Stalin a podnikatelé

Napsal A.K. Trubicyn, přeloženo odtud.

Možná, že kdybych byl četl před pěti, šesti lety takový titulek, okamžitě bych si řekl, že řeč bude o likvidaci podnikatelů jako třídy, převýchově, pracovních trestných táborech a celkové likvidaci drobného podnikání. Jak by to také mohlo být jinak, Stalin je spojen s výstavbou socialismu, s plánovaným hospodářstvím, jak by zde mohlo být soukromé podnikání? Ukázalo se, že mohlo.

V době Stalina bylo dokonce velmi mohutně rozvinuté, zatímco Chruščev tento sektor ekonomiky v roce 1956 ukončil a likvidoval, spolu s vlastnictvím pozemků (které bylo mimochodem za Stalina až 1 hektar).

Poprvé jsem se začal zajímat o téma podnikání za stalinské éry, když jsem se probíral mnohasvazkovým vydáním dokumentů NKVD o období Velké vlastenecké války. Byla tam předložena zpráva staršího majora (to byl takový titul) NKVD o stavu závodu, který vyrábí dělostřelecké granáty. Zpráva čistě statistická o tom, kolik je tisíc připravených výrobků ve skladech, kolik tisíc je ve výrobním procesu a kolik je materiálu pro výrobu granátů pro všechny fáze výkonu práce. Všechno, pochopitelně, jen rutina, ale překvapením bylo, kdo tuto výrobu vlastní – bylo to výrobní družstvo! A to se jednalo o výrobu několika desítek tisíc granátů, mohutná produkce!

Dětství jsem prožil v době Chruščova, kdy vztah k podnikání byl odmítavý, jak bylo v té době obvyklé. Živnostníka si nikdo nevážil. Státní podnik, to mělo vážnost.  Po přečtení této zprávy jsem se o to začal zajímat a snažil se porozumět, jak je to možné, že za sovětů, za Stalina, existovalo výrobní družstvo? První věc, na kterou jsem si vzpomněl, když jsem četl vzpomínky puškařů, inženýrů a výrobců, bylo to, že například v obleženém Leningradě vyráběli slavné automaty Sudajev ve výrobním družstvu. To znamená, že firmy vlastnily strojový park, obráběcí stroje a lisy, svařovací zařízení, vše dostatečně vysoké technologické úrovně. Pak jsem začal hledat informace o družstvech a dozvěděl jsem se úžasné věci. Ukázalo se, že v době vlády Stalina bylo podnikání v podobě drobných průmyslových podniků ve všech směrech a plně podporováno. Již v prvním pětiletém období bylo naplánováno zvýšení počtu členů družstev 2,6krát.

Na začátku roku 1941 Sovnarkom (Rada národních komisařů) a UV KSSS vydali zvláštní usnesení, kterým „dali přes prsty“ horlivým velitelům, zasahujícím do činnosti družstev, zdůrazňující povinné volby vedoucích družstev na všech úrovních, osvobození společnosti od všech daní a vládní kontroly maloobchodních cen na dva roky. Jedinou podmínkou bylo, že maloobchodní ceny by se neměly překročit stav pro stejné produkty o více jak 10-13% (a to i přesto, že státní podniky se nacházely v obtížných podmínkách: dávky nebyly). 

Aby vládní úředníci nebyli v pokušení stisknout “ podnikatele, stát určil i ceny, za které byly družstvům poskytovány suroviny, zařízení, místa pro skladování, doprava, nakupování. Korupce byla v zásadě nemožná. Dokonce i během války platila pro družstva polovina daňových výhod, a po válce jich dostali ještě více, než v roce 1941, zejména družstva invalidů, kterých po válce vznikalo mnoho&  

V těžkých poválečných letech byl vývoj družstev považován za nejdůležitější úkol státu. Četl jsem paměti svého současníka o jeho otci, hlavě velkého a úspěšného družstva, komunisty, válečného veterána. Byl pověřen vedením družstva v malé vesnici, kde žil. Jel do krajského města, během dne vyřídil všechny organizační záležitosti a vrátil se domů s několika listy dokumentů a s razítkem pro nově vzniklé družstvo. Takto, bez zbytečné byrokracie a průtahů bylo vyřešeno za Stalina vytváření nových podniků.

Pak začal nabírat přátele, známé, rozhodovat, co a jak kdo bude dělat. Ukázalo se, že jeden má vozík s koněm – stal se „vedoucím oddělení dopravy.“ Další vykopal pod zříceninou saturátor – zařízení pro provzdušňování vody – a sám ho opravil. Třetí dal k dispozici hospodářské budovy v jeho dvoře. Takže takto, „ten dělá to a ten zas tohle“, zahájili výrobu limonády. Projednali a schválili výrobu, uvádění na trh, rozdělení akcií – v souladu s příspěvkem na společné věci a dovednostmi – a dali se do práce. A šlo to. Po nějaké době začali dělat cukroví, pak klobásy, pak se naučili vyrábět konzervy – družstvo rostlo a rozvíjelo se.

O několik let později byl jeho předseda vyznamenán  Řádem za úspěšnou práci – jak se ukázalo, za Stalina se nerozlišovalo mezi těmi, kteří pracovali ve veřejných a soukromých firmách, každá práce byla čestná a právní předpisy týkající se zaměstnání a dalších souvisejících věcí obsahovala slova „… nebo členem družstva průmyslové výroby.“

Jaké bylo dědictví, které zanechal zemi Stalin v podnikatelském sektoru ekonomiky? Bylo to 114000 (sto čtrnáct tisíc!) obchodů a podniků různého zaměření – od potravinářství přes kovovýrobu a šperkařství až po chemický průmysl.  Pracovalo v nich asi dva miliony lidí, kteří produkovali téměř 6% z hrubé průmyslové výroby SSSR, přičemž družstva vyráběla 40% nábytku a 70% kovového nádobí, více než třetinu oblečení a téměř všechny dětské hračky. V podnikatelské sféře pracovalo asi sto konstrukčních kanceláří, 22 experimentálních laboratoří a dokonce i dva výzkumné ústavy. Navíc, v rámci tohoto odvětví byl provozován samostatný, nevládní, důchodový systém! Nemluvě o tom, že družstvo svým členům poskytovalo úvěry na nákup nástrojů, hospodářských zvířat a zařízení a na bytovou výstavbu.

Družstva produkovala výrobky kromě jiného také potřebné v každodenním životě. V poválečných letech v Rusku na 40% všech potřeb v domě (kuchyňské nádobí, obuv, nábytek atd.) bylo vyrobeno v družstvech.

