Kategorie: LEV VERŠININ

Sionismus 4

Když nejde hora… (4) Na počátku bylo slovo (2)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

38. batalion Židovské legie pochodující Londýnem, 22.únor 1918

38. batalion Židovské legie pochodující Londýnem, 22.únor 1918

První půldruhého desetiletí minulého století bylo pro sionisty, v každém případě pro ty již usídlené v Palestině a stejně tak pro jejich teoretiky, kteří se tam zatím nepřemístili, ale již seděli na kufrech, dobou práce a přemýšlení. Nyní, když fundamentální odpověď na fundamentální otázku byla nalezena a základní kámen „národního domu“ byl položen, bylo třeba řešit konkrétní úkoly. Zatím se ještě netýkaly státnosti. Ta země byla součástí Osmanské říše, která se nechystala někomu ji přenechávat, proto se o státu hovořilo tiše, jako o něčem velmi vzdáleném. Ovšem uvědomit si, jakým by měl být „nový nádherný svět“, bylo naléhavé a nezbytné. A ještě důležitějším se ukázalo pochopit, kdo jsou to vlastně Židé a kým by se měli stát. Dříve o tom nepřemýšleli, ale nyní, po setkání se tváří v tvář s východními bratry, tak moc se od nich lišícími a dokonce nepřátelskými, se sionisté zamysleli.

Celý příspěvek

Sionismus 3

Když nejde hora…(3) Na počátku bylo slovo (1)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.  

sio3

Zde je tedy slíbený začátek.

Základní fakta tématu jsou všeobecně známá, lze je najít v kterékoliv encyklopedii, takže odkazy nejsou zapotřebí, stačí připomenout. „Sionismus“ – to není nějaké strašlivé zvíře, ale pouze jedna z „národních teorií“, vzniklých v XIX. století, na takováto překvapení bohatém, a zabývá se vytvořením židovského národního státu. Ale ne jen tak někde – čemuž se vědecky říká „teritorialismus“ – ale právě v místech, která jsou považována za „historickou vlast“. Tedy okolí hory Sion, kde se kdysi nacházela Judea, království Izraele – jednoho z aramejských kmenů, jenž se od ostatních lišil tím, že vyznával jednobožství. Tento kmen, divoký a svárlivý, rozvály větry historie, víra ovšem zůstala zachována ve stovkách komunit, máločím si podobných, roznesených po celém Středomoří i dále, ale považujících se přes to za cosi – jednotného. A to pouze díky své společné víře, jež v nich udržovala vědomí jejich zvláštnosti (jiní říkají „vyvolenosti“), ale zároveň byla i příčinou spousty trápení.

Celý příspěvek

Sionismus 2

Když nejde hora…(2) Dvě samoty (2)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio2

Takže práce na vypuzení Židů šla plným tempem a obě zainteresované strany byly spokojeny. Ovšem pomaličku začaly vznikat komplikace, nezávisející ani od vlády, ani od sionistů. Jak již jsem řekl, po přijetí Norimberských zákonů se život Židů v Německu stal tak mrzkým a ponižujícím, že počet těch, kteří chtěli odjet, dramaticky stoupl. Ne všichni, pravda, chtěli do Palestiny, a buďme upřímní, do Palestiny chtěla pouze jejich menší část, zbytek přitahovala Amerika a ostatní centra civilizace, ale tato centra omezovala imigraci řadou podmínek, hlavně „majetkovým censem“. Což znamenalo, že k získání práva na emigraci, například do USA, musela rodina prokázat vlastnictví minimálně 500 (což je v dnešním kursu zhruba 20 000) dolarů na každého dospělého člena. Což dokázali zdaleka ne všichni, tím spíše, že ty, co emigrovali jinam než do Palestiny, nacisté před odjezdem oškubali jako slepice. A zvýšit počty odjíždějících do Palestiny bránil anglický „limit“ a pravidla výběru, podle kterých vybírali v první řadě mladé, silné, mající z hlediska budoucího státu užitečnou kvalifikaci. Ostatní neodmítali, ale prosili je posečkat. Navíc ke všemu příjezd Židů do Svaté země již vyvolával závažné nepokoje mezi Araby (o tomto, velmi závažném problému bude řeč zvlášť) a Angličané počali pomalu zpřísňovat pravidla přijímání nových obyvatel podmandátního teritoria.

Celý příspěvek

Sionismus 1

Když nejde hora…(1) Dvě samoty (1)

Napsal Lev Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

sio1

Více než 24 hodin jsem se nemohl připojit k síti. Opravovali cosi na lince. Ale každá mince má kromě rubu také líc. Byv oddělen od blogu, našel jsem si konečně čas pohrabat se v rozpracovaných materiálech a něco dokončit. Přesněji, ani ne tak „něco“, ale to, co už dávno chtěli, abych napsal: jako pokračování „židovské otázky“, vyložit krátce a souvisle historii sionismu. Mám-li být upřímný, i když jsem si na toto téma materiál připravoval, stále jsem se mu vyhýbal, nechtělo se mi opět dráždit husy, které na taková témata okamžitě přiběhnou.
Celý příspěvek

Motiv neznámý

Napsal L.Veršinin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud. 


V Bengází byl zastřelen plukovník letectva Abdel al Tavahi, jeden z organizátorů náletu na konvoj Muamara Kaddáfího, když bývalý libyjský vůdce ustupoval ze Sirty v průběhu občanské války v roce 2011. Týž den byl Kaddáfí zabit… Al Tavahí utrpěl střelná zranění na hlavě a hrudi když vycházel ze svého domu. Motivy útočníků nejsou známy…

Celý příspěvek

Pokus o převrat v Libyi

Zprávy o ozbrojeném přepadení dvou ministerstev v Tripolisu, které je vykládáno jako pokus o převrat, se objevily i u nás, například zde a zde. Pokoušela jsem se přijít na to, co se v Libyi vlastně děje a kdo za tím stojí. Ale pak jsem veškerá pracná pátrání jednoduše odsunula stranou a přijímám jako mně nejbližší a nejvýstižnější vyjádření toho, co se děje, následující stanovisko Lva Veršinina.

30.4.2013.- Ministerstvo spravedlnosti, Tripolis

30.4.2013.- Ministerstvo spravedlnosti, Tripolis

Překlad článku Lva Veršinina Líbí se mi“

Celý příspěvek

O osudu zrádců

K návštěvě libyjského VIP-revolucionáře v Rusku.

Napsal Lev Veršinin, převzato odtud.

„Jsem unavený z opakování odpovědi na otázku týkající se vraždy Kaddáfího. Neřekl jsem, že ho zabily zahraniční státy, řekl jsem, že existuje mnoho zemí, které měly zájem na vraždě Kaddáfího. Mohu potvrdit, že měl spojení s prezidenty různých zemí, a tyto smlouvy měly charakter neveřejné ústní dohody. A tak bylo lepší, že tato tajemství zemřela s ním. “ (Mahmoud Jibril)

jibril

Celý příspěvek