Také o ateizmu

Napsal Jan Hruška

Následující řádky píšu tak trochu pozpátku. Chtěl jsem začít psát o jednom úpadkovém jevu v dnešním křesťanství a pak mi napadlo, že bude nejlepší zeširoka začít ateizmem – z náboženského hlediska. Problém je, že je to jediné náboženství, které je o sobě přesvědčeno, že žádné náboženství není. Přesto se pokusím o určité roztřídění a stručný popis.

První skupinou jsou lidé nábožensky vlažní. Tvrdívá se, že v každé společnosti tvoří kolem osmdesáti procent. Tito lidé obvykle respektují kmenové či státní náboženství, částečně vykonávají žádané obřady a dodržují morální požadavky, ale nijak zvlášť je to nebere. Dneska je státním náboženstvím ateizmus, tak jsou ateisti. Jsou tu nějaké zbytky křesťanství, tak tvrdívají, že nad námi asi něco bude. Až přijde islám – západní společnost klesla tak hluboko, že i ten blbej islám je životaschopnější – budou muslimové.

Do druhé skupiny bych zařadil ty, kteří jako skutečnost, která je přesahuje, určuje jejich životy a spojuje je ve společnost vnímají poznané přírodní zákonitosti. Někdo namítne, že tyto zákonitosti respektují, ale neuctívají, takže nejde o náboženství, ale ideologii. Tady je opravdu hranice dost nejistá. Řekl bych, že když je pro někoho něco autoritou, pak před tím má úctu. Každopádně berou svou ideologii tak vážně, že to hraničí s uctíváním. Přinejmenším lze říct, že jim ideologie jako náboženství stačí, možná se tedy vyčlenili ze skupiny o odstavec výš. Je to nakonec docela realistické, může to na čas vytvořit i docela stabilní společnost, má to ale dvě vady. Jednak poznávání přírodních zákonitostí pokračuje, takže se brzy rozchází s jejich dogmaty. Samozřejmě to platí i naopak. Vědecké poznatky, pojímané jako dogmata brzdí další zkoumání. Druhá je horší. Nenacházejí účinné odlišení a obranu proti skupině třetí.

Třetí skupinou jsou ti, kteří skutečně vyznávají to základní vyznání ateizmu, jež se stal náboženstvím: „Není boha – kromě MNĚ“. Takový člověk obvykle nepředvádí své náboženství vnějšně. K uctívání sebe sama nepotřebuje obřady či bohoslužby. Je o své výlučnosti přesvědčen a nemusí se v tom utvrzovat. Nepotřebuje vyznání a dogmata. Všechno, co mu slina na jazyk přinese je přece slovo boží. Dokonce si často ani nedefinuje své vnitřní zakotvení, tak je jím jistý. Z biblického hlediska je to nejstarší náboženství na světě. Je to přijetí nabídky, kterou prvním lidem dělá had. „Budete jako bohové“. Mimochodem: Všimněte si, že had je v tomto příběhu první propagandista. On vlastně nelhal. Řekl jim, že budou jen jako. Řekl to ale tak, že to nejdůležitější slovíčko zapadlo. Ale zpátky. Je to náboženství přirozené. Důsledkem vědomé existence – tedy toho, že člověk vnímá vlastní existenci – je, že vnímá sebe jako střed všeho. Odtud je jen krůček k tomu, aby tento střed uctíval. To mu ovšem neumožňuje soužití s jinými lidmi, leda by byl jejich vládce. A mimo skupinu, kmen, národ, společnost nemůže jednotlivec přežít. Skupinu, kmen, atd. sjednocuje to, co společně uznávají jako někoho či něco, co je přesahuje, čili náboženství. Mimochodem: Tenhle rozpor mezi tím, co člověka první napadne a tím, co je nutné k jeho přežití je u základu křesťanského učení o prvotním či dědičném hříchu.

S tímhle vnitřním rozporem žije lidstvo od nepaměti. Ve starších dobách se takový člověk těžko přehlédl, protože společnost byla většinou tak chudá, že kdo nebyl schopen či ochoten žít jako její platný člen, ten nepřežil – a když nepřežilo společenství, nepřežil nikdo. V poslední době není toto pravidlo na první pohled vidět, zato se zdůrazňuje individualizmus a svoboda, která je svévolí. Člověk je dobrý (zvlášť já, jsem přece bůh) a pokud dělá něco špatného, může za to výchova, hlavně náboženská. Děti se nesmí vychovávat, aby se jejich dobrota neporušila a rozvinul se jejich tvůrčí potenciál. Tenhle způsob výchovy začal být praktikován za dob socialismu a řekl bych, že byl jednou z příčin jeho rozkladu. Každopádně bych viděl určitou souvislost mezi ním a extrémním sobectvím ruských a ukrajinských oligarchů a nejen jich. No a co dokáží dnešní mladí a vzdělaní…. Opakuji se, ale jestli to bude pokračovat nastoupeným směrem, lidé jednou budou vítat právo šaria jako něco, v čem se dá aspoň nějak přežít.

No ale abych nenakládal vyznávajícím ateistům víc, než co skutečně nesou. Popsaný stav je samozřejmě důsledkem selhání a rozkladu křesťanství – o tom by se daly psát knihy. S naším tématem souvisí pozoruhodný jev. Když se pozorněji podíváme na jednání a smýšlení některých křesťanů, zjistíme, že se sice víceméně věrohodně hlásí k Bohu, ale skutečným motivem jejich jednání je vlastní já stejně, jako u zmíněných ateistů. Myslím si, že rozklad západní církve způsobilo právě to, že v ní tito lidé získali větší vliv, než snesla její samočistící schopnost. U těchto lidí často pozorujeme, že když mají do svého jednání přenést biblické příběhy, automaticky si v nich přisoudí roli boha. Vezmou si třeba příklad nebeského Otce z podobenství o marnotratném synu a jednají s provinilci tak velkoryse, že nakonec ublíží jim i sobě. Nebo si přečtou z Janova evangelia příběh o cizoložné ženě a dnešním ženám, které zaměnily lásku za sex říkají „už to nedělej“ v přesvědčení, že to bude stejně účinné, jako když to tenkrát řekl té paní Ježíš. Horší je, že ve své bohorovnosti nabízejí představu, že zlo je nutno vždycky léčit tím, že se proti němu nestavíme, takže nakonec spíš podporují to, proti čemu by měli bojovat. No a ještě horší je, že „vždycky, když se muselo něco moc milovat, muselo se něco jiného moc nenávidět“, takže jsou i lidé, témata či státy, které jsou předem určeny jako odsouzeníhodné. Nakonec vidíme, že se tento typ křesťanů shodne s příslušným typem ateistů.

Křesťanství vypadalo a vypadá jinak. Bůh se stal člověkem, aby ti, kteří to přijmou a vstoupí do tohoto procesu se mohli stát orgány organizmu (Bible říká údy těla), kterým je Bůh. Takže rozpor, zmíněný na začátku zmizí. Cílem je společenství, v němž lidé vědí o sobě navzájem a směřují k sobě, kde hierarchie znamená hlavně odpovědnost těch výše postavených a co je nejdůležitější, jehož hlavou je Kristus a ne některý člověk, natož kolektivní rozum (ten ve skutečnosti většinou znamená propagandistu, za kolektivní rozhodnutí se schovávajícího). Nikdy to moc nefungovalo, ale přesto na tom vznikla civilizace, jaká tady nebyla.

 1. Janika

  Jene, chybí mi tam skupina pro lidi, kteří si uvědomují, že tyhle otázky přesahují možnosti lidské mysli, tak je prostě neřeší. Pokud jsou přitom arogantní, mohou spadnout do Vaší skupiny číslo tři :-). Ale mohou být i pokorní, a pak je to o něčem jiném.

   • J. Hruška

    Jo, Janiko, chtěl jsem tím říct, že člověk, který těmto věcem nepřikládá velký význam neudělá mnoho škody, ani když se vidí jako bůh. Zkazí život sobě, své rodině a to je tak všechno.

   • Janika

    Nemyslela jsem lidi, kterým je to jedno, ale kteří si uvědomují, že tohle poznání přesahuje lidské možnosti. Asi jako ryby v řece – nikdy nepoznají svět mimo řekuˇ, je to mimo jejich možnosti. Člověk má nesrovnatelně větší možnosti poznání, než ryby, ale i tak jsou ty možnost limitované. Uvědomit si to a přijmout to, to není „vlažnost“.

    • dixi

     Nezdá se mi, že zrovna v socialismu se děti kazily, bylo běžné děti potrestat, samozřejmě ne tyrat. To dnes se razí jiný názor. Taky oligarchove v Rusku a na Ukrajině. Copak v západním světě bylo a je málo bezohlednych bohacu? Víra, člověk nemusí věřit v žádného boha a ptesto si být vědom toho, jak mnoho je naší mysli ještě skryto, v tom jsem zajedno s Janikou.

  • J. Hruška

   Jo, Janiko, chtěl jsem taky říct, že člověk, který těmto věcem nepřipisuje význam, mnoho škody nenadělá, i když se považuje za boha. Zkazí život sobě, své rodině a to je tak všechno.

 2. Alva

  A všimli jste si někdy, že že Bohu jsou připisovány lidské vlastnosti? Tedy mimo „všemohoucnosti“, kterou ale, jak se zdá, zrovna moc neoplývá.
  Všimloi jste si, jak celým Bohem manipulují církve v čele s církví svatou katolickou?
  Tím to všechno víc než naznačuje, že Boha stvořili lidé (tak jako nespočet jiných bohů v různých dobách) a nikoliv opačně,
  Co je to? Ateismus? Manipulace se strany církví a sekt?

  • J. Hruška

   No, nemáme smysly pro vnímání duchovních skutečností. Nemáme ani smysly pro vnímání daleko hmotnějších skutečností, jako je třeba elektřina nebo radioaktivita. Když o těchto věcech potřebujeme mluvit, používáme výrazy ze světa, našimi smysly vnímaného. Tak třeba říkáme, že elektrický proud teče, nebo že radioaktivita září. Kdo by prohlásil, že on žádnou zář nevidí, takže je to blbost, je svého štěstí strůjcem. S duchovními věcmi je to podobné. Používáme obrazů z našeho hmotného světa, protože jinak se o nich mluvit nedá.

   • Alva

    Tak jsem to nemyslela.
    Ale jaká je odpověď na otázku: je-li jen jediný všemohoucí Bůh, pouze jinak nazývaný, jak je možné, že věřícím různých etnik dává jiné rady a jiné příkazy do života?
    Je možné věřit, že ten všemohoucí Bůh sleduje jednoho každého člověka, váží jeho činy i jeho myšlenky a podle toho je odměňuje nebo trestá? A navíc odměňuje či trestá podle lidských měřítek, navíc zcela svévolně. Někdy nepřiměřeně, jindy si nevšímá vůbec.
    Kde se vzalo např. boží svolení ve jménu víry, ve jménu jeho jména brát lidem živott, aby za několik století naopak přikázal, že je to zločin. Není to jen a pouze dílo lidí, tedy přesněji církevních představitelů?
    A takových nesrovnalostí by se našlo mnohem víc.

    • J. Hruška

     Když budete hledat rozdíly, najdete rozdíly. Když budete hledat shody, najdete shody.
     Taky se říká, že Bůh nemusí nikoho trestat. Lidi se dost vytrestají sami.
     Ale o tom článek nebyl.

      • Mrkos

       Nechte boha bohem.
       Mnoho lidí ho k získání pocitu štěstí a duševní hygieně potřebuje. Je to lék na slabost člověka.
       V kapitálem rozděleném světě ho někteří lidé budou vždy potřebovat. Nabízí se Marxovo
       „Náboženství je opium národů, působí jako lék..-.. na utrpení zbídačených v krutém světě….“
       Žel definice není užívána v celém znění.
       Sváří se tu humanismus s predátorskou dravostí. Na jedné straně zachraňujeme
       čím dál víc nemocných a slabých, abychom je pak vypustili do džungle plné nebezpečí.
       Na této slabosti si založili kšeft už šamani a po té náboženství a církve.
       Lidé touží po naději a nechají se klamat, kde čím.
       x
       Z Vondráčka “ Mystické a symbolické v psychiatrii“ lze odvodit, že v lidském mozku
       se za miliony let vývoje utvořilo centrum pro mystiku a symboly.
       Někdy se centrum připomene v našich snech, které mají také vliv na uvolňování stresu.
       Není- li toto centrum nijak naplňováno, člověk je nespokojený. Proto člověk tíhne k nějaké víře.
       Částečně lze tuto potřebu mozku uspokojit v umění. Odtud třeba obliba hudby, která nemá
       konkrétní zdělení. Podobně mohou působit abstraktní obrazy, na které se malíři vrhli po vytlačení náboženské tématiky z oboru.
       Ateizmus je tu pro tu silnější část lidstva, ale odstraňuje zároveň
       strach z neodvratného trestu, který držel některé zločince na uzdě.

 3. vittta

  Já bych si nemyslel, že hlavním „náboženstvím“ je ateismus.
  Asi lidé věří lecčemu stejně jako kdekoliv jinde.
  Ale nechtějí na to autoritu, která jim bude říkat, jak a v co mají věřit.
  Nakonec to ale dospělo k tomu, že už ani mnoho věřících nemá za autoritu ani Boha.
  Církev je ve víře nutná, bez církve (to je myslím v podstatě společenství, ani sám Bůh možná netušil, jak monstrozní organizace z církve může vzniknout) konkrétní víra postupně upadne do modlářství, až zmizí.
  Klidně mohou mladí za 100 let házet staré lidi ze skály ve jménu Ježíše Krista.
  Forma zůstane- obsah se změní, nebo zmizí.
  To je něco, co jsem psal o filosofii.
  I vnímání víry dříve nebo později narazí na strop- intelektuální, i biologický.
  Nikdy se totiž nestane, aby v církevní hiearchii byli na vysokých místech samí upřímní,pokorní, poctiví a inteligentní lidé, a lid obecný se dříve nebo později začne ptát na otázky, na které neexistuje odpověď.
  Proto nebude odpověď buď poskytnuta, nebo se budou odpovědi na stejné otázky lišit, nebo bude lid násilím přinucen, přestat se (blbě) ptát.
  V každém případě víra a Bůh ve své dobrotě a všemohoucnosti zmizí- alespoň v myslích lidí.
  Následky vidíme.

   • kočka šklíba

    Přesně Alvo. Četla jsem ten text od J. Hrušky a v podstatě jsem nepochopila co nám tím chce říci. Já jsem ateistka a vůbec v sobě nevidím nevidím žádný střed. Nic takového. Ano, přírodní zákony respektuji, ale vím, že zdaleka vše ještě nebylo prozkoumáno a tedy se se může měnit a mění. Ale vůbec to nepovažuji za náboženství a už vůbec to „neuctívám“. Pan J. Hruška prostě plácá páté přes deváté, je to jeho právo, samozřejmě, nicméně mně uniká smysl nejen jeho myšlenek, spíše „myšlenek“, ale i toho, proč to sem Janika dala.

  • J. Hruška

   Víte, jestli chcete o těch věcech uvažovat, měli byste si v tom udělat pořádek. Bůh – osobní víra – náboženství – církev – církevní vrchost a podobně – to není to samé a hlavně to není možno zaměňovat a prohazovat.

   V článku jsem chtěl mluvit hlavně o tom, že člověk jak jednotlivec nepřežije a už k tomu, aby se lidi sešli v jeskyni, potřebovali božstvo nebo totem – něco co bylo nad nimi a spojovalo je. Jinak by se rozlezli každý na svůj strom.

   • Alva

    Tak tomu rozumím, ale otázkou pro mne zůstává, jestli tu víru, božstvo – nepotřebovali jen k překonání strachu z neznámého.A církve nebo duchovní, šamani apod. na tom odjakživa parazitovali, skrze to „duchovna“ lidmi manipulovali a nejsem daleka toho myslet si, že sami nevěřili.

    Jak je vidět, téměř všechno neznámé, co budí obavu a vidíme za tím boží úmysl, dokáže věda postupně vysvětlit.Něco vysvětlit nedokáže nikdy, ale je to další důkaz, že Boha stvořili lidi, nikoliv Bůh je.

