Rychlost šíření koronaviru

Podle článků pana Lopatnikova zde a zde.

 

Již 80 lidí zemřelo k 27.1. na infekci koronaviry. 26.1. to bylo 50 lidí. Během jednoho dne se počet identifikovaných pacientů zvýšil z 2040 na 2700, to znamená, že koeficient šíření je 1,35 ZA DEN (!?). To zhruba odpovídá skutečnosti, že PRVNÍ NEMOCNÝ SE OBJEVIL ZHRUBA 31. PROSINCE 2019. .

Horní červená tečka je stav k 27.1. Vývoj infekce zapadá do této linie. Ve dnech 11. – 12. ledna bylo nahlášeno 41 případů, což je ve shodě se získanou přímkou. To odpovídá levé dolní červené tečce.

S tímto koeficientem šíření je virus schopen infikovat lidstvo do 76 dnů.

***

Na dnešní den, 28.1., měl podle prognózy pana Lopatnikova počet nemocných vzrůst na 3700 – a ve skutečnosti je jich dnes hlášeno 4428. Zemřelých je 106. Graf se tedy mění k horšímu.

 

A zítra…?

Vraždíte, a pak se děsně divíte, že jste také vražděni

Napsal vittta

Tohle je ukázka pokryteckého hnusu.
Z článku vyplývá, že byl odstřelovačem zastřelen ukrajinský voják kdesi na Donbasu.
Někde se motal kolem nějaké vesnice- a bum- bylo po něm.
Těžko samozřejmě říci, jak to bylo doopravdy, a co tam voják konkrétně dělal, či co měl na svědomí, ale válka je válka, a to se dějí různé špatné věci.
Pozoruhodná je jiná věc.
V článku se odkazuje na ukrajinskou lékařku, která je čímsi známá.
Čím je známá, není psáno, ale dle mého nejspíše nějakými politickými komentáři.
Také je mladá a krásná, takže tím článek dostává celkem dojemný nádech.
Známá a krásná lékařka vzpomíná na svého milého, který tu včera byl, a dnes už není.
A přeje si smrt odstřelovače, který ho zabil.
A píše, že tu smrt onen odstřelovač dostane.
Kdo ví, třeba se jí- co by raněný, dostane do ruky, a ona mu podřízne hrdlo.
Nebo si na něj počíhá, a zastřelí ho ona, v každém případě je ale třeba, aby válka ještě co nejdéle trvala, aby nakonec odstřelovač- nedej Bože- ještě nevyvázl.
Až se na nej v nekonečné válce konečně dostane, pak může milá zase tohoto muže mudrovat o tom, jak tady včera byl, a dnes už není.
A možná, že milý té krásné lékařky také zastřelil- je to dokonce pravděpodobné, velice pravděpodobné- nějakého chlapce, co pro něj pláče jeho milá i jeho rodiče.
Ale o tom lékařka přemýšlet nehodlá, a nehodlá přemýšlet ani o vražedném teroru, který v těch oblastech donutil muže vzít zbraně, a bránit svoje rodiny.
Takhle se, milá „lékařko“ z toho kruhu jen tak nedostanete.
Vy tam na té Ukrajině jste se z toho vlastně nedostali nikdy.
Nemáte rádi nikoho- a nikdo nemá rád vás.
Vraždíte, a děsně se divíte, že jste pak také vražděni.

10 prvních kroků Mišustina na postu premiéra: růst příjmů ruského obyvatelstva, adresná pomoc chudým, podpora obchodu.

Poslanci se dozvěděli, co bude nový premiér od svých ministrů požadovat.

Mišustinova řeč před poslanci:

