Tawergha

Vzpomínám, jak otec jednou usadil v táboře na severu města tři tisíce berberských uprchlíků, a co se z nich stalo. Nechtěl, aby se pomísili s našimi. Protože byl dobrý, živil je a poskytl jim oblečení, cukr a čaj. Nevyžadoval však od nich za svou štědrost žádnou práci. O živobytí se tedy nemuseli starat a každý z nich si mohl říci: „Co se mne přímo netýká, na tom mi nezáleží. Když mám svůj čaj a cukr a dobře živeného osla a po boku ženu, a když mé děti prospívají na duchu i na těle, jsem zcela šťastný a nic víc nežádám …“

Ale kdo by jim uvěřil, že byli šťastni? Když mne chtěl někdy otec poučit, zajeli jsme se k nim podívat. „Vidíš,“ říkal mi, „proměňují se v dobytek a začínají zvolna hnít … ne v těle, ale v srdcích.“ Antoine de Saint Exupéry Citadela

***

Libyjec, který se narodil ve stanu kdesi na okraji pouště, tohle věděl. Když chtěl lidem pomoci, nedával milodary, dával práci a domov.

Černým Afričanům nabídl projekt jednoho ze svých „měst budoucnosti“ – Tawerghu. Patnáct let před rokem 2011 byla Tawergha nepatrnou osadou se 300 obyvateli. Plukovník nabídl mladým lidem černé pleti, kteří si přáli zabývat se zemědělstvím, aby se zde usadili a pracovali. Dostali ubytování, farmu s domem a vším potřebným zařízením a s bezúročným úvěrem. Za několik let se osada rozrostla na 30000 obyvatel a vzkvétala.

Dnes je Tawergha „městem duchů“. V srpnu 2011 byla zničena a vypálena ozbrojenými gangy z Misuraty. Obyvatelé byli vyhnáni, vražděni, mučeni, část jich utekla a přežívá dodnes v hrůzných podmínkách provizorních táborů. Vrátit se nesmějí. „Černí“ se stali v Libyi štvanou zvěří. Fašistické bojůvky si našly svou obvyklou oběť. Jakoby rasismus a genocida mohly přinést zemi něco dobrého.

Plukovník ukázal, jak zvelebit svou zemi a pomoci i jiným – a fungovalo to. Kdo potřebuje, aby to nefungovalo? Ty fašistické bojůvky jsou zrovna takovými chudáky, jako ti, které pronásledují. Tenkrát v Libyi, i u nás dnes.

tawergha4

 1. Ondřej

  Dovolím si menší OT: i když se týká obecně státoprávního uspořádání a nějaké podoby demokracie. Existuje země v Africe, kde funguje demokracie evropského typu, jsou dodržována lidská práva a je respektován multietnický princip rovného podílu na moci. Problém v muslimských zemích je dělení na sunnity a šííty, historické animozity mezi jednotlivými státy, kde převládá a historicky i trvale vládne druhý duchovní klan muslimů. Nicméně fakt, že spravovat rozvojovou zemi po konci koloniální nadvlády Britů (obecně se o jejich nezávislost sama zasloužila Británie sama) se osvědčila, a moc lidí o tom neví, že i v zaostalém a po celé 20.století až genocidně nenávistném etnickém dělení státu v mnoha občanských válkách, může být nějaký stát kde se lidé nezabíjejí a jsou, byť každý z jiného etnika, schopni spolu žít v míru a prosperitě. Takovou zemí je Botswana.

  ****
  „V zemi je zaručena svoboda projevu, funguje zde reálná politická opozice. Od získání samostatnosti v Botswaně vládne jediná strana: Botswanská demokratická strana. BDS opakovaně zvítězila v demokratických volbách, ve kterých kandidovaly i jiné strany. Hlavními příčinami úspěšnosti BDS jsou její zásluhy o vznik samostatné Botswany, zásluhy všech tří prezidentů vzešlých z jejích řad (Seretse Khama, Quett Ketumile Masire, Festus Mogae) a dostatečný růstový potenciál ztělesněný ve vzdělaných členech strany.

