konečným odchodem z lidské existence, dovolil bych si vám doporučit – nekažte si snění úvahami o jeho planosti. Třeba takovéto téma vám může vydržet vícero životů, stále se bude rozšiřovat a není ani zdaleka to jediné o čem se snít dá. Dokud člověk nedojde k pevnému přesvědčení že je tu úplně zbytečně, tak by pro něj život (ani snění) neměl ztrácet smysl.

 4. vittta

  Ono je to ale cílem.
  Když- dejme tomu Češi- budou více šetřit jídlem, tak co se reálně stane?
  Osejí se menší plochy, nebo se méně doveze?
  Myslím, že ne, ono stačí, když je nadúroda, přebytky se pálily v elektrárnách.
  Ovšem jak odhadnout úrodu?
  Vem si ukázkovou situaci:
  Při nadúrodě se sklidí o 50% více, než je potřeba.
  Tedy se dá obilí uskladnit, a příští rok osít méně půdy, nechat jí ladem, což by půdě pomohlo.
  Ale z čeho budou živi zemědělci, a kdo by chtěl provozovat tak rizikovou činnost?
  Tohle je těžko řešitelné, za socialismu byly ceny pevné, a jídlo bylo relativně drahé.
  Svým způsobem to bylo řešení, ale pomohlo to v celkovém pohledu něčemu?
  A co udělají prodejci, když se bude víc šetřit, tedy méně nakupovat?
  Pokud to bude nějak globálně, vybijí se stáda dobytka, na polích se postaví satelitní městečka?
  Já si myslím, že takto velké celky, dokonce i jen jako naše republika, se už reálně moc organizovat nedají, rozhodně ne v kapitalismu.
  Plýtvání energií je lidská vlastnost, jako je dravec nucen zabít svou oběť, tak člověk plýtvá, když má čím, ostatně, ten dravec také plýtvá, neumí si moc velkou kořist uchovat, maso se zkazí, ale v přírodě ho seřerou jiní, co jim zkažené nevadí.
  Kdyby měl lev ledničku, tak by se na další lov samozřejmě vysral, ale důsledek by byl zase přemnožení některých zvířat.
  To je komplexní mašinerie, nevím, jak to vyřešit.
  Nelze bojovat s přirozeností.
  Moje inteligence mi nedovoluje plně pochopit ani smrt, ani život, ale udržení nějakého ..řekněme ekologického stavu, za dodržení nějaké osobní svobody mi také moc na rozum nejde.
  Klasicky evolučně to probíhá tak, že při nadbytku si jedinec ukládá tukové zásoby, a při nedostatku je spotřebovává, při čemž slabší kusy- tedy staří a nemocní, hynou.
  Ale v civilizaci..
  Píšeš o té válce, jistě, také evoluce.
  Válka je způsob, jak se zbavit přebytků- resp. jak je využít k získání nějakých prebend, kořisti , území, ale sama válka je nakonec také velice neúsporná, zatíží prostředí daleko víc, jak plýtvání.
  Pak se v tom orientuj.
  Tohle trošku souvisí s tou lesní cyklistikou, člověk musí něco dělat, jinak zemře, a tak, když k jeho uživení stačí každý týden 40 hodin práce (a bude jí třeba čím dál méně) nachází si jinou fyzickou činnost- zábavu.
  Ale jakmile jí začne provozovat více lidí, už se to stane možným zdrojem zisku, chceš se bavit?
  Zaplať část z toho, co máš na obživu, resp. na základní potřeby, a fyzická činnost je zrovna ta potřeba.
  Blbé je, že cyklistika tohoto typu nakonec také životní prostředí poškozuje, samozřejmě že ne tak, že jsou lese rýhy, ale nějaké zdroje stojí výroba těch kol, a též se dneska cyklisté na místa svého ekologického vyžití vozí auty.
  No chaos…