 1. Peníze jsou! Toto prohlášení Michaila Mišustina ostře kontrastovalo se známou výpovědí dnes již bývalého premiéra Dmitrije Medvěděva „peníze nejsou, ale držte se“. Mišustin řekl, že zdroje na řešení zadání prezidenta (což je především boj s chudobou a zlepšení demografie (nárůst obyvatelstva)) ve státě jsou, a to díky přebytkovému balíku a makroekonomické stabilitě. Zároveň oznámil, že to je úspěch dosavadní vlády Medvěděva. „Členové vlády ponesou osobní odpovědnost za dosažení národních cílů rozvoje“, prohlásil Mišustin.
 2. Vybudovat systém součinnosti s regiony, aby lidé dostávali včas všechen odpovídající  příjem. Zvýšit kvalitu řízení.
  „Na prvním místě je tu péče o děti, o rodiny, o růst jejich blahobytu a zvýšení kvality života“, řekl Mišustin. „Lidé mají už pocítit reálné změny k lepšímu, ale zatím to ani zdaleka všude neprobíhá.“
 3. Prozkoumat, proč Rusům téměř nerostou příjmy. Zvýšit životní úroveň občanů. Z toho důvodu je podle jeho slov potřeba přijmout řadu návrhů zákona o ochraně investic občanů, vytvořit nová pracovní místa.
 4. Do dvou let Mišustin slibuje vytvořit systém adresné sociální pomoci.
  Existuje nespočetné množství privilegií, výhod, jsou jich stovky. Dnes je velmi obtížné rozpoznat, jak se těmito výhodami plýtvá, protože není jasně daná zákonitost jejich automatického rozdělování. Je důležité stanovit sociálně adresnou pomoc.
 5. Navrátit ztracenou důvěru mezi státní mocí a obchodem, odstranit zbytečné náklady a tlak.
  – Aby lidé, kteří se zabývají obchodem, včetně lidí mladých, pocítili důvěru a ochranu, mohli rozvíjet svou činnost, vytvářet nová pracovní místa, a hlavně, navyšovat výdělek zaměstnancům, objasnil Mišustin.
 6. Peníze využívat efektivně, nastavit správně priority.
  Je nezbytné uchovat makroekonomickou stabilitu, a tedy akumulovat dodatečný příjem na podporu závazků. Proto musí vláda udržet inflaci do 4%.
  Dále:
 7. Dosáhnout průlomu v digitalizaci.
 8. Rozvoj silnic a infrastruktury.
 9. Růst zemědělského sektoru a podpora farmářů.
 10. Podpora průmyslu obrany.

Pro Mišustina hlasovalo 383 poslanců, 41 se zdrželo. Proti nebyl nikdo. To se v nové historii ještě nikdy nestalo.

Celý text: https://www.kp.ru/daily/27079/4150745/

Proč Trump zavraždil Solejmáního?

Vittta napsal:
„Nastala zvláštní situace, kdy lidé nějak respektují to, že k podobnému rozkazu musel mít Trump nějaké důvody a nějaké informace, které my rozhodně nemáme.“

A kočka šklíba se proti tomu ostře ohradila:
„Lidé nic takového nerespektují a je to dobře. Přece neznamená, že když Obamu, Clintonovou a spol. nesnáším, musím respektovat dalšího hajzla v USA a to Trumpa.“

Moje první reakce byla podobná, jako ta kočky. Popravdě dost mě to vzalo a pobouřilo. Jenže, vitttu znám už dost dlouho, a vím, že se většinou trefuje do černého, nebo aspoň hodně blízko. Přiznejme si, že opravdu nevíme všechno, vlastně do zákulisí nevidíme vůbec. „Jen tak“ to Trump určitě neudělal. Neudělal to ani proto, že je to prostě lotr a zločinec, ani proto, že by mu nějak záleželo na tom, aby měli Američané levnější benzín :-).

O jednom z možných Trumpových důvodů pro vraždu Solejmáního píše Lev Veršinin toto:

„Verze o určité „dohodě“ mezi íránskými elitami a americkými „osly“*) je více než pravděpodobná. Trump je dobrý prezident pro „instalatéra Joeho“, ale velmi špatný pro „tradiční elity“ D.C., a demokraté jsou ochotni udělat cokoli, aby zabránili Trumpovu znovuzvolení. A demokraté a ajatolláhové mají dlouhé a velmi specifické vazby, na které na íránské straně dohlížel generál Solejmani – a po jeho smrti nastaly „oslům“ mnohé těžkosti.“

*) Proč se demokratům v USA říká „oslové“- nemá to hanlivý význam, jako v češtině.

Prolomení hradeb

(Ne recenze, jen pár poznámek – pro grasyka napsal Sam Elles )

Musím říct, že knihu jako celek skutečně oceňuji. Petr Hampl v ní napsal množství užitečných informací; informací, se kterými by se měl seznámit každý, kdo rozumí tomu, co čte.