První sovětské elektronkové přijímače (1930), první gramorádia v SSSR (1935), první televizní přijímače (1939) produkovalo Leningradské družstvo „Progress rádio.“

Podívejme se, jak se rozvíjelo podnikání za vlády Stalina. Podnikání skutečné, produktivní a ne spekulativní. Podnikání s čistou hlavou a pracujícíma rukama, které dávalo prostor iniciativě a tvořivosti, a které dělalo ekonomiku silnější a bylo ku prospěchu zemi i lidem. Podnikání, které bylo v péči a pod ochranou státu – o takových skutečnostech „demokracie“ jako je vydírání a korupce v době Stalina neslyšel nikoho.

Za těchto podmínek se podnikání rozrůstalo a sílilo. Leningradská firma „Tesař-stavitel“, která začínala v roce 1923 s výrobou saní, kol, postrojů a rakví, do roku 1955 změnila jméno na „Radista“ a měla rozsáhlou výrobu nábytku a rádiových zařízení. Jakutský podnik „Metalist“, založený v roce 1941 měla v polovině 50.let silnou tovární výrobní základnu. Vologodský podnik „Rudý partizán“, začínající s výrobou pryskyřice v roce 1934, v tom samém období produkoval tři a půl tisíce tun, a stal se velkovýrobou. Gatčinský podnik „Jupiter“ od roku 1924 produkoval galanterní potřeby, v roce 1944 po osvobození Gatčina přešel na výrobu toho, co bylo v zdevastovaném městě naléhavě zapotřebí – hřebíky, zámky, světla, lopaty, a na počátku 50. let vyráběl hliníkové nádobí, pračky, vrtačky a lisy. A takových úspěšných příkladů byly desítky tisíc.

Stalin a jeho tým rozhodně vystupovali proti pokusům zestátnit podnikatelský sektor. V celosvazové hospodářské diskusi v roce 1951 D.T. Šepilov, A.N. Kosygin trvali na tom, aby zemědělci svobodně řídili zemědělské podniky. O tom psal Stalin ve své poslední práci v roce 1952  „Ekonomické problémy socialismu v SSSR.“

Ale Stalin zemřel a do vedoucí funkce se vyšplhal mazaný darebák, „oteplovač mezinárodních vztahů“Chruščov. Vylil na Stalina proudy špíny, pomstychtivě připomněl Šepilovovi jeho vystoupení proti idiotským Chruščovovým nápadům  (starší generace si pamatuje Chruščovovu formulaci a k nim se připojivší Šepilov“). Za dobu pěti let zničil a rozdrtil vše, co po desetiletí opatrně, rozumně a důsledně budoval Stalin. V roce 1956 se rozhodl převést všechny podniky k roku 1960 na státní, s výjimkou malých družstev veřejných služeb, umění a řemesel, a družstev invalidů, přičemž jim bylo zakázáno prodávat pravidelně v maloobchodě své výrobky. Zničení řemeslného podnikání bylo kruté a nespravedlivé. Výše uvedený „Radista“ se stal státním podnikem. „Metalist“ – Opravy a mechanických zařízení. „Rudý partizán“ – Závod kalafuna. „Jupiter“ se stal státním podnikem Racek.  Majetek podniků byl ukraden.  Akcionáři přišli o všechny příspěvky, kromě těch, které mají být vráceny na základě výsledků z roku 1956. Úvěry, poskytnuté podniky jejich členům byly zahrnuty do příjmů rozpočtu. Distribuční síť a stravovací zařízení ve městech bylo zabaveno bez náhrady, ve venkovských oblastech za malý poplatek.

Není pochyb o tom, že znárodnění majetku, které se konalo po revoluci a bylo provedeno národem po staletích vykořisťování a okrádání hnusným a nespravedlivým systémem rozdělování bohatství, které samozřejmě muselo být předáno těm, komu po právu patří – všem pracujícím lidem. Vše, co bylo získáno spekulací, lichvou, podvody, finančním nebo policejním nátlakem mělo být vráceno lidu a použito v jeho prospěch.

Ale vlastnictví družstev, vytvořené a nashromážděné během sovětské éry v plném souladu se spravedlivými zákony, to bylo vlastnictví podložené materiálem a prací, ne papírově, ne vouchery, akciemi a další papíry, které jsou prostředky a nástroji podvodu a zneužití.  Majetek v podobě nářadí, strojů a zařízení, která byla často vybudována vlastními silami družstva, takové vlastnictví je oprávněné. Je to majetek, který slouží ne k vykořisťování jednoho člověka druhým, ale vytváří výhody pro všechny. Takový majetek zabavovat, jak to učinil Chruščev, nelze. (pozn.překl. – jak je vidět, lze&)

Nyní, před volbami, když propagandistická mašinerie vymývá nemilosrdně mozky všem podnikatelům s tím, že „přijdou zlí Stalinisté a všechno zabaví,“ musíme si uvědomit, že to byl Stalin, který vytvořil a udržoval perfektně fungující systém podniku – otevřený, produktivní, nespekulativní. Zajistil jeho ochranu před zneužitím a korupcí úředníků, stejně jako před lichvou, žijící z úroků, před bezohledným kapitálem. Nemohl ho ochránit před hloupostí a zlobou Chruščova, rádoby reformátora, předchůdce současného zkorumpovaného režimu, neposlal ho včas do gulagu.

 1. Janika

  Zasekla jsem se při překladu u několika výrazů, kdyby někdo věděl, zdůraznila jsem je barevně. Zejména by mě zajímalo, jak že se říkalo Chruščovovi, ten výraz se objevuje dost často.Článek samotný mě překvapil. Také jsem byla vychovávána v tom, že Stalin je synonymem zla. Ale, kdo nám to vlastně vštěpoval? Sami komunisté. Stojí za to zamyslet se nad tím, proč to vlastně dělali. Poslední odstavec se týká voleb v Rusku, takže jsem ho chtěla skoro vynechat, ale dostalo mě to odeslání Chruščova do gulagu :-).

  • Tribun

   S tou ochranou skrze gulag to je asi něco na způsob schovávání se v blázincích, které u nás provozovali disidenti. Prostě co je v gulagu, o to tuž se režim nestará.

 2. Kojot

  Někdy se obávám toho, že Nietzsche měl pravdu a neexistují žádná fakta, jen interpretace (a intepretace intepretací atd.). Nicméně: Rozhodně díky za článek, mám o čem přemýšlet. Pokládám za svou povinnost tyto dějiny nastudovat a udělat si vlastní názor, ale nějak tuším, že je to práce na celý život. Nu – budiž! :-)

 3. KAREL

  Hle družstevnictví jako relikt stalinismuDnešní politici ve službě kapitálu článek odmítnou s tím, že družstevní vlastnictví je vlastnictví společenské a to by v zásadě nemělo vůbec existovat. Apáge satanas. Řeknou, že omezuje svobodu jednotlivce a zamlčí, že rozšiřuje prostor pro demokracii ve výrobních procesech. Obnovení družstevnictví v celé šíři je kardinální úkol pro nejbližší období, je to prostor, který je možné a proto nutné na kapitálu vybojovat. Současná vláda hustící do nás ideologii individualismu vytváří pro tento druh vlastnictví všemožné překážky. Např. aby se neujala družstevnmí bytová výstavba, byla zřízena na podporu individualismu družstva vlastníků. Navíc OSVČ zvaná podnikatel je figurka proti kapitálu zcela bezmocná. Co se jen těch naivků za ta léta vystřídalo v kočárkárnách v nedalekém sídlišti. Šacoval bych to na víc než 2OO.

