Zákony a my.

Aktuálně lidé sledují „souboje“ mezi justicí a vládou a tak je asi dobré zamyslet se nad tím jak máme vnímat všeliké zákony, vyhlášky, pravidla, zákazy a nařízení (dále jen zákony), kterými se to okolo nás jen hemží. Mne k tomu zamyšlení inspiroval komentář Jany, kterým reagovala na můj předchozí. Ten její komentář od kterého se odrazím kopíruji sem:

Ad Kamil Mudra (27.7.2021 – 23.08)
Pokud jsem dobře rozuměla, myslíš tím, že v právním státě se mohou dodržovat zákony a z nich vyplývající nařízení podle vlastního uvážení každého občana?
Zákony nikdy nejsou, nebyly a nebudou dokonalé, to ale neznamená, že bychom se neměli snažit se k té dokonalosti (ideálu) aspoň přiblížit. Jak jsem si všimla, i dobré věci (nařízení) inklinují vždycky k horšímu. (Příklad: zákaz bití dětí nezabrání tomu, nedat někdy dítěti na zadek nebo pohlavek, facku. Ale kdyby zákon zmínil /povolil/ ten pohlavek, ve výsledku se to může a taky zvrhne v mlácení dětí bez ohledu na přiměřenost samotného fyzického trestu a taky závažnosti „přestupku“, za který byl udělen)..
Jestliže se tedy zákony a nařízení vyhlašují už s vědomím obou stran, že jich není zapotřebí dodržovat, co je to potom za zákony? Zákon džungle? Až tak jsme zdegenerovali?

Takže:
„Pokud jsem dobře rozuměla, myslíš tím, že v právním státě se mohou dodržovat zákony a z nich vyplývající nařízení podle vlastního uvážení každého občana?“
Oficálně a obecně to samozřejmě nelze. Ale je nějaká množina lidí kteří to takhle mají a já k nim patřím. Nehlásím se k tomu nějak hrdě ani si nesypu hlavu popelem – prostě konstatuji že je tomu tak. A protože už kroutím sedmou dekádu, cítím se kompetentní k bilancování svého života a když pohlédnu zpět, tak mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsem tímhle svým přístupem (tj. kterýmkoli svým porušením či nedodržením zákona) nikdy nikomu neublížil a nic nepoškodil. Tedy to vidím tak, že jsem nezávisle na zákonech doposud naplňoval ono: „Zákony nikdy nejsou, nebyly a nebudou dokonalé, to ale neznamená, že bychom se neměli snažit se k té dokonalosti (ideálu) aspoň přiblížit.“ Také jsem, aniž bych se přitom řídil nějakými (psanými) zákony, řadě lidí pomohl a stejně tak bylo mnohokrát pomoženo mě.

Proč musíme připustit že zákony nejsou, nebyly a nebudou dokonalé?
Prostě proto že nejsou nikdy „šité na míru“ jednotlivcům, jde o jakousi „právní konfekci“ a lidé jsou rozdílní jak zvenčí tak i uvnitř. Ovšem zákon musí být platný pro každého, jinak by se nemohlo ani hovořit o nějaké rovnosti před zákonem.
Jaký je tedy účel něčeho tak nedokonalého?
Mají sloužit k ochraně před škodou, kterou bychom mohli svým jednáním způsobit sobě, někomu jinému, nebo i něčemu na čem společnosti záleží. Tedy jejich účel je prvořadě ochranný – nikoli řídící, jak jsou převažující částí populace často vnímány. Zákon má nastoupit až ve chvíli, kdy by se člověk ze své vůle chystal dopustit nějakého výše zmíněného škodlivého jednání, proto aby mu v tom, i za cenu trestu či sankce zabránil, není-li onen jedinec schopen nebo ochoten, korigovat zamýšlený čin vlastním úsudkem, tak aby ke škodě nedošlo.
Z toho pohledu stojí úsudek před zákonem.
Ovšem nikoli úsudek ve smyslu: „smí se to – nesmí se to“, nýbrž úsudek: „způsobím-nezpůsobím“. Ten „zákonodárný“ je až na druhém místě, coby pojistka společnosti. Tedy Janino „přibližování se k ideálu“ nespočívá ve vylepšování zákonů (i když to není na škodu) a v jejich co nejpřesnějším dodržování, nýbrž ve směřování ke stavu, ve kterém ten či onen zákon již není potřebný.

Všichni známe semafory. Slouží nám a nebo nás řídí? Dle toho co jsem, z pohledu chodce vypozoroval, jsou asi většinou obyvatel vnímány jako technická udělátka která nás řídí (zvláště ty co nelze ovládat tlačítkem) skrze nastavená pravidla: „červená stůj – zelená jdi nebo jeď“. Tak je to vštěpováno i rodiči dětem, coby sázka na jistotu že jsou na přechodu v bezpečí. Ale když vidím lidi čekající na tu zelenou, nebo automaticky tisknoucí tlačítko i v situaci kdy „široko daleko“ nic nejede – cítím že cosi není v pořádku. Ten semafor přece má chodcům sloužit k bezpečnému přechodu silnice a když se na ní nevyskytuje nic co by mne mohlo ohrozit – proč ho zbytečně používat (tlačíko) a nebo se jím nechat řídit? Jen proto abych neporušil zákon tím že bych šel na červenou? Zdravý člověk si přece pro bezpečný přechod zcela vystačí se svými smysly a vlastním úsudkem. Semafor v takové situaci vnímám jen jako pomůcku pro ty kteří jsou nějak hendikepováni, tím že mají narušené smysly nebo sníženou mobilitu.
A takto přistupuji i k zákonům.

„Jestliže se tedy zákony a nařízení vyhlašují už s vědomím obou stran, že jich není zapotřebí dodržovat, co je to potom za zákony? Zákon džungle? Až tak jsme zdegenerovali?“
To se občas stane v situaci kdy zákonodárce ovládá území tak velké že se na něm život v různých lokalitách natolik liší , že v nich plošně vydaný zákon ani nelze, za místně standardních podmínek, nijak porušit. Místní správa pak takový zákon vydá jen proto že to dostane befelem, ale o jeho dodržování v praxi se nestará. Pokud by naše vláda vydala zákon o lovu velryb na našem území, tak se jím nadále nemusí zabývat ani vláda, ani občané. Ale přesto by mne nepřekvapil nástup aktivistů demostrujících proti němu. Ano, až tak jsme zdegenerovali, ale pokud by to mělo souviset s nějakou džunglí, tak jen s tou právnickou.

Ovšem co když naše vláda vydá (byť i jen vlivem befelu) zákon co se mi jeví úplně pitomý, avšak takový který se nás všech týká? Tímto se zaobírám ve svém komentáři na který Jana reagovala – a tak ho jen doplním o postoj v situaci kdy je vláda schopna si jeho dodržování vynutit. Tak schválně: Jsem rebel, když na to budu nadávat v okruhu známých, v anonymních diskusích na internetu, občas vyrazím na ulici s transparentem ale zákon budu poctivě dodržovat? No, cítit se tak mohu – ale ve skutečnosti tím rebelem nejsem. Protože ve všech těch případech dělám to co je mi dovoleno. Rebelem se stávám teprve tehdy, když výše zmíněné coby povolené, spojím i s nedodržováním. Intenzita toho nedodržování se pak pohybuje na škále od nějaké „partyzánštiny“ společně se stejně smýšlejícími kteří si to nedodržování vzájemně umožní, až po veřejnou deklaraci – tak abych i na neznámé lidi zapůsobil svým příkladem. V takovém případě bych ale měl být argumentačně natolik vybaven, abych přičinu svého rebelství dokázal každému srozumitelně vysvětlit a neprojevil se jako blbec, protože tak bych té své veřejné rebelii tak akorát nasypal hrách pod nohy. No a samozřejmě bych měl být schopen a ochoten snášet negativa kterým se tak vystavím.

Inu, kdyby se úplně každý řídil nepsaným pravidlem: „Neškoď, neubližuj a žij tak abys v rámci svých možností přinášel radost sobě i ostatním.“ možná bychom ani nepotřebovali žádné zákony a vystačili bychom si jen s občasnými instruktážemi ve smyslu: co, kde, kdy jak a proč. Ale to už bychom byli přímo v tom ideálu, který je prozatím kdesi v nedohlednu.

KM.

 1. Kamil Mudra

  Uf! Pod předchozí shrnutí už jsme nahrnuli takřka 300 komentářů, tak pojďme, tam zahájené téma, probrat tady.

  • Jana

   Kamile,
   k tvým úvodním slovům bych doplnila ještě z mého dalšího komentáře u předchozího článku (29.7.2021 – 0.56 v odpovědi vitttovi)
   „. že je potřeba mít zákony stručné, jasné a každému srozumitelné. Ne o tom paskvilu, který tu máme – zákonů, ve kterých se neorientují ani vystudovaní právníci s mnohaletou praxí, zákony, které odhlasují poslanci, kteří často ani nevědí, pro co vlastně hlasují a o kterých tady píšete, že se dodržují nebo .nedodržují , jak se každému zrovna hodí“.

   S tím co píšeš se nedá nesouhlasit, ale my si na „právní stát“ jen hrajeme, tak jako na stát „svobodný a suverénní“. Nic z toho není pravda.

   • Kamil Mudra

    Tak jistě. Právní chaos vyhovuje pouze právníkům protože je dobře živí. Není divu že se postarají o polotovary navrhované neprávnickými poslanci tak aby si ten chaos uchránili v potřebné míře. Jim by stručnost, jasnost a srozumitelnost zákonů nic užitečného nepřinesla.
    Ale pokud postoj k zákonům který popisuji v článku charakterizuješ jako „že se (zákony) dodržují nebo .nedodržují , jak se každému zrovna hodí“, pak jsi ten text buď nečetla a nebo nepochopila. Což mne mrzí protože jsem si dal dost práce s tím aby byl srozumitelný a lépe už to asi nesvedu.

    • Jana

     Četla jsem, pochopila. a se vším souhlasím. Nakonec tvoje přirovnání k přechodu křižovatky řízené světly, je z podobného soudku přirovnání, jako to moje „bití dětí“.

     To, co jsem psala se týkalo spíš toho kategorického „buď všechny zákony dodržuješ, nebo nedodržuješ žádné“ – a nic mezi tím. Zákony, které jsou tvořeny pro udržení stability systému nebo pro ochranu všeho bez rozdílu, jako je bezpečnost, ochrana lidí před „šmejdy“, dopravní předsy, stavební zákony, kontrola kvality potravin, vody, půdy apod., ty samozřejmě, i když někdy nemusejí vyhovovat všem, to je jasné
     .
     Ale zrovna tyhle „koronavirové“ se vymykají naprosto jakékoliv logice a dokonce to musí uznat i ti, kteří je tak nadšeně schvalují. Protože i kdybychom připustili, že tu nějaká záhadná nemoc je a je na místě nejvyšší opatrnost, což koronavirus naprosto nesplňuje, ta komediální opatření, to pouťové nabízení očkování s lákavými nabídkami – jednou výhod, které nakonec stejně výhodou nejsou, podruhé dvou dnů volna všechny ty reklamní výzvy TV, na plakátech, všechno to přemlouvání a přímo donucování lidí k očkování a všechny ty „konspirace“, které se ve výsledku VŽDYCKY nakonec ukáží jako pravdivé, dokladují to, že nejde ani o zdraví, ani o stabilitu, ani o jakoukoliv jinou ochranu lidí.

     Jen k tomu, že „přibližování se k ideálu“ nespočívá ve vylepšování zákonů, bych měla jistou malou výhradu. Spočívá.
     Před několika dny jsem zahlédla informaci, že zanedlouho začnou „parlamentní prázdniny“ a sněmovna se sejde až 15. září. Do voleb se tedy nestihne projednat a shcválit asi 500 nových zákonů.
     Nevim kolik máme zákonů celkem, ale budou jich tisíce, ne-li víc. A teď tedy dalších půl tisíce – a nová sněmovna možná bude aspoň zpočátku chtít projevit aktivitu a přidá dalí, k ničemu dobré.
     Takže ten návod jak se „přiblížit“, bych viděla spíš v tom, udělat „inventuru“ zákonů stávajících a zkvalitnit ty, které jsou opravdu nutné, ostatní zahodit „na smetiště dějin“. Jenže chápu, že je to nekonečě pracnější, než dát „do placu“ jiný, zbytečný a ještě víc zaneřáďující stávající stav.

     No ale s tím nic neuděláme ty ani já. Nicméně myslím, že v tom obecném pohledu máme oba stejný názor – v tom koronavirovém možná taky, nebo aspoň pravděpodobně většinou.

