Kategorie: Mimo…

Pod obrazem mocnáře…

Ani smrt nesmaže vinu. Odpustila bych leccos. Odpustila bych chyby i lhaní, vypočítavost i zištnost, povýšenost a ignorování lidí. Co odpustit nemohu, je smrt a utrpení v důsledku humanitárních bombardování. Zeptejte se všech zabitých a trpících v humanitárně bombardovaných zemích, zda odpustili. Až odpustí oni, odpustím i já.