 4. Janika

  [2] Taky bych se chtěla dopátrat co nejblíže k pravděpodobnému, Kojote. Přece jen určitá vodítka se dají najít. Ale ne v "debatách" s těmi, co na ně určitá slova působí jak hadr na býka :-).Tenhle článek mě opravdu zaujal a byla bych moc ráda, kdyby se k němu vyjádřil někdo povolaný.

 5. Janika

  [3] Karle, když já se obávám, že takový systém s družstvy mohle existovat jen v té konkrétní době v Rusku, protože tam nebyl rozvinutý kapitalismus (jakožto vlastnictví kapitálu a jeho prostřednictvím ovládání námezdní práce). Když doba pokročila, přešlo tohle ranné stádium do státního kapitalismu s názvem "komunismus" (kdy kapitálovým vlastníkem jsou špičky mocenské hierarchie). Jestli by družstva fungovala v nějakém možném uspořádání i dnes, to netuším.

 6. Anonym

  To Janika:Druzstva a jenom v Rusku? Dokud nebyla rozbita Jugoslavie, cela jejich ekonomika, byla prave na drustvech. Takze ja bych tak jiste nenapsal poznamku "jenom v Rusku a v konkretni dobe". Studovat ekonomiku i jinych socialistickych republik…

 7. Janika

  [6] Děkuji za odkaz, Kojote, zajímavý článek, něco jsem připsala, snad nejsem moc protivná… Kopíruji:"pokládám za nejpřirozenější formu vlastnictví výrobních prostředků vlastnictví družstevní." No, neřekla bych. Družstva byla zřejmě vždy startovní pozicí k jiné formě. A co se týká té přirozenosti, tak si nejsem jistá, jestli dokáží přimět lidi k vykonávání té části práce, která je takzvaně "odlidštěná". Navíc děkuji za to, cos napsal o Libyi, zapomněla jsem u tebe.

 8. Janika

  [7] Anonyme, díky za připomínku. Ale můžu svoje původní tvrzení jen poopravit – družstevní forma hospodaření byla možná jen v určitých podmínkách v některých konkrétních dobách. Ekonomické vzdělání by mi jistě prospělo, ale samospasitelné taky není. Člověk může mít hlavu jako kompjůtr a přitom být od skutečnosti na hony vzdálen. To jsou pak ty spory o andělech na špičce jehly :-).

 9. hans

  Pro janiku"oteplovač mezinárodních vztahů" se v originálu vztahuje spíš k sovětské vnitřní politice, k "období tání".Jinak kouzelné věci o Stalinovi se občas najít dají, někde je vzpomínka člověka, jak po 53 roce coby školák zjistil, že po Stalinově smrti byly na základních školách zrušeny dva předměty – logika a ústava. Holt destalinizace…

 10. Janika

  Ten "oteplovač" byl jedním z výrazů, se kterými jsem si nevěděla rady a pomohl mi je pak přeložit Hamilbar. "Ottěpělščik" je kouzelný výraz a přímo z toho vyzařuje ta posměšná ironie :-). O Stalinovi bych ráda ještě něco našla, hansi, po tomhle článku mě to zaujalo. Než nám uzákoní popírání stalinismu :-).

  • dixi

   Janiko,něco o Stalinovi je na Leva-Netu,jaké úrovně nevím,nestihla jsem,pouze zaznamenala.Ale třeba budou zajímavé.

   • dixi

    no,to jsem teda zazářila,čtu a nevšimla jem si data,nesla jsem dříví do lesa.Někdy doháním,přečíst,co jsem nestihla a takhle to dopadá.Příště si dám pozor.

    • Janika

     Dixi, na tom není nic divného, že jste to přehlédla v komentářích, spíš mě těší, že jste si je potom přečetla, ony se asi komentáře moc nečtou. Ale hlavně – udělala jste mi opravdovou radost, že jste se k tomuhle staršímu překladu vrátila. Jsou takové články, o kterých bych si přála, aby nezapadly, a tenhle je jedním z nich.

 11. Janika

  Aha, tak to jsem taky nevěděla, díky, hansi. Našla jsem i ten výraz automat Sudajev v českých překladech, asi od podobných laiků, jako jsem já. Ono to překládání je pěkná fuška, nestačí jen znát jazyk, pozná se šíře vzdělání a rozhled. Navíc překládám narychlo, takže se za chyby omlouvám a jakékoli upozornění na ně vítám.

 12. hans

  Automat si pamatuji ze školních Pravidel českého pravopisu – je tam zmínka jak v 50. letech komunisti odstraňovali rusizmy z češtiny a mimo jiné ruský "avtomat" nahradili českým samopalem.U překladů je nejlepší, když víte předem, co se v textu píše, jenže proč potom překládat :-)O Stalinovi si můžete počíst na http://publ.lib.ru…hin_Yu.I..html Muchin je sice blázen (je tam kniha "jak Američani zfalšovali přistání na Měsíci"), ale zapálený stoupenec a čtivý. Začít můžete třeba u Убийцы Сталинa, nebo Сталин – хозяин СССР.

 13. Janika

  Parádní materiály, moc děkuji za odkaz. Zalistovala jsem si se zájmem, ale máte pravdu, že pochopit v cizím jazyce o co jde je těžké. Ještě tak článek a to z ověřeného zdroje. Copak přistání na Měsíci, o tom píše i Jan Kristek a ten vždycky ví, co říká. Blázen může mít pravdu, horší je blbec :-).

 14. hans

  Aha, ona tu nefunguje azbuka. Tak znova: zkuste prvních pár stránek z "Ubijcy Stalina" a "Stalin – chozajin SSSR". Jeho ruština je snadná a pobavení zaručeno.Popírat přistání na Měsíci, to jako věřit v placatost Země…

 15. Janika

  Máte pravdu, hansi, hezky se to čte. Ještě před těmito Vašimi tipy jsem začala jako první číst "Proč lidé chtějí Stalina". Stálo by toho za přeložení víc, časem určitě části zkusím.

 16. Janika

  Takže Stalin nebyl původcem zavedení jediného kandidáta při volbách, jestli to dobře chápu. Prosazoval kandidátů víc, ale prohrál to.Vláda Stalina před válkou byla dobou liberálních reforem, tak to je síla. Moc zajímavý článek, díky, hansi, i když jsem zatím přečetla jen tu první část.

 17. hans

  Chápete dobře :-)Žukov píše zajímavě (když vás baví hemžení politiků), byť suše a jeho knihy se nechají snadno vygůglit, záleží jen na času, který jim věnujete.

