Nemakačenko

Pokus o odpověď na otázku Nerevara pod předchozím článkem:

Nemakačenko je především líný pracovat ZA PENÍZE. Jinak být líný vůbec nemusí, může být činorodý, pilný, zvídavý a zvědavý v mnoha jiných činnostech, které ho baví a uspokojují. Přesto je současnou kapitalistickou morálkou odsuzován, protože za „poctivou práci“ je považována pouze práce za peníze.

Celý příspěvek

Vztah liberalismu a fašismu

Překlad článku S.Lopatnikova  О правильном мышлении.

Objevují se zmatečné výroky typu: „Spojenectví liberálů s fašisty by se dalo nazvat smlouvou s ďáblem, ale překáží tomu to, že liberálové samotní mají daleko od andělů“.

Ve skutečnosti je toto spojenectví naprosto přirozené. Liberalismus a fašismus nejsou k sobě navzájem antagonistické: jeden jako druhý jsou jen různými převleky základního světového společenského systému, který potvrzuje právo jedněch vykořisťovat druhé. Jak vykořisťovat, koho vykořisťovat, jakým způsobem spojit zloděje a okradené v „jedinou entitu“ – to je druhořadý detail. Ale hlavní věc – v zlodějské společnosti diktatury zlodějů jsou liberalismus a fašismus stejné.

 

Filosofie a schizofrenie

Specialisté z moskevského Výzkumného ústavu psychiatrie došli k závěru, že zájem o filosofii vede ke schizofrenii.

K tomu vyjádření S.Lopatnikova:

„Jediná oprava – falešná kauzalita. Ve skutečnosti je opak pravdou: to tendence ke schizofrenii znamená vášeň pro filozofii. Přitom sklon ke schizofrenii má 100% těch, kdo se zabývají filozofií, ale 90% z nich to skrývá a pouze 10% je diagnostikováno jako schizofrenici.“

***

Pokud filosofií rozumíme poznání, které se vymyká poznání našich smyslů, jde rozumný člověk od toho. Poznávám jen to, co vidím, slyším, hmatám. Vymyslet si vědu o tom, co nevidím, neslyším a nehmatám, může jen blázen. Přesto máme mnozí filosofii v oblibě, rádi používáme různé citace starých myslitelů – a blázni (zřejmě) všichni nejsme. Je to myslím tím, že ji vnímáme jako druh umění, jako kulturu, jako poezii, ale ne jako vědu.

Projev Muammara Kaddáfího v roce 1969

 

Lidé Libye! V reakci na vaši vlastní vůli, vyplňujíce přání vašich srdcí, odpovídajíce na vaše neustálé požadavky na změnu a obnovu a na vaši touhu usilovat o tyto cíle; vyslyšíce vaše podněcování ke vzpouře vaše ozbrojené síly svrhly reakcionářský a zkorumpovaný režim, který znechucoval a děsil nás všechny. Jediným rázem vaše statečná armáda svrhla tyto modly a zničila jejich obrazy. Tím jediným úderem se osvětlila dlouholetá temná noc, ve které tureckou nadvládu následovala italská, s reakčním a zkaženým režimem, který nebyl o nic víc než vykořisťováním, korupcí, zradou a zaprodáním.
Celý příspěvek

Proč Ježíš nikdy nic nenapsal?

Část článku S.Lopatnikova „O podivnostech křesťanství“

Zdá se, že Ježíš musel být gramotným člověkem. Gramotnost byla v Judeji rozšířena v průběhu staletí před jeho narozením. Je známo, že v 1.století n.l. měla každá židovská obec školu. A co víc, vesnice, kde škola nebyla, byly vyloučeny z judaismu a dokonce zničeny, „protože takové místo porušuje rabínské přikázání: dechem z úst dětí ve škole je udržován svět“ (Jesus bin Yamla). Zatím vše, co svět ví o kázání Krista, známe jen ze slov jeho čtyř (z údajně dvanácti!) učedníků. Žádný písemný důkaz Ježíš nejen že nezanechal, ale učedníci se o něm ani nezmiňují. No, není to divné?

Takže všechny výroky tipu „Kristus řekl…“ nebo „Kristus učil…“ by se měly vyměnit za: „Učedník řekl, že Kristus řekl…“

Vezměme třeba takové kanonické dobrodružství Krista, jako bylo 40 dní v poušti… Odkud jsou ty informace, přátelé? Kristus to řekl, nebo se tam Matouš nachomýtl?

To je první nesmysl: věřit se má ne Kristovi samotnému, který jak známo, byl „sám Bůh (Bůh syn) v lidské podobě“, ale nějakým „svědkům“ – samozvancům, kteří prohlásili sami sebe za „svědky“ a „učedníky“. A svědci jak známo, „lžou jako svědci“.

Nejen Ukrajina…

Překlad článku Lva Veršinina „Země snů“.

Proč se lidé stali tak snadno manipulovatelnými? Proč se stali důvěřivými a nedokáží si na základě svých životních zkušeností dát dohromady „dvě a dvě“ a porovnat některé věci?

V první řadě spíše než důvěřivými jsou konformními… Konformita předpokládá určitou pasivitu k těm faktorům, se kterými se nemohou vyrovnat. Důvěřivost se projevuje také, jako ochota svěřit odpovědnost za organizaci vlastní spásy někomu jinému. Mluvím o „spáse“, protože hovoříme o situaci, kdy není jasná současná situace, není jasné, kam to povede zítra, takže se otázka přežití, spasení, stává aktuální. Vidíme, že mnozí lidé jsou ochotni očekávat od někoho z vnějšku, od nějakého vůdce péči o ně samé. A jak zkušenosti ukazují, jsou ochotni svěřovat tuto péči nekonečně mnohokrát.

Tolik k Ukrajině.

Celý příspěvek

Je teologie vědou?

Překlad článku  S.Lopatnikova Pravoslavná církev vlasti

Teologie je v Rusku oficiálně uznaná vědou. (http://www.kommersant.ru/doc/3060218)

Dlouhodobá debata o zahrnutí teologie do seznamu státem uznávaných vědních disciplín byla dokončena: v Rusku byl vytvořen systém udělování akademických hodností v tomto oboru. Ministerstvo školství oznámilo schválení rady odborníků pro teologii při Vyšší atestační komisi (VAK).

Co se dá zde říci? – Jen jedno:

BOŽE! DĚKUJI TI ZA TO, ŽE JSI MI UMOŽNIL PROŽÍT ŽIVOT V SSSR!