     • vittta

      Tvoje bití dětí je právě ta tragická blbost, na které ti právníci vydělávají- a to v typické formě.
      Na bití dětí NESMÍ BÝT ZÁKON ŽÁDNÝ.
      Máme zákony na obecné násilí, máme zákony na ublížení na zdraví, a máme zákony na týrání svěřené osoby.
      Konkrétní zákon o bití dětí je stejně debilní, jako zákon o bití žen, nebo buzerantů, nebo třeba cigošů.
      Preferuje určitou skupinu, zde rozhodně na úkor druhé.
      Co se týká záhadné nemoci, kterou koronavirus nesplňuje, snažil jsem se ti ukázat nesmyslnost tvých argumentů na rakovině plic, což jsi odkázala ty.
      Ta byla příčinou rozsáhlého omezení osobní svobody kuřáků v konkrétních kuřáckých prostorech, a de facto znehodnotila investice zásadní většiny hospodských a podnikatelů v pohostinství.
      Přitom je případů pouze 7000 ročně, a z toho 5500 zemře.
      Na koronavirus zemřelo za rok asi 25 000 lidí.
      Otázka je, kolik lidí je třeba, qaby se TOBĚ nemoc jevila jako nebezpečná.
      U rakoviny plic bylo za spouštěč označeno kouření, v podstatě to nemá vědeckou oporu, na rozdíl třeba rakoviny hrtanu.
      U Kovidu se spoštěč jasný- infekce, tedy nákaza velkého množství lidí za krátkou dobu za určitých podmínek.
      Co se zákonů týká, nedodržuji žádné.
      Některé moje osobní morální zákony se plně shodují se zákony oficiálními- logicky, byli jsme tak vychováni, a zákony jsou tomu přizpůsobeny, a jiným se nelze vyhnout, a tak je nerad dodržuji také.
      Dodržování zákonů v tom smyslu je nesmysl, napadené zákonné kličky nelze dodržovat, protože je nikdo, vyjma právníků- nezná.
      Takže jejich dodržování je dáno spíše náhodou, a trestání nedodržování je dáno účelovými udáními, tedy se toho ujmou právníci, kteří jsou ve velice záporné roli zmiňováni, a dle mého jsou to ti největší zločinci v dějinách lidstva.

     • Kamil Mudra

      Nu, vzhledem k tomu že máme v ČR přes dva milióny zákonů myslím že nápad Realistů: „Za každý nový zákon dva jiné zrušíme.“ se kterým šli do voleb a který se pokoušel v USA protlačit i Trump vůbec není od věci. Uvážíme li že v češtině tvoří aktivní slovní zásobu u dospělého člověka asi 3000 až 10 000 slov a pasivní slovní zásoba je obvykle 3 až 6x vyšší, tak i kdybychom přijali tu nejvyšší variantu počtu slov kterou používáme a kterým rozumíme (což se jistě netýká každého) vyjde nám že máme násobně více zákonů než slov námi uchopitelných.
      To je vyloženě absurdní situace i za samozřejmého předpokladu, že ne každý zákon se aktuálně každý den každého týká.

      Vittta to perfektně vystihl konstatováním že k dodržování zákonů (a dodám že i vyhlášek) dochází víceméně náhodně. Protože znát všechny a řídit se jimi není v silách ani právníka, jehož zákony živí, natož pak v silách ne-právníků. V podstatě každý kdo tvrdí že žije v souladu se zákony planě kecá a bylo by snadné dokázat mu že jich naopak nějaké množství porušuje aniž by o tom věděl. Jenže neznalost zákona neomlouvá jak už se mohl přesvědčit každý kdo mnohdy s překvapením platil nějakou pokutu. Tedy neznalost nás neochrání navzdory tomu že znalost je lidsky nemožná, což je další absurdita. Veškeré kecy o právním státu vlastně hovoří jen o tom že na občana si justice vždycky nějaký klacek najde. A ani to není „padni komu padni“ a i ta „rovnost před zákonem“ je dost relativní, protože u soudů často vyhrávají ti kteří si mohou zaplatit dražšího právnika a vydrží se soudit déle než protistrana, která ten soud prostě finančně neutáhne.

      Takže ano Jano, jak říkáš: „No ale s tím nic neuděláme ty ani já.“ tedy nezbývá než se tomu nějak přizpůsobit a přiznat si že žijeme v právní džungli u které nemáme tušení, kdy z ní na nás vyskočí něco, o čehož existenci jsme doposud neměli ani tušení. Případně kdy na nás někdo něco takového poštve. Je zbytečné se nějak pozastavovat nad nelogičností „coronavirových zákonů“ a nekonečně se nad nimi dohadovat, protože i ony jsou jen dílčí částí množiny jiných, stejně nelogických (nebo logických jen pro někoho), o jejichž existenci ani nemáš ponětí a dovíš se o nich teprve když některý z nich porušíš a někdo tě (třeba i anonymě) napráská. Můžeme se tak akorát řídit zdravým rozumem a doufat že se nám ho podaří alespoň částečně obhájit, v situaci kdy nám ho někdo napadne.

      No a když jsme u toho zdravého rozumu: fakt si myslíš že konspirace o tom že vakcinace je ve skutečnosti způsob jak lidi očipovat, patří k těm „které se ve výsledku VŽDYCKY nakonec ukáží jako pravdivé“?

      • Jana

       Ano.
       Tedy ty, které se mi zdají logické, tedy takové, u kterých se podle stejné logiky už tak stalo i v létech minulých Jistě – neznám všechny, ale koronavirové to to budou až snad na malé nepodstatné výjimky. všechny.
       Tou „nepodstatnou“ výjimkou myslím takové – a doufám že přehnané – tvrzení, že do pěti let všichni očkovaní zemřou. To jistě ne, s pravděpodobností blížící se jistotě, to nebuda ani většina, ale že hrozí v tomto ohledu spousta osobních lidských tragédií, o tom v nejmenším nepochybuji.
       Jistě si vzpomeneš na závěrečná slova dr. Sucharita Bhakadiho, kdy kombinaci vlastní protilátky + protilátky získané valkcinací přirovnal k soustředěnému útoku letectva a námořnictva s tím, že taková situace ještě NIKDY nenastala a tedy NIKDO neví, jak se s tím tělo vypořádá. Ovšem „odborníci“ vědí, že? Nejspíš podle matematických modelů.

       (A protože jsi tu párkrát napsal o své očkované ženě, tak něco takového nepíšu, abych tě nějak provokovala, ale asi před 14 dny jsem se náhodou dozvěděla jen tak letmo mezi řečí od své ex-snachy, že můj syn se dal naočkovat také. Nikdy nikdy s ním o tom nemluvím a mluvit nebudu. Ale stejně mi to vadí, i když do toho nemám co zasahovat. Ale ani kvůli tomu názor nezměním.)

 2. astraustralia

  Inu, kdyby se úplně každý řídil nepsaným pravidlem: „Neškoď, neubližuj a žij tak abys v rámci svých možností přinášel radost sobě i ostatním.“ možná bychom ani nepotřebovali žádné zákony a vystačili bychom si jen s občasnými instruktážemi ve smyslu: co, kde, kdy jak a proč. Ale to už bychom byli přímo v tom ideálu, který je prozatím kdesi v nedohlednu.

  Vyborne Kamile, jen s pripominkou ze aby to fungovalo a platilo muselo by to platit i pro tvorbu „vladnich“ opatreni – nejen pro poslusny lid !

  Od Astra odkaz k zamysleni jak jinak nez nevladni pohled a proto „mozkove“ jinak :-)

  o lidskych vztazich jinak !

  • Kamil Mudra

   Ale Astře, když napíši „úplně každý“ tak tím samozřejmě myslím úplně všechny – bez výjimky. :-)
   Jinak, díky moc za milou připomínku. V prvním patře té hospody jsem před mnoha lety bydlel. Skoro tři roky.
   Nicméně, tohle video patří k těm, které své očkované ženě nepustím.

  • vittta

   To jsou ale kecy.
   Né v tom videu, to mě nezajímá, ale ta omáčka, jak jsou všichni odstraněni.
   Tak Astře, ještě že máme FB, který tak rád odkazujete, kde nikoho neodstraňují, Chauna s jeho videi, která mu povolili, a tuhle stránku, náš tub, kterou ne a ne zakázat.
   Soňa Peková také hovořila v nějaké TV, ten rozhovor jsem tedy viděl a vyhodnotil, a v mainstreamu o tom také hovoří.
   Mohu to odkazovat donekonečna, třeba jak v Británii klčesají počty nakažených, jak se vir lekl společenských kontaktů.|
   Mimochodem, četl jste si povídání geniálního sociologa?
   Srozumitelné, jasné, ale copak o to, hlavně je to jeden z těch, co je odevšad fakují, studentíci proti němu stávkují, vyhazují jeho knihy, vlastenec každým coulem,, takže žádný pomatený sektářský Chaun, nebo nějakých 30 US doktorů.
   Slovo toho člověka má pro mě váhu, byť určité riziko bych- na rozdíl od něj, přeci jen viděl v té vakcinaci, ale jak psal, to bylo pokaždé a s každou vakcínou.
   Strašení- zmenšení se počtu – a zároveň zvýšení agrese odpůrců, a následně vznik bezvýznamné sekty odpíračů ničeho, či něčeho, co ani příslušníci sekty vlastně ani neví čeho, jen jsou PROTI.

   • Kamil Mudra

    Ale to video by tě zajímat mohlo. Sympatická hospodská mimo jiné vypráví svoje zážitky s práskačema. Aspoň bys mohl porovnat jestli se u vás také něco takového dělo. Hele, ne všechno v čem se objeví Chaun je blbý. Koukám že nějak inklinuješ k nálepkování. V dobrém i špatném. Hampl je sice velmi dobrý ale geniální není. V některých věcech také tak trochu vaří z vody. Napoleon se se svým direktivním očkováním vojáků a dětí na Elbě už v podstatě vezl na velké očkovací vlně která se šířila víceméně celým vyspělejším světem už pár let před tím než se angažoval on. Nechat hlasovat v referendu o povinném očkování je alibistický nesmysl. Jaký je rozdíl mezi tím jestli o tvém očkování rozhodne vláda nebo hlasující spoluobčané?
    Kdyby to bylo s odpovědností farmaceutických firem tak jak říká, tak by výrobci vakcín po nakupujících státech nechtěli aby převzaly část jejich odpovědnosti a toto zakotvily ve smlouvách. Novinky a Seznam charakterizuje jako jakési skryté poškozovatele očkovací kampaně, ale já na jejich stránkách vidím spíše opak. Rozhodně se na nich článek kritický k očkování udrží mnohem kratší dobu než ten který vakcinaci propaguje. Jeho mínění že se většina lidí očkování nebojí proto, že si pamatují učivo z biologie základní školy už je úplně mimózní. Vakcíny mRNA se nepoužívají tak dlouho aby se už o nich na základkách učilo. Pokud snad poslední dobou ano, tak leda na vejškách na biologii zaměřených a nespíš jen tak okrajově jako o novince. To že by lidé nějak zatracovali Viktora Orbána kvůli tomu že doma prosadil masové očkování a prý, jako první v Evropě, zavedl covidové pasy jsem tedy vůbec nezaregistroval. Naopak, kdo Orbánovi fandil, ten mu fandí pořád, to vidím jak ve svém okolí tak i na internetu. Naopak mu spíše fandové přibývají kvůli tomu že doma ukončil působení LGBTQ ve školách a EU ho za to peskuje.
    No a to že „Může fungovat něco jako tichá společenská smlouva mezi vrstvami. Třeba tak, že místní oligarchové budou vysávat normální pracující lidi, ale na oplátku zajistí obranu země nebo že lidem poskytnou určitý prostor, aby mohli vést celkem šťastné životy,““ mne u zrovna u něj úplně praštilo do očí. Tak utopické myšlení jsem u něj ještě nikdy nezaznamenal. Mám ho rád, vždy pro mne byl a je ukázkový vlastenec a dobrý sociolog který své myšlenky umí dobře podat. Ale géniální podle mně není.
    No, koukám že jsem ho sepsul víc než jsem chtěl, ale aspoň vidíš že jsem si ten článek přečetl pozorně a přemýšlel nad ním. :-)
    A na to nálepkování fakt bacha. Do toho člověk sklouzne ani neví jak.