  V roce 1999 získala BDS 54,2 % hlasů, což je o celých 21% méně než v roce 1979. Naopak mírně posilují opoziční strany, hlavně Botswanská národní fronta, která je vůdčím prvkem politické opozice již od zrodu samostatného státu, a Botswanská kongresová strana, jenž do volebních bojů zasáhla až v předposledních volbách v roce 1999, kdy získala 11,3 % hlasů. V posledních volbách v říjnu 2004 zvítězila BDS (51,7%) před BNF (26,1%) a BKS (16,6%).

  Hlavní voličská opora BDS se nachází na venkově, opoziční strany, především BNF, se naopak těší přízni zejména u městského obyvatelstva. Slabost botswanské opozice je z velké části důsledek její značné roztříštěnosti. I když se před volbami podařilo ustavit koalici BNF a dvou menších stran, atomizace opozičních stran i nadále pokračuje, což je možno doložit na příkladu Nové demokratické strany, která se nedávno oddělila od BNF.

  Kromě Národního shromáždění má Botswana i druhou složku zákonodárné moci – na etnickém zastoupení založený Sněm náčelníků. Tento patnáctičlenný útvar sestává z osmi náčelníků tswanských kmenů, čtyř zástupců menšinových kmenů a tří členů volených samotným sněmem. Dané složení nevyhovuje menšinovým kmenům. Například zástupci kmene Bangwaketse odešli z BDS, když se jim nepodařilo prosadit svého etnického příslušníka do Sněmu náčelníků. Sněm náčelníků však zásluhou dřívějších opatření BDS a Seretse Khamy nehraje zásadnější roli. Kromě jistého vlivu na tvorbu legislativy týkající se kmenových záležitostí a zvykového práva plní tento orgán výlučně poradní funkci a svojí symbolickou povahou se blíží britské Sněmovně lordů.“

  ****

  Myslím, že evropské právo a základní rysy demokracie lze aplikovat i v místě, kde je jiná kulturní a historická tradice. I když je jasné, že ty země které paradoxně trpěly někdejší koloniální nadvláda utlačitelského impéria, jsou dnes na tom s demokratickou formou vlády a správy země lépe než ty, které uplatňovaly klanový princip a které dokázaly převzít parlamentní demokracii po vzoru Británie a Francie, i když zdaleka všem se to nepodařilo a dodnes existují otřesné diktatury provádějící etnické čistky. V tomto ohledu si člověk řekne, dědičné právo je nedemokratické, ale když se jedná o multietnické zastoupení či ony reprezentanty oněch klanových rodin, pak je naopak v kombinaci s všeobecným a rovným volebním právem účinným regulativem.

  • vittta

   A proč by se mělo evropské právo a rysy demokracie aplikovat v místě?
   Co je vám, Ondřejům a všem těmhle chytrolínům do nich?
   Starejte se o sebe, a nechte druhé, ať si žijí, jak umí.
   Každému byste radili a sami neumíte uřídit ani vlastní státy…viz. Německo.

  • Janika

   O Botswaně jsem taky slyšela, letmo. Ale ten Váš závěr, Ondřeji, jak kolonialismus zemím prospěl, beru s velkou rezervou.
   Mimochodem, Lev Veršinin napsal zrovna seriál článků o Africe. Nemám na to číst v ruštině, jen klopotně překládám, ale tuhle sérii článků bych si přečetla v češtině moc ráda. Věřím, že bych tam nalezla důvěryhodné informace.

   • vittta

    Mysli vlastní hlavou a kohokoliv ber jen jako vodítko, jestli ti mohu radit.
    Lev Verešin může-ale nemusí vidět Afriku takovou, jaká byla a je.
    Ondra-jak vidno, je specialistou na Botswanu, pamatuje si i výsledky voleb, to je třeba ocenit.
    Ale mám dojem, že téma kolonialismu a jeho prospěchu neumí objektivně uchopit.
    Samozřejmě že kolonialismus těm zemím prospěl, postavily se tam železnice a pěkné, cihlové domy a plno dalších prospěšných věcí.
    Je ovšem otázka, jestli o to tam ti lidé stáli, a já si myslím, že když se bez toho obešli celá staletí, obešli by se bez toho i dnes.
    Pokud by to už neviděli…a oni to viděli, takže v tomto by se zase bez toho už neobešli.
    To je jak toaletní papír, také se běz něj lidé obešli, ale dnes by se bez něj těžko žilo.
    Také kolonialisté nadělali z lidí otroky a dávali jim lekce válečnictví tak, že do nich stříleli z děl a opakovacích pušek.
    Kdyby je nechali být, mohli se vzájemně vraždit pazourkovými noži a oštěpy a jíst své nepřátele k večeři…také si s tím celá staletí vystačili…..
    To píšu hlavně proto, abys viděla, jaký je rozdíl mezi nevzdělaným posouzením situace a jejím posouzením způsobem vzdělaným, jak tady předvedl Ondřej a přesně tak by to napsalo plno těch, kteří se mají za vzdělané jen proto, že mají nějaký titul….
    A věru by mnozí udělali lépe, kdyby se věnovali svému oboru, než politickým úvahám, byť leckdy NAŠTĚSTÍ jen virtuálním.

