Kategorie: DVEŘE VE ZDI (přeložil Hamilbar)

Dveře ve zdi – 101

Napsal alexandrov_g.
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Stejně jako „nadnárodní korporace“ vždy bez jediné výjimky znamená globálně působící národní firmu, za níž stojí ten či onen konkrétní a naprosto národní stát, tak naprosto stejně to vypadá i s nadnárodním státem. Takových států je velice málo, v každém případě podstatně méně než nadnárodních korporací a myslím, že máme plné právo prohlásit, že v plném (vyčerpávajícím) smyslu toho slova je nadnárodním státem dnes pouze jeden stát planety Země a my všichni ho moc dobře známe.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 100

Napsal alexandrov_g

Přeložil Hamilbar, převzato odtud. 

Je jasné, že vyhrávat je lepší než prohrávat, ale stejně tak je jasné, že bez proher se neobejdeme. Tím spíše, že k dosažení výhry je nutné rvát si žíly, kdežto k porážce si nic rvát netřeba, prohrává se lehce. Vítězství a porážka jsou jako vdech a výdech, jsou to dvě strany téže mince a nezávisle na tom kolikrát za sebou padl orel, dříve nebo později padne panna.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 98

Napsal alexandrov_g

Přeložil Hamilbar, převzato odtud

Koncem XIX. století složili Angličané chlapáckou písničku, takzvaný Jingo Song, díky které vznikl pojem jingoismus, znamenající ideologii bojovného imperialismu, jejíž bujarý refrén zněl následovně: we’ve got the ships, we’ve got the men, and got the money too!

„Máme lodě, máme vojáky a peníze máme taky!“

Což je suchý překlad ze suchého anglického jazyka, v podstatě znamenající toto:

„Máme spousty lodí, ještě více vojáků a peněz habaděj!“

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 97

Napsal alexandrov_g

Přeložil Hamilbar, převzato odtud. 

 

Je mimořádně zajímavé pozorovat zápas států. Čestně vám řeknu, není nic zajímavějšího, žádný fotbal se nedá srovnávat s takovouto válkou světů. Lidé ale dávají přednost fotbalu. Nebo novinám. A to nemluvím o televizi. A při tom na světě neexistuje nic horšího, než je televize. Možná snad neštovice, ale těch se snad lidstvo již zbavilo, jenomže okamžitě jako na posměch nad sebou samým si stvořilo televizi.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 96

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud. 

Tato kapitolka bude krátká a nudná.

Krátká pro větší srozumitelnost a nudná proto, že se budeme bavit o věcech nudných.

Například o takových:

Dověděli jste se, že ve státě anglickém, ve kterém flinty nečistí cihlami, existovali lidé jako Fisher-Hankey-Vansittart (jim podobní lidé existují i dnes), kromě toho jste se dověděli, že tito lidé se nikam neschovávají a ani stát se nepokouší je schovávat, „dívejte se mi na ruce!“, ručičky – hezky viditelné. Jejich role ve státní hierarchii se nijak zvlášť nevypichuje, to ano, ale že by někdo něco utajoval, tak to rozhodně ne. A to, co nás s vámi hlavně zajímá, není „schovávají-ukazují“, ale něco úplně jiného.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 95

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Všichni se nudíme. Chceme cestovat, chceme se potápět do oceánských propadlin, chceme stoupat na vrcholky hor, chceme dobývat vesmír. Chceme, když už ne fyzicky, tak alespoň v myšlenkách, putovat někam do horoucích pekel, abychom se zbavili té, tak dobře nám známé reality. Jsme přesvědčeni, že známe svět, ve kterém žijeme. A nejen že ho známe, ale že ho známe dobře.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 87

Napsal alexandrov_g.
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Náš globus, hustě posetý lidmi, již dávno zapomněl, co že se to stalo takového důležitého v roce 1991, od těch dob uteklo již mnoho vody. Uplynulo mnoho minut, hodin i dní od toho okamžiku, kdy to zemskou kuličkou zatřáslo, leč ona však poté opustila zónu turbulence, vypadla z ní, zavrtěla se a točí se dále. Snad jen někteří z ruskojazyčných pozemšťanů si přece jenom vzpomenou na ony dny dávno minulé. Vzpomenou si i na „rok 91“, vzpomenou si různě, připomenou si ho různými slovy, ale dokonce i oni zapomněli na jiný rok, a při tom by si měli, jak ti co se radují z porážky Ruska, tak ti, kteří z téhož důvodu smutní, spolu s 25.prosincem 1991 pamatovat ještě jedno datum – 16.července 1990.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 86

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Do Androids Dream of Electric Sheep? Zdá se světu upadnuvšímu v mrákotný spánek o blažených dobách bipolarity? „Zdál se mi sen, a noc se zdála nekonečnou, leč uplynula…“ Uplynula stejně, jako uplyne všechno na světě. A s nocí uplynul i sen, i my, uplynuly i ty nedopočítané ovce a nastalo chmurné ráno.

Započalo další, bůhví kolikáté už v pořadí jitro lidstva.

Ale pochopit, co nám nese den náš nastávající nelze, aniž bychom se ohlédli na den včerejší. Bez pochopení bipolarity se nevyznáme v dnešním světě, bezmyšlenkovitě nazývaném „jednopolárním“, což už samo o sobě zní absurdně, neboť pól nemůže být jeden, „one man alone ain’t got… …no matter how a man alone ain’t got no bloody fucking chance“, a svět to není člověk, svět je svět, a jednopolární svět dává plus na minus a sloučí do jednoho bodu sever a jih, nemilosrdně zplošťujíce globus naší hlavy.

Celý příspěvek

Dveře ve zdi – 85

Napsal alexandrov_g
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Proč se doba, po kterou existoval (jeho životnost) bipolární svět, ukázala býti podstatně kratší než životnost světa „hegemonistického“? To je velmi zajímavá otázka, zvláště bereme-li v úvahu tu skutečnost, že bipolární svět je mimořádně stabilní. Pro ten stav, ve kterém se nacházel svět v průběhu Studené války, existuje dokonce anglický termín – ultra-stable world. A skutečně, jestliže pomineme apokalyptický obraz světa, který malovala propaganda obou „pólů“, a pokusíme se pohlédnout na podstatu alespoň trochu nepředpojatě, s úžasem zjistíme, že v průběhu oněch zhruba čtyřiceti let, po které trvala Studená válka, reálná hrozba světu (lidstvu) vznikla pouze jednou – v průběhu tak zvané „Karibské krize“, která však byla celkem rychle vyřešena, protože byl nalezen kompromis vyhovující oběma stranám.

Celý příspěvek