 18. Janika

  Hansi, hemžení politiků mě ani tak nezajímá. Spíš, protože jsem zvědavá ženská, pohled "pod pokličku" pro vytváření různých mýtů a bubáků – kdo a proč to dělá. Takže se občas dostanu i na scestí, jako s tím přistáním na Měsíci, to unávám :-).Přiznám se, že u Stalina bych se v první řadě ráda dobrala nějakých seriózních informací o těch jeho údajných miliónech obětí. Mimochodem, včera jsem koutkem oka zahlédla v TV kousek dokumentu o hladomoru na Ukrajině, který mu dávají automaticky na triko, a o Ukrajincích, vítajících nadšeně Hitlerovu armádu jako osvoboditele. Lidé jsou neuvěřitelně bláhoví.

 19. hans

  No, co se týče obětí, tak pro celkový přehled je nejlepší začít na wikipedii (samozřejmě ruské, česká je bezcenná), třeba heslem Gulag, tam najdete plno referencí a odkazů pro další studium.K mechanismu čistky 37-38 roku přehledně třeba http://www.mat.univie.ac.at….htmlPoučný článek k rozsahu represí (zejména ke způsobům, jak se na Západě nafukují čísla – rozebráni jsou asi uprostřed krymští Tataři) http://scepsis.ru…ary/id_957.htmlČísla Zemskova budou asi nejspolehlivější.

 20. Janika

  Moc děkuji za tipy, hansi. Nejsem si jistá, jestli z toho dokážu vyčíst podstatné informace, které by se daly jednoduše interpretovat, ale pokouším se.Naše wikipedie je s tou ruskou (i jinými) nesrovnatelná, toho se nedá nepovšimnout.

 21. TISK STRÁNKYDobrý den, proč nejdou tyto Vaše stránky tisknout?? Při náhledu se postupně formátuje text na 1 slovo na řádek, což je nesmysl nebo snad záměr?? Děkuji za ocpověď. B.

 22. Janika

  [24] Moc děkuji za odkaz, to je opravdu pěkné čtení, moc ráda si to přečtu. I zajímavý blog.Co se týče tisku, tak to je nastavené v systému bloguje.cz, s tím nic neudělám. Osobně tisknu vždy až zkopírované třeba do wordu, po podobných zkušenostech…

 23. Proč?????????Děkuji za informaci, netušil jsem, že když má člověk web, že i přes to není svým pánem a musí poslouchat někoho tam venku.. To nejde použít jiného, demokratičtějšího zprostředkovatele webu??

 24. Janika

  Ale ne, takhle to zase není :-). Bloguje je služba zdarma a považuju ji za nejlepší u nás. Navíc je možné si spoustu věcí upravit podle svého, pokud to člověk umí. Nastavení verze pro tisk ale nepovažuju za tak důležitou věc, abych se tím zabývala :-).

 25. ignác

  Vše je jinakA co tento pohled?Stalin byl největším mocenským géniem uplynulého tisíciletí. Když si vemete proti jak silné, mocné a neúprosné mašinérii stál a vytvořil z nejbídnější země Evropy světovou velmoc.Původně měl posloužit jen jako užitečný idiot ve hře pověřence americko-židovského kapitálu Trockého, který přijel s dolary a několika sty dalšími revolucionáři z New Yorku do Ruska, aby pod rouškou Komunismu ovládli Rusko pro své bohaté americké mecenáše. Nikomu jinému se nic podobného nepodařilo několik staletí.Ukradl jim jejich revoluci, kterou oni chtěli ukrást Rusko.Druhá věc. Někdo tu prý psal, že Stalin nebyl génius, protože Němci byli už před Moskvou. Právě v tom byl stalinův génius. 6.12.1941 to leckdo z vojenských stratégů pochopil. V té chvíli bylo jasné, že prakticky Hitler válku nevyhraje.Kdo si zjistí možnosti té doby, pochopí, že Stalin by nemohl vyhrát válku, kdyby se bránil na polsko-ruské hranici. Daleko od svého vojenskoprůmyslového a logistického zázemí v dosahu německých bombardérů a husté pruské železniční sítě proti dobře vybavené a organizované německé armádě. Naopak použil pro Rusy osvědčenou Kutuzovovu léčku. Rusové tak bojují už minimálně dvě staletí, ač je k nevíře, že na to stále někdo skáče. Narazil na to Napoleon, Hitler a nyní i Rotschild.Proč by Stalin měl bránit Rusko v tak nevýhodné situaci. Naopak pro něj bylo výhodné, když utočí druhá strana ji na táhnou daleko od svého zázemí do nitra Ruska. Stalin jen potřeboval dost času na kontrolovaný ústup a proto udělal s Hitlerem dohodu o Polsku. Jinak by Hitler spolkl Polsko celé a Němci by si mohli logistiku natáhnout příliž blízko Moskvě. Stalin předstíral slabost a prakticky Moskvu nechal bránit pouze 250.000 špatně vyzbrojenými lidmi. Němci měli získat a získali pocit, že porazit Rusko je více než snadné. Stalin uvolňoval jen tolik sil, aby Moskva odolala do zimy a Němci z odporu získali dojem ruské slabosti. 5.12.1941 udeřily tvrdé sibiřské mrazy a v té chvíli přišel tak organizovaný obrat, který jen utvrdil všechny v tom, že to byla léčka. Na tuto chvíli Stalin převelel 500.000 výborně vycvičených v boji prověřených sibiřských jednotek s velkým množstvím nových tanků a Němci prohráli svou první bitvu druhé světové války. Prakticky leckomu došlo, že vše je jinak. Rusové používají stále stejnou taktiku a to ve všech oblastech. Předstírají slabost a pradátora si nechají vlézt co nejvíce do tlamy a pak spadne klec. To samé se týká i bitvy o Stalingrad. Na západně se to vysvětluje skoro zásahem zhůry ale byly to ve skutečnosti dobře organizované léčky. Němci měli pocit, že Stalingrad je jejich a za minutu dvancát na ně vlítli čerství kluci, kteří se každý den holili, dostávali čisté prádlo a proti kterým nacističtí zavšivení, špinaví a vysílení vojáci mohli pouze kapitulovat. Tuto taktiky použili i při rozpadu SSSR. Rusko tenkrát nekapitulovalo. Jen USA dostávali do stejné léčky a udělali z času svého spojence. Do té doby stál čas na straně USA. Dnešní svět je v krizi a dochází k největší mocenské změně posledních tisíce let. Kdy západ ztrácí svou dominanci nad světem a předávájí východu. Toto je jen následkem plánu, který se zrodil v roce 1984. Rudou armádu založili americké peníze, protože ji vytvářel Trockij alias Bronstein ale po Stalinovi bylo Rusko ruské a bez Stalina by Slované byli jen trapnou zotročenou a postupně genocidovanou menšinou. Za komunismu se počet Čechů zvýšil z 6,5 milionu na 10 milionů. Dnes pod vládou Rotschilda tu opět probíhá strategie tzv "tiché genocidy", kdy národ je "neviditelně" vyčerpáván a pravidla jsou nastavená tak, aby docházelo k postupné pomalé likvidaci národa a dehonestaci jeho denomu. Poprvé v dějinách vymíráme. Ženy mají málo dětí a především ty inteligentnější. Není to náhoda ale vědecko-vojensko-sociální strategie.Stalina vám dnes tak pomlouvají právě proto, že dnešní média ovládají potomci těch, kterým Stalin neumožnil největší loupež století a tím bylo ukradení Ruska, které vždy stálo a stojí jako poslední překážka k ovládnutí světa.Co se týče hladomorů. Tak ve skutečnosti Stalin hladomory zlikvidoval. Do Stalina byly hladomory při, kterých zemřelo alespoň milion lidi na Ukrajině se opakovaly zhruba každých deset let. Stalinova kolektivizace a nasazení zemědělské techniky zastavilo věčný kolotoč hladovění.Co se týče toho hladomoru v 30. letech.U nás se odvážil pouze časopis Koktejl zmínit pravdu. Příčinou hladomoru bylo vybití dobytka, který tak nemohl zorávat pole ukrajinskými sedláky, kteří se tak bránili stalinově kolektivizaci. Je na každém koho si zvolí jako viníka. Zda stalinovo rozhodnutí o kolektivizaci a nebo této reakci ukrajinských velkostatkářů. Jenže dokud hospodařili tito statkáři docházelo k hladomorům pravidelně. Jen kolektivizace a řízení z centra, které zemědělství technicky bylo jediné schopné zmodernizovat tomu zabránily.