    • Janika

     „Mysli vlastní hlavou a kohokoliv ber jen jako vodítko, jestli ti mohu radit.“

     No to je rada… Na rozdíl od tebe dokážu ocenit vzdělání, hluboké znalosti a studium tématu a když mi někdo takový nabídne svou práci, vzniklou na základě dlouhé a důkladné práce, beru to s povděkem, jelikož vím, že sama bych toho schopná nebyla. Samozřejmě si vybírám. Kdyby napsal historické pojednání dejme tomu Ondřej, brala bych to s rezervou, to samé například i s merlin, při vší úctě k oběma. To na základě dosavadního poznání.

     • vittta

      To odpovídáš hloupě.
      Ty dokážeš ocenit jedině to, co se TOBĚ zdá jako vzdělání a hluboké znalosti.
      To umím také.
      Třeba zrovna u Merlin.
      U Ondřeje jsem si toho také nevšiml.
      Z nějakého důvodu si myslíš, že jsi lepší jak já a myslíš si to tak vehementně, že mi to dáváš neustále poměrně agresivně najevo.
      I to je hloupé.
      Protože dokonalý není nikdo, ani já, ani ti, které vyzdvihuješ, dokonce ani ty.
      A jestli máš dojem, že rypákování na někoho, kdo ti nesedí a vyzdvihování jiného, kdo ti sedí je znakem jakési větší člověkovosti, tak to jsi vedle jak ta jedle.
      Já to dělám také-ale za lepšího se proto rozhodně nepovažuji.

 2. BARON LE SAMEDI

  Přirozeně to není mé call of duty pochválit Janice příspěvek o džamáhiríji- a moc bych se přimlouval, aby toto slovo z našeho lexika nezmizelo. Vláda mas, zní to půvabně i děsivě, avšak oč lépe je říkat džamáhir, oproti džumhuríja, republika. ten lid v té republice, džumhuríji, zní tak ušmudlaně, zmuchlaně. Řekl bych, že co bylo v Kaddáfím špatné, bylo islámské, co bylo dobré a lidské, bylo berberské. Ne ovšem barbarské (třeba řeka pro lid, tlačená tisíce kilometrů pouští ze svých reservoárů pod Saharou…..) I mne těší, že se první přispěvatel, v duchu tradice jemu vlastní, zapletl do geografie. Země jižní polokoule jsou totiž něco zcela jiného, než země zdejší, o čemž by svědčit mohl Astr. Austrálie, Nový Zéland, Chile, Uruguay, Namibie, Zambie i ta Botswana. Unity thru diversity, kdybych měl parodovat africká státní hesla. Nejinak Bečuánska, svobodného od pol. 60. let, je na tom ona Namibie. Autor nám vytírá zrak Sirem Seretse Khamou, prvním a čtyřnásobným prezidentem, jehož syn je dnes rovněž prezidentem. I jeho praděd Kama I. a II byli velkými náčelníky, kteří proti Boerům sezvali Brity a za to odměňováni. Botswana, velká co Ukrajina, má necelé dva miliony duší, v roce l966 bylo duší půl milionu, snad z 90 procent tswanové. Etnicky homogenní stát, jemuž, tak jako džamáhiríji ropa- dány do vínku diamanty. Od roku 1967 do roku 1990 nebylo díky diamantům a koncernu De Beers rychleji rostoucí africké državy kapitálu finančního. Raketový růst zastíněn tím, že země odmítla většinu osadníků Rhodesie, kteří se snažili prchnouti z mugabovského vražedného pekla let sedmdesátých a osmdesátých. výsledkem toho jest, že obyvatelstvo, které mohlo být léčeno i česko rhodézskými lékaři trpí, jelikož vymírá. Padesát procent dospělého obyvatelstva je nemocno AIDS, která zkrátika dobu dožití z šedesáti let na let třicet, což málo u běhu života člověka. Lidé stůňou a netvoří, byť jim kdysi pod zemí vyrostly diamanty co dar přírody. Idyla se proto nekoná. Možná jen v hlavách a prázdných globusech Ondřejů….