   • vittta

    Já tomu rozumím, a ztrátou Boha ztratíme i sami sebe.
    Teď jen pojmenovat toho českého Boha.
    Že jde o ateismus se mi ale nezdá.
    Český Bůh je- já to tvrdím dlouhodobě- sekularismus, při čemž ale sekularismus jaksi…český.
    Češi nesnášejí jakoukoliv manipulaci, pokud si jí samozřejmě všimnou.
    Žádný Čech (v překladu zásadní většina) nebude nic namítat, pokud bude soused jehovista, budhista, ateista, feminista a kdokoliv, pokud mu s tím dá pokoj- i když ho třeba pomluví.
    Islám už plno Čechů tolerovat nebude, protože nám islám prostě obecně pokoj nedává.
    Někdy vedeme diskuze, především s Kamilem, o projevech sekularismu ve školách.
    Osobně bych zde byl přísnější, a agresivní symboly by měly být zakázány.
    (jde o reálnou viditelnost, ať si muslimka klidně nosí na krku půlměsíc, ale šátek NE, ani Žid jarmulku, či případné jiné až moc nápadné projevy- natož aby byly např, muslimské dívky uvolňovány ze společného tělocviku nebo tyto věci)
    To se týká té manipulace, jakkoliv si Čech nemusí manipulace všimnout, a logicky mnohdy ani nevšimne, ve škole si jí všimne vždycky, pokud tam někdo politicky nábožensky ovlivňuje děti, je to neodpustitelný skandál.
    Tedy- není to ateismus, co nám tady ideologicky vládne, dle mého tedy, a vzpomeňte, co se lidem nelíbilo na komunistech- hustění mouder do hlav dětí na školách- ateistických.
    Nic méně, Bůh je Bůh, a jednotící idea je jednotící idea, takže nemohu vnímat ateismus jako náboženství v tom slova smyslu, tedy nějaké vyznávání Boha.
    Bůh se na to tak jako tak může vysrat, co je náš ubohý věk dožití proti věčnosti?
    Když by hypoteticky Bůh zabránil válce, zachránil dítě, či cokoliv, z lidského pohledu ušlechtilého, z pohledu věčnosti je to banalita a navíc, z každého zla plyne určité poučení, které když zmizí, lidé budou nešťastní úplně stejně, akorát jim k tomu bude stačit menší podmět, třeba jen představa zabitého kapra na vánoce- ani to nebudou muset vidět.
    Věru netuším, co bych dělal, být Bohem, a že jsem se něco napřemýšlel, ale asi bych to tušit ani neměl, protože nejsem Bůh, ale obyčejná pozemská prcguma, takže mě to ani napadnout nemůže.
    Ale jednu věc jsem možná pochopil.
    Z toho mála, co jsem z Bible přečetl mi kdovíproč utkvěla v paměti pasáž, že věřící mají zakládat cirkve.
    Církev je organizace zlotřilá a zavrženíhodná, jenže postupně mi došlo, že bez církve a jejich dogmatů se v našem případě křesťanství rozpadne.
    Jistěže nemůže zmizet Bůj- je li nějaký, a já to nevím, ale může zmizet obrazně řečeno Bůh křesťanský.
    A na jeho místo nastoupí Bůh, či Bohové jiní, bez ohledu na to, jak to vlastně s Bohem, tedy stvořitelem, vlastně je.
    A o to mi šlo.

   • Janika

    „k tomu, aby se lidi sešli v jeskyni, potřebovali božstvo nebo totem – něco co bylo nad nimi a spojovalo je. Jinak by se rozlezli každý na svůj strom.“
    Tím si nejsem jistá. Tlupy zvířat fungují bez náboženství, proč by nemohli existovat (tenkrát) v tlupách i lidé? Kromě toho věřit v nějaké nadpřirozené síly, to přece ještě není náboženství.

    • vittta

     No, možná že toho o vnímání zvířat zase tolik nevíme, abychom mohli tvrdit, že postrádají náboženství.
     A víra v nějaké nadpřirozené síly je velire realistická, ty nadpřirozené síly opravdu existují.
     V rámci doby, resp. dobového poznání.
     Těžko říci, jestli člověk má v mozku oproti zvířatům „něco“ navíc, co ho nutí myslet na „nepotřebné“ záležitosti, tedy ny ty, které se akutně netýkají rozmnožování a k tomu potřebnému získávání energie.
     Vědecké poznání dříve či později asi potvrdí či vyvrátí Boží existenci, skrze popsání zatím nepochopitelných jevů.
     Teď jestli budou lidé šťastnější.
     Prokázat neexistenci Boha nebude zase taková výhoda.
     Prokázat jeho existenci ale také ne, Bůh se má milovat zadarmo, a pokud v něj někdo věří, nepotřebuje důkazy jeho existence, to pak by nebyla víra, ale jen podřízení se silnějšímu.

    • embecko

     Nesla bys s kamoskami na kafe, kdyby va nespojovalo nabozenstvi? O tom bych pochyboval :o)
     Podle meho je nabozentvi dulezite az od urcite urovne slozitosti spolecnosti, spojene predevsim s delbou prace. Tehdy uz je treba zadavat specializovane nemoralni okoly, ktere nutno ovsem nejak obhajit, protoze „normalne“ by je nikdo nedelal.
     Kdysi jsem tu daval odkaz na vykopavky v Göbekli Tepke (cirka 10000 let), kde se poprve objevil relief cloveka, zabijejicicho zvire. Coz, ve spojeni s ostatnimi reliefy vedlo k interpretaci, ze tehdy poprve clovek vydal skrze nabozenstvi sam sobe „prikaz“, ze zvirata jsou menecenna.
     Do te doby, tedy po vesinu exoistence naseho rodu prevazoval animismus, o kterem wiki pise:
     „Animizmus (lat. anima, duša) je základný stupeň náboženského myslenia, v ktorom sa všetkému živému i neživému pripisuje vlastná životná sila (duša).“
     Podle meho, kdo neni uplne zblbly, tak musi pri svem pozorovani zjistit, ze nejaka vis vitalis, zivotni sila vlastni kazdemu predmetu, neodvisla od fyzikalne- chemickych procesu, opravdu existuje. Jestli je tohle nabozenstvi, anebo neni, to je pak otazka…vidite pred sebou a popisujete proces s neviditelnymi hybateli a presto v nic nemusite verit. Obracene by bylo mozne rici, ze fyzici jsou nabozensti fanatici, nebot veri v prirodni zakony.

     • Janika

      Fakt o tom přemýšlím, ale k tomu jít s někým na kafe opravdu žádnou formu náboženství nepotřebuji :-). Jako my tady, setkáváme se, máme nějaké společné náboženství? Pochybuju :-).

    • J. Hruška

     Hlavní rozdíl mezi zvířaty a lidmi je v tom, že zvířata jednají pudově, kdežto člověk dostal rozum, s ním svobodu – možnost se rozhodovat, no a také odpovědnost za to, jak se rozhodne. Je pravda, že někteří lidé se tomu snaží vyhnout a vracejí se na pudovou úroveň zvířat. Jenže to je také rozhodnutí.
     Ale o tom článek primárně nebyl. Asi budu muset zkusit vyjasnit, oč mi hlavně šlo.

 4. vittta

  Pohleďte do tváře ďábla!
  Že je falešný papež ďáblem mě napadalo už dávno.
  Genocida křesťanů mu nevadí, ale islamistům myje nohy.
  Zde je na chvíli vidět jako pravá tvář.
  Mimochodem, tento vyslanec pekel, mající za cíl zničit křesťanství a umožnit nástup islámu, který se satanovi lépe hodí na jeho plány, (křesťanství už prostě ztratilo ten násilný potenciál) má ve všech zemích své pomocníky, u nás je jím falešný kněz Halík, který se svými plány už ani nijak netají, a jeho ďábelská podstata dávno převážila masku člověka.
  https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/papez-frantisek-ukazal-ze-se-na-verejnosti-umi-i-pekne-nastvat-40308553

  • vittta

   Znepokojuje mě uhlíková stopa takovéhle zábavy.
   Mělo by se to zakázat, nebo minimálně nějak omezit!

  • kočka šklíba

   Nějak se mně nechce věřit, že by tohle byla zábava pro ty babičky- ekosvině, co myslíte? Že by to byla zábava pro ty uvědomělé mladé?

 5. astraustralia

  Otazka pro autora clanku,
  do ktere skupiny zaradite tuto kategorii lidi?
  Dr.Rak je clenem nove skupiny ktera se pres vedecke poznani(kvantovou fysiku) dopracovala k poznani o existenci Vesmirne sily ci energie, kterou si lide prosti proste nazvali Bohem.
  Podle tohoto pohledu je dnes vice nez 7 milliard lidi soucasti Vesmiru tedy jsou i Vesmir a tedy i Buh.
  Kazdy clovek je tedy jedna 7milliardtina Vesmiru(Boha). To na vysvetlenou Dr.Raka a jeho vedeckeho pohledu na realitu.
  Vice odkazu najednou to zde nedovoluje, ale snadno si vygooglujete prof.Raka sami kdo mate hlubsi zajem.

  Povídání – rozhovor s prof. Jan Rakem, CSc., prof. jaderné a kvantové fyziky o náhledu na realitu

  • Mrkos

   Moc mne to neoslovilo,Je to ukázka kam může zabloudit
   teoretik vychovaný matikou a fyzykou od reality.
   Lidstvo má zcela reálné problémy.

 6. astraustralia

  Pro ty ctenare pro ktere je spojeni dusevna a hmoty prilis komplikovane, nabizim neco jineho k zamysleni.
  Je o zasadnim postoji presidenta Zemana a pokud si z toho nektery ctenar odvodi ze to je ten zasadni duvod proc je neodvolatelny neznicitelny premysli spravne. Neni dnes dostatek politiku se zasadnimi postoji :-)
  Mozna to casem i “ millionu chvilek “ dojde ?

  • vittta

   Ten má neskutečné koule.
   Kdo ví, jestli svým způsobem až zázračné zastavení negerské invaze na našich hranicích nesouvisí s mezinárodním postojem prezidenta v ošemetných věcech.
   Už delší dobu, v podstatě celých těch 14 let, kdy se na internetu pohybuji, razím myšlenku, že přijde doba, kdy si každý bude muset vybrat.
   Buď …podporovat, nebo minimálně neodmítat stát Izrael, nebo islamizaci.
   Vliv židovských mocenských kruhů může mít záporný vliv jak na světový mír, tak na mezinárodní napětí, ale tvrdím, že onen záporný vliv není o nic větší, jak u superoligarchů jiných národností.
   Vliv islámských skupin je ale naprosto devastující, a jejich touha po moci má ještě jiný, jak ryze finanční rozměr.
   Je jím samotný islám, tedy jeho šíření.
   A k porážce nepřátelské ideologie, vybavené fakticky neomezenými finačními prostředky bude třeba mobilizovat veškeré síly.
   Stát Izrael je výspa evropské civilizace na blízkém východě.
   Pokud padne, cesta do Evropy bude otevřená úplně.
   Pro škarohlídy doplním, že tato úvaha nemá společného nic s židy ani Židy, ale čistě jen se zájmem evropské bílé civilizace, v současné době ocitající se v silné defenzivě.
   A my, jako Češi, můžeme pomoc Izraele ještě hodně potřebovat, klidně i před německými snahami o rozbití naší státnosti a o zničení našeho národa formou jakéhosi vstřebání, ovšem v roli občanů 3. kategorie.

    • vittta

     Jak se to vezme.
     Sionismus nám momentálně nehodlá vládnout.
     Kromě toho, stát Izrael není sionismus.

    • Mrkos

     Odposlechnuto od lednoho kněze v kostele sv, Václava ve Vršovicích před 50 ti lety.
     “ Vy byste si toho pána Boha představovali moc jednoduše¨. Myslíte, že když hodíte
     pětikorunu do kasičky a pomodlíte se, takže nemá nic jiného na práci a vyřeší to.
     Tak to není. Musíte pomáhat blížnímu svému a až vám bude nejhůř,
     tak vám možná Bůh skrze blížního pomůže.“
     x
     Holt, žádné zázraky a já v tom vidím princip božích mlýnů.
     x
     Ale to znamená žít dlouhodobě v nějaké komunitě
     a to je v příkrém rozporu s unijním požadavkem mobility pracovní síly.
     Pracovní síla musí spěchat na místo, kde může být vykořistěna.
     A co si vydělá na víc než holé přežití, utratit za to, že se občas podívá domů
     mezi své rodné. Člověk má dle charty právo na štěstí, ale nikdo nemá
     povinnost se mu o něj starat. Je mu určen osud třtiny zmítané větrem.

    • Mrkos

     Svět se změnil, už zde nejsou dva ideově vyhraněné tábory.
     Vše se vrátilo do situace, v níž jednoznačně rozhodují prachy.
     Kdo má na to, aby vyrobil dron na zabití tří lidí ? My ne.
     A tak nám zbývá jen myslet. Zeman to bere na sebe.
     vittta má jasno v taktice a strategii nejen přežití.
     x
     Staří bohové byli vždy svázáni s konkrétním územím.
     Byli bohy určitého omezeného místa.
     x
     Hospodin udajně židy provázel na jejich pouti,
     patrně je vodil po světě, aby s nimi uzavřel smlouvu
     až na pouští a věnoval jim uzemí, kde byl (se stal !) bohem.
     Usoudil že jsou dost silní, aby vyhubili původní obyvatele
     a dále jej pak za jeho pomoc velebili. Dle Starého zákona
     tak pastevci dobyli zemi již nějak kultivovanou.
     Bajkou o stvoření světa z něj dodatečně učinili boha celého
     světa, o jehož skutečné velikosti neměli ani ponětí.

     • Mrkos

      Chceme-li my ateisté ctít jako svaté něco nehmotného
      spojeného s naší krásnou vlastí je to ČEŠTINA.

      • Saul

       Já sice nejsem žádný etymolog, ale jen při letmém pročtení vašeho krátkého komentáře z 5.1.2020 – 1.12 jsem našel 5 slov, která myslím nemají v češtině původ a byly do ní převzatá z jiných jazyků.
       To určitě neberte, Mrkoši, jako nějakou ironickou výtku, kdybyste na tu češtinu sám neupozornil, vůbec bych si toho nevšiml.
       Píšu to jen jako upozornění, že i ta čeština stejně jako všechno ostatní, bylo a je vystaveno širším okolním vlivům.

   • pacifista

    přijde doba, kdy si každý bude muset vybrat Hřebík na hlavičku. Ke státu Izrael. Československo muselo nějak vzniknout. Víme jen to, že TGM zasloužil se o stát, protože měl kontakty v Americe. Jaké, to se neudává. No a na revanš jsme my pomohli vzniku státu Izrael dodávkami zbraní, jinak by nepřežil. Izraelci se o tom učí ve škole a jsme pro ně přátelé. Premiéra Netanjahu přijal president Zeman, když tento byl v klatbě evropských státníků a nikdo se s ním nechtěl bavit. Nyní je opět v klatbě, už neví co by na něj vymysleli. Asi vadí, že je tento více v Moskvě nežli doma. Souvislosti tu určitě jsou. Nevím proč, ale dlouho si myslím, že se islamizaci vyhneme, protože nás Židé nenechají padnout. Jistě, bude to boj, ale když budeme mít ve vládě ty správné lidi, nemusí být tak horko.

    • vittta

     No, lecos je možné, ale to jsou „tajemství králů“, k nichž se pravdu nedovíme.
     V každém případě- nám, v tomhle prostoru, je každý kamarád dobrý.
     Blbě jsme podrazili Srbsko, teď jsou tady snahy určitých skupin, rozesrat nás s Rusy…
     Na Izrael si politicky nikdo nedovolí, v Izraelské TV by se Novotný takhle neksichtil- a kdyby ano, byl by to jeho politický konec.
     Taková jsou pravidla, jak se říká.

 7. LS

  Chybičkou tohoto uvažování je, že vychází z představ o Bohu (nebo bohu), které nám vnucuje židovská slátanina, zvaná bible. Což jen tak mimochodem je ta nejznámější a „nejpovedenější“ propaganda. Dokonce tak povedená, že jí mnoho lidí až doposud věří. Někteří králové minulosti se chtěli podobat nikdy neexistujícímu „králi Šalomounovi“. Dodnes se točí připitomělé filmy typu „Doly krále Šalamouna“ apod.
  Přitom celá Boble je pouze a jen přepracované znění indických Véd.

  • vittta

   Cokoliv může být nazváno propagandou.
   Klidně i židovskou.
   Či kopií něčeho.
   V zásadě to je ale jedno, protože Bible, ať už to je co chce, mohla v dějinách zachránit Evropu před invazí, ať už Tatarskou, tak islámskou.
   Je to jednotící prvek.
   Ve chvíli smrtelného ohrožení naší civilizace je třeba na bibli nahlížet i politicky, jako právě na případný jednotící prvek.
   V současné době Bible tento účel pochopitelně nesplní, ale až vypukne válka kultur, pak se bude Bible- a tomu věřte- ještě hodit.
   Bible je symbol, to církev svatá římská je její prznitelka, ale zároveň její jakýsi garant, což je jistě paradox.
   Lžipapež musí zmizet, a nový papež musí znovu sjednotit křesťany, nebo se o to alespoň pokusit.
   A Bůh?
   Tomu je to jedno, v každém případě, Bůh pomáhá jen tomu, kdo v něj věří- bez ohledu na to, jestli existuje, či ne.

   • Mrkos

    Odposlechnuto od lednoho kněze v kostele sv, Václava ve Vršovicích před 50 ti lety.
    “ Vy byste si toho pána Boha představovali moc jednoduše¨. Myslíte, že když hodíte
    pětikorunu do kasičky a pomodlíte se, takže nemá nic jiného na práci a vyřeší to.
    Tak to není. Musíte pomáhat blížnímu svému a až vám bude nejhůř,
    tak vám možná Bůh skrze blížního pomůže.“
    x
    Holt, žádné zázraky a já v tom vidím princip božích mlýnů.
    x
    Ale to znamená žít dlouhodobě v nějaké komunitě
    a to je v příkrém rozporu s unijním požadavkem mobility pracovní síly.
    Pracovní síla musí spěchat na místo, kde může být vykořistěna.
    A co si vydělá na víc než holé přežití, utratit za to, že se občas podívá domů
    mezi své rodné. Člověk má dle charty právo na štěstí, ale nikdo nemá
    povinnost se mu o něj starat. Je mu určen osud třtiny zmítané větrem.