    • vittta

     Já to vnímám takhle:
     Nepotřebuji si číst nic, a pouštět nic, co se kovidu týká.
     Za poslední rok se to nikam neposunulo.
     Jen odmítači se radikalizovali, jak jich ubývá.
     V těch videích je přesně jen to, co píšeš i ty.
     Že se firmy zbavily odpovědnosti, že takové vakcíny ještě nebyly, a že je to nebezpečné.
     Druhá strana zase píše, ať se necháme očkovat, koviďáci nejsou agresivní, ale agresi vidím v propagaci očkování jako povinnosti, což ale věci moc nepomáhá.
     Vláda jde spíše cestou prebend, dva dny placeného volna nyní třeba.
     Kočce je třeba jasné, jak to je.
     Janě také.
     Peterovi také, i Astrovi.
     A je jim také jasné, že já jsem blbec, co se nechá obalamutit.
     To je kultivovaný názor, já jsem hulvát.
     Ty argumenty, jak jde čas, se stávají směšnými.
     Ještě před rokem se v pohodě dalo tvrdit, že je vakcína nevyzkoušená, nyní ale už se to tvrdí blbě, probíhá největší zkouška v dějinách lidstva.
     Ta zkouška je úspěšná, co bude za 5 let mě nezajímá.
     Nemohu s tím nic dělat, protože bych musel někoho přesvědčovat, aby se nenechal očkovat.
     Já ale nejsem Ježíš Kristus, ani superdoktor, nemohu tohle dělat, protože to prostě nevím-
     Ale nevím i jiné věci.
     Třeba jsem nečetl ty smlouvy, kde se firmy vzdaly odpovědnosti, dokonce ani nevím, jestli to jde.
     Ale vím, že pokud by po těch firmách někdo chtěl, aby se odpovědnosti nevzdávaly, pak by prostě tu vakcínu nedělaly, nevyvíjely.
     Proč by měly investovat do něčho, co by je mohlo stát existenci?
     Takže je třeba si vybrat, buď budou vakcíny, nebo můžeme užívat Isoprinosin, samozřejmě až bude náležitě schválen.
     Jak jsem uvedl, pokusný je JAKÝKOLIV lék, pokusné v tom smyslu je JAKÉKOLIV jídlo, nikdo Kamile přece ve skutečnosti neví, co ho zabilo.
     Když někdo dostane raka- má to důvod.
     V určitý moment se něco stane, a to „něco“ má nějaký podnět.
     Kdyby se to nestalo, ten podnět nepřišel- já dokonce myslím, že ten podnět musí přijít v konkrétní chvíli, nejde o podnět, ale souhru náhod, tak dotyčný nedostal raka- ale cokoliv, Infarkt, mrtvici., prostě cokoliv.
     Nikdo to neřeší, ale ta smrt, nebo ta nemoc má prostě svůj počátek.
     Polovina lidí umře předčasně, tedy je tam nějaký počátek, který nikdo nezkoumá, proč já bych se měl zabývat vakcínou, o které navíc nevím, jestli je škodlivá, byť potencionálně?
     Připouštím to, ale nevím to.
     Nevím, jak škodlivý je cukr, pšenice, transtuky, uzeniny,cigáro, chlast, jen vím, že v extrému to je brutál, ale jaké to je bez extrému nevím.
     Poslouchat videa těch, co to také nevědí, a už rok se jen opakují, při čemž je to čím dál více šokující…nééé, pro zábavu si to někdy pustím, ale poučení tam nehledám, a ani najít nemohu.
     A Chaun?
     Nemocný člověk, zahleděný jen do sebe.
     Pokud je někdo přesvědčený, že Bůh bude pomáhat zrovna jemu, je to rouhač a hlupák.
     Proto tyhle lidi nemám rád.

    • Kamil Mudra

     „Nepotřebuji si číst nic, a pouštět nic, co se kovidu týká.“
     Však já jsem ti to video nedoporučoval kvůli covidu nebo kvůli názoru hospodské na něj. Ten má pro mne stejnou váhu jako názor místní pokladní od Alberta. Stejně tak to mám u Chauna, jak co se týče covidu, tak i co se týče té duchovní oblasti. Nikdy jsem od něj neslyšel nic co by mne zaujalo.
     Ale doporučil jsem ti to video proto co ta hospodská vypráví o lidech se kterými v té vsi žije. Je to první příběh z těch co jsem slyšel, ve kterém napráskaná zná práskače, má to napráskání potvrzené přímo od nich a bavila se s nimi o tom proč to udělali.
     No je pravda že mne také trochu ovlivnila nostalgie, protože jsem v té vesnici bydlel mezi koncem základky a vojnou. Měl jsem tam kámoše, holku (tu cigošku z blízkého Kolína), začal jsem tam jezdit na fichtlu, učil se střílet z vlastního coltu, málem mne tam báby ukamenovaly když jsem okolo nich jezdil na bicyklu s lidskou lebkou místo řidítek a ony čekaly před tím kostelem u hospody na začátek nedělní mše…. prostě časy bláznivého mládí.
     „Za poslední rok se to nikam neposunulo.“
     Ale to přece není pravda. Věda nespí a zrovna tomuhle se z pochopitelných důvodů věnuje dost intenzivně. Přibylo dost nových poznatků jak o vakcínách tak i o covidu samotném. Když už tu s ním má člověk strávit zbytek života, měl by o něm něco vědět. A z hovorů se nám jen tak brzy nevytratí. Pokud se mám s lidmi bavit o dvacetidílném seriálu, nevystačím si se shlédnutím prvních dvou dílů. To bych asi nebyl zrovna v obraze a taky by to na mě každý hned poznal. Nesleduji to proto abych někomu dokázal doporučit zda se očkovat, nebo neočkovat, ale raději budu jednookým mezi slepými než abych byl slepý mezi jednookými. Z čehopak bych si tu skládačku dával dohromady kdybych rovnou zahazoval všechny kamínky?
     „Ještě před rokem se v pohodě dalo tvrdit, že je vakcína nevyzkoušená, nyní ale už se to tvrdí blbě, probíhá největší zkouška v dějinách lidstva.“
     No, to máš pravdu že probíhá. A stejně jako nikdo neví (nemůže vědět) jak probíhá pětileté působení covidu (dlouhý covid), neví nikdo jak probíhá pětileté působení vakcín proti němu. Čas který teprve přijde si za žádné peníze nekoupíš a tyhle věci se nedozvíš dokud se jich nedočkáš. To se týká nás laiků stejně jako profíků kteří to zkoumají. Při stavbě přehrady si můžeš propočítat a odhadnou kde co. Ale skutečný účinek nějaké mnohasetleté vody nebo zásahu asteroidem budeš moci posoudit teprve až se to stane (když se to stane). A o stavbách přehrad toho víme mnohem víc než o biologických nebo genetických procesech probíhajících v našich tělech.
     „Ta zkouška je úspěšná, co bude za 5 let mě nezajímá.“
     Proč by tě to nemělo zajímat? Chystáš se umřít dřív? A i kdyby – tvoje dcera a syn tě s vysokou pravděpodobností přežijí.
     „Jak jsem uvedl, pokusný je JAKÝKOLIV lék, pokusné v tom smyslu je JAKÉKOLIV jídlo“
     Pokusem je i život sám. Přestane tě snad ten tvůj kvůli tomu zajímat?
     „Pokud je někdo přesvědčený, že Bůh bude pomáhat zrovna jemu, je to rouhač a hlupák.“
     Ale takhle to přece má každý věřící. Jen to třeba někteří nedávají nějak okatě najevo „aby to nezakřikli“, nebo počítají s tím že se v té pomoci „svezou“ s nějakou konkrétní množinou ostatních. A někteří mají tu množinu rozprostřenou na celé lidstvo. Proč je kvůli tomu nemít rád? Mnozí z nich tě rádi mají i když tě ani neznají. Ale přesto se za tebe modlí. Co pro ně děláš ty?

     • vittta

      To bude asi složitější, začínám od věřícího.
      Ten o tu pomoc prosí modlitbou, a myslím si, že je špatný věřící ten, kdo se domnívá, že za něj Bůh bude řešit nějaké píčoviny.
      Mělo by mu stačit, že Bůh to vidí, a že- když on sám se bude snažit- něco lehce popostrčí.
      Jenže bavit se o víře je samo o sobě ošemetné, hodně věřících je banda kreténů a pokrytců, ze kterých Bůh nemůže mít žádnou radost, na druhou stranu, tak nás stvořil, takže to asi má nějaký účel.
      Co bude za 5 let mě nezajímá, to myslím tak, že kdybych se měl děsit, co bude za 5 let, když si dám čas od času pivo, maso, cukr, uzeniny…a nevím co všechno, muselo by mi jebnout.
      Od rána do večera na tebe chrlí, jak je to všechno jedovaté, vč. pevných částit z nafty a oxidů uhlíku z benzínu, co benzínu, i ze dřeva, a že ubývají pralesy a že přibývají křoviny…
      Tak to teda ne, je to zajímavé, ale abych se třásl hrůzou, to po mě nikdo nemůže chtít.
      A nové poznatky o Koronáči jsou, jenže odpírači s takovými texty nepřicházejí.
      Právě naopak, ty texty- a o to mi jde- jsou čím dál blbější.
      Takže co by taková Jana ještě před rokem neodkázala jako blbost, to dneska odkáže jako nezvratný fakt, takže jestli se něco posunulo, tak je to spíše fanatismus odpíračů.
      Kupodivu nemohu říci, že by stejným fanatismem trpěli koviďáci, vyjma pár blbců, co by nejraději každého povinně očkovali 10x dokola, ale o vakcíně jako takové řeč není, což je minimálně chytré, když už nelze říci, jestli je to i pravda.
      Tady jsem třeba četl vyvracení rozhovoru paní Pekové, tady jeden odkazuji.
      Myslet si o tom může kdo chce- co chce, ale fakt je ten, že to rozhodně ukazuje absenci veřejné diskuze.
      Paní Peková, a KDOKOLIV, si může ve svých rozhovorech pindat co chce, a že dotyční obyčejne kecají ví jen 1-2% odborníků.
      Také mě u toho napadlo, že paní Peková svým způsobem těží ze svého vzhledu příjemné ženy, a neagresivního projevu, zatímco pan Flégr naopak už na pohled vypadá jako šílený profesor, což je mu ku škodě.
      https://vedator.org/2021/07/od-vagnich-tvrzeni-po-zastarale-dukazy-rozbor-rozhovoru-se-sonou-pekovou/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ukoH1i1P5b0-202107301925&dop_id=12820455

      • Kamil Mudra

       „To bude asi složitější, začínám od věřícího. Ten o tu pomoc prosí modlitbou, a myslím si, že je špatný věřící ten, kdo se domnívá, že za něj Bůh bude řešit nějaké píčoviny. Mělo by mu stačit, že Bůh to vidí, a že- když on sám se bude snažit- něco lehce popostrčí.“
       No vidíš. Ačkoli se mezi věřící sám neřadíš, tak tvému duchovnímu přístupu lze těžko něco vytknout. Tak už stačí jen připustit si že většina opravdových věřících to má stejně. A i když to asi nerad uslyšíš, má to tak i tebou odsuzovaný Chaun – alespoň pokud mám soudit podle toho, co jsem od něj doposud slyšel. I on se drží toho, že to jak nás Bůh stvořil má asi nějaký účel – jen ten svůj, individuální, asi nachází v tom že o tom mluví.

       „…a nevím co všechno, muselo by mi jebnout.“ V tom s tebou souhlasím, protože když se v tom člověk hrabe hodně do hloubky, nutně mu z toho musí časem vylézt, že nejlepší cestou by bylo nekonzumovat vůbec nic. Takže nakonec je asi lepší nechat to na organismu ať si to nějak přebere. Konec konců – věčně tady tak jako tak nebudem.

       „A nové poznatky o Koronáči jsou, jenže odpírači s takovými texty nepřicházejí.“
       Asi tím máš na mysli texty odporující jejich přesvědčení. To ale přece nemůžeš od nikoho očekávat, ať už jde o cokoli. Buď je člověk nevyhraněný a pak zkoumá texty z obou stran (případně obě ignoruje), nebo je nějak vyhraněný a pak, zcela logicky, přednostně věnuje svou pozornost těm, které jeho vyhraněnost podporují. Takhle to prostě mezi lidmi chodí odjakživa a pochybuji že se to někdy změní.

       K tomu rozboru Soni Pekové:
       Cosi mi při jeho čtení nesedělo a co to bylo jsem pochopil až když jsem si pustil videa ve kterých hovoří Patrick Kořenář od Vědátorů, které už nějakou dobu sleduji. No a zjistil jsem že se v nich Patrik vyjadřuje směrem k Pekové podstatně korektněji než v tom textu. Teprve pak mi došlo že autorem textu je někdo jiný. Tak jsem zapátral kdo a zjistil že jde o Antonína Šlacha, blogera který provozuje pod nickem „Iluminátor“ stránku na FB věnující se (jak sám uvádí) „demýtizací hoaxů a dezinformací“, o níž na svém profilu píše: „Stránka existuje za jediným účelem… Ukázat lidem, že ověřovat informace si zvládne každý a není to těžké.“ Tedy nejde o člověka s nějakým příbuzným vzděláním či praxí ani okrajově související s profesí Pekové. Vychází pouze z rozhovorů které Peková poskytla a soustředí se především na způsob jakým v nich podává informace. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného kdyby jí nevytýkal přešlapy kterých se on sám ve svých kritických článcích dopouští. Ono je něco jiného v klídku si odsledovat, třeba i třikrát něčí video a pak jeho aktéra chytat za slovíčka či formulace, které se mu jeví nedostatečně vědeckými, či případně mu vyčítat co nedořekl(a) – než před tou kamerou sedět a vykládat o své práci či vědeckých názorech laickým posluchačům skrze stejně laického moderátora či moderátorku. To pak člověk použije všelijaké příměry nebo podobenství, která by mezi profesními kolegy nepoužil a také se tématu nevěnuje tolik do hloubky jakou by oponent na stejné úrovni vzdělaný standardně požadoval. Na takového oponenta si však autor textu hraje, vyzbrojen argumenty dodatečně vyčtenými z internetu až po té co si rozhovor pečlivě, větu po větě, poslechl. A hlavně – hovoří v textu o Pekové což je něco úplně jiného než kdyby vedl odborný rozhovor s Pekovou ve kterém by Peková mohla na jeho dotazy a připomínky bezprostředně reagovat.
       Jakých přešlapů (ba někdy i podpásovek) se Iluminátor dopouští, se mi nechce rozebírat protože by to bylo na dost dlouhý text. Ale kdybych udělal, větu po větě rozbor jeho článků asi by se divil kolik bych jich našel. A možná by se divil i proto že si je sám neuvědomuje.

       • vittta

        Vybral jsem si ho jen proto, že se nabízel.
        Myslím, že stejný specialista jako paní Peková by jí oponoval také, oponovat jde vždy.
        Oba diskutéři by pak předváděli to nejlepší, co v nich je.
        Takto si může každý, bez ohledu na stranu, na které stojí, kvákat co mu je libo.

