Kategorie: Vše není tak, jak se jeví

„Neberte nám naši víru“ po „ortelovsku“


Song „neberte nám naši víru“ je krásný. Vzbuzuje silné emoce a pocit sounáležitosti a to navzdory tomu, že text je pro mě o ničem a nic mi neříká. Takovou moc má zpívané slovo, navíc s přesvědčením.
Záleží však na tom, kdo se ho chopí a k čemu ho použije.
Ve filmu „Kdo seje vítr“ to byli ctihodní občané, protestující proti vyučování evoluční teorie ve školách. Se svatým nadšením zpívali tu krásnou píseň, použitou jako zbraň proti pokroku, vzdělání, změně. (ve videu 12,21-18,41)

Celý příspěvek