    • vittta

     EU má dávno daleko blíže ke Koránu, jak k Bibli.
     Jak je to tam s tou pomocí?
     Ono je to i v Bibli dost ošidné, tam ten bližní také není jen tak někdo, ale zase jen věřící.
     To z toho nějak vyplývá, stejně jako pod pojmem láska je vnímána láska k Bohu, nikoli jinému člověku.
     Tak mi to bylo vysvětleno, když jsem se pádnými argumenty snažil získat z osidel ortodoxní sekdy mou vyvolenou, a některé pasáže jsem si poněkud roučasky četl- bez potřebných kontextů.
     A tak se sešli dva mladí a blbí, já a ona, a oba jsem používali z Bible to, co se nám hodilo.
     To bylo komicky naivní, protože k tomu by asi Bible sloužit neměla.
     Jeden rozdíl tam ale byl.
     Mně nevadilo, že ona je věřící.
     Jí moje absence víry ano.

    • vittta

     Nepíšu o obsahu, ale o poslání.
     Vzhledem k tomu, že mnozí v četbě Bible úlevu a poučení evidentně našli, úplně zbytečná není.
     To víte, ani prezidenta nemá každý rád, a jeden vdolky, jiný holky.
     Bible není vyjímka.
     Čím se- pro zajímavost- řídíte ve svém životě vy?

     • LS

      Poslání založené na fabulacích, lžích a propagování tzv. „vyvoleného národa“ je asi tak na dvě věci. Mimo jiné ho skvěle dokázali zne/vy/užít sionisti.
      Já nejsem stádní typ, a to bude muset jako info o mě stačit. :-)

      • vittta

       No já nevím…
       Nebýt stádní typ asi nedefinuje „odhalení“ pravého poselství Bible.
       Kromě toho, já hovořím spíše o politických aspektech.
       No, a těm sionistům se to moc nepovedlo, jako ostatně skoro nic.
       Všechny pogromy na Židy měli oporu v Bibli, resp.křesťané se proti Židům vymezovali.
       Myslím, že nechápete princip podobných symbolů.
       Kolik lidí umělo číst, a kolik z těch, co to uměli by bylo schopno cokoliv pochopit?
       Bible je symbol, a ten, kdo jí vytvářel…evangelia jsou psána dávno po smrti Ježíše, to musel vědět.
       Fabulace a lži, jak je vidíme dnes, neměly tehdy stejný význam.

       • LS

        Žádné pronásledování židů nikdy nemělo „oporu v Bibli“. Možná, že někteří takykřesťané prohlašovali, že židé zabili Ježíše Krista… ale je v tom háček. Jednak to museli být lidi k uzoufání nevzdělaní, kteří si ani neuvědomovali, že knižní Ježíš byl taky židem; a dále že židé nikdy nemohli zabít Ježíše Krista, tak jako indiáni nikdy nemohli zabít dejme tomu Old Shatterhanda. Mohli by leda postavit k mučednickému kůlu Karla Maye.
        Bible není žádný symbol. Jsou to vylhané dějiny národa, který sám o sobě nikdy nic nedokázal. Podívejte se, co zůstalo po starověkých civilizacích. Po Řecích, po Římanech, po Číňanech atp. Co zůstalo po starověkých židech? Pouze propaganda. Sice geniální, protože jí skočila na špek celá Evropa – jenže to bylo zase tím, že první „křesťanští“ biskupové byli opět židé. A později moc všeobecné neboli katolické církve vzrostla natolik, že už židy jako národ nepotřebovala. Byl to pouhopouhý /s/prostý boj o moc, o ovládání oveček a o majetek. Viz historii papežů.
        P.S. Chcete-li aspoň něco celkem bezpracně pochopit, podívejte se na film Život Briana od Monty Pythonů.

        • vittta

         Hodně se dá pochopit také třeba z Habermanova mlýna, či Nabarveného ptáčete.
         Ale já na filmy moc nedám.
         Jde mi o logický aspekt věci, a abych řekl pravdu, diskuzi o židovské propagandě v Bibli jste začal vy.
         Já psal úvahu o Bibli jako takové.
         Nejsem si jistý, jestli v časech vrcholné moci církve, tedy středověku, měl prostý člověk zapotřebí Bibli k představě Boha.
         Každý měl asi svou představu, linkovanou spíše kněžími, než Biblí jako takovou.
         Tím chci říci, že 95% tehdejší populace bibli jako celek neznalo, jen určité části.
         Po Židech možná zůstala propaganda, píšete dokonce geniální, ale ruku na srdce, co z ní Židé tedy prakticky měli?
         Jak z ní profitovali?
         Jak z Bible dejme tomu profitovala církev svatá dobře víme, ale jak Židé nevíme, resp. nevím, a nikdy mě to nikdo nedokázal vysvětlit.
         Pogromy, které se nevyhýbaly ani těm nejbohatším (právě naopak) určitě nejsou ten správný profit.
         A pokud pak Evropa skočila něčemu na špek, a to „něco“ byla Bible, tak to bylo skrze církev svatou, jak jsem uvedl.
         No ale prosim, každý co mu libo, třeba se vám více líbí Korán, ten Židé (možná) nesepisovali s úmyslem někoho ojebat, ale nejsem si jistý, jestli je to pro Evropu ta pravá výhoda.
         A pokud se chce Evropa islámu ubránit- bude bibli rozhodně ještě podtřebovat.

         • LS

          Jo. Tu budeme v Evropě potřebovat… Je to přece jen Svatá kniha! Ta nás s určitostí hraničící s jistotou má moc ochránit. Díky za plodnou diskusi a hodně štěstí s jakýmkoliv účinným amuletem.

          • vittta

           A jak to chcete udělat?
           Voják musí mít především morálku, a co mu chcete dát jako ideu?
           Proč si myslíte, že vítězili Husité, že měli lepší zbraně, či taktiku?
           Měli víru v Boha, a takový voják je neporazitelný- má li k tomu i dobré velitele a zbraně, jedno bez druhého se neobejde.
           Každý člověk má hranici toho, co ho lze donutit udělat, ale pokud to udělat chce a věří v sílu své myšlenky, je bez hranic, jeho hranicí je smrt.
           Vy nemůžete muslimy porazit, tedy vy, jako „LSové“.
           Můžete být odvážní, můžete být odhodlaní, ale porazit je nemůžete.
           Jak si myslíte, že bych bojoval já?
           Zazpíval bych si „Boží bojovníky“, i když třeba v duchu, když to dokázali oni, proč ne já?
           A šel bych do toho, posílen především na duši.
           Morálka je základ všeho, a morálka vyžaduje ideu.
           Bible klidně může být slátanina, propaganda, ale je to SVATÁ KNIHA,protože tak jí lidé berou, dokonce mnozí z těch, co věřící nejsou.
           Nedovolil bych si křivě přísahat na Bibli, i když nejsem věřící, všechno má své meze, a pokud zahodíte svou minulost- a Bible je naše minulost- pak jste poražen.
           Nacisté mohli Bibli zahazovat, protože si vytvářeli minulost vlastní, vytvořili si své svaté symboly, navázali na předkřesťanskou minulost- a také to byla propaganda a nesmysl, o nic menší, jak Bible.
           Bývalo by se jim to asi povedlo, kdyby zvítězili, jedním symbolem by nahradili druhý.
           Co tedy nabízíte vy?
           Vždyť vy tady jen zpochybňujete, až výsměšně, ale co tedy nabízíte místo Bible?
           Všichni lidé nejsou stejní, a lid vyžaduje svaté symboly, a i Jan Žižka byl rytíř Kristův!

         • astraustralia

          vittta
          Vase odpoved pro LS je srozumitelna ale diskutovat s nekym kdo napise ze
          „Bible není žádný symbol. Jsou to vylhané dějiny národa“ je ztrata casu. At je to nazor kteremu pisatel veri nebo provokace, je to zcela mimo. Z vyroku jednoznacne vyplyva ze takovy „vyklad“ Bible znamena ze pisatel Bibli bud necetl ci nepochopil. Nebo umyslne prekrucuje obsah. Nerespektuje
          ze ma 2 zasadne odlisne casti Stary a Novy zakon, z nich pouze Stary je soucasti viry Zidu.
          Stary ma jeste pasaze o trestech a odplaty jako oko za oko a podobne,
          ale Novy zakon je jiz jen o lasce k bliznimu.
          Kdyby lide opravdu zili podle nazoru „miluj sveho blizniho jako sebe sameho“ byl by raj na zemi. Take desatero ktere je zakladem Noveho zakona je pozadavkem na takove mezilidske vztahy ktere budou li dodrzovany nebude mit spolecnost problemy jake ma v mezilidskych vztazich dnes.
          Kdyz jsem pred delsi dobou upozornoval na nedodrzovani (Novy zakon Zide neuznavaji) a uvadel Vam priklady ruznych Rotschildu Warburgu Godmanu Sachsu a dalsich zakladatelu „Federal Reserve“ organisace nejbohatsich Zidu na svete, na vytvoreni systemu ktery pres $ ovladl svet,
          sel jste se mnou do boje a udelal ze me malem nejhorsiho zidobijce:-) To vsechno odnes cas, $ vladne svetu dal a az nyni kdyz si vlastni nenazranosti kapitaliste vyrobyli Cinu jako novou velmoc, a rostou jine dalsi sily, je jejich svetova nadvlada ohrozovana.
          Ze si cirkev z Jezise Krista a jeho kazani udelala nastroj sve moci, nesvedci o spatnosti Bible ale o spatnosti
          tech kteri ji chybne kazali lidu!
          Ve stredoveku nebyla Bible obecnemu lidu volne pristupna a jedine knezi byli tehdy povazovani za jedine spravne vykladace pro lid.V mnohem chybneho vykladu.
          Zjednodusene pohledy na historii, dejiny a vyrazy jak predvedl LS o Bibli, ze se jedna o propagandu ktere
          “ skočila na špek celá Evropa“ je ukazkovy priklad nepochopeni uceni ktere melo za ucel a proto prislo na svet, aby pozvedlo vztahy mezi lidmi na vyssi uroven.
          Ze se tak dosud nestalo neni vinou Noveho zakona !
          Dale odmitam na toto thema debatovat, je to z mnoha stran probrano s vysledkem dnes vseobecne znamym, ze lide se hadaji o detaily, o slovicka, ale zasadni veci bude nevidi nebo umyslne prehlizi !
          „Hledaji se pijavice u pacienta ktery ma otevrene zily“
          Howk

          • LS

           Ukončil jsem diskusi s Vitou, protože nemá smysl diskutovat s někým, kdo o předmětu diskuse neví ani zbla.
           Vy, jak se zdá něco víte. Vaše myšlenkové pochody jsou přesně ty, kterých chtěli tvůrci Bible dosáhnout. Pak se totiž dají ovečky pastýřem snadno ovládat. Pastýř je vodí na zelené pastviny … a že je chová na maso, pochopí až v momentě, kdy jsou podřezávány.
           Opět to celé trochu zjednoduším: Za římského císaře Constantina se dosáhlo v podstatě téhož, jako v novodobé historii s Gorbačovem. Jakmile získali důležitého muže, mohli začít vyhlazovat všechny jim nepohodlné myšlenky i s jejich nositeli.
           Slované byli podrobeni později. než Keltové (Galové). Významnou podvratnou činnost provedli ti dva „věrozvěsti“. Jakmile ovce, které přirozeně touží po dobru, přijmou ideologii „nastavení druhé tváře“, jsou překonány. Takže závěrem – Vitovo očekávání, že nám prostředek našeho podrobení pomůže k vítězství je k uzoufání naivní.

          • vittta

           Vy jste ukončil dikuzi, když jsem chtěl slyšet to pověstné „B“.
           Ale vy umíte říkat jenom „A“.
           Věrozvěsti pak směřovali Čechy do východní, či snad (pro) „národní“ cirkve, byl to politický tah.
           Byla to opozice proti Němcům.
           Ale zůstat uprostřed Evropy dlouhodobě v nějakém mimokřesťanském, nebo dokonce speciálně českém náboženství, asi reálně možné nebylo.
           Pokud si myslíte, že Bible zotročuje, zatímco Perun, či Alláh, nebo třeba Zeus, ale i třeba ateismus, marxismus, či nacismus osvobozuje, pak jste zřejmě na hlubokém omylu, ale to se nikdy nedozvíme, protože vy si vybíráte, s kým budete diskutovat, a o čem, a též kdy diskuzi, která nepřipouští protiargument, ukončíte.
           Člověk jako jedinec není jaksi…“svobodná“ bytost, bez kooperace s jinými lidmi hyne, dříve doslova, dnes, v době nadbytku, hyne duševně.

          • Kamil Mudra

           „Já nejsem stádní typ, a to bude muset jako info o mě stačit. :-)“ píšete o sobě pane LS, považujíce Bibli za židovskou slátaninu založenou na fabulacích, lžích a propagaci tzv. „vyvoleného národa“. Zřejmě vám nečiní potíže ignorování archeologických nálezů, které existenci mnohého z toho o čem se ve Starém zákoně píše již potvrdily a ani vám nepřijde trochu divné, že tím svým postojem do značné míry negujete i svůj vlastní výrok: „Přitom celá Bible je pouze a jen přepracované znění indických Véd.“ a zmíněné Védy tak stavíte do světla nevěrohodnosti. Tedy, ačkoli sám „nestádní“ se propagací svého světonázoru pokoušíte vtáhnout ostatní do svého stáda tvořeného těmi se kterými názor sdílíte (neboť ojedinělým rozhodně není), aniž byste, jak se zdá, připouštěl možnost vlastního omylu.

           Dále píšete: „Bible není žádný symbol. Jsou to vylhané dějiny národa, který sám o sobě nikdy nic nedokázal.“
           Mno… Jiné národy postavily pyramidy, chrámy, podzemní komplexy… a zmizely ze světové scény. Židé naopak přežili všechny pogromy v diasporách roztroušených po celém světě a donedávna bez vlastního území si nejen dokázali zachovat svou kulturu i náboženství ale ještě se nesmazatelně zapsat do kultur mnohých jiných národů a udržet si vliv až do současnosti. To má být národ „který sám o sobě nikdy nic nedokázal.“?
           Jste si jistý tím že:“ Vitttovo očekávání, že nám prostředek našeho podrobení pomůže k vítězství je k uzoufání naivní.?
           I když se síla symbolů a ideí v průběhu času proměňuje můžeme těžko odhadovat jak se projeví v časech budoucích. Já bych je rozhodně nepodceňoval.

           Pod celým rozhovorem s panem Rakem, na jehož část výše astr odkázal, je na úvod napsáno:
           „Vědomí je jen generátor informací, že je sklenice hmotná, je trochu iluze. Soustředěné vědomí dává částicím to, že je cítíme jako hmotné. Minulost a budoucnost je iluze vytvořená z informací. Realita, ve které se všichni nacházíme, a to, že spolu můžeme komunikovat, nám umožňuje ta komplexní informace, kterou všichni sdílíme. Lidé izolovaní v jeskyních vnímají realitu odlišně a dá se to i vědecky pozorovat, říká Jan Rak, profesor kvantové fyziky a vědec CERN. Dodává, že změna paradigmatu může mít obrovský dopad i na každodenní realitu a otevírá její filozofické a spirituální vnímání.“
           Celý rozhovor je zde:
           https://video.aktualne.cz/dvtv/existujeme-jen-tady-a-ted-minulost-a-budoucnost-je-trochu-il/r~ef0d3084a0c211e9b16b0cc47ab5f122/

           Dá se tedy zjednodušeně říci že Bůh existuje ve světech tvořených vědomím těch kteří v jeho existenci věří. Pokud však v jeho vědomí existuje svět který všichni sdílíme, jehož jsme pouhou součástí (zde a možná i na jiných planetách), co by se asi stalo kdyby Bůh přestal věřit v nás?

          • LS

           Strom poznáte podle ovoce. (Lukáš 6:44). (Chytrému napověz.)

          • LS

           Cytrému napověz II.:
           Na mostě stojí na zábradlí sebevrah a odhodlává se ke skoku. Přiběhne k němu jakýsi člověk a snaží se mu to rozmluvit.
           – Počkej, neskákej!
           – Proč ne? Už nemám pro co žít.
           – Jak to? Je přece tolik věcí, které dávají životu smysl.
           – Například?
           – No, třeba… Jsi věřící, nebo ateista?
           – Věřící.
           – Já taky! A jsi křesťan, žid, muslim, nebo něco jiného?
           – Křesťan.
           – Já taky! A jsi katolík, nebo protestant?
           – Protestant.
           – Já taky! A jsi presbyterián, nebo baptista?
           – Baptista.
           – Já taky! A jsi z Původní baptistické církve, nebo z Reformované baptistické církve?
           – Z Reformované.
           – Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista, nebo z Reformované baptistické církve našeho Spasitele Ježíše Krista?
           – Z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista.
           – Já taky! A jsi z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875, nebo z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884?
           – Z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1875.
           – Hm. Já jsem z Reformované baptistické církve našeho Pána Ježíše Krista založené roku 1884… Tak skoč, ty mizernej heretiku!