 3. Janika

  Děkuji za clanek, Kamile, jsi zlatý.

  Jen malá technická – články nám laskave zobrazuji v tomto prehledu: https://pravednes.cz/weblog.news
  Má to malý háček, vsimla jsem si, ze se to čas od času zasekne, vetsinou kdyz jsem po vložení clanku opravovala nadpis, tak se pak nove clanky prestanou zobrazovat, i ty další, stalo se to i s temi tvými předchozími, musela jsem je požádat, aby to opravili. Takže nadpis nemenit, a nejlíp ani neukládat koncept. Tenhle tvuj novy clanek tam zatím neni, ale mel by se do odpoledne zobrazit.

  • Kamil Mudra

   On ten háček musí být v něčem jiném. Protože nadpisy po publikaci už neopravuji a jak se ukládá koncept ani nevím. Leda že by to ukládání bylo někde nastaveno a ukládalo se automaticky. To ale pak zas nevím kde to vypnout.
   A koukám že článek už tam je.

 4. Kamil Mudra

  Je to o právnících a o Hamplovi, tak sem ten odkaz předhodím i když ho Jan dal pod předchozí článek.
  https://www.petrhampl.com/honza/
  Vidím to obdobně jako Petr Hampl, ale nechápu moc uvažování pisatele dopisu stran „socialistického boje proti opiátum“ a „socialistů v místních, městských a státních správách“. Přece to co popisuje je typické pro společnost kapitalistickou a právníci ani ty správy se nijak socialisticky nechovají. Vždyť vykazují klasickou kapitalistickou mantru: „Vyrazím z tebe prachy bez ohledu na cokoli jiného.“

  • Kamil Mudra

   No to se ústavní soud zase vyznamenal. :-) Pokud je to tak že: „Klinická psycholožka dospěla k závěru, že udávaný chronologický věk 16 až 17 let odpovídá skutečnosti, mentální věk je 14 až 15 let.“ a ÚS se hodlá k tomu přiklonit, znamená to že nějaké stížnosti dotyčného na to že jej „české orgány vůbec neměly zbavovat svobody“, jsou zcela mimo mísu. Protože u nás je za každého nezletilého někdo odpovědný (rodiče, instituce), což samozřejmě omezuje svobody nezletilého oproti zletilému, který už o sobě může sám rozhodovat. Vlastně mu to US, s tou kýženou svobodou, spíše zavařil.

   • oh

    Kamile, napsal jsem reakci na vitttův odkaz. už Dvakrát po odeslání beze stopy zmizela, mohl by ses jedním okem mrknout, jestli netrčí ve spamu?

     • oh

      Když budu trošku konspiračně teoretizovat, oba ty komentáře mají jednu věc společnou – odkaz na novou republiku. Skoro se mi chce říct, že nějaký aktivní blbec zase nasadil do některého spamfiltru po cestě ten outsourcovaný cenzurní seznam od dobroserů z kospirátori.sk.

      • Kamil Mudra

       To je docela možné, protože právě v souvislosti NR už jsem si toho párkrát všiml. Takhle lovila po dodatečném upozornění ve spamu i Janika.

  • oh

   Já se zase tak moc nesměju. Soudkyně Kateřina Šimáčková totiž je jednou polovinou známého ústavněprávního dua šašků Š+Š, které nám tu zavedlo zcela zákonnou Xenofobii pro lepší lidi.
   Tatáž soudkyně Šimáčková je rovněž pevnou součástí nerozborné většiny pléna, která politikařícímu předsedovi Uhelných skladů Ústavního soudu Rychetskému – už po vyhlášení termínu voleb a po tříletém nicnedělání (ne)zodpovědného soudce zpravodaje – umožnila znovu posuzovat již jednou rozhodnutou věc a vykostit z volebního zákona coby protiústavní přesně ta ustanovení, která tam kdysi sám Rychetský zabudoval a jejichž soulad s ústavou velice výmluvně obhajoval. Je to tedy za relativně krátkou dobu již potřetí, co se mi soudkyně Šimáčková objevila „na radaru“..
   A jistý 007 prý říkal cosi jako: „Jednou je to náhoda, podruhé shoda okolností a potřetí nepřátelská akce“..

   • Kamil Mudra

    Šimíček je jasným varovným znamením. Když jemu a podobným takovéhle soudcování projde, znamená to že mohou na straně justice projít i jiné absurdity a společnost je v rozkladu. To opravdu k smíchu není. :-(

 5. Mrkos

  Jak jen mohly fungovat předchozí režimy s tak chudou právní úpravou.?
  Jedno je jisté. Poslanci, kteří zákony schvalují, si ani náhodou nepamatují
  co všechno to již schválili a běžní lidé tu jejich tvorbu ani náhodou nečtou,
  a tudíš žijí v neustálém nebezpečí, že něco poruší. A bacha, neznalost zákona neomlouvá.
  Jediné co stojí za přečtení, jsou zákony o sociálních dávkách.

 6. vittta

  A mám zde dva vzkazy od zde neooblíbeného Saula z blogu Tribuna.
  1:
  „Saul
  25.7.2021 (21:22)

  „očkování proti nemoci podané po jejím prodělání obvykle zvyšuje imunitu ještě více,“

  Tak to je a nějaké jednodenní negativní reakce imunitního systému po očkování na té skutečnosti nic nemění.
  Vakcinace byla, je a bude tím nejúčinnějším preventivním opatřením, aby se neopakoval ten opravdu vážný stav z nedávna, kdy byly zahlceny nemocnice.
  A to opatření bylo všem umožněno.
  Pokud by se snad ta situace měla opakovat, tentokrát s dobrovolně neočkovanými, je to jen jejich problém a společnost by na jejich rozhodnutí neměla doplácet.“
  S první částí souhlasím, s tou druhou ne, společnost jsou i ti neočkovaní, a …copak o to, ale celé to „doplácení společnosti“ jde ve skutečnosti do soukromých kapes, takže je to vysloveně ošidné.
  2:
  Saul
  27.7.2021 (20:33)

  Nejsem si jistý , jestli to patří pod Babylon, nebo spíš článek o „posledním mluvčím zástupů“ a jeho servilním nohsledům.
  Každopádně slečna Hanka už čelí téměř církevní exkomunikaci.
  Že to trvalo, než jim to došlo!
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cirkev-se-distancovala-od-politiky-lipovske-jez-kandiduje-za-extremisty-170709
  Tak jen nevím, jaké atributy tato „Panna orleánská“ se svými novými flusteneckými čecháčkovskými soudruhy získá.
  Že by „madam Flákanec“?:-)“
  Saulovi se nelíbí paní Lipovská.
  Nu, mně se líbí, i když kandiduje za poněkud obskurní partaj, nic méně, na to má každý právo.
  A že jí v tom smyslu pomalu exkomunikuje církev?
  Pro Boha, jaká?
  Ta banda rozhádaných a neukázněných samosoudců a samovládců, co zbyli po kdysi mocné a brilantně fungující organizaci?
  To je dneska pro věřícího katolíka spíše pocta.

  • Kamil Mudra

   Souhlas.
   Mě nesedí ani to hankovo označení Lipovské za „Loutku Lady Bobo“. Z několika odsledovaných rozhovorů s ní se mi jeví jako osoba schopná řídit se vlastním úsudkem a stát si za ním i proti přesile.

   • vittta

    Lipovská není a nebude nikdy ničí loutka.
    Ta rozhodně netrpí malým sebevědomím, a chatrnou inteligencí.
    Ostatně, to jsou právě atributy, které jí její zcela tupí a neschopní odpůrci závidí.

    • Kamil Mudra

     Čestmír Strakatý je moderátor který svému hostu, jak se říká, „nic nedaruje“. Je na něj dobře připravený, nebojí se pokládat i nepříjemné otázky, trvá na přímých odpovědích a neuhne ze své vytčené linie. Hanu Lipovskou určitě nešetřil. Přesto se mu ji v tomto zajímavém rozhovoru, který trval téměř hodinu, nepodařilo za celou dobu nejen nějak „nachytat na švestkách“, ale ani uvést některou otázkou do rozpaků. Vždy ji zastihl připravenou a na každou z otázek od ní dostal fundovanou a jednoznačnou odpověď. To co předvedla Hana Lipovská v tomto rozhovoru si zaslouží uznání po všech stránkách, ať už se to týká vyjadřování, pevnosti ve svých postojích, schopnosti udržet a rozvinout myšlenku nebo argumentace v profesní i výkladové rovině. Pokud by ona měla být hodnocena jako loutka, pak bych si přál aby z takto schopných „loutek“ byl složen celý parlament i naše vláda.

     • dixi

      Rozhovor opravdu zajímavý, pustila jsem si ho ještě jednou, neboť mne zaujala zmínka o žalobě na soudce nejvyššího soudu. Víc už tam pak nebylo a ani jinde jsem nic nezaslechl a. Co mi uniklo? Nebo to spadá pod věty, které v rozhovoru s ní vynechávají?

      • Kamil Mudra

       Nic ti neuniklo. Hana Lipovská to zmínila a Čestmír Strakatý už se na to dál neptal. Také mne to zaujalo. Dobře že jsi to připoměla. Asi měla na mysli tohle. O tom už se psalo dříve, tak to zřejmě moderátor nepovažoval za aktuální.

 7. vittta

  No kurva…
  Už jsem zase frustrovaný, v životě neúspěný.
  To jsem byl i dříve, kvůli odmítání migrantů a protěžování cigošů, nyní na mě tento úděl visí, protože odmítám sňatky buzerantů, a to tak, že zásadně.
  Né že bych si myslel, že by to nějak porušilo institut manželství, jak předkládá duševně nemocná režisérka, ale jednoduše proto, že sňatky deviantů to pochopitelně neskončí, jde jen o malý krůček k rozvratu, chaosu a také samozřejmě diskriminaci bílých, heterosexuálních mužů, a v závěsu nakonec i žen.
  Zde výňatek, svědčící o mimořádné tuposti paní režisérky, která ovšem mimoděk frustrovaným lidem bez peněz přistoudila pevná a krásná manželství.
  Kuriozní jistě je, že o registrované partnerství není valný zájem, a stejně malý zájem je o manželství mezi heterosexuály, protože z něj není žádná výhoda, ale je to jen nástroj buzerace a ponižování.
  „A kdo že jsou lidé, kteří homosexuální manželství nepodporují? Člověk, který není v otázce extrémistou, ale má přesvědčení, že se „tradiční podoba manželství nedá měnit“, je dle Chalupové častokrát frustrovaný. „Chápu, že je tu spousta lidí, kteří mají špatnou práci, hrozí jim exekuce, bojují s vysokými nájmy, a jediné, co jim v jejich frustrující životní situaci zbývá, je jejich manželství. Poslední, co je drží, je fakt, že na ně doma čeká člověk, kterého milují, takže se bojí, že by jim to někdo mohl vzít.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Reziserka-Lide-hajici-tradicni-manzelstvi-jsou-casto-frustrovani-Kdyby-vydelavali-vice-penez-meli-by-mene-predsudku-672346

  • Kamil Mudra

   Nojo. Režisérka vystrčí na chvíli sosák ze své sociální bubliny a pak se nestačí divit co se okolo ní děje. Vůbec nechápe že to hlavní z čeho mají heterosexuální manželské páry obavy, je připitomělá unifikace statutů, která by na ně vyvíjela tlak aby se přizpůsobili menšinovým pravidlům, jež by si nové formy manželství vyžadovaly. Jako první by padly po tisíciletí zaběhnuté role matky a otce, které by se staly záměnnými nezávisle na biologickém pohlaví. Protože když na tom nesejde u stejnopohlavní dvojice (rozdělení je záležitostí dohody), proč by to mělo být důležité u nestejnopohlavní, že?

   Vůbec nejde o to že by někdo někomu nepřál uzákonění soužití s milovanou osobou. At si všichni LGBTQ nějak nadefinují svoje svazky, určí pravidla PRO SEBE, řídí se jimi a necpou se pořád mezi heterosexuální většinu, zatěžujíc ji svými specifiky. Heterosexuálové už mají své vyřešeno. Vyvijelo se to dost dlouho, ale je v základu hotovo a na nějaké „inovace“ ze strany menšin které to mají jinak, není nikdo zvědavý. Kdy už tyhle menšiny konečně pochopí že jejich problémy nejsou našimi problémy a je na nich aby si je vyřešily po svém? Většina může jejich pravidla klidně respektovat, ale proč by je měla závádět i pro sebe?

   • vittta

    Bohužel je to tak, a můj nesouhlas, ZÁSADNÍ nesouhlas, není lidský, ale politický.
    Jinými slovy, nebojím se buzerantů, ale aktivistů, kteří věsměs ani buzeranti nejsou, opět jinými slovy, aktivisté menšin zneužívají, a od určitého momentu je poškozují, čím dál více zásadně.

