Kategorie: Napsala Merlin

Jak se dělá převrat v Čechách

Napsala merlin

https://i0.wp.com/www.poldilibri.it/wp-content/uploads/2011/05/pecirka_narodniumelecjoseflada_3.jpg

Onehdy jsem viděla film, na jehož konci sděluje postava, kterou tam hraje Brad Pitt, zhruba toto: „Jeden lid je mýtus stvořený Thomasem Jeffersonem. Americkým světcem, co napsal, že všichni lidé jsou si rovni, čemuž evidentně sám nevěřil, když nechal vlastní děti v otroctví. Byl to boháč, kterej nechtěl platit daně Britům. Psal hezký řeči a podněcoval lůzu, která pro něj pak umírala, zatímco on seděl, popíjel vínko a šukal svoji otrokyni. A tenhle mi bude něco vykládat o společenství? Nechtějte mě rozesmát. Já žiju v Americe. A tady jsme každý sám za sebe. Amerika není země, je to jen byznys a teď mi zaplaťte.“
Celý příspěvek

Proč připomíná Mitrofanův twitter Hitlerův bunkr

Napsala merlin

Je jedna věc, která v komunikaci /kohokoliv s kýmkoliv/ naštve nejvíce ze všeho. Je to odmítnutí, prostě ignorování druhého. Můžete se přitom setkat s i s velmi prudkou reakcí. Nesouhlas a hádka je stejně cenný jako souhlas, toho druhého berete, potvrzujete ho v jeho bytí jako člověka. Hodláte-li někoho dlouhodobě ignorovat, jedna z možností konce tohoto druhu vaší komunikace může být i fyzická ataka, poslední možnost, jak může dát odmítaný nešťastník najevo, že existuje. Přiznávám se, že přestože je mi toto pravidlo známo, je mi přesto zatěžko ignorovat spoustu věcí a lidí, které bych zřejmě v běžném životě zasklívat měla. Nedělá mi problémy vyhýbat se i půl roku nebo rok např. iDnes. Klidně se do něj každý den zase nepodívám. Klidně, protože nepodstupuju ani ono riziko, že by mi někdo z iDnes přišel zhrzeně rozkopat dveře.
Celý příspěvek

Simplexní úvaha na dobrou noc

Napsala merlin

V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii  svobodnou volbou. – něčí citát.

Společnost lze chápat jako organismus. Nemocnou společnost jako nemocný organismus. Nemocný chodí od doktora k doktorovi, ten radí to a ten zas ono, sem tam se mu udělá lépe, sem tam o něco hůř, a pak už ani konsilia odborníků nepomáhají. Celkový stav se pomalu postupně horší, až se zjistí, že takový nešťastný vyčerpaný organismus už zachrání jen operace. A teď si představte chirurga na operačním sále. Má vést operační tým. Takže to dělá. Poměrně striktně až diktátorsky. Není to ani humanista ani lidumil. Je to spíš pragmatik a technik. Vyžaduje rychlost, přesnost, neomlouvá neschopnost a omyly trestá, nepřipouští diskuzi, je všechno jen ne demokrat – spíš autoritativní despota.

Celý příspěvek

Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina?

 
Napsala merlin
Kdo je hrdina a kdo agresor, kdy jde o agresi a kdy o násilí? Pokud bych definovala hrdinu jako osobu, která je schopna konat činy v zájmu své skupiny, činy přesahující její osobní zájmy a hlavně ohrožijící její přežití, pak Hrabalův dědeček hypnotizér z ostře sledovaných vlaků tak trochu až donquijotským hrdinou je. Na rozdíl od bratrů Mašínů, kteří zavraždili chladnokrevně, z osobního prospěchu a cizích zájmů dokonce člověka v bezvědomí.

Celý příspěvek

O věštbách a lidech 2.

Napsala merlin

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Laozi_002.jpg

Lao´c

dokončení z minula:

Řekové označovali věštce různými jmény, nejobvyklejším byl mantis, ale rovněž chrésmologos, který pronášel veršované věštby, exégetos – vykladač znamení, božského práva ve státních službách, chrésmódós – zpěvák věšteb a taky profétos – prorok. Jako proféti se označovali všichni, kdo nějakým způsobem vyjadřovali boží vůli, a to jak přímo, tak nepřímo – např. pomocí nějaké služby bohu.