          • LS

           Chytrému napověz III.:
           Stáli jednou v jakési frontě dva pánové. Když už to trvalo delší dobu, otočil se jeden na druhého a začal:
           – Víte, ta doba dneska je dost hrozná, pořád nějaké zločiny, teď ten terorismus, katastrofy… Nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
           – Nechtěl.
           Chvíle ticha, pak druhý pokus:
           – A ta dnešní mládež, to je strašné, morálku to žádnou nemá, pořád jen ty diskotéky, alkohol, drogy, sex – nechtěl byste se dozvědět, proč to tak je a co s tím?
           – Nechtěl.
           Opět ticho.
           – A jestlipak víte, že existuje jedna stará kniha, která se jmenuje Bible, a tam je úplně všechno, co potřebujete pro život, jak přežít tuhle dobu, jak se zachránit; nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
           – Nechtěl.
           Po rozpačitém tichu se první muž vzchopil k poslednímu pokusu:
           – A víte, že Hospodin slíbil, že nás zachrání a že nás nenechá padnout, že se o nás postará? Nechtěl byste se o tom něco dozvědět?
           – Nechtěl.
           Ale to už se dostali na řadu. Když pak odcházeli, zavolal druhý muž na prvního:
           – A teď vy, pane. Nechtěl byste se dozvědět, jak zní jedenácté přikázání?
           – No chtěl!
           – Mě neoblafneš!

          • vittta

           Myslím, že nejsem dostatečně chytrý.
           Ale napadlo mě, že vypalování kostelů a vraždy kněží mohou být veskrze pozitivním činem.

          • LS

           Ale pane Vitto, pro vás to taky nebylo. Vaše obdivuhodná snaha diskutovat o věcech, o nichž jste slyšel jen z povzdálí že existují, a zároveň snaha prosadit za každou cenu svou Pravdu, není žel plnohodnotnou náhražkou poctívého úsilí o získání znalostí.

          • Kamil Mudra

           Nu, já jsem si z „nápovědy“ odnesl potvrzení že na papouščí komentáře nemá smysl reagovat a připomínku fousatých anekdot. :-)
           Nicméně – souhlasím s tím že jejich autor není stádní typ. Ptáci se seskupují v hejnech.

          • vittta

           A- pro koho to tedy bylo?
           Kolik lidí s vámi ještě diskutuje?
           Já si naopak myslím, že to je jenom pro mě.
           Váš cíl je udeřit na toho, kdo píše nejvíc, abyste ukázal, že je to blbec, který o věcech, o kterých diskutuje, ve skutečnosti nic neví, čímž přeneseně udeříte i na ty, kteří zde tvoří přátelské diskuzní jádro.(ve smyslu „čtou blbce, baví se s blbcem- a sami jsou tedy blbci“)
           To jsem viděl už z vašeho prvního textu, a zásadní část čtenářstva- a to mi věřte- to viděla také, i když nejspíše viděla spíše neumělý, ale dobře viditelný pokus o propagandistické narušení blogu.
           Nyní jste udělal chybu, a „ukecnul“ jste se.
           Ťal jste do připraveného.
           Z vašeho vyjadřování není nijak zjevné, že Bibli znáte, a pokud se zapojil Kamil, bylo dobře vidět, že on jí zná.
           Nedokázal jste obhájit jedinou vaší myšlenku, a to v tom slova smyslu, tedy že Bible je židovská slátanina.
           Ani se o to nesnažíte, přišel jste totiž hlásat „pravdu“, ne diskutovat.
           V čem jste lepší jak vámi (oprávněně) vysmívaní vymetači cizích dveří s biblí v ruce, kteří vnucují hloupým ovečkám své fanatické náboženské blábolení?
           Vy se pro změnu věřícím vysmíváte, a vnucuje se stejnou zarytostí pro změnu váš fanatický pohled na Bibli, a domníváte se, že každý, kdo snad jen projeví zájem o její pochopení je stejný idiot, jako pro vymetače cizích dvěří ten, kdo nehodlá slaboduché bláboly náboženských blouznivců okamžitě akceptovat.
           Tohle je politická diskuze, a já jí vedu politicky.
           S těmi, kdo se snažili vést jí v lehce náboženském tónu, jste se ale nebavil také.
           Já Bibli neznám, ale myslím, že význam symbolů dokážu chápat celkem dobře, byť by asi bylo příliš odvážné tvrdit, že je nějak znám.
           A proto také- jak vidíte, nediskutuji o Bibli a podobenstvích (nemohu je nijak argumentovat) ale o Bibli jako symbolu, a též o jejím politickém významu v boji s islámem, který nás velice pravděpodobně čeká, ba- který už vedeme.

 8. LS

  Kdo jaktěživ bohem nebyl,
  zkusil ještě málo,
  není to tak lehký život,

  jako by se zdálo.

  To je křiku a modlení,
  až mne uši brní:
  ten zpívá, ten šepce, vzdychá,

  ten zas žalmu frní.

  Ten chce zimu, ten chce teplo,
  ten zas časy jiné,
  jeden chce mít žito drahé
  a druhý laciné.

  Jeden sedlák prosí o déšť,
  zasil kousek lenu;
  druhý prosí hezké časy,
  by měl sucho k senu.

  Že jsem stvořil staré báby,
  to mne nejvíc mrzí,
  nepřestanou-li mne soužit,
  zahladím je brzy.

  Hrom ať do nich! abych neklel,
  zdržet se nemohu!
  Když jí koza málo dojí,
  běží k pánu bohu.

  Sám se žádný starat nechce,
  o všechno se modlí,
  jako by měl každý boha
  jen pro své pohodlí.

  Tomu sušit, tomu močit,
  tomu pole hnojit,
  dřív si prase zdraví zkazil,

  potom ho mám zhojit!

  teď trochu o tom, čí byla Ukrajina i za Havlíčka Borovského:

  Tak je cárští katané
  ukrutně mučili,
  všechny louže po Kyjevě
  s nimi vysmejčili.

  (míněno s Perunem a jedním novinářem :-))

  Tak to chodí na tom světě,
  každou chvíli jinák,
  dneska tě ctí za svatého,
  zejtra budeš sviňák!

  Dnes vám bozi, vy ubozí,
  kadidlo lid pálí;
  a zejtra vás jako smetí
  v kalužinách válí.

  Dělají si nové bohy
  dle svého pohodlí,
  koho včerá oběsili,
  k tomu se dnes modlí.

  Všechno jest na světě marné,
  i království boží –
  všechno hyne a pomine
  jako špatné zboží.

  Jenom cáři, samovláda
  a takové sloty
  potrvají věčně věkův

  jak juchtové boty!

  (a přestože utopili boha, plynulo vše, jako dříve:)
  …..
  Kdo měl málo, tomu braly
  velké pijavice:
  moudrých lidí bylo málo,
  ale hloupých více.

  Kdo byl taškář za Peruna, (Kdo byl taškář za komoušů,
  taškařil zas dále: za Havla taškařil více:
  a kdo byl poctivá duše, A kdo čekal změnu,
  dřen byl neustále. tomu zbledly líce…)


  Tak i v Rusku bez Peruna
  ve starém pořádu
  běžela světská mašina
  jak na kolovrátku.

  Ale církevní mašinka,
  ta se zarazila,
  neboť kněžům u pytlíku
  zaťata jest žila.

  Sedlák, ten jest odjakživa
  vychytralý kvítek,
  hned si z toho utopení
  vyhlídli užitek.

  Přestali desátky dávat,
  také na modlení,
  ani štolu, ani na mše,
  když prej pánbůh není

  Na ofěry nechodili,
  při funusech ticho:
  kostelníci mřeli hladem,
  kněžům splasklo břicho. –

  Tu hned tekla krev z obrazů,
  děly se zázraky:
  čistá panna porodila
  čtyry mladé draky.


  a tak na prosby všech „prostředníků“ mezi bohem a lidmi, vypsal car Vladimír konkurs na nového boha

  JEZOVITSKÝ MARŠ

  Te Deum laudamus – (Tebe, Bože, chválíme)
  v Kyjevě je rámus.
  dies irae, dies illa – (den hněvu, den onen)
  nastane tam naše víra.
  Te rogamus, audi nos – (Tebe prosíme, slyš nás)
  ten Vladimír, to je kos!

  Gloria in excelsis Deo – (Sláva Bohu na výsostech)
  držme my se jeho.
  Credo in unum Deum – (Věřím v jediného Boha)
  náš Bůh je poslušnější nežli Perun,
  orate, fratres – (modlete se, bratři)
  naše víra je ponížená jak pes.
  Benedictus, qui venit – (Dobrořečen, kdož přichází nebo tak nějak :-))
  málo vědět, mnoho věřit.
  Sanctus, sanctus, sanctus – (Svatý, svatý, svatý)
  všem novotářům pardus,
  in nomine Domini – (ve jménu Pána)
  čert aby vzal noviny!

  Dignum et iustum est – (důstojné či (zasluhující chválu, vhodné) a správné je)
  starým časům všechna čest!
  Dominus vobiscum – (Pán s vámi)
  lepší hloupost nežli rozum.

  Sancta Dei Genitrix – (Svatá Boží rodičko)
  zde nám už nevěří nic.
  Agnus Dei, qui tollis peccata – (Beránek, jehně Boží, který snímá hříchy)
  Rusi nám budou věřit jak telata.

  Veni, Sancte Spiritus – (Přijď, Svatý Duchu)
  postěhujeme se do Rus,
  exaudi nos, Domine – (vyslyš nás, Pane)
  ať nás to tam nemine,

  pleni sunt coeli – (nebe je plné)
  abysme se dobře měli,
  aequum et salutare – (rovné a spasitelné)
  počkej, ty kaviáre!

  Salvator mundi – (Spasitel světa …dovoluji si podotknout „světa“ ne „katolíků“ ani „pravoslavných“ :-))
  to budou jundy!
  In te, Domine, speravi – (V tebe, Pane, doufáme)
  žaludek nám dobře tráví,

  libera nos a malo – (osvoboď nás od zlého)
  sedum liber masa málo!
  Exaudi, Domine, orationem meam – (Vyslyš, Pane, mou prosbu)
  sním jelito, když šunku nemám,

  ex profundis clamavi ad te, Domine (z hlubin k tobě volám, Pane)
  když jsem byl ve sklepě na víně,
  dona nobis pacem – (dej nám mír)
  s kuchařkou spát chcem,

  a porta inferi – (od brány pekla)
  aby lidé nevěděli.
  Mea culpa, mea maxima culpa – (moje vina, hřích, moje největší vina)
  kdo neumí dělat zázraky je ťulpa.

  Kyrie eleison! – (Pane smiluj se)
  když peníze nejsou.
  Et ne nos inducas in tentationem – ( a neveď nás do pokušení)
  když ti dávají, ber honem;

  sicut erat in principio et nunc et semper – (jež byla od počátků i nyní i vždy)
  nedávej nikomu nic, ale všem ber;
  et in saecula saeculorum. Amen. (a na věky věků)
  Nejvíc nám nese ten pekelný plamen.

  Kdo se chce pokochat celým textem Křtu svatého Vladimíra tak zde je odkaz na „marš“:

  https://cs.wikisource.org/wiki/K%C5%99est_svat%C3%A9ho_Vladim%C3%ADra/Zp%C4%9Bv_IX.

  • J. Hruška

   Jojo. „Tomu močit, tomu sušit, tomu pole hnojit. Dřív si prase zdraví zkazil, potom ho mám hojit.“ Často si na to vzpomenu, když na diabetologii slyším nadávat pacienty, že po nich doktor chce, aby dodržovali životozprávu. Mám Havlíčka rád. Odešel ze semináře, protože bral víru vážněji než jeho učitelé. ¨
   Ostatně dá se to říct i stručněji. Třeba C. S. Lewis: „Nejvýraznější květy zla rostou na stupních k oltářům.“ Nebo S církvemi je to jako se ženskými. Nedá se žít s nima ani bez nich.
   A co má být?

   • LS

    Co má být? Havlíček Borovský přesně viděl a vtipně popsal stav věcí už tehdy. Domníváte se, že se od té doby něco zlepšilo? Zamyslel jste se někdy nad tím co napsal, anebo to máte jen za vtipnou veršovánku?

 9. J. Hruška

  Žijeme ve společnosti, která je jako celek bohatá, jako nikdy dřív – a přitom je nespokojená jako nikdy.
  Žijeme ve společností, která je sice bohatá, ale slabá, takže je rozežíraná parazity zevnitř i zvenku.
  Žijeme ve společnosti, které nevíc škodí dobra, která si lidé s těmi nejlepšími úmysly vymýšlejí.
  Chtěl jsem nabídnout způsob, jak tomu porozumět, aby bylo možno proti tomu bojovat.

  • Janika

   „Žijeme ve společnosti, které nevíc škodí dobra, která si lidé s těmi nejlepšími úmysly vymýšlejí.“

   Můžete napsat, Jene, co máte konkrétně na mysli? Protože tím vymyšleným dobrem může být z mého pohledu i náboženství. Protože právě ono pomáhá udržet masy poslušné v zájmu „dravců“ nahoře.

   • Kamil Mudra

    „Protože právě ono pomáhá udržet masy poslušné v zájmu „dravců“ nahoře.“
    Masy ano, ale opravdového věřícího nikoli. Pro něj je skutečnou autoritou pouze Bůh před nímž jsou si všechny bytosti rovny. To znamená že lidský dravec se nijak neliší od zvířecího a člověk má právo se mu bránit. To co drží masy poslušné není samo náboženství ale jeho lživý výklad ve kterém je vlivný jedinec prezentován jako projev Boží vůle.

   • J. Hruška

    Co se dá dělat. Jsem opravdu takový blbec, že nedovedu říct tu nejjednodušší věc. Myslím například dobra, jako je ušlechtilý poměr k uprchlíkům, 96 pohlaví, uhlíková stopa, milion chvilek pro demokracii a tak dál.
    No a co se týče náboženství – abyste mohla posoudit, které je dobré a které ne, musíte si napřed přiznat, že to vůbec jsou náboženství. Jestliže prohlásíte všechna náboženství z principu za špatná, možná se budete cítit jako ta, která nad tím vyzrála, ale skončíte jako dobytek ve velkochovu. Kdosi, kdo tomu rozumí připomněl, že aby velkochov prosperoval, musí se dobytek cítit spokojen. Jen holt netuší, že vepředu jsou jatka.

 10. Kamil Mudra

  Proč: „I ty, Konvicko?“
  Vždyť v rozhovoru říká:
  „Ono to tak není, ale když vám vláda zakazuje nebo chce omezovat jídlo, na něž jste zvyklí, když vám chce mluvit do reprodukčních zvyklostí, když vám chce sebrat automobil, který potřebujete a máte rádi, tak najednou jsou tu chlapíci, kteří tyhle věci neřeší, mohou vypadat jako poslední rozumní.“

  • embecko

   Pred nejakym casem jsme se tu bavili o tom, ze se muze stat, ze Evropane prevezmou islam jako vysvobozeni…ted uz na to prisel i Konvicka (i ty, Konvicko?).

   • vittta

    No, ale Konvička to vnímá jako zásadní chybu, tohle přijmout.
    Nevratnou, takže pokud se to stane- a stát se to fakt může, pak náprava přijde za 1000 let.
    Možná…ale to my už neuvidíme.

    • embecko

     Dobrovolne prijeti islamu je tabu, nepripustna myslenka…ale Overtonovo okno jiz bylo otevreno pred peti lety romanem Michela Houellebecqa Podvoleni. Tehdy to bylo brano skoro jako zert, ci nemistna provokace…a hle, zcela logicky zacina byt prijatelne, ze by nad liberalne-demokratickym silenstvim mohl zvitezit rad v jakekoliv podobe, i te nejneprijatelnejsi ci nejnepredstavitelnejsi.
     Lide, co trochu sleduji schopnosti nemeckeho naroda vedi, ze neco jako svejkovani je jim uplne cizi. Cechy maji tradici C&K byrokratickeho molocha, kdy videnska narizeni putovala pomalu na pareiferii, kam dotazila jiz vycpela a bez energie. Dale pak tu je tradice socialistickeho slendrianu, kde duslednemu prosazeni narzeni branila nejvyssi autorita, lid (komuniste pracuji v zajmu lidu, ktery nechce byt tyran).
     Takze Nemci zadny slendrian + povrchni Francouzi Hura na to, at je to cokoliv! Coc neni nejlepsi kombinace :o)
     Tudiz pravdepodobnost, ze ekologismus, coz je jen jedna z aktualnich forem snahy o preformatovani/ mobilizaci spolecnosti, se opravdu prosadi, je hodne vysoka. A kdyz se neprosadi, vymysli si zas neco jineho a pujdou tvrde po veci, i kdyz to bude ocividny nesmysl.

