Co jsou vlastně zač, ti woke?

Před časem mne ohův odkaz na Kechlibarovy tři rozhovory přivedl k výrazu „woke“. Přiznám se že jsem si pod tím neuměl nic bližšího představit a tak jsem se dal do pátrání po internetu abych se dozvěděl „vo co go“. S těmi, kteří na tom jsou stejně jako jsem nedávno byl já, bych se chtěl podělit o získané informace a od těch kteří jsou v této záležitosti zkušenější, přivítám jejich rozšíření či doplnění.

Celý fenomén je velmi komplexní, ať už tím jak se projevuje, tak i tím, z čeho vychází a dlouho pro něj nebylo souhrnné označení.
Až když si někdy kolem roku 2018 začali tito lidé sami říkat „woke“ (což přeloženo z černošského amerického slangu – znamená „probuzený“) bylo aspoň jak je označit. Tou dobou ale už stačili obsadit univerzity a začali obsazovat i korporace, redakce, neziskovky, úřady, oblasti kultury, sportu a školství … prostě vyskytují se všude a pokud člověk žije v některé z anglosaských zemí, zejména pak ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, neschová se před ním. Navzdory všemu společenskému pokroku, přišla v anglosaském světě k moci generace, která si libuje v cenzuře, vyhazování za názor a až fanaticky puritánským přístupem k těm nejmenším detailům v projevu.

Myšlenkově toto hnutí vychází z amerického hnutí za občanská práva z 60. let, zejména tedy antirasismu, feminismu a hnutí za práva LGBT komunity, ale má se k nim asi podobně, jako Mussolini ke starověkému Římu – tedy pokračuje v jejich symbolice, ale obsahově už je o něčem úplně jiném. Základní složkou jejich filosofie je takzvaná intersekcionalita, teorie o tom, že systémy diskriminace, útlaku a dominance se paralelně překrývají u různých společenských skupin. Woke hnutí člověka definuje daleko víc jeho příslušností k určité skupině definované mírou tzv. privilegií, než jeho osobním charakterem. Bez ohledu na to, co dotyčný dělá, by podle této ideologie měl reflektovat svá „privilegia“ a podle toho se na úkor méně privilegovaných omezovat – popřípadě by měl být uměle omezován, například skrze systémy kvót. Právě na základě intersekcionální teorie je rozebíráno, kdo je více privilegovaný než někdo jiný a tak například bílý gay je „privilegovanější“, než černá transžena, která na ženu nevypadá.

Problémů s woke hnutím je spousta, ale některé typické stojí za vypíchnutí jako ty nejdůležitější:
a) Menšiny, kterých se woke zastávají, o to zpravidla samy nestojí
b) Problémy, o nichž woke říkají že dotyčné menšiny mají, sice většinou existují a nejde o maličkosti, ale chování woke hnutí je takové, že nevede k jejich řešení, ale pouze ke zneužití pro jinou agendu (zpravidla jim jde o rozbití společnosti, jak ji známe a všeho, co by zapadalo do představy „usedlého, nerevolučního života“)
c) Jejich metody, zejména systematická on-line šikana a vytváření dojmu „křičící většiny“ za situace, kdy „mlčící většina“ se do debaty radši nezapojuje, vedou k tomu, že jim skoro každý podlehne.

Modus operandi woke je vždy dost podobný. Vyberou si menšinu a začnou jménem té menšiny po většině požadovat ty nejabsurdnější ústupky, protože dotyčnou menšinu používají jako klacek na majoritu, s jejíž „usedlostí“ a „nerevolučností“ mají problém. Avšak, na rozdíl od woke, naprostá většina těchto zastávaných lidí chce akorát normálně žít. Nepožadují vyhazovy z práce za použití nesprávného genderu ani za vánoční stromeček vedle stolku muslimského kolegy….. tohle všechno požadují aktivisté, kteří zpravidla ani do žádné takové menšiny nepatří, pouze se rozhořčují „za ně“, zpravidla proto, že lidi z těch menšin považují za málo uvědomělé.
Novinářům se zakazuje psát na jistá témata, profesoři jsou vyšetřováni, protože citovali z děl světové literatury… výsledkem je neustálé zužování prostoru pro to, co je možné říkat, aniž by byl hovořící vystaven hrozbám odplatou. Ocitáme se ve světě blokování přednášek lidí s odlišnými názory, vyřazování starých filmů z archivů, pojmů jako „mikroagrese“ nebo „bezpečný prostor“, kde nelze vůbec používat určitá slova či obraty. V atmosféře vyvolané zvláštním nejen akademickým radikalismem, která začíná nepříjemně připomínat prostředí sekty disponující „zjevenou“ pravdou. V takovém prostředí končí racionální debata.

Napadlo by vás, že dokonce nemluvňata mohou být rasisty? Zaměstnanci hollywoodského obra Walt Disney už to vědí. Osm tisíc jich prochází školením, aby cítili vinu a hanbu za systémový rasismus a bělošské privilegium. Kromě jiného jim také sdělili otřesnou zprávu, že u dětí se projevují první známky rasismu ve třech měsících a čtyřletí bílí caparti už pociťují silnou zaujatost ve prospěch bělošství.
V Seattlu školní úřad oznámil bílým učitelům, že se provinili „duchovní vraždou na černých dětech“. Rodiče, kteří díky distanční výuce během lockdownu slyšeli co učitelé občas hustí do dětí v rámci výchovy proti rasismu, si stěžují. Třeba když zjistili, že jejich prvňák musí „dekonstruovat své rasové a sexuální identity“.

Potíž je pak v tom, že naši domácí woke aktivisté, kteří poslední roky v Česku rostou jako houby po dešti, přebírají tenhle americký diskurs se vším všudy. Proto náhle posloucháme o BLM nebo o „bezpečnosti trans lidí“…. což u nás prostě není problém.
Přesto se to najednou v médiích hemží „nebinárními lidmi“, kteří se necítí ani jako muži ani jako ženy, byť je to opět téma, které nesouvisí s reálným, měřitelným a diagnostikovatelným problémem pohlavní dysforie, ale spíš s tím, že americká (a v menší míře britská) společnost má velmi úzce definované mužské a ženské role ve společnosti.

