Category: LOPATNIKOV

Dojem

Napsal Sl.Lopatnikov
Překlad Janika, převzato odtud.

Když vidím takovéto fotografie „vlastenců“:

bez ohledu na to, jestli jsou z Ukrajiny, z Ruska, z Německa 30. let, z USA, z Afriky – odkudkoliv – mám stejný pocit obsedantní změkčilosti jako z homosexuálních průvodů: začínám se cítit jako cizinec… zcela postrádající soucit s lidstvem. „Vlastenectví – poslední útočiště ničemů?“ – Ne. Takové vlastenectví je prvním útočištěm debilů. Toto stádo tupých tvorů není hodno spatřit slunce… Vyhnout se misantropii při pohledu na takový dobytek je velmi obtížné. Velmi.

Ze starého:

Planetou vládnou paranoici
V salónech jsou v módě schizofrenici,
Na to se smutně dívají stoici,
Lovíce vidličkou knedlíky.

Reklamy

Plichta

Napsal S.Lopatnikov
Překlad Janika, převzato odtud.

Co získaly USA? – Absolutely nothing, jak se zpívá v písni.

Co ztratila Sýrie? – Absolutely nothing, jak se zpívá ve stejné písni.

Co získal Trump? – Popření vazby na Kreml.

Co získal Kreml? – Důvod pro rozšiřování vojenské přítomnosti.

Co získal Assad? – Ujištění, že jeho svržení není cílem.

 

Stále si myslíte, že to není kolektivní dohoda podvodníků?

Jaký je závěr? – Pche.

O rovnosti a bratrství

Napsal Sl.Lopatnikov
Překlad Janika, převzato odtud.

Obecně platí, že je to tak. Pokud hovoříme o lidech jako o biologických bytostech. Není pochyb o tom, že je to tak. Biologicky jsou si lidé rovni.

Ale ve skutečnosti je situace dvojí.

Člověk je ve smyslu homo sapiens – biologickým člověkem. Ale je také „homo public“, tedy „člověk společenský“, nebo jinými slovy, homo sapiens + KULTURA. A to je úplně jiná otázka. Nemám důvod domnívat se, že rovnost platí pro kultury a následně pro „homo public“, i když z hlediska biologického jsou si lidské bytosti rovny.

Celý příspěvek

Demokracie je jako perpetuum mobile

Napsal Sl.Lopatnikov
Překlad Janika, převzatý komentář odtud.

Jakékoliv demokracie je nesmysl. Jako perpetuum mobile.

Navrhuji řešit problém výlučně na osobní úrovni: toužíš po moci – běž a bojuj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže jak?

Jednou se orel ptal havrana: řekni, havrane, jak to, že žiješ na tomto světě tři sta let, a já všeho všudy jen třicet tři let? – To je proto, pane, odpovídá havran, že pijete čerstvou krev, a já jím mršinu. Zamyslel se orel: zkusím to jíst také. Dobrá. Orel letěl s havranem. Spatřili uhynulého koně a spustili se k zemi. Havran začal klovat a pochvaloval si to. Orel klofnul jednou, klofnul podruhé, mávnul křídlem a řekl havranovi: ne, bratře havrane; než se tři sta let živit mršinami, raději se jednou napiji čerstvé krve, a pomáhej mi Bůh!

Pouze při tomto způsobu: nebudeš mít přátele, ale souputníky, kteří tě okamžitě zradí. Zrovna tak ty je. Budeš žít ne s milujícími ženami, ale jen spát s více či méně nákladnými děvkami. Nebudeš mít děti, ale vlčata.

Líbí se ti to – jdi do toho!

Nelíbí se ti to – kašli na vše, starej se o zdraví. Nebo chlastej vodku.

Vztah liberalismu a fašismu

Překlad článku S.Lopatnikova  О правильном мышлении.

Objevují se zmatečné výroky typu: „Spojenectví liberálů s fašisty by se dalo nazvat smlouvou s ďáblem, ale překáží tomu to, že liberálové samotní mají daleko od andělů“.

Ve skutečnosti je toto spojenectví naprosto přirozené. Liberalismus a fašismus nejsou k sobě navzájem antagonistické: jeden jako druhý jsou jen různými převleky základního světového společenského systému, který potvrzuje právo jedněch vykořisťovat druhé. Jak vykořisťovat, koho vykořisťovat, jakým způsobem spojit zloděje a okradené v „jedinou entitu“ – to je druhořadý detail. Ale hlavní věc – v zlodějské společnosti diktatury zlodějů jsou liberalismus a fašismus stejné.