  • Tribun

   To zní zajímavě, provokativně a – logicky. Zejména to s tím hladomorem, to je dobré vědět a pamatovat si. Na celkovém naladění společnosti to asi nic nezmění, ale jeden alespoň bude mít informační náskok.

   Ale samozřejmě že Hankovy námitky jsou relevantní. Bohužel člověk už je takový, že vše posuzuje apriorně podle svých očekávání a předsudků. Zatraceně, proč prostě nemůže být jedna „pravda“, o které se můžeme bavit, jestli se nám líbí, nebo ne?

  • vittta

   No nevim,no…..
   Zase samý Žid….
   Do Ruska poslali Lenina Němčouři,aby jim zařídil v chaosu revoluce zhroucení východní fronty-což se také podařilo.(peníze samozřejmě k dispozici-německé)
   Trockyj nikdy nebyl v roli vůdce revoluce,to byl jednoznačně Lenin.
   Faktem je,že silové složky dávali dohromady Židé,Dzeržinskyj a Trockyj-ale dle mého sehrálo velkou roli,že hodně inteligence v carském Rusku bylo židovské,je tedy logické,že se na významná místa dostali.
   Revoluci zase umožnila zřejmě i určitá souhra náhod,car byl neschopný velitel a carevna byla Němka,nezanedbatelná je i role otce Grigorie Rasputina,který ale není nijak zajímavý,páč to nebyl Žid.
   Možná to byla i role naprosto zásadní.
   Sporná je zejména role Židů v likvidaci slovanů,jindy germánů(ano,i Němky mají málo dětí) a vůbec kde-koho,mě osobně by zajímalo,co konkrétně by Židé měli ze zhroucení tkz.euroatlantické civilizace,ti ji naopak potřebují jako sůl.
   Stalin také nebudil na začátku války dojem velkého vojevůdce,asi na týden se zavřel a prý jen čekal,kdy bude zatčen.
   Pozitivní jistě bylo,že neutekl z Moskvy,čímž silně posílil morálku sovětských vojsk.
   Autor také poněkud samozřejmě zmiňuje jakési bleskové přesunutí sibiřských jednotek do Moskvy,to je spíše úsměvné,přesun 500 000 vojáků s výzbrojí,výstrojí,zvířaty,a veškerým trénem trval nejméně 3 měsíce.
   Zde je třeba říci,že si to mohl dovolit až v případě,že bylo jisté,že Japonci SSSR nenapadnou,což zjistil údajně špion Sorge ale Japonci si mohli zřejmě k útoku vybrat USA nebo SSSR,USA uvalily na japonsko blokádu a sovětská vojska dala v letech 1937-38 kwantugské armádě tak na prdel,že po ztrátě 50 000 mužů Japonce přešla na boje v této oblasti chuť.(byl to minimálně jeden z důvodů)
   Tak padl celkem logicky los na USA,ačkoliv jsem nikdy tak úplně nepochopil,co od toho Japonsko konkrétně čekalo,vždyť války,kdy si to mocnosti rozdaly a pak se nějak „dohodly“ skončili zřejmě v r.1905 zrovna v konfliktu Japonska a Ruska.
   I.světová válka pak jasně ukázala,že dále už půjde o víc,než o odstoupení nějakých území a reparace,že půjde o všechno.

   Rusové sice u Moskvy Němce pořádně vyprášili ale mohlo být i lépe,kdyby zrovna Stalin nezískal dojem,že zrovna válku vyhrál a neútočil pořád dál jako idiot s již vyčerpanou armádou.

   Role Stalina bude zřejmě ještě mnohokrát přehodnocena,beránek to určitě nebyl,blbec ale také ne.
   Osobně si myslím,že na jeho místě to o moc lépe dělat nešlo,kdyby byl „milosrdnější“,tak dnes v dějinách zaujímá místo jen pro odborníky na jeho období,co by ten,kdo nečekaně zemřel.
   Přílišná podezíravost mu ale byla hodně na škodu.

   Jen doplním,že moje znalosti o popisovaném období nejsou kdovíjaké a používám spíše své úvahy.

   Ještě koukám kus dole hans píše,že sovětská tanková vojska byla slabá…no,to není tak úplně pravda,sovětské stroje KV a T34 (které měla sovětská armáda už k dispozici v dostatečných počtech v r.1941)
   nebyl schopen zničit ani jediný typ německého tanku a žádné německé protitankové dělo.
   Němci ostatně protitanková děla takřka neměli a používali ukořistěná sovětská děla 76,2 mm.
   Jediná účinná zbraň byl kanon 88 mm,určený původně k sestřelování letadel.
   Navíc německá armáda nebyla nijak zvlášť motorizovaná,při vpádu 3 000 000 mužů bylo zapotřebí 750 000 koní.