Nám to přijde absurdní, protože to z našeho pohledu absurdní skutečně je, ale vidíme dobře, jak vypadá situace, kterou pak zneužije „profesionální revolucionář“, jemuž jde o to aby našel nějaký klacek na většinovou společnost – stůj co stůj. Napadlo mne že to co charakterizuje Woke má hodně blízko k lidem které jsme si zvykli označovat za „kavárnu“ nebo „sluníčka“ ale že je ten výraz asi přiléhavější navzdory tomu že nepochází z domácího prostředí. Správně vyslovené „woke“ totiž připomíná takové to výstražné vlčí zavrčení, které signalizuje smečce že končí veškerá diskuse. To, zdá se mi, mnohem více vystihuje postoj těchto lidí než představa útulné kavárničky zaplněné rádobyfilosofujícími hosty, nebo představa rozesmáté tvářičky orámované životodárnými paprsky. Ono zatím to ještě v našich končinách nemusí být tak silně znát a svádí to k přehlížení. Ale také svět kolem nás běží rychlým tempem, mladí chtějí být „in“ a já bych se docela nerad dožil toho že o nás nějaká severokorejská migrantka prohlásí totéž co o USA. Zvláště když jsme teď s naším „demokratickým vzorem“ na jedné lodi.

KM.

 1. Kamil Mudra

  Čerpáno především z článku Andreje Ruščáka který je možno si celý přečíst zde a z dalších pramenů jejichž adresu si již nepamatuji. Ruščákův článek odkázal sax již v minulé diskusi. Tam ale nějak neupoutal pozornost kvůli rozvinutí jiných témat. Myslím že jde o téma zajímavé a byla by škoda kdyby mělo zapadnout. Proto svůj příspěvek, který jsem měl v té době již připravený, nyní vyvěšuji.

 2. Peter Matej

  Fúúú ! Nastolil si Kamil ťažkú tému do diskusie.Za dôležitú v tvojom článku považujem tú jeho časť,v ktorej popisuješ modus operandi woke ideológov.Vždy ide o skupinu ľudí,ktorí si vyberú nejakú menšinu a začnú agresívne hájiť jej záujmy aj keď príslušníci tej menšiny,často o to ani nestoja.To je základný pilier woke ideológie.O woke ideológii sa nedá diskutovať bez zmienky o tzv“cancel culture“,teda o kultúre vymazávania .To je,keď sú redaktori prepúšťaní z práce lebo zverejnili kontroverzný text,keď sa z obehu sťahujú knihy,lebo je v nich z pohľadu woke ideológov niečo,čo považujú za politicky nekorektné (Lada a jeho kocúr Mikeš napr.),profesori na univerzitách sú vyhadzovaní z práce na nátlak študentov indoktrinovaných woke ideológiou len preto,že citovali z literárnych diel klasikov ktoré sa woke ideológom zdajú byť závadné,…prosto existenčná likvidácia ľudí nevyhovujúcich tézam woke ideológie. Cancel culture pôsobí aj u nás,vo forme „politickej korektnosti“ boja proti extrémizmu a tzv.“predsudočnej nenávisti“.Na Slovensku bol trestne stíhaný a odsúdený šéfredaktor známeho periodika za uverejnenie článku o slovenských národných buditeľoch – štúrovcoch.V článku citoval aj ich protižidovské výroky (neviem,ako to v Čechách máte s Janom Nerudom).Súdna znalkyňa uviedla cit.“Šéfredaktor písal vo svojom článku o židoch a fakt,že pri tom nezmienil holokaust svedčí o jeho antisemitizme“koniec cit.Súd posudok zohľadnil a odsúdil milého šéfredaktora k zaplateniu pokuty vo výške 4000 € . Toto všetko je „Cancel culture“.Otázkou však je,kde sú korene týchto zvrátených ideológií.Progresivizmom by som to nenazval,lebo s pokrokom nemajú spoločné nič! Ani liberalizmom,lebo nič nemajú spoločné ani so slobodou.Tak nezostáva,len hľadať tie korene v základných tézach tzv „Frankfurtskej školy“,v návrate ku Gramscimu,Adornovi,Marcusemu,Frommovi a k „Novej ľavici“.Lenže to je už iná téma a tak len napíšem svoju domnienku,že „woke“je odrazom skutočnosti,že „kultúrni revolucionári“ na svojom „Dlhom pochode inštitúciami“už dorazili do cieľa.Obsadili univerzity,zaujali pozície na vládnych miestach,vytvorili mimovládne neziskové organizácie a Think-tanky,cez ktoré ovplyvňujú rozhodnutia vlád!
  Naozaj si vybral ťažkú tému do diskusie Kamil !

  • Kamil Mudra

   „Otázkou však je,kde sú korene týchto zvrátených ideológií.“
   Ano, to je otázka správná a vlastně zásadní. Protože se nabízejí dvě odpovědi:
   a) jde o uměle vyvolaný jev
   b) jde o vrozenou a přebujelou lidskou vlastnost

   V prvním případě bychom mohli uvažovat o tom kdo za tím stojí a jaký má záměr. Teoreticky by se daly zpětně vystopovat počátky šíření podobně jako když hledáme nultého pacienta, nebo alespoň ohnisko nákazy již rozšířené epidemie. To by ještě bylo to jednodušší řešení, protože bychom alespoň věděli „odkud vítr fouká“.
   Druhá možnost je ta, že jde o jakousi spontánní zmatenou a přehnanou reakci „imunitního systému společnosti“ na nezdravé podněty, podobně jako je tomu u reakcí alergických. To je ale už mnohem složitější, protože ty podněty se mohou sčítat nebo vzájemě ovlivňovat a tak měnit svou původní podobu. Reakce mohou vznikat nezávisle na sobě jak vertikálně skrze společenské vrstvy, tak i horizontálně rozprostřeny mezi rasy a národy.
   Takže teď – „Babo raď!“

   • Peter Matej

    Prikláňam sa k príčinám uvedeným v bode a . Bod b vylučujem.
    Možno by pomohlo,keby sa niekto začal zaoberať disproporčným zastúpením istého etnika vo všetkých revolučných udalostiach a politických otrasoch v minulosti aj v súčasnosti.Problém je,že práve taká téma je tabuizovaná,zamurovaná v „politickej korektnosti“ a tí,ktorí sa toto „tabu“pokúsia porušiť sa vždy (!!) stanú obeťami „cancel culture“.

   • embecko

    Diky za clanek, Kamile…
    Rekl bych, ze nejdrive ale musime rozuzlit, o co tu vubec jde, jestli jsme svedky socialni boure, anebo ideove revoluce.
    Ze se to micha dohromady je jasne, ale koren veci, prevazujici motiv, hlavni pricina bude jedna.
    Az tohle rozhodneme, dostaneme se i k odpovedi na tve otazky a), anebo za b).