  • vittta

   No a ty pučky…jasně, pujčky na iluze.
   Také se podívej, dneska už je i na severním pólu provoz jak na Václaváku, a prohlídka památek připomíná spíše dopravní zácpu, jak požitek z dobře strávené soboty.
   A nové auto a nový obývák a píčoviny a kraviny…
   Babička a děda, resp. prababička s pradědou si ráno a večer „nadrobili“ do „černého kafe“ (melta) chleba, a v neděli to bylo kafe bílé, bylo v tom mléko.
   A jak říkáš, na štěstí jim to neubralo.
   Ale také nebyli nijak extra zdraví, jak se dnes prezentuje, že kdo střídmě žere a hejbe se, je zdravý.
   Jsou to jen kecy…
   Celý život jsou jen kecy.
   A to plýtvání…já nejsem na to naučený, plýtvání je hřích, moje labuť koupí nějaké povlaky, že jsou super.(a jsou super)
   A já- co s tím budeme dělat, vždyť máme troje, a nic jim není.
   A kupuje mi pořád trička, a já nosím ty odrbané…že mám ta nová nosit do práce.
   A na co?
   Pak povlakama kterým nic není, a tričkama, se kterýma bych za komunistů honil vodu, utírám olej a kolomaz z veteránů.
   To je svět, člověče…

 5. vittta

  No sláva, Britové poslali do Lamanšského průlivu válečnou loď.
  Ta má dle nadpisu článku odsrašovat migranty, ale moc tomu nerozumím, když jim nesmí nic udělat, a musí je zachránit.
  Takže si migranti poskočí radostí.
  Kromě toho, dle článku to vypadá, že nějaká válečná loď a dva kutry by snad mohli migranty nějak teoreticky zastavit, přitom všichni humanisté vědí, že migrace zastavit nelze.
  Také nechápu, proč se vynakládají takové prostředky na ochranu proti migrantům, když každý migrant je obohacení a požehnání?
  Jak napsal podnikatel Hlavenka na BL, jeho přínos je 750 000 dobrých, českých korun ročně, to v Británii bude jeho přínos nejméně stejný.
  Ale možná jen tak plácají, aby zavřeli hubu nacistům, hlavně ať nezapomenou na loď přiložit lékaře, sestry a sociální pracovníky, a také zástupce velitele pro věci politiké, nějakého vysokého komisaře z neziskové humanitární organizace, který bude kontrolovat, jestli třeba námořníci na migranta nezvedli hlas, nedali mu nějaké závadné jídlo, třeba vepřové, nebo tyhle věci.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/493497-britska-valecna-lod-v-lamansskem-prulivu-ma-odstrasovat-migranty.html

  • vittta

   No prosim, opět pan Hlavenka na BL.
   To rozhodně stojí za přečtení, podnikatel Hlavenka co bylevicová kádrová rezerva BL se rozepsal o učitelích a minimální mzdě a vzdělanosti a o těchto levicových tématech.
   Toho všeho se dá dosáhnout, ale jen za pomoci ekonomické migrace.
   A kecy o konkurenci těchto migrantů našim dělníkům slyšel pan Hlavenka naposledy před 30 lety, a každý ví, jaká hrůza tady před 30 lety byla.
   A konkurence?
   Ta je potřebná přece.
   A já si myslím, že není konkurence jako konkurence.
   Český dělník, mající rodinu a odpovídající bydlení nemůže dělat za ty peníze, co zahraniční dělník, bydlící v prasečím chlívku, a posílající své peníze domů, kde je průměrná výplata štastlivce, který pracuje 4000.
   To ale pan Hlavenka pozná, až mu tady bude konkurovat čínská firma, která mu se ziskem prodá jakékoliv zboží, a to za polovinu, jaké jsou jeho náklady!
   https://blisty.cz/art/94032-bludy-o-obavach-z-migrantu.html

 6. vittta

  3 x sláva Stěpanu Banderovi!
  Vpřed do EU a NATO!
  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/FOTO-Trikrat-slava-velikemu-Banderovi-vudci-ukrajinskeho-lidu-Nesouhlasite-Navsteva-vam-to-vysvetli-slyseli-jsme-v-Kyjeve-565470

  Třešeň ale mohu uklidnit, o žádný fašismus, či dokonce nacismus se samozřejmě nejedná, jde o oslavu hrdiny, a to na základě dobrovolnosti.
  Důkaz o velikosti Stěpana Bandery je také jasný jak slunce.
  Přízeň EU a NATO, což samo o sobě vyvrací jakékoliv pochybnosti, a kdyby to někomu nestačilo, pak odpůrcem Stěpana je Rusko, a to je fašistické a totalitní a mají tam cara dokonce, a chtějí válku!