Ačkoliv nechci, aby v naší zemi měli islamisté jakýkoliv vliv, trochu jinak se dívám na odsouzení islámu jako náboženského systému. Nesouhlasím kupř. se slovy pana Okamury, že by se islám „měl zakázat“. Naproti tomu souhlasím plně s tím, aby žádný islám (ani katolictví ani protestantství) nikomu neurčoval zdejší společenská pravidla, natožpak zákony. Je pozoruhodné, že úředník, který souhlasí s tím, že teroristická vražda íránského vysokého představitele na iráckém letišti byla plně v souladu slickýmiprávy, nesouhlasí s tím, že ředitelka školy má právo zakázat nošení hidžábu do školní třídy.

Na str. 24 knihy se píše – predátor islám způsobil:
– zánik hinduistické říše na území dnešního Pákistánu (Hm. A neměli v tom tak trochu prsty i páni Angličané svým působením v Indii?)
– zánik vyspělé křesťanské civilizace na území dnešní Sýrie (Hm. A jsme si jisti, že k tomu nepřispěl rovněž i novodobý pokus ovládnout toto území?)

Na str. 27 knihy se píše:
„Ubývá v evropských zemích muslimů nebo jich přibývá?“ (Sugestivní otázka. Jen chybí další sugestivní otázka – čí vinou? A ještě sugestivnější a nejdůležitější – cui bono?)

Kniha také obviňuje islám z otroctví. Pro zajímavost uvedu pasáže ze „svaté“ knihy křesťanstva:
Exodus 21:20: Jestliže někdo uhodí svého otroka nebo otrokyni holí, takže mu zemřou pod rukou, musí být usmrcený pomstěn.
21 Jestliže však vydrží den či dva, nebude pomstěn, neboť byl jeho majetkem.

A co takhle něco od „krále Šalomouna“?:
Přísloví 29:19 Otroka slovy nepotrestáš: i když porozumí, neposlechne.
Přísloví 29:21 Je-li otrok od dětství hýčkán, je z něho nakonec nevděčník.

Na straně 71 knihy se píše:

Bylo odhaleno, že George Soros stanovil cíl udržet otevřené hranice Evropy pro neomezený počet islámských kolonistů. (Hm. Co – kromě obligátního cui bono? – dodat? Možná Cicerovo – Nullum vitium taetrius est quam avaritia, praesertim in rem publicam gubernatibus. – Není odpornější neřest než hrabivost, zvláště u těch, kdo řídí Evropskou unii, pardon, u těch, kdo řídí republiku. Nebo snad – slovy Petra Hampla – u nové aristokracie?)

Přečti si ji. Má jen 309 stran. V knihovně je na pořadník.

Také o ateizmu

Napsal Jan Hruška

Následující řádky píšu tak trochu pozpátku. Chtěl jsem začít psát o jednom úpadkovém jevu v dnešním křesťanství a pak mi napadlo, že bude nejlepší zeširoka začít ateizmem – z náboženského hlediska. Problém je, že je to jediné náboženství, které je o sobě přesvědčeno, že žádné náboženství není. Přesto se pokusím o určité roztřídění a stručný popis.

První skupinou jsou lidé nábožensky vlažní. Tvrdívá se, že v každé společnosti tvoří kolem osmdesáti procent. Tito lidé obvykle respektují kmenové či státní náboženství, částečně vykonávají žádané obřady a dodržují morální požadavky, ale nijak zvlášť je to nebere. Dneska je státním náboženstvím ateizmus, tak jsou ateisti. Jsou tu nějaké zbytky křesťanství, tak tvrdívají, že nad námi asi něco bude. Až přijde islám – západní společnost klesla tak hluboko, že i ten blbej islám je životaschopnější – budou muslimové.

Celý příspěvek

Honzákův blázinec

Napsal vittta

Psychiatr Honzák mluví, mluví…..ale já mu nerozumím.
Chce říci, že Babiš zlý, ale nepíše v podstatě proč.
Že BUDEME vracet nějaké peníze, jako kdo, MY budeme něco vracet?
Psychiatr Honzák ale zatím byl v klídku, když se fakt vracelo, třeba za NOVU, nebo Hrubý Rohozec náckům, nebo miliardy církvím, které v r.48 ani neexistovaly a majetky, které vůbec neměly.
Psychiatr Honzák je psychopat, jestli Babiš, to nevím, není o nic lepší ani horší jak jiní, ale Honzák asi patří na druhou stranu ústavní zdi.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Psychiatr-Honzak-rozebiral-v-radiu-Babise-Absolutne-postrada-svedomi-608220

Rusko odtajňuje archivy

 

Napsala Alva

Vzpomínáte, že celkem nedávno Putin slíbil postupně odtajnit archivy? Už začal.