   • Kamil Mudra

    No, já to vidím tak že původních sociálních přeháněk se chopili ideologové, kteří to vygradovali až do těch bouří. Ale zajímalo by mne co je v současnosti tou větší hybnou silou. Jestli to sociálno a nebo ta ideologie, protože k řešení by se teoreticky nabízely dva rozdílné postupy:
    buď: 1) odříznout společnost od působení ideologů
    a nebo: 2) změnit podmínky vyvolávající ve společnosti tu sociální rozjitřenost
    Obě řešení současně asi použít nelze protože pro odříznutí vlivu ideologů by muselo dojít k utlumení sociální rozjitřenosti,
    ale pro změnu podmínek je zapotřebí působení ideologů.
    Samozřejmě se prvoplánově nabízí možnost: Působením ideologů změnit společnost, tedy jít na to stejnou cestou jak to začalo. Jenže právě na toto je potřeba znát tu hlavní hybnou sílu, protože uchopení problému za špatný konec navodí ještě větší chaos.

    • Peter Matej

     Ideológie vznikajú na objednávku spoločenských skupín – tried, v záujme zlepšenia alebo upevnenia ich ekonomického a spoločenského postavenia.Inou ideológiou sa riadi človek z horných poschodí sociálnej pyramídy a inú ten zdola.Ideológie vytvárajú filozofi aj tzv. „filozofi“ a ich zavádzanie do života často súvisí s krvavou zmenou v spoločnosti.Ja osobne zmeny nemám rád,lebo bohvieprečo,každá zmena vedie k zhoršeniu predchádzjúceho stavu.No…mám také skúsenosti ! Žiadny živočíšny druh okrem človeka žiadnu ideológiu nepotrebuje.Napokon,kedysi ju nepotreboval ani človek a samotný pojem „ideológia“ bol (ako som kdesi vyčítal)prvý krát použitý na konci 18.storočia (údajne filozofom menom Destutte de Tracy – nikdy som o ňom nepočul). Ja mám na ideológie,ideológov aj filozofov vyhranený názor! Spôsobili ľudstvu viac zla ako dobra ! Nepotrebujem k životu žiadnu ideológiu,ktorá len rozdeľuje spoločnosť.Nevidím ani žiadny dôvod pre existenciu tvorcov rôznych ideológií.Ľudstvo by pokojne prežilo aj s jedinou „ideológiou“,ktorú uznávam.Jej názov je “ Ži a nechaj žiť“ !
     Najlepšie by bolo zrušiť všetky – izmy a filozofov poslať do nejakej zmysluplnej roboty ! :-)

     • Kamil Mudra

      Tak… Právě sis‘ zafilosofoval, Peter, tak bys to měl vykompenzovat a pustit se do nejakej zmysluplnej roboty. :-)
      Ale já proti filosofování a filosofům nic nemám. Naopak, líbí se mi že člověk přemýšlí o světě a hledá v něm pro sebe to správné místo a dobrý způsob života. Světonázor postavený na pouhém: nažer se, rozmnož se a zabav se, aniž by ono „zabav se“ obsahovalo i tu filosofii by mi přišel tak nějak „bez šťávy“.

      „Žiadny živočíšny druh okrem človeka žiadnu ideológiu nepotrebuje.“
      Dle mého mínění ji má, v nějaké podobě, aspoň každý stádní, smečkový či hejnový druh. Možná že všechny živočišné druhy nějak po svém filosofují, ve svých specifických pojmech, a my to jenom nejsme schopni rozpoznat. Filosofie je dána schopností abstraktního myšlení probouzejícího touhu po poznání – proč by toto mělo být dáno jen člověku?
      No a to že byl pojem „ideologie“ poprvé použit až někdy na konci 18. století nic neznamená. Pojem meteorologie zavedl sice až Aristotelés ale už tisíce let před ním se jí lidé zabývali když pohlédli k obloze s otázkou: „Bude nebo nebude pršet?“. A ideologem byl kdejaký šaman nebo náčelník pokud mu šlo o to aby tlupa správně fungovala.
      Filosofů se nezbavíš, Peter, smiř se s tím. A ono platí že když se něčeho nezbavíš – musíš se s tím naučit žít. No a když máš s něčím žít – tak proč to také nevyužít?
      Bohužel platí i to že co lze využít – lze zneužít.
      A tím se vracíme zpět k vyvěšenému článku.

      • Peter Matej

       Filosofů se nezbavíš, Peter, smiř se s tím
       Filozof – v preklade „milovník múdrosti“ .Ak si nejaký XY napíše za meno slovo „filozof“,tak oznamuje verejnosti,že je múdrejší ako ostatní .On tým vlastne dáva najavo,že ostatní sú hlupáci,lebo „nemilujú múdrosť“ ako on.Lebo nie sú filozofmi ako on.
       Čo vlastne takí filozofi robia okrem toho,že podrobujú kritike a obsierajú iných „filozofov“? Okrem toho,že píšu knihy ktoré nikto okrem iných filozofov nečíta a prednášajú na univerzitách? Ich úspešnosť je daná počtom titulov ktoré za život nazbierajú,aby si ich mohli písať pred aj za meno.
       Ak učia na univerzitách a vychovávajú nových „filozofov“,tak ich musia učiť tak,aby sa vyhli Cancel culture .Už nemôžu odovzdávať študentom svoju „múdrosť“!Musia ich učiť to,čo je od nich vyžadované aby učili.Tým len potvrdzujú,že filozofia v ich ponímaní je len pokusom teoreticky zdôvodniť minulé,súčasné aj budúce konanie tých ktorí si filozofov platia.
       Skutočných filozofov som našiel na dedinách.Boli starí,vysedávali na lavičke pred krčmou a veľa nerozprávali.Prežili vojnu,socializmus aj „demokraciu“.Keď sa mi podarilo prehovoriť týchto ľudí k rozprávaniu,vypočul som si za hodinu viac múdrosti ako je možné načerpať z hrubej knihy napísanej „filozofom“.
       Máš pravdu !Nepociťujem k filozofom úctu a nedôverujem im! Aj woke-ideológia a Cancel culture sú výsledkom práce „filozofov“.Milovník múdrosti p.Zaorálek vyštudoval marx-leninskú filozofiu……a potom išiel do Kyjeva podporiť Majdan.Francúzsky „milovník múdrosti“ Bernard-Henri Lévi sa verejne vychvaľoval a hrdil tým,že to bol on,filozof Lévi,kto prehovoril prezidenta Sarkózyho na vybombardovanie Líbyie a likvidáciu Kadáffího.
       Čo filozof,to nešťastie pre spoločnosť!

       • Kamil Mudra

        „Čo filozof,to nešťastie pre spoločnosť!“
        Jakým neštěstím pro společnost je třeba Aristoteles který položil základy soustavné filosofie jako snahy „porozumět tomu, co jest“, ale také různých věd, například anatomie, astronomie, biologie, fyziky, biofyziky, ekonomie, embryologie, etnografie, geografie, geologie, lingvistiky, logiky, meteorologie nebo politologie? Nebo Descartes, Kant, Nietzsche, Steiner, Voltaire….. a mnoho dalších?