 26. Janika

  Ignáci, moc děkuji, že jste dal tento svůj komentář i sem, kromě toho webu, který je pro mě skutečným objevem: http://leva-net.webnode.cz…vilim/To, co píšete, je velmi zajímavé a podle mého mínění by to mohlo odpovídat skutečnosti. Ano, může to tak být, že to byla geniální Stalinova strategie. I když, ty oběti byly nesmírné. Ale šlo by to jinak? Dokázal by někdo jiný víc?Co se týče hladomoru na Ukrajině za Stalina, také děkuji za tohle vysvětlení. Jen jednu věc jsem nikdy nechápala – proč v takové rozlehlé úrodné zemi vůbec kdy nějaké hladomory musely být…

 27. hans

  Co se týče války a "plánovaného ústupu" stačí uvést pouze jeden argument proti a teorie se zhroutí jako domeček z karet: evakuace průmyslu. Zoufalá, chvatná, leckdy na poslední chvíli… Ne, o nějaké plánu na ústup nemůže být ani řeči.Navíc: Dislokace Rudé armády 22.6.41 jednoznačně protiřečí takovému plánu. To by totiž na hranicích nestály žádné armády a zejména ne žádné letectvo, ale jen nepočetné pohraniční oddíly. nestavěly by se komunikace a letiště ale pokládaly minová pole… Navíc: Všichni autoři se shodují, že Rudá armáda nebyla cvičena na obranu a ústup. A ústup, organizovaný ústup, nikoliv útěk a rozprášení, je obtížný a náročný. Existuje i jiné hodnocení (teď si nevybavuji kde jsem ho četl): po prvním týdnu bojů, bylo jasné, že předválečný plán – zadržet nepřítele na hranicích a vrhnout ho zpět – katastroficky selhal. Tehdy Stalin mohl nařídit ústup podle Kutuzovova vzoru a zachránit přinejmenším část vycvičených "předválečných" divizí. Ale místo toho nařídil vojákům zůstat na místě, rvát se, bránit se, zdržet Němce aspoň o pár dnů nebo týdnů, což při tehdejší nemohoucnosti sovětského letectva a slabosti tankového vojska znamenalo jejich smrt nebo rozprášení. Ale získali čas na evakuaci průmyslu na Ural, čas kdy hrál roli každý den. Obětoval snad 2, snad 3 milióny vojáků, ale vyhrál desítky a stovky továren, které by byly nenahraditelné a bez jejichž produkce by se válka vyhrát nedala.Co se týče bitvy u Moskvy a Stalingradu, ano, taktika byla podobná – obrana s relativně malými silami, doprovázená nahromaděním značných záloh, které znenadání rozmetaly nepřítele. Ale to neznamená, že byl plán ustoupit k Moskvě nebo ke Stalingradu. Ve skutečnosti by Stalin i gen.štáb raději zadrželi Němce na některé západnější obranné linii a podnikli protiútok už u Smolenska, nebo na Donu, ale nezvládli to.Jo, a ty mýtické "sibiřské jednotky" Sibiří jen projížděly. Ve skutečnosti přijely z Dálného východu (vygůglete si generála Apanasenko, ten je poslal). Sibiřské jednotky vyrazily na západní frontu už v květnu (16. armáda ze Zabajkalska) a v červenci (24. armáda ze Sibiře).

 28. Janika

  Hansi, na to se těžko dá něco říct, máte znalosti a proti těm najít argumenty se ani nepokouším. Jen snad že ten okamžik rozhodnutí o více nebo méně plánovaném ústupu mohl přijít později. Nejdřív to prostě zkusili, byli by blázni, kdyby to neudělali. Ta podobnost s Napoleonem je zřejmá. Je to obojí jen náhoda, nebo způsob boje?

 29. František Stočes

  Výzva Alternativy zdola k Mezinárodnímu roku družstevDěkuji za zajímavý článek a připojuji link na titukek a raké na tiskovou konferenci, na níž byla Výzva představena.http://www.youtube.com…e=youtu.beFr. Stočes, koordinátor družstevní skupiny při o.i. Alternativa zdola

 30. hans

  Podobnost s Napoleonem je jenom povrchní – Kutuzov lákal nepřítele do hloubi území, kde nenatropil větší škody a daleko od hlavního města (Petěrburgu), kdežto Rudá armáda nebyla přes veškerou snahu do poslední chvíle schopna zastavit nepřítele deroucího se k cíli, přičemž nepřítel zabíral velmi důležitá území.

   • Janika

    To historici určitě vědí :-). Já to nevím, a tady pod tím článkem už diskutovat nikdo nechodí. Těší mě ale že je pořád čtený.

 31. Sio

  SioTaky mi Ignácovy teorie připadají příliš deterministické. Tak dobře a natolik dopředu to Stalin rozhodně připraveno neměl. Jinak by už ty firmy měl za Uralem už předtím. Taktéž by si nenechal zničit v prvních dnech války letectvo. Aníž mám jeho znalosti, přikláním se spíše k Hansovým objasněním.Plánovat od roku 1984 rozpad SSSR a Varšavské smlouvy mi připadne – odpusťte – jako pitomost

 32. Janika

  [33] Pane Stočesi, děkuji za pochvalná slova i za odkazy. Trochu jsem si to dala dohromady, kdo jste a co píšete, a moc ráda si to prostuduju. Téma družstev mě také zajímá.

 33. Janika

  [34] Víte, hansi, tohle já jsem nikdy moc nechápala, jak mohl Hitler tak dlouho úspěšně postupovat. Vždyť Rusko bylo tak obrovskou zemí. Sice neměli takovou výzbroj, ale měli mnohonásobnou početní převahu a lidi odhodlané bránit svou zem. [35] Tenhle Ignácův komentář má náhodou na leva-net velký úspěch. Já tyhle teorie neberu jako zjevení pravdy, ale jako podněty k pochybování o stávajících výkladech, a to je vždycky užitečné.

 34. Jan Hruška

  Přece jen si dovolím dodatečně jednu poznámku:
  Četl jsem, tuším na http://www.chelemendik.sk/ že po Stalinově smrti byl Sovětský svaz zcela ochromen. Z toho po mém soudu vyplývá, že Chruščevovo vystoupení mělo za cíl rozbít kult, který znemožňoval lidem cokoli dělat bez báťušky Stalina. Zveřejnění skutečných i vymyšlených Stalinových zločinů mělo být jen prostředkem, jak tento kult oslabit. My jsme byli bohužel naučeni, že kult = Stalinovy zločiny, což je významově nesmysl.

  • Janika

   To je zajímavá verze. I když trochu zvláštní, přece mohli naopak s větší vervou pracovat ve světle jeho památky :-). Jestli to nebylo spíš tak, že mezi lidmi vzrůstala nespokojenost s poměry a režimem, tak provedli „sebekritiku“ a hodili to na Stalina. Ne, že bych se chtěla přít, ale tak nějak ze života mi to připadá pravděpodobnější. Jisté je, že Chruščev věděl, co dělá.

   • J. Hruška

    Dneska je to už jedno, ale přece jen: Mýtus Sovětského svazu byl založen na Leninově odkazu a Stalinově příkazu. „Stalin všechny jebal a všechno bylo v pořádku“ žije dodnes ve vědomí mnoha Rusů (cituji Chelemendik: My … ich). No a to sebelépe nabalsámovaná mrtvola nedělala.