     • embecko

      Tudiz idealni situace pro islam s jeho nabidkou zdrzenlivosti, zodpovednosti a moralky. A necekal bych ani frontu na banany, i s tim si islam poradi, neb, na rozdil od komunistu zduvodni, proc nedostatek bananu neni problem. A s nemoznosti cestovani vypali liberalum rybnik argumentem, ze jde o rozmarilost, coz je v podstate velka pravda a lide to tak i prijmou.

      • embecko

       Nemecky vedecky instirut (DIW) vydal studii, ve ktere srovnava 16 evropskych metropoli v mnoha aspektech.
       V prumeru nejhure ze vsech vychazi Berlin, ktery, krome jineho, ma 2x tolik vrazd, nezli Pariz na druhem miste, resp. Brusel na tretim miste.
       Proc to pisi? Protoze dle stejne studie je Berlin mesto, jehoz obyvatele nejvyse (pozitivne) hodnoti pestrost mesta a jeho bezpecnost.
       Tohle prosim nezamenovat se svejkovanim, to je prave ten zpusob premysleni, diky kteremu ma islam sanci se ujmout.
       Ackoliv…jedna znama v Berline byla a pry tam zadnou vrazdu nevidela, tak nevim…

       • vittta

        Jsem nucen tyhle věci už nějakou dobu brát na vědomí.
        Já znám skopčáky, jenže…jednou jsem psal, že životní zkušenost je nepřenosná.
        Já je znám teoreticky a to prostě nestačí.
        Není nad poučení od toho, kdo je zná prakticky, sice je budu i pak znát jen teoreticky, ale o hodně lépe.
        Vypracovávám plány možné obrany, ale jen pro sebe a blízké publikum, neboť jsem zoufale bezvýznamný a tím bezmocný.
        No, evidentně jsou v naší zemi i jiní, co to umí také vymyslet a tak bezmocní nejsou.
        Jen aby nám vydrželo, říká se.
        Tady byl teď případ s tím věrozvěstem LS, který nerozezná politickou úvahu od náboženské.
        USA se ale také spojily s SSSR, aby nakonec nepadly oba.
        Krátce po vítězství si byly sice zase ve vlasech, ale…tak to chodí.
        Tohle by měli mnozí pochopit, a nebude zase tak zle.
        Největší chyba, která lze udělat, je štěpit síly.

       • astraustralia

        Nekdo byl ve Svedsku a v pohode, nekdo dalsi tam ma zname a ti o no go mistech nevedi.

        Vzdy musi stav veci dosahnout takove urovne aby zakon akce reakce zacal fungovat.
        Dojde k tomu az pocet muslimu na danem uzemi v tomto pripade v Evrope dosahne te urovne kdy se budou dozadovat realisace sveho pohledu na svet a zivot tedy na zivot pozemsky podle zakona saria.
        Ze by mohla spolecnost tento zakon prijmout i jako vysvobozeni po silenstvi jak pravil Sax:
        a hle, zcela logicky zacina byt prijatelne, ze by nad liberalne-demokratickym silenstvim mohl zvitezit rad v jakekoliv podobe protoze cele to silenstvi kombinovaneho genderoveho silenstvi s ekologii, multikulti, feminismu a dalsich demo-ismu se cim dal tim vic jevi jako neporazitelne demokratickou cestou.
        Po prevzeni zakona saria pak prave z tohoto zakona to vse prestane existovat!
        Pokud kazatele tohoto posledniho vykriku liberalni demokracie nezmlknou, budou prvni likvidovani.
        Jedno zda sunni ci shitove, Saudi, Irak,Iran,Jemen Pakistan, vsude tam jsou homosexualove lidvidovani jako vsechno co nesouzni se zakonem saria.
        To cemu se dnes svet „demokracie“ neumi branit bude vyreseno a co je hrozne
        je prave to ze lide dnes sikanovani terrorismem korektnosti to prijmou jako vysvobozeni!
        Ti kteri rozkladaji dnesni spolecnost vsemi temi „korektnostmi“ si vubec neuvedomuji ze zenou lid do vysvobozeni jinym novym systemem.
        A jiny nez nez ten ktery se na Evropu a zapadni svet vali tu neni!

        • embecko

         Mensiny si vydobyly „nadstandardni“ prava, ktera jsou schopny prosadit je rodina, rod ci klan. Ovsem z hlediska vyse uvedenych struktur jde o prava neprirozena, na kterych nemaji zajem a tak techto prav mohly mensiny dosahnout jen tak, ze rodinu, rod a klan rozbiji…coz se take stalo.
         Ted mensinam chybi pravni garant a tak se v nouzi dovolavaji „Evropy“ (tedy EU, Bruselu), ktera na ne ale pochopitelne hazi bobek.
         To ma za dusledek, ze je zde velka skupina bez garanta, s pravy, se kterymi si nevi co pocit a ktere tak nezbyva nic jineho, nezli sebezniceni. To je obdoba „rebela bez priciny“, konciho tak, ze sedne do auta a v navalu bezvychodnosti s nim najede proti zdi. Nase mensiny do auta nenasednou, ale budou se snazit rozbit celou spolecnost i s vedomim, ze „zed“ jim nakonec vytvori islam, o ktery se pak rozbiji.
         To je dost vazna az bezvychodna situace: mensiny se slunickari prekrocili svuj Rubikon a uz pro ne neni cesty zpet, ani moznost spocinuti v bezne zavedene a fungujici spolecnosti. A techle socialnich sebevrahu je na Zapade mnozstvi vetsi, nezli male. Trocha to pripomina rok 1968, kdy slo ale predevsim o studenty a deti z lepsich rodin, ktere jeste mely co ztratit, dnes je situace mnohem vyhrocenejsi.

    • J. Hruška

     Přátelé, mám pocit, že jste přehlédli, že v první řadě je třeba nepřipustit poměry, ze kterých bude Islám opravdu vysvobozením. O tom jsem se snažil – zjevně nesrozumitelně – napsat článek, nad kterým diskutujete.

     • embecko

      To neni ve srozumitelnosti, pane Hrusko, a ani byt nemuze. Vy mate IQ minimalne 100, vasi mistni ctenari take a navic nejde o vase oponenty, ale lidi, kteri se vam snazi porozumet. A presto neporozumeli :o) Proc asi? Mentalni nedostatecnosti obou stran to nebude, nezajmem o tema take ne…kde se asi stala chyba?

       • embecko

        Ja bych spise rekl, ze zde panuje nesouhlas s vami predkladanou metodou mozneho reseni.
        Ted ctu clanek o tom, ze pocet ponicenych a zneuctenych krestanskych objektu dosahl v roce 2019 historickeho maxima: jednalo se prez 3000 objektu v cele Evrope. Coz je, dle meho, skoro pogrom…ale cirkev mlci a mlci i verici (alespon v mire, ktera by s tim dokazala neco udelat). Tak si nemyslim, ze by krestanstvi bylo v Evrope tou silou, ktera by neco zmohla. Tudiz obracet se k nemu, coby moznemu /garantu/ reseni, mi prijde zbytecne (krestanstvi tu myslim vseobecne a zahrnuji cirkev, moralku, uceni, obce atd.).

         • embecko

          Tam na tech strankach byl hned vedle odkaz na clanek, ze jakysi kardinal odsoudil utok na mesitu, kterou posprejovali.
          Dneska je to jak v blazinci a brat neco vazne je poukazka na den otevrenych dveri v nem.

          • vittta

           Za to tady jsem se nasmál.
           Jasná výhružka na brněnské mešitě bude vyšetřována jen jako poškození cizí věci.
           Ten jejich imám čuměl jak puk.
           To ještě bude mít dohru, ale třeba tohle je cesta, jak zathnout islamistům tipec.
           A ani se nikomu nemusí ubližovat.
           To nařídil nějaký vysoký důstojník, tohle by si polda sám o sobě nedovolil.

        • J. Hruška

         Vidíte, a já se snažil, aby to nevyznělo křesťansky. Jsou totiž pravidla naprosto všeobecná. Například není možno myslet, když nemáme axiomy – základní předpoklady, o kterých se nediskutuje, ale ze kterých se vychází. Stejně tak není možno žít ve společnosti – tedy pro lidi žít vůbec, když nemáme morální základy, které mají funkci axiomů.

         • embecko

          Moralka, pane Hrusko, je sebeznicujici chovani, ktere muzete chtit po druhem az tehdy, kdyz mu slibite neco v budoucnu.
          Takze zde se asi nabozenstvi (v nasem pripade krestanstvi) nevyhneme. Na slibu pristiho budouciho stavela sice jeste komunisticka moralka (Moralni kodex budovatele socialismu), ale ta jiz vzkrisit nejde.
          https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112653/I_PaedagogicaPsychologica_18-1983-1_3.pdf?sequence=1
          Chtit dnes po druhem, aby se choval mravne s tim, ze mu slibite, ze se pote bude mit lepe, s tim asi nelze uspet.
          Moralni chovani totiz musi byt vynucovano, aby fungovalo (exemplarni trest) a ostatnim se vyplatilo…jenze na moralku dnes nejsou zakony, nebot jsme demokrate. Jen co dneska provedete moralni skutek, budete okamzite za blba a ostatni tim jenom odradite.

          • pařez

           Morální chování nemusí být vynucováno, pokud ho má dotyčný zažité – z rodiny, ve společnosti. Je to otázka výchovy – vést děti, mladé ke správnému jednání. Bohu žel, dnes jsme svědky kolapsu výchovy – společnosti se hroutí hodnotový systém, resp. tradiční hodnotový systém je jako takový odmítán a je nahrazován novým, liberálním nesystémem tolerance.
           Dokud nebude možno dělat více, je třeba alespoň „vytvářet ostrůvky pozitivní deviace“ – v rodině, na pracovišti, v dětském oddíle či kroužku…

          • embecko

           „Morální chování nemusí být vynucováno, pokud ho má dotyčný zažité“
           Neboli vnucene rodinou.
           Kdyby bylo moralni jednani prirozene, nemuselo by se „zazivat“. Moralni jednani ma opacny vektor nezli prirozena prani a jde proti lidskym tuzbam…vynucovat ho neni treba jen u masochisty :o)

          • vittta

           Morální chování se lidé učí, a je následně vynucováno, a to po těch, kteří se mu vzepřou.
           To je základní pohled na každou společnost.
           Ale jak to je doopravdy?
           Já třeba bych měl určitě problém zabít člověka, ale i třeba zranit, specialně pokud bych sám nebyl přímo ohrožen.
           Proto jsem třeba neměl nikdy rád box, protože mi nešlo (a nejde) do hlavy, jak může- z ničeho nic, chtít jeden druhého zmlátit.
           Ale když mě od malička budou učit, že zabíjení je normální, tak mi to problém dělat nebude, i když si myslím, že zdravý jedinec s tím poprvé bude mít problém vždycky, a lidem je bližší soucit než násilí.
           Ale někomu něco ukrást už takový problém být nemusí, ale zase, jinak se asi okrádá nějaká stařenka, a jinak nějaký pracháč, morálka je tady nějak nastavená tak, že zavrženíhodné to je spíše u té babky, a pracháč má daleko víc jak potřebuje.
           Takže morální není nekrást, ale nekrást chudákovi- opět mluvím o normálním člověku a jeho morálce, ne o nějakém zločinci.
           Pak tam je smilstvo…je morální někomu ošoustat manželku?
           Tady je zase asi rozdíl, mezi ošoustáním manželky kamaráda, někoho, koho znáte, a někoho, koho neznáte.
           Jakkoliv jde o stejný hřích, za nemorální bude považováno ošoustání manželky kamaráda, a to i případě, že ho ta manželka svede, zatímco manželka někoho cizího…..když to chce.
           Stejný hřích- rozdílné vnímání.
           Tady si nejsem vůbec jistý, jestli je tohle neučené, nebo nějak vrozené, ale asi kdyby se člověk už od mala učil, že všichni se mohou pářit s každým, kdo jak chce, nikdo s tím větší problém mít nebude.
           Ale ty modely se vymáhat musí, existuje společenský tlak- bylo třeba nemožné, nejít ve středověku do kostela, a též tlak z pozice zákona.
           A jak důseldně je zákon vymáhán, to také utváří morálku, takový Rath, tomu sebrali na pokyn nejvyšších míst zdravotní matraci, a Dalík si v rámci zákona odpykával trest někde v penzionu.
           To vypadá jako banalita, ale není, lidé pak zákonem pohrdají, a upadá společenská morálka.
           To se mimochodem děje třeba s dvouprávím na západě, pokud bude zákon pohodově přehlížet násilí a zlodějiny ze strany migrantů, tak se takového násilí budou dopouště postupně i původní obyvatelé, které by jinak nikdy nic takového ani nenapadlo.
           No, není úplně snadné to uchopit, ale v zásadě, morálka se musí učit- to jsou třeba ty vysmívané české hodnoty, že jako kdo se identifikuje jako Čech- máme svůj pohled na morálku, ale též se musí to naučené silou vymáhat, ne ale na všech, ale na těch, co to nehodlají respektovat, čímž se ale uzavře kruh, protože ti, kdo to dodržují to vidí, a i tím tu morálku dodržují, trest na někom jiném vždycky působí odstrašujícím dojmem.

          • embecko

           „Takže morální není nekrást, ale nekrást chudákovi“
           Normalni je si vzit, kdyz chces…dilema vznika az po sebeomezeni se (neco ti tukne v hlave, ze nemusi byt vse v poradku a ze by mohly prijit problemy) a naslednem polozeni si otazky „Neni to kradez?“ Zde je vliv moralni infekce, indukovane druhym clovekem/ lidmi snad neoddiskutovatelny.
           Rodis se jako svobodny clovek/ zvire a kudy chodis, to vse ti patri. S druhym clovekem prichazi omezovani se, preventivne vyjadrene v moralnich zakonech.
           Zabiti/ vrazda je az reakce na souziti s druhym; biologicky je zakodovano, ze prislusnik stejneho rodu se zabijet nema/ nesmi. Coz neni moralka, ale biologicky imperativ.
           Priznam, ze mne fascinuje, jake sebemanipulace jsou lide schopni. Zcela jasne nasili, konane na nich samych formou moralni vychovy jsou stale ochotni povazovat za neco prirozeneho, ci co jim je dokonce vrozeno.
           Z toho samozrejme plyne ten zaver, ze volani po vseobecne „dobrovolne moralce“ je predem odsouzeno k zaniku…a lide to samozrejme intuitivne citi, coz jim ale nebrani v tom, tema rozumove prepracovat jako „dobrovolne“, ba i vrozene (tim hure).

           Me oblibene tema: curani na ulici.
           Chce se ti curat, co je prirozene? No samozrejme to ihned udelat. Ovsem vytahnout bimbasa na ulici a zneuctit cizi, liberalem cerstve natrenou fasadu, neni moralni.
           Co jsem se dovedel v diskuzich? Ze nejsem normalni, kdyz resim takove ocividne jasne tema, o kterem je preci nanejvys zretlene, ze curat na ulici se nema a ze nejde o zadne omezeni.
           Curani je ten nejjednodussi priklad, na kterem se rozkryvaji ostatni udalosti…jako se ti chce curat a je prirozene/ svobodne to okamzite udelat, stejne je to i s hruskou ze sousedova stromu ci manzelkou ze sousedovy loznice. Svoboda znamena provest vec, po ktere touzis a to bez premysleni a v blesku. Pokud tak nemuzes, ci vahas, jses omezen/ je na tobe pachano nasili.
           Casta namitka: kam bychom dosli, kdybychom takto premysleli? Odpoved: nevim, kam bychom dosli, predmetem hovoru neni dochazeni, ale tema svobody a omezovani.

          • vittta

           No, člověk má určité potřeby.
           Pokud musíš čůrat, je to potřeba okamžitá, ale žít v nějakém hezkém prostředí, kde to nesmrdí jak v kravíně a nevypadá jak v Chánově je také potřeba.
           Ale dlouhodobá, kromě toho je to potřeba duševní- člověk chce žít tam, kde se mu líbí, i fyzická- člověk nepoteřbuje žít v potencionálně nakaženém prostředí.
           Takže to, co píšeš, je pravda jen napůl.
           Když to rozvinu, pak je třeba z pohledu svobody a omezování dost rozdíl, jestli se vychčiješ na vlastní barák, nebo ho pochčiješ sousedovi, nebo ve svém městě, nebo někde, kde jsi jen na návštěvě, a už nikdy se tam neukážeš.
           Takže se pak nesmíš divit, že ti někdo- veden zase svou svobodou, rozbije držku, když mu pochčiješ barák.
           Ani zvíře není úplně svobodné, a nekálí do vlastního hnízda a na samici má nárok jen někdo.
           Absolutní svoboda je myslím- nebezpečná, a to jak společnosti, tak i tomu samotnému jedinci, proto není, a nemůže být přírozená.
           To všechno má své důvody, kdyby každý šoustal, koho by chtěl, pak by docházelo k incestní degeneraci, nikdo by totiž nevěděl, kdo je příbuzný- ovšem úplné omezení svobody vede k témuž- tedy plánované sňatky.
           A kdyby každý močil kam se mu zamane, bude to tady za chvíli jak v morové díře, protože když močit, proč ne kálet.