        Já mám filosofy rozdělené zhruba do čtyřech kategorií:
        1) Filosofy obecně známé a uznávané kteří si své uznání opravdu zaslouží
        2) Filosofy lidové se kterými (máme-li to štěstí) se v životě osobně potkáme a oceňují je pouze ti kteří s nimi příšli do kontaktu (pokud jim naslouchali a porozuměli).
        3) Filosofy „utajené“ kteří se veřejnosti prezentují jako spisovatelé beletrie ale čtenář který dokáže postihnout hloubku jejich myšlenek je jako filosofy vnímá.
        4) No a samozřejmě také rádoby-filosofy, honosící se tituly ale nějakou hloubku myšlení v jejich „dílech“ nevidno.

        Ty zřejmě vnimáš jen 2) a 4) kategorii ale 1) a 3) zcela přehlížíš a házíš je do jednoho pytle s těmi čtyřkaři. Podle mne děláš chybu – ale to je tvoje věc. Máš svůj názor a já tu nejsem od toho abych tě nějak „vychovával“.

        • Peter Matej

         Jakým neštěstím pro společnost je třeba Aristoteles který položil základy soustavné filosofie
         Napríklad takým,že napriek nesporným kladom, vychoval Alexandra Veľkého.Ním dobyté národy určite nepovažovali za šťastie,že sa mu mohli podrobiť.
         Nebo Descartes, Kant, Nietzsche, Steiner, Voltaire….. a mnoho dalších?
         Doplním – Hegel,Marx,Engels….
         Určite sa zhodneme na tom,že najväčšiu katastrofu 20.storočia spôsobil istý Adolf Hitler.Tak tento pán namiešal svoj smrtiaci názorový koktail z myšlienok filozofov Nietzseho,Hegela,Kanta,Engelsa aj Marxa.Dokonca som sa niekde dočítal,že istý čas bol veľkým obdivovateľom Lenina.
         Od Nietzscheho sa naučil nenávidieť demokraciu.Lebo „demokracia podporuje priemernosť“.Obdivoval Nietzscheho volanie po násilí za účelom dosiahnutia politických cieľov vyjadrené v jeho výroku,že „Pri zakladaní novej mocnosti je terorizmus absolútne nevyhnutný a že brutalita si vyžaduje obdiv“.
         Od Hegela prevzal Hitler myšlienku,že štát má najvyššiu moc nad jednotlivcom a inváziu do Európy ospravedlňoval jeho dejinnou ideou nepretržitého vznikania a zanikania.
         U Kanta Hitler oceňoval to,že vyvrátil učenia,ktoré sú dedičstvom stredoveku a dogmatickej filozofie katolíckej cirkvi.Kantove vyjadrenia na adresu judaizmu Hitlerovi tiež konvenovali.
         Marx a Engels ovplyvnili Hitlera svojimi názormi na Slovanov.Odopierajú Slovanom nárok na existenciu a Engels označil Slovanov veľmi nevyberane za odpadky a ruiny,ktoré v mene historického pokroku treba pozametať a upratať.Ich názor našiel uplatnenie v Hitlerovom „Generalplan Ost“.
         Kamil !V žiadnom prípade týmto nechcem zhadzovať význam tebou menovaných filozofov.Chcem len poukázať na to,že aj tie najlepšie myšlienky je možné zneužiť k svinstvu ktoré spoločnosti uškodí!
         No a keď sa pozerám na väčšinu filozofov 20.storočia a tých súčasných,tak nevidím dôvod na zmenu svojho vyššie prezentovaného názoru na filozofiu a filozofov obecne!
         Inak Kamil,som veľmi rád,že si upustil od toho,že ma budeš vychovávať.Predsa len,som už na to trochu starý!

    • embecko

     Nicit svoji kulturu muze jenom clovek, ktery je s ni nespokojeny. Nepredpokladam, ze takovemu mnozstvi lidi by slo nasunout do hlavy ideu, ze musi bourat neco, co mu prinasi blahobyt.
     Americky problem vidim takto: 1) Jako Ruscak, to jest: v protestantske spolecnosti jsou karty rozdany zhora a kazdy clen ma svoji tradicni „osudovou“ ulohu, coz je za dnesni urovne techniky neunosne ideove vychodisko. 2) Jako zasadni vidim zde mnou casto uvadeny termin „vertikalni socialni mobilita“ (= moznost udelat karieru), jez se za stavajici situace stala nedosazitelnou. 3) Rizeny rozklad a chudnuti stredni tridy (= temna budoucnost). Nejvyssim cilem je, aby se deti mely dobre alespon jako rodice, coz plati jiz pro minimum rodin. Ze by se mohly mit lepe, nezli rodice, jak tomu bylo doposavad a v cele lidske historii, to je jiz nedosazitelna moznost. 4) S tim vsim souvisejici obecny etos „americkeho snu“ a „selfmademana“, ktery z niceho dosahl diky sve pili vyznamne vazene pozice…tak tento bod 4) se rozplynul uplne.
     Tedy padly vsechny hodnoty, na kterych americka spolecnost stala a Americane se ocitli v „case nikoho“, navic pouze s temnymi vyhlidkami.
     *
     Na evropske strane to neni lepsi a ekologismus spolu s levicactvim povazuji za zbrane-nastroje, ad hoc pouzite ke zniceni celeho systemu, ve kterem se uz neda skoro zit. Hlavne mladi to maji tezke…nejvetsi problem je, ze kariera sama o sobe nic neznamena, nebot udrzeni si karierniho postu jiz neni nijak zaruceno, ba naopak, kvalitni pracovnik musi neustale svoji pozici obhajovat, coz vede k nejistote, nemoznosti planovani a obecne rezignaci na osobni, rodinnou a spolecenskou budoucnost.
     Z toho vyplyva, ze tyhle lidi nelze nicim strasit, ani jim predhazovat moralni vytky, ci se jim snazit ozivit jakesi „hodnoty“. Jejich cilem je vsechno tohle znicit, takze je nelze na nic nachytat. Ze sveho pohledu nemohou delat nic spatne, cim vice toho pokazi, tim uspesnejsi ve svem snazeni budou.
     *
     Ideologie je az podruzna vec, mozna maskirovka, z casti vyvineni se vuci rodicum, ale na konci opet pouhy nastroj, nejcasteji medialni.
     Kazda idea, ktera chce zmenit svet, svoji cilovou, bytostne nespokojenou skupinu nasilniku lehce najde. To, co prozivame, se nijak vyrazne nelisi od Velke francouzske (burzoasni), ci Rijnove (socialisticke) revoluce, ale ani od 30. let v Nemecku (narodni socialismus). Idea je samozrejme pokazde jina, ale mechanismus prevodu energie na nespokojene masy je stale ten samy.

