Štítky: Autor: Kamil Mudra

Plané snění a budhismus

Napsal Kamil Mudra

Ono je to vcelku jednoduché. Pro toho kdo netouží jen po vysvobození se z toho kolotoče nových zrození, nějaké dumání nad plaností nebo ne-plaností snění, nemá valný význam. Snění má drtivá většina populace ve své standardní výbavě pro život v běžně vnímané realitě a jeho prožívání je s ní v souladu, stejně jako prožívání lásky, touhy po poznání, po seberealizaci v čemkoli… A nakolik se ukáže planým, nebo naopak někoho „nakopne“ k nějakým výsledkům, prostě ukáže čas. Překážkou na cestě je pouze pro toho kdo vědomě pracuje na tom aby se z té reality co nejdříve vymanil a cokoli co nesměřuje k tomuto cíli je pro něj brzdou a ztrátou času.

Celý příspěvek

Na Sýrii padají bomby

Komentář napsal Kamil Mudra

Vidím, vittto, že pokud bych byl prezidentem, nemohl bych si vybrat spolehlivějšího mluvčího, co do shody v názoru, než tebe. Vyjádřil jsi můj pohled na situaci tak, že na mne už nezbývá mnoho co bych dodal.
Tedy se spíše zaměřím na to, jaké bychom si z toho měli všichni vzít ponaučení, ve stručném souhrnu, byť jsi i toto téma také naťuknul:

1) Mezinárodní instituce které by měly zajišťovat nějakou korektní a rozumnou komunikaci mezi státy, založenou na ověřených informacích a smysluplných argumentech nám nejsou k ničemu ani když už jde opravdu o kejhák.

2) Státy mohou být nahnány do válečného konfliktu i šílenci nerespektujícími ani jejich vlastní (natož pak mezinárodní) pravidla.

3) Rusko, prozatím předvedlo že mu záleží na globálním míru mnohem více než na nějaké pochybné vojenské prestiži.

4) NATO naopak předvedla zřetelně (a nikoli poprvé) že není žádným obranným paktem střežícím světový mír, nýbrž aliancí která se nehodlá zabývat žádnými pravidly.

Co by mělo následovat?

Lidé všech zemí by měli vyjít do ulic a požadovat odstoupení z funkcí všech politiků kteří o zásahu v Sýrii rozhodli i těch kteří jim jen vyjádřili podporu. Tito politici by měli být obžalováni z ohrožení světového míru, odsouzeni a potrestáni minimálně trvalým zákazem jakékoli činnosti ve veřejných funkcích.

Co bude následovat?
Pokud se situace nevyeskaluje až ke globálnímu konfliktu, tak jen zarputilé, až hysterické kecy na politické scéně oblečené do trapných frází, ingorace nehodících se faktů a argumentů a úlevné oddechnutí si přemýšlivých lidí ve smyslu: „Tak tentokrát jsme to přežili.“

Co na tom kdo získá?
Západ pochybné pošimrání ega ve stylu: „Nojo, Putin umí jen strašit.“
Rusko pak oprávněné a dá se říci oficiální odůvodnění k tomu aby se začalo chovat úplně stejně jako západ a odhodilo v diplomacii i v činech jakékoli servítky.

Proč?
Protože požádat o přístup pozorovatelů a lékařů do země kam vzápětí pošlu rakety je už natolik nad rámec minimální objektivity že se to posouvá za hranice absurdity. To je jako říci si o vysvětlení a následně dotyčnému rozbít hubu dříve než ji otevře. A přesně takto se aliance zachovala.

***

Dodatek Janika: není vhodnější příležitost pro připomenutí projevu Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN:

https://www.youtube.com/watch?v=b6wQVTABn9M

A otázka pro vitttu, když už byl pasován na tiskového mluvčího :-): Má Západ morální právo bránit Syřanům v útěku ze země, kterou bombarduje?