“Putin o Mníchovské zrade+ materiál z archívu”
(«Это всё что-то напоминает»: Путин — о ситуации в Европе с русофобией и антисемитизмом)
https://russian.rt.com/world/article/700402-putin-sng-neformalnaya-vstrecha

Neumím rusky natolik, abych mohla napsat podstatné, tak střípky z diskuze:na leva-netu:

– Předpokládám že Ruský archiv obsahuje dostatek materiálu na rozbourání jakékoli propagandy která se ho (Ruska) týká, s přesahem do všech zemí které s Ruskem kdy měly co do činění. A uvolňování zatím probíhá skvěle, postupně, vždy cíleně s ohledem na právě otevřené otázky.

– možný dopad a důsledky pro informační pole v ČR/SR respektive na území bývalého ČeskoSlovenska je obrovský. Stejně tak Polsku to pěkně může srazit hřebínek.

– Domnívám se, že obrovský význam to má i pro Německo. Putin mluví o Versailleské smlouvě, která pro Německo měla devastující následky. Poprvé jsem slyšel, že země ANTANTy (kromě Ruska) donutily Německo platit reparace v hodnotě 110 000 tun zlata. A Německo za 1. světovou splácelo ještě v roce 2010.
Tím pádem Německu vytvořili takové sociální podmínky, že radikalizace společnosti a úspěch Hitlera byly očekávaný.
Vypadá to i jako podaná ruka Německu. Vždyť Putin o tom mohl pomlčet.

Celý příspěvek

Větva.

Napsal Jan Hruška

Zamrzí mě, když chytrý člověk začne z ničeho nic plácat. Proto si dovolím napsat následující řádky, které jsou reakcí na malou část článku „Propagandysti všech zemi, rušti aji češti- však vy vite co…“, který vyšel na Protiproudu.

Československé legie nemohly zradit císaře pána. Přestože vládnul většinou mnohem zodpovědněji než dnešní demokratičtí politici, za celých šedesát let mu nestáli Češi za to, aby se dal korunovat. Nebyl tedy král český a co je nám do císaře římského. Ostatně dovedete si představit, že by Rakousko – Uhersko bylo po válce obnoveno; jakou šanci bychom měli o dvacet let později proti zfašizovaným německojazyčným spoluobčanům?

Mimochodem: Nemohu si pomoci, ale mám dojem, že Rusové nasazují legiím psí hlavu hlavně proto, že hrdinným Ruským vojákům vyprášily kalhoty, kdykoli si o to řekli.

Pražské povstání snížilo možnosti německých vojsk přejít do amerického zajetí. Tím snížilo vyhlídky plánu tyto jednotky obrátit pod vedením USA zpátky proti SSSR. Tento plán nebyl příliš reálný, ale u zelených mozků člověk nikdy neví. Právě proto měli sověti tak za zlé generálu Kutlvašlovi, že německé jednotky, opevněné v Praze nakonec propustil bez těžkých zbraní na západ.

Nad zrádcovstvím Vlasova nebudu mudrovat. Důležité mi připadá, co se neříká. K pražskému povstání se přidala malá část Vlasovců a ti podle svědectví očitých svědků, které jsem sám slyšel hledali hlavně čestnou smrt v boji.

České vládní vojsko nebylo nasazeno do bojů proti SSSR, ani když byla situace Německa zoufalá. Hitler věděl proč, ale Větvička to ví líp.

Český národ neměl po tři sta let vlastní vůdce. Proto se naučil v kritických situacích jednat koordinovaně i bez nich. Tím častěji byl poté zrazován těmi, kteří se během akce vůdci stali. Stalo se to už legiím, když je jejich velitelé zapletli do ruské občanské války, do které jim nic nebylo. Ještě víc jsme to viděli po roce 1989. No a průběžně se to projevuje špiněním vlastního národa, ve kterém se tak vyžívají malí čeští intelektuálové.