  • kočka šklíba

   Tak tak ale na to vám zdejší „humanistka“ samozřejmě neodpoví, schválně o co se vsadíme :D ? No i když možná má v zásobě nějaké tzv. „ironické“ příspěvky. Ale tak vrah minimálně statisíc lidí je jakoby zapomenut EU a NATO, i když u NATO to ani nepřekvapuje, tam jich je asi potenciálních na úrovni Bandery dost.

   • vittta

    Těm debílkům z EU se asi pěkně potí prdel!
    Alespoň těm, co patří k antifašistickým bojovníkům,což budou asi ti starší, co znají německé dobro, těm mladým euronáckům se ale pro změnu pořádně zapalují lejtka!
    Jedině Junckerovi je to buřt a šumák, páč je od ráda do večera namazanej!

  • pacifista

   Před vánocemi dávali v Tv. polský film Volyň. Kamarád mi říkal, že se na to díval a doposud je mu z toho špatně. Ukrajinci prý u Poláků proti tomu filmu protestovali.

 7. Alva

  Mám pro vás další obludnost s nálepkou „Západní hodnoty“: Odporné – děti „šité“ na míru.
  https://pravyprostor.cz/mnozirna-stenat-mnozirna-deti/
  Z článku:
  „Ricky Martin (47) se stal trojnásobným otcem, po dřívějších chlapeckých dvojčatech se mu nyní narodila holčička. Potud žádná zajímavost.……..pohlaví holčičky bylo plánováno a zpěvák ji má s druhým otcem, svým manželem Jwanem Yosefem (35). Holčičku jim odnosila náhradní matka.
  Kdyby se oba pánové postarali o opuštěné dítě z dětského domova – pomohli by mu. Nedal by se říct ani popel.
  Jenomže namísto toho si nechali dítě na míru vypěstovat. Koupili si ho za peníze, jako se kupuje kotě, papoušek či akvarijní rybička. ……………..To není nic proti náhradnímu mateřství obecně – existují případy žen, které nemohly odnosit své dítě, a tak jim ho odnosila třeba babička dítěte. V takovém případě klobouk dolů – dítě má milující babičku, milující matku i milujícího otce. Není to zboží vyrobené na zakázku a odnošené jako obchodní kontrakt.“

  Tak to jsou pořád ještě začátky. Čeká nás ještě hodně ošklivých věcí. Budeme tomu říkat pokrok, humanita, lidská práva (pro někoho) a vysoký stupeň civilizace. Možná by bylo lépe, nelézt s tou civilizací zas až tak vysoko. Pád bude o to víc bolet.

  • vittta

   Mě se divilo plno lidí, proč jsem ZÁSADNĚ proti registrovanému partnerství.
   Vždyť na tom nic není.
   No a já říkal, jasně že na tom nic není, ale o to jde, že každý vidí, že na tom nic není.
   Je to první krok- a až na tom něco bude, bude pozdě.
   Že slyším trávu růst…mi říkali- a to jsem jen říkal, že budou chtít mít adoptované děti,nejprve jako každý jiný, pak přednostně, ani jsem nečekal, že si dítě vypěstují.
   A to zdaleka není konec, ještě přijdou na řadu ti posraní, bílí, heterosexuální muži, jako lidské zrůdy, co ani nikomu nevyhulí ptáka!