 8. vittta

  Neff se dočista zbláznil.
  S hrůzou vnímá možnou koalici vlasteneckých sil ANO-SPD-KSČM, a za vhodnou alternativu považuje ODS, Lidovce, TOP09,STAN a Piráty, doplněné o ČSSD.
  Tedy všechno, co už známe, a co se chronicky neosvědčilo.
  ODS je progresivistická bruselsko berlínská banda.
  Lidovci jsou pohůnci sudeťáků.
  TOP09 je ultralevičácko-bruselská psychopatická kolaborantská parta, jejích jedinou politikou je nadávání na právě zmiňované vítězsné trio-ANIO, SPD a KSČM.
  STAN je strana, o které nikdo neví, co jsou vlastně zač.
  Piráti jsou banda neschopných deviantů, kteří mají blíže fašistům, než nějakým stalinsklým komunistům.
  ČSSD není nic.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Silena-vize-Ondreje-Neffa-Jak-take-mohou-dopadnout-volby-672357

  • Kamil Mudra

   Zajímalo by mne z čeho Neff vychází. Zatím jsem u SPD nezaregistroval ani nejmeší ochotu jít do koalice s ANO nebo KSČM. Stejně tak u KSČM s SPD, (s ANO nevím). Mě by ta kombinace vyhovovala kdyby se v KSČM dostali do čela skálovci.

   • vittta

    Neff se buď pomátl- nebo obyčejně politikaří.
    To je takový ten pravičák, co se spojí s ultralevicí,proti kterým jsou komunisté učedníci, aby nevyhrál Babiš.

    • pacifista

     Přesně! Neff politikaří. Za těch starých co známe, mu bylo dobře, tak proč nějaké změny. To už je od něj předvolební kampaň. Musí přece nějak vrátit ty prebendy obdržené za uplynulých 30 let.

 9. astraustralia

  Neverim zes nepochopil jen si to odbyl…. Njn….
  Astrologa jsem uvedl jako priklad cloveka ktery vse co se deje ma schvalene a pozehnane Stvoritelem. Jinymi slovy i cokoli Pfizer a svetove laboratore udelaji je s pravne a tak ma byt. Jing a jang, ve zle je pro neco dobre a opacne!
  Vernost zachovava jen sve astrologicke vire ze kdyz je nejaka planeta ve znameni jine soustavy tak tato skutecnost ma svuj vliv na deni i na planete Zemi.
  Dokonce se tim da vydelat i na solidni zivobyti :-)
  Mohl jsem Ti odpovedet jinak a nekym jinym odkazem ktery „pandemii“ ma za svetovy podvod, ale nechtel jsem prilevat oleje do ohne nadsencum vakcinoveho reseni ktere jini povazuji za celosvetovy podvod a manipulaci.
  Za velmi varujici pred vakcinaci a navic vydany s predstihem je mozno brat na pr. tento odkaz

   • Kamil Mudra

    O Pekové už jsem tu napsal několik rozsáhlých komentářů, snad pod každým článkem jeden nebo i dva najdeš. A byly to reakce na rozhovory s ní a ne na nějakou její fotku s krátkým výrokem, které kdosi použil pro nějaký pitomý plakátek na FB. Naposledy tady.
    Nečteš, nevíš, střílíš odkazy na slepo a pak se divíš.
    Takže ani v tomto případě se ode mne nedočkáš ničeho jiného než – „Njn“.

    • astraustralia

     Njn…
     Hlavne ty preslapy antivakcinatu:-)
     Preslapy vladnich vakcinatu a Pandemii ktera skolika 2,1% nakazenych a udelala z toho nestesti sveta, ty jsou mimo debatu.
     To cislo je tak nizke hlavne proto ze nebyt obrovskeho usili zdravotniku a spitalu byl by Covid na urovni smrtelnosti nejmene eboly !
     Njn… Takze uz i s Tebou radeji konec o vakcinaci super mNRA systemem jako nejgenialnejsim vynalezu .
     Je to se srovnanim teto supersracky s vakcinami z minuleho stoleti srovnatelne podobne jako parniho stroje kdysi s jadernou elektrarnou dnes ktere umi jako tresnicku na dortu navic i plutonium do atomofky!
     Co umi a co ukaze slavna mRNA a co casem vyprodukuje navic a s lidmi udela a proc prave touto cestou budou jednou resit dnes ti nejmladsi kterych se to bude tykat nejvice. Ja si mohu nechat do kamene pod datum maximalne vytesat
     „zde odpociva konzervovan Astrou-Zenecou na prikaz Premiera Morrisona!“
     Po temer 40 letech probudit se v totalite dalsi a jen politik a jeste astrolog vedi ze je to tak spravne ?
     To je na vsechno mozne jen rozhodne ne na Tvoje Njn… !

     • Jana

      Astře,
      zajímavé „nové“ poznatky – konspirátorům už delší dobu známé z alternativy, nyní nezbylo je potvrzovat i oficiálně.
      http://www.zvedavec.org/komentare/2021/08/8797-mengelove-soucasnosti-4-vakcina-je-svoboda-uz-v-usa-ani-izraeli-neplati.htm
      V zásadním zvratu v úterý dr. Rochelle Walenská, ředitelka CDC na telefonickém briefingu uvedla, že CDC doporučuje Američanům, kteří jsou plně očkováni proti COVID-19, aby se vrátili k nošení roušek v uzavřených místnostech v regionech, kde se varianta Delta rychle šíří.
      Revidované pokyny CDC jsou pro Bidenovu administrativu velkou ranou poté, co Walenská v květnu radostně oznámila, že plně očkovaní Američané mohou na většině míst sundat masky, aby se život mohl začít vracet do normálu.
      Dr. Fauci prohlásil, že Delta varianta vše změnila, protože plně očkovaní lidé, kteří onemocní variantou Delta, mají v nosohltanu stejnou virovou nálož jako neočkovaní lidé. Atd. atd.
      xxxx
      Je to dost dlouhé, protože podrobně popsané. A pro nás jako ČR:

      Musíme si uvědomit, že Babišova vláda nakupuje vakcíny s plným vědomím toho, že nemusí fungovat a že mohou být pro očkované lidi nebezpečné. Zde je důkaz:
      Když se podíváme do registru smluv na poslední nákup vakcíny Comirnaty od Pfizer (záznam z 24. 5. 2021), zjistíme následující.
      Smlouvu (PA) s Pfizer dělala pro všechny státy EU Evropská komise – znění této smlouvy v registru neuvidíme. Při každém nákupu vakcín však ČR podepisuje Dodatek k této smlouvě – a tento dodatek si můžeme z registru stáhnout. Většina odstavců je v něm začerněna, ale odstavec (str. 3, odstavec 4), který Babišovu vládu usvědčuje z naprostého cynismu a lhaní veřejnosti, začerněný není:
      Překlad dodatku k této smlouvě:
      „Zúčastněný členský stát uznává, že vakcína a materiály související s vakcínou, jejich složky a základní materiály se vyvíjejí urychleně v důsledku mimořádných okolností pandemie COVID-19 a budou nadále studovány po poskytnutí vakcíny zúčastněným členským státům v rámci PA(=smlouva s EU). Zúčastněný členský stát dále uznává, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které nejsou v současné době známy.“

      „Jak může kdokoli dát zákonem požadovaný informovaný souhlas k očkování, když výrobce uvádí, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které nejsou v současné době známy?
      Babiš nyní také záměrně likviduje alternativní možnost léčby a profylaxe Covid-19.
      Babišovo ministerstvo oznámilo, že již dále neudělí výjimku léku Ivermektin pod názvem Humevec, takže lidem odebere možnost léčit Covid-19 touto bezpečnou a ověřenou metodou“

      • kočka šklíba

       Pokud máte s tím jen částečným zněním dodatku ke smlouvě s Pfizerem pravdu, tak děkuji Jano, ale vittta Vám to, jako odborník, určitě vysvětlí tak, že budeme jen zírat ;) . Otázka je na co :D .

       • vittta

        Kočko, dovoluji si asi po tisící upozornit, že moje neobliba u vás, Petera, Jany a Astra nepramení z toho, že jsem odborník, ale právě naopak z toho, že nic, ale vůbec nic nevím, a tudíž nikomu v oblasti kovidu neradím.
        Ani aby se nechali očkovat, ani aby se očkovat nenechali.
        V tom je ten problém, protože vy VÍTE, jak to je, a já ne a ne tyto perfektní argumenty přijmout.
        Zde v dodatku té smlouvy- nebudu to vůbec číst, protože o tom se ví a mluví už 1,5 roku, že to je jaksi „bez záruky“, se jasně píše, že vakcína….takto konkrétně: „„Zúčastněný členský stát uznává, že vakcína a materiály související s vakcínou, jejich složky a základní materiály se vyvíjejí urychleně v důsledku mimořádných okolností pandemie COVID-19 a budou nadále studovány po poskytnutí vakcíny zúčastněným členským státům v rámci PA(=smlouva s EU)“, tedy že vakcína se vyrábí z důvodu akutnosti.“
        Sám jsem k tomu napsal, že ŽÁDNÉ firmě se nevyplatí vyvíjet a vyrávět něco, co jí pak nikdo nezaplatí, a nevyráběla bys to ani ty, ani Jana, i kdyby měla celá zeměkoule pochcípat.
        Tohle sousto by mohlo srazit vaz i velice silnému hráči.
        Děsně se mi líbí tahle PŘEVRATNÁ myšlenka v textu, jde asi o výňatek:
        „Musíme si uvědomit, že Babišova vláda nakupuje vakcíny s plným vědomím toho, že nemusí fungovat a že mohou být pro očkované lidi nebezpečné.“
        Néééé, to je komické a ubohé, my si musíme uvědomit- pokud nemáme v hlavých nasráno- že to takto kupují asi všechny vlády světa, takže jmenovat Babiše, jako by byl jediný, je obyčejná manipulace, takže ten článek je trapně manipulativní- nebo ho psal debil.
        No ale prosim, já mám tento názor, vy máte jiný, za mě- v pohodě, tak to prostě chodí.

       • Jana

        Vím, kočko, a podle reakce na váš komentář se to i potvrdilo.
        S vitttou jsme uzavřeli příměří, takže pro vás – ne pro vitttu:
        On neví (po víc než roku a půl), má pochybnosti, ale pořád pravdu hledá. Otázka: KDE? – když žádné odkazy na nové informace nečte? :-)))
        A oborníci skoro ty dva roky bádají, experimentují, sbírají informace, ty potvrzují, či vyvracejí, zatímco „odborníci“ melou pořád totéž jako na začátku plandémie.

        • Kamil Mudra

         „Otázka: KDE? – když žádné odkazy na nové informace nečte? :-)))“
         Otázka je kde co čteš ty nebo kočka. Vittta, který prý nečte, aspoň ví že jde o starou záležitost což je zřejmé už z článku z 30.9.2020 o který se v v tomto svém komentáři opírám, když hovořím o požadavku výrobců na sdílení odpovědnosti s nakupujícími státy. No , hlavně že se ti kočka, spolu s díky za „novou informaci“ neopomene jedovatě zmínit, jak ti to vittta vysvětlí.

         • Jana

          A vysvětlil?
          Pokud je to stará informace, jak to, že ji vittta dosud nevzal na vědomí a „nepracuje“ s ní ve svých analýzách?

          • Jana

           PS: A ta smlouva není o žádném SDÍLENÍ odpovědnosti, ale o totálním zbavení se jí a přenesením na státy, tedy na plátce daní.

          • Kamil Mudra

           O sdílení byl ten starý článek. Od té doby jednání pokračovala. No a jak je vidět – vyjednavači farmaceutických firem nejsou žádná vořezávátka. S novými mutacemi covidu se dalo reálně očekávat že si tu ne-odpovědnost prosadí. Zvláště když nové mutace „předbíhají“ výrobu nakupovaných vakcín. Vittta má pravdu že je ten článek antibabišovsky manipulativní protože ten dodatek ke smlouvě je koncipován pro všechny členské státy.

          • vittta

           Už s ní rok pracuji.
           Nepotřebuji si jí číst 1000x, abych jí pochopil, a také jsem jí asi 1000x analyzoval, je dle mého logické, že rizikové výzkumy nebude dělat žádný buržoust.
           A pokud je snad bude dělat stát- pak je použije tím samým způsobem- v dané situaci, kdy bylo třeba něco dělat.

          • Jana

           Ad Kamil
           Ta smlouva samozřejmě platí pro všechny, ale celý článek byl určen českému čtenáři a tedy i vlivu té smlouvy na vakcinační situaci a strategii v ČR. Nebyl proto důvod, zabývat se hodnocením premiérů vlád jiných států jen proto, že vittta to vezme výhradně za útok na Babiše.
           Tedy článek je „antibabišovský“ pouze v několika posledních větách. A to je zakázáno, pokud to tak autor vidí a dokonce má i pravdu? Jednou je Babiš na nejvyšším vládním postu, tak nese i největší odpovědnost – ať se to Babišovi i vitttovi líbí či ne.

          • Kamil Mudra

           1) Pro všechny země EU objednává a nakupuje vakcíny Evropská komise (Babišova vláda je pouze převezme)
           2) Ministerstvo zdravotnictví vede Adam Vojtěch (nikoli Babiš)
           3) Výjimku léku Ivermektin odmítá prodloužit Ministerstvo zdravotnictví vedené Vojtěchem (nikoli Babišem)
           4) Žádat proto Babiše před volbami, aby zařídil ty vypsané požadavky je pitomost. On je premiér – nikoli diktátor. Může jen apelovat ale nemůže nic takového zajistit.
           Kdo tvrdí něco jiného je manipulátor.
           K tomu aby bylo možné označit článek za manipulativní stačí jedna manipulativní věta. V tom článku je víc takových vět než jedna.

