3x o živnostnících

Napsal 2tttt:

„Podnikatelská“ vrstva je, ať se to líbí nebo ne, „výluh“ ze společnosti, jehož jmenovatelem je mezní chamtivost, ješitnost, sebestřednost, asociálnost a další deviace.

Kdo si uvědomuje, že vstup do „podnikatelského stavu“ je jako „soft“ vstup do mafie? Drobný podnikatel je mj. křoví, převodní páka a voličská opora oligarchů, korporací, mafie, zlodějů, podvodníků, vyděračů, asociálů, deviantů a psychopatů.

***

Napsal Kamil Mudra:

Živnostník, dle mého mínění není kapitalista. Jde o dělníka, který nabízí svůj produkt přímo spotřebiteli a tak přeskakuje onen mezičlánek, mezi zaměstnancem a spotřebitelem, tvořený vlastníkem výrobních prostředků a zaměstnavatelem.

Problém vidím v tom, jak málo živnostníků si tohle uvědomuje. Ve své touze stát se kapitalisty, podporují svými postoji právě toho kdo je, ze samé podstaty, jejich největším nepřítelem a v jehož zájmu je jejich zánik. No a většina hloupých zaměstnanců zase vidí své „třídní nepřátele“ v živnostnících, které považuje za jakési budoucí „zárodky“ oněch kapitalistů, pod vlivem oné pohádky o člověku co našel svůj první dolar ležet na ulici a záhy se stal milionářem. Nutno připustit že v nich tuto pohádku živí i ti živnostníci, kteří se tváří jako by těmi kapitalisty už byli, ačkoli k nim mají stejně daleko jako ti zaměstnanci.

***

Napsal vittta:

(Proč komunisté zrušili živnostníky?)

Nemohli je nechat.
Někteří by měli víc peněz, jak ředitel podniku.
Tehdy měl ředitel podniku 3x-4x víc jak dělník, rozdíly byly na dnešní poměry malé, ba směšné.
Navíc, živnostník by mohl obcházet zákon o pracovní povinnosti.
Klidně mohl dělat cokoliv nelegálního, a skrýt to za svou živnost.
Prostě prát prachy.
Živnostník by socialismus zabil, protože socialismus je v podstatě teorie, ale špatné vlastnosti lidí praxe.
Takhle socialismus zabili sami komunisté, kteří komunisty nebyli.

Reklamy

Tanky jedou po Praze

Tanky jedou po Praze
v krvavém úsvitu.
Tanky jedou po pravdě,
ale ne té z novin.

Tanky jedou po touze
žít bez vlády štemplů.
Tanky jedou po vojácích,
sedících uvnitř tanků.

Bože můj – jak je to hrozné!
Bože můj – jaký úpadek!
Tanky po Janu Husovi.
Po Puškinovi, po Petéfim.

Strach – je základem svinstva.
Pochopové slavte,
jste křížencem mezi Nozdrevem
a člověkem ve futrálu.

Svědomí a čest jste se pošlapali.
Jako šelma břichatá
jede ve futrálech tanků po Praze
strach – obrněné násilí.

Jak chápat motivy
té motorizované smlouvy?
Už víš, naivní Manilove,
jak Nozdrev škrtí?

Tanky jedou po hrobech,
po těch, kdo se ještě nenarodili.
Růžence byrokratů
do pásů tanků se vryly.

Jsem snad nepřítel Ruska?
Copak jsem nebyl šťastný,
když jiné naše tanky
vítal jsem coby usmrkánek?

Copak mohu žít jako předtím,
když jako při náletech
tanky drtí naději
a jsou to naše tanky?

Dříve, než zemřu,
a na mně nezáleží,
obracím se k potomkům
jen s jediným přáním.

Ať nade mnou, bez naříkání,
prostě napíší podle pravdy:
„Ruský spisovatel. Rozdrcený
ruskými tanky v Praze.“

Jevgenij Jevtušenko
23. srpen 1968

***

Překlad Janika. Chtěla jsem ukázat, že Rusové, co měli rozum a srdce na pravém místě, byli proti okupaci. Proto bychom je neměli házet všechny do jednoho pytle. 

Fóbie

Napsal Josef K.