          • embecko

           „z pohledu svobody a omezování dost rozdíl, jestli se vychčiješ na vlastní barák, nebo ho pochčiješ sousedovi“
           Vidis, chce sti curat, ale ty resis nejakeho souseda= pachas na sobe nasili a nechas se manipulovat myslenkou, kterou ti nekdo podsunul („to se nedela“). Samozrejme, myslenku si muzes podsunout sam, ale hybatelem je vzdy ten druhy (resp. strach z druheho a z nej plynouci ohledy). Kdyz muzes curat sam na svuj barak, proc bys nemohl na souseduv? Barak jako barak, ne?
           A take netusim, proc bych mel mit pravdu jen napul, neco chces, tak to udelas, to je svoboda.
           A o te se bavime, ne o jejich dusledcich, to jest, jestli je treba nebezpecna, ci ohleduplna k druhemu.
           Alespon ale vidime, jak manipulovany je verejny diskurz: o svobode jako takove se de fakto bavit nejde, protoze hovor hned sklouzne do roviny, jestli je to dobre, anebo spatne, anebo co to prinese.
           Proc je tomu tak? Protoze nad debatami o svobode se kristalove jasne ukazuje, jaci jsme chudaci a pod jakym nasilnym tlakem musime od narozeni zit…ze jsou lide otroky od raneho veku, to je pro lidi prislis tezke a neunosne zjisteni a tak sklouznou do leninske predstavy poznane nutnosti a rychle utecou do vedlejsich „ulevnych“ uvah o tom, ze se to nedela, ze by se to sousedovi nelibilo, ze by to takhle neslo a podobnych zavadejicich myslenek.

           „A kdyby každý močil kam se mu zamane, bude to tady za chvíli jak v morové díře, protože když močit, proč ne kálet.“
           To je uplne uhybna a zavadejici namitka. Svoboda je curat kdyz chces, bez ohledu na to, kde to je. Ze to neni mozne, je jen dukazem, jak jsme nesvobodni a ze moralka= nasili. neplet dohromady osobni svobodu a nutne omezeni se z duvodu funkcnosti spolecnosti.
           Netvrdim, ze je dobre curat, kde se ti zamane a ukrast kazdou hrusku/ zenu, ktere se ti zachce. Jen rikam, ze pokud nemuzes vyplnit sve okamzite prani, jses pod tlakem a nesvobodny.
           Zni to sice banalne, ale odviji se od toho nejen poznani vlastniho ukotveni ve spolecnosti, ale i mozne zpusoby jednani do budoucna. Pokud ti treba nekdo bude tvrdit, ze nabizi svobodu, pak je jasne, ze te manipuluje. 99% veskerych nesvobod je obsazeno ve vychove, nejaka moznost cestovani, ci noseni zbrane, anebo volby druhu zakriveni bananu je tu jen tresnickou na dortu…a proto to lidi nejak moc nebere. Od detstvi otroci nemaji duvod se bit za nejake povrchni malickosti, jako treba typ viry (islam ci krestanstvi), pravo nosit zbran, svobodu projevu, moznost prekrocit hranice a podobne malickostil ktere jejich status celozivotniho otroka de fakto vubec neovlivni. Zde je tedy duvod laxnosti obyvatel vuci „totalitarnim a nedemokratickym“ navrhum zakonu. V jejich ocich jde pochopitelne o psouk v ramci jejich nesvobody. Zkusil nekdo otroku Spartakovi nabidnout moznost cestovani? To by ho asi bralo…

          • embecko

           Pripusteni si myslenky, ze vrozeny pocit svobody je protistojny ohledum (svoboda a ohledy pusobi proti sobe) vysvetli nakonec skoro fsecko :o)
           Treba i duvod zaniku klasickych stran: na co je lidem socialni stat, kdyz jim rano v 5 zazvoni budik a v 6 uz musi byt u linky v montovne? To se pak uloha treba CSSD dokonce jevi jako zamerna snaha o reprodukci jejich otroctvi (socialnimi davkami musi byt dobre pripraveni na ubijejici praci). A uloha ODS se zas smrskava na konkurencni boj, ze ktereho jsou stejne predem vyrazeni (zadny kapital, nulove konexe, dluhy pozirajici uspory).
           Anebo treba apatie k akcim Milionu chvilek (proc ne/chtit svrhnout Babise, kdyz namisto nej prijde jistojiste jeste horsi a navic neschopny klouzek?)
           Anebo vlazny postoj k evropske uprchlicke politice (proc byt proti uprchlikum, kdyz jejich pritomnost v bydlisti stejne neovlivni jejich beznadejne ekonomicke vyhlidky? Ze bude bordel a mozne nasili? No, alespon se v tomhle ubijejicim slzavem udoli neco bude dit.)
           Atd.

          • Kamil Mudra

           „Pripusteni si myslenky, ze vrozeny pocit svobody je protistojny ohledum (svoboda a ohledy pusobi proti sobe) vysvetli nakonec skoro fsecko :o)“
           A když půjdeš úplně k základu tak dojdeš k tomu že nesvoboda je podmínkou bytí pro každou rozhodování schopnou bytost. Tvoji svobodu totiž omezuje cokoli co musíš. A první o čem musíš rozhodnout je to zda chceš být nebo nechceš být. Rozhodneš – li se nebýt a svoje bytí ukončíš, tak se sice osvobodíš ale už nemá kdo být svobodný. Rozhodneš-li se být, strávíš zbytek svého bytí vnuceným rozhodováním – tedy v nesvobodě.

           Ve tvém příkladu o močení tě tedy prvořadě omezuje samo močení, protože močit musíš (stejně jako jíst, pít, spát, dýchat…). Jak, kdy a kde to uděláš je až druhořadé, protože to už můžeš většinou nějak ovlivnit ale vymočit se musíš. Proto Hamlet říká: „Být či nebýt toť otázka!“ a Buddha učí že příčinou našeho bytí je chtění (první rozhodnutí). A Spinoza napovídá jak si alespoň navodit pocit svobody jeho konstatováním: „Svoboda je poznaná nutnost.“

           Protože u toho co uznáme za nutnost neřešíme zda to učinit či nikoli ale přejdeme rovnou k tomu jak to učinit – pro nás co nejvýhodněji či nejpříjemněji. Takže doma čůráme na WC abychom si nezasmradili obývák, pokud můžeme jíme a pijeme to co nám chutná, spíme v pohodlném loži… ale nenazýváme to nesvobodou nýbrž „naplňováním potřeb“ – jejichž naplňování ovšem generuje další potřeby (obživu, zábavu) a záleží jen na nás samých kolik z nich dokážeme „přesunout“ do kategorie poznaných nutností, námi chtěných, abychom se jimi necítili omezováni na svobodě. A to se týká i té morálky. Ten kdo ji cítí jako potřebnou jí většinou nevnímá jako omezení své svobody ale snaží se jí naplňovat a má dobrý pocit když se mu to daří. Kdo její potřebu nevnímá jako svou vlastní ten se jí cítí více či méně omezen ve své svobodě.

          • embecko

           Flosofii (zde ontologii) bych nechal stranou, Kamile.
           Dichotomicky muzeme nesvobody rozdelit na 2 oblasti: prijatelne nesvobody vyplyvajici z prirozeneho spoluziti (na barak souseda se necura) a na tryznive nesvobody, vyjadrene v zakonech, coby projevu vule moci (jedincu a skupin).
           Zmatek plyne z toho, ze se tyhle 2 kategorie michaji dohromady. (Na barak souseda se necura ze zasady, vyplyvajici ze spoluziti, ale vetsina lidi ti namitne, ze curat se nema, „kam bychom to dosli“, coz je implicitni vyjadreni zakona „curat se nesmi“.)
           Volba byti- nebyti tam samozrejme je, ale vzhledem k biologickemu nastaveni (ziji a proto jsem) jde o chorobne (samolecebne) uvahy, vyverajici z nespokojenosti ze ziti, nejcasteji zapricinene nejakym neunosnym tlakem zvnejsku.
           Kdyz si vezmes dovcu a prochazis lesem a sbiras pri tom houby, asi te otazka, zda-li byt, ci nebyt, vubec nenapadne. To az pri navratu domu :o)
           I kdyz…v zasade tva uvaha platnost ma a vetsina lidi ji prechazi tim, ze si svoji nesvobodu odmitaji pripustit (jak pisi vyse) a resi to zbytecnym zamatlavanim problemu a unikovymi uvahami typu „kam bychom to dosli“.
           Tim se odpoutavaji od sve zakladni polohy otroka (at uz sam sebe, anebo druheho). Coz treba lze pochopit a neni to zadna „chyba“, ovsem nevyhodou takoveho rozpolozeni je, ze se clovek nedokaze dobrat podstaty svych problemu a jeste snadneji se stane jeste vetsim otrokem.
           Me vytky tady nejsou moralni, ale ciste proceduralni…stejne nevycitam panu Hruskovi, ze pise nesmysly (coz tak opravdu neni), ale poukazuji pouze na to, jeho navrhy reseni nedokazi oslovit vetsi skupinu lidi, coz lze dokazat a i na tak malem vzorecku mistnich ctenaru, navic uvaham pana Hrusky naklonenych a minimalne prumerne inteligentnich.

          • embecko

           Tim se dostavame k me nafoukane myslence, ze timhle mym „ucenim“ lze vysvetlit skoro fsecko:
           Idealni stav, kdy ve spolecnosti je kazdy jedinec maximalne svobodny, by sel oznacit za anarchismus.
           Ovsem pozor: nase hluboce zalozena vzpominka na stav idealni svobody (anarchismus) neni nasim srdcem vnimana jako negativni (to az rozum), ale jako stav, ke kteremu by se clovek rad vratil.
           Tim lze totiz vysvetlit i motivace priznivcu Chvilkaru (ne jejich vudcu): ano, nechteji nic jineho, nezli anarchii, to jest stav maximalni svobody. Za cil si projektivne vybrali Babise se Zemanem, tesilaky- estebaky z doby, ktere byla prilepena visacka nesvobody, tim se nenechme zmast. Odpor k nim tak musi az infantilne racionalizovat (byl v StB, dela nam ostudu, je vecne nalitej, usiluje o samovladu atd.). Tahle racionalizace samozrejme vede u svepravneho jedince k zaveru, ze to jsou blazni. Nejsou, chteji anarchii a jako jediny mozny nastroj si vybrali smesnou racionalizaci chyb predstavitelu moci/ statu.
           Podle meho nelze chvilkarske silenstvi platne pochopit jinak, nezli takto. Uz maji radu (poradku) dost, szira je a tak se rozhodli o navrat zpet, do luna nezodpovedneho detstvi. A ze Babis rad reprezentuje, o tom nemuze byt pochyb…proto ta paradoxni reakce: chteji poradek, ale utoci na toho, kdo ho dela.

          • vittta

           Svým způsobem jsem to napsal proto, aby bylo zjevné, že ryze filosofický pohled na svobodu močení nemá možný výstup.
           Ale mohu pokračovat, napadlo mě to samé, co Kamila, tedy že jsem omezen samotnými potřebami, tedy že močit prostě musím.
           To mohu ještě rozvinout, že mi pojem svobody vnucuješ dle své představy.
           Tady konkrétně předpokládáš, že musím močit, a nejraději bych se vychcal na dům sousedův, ale vzhledem k tomu, že jsem omezen svým vědomím vnucené morálky, tak to neudělám.
           Jenže- to ty přece nevíš, kde se chci vymočit.
           Evolučně vzato, v ten moment, kdy vykonávám jakoukoliv potřebu, ať už to je příjem vody či potravy, nebo vylučování příslušných odpadů, jsem nejzranitelnější.
           Tedy mohu se nejméně efektivně bránit nečekanému napadení.
           A tak je výhodnější, když tyto potřeby vykonávám mimo obzor jiných bytostí.
           To ale se svobodou nemá co dělat, tedy svobodou společenskou, zvyšuji si tím šanci přežití, a je to tedy spíše ve škatuce „omezení svobody už samotnou podstatou života“.
           Z hlediska základního motoru života, tedy co nejmenšího výdeje energie za co největší zisk, je ustoupení do nějakého pozadí při výkonu své potřeby energeticky daleko méně náročné, jak riziko případného střetu- jak s predátorem (kdesi v pravěku), tak s člověkem dnes.
           Tedy- toto omezení se netýká omezení svobody jako takové (nevíš, jestli se chci vymočit zrovna na dům souseda, či jestli chci ošoustat nějakou ženskou- zde navíc jde i o její svobodu, musela by to chtít také, aby bylo možné hovořit o ztrátě svobody)
           ale pouze o omezení svobody v rámci života jako takového, ale zde si myslím, že slovo „svoboda“ už není pojem, který by se na takové omezení hodil, to už je spíše limit, či takového něco.
           Také bych se třeba chtěl svobodně a bez pomoci stroje proletět mrknout k moři, ale jelikož nemám křídla, nemohu to udělat, ale to nijak nesouvisí se slovem svoboda.

          • Kamil Mudra

           Jistěže, saxi. Vždyť já také nejsem žádný fatalista v tom smyslu že bych si říkal: „Absolutní svobody nemohu dosáhnout tak nemá cenu abych se zabýval nějakými jejími podružnými náhražkami.“ Tím co jsem psal výše jsem chtěl jen nastínit tu možnost různého přístupu k omezením se kterými se setkáváme a z toho vyplývajícího rozlišování. Protože bych nečůral na vlastní barák nemám problém s nečůráním na sousedův nezávisle na tom zda někdo rozhodl o tom že se to nesmí. Na druhou stranu si klidně zapálím na autobusové zastávce kde čekám sám i když vím že se to nesmí, protože je mi jasné že tím nikoho nepoškozuji a dodržovat nějaké nařízení jen proto že bylo vydáno mi přijde jako pitomost. Nebo přejdu silnici když vidím že nic nejede a červená na semaforu mne v tu chvíli nezajímá. Na druhou stranu – nepojedu v protisměru jen proto že zrovna nic nejede (s výjimkou předjíždění) – když je bezpečnější držet se ve svém pruhu. Lidé se často nechávají spoutávat všelijakými naučenými musy aniž by brali v potaz zda je to v té či oné situaci třeba, podvědomě se cítí pod tlakem a pak přijímají s nevolí i pravidla jejichž dodržování je logické a potřebné pro jejich přežití či alespoň k udržení relativního komfortu. I u té obecně přijímané morálky je potřeba rozlišovat a upřednostit účelné před pouhou literou nebo i jen zvykem. To ale vyžaduje, bohužel, tak často opomíjené přemýšlení nad podstatným a nepodstatným, i v drobnostech každodenního života a projevuje v argumentech typu: „Kam bychom došli kdyby každý….?“. Kdyby každý dokázal svědomitě posoudit vhodnost či nevhodnost svého jednání a choval se podle toho, spoustu zbytečných pravidel bychom si mohli odpustit. Tam bychom došli.

          • pařez

           Dovolím si poznamenat, že svoboda nastává, pokud mohu dělat, co chci dělat, a nemusím dělat, co dělat nechci. Naopak nesvoboda nastává, když musím dělat, co dělat nechci, a nemohu dělat, co dělat chci. Pokud jde o to, že moje svoboda je omezena svobodou druhého, pak jen do té míry, do jaké jde moje chtění proti zájmům druhého – pokud nechci nic, co by bylo proti zájmům druhých, pak ani moje svoboda nebude druhými omezována.
           Pokud budeme chtít hovořit o svobodné společnosti, pak tato je tvořena morálními jednotlivci (lidmi majícími na zřeteli dobro a prospěch druhých stejně jako svůj vlastní) a společenský řád, který nenutí členy společnosti jednat proti nim samým.
           Otázka svobody je tak spjata s otázkou dobra – pouze dobrý člověk může dosáhnout svobody, špatný bude vždy omezován oprávněnými nároky a zájmy druhých lidí. Bez zaměření vůle k dobru není možné svobody dosáhnout, bez dobra se absence omezujících faktorů změní ve svévoli – ke škodě všech zúčastněných.

          • embecko

           „pokud nechci nic, co by bylo proti zájmům druhých, pak ani moje svoboda nebude druhými omezována“
           Tak ja treba nechci, abyste sem psal, parezi, protoze mne vase prispevky znervoznuji…co s tim udelate? Omezite svoji, anebo moji svobodu? Ted se ukazte, jak jste moralne na vysi…
           To byla teorie…zeleny strom zivota ovsem vypravi o tom, ze limity druheho vuci vasemu jednani jsou tak rozdilne a nekdy tak „nesvobodne“ nastaveny, ze byste si s vasi teorii ani nemohl jit koupit rohlik (strcil byste ho do neekologickeho igelitaku, coz by eko-spolunakupujiciho rozrusilo k nepricetnosti).
           Poucka, ze moje svoboda konci tam, kde zacina svoboda druheho, je jedna z nejzmatenejsich, ale zaroven jedna z nejucinnejsich manipulaci, co znam. A kdo z ni tezi? Predevsim psychopati a mocichtivi lide, tedy ti, proti kterym by mela byt namirena.