  • merlin

   já znám demokratických zemí. třeba malaysie je fakt demokratická, nemyslím to ironicky. Ale i její premiér se pravidelně zamýšlí nad tím, že ještě není zdaleka čas, aby se ustoupilo od oficiální pozitivní diskriminace malajských muslimů. Jako malajský čínan nebo hinduista /třeba desáté generace/ si tam prostě půdu nekoupíte, když máte prachy na úplatky, tak na pár desítek let pronajmete. pozitivně se diskrimuje v přijímacích řízeních na vysoké školy, v místech ve státní správě, prostě všude, Fagan byl vždycky na hlavu. rozhodně se nedá mluvit o rovnosti občanů. a proč? protože je to islámská země. takže muslimové jsou prostě rovnější než zbytek a to i právně zakotveně, neb islámské právo má vrch.

  • Janika

   „Řekl bych, že co bylo v Kaddáfím špatné, bylo islámské, co bylo dobré a lidské, bylo berberské“
   Řekla bych spíš, že si vzal z islámu to dobré.

  • hauptmann

   Bill+Melinda Gatesovi už do Botswany vrhli pěknou řádku svých peněz kvůli HIV že své nadace. Naposledy i s farmakorporátkou Merck, což je pro ně (Merck) velice hezká reklama a případně mohou odzkoušet některá nová virostatika. Botswana má celkem problém s přírůstkem obyvatel, u Afriky zvláštní, ale díky své nezajimavosti v minulosti, se Britům podařilo zcela nevybít a nezničit původní společenské uspořádání a taky tam nestihli dopravit lidí odjinud. Takže původnímu obyvatelstvu, např. Sanům se daří zrovna tak, jako se jim dařilo už odpradávna a stali se součástí úchvatného safari. Velké území, málo lidí, homogenní společnost, krása divoké přírody a možnost bezpečné turistiky, bohatá naleziště. Země je otevřená nadnárodnímu kapitálu, korupce poměrně nízká. Vedení oblíbené, ve volbách neporazitelné, podobá se to trochu Bělorusku. To je skoro ráj v porovnání s okolím, tohle přece nezničí tím korporátky tím, že nainstalují klasiku známou všude kolem. Kam by jezdili? Podobných rájů je na světě víc, jen většinou jsou na ostrovech.

 3. Janika

  Dala jsem pryč tu fotku údajně Tawefghy za Kaddáfího, bohužel to bylo jiné město. Nepodařilo se mi najít jedinou fotku Tawerghy před masakrem, což mě mrzí. Kaddáfíovská Libye je v nenávratnu…

 4. embecko

  Vnitrni kolonizaci prodelala Amerika, Rusko (Sibir) a i Nemecko po IIWW. Konecne i obdobi za naseho Otakara I se nazyva kolonizaci. Co je tady podminkou? Neosidlene velke plochy.
  Pokud drzel Kaddafi misruratskou Warfalu pod krkem proti jeji vuli, kdo vi, jak by to dopadlo v pripade pokojneho zesnuti plukovnikova. Tohle vsechno o cem se bavime je socialni inzenyrstvi a vzdy je to riskantni podnik: nekdy vyjde, jindy na nej doplati svymi zivoty nevinni lide. Tvorba utopii je urcite inspirativni zalezitost, ale ty mrtve take nejde jen tak opomijet.