     • Kamil Mudra

      Ovšem to co popisuješ (dle mého mínění správně) podporuje „konspirační teorii“ o působení GP, usilujícího o rozložení společnosti zevnitř (tedy bez sebezničujícího globálního konfliktu) a na jejích troskách o vybudování globálního NWO, v čele s aristokracií vládnoucí s využitím moderních vědeckých poznatků a tedy se sníženou potřebou lidských zdrojů. Tomu by odpovídal i ekologismus podporující slepou cestu obnovitelných zdrojů, která by měla za skutečný cíl především „úklid“, v předpokládaném průvodním chaosu rizikových JE, jež by se mohly vymknout kontrole a natropit mnoho nevratné škody. Popřípadě i utlumování olejářského průmyslu jehož provozů se týká totéž atp. Také by to vysvětlovalo tu evidentně nelogickou vstřícnost migrační invazi, která nepřináší žádný užitek avšak coby rozkladný element funguje spolehlivě. Protože jestli je v současné době euoroatlantická společnost něčím charakteristická, pak tím že nejedná sebezáchovně.
      Také ta intenzivně živená nenávist vůči Rusku je z toho zorného úhlu pochopitelná, protože jde o nemalý kus světa s konkurenčním programem zakotveným naopak ve vlastenectví a udržení zdravé diversity. Také jde o oblast schopnou fungovat v základní míře i nezávisle na zbytku světa, tedy zvenčí špatně ovlivnitelnou i v případě že by v euroatlantickém prostoru bylo dosaženo podmínek pro zahájení výstavby NWO, která by pochopitelně vyžadovala „klid na práci“ a žádné vměšování společenským rozkladem nepostiženého konkurenta.

      • embecko

       „Ovšem to co popisuješ (dle mého mínění správně) podporuje „konspirační teorii“ o působení GP“
       Proc myslis? Ze by Hus, Savonarola, Luther, Wyclif a dalsi byli take agenti NWO? Nastup protestantismu je dost podobny dnesnimu woke.
       Teorie GP je nebezpecna v tom, ze do ni muzes strcit vsechno, cemu nerozumis.

       • Kamil Mudra

        „Teorie GP je nebezpecna v tom, ze do ni muzes strcit vsechno, cemu nerozumis.“
        To mohu. Dokonce i ten protestantismus. A před ním i samotné křesťanstvi. Nebo naopak po něm francouzskou revoluci. Všimni si že všechny společenské změny útočí na přílišnou akumulaci moci a bohatství když už „akumulátoři“ přehnaně chrochtají, ale útoky jsou vedeny pod prapory na nichž to není napsáno. A tak je tomu i u současných woke, kteří se sice hlásí k Marxovi ale svůj boj vedou za práva menšin.
        Také je zajímavé sledovat jak se zkracují období během nichž změna probíhá, přičemž každá změna vygeneruje nějakou nepříliš silnou vrstvu která pak chod společnosti ovládá. No a to navozuje otázku: Co způsobuje to zkracování?
        To že jsou lidé stále schopnější v tom že se dokáží stále rychleji „rozkoukat“ a uvědomit si že cosi není v pořádku – tedy že jde o spontánní společenský vývoj?
        A nebo je to tím že „hybatelé“ (GP) mají k dispozi stále účinnější nástroje k ovládání mas – tedy jde o působení zájmové skupiy?
        Pro mne je teorie GP prostě teorie, která stejně jako jiné zapadá do mého světonázoru že všechno je možné. Žádné nebezpečí v ní nevidím. Nemám problém se skládáním více skládaček současně a beru v potaz i možnost jejich propojení.

        • embecko

         To mi pripomina tezi zastancu GP, ze Trump musi vyhrat, coz se take stalo. Vyhral, to ano, ale nezvitezil. A nezvitezil zamerne, nebot cilem jeho nevitezstvi bylo odkopat deep state, coz se mu podarilo.
         Teorie o GP neni zadna teorie, ale iluze a vnitrni presvedceni, nebot je tak flexibilni, ze dokaze vysvetlit naprosto vse. Jako krestanstvi, ci kazda jina vira.
         Ovšem to co popisuješ (dle mého mínění správně) podporuje „konspirační teorii“ o působení GP,
         Samozrejme podporuje, teorii o GP podporuje uplne fsecko, co te napadne.
         Jen mi nejde do hlavy, proc agentum GP, Savonarolovi, Husovi a dalsim branil jejich loutkovodic v cinnosti, kterou je sam poveril. A dokonce je za vykon jeho rozkazu upalil.
         Tohle dokaze vysvetlit jen teorie GP: Byla to zkouska s prekazkami a po jejim slozeni je jako nepotrebne odstranil.
         To jsou takove sroubovice, ze clovek musi mit hodne pevnou viru, aby je vubec vzal v potaz.

         • Kamil Mudra

          „Jen mi nejde do hlavy, proc agentum GP, Savonarolovi, Husovi a dalsim branil jejich loutkovodic v cinnosti, kterou je sam poveril. A dokonce je za vykon jeho rozkazu upalil.“
          A jak to víš? Když uvěřím reklamě Aple a vyrazím do nejbližší prodejny koupit si jejich notebook, načež mne hned za rohem zmlátí parta cikánů – znamená to že mi firma Aple něco nařídila a ještě mi dala přes držku za to že jsem ji poslechl?

          • embecko

           Co jak vim? Jestli byl Hus agentem GP? To mam od tebe, vzdyt to sam pises („Dokonce i ten protestantismus.“)
           Anebo ten, co vse vymyslel (Hus) byl bezstrukturne ovladan a nevedel, co dela?
           Rec je o Vatikanu a papezi, ne o nejblizsi pobocce a parte cikanu.
           Pokud Vatikan, sidlo GP, zaukoloval Husa, proc mu pak branil v jeho cinnosti a jeste ho nakonec upalil?
           Bud GP Husa zaukoloval, pak ale nedava smysl nasledny dej; anebo ho nezaukoloval, pak ovsem protestantsvi neni vysledek prace GP, jak pises vyse.
           Vychazejme z toho, ze GP existuje…pak ovsem nedava jeho existence smysl.

          • kočka šklíba

           To bylo na embéčko, špatně se to zařadilo nebo jsem to zařadila špatně já ;) .