    • Janika

     Pořád si myslím, že nabalzamovanou mrtvolu mohl použít k posílení vlastní moci nový diktátor. To je přece mocná zbraň, taková nedotknutelná ikona, proti které se nikdo neodváží ani špitnout, dají se s ní úspěšně mlátit po hlavě oponenti.

     A neřekla bych, že je to dneska jedno, k historii, i té ještě dávnější, se s oblibou neustále vracíme a rozebíráme, co se vlastně stalo, bývá to napínavější, než detektivky. Viz ten úspěšný seriál „Dveře ve zdi“ pana Alexandrova, který překládá Hamilbar. Je asi lepší, když verzí bývá víc a člověk si může ten pohled pootáčet z různých stran a neuzavírat se do jednoho „názoru“.

     Mimochodem, zaposlouchala jsem se u Chelemendika do tohoto videa: http://www.youtube.com/watch?v=8tZJc3KK23Q&feature=player_embedded#! Říká m.j., že Putin je pro Rusy symbolem silného Ruska a je sympaticky hrdý na svou zem a její lid v této volbě.

 35. Jan Hruška

  Zmínka o Putinovi mi připomněla něco, o čem se obvykle nemluví: Jsou dvě odlišné koncepce demokracie. Ta první připomíná nedávno diskutovanou knihu Soudců. Lidé si volí jako autoritu toho, kdo se osvědčil. O takto pojaté demokracii se po mém soudu dá říci, že je nejméně špatným způsobem vlády. Jenže u nás se dnes hlásí o autoritu vesměs lidé, kteří se osvědčili jako lháři, podvodníci a deprivanti každým coulem.
  Druhou nám nabízejí anarchisti. Samosprávná demokracie, žádná autorita. Dovolil bych si tato hesla doplnit: Rychlá smrt společnosti. Podobný systém funguje jen v menších skupinách, sílně náboženských, kde autorita božstva nahrazuje autoritu lidskou. Jako příklad uvedu izraelské kibucy a družstva, postavená na socializmu. A tím jsem se dostal k tématu diskutovaného článku. Jeví se pravděpodobné – i když o tom nemám další důkazy – že se situace v družstvech, o kterých autor píše zhoršovala, jak slábnul náboženský náboj marxizmu – leninizmu. Nakonec mohlo být prospěšné nahradit autoritu náboženskou autoritou státní.

  • Janika

   Pane Hruško, tohle si myslím taky. Družstva jsou zřejmě slepou uličkou. Pan František Stočes, kterého si velmi vážím, je jejich zastáncem, píše o nich velmi zasvěceně a zajímavě, ale mě se pořád zdá, že cosi zásadního na samém počátku pomíjí. Moc ráda bych přišla na to, o co se jedná :-).
   Ještě se k tomu vrátím.

   • Dušan

    Ahoj janika.
    „Družstva jsou zřejmě slepou uličkou.“
    S týmto s tebou nesúhlasím. Treba si uvedomiť zloženie spoločnosti cca 87% ľudí sa dá priradiť k pracovníkom a sluhom. Družstvo zložené z pracovníkov bude fungovať (napríklad taká španielska ?mondragora?). Lenže k tomu musia byť ľudia cvičený (napríklad mondragora má svoje školy pre družstevníkov.) a určite by si družstvá začali tvoriť vlastné školy len je potrebná koncepcia od vedcov (cca 1%obyvateľstva).
    A súkromné alebo štátne podniky riadené výhradne pyramídovo môžu pozostávať z vodcoov/vojakov (cca 12%) a sluhov.
    Samozrejme toto je na dlhšie ale Chruščov bol proste alebo idiot alebo neobolševik. Jedno horšie ako druhé.

    • Janika

     Dušane, problém je právě v lidech, v tom, jací jsou. Přitom nemá cenu nad tím bědovat a pohoršovat se, lidé jiní nebudou. A když nějaký krásný projekt vypadá, že by mohl fungovat a stačila by k tomu jen maličkost – trochu, trošinku změnit lidi – tak jsem prozatím přesvědčená, že to dlouhodoběji fungovat nebude.

     Ale jinak ta myšlenka, že by 1% vědců něco mohlo změnit tím, že dají lidem směr, cíl, motivaci – tak ta je dobrá a má něco do sebe. Jen si zatím neumím představit, co a jak by to mělo být.

     • Dušan

      A vieš aký je ten problém?

      Nijak menší len ten že: „Len hlupák si myslí, že zlí ľudia nerobia zlé skutky.“

      Od prírody tu máme cca 4% ľudí ktorý nemajú svedomie (môžme ich rozdeliť na zločincov/násilníkov a zločincov/uhladených inteligentných kravaťákov ). Všetky -izmy a súčasné peniaze slúžia na to aby ľudia ktorí majú svedomie degenerovali na sociopatov výchovou. Do politiky sa vyberá ako fasáda sluhovia. To isté platí aj o úradníkoch. Preto stačí fakt málo psychopatov (ľudí bez svedomia) aby celá spoločnosť sa potácala na okraji krachu.

      Proste chýba KONCEPCIA riadenia spoločnosti ktorá by tých cca 4% vytláčala na okraj spoločnosti.

      Samozrejme toto je len v skratke ale na pochopenie základných dejov by ti to mohlo stačiť.

 36. vittta

  Prakticky to většinou bývá tak,že ty 4% lotrů vytlačují ze společnosti ty ostatní s tím,že se jedná o 4% lotrů.

  A s tím je veliký problém.

 37. Tribun

  S rehabilitací Stalina, nebo dokonce s jeho adorací, bych byl velmi opatrný, ale stejně opatrný, možná ještě opatrnější, bych byl s jeho démonizací. A už vůbec se mi nelíbí, když se lže jenom proto, aby byl čert ještě černější.

  V tomto konkrétním případě podnikání družstev ale myslím narážíme na hranice myslitelného. Ve standardním západním demokratickém (= kapitalistickém) modelu není družstevnictví svobodné podnikání, protože družstvo má pořád cejch společného vlastnictví bez jasné hierarchie vlastník-zaměstnanec. Takže to, co je z pohledu socialismu svobodné soukromé podnikání (protože nestátní) je z pohledu kapitalismu pořád jen socialismus. Z toho důvodu se Stalin u nás uznání za svoji podporu družstvům asi nikdy nedočká.

  • Janika

   Děkuji za komentáře, Tribune. K tomu prvnímu – ano, to je zajímavé srovnání, že v gulagu byl člověk ukrytý před státní mocí, podobně jako u nás v blázinci :-). Mě zase kolikrát napadlo, co všechno se mezi ty „strašlivé“ gulagy započítalo. Rodiče mé kamarádky se seznámili na budování Temelína – tehdy dobrovolná mládežnická akce. Kolik takových Temelínů, kde vlastně lidé byli dobrovolně, se do počtu gulagů započítalo, to už se dneska nedozvíme.