  • Astr

   Saxi I kdyz souhlasim obsahove s tim ze to co Kadaffi delal bylo za cenu I lidskych obeti a ze ani za Kadaffiho to nebyla zeme kde to fungovalo na principu vzajemneho objjimani, ze sice dostatek vody co byl k mani , ale ze ani za neho to nebyla zeme idealni.
   Jenze veskere vyhrady jdou stranou pri srovnani s tou zemi dnes, kde vladne chaos a des :-(
   , K Merlin a zmince co napsala o jedne zemi v Asii. Plati to stejne I o Indonesii, Pakistanu a kazde zemi kde vladne Islam.
   Pokud vyznavaci Islamu precisli puvodni obyvatele v Evrope, bude to podobne.
   To nema byt resignovane konstatovani ze tak je tomu po celem svete a nemuze byt jinak. V zemich kde vladli a jeste vladnou komuniste jsou si souzi take rovnejsi. V USA bylo podobne, jen ze fcera prehodili vyhybku ve snaze odcinit hrichy vcerejska a zavedli positivni diskriminaci na oplatku vcerejsi negativni za kterou se jim pomahaji stydet I trzni odchovani v cele Evrope I zbytku sveta a proto proto pronasledovan budiz kazdy komu unikne z ust rasisticka veta !
   V CR positivni Kocabovani moc ublizovanemu Cikanskemu ethniku prinasi take sve ovoce:-(
   Zatim to bylo tak ze vzdv bylo neco za neco. Pruser je kdyz nove nastolovane neprinasi nic
   s jedinym yysledkem ze lid obecny nasraty je stale vic :-(
   I pro toho nejobycenejsiho cloveka co umi pouzivat horni polovinu hlavy neni rozdilu mezi krasnymi recmi drive
   a podobnymi dnes.
   Drive nas ucili ze sice jeste ta nase generace jeste ne, ale ta pristi, nase deti ze se budou mit urcite skvele.
   S vysledkem v CR I ostatnich lido-demo, ze lid jim na to sral a pak od valu je hnal.
   Stejne se to rysuje dnes se sliby o prinosu z obohacovani :-(
   Pry staci malo jen je treba vice lidskosti ,skromnosti a pro potrebne vice z dani k rozdavani

   Baronuv pohled na Botswanu je po Faganove chvale pohledem vice do hloubky a dale.
   Naopak co Fagan pise je z oblasti zboznych prani Rise.
   O tom co bude potom, az Africane zacnou ridit svoje zeme jako spravni trzni Evropane :-(

 5. PeeBee

  tak je pravda, ze neni inzenyrstvi jako inzenyrstvi. kdo na to ma, ze?

  …written by Mustafa Fituri in a piece for Al Monitor dated 14th February 2015 – ‘Libyan society has been more divided than it ever has been. It will take years to get back the social harmony and peaceful way of life Libyans enjoyed before February 2011, as the war has wreaked havoc on daily life of almost every Libyan family. The tribal society used to have a well-entrenched frame of reference, where religious and social norms were observed and respected by all. Disputes and quarrels used to be settled amicably outside the court system thanks to wise elders who were respected and enjoyed high esteem. This unwritten code of conduct has disappeared and is being replaced by another in which groups without social roots and lacking any social cohesion dominate. They are mostly armed gangs and social outcasts who call themselves “thawar” and have arms ready to use whenever they like. Libyan social life itself has been badly hit, as reflected in the increasingly weak family relations, even within the same family.’

  • Janika

   Pořád jsem přesvědčená, že to, co bylo v Libyi brutálně zničeno, ta kmenová a rodinná kulturnost, je neocenitelné. I když je možné, že se to i tak Kaddáfímu rozpadalo pod rukama, sám o tom psal například v esseji Město. Pokrok a blahobyt a degenerující vliv městského života lidi nakonec hubí.

   • PeeBee

    mam oblibence – geralda pereiru, rad ho posloucham a nemam duvod tomuto celozivotnimu bojovnikovi neverit. pro me je na stejne lodi s correou, moralesem, ortegou a dalsimi. takovi behem par minut odlisi spontaneitu od sorosovskych pracek…

    pereira se naposledy zabyval mj. i rasismem v islamu a v libyi pred i po padu jamahiriye a vztahem gaddafiho k teto problematice (jeden z duvodu, proc byl v arabskem svete nenaviden je bohuzel rasismus), resil vztah iranu/hezbollahu a libye. zminil v teto souvislosti i zajimavy rozhovor s lizzie phelanovou (kterou si mozna pamatujes prave z libye, kde byla spolu s dariem nazemroayou bezpochyby nejzajimavejsi reporterkou). tusim, ze lizzie dnes zije a pracuje v nicaragui. mimochodem, nasi zdejsi zkusenost s realnym socialismem nazyva byrokratickym kolektivismem.