     • vittta

      Nic, Třešni.
      Sice je směšně primitivní tvrdit, že:
      „Ale přece jde o to, zda někdo nosí šátek dobrovolně. Pokud někdo z pozice patriarchální nebo náboženské autority nutí ženy k tomu, aby nosily šátky, tak je třeba jim pomoci, ale stejně je třeba jim pomoci, pokud je někdo z pozice nějaké většinové normy nutí k tomu, aby šátky nenosily. “
      Když budete ženou muslima a budete žít v muslimské čtvrti, a on vás bude násilím nutit nosit šátek, či burku (Cvek manipuluje, píše o šátku, jako že nějaký šátek- ale ono samozřejmě nejde o nevinný šátek), tak pochybuji, že budete někde vykládat, že vás k tomu nutí násilím- protože prostě budete mít strach, od toho je to násilí v tom nucení, takže VŽDYKY prohlásíte, že to nosíte dobrovolně.
      Ale v podstatě vyslovená lež není nic.
      Až na to, že Cvek manipuluje čtenáře do pozice, že nemít rád islám je špatné a buranské, a důvod nemít rád islám je pouze nějaký „pro srandu králíkům“, vlastně nějací zlí lidé nemají jen tak rádi islám, a přitom islám je super, není s ním problém, ženy nemají problém, nikdo nemá problém, a zakazovat jim mešity a jejich zvyky je fuj a středověk.(neznalý čtenář by rozhodně nabyl dojmu, že tady odjakživa mešity stály, a MY je chceme zakázat zrovna teď, jako nějakou zlovůli proti mulimům)
      Ve skutečnosti ale nemít rád islám je reakce na nějaký stav.
      Před 10 lety v ČR nikdo nic proti islámu neměl, co tak najednou, chtělo by se říci?
      A nejen v ČR, nemít rád islám je posední dobou trend i na západě, jistě že jen u ultrapravicových kruhů, (u nás dle BL třeba Zeman)
      Proč?
      Proč tihle ultrapravičáci nevystupují i proti budhismu, taoismu, šintoismu, pohanství?
      Nebo snad vystupují?
      Shrnuto:
      Cvek v podstatě nelže.
      Jakýkoliv bod mu mohu vyvrátit pouze tak, jak jsem to udělal zde, na příkladu se šátky.
      Ale kdokoliv mi může říci, že to nemohu dokázat, a že ženy nosí šátky dobrovolně, jaksi automaticky všechny.
      Malých manipulací je v jeho článku plno (viz šátek- místo aby psal o hidžábu, burce), ale hlavní finta je v tom, že obviňuje naší civilizaci (křesťanskou, bílou, evropskou- jak komu libo), že MY jsme ti netolerantní, a že prostě nějak z čista jasna nemáme rídi islám.
      Chápete, co tím chci říci?
      To je jak když v ČT v pořadu pro děti se vesele mluví o muslimském svátku podřezávání zvířat, kde se vynechá to podřezávání zvířat.
      Radujme se všichni, muslimové mají hodný svátek, asi jako my Ježíška, jen o chlup lepší.

 8. astraustralia

  vittto tento clanek (coby obhajce Zidu) vas asi nepotesi.
  Neberte to jako osobni utok,
  ale naopak jako potvrzeni a popreni vsech theorii o tom ze Zide vladnou svetu :-)

  Vladnout svetu netreba, staci vedet jak vydelat :-)
  (jak kde , na kom, na cem, s kym a cim, …. )
  Prihoda z CR ktera se stala
  a talentu tech co umi „delat“ penize
  za pravdu dala :-(

  Kdyz se dva Zidi dohodnou a rozhodnou
  tak to pak CR, z penez obcanu CR zaplati :-(

  https://aeronet.cz/news/video-vybusna-prestrelka-mezi-lubomirem-volnym-a-jakubem-zeleznym-na-ceske-televizi-odhalila-elementarni-historicke-neznalosti-nejen-moderatora-ale-i-ostatnich-politiku-ve-studiu/

