Kategorie: ANLAZ (přeložil Hamilbar)

Na téma geopolitika

Napsal anlaz
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Nemám geopolitiku příliš v lásce. Představa světových dějin coby boje států o ovládání toho či onoho území je příliš zjednodušená. Nebere v úvahu vnitřní strukturu společnosti a její změny, nevyhnutelné v průběhu historického procesu. Proto je jakýkoliv geopolitický rozbor historických jevů vždy krajním zjednodušením. A tím méně je geopolitický model vhodný ke zkoumání událostí, probíhajících v průběhu dlouhého času.

Takže vše uvedené níže berte prosím jako čistě myšlenkový experiment v rámci uvedeného přístupu. Při tom jediné, co lze uznat za naprosto nevyhnutelné je to, že nekonečné pokračování současnosti v budoucnosti, Fukujamův „konec historie“, se konat nebude. To je to jediné, o co nemusíme mít strach. Vše ostatní se silně liší podle toho, jaký model pro své zkoumání zvolíme.

 

Celý příspěvek