Různé druhy divinace nestály v jednotlivých kulturách stejně vysoko, takže výsledky dosažené  společensky níže postavenou technikou nemohly zvěstovávat nic závažného a musely být potvrzeny spolehlivější technikou stojící společensky výše. V Řecku v praxi oba typy věštění spíše splývali a prostupovali se, u Arabů existovali specialisti na oba typy věštění, ovšem tzv, káhin je prováděl oba. U Židů a křesťanů převládal  kladný vztah k prorokování a záporný ke zbývajícím typům věštění.  V Sýrii a Mezopotámii byli proroci podřazeni věštcům techničtějším, specializovanějším, kteří kontrolovali jejich výstupy, Např. v Číně stáli šamani /wu/, kteří byli  nejbližší inspirované divinaci, společensky i původem pod induktivními technikami věštění.

Celý příspěvek

O věštbách a lidech

Napsala merlin

https://i0.wp.com/gb.fotolibra.com/images/previews/215326-the-tholos-delphi-greece.jpeg

Věštírna v Delfách

,,Zvířata se dělí do těchto skupin: za a) náležející císaři, b) balzamovaná, c) ochočená, d) podsvinčata, e) sirény, f) bájná, g) toulaví psi, h) zahrnutá do této klasifikace, i) ta jež sebou mlátí o zem, j) nespočitatelná, k) nakreslená velmi tenoučkým štětcem na velbloudí srsti, l) ostatní, m) ta, co právě rozbila džbán na vodu, n) ta jež z dálky připomínají mouchu.,,

Jorge Luis Borges  (citováno z ,,jisté čínské encyklopedie,,)

Celý příspěvek

Esej o čínském myšlení

Napsala merlin

Na pravidelné tiskové konferenci ministerstva zahraničních věcí Číny se zeptali 29.5. 2014 mluvčího Čchin Kanga na to, co říká Čína na prohlášení Baracka Obamy ve West Pointu o USA jako globálnímu světovému vůdci pro 21. století.

Opověď zněla : „Vypadá to, že USA jsou vskutku vůdcem světa. Nicméně by mě zajímalo, zda i v oblasti zahraničních vztahů existuje chobotnice Paul, která umí předpovídat budoucnost.

Čína v minulosti vedla svět i delší dobu než je sto let. Historie nám dopřála zkušenost a poučení jak s vzestupem, tak s pádem. V současné době se stále vracíme k moudrosti zaznamenané před více než 2000 lety v kronice s názvem Cuo Čuan. Tam čteme: někteří vládci mohou vést svúj lid nezadržitelně k prosperitě, protože místo obviňování jiných zkoumali sami sebe, zatímco jiní přivedli svou vládu k rychlému zániku, protože vždycky kritizovali jen ostatní. V učebnici čínských studentů střední školy, nechybí mistrovské dílo, esej kterou napsal Ťia Ji, slavný státník dynastie Chan, který vylíčil pro další generace, jak Čchin dynastie, kdysi tak silná a neporazitelná, byla sražena během velmi krátké doby na kolena…“

Celý příspěvek

O manželce Jahveho

Napsala merlin

https://i0.wp.com/www.matrifocus.com/LAM04/images/Kuntillet.jpg

Vzhledem k tomu, že mě zde někteří zdejší diskutující obvinili při obhajobě svého maskulinního monoteistického boha ze zavádění feministické teologie, zavěnuju se neoprávněně zapomenutému a schválně opomíjenému ženskému protějšku Jahveho. Do počátku 6. st. př. n.l. byl kult Jahveho jen jedním z mnoha, což bylo ostatně v prostředí polyteistické náboženské kultury logické. Nejenže byla tato otázka jeho ženského protějšku již dříve předmětem studií některých racionálnějších biblistů, ale byla doložena i archeologickými nálezy 20.století, z nichž patrně mezi nejvýznamnější patří ty z Elefantiny /Jébu/ a z lokalit Kuntillet Adžrúd a Chirbet el-Qóm. V hornoegyptské Elefantině, bývalé vojenské kolonii mezi Egyptem a Nubií (obyvatelstvo Elefantiny tvořili mimo jiné judejští kolonisté –žoldnéři, přibyvší tam ještě předexilové době 7.st.př.n.l.) byly nalezeny aramejsky psané papyry a ostraky. Z písemnictví tamní judejské komunity jsou doložena jména několika božstev, mimo jiné dvojice Anat – Jáhú, kde Anat je Jáhúova Anat, ženské božstvo v této dvojici. Anat je známá z ugaritského písemnictví, kde původně vystupovala jako ženský protějšek boha bouře Ba´la. Kult této bohyně byl rozšířen během 2. tisíciletí př. n. l. kolem horního Eufratu a v období Nové říše i v Egyptě.

Celý příspěvek