   Samozřejmě, že při rehabilitaci kohokoliv je třeba opatrnost. Ale škoda, že se to neříkalo při jejich zatracování, při vytváření „krvavých diktátorů“. Co nám řekne jednou historie? Kaddáfí byl krvavým diktátorem, kdežto Obama nositelem Nobelovy ceny míru.

  • Dušan

   To čo tu píšeš Tribun je KLAMstvo. A je jedno či vedomé alebo nevedomé. (Tá španielska Mandragora ti nič nehovorí že?)

   Klame preto lebo „zabúda“ na anglické družstvá pred 1.svetovou vojnou. Boli veľmi silné. Možno aj preto sa Anglicko zapojilo do 1 svetovej vojny ( alebo ju na popud VIS inicializovalo?) aby boli rozložené väzby medzi-ľuďmi. Nezabúdaj že dôvera sa rodí veľmi pomaly a družstvá sú hlavne o dôvere medzi družstevníkmi/pracovníkmi! Dôveru pyramidálne riadenie nepotrebuje (nie veľmi). Bohužiaľ na pyramidálnom riadení najviac profitujú paraziti a ľudia bez svedomia. Samozrejme aj v družstve je „pyramidálne“ riadenie ale len do určitej MIERy a v podstate tam prebieha „kopné právo“ a nie demo-kracia. Je to skôr VEDenie a nie riadenie. Áno to slovo má základ od vedieť/veda.

   Bohužiaľ už neviem zdroj/podrobnosti k tým anglickým družstvám, ale na stránke COOP Jednoty (družstva) je niečo naznačené.
   http://www.coop.sk/sk/zakaznik/o-nas/druzstva/hummene/o-nas/historia

   Ale aby si chápala NIEsom fanatik družstiev. Som za to aby boli uznané plnohodnotné 3 princípy podnikateľstva. Ps čítal som zákon o podnikaní aj na škole sme sa o sro a a.s. a inom učili ale to je nedostatočné
   1. Štátne (obmedzenej miere a len pár vyhradených podnikov, napríklad prírodné zdroje a prirodzené monopoly), (vodcovia+pracovníci+sluhovia)
   2. súkromné podnikanie majiteľ -zamestnanci =tu sa vždy preferuje silné pyramidálne riadenie (vodca + sluhovia)
   3. súkromné družstvá (na začiatku daňovo zvýhodnené) ( pracovníci + vodcovia)

   A o politickej reforme, daňovej reforme, pozemkovej reforme a sociálnej reforme ani nehovorím.

 38. skorna

  K Chruščovovi a poměrech v sovětském politbyru mohu doporučit film Vlčí smečka (dostupný na ulozto).

  • Janika

   Myslíte tenhle film: http://www.csfd.cz/film/73032-vlci-smecka/
   Jistě to může být zajímavé shlédnout. Ale když ony ty umělecké výpovědi moc objektivní nebývají. Vždycky jsou poplatné určité době, v tomhle případě zase době, kdy se poměry obrátily. Navíc my jako národ jsme zatíženi proti Brežněvovi silnými předsudky (ze zcela pochopitelných důvodů, to nám nemůže nikdo zazlívat, ale ovlivňuje to naše vidění).

 39. sax

  Tenhle clanek o Stalinovi je uplne uzasny….diky!
  Stavi totiz nasi situaci do uplne noveho svetla: svym zpusobem jsme opravdu svedky zaniku historie a tedy i konce spolecneho spoluprozivani. At uz dopadnou „objektivni“ hodnoceni Stalinovy ery jakkoliv, jedno je jasne: neexistuji zadna objektivni historicka fakta, ktera by nas spojovala jako celek.
  Z toho vyplyva, ze na poradu dne je vznik komunit, ktere si budou vytvaret svoji vlastni historii (komunity si samy budou interpretovat „fakta“ a vytvaret si vlastni dejinny pohled) a nejen historii, ale i sociologii, politologii…zkratka problem uchopeni spolecenskeho deni bude bude veskrze individualni (ci kolektivisticky), se zavaznym spolecenskym vykladam sveta je amen.

  Co tomu zatim brani? Prilisne lpeni na „objektivite“, snaha nevytvorit takovy system, ktery by mohl byt nekym povazovan za smesny, zavadivy, tendencni atd. Tohle vyuzivaji ruzni rusitele diskuzi, vstupujici do komunitnich hovoru a pouzivajici nastroj „vysmechu pro zaslepenost“, tedy ono „ale vy nevite, ze…lide jako vy hnali druhe do gulagu“ atd.

  Je to detska nemoc emancipace: stydlivost. Stydici se uzkostlive dba na nazor druhych a propada sebecenzure (rekl jsem to dostatecne objektivne?). Stydlivost neni nic nez strach z verejne pohany, zneucteni.
  Vlastne jde ve viru ve falesneho boha kolektivismu, viru v to, ze existuje nejaky vyssi zavazny vykladovy princip, rizeny kolektivni dusi. Obracene receno jde o neviru v sebe sameho.

  Chybu v diskuzi pod clankem tedy vidim v tom, ze se diskutuje o tom „jak to bylo doopravdy“, namisto toho, aby se rozvedly pocitove nitky, rozkravajici „co Stalin udelal dobre“.

  A jiste, jsou tu usi co naslouchaji a smiracke oci…obavy jsou na miste :o)
  Presto mi tu chybi spiklenecky ton a prebyva snaha po objektivite :o)

  • Janika

   Těší mě, že jste také „objevil“ tenhle článek, saxi :-).

   To s těmi komunitami, ve kterých bude přežívat (znovu vznikat) to, co v celku už fungovat nebude, je zajímavá myšlenka – no vida, a hned máme řešení toho, co by mohlo být dál, jak bychom mohli dál fungovat. Jen si myslím, že pro vznik komunit musí být nějaký vnější společenský rámec, který bude jejich existenci dovolovat, umožňovat.

   „Chybu v diskuzi pod clankem tedy vidim v tom, ze se diskutuje o tom “jak to bylo doopravdy”, namisto toho, aby se rozvedly pocitove nitky, rozkravajici “co Stalin udelal dobre”.“ – ano, to je pravda. Možná je to tím, že v sobě máme potřebu obrany něčeho, co bylo a stále je zatracováno, tak se snažíme doložit to, jak to bylo doopravdy. Ukázat, co Stalin udělal dobře, je vlastně totéž, jen je to důraznější.

   No a spiklenci, kéž by nějací byli, ale obávám se, že tak daleko nikde nejsou… :-).

 40. Pingback: Putinov nástupca | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska
 41. Pingback: Prevzatie a družstvo – placebo alebo panacea? | Blog o verejnom živote a problémoch Slovenska

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s