          • kočka šklíba

           Nejspíš jsem nějak mimo, je fakt že se ve víře, jakékoliv, nevyznám, ale myslím že Jan Hus byl katolík a že protestantství je přece jen něco jiného. Obojí je sice křesťanství ale jinak se v něčem liší ne? Ale vy jste svým psaním naznačil, že Hus byl protestant. Takže jsem vaši odpověď vůbec nepochopila.

          • embecko

           Jeste bych rad ozrejmil:
           Reformace= vnitrocirkevni /teologicke hnuti.
           Protestantismus= politicke hnuti (na svetsky zivot aplikovana reformace).
           Z toho vyplyva, ze duchovni te doby mohli byt pouze reformatory, zatimco ovecky pouze protestanty.
           Po ukonceni konfesniho sporu se uz o reformaci (aktualni premene) neda mluvit, proto se vetsina reformujicich se cirkvi prejmenovala na evangelicke.

          • embecko

           Hus byl katolik, ale zaroven reformator katolicismu. Ovsem politicky cinny, takze na nej sedi i oznaceni protestant (proto byl cirkvi trnem v oku, kdyby si sve disputace vedl pouze na teologicke urovni uvnitr cirkve, tak by to nevadilo a casem by byl vyresen).
           Proto jsem se ptal na Krista: byl on, krestansky buh, krestanem?
           Kristus byl reformatorem zidovske viry, ke ktere se hlasil, ale zaroven, jako Hus, byl politicky cinny, tedy by se dal nazvat i „protestantem“ (tehdy spise prorokem nove viry, pozdeji zname jako krestanstvi).

          • Kamil Mudra

           „Anebo ten, co vse vymyslel (Hus) byl bezstrukturne ovladan a nevedel, co dela?“
           Proč by měl být ovládán a nevěděl co dělá? Věřil své myšlence, šel za ní a dobře věděl co dělá. Šlo mu o reformu církve, církev reformu nechtěla a on holt narazil na její odpor a odnesl to. Pohyboval se v prostředí reformně naladěných mistrů na pražské univerzitě, jakými byli jeho učitel Stanislav ze Znojma a vrstevníci Štěpán z Pálče či Jakoubek ze Stříbra, kteří se inspirovali učením Johna Wycliffa. John Wycliff (česky Jan Viklef) učil že jestliže papež a preláti svým životem ukazují, že nepatří k vyvoleným Bohem, nemohou duchovně vést církev Kristovu. Také odmítl i odpustky s tím že odpouštět hříšníku může jen Bůh – nikoliv kněz. Zdůrazňoval, že Kristus vyvolil duchovenstvo, aby se staralo o věci duchovní, a ne aby mělo starost o majetek a světské panování. Traktáty Jana Viklefa přinášeli do Čech studenti vracející se z anglických univerzit a jeho myšlenky silně ovlivňovaly české vzdělance na přelomu 14. a 15. století. Anglický viklefovec Petr Payne, který v únoru 1415 přišel do Prahy, se stal významnou postavou českého reformního hnutí. Mnoho z Viklefových názorů později převzala protestantská reformace.
           Takže tvrzení že Hus „vše vymyslel“ je poněkud přehnané a bezstrukturně ovlivněn (nikoli ovládán) určitě byl.

           „Pokud Vatikan, sidlo GP, zaukoloval Husa, proc mu pak branil v jeho cinnosti a jeste ho nakonec upalil?“
           Není ani nejmenšího důvodu domnívat se že ho Vatikán úkoloval a že ve Vatikánu měl sídlo GP. Ale na rozjezdu a přiživování protestantismu už se GP klidně podílet mohl, protože se mu Vatikán jevil jako příliš silný a překážel jeho zájmům.

           „Vychazejme z toho, ze GP existuje…pak ovsem nedava jeho existence smysl.“
           Dobře, vycházejme, ale v tom případě ho musíme přijmout takový, jaký je dle teorie a především to že pracuje bezstrukturně a jeho činnost je založena na práci s informacemi. Bezstrukturní řízení je využívání informací k ovlivňování rodících se nebo již probíhajících společenských procesů, tak aby se vyvíjely a směřovaly co nejblíže k cíli toho kdo je zamýšlí ovlivnit. Jde tedy o lobování, nakupování nebo i vydírání vlivných jednotlivců na těch místech strukturního řízení která mohou do procesů zasáhnout. Jde o činnost utajenou a náročnou tedy je nouze o opravdu kvalitní kádry. Činnost GP lze přirovnat k působení páté kolony vědomé si cíle (společného zájmu), vybavené prostředky i informacemi avšak nenapojené na žádné řídící centrum. Také nemá žádné své stabilní sídlo, schází se občas „na zavolání“ na nějakém, pro konkrétní schůzku zvoleném místě a pouze v počtu daném problémem který je zrovna řešen. Členové kolony pracují většinou samostatně využívajíc přitom kontakty které si sami vytvořili s lidmi na rozhodujících postech a s lidmi kteří mají vliv na informování veřejnosti. Tedy vlastní strukturu nemají ale využívají řídící a informační strukturu, kterou si společnost vytvořila pro své fungování. Prostě – působení zájmové skupiny která ví co chce a sdílí i představu jak toho dosáhnout.

           Zájmové skupiny se začaly vytvářet od chvíle kdy se lidé sdružili do tlup. Od toho okamžiku se vyvíjejí společně s lidskou společností a jde tedy o velmi dlouhou dobu. Ty které známe z dějin působily transparentně a proto o nich víme. O těch které vsadily na anonymitu víme velmi málo nebo nic. U obou v průběhu času docházelo k evoluci avšak u těch „neviditelných“ ve skrytu a tedy víceméně nerušeně. Takto se vyvinul GP. Jeho existence samozřejmě smysl má, tak jako existence jakékoli jiné zájmové skupiny a spíše by bylo udivující, kdyby společnost takový fenomén za celou dobu své existence nevygenerovala.

        • vera

         Pravdu měli dělníci v 19. století, když rozbíjeli stroje, protože jim „berou práci“. Přišel pokrok, a sním málo práce, málo povinností, a příliš mnoho volného času – až jeden neví co by roupama. Jo, zahálka ničí tělo i duši. Lenost – jeden z hlavních hříchů, jak říká wiki : “ též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly“. Někdo kdo chce vydělávat zjistil, že nahnáním lidí do sektoru služeb vydělává peníze bez potu v tváři. A že rozbourání všech ideologií a tabu je také zdrojem zisku. Uvolnila se pravidla, morálka, zákony. A pak už to jde rychle -pak už lidi velice rychle přišli na to, že si každý může vyřvat svoji část peněz, že těch peněz je k dispozici nekonečné množství. Padají z tiskáren jako mana nebeská. Tohle není ideologie, to je hodování velkých zvířat.
         Netuším jestli opravdu existuje GP, nebo něco podobného. Ale při technické úrovni naší civilizace si myslím že je naivní myslet si na přirozený vývoj. Žádná válka nevzniká sama od sebe, vždycky jsou tu nějací „popostrkovači“.
         Nemáme šanci je vidět. A postavit nějaké nové ideologie?
         Co by to muselo být za sílu, aby se mohla postavit proti rozmařilosti, zhýralosti, lenivosti, smilstvu, a všem hříchům světa. Kristus? Koho dneska dojímá jeho utrpení. Myslím že jediné co zabere je hlad.