          • Jana

           Tohle není nic osobního, konkrétně o Babišovi.
           Když budeš mít svou firmu a na vedoucí místa si vybereš lidi, kteří mají řídit určitý úsek,pak taky necháš vedoucí provozů, účetního, nákupčího apod., dělat si věci podle svého – bez instrukcí, bez kontroly?

          • vittta

           Ten článek je JEN o Babišovi.
           To otatní je jen omáčka, prostě bezcenný balast.

          • Kamil Mudra

           Proč uvádíš příklad s firmou? Když budu jediným jejím vlastníkem tak všichni ostatní v té firmě jsou moji zaměstnanci a je jenom na mě kolik volnosti jim dám v rozhodování ať už jsou na jakékoli pozici – od uklízečky až po generálního ředitele. Kdykoli jakékoli jejich rozhodnutí zruším a nahradím svým. A odpovědným budu jen sám sobě s výjimkou odpovědnosti za plnění něčeho k čemu jsem se zavázal nějakou smlouvou jiné firmě. Avšak to zas nebude odpovědnost mých zaměstnanců, protože ti jsou odpovědní pouze mě. Samozřejmě že v rámci dělby práce budou mít nějakou odpovědnost i mezi sebou, avšak už nikomu mimo tu firmu. Když řeknu vedoucímu nějakého provozu že z výroby holínek přejde na bačkory a poskytnu mu na to prostředky, tak na ně prostě přejde (nebo odejde), když nařídím účetní psát perem místo propisky a zajistím jí pero a inkoust, tak tím perem bude psát atd. atd.

          • Jana

           Proč uvádím příklad s firmou? Protože mě momentálně jiný nenapadl.
           Babiš jako premiér je zodpovědný za směřování CELÉ vlády – to je jeho zodpovědnost a neměl by si nechat poškozovat svou pověst jednotlivými ministry.

           A ještě jednu poznámku k němu: Nevím, jestli ještě platí ten jeho nápad, dát státním zaměstnancům – už očkovaným a těm, kteří se naočkovat nechají – 2 dny placeného volna.
           Nepřipadá ti to, jako plnění přikázaného? Napadla mě při tom parafráze notoricky známého rčení – tentokrát ve smyslu „Koza se nařere a vlk zůstane celej“. Divíš se potom, že ztrácí autoritu možná i u těch, kteří ji k němu měli?

         • kočka šklíba

          Pro mě to nová informace takto podaná byla, ten článek na který odkazujete jsem nečetla. A ano, děkuji za něj Janě, Vám to vadí? A ano, jedovatě ale pravdivě, vittta zde „vysvětluje“ již půl roku, pozná který lékař je idiot a případně si neodpustí další urážky na adresu lékařů, kteří nesdílejí jeho pohled na vakcinaci, takže je snad odborník ne?. A zcela nedávno nám tu sdělil jak díky farmafirmám máme lepší život (nevím přesně jak to formuloval, takže něco v tom smyslu napsal). Takže ano jedovatě, protože takového „odborníka“ aby pohledal.

          • vittta

           A také je to pravda.
           Nebýt léků od posraných farmakologů, tak třetina českých lidí buď umře, nebo se jim sníží zásadně kvalita života.
           Který lékař je idiot nepoznám z pohledu medicíny, ale za to to dokonale poznám z pohledu politiky.
           A VÝSLOVNĚ jsem to vždy zdůraznil, že jde ryze o politický pohled.
           Ty chytré, milé dámy, jste tady vy.
           To vy poznáte, který lékař je idiot, a je to ten, co nesdílí vaše názory.
           Na rozdíl ode mne to ale víte z pohledu lékařského.
           No a rozdíl?
           Vy ho idiotem vysloveně nenazvete.
           To ale neznamená, že si to nemyslíte, ono je to celkem dost vidět z těch pošklebků.

          • Kamil Mudra

           Samozřejmě mi nevadí ať děkujete komukoli za cokoli. Ale v pěti z posledních vašich šesti komentářů máte vždy na konci vůči vitttovi nějakou takovou rejpavou poznámku. On už před delší dobou od toho „idiotování“ ustoupil, do vás taky nereje, ale vám jako by se po tom stýskalo. Fakt nechápu co vás na tom provokování tak baví. Mě nejde o nic jiného než o normální debatu která se, dle mého mínění, dá vést i bez toho.

          • Jana

           Tady ale přece nejde o ty idioty. Tady jde o to, že se pasuje do role vynikajícího politického analytika, ale politiku za koronavirem nevidí, nebo ji záměrně ignoruje. A koronavirus je PŘEDEVŠÍM politika a koronaviruj její nástroj.

          • Kamil Mudra

           S tím už se obrať na vitttu. Já nejsem žádný jeho učitel politologie. :-)

          • Jana

           Máme příměří a ještě ho ani jeden z nás neodvolal. :-)))
           Tobě ty odpovědi adresuji proto, žes na vitttovu obranu vystoupil s potvrzením, že článek je manipulativně zaměřený proti Babišovi.

          • vitttta

           Nech si ty přívlastky.
           Manipuluješ.
           Jsem politgický analytik, a píšu, že je na každém, jak to posoudí.
           Posuzuješ to tak, že jsem špatný politický analytik.
           A co jako má být?
           Já ti tvoje názory neberu, ale ty se snažíš mi sebrat ty moje.
           Vztek na mě máte s Kočkou a dalšími jen proto, že vám to nejde.
           Tak si prostě vymýšlíte.
           Zde konkirétně že nevidím za koronáčem politiku.
           To jsem nikdy netvrdil, právě naopak.
           Ale nevidím za tím JENOM politiku, ten kovid existuje, ta čtyři R fungují.
           Politika je až pak, a víš ty co?
           Hlavně u odpíračů.
           Ti se soustředí na to, kdo za to může.
           Babiš.
           Za všechno, málo- ale i hodně očkování, málo-ale i hodně nrozvolnění, atd..atd..
           Že jim to žereš, to je jen tvoje věc.
           Já to nikomu žrát nehodlám.
           Důkazů, že jste třeba s Kočkou manipulované je dost.
           Zrovna jak si děkujete za prastaré odkazy, které navíc jen říkají to, co se říká od počátku doslova a do písmene i oficiálně.
           Že očkování nefunguje na 100%, a že má svá rizika.
           Nevím, co bych ti na to měl ještě říci, já to nepopírám, a ty?
           Ty si věř, čemu ti libo, já tady nikomu nic necpu.

          • vittta

           Tady jsem ti něco napsal, ale jsou tam 4 t, tak to někam spadlo.
           Ještě k tomu, to příměří porušuješ dávno, já jen dělám, že to nevidím.

          • Jana

           Čím? Já se taky snažím na tebe nereagovat. Ale potřebovala bych vědět, co máš na mysli, abych se mohla zlepšit.

          • kočka šklíba

           ad Kamil Mudra v 2.8.2021 – 18.56
           Podívejte se ano, jsem jedovatá v posledních příspěvcích na vitttu, ale ne hrubá ani sprostá. On tady asi 3-4 měsíce nazývá lékaře, případně jiné znalejší než on (nemám na mysli zdejší diskutující), idioty a dalšími většinou hrubými výrazy a pasuje se tu na odborníka. Sice ne přímo ale okecá všechno, všechno okomentuje, přitom tomu vůbec nerozumí, nicméně mu to nebrání urazit kohokoliv kdo nemá stejný pohled jako on. A dobře si pamatuji jak napsal že mu je z takových jako je Peter, já, Jana, Astr na zvracení. Tenkrát jsem to přešla, ale pamatuji si to. Nikdy bych něco takového já například nenapsala. Ale už mně došla s takovým rádoby odborníkem trpělivost.
           Názor samozřejmě může mít a má každý svůj ale urážet by neměl a to vittta dělá. Takže pokud on tady mohl psát a psal urážky, nevím proč já bych nemohla být jedovatá, zejména tehdy, když si to jeho příspěvky zaslouží.

          • Kamil Mudra

           „Tenkrát jsem to přešla, ale pamatuji si to.“
           Tak jste mu v tom měla hned vymáchat čumák a ne to přecházet. Když na někoho „vyjedu“ ve chvílii kdy mne naštve, tak aspoň ví zač to ode mne schytal. Ale nějaké pozdější jízlivé poznámky o něm, ve chvíli kdy žádný spor neprobíhá – k čemu je to dobré? To jen zbytečně „otravuje vzduch“.

          • vittta

           To je právě to, snažíš se na mě nereagovat…
           Co to je sakra za žvást?
           To má být důkazem dobrých vztahů?
           A Kočka koukám si myslí, že JÁ nazývám nějaké idioty idioty.
           Copak o to, ona netvrdí jen tohle, ale z toho textu teď vyplývá, že ONA by něco takového NIKDY neudělala.
           Proč?
           No, protože je pokorná a také ví, že když je někdo doktor, tak tomu prostě rozumí, a idiot být nemůže.
           To ale je pak záhada ta, že doktoři nemají ucelený pohled na tu problematiku.
           Přitom už jenom fakt, že je někdo doktor ukazuje, že je skvělý ve svém oboru.
           U tebe je třeba Babišovo ministerstvo, že jo.
           To nyní vede právník, ale tobě se nelíbí jeho kroky, především ty právní.
           Ale copak ty jsi právník?
           Právník je on, takže určitě ví, co dělá.
           To samé Flegr.
           To je biolog, parazitolog, dokonce učí na VŠ.
           S takovým člověkem bys vůbec neměla polemizovat, a nikdo, hlavně Kočka.
           Vy jste přece ty hodné, sluníčkové dámy, co se zdržují vulgárních výrazů a hodnotí člověka podle A-vzdělání a za B- podle chování.
           Tak je to správné, a tak to má být, ne?
           Kočka jen čas od času vstoupí, a napíše, že jsem vševěd- aniž by se ovšem jakkoliv namáhala mi nějak oponovat, nebo sama argumentovat, a ty napíšeš, že nejsi ministerský předseda, že nemáš zapotřebí řešit, jak bys to dělala ty.
           Na tobě je jen řešit, jak to dělá on- a víš, že to dělá blbě.
           Sice nevíš, jak to dělat dobře, ale to vědět nepotřebuješ, potřebuješ jen vědět, že to dělá blbě.
           To je pak diskuze slušná, věcná, kultivovaná…a o hovně.
           Fakt se ti to tak líbí?

          • vittta

           On mně Kočko Kamil přímo říkal, ať to s těmi idioty nedělám.
           Byl jsem celkem skeptický, ono je celkem jedno, jestli nazývám někoho idiotem, nebo jestli mám JEN závadný názor, a nepřijímám geniální ODKÁZANÉ argumety.
           No, s idiota nebo bez, brouk Pytlík v akci.
           Až takhle někdy budete mít čas, zkuste napsat nějaký SVŮJ názor, můžeme pak reálně měřit kvality těch názorů.
           Takhle je to o ničem, kde kde co řekl, a dokonce nezapomněl.
           A za tím si stojím, z vás, Petera a Astra je mi na zvracení, z vaší falešnosti, z vašeho pokrytectví, z vašeho sluníčkářství a lepšolidství- to VY nikomu do idiotů nenadávíáte, jak jste skvělí a pokorní!
           Není no zase tak hrozné, s tím zvracením, ale někdy…no, mně je to spíše k smíchu.
           Jana se ukázala jako ta lepší, sice vysírá furt stejně, ale snaží se být v míru.
           Že jí to moc nejde je věc jiná, pro mě je zásadní, že se snaží.

          • Jana

           ad vittta – zas je v jednom komentáři x různých témat, tak jen některé:

           1) „Právník je on, takže určitě ví, co dělá. To samé Flegr“ .
           Právník (ministr zdravotnictv), kterého musí soustavně opravovat jeho „kolegové“ – taky právníci? To tedy moc důvěryhdný odborník nebude. Ale že určitě ví, co má dělat, s tím souhlasím. Noty určitě dostal a to podrobné.
           2) Flégr – že učí na VŠ nic moc neznamená. Kdybys věděl, kolik já znala VŠ učitelů a jako „odborníci“ se jevili pouze laikům (samozřejmě i mně), ale jen když šlo o odborné záležitosti, ale v těch byli často na úrovni odbornosti čertvého absolventa VŠ. A odborník Flégr, který si ke svým předpovědím vybral špatný matematický model – jak ten tím přispěl k „boji“ proti koronaviru? Že to vysvětlil – jak tí vysvětlením omylu pomohl těm nemocným a mrtvým?
           3) Pokud ti k víře v doktora stačí jen to, že vystudoval medicínu a má titul MUDr., proč tedy věříš jen těm vybraných?

           Pokud bych mohla mít nějaké přání – a myslím, že i kočka by se k němu připojila, přestaň nás prosím, nazávat sluníčkářkami. Jistě víš, komu byl ten výraz přidělen a tím tady není NIKDO.

      • vittta

       Babišovo ministerstvo je jako co?
       A kde co je začerněné, jen to hlavní začerněné není.
       To hlavní….ale co je tedy začerněné?
       Určitě to bude ještě něco daleko, daleko horšího.
       Babiš se asi upsal vlastní krví satanovi, nebo tak něco.

