Kategorie: Uprchlíci

Kamilovy otázky

Už čtyři měsíce pokládám lidem, kteří se v mé přítomnosti projeví „proimigrantsky“ dvě otázky:

1) Pokud by vláda vyhlásila že přijme do naší země tolik uprchlíků za kolik se (za konkrétní osobu) písemně zaručí nějaký občan ČR, kolika příchozím byste takovou záruku poskytli?

Po tom co odpoví následuje druhá otázka:

2) A co kdyby ten váš podpis znamenal, že se po dobu pěti let stanete jakýmsi „kurátorem“ té osoby, dohlížejícím na její integraci, a za každé její porušení našich zákonů budete nést stejné následky jako ona?
Celý příspěvek

Pud k nacismu

Usilovat o to, aby se národ, jakožto určité konkrétní společenství, sjednotil pod určitou sjednocující ideou, to je samo o sobě přirozenou a prastarou touhou lidských společností. Až potud je to v pořádku.

Pokud se sjednocující ideou stává VYVOLENOST vlastního národa, vzniká NACISMUS. Takovým nacismem byl sionismus, až po něm následoval nacismus Hitlerova Německa.

Za ideou vyvolenosti národa vlastního následuje vyloučení národů ostatních z nároku na rovnoprávné lidství. Nepřítomnost ideologie je vyplňována výčtem fiktivních vlastností někoho, spojeným s upřením lidskosti:

JSOU TO KOZOMRDI.

Což fakticky znamená:

NEJSOU TO LIDÉ.

Je to dobytek, jsou to zvířata, nejsou to lidé, a tudíž je možno s nimi jako se zvířaty zacházet, a to naprosto legitimně a s čistým svědomím.

Celý příspěvek

JIN a JANG v politice

Koncept jin – jang má původ v dávné čínské filosofii a popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru. Většinou se jimi zabýváme v souvislosti s naším zdravím, když hledáme vyváženou stravu a léčebné postupy pro různá onemocnění.

Dají se však aplikovat i na náš politický, filosofický, světový názor.

Ti, kteří jsou JIN, upřednostňují komunismus, socialismus, sociální stát, který zaručuje péči o slabé a nemocné. Jsou vždy na straně chudých a utlačovaných, staví se za práva menšin a za sociální spravedlnost. Nemají rádi zbrojení a zbraně.

Ti, kteří jsou JANG, upřednostňují kapitalismus a volný trh s volnou soutěží. Nechtějí silný sociální stát, přejí si stát silný vojensky.

( Zdroj)

Celý příspěvek

Proč Putin staví mešity

Mešita v Moskvě

„Jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích.“ W. I. Thomas

Thomasův teorém je základním teorémem sociálních věd. Podobně ho už před Thomasem vyjádřila i celá řada dalších učenců, včetně Marxe a Freuda. Je to takové „sebenaplňující se proroctví“. Vzniká tehdy, když jsou lidé záměrně uváděni v omyl, nebo jejich předsudky zamlží vidění reality.

Celý příspěvek

Falešné vlajky

Lidé samozřejmě nechtějí válku… Ale koneckonců jsou to vůdci země, kteří určují politiku, a to je vždy jednoduchá záležitost strhnout lidi s sebou, ať už v demokracii, nebo fašistické diktatuře, nebo parlamentním režimu či komunistické diktatuře… Ať už lidé mají či nemají hlas, mohou být vždy přiměni k následování vůdců. Je to jednoduché – jediné, co musíte udělat, je říct jim, že jsou napadeni a odsoudit ty mírumilovnější z nich za nedostatek vlastenectví a vystavování jejich země nebezpečí. Toto funguje v každé zemi stejně. Hermann Göring

Celý příspěvek