Zcela nedávno se ve zdejší diskusi rozhořel spor o význam slova fóbie. Rád bych k tomu něco poznamenal. Řecké slovo φόβος fóbos neznamená nic jiného, než strach a fóbie je proto pouze strach z něčeho, rozhodně ne nenávist k něčemu. Nenávist je řecky μίσος mísos (viz např. misantropie) – třetí i páté písmeno v řeckém zápisu je sigma, kdy to páté písmeno je sigma koncová, která je vždy jen malé písmeno, jež se píše pouze na konci slov. Nenávist k něčemu by tedy byla mísie (např. islamomísie). Významový posun u slova fóbie je naprosto účelový a musím ho považovat za takové novodobé (a přitom zcela úmyslné) babylónské zmatení jazyků. Je proto naprosto zřejmé, že opakem fóbie ve skutečnosti nemůže být slovo filie z řeckého slova φιλία filía (neplést s latinským slovem filia – dcera – od něj pochází například slovo filiálka nebo v genetice pojem první filiální generace), které znamená lásku, náklonnost či sklon k něčemu – všechny tyto významy jsou zde správné (takže např. bibliofilie označuje lásku ke knihám, zatímco třeba pedofilie není láskou k dětem, ale perverzní a odpornou náklonností k nim a zase hemofilie je sklon k chorobné krvácivosti způsobený dědičnou poruchou srážlivosti krve). V současné době je doslova módní záležitostí odsuzovat xenofóbii, islamofóbii a na druhé straně rusofilii. Po jejich projevech se usilovně pátrá. Přitom mít strach z cizinců nebo z islámu je zcela legitimní a pro tento druh strachu existují i zcela racionální důvody (na rozdíl třeba od strachu z pavouků – arachnofóbie, když je téměř nemožné se u nás setkat s potenciálně nebezpečným druhem pavouka). Mít z něčeho strach také automaticky neznamená to nenávidět. Pokud bych já osobně měl (zcela iracionální) strach z pavouků, tak by to pro mne nebylo důvodem je nenávidět, ale být od nich co nejdál. Kdo odmítá migranty a islám v České republice proto není nenávistný, ale má zdravý rozum a vidí fatální důsledky, jež by zcela nutně mělo přijímání lidí ze zcela inkompatibilního prostředí, s názory a chováním neslučitelnými s českou kulturou. Tito lidé se nechtějí přizpůsobit a integrovat, ale chtějí na hostitelské společnosti parzitovat a následně ji ovládnout, jak se to již dnes děje v některých státech Západu (tyto státy mají šanci na další budoucnost jedině v případě novodobé reconquisty). Podle mne by každý měl mít zájem předat naši zemi svým dětem a vnukům bezpečnou a suverénní, s žijící českou kulturou. Pouze parazité živící se politickým aktivismem a vyznávající zásadu po nás potopa, mohou pracovat na postupné likvidaci vlastního národa a své vlasti a ještě se přitom stavět do pozice morálních veličin.

Jednoduchý svět pasáčka vepřů

Tarasova terasa

Kombinace těchto výsledků s předcházejícími, které odhalily rozpad Higgsova bosonu, jehož střední doba „života“ je jenom 1,6×10−22 s, na dvojici fotonů, případně bosonů Z, umožňuje fyzikům se statistickou významností 5,3 σ prokázat, že při experimentech na LHC vznikají současně Higgsův boson a boson W, případně boson Z (W a Z zprostředkovávají slabou interakci). To znamená, že všechny čtyři primární způsoby produkce Higgsova bosonu byly při experimentech LHC pozorovány se statistickou významností nejméně 5σ.

View original post 540 more words

O hádkách na blogu

Komentář 2tttt:

U „šermířského klání“ Vittta vs. Saul lze ocenit „kryty“ a poučit se z „výpadů“. Avšak investované úsilí a čas, z pohledu konstruktivní debaty, očekávaného výsledku nebo alespoň nějakého dopředného vývoje, je (dnes) zcela ztracený.

Rozptylte opět devianty a částečné nebo úplné psychopaty mezi běžnou společnost tak, aby nemohli zmiňovaní jedinci postupovat v akordu, a budou se muset PŘIZPŮSOBIT většině. Pokud necháte volný průchod jejich zvráceným světům, vězte, že se spojí (spojili) a jejich světy pozřou jakékoli světy sousední. Jejich světy postrádají morální a sociální HRANICE. NEMAJÍ vlastní korekci. Korekce často více či méně selhává nebo úplně chybí.

 

Může kádrování bránit totalitě?

Z jednoho rozhovoru, upraveno, kráceno:

X: „No, je to stejné jako za komunistů, i dnes je tu systém různých prověrek… prostě režim na důležitý post nepustí nikoho, kdo by například byl proti demokratickému zřízení.“

Y: „V tom je ale právě, do prčic, ten naprosto zásadní rozdíl. Nevím, jestli to vnímáš, ale ty v rámci toho, abys zase korigovala a ukázala, že je to stejný, tak jsi udělala přesný opak. Právě díky tomu, že tam nikoho takového nepustí, ochraňuje tu možnost změny a zabraňuje např. právě totalitě.“

Kdo má pravdu, X, nebo Y?