          • vittta

           Ideální stav nastane, jak zde naznačeno, pokud něco, co se nehodí (pochcat sousedovi barák) udělat nechci.
           K tomu dospěje v podstatě jakákoliv výchova, modelem „proč bych to dělal“.
           Vylepším ještě Kamila- a pokud by každý přemýšlel nad zásadní účelností nějakého jednání, nebyla by pravidla zapotřebí vůbec, stačilo by nějaké základní desatero, jen jako společenské dogma.
           Samozřejmě, je tady příklad s rohlíkem, kdy ekopomatenec se hroutí při pohledu na igelitový sáček, takže by byl schopen i násilí.
           To ale je jen proto, že předpokládá, (je mu to zajedno vnucováno, a za druhé je to i pravda) že kupující ten sáček nevytřídí, a potažmo- i vytříděný sáček skončí někde v čínském moři, místo v recyklační fabrice.
           Takový člověk hledá nejjednodušší cestu- a tou je represe.
           Něco se prostě zakáže, třeba ty sáčky.
           Stavět ty fabriky a třídit to, i naučit to lidi obecně je daleko složitější.
           A jelikož je těch lidí více, a těch potencionálních- leckdy i smyšlených prohřešků (chůze na červenou prostě není nikomu nebezpečná, když nic nejede) je hodně, tak je zákazů tolik, že se v nich nikdo nevyzná.
           Takový blbeček, co mu vadí plastový sáček má třeba kolo, kterým jezdí po lese, a jiný podobný pošuk dojde přesvědčení, že tím ruší broučky a zvěř, a trvá na zákazu, a onen člověk zase má auto, které pro změnu vadí jinému pošukovi, a tak prosazuje zákaz vjezdu nejprve nějaký odůvodnitelný- do peších zón v centrech, ale postupně úplně nesmyslných forem.
           Tak vzniká civilizace dle teorie Saxe, kdy všichni jsou spoutáni krávovinami, které více, či méně musí dodržovat, a ve výsledku si uškodí všichni.
           A jsou tak zblblí, že si ani nevšimnou, že jim zemi obsazují jiné kultury, které podobným sentimentem netrpí, a tak jsou daleko průbojnější.
           Ony ty zákazy mohou nakonec škodit i věci samé- třeba jsem četl, že při povolení rychlosti na 140 v Rakousku, snížilo velice viditelně množství nehod.
           Je v podstatě nemožné, že by vyšší rychlost snižovala počet nehod, a též není pravděpodobné, že tam jezdili všichni 130, a nyní jezdí 140.
           Prostě ti, co jezdí 120 jsou daleko klidnější (nemají obavy z brutální represe) a mají větší pohodu.
           To ale zase svědčí o tom, že v Rakousku jsou lidé vesměs otroky, kteří serou strachy i sami ze sebe, aby neporušili nějaký předpis.
           U nás by to ten efekt nemělo, protože (zatím) je možnost, že někoho chytí, jak uhání po dálnici 150 tak malá, že se nikdo moc nevzrušuje, vědom si i vnitřně toho, že 150 absolutně neohrožuje ostatní.
           Jenže- to už jsem uhnul od Saxen nasazeného úmyslného přehánění, a ocitl jsem se v praxi.
           Nic méně, diskuze dobře ukazuje, proč filosofům věsměs časem přeskočí v hlavě, protože se vždycky dostanou (leckdy poměrně brzo) na strop jak možného poznání, tak na strop, daný řečí, jazyk totiž není tak bohatý, aby dokázal předat i převzít drobné rozpory ve vnímání významu slov.

          • pařez

           @embecko – třecí plochy mezi námi existují a existovat budou, řešením je jednak ohleduplnost a především hledisko spravedlnosti. Pokud zůstaneme u Vámi zvoleného příkladu, že Vám moje příspěvky vadí ;-) pak:
           – mám svobodnou možnost jít jinam, svět je přece tak veliký…
           – pokud tuto možnost nemám, nebo mám nějaký důvod proč zde chci diskutovat, pak je na zvážení jaká je oprávněnost Vašeho požadavku abych zde nebyl, a od čeho se odvíjí moje rozhodnutí zde diskutovat. Prakticky to obvykle končí tak, že se vytvoří nový status quo, kdy nějak omezím Vaši i svoji svobodu. Problém obvykle není v tom, že někdo někde diskutuje, ale v tom JAK diskutuje – pokud je problém zde, je na místě změnit diskuzní styl, abych tím neiritoval.
           – a pak je třetí možnost, že není kam jít a Vy taky nemáte kam (nebo nechcete) ustoupit – pak je mi líto, ale řeč byla o SVOBODĚ – a svoboda je nejcennější věcí, kterou člověk a národ může mít, svoboda není zadarmo a obvykle se platí krví – a já kašlu na to, že Vám vadí moje příspěvky, takže NESERTE SE DO MÉ SVOBODY ABYCH SEM PSAL SVÉ PŘÍSPĚVKY !!!
           (bylo myšleno jen jako příklad)

          • embecko

           „NESERTE SE DO MÉ SVOBODY ABYCH SEM PSAL SVÉ PŘÍSPĚVKY !!!“
           To docela chapu :o) ale zasadne to popira vasi poucku o tom, ze svoboda konci tam, kde zacina nesvoboda druheho.
           Pokud navic chcete zkoumat opravnenost pozadavku druheho…to uz je pak ryzi slunickarstvi (tedy ve spojeni s vyse uvedenou pouckou, samozrejme). Tvoje svoboda konci tam, kde uznam za vhodne…tak by to pak melo znit.
           Poucka je ryzi manipulace, obvzlaste pak v konkurencnim prostredi (coz je u nas dokonce vyjadreno i v zakonech). Kdo se chova slusne, ten prohral a tedy slusnost jen ve vyjimecnych pripadech, kdy nic nehrozi :o)

     • vittta

      Však o tom píšu.
      Potřebujeme minimálně protiváhu islámu.
      Potřebujeme něco „našeho“.
      Potřebujeme zkrátka „našeho“ Boha.
      Křesťané ale dělají co jen mohou, aby rozbili jak základní církev, tak slovo Boží obecně.
      Mnoho křesťanů odvrátilo svou tvář od svaté matky církve římské, smutné je, že oprávněně.(zde podotknu, že svatá matka církev římská složila minimálně k tomu, aby se proti ní křesťané mohli vymezit, a být „lepšími“, což zhroucením této církve pomine, a oni se nebudou mít proti komu vymezovat, a už nebudou mít zapotřebí, být lepší)
      A rozdrobené církvičky hledají místo Boha vlastní výlučnost, a patent na pravdu.
      Zhnusili se lidu svou chamtivostí, když přijali církevní restituce, které jim nepatřili, vyjma myslím Adventistů SD, na které si nikdo ani nevzpomene.
      Křesťané se stali součástí konzumu, duchovní život je až na druhém místě, zde je ale třeba vnímat, že konzum je k tomu více méně donutil, potože oslovit věřící bez finančního zázemí je v podstatě nemožné, byť do značné míry proto, že i pro křesťany je teplá motlitebna milejší, než samotný Bůh.
      Do jaké míry je možné reálně ve světě dostatku slovo Boží hledat, myslím širokými vrstvami a navíc dobrovolně, ponechám vašemu uvážení.
      Dostatek pobízí nudu, a nuda pobízí EGO.
      Muslimové, kteří se nudí, ale hledají vysvobození právě v radikalismu, jejich imámové cítí, že se křesťanský svět rozpadá, a pobízejí své věrné k boji.
      Pro tyto věrné ale nakonec nebude instalace šaríji žádným vysvobozením, stejně jako nebylo vysvobození pro lid, když padl socialismus.
      Lid dostal, co chtěl, a nyní zjišťuje, že chtěl něco jiného, že ani vlastně netušil, co chtěl.
      I muslimové nakonec spláčou, ale islám je z pevného sevření už nepustí.
      Pokud budou i běžní občané, bezvěrci, či vlažní křesťané, hledat spásu v islámu, též na to doplatí.
      Dochází ke kuriozním situacím, že ti, kdo nejvíce islamizaci podporují, jsou buzeranti a feministky a radikální anarchisté všeho druhu.
      Ti- pak budou první na řadě.

      • Kamil Mudra

       Přišlo mi e-mailem:
       Sníh padal celou noc…
       8:00 Postavil jsem si sněhuláka.
       8:10 Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději
       nepostavil sněhulačku.
       8:15 Postavil jsem sněhulačku.
       8:17 Sousedka feministka se vracela domů a stěžovala si, že ta bujná prsa
       budou negativně ovlivňovat ostatní sněhulačky, které takto obdařené
       nejsou.
       8:20 Manželský pár gayů, co bydlí vedle, šel okolo a zasyčel, proč jsem
       raději nepostavil sněhuláky dva
       8:22 Transgender… osoba se mne zeptala, proč jsem raději nepostavil
       osobu jen jednu, ale s měnitelným orgánem.
       8:25 Veganská rodina z konce ulici mne obvinila z plýtvání a stěžovala si,
       že mrkev je jídlo a ne s ní zdobit postavy ze sněhu.
       8:28 Před chvílí mne někdo nazval rasistou, protože ti dva sněhuláci jsou
       bílí.
       8:31 Muslim, co žije přes ulici, nařizuje, že sněhulačka musí neprodleně
       mít burku.
       8:40 Dorazila policie, že prý někdo volal, že moji sněhuláci je uráží.
       8:42 Sousedka feministka zase vyšla ven, a že prý musím to sněhulákovo
       koště odstranit, protože by si to někdo mohl vysvětlovat tak, že žena má
       být v domácnosti.
       8:43 Před chvílí z radnice přijel referent, co má na starosti sexuální
       rovnoprávnost a vyhrožoval, že odtud mohu být vystěhován.
       8:45 Právě dorazila televize z ABC. Ptají se, jak se pozná rozdíl mezi
       sněhulákem a sněhulačkou. Říkám, že podle těch sněhových koulí. Jsem
       označen jako sexista.
       9:00 Na dopoledních zprávách jsem prezentován jako podezřelý element,
       potenciální terorista, rasista, homofób, necitlivý delikvent vůči
       viditelným menšinám, který chtěl využít obtížné povětrnostní situace dělat
       společenské potíže.
       9:10 Jsem tázán, zdali jsem měl nějaké spolupachatele. Přijeli ze
       sociálky o odvezli moje děti.
       9:29 Krajně levicoví demonstranti, uraženi vším ,co jsem spáchal, nyní
       pochodují naší ulicí, a požadují mé okamžité zatčení, odsouzení a přísné
       potrestání.

       Morální poučení : Tento příběh žádné nemá. Je to jen odraz světa, ve kterém dnes žijeme a bude to ještě horší.

       • J. Hruška

        Před sto lety se to popisovalo básničkou, kterou se děti učily z čítanek. Byl v ní děda, vnuk, osel a různí radiči.

       • vittta

        To tady mám o obrazu světa něco aktuálnějšího.
        Tak- jakási žena přijela do ČR trávit vánoce, není jasné, jestli Češka- emigrantka, nebo cizinka, spíše cizinka.
        Cigošské individum, při jehož spatření by nositelé zbraně sáhli, zda je na svém místě, a neozbrojení občané by zapínali kabelky a tašky a obloukem se mu vyhnuli, nabídlo ženě pomoc, že jí dovede do cíle její cesty- a ta jí neuvěřitelně přijala.
        Stalo se nevyhnutelné, žena byla oloupena a znásilněna, či přinucena k orálnímu sexu, jak se píše.
        Cizinci mají asi nějak lepší zkušenosti s podobnými typy, nebo… že by se báli nařčení z xenofobie a rasismu, a tak raději nerozumně riskují?
        https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zverejnila-identitu-podezreleho-ze-znasilneni-turistky-v-praze-muze-byt-nebezpecny-40309005?seq-no=3&dop-ab-variant=&source=article-detail

        • Saul

         „Tak- jakási žena přijela do ČR trávit vánoce, není jasné, jestli Češka- emigrantka, nebo cizinka, spíše cizinka.“
         „Cizinci mají asi nějak lepší zkušenosti s podobnými typy, nebo… že by se báli nařčení z xenofobie a rasismu, a tak raději nerozumně riskují?“(vita)

         To jsi ve své neinformovanosti odhadl kupodivu správně.
         Ta znásilněná žena byla podle PČR opravdu cizinka, to už je pár dnů jasné.
         Ukrajinka.
         Nechceš k tomu tvému výkladu jejího důvěřivého počínání ještě něco podotknout, přidat, doplnit…?
         Na šíření tvé ideologické propagandy mi to přijde zbytečně skromně stručné.
         Neštěstí a bolest jiných je potřeba propagandisticky vyždímat do poslední kapky.
         Teď to ovšem s tou její upřesněnou národností budeš mít trošičku složitější.
         Taková znásilněná např. Francouzska, Němka, Angličanka… by do tvých teorií asi zapadla lépe, viď?

          • Saul

           Tak do zlata tu tvoji citaci tepat?
           „Cizinci mají asi nějak lepší zkušenosti s podobnými typy, nebo… že by se báli nařčení z xenofobie a rasismu, a tak raději nerozumně riskují?“(vita)
           A jak tedy vidíš svoji teorii v souvislosti
           s tou znásilněnou Ukrajinkou?

          • vittta

           No vidíš, že to jde.
           Toužíš po mém pohlazení.
           Dobře, tak tedy jak vidím, co jsem napsal, v souvislosti s tou Ukrajinkou.
           Jsou v zásadě dvě možnosti.
           Ukrajinka bydlela v nějaké západní zemi- pak by byla její vstřícnost k cigoši snadno pochopitelná, protože v západní Evropě se všichni barevní občané integrovali, a stali se plnoprávnými členy společností, jak víme, často jsou dokonce až příkladní Evropané.
           Nebo:
           Ukrajinka bydlela na Ukrajině- zde předpokládám že v demoratizující se části.
           Zde pak by byl vidět jasný pokrok v demokratizaci ukrajinské společnosti, kde se původní, komunistická nenávist ke všemu odlišnému, za pár let změnila v lásku, a lidé pomocí evropských hodnot pochopili, že komunistické předsudky, vedoucí k nenávisti, patří do 20, nebo lépe, spíše do 19 století.
           Co myslíš ty?

          • Saul

           „No vidíš, že to jde.
           Toužíš po mém pohlazení.“(vita)

           No to vidím.
           Tak asi ten násilník přemlouval tu Ukrajinku.
           Co taky uchýlům zbyde?
           Tady je to opravdu ze života…:-)

          • vittta

           A ti jsi slyšel, jak pražský imám pomocí sbírky financoval teroristy?
           Že pohrdá českým právním řádem?
           Dobrá zpráva je, že o tom ostatní muslimové nevěděli, jinými slovy, ti byli a jsou mírumilovní, jen ten imám…
           A v Prostějově se lidé bojí v ulicích, a co je zajímavé, tak hlavně v…sociálně vyloučených lokalitách.
           A přitom tam hlídkuje policie tak divoce, že snad ani nemůže kontrolovat špatné parkování.
           Co u tebe, dobrý?

          • Saul

           „A ti jsi slyšel, jak pražský imám pomocí sbírky financoval teroristy?
           Že pohrdá českým právním řádem?“(vita)

           Slyšel.
           Respektive četl.
           A „ti“ jsi slyšel, respektive zažil, jaké to je nerespektovat český právní řád a žít si jako parazit společnosti?
           Asi bohatě, že flastenče?:-)

       • Labba

        Myslím, že blíže realitě je spíše to, že i kdybyste postavil Kamilovu (Cheopsovu) pyramidu (klidně i v zimě o:) bude to každému naprosto volný (gayům, ,lesbám, Romům, cyklistům…) a klidně vás překročí až u té velestavby vysílením zemřete. Aby vás snad neobtěžovali nějakým pro vás nekorektním zásahem, třeba zjišťováním krevní (rodové), skupiny s ohlledem na „čistotu krve“ aby případní dotyční nezpůsobili svým dárcovstvím, že byste přestal už být příslušníkem slovanské rasové většiny, protože by vám vaši „majoritní“ krev naředili při první pomoci krví nějakého Germána, Roma, či snad nedejbože muslima, (ergo negra, jak vy tomu tady říkáte). Chápu, že pak žaloba na zasahování do konzistence vaší rasy (víry, přesvědčení) že tato „genetická manipulace“ (GM) vám zkazila váš následný život, že byste musel jet do heretického Nizozemska požádat o euthanásii, protože naše nově ustavená pronárodní vláda na čele s premiérem Okamurou (po útěku Babiše do Číny, kde dotace dostávají automaticky příslušníci ÚV KSČ ve 150% k deklarovaným nákladům projektu) s místopředsedou Klausem ml. uzákonila v rámci nově zavedených rasových zákonů „zkoušku (po)krevní pravosti“ a vy byste se musel pak hanbou propadnout, že byste diky té transfusi od anglosaské lesby, v následném testu „pravosti“ neprošel….

