Category: Mimo…

Nedělní chvilka poezie

Přehlídka

Svíce ze včelího vosku – připravena!

Vydat svou dávku záře.

Dva nadýchané polštáře – připraveny!

K otisku tvé tváře.

Mé srdce – připraveno!

Nahnat krev do každičké sluje.

A obdiv v očích ti salutuje,

abys mohla okázale defilovat.

Jen mě tak napadlo, co by se stalo, kdybych na Ostrov šplouchl trochu rýmovánek. Třeba dopadnu tak, že mě Janika vykáže na vor a odstrčí od břehu…no co, smazat se to dá vždycky. :-)

Livie

Sál plný lidí při oficiální, velmi slavnostní příležitosti. Už přišli všichni pozvaní a vcházejí poslední, nejváženější státní hosté. Procházejí několik desítek metrů mezi stojícími lidmi. Představte si tu dlouhou uličku, stojící na procházející upírají své zraky a ti procházející jdou vpřed s pohledem upřeným před sebe. S pevným pohledem, jako by jim z očí trčela rašple. Všichni… až… až na jednu ženu. Ta se s vlídným úsměvem otáčí na lidi ve stojícím špalíru střídavě vlevo i vpravo, zdraví je a oslovuje. Je to neuvěřitelné, velmi lidské a velmi příjemné.

dsc_0077

Celý příspěvek

Co prozradí avatar

Avatar, vizuálně prezentující svého nositele při virtuální komunikaci s ostatními, není náhodně volená ikona, ale vyjadřuje některé psychologické charakteristiky jejího uživatele. Zcela svobodně si volíme podobu a vypovídáme tím o svých postojích, motivacích, přáních, které do tohoto vyjádření projektujeme. Celý příspěvek

Pod obrazem mocnáře…

Ani smrt nesmaže vinu. Odpustila bych leccos. Odpustila bych chyby i lhaní, vypočítavost i zištnost, povýšenost a ignorování lidí. Co odpustit nemohu, je smrt a utrpení v důsledku humanitárních bombardování. Zeptejte se všech zabitých a trpících v humanitárně bombardovaných zemích, zda odpustili. Až odpustí oni, odpustím i já.