         • J. Hruška

          Děkuji za názorný důkaz, že moderní mudrlant lže, i když mluví pravdu. Jestli jste chtěl příspěvkem říct, že zdaleka ne všechno co je nové je taky dobré, máte samozřejmě pravdu. Jako reakce na odkazovaný článek je to ale drzá lež, protože ten článek nic takového netvrdí. Je o historii vakcín proti nemocem, které způsobují viry a uvádí na pravou míru některé pseudovědecké nesmysly, šířené odpůrci vakcín.

          • Kamil Mudra

           Chtěl jsem tím opravdu říci jen to že ne všechno co je nové je taky dobré. Na článku oceňuji především vyvracení mýtu že bez velkého byznysu nelze dělat dobrou vědu. A také připomínku toho jak jsme i coby malá země dokázali být ve vakcínách světoví. Ohledně mRNA vakcín neobsahuje nic co bych už vícekráte nečetl jinde. A nevyvrací hlavní námitku (nebo lépe varování) ohledně současné vakcíny – její neprověření v čase. Ani to vyvrátit nemůže. Můžeme tou vakcínou naočkovat celou planetu a sledovat celý lidský druh ale to, jak se na člověku projeví její účinek za delší čas než je ten který od vakcinace aktuálně proběhl, se nedovíme. Ten budoucí čas si za žádné peníze nekoupíme a nenavýšíme ho ani počtem „pokusných vzorků“. Možná že je to vykročení dobrým směrem a možná také není. Tohle prostě v tuto chvíli ještě nevíme a tak už to napoprvé bývá. Tedy by se nemělo to očkování přehánět a je-li možné aby se mu část populace vyhnula, protože se s virem dokáže vypořádat i bez něj, měli bychom tu možnost využít. Pokud bychom v budoucnu zjistili nějaké nevratné negativní následky, mohli bychom být ještě rádi že ty neočkované máme.
           Doporučuji shlédnutí jedné z přednášek prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. Ne kvůli samotné vakcíně (tu on krátce komentuje až na konci v dotazech) ale pro představu toho kolik už víme, jak je s věděním nakládáno a kolik toho ještě nevíme. Pan profesor je rétoricky velice schopný a jeho přednáška je příjemný zážitek sama o sobě.

        • Kamil Mudra

         Spadl do spamu. Nevím proč ale u odkazů na NR se to stává. Pro příště by ale bylo dobré uvést v komentáři kterým, na to upozorňujete, alespoň název článku kterého se odkaz týká, abychom věděli co máme hledat.

       • Jana

        „Babišovým ministerstvem“ se míní Ministerstvo zdravotnictví, kterému šéfuje ne lékař, ale právník, například. Což ale neznamená automaticky, že by lékař na tom postu nutně musel být to, čemu se říká morální člověk.
        Ale v tomto konkrétním případě to znamená, že o léčení vůbec nejde, jde jen a výhradně o očkování, tedy o peníze a žádné zdraví.

  • Kamil Mudra

   „Vernost zachovava jen sve astrologicke vire ze kdyz je nejaka planeta ve znameni jine soustavy tak tato skutecnost ma svuj vliv na deni i na planete Zemi.“
   Astře, já mu tu věrnost neberu. Ale stejným způsobem mi může vykládat z ovčích jater nebo kávové sedliny. Co on vidí já nevidím a tak mají pro mne jeho slova stejnou váhu jako výklad sousedky od vedle, která předpoví počasí podle toho kam zrovna ve sklepě serou myši. Ona to klidně také může mít odpozorované, ale co já s tím když do toho sklepa nechodím a myši jsou pro mne jen roztomilá zvířátka?

   Z informace o tom že se nechal očkovat jen proto aby si usnadnil cestování a že nejlepší lékař je žádný lékař, si mám odnést co? Mohu jen konstatovat že stejně k tomu přistupují tísíce lidí. Také nedoporučuje vyrážet na dovolenou hned zpočátku srpna protože bude docházet k extrémům ale pak na závěr řekne že ti co už mají dovolenou zaplacenou si z toho nemají dělat těžkou hlavu, protože stejně to co se má stát se stane. Poučení o tom že máme život brát jako školu pro příští životy jsem četl a slyšel už snad tisíckrát. Fakt má pro mne být nějak užitečné když to uslyším o jednou více od nějakého chlápka kterého vůbec neznám? To i z informace o tom že se výrobci chystají zdražit vakcíny si mohu odvodit více. Třeba že bude na vakcinaci silnější tlak. No dobře, tak si k tomu, vyzbrojen páně Stříbrného radou, mohu ještě dodat, že to co „udelaji je spravne a tak ma byt.“, protože Jing a Jang.
   To je pro mne asi tak stejně přínosné jako tvůj další odkaz kde si na černé ploše přečtu: „Video není dostupné. Toto video už možná neexistuje nebo nemáte oprávnění k jeho zhlédnutí.“
   Čím jiným než „Njn“ asi tak mohu reagovat?

   • astraustralia

    Co mas jinak na Ostrove nevim, mozna preventivni cenzura, ale u me se to da otevrit . (na liste vpravo)
    Mysi ve sklepe Tve sousedky jsou nesrovnatelne s postavenim planet ve znameni hvezdnych uskupeni.
    Dnes ma CR nekolik stovek mozna tisicu astrologu kteri na tom maji zalozen svuj byznys :-)

    • Kamil Mudra

     „Hlavne ty preslapy antivakcinatu:-)…..Njn… Takze uz i s Tebou radeji konec o vakcinaci super mNRA systemem jako nejgenialnejsim vynalezu .“
     Hmmm… Astře. Já chápu že už nejsme nejmladší. Ale ty už máš buď chatrnou pamět a nebo prostě nečteš co tu píšu. Protože jinak bys si musel všimnout že se už řadu měsíců v různých souvislostech do těch „přešlapů“ navážím. Jen holt své komentáře neprokládám FB odkazy s nějakými heslovitými hláškami ale (když už) tak takovými které se tou problematikou zabývají více do hloubky. Nediv se tedy tomu že nad těmi tvými „plakátky“ nejsem zrovna u vytržení.
     A to samé platí i pro jednoho ze stovek astrologů, který přichází s informacemi takového typu jaké se pravidelně objevují ve všech možných plátcích, vždy hromadně pro to či ono znamení „pro tento týden“ a s „hlubokým poselstvím“ o škole života, které jsme zrovna my dva spolu už nejednou rozebírali a ty mi to najednou servíruješ jako nějakou novinu. Tak to tedy promiň, že se k tomu nevyjadřuji nějak „hlubokomyslně“, ale pro mne je to to samé jako opakování si prvního ročníku ze základky.
     Mimochodem, ten tvůj odkaz jsem už opravil tak aby šlo video spustit.

  • oh

   No, zkusím odkaz k Bavorovi.
   Čtyři odkazy do jednoho komentáře by mi tady asi neprošly.

   P.S. Pokud by se vám neotevřel přímo odkazovaný komentář, stačí odrolovat v diskuzi kousek dolů. Ten který mám na mysli bude žlutě orámovaný.

   • vittta

    Svým způsobem je to zajímavé.
    V těch lidovkách odkazuješ:
    „„Informace o ruských platbách povstalcům výměnou za zabíjení amerických a dalších západních vojáků v Afghánistánu se nepodařilo potvrdit a neexistují ani důkazy o tom, že by některé údajně nabízené odměny vedly k úmrtím vojáků USA. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek v Kongresu prohlásili ministr obrany Mark Esper a nejvýše postavený americký generál Mark Milley.““
    No, když se ale nad tím zamyslíme, tak jak- nepodařilo prokázat?
    To jako někdo vypustí zprávu (novinář) a tajné služby jí pak potvrzují a shánějí důkazy?
    To by mělo snad být opačně.
    Tajné služby, policie, případně jiné instituce něco prokáží, a pak až se informuje veřejnost, ne?
    Tady se nejprve informuje veřejnost, a pak, se prokazuje.
    Ty Vrbětice to samé.
    Už se ví, jak to bylo, jsou toho plná média, jsou uvaleny sankce, přijaty zákony (Rusko nebude stavět JE), teď to ještě prokázat.
    Stačí pověstných „30 amerických doktorů“, pár „možná“ a „asi“, jeden nobelista či spolehlivý nejmenovaný zdroj, a je jasno.
    Prokazovat se to bude až PAK!

    • oh

     Oni se novináři z NYT odkazovali na „dobře informované zdroje“ ve zpravodajské komunitě. To bylo naprosto stejné, jako s pověstnými zbraněmi hromadného ničení Saddáma Husajna. Tajné služby získávají zprávy různé kvality a začíná to od pověstí, zkazek a nesmyslů. Jedním z úkolů tajných služeb je všechny ty získané informace ověřovat a třídit; zhruba do kategorií nesmysly a lži, nepravděpodobné, možné, ale neověřené, pravděpodobné a tohle víme jistě.
     Když se to prověřování odflákne, tak pak Hitler čeká invazi jindy a jinde, než k ní skutečně došlo a jednotky, které by k odražení útoku v Normandii docela hodily, tráví čas úplně jinde čekáním na útok, který se nikdy konat nebude.
     Někdy se zase vypouští ven jen určitý typ zpráv, aby podpořil nebo poškodil nějakou konkrétní politiku. Když si George Bush Jr. pokecal s Bohem a rozhodl se osvobodit Irák od samostatnosti, ropy (a diktátora), jeho vláda do médií se řízeně vypouštěla všechno, co podporovalo výchozí tezi „Husajn ukrývá zbraně hromadného ničení před inspekcemi.“ A naopak se potlačovaly jakékoli zmínky o tom, že většina těch zpráv jsou neověřené pověsti a zkazky, nebo rovnou ověřené lži.

     • Kamil Mudra

      „Jedním z úkolů tajných služeb je všechny ty získané informace ověřovat a třídit; zhruba do kategorií nesmysly a lži, nepravděpodobné, možné, ale neověřené, pravděpodobné a tohle víme jistě.“
      Už jsme pokročili. Dnes to za ně dělají média. A ta vědí jistě všechno.

      • oh

       Osobně mám podezření, že dnešní „novináři“ vědí jen jedno: Na které straně je namazaný jejich krajíc. Ale to vědí naprosto přesně a neochvějně se toho drží. .

  • J. Hruška

   Umí rychle utíkat. Zajímalo by mně, čím se ten dobrý hoch živí. Byla by to celé sranda, nebýt toho, že se propagandisté chytají každé zvrácenosti, takže se v tom skrývá i určité nebezpečí.

   • vittta

    A to by mě také zajímalo.
    Že by vyžíral svou matku, když teď dostala od Babišovy zlé vlády přidáno (a za Kalouska by těchto výšin důchody troufám si tvrdit nedosáhly) může vyživovat i synka, který má našlápnuto na ředitele zeměkoule.

 10. astraustralia

  Volby na miste prvnim a vse kolem nich,
  az pak ostatni nedulezite veci, navic kdyz ministr zdravotnictvi slibil rozvolneni podobne tomu ve Velke Brittanii :-)
  At je po vasem :-)

   • astraustralia

    Tys nikdy neprovokoval ani sis nehral na blbyho, proc ta naivni otazka v utery odpoledne ?
    Vy jste ti kteri doma zijete a sve zastupitele si volite a Ty to dobre vis!
    Kdyz jde o neco s platnosti bez hranic jako jsou virusove, mohou se k tomu vyjadrovat treba i obyvatele Aquitanie,
    ale kdyz jde o to jak to bude po volbach v Ceske kotline je to zalezitost jen vase.
    To ze nazor Makrely znamena vic nez vetsiny volicu pak znamena ze je neco shnileho ve state Danskem, receno Shakespearem presneji v dnesni Evrope kde vladnou dnes Nemci s podporou Frantiku, vec to zasadni se kterou nutno neco delat na miste prvnim !
    Z dalky muze pisatel Astr ci kdokoli jiny napsat ze tezko se neco zmeni kdyz za zasadni se povazuje 50millionova dotace na Capi hnizdo, ale stamilliardy odtekajici z republiky otrokarum za hranice, politikum v parlamentu CR nic nerikaji!!!
    Pokud vasi politici budou hledat pijavice u pacienta ktery ma otevrene zily, tezko verit na lepsi casy po nejakych volbach!

    • Kamil Mudra

     Ani teď neprovokuji. Moje „kdo“ se vztahovalo k volebním preferencím. Respektive k voličům kteří je vytváří.
     Potažmo – jak to z dálky pisatel Astr vidí?

     • astraustralia

      Kdyz posloucham „oposici“ co slibuji kam smeruji a co od nich ocekavat, tak v pripade ze oni uspeji, abyste pak prstickem spendlickem nehrabali a nevzpominali na vladu oligarchy a nevolali :
      vrat se, vse odpusteno :-)
      Samozrejme jak kdo, prislusnici te 1/3 ktera se ma od Sametu stale lepe a radostneji, to vse vidi urcite jinak a vase nezavisla TV se snazi ze vsech sil aby i prosty lid to videl spravne a nikdy jinak !
      Pak je tu ta kategorie kterou zde odkazuji bez komentare, ktere to vidi take jinak:-)
      To jsou ti co s postupujicim casem vidi a dochazi jim cim dele tim jasneji, ze Covid je predevsim celosvetova mocensko-politicko-ekonomicka zalezitost, nikoli nejhroznejsi zdravotni problem lidstva !
      PRAVDA O MUTACI DELTA?
      PROFESOR BERAN: „MANIPULUJÍ S VÁMI! VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ MÁ DELTA MUTACE SMRTNOST JEN 0,1 PROCENTA, JDE TAK O SMRTNOST 20X NIŽŠÍ, NEŽ JE SMRTNOST DOSAVADNÍ MUTACE ALFA V ČR!“ VLÁDA A POLITICI VÁM LŽOU RÁNO, LŽOU V POLEDNE, LŽOU VEČER, LŽOU 365 DNÍ V ROCE! NIC JINÉ NEUMÍ JEN LHÁT!
      ŽIVOT je koupání “na vlastní nebezpečí”

      • Jana

       „Covid je predevsim celosvetova mocensko-politicko-ekonomicka zalezitost, nikoli nejhroznejsi zdravotni problem lidstva !“ Stokrát podepisuji!
       A přidám otázky – kdy naposled k nám přiělo ze Západu něco dobrého = přínosného?
       A jistě by se něco našlo, jenže my si vždycky (zvlášť za posledních 30 let) spolehlivě vybereme to nejhorší.