  • vittta

   Já nejsem obhájce Židů, Astře.
   Pro mě jsou Židé zajímavým propagandistickým fenoménem.
   A z vojenského hlediska jsou Židé důležitým trnem v prdeli arabské rozpínavosti, dokud bude existovat Izrael, nemohou Arabové vojensky expandovat do Evropy.
   Jasně, dnes na to nemají sílu, udělat to oficiálně, tak expandují neoficiálně, ale co je dnes, nemusí být za 10 let- a Izrael nemůže zradit, protože by Židé byli pobiti.
   V tom konkrétním článku, já vůbec nechápu, co bych si z něj měl odnést.
   Celý článek říká 100x řečené o pozadí listopadu 1989, jen je to hodně rozmělněno, tedy není to nijak podrobné.
   A na pozadí 17. listopadu je tam řečeno, že nějací dva Židé pumpli Český stát o 270 000 000 dolarů.
   Při čemž Lauder je oficiálně Žid, a Železný je oficiálně narozený v Samaře v rodině ČS zahraničního vojáka, při čemž jestli byl, či nebyl Žid není známo, dle Norimberských zákonů by na to potřeboval 3 židovské prarodiče, podle židovských zákonů židovskou matku.
   Zdá se mi to směšné, posraných 270 milionů dolarů totiž v gigantických loupežích toho času je jen plivanec do moře zvrhlosti.
   Že si někdo dá tu práci, a vytáhne Žida Železného…proč ještě někdo nevytáhl Žida Bakalu, či Žida Kelnera, nebo Žida Babiše?
   A jiné Židy, Krejčíře,Havla,Klause,Zemana nebo toho Šťávu z Diag Human, atd…atd…atd…
   Stačí napsat, že ten, či onen byl Žid, dokonce jsem kdysi u Zvídavého Vincence četl, že Žid byl i Stalin, považte, synek ubohého ševce Židem- a nakonec, i Heydrych či Hitler to také nemají jisté.
   Stačí to napsat, že se to tají…a Žid je na světě.
   Kdyby byl Železný prokazatelně Čech, a Lauder prokazatelně třeba Němec a situace byla stejná, tedy Lauderovy prachy do CET 21 a pak arbitráž- jak by to dopadlo?
   Nebo by se to vůbec nestalo a podnikatelká poctivost by byla poctivější a mezinárodní arbitráž spravedlivější…který Žid tu arbitráž vlastně řídil?
   Může se vlastně nějaká sviňárna obejít bez Žida?
   A jaký je cíl této pozoruhodné kampaně?
   Co bych měl třeba já dělat ve vztahu k Židům?
   Dát si ně ně pozor?
   Nebo je nemít rád?
   Nebo mám začít být hrdý, že jsem to prokoukl?
   Nebo je mám začít zabíjet, nebo co vlastně se po mě chce, když se mi předkládají tyhle zprávy, mám třeba bojovat za nezávislou Palestinu a za předání Jeruzaléma Palestincům jako hlavného města?
   O tohle mi jde, co bych měl dělat, a kdokoliv jiný, kdo si takové články čte.
   A sám víte, že jsem se na to ptal už asi 1000x, ale nikdo mi ještě neodpověděl.

   • tresen

    Jsou momenty, kdy mi mluvíte z duše, ačkoli to přiznávám nerada.
    Na otázku, co byste měl dělat ve vztahu k Židům, je celkem jednoduchá odpověď.
    Abyste byl správný frikulín /tedy free, cool a in/ pro převahu zdejších diskutérů, musíte jim přitakat, že na jejich tajuplném naznačování o židovském vlivu na cokoli něco je. A musíte se tvářit, že jejich naznačování, které nazývají argumenty, berete vážně. Jinak se po vás nic nechce.

    • vittta

     No to je hezké, že mě chválíte, ale raději bych byl, kdybyste se věnovala článku pana Cveka z BL, který jsem sem postnul s konkrétním dotazem na vás.

     • astraustralia

      vittta stacilo to vyresit velmi strucne, ne tak osobne a ze siroka:-)
      Prikladna to ukazka toho jak se zminene noviny snazi odklonit uvahy nad problemy soucasneho sveta jen ci predevsim na Zidy.
      Lide s rozhledem vedi ze ano i vyznacni Zide to maji na svedomi, ale nejen oni !

      • vittta

       Jde mi o řešení.
       Když se zbavíme muslimů, a obecně cizinců, tak u nás kriminalita klesne na 40%, o tom jsem přesvědčen.
       Protože většinu kriminality tady prostě páchají cizinci, muslimy počínaje (zatím kriminalita drogová, obchod s bílým masem, zbraněmi, praní peněz) skrze Vietnamce a Ukrajinci konče.
       Když odsud vyšeneme Židy, nezmění se nic.
       Já jsem prakti, Astře, když brojím proti muslimům, jsou mi ve skutečnosti muslimové lhostejní, stejně jako jejich barva ksichtu.
       Ale jsou nositeli „něčeho“, a řešení je se jich zbavit, resp. u nás je sem nepoštět.
       A je to ŘEŠENÍ, nikoli nějaké teoretické úvahy kdo a co.

  • vittta

   Já mám asi nedostatečný intelekt na tyhle věci.
   Když se zeptám úplně jednoduše a srozumitelně- bylo by bez Židů na světě lépe?
   A mohu se ptát konkrétněji, bylo nám třeba ze strany Němců, a světu jako takovému- ublíženo méně, než za pomocí Židů?
   Jenže tady už vzniká problém, protože dnes se razí myšlenka, že II. světovou válku, Hitlera a dokonce i holocaust mají na svědomí Židé.
   Dobře, a co Římská říše?
   Bylo lépe- alespoň v časech republiky?
   Nebo v Persii?
   Nebo v Řecku, Athénách, či Spartě?
   Asi to nejde tak úplně srovnávat, ale stejně…
   Ono se řekne Sparta- ale to byl přece ve skutečnosti totalitní, militaristický stát, jako dnes naprosto nemá obdoby, jasně, většina lidí slyšela o 300 Sparťanech, co drželi perské vojsko u Thermopyl, ale jinak Sparta žádná sláva, násilí, dril, expanze…