         • Kamil Mudra

          Ahoj vero. Už jsi tu dlouho nebyla. Rád tě vidím. :-)
          „Pravdu měli dělníci v 19. století, když rozbíjeli stroje, protože jim „berou práci“.“
          Já myslím že pokud by měli tu možnost že by za ně stroje makaly a oni by pobírali nezmenšenou výplatu, tak by to brali.
          Jak velké by potom měli roupy – těžko říct. To už je dáno tím jak se člověk dokáže zabavit.
          „Myslím že jediné co zabere je hlad.“
          No, je fakt že darmo se neříká že „hlad je nejlepší kuchař“. To člověk i nějakou „mouchu v polévce“ ochotněji přehlédne.

 3. J. Hruška

  Prosazování práv čím dál menších menšin je zajímavý nápad. Logicky vede k prosazení všech práv pro nejmenší menšinu, jíž je diktátor.

  • Mrkos

   Řešení většiny problémů, včetně zajištění bečzpečnosti vidím ve všeobecném ozbrojení lidu.
   V první řadě by se lidé začali chovat slušně. Po vyřízení pár osobních účtů by se to uklidnilo.
   Bakala by odcestoval do tramtárie atd. Blázni by skončili vb blázincích, … Řada politiků by to zabalila…
   ……. ovce by pochopily, že musí do houfu a místo vlků volit své berany…
   Nějaké Woke by si netrouflo vystrkovat růžky. Některým idiotozmům je třeba dát stop hned na začátku.
   Folosofové svět různě vykládali, kavárny se pokoušely oblbovat., je třeba chránit alespoň zdravý rozum
   pro většinu, která zališťuje kontinuitu existence. Muži vojenský výcvik a odpiovědnost za rodinu a vlast.
   Menšiny si nemohou vyskakovat, žijí z tolersance většiny a ta očekává vděčnost, byť jen slovní.

   Má-li někdo jedno oko, musí se s tím smířit a srovnat se s omezeními,která to přináší. Teplouš si musí
   dát práci s tím než začne někoho balit. a ne chodit s transparentem po ulici. Většinu to otravuje. ATD
   A nebo bychom to sním měli všichni povinně zkusit, zda mu nevyhovujeme, aby se necítil odstrčenej.??
   Volme referendum, – alespoň

   • embecko

    Referendum nabzel pred 4 lety Okamura a volilo ho 12% lidi.
    Zbytek byl/je presvedcen, ze lid by to podelal a tak se nam vraci bumerang naseho lidoveho rozhodnuti.

   • Kamil Mudra

    „V první řadě by se lidé začali chovat slušně. Po vyřízení pár osobních účtů by se to uklidnilo.“
    Nojo. Ale ono těch osobních účtů neustále přibývá. Dobrým příkladem toho jak je nelze zbraněmi vymazat je třeba vendeta.

 4. embecko

  Jsem stale v ocekavani plodne diskuze tech ctenaru, kterym branila ve slusnem rozhovoru plnem faktu vitttova pritomnost.
  Vittta a mattoni uz neni…ale diskuze take ne, cim to?

  • Jana

   Nuda, že? Prakticky dva diskutující s neméně převážně stejným názorem – to není diskuze, ale rozhovor.

       • vittta

        To můžeš, ale když sem přestanou psát tvoji kovidoví oponenti, což je Sax a já, a dílem i Kamil, dílem pak OH, Mrkos, ale i Dixi či jiní, vzácnější přispěvatelé, nebudeš si mít poměrně záhy z čeho vybírat.
        To je o té jakési úctě k tvůrcům, jsou ti, co tvoří (i když se ti to nemusí líbit) a ti, co konzumují.
        Tvoří bez nároku na honorář, i když za podstatně větší bláboly berou všelijací…Vrábelové a Honzejkové nemalé peníze,.
        To je nutné být v rovnováze, blog nedělají jen tvůrci, ale i občastí přispěvatelé, co tomu dávají potřebné koření a vnášejí nové myšlenky, a i čtenáři, kteří někdy reagují, ale většinou čtou.
        Nerovnováha ale nakonec blog ničí, v tvém případě je věc snadná, přesun na FB a tam svobodně číst i psát.
        Autocenzura přijde sama, jakmile tě sociální síť dostane, nelze se z jejího zhoubného vlivu jan tak vymanit.
        Ale zvídavější čtenáři budou zklamaní, hodně zklamaní, což je důvod, proč píšu třeba já.
        Polovička čtenářů na mě nepochybně nadává, co jsem za kreténa, Všeználka a brouka Pytlíka, ale ta druhá polovina to čte ráda, i když zdaleka nemusí se vším souhlasit.