        Poučení? Nedotýkejme se (pro jistotu) národovců, pohlavních unilateralistů, a sexuálních mani(ko)pulantů ani na zem spadlých …

        • vittta

         Je to sice blábol, ale prakticky…
         Kolik muslimů, negrů či cigošů daruje krev, abych se musel obávat naředění své slovanskosti?
         Samozřejmě je možné, že krev prodávají, takže mě to potkat může.
         Ve skutečnosti zde ale jen idiotsky manipulujete, protože nikdo tady zatím netvrdil, že by snad byl takový rasista, že by mu vadila krev negra, ostatně, v podstatě čulíkujete, že se tady nacházejí rasisté, kteří nechtějí negry a muslimy a cigoše z důvodů rasových, třebaže tady byl asi 1000x řečen naprosto JASNĚ opak, tedy že rasa je to poslední, co koho zajímá, pokud ho ve svém sousedství (státě) chce či nechce.
         Je to ukázková klasika, kdy jiný politický názor je – z nedostatku jiných argumentů- okamžitě nálepkován pojmy jako rasismus, xenofobie, fašismus, a naposledy stran LS nechápavého náboženského otroka, který nepochopil (židovskou) manipulaci Biblí.
         Trapný pokus.

         • Labba

          „fašismus, a naposledy stran LS nechápavého náboženského otroka, který nepochopil (židovskou) manipulaci Biblí.“

          takže přeci jenom rasisté….Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, díky ti, za osvětlení první fake news-konspirací beze zmatku o:-)

          • Kamil Mudra

           Hmm… Už je týden po Silvestru. Co takhle trochu vystřízlivět než se posadíte ke klávesnici? :-)

          • vittta

           Měl by se hlavně zase vtělit do své osobnosti, a dát si nick fagan.

          • LS

           Malý dodatek – pokud má biblia práudu a strom se pozná podle ovoce – jaké je její ovoce?
           – Stovky sekt, které se nehodnou na ničem.
           Což měl demonstrovat vtip o skokanu z mostu. Příroděžel se tu nenašel nikdo, komu by nápověda pomohla… :-)

          • vittta

           Heleďte, vy slovní kouzelníku, to tady došlo úplně každému, jen se nenašel nikdo, kdo by s vámi o takové blbosti chtěl bavit.
           To snad každý vidí, jak to je s církvemi, ale že by byla příčinou zrovna Bible je také poněkud ošemetné tvrzení.
           Všemožné odnože existují u všech náboženství, dokonce i v těch, co s nimi Židé rozhodně nemají společného ani Ň.
           A vesele spolu válčí, což je pozitivní, protože to oslabuje jejich reálnou moc, Bohužel za cenu mnoha obětí nevinných.
           Jóó, nežijeme v žádném ráji, ale v slzavém údolí.
           Buďte si rozhodně jistý, že odnože dříve, či později, bude mít jakákoliv ideologie, a jakékoliv náboženství.

        • LS

         Jsem si 100% jistý, že zrovna vám to nedošlo. Jinak byste se okamžitě pochlubil. Anebo aspoň vznesl pětapadesát pitomých námitek. Ale přiznat si, že jste nedovtipný – to by byla pro vás velká rána, že?

         • vittta

          Proč bych se měl bavit s nějakým šťouralem, který nepozná, do jaké potencionální úrovně vlastně vlezl?
          Dost na tom, že se věnuju Saulovi.
          Ale toho alespoň znám, abych se ještě věnoval vám, na to se mohu vysrat.
          Především- a tomu věřte- jsem to ale vyhodnotil tak, že nemáte tomuhle blogu moc co nabídnout, takže se moc neangažuju v tom, abych vás tady udržel, prostě na takové ty „prudící“ práce tady ten Saul fakt stačí, a MaB je také radost číst, a občasná návštěva fagana tomu dává ty správné grády.
          Na co vy?
          Tam v novém tématu jsem na vás reagoval smířlivě, s tím Ficem, dělal jsem jakoby nic a udělal k tomu ještě námětovou poznámku o potřebě zkušených vojáků na případné budování vojska, čímž jsem vás vyzval zkušebně k diskuzi na to téma.
          Ještě jsem tam nečetl, třeba mě někdo za to vynadal, je to takový tenký led, tyhle neoblíbené žoldácké mise.
          Možná jste na to i reagoval, nevím, nejprve se dívám na starší téma, protože jakmile text zmizí z té ukázky vpravo, už ho nenajdu, tam v novém to ještě sjedu a najdu i to, co „uteče“ případně dolů, když je hodně příspěvků.
          Zkuste to takhle brát, jestli si myslíte, že mi tím žvástem nějak pošramotíte zbytnělé EGO, tak vás musím zklamat, není to můj šálek kávy.

      • J. Hruška

       „Dochází ke kuriozním situacím, že ti, kdo nejvíce islamizaci podporují, jsou buzeranti a feministky a radikální anarchisté všeho druhu.
       Ti- pak budou první na řadě.“
       Jo, to sedí. Všechny tyto směry jsou víceméně sebevražedné. Dá se to popsat pomocí duchovních pojmů, jen nevím, jestli bychom se vůbec domluvili.

       • vittta

        Myslím, že bez problémů.
        Já jsem hulvát, ale nechápavostí netrpím, a pokud někdo má zájem o kultivovanější způsoby, jsem plně k dispozici.

         • embecko

          To je samozrejme vysoce inteligentni pan, ktery vi, co rika. Tedy my si tu muzeme davat odkazy do aleluja, ale cist by je mela vlada a poslanci. Coz se samozrejme nedeje, z cehoz vyplyva, ze na suverenite CR nemaji zadny zajem.
          A kdo za to muze? Samozrejme volic a obcan. Volic proto, ze voli, koho voli a obcan prorto, ze tohle tema ho nezajima. Ze ho nezajima mohu soudit podle rozhovoru se znamymi a zverejneho ohlasu napr. na tebou vyse uvedeny zakaz domobran.
          (Tim take u mne Babis skoncil, jeho bruselska obojetnost se stala nebezpecnou.)
          Ted „vitttova otazka“: je zatim superkonzum a zblahobytneni, anebo je v zaklade lidske povahy si pouze uzivat dne, nemyslet na budoucnost a mobilizovat se az pod bicem politiku? Oboje je asi pravda, ale ja spise sazim, zcela pesimisticky, na vetsi vliv te druhe slozky, a sice, ze lide jsou v podstate hoväda :o)

          • Kamil Mudra

           Ono to jde ruku v ruce a jedno navozuje druhé, takže bych to ani nerozděloval. Ale když tak juknu do zvířecí říše – tak co vidím? Zvíře si nacpe pajšl, pak to zalomí a lenoší. Predátoři na vrcholu potravního řetězce nerušeně a směrem od nich dolů s přibývající ostražitostí. No a člověk se holt cítí na vrcholu – tak co bys od něj chtěl?

          • vittta

           Dalo se to čekat, jde jen o to, co Babiš nabídne místo toho, a jestli by jiný z dnešního výběru byl, resp.vůbec mohl být lepší, jsa vystaven velkému mezinárodnímu tlaku eurošílenců.
           Domobrana se dá ovšem rušit různě.
           Jako v Mexiku, pomocí ozbrojené policie, která bere lidem zbraně a přísně je za to trestá, nebo pěkně počesku, zakáže se to, ale nikdo nebude tak úplně horlivý, aby členy vyhledával, nebo dokonce trestal, takže domobrana bude fungovat dál, tentokrát ovšem tajně, pod rouškou „přátel pěstování růží“.
           A když už někdo horlivý bude, tak se příslušným lidem dostane varování od těch, kteří by je měli chytat.

          • embecko

           Kdo navrh zakona predlozil: Masek ANO, Hamacek CSSD, Zacek ODS, Ondracek komunisti, Kobza SPD, Kolarik Pirati, Bartosek KDU a Vacha z TOPky. Rukou spolecnou a nerozdilnou…podobne byl postaven jeden z romanu Agathy Christie, kde vrahem byli vsichni podezreli (Vrazda v Orientexpresu?).
           Shoda nad tim, ze obyvatelstvo musi byt preventivne pacifikovano je jednomyslna mezi vsemi politickymi stranami a hnutimi.
           Co ted s tim? Ti odvaznejsi, s vice ceskymi geny budou tvrdit, ze se nic nedeje, protoze Cesi to nakonec „stejne nejak udelaji“ a budou i nadale volit ty, kteri jim upiraji pravo na organizovani obrany domovu.

        • J. Hruška

         Bůh je živý, je dárcem a udržovatelem života. Tady bych mohl vložit delší povídání o trojičním učení, které nás v podstatě nabádá, abychom si Boha představovali jako jakýsi organizmus – tak jako je organizmem vše živé, co vidíme na hmotné úrovni.
         Kdo se rozhodne být božím nepřítelem, chce naopak, abychom měli smrt – a měli jí v hojnosti. Někteří sebevrahové to projeví tak, že kromě sebe zabijí i jiné lidi, kterým do jejich problémů nic není. Viděli jsme to nedávno v Ostravě. Ti rafinovanější, jako řepák z Řeporyj, se snaží do vražedného boje vtáhnout celé národy, přestože si uvědomují, že by zahynuli taky. No a ještě na vyšší úrovni jsou filozofie a ideologie, které domyšleny do konce vedou k zániku národů a civilizací.

         • vittta

          Je to vaše vnímání Boha, pane Hruško, proti kterému nic nenamítám.
          Lze ale aplikovat plošně, resp…je to vůbec lidské?
          Viz. příklady výše od Kamila a Saxe.
          Vždycky budou nepřátelé Boha, jak je vnímáte, a je otázka, jak je vyhledat a zneškodit- protože aby se nějak naučili Boha milovat je spíše nemožné.
          Jenže— nakonec se jejich vyhledávání, a zneškodňování zcela předvídatelně zvhrne v násilnou žeň a smrt si věru přijde na své.
          Když vezmu ideologie a jejich filosofické základy, pak mě napadá říše Mayů, kterou rozvrátili Španělé, vedeni sice bezbřehou chamtivostí, ale myslím, že většina z nich byla věřící poctivě a Boha- v možnostech svých osobností- nejspíš milovali.
          Jenže aby to bylo ještě méně přehledné, tak na říši Mayů nebylo nic skvělého, a Španělé byli jen učedníci v krutostech a násilí, takže si tato civilizace, vyznávající hlavně smrt, asi moc přežít nezasloužila.
          Nám zde ve své většině poměrně snadno vysvětlíte své myšlenky, a až na nevýzamné odchylky je nebude nikdo zpochybňovat.
          Ale co lid „nepolitický“, který se o dění nezajímá, a těch je většina, a nikdo nemůže po lidech chtít, aby své krátké životy trávili v (u mnohých marném) přemýšlení nad Božími záležitostmi?
          Církev svatá římská nakonec asi udělala možné maximum, než se propadla ve středověku do hlubokého…“odbožštění“.
          Pomocí cukru a biče donutila lidi, aby se chovali slušně a ctili desatero, a kdo ho porušoval, musel to dělat tajně, a opatrně, aby nebyl moc na očích.

          • pařez

           Zdravím, zajímavá debata.
           Byl bych jen opatrnější v tvrzení, že prosté lidi bylo dříve nutné nutit, aby se chovali slušně, protože
           1. Tehdejší (středověká) společnost byla převážně tradiční – žijete v určité pospolitosti, a aby byl život pospolitosti možný, její členové byli vychováváni k životu v pravidlech, která zajišťovala životnost pospolitosti. Dodržování těchto pravidel každý člen pospolitosti považoval za „slušné jednání“, bez ohledu na to, zda je občas porušoval či nikoli, protože k nim byl od mala vychováván. Tato pravidla se mohla místně a kulturně lišit, mohla se i v něčem lišit od křesťanské morálky, jak jim byla hlásána, nicméně oscilovala okolo toho, o čem se hovoří jako o „tradiční morálce“.
           2. Většina tehdejších lidí (90%) byli rolníci – každý rolník ví, že co zasadí, to také sklidí. Obdobná zkušenost je v mezilidských vztazích – co lidem uděláš, to lidé udělají tobě – viz. tzv. zlatá pravidla morálky.
           3. I tehdejší lidi trápily existencionální otázky – otázky smyslu života a svého místa v bytí. Zatímco pro nás jsou to otázky téměř „salonní“, protože naše existenční jistoty jsou mnohem vyšší, dřívější lidé si vůbec nemohli být jisti životem – nedostatek potravy byl permanentní (hladomory ukončilo až rozšíření pěstování brambor), bezbrannost vůči nemocem, neustálé války a loupežné vpády – zkuste v tom žít a nezbláznit se. Takoví lidé jsou z principu přístupnější náboženskému světonázoru – je tu prostě něco, čeho se může alespoň v duchu přidržovat. A jen tak mimochodem – až bude po té třetí světové, tak si pak povíme, kdo se kdy a za co modlil, a kdo byl celou dobu takový drsňák, že to vydržel bez modlení, jo?
           Ono teda někdy úplně stačí, když se člověk octne venku v bouřce, okolo vás lítaj blesky a nemáte se kde schovat – to pak otázku své vlastní existence vnímáte najednou úplně jinak. Zmiňuji to proto, že pro dřívějšího člověka bylo toto duševní rozpoložení v podstatě běžným stavem. Pro něho byla víra a „svěření života do Božích rukou“ asi jediná možnost, jak se z toho nezbláznit. To ponechávám stranou otázku, co je víc iracionální – zda přesvědčení, že Bůh je, nebo přesvědčení, že není.
           Síla křesťanství byla v tom, že v podstatě vycházelo z tradiční morálky, kterou prostý člověk stejně +- dodržoval, a že víra v jednoho Boha, který jednak stvořil svět, ale který se současně zajímá o životy jednotlivých i obyčejných lidí natolik, že se kvůli nim nechá zabít, tato víra odpovídala existencionálním potřebám prostých lidí snad všech dob až do doby moderní, kdy i obyčejný člověk má svůj život natolik zabezpečen, že až na něj otázky jeho existence téměř nedotírají.
           Výjimkám čest!

          • J. Hruška

           Svět nepředěláte, je jen možné zkusit ho udělat o něco lepší. Je ale nutno začít od sebe. Napřed musíte být sám na té správné straně. Nechat se osvobodit, nechat si ukázat, co a jak. Pak najít sobě podobné, ne k tomu, abyste s něčím bojovali, ale k prosazení něčeho kladného. Když to zkusíte, vyrojí se nepřátel víc než dost, takže o boj nepřijdete. Podívejte se na Putina, lepší příklad těžko hledat.
           Co se týká lidí, kteří se postavili na stranu duchovního zla: Hned na začátku Bible Bůh tvoří tak, že odděluje. Světlo od tmy, vody (symbolizující chaos) od souše. Neodstraňuje to záporné, vyhrazuje tomu jeho místo. Dost uděláme, když i těmto lidem zabráníme, aby oni i jejich ideologie se nerozlézaly a nemíchaly dobré se zlým.
           Asi víte, že pro první výpravy do Nového světa se nenašli prostí námořníci (zatímco vzdělanci věděli, že je země kulatá, prostí lidé si jí představovali jako placku), takže byli najati zločinci, kteří většinou měli na výběr mezi výpravou a šibenicí. Když se vrátily první lodě naložené zlatem, bylo zájemců dost. Jakých, to je snad jasné. Víte, uprostřed toho všeho svinstva, které tu i ostatní diskutující rozmazávají, je Boží zázrak, že se aspoň sem tam něco pohne k dobrému.
           No a církev, zvlášť církevní vrchnost, to je bolest.

          • vittta

           No jo, no, ale která je vlastně ta správná strana?
           Já si mohu myslet co chci, ale také se mohu mýlit, vždyť se tady už diskutovalo o tom, že třeba velice správná a lidská věc, jako očkovat Afriku, ve svých důsledcích vede k obrovskému nárůstu populace, kterou nikdo nepotřebuje, a která devastuje planetu už jen svou existencí.
           Co nějaký černoch, co se už narodí, ten za to nemůže, ale ani by se nenarodil, a nakonec by bylo lépe všem.
           Byli na něco zvyklí, a tak žili, ve své bolesti i štěstí, teď pochybuji, že by byli šťastnější.
           A jasně, s těmi kriminálníky je to klasika, ale to je tak vždycky, že ti slušní věsměs zůstávají doma, a dobývat cizí světy jede sebranka, dobroduruzi. ale i ti, co chtějí poznávat, těch ale je bídná menšina.
           Vždyť i ti negři a islamisté jsou od nich spíše ta verbež, si myslím, podle úplně stejného klíče.
           A Pařezi, být věřící je svým způsobem dar.
           Co já, nevěřící, až budu jednou chcípat, budu se utápět ve strachu a marnosti a pochybnostech, ve kterých se ostatně potácím už dneska.
           Věřící má jasno, a bere život i smrt úplně jinak.
           Bůh mu prostě pomáhá, a to doslova.

 11. embecko

  Moralni dilema jednoho Nemce:
  https://www.zvw.de/inhalt.rundschlag-araber-in-dusche-und-sauna.ad269e38-9b65-4b1e-8a43-a5d123db379f.html
  Do sauny, kam je zakaz vstupovat v plavkach, vesel nahy a uvnitr sedeli 3 arabsky mluvici klienti, obleceni do bermud.
  Celou dobu pobytu se citil jako exhibicionista a bylo mu trapne.
  Pcha, neni pochyb o tom, ze dotycni byli potrestani jak v obcanskem rizeni, tak moralne…takova banalita a kolik zbytecnych slov na ni autor vyplytval!
  Navic se mu pry do hlavy vloudila xenofobni myslenka, ze dotycni prestoupili kulturni predpisy! Takova citlivka!

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s