LUKÁŠ A SVÁTEČNO

 Napsal Kamil Mudra

To ráno bylo trochu šedivé, trochu modré a pak taky malinko do zlatova. Na nebi ještě vedl měsíc poslední a předem prohranou bitvu se sluncem, které s přezíravostí vítěze už rozhazovalo své paprsky do všech stran. Jeden z nich proletěl nad stovkami měst a vesnic, tisíci domů, domků, vilek, chalup a chat, minul nepočítaně oken, až se do jednoho zapíchl tak prudce, že ho nestačilo zadržet a dovolilo mu, aby zašimral spícího Lukáše na nose. Bylo to takové hebké cvrnknutí, jako když hodná máma, v  dobré náladě, něžně napomíná nezbedného klučinu.

Celý příspěvek

Kamilovy otázky

Už čtyři měsíce pokládám lidem, kteří se v mé přítomnosti projeví „proimigrantsky“ dvě otázky:

1) Pokud by vláda vyhlásila že přijme do naší země tolik uprchlíků za kolik se (za konkrétní osobu) písemně zaručí nějaký občan ČR, kolika příchozím byste takovou záruku poskytli?

Po tom co odpoví následuje druhá otázka:

2) A co kdyby ten váš podpis znamenal, že se po dobu pěti let stanete jakýmsi „kurátorem“ té osoby, dohlížejícím na její integraci, a za každé její porušení našich zákonů budete nést stejné následky jako ona?
Celý příspěvek

Věčný problém starý jako lidská společnost

Napsal Kamil Mudra

Dej ulici svobodu projevu a brzy toho využijí radikálové všeho druhu, jejichž hlavním cílem je „výroba majdanů“ kdykoli a pro cokoli – hlavně aby se „něco dělo“ a oni byli toho středem.
Vezmi lidem tuhle svobodu a v (relativně) krátké době se národ změní ve stádo tupých ovcí, neschopných na tu ulici vyjít a vydupat si změnu k lepšímu, ani u té nejhorší vlády.

Řešení „shora“ vyžaduje, pokud možno, nepřerušovanou linii osvícených vládců.
Řešení „zdola“ vyžaduje silnou občanskou základnu, tvořenou vzdělanými, charakterními a sebevědomými lidmi, schopnými samostatného uvažování a rozhodování.

Ale jak tohle „vybalancovat“ k nějakému funkčnímu „zlatému středu“, není-li k dispozici jedno ani druhé?

I v historii se špatně hledá model vyhovující všem společenským vrstvám. Co se týče života prostého člověka, tak svými poznatky kloužeme jen po povrchu, tím více čím hlouběji se v čase ponoříme.

Kdo ví kolik „modelů“, jež si vytváříme, je jen mylnou představou?
Celý příspěvek

Vánoční píseň pro Zuzanu

Napsal Kamil Mudra

Štědrý večer byl stejně hezký jako všechny z let minulých. Přibylo opět pár kapek v řece času, od okamžiku kdy paní Tma vyňala z čarovné truhlice náruč šátků a počala jimi zakrývat město i okolí, místečko po místečku. Jen málo paprsků ještě pronikalo malými otvory, které protrhávala zvědavá okna do černého šatu této tiché kouzelnice.
Celý příspěvek

Chvilka s Kamilem

Napsal Kamil Mudra

Postavit si zámek
z cihel dětských snů,
vyrobit nábytek
z člověčí touhy.
Narovnat do přihrádek
poesii dnů,
i každý zážitek,
byť nebyl dlouhý.

Oplotit ho zcela,
romantickým sněním
a dát mu střechu
z tajných přání.
Něhu co zněla,
v čase podvečerním,
na vlně dechu
přenést do svítání.

Růžemi červánků
nádvoří vymalovat,
rozeznít radostí,
zámeckou hlásku.
Písněmi tuláků
nechat ho oslavovat,
kočárem ze štěstí
přivézt si lásku.

Spokojen usednout
na konci času
na trůnu poznání
a nemít dluhy.
Z věže se rozhlédnout
po bílém jasu…
a pak bez váhání
propustit sluhy.
Celý příspěvek

Prohlášení Viktora Janukoviče k událostem na Ukrajině

Přeložil Kamil Mudra, převzato odtud.

Vážení spoluobčané!

Prošli jsme různými zkouškami. Dnes ale stojíme snad před nejtěžší. Přišel problém – zemřeli lidé. A to je největší tragédie a bolest pro každého z nás. Nicméně i toto musíme společně přežít a překonat.

Celý příspěvek