    jako ty, kdo se africe postavili jasne za libyjskou jamahiriyi vyjmenovava jen ctyri zeme: alzirsko, eritreu, namibii a zimbabwe.

    k motivacim pro zniceni libye (samozrejme krome velke zlodejiny) radi jednu, o ktere jsem prilis neslysel a mozna by mohla byt tedy tou zajimavou: libye vyjednala s italii 20 let splaceni reparaci za skody, ktere libyjcum zpusobila italska kolonialni sprava – predstav si, ze by se pri existenci takoveho precedensu o neco takoveho prihlasilo dalsich 100-150 zemi na svete!? ono by stacilo, kdyby se ty besy, ty zlociny a zverstva jen projednavaly pred celym svetem…

 6. merlin

  Z NY times: obamova administrativa vytrénoval v rámci vzdělávacích :-)programů pentagonu asi 15.tisíc rebelů, Za poslední š roky. letos to stálo půl miliard, příčtí rok na to bylo vyčleněno 600 mil. vzhledem k tomu, že v boji zůstává dle oficiálních sdělení 4 až 5 lidí, měli by to být podle mě samoopravující se kyborgové vytvoření z nanotechnologií
  http://www.nytimes.com/2015/10/10/world/middleeast/pentagon-program-islamic-state-syria.html?_r=0

   • merlin

    přijde mi to jako hodně drahý koníček, to trénování a výchova rebelů, výsledek za 3 roky 5 lidí za ty peníze:-) hustý

    • Kamil Mudra

     Těch zbylých pět lidí, to je přece ta umírněná opozice jejíž bombardování Amerika tak vyčítá Rusku. Aspoň že netají světu kolik je stáli. Člověk má hned větší pochopení pro tu jejich péči.
     Inu, kdyby si tu svou zbylou umírněnou opozici byli ochotni uklidit k sobě domů, tak by jim na to stačila jedna helikoptéra a měli by po starostech. :-)

    • Astr

     Ale jisty pokrok tu je. Drive zadne informace o tom kolik to stoji se v NY Times nepsalo.
     Ted ctenar vi ze na Ukrajinu dodali do „neziskovych“ organisaci pres 5 milliard,
     I jak Mrs Nuland fakuje a z ceho se raduje
     Nyni oznamiji ze skoleni rebelu 2x pul milliardy stoji
     a take proto bombardovani od Rusu se boji:

     Jako lepe informovane ctenare by vas FSECHNY tyto informace mely tesit
     ne vytacet k nasratosti,
     radost mit ze informaci mate vic nez dosti

   • merlin

    naivní nejsem, zvláště když ty prachy se ted mají vraziit jen na výcvik velitelských kádrů, ale pobavilo mě přepočítání výdajů na jednoho. By ty 4 supermany pořízené za ty peníze měli vystavovat po světě

 7. merlin

  možná jsem to už dávala, ale přijde mi to docela důležité od 11,30 o tom, pro č jsou dnes rusové úspěšní v sýrii, byť to není info přímá, od 17,00 o islámu. Prosila bych Janiku, zda by si nezkusila Petra Pelikána poslechnout.

 8. PeeBee

  camp makhmour (iraqi kurdistan)…

  Due to the explicitly political nature of the camp, which openly supports the PKK, the camp was displaced several times and repeatedly criminalized, invaded, and partly destroyed over the years by the Turkish and Iraqi states, as well as the Kurdistan Democratic Party (KDP), which governs Erbil. The U.N. never adequately supported the camp beyond basic needs, due to its politics.

 9. PeeBee

  „…Whoever witnessed the invisibility of ordinary women in ultra-patriarchal Erbil encounters a very different type of woman here: self-confident, assertive, and happy – a striking indicator of how systemic environments impact women’s lives. Though the camp is supposedly under U.N. protection, only the PKK was here to evacuate and defend the people, when ISIS attacked last year. All adults in the camp know how to handle a gun and take turns holding guard at night.“

Odvaž se, potom se uvidí

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s