 

Filosofie a schizofrenie

Specialisté z moskevského Výzkumného ústavu psychiatrie došli k závěru, že zájem o filosofii vede ke schizofrenii.

K tomu vyjádření S.Lopatnikova:

„Jediná oprava – falešná kauzalita. Ve skutečnosti je opak pravdou: to tendence ke schizofrenii znamená vášeň pro filozofii. Přitom sklon ke schizofrenii má 100% těch, kdo se zabývají filozofií, ale 90% z nich to skrývá a pouze 10% je diagnostikováno jako schizofrenici.“

***

Pokud filosofií rozumíme poznání, které se vymyká poznání našich smyslů, jde rozumný člověk od toho. Poznávám jen to, co vidím, slyším, hmatám. Vymyslet si vědu o tom, co nevidím, neslyším a nehmatám, může jen blázen. Přesto máme mnozí filosofii v oblibě, rádi používáme různé citace starých myslitelů – a blázni (zřejmě) všichni nejsme. Je to myslím tím, že ji vnímáme jako druh umění, jako kulturu, jako poezii, ale ne jako vědu.

Proč Ježíš nikdy nic nenapsal?

Část článku S.Lopatnikova „O podivnostech křesťanství“

Zdá se, že Ježíš musel být gramotným člověkem. Gramotnost byla v Judeji rozšířena v průběhu staletí před jeho narozením. Je známo, že v 1.století n.l. měla každá židovská obec školu. A co víc, vesnice, kde škola nebyla, byly vyloučeny z judaismu a dokonce zničeny, „protože takové místo porušuje rabínské přikázání: dechem z úst dětí ve škole je udržován svět“ (Jesus bin Yamla). Zatím vše, co svět ví o kázání Krista, známe jen ze slov jeho čtyř (z údajně dvanácti!) učedníků. Žádný písemný důkaz Ježíš nejen že nezanechal, ale učedníci se o něm ani nezmiňují. No, není to divné?

Takže všechny výroky tipu „Kristus řekl…“ nebo „Kristus učil…“ by se měly vyměnit za: „Učedník řekl, že Kristus řekl…“

Vezměme třeba takové kanonické dobrodružství Krista, jako bylo 40 dní v poušti… Odkud jsou ty informace, přátelé? Kristus to řekl, nebo se tam Matouš nachomýtl?

To je první nesmysl: věřit se má ne Kristovi samotnému, který jak známo, byl „sám Bůh (Bůh syn) v lidské podobě“, ale nějakým „svědkům“ – samozvancům, kteří prohlásili sami sebe za „svědky“ a „učedníky“. A svědci jak známo, „lžou jako svědci“.

Je teologie vědou?

Překlad článku  S.Lopatnikova Pravoslavná církev vlasti

Teologie je v Rusku oficiálně uznaná vědou. (http://www.kommersant.ru/doc/3060218)

Dlouhodobá debata o zahrnutí teologie do seznamu státem uznávaných vědních disciplín byla dokončena: v Rusku byl vytvořen systém udělování akademických hodností v tomto oboru. Ministerstvo školství oznámilo schválení rady odborníků pro teologii při Vyšší atestační komisi (VAK).

Co se dá zde říci? – Jen jedno:

BOŽE! DĚKUJI TI ZA TO, ŽE JSI MI UMOŽNIL PROŽÍT ŽIVOT V SSSR!

Rojová armáda

Napsal S_Lopatnikov

Překlad Janika, převzato odtud.

Zdá se mi, že rozvoj armády půjde cestou vytvoření obranných „rojů“.

Asi takto: jednotlivci, tanky, letadla, lodě nebo ponorky, řízené lidmi, budou obklopeni synchronně se pohybujícími roji relativně levných robotů, jejichž účelem bude obrana „obývané“ techniky.

Tak v Sýrii byl sestřelen jedním z přenosných systémů protivzdušné obrany vrtulník. Ale můžete si snadno představit takový vrtulník, který je obklopen, řekněme, tuctem levných dronů, schopných se pohybovat v synchronizaci s vrtulníkem a vybavených systémem senzorů, případně prostředky pro zničení těchto přenosných systémů protivzdušné obrany. Bude to podobné jako s organizací nosičů bojových skupin, jen role centra bude plnit voják nebo jím ovládaná technika. Poznámka: tato ideologie je vhodná prakticky pro všechny úrovně zbraní – v zásadě i pro policejní operace.

Podle toho tankový roj může vypadat takto:

roj1

Celý příspěvek