 5. vittta

  Přečetl jsem diskuzi, a vidím to samé…v bleděmodrém.
  Jde o už faktické rozdělení zdejších přispěvatlů do skupin.
  Jsou tady vyznavači vytváření reality- a je jedno, zda jde o Kovid, nebo náboženství, filosofy a cokoliv jiného.
  Pak jsou tady ti, co sice nic neříkají, ale na jejich slova rozhodně dojde.
  No a pak skupina do značné míry neoblíbených, tedy těch, co se snaží věci přijít na kloub, interně jsou to rušiči kruhů, protože se hlásí tu na jednu, tu na druhou stranu, a při tom ještě stačí všechny strany zpochybňovat, protože situace je obecně nejasná.
  Hodně se píše o Křesťanství.
  Celkem mi není úplně jasné, proč se řeší hereze, či protestantismus, a neřeší se samotný počátek křesťanství.
  Ten je totiž z hlediska utváření reality daleko zajímavější.
  Tento počátek monstrozní, nadnárodní instituce, jakou katolické, ale i nekatolické křesťanství rozhodně stále je, svědčí spíše o tom, že realitu v tom smyslu nikdo netvoří, ale naopak jí uchopí už hotovou, a použije pro svou potřebu.
  Samotné křesťanství už fungovalo nějakých 300 let, když konečně císaře Konstatina napadlo, udělat z něj náboženství oficiální, byť pořád ne jediné.
  300 let se křesťané více či méně proháněli arénami, a nikdo o jejich učení nestál, alespoň ne ti, co vládli světu.
  Doba se ale zrychluje, a tak můžeme vzít za příklad hnutí hippies v 60 letech, o jejich ideologii také nikdo nestál, a také dostávali tak leda do držky.
  A pak se to stalo.
  Najednou byl o křesťanství zájem, ale nemyslím si, že by si Konstatin myslel, že vytváří budoucího hegemona a de facto vlastního konkurenta, netrvalo dlouho, a císař (král) měl v křesťanství dobré utužovadlo morálky (těch druhých), ale zároveň nepříjemného soupeře, se kterým se chtě- nechtě, musel dělit o moc.
  Světe div se, stejně tak- z čista jasna, začaly kde koho zajímat ideály hippies.
  A opět, co vypadalo jako dobrá kulišárna a skvělý výtah k levným penězům, stalo se poměrně rychle ostrou konkurencí demokratického systému.
  O tom, co se bude politicky dít už nerozhodují volby, a zvolená objektivní politická síla, nýbrž se o tuto moc dělí s nikým nevolenými aktivisty, kteří přísným okem stráží NOVOU morálku, a bez ohledu na to, že někdo vyhraje drtivým způsobem volby, jsou tito aktivisté schopni ho o moc připravit.
  Přes to ale volby potřebují, sami moc v tom smyslu nechtějí, je to nakonec přeci jenom nebezpečné, chtějí se jenom na moci přiživovat.
  Stejně jako křesťanství, i aktivismus dostal nadnárodní ráz, a stejně jako odchylky od pravé víry dávaly do pořádku mezinárodní vojenské síly, tak i dnes neposlušné legálně zvolené politiky umravňují nadnárodní aktivistické struktury.
  A stejně jako neměl žádný služebník Bóží zaručeno, že neskončí sám někde na hranici, nemají ani ti nejtvrdší aktivisté jistotu, že se sami nestanou štvanou zvěří jako zrádci a odpadlíci správného, pokrokového sluníčkářství.
  Tady psal Kamil možnost B- tedy že tato strukturizace společnosti je přirozená, a že v určitých periodách dochází ke stabilizaci společnosti (vesměs ne úplně dobrovolné), a pak následně k jejímu rozkladu, ale za určitou výměnu generací její opětovou násilnou stabilizací, kteroužto myšlenku zde do značné míry razí Sax.
  Lidé už mají svobody plné zuby, a touží po stabilitě, načež zjistí, že stabilita není to, co si pod tím představovali, a zatouží po svobodě.
  To vše se děje přirozeně, a děje jsou spíše kontolovány, než řízeny, kontrola přináší zisky, ale neumí děj zvrátit, jen ho brzdit, zatímco řízení dějů samotné děje tvoří.

  • Kamil Mudra

   „Světe div se, stejně tak – z čista jasna, začaly kde koho zajímat ideály hippies.“
   Ale všimni si té změny:
   Zatím co hippies hlásali (zjednodušeně): Mějme se všichni rádi, bez odhledu na rasu, názory, sociální postavení… ať si každý říká co chce.
   Tak jejich „pokračovatelé“ hlásají: Mějme se všichni rádi, bez odhledu na rasu, názory, sociální postavení… ale kdo není s námi je proti nám a musíme ho zadupat do země a to nejenom ty kdo jsou takoví teď, ale i ty kdo nebyli s námi ve vzdálené minulosti, když jsme tu ještě nebyli (cancel culture). Takový poněkud islámský přístup: „konvertuj nebo zemři a co není v Koránu nemusí být vůbec“.

   „To vše se děje přirozeně, a děje jsou spíše kontrolovány, než řízeny, kontrola přináší zisky, ale neumí děj zvrátit, jen ho brzdit, zatímco řízení dějů samotné děje tvoří.“
   Já bych ani neřekl že kontrolovány ale spíše (v možné míře) ovlivňovány, protože to většinou bývá tak že co se rozjede už se kontrole vymkne (jako tebou zmíněné Křesťanství). Pak samozřejmě nastává situace, že ten komu děj vyhovuje se na něm veze (těží z něj) a komu nevyhovuje a ani se nepřizpůsobí je převálcován.
   Asi jako když se na vrcholu hory uvolní velký balvan a kutálí se do údoli. Chytrý horal ví že ho nemůže zastavit, a tak mu aspoň mu skulí do cesty nějaký jiný kterým pozmění jeho dráhu tak aby mu nezbořil chalupu. A když je hodně šikovný (a zákeřný) tak ho třeba i zvládne nasměrovat tak, aby dole zbořil chalupu nenáviděného souseda. Ale vydělá na tom šibal který si to všechno natáčí a pak ten film promítá za mastné vstupné. Ti co neumí – holt jen čumí a doufají že se zrovna jejich chalupě vyhne.

   • vittta

    Raději jdu na houby.
    Kurvit si neděli představou o řvoucích, tlustých, zlatem ověčených morgoších, se mi fakt nechce.
    No a že hippies byli nenásilní…
    Jasně, poněvač byli zfetovaní, a jakkoliv se tvrdí opak, zfetovanec, pokud není přestřelený, nebo v patologické fázi, nenásilný a klidný je.
    Oni byli nenásilní i křesťané.
    Jenže…
    Ono je to Bohužel tak, že aby se cokoliv udrželo, nějaké to násilí se použít musí.
    Bez mohutného institutu církve by nadnárodní křesťanství za pár let sklouzlo k modlářství, není jiné cesty.
    K modlářství sklouzává nyní aktivismus, každý si hlásá, co ho napadne, a každý, kdo byl včera aktivistou, může být zítra nepřítelem, aneb „i homosexuál může vyhrát homofoba roku“.
    Pokud bude aktivismus kopírovat přirozené lidské děje, pak se musí najít institut (církev), která určí pravidla.
    Tento institut bude bobtnat a sílet a hnít zevnitř, aby se pak zhroutil, jak je u lidského rodu obvyklé, a možná, že je to v podstatě i princip celkového života na zemi, nejen toho lidského, o čemž ses zmínil, když byla řeč o tom, že zvířata ideologie nemají.
    Co by ne, třeba mají, jen jim nerozumíme, jo, tak to klidně může být, a nejenom u zvířat.
    Ještě k těm aktivistům…docházejí trpící menšiny.
    To je jejich hlavní problém, ti se do sebe pustí brzo, protože kde není hostitel (potrava), tam dojde dříve nebo později ke- kanibalismu.

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s