Kategorie: M.Chazin (přeložil Hamilbar)

O odpovědnosti elit a o situaci v zemi

Napsal M. Chazin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Ještě pár slov o situaci ve státě.

Již dříve jsem napsal krátký text o demisi Surkova, ve kterém jsem vysvětlil hlavní, podle mého názoru, důvody této události. Vzhledem k tomu, že prognózu pro Rusko na tento rok jsem nakonec nenapsal (vše se vyvíjí příliš rychle), některé politické detaily je zapotřebí popsat podrobněji. A o tom chci právě mluvit.

Není to poprvé co téma odpovědnosti „elity/nomenklatury“ vyvstává před společností naší země. Byly to právě pokusy přivést šlechtu k odpovědnosti, které nakonec stály Pavla I. hlavu (Angličané byli pouze organizační základnou obecné nespokojenosti) a pravděpodobně z téhož důvodu přišel o funkci Stalinův nástupce G.M.Malenkov. Ten začal v roce 1955 zvyšovat požadavky na odpovědnost nomenklatury, která po Stalinově smrti silně zeslábla, a doplatil na to tím, že prohrál v souboji s Chruščovem. A nepomohlo mu ani to, že většina vedoucích představitelů krajských výborů strany vděčila za svoje povýšení osobně Malenkovovi (hlavnímu kádrovákovi ÚV), kdežto Chruščova příliš nemilovala, mimo jiné i za žertíky období 1949-53 (kdy odpovídal za tajné služby).

Celý příspěvek

Svět na prahu nových časů – IV

Michail Chazin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Kdo najde cestu z ideologické slepé uličky?

Z výše uvedeného vyplývá, že současná situace nám dává absolutně unikátní příležitosti. Proč právě nám?

Věc se má tak, že západní společnost je tvrdě totalitární. Jakékoliv pokusy zabývat se něčím neschváleným oficiální ideologií jsou systematicky pronásledovány. Tresty jsou, pravda, mírnější než ty, které se používaly v SSSR. Lidem pouze uzavřou možnosti karierního růstu. Dokonce i když školák ve svých úvahách a projevech odporuje základním dogmatům, můžeme směle říci – dobrého vzdělání se mu již nikdy nedostane. Spolu s tím však existují různé instituty a mechanizmy, jejichž účelem je kontrolovat a dohlížet na situaci tak, aby se nedostala do slepé uličky. V případě nouze se zákaz nezávislého myšlení ruší. Tento mechanismus v průběhu posledních několika století mnohokrát zafungoval.

Celý příspěvek

Svět na prahu nových časů – III

Michail Chazin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

 Způsoby udržení vlády.

Ve skutečnosti bitvy již probíhají. V USA, v Evropě i v Rusku pokračují demonstrace, se kterými vlády všelijak bojují. Přitom jsou si plně vědomy toho, kterým směrem se situace vyvíjí: v USA, jak píší v internetu, trénují policii a armádu na maketách amerických měst (téměř ve skutečné velikosti), v Rusku vážně posuzují varianty zvýšení daní, včetně daní z nemovitosti a luxusu. To ukazuje, že vládnoucí kruhy chápou blízkou budoucnost a nevidí ji nijak růžově. Ale jak ji vlastně chápou?

  Celý příspěvek

Svět na prahu nových časů – II

Michail Chazin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Triumf úroku.

Právě v tom období, když jsme odmítli vítězství ve „studené válce“, jsme se fakticky zřekli základních  principů „Rudého“ projektu. O něco později, ve druhé polovině let 80-tých, Gorbačov vyhlásil, že SSSR neponese světu svoje hodnoty, protože přechází na hodnoty „všelidské“. Zřeknutím se sovětského systému globalizace vedl nás Gorbačov neodvratně do systému globalizace „Západního“ projektu, protože jiná globalizace prostě nebyla k dispozici.

  Celý příspěvek

Svět na prahu nových časů – I

Michail Chazin
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Svět se dnes nachází před zásadním, radikálním zlomem. Co do síly a rozsahu nesrovnatelně větším než byly zlomy v letech 1917 a 1991, a to proto, že ideje, v jejichž rámci změny probíhaly tehdy, byly známy, dá se dokonce říci, že byly běžnou, všední věcí. Dnes ale nemáme ani jazyk pro popis současného stavu, ani alternativní ideje.

Celý příspěvek

O problémech „Západního“ globálního projektu

Napsal Michail Chazin

Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Nejednou jsem hovořil o tom, že „Západní“ globální projekt prožívá těžké časy. „Sladkých koláčků“ není dost pro všechny, jejichž množství se za posledních 30 „tučných“ let zvýšilo natolik, že se nyní musí množství „jedlíků koláčků“ zmenšit ne o nějakých ubohých 5-10%, ale několikrát. To samozřejmě vyvolává vážné problémy – vzhledem k tomu, že tito „jedlíci“ se rozhodně nechystají dobrovolně omezit svůj apetit. A to zase znamená, že do této chvíle jednotná elita „Západního“ projektu se nutně musí začít štěpit na velké klany a řezat se, takříkajíc, do živého. A v průběhu boje těchto klanů se vyjasní, kdo zůstane „na hladině“ a kdo ne.

Celý příspěvek

O co jde v prezidentské kampani USA, v oblasti ekonomie

Napsal Michail Chazin.

Přeložil Hamilbar, převzato odtud

Všichni jsme svědky toho, jak americká volební kampaň nabírá na obrátkách, ovšem podstata sporu mezi hlavními kandidáty je většině normálních lidí nepochopitelná. Diskuse se soustřeďuje na celkem omezené problémy, vede se celkem specifickým jazykem a vytáhnout z ní podstatu sporu není vůbec jednoduché. Chtě nechtě vzniká podezření, že žádný reálně existující rozpor v podstatě neexistuje a celé se to točí čistě jenom kolem toho, který klan se, v právě probíhající krizi, dostane ke vládě. Což je samozřejmě důležité, pro samotné klany dokonce životně důležité, ale přeci jenom existují v probíhající kampani principiální rozpory, a právě o těch bych rád řekl několik slov. Celý příspěvek

Opakuje se MF Global?

Napsal Michail Chazin, 12.07.2012
Přeložil Hamilbar, převzato odtud.

Pro začátek – oznámení (převzaté ze serveru forexpf.ru):

„Před sedmi měsíci byl případ MF Global vysvětlován oficiálními činiteli jako výjimka. Jenomže včera se PFGBest stal dalším brokerem, jehož klienti se ocitli v problémech. V současnosti mohou pouze uzavírat své pozice, ostatní operace jsou nedostupné a prostředky jsou zmrazeny. Důvodem toho jsou objevené účetní nepřesnosti. Poté co získala informaci o tom, že prezident a jediný vlastník PFGBest Russel R.Wasendorf možná falšoval výkazy, obrátila se NFA na banku, ve které se nacházely účty klientů. Ze 400 miliónů dolarů peněz klientů se podle výkazů mělo 225 milionů nacházet na segregovaných účtech v JPMorgan, ovšem prověrka ukázala, že v bance zůstalo pouhých 5 miliónů dolarů. Podle zpráv medií se Russel R.Wasendorf pokusil o sebevraždu a v současnosti se v kritickém stavu nachází v nemocnici. BFGBest oznámil, že plánuje propustit několik set zaměstnanců“.

Celý příspěvek