       • Kamil Mudra

        „…kdy naposled k nám přiletělo ze Západu něco dobrého = přínosného?“
        Třeba muzika, mnohé filmy, literatura, všelijaká technická udělátka…. opravdu je z čeho vybírat. Co si kdo vybere je už na něm.
        Horší je to v těch případech kdy si vybírat nemůžeme.

        • Jana

         Myslela jsem tím (mimo politiky a ideologie) samozřejmě technologie. Ale ani těm knihám novější provenience už nevěřím.

       • observer

        Covid prisel z Vychodu, kupte si globus, Jano :-)
        Jinak mocensko-politicke zneuziti zdravotne krizove situace neni nic noveho. Neni to bud anebo, jak blouznivy prorok zmatenosti z Astrálie hlasa.

        • Jana

         Zlé jazyky tvrdí, že z východní US-laboratoře. Já u toho nebyla, takže nevím, ale už hodně dlouhou dobu vím, co biologických laboratoří mají USA rozeseto po světě a největší počet nachází „co by kamenem dohodil“ kolem Ruska. Dokonce jsem před časem někde četla, že některé z nich sbírají genetický materiál výhradně etnických Rusů.
         No možná, že jim chtějí vyrobit nějakou univerzální ochrannou vakcínu přímo na míru. Jako přátelský dar, samozřejmě. Však jsou známi náklonností ke slovanským národům, k Rusům pak zvlášť. :-)))

          • Jana

           Prý i ta ve Wu-chanu patří USA – nebo aspoň spolupracuje. Dokonalé krytí!.

          • observer

           Milá Jano, zlé jazyky prý tvrdí, že pacifista ma informace z Aeronetu a Sputniku a aster cituje z masmédií informace, které dle něj masmédia blokují… odbornost a věrohodnost vás jako badatelů je jistě nenapadnutelna, ale…
           Přímé sledovaní veřejných projevů debility jest vcelku zábavné :-)

          • pacifista

           Milý observere jak vy vše hned víte. Jen jednou dám něco bez odkazu a hned jsem informován z Aeronetu, který vůbec nečtu. Sputnik ale jo a nevím proč by to neměla být alternativní zpravodajská stanice. Vy máte pocit, že je dezinformační? Já tedy ne. Za všehoznalce se nepokládám, vy ale zřejmě ano, tak co kdybyste to vyvrátil?

 11. astraustralia

  Nic noveho pod Sluncem:-)
  V r.1918 vedeli ze vakcinace proti chripce to nezachrani!
  Už tehdy tušili, že očkování chřipku jen prodlužuje tím, že vyvolává nebezpečné mutace a oslabuje umunitu!

  • J. Hruška

   Opravdu dobrý vtip. Jen se bojím, že ho leckdo nepochopí. Vědomí, že první vakcíny proti virovým onemocněním se objevily nějakých padesát let po „španělské“ chřipce a vakcíny konkrétně proti chřipce až v tomto století patřilo kdysi ke všeobecnému vzdělání. Dneska už to bohužel neplatí.

   • astraustralia

    Vice nez o pochopeni jde o postizeni!
    Nevim jak dnes v CR ale v Klokanii jsou kazdou sezonu nove anti-flu (proti chripce) vakciny pro seniory zdarma!
    (This is up from 13.2 million flu vaccines in 2019, 11 million in 2018 and almost 10 million more than the 8.3 million flu vaccines provided in 2017.)
    Dovezli tato cisla ale asi jen tretina z 25millionu obyvatel se nechala ockovat.
    Popularita udajne rok od roku stoupala nez se v minulem roce zjistilo ze chripku nahradil Covid.
    Nepouzite se vyhodily ale zaplatil je ovcan ! Podobne bude s Covidem i v dalsich sezonach!
    Uz nam Premier objednal 60millionu davek!
    Predpoved je nezpochybnitelna!!!
    Podobne jako na chripku Covid se bude menit a proto bude kazdy rok nabizena nova vakcina !
    Jen na rozdil od te chripkove, tanecky kolem vakcinace maji celosvetovy charakter !
    A hlavne tech zakazu a prikazu jak spravne dirigovat obyvatelstvo !

 12. astraustralia

  Rozloucim se tretim odkazem:-)

  Pohled na soucasnost stale stejna, vladni contra anti-vladni:-(
  PRAVDA O MUTACI DELTA? PROFESOR BERAN:
  „MANIPULUJÍ S VÁMI! VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ MÁ DELTA MUTACE SMRTNOST JEN 0,1 PROCENTA, JDE TAK O SMRTNOST 20X NIŽŠÍ, NEŽ JE SMRTNOST DOSAVADNÍ MUTACE ALFA V ČR!“ VLÁDA A POLITICI VÁM LŽOU RÁNO, LŽOU V POLEDNE, LŽOU VEČER, LŽOU 365 DNÍ V ROCE! NIC JINÉ NEUMÍ JEN LHÁT!
  https://cz24.news/pravda-o-mutaci-delta-profesor-beran-manipuluji-s-vami-ve-spojenem-kralovstvi-ma-delta-mutace-smrtnost-jen-01-procenta-jde-tak-o-smrtnost-20x-nizsi-nez-je-smrtnost-dosavadni-mutace-alfa/?fbc&fbclid

  • Kamil Mudra

   Tento vakcinolog je také toho mínění že se s námi coronavirus začíná sžívat. Měli bychom se učit od netopýrů, kteří mají s coronaviry příměří po staletí (ne-li tisícíletí).

 13. Kamil Mudra

  VZKAZ PRO JAROSLAVA
  Umístil jste svůj komentář pod starý článek z r. 2013
  Pokud se chcete účastnit místních diskusí vyžaduje váš první kometář povolení administrátora, které vám pod tím starým článkem nejsem schopen poskytnout (a také není pravděpodobné že by ho tam někdo četl). Jestliže umístíte jakýkoli komentář pod tento aktuální článek pak to udělat mohu.

  • Janika

   Komentar jsem schválila, je zajímavý, ale tím mi zmizel někam dozadu a nemůžu ho najít… Myslím, ze by mel byt nekde v rubrice Anpigolov-Crustgroup. Mrzí mě to, chtela jsem na něj poukázat. Ve WordPressu se teď moc špatne hledá, byvalo to jine.

     • oh

      Já do administrace nemám přístup. Ale Janika trefila rubriku a tys prozradil rok, proto nebylo hledání zase tak složité.

     • Kamil Mudra

      Janiko, nemohla bys navýšit počet zobrazených nejnovějších komentářů třeba na dvojnásobek? Takhle si tu prohodíme pár vět a za každou z nich nějaký nový komentář zmizí. A směrem dolů je místa dost.

      • Janika

       Mam tam nastaveno 20 komentářů prvni úrovně (to znamená kazdy z tech 20 i s temi na nej navazujícími). To je docela dost. Pak se to holt po dosažení toho počtu zlomí do další stránky, ale tech 20 zůstane vzadu. Vím, co bys chtěl, ale to bohužel nastavit nejde. Na další stránce se zobrazují jen ty nad 20.
       Můžu udělat jen to, ze nastavím 30, a po čase to zase vrátím, coz dělám, pokud si vsimnu.

       • Kamil Mudra

        Já mám na mysli ten sloupeček vpravo, pod nadpisem „nejnovější komentáře“ který se posunuje po jednom a udržuje si tak počet patnácti řádků. Ale možná je to tak od WP nastaveno na pevno?

 14. Jana

  To je ale přímo zemětřesení pro pár slov „urážející jednu nevelkou skupinu obyvatel, která nikomu neubližuje a jen se snaží žít své životy pokud možno dobře a spokojeně, ostatně jako každý z nás“,
  Nevím tedy jak vy ostatní, ale neznám nikoho ze svého okolí, který by na sebe upozorňovat takovým způsobem, tedy jako ona jistá, sice možná nevelká část té minority, o to víc ale hlučnjší, a obtěžující a dožadující se pořád větších práv.
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dlouho-tu-nebudou-napsal-lekar-pollert-o-lgbt-a-sklidil-kritiku-171383#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=6rHrei82DI4-202108041946&dop_id=171383&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 15. astraustralia

  Léčba ivermektinem už jen pro vyvolené, lék nedostane výjimku ministerstva…..

  http://www.infokuryr.cz/n/2021/07/31/lecba-ivermektinem-uz-jen-pro-vyvolene-lek-nedostane-vyjimku-ministerstva/?fbclid

  PS
  kdyz pozadate o vyjezdni dolozku, dolette si do Indie, tam se Invermektinem leci levneji nez vakcinami, nebot na dvou ci 3 a jeste vicenasobnou vakcinaci pro 1,4 milliardy lidi tam nemaji.
  A ono jim to funguje, jen se Zapadni ovcan napumpovany vynalezem mRNA vakcin za cenu spravne rozlozeneho zadluzeni o jine ochrane pred virusem nez jsou ty jedine spravne Pfizerove , Astra-Zenecova rovnou z Oxfordu a dalsi podobne stejne genialni, pravdu nedozvi.

  • Jana

   A teď – koho asi by mělo strašit těch 30 tisíc kovicodých mrtvých? Odmítače očkování, nebo vládu a zastánce vlády a jejích „opatření“ vč. vakcinační (nechutné) kampaně?

  • vittta

   Jen přijdu, už vidím pall mall diskuzi.
   A hnedle pádný odkaz.
   V uvedeném odkazu je napsáno:
   „Další ukázka zločinného počínání naší vlády! Léčit prokazatelně neškodným lékem ne, ale očkování ve velkém nevyzkoušenou látkou, kterou nazývají vakcínou, to ano.“
   Takže jen pro jistotu, zeptám se Astram který to odkázal:
   Skutečně vláda zakázala Ivermektin?
   Pokud ano, jaké je zdůvodnění vlády v této věci?

    • Kamil Mudra

     Teď má asi navch Pfizer a Jonson, ale dost lidí ji má v sobě z doby kdy se používala. Proto je na stole ten spor o kombinaci vakcín, pokud by se očkovala třetí dávka. Dost odborníků to nedoporučuje.

     • vittta

      Ano, vím, jde mi o to, že Astru jako nezpůsobilou odhalily právě mechanismy, které by naopak měly NWO sloužit.

      • Kamil Mudra

       Nemůžeš vidět NWO za vším. Hlavní roli zatím stále ještě hrají konkurenční boje. A bude to tak ještě dlouho.

       • vittta

        Já ho nevidím za ničím.
        V dějinách to jde pořád dokola, a hegemoni si žijí vlastním životem.
        A mění se.
        Byly jen události, více či méně povedené (chtěné) a reakce na ně, opět více, či méně povedené.

  • vittta

   Senioři dle vesmírných zákonů mají uvolnit místo mladším, a ne bulet u protilátek.
   V konkrétním případě se hypoteticky ukazuje na 60% z 620.
   Aby byl výzkum vypovídající, jistě vyšetřili na protilátky i 620 seniorů neočkovaných.
   Porovnáním čísel pak zjistíme, jak se věci mají.
   Byl byste tak hodný Astře, a odkázal tu druhou část výzkumu?
   Já mám rád pořádek v informacích.
   Pak by mně také zajímalo….hodně se o tom nyní hovoří, tedy kdo vlastně ty testy platil.
   Aby to nakonec nešlo z peněz nás všech, že ano.

   • Kamil Mudra

    Šéf evropských imunologů: Lidé mají protilátky i 17 let po SARS, třetí dávka není nutná.
    Stále čekám na nějaký masivnější průzkum, který by se zaměřil na rozdíly v tvorbě a udržení hladiny protilátek podle prostředí ve kterém se lidé pohybují – podle toho nakolik jsou působení covidu vystavení. Přijde mi logické že imunitní systém reaguje různě a vytváří protilátky dle podnětů zvenčí. Zjednodušeně: útočí mne -> buduji armádu – neútočí -> jen udržuji hlídky.
    Zatím jsem na nějakou studii takto zaměřenou ještě nenarazil. A vůbec by nebylo od věci aby ta studie porovnávala očkované a neočkované (kteří covidem prošli). Možná by to i ukázalo nakolik je realistický současný postoj Francouzů , kteří upřednostňují prodělání covidu před očkováním.

     • vittta

      Jinak tady vidíš, co se stane, když se „zrovnoprávní“ prodělaná nákaza s očkováním.
      Výsledek může být dost tragický, byť myšlenka je dobrá.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s