 9. vittta

  Zajímavé hledisko manipulace a užitečných idiotů:
  Narazil jsem na článek s rozhovorem, že alkohol způsobuje 9 druhů rakoviny.
  Každý z nás jistě někdy pil, a tak se na tomto příkladu pokusím demonstrovat možné manipulace, vedoucí ke spravedlivé a nádherné budoucnosti.
  Odborník na alkohol, či chcete-li, na abstinenci, hovoří o jakýchsi blíže nespecifikovaných výzkumech, které jednoznačně prokazují přímý vliv alkoholu na 7 druhů rakovin, v minulém roce se k nim přidaly další 2 druhy.
  Každý jistě zná podobné výzkumy, jeden vyzkoumal tohle, jiný zase tamto, a v průběhu nějakých 10 let se vyzkoumané vesměs mění, že jedovaté se stává zdravým, a zdravé jedovatým.
  V rozhovoru je řeč i o osobním názoru respektovaných osobností (z odborných kruhů), kdy alkohol je doporučován, jmenovitě na kardiovaskulární choroby, tento názor je v zpochybněn, že jednotlivec nemá relevantní počty či zkušenosti.
  V samotném rozhovoru pak bojovník v podstatě neuvádí žádná fakta, a sám více-méně výsledky průzkumů zpochybňuje, že je alkohol nebezpečný potencionálně a nelze přesně říci, pro koho, což mi přijde stejné, jako kdyby někdo řekl, že je potencionálně nebezpečné jezdit na kole. (také to bude pravda)
  Dotyčný – pan Miovský- je pravicový volič, což se dle mého ukazuje jako podstatné, alespoň v určitých závěrech.
  Nechci se zastávat alkoholismu, a jakkoliv s velkou chutí čas od času do hospody jdu, a nijak se tam nežinýruji, dobře si nebezpečnost chlastu uvědomuji, znám dokonale sílu a zákeřnost tohoto ďábla bolesti a hrůzy, nic méně démonizace jakéhokoliv pití, je dle mého vhodná spíše k prevenci, než k potencionálním zákonných buzeracím, tedy zákazech a příkazech, ke kterým směřuje rozhovor.
  Drogy už kriminalizované jsou- ale pak se začne kouřením, pak alkoholem (oba zlozvyky totiž nikdo nezpochybňuje, i tvrdý kuřák a alkoholik vesměs vědí, že nedělají dobře), pokračovat bude cukr, bílá mouka, živočišné tuky, rostlinné tuky, škroby, červené maso, maso celkově, kofein, tein atd..atd…však vše uvedené způsobuje také nejméně 9 druhů rakoviny, možná i víc, a vše se dá snadno prokázat všemožnými studiemi.
  Jistě- potencionálně, ve velkých dávkách tutově.
  Dále je ošemetné tvrzení, že léčba nemocí, spojených z alkoholem, stojí tolik a tolik.
  Jak to kdo může vědět?
  Co je nemoc, spojená s alkoholem?
  Je nemoc spojená s alkoholem cirhoza jater, nebo rakovina slinivky jednoho mého kamaráda?
  Mám jeho papíry, a tam doktor píše, že „alkohol občas“, při tom dotyčný za svůj život nebyl nikdy opilý, a dal si asi 2 piva týdně a 1/2 l vína za 14 dní, a věru to není žádný mladík.
  Kam bude zanesen v kolonkách léčby?
  Alkoholik, nebo abstinent?
  Pravicový volič ovšem uvádí jiné zajímavosti- proto mě téma zaujalo.
  (praktické závěry pravicového voliče k chlastu jsou stejně zajímavé, jako praktické závěry voliče levicového k negrům a buzerantům)
  Tedy vyšší spoluúčast pro alkoholiky na léčbě, posunutí v pořadníku na transplantace…v USA to tak je.
  Jistě, když pominu, že jen idiot by se ke kouření a chlastu přiznal, pokud by z toho měl mít postih- to pak jako určí lékař, čím si rakovinu slinivky abstinent, co si cvakne decáka vína 1x za 3 dny uhnal?
  A abstinenti se radují, ale dá se poměrně snadno prokázat, že uvedený cyklista má také několikanásobně vyšší pravděpodobnost úrazu než čumil na televizi, který ovšem má zase vyšší pravděpodobnost infarktu, takže oba mohou připlatit více, stejně jako žrout housek, či všežravec, ba dokonce vagetarián, který přeci jí i nějaké živočišné tuky na rozdíl od vegana, který ovšem může být penalizován za rizika, způsobená naopak nekonzumací živočisných bílkovin.
  Takže přátelé, radujme se, nový svět přichází!
  https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/92146/alkohol-zpusobuje-9-typu-rakoviny-vime-to-jiste-a-media-mlci-bezpecna-davka-neexistuje-tvrdi-adiktolog.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 10. vittta

  To je prdel, no to na mě „pojď z boku“.
  Tak v Reichu pomalu zavraždili politika AfD, před jejich kanceláří vybuchla bomba, ale Kája dolejší řeší nějaký únik dat, kde ale kupodivu neunikla data žádného politika AfD- to je tedy v BL psáno v jiném článku.
  Nedávno jsem četl, že veškerá data politiků AfD byla dána na inet, vč. návodu, jak je zmlátit, zapálit auta- ale to se v BL nedočete.
  Článek není nijak zajímavý, je trapný, jako všechny bláboly Káji Dolejšího, ale dal jsem to tam proto, že dle Káji je AfD proruská strana.
  Konkrétně tam píše „extremistická proruská strana“.
  To hořím.
  https://blisty.cz/art/94062-nemecke-probouzeni-do-21-stoleti.html

  • vittta

   A pro opravdové fajnšmekry je na BL ještě zpráva polského experta…jmenuje se Eberhardt, že válku mezi Ruskem a Ukrajinou nyní nelze vyloučit.
   V článku samotném je sice psáno, že rozsáhlá válka mezi Rusek a Ukrajinou je nyní málo pravděpodobná, no ale to víte, co kdyby.
   Já si o tom myslím, že rozsáhlá válka mezi Ruskem a Ukrajinou je fakt málo pravděpodobná, protože Rusové by byli v Kyevě za 14 dní, zřejmě oslavováni i mnohými místními nebožáky, co nemají ani čím svítit a topit.
   https://blisty.cz/art/94071-polsky-expert-valku-mezi-ruskem-a-ukrajinou-nyni-nelze-vyloucit.html
   (následuje odkaz na nějaký anglický tisk, dle všeho polský, psaný anglicky)

 11. vittta

  Tak tohle je hustý.
  Ale já to tušil, že to bude nějaký hoax, s tím poslancem za AfD.
  Vše se vysvětlilo, bylo to takhle: (dle Spieglu, jehož překlad je použitý v PL)
  „Jeden ze tří se na Magnitze zezadu vrhl a udeřil ho loktem do krku. Magnitz upadl a útočníci odešli. Mluvčí státního zastupitelství dodal, že nejsou vidět žádné kopance do ležícího Magnitze, ani že by proti němu někdo zaútočil nějakým předmětem. „Čin se odehrál bleskově,“ říká mluvčí. Vyšetřovací komise tak spáchaný útok přehodnotila z pokusu o vraždu na závažné ublížení na zdraví.“
  …..
  Tedy jinámi slovy, Magnitz po útoku, kdy byl udeřen loktem do krku spadl tak nešťastně, že má v hlavě díru, jak od válečného kyje, a je samá modřina, minimálně na ksichtě.
  To má někdo smůlu, pro úderu lokte do krku.
  Ale našetěstí se vše vysvětlilo, takže útočníci nebudou nespravedlivě stíhání za pokus vraždy, ale jen za závažné úblížení na zdraví, jednoznačně způsobené až nějakými druhotnými vlivy!
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Prosel-jsem-kolem-demonstrace-levice-Zmasakrovany-poslanec-AfD-ma-okno-ale-neco-si-preci-pamatuje-566029
  Jen mi není jasné, proč z touto zprávou přicházejí zrovna PL, že by zájem Moskvy?
  nebo je to právě ten moment, kdy si PL hrají na vyvážené, aby pak mohli jinde šířit nenávist a strach?

Napsat komentář